Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K 1.53.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K 1.53."

Transkript

1 Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K Approval of Agenda 2. 9:30 A national code of integrity in research. Briefing and discussion :00 Briefing and discussion regarding VIP recruitments at CBS :45 Annual briefing regarding good research communication. Briefing and discussion 5. 11:15 Preliminary discussion regarding a revision of CBS norm agreement. Briefing and discussion. June 3rd 2013 PHA/ULJ Ulla Lykke Jørgensen Dekansekretariatet for Forskning Dir. tlf.: :45 Research based education. Presentation and discussion :15 Budget and Campus. Briefing. Budget control Q1 Campus Evaluation of the administrative reorganization 8. 12:45 Misc.

2 Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K Approval of Agenda Per 2. 9:30 A national code of integrity in research. Briefing and discussion. Alan Background: FIVU and dkuni have established a national working group with representatives from the Danish universities. The purpose is to develop a national code for integrity in research. HoD Lotte Jensen, LPF represents CBS in the working group. Role of Academic Council: According to CBS bylaws it is the role of Academic Council to ensure that the provisions re academic freedom and integrity in research are followed. Lotte Jensen will present the mandate and the work of the working group. The Academic Council is asked to give Lotte Jensen input to her work in the working group. June 3rd 2013 PHA/ULJ Ulla Lykke Jørgensen Dekansekretariatet for Forskning Dir. tlf.: DIR recommends: That Academic Council put together an advisory group to support Lotte Jensen in her work. Appendix: Mandate: A national code of integrity in research Duration: 30 minutes. Also attending the meeting: Lotte Jensen and Carsten Yssing 3. 10:00 Briefing and discussion regarding VIP recruitments at CBS 2012 Alan Background: Academic Council has asked to be better informed re allocation and filling of VIP positions. This is our first try to accommodate the Council better: a) An overview of allocated VIP positions May 2013 b) A report re VIP positions allocated in , showing the number of applicants, qualified, nationality, PhD background and gender. Role of Academic Council: Alan Irwin will brief the Council. The Academic Council is asked to give feedback on the format of the report and to raise questions for later discussion and analysis, including the question of advertisements of VIP positions raised by the Council. DIR recommends:

3 An annual report and discussion regarding VIP recruitments at CBS Former decisions re announcements: The Academic Council in January discussed the new CBS Bylaws. It was decided that the Academic Council should approve the principles for announcement of VIP positions but not the actual announcements but that the Council should play an important part in the implementation of these principles. In June 2012 the Academic Council approved the principles for announcement of VIP positions, specifically: Principles CBS announcements must follow these general principles: VIP positions must be announced within a broad subject area. The dean of research can approve exceptions. VIP positions at and above the level of associate professor must be announced internationally In order to get the best qualified applicants for positions at CBS, announcements of VIP positions must have a long application deadline (at least 4 weeks). The dean of research can approve exceptions. It was also decided that the Academic Council should discuss the justification of possible exceptions from the general principles, and if it was necessary to take additional action at regular intervals - twice a year was suggested. Appendices: Overview of allocated VIP positions in May 2013 VIP recruitments at CBS 2012 Duration: 30 minutes Also attending the meeting: Mette Dybkjær Hansen, BID 4. 10:45 Annual briefing regarding good research communication. Briefing and discussion Alan Background: CBS has decided to conduct an annual review of CBS research communication. The first time it happened was in Role of Academic Council: Flemming Poulfelt will brief the Council. The Council is asked to comment on the briefing and the report. Appendices: The guideline on good research communication practice at CBS Note on specific actions re good research 2

4 communication Review af CBS i pressen 2012 by Anne Marie Søderberg, Torben Pedersen and Flemming Poulfelt Report from CBS seminar 29. maj 2012: Hvad er god forskningskommunikation? Report from CBS seminar 29. november 2012: God forskningskommunikation med særligt fokus på CBS forskeres optræden i pressen. Duration: 30 minutes Also attending the meeting: Flemming Poulfelt and Carsten Yssing 5. 11:15 Preliminary discussion regarding a revision of CBS norm agreement. Briefing and discussion Per Background: Per Holten-Andersen has initiated negotiations with union representatives Ole Helmersen and Carsten Sørensen in order to revise CBS norm agreement. Role of Academic Council: Per will brief the Council about the upcoming negotiations and the planned process. The Academic Council is asked to comment on the planned process and to give its preliminary input to the revision of the norm agreement. Appendix: Info on Share and mail Duration: 30 minutes Also attending the meeting: Wilbert van den Meer 6. 11:45 Research based education. Per Background: Per Holten-Andersen and the Chairman of the Board have asked the Academic Council to supply good examples of the importance of research based education in order to better promote and defend research based education at CBS. Role of Academic Council: 2 groups of members of the Council will present examples of the importance of research based education (15 minutes each): Group 1: Niels Åkerstrøm Andersen, Henrik Hermansen, Nanna Mik-Meyer, and Signe Vikkelsø Group 2: Lise Balslev, Suzanne C. Beckman, Lisbeth Verstrate Hansen, and Can Seng Ooi Appendices: Appendix: Research based education (Jan Molin, Sven Bislev & Ole Stenvinkel) long and short version 3

5 Written examples from the 2 groups (will be sent Thursday June 6 th or Friday June 7 th ) Duration: 30 minutes Also attending the meeting: Sven Bislev 7. 12:15 Budget and Campus. Briefing. Budget control Q1 Campus Evaluation of the administrative reorganization AC can ask to have it put on the next meeting as a separate item Peter J Appendices: Board material re Q1 and Campus Evaluation of the administrative reorganization. The report from the Steering Committee Link to all files re the evaluation Duration: 30 minutes 8. 12:45 Misc. CBS co-financing policy. Alan Irwin will brief the Council about CBS new co-financing policy (appendix 8). DIR has approved the policy after consultation from HoDs. Alan/Per Status. Guidelines re adjunct professors. Per Holten-Andersen will brief the Council Tilsynsrapport for CBS 2012 Per Holten-Andersen will brief the Council Briefing re Per Holten-Andersens travel to Asia Per Holten-Andersen will brief the Council Duration: 15 minutes 4

6 Kommissorium Kommissorium: En fælles national kodeks for integritet i forskning 1 Baggrund Repræsentanter for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) samt Rektorkollegiet drøftede på et møde den 20. august 2012 behovet for på nationalt plan at tage initiativ til at udarbejde en fælles kodeks - Code of Conduct - for integritet i dansk forskning. Drøftelsen fandt sted under henvisning til det stadigt større fokus, som rettes mod troværdigheden og integriteten i forskning, både fra forskningsmiljøerne selv og fra offentligheden. I den til dato foreliggende pakke for det kommende EU rammeprogram for forskning Horizon 2020 er der således nu mulighed for at inkorporere principles of research integrity som en del af bevillingsgrundlaget. Dertil kommer, at flere udenlandske fonde stiller det som vilkår for at give midler til forskning, at bevillingsmodtageren kan dokumentere, at der er taget hånd om integriteten i forskningen, f.eks. ved at henvise til en gældende kodeks for integritet i forskning, herunder god videnskabelig praksis. Tilsvarende krav overvejes for tiden i det danske forskningsrådssystem. I Danmark er området ikke reguleret, dvs. det er op til den enkelte forskningsinstitution at sikre integriteten i den forskning, som udføres lokalt. Dette finder sted på forskellig vis, bl.a. ved lokalt udstedte retningslinjer for god videnskabelig praksis mv. Arbejdet med at udstede, vedligeholde og opdatere state-of-the-art retningslinjer er imidlertid tungt og ressourcekrævende, hvorfor der er gode argumenter for at løfte opgaven i fællesskab. 21. januar 2013 Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Charlotte Elverdam Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/4 Forskning i Danmark foregår i større og større omfang i projekter med deltagere fra forskellige forskningsinstitutioner. Institutionsspecifikke retningslinjer kan medføre uklarhed for de involverede forskere om, hvilke retningslinjer der skal lægges til grund i det enkelte forskningsprojekt. Og uklarhed øger erfaringsmæssigt risiko for fejl. På den baggrund er Rektorkollegiet og FIVU enige om at igangsætte et arbejde med henblik på at etablere en fælles national kodeks for integritet i forskning.

7 2 Formål, målgruppe og anvendelse Formålet med en fælles national kodeks er at bidrage til - og gøre det lettere - at sikre integritet i dansk forskning. Kodeksen skal være i tråd med internationalt anerkendte kodekser og skabe gennemsigtighed om, hvad der forstås ved integritet i forskning, og hvordan det efterleves. Kodeksen skal desuden give danske forskningsinstitutioner en parathed i forhold til Horizon 2020 og i forhold til krav og forventninger fra udenlandske såvel som danske fonde. Den primære målgruppe for kodeksen er de offentlige forskningsinstitutioner og de udførende forskere, der skal kunne anvende den som politisk og praktisk ledesnor. Men den skal også kunne anvendes af andre forskningsinstitutioner, forskningsråd, fonde og private virksomheder, som skal opfordres til at tilslutte sig kodeksen. Kodeksen sigter således mod anvendelse i offentlige og private forskningsinstitutioner, herunder universiteterne, forskningsrådssystemet, fonde og virksomheder. Kodeksen skal som udgangspunkt kunne implementeres inden for de eksisterende rammer, dvs. uden behov for ny lovgivning. Kodeksens retningslinjer og anbefalinger forventes implementeret lokalt af de institutioner, fonde og virksomheder, som tilslutter sig den. Styrelsen for Forskning og Innovation Side 2/4 Rektorkollegiet og FIVU vil tage skridt til evaluering og evt. opdatering af kodeksen med passende mellemrum. Første gang forventes at være efter tre år. 3 Metode Det anerkendes, at danske forskningsmiljøer, offentlige såvel som private, allerede i dag arbejder på at fremme integritet i forskningen. Den fælles nationale kodeks skal derfor udarbejdes med afsæt i en kortlægning af lokale initiativer. Kortlægningen vil fokusere på at indsamle lokalt udarbejdede kodekser og retningslinjer primært på offentlige forskningsinstitutioner. For at sikre at kodeksen er i tråd med internationalt anerkendte kodekser for integritet i forskning, inddrages eksempler på udvalgte internationale initiativer. Disse eksempler skal fokusere på initiativer fra lande og institutioner, som vurderes at være langt fremme i arbejdet med at sikre integritet i forskning. 4 Organisering Rektorkollegiet og FIVU nedsætter en arbejdsgruppe, der får ansvaret for at udarbejde forslag til kodeksen inden for rammerne af dette kommissorium. Som formand for arbejdsgruppen udpeges Hans Müller Pedersen, direktør for Styrelsen for Forskning og Innovation. De otte danske universiteter indstiller hver et medlem, som minimum på institutlederniveau. Sektorforskningsinstitutionernes Direktørkollegium (SEDIRK), Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd inviteres til at indstille hver et medlem af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal - så vidt muligt - tilsammen dække alle videnskabelige forskningsområder.

8 FIVU leverer sekretariatsbistand til arbejdsgruppen, herunder gennemfører kortlægningerne af danske og internationale initiativer. Arbejdsgruppen skal sikre, at interessenter uden for arbejdsgruppen får adgang til at bidrage til arbejdet, som minimum gennem en bred høring over et forslag til kodeksen. Arbejdsgruppen tilrettelægger i øvrigt selv sit arbejde og kan nedsætte ad hoc grupper til at bistå med særlige opgaver. 5 Afrapportering: En fælles national kodeks for integritet i forskning Forslaget til kodeksen skal indeholde almindeligt anerkendte, centrale elementer til sikring af integritet i forskning, dvs. - Principper for integritet i forskning ( research integrity ) - Retningslinjer for god videnskabelig praksis inden for alle videnskabelige discipliner, herunder retningslinjer for behandling og opbevaring af data - Retningslinjer for rådgivning/undervisning/mentoring af unge såvel som erfarne forskere - Retningslinjer for behandling af brud på god praksis. Den nationale kodeks skal på passende niveau sætte kurs og retning for de udøvende forskere. Niveauet skal på den ene side være tilstrækkeligt detaljeret til at sikre ensretning og give forskerne praktisk vejledning om, hvordan forskningen udøves på en sikker og troværdig måde. På den anden side skal niveauet lægges sådan, at det ikke lægger unødige hindringer for samarbejde med udenlandske forskningsmiljøer, som måtte være underlagt andre krav. Styrelsen for Forskning og Innovation Side 3/4 Kodeksen skal som minimum udarbejdes på engelsk, så den kan anvendes som led i internationale forskningsaktiviteter og som dokumentation for integriteten i dansk forskning. 6 Tidsplan og budget Forslaget til kodeksen udarbejdes med udgangspunkt i følgende tidsplan: Dato Måned N Måned N+1 Måned N+2 Måned N+4 Milepæl 1: Måned N+4 Måned N+6 Milepæl 2: Måned N+6 Måned N+7 Måned N+8 Milepæl 3: Måned N+8 Aktivitet Nedsættelse af arbejdsgruppe Møde i arbejdsgruppen: Tilrettelæggelse af arbejdet, herunder design af kortlægninger Indsamling af danske og internationale initiativer, herunder kodekser og retningslinjer Møde(r) i arbejdsgruppen: Analyse af resultater af kortlægning Forelæggelse af resultater af kortlægning for Rektorkollegiet og FIVU Møde(r) i arbejdsgruppen og evt. underarbejdsgrupper: Udarbejdelse af udkast til kodeks Forelæggelse af udkast til kodeks for Rektorkollegiet og FI- VU Bred høring af relevante interessenter Møde(r) i arbejdsgruppen: Færdiggørelse af forslag til kodeks Aflevering af endeligt forslag til kodeks til Rektorkollegiet og FIVU samt udsendelse til alle relevante interessenter

9 FIVU afholder udgifter til sekretariatsbistand, herunder møder i arbejdsgruppen. Dog afholder medlemmerne af arbejdsgruppen selv egne omkostninger, herunder udgifter til transport. --- Styrelsen for Forskning og Innovation Side 4/4

10 Overview of allocated VIP positions, May 2013 VIP positions at CBS are allocated by Direktion biannually after a process involving Head of Departments and Academic Directors for BiS platforms. After applications from each department have been received, the deans meet each department head to discuss requests for positions. The responsibility for the final decision is with Direktion. The criteria for the 2013 allocation round are: The educational need within the stated fields The research needs within the stated field Special strategic initiatives In 2011 and 2012 the criteria where: Academic Quality of case Teaching needs CBS BiS strategy Internationalisation Recruitment potential in 2012 Direktion monitors the recruitment process closely in order to maintain the quality of academic staff. In addition, a promotion round for current academic staff at the level of associate professors or above will be conducted each year. All positions no matter the category are subject to open announcement and international competition.

11 VIP Allocation May 2013 Positions Dep. No. Research area Position AØ 1 Brand Identity and multistakeholder theory Lektorat PEØ 2 Managerial Economics Adjunktur 3 Transformational Leadership in Governance and Lektorat ECON 4 Operations Research Professorat 5 International Recruitment (CBS Tenure track) Adjunktur RR 6 Accounting Professorat 7 Accounting Professorat SMG 8 Strategic and International Management Professorat INO 9 International Recruitment (CBS Tenure track) Adjunktur IKL 10 CSR and Communications Lektorat IBC 11 Cross Cultural Communication Professorat ITM 12 International recruitment (CBS Tenure Track) Adjunktur FIN 13 Finance Lektorat 14 Finance Lektorat 15 Finance Lektorat SMG 16 Strategic and International Management Lektorat Full time teaching positions IKL 17 British and American Studies Studielektor 18 Strategisk Kommunikationspraksis Studieadjunkt

12 4 June 2013 BID/ MDH Recruitment of academic staff at CBS in 2012 Since 2011, CBS has been engaged in a comprehensive recruitment effort. The number of academic staff (VIPs) at CBS must be increased, partly to strengthen CBS s research profile, and partly to enable us to provide more research-based teaching to an increasing number of students. The following briefly summarises the development in VIP numbers and the expectations for the coming years. Next, the focus is on VIP recruitment in 2012 compared to recruitment in 2010 and This looks in part at the applicants to the positions and in part at how the recruitment was characterised in terms of international background, gender distribution and age. CBS s report on the researcher statistics for 2012, compiled by the Danish Agency for IT and Learning (UNI-C), form the basis for this note. PhDs and research assistants are not included in this tally. Higher VIP recruitment in 2012 Figure 1 illustrates the actual development in the number of VIPs recruited, expressed as full-time equivalent (FTE) positions, up to and including The graph also shows the expected development until Figure 1 shows FTE development for professors, professors with special responsibilities (mso), associate professors, assistant professors, senior advisers and post-docs. PhDs and research assistants are not included.

13 Figure 1: Development in the number of VIPs recruited, expressed as full-time equivalent (FTE) positions, at CBS, excluding PhDs and research assistants Actual Expected Source: SLS via Targit and expectations to VIP development from CBS s senior management allocated a total of 232 new positions in 2011 and Figure 2 shows the actual status on the recruitment process to the allocated positions. Figur 2: Status on allocated positions 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Allocation 2011 Allocation 2012 Positions filled Recruitment in process Not advertised yet Source: Internal list Figure 3 shows the number of VIPs that CBS recruited from A total of 98 assistant professors, post-docs, associate professors and professors were recruited in 2012, compared with 75 and 60 in 2010 and 2011, respectively. 2

14 Figure 3: Number of VIPs recruited (PhDs and research assistants not included) Assistant professors & post docs Associate professors Professors mso Professors Source: UNI-C researcher statistics 2012 Applicants for the positions In 2012, the number of applicants for open positions increased significantly with almost 1,000 applicants for a total of almost 100 vacancies. Of these 1,000 applicants, nearly 600 were deemed as qualified. Figure 4 shows that the number of applicants per vacant position was considerably lower in 2010 and CBS thus experienced in 2012 a rise in the number of applicants and a general increase in competition for the positions, while the relative share of qualified applicants simultaneously fell. 3

15 Figure 4: The number of applicants and the number of qualified applications for each advertised position Applicants/position Qualified applicants/position Source: UNI-C researcher statistics 2012 If we only look at the average number of qualified applicants in relation to the total number of positions, we get a clearer picture of the competitive situation. Figure 5 shows that the number of qualified applicants in relation to the vacant positions is highest for positions at the assistant professor/post-doc and associate professor levels. When comparing with 2011 and 2012, the number of qualified applicants for each professorship rose on average from one to three. Figure 5 shows the number of qualified applicants per advertised position. The number of qualified applicants was particularly high for the assistant/associate professor positions. 4

16 Figure 5: The number of qualified applicants for each job category per advertised position Assistant professors & post docs Professors mso Associate professors Professors Source: UNI-C researcher statistics 2012 Figure 6 shows information about the gender and nationality of the qualified applicants. The figure shows the gender distribution of the qualified applicants by percent. The distribution of female and male applicants is about 35% and about 65%, respectively for assistant and associate professor positions. The share of women among the applicants for professor-level positions, however, is lower. In 2012, for example, there were four qualified female applicants among the 27 qualified applicants for professorships. In addition, the figure shows the share of non-danish nationals in relation to the total number of qualified applicants in Generally there is a high share of non-danish nationals among the number of qualified applicants especially for the assistant, associate and full professorships. 5

17 Figure 6: Gender distribution and share of non-danish nationals among the qualified applicants in % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Assistant professors & post docs Source: UNI-C researcher statistics 2012 Associate professors Professors mso Professors Women Men Non Danish nationals International recruitment With regard to the recruitment of new academic staff, the degree of internationalisation can be measured by looking at where the VIPs obtained their PhDs. The degree of internationalisation can also be measured on the basis of the share of foreign nationals among the new staff. Since 2010, the share of new VIPs with a PhD from a foreign university has fallen from 49% to 37%. In 2012 there were 36 new VIPs with a PhD from a foreign university, while in 2010 the number was 37. These figures, however, should be seen in relation to the number of cases, which rose from five in 2010 to 21 in 2012, in which information on the PhD s background was not stated. 6

18 Figure 7: PhD background of new employees 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Danish Non Danish Not stated Source: UNI-C Researcher statistics 2012 Figure 8 shows the country in which the staff newly recruited in 2012 obtained their PhDs. Most new staff with a non-danish PhD had received their degrees in Germany (nine people) or the USA (seven people). Figure 8: The country in which the staff newly recruited in 2012 obtained their PhDs Source: UNI-C Researcher statistics 2012 Figure 9 shows the distribution of new staff according to job category and their status as Danish or non-danish nationals. The distribution between Danish and non-danish nationals was equal for all job categories apart from full professorships, where the share of new employees with 7

19 Danish citizenship was 33%. Thus, in 2012, CBS recruited two-thirds of its new professors from abroad or among applicants with a foreign background. Figure 9: Distribution of new staff in 2012 according to job category and their status as Danish or non-danish nationals 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Assistant professors & postdocs Associate professors Professors mso Professors Danish Non Danish Source: UNI-C researcher statistics 2012 Further background on recruited VIPs The following figures contain information on gender, former employment and age. Figure 10 shows that the number of women and men in the new assistant professor, post-doc and associate professor positions are more or less the same, with a 43% share for women and 57% share for men; however, the share of newly employed women in full professorships is significantly lower. One in three newly recruited professors mso is a woman, while only one in nine new full professorships in 2012 went to a female applicant. 8

20 Figure 10: Gender distribution across job categories for new staff in % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Assistant Associate Professors mso Professors professors & postdocs professors Women Men Source: UNI-C researcher statistics 2012 Figure 11 shows the age distribution of the people newly employed in Of the new employees from 2012, 80% are less than 45 years of age. Figure 11: Age distribution of VIPs recruited in < Assistant professors, post docs & associate professors Professors mso & professors Source: UNI-C researcher statistics

21 jtv HoD meeting January 15 th 2013 Item: Annual status of research communication at CBS at management level According to the note on specific actions an annual status of research communication at CBS should be undertaken. Thus, on the basis of the research communication review report etc. the Dean of Research and the Heads of Department are asked to discuss and take stock of research communication practice at CBS and at the departments, including sharing local practices and ways of encouraging collegial discussion of best practice. Flemming Poulfelt will participate in the discussion. Please find attached: The guideline on good research communication practice at CBS Note on specific actions re good research communication Review af CBS i pressen 2012 by Anne Marie Søderberg, Torben Pedersen and Flemming Poulfelt Report from CBS seminar 29. maj 2012: Hvad er god forskningskommunikation? Report from CBS seminar 29. november 2012: God forskningskommunikation med særligt fokus på CBS forskeres optræden i pressen. The guideline has been revised January 2013 following a DIR decision December 2012 to delete the sentence on misconduct. The note on specific actions has been updated January 2013 to include the report on CBS research communication review 2012 and the reports from the two 2012 seminars: CBS in the Press experiences of good research communication practices.

22 Good Research Communication Practice at CBS Research communication and knowledge sharing with wider society are an integral and important part of CBS operation as a public university. CBS wishes to encourage researchers to disseminate research knowledge and to engage in public debate by using their academic knowledge to engage with business and societal issues. This memorandum is intended to clarify the CBS position regarding good practice for research communication and participation in public debate. CBS general position with respect to overall legislation and ethics will be in accordance with the regulations in the University Act and the principle of freedom of speech in the Danish Constitution (Grundlov). Furthermore, CBS supports the principles and responsibilities of The Singapore Statement on Research Integrity, 2010 (attached). Specifically, Clause 10 of this Statement declares: Researchers should limit professional comments to their recognized expertise when engaged in public discussions about the application and importance of research findings and clearly distinguish professional comments from opinions based on personal views. Dean s Office, Research Kilevej 14 A 2000 Frederiksberg Tel: Fax: February 3, 2012 rev. January, 2013 Alan Irwin Dean of Research Accordingly, a researcher is only an expert on topics covered by his/her research expertise, thus in areas in which the researcher is engaged professionally. Therefore, it must be made clear in public statements (especially when CBS affiliation is being claimed) whether the researcher engages in debate either as a professional academic employed at CBS or as a private person. By researchers, CBS means: Full Professors, Associate Professors, Senior advisers, Assistant Professors, Post.docs. and PhD students. With regard to responsibilities CBS emphasizes that: The individual researcher is responsible for making a clear distinction between his/her roles as an academic expert and as a personal opinionmaker in each case of public communication (for instance when being interviewed, publishing articles and opinions, blogs). The Head of Department is responsible for ensuring that researchers within the relevant department act according to CBS s good practices for research communication and participation in public debates. The Dean of Research is responsible for undertaking an annual status report with heads of departments regarding research communication, including a review of local practices. The Dean of Research will establish a committee which will conduct an annual research communication review. Academic Council has special responsibility for issues of freedom of research and research ethics. Academic Council advises the President (rektor) on research freedom, research integrity, research ethics and good scientific practice. In order to support heads of departments and individual researchers on matters of professional communication, CBS will offer a competence development course Meet the Press. If further clarification is needed concerning these general principles, colleagues should contact Patrick Gram, Office of External Affairs, CBS Communication or Vice Dean of Research Communication, Flemming Poulfelt.

23 N O T E Specific CBS efforts re Good research Communication Practice In 2012 CBS formulated guidelines regarding good research communication noting that researchers must be aware of whether they speak as researchers or as individuals. This is to ensure research value as well as for the general public to know the basis of our statements. The point of departure is the internationally recognized global guide to good research practice; the Singapore Statement on Research Integrity. Accordingly, specific actions are taken to support the efforts of individual researchers and Department Heads in relation to good research dissemination and matters of professional communication. Professor Flemming Poulfelt has for several years as Vice Dean been responsible for the area and he will continue to facilitate progress and implementation of targeted actions. June 2012 Updated January 2013 FP/KBS/JTV Specific actions: 1. Organize seminars: CBS in the Press - experiences on good research communication practice. The seminars are organized as collegial discussions on when are you an expert and where to draw the line between expert opinion and private person's opinion. Experienced CBS researchers share their reflections and experiences on how to deal with research communication and the media. In 2012 the seminars were held May 29 th & November 29 th.. Notes from both seminars are attached. 2. Provide message and media training courses on an ongoing basis. The courses provide a deeper understanding of how to get your message across and how the press can be used proactively. Faculty is taught how to handle the contact with journalists and to realize how journalists can push an expert to go further in his opinions than the academic findings conjured warrant. Specific interview situations are on the agenda - from the explanatory interview to handling the critical journalist. 3. Conduct a CBS research communication review annually A committee consisting of three Professors across CBS, appointed by the Dean of Research, will review press clippings, including related articles and radio / TV spots to check how CBS researchers act. The review will be conducted as a sampling over a limited period of time. The report will be discussed with the Academic Council. The report on 2012 is attached. 4. Undertake an annual status of research communication at CBS at management level On the basis of the research communication review report the Dean of Research and the Heads of Department will discuss and take stock of research communication practice at CBS and at the departments,

24 including sharing local practices and ways of encouraging collegial discussion of best practice. For 2013 the specific actions mentioned above will continue, further the following additional actions will be considered: CBS Communications to produce a guide summarizing advice on what to do when you as employed faculty at CBS are contacted by or want to contact the Press Develop new courses on research communication for specific target groups: o Message and media training course specifically targeted PhD students. o A Ph.D. elevator pitch course on how to disseminate Ph.D. research. o Reintroduce a training module in research communication in the Assistant Professor Educational Program. In addition to the above activities the Vice Dean and the Dean of Research will continue to focus on ways to stimulate the ongoing collegiate discussion within the various departments on how to meet and serve the press and how to undertake best practice research communication. The guidelines on good research communication at CBS, 2/2012 was adopted by the senior management group and endorsed by the Academic Council and the Heads of Departments.

25 Januar 2013 Review af CBS i pressen 2012 CBS s note om Good Research Communication Practice omtaler blandt andet, at CBS én gang om året foretager et review af den måde CBS- forskere har ageret på i pressen. Første gang dette review blev foretaget var i 2011 (og det førte blandt andet frem til den omtalte note). Konklusionen på daværende tidspunkt var, at CBS- forskere generelt set optræder fornuftigt i pressen, men at vi også skal være opmærksomme på, at der også er enkelte tilfælde hvor CBS forskere går for langt i deres udtalelser og politiserer, samtidig med at de dækker sig ind under at være ekspert. Og det er denne type situationer, som kan skabe badwill for CBS. Vi har i ugerne 36 og 47 foretaget et check af CBS- forskere i pressen. Når de pågældende uger er valgt og ikke en uge fra foråret og en fra efteråret skyldes det alene praktiske årsager, idet CBS har skiftet medieleverandør i sommer. Konkret har professor Anne- Marie Søderberg, IKL, professor Torben Pedersen, SMG, og professor Flemming Poulfelt, LPF, gennemgået samtlige presseklip, og de dertil hørende artikler og radio/tv- indslag for at checke, hvorledes CBS- forskere agerer. For at sikre kontinuitet er både Torben Pedersen og Flemming Poulfelt gengangere i reviewpanelet. I de to undersøgte uger var der i alt: 6 artikler/indlæg skrevet af CBS- forskere 139 presseklip fra aviser og lignende med interviews af CBS- forskere 17 nyhedsindslag fra radio/tv med CBS- forskere Betragtes hvem som er hovedleverandører til pressen forestås hovedparten af professorer (50%) og lektorer (25%). De resterende 25% stammer fra adjunkter, ph.d ere, ph.d.- studerende, eksterne lektorer, adjungerede professorer og administrative medarbejdere. De to uger dækker emnemæssigt bredt og uden et særligt fokus om end økonomi og vanskelige ledelsessituationer fylder en del. Betragtes de forskere som citeres, er der en klar tendens til en koncentration af personer indenfor de forskellige emneområder. Det hænger naturligvis sammen med, at der er tale om kompetente personer, som typisk også er villige til at lade sig interviewe og kan formidle deres viden i en lettilgængelig form. Vores review efterlader et positivt indtryk af CBS forskere i pressen. For langt hovedparten af de pågældende interviews og artikler er lødige og trækker på forskernes ekspertviden og/eller er udtryk for deres engagement som intellektuelle. Kun i et par enkelte tilfælde kunne der sættes en lille finger på en udtalelse. Der er tre ting vi med afsæt i analysen gerne vil fremhæve som vigtige i forbindelse med interviews og formidlingsartikler fremadrettet set:

26 1. Vær opmærksom på, om det er en fagligt forankret udtalelse eller et personligt synspunkt. I få tilfælde var det ikke soleklart. 2. Vær opmærksom på anvendelse af særlige ord og vendinger. I ganske få tilfælde var sprogbrugen uhensigtsmæssigt værdiladet. 3. Vær opmærksom på at få præciseret (og medtaget), hvad der kvalificerer dig til at udtale dig til pressen. Oftest er der en reference til forskningsområde, fag og ekspertise, mens der i få tilfælde fx blot stod lektor eller sociolog. Det overordnede indtryk er således, at CBS forskere gør det fornuftigt i pressen. Vi er der meget, men det må man også forvente af en business school med mere end 600 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere og over 200 ph.d.- studerende. Dertil kommer, at forskningsformidling og videndeling med det omgivende samfund i dag er blevet en mere naturlig og integreret opgave for mange forskere end det var tidligere. Vejen til fremadrettet at styrke vores ageren i pressen samt at få endnu flere kolleger i spil er blandt andet, at vi dels gennemfører kompetenceudvikling på området, og dels løbende har en åben og kollegial debat herom. Begge dele gør sig gældende i dag, og vil også fremover fortsætte. AMS, TP & FP 4.januar 2013

27 CBS i pressen! Tirsdag d.29. maj 2012 blev der afholdt et CBS seminar om Hvad er god forskningskommunikation? Baggrunden for seminaret var den debat, der har været det sidste års tid, om hvordan forskere agerer i medierne blandt andet med afsæt i spørgsmålet om, hvor grænsen går mellem ekspertudtalelsen og privatpersonens mening og hvornår er man i øvrigt ekspert? Sigtet med seminaret var derfor at stimulere den kollegiale diskussion herom. For hvordan udtaler CBS forskere sig? Hvilke overvejelser ligger der bag udtalelserne? og Hvornår siger forskere ja og hvornår nej? Der blev tale om en rigtig spændende eftermiddag, hvor også CBS guideline for god kommunikationspraksis : Good Research Communication Practice at CBS kort blev præsenteret (check https://cbsshare.cbs.dk/searchcenter/pages/results.aspx?k=good%20research%20communicatio n). Professor Anker Brink Lund faciliterede på bedste vis debatten, hvori professor Caspar Rose, professor Jesper Rangvid, og professor Claus Haagen Jensen deltog med indlæg, som repræsentanter for forskere, der hyppigt optræder i medierne. Blandt de temaer, som blev taget op var: Kvalitet eller kvantitet: Der var enighed i, at vi skal undgå for megen mikrofonholderi eller udtale os om emner, der ikke ligger indenfor vores ekspertiseområde. Derfor kvalitet i vores medvirken, fremfor blot at sige ja til alle henvendelser. En tilstedeværende institutleder fremhævede, at hvis han observerede lette kommentarer fra hans medarbejdere, tog han spørgsmålet op med den pågældende. Og andre nævnte, at man drøftede pressemedvirken ved fx frokostbordet, herunder også, når man synes, at en kollega havde været ude med en kommentar, som ikke virkede tilstrækkelig kvalificeret. Ekspertudtalelser eller personlige meninger: Der var enighed om, at grænsen kan være svær at trække, men også at vi skal være meget opmærksomme herpå samt, at hvis vi går over i den personlige den kommentatorrolle, at vi da gør journalisten opmærksom herpå. Kommentarer om personer: Også dette punkt afspejlede, at vi i det store hele er enige. Forskere skal passe meget på med at udtale sig konkret om personer, da de ofte ikke har tilstrækkelig indsigt herom. Og det gælder nok især i kritiske situationer. Blåstempling: I drøftelsen blev det tillige anført, at vi skal være opmærksomme på, at vi som eksperter ikke blot bliver brugt til at blå stemple historier, der allerede er lavet. Der er således eksempler på, at journalister shopper rundt indtil de finder en person, som vil bekræfte deres vinkel på en bestemt historie. Udtalelser til godkendelse? På dette område var der stor spredning. For det gik fra forskere som ønskede at godkende alt før det blev trykt, til forskere som ikke checkede citater før de blev trykt. Argumentet for at godkende alt er naturligvis, at sikre sig korrekte citater plus at journalistens forståelse er korrekt, mens forskere der ikke godkendte citater blandt

28 fremhævede tilliden til journalisten, samt at det er ganske tidsbesparende. Endelig blev mellemformen også nævnt, hvor citatgodkendelse afvejes op mod hvilket emne det drejer sig om samt hvilket medie. Forskningskommunikation: Det blev også anført, at CBS i pressen ikke kun drejer sig om at blive interviewet af medierne, men at det også handler om den måde vi formidler vores forskning på gennem artikler og andre indlæg eller hvordan vi i det hele taget agerer i medierne. Og det kan vedrøre alt fra et forskningsprojekt iværksættes og til at resultater formidles. Centrale regulativer? Der var almindelig enighed om, at der ikke er behov for centrale regulativer, men at det er ønskeligt at institutlederne tager initiativ til at drøfte formidlingsforpligtelsen decentralt herunder ikke mindst, hvordan ældre skolede medarbejdere kan hjælpe ph.d. studerende og adjunkter i gang på en konstruktiv måde. Debatten var god, stimulerende og hele tiden på sporet. Generelt var der enighed om, at det er godt at CBS forskere markerer sig i pressen, men at vi også skal passe på ikke at blive overeksponerede, samt at vi kun udtaler os om temaer, hvor vi har en solid forskningsbaseret viden. Det er således ønskeligt, at debatten videreføres i de lokale forskningsmiljøer. Flemming Poulfelt 2.juni 2012.

29 God forskningskommunikation med fokus på CBS i pressen Torsdag d.29.november afholdtes det andet seminar i 2012 om god forskningskommunikation med særligt fokus på CBS forskeres optræden i pressen. Sigtet med seminaret var at stimulere den løbende kollegiale debat om CBS forskeres rolle i pressen, herunder hvordan udtaler forskerne sig, hvilke overvejelser ligger der bag, hvornår siger man nej, hvilke udfordringer ser man og hvad er i øvrigt vigtige temaer, når det drejer sig om formidling i relation til pressen. Det blev en interessant eftermiddag, hvor også noten Good Communication Practice at CBS fik et par ord med på vejen. Professor Anker Brink faciliterede vanen tro indlæg og debatten på bedste vis. Indlederne var professor Finn Østrup, CKK, lektor Nana Mik Meyer, IOA og lektor Martin Iversen, LPF alle hyppige mediegæster. Blandt de temaer som blev berørt var: Motiver for deltagelse: Ud over at det er en del af forskeres rolle ifølge Universitetsloven nævntes det også, at det er interessant med lidt bevågenhed (især i starten når man er grøn på feltet), at det kan give en vis indflydelse samt at kontakter til journalister også kan bruges den anden vej (hvis vi ønsker noget formidlet). De forskellige roller: Opdelingen som den bl.a. fremgår i Good Communication Practice i form af ekspertrollen som forsker og den private rolle blev af flere beskrevet som for firkantet, idet den måske udelukker rollen som intellektuel (dvs. man udtaler sig eller skriver ikke nødvendigvis om sit fagfelt, men som en vidende person om et givent tema). I sidstnævnte sammenhæng synes de fleste ikke der var noget i vejen for at man optrådte under etiketten forsker XX fra CBS). Hovedparten af de tilstedeværende var enige heri. Det blev endvidere understreget, at noten ikke tilsiger censur tværtimod, men at den alene skal tjene som en guideline for forskerene. Derfor var betegnelsen Code of Conduct måske mere rammende. Emner for udtalelse: Spørgsmålet om hvad man må kommentere blev rejst i debatten. En enkelt nævnte, at der ikke burde fremsættes kommentarer om virksomheder og personer. Dette var der dog langtfra enighed om tværtimod. Men når det gælder personer skal forskeren naturligvis nøje overveje hvor langt man går (og om man overhovedet skal kommentere herpå). Ekspertbasen omtaltes. Der er en ny på vej i forbindelse med det nye cbs.dk, som søger mod, at beskrivelser fremover er mere ensartede i stil og omfang. Det nævntes også, at optagelse er et must fremover for adjunkter, lektorer og professorer, mens ph.d. på sidste år kan optages. Det nævntes også, at ekspertbasen ikke kun er for eksterne fx journalister, men også er relevant for fx de studerende. Uddannelse: Der var enighed om, at det er de erfarnes medierotters forpligtigelse til at sørge for at inddrage andre og de unge fx ved at videreformidle henvendelser. Dette sker også i et

30 vist omfang i dag, men fortsat måske for meget til andre erfarne. Desuden nævntes, at fx vejledere skal beskytte de ph.d. studerende mod at blive for kraftigt involveret i mediecirkusset på et for tidligt tidspunkt. Endelig omtaltes at ph.d. studerende og forskere involveret i adjunktuddannelsen muligvis bør have et kursus om hvordan pressen håndteres. Forlængelse heraf omtaltes, at der allerede er kurser i gang samt at der til tider er flere ledige pladser. Debatten var god og involverende, og der blev diskuteret på en åben og konstruktiv måde. Den illustrerede samtidig, at CBS forskere på mange måder gør et velovervejet og seriøst arbejde i forhold til, hvordan pressen håndteres. Endelig blev der givet udtryk for, at denne type af debat bør fortsætte fremover, givet den vigtighed vores eksterne ageren har, samt at der løbende er behov for at stimulere den kollegiale diskussion af CBS forskernes formidlingsaktiviteter og samspil med medierne. Flemming Poulfelt

31 Forhandlinger om revision af CBS normaftale Rektor Per Holten Andersen har besluttet at igangsætte et arbejde med henblik på at revidere CBS normaftale, og har indledt drøftelser med tillidsrepræsentanterne Ole Helmersen og Carsten Sørensen herom. Parterne er enige om at CBS normaftale er et godt planlægnings og styringsredskab for både ledelse og medarbejdere, herunder et godt redskab til at værne om forskningstiden. Ledelsen ønsker at foretage en teknisk revision af aftalen, der ikke har været revideret siden Ledelsen ønsker endvidere at diskutere om der er behov for andre revisioner af aftalen, der kan gøre aftalen enklere og lettere at forstå for CBS nuværende og potentielle medarbejdere, enklere at administrere, samt om der derudover er behov for revisioner der er hensigtsmæssige for bedre at opfylde CBS formål og for at gøre aftalen mere robust over for eksternt pres. Den planlagte proces er følgende: Maj/juni 2013 Indledende diskussion vedrørende revision af CBS normaftale i følgende fora: HSU, Akademisk Råd, Institutledergruppen og Studieledergruppen Juni oktober2013 Forhandlingsudvalg og underudvalg arbejder November december 2013 Diskussion af forslag til ny normaftale i følgende fora: HSU, Akademisk Råd, Institutledergruppen og Studieledergruppen Januar februar2014 Indgåelse af ny normaftale. Den nye normaftale planlægges at skulle træde i kraft per 1. januar Forhandlingsudvalget vil indledningsvist bestå af Per Holten Andersen, Ole Helmersen, Carsten Sørensen og Morten Thanning Vendelø med Wilbert van der Meer som sekretær for udvalget. Forhandlingsudvalget kan nedsætte underudvalg, der kan debattere eller analysere specifikke emner. 1

32 English version Negotiations regarding a revision of CBS norm agreement President Per Holten Andersen has decided to initiate negotiations with union representatives Ole Helmersen and Carsten Sørensen in order to revise CBS norm agreement. The parties agree that CBS norm agreement is a good planning and management tool for both management and staff, including a good tool to protect research time. The management wants to conduct a technical revision of the agreement, which has not been revised since Furthermore, the management wants to discuss the need for other revisions of the agreement in order to make the agreement simpler and easier to understand for CBS staff and prospective staff, including easier to manage. The management finally wants to discuss if there is a need for revisions that better meet the purposes of CBS and will make the agreement more resilient to external pressure. The proposed process is: May/June 2013 Preliminary discussion regarding a revision of CBS norm agreement in these forums: HSU, Academic Council, the group of Department Heads and the group of Study Directors June October 2013 The Negotiating committee and subcommittees work November December 2013 Discussion of proposal for a new CBS standard rates agreement in these forums: HSU, Academic Council, the group of Department Heads and the group of Study Directors January February 2014 New CBS norm agreement. The new norm agreement is planned to have effect from January 1 st The Negotiating Committee initially consists of president Per Holten Andersen, Ole Helmersen, Carsten Sørensen and Morten Thanning Vendelø with Wilbert van der Meer as Secretary to the Committee. The Negotiating Committee can establish subcommittees, which can discuss and analyse specific topics. 2

33 MEMO March Forskningsbaseret uddannelse ved CBS At CBS, research based education provides 3 sets of basic competences to students: The ability of critical reflection, the command of a scientific work process, and insight into the research areas of CBS. SB Sven Bislev Vice Dean Dir. tlf.: Critical reflection means that learning is not about the root learning of given truths, but about reflecting on the conceptual substance of concepts like true and false, right and wrong, valid and invalid. This is exercised through theoretical analysis and critique, and through the systematic study of alternative theories. A scientific work process is characterized by considerations about what the aims of a certain analysis are, by the critical choice of theories based on their validity and relevance, and by a data processing method, where data are selected, processed and analyzed systematically, and where conclusions are made and methods considered in a transparent fashion. These elements occur in many modules of higher education, but most prominently in larger independent, but supervised, projects like bachelor projects and masters theses. CBS research areas cover a broad selection of academic disciplines in the social and human sciences, and a large number of industries, sectors and professions. Depending on their specialization, students are familiarized with a selection of those disciplines, learning their working methods, theories, results, applicability and international context. The three sets of competences are common to all programs and courses at CBS, but are unfolded differently in relation to level, context and tradition both for programs and courses. The Dean of Education has established a set of measures of research foundation for programs, to be applied by the program committees in their determination of program structure and learning objectives. Programs are research based, courses contribute The research based concept is valid for the totality of a program, not for each course. One program can include courses that are not directly research based, as long as they are part of a program that develops the three fundamental competences. Research based is not synonymous with researcher taught It is important to emphasize that research based is not indicating that all teaching is done by researchers. The latter is an issue of researcher covered, and can be measured by the

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Departmental Meeting Thursday 25th February

Departmental Meeting Thursday 25th February Departmental Meeting Thursday 25th February Agenda 1. Announcements 2. MINDLab - and an example of a research project (Dorthe Døjbak) 3. The general situation at the department 1. Budget, Annuum 2. Job

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

Career systems at The University of Copenhagen. Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen

Career systems at The University of Copenhagen. Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen Career systems at The University of Copenhagen Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen A Comprehensive University in Scandinavia 40,000 students 9,000 employees in

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere