Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012."

Transkript

1 Grundejerforeningen Greve Strandby Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: Kasserer: Jørgen Henningsen Tyttebærkæret 49 Tlf.: Varme: Anders Engell Tyttebærkæret 26 Tlf.: IT: Jørgen Glavind Blåbærhaven 6 Tlf.: Fællesareal: Thomas Petersen Blåbærlunden 28 Tlf: Sekretær: Erling Thornæs Hansen Tyttebærkæret 17 Tlf.: Suppleant: Carina Due Zachariassen Hyldebærengen 16 Tlf.: Suppleant: Greve, Marts 2012 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts Ved generalforsamlingen var der fremmødt 38 parceller, ud af 309. Formanden Henrik Lundorff HL bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog (i lighed med tidligere år) advokat Morten Winsløw MW, som blev valgt med akklamation. MW konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. 2. Bestyrelsens beretning Henrik Lundorff (HL) henviste til den udleverede beretning. Derudover fremhævede HL Thomas Petersen og Jørgen Glavind, der begge havde gjort et godt arbejde. Takker endvidere bestyrelsen. SE31 kritiserer politisering ved at omtale at en ekstraudgift kan komme på tale omkring fjernvarme. AE udtaler hertil, at vi er nødt til at oplyse herom. En stor del af afgifterne er pålagt af staten. MW konstaterede herefter at bestyrelsens beretning var vedtaget 3. Regnskab Kasserer Jørgen Henningsen JH gennemgik det udsendte regnskab, som ikke har givet anledning til bemærkninger fra revisor. Den interne revisor har afstemt bilag. HE25 spørger til pris for Rambøls rapport. Revisor udgifter steget fra kr 6500 til kr JH oplyser. Rapporten betales i første omgang af Fjernvarmeselskabet. Revisoren har været billig i mange år.kr er billigt. TL14. Hvorfor fremtræder Roskilde Bank 2 steder. JH. Revisor havde ikke fået slettet det. TK til bestyrelse? Side 1 af 5

2 JH oplyste om honorar og sammenkomster. MW konstaterede herefter at regnskabet var godkendt. 4. Forslag a.legepladser TP oplyser, at legepladser er i dårlig stand. Bekymrede forældre spørger tit til udskiftning. Vi ønsker tilsagn til en investering på kr incl moms. Vedtages forslaget, indhentes tilbud. Bestyrelsen tager herefter beslutning om det rigtige tilbud, der herefter bliver forelagt medlemmerne. TH40 spørger til sponsering. TP. Det har været diskuteret i bestyrelsen. Kan blive for dyrt hvis man ikke finder sponsorer. HL23. Skal den være arkitekttegnet eller noget der er opfundet. TH redegjorde for at vi har matriale fra Henka, som vil blive præsenteret, når og hvis budgetramme vedtages. TK32. Lån har høje renter. Har man overvejet anden finansiering. TP opdeles over 2 gange. En legeplads i år og en til næste år. JH redegjorde om finansieringsformer. HL14: Hvad køber vi? TP oplyste om forskellige muligheder. Han henviser til det omdelte forslag. HL23 synes at der ikke er ret mange penge i at reparere, og så spare op over et par åropfordrer til at opsætte belysning. TP. Hovsaløsning. Det skal gøres nu. HL23 de er meget slidte. Børnene fortjener nye legepladser. Men man kunne godt reparere for feks 40000, og så spare op over et par år. HE36. Kan man bruge 2 mill på Nældebjerg vej, kan man vel også lave nye legepladser. AE: De er rådne. Reparation er penge ud af vinduet. Renter til lån vil være mindre end udgift til reparation. TH31 15 mdrs indtægt kræver vel ekstraordinær generalforsamling MW udtaler, at det ikke kræver en ekstraordinær generalforsamling. Det kan umiddelbart sættes til afstemning, og bestyrelsen kan køre videre med projektet inden for den budgetterede ramme. Side 2 af 5

3 HL fortalte om en tidligere stor renovering.. JG refererer til en familie der ville købe hus, indtil de så legepladsen. Den er ikke til børn. Forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget. b. Tilslutning som direkte bruger AE motiverede forslaget Varmerørerne iengen skal fornyes indenfor en begrænset årrække. Da der ikke er alarmtråde i isoleringen på rørene, kan der være mange tæringer. Udgiften finansieres via afdragsordning. Når den er betalt, skulle vi komme ned på samme niveau som før. HL14. Hvordan med varmetab. AE: Som det er nu betaler vi for varmetabet i vores eget net, og en del af varmetabet i resten af nettet. Fremover vil vi kun betale vores del af tabet i hele nettet. HL23: mange penge. Mangler grundigere gennemgang af projektet. Efterlyser oplysning om ansvarsområde. AE. Ja store udgifter. Men under alle omstændigheder skal Engen laves inden for de nærmeste år år. Vi holder os indenfor ca 950 pr år i ekstraudgift, til investeringen er betalt. TH27. Udtrykker tillid til bestyrelse. Ønsker dog flere oplysninger. Bl.a forsikringsdækning. AE, skade på rør udbedres af fjernvarmeværket. SE31. spørger til gener og information herom. HL48. Ønsker en forklaring hvorfor fjernvarmeværket ønsker denne ordning. AE Det er lovbestemt at hvis vi ønsker det, skal vi tilsluttes som enkeltbruger. Redegjorde for vigtigheden i at tilslutte os så ansvaret for rørerne ligger hos fjernvarmeværket. TK 3, Efterlyser regnskab for fjernvarmeværket. Skal ventiler udskiftes i alle 309 huse. AE. Varmeværkets regnskab ligger på værkets hjemmeside og henviste til rambøl rapporten. Det væsentlige er, at vi kan holde os indenfor de nævnte rammer. Det er ikke alle ventiler der skal skiftes da der allerede er skiftet en del. HL23 ønsker mere oplysning. Synes at forslaget skal parkeres, og fremsættes senere forelagt af en expert. Der stilles forslag om ekstraordinær generalforsamling. Side 3 af 5

4 AE oplyser, at der kommer ikke yderligere oplysninger, men hvis det ønskes, kan den fulde rapport fra Rambøl fås enten af mig eller fra varmeværket, Greve Fjernvarme. HL23, kunne godt tænke sig at få en expert udredning. HL henviser til tidligere ekstraordinære generalforsamlinger. Her taler vi om en ekstraomkostning på kr 950 om året. TK3. Synes ikke at vide nok. HL. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det nu. Engen skal renoveres. HE32. Henviser til villaforsikringens stikledningsdækning. AE. Oplyser, at stikledningsdækningen ikke dækker fjernvarmestikket da også stikket er fælles som det ser ud nu.. ET oplyser at det er forkert. Fjernvarmestikket er omfattet af stikledningsdækningen og det bekræftes af TH27. HL23 opfordrer til at trække forslaget og arbejde videre med en bedre uddybelse. BL28 hvor mange år skal vi betale. AE. Hvis vi får lavet engen overtager fjernvarmeværket ansvaret for rørene. Vi taler om 6 mill. Men det bliver mindre, idet det første tilbud indeholder ny varmeunit i de enkelte huse. Jeg vil selvfølgelig opfordre firmaet der skal udføre opgaven til at give et godt tilbud til de enkelte husejere på udskiftning af uniten når de nu er i gang. MV runder af med afstemning. Først ve håndsoprækning men det var næsten lige, hvorfor man går over til skriftlig afstemning. Resultat For forslaget stemte 40 Imod forslaget stemte 30 Blanke 6 Forslaget er hermed vedtaget. 5. Forelæggelse af budget, fastlæggelse af kontingent og eventuelt bidrag JH gennemgik budgettet med et uændret kontingent på 2.000,- kr. årligt. MW konstaterede herefter at budgettet og kontingent var godkendt. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Henrik Lundorff genvalgtes som formand. Der skulle afstemning til næste 2 medlemmer. Valget stod mellem Carina Zachariassen Anders Engell og Steen Beck. Generalforsamlingen valgte Carina og Anders. Suppleanter. Her valgtes Dorte Andersen TH40 og Susanne Møller TK32. Side 4 af 5

5 7. Valg af revisor og revisorsuppleant til intern revision 1 revisor (2 år) Steen Nielsen SE26 blev genvalgt 1 revisorsuppleant (1 år) Jan Høst, Solbærengen 21 blev genvalgt. 8. Eventuelt JG kunne oplyse om fordeling af TV pakker. Af 309 tilsluttede har 8% grundpakken, 14 % mellempakken, 78 % fuldpakken. 111 har internetforbindelse SE21. Ser en tendens til at parkere på rabatterne. Vi har ikke myndighed til at forbyde. Bestyrelsen udtrykker mishag mod denne tendens. TK32. 2 steler ervæltet i Kæret. Kommunens ansvar. HL23 udtalte ros til bestyrelsen HL varmeforbrugere. I rapporten omtales 311. Årsagen er de 2 daginstitutioner. ET oplyser, at vi gerne ser et rent område. Falder man over efterladte cykelvrag, kan man kontakte ET TK17, der så vil kontakte politiet. Er den efterlyst afhentes den af politiet. Er den ikke efterlyst bliver den afleveret på genbrugsstationen HL. Er glad for at de 2 forslag er vedtaget. Takker bestyrelsen. Takker Steen for hans arbejde i bestyrelsen. Byder de nye velkommen. Takkede MW for afviklingen af generalforsamlingen. Takkede for fremmødet. MW takkede for god ro og orden og hævede derefter generalforsamlingen. Greve, den 2012 Henrik Lundorff, formand Advokat Morten Winsløw, dirigent Steen Beck Jørgen Henningsen Anders Engell Jørgen Glavind Erling Thornæs Hansen Thomas Petersen Side 5 af 5

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere