DENVER CRL-310 DANISH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DENVER CRL-310 DANISH"

Transkript

1 DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt tidspunkt) / TEMPERATUR / MEMORY (fast programplads / MEMORY+ (gem på fast programplads) 8. SNOOZE / SLEEP (autosluk) / DIMMER (dæmpning) 9. SOURCE (signalkilde) / DISPLAY FRA 10. << / TUNE - (kanal ned) / ÅR - MÅNED - DATO / C-F / AUTOSKIFT MELLEM DISPLAYS TIL - FRA / VÆLG NATURLYD << 11. >> / TUNE + (kanal op) / NAP (nedtællingstimer) / DST (sommertid) / VÆLG NATURLYD >> 12. ALARM 1-KNAP / VOLUME ALARM 2-KNAP / VOLUME TÆND / SLUK / ALARM FRA 15. AUX IN-TERMINAL 16. DC STRØMINDTAG 17. TEMPERATURSENSOR (INDENDØRS) 18. HØJTTALER 19. MÆRKEPLADE (I BUNDEN AF URET) 20. FM-ANTENNE 21. BATTERIRUM (I BUNDEN AF URET) DEN-1

2 FJERNBETJENINGENS KNAPPER 1. TÆND / SLUK / ALARM FRA 2. SOURCE (signalkilde) / DISPLAY FRA 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) / DIMMER (dæmpning) 4. LYS TIL / FRA 5. HUMØRLYS TIL / FRA 6. TEMPERATUR / C-F 7. << / TUNE - / AUTOSKIFT MELLEM DISPLAYS TIL - FRA 8. ALARM 1-KNAP 9. VOLUME ALARM 2-KNAP 11. >> / TUNE + (kanal op) / NAP (nedtællingstimer) / DST (sommertid) 12. TIME SET (indsæt tidspunkt) / MEMORY (fast programplads) / MEMORY+ (gem på fast programplads) 13. ÅR - MÅNED - DATO 14. VOLUME VALG AF NATURLYD 16. VALG AF HUMØRLYS (Sæt uret til at skifte mellem farverne RGB eller stop farveskift for HUMØRLYS). 17. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 18. VALG AF LAV LYSINTENSITET DEN-2

3 LED DISPLAY TIDS-indikator PM-indikator AUX IN-indikator ALARM 1-indikator MÅNEDS indikator DATO-indikator FM-indikator ALARM 2-indikator TEMPERATUR-indikator Kom godt i gang Vælg et passende sted til uret. Det skal stå på et tørt, plant og skridsikkert underlag, hvor du har nem adgang til at betjene det. Ilægning af batteri (Back-up). ILÆGNING / UDSKIFTNING AF BACK-UP BATTERIET Dette ur er udstyret med et batteridrevet back-up system, der kræver et DC 3V CR2032 fladt lithium batteri (medfølger ikke) til vedligeholdelse af indstillingerne for ur/kalender og faste radiostationer i tilfælde af strømsvigt. 1. Fjern skruen og tag DÆKSLET AF BATTERIRUMMET. 2. Læg et nyt CR2032 lithiumbatteri i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet på BATTERIRUMMETS DÆKSEL. Brug altid kun den anbefalede type og størrelse batteri. 3. Sæt DÆKSLET PÅ BATTERIRUMMET igen og skru skruen i. TILSLUTNING TIL LYSNETTET Forbind strømforsyningen til en standard stikkontakt. 1. OPSÆTNING AF KALENDER OG UR 1. Stil uret på standby og tryk og hold knappen TIME SET (7) på uret eller (12) på fjernbetjeningen inde i ca. 2 sekunder for at aktivere opsætning af kalender/ur. 2. Indikationen for årstal blinker på LED DISPLAYET i op til 30 sekunder som tegn på, at du skal indsætte årstallet. 3. Mens cifrene blinker på displayet skal du trykke gentagne gange på knapperne (10), (11) på uret eller knapperne (7), DEN-3

4 (11) på fjernbetjeningen og indsætte det korrekte årstal. Tryk og hold knapperne (10), (11) på uret eller knapperne (7), (11) på fjernbetjeningen for at gå hurtigere frem eller tilbage i talrækken. Tryk på knappen (7) på uret eller (12) på fjernbetjeningen for at bekræfte. 4. Gentag trin 2 til 3 og indsæt på samme måde måned, dato, tidsformat, time- og minuttal. Bemærk: - Visningsrækkefølgen i opsætning af kalender / ur er som følger: År Måned Dato 12/24 Tidsformat Time (realtid) Minut (realtid) Normaltid - Hvis du vil se årstallet, mens uret viser klokkeslettet, skal du trykke én gang på knappen (10) på uret eller knappen (13) på fjernbetjeningen. LED DISPLAYET skifter til visning af årstal og viser årstallet i 5 sekunder, hvorefter det automatisk vender tilbage til normal tidsvisning. - Hvis du vil se datoen, mens uret viser tidspunktet, skal du trykke to gange på knappen (10) på uret eller knappen (13) på fjernbetjeningen. LED DISPLAYET skifter til visning af dato og viser datoen i 5 sekunder, hvorefter det automatisk vender tilbage til normal tidsvisning. - Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 10 sekunder under opsætning af uret, gemmes de aktuelle værdier automatisk i urets hukommelse. - Sørg for at indsætte timetallet således, at PM-indikatoren viser korrekt for morgen og eftermiddag. Sådan tænder og slukker du uret Tryk på tænd / sluk-knappen (14) på uret eller tænd / sluk-knappen (1) på fjernbetjeningen for at tænde og slukke uret. Indstilling af lydstyrken Tryk på knapperne (12) og (13) på uret eller knapperne (9) og (14) på fjernbetjeningen for at indstille den ønskede lydstyrke. Værdien for lydstyrke vises på LED DISPLAYET. DEN-4

5 Displayets lysstyrke (i standby) Stil uret på standby og tryk på knappen DIMMER (8) på uret eller knappen DIMMER (3) på fjernbetjeningen for at justere lysstyrken i displayet. Slå displayet til / fra Stil uret på standby og hold knappen SOURCE (9) på uret eller knappen SOURCE (2) på fjernbetjeningen inde i 3 sekunder. ON vises på displayet (2). Efter 15 sekunder slukker displayet (2). Tryk på en hvilken som helst knap for at tænde displayet (2) i yderligere 15 sekunder. Hvis du vil deaktivere funktionen tænd / sluk display, skal du trykke og holde knappen SOURCE (9) på uret eller knappen SOURCE (2) på fjernbetjeningen i 3 sekunder. OFF vises på displayet (2). Læselys 1. Tryk på knappen (3) på uret eller knappen (4) på fjernbetjeningen for at slå funktionen til. 2. Tryk på knappen (5) på uret eller knappen (17) på fjernbetjeningen for at øge lysstyrken. Brug knappen (4) på uret eller knappen (18) på fjernbetjeningen, hvis du vil reducere lysstyrken. 3. Tryk på samme knap igen for at slå funktionen fra. Humørlys 1. Tryk på knappen (6) på uret eller knappen (5) på fjernbetjeningen for at tænde humørlyset. Lyset skifter i forskellige farver. 2. Tryk og hold knappen (6) på uret i ca. 3 sekunder eller tryk på knappen (16) på fjernbetjeningen for at standse eller starte humørlysets farveskift. 3. Når du vil slukke humørlyset igen, skal du trykke på knappen (6) på uret eller knappen (5) på fjernbetjeningen endnu engang. Sådan skiftes mellem temperaturvisning i C (Celsius) og F (Fahrenheit) 1. Stil uret på standby ved at trykke på knappen (14) på uret eller knappen (1) på fjernbetjeningen. 2. Tryk på knappen (7) på uret eller knappen (6) på DEN-5

6 fjernbetjeningen for at vise temperaturen. 3. Mens temperaturen vises kan du trykke på knappen (10) på uret eller knappen (6) på fjernbetjeningen og holde den inde i ca. 3 sekunder for at skifte mellem visning i C eller F. RADIOENFREKVENS 1. Tænd uret fra standby ved at trykke på knappen tænd / sluk (14) på uret eller knappen (1) på fjernbetjeningen. 2. LED DISPLAYET viser radiofrekvensen i ca. 5 sekunder og vender derefter automatisk vender tilbage til normal tidsvisning. AUTOMATISK SØGNING EFTER RADIOSTATIONER Hvis du vil foretage en automatisk kanalsøgning efter de stationer, der går klart igennem, skal du trykke og holde en af knapperne (10) eller (11) på uret eller en af knapperne (7) eller (11) på fjernbetjeningen, indtil frekvenserne begynder at rulle over displayet. Slip knappen. Radioen standser automatisk ved den første stærke station, den finder. MANUEL SØGNING EFTER RADIOSTATIONER 1. Tryk gentagne gange på en af knapperne (10) eller (11) på uret eller en af knapperne (7) eller (11) på fjernbetjeningen for at søge efter den ønskede radiostation. 2. Tryk på en af knapperne (12) eller (13) på uret eller en af knapperne (9) eller (14) på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede lydstyrke. Volumenniveauet vises på LED DISPLAYET. Bemærk: - Brug manuel søgning, hvis du vil søge efter en station, der ikke går særlig kraftigt igennem, da svage stationer kan blive sprunget over under automatisk kanalsøgning. - Hvis den automatiske kanalsøgning ikke standser ved den nøjagtige frekvens for stationen, hvis den f.eks. standser ved 88,9 MHz i stedet for 88,8 MHz, kan du anvende manuel tuning til at finindstille stationen til den nøjagtige frekvens. TIPS TIL BEDRE MODTAGELSE FM - Du opnår den bedste modtagelse af FM-radio ved at rulle den EKSTERNE FM-TRÅDANTENNE ud og strække den helt ud. DEN-6

7 LAGRING / GENKALD AF FASTE RADIOSTATIONER 1. Tryk på en af knapperne (10) og (11) på uret eller en af knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede radiostation. 2. Tryk og hold knappen (7) på uret eller knappen (12) på fjernbetjeningen, hvorefter nummeret på den næste ledige programplads blinker på LED displayet. (Bemærk: P01 blinker på displayet, når du første gang lagrer faste stationer i radioen). 3. Tryk på en af knapperne (10) og (11) på uret eller en af knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen for at skifte til den ønskede faste programplads, P01 til P Gentag trin 1 til 3 for hver station, du vil gemme i radioen. Du kan gemme op til 10 faste FM-stationer. 5. Når du vil lytte til en af de faste stationer, der allerede ligger i radioen, skal du trykke gentagne gange på knappen (7) på uret eller knappen (12) på fjernbetjeningen, indtil du finder nummeret på den ønskede faste radiostation. INDSTILLING AF ALARMERNE Du kan have to alarmer indstillet ad gangen. Der kan vælges mellem 6 forskellige alarmindstillinger: Radio + Lys / Radio / Buzzer + Lys / Buzzer / Naturlyd + Lys / Naturlyd. Opsætningsrækkefølgen for AL1 og AL2 er som følger: Sluk radioen og tryk på en af knapperne Alarm set (12) eller (13) på uret eller en af knapperne Alarm set (8) eller (10) på fjernbetjeningen for at vise alarmtidspunktet. Herefter skal du trykke og holde en af knapperne Alarm set (12) eller (13) på uret eller en af knapperne Alarm set (8) eller (10) på fjernbetjeningen og holde den inde i mindst 2 sekunder for at aktivere opsætning af alarmen. Når du har åbnet alarmindstillingerne, skal du trykke på en af knapperne Alarm set (12) eller (13) på uret for at bladre gennem indstillingerne som følger: INDSTILLING AF ALARM 1 (BUZZER) Normaltid AL 1 Time AL 1 Minut AL 1 Vækkedage AL 1 Buzzer Lys Lysintensitet Normaltid. INDSTILLING AF ALARM 1 (RADIO) Normaltid AL 1 Time AL 1 Minut AL 1 Vækkedage AL 1 Buzzer AL 1 Radio AL 1 Lydstyrke for radio AL 1 Lys AL 1 Lysintensitet Normaltid. DEN-7

8 INDSTILLING AF ALARM 1 (NATURLYD) Normaltid AL 1 Time AL 1 Minut AL 1 Vækkedage AL 1 Buzzer AL 1 Radio AL 1 Naturlyd (Brug knapperne (10) og (11) på uret eller knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen til at vælge den ønskede naturlyd) AL 1 Lydstyrke for naturlyd AL 1 Lys AL 1 Lysintensitet Normaltid. INDSTILLING AF ALARM 2 (BUZZER) Normaltid AL 2 Time AL 2 Minut AL 2 Vækkedage AL 2 Buzzer Lys Lysintensitet Normaltid. INDSTILLING AF ALARM 2 (RADIO) Normaltid AL 2 Time AL 2 Minut AL 2 Vækkedage AL 2 Buzzer AL 2 Radio AL 2 Lydstyrke for radio AL 2 Lys AL 2 Lysintensitet Normaltid. INDSTILLING AF ALARM 2 (NATURLYD) Normaltid AL 2 Time AL 2 Minut AL 2 Vækkedage AL 2 Buzzer AL 2 Radio AL 2 Naturlyd (Brug knapperne (10) og (11) på uret eller knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen til at vælge den ønskede naturlyd) AL 2 Lydstyrke for naturlyd AL 2 Lys AL 2 Lysintensitet Normaltid. Sådan gør du: 1. Stil uret på standby og tryk på knappen Alarm 1 (12) på uret eller knappen (8) på fjernbetjeningen. De aktuelle alarmindstillinger vises på displayet. 2. Hold knappen inde i ca. 3 sekunder, når alarmtidspunktet vises. Timetallet for den aktuelt valgte alarm begynder at blinke. 3. Tryk på knapperne (10) og (11) på uret eller knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen og indsæt det ønskede timetal. 4. Tryk på knappen Alarm 1 (12) på uret eller knappen (8) på fjernbetjeningen for at bekræfte. Minuttallet begynder at blinke. 5. Tryk på knapperne (10) og (11) på uret eller knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen og indsæt det ønskede minuttal. 6. Herefter skal du vælge vækkedage, dvs. de dage, hvor alarmen skal lyde. Du kan vælge mellem følgende muligheder: 1-5 = Mandag til fredag 1-7 = Mandag til søndag 6-7 = Lørdag og søndag 1-1 = Enkelt dag DEN-8

9 6a. Hvis du har valgt indstillingen 1-1, enkelt dag: 1. Tryk på knappen for at vælge den ønskede ugedag. 2. Vælg ved hjælp af knapperne (1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag) 7. Tryk på knappen for at bekræfte. Vælg herefter, hvordan du ønsker at blive vækket. Vælg mellem: bu (buzzer): En buzzer lyder, når alarmtidspunktet nås. Buzzerintensiteten stiger fra langsomt til hurtigt. Lydstyrken kan ikke justeres. Radiofrekvensen vises: Straks når det valgte alarmtidspunkt nås, tænder radioen. Den stiller ind på sidst hørte station. Lydstyrken øges gradvist til den valgte lydstyrke. Lydstyrken kan ikke justeres. NS (naturlyd): Straks når det valgte alarmtidspunkt nås, starter naturlyden. Den valgte naturlyd afspilles. Lydstyrken øges gradvist til den valgte lydstyrke. Lydstyrken kan ikke justeres. BEMÆRK: Alarmfunktionen slår automatisk fra efter 30 minutter og starter igen samme tid næste dag. 7a. Hvis du vil vågne til en radiostation, skal du vælge den ønskede maksimale lydstyrke med knapperne (10) og (11) på uret eller knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen. 8. Tryk på knappen Alarm 1 (12) på uret eller knappen Alarm 1 (8) på fjernbetjeningen for at bekræfte. Herefter skal du vælge lysintensitet (L) for alarmfunktionen. Hvis du vælger OFF, sker vækningen uden lys. BEMÆRK: Lyset inden i lampeskærmen (1) tænder 30 minutter før det valgte alarmtidspunkt. Lysstyrken øges gradvist, startende fra det valgte niveau for lysintensitet. 9. Tryk til sidst på knappen igen. Den første alarm er nu aktiveret. For at indstille den anden alarm, skal du gentage ovenfor beskrevne fremgangsmåde men i stedet anvende knappen DEN-9

10 Alarm 2 (13) på uret eller knappen Alarm 2 (10) på fjernbetjeningen. BEMÆRK: Hvis en af alarmerne er aktiveret, vises enten AL1 eller AL2 på displayet. Hvis du kortvarigt vil vise alarmtiderne på displayet, skal du trykke på knappen Alarm 1 (12) på uret eller knappen Alarm 1 (8) på fjernbetjeningen for at se alarm 1 og på knappen Alarm 2 (13) på uret eller knappen Alarm 2 (10) på fjernbetjeningen for at se alarm 2. Når du vil slå alarmen fra, skal du trykke på knappen tænd / sluk (14) på uret eller knappen tænd / sluk (1) på fjernbetjeningen for at afbryde alarmen. Deaktivering af alarmfunktionen 1. Stil uret på standby ved at trykke på knappen tænd / sluk (14) på uret eller knappen (1) på fjernbetjeningen. 2. Alarmfunktionen deaktiveres ved at trykke og holde knapperne (12) og (13) på uret eller knapperne (8) og (10) på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder. AL1 hhv. AL2 forsvinder fra displayet. SNOOZE-FUNKTION (SELVE URET) Når alarmen lyder, kan du trykke på en hvilken som helst knap på uret (undtagen knappen tænd / sluk (14)) eller på knappen SNOOZE (3) på fjernbetjeningen for at aktivere snoozefunktionen og udsætte alarmen. Alarmen afbrydes midlertidigt og lyder igen 9 minutter senere, men indikatoren for AL1 (eller AL2) fortsætter med at blinke. Bemærk: Denne snoozefunktion kan udføres igen og igen. Når du vil slå snoozefunktionen fra, skal du trykke på knappen tænd / sluk (14) på uret eller knappen tænd / sluk (1) på fjernbetjeningen. INDIKATOREN AL1 (eller AL2) holder op med at blinke. SLEEP AUTOSLUK Sleep-timeren gør det muligt at slukke uret med en vis forsinkelse efter eget valg. 1. Tryk på knappen SLEEP (8) på uret eller knappen (3) på fjernbetjeningen, mens radioen spiller. Autoslukperiode 90 (minutter) vises på LED DISPLAYET. 2. Tryk gentagne gange på knappen SLEEP for at vælge den DEN-10

11 ønskede periode, 90, 60, 30 eller 15 minutter. Vent ca. 10 sekunder efter dit valg, til uret bekræfter valget. Herefter spiller radioen videre i det valgte tidsrum, hvorefter den automatisk går på standby. 3. Hvis du vil annullere autosluk, skal du trykke gentagne gange på knappen SLEEP, indtil du ser det aktuelle tidspunkt på urets LED DISPLAY efter den sidste autoslukindstilling (15 minutter). Denne funktion kan annulleres med knappen (14). 4. Denne funktion kan annulleres med knappen (14) på uret eller knappen (1) på fjernbetjeningen. Bemærk: Dette ur har ingen indikator for sleep autosluk. Hvis du vil se resterende tid, skal du trykke én gang på knappen SLEEP. Nap nedtællingstimer Nedtællingstimeren kan anvendes, hvis du f.eks. vil tage en kort lur. Funktionen kan kun anvendes, når uret står på standby. Tryk på knappen (11) på uret eller knappen (11) på fjernbetjeningen for at vælge den periode, der skal forløbe, inden uret bipper. Du kan vælge en periode fra 90 til 10 minutter i trin à 10 minutter eller vælge OFF (fra). Når den valgte periode er forløbet, afgiver uret en biptone, der gradvist øges i tempo. Tryk på knappen (14) på uret eller knappen (1) på fjernbetjeningen for at slå nedtællingstimeren fra. Bemærk: Når du anvender NAP nedtællingstimer, er lysfunktionen ikke tilgængelig. NATURLYDE 1. Hvis uret står på standby, skal du trykke på knappen TÆND / SLUK (14) på uret eller knappen TÆND / SLUK (1) på fjernbetjeningen for at tænde det. 2. Tryk på knappen (9) på uret eller knappen (2) på fjernbetjeningen for at skifte til naturlyd. 3. Tryk på knapperne (10) eller (11) på uret eller knappen (15) på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede naturlyd. SOMMERTID (DST) Hvis der anvendes sommertid (DST) i det område, hvor du befinder dig, kan du anvende denne funktion til nemt at stille uret om til det korrekte tidspunkt. DEN-11

12 1. Stil uret på standby og tryk og hold knappen DST (11) på uret eller knappen (11) på fjernbetjeningen i 2 sekunder for at stille uret en time frem. 2. Når du vil annullere DST sommertid, skal du gentage ovenstående. AUX IN-TERMINAL (Kabel medfølger ikke) 1. Til AUX IN-afspilning skal du anvende en passende tilslutning (medfølger ikke). Forbind den eksterne enhed på følgende måde: Med et 3,5 mm stereokabel med jackstik til terminalen mærket AUX IN (15). 2. Tænd uret på knappen tænd / sluk (14) på uret eller (1) på fjernbetjeningen. Tryk på knappen (9) på uret eller knappen (2) på fjernbetjeningen for at skifte til afspilning via AUX IN. AUX IN vises på displayet. 3. Start afspilningen på den eksterne enhed. Lyden fra den tilsluttede enhed kan høres gennem urets højttaler. Du kan indstille lydstyrken ved at trykke på volumenknapperne (11/12) på uret eller de tilsvarende knapper (9/14) på fjernbetjeningen. 4. Oplysninger om betjening af den eksterne enhed finder du i manualen til denne. BEMÆRK: Hvis det er muligt, bør du indstille lydstyrken på den eksterne enhed til et passende niveau. Sådan afbryder du afspilning via AUX IN Fjern kablet fra terminalen AUX IN. Tryk på knappen tænd / sluk (14) på uret eller knappen tænd / sluk (1) på fjernbetjeningen for at slukke uret. LAD DISPLAYET SKIFTEVIS VISE TIDSPUNKT, MÅNED + DATO OG TEMPERATUR 1. Sluk radioen og tryk og hold knappen (10) på uret eller knappen (7) på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder, indtil ON vises på LED DISPLAYET. 2. DISPLAYET skifter mellem visning af det aktuelle klokkeslet i 10 sekunder, måned og dato i 5 sekunder og temperatur i 5 sekunder, som vist herunder: DEN-12

13 TIDS-Indikator MÅNEDS-Indikator DATO-Indikator TEMPERATUR Indikator Vises i 10 second Vises i 5 second Vises i 5 second Når du vil annullere funktionen, skal du trykke på knappen (10) på uret eller knappen (7) på fjernbetjeningen og holde den inde i ca. 3 sekunder, indtil OFF vises på LED DISPLAYET. DISPLAYET skifter tilbage til normal tidsvisning. BEMÆRK Hvis du har brug for at skifte batteriet, må du ikke tage stikket ud af kontakten imens. Hvis du gør, går alle indstillinger for tid og alarmer tabt og skal indsættes igen. SPECIFIKATIONER Frekvensområde: FM 87,5 108 MHz Sensorområde for indendørs temperaturmåler: 0 C til +50 C (32 F til 122 F) Batteri back-up: 3V (CR2032 Fladt Lithiumbatteri x 1) Strømforsyning: Indgangsspænding AC V Hz - Udgangsspænding DC 5V 1200mA DEN-13

14 ADVARSEL 1. Undlad at placere åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, oven på apparatet. 2. Undlad at placere apparatet i en indelukket bogkasse eller reol, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted. 3. Stikproppen fungerer som hovedafbryder for apparatet, og der skal altid være nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 4. Luftcirkulationen må ikke hindres ved at dække apparatets ventilationsåbninger med f.eks. aviser, duge, gardiner etc. 5. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet. 6. FM-antennen må ikke forbindes til en udendørs antenne. 7. Undlad at udsætte apparatet for direkte sollys, meget høje eller lave temperaturer, fugt eller vibrationer, og undlad at placere det i meget støvede omgivelser. 8. Undlad at rengøre apparatets overflade med rengøringsmidler med slibeeffekt, rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler. Tør forsigtigt radioen med en ren, blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning uden slibeeffekt. 9. Lad aldrig ståltråd, nåle eller andre lignende genstande få adgang til apparatets indre gennem ventilationsåbningerne. 10. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. 11. Tænk på miljøet, når du bortskaffer brugte batterier. 12. Dette produkt må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, når det er slidt op, men skal indleveres til et genbrugscenter, der genindvinder materialerne fra elektriske og elektroniske apparateter. Ved genbrug kan nogle af materialerne fra produktet genanvendes. På den måde gør du en indsats for miljøet og er medvirkende til, at miljøet belastes mindst muligt. Spørg dit lokale renholdningsselskab, hvordan du skal forholde dig. FORSIGTIG Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af forkert type Udskift altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type DEN-14

15 BORTSKAFFELSE AF DINE GAMLE APPARATER OG BATTERIER: 1. Hvis symbolet med den overstregede skraldespand findes på et produkt, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv. 2. Ingen elektriske og elektroniske produkter, herunder batterier, må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt via de ordninger, staten eller de lokale myndigheder stiller til rådighed til dette formål. 3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle apparater hjælper med at forhindre potentielt negativ indvirkning på miljøet og folkesundheden. 4. Nærmere oplysninger om korrekt bortskaffelse af dine udtjente apparater fås hos de lokale myndigheder, dagrenovationen eller i den butik, hvor produktet er købt. DEN-15

16 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Importeret af: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej Egaa Danmark DEN-15

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen POWER ON-OFF (tænd/ sluk) / ALARM FRA 2. Knappen SOURCE (signalkilde) 3. Knappen MEMORY/ CLK.ADJ. (indstil ur) 4. Knappen ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren, starter den som standard op i Bluetooth-tilstand. Herefter kan du let parre den med din smartphone eller PC med Bluetooth-funktion.

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt,

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, Instruktionsvejledning Bluetooth-højttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren,

Læs mere

Signolux Flash A-2644

Signolux Flash A-2644 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Flash A-2644 Batteristatusindikator Område med kraftige lysblink Stik Funktionsknap - AUX-stik til pudevibrator og andet tilbehør Slet-knap Symboler Side 2 Tillykke

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130 PLADESPILLER MED FM-RADIO MODEL: VPR-130 INSTRUCTION MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING GEBRUIKSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJE GUIDE D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TAQ-10213G. DANISH / DANSK

TAQ-10213G.   DANISH / DANSK TAQ-10213G www.denver-electronics.com Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD)

Læs mere

TAQ-10192G DANISH / DANSK

TAQ-10192G DANISH / DANSK TAQ-10192G Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-10363 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-70332 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Sonic Traveller SBT600SS

Sonic Traveller SBT600SS Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Sonic Traveller SBT600SS Vigtigt Læs venligst denne brugervejledning grundigt, og gem den til senere brug. Brug kun den medfølgende strømforsyning. Advarsel For at mindske risiko

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400 BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 7 8 9 TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO 34 5 6 MODEL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager din nye tower speaker

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

TWE-50 Trådløse øretelefoner

TWE-50 Trådløse øretelefoner TWE-50 Trådløse øretelefoner Betjeningsvejledning Indholdet i pakken Bedienungsanleitung Oversigt over produktet Finne Ladekontakter MFB multifunktionsknap -indikator Mikrofon øreprop Specifikationer Modelnavn

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Signolux Pager A-2619

Signolux Pager A-2619 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Pager A-2619 Symboler Batteristatusindikator Batterirum Bælteklips Funktionsknap Tænd/slukknap Ladekontakter Sletknap Stik til pude- og sengebundsvibrator Bordfod

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DENVER PBA-12000BLACK

DENVER PBA-12000BLACK DENVER PBA-12000BLACK Ingang (Micro-USB) (Opladning PBA-12000BLACK) Strømindikator 1. Oplad DENVER PBA-12000BLACK med en AC-adapter (AC-adapter er tilkøb). 2. Oplad DENVER PBA-12000BLACK ved at forbinde

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Kvikstartguide BFH-11 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

Kvikstartguide BFH-11   Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Kvikstartguide BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Oplad fitness-armbåndet i 30 minutter inden brugen. Minimumskrav til din smartphone 1.

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning 9 DEN Indholdet i æsken 1 x Trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor 1 x Beslag 1 x Brugermanual ASA-40 er en højtydende trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor. Denne bevægelsesdetektor udløser

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Formålsbestemt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig. 7 Reparer

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Clock Radio AJ100. Brugermanual

Clock Radio AJ100. Brugermanual Clock Radio AJ100 Brugermanual 1 1 2 5 6 3 4 7 8 9! @ # $ % 0 ^ 2 3 4 Dansk LEVERET TILBEHØR 1 X AC 7,5 V adapter (Spændingstilslutning: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Udgang: 7.5V 250mA) TOP- OG FRONTPANEL (Se

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Signolux Vækkeur A-2634

Signolux Vækkeur A-2634 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Vækkeur A-2634 Indstillingsknapper: Klokkeslæt Alarm Lyssignal Ringetone Symboler Snooze-knap Tænd/sluk alarm Statusindikator Lyssignal Lyssignalsymbol Vækketidspunkt

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ4300. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   AJ4300. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ4300 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din clockradio

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

AJ3112_IFU_12_Dan 3/29/10 15:54 Page 1 Clock Radio AJ3112 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugermanual AJ3112_IFU_12_Dan 3/29/10 15:54 Page 2 1 2 1 @! 0 9 3 4 876 5 ^ %

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

CD Boombox TCL-212BT

CD Boombox TCL-212BT CD Boombox TCL-212BT BRUGERVEJLEDNING Advarsler og forholdsregler Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning

SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-2 DANSK Forsigtig læs dette omhyggeligt! Forsøg ikke at åbne dit smartwatch. Udsæt ikke uret for

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning TDA-60 Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio Betjeningsvejledning Tak fordi du valgte at købe vores produkt. Vi håber, du får stor fornøjelse af det. www.facebook.com/denverelectronics Symboler

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DANSK Forsigtig læs dette omhyggeligt! Forsøg ikke at åbne dit smartwatch. Udsæt ikke uret for vand

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere