Teknisk standard for amatørerne og vigtige nyheder ifølge OZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk standard for amatørerne og vigtige nyheder ifølge OZ."

Transkript

1 Side Teknisk standard for amatørerne og vigtige nyheder ifølge OZ. Digitalteknikken begynder at fylde lidt mere i OZ. Det er sådanne ting som digitalskalaer, omsættere mellem CW og RTTY, omsætter fra fjernskriveralfabetet til ASCII, og der kommer en artikelserie om mikrocomputere med en 8080 mikroprocessor. Men små computere er endnu kun for de få specielt interesserede. Der går endnu et par år før f. eks. Vic 20 dukker op og indleder computer-æraen for radioamatørerne. Der er kommet større udvalg i kommercielle transceivere fra firmaer som Kenwood, Icom og Yaesu. De er jo den dag i dag de største producenter, men der var også andre, som i dag er mindre kendte som Uniden, NEC og Atlas. Men rørstationer solgtes skam stadig f. eks. Drakes program: R-4C modtageren, T4XC senderen og TR-4CW transcieveren. Priserne på disse var henholdsvis , og kr. Fra Kenwood kom de endnu kendte som TS 520S, TS 820 til HF og til VHF TR7500, TR7400A, TS 700S og TS700G. Til 70 cm TR8300. Icom kom med IC 211E, IC 245, IC 240 og IC 215. Yaesu: FT 301D og FT 101. Esbjerg afdeling januar. Første aktivitet efter juleferien var en byggeaften. 12. januar. Møde. Fremvisning og evt. bytte af julegaver. 19. januar. Film. 21. januar. Bestyrelsesmøde hos OZ1LN. Hele bestyrelsen + OZ1XQ var til stede. Gennemgang af den kommende generalforsamling ved OZ1OQ. Denne foreslog, at man sendte 500 kr. af Ølgodlejrens overskud til EDR s hjælpefond. OZ5QD foreslog, at man sendte en skrivelse til P & T om forstyrrelser fra TAXA. OZ1OQ havde forslag til diverse vedtægtsændringer. Man diskuterede ordningen omkring Børges komponentkasse.qth udvalget aflagde rapport.

2 Side 2. OZ9EY efterlyste foredrag. OZ7UD efterlyste lige som til sidste generalforsamling forslag til institutionsbesøg. Der blev derefter foreslået følgende muligheder: Navigationsskolen, Lufthavnen, Vestkraft, Sygehuset og Tovværksfabrikken (evt. plastikafdelingen). Sekretær OZ5OH, Ole. 26. januar. Generalforsamling. Antal mødte medlemmer: 28. OZ8KF blev valgt til dirigent. Formandens beretning. Han berettede om de forskellige aktiviteter, der havde været i årets løb: Ølgodlejren, test fra siloen på havnen, JOTA kørt fra spejdernes lokaler ved OZ7UD og OZ1OQ. Herunder oplystes det, at flere spejdere nu forberedte sig til P & T s prøve. Beretningen blev godkendt. Derefter tog kassereren ordet. Gennemgang af det omdelte regnskab, som godkendtes. Indkomne forslag: Officiel henvendelse fra EDR, Esbjerg, med klage over forstyrrelser fra TAXA. Forslag om at 500 kr. af overskuddet fra Ølgod-lejren skænkedes til EDR s hjælpefond. Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen: 3 ændres til: Afdelingen kan eje og drive repeaterstationer. Driften af disse finansieres fortrinsvis via frivillige bidrag. 4 kassereren bemyndiges til evt. køb af præmieobligationer for en del af formuen. Desuden tilføjelse til 5 stk. e: Passive medlemmer (enkeltpersoner eller firmaer) har stemmeret. Bemyndigelse fra generalforsamlingen til at QTH-udvalget og bestyrelsen skulle fortsætte bestræbelserne på udflytning til Ungdomsbo s lokaler, og bestyrelsen bemyndiges til at bruge op til 5000 kr. af byggefonden til inventar. Forslagene vedtoges stort set enstemmigt, dog var nogle utrygge ved punkt 4, men det blev dog vedtaget med 14 ud af 26 stemmer. OZ5OH og OZ9EY var på valg, men sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Som sekretær blev følgende foreslået: OZ1BDB, OZ1BPP, OZ5OH, OZ1CWP og OZ1AOJ. De fik følgende stemmer henholdsvis: 20, 3, 24, 2 og 3. OZ1BJ ønskede at fratræde posten i QTH-udvalget, hvorefter OZ1CWP blev valgt. Kassereren OZ1OQ var på valg og blev genvalgt med 22 stemmer og 4 blanke. OZ7YS blev genvalgt som revisorsuppleant. Kontrakten med OZ2ZJ Børge om komponentkassen blev fornyet med samtidig vedtagelse af et forslag om, at kun det salg som foregik til foreningens medlemmer skulle pålægges en afgift til foreningen på 2%. Det blev bestemt, at de afdelinger, som måtte være interesserede i at låne Esbjergafdelingens film, kunne henvende sig til afdelingens kasserer og aftale om lånet. Mødet hævedes kl. 22:20.

3 Side februar. Møde. 9. februar. Film. 16. februar. Møde. Bulletin fra OZ5ESB hver tirsdag kl februar. Møde. 2. marts. Auktion. 9. marts. Møde. 16. marts: Om måleinstrumenter. 23. marts. Møde. 30. marts. Opstillingsmøde vedrørende HB og repræsentantskab. 6. april. Digitalkredsløb ved OZ1LN, som også besvarede spørgsmål. 20. april. Klubmøde. 27. april. Klubmøde. 4. maj. Foredrag. 10. maj. Bestyrelsesmøde. Mødet afholdtes hos OZ1OQ, John. Man diskuterede muligheden for et lokale i Kongensgade (ved Fona). 108 kvadratmeter plus et vaskehus på ca. 12 kvadratmeter. Husleje 500 kr. + lys og varme. Det ville kræve et stort arbejde. Alternativet var en modernisering af det daværende lokale på Neptunvej, Sædding. Man kunne lægge en plan for en gradvis modernisering. Man enedes om at droppe det ovennævnte lokale og i stedet forsøge en modernisering af det gamle lokale. Byfest i Esbjerg Skulle man deltage og evt. hvordan? Uafklaret. 11. maj. Klubaften.

4 Side maj. Møde. 25. maj. Foredrag ved OZ1LN, Kjærbro. Digitalteknik II. 1. juni. Auktion. 8. juni. Møde. 15. juni. Møde. I kreds 7 var følgende opstillet til valg af HB: 9612 OZ1OQ, John Meyer, Esbjerg. Til representantskabsmedlemmer: 6582 OZ6SB, Svend B. Hansen, Oksbøl OZ1LN, H. P. Kjærbro, Esbjerg OZ4PY, Roger Pennerup, Holstebro OZ1OQ, John Meyer, Esbjerg OZ7UD, Knud H. Holm, Esbjerg OZ6SV, Svend Grandahl, Holstebro OZ4CR, Jørn Christensen, Give OZ1BUO, Carsten Andersen, Holstebro. Stemmeseddel var indlagt i OZ s juni nummer. 27. juni. Bestyrelsesmøde vedrørende nye lokaler i Peder Skramsgade 9. Tilstede var OZ1LN, OZ1OQ, OZ2ZJ, OZ1BDB, OZ2XQ, OZ1CWP og OZ5OH. Man besigtigede de evt. nye lokaler. OZ1OQ gennemgik økonomien og medlemsprognoser. Han konkluderede, at huslejen i det nye ville kunne klares med et medlemstal på ca Man diskuterede møblement, og OZ1LN påpegede, at lokalet måtte gøres i stand (loft og gulv). Møder i øvrigt fortsattes hver onsdag aften uden egentligt program indtil den 7. august, hvor der skulle være auktion. Mandagsaftenerne sluttede den 13. juni og ville blive genoptaget den 19. september.

5 Side 5. Til HB valgtes for kreds 7 OZ1OQ, John Mayer med 79,7 % af gyldige stemmer. Til repræsentantskabsmedlemmer for kreds 7 valgtes følgende: OZ6SB, Svend Hansen, med 51,6 % af de gyldige stemmer. OZ1LN, Kjærbro, 61,7 % OZ4PY, Roger Pennerup, 31,3 % OZ1OQ, John Meyer 48,4 % OZ7UD, Knud Holm, 42,2 % OZ6SV, Svend Grandahl 26,6 % OZ4CR, Jørn Christiansen 40,6 % OZ1BUO, C. Andersen 21,1 % 13. Juli. Ekstraordinær generalforsamling. Til dirigent valgtes OZ8KF. Der var fremmødt ca. 30 medlemmer. OZ1OQ fik ordet som repræsentant for lokaleudvalget. Han berettede om det nye lokale i Peder Skramsgade 9, 1. sal, som allerede var under modernisering. 90 kvadratmeter mod 47 kvadratmeter. Ejendommen ejedes af Colorlux A/S. Der skulle bruges penge til materialer. Alt arbejde udførtes af afdelingens medlemmer. Bestyrelsen og lokaleudvalget ønskede at få lov til at disponere over ca kr. af byggefondens midler. Husleje 950 kr. månedlig. OZ7UD: Er de 950 kr. med varme og el? OZ1OQ: Ja, dog varme á conto. Varmen deles efter antal kvadratmeter. OZ1OQ fremviste derefter en skitse over det nye lokale. Flere rejste nu spørgsmålet om antenneforholdene. Man mente, at det nok kunne klares. OZ1OQ gav på opfordring en redegørelse for det påbegyndte arbejde. OZ9JH: Når der blev lovet ved en tidligere lejlighed, hvorfor er der så kun indbetalt godt 6000 kr.? OZ1OQ gjorde opmærksom på, at den nye husleje kunne klares uden forhøjelse af kontingentet ved et uændret medlemstal. Bestyrelsen ønskede at få fri rådighed over afdelingens midler under sædvanligt ansvar. Efter nogen diskussion stemte alle for, undtagen én. Mødet hævedes kl. 21.

6 Side 6. I tiden efter generalforsamlingen mødte talrige arbejdsvillige medlemmer op om aftenen og i weekenden og omskabte et gammelt værksted til et nydeligt mødested for afdelingens mange medlemmer. Afdelingen deltog i 2 meter Field-dagen med OZ5ESB/P i juli fra KFK siloen i dokhavnen. Antennens højde var ca. 70 meter over havet, og det gik fint med kun 10 watt SSB. Til forårets licensprøver havde afdelingen tilmeldt 20 kursister, hvoraf de 15 bestod. 19. september. Mandagsbyggeaftenerne startede. 4. oktober. Teknisk kursus startede kl oktober. Ribe og Ølgod afdelinger besøgte Esbjerg. 26. oktober. Møde. 2. november. Møde. 9. november. Møde. 16. november. Møde. 23. november. Filmaften. 30. november. Møde. 7. december. Auktion. 21. december. Juleafslutning med vatskæg og glögg Teknisk standard for amatørerne og vigtige nyheder ifølge OZ. Fra januar OZ: QRA-locator og programmerbare lommeregnere. Af OZ7AVG, Hillerød.

7 Side 7. Fremstilling af forplader og trykte kredsløb. Af OZ5PZ, Nibe. I februar OZ : Helsides annonce fra OZ8AZ. Nu er det ikke længere dét, som han ellers var berømt for, Værnemagtsudstyr. Nu var det surplus fra andre kilder. Måleinstrumenter, komponenter og måske mest interessant, store væskefyldte nikkelakkumulatorceller. Nogle af dem jeg købte af ham dengang, har funktioneret lige til omkr. år afsnit af OZ3GD s artikelserie om mikrodatamater: En maskine, der kan lave CW om til RTTY og omvendt. Test af Uniden 2020 HF-transceiver ved OZ8VL, Lynge. Små nikkel-cadmiumbatterier er ved at være almindelige i bærbare VHF-stationer og derfor har Finn Ritz, Karup, skrevet en artikel om dem i marts OZ. I april OZ har OZ3DN en artikel om OZ4IR, Ebbe Petersens museum for tysk radiogrej fra krigen. Det var virkelig værd at se. Jeg var der flere gange og byttede mig bl. a. til en 10 meter tankstation. Ebbe boede dengang i Hillerød, men flyttede senere til Helsinge, hvor han fik en bygning med panserdør til herlighederne. Men det er nu en saga blot. I maj OZ : Kompakt digitalskala med LSI. Af OZ8TB, Vadum. OZ8O, Glostrup havde oversat en artikel af W6NEY, professor ved University of California om Coherent CW. Et interessant system hvor sender og modtager er synkroniserede både tidsmæssigt og frekvensmæssigt, hvorved den effektive båndbredde kunne nedsættes til 10 Hz, hvilket gav en enorm gevinst i signal/støj forholdet. Så vidt jeg ved, har det undertiden været brugt til EME, men da det var overordentlig indviklet at sætte i værk, har det ikke fået den store udbredelse, modsat SSB. I juni OZ : 4. afsnit om mikrodatamaten af OZ3GD. Instruktioner i maskinsprog gennemgås grundigt. I juli OZ beskriver OZ3MZ, Albertslund, to lineære PA-trin til 2 meter. 10- og 25 watt. Det er dem der sælges af Bensø Print Aps som MD511/10 og MD511/25.

8 I august beskriver OZ2LW, Hinnerup, et videokamera til SSTV. Det er en efterbygning at B&O s kamera 4000, der var gået ud af produktion. Side 8. Norad har en helsides annonce for Drake s nye solid state transceiver TR-7 med digitaludlæsning og kontinuerlig modtagerdækning fra 1,5 til 30 MHz. Pris kr. Det var mange penge dengang. OZ8KF, OZ2ZJ og OZ1OQ havde skrevet et lille stykke om Ølgodlejren OZ1OQ, John og OZ2ZJ, Børge. Bemærk paraplyen. Det regnede hver dag. Lejren åbnedes 1. juli, og trods regnvejret var deltagelsen større end nogensinde før. 277 personer overnattede på pladsen. Pølsesalget satte rekord med 25 kg på tre aftener, og tegnefilm og film fra tidligere lejre var en succes. Ja, selv regnen var godt for noget. Der var ingen brandfare, så det var uden problemer at få lov til at gemme ræve i skovene, Det var en kostelig oplevelse at se rævejægerne vende hjem, den ene mere våd end den anden. Som noget nyt var der 3 ræve på 2 meter jagten ingen fandt alle tre.

9 Side 9. Som endnu noget nyt en indkøbstur til Tyskland. Til afslutningen havde man reserveret Ølgodhallen lørdag aften. Det var en god idé, for ca. 250 personer var i hallen til film, spisning og underholdning. OZ1ATG underholdt med sit omrejsende diskotek, og der var dans til klokken to. Alt gik godt, og stemningen var i top der skulle heldigvis mere til end en uges regn for at slå radioamatører ud! OZ7IS om OZ7UHF i Ølgodlejren: Elendigt vejr hele ugen. Elendige condx med undtagelse af auroraåbningen den 4. juli. Skønt vi var QRV fra siloen med 500 W input og 16 el. på 2 m, 250 W input og 2x21 el. på 70 cm og 20 W input og 4x25 el. 100p yagi på 23 cm, blev det i alt kun til16 felter i 7 lande (OZ, DL, PAø, SM, GW og LA) på 2 m. 16 felter i 3 lande (SM, OZ, og DL) på 70 cm og bare 3 felter i 2 lande på 23 cm. Forhåbentlig bliver vejret og condx bedre til næste år. Meddelelse fra P&T: Det meddeles, at P&T vil være indstillet på at give interesserede radioamatører tilladelse til at benytte det internationale fjernskriveralfabet nr. 5 (ASCII koden). Tilladelsen ville blive udstedt til den enkelte radioamatør for 1 år ad gangen. Oktober OZ: Grundig gennemgang af mellemfrekvensforstærkeren MD 502 i BSPprojektet MD 500. Af OZ8AO, Jan Steen Sørensen, København NV. BSP modulerne kunne leveres af OZ2ZJ,Børge. November OZ: SSB transceiver af OZ8XW, Flemming Hessel, Vejle. Det er en hybrid konstruktion med transistorer og driver og PÅ med rør, hhv. EF80 og Det er en et-båndstransceiver kun til SSB området af 20 meter båndet. I december nummeret beskriver OZ6PN, Henrik Jacobsen, Frederikshavn, sin CW/RTTY-converter med TTL-logik og diodematrix. Det er en interessant konstruktion. Han lavede i øvrigt sine print kun med loddeøer til IC erne og tykke baner til + og samt loddebar lakisoleret tråd til alle andre dele af montagen.

10 Side 10. Esbjerg afdeling januar. Fremvisning og evt. bytte af julegaver. 18. januar. Film. 23. januar. Bestyrelsesmøde. Forberedende snak om generalforsamlingen den 25. januar. Forslag fra 1LN om 14 dages frist for indkomne forslag. OZ9DQ: Kontigentforhøjelse til fordel for byggefonden (5kr.). OZ1OQ: Kontigent til 104 kr. årligt for aktive medlemmer, 124 kr. for familier og 84 kr. for passive medlemmer. OZ2ZJ: Rengøring i lokalet? Lokaleforvalter? Børges kontrakt og vilkår foreslås at køre videre. 25. januar. Generalforsamling. OZ8KF valgtes til dirigent. Formandens beretning: Vedrørende det nye lokale og ombygningen af samme. En stor tak til hjælperne. Foredragsaktiviteterne. Byfesten Havfriske dage. Jota, ved OZ7UD og OZ9YP. Filmmanager er OZ1BQV. Stor repræsentation på landsplan fra Esbjerg afdelingen. Planer: Udstilling i Stadionhallen i foråret. Sommerlejr i Ølgod igen. En lokaleforvalter eventuelt med fri kontingent. Kassereren OZ1OQ gennemgik regnskabet, som blev vedtaget. OZ9DQ, Søren, foreslog at opkræve 5 kr. pr. kvartal til byggefonden pr. aktivt medlem. Det vedtoges. På valg OZ2ZJ. Han valgtes med 26 stemmer mod OZ1BPP med 6 og OZ1AOJ med 5. Skriftligt formandsvalg: OZ1LN foreslået. Han valgtes med 34 stemmer for, 3 ugyldige og 1 blank. Suppleant: OZ2XQ blev valgt med 26 stemmer. (OZ1BPP fik 3, OZ1AOJ fik 7, og 2 var ugyldige).

11 Side 11. OZ6SB, Svend, spurgte om udvalg. Test udvalg: OZ1OQ, OZ1CWP, OZ1ATG. Mobiljagt/mobiltest: OZ1BPP, OZ4GM, OZ8KF. Ræveudvalg: OZ5YG, OZ1LN, OZ2ZJ. Festudvalg: OZ1OQ, OZ3WF, OZ1BDB. Lokalerengøring: Hans. OZ1BQV ønskede at høre noget om rævejagt på et par mødeaftener. OZ2ZJ foreslog, at man lavede udflugt med prøvepejlinger. OZ2ZJ s kontrakt fornyedes med alle stemmer på nær én, som ikke stemte. OZ1ABG, Ruth, (blind) ønskede referat af HB-møderne på bånd. OZ1OQ: Referatet findes i OZ. OZ1LN: Dels er det et dårligt referat, og det hjælper heller ikke Ruth. OZ1ABG: Skal forslag til GF være skriftlige? Bestyrelsen: Nej, de kan ifølge vedtægterne være mundtlige. Flere: Ajourførte vedtægter ønskes udsendt. OZ8KF spurgte om, hvem der skulle lave værkstedet færdigt. OZ7UD ville prøve at få en ordning om afløbet. OZ2ZJ havde snakket med værten, og han ville ikke have det ud til tagrenden. OZ9EY spurgte om hvordan det gik med sagen om TAXA-forstyrrelserne, og OZ1LN meddelte, at P&T ikke havde glemt det. Mødet sluttede kl. 22:20.

12 Side februar: Møde. 8. februar: Møde. 15. februar: Møde. 22. februar: Foredrag om antenner m.m. ved OZ7CH, C. U. Holten. 1. marts: Auktion. 8. marts: Opstillingsmøde. Tirsdag den 14. marts: Kredsmøde i Ølgod. 15. marts: Orientering om mødet i Ølgod. 22. marts: Møde. 29. marts: Rævemøde II. Modtagerne blev medbragt. Der var mulighed for trimning. 5. april: Møde. 12. april: Film. 26. april. Møde. Den og 30. april gennemførte man en udstilling i Stadionhallen. 3. maj. Møde. 10. maj. Møde. 17. maj. Møde. 24. maj. Møde. 31. maj. Auktion. 12. juni. Den sidste mandagsbyggeaften i sæsonen.

13 Side 13. Fra udstillingen i Stadionhallen i april. 14. juni. Møde. Onsdagsmøderne fortsatte sommeren igennem uden egentligt program. Eventuelle spændende ting, der måtte dukke op, ville blive varskoet på repeaternyt tirsdag aften kl. 19:00. Mandag den 21.august: 2 meter mobil-rævejagt, yderligere oplysninger på repeaternyt. 23. august: Møde. Mandag den 4. september: 2m mobil-rævejagt. 6. september: Auktion.

14 Side september: Møde. 27. september: Debat om forslagene til repræsentantskabsmødet den 8. oktober. Give, Ribe og Ølgod afdelinger indbydes. Mandag den 2. oktober: Sæsonens første mandagsbyggeaften. Tirsdag den 3. oktober: Kursusstart, såvel teknisk som morse kl oktober: Møde. 11. oktober: OZ1OQ snakker om QSO-teknik. 18. oktober: Møde. Rævejagter og mobiljagter annonceredes over repeaternyt om tirsdagen kl. 19. Mandag den 23. oktober: Byggeaften. Tirsdag den 24. oktober: Kursus. 25. oktober: OZ2ZJ foreviste de nye BSP-byggesæt. Mandag den 30. oktober: Byggeaften. Tirsdag den 31. oktober: Kursus. 1. november: Møde. Mandag den 6. november: Byggeaften. Tirsdag den 7. november: Kursus. 8. november: Filmaften ved OZ1BQV. Mandag den 13. november: Byggeaften. Tirsdag den 14. november: Møde.

15 Side november: Møde. 22. november: Møde. 29. november: Møde. 6. december: Auktion. 13. december: Møde. 20. december: Juleafslutning. Glögg og juleknas med damer. Derefter juleferie Teknisk standard for amatørerne og vigtige nyheder ifølge OZ. I januar OZ beskrev OZ1DHU, Lars, Skjern, sin frekvenstæller. Den var med TTLlogik med delerne SN 7490, og den havde en 95H90 MOS tideler i indgangen, hvorved dens frekvensområde gik op til ca. 250 MHz. I samme nummer beskriver OZ7RQ, Benny, Grindsted, hvorledes man beregner et ladder-krystalfilter til 8314 KHz. Frit efter en artikel af F6BQP i Radio-REF maj OZ6SF, Niels, Høng, havde lavet en prisbillig og letbygget minibeam til 20 meter, en HB9CV. OZ3EB, Ernst, Esbjerg, havde lavet en digitaltester til TTL og CMOS med kredsen HEF 4049 B og et syvsegment display. I februar OZ sammenligner OZ1CEX følgende transceivere til 2 m: FT 220, FT221, HG 70 D, IC 201, Multi 2000, Multi 2700, SE 400, TS 700 og TS 700 G. I martsnummeret annonceres byggesættet til en datamat Nascom-1. Z80 CPU, 2 Kilobyte RAM, 1K monitor og et alfanumerisk tastatur, som er samlet. Pris kr.

16 Side 16. Jeg husker, at vi havde en kvik skoleelev, der købte dette byggesæt, samlede det og fik det til at virke. Han anbefalede mig kraftigt også at købe det, og han blev faktisk skuffet, da jeg i stedet købte en Vic-20 af OZ2ZJ, Børge. Jeg kan desværre ikke huske hans navn. Nascom I computeren samlet. Det var en af de første rigtige computer, der dukkede op i bladet. I samme nummer viste Norad en færdig computer, en Tono Det var en kommunikationsdatamat, som kunne både sende og modtage CW og RTTY. Den blev så vidt jeg ved ikke videre udbredt. Prisen kr. uden monitor var for høj. Aprilnummeret var et jubilæumsnummer, idet OZ fyldte 50 år. Det starter med en artikel af OZ7F, Helmer Fogedgård fra Langeland. OZ var jo hans hjertebarn, som han med megen idealisme og økonomisk støtte hjalp til starten i I syv år fra 1932 til begyndelsen af anden verdenskrig var han redaktør af bladet. Han gik kompromiløst ind for amatørsagen, han havde en skarp pen, og han lagde sig ved flere lejligheder ud med P&T, som han fandt alt for restriktivt. Jeg har kendt ham personligt fra sommerlejren på Læsø i Ud over sin øvrige aktivitet førte han en omfattende brevkorrespondance. På generalforsamlingerne i slutningen af fyrrerne var han en ivrig debattør, han var ikke bange for at sige sin mening lige ud, og hvis han syntes, at nogle af de andre i for høj grad hyppede deres egne kartofler, kunne han finde på at råbe: Egoismen taler!. I majnummeret beskriver OZ8PX, Poul, Aalborg, sin ret avancerede Step-VFOsyntese med hulskive til optisk aftastning af frekvensindstillingen og diodematrix til kodningen af kanalerne.

17 Side 17. Den kendte HF-transceiver med digitalskala, FT 101 ZD sælges af Betafon radio for kr. Juli OZ: OZ9QM, Erik, Værløse beskrev sin Gunnplexer station til FM på 10 GHz. Gunnplexerprincippet. OZ9QM og OZ9KC havde med dette udstyr QSO over en afstand af 4,3 km med RS 59 i begge retninger. Oktober: Kenwood HF-stationen TS 520 SE solgtes af Werner Radio for kr. November: Kenwood TS 770 til satelit kommunikation på 70 cm og 2 m solgtes af Werner Radio. Pris ikke opgivet i annoncen. December: Artikel af OZ2GZ, Gert, Hvidovre, om meteor-scatter. To nye kommunikationscomputere er dukket op. De er af fabrikatet Hal Communications. DS 2000 KSR til kr. og for videomonitoren. En noget dyrere model med indbygget monitor DS 3100 ASR til hele kr. ICOM HF-SSB-transceiveren IC 701, 100 W, 10 m til 160 m, solgtes af Norad for kr. Esbjerg afdeling januar: Første mødeaften i det nye år.

18 Side januar. Møde. 29. januar. Bestyrelsesmøde. Tilstede var OZ1LN, OZ1BDB, OZ1OQ, OZ2ZJ, OZ5OH. Med henblik på bl.a. den tilstundende generalforsamling blev følgende emner diskuteret: Opstilling til RM og HB. Et mere indholdsrigt program til OZ. OZ1DYV er ny filmmanager, og et udspil fra den front ventes. En mere langsigtet planlægning af aktiviteterne er ønskelig. Vedrørende valgene på generalforsamlingen: OZ5OH ønskede ikke at genopstille. Eneste indkomne forslag: OZ7UD foreslog, at afdelingen hvert år køber Call-book, som p. t. kostede 270 kr. Den gamle sælges hvert år på auktion. Den var i øvrigt købt det indeværende år. Regnskabet blev gennemgået. Repeaterdriftsmidler efterlystes. 31. Januar - Generalforsamling. Antal fremmødte: 29. Til dirigent valgtes efter nogen snak OZ8KF, som takkede og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formandens beretning: OZ1LN berettede om aktiviteterne i afdelingen og beklagede, at arrangementernes antal i det forløbne år har været for få. Af arrangementerne kom han ind på den store udstilling i Stadionhallen, Jota og Ølgod lejren. Han takkede for det arbejde, der var udført ved disse lejligheder. Derefter kom han ind på kursusvirksomheden. Om rævejagterne sagde han, at de nærmest sygnede hen i øjeblikket, trods kraftig indsats af flere i efteråret. Men han sporede håb om, at de ville blive genoptaget. Det var i det hele taget formandens håb, at medlemmerne og bestyrelsen ville kunne øge aktiviteten i den følgende sæson. OZ1OQ: Det er medlemmernes egen skyld, at jagterne er stoppet. Det skyldes manglende fremmøde og tilslutning. Derefter fremkom der forskellige meningstilkendegivelser om årsagen til den manglende succes. Formandens beretning blev godkendt. Kassererens beretning om regnskabet. Repeaterkassen viste sig at indeholde lidt over 99 kr. Dette beløb er indsat på en speciel repeaterbankbog i OZ1LN s navn. Ved en hurtigt foranstaltet indsamling blev der samlet 256 kr. og 15 øre ind til repeateren.

19 Side 19. Kassererens beretning og regnskab blev godkendt. Forslag til generalforsamlingen fra OZ7UD: Køb af Magazine Callbook til afdelingen hvert år. Efter køb af en ny udgave skal den gamle sælges til den højestbydende. OZ7UD ville selv på forhånd straks byde 100 kr. for den gamle. Bogen er ikke til hjemlån. Forslaget blev vedtaget. OZ2ZJ, Børges aftale med afdelingen blev bekræftet og vedtaget. På valg var OZ5OH og OZ1BDB. OZ5OH ønskede ikke genvalg. Foreslået: OZ1BDB, OZ1DYV og OZ1DXX. De fik henholdsvis 22, 16 og 12 stemmer. OZ1BDB var dermed valgt. Valg af kasserer: Genvalg af OZ1OQ foreslået. Han valgtes med 22 stemmer for, 1 ugyldig og 2 blankestemmesedler. Revisorsuppleant: OZ7YS genvalgt. Eventuelt: OZ8KF: Licensforholdene for UHF-repeateren bør bringes i orden. OZ1CBQ: 1) forslag til foredrag: Soelberg, digitalteknik. 2) måleteknik. OZ1DYV: Måske kan man bygge noget til afdelingen på byggeaftenerne, måleinstrumenter f. eks. OZ1DVR: Hvad med TAXA-forstyrrelserne? Er der sket noget i sagen? OZ1LN: Nej. OZ1OQ: Man kunne skrive til P&T og rykke for en afgørelse. OZ1LN ønskede at træde ud af ræveudvalget. Muligheden for en lokaleforvalter blev bragt på bane. Hvilke aktiviteter skulle han pålægges? Generalforsamlingen sluttede kl. 22: februar. Møde. 14. februar: Film. 21. februar. Møde. 28. februar. Hvordan kører man test på 2 meter ved OZ1OQ. 7. marts. Møde. 14. marts. Møde. Allerede i marts OZ blev årets Ølgodlejr annonceret således: EDR Esbjerg afdeling indbyder herved til årets feriearrangement på Ølgod

20 Side 20. Campingplads. Lejren åbnes lørdag den 7. juli og slutter søndag den 15. juli. Atter i år giver den kommunale campingplads rabat til EDR, og sandsynligvis bliver der som sædvanlig ekstra åbningstid i svømmehallen. Det tilrådes, at man husker at tage pas med, da vi har besluttet at gentage sidste års succes: Indkøbstur til Tyskland. Vognmand er bestilt til torsdag den 12. Der bliver de sædvanlige konkurrencer. Leon, OZ1LD har lovet at tage sig af rævejagterne. Der bliver også i år afslutningsfest og bal i Ølgodhallen. Til denne fest ser vi gerne besøg udefra mere herom senere via nyhedsbulletinerne fra lejren. Så meget denne gang vi vender tilbage senere. 21. marts. Møde. 73 Esbjerg afdelings festudvalg (de sædvanlige) 28. marts. Foredrag om satellit-kommunikation ved OZ2UA. Mødet afholdes i samarbejde med Ølgod afdeling. 4. april. Møde. 11. april. Møde. 18. april. Evt. filmaften. Lyt til repeaterbulletinen. Tirsdage kl april. Møde. 2. maj. Møde. 9. maj. Lidt om oscillioskoper. 16. maj. Møde. I OZ s majnummer er der igen en indbydelse til Ølgodlejren. Således:

21 Side 21. EDR Esbjerg afd. indbyder til Ølgod Lejren 79 Lørdag den 7. til søndag den 15. juli Fortrinlig campingplads med adgang til svømmehal. Rabatordning 15%. Pladsbestilling ikke nødvendig. Husk normalt lejrpas (men et nødpas kan købes). Husk pas! der bliver arrangeret bustur til Tyskland. En dejlig kombination af familiefest og amatørstævne. De sædvanlige rævejagter mobiltest postkasseløb osv. HF-station til fri afbenyttelse for dem, der har licens til den (vi venter at have en beam til meter med). Daglige nyhedsudsendelser på 145,5 MHz. Kort til rævejagter etc. hedder 114 II SV (Ølgod) 1: Spørgsmål besvares af OZ1OQ (tlf. (05) eller OZ2ZJ (tlf. (05) ) maj. Mikroprocessorer ved OZ3EB. 30. maj. Møde. 6. juni. Auktion. Lørdag den 9. juni. Rundvisning på lufthavnen. Begrænset antal, ca. 35. Tilmelding i afdelingen. Mandag den 11. juni. Sidste byggeaften i sæsonen. 13. juni. Møde. Mandag den 18. juni. 2 m mobiljagt. Nærmere besked i bulletinen.

22 Side juni. Møde. Mandag den 25. juni. Rævejagt 2 m kl. 19:00 21:00. Nærmere i bulletinen. 27. juni. Møde. Mandag den 2. juli. Rævejagt 2 m kl. 19:00 21: juli. Møde. Herefter sommerferie. Ølgodlejren Sommerlejrene er en tradition, som ikke må blive brudt. Derfor opstod EDR Esbjerg afdeling atter som arrangør af en sommerlejr, da det ikke lykkedes at samle tilstrækkelig mange interesserede andet steds i landet. For fjerde gang blev det Ølgod, som dels ligger ret centralt placeret, dels har de nødvendige faciliteter. Og hvordan gik det så succes eller fiasko? Vel nok en blanding. Ingen er fejlfri.. Deltagerantallet var igen større end nogensinde før 363 personer overnattede på pladsen i løbet af lejren, og der var stor deltagelse i samtlige arrangementer, bortset fra kondiløbene. Det i forvejen fastlagte program indeholdt de sædvanlige konkurrencer: rævejagtsturneringen med 4 jagter. 12 ræve i alt, Ølgodjagten med 4 ræve, mobiltest samt 2 meter mobiljagt. Disse afvikledes planmæssigt, og resultaterne

23 Side 23. kan ses efterfølgende. Efter de to aftenjagter var der som vanligt pølsegilde i hallen, og igen i år blev der sat ny rekord. 30 kilo på 2 aftener. Rævejagterne blev på udmærket vis tilrettelagt af OZ1LD og OZ8JD. Et postkasseløb manglede heller ikke. Det klappede takket være OZ1ALI, som nok vidste, hvordan det skulle gøres. Sidste års spontane arrangement, indkøbsturen til Tyskland, blev gentaget, men denne gang annonceret forud. Det resulterede i, at ikke færre end 82 personer drog sydpå i to busser for at hjemføre adskillige kasser med alt fra sukker til cykler. Af andre arrangementer kan nævnes: Foredrag om antennemaster ved fabrikant Carl J. Jensen, Skjern. Dette foredrag samlede 48 amatører en formiddag med solskin.

24 Side 24. OZ1IF viste os en lysbilledserie fra Bornholm, og fortalte om dette paradis på jorden, som virkelig er et besøg værd. OZ7IS viste os billeder fra Færøerne og fortalte med megen lune om hin berømmelige DX-pedition sidste sommer (1). Jo, foredragsvirksomheden var stor, og deltagelsen ganske pæn. Der var også sportslige arrangementer. Som før nævnt var der ikke særlig stor tilslutning til kondiløbene. Det var der derimod til rundbold for børnene. Det store nummer var fodboldslandskampen OZ SM, der som aftalt endte uafgjort. OZ9QQ var dommer, og som vist på et af billederne var OZ2ZJ i brandmandsuniform i funktion som redningstjeneste. Mange spillere måtte en tur uden for banen for at få en øltransfusion. Efter denne fodboldkamp var der damefodboldkamp: Knivsbjerg mod resten af riget. En fornøjelig eftermiddag. Ugen igennem var der hver dag kl. 9 og 18 nyhedsudsendelser på145,5 MHz. Og takket være en speciel tilladelse fra P&T var der hver aften kl. 18:15 TV-avis med billede på UHF og lyd på 2 m. Planen kunne realiseres, da OZ9NI havde været så venlig at udlåne en sender, og OZ5XN m.fl. Stod for det tekniske. Senderen havde en effekt på 3 watt, og det gav en rækkevidde på et par kilometer. Udsendelserne blev set af personer hver dag. Det viste sig nemlig, at flere fabrikater UHF TV kan trimmes så langt ned under kanal 21,at de kan modtage et TV-signal på 70 cm båndet. OZ1ESB fik æren af at være den første speakerpige på en amatør-tv-avis. Udsendelserne blev redigeret af OZ1ESB.

25 Side 25. Lejren sluttede med festen i Ølgodhallen lørdag aften. Næsten 300 personer deltog. Der startedes med spisning, hvorefter præmieoverrækkelser m. v. fandt sted. Derefter spillede Sørens Discotek og orkestret Night Fight afvekslende til dans, alt imedens de fra DL-land hjembragte varer blev omsat til feststemning. Ukendt gæst. Det var et kæmpearrangement. Skønt ledelsen kun bestod af to personer, var der mange flere involveret. I år valgte vi at gøre det således, at OZ2ZJ stod for alt angående selve indkvarteringen og afregningen, medens OZ1OQ stod for nyhedsudsendelserne, administrationen og koordinationen. Der var mange forskellige personer sat på hver sin delopgave, og det viste sig at være en heldig løsning. Det er en umulig opgave her at nævne alle, som har hjulpet med at få det hele til at køre. Tak til alle som har været med. Det er et ræs at have med en sommerlejr at gøre, men det er også en enorm tilfredsstillelse at se, at folk kommer til lejren og nyder ferien. Dette er stort set som OZ1OQ, OZ1ESB, OZ2ZJ og OZ7YS har berettet det til OZ. (1) Den DX-pedition, der refereres til, var en UHF/VHF ekspedition til Færøerne med det formål at lave nogle førstegangsforbindelser fra Færøerne og til forskellige lande i Europa. Det lykkedes på 70 cm, men ikke på 2 m. Stationen indrettedes på Sornfelli 620 meter over havet. Kaldesignalet var OY7O,

26 Side 26. og deltagerne var OZ2KO, OZ3LQ, OZ3TZ, OZ4XO, SM7EQL, SM7GMC, OZ7IS og OZ3QP. Man havde medbragt 2 beacons og en repeater. Man satsede på tropo-, aurora og sporadic E, men fik også lidt uden for nummer lavet nogle meteor scatter QSO er. En udførlig (og læseværdig) beretning findes i OZ september RESULTATLISTEN fra Ølgodlejren: Rævejagtturneringen. Vinder af gåjagterne: OZ2OE Vinder af kørejagterne: OZ1CHN/OZ2ST Vinder samlet: OZ1AEB/OZ1AEL 2. plads samlet: OZ1CHN/OZ2ST 3. plads samlet: OZ3MC/Niels Erik Ølgodjagten. 1. plads: OZ1YX/OZ4VW 2. plads: OZ8CY/XYL 3. plads: OZ1AEB/OZ1CNS Mobiltest. 1. plads: OZ2OE 2. plads: OZ8KF 3. plads: OZ3MC Mobiljagt 2 meter. 1. plads: OZ1AKI 2. plads: OZ8PV 3. plads: OZ1DVH Sponsorer for præmier og gevinster: HARBO ELEKTRONIK, RADIO CENTRALEN, LAUTRONIC, HT ELEKTRONIC, BETAFON RADIO, HELMHOLT ELEKTRONIK, ROSENDAL ELEKTRONIK, FONA, JASPERS RADIO, INSTRUTEK, NORAD, AHRENT FLENSBORG, AARHUS RADIOLAGER, STAUNING, BRDR. BOJSEN Aps, WERNER RADIO, BØRGE JAKOBSEN, MADS OLESEN A/S, OP ELECTRONIC, JOHN HANSEN BOGTRYK & OFFSET Aps, LINDVIG POULSEN OZ9DQ, OZ7UHF-GRUPPEN, EXPERT RADIO, HOTEL HJEDDING, P. AGENTOFT, ELITE MARKED, THEILGAARDS BOGHANDEL, FRØSIG.

27 Side 27. OZ7UHF/A i Ølgodlejren. I lighed med tidligere år, stillede UHF-gruppen OZ7UHF igen i år op i EDR s sommerlejr i Ølgod. Stationsteltet, som blev flået af stormen i Tranim 1977, var blevet repareret ved hjælp af et lagen og et kilo kontaktlim. Denne gang blev det rebet forsvarligt. Aktiviteterne (de radiotekniske) var planlagt til at skulle omfatte 70 cm/23 cm julitest fra Ølgod-siloen med 2x19 elementer yagi for 70 cm og 1,4 meter parabol for 23 cm. På selve lejrpladsen, i teltet, skulle der så foruden et ATV-studie til de daglige 10 minutters TV-nyhedsudsendelser på 70 cm, opsættes stationer for 2 meter med 16 elementers yagi, og for 70 cm med 46 elementers J-beam, og endelig for 23 cm med en 33 elementers loop-yagi. På siloen blev endvidere, ligesom i flere af de foregående år, opstillet en UHFrepeater, OZ5REE på RU 0, så længe lejren varede. På trods af en smule nedslag, grundet hastværk, var rækkevidden ca. 50 km til mobilstation. Nu ville det jo være mærkeligt, om alt gik som planlagt, og det blev da heller ikke tilfældet. Allerede den første nat, midt i juli-testen, knækkede parabolmasten i den stærke blæst. Den hang faretruende ud over siloens kant, 50 meter over jorden og kunne på grund af vejret ikke bjerges. Senere, da blæsten løjede af, fik vi den dog bjerget, restaureret og opstillet i lejren, hvor den blev brugt til en sammenlignende test af forskellige 23 cm convertere og HF-trin, ved hjælp af solstøjen. Op og nedtransport af parabolen foregik udvendigt på siloen, ad brandtrappen.

28 Side 28. Da vi således ufrivilligt var blevet afskåret fra at benytte siloen, blev der naturligvis gode condx sidst på ugen. På trods af lejrpladsens noget ringere beliggenhed, fik vi dog kørt nogle UHF-forbindelser. Alt i alt fik vi i år kørt 17 QTH-felter på 70 cm, fordelt over 6 lande (DL, DM, OZ, SM, LA og PA0). På 23 cm blev det til 4 felter i 3 lande (OZ, DL og PA0). ATV-udsendelserne blev, på trods af den relativt primitive teknik, hver dag set af over 100 mennesker. OZ7IS. 18. juli. Møde. 25. juli. Møde. 1. august. Møde. 8. august. Møde. 15. august. Film. 22. august. Info om Ølgodlejrens forløb ved OZ1OQ og OZ2ZJ.

29 Side august. Møde og reminder om indlevering af auktionskram. 5. september. Auktion. 12. september. Møde. 19. september. Alm. Møde. 26. september. Film kl. 20:00. Tirsdag den 2. oktober. Kursusstart, CW og teknik. 4. oktober. Alm. møde. 10. oktober. Kredsmøde, hvor man kan fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet. Byggeaftnerne startede mandag den 3. september. Repeaternyt som sædvanlig tirsdag kl. 19:00, eventuelle nyheder meddeltes til redaktøren, OZ1OQ. 17. oktober. Referat af RM ved OZ1OQ. Lørdag/søndag den oktober. JOTA. Kørtes som sædvanlig fra spejderhuset på Bakkevej af OZ1OQ og OZ7UD. 24. oktober. Alm. møde. 31. oktober. Alm. møde. Måske var der film. 7. november. Kort foredrag om spoler og deres anvendelse ved OZ1XC og OZ2ZJ. 14. november. Alm. møde. NB! Lidt flere oplysninger efter at OZ1DYV, Jørgen er blevet sekretær. 21. november. Praktisk fejlsøgning ved OZ5MT. Blev især anbefalet til nystartede kursister.

30 Side november. Alm. møde. Sidste rettidige indlevering af grej til auktion. 5. december. Auktion. 12. december. Alm. møde. Lørdag den 15. december. Juleafslutning for børnene i afdelingen. 19. december. Juleafslutning for medlemmer med påhæng Amatørernes tekniske standard og vigtige nyheder fra OZ. Fra januar OZ. WARC-79. Frit efter H. O. Pyndt, OZ5DX, Sakskøbing. Den administrative frekvenskonference, WARC-79, sluttede i Geneve i begyndelsen af december 1979, og det kan med rette siges, at udfaldet af konferencen er gunstig for amatørerne. For de bestående amatørbånd i HF, VHF og UHF-området sker der ingen ændringer, og ydermere er der i radioreglementets frekvenslister i HF-området skabt mulighed for 4 nye amatørbånd omkring 1, og 25 MHz. 160 m. For 160 m s vedkommende er der i Region I en eksklusiv tildeling fra 1810 til 1850 KHz til amatørerne, men her har Danmark sammen med en række afrikanske og europæiske lande tilsluttet sig en fodnote om, at området KHz primært allokeres til faste og mobile tjenester. Området KHz vil derimod kunne frigives til amatørtrafik, så snart der er fundet en tilfredsstillende overgangsordning for de tjenester, der i øjeblikket benytter området. 10 MHz. I dette bånd er amatørerne tildelt sekundær status i området KHz til KHz, og området skal deles med faste tjenester.

31 Side MHz. I området fra til KHz er tildelt amatørerne et eksklusivt bånd. Dette bånd befinder sig midt i et større bånd, som er allokeret til faste tjenester, og de 100 KHz er altså fragået de faste tjenester. 25 MHz. Fra til KHz er der på eksklusiv basis tildelt amatørtjenesten et nyt bånd. Hvad vi ikke opnåede (dengang). Udvidelse af 40 meter båndet, 80 meter som eksklusivt bånd, et amatørbånd omkring 50 MHz. IARU havde gjort en formidabel indsats for at få dette igennem, og det var måske på sin plads at opfordre til at bakke op om de nationale foreninger, der jo er IARU s medlemmer. Hvis der skal nævnes én person, der især har lagt sig i selen for dette resultat, så er det Roy Stevens, G2BVN I samme nummer annoncerede Norad med en Bencher Ultimate manipulator i forcromet udførelse til 575 kr. Det er ca. det samme, som jeg for et par år siden fik en brugt for i Hannover på loppemarkedet. I februarnummeret viste OZ6IA, Knud, Amager, hvordan man kan lave en interessant udgave af en HB9CV til 2 m. Han kaldte den Amagerhøtyven. Nogle amatører dyrkede RTTY-grafik, og der var endda en konkurrence om de flotteste RTTY-billeder i VHF-juletesten. Vinder var OZ3GD med OZ1EUJ på andenpladsen. I aprilnummeret fortæller OZ5DX, at man ved ansøgning kan få en begrænset licens til 160 m. Frekvenser er endnu ikke oplyst. Kun til CW med max 10 watt, og kun for et år ad gangen. Logbog obligatorisk.

32 Side 32. I OZ s majnummer begynder OZ1AM, Aksel Mathiesen, Jyderup en artikelserie om konstruktionen af en komplet HF-transceiver med Plessey kredse. Som man ser på blokdiagrammet er konstruktionen ret avanceret, i hvert fald med datidens målestok. Artiklen er da også delt i fem afsnit, der strækker sig fra maj- til septembernummeret.

33 Side 33. Da så 1AM var færdig med at beskrive sit byggeprojekt tog OZ9ZI, Steen Gruby, Stenløse, fat med sit. En transceiver til 144 MHz. Han opstillede følgende smørebrødsseddel. Specifikationer, transceiveren skulle opfylde: Station: Transceiver med VFO. Frekvensområde: MHz Modulation: SSB CW AM FM (med spacing) Opbygning: Fuldtransistoriseret. Driftsspænding: 220 volt AC og 12 volt DC (Mobil) RX/TX omskiftning: Halvledere (ingen relæer), VOX + PTT og på CW semi-bk. Output: 10 Watt (styret med ALC) Følsomhed: Så god som mulig. Mellemfrekvens: 9 MHz både for sender og modtager. Afledte data: MF: 9 MHz, da et XF9B var forhåndenværende. Oscillator injektion 135,000MHz. VFO: 20,00 MHz. X-tal frekvens: 115 MHz delt med 3 = 38,333 MHz. X-tal spacing: 38,333 en trediedel af 600 KHz = 38,133 KHz Beskrivelsen omfatter 3 dele, som findes i september oktober og november numrene, og lige som i 1AM s artikel, er der talrige fotografier, diagrammer og printudlæg. Det var eksempler på et par rigtig gode konstruktionsartikler. Esbjerg afdeling januar. Alm. møde. 23. januar. Alm. Møde

34 Side 34. Ordinær generalforsamling den 30. januar Tilstede var 28 medlemmer, heraf bestyrelsen: OZ1LN, OZ1OQ, OZ2ZJ og OZ1DYV. Første punkt, valg af dirigent. OZ1BJ blev valgt. Ingen problemer med dagsordenen og formandens beretning, begge blev godkendt. OZ1LN kunne med tilfredshed notere sig, at taget over klublokalet var tætnet, og at der langt om længe var bragt orden i opvarmningen samme steds. Han meddelte, at der var startet ca. 30 på licenskursus. Der var startet 8 på morsekursus, som OZ1DXX og OZ1DKG lagde lokale til. Der var forslag om at flytte 2 meter repeateren, så man ville lede efter en ny QTH til denne. OZ2ZJ havde konstateret, at der var for dårlig tilslutning til mandagsbyggeaftenerne. Kassereren, OZ1OQ, fremlagde regnskabet, der blev godkendt. OZ1ABG stillede spørgsmål om driften af Ølgodlejren. Disse blev besvaret af OZ1OQ og OZ2ZJ. Forslag fra OZ1OQ om kontingentforhøjelse på 10 kr. pr mand pr. år. Det blev der stemt om, og resultatet blev 26 for, 0 imod og 2 undlod at stemme. Forslaget var hermed vedtaget. Forslag fra OZ9DQ om køb af statsobligationer for at få en bedre forrentning af afdelingens penge. Det blev der så også stemt om. Men da resultatet blev 2 for, 20 imod og 6 blanke, var forslaget forkastet. Kontrakten mellem OZ2ZJ, Børge Jacobsen, og afdelingen skulle ændres, så afdelingen skulle betale mere. Det blev vedtaget med akklamation (27 for).valg af bestyrelsesmedlem: OZ2ZJ var på valg. Der blev opstillet følgende kandidater: OZ1CBQ, OZ1ESB, OZ2ZJ (og OZ1CWP, men han modtog ikke valg). Afstemningsresultat hhv. 4, 9 og stemmer ugyldige. OZ2ZJ var dermed genvalgt. Valg af formand. OZ1LN blev genvalgt med 28. Der måtte to afstemninger til, da man endte med for mange stemmesedler.

35 Side 35. Valg af suppleant til bestyrelsen. OZ2XQ var på valg. Kandidater: OZ2XQ, OZ1CBQ, OZ1ESB. Ved valget var stemmetallene hhv. 7, 8 og ugyldige. OZ1ESB var hermed valgt. Valg af revisor. OZ9DQ genvalgtes. Eventuelt: OZ1ABG ønskede tiden for lovlig indvarsling af generalforsamlingen forlænget samt at afdelingen anskaffede sig nogle flere bøjler til at hænge overtøjet på. OZ1CWP stillede igen spørgsmål om TAXA s indstråling på amatørbåndet. OZ1LN oplyste, at der var isat nye filtre, så man mente, at problemet hermed var løst. Endvidere kunne OZ1LN oplyse, at der muligvis opsættes et helt nyt anlæg hos TAXA, og at sagen tages op med P&T. OZ6SB, Svend, spurgte om hvem, der sad i de forskellige udvalg i afdelingen. Dette blev besvaret af OZ1OQ. OZ1CWP spurgte om, hvordan det gik med rævesenderne. OZ1LN kunne oplyse, at der intet skete, grundet manglende deltagelse. OZ7LZ kom med forslag om små rævesendere, og dette blev taget til efterretning. Forespørgsel fra OZ1ABG, Ruth, om Lion s modtagere. OZ2ZJ kunne desværre kun svare negativt på dette. OZ1ANV: Hvad med en udstilling, for at vise vort ansigt udadtil? OZ1OQ: Der er tænkt på sagen. Eventuelt Sædding centret. OZ1ABG: Hvad med Vejen til Sendetilladelsen indlæst på bånd? OZ1OQ: Jeg vil forelægge det på hovedbestyrelsesmødet den 8. marts. Da der ikke var flere spørgsmål eller forslag, takkede OZ1BJ for god ro og orden, og dermed sluttede generalforsamlingen. Klokken var da 22: februar. Alm. møde. 13. februar. Alm. møde.

36 Side 36. Eventuelle aktiviteter på mødeaftenerne bekendtgjordes i repeaternyt senest en uge før. Det er bl. a. derfor, at der ikke findes mange tilgængelige oplysninger om aktiviteterne på mødeaftenerne, hverken i OZ eller i forhandlingsprotokollerne. Det var en negativ virkning af repeaternyt (set fra historikerens side). Lørdag den 16. februar. Rævejagt, 160 meter. Kl. 14 i Marbæk. 20. februar. Foredrag om Xerografi, eller hvordan virker en fotokopimaskine. OZ2ZJ og OZ1DYV tegner og fortæller. 27. februar. Alm. mødedag og sidste rettidige indlevering af auktionsgrej. 5. marts. Auktion. Tirsdag den 11. marts kl. 19:30 afholdtes på Hotel Hjedding Ølgod (Borgerstuen) kredsmedlemsmøde med kandidatopstilling. 12. marts. Debat af kredsmøde. 19. marts. Film. 26. marts. Alm. møde. 2. april. Alm. møde. 9. april. Alm. møde. 16. april. Alm. møde. Mandag den 21. april. Rævejagt på 160 meter kl Der startedes det sædvanlige sted i Marbæk. De få der evt ikke vidste, hvor det var opfordredes til bare at følge med strømmen af ivrige jægere.

37 Side april. Foredrag ved OZ8CY om forstyrrelser. Foredraget afholdes i samarbejde med Ølgod afdeling. Onsdag den 7. maj. Filmaften. Onsdag den 14. maj. Alm. møde. Onsdag den 21. maj. Foredrag ved OZ7NB. Onsdag den 28. maj. Aflevering til auktion. Onsdag den 4. juni. Auktion. Onsdag den 11. juni. Alm. møde. Onsdag den 18. juni. Alm. møde. Onsdag den 25. juni. Film. For juli, ingen oplysninger. For august, ingen oplysninger. For første halvdel af september, ingen oplysninger. Onsdag den 17. september. Film. Onsdag den 24. september. Møde. Lørdag den 27. september. Rævejagt i Marbæk kl. 14:00 15:30. Onsdag den 1. oktober. OZ1EHL, Holger, fremviste sit avancerede morsedisplay i funktion. Dette arrangement var i samarbejde med Ølgod afdeling.

38 Tirsdag den 7. oktober. Teknisk kursus og morsekursus starter. Side 38. Onsdag den 8. oktober. Kredsmedlemsmøde i Esbjerg afdeling. Alle medlemmer af EDR var velkomne. Lørdag den 11. oktober. Rævejagt i Marbæk kl. 14:00 15:30. Onsdag den 15. oktober. OZ1OQ orienterer om begivenhederne på repræsentantskabsmødet. Onsdag den 22. oktober. Familieaften med bankospil etc. Onsdag den 29. oktober. Alm. møde. Onsdag den 5. november. Foredrag om computerteknik ved OZ7NB. Lørdag den 8. november. Rævejagt i Marbæk kl. 14:00. Tirsdag den 11. november. Bestyrelsesmøde hos OZ1OQ. Tilstede var: OZ1LN, OZ2ZJ, OZ1OQ og OZ1ESB. Der blev lagt program for vinteren. OZ1LN og OZ2ZJ redegjorde for arbejdet med repeateren (flytning til den nye QTH). OZ1ESB Kirsten Meyer. Onsdag den 12. november. Alm. møde. Hver mandag var afdelingen åben for dem, der ønskede at arbejde på Afdelingens nye rævesender eller egne projekter. Onsdag den 19. november. Foredrag om videoudstyr ved OZ1CWP. Lørdag den 22. november. Rævejagt i Marbæk kl. 14:00

39 Side 39. Onsdag den 26. november. Aflevering og eftersyn af auktionsvarer. Onsdag den 3. december. Auktion. Lørdag den 6. december. Rævejagt i Marbæk kl. 14:00. Onsdag den 10. december. Møde. Onsdag den 17. december. Juleafslutning. Lørdag den 20. december. Rævejagt i Marbæk kl. 14. Juleferie og alt roligt i Sipkapasset. Stilhed før stormen!

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003 Indhold Information 2 Leder 3 Besøg på EL-museet 3 Opfordring 4 Antenner 4 Besøg på PrintTronic

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye Side 1 af 5 Bulletin 08-2001 Foredrag og andet fra Afdelingerne: Kreds 1: Københavns Afdelingen OZ5EDR: I afdelingen er der stor interesse for PIC 16 programmering til div. projekter, så som frekvenstællere

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere