MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden."

Transkript

1 Telefonnumre Beboerne Lyøvej De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger Tlf Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lægevagten Region Syddanmark Haderslev Fjernvarme Fjordagervej Haderslev Tlf Kontortid: Mandag-fredag kl Telefontid: Mandag-torsdag kl Fredag kl YouSee Fejlmelding Tlf Hverdage kl Weekend kl MEDLEMSBLADET Haderslev Andels Boligforening 64. årgang juni 2011 Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden. Tandlægevagten (lør-, søn- & helligdage) Tlf Alarmcentral Tlf. 112 Politi Tlf. 114 MEDLEMSBLADET Kontakt redaktionen: 32 Ansvarhavende Ole Aaris Bladet udkommer 10 gange årligt Oplag 2150 eksemplarer Tryk: Nustrup Tryk Mail: Tlf.: Journalist Sune Falther Mail: Tlf.: Fotograf Gert Berendtsen Mail: Tlf.:

2 Bestyrelsen orienterer Klintevejs Bygningssnedkeri ApS Tømrer Snedker Glasarbejde Klintevej 2 Industri Syd 6100 Haderslev Tlf.: Bil: TRAMM Installationsforretning ApS Hjortebrovej 23 - Haderslev Telefon Alt i moderne belysninger og elektriske artikler Reklamer Reproduktioner Tryksager NUSTRUP TRYK Svend F. Thrysøe Skolevej 24 Nustrup 6500 Vojens Telefon Fax PAS PÅ BØRNENE! Kør langsomt i bebyggelsen!»bestyrelsen orienterer«er baseret på et referat, der først endelig godkendes på næste måneds bestyrelsesmøde, hvor det underskrives. Bestyrelsesmøde den 7. april Ved mødestart henledtes opmærksomheden på, at der under dagsordenens punkt 5 var en trykfejl. De to punkter skulle retteligen være og Herudover ønskede CSK tilføjet et punkt : Klage vedr. uvarslet huslejestigning i afd Lå omdelt til alle. Forhandlings-/ revisionsprotokol Formanden forespurgte til, om alle organisationsbestyrelsesmedlemmer var indberettet til at modtage BL-informerer og BLF-nyt elektronisk? CSK oplyste, at alle var indberettede. Pag blev underskrevet. Efterretningssager Forretningsudvalgspunkt 48: Forslagsstillerne har trukket forslaget. Afd. bestyrelsen ønsker dog fortsat en redegørelse for mulighederne blot i løbet af Administrationen undersøger. Forretningsudvalgspunkt 50: Formanden gjorde opmærksom på det uhensigtsmæssige i at få HAB s nye vedtægter trykket på trykkeri, da der pågår arbejde i en arbejdsgruppe omkring design m.m. Forretningsudvalgspunkt 61 & 62: Formanden anmodede om særlig opmærksomhed på LBF-orienterer nr. 525 & 526. Forretningsudvalgspunkt nr. 69: Formanden forespurgte til HAB s logo på Gudrun Jørsings hjemmeside samt Kløftens hjemmeside. CSK: Ingen aftale med Gudrun Jørsing. Logo & link er på Kløftens hjemmeside. Formanden opfordrede samtidig udvalget for social ansvarlighed til at betænke børn fra Haderslev ved indlæggelse på de Sønderjyske sygehuse. Orientering fra afdelingerne Ny formand afd. 1 Gerhard Nielsen. Afholdt temamøde omkring ombygning i afd. 23. For dyrt med nye køkkener. Tilsyneladende et nyt projekt. CSK undersøger, om afdelingen er på vej væk fra det oprindelige projekt. MEDLEMSBLADET I 5 I

3 Afd. 33 har godkendt budgettet. Forespørger kommunen om lov til at dække underskuddet over en periode af 5 år. Afd. 17 vil have FU op at stå igen. Forsøg på Remisen afd. 51 kører fortsat. Administrativ orientering Der blev givet en orientering om: Status for HAB i.f.m. nye regler for dagrenovation pr Efter nogen debat blev det besluttet, at Gert undersøger alternative muligheder. Nye skærpede arbejdsmiljøregler. Vil kontinuerligt blive sat på dagsordenen i HAB. Ledige stillinger blandt ejendomsfunktionærerne besættes ikke pr. automatik. Hele området vil blive genstand for en nærmere analyse senest ved ansættelse af ny inspektør. Stillingsopslag på Jobindex efter ny boliginspektør. 64 ansøgere. Et passende antal udtages til første samtale den 14. april. Evt. anden samtale den 15. april. Organisationsbestyrelsen bemyndigede under dette punkt forretningsudvalget til at godkende en indstilling fra direktionen ved et evt. ekstraordinært forretningsudvalgsmøde. SJ ønskede også at blive kontaktet forud for et evt. ekstraordinært forretningsudvalgsmøde. Byrådet ønsker at besøge Varbergparken forud for byrådsmødet den 26. maj. Morten og CSK skal mødes med kommunens repræsentanter omkring besøget den 12. april. Til mødet den 12. april er der d.d. kommet yderligere et dagsordenspunkt: Kommunens økonomiske engagement i HAB s helhedsplaner m.m. HAB har p.t. 4 udbydere til at forvalte den samlede økonomiske portefølje. Det ønskværdige scenarie er 3 udbydere. Direktionen sonderer markedet. Er der ved et afdelingsmøde rettet i et budget med kuglepen, skal budgettet udskrives elektronisk på ny og derefter fremsendes til de relevante underskrivere. Referater fra afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder læses igennem i adm., og er der uklarheder, ønsker m.m., er proceduren den, at de relevante fagpersoner får overdraget ansvaret for det videre forløb. Nybyggeri renovering Intet. Økonomi Den 14. april 2011 var der opgjort skyldige incassosager på ,71 kr. for martshuslejen. Godkendelse af flg. budgetter uden afdelingsbestyrelse: Afd. 27: P.g.a. tekniske problemer i administrationen var det ikke muligt at udskrive budgettet. Jf. regnskabsafdelingen vil huslejen stige i familie- delen med 5,99%, på Kildebakkens beboerdel med 4,96% og på Kildebakkens servicearealer med 1,57%. Under disse forudsætninger blev budgettet godkendt. Organisationsbestyrelsen ønsker dog budgettet eftersendt. Afd. 45: Spørgsmål til det faktum, at udgifterne til ejendomsfunktionær og renholdelse ser ud til at falde med 32%. CSK undersøger. Ved denne oplysning godkendes budgettet. Ændringer til det fremlagte forslag til gaveregulativ. 30 og 40 års fødselsdage skal også markeres. Sagsfremstilling og indstilling omkring medlemsandele godkendt. Øvrige sager til behandling Forslag omkring nedsættelse af en projektgruppe til at arbejde med beboerdemokratiet udskudt fra seneste bestyrelsesmøde. Fra organisationsbestyrelsen deltager Gert og Frede. Adm. indkalder. Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at forny forretningsordenen: Peder, Frede og Christian. Ole er»ekstern«konsulent. HAB har i under 10 tilfælde i afd. 21 undladt at gøre opmærksom på, at huslejen ikke lå helt fast efter renovering. Adm. har fundet en løsning, som klageren her vil være tilfreds med. De øvrige relevante kontaktes herfra og tilbydes en lignende løsning. Bestyrelsesmøder i 2011: 5. maj, 9. juni, 8. september 6. oktober, 10. november og 8. december. Rejsegilde på Strandhusene den 6. maj Fællesmøde med 7. Kreds den 16. maj Almene Boligdage i Bella Center Den 3. og 4. september Kredsweekendkonference i Middelfart den 28. og 29. oktober Eventuelt SJ: Er energimærkning af boliger sat i bero? OAA: Ny lovgivning har sat mærkningen i bero. Nye retningslinier ej udfærdiget p.t. SJ: Efterlyste procedure ved henvendelse via mail til administrationen. CSK: P.t. ingen faste procedurer vil blive udfærdiget i.f.m. arbejdet omkring»god service«. CSK: Ønskede en fælles temadag for organisationsbestyrelsen og direktionen for at få de gensidige forventninger afstemt. Vigtigt at der trækkes i samme retning for den samme sag. Organisationsbestyrelsen enig CSK udarbejder forslag. 4 MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET I 5 I

4 CNN - Becky Anderson, Connect the World, Weekdays at Disney Alle gårdmænd fejrede rotte nummer med rundstykker, som formanden for afdeling 18 betalte af egen lomme: Jeg ville have haft en lagkage med en rotte på, men det kunne jeg ikke nå, siger Erik Jensen, som også har taget billedet. Fælderne på Hjortebro er hårde ved rotterne Hovedpersonen selv kunne ikke være til stede, og gudskelov for det. For det var rotte nummer 1.000, der blev fejret med rundstykker og morgenkaffe på Hjortebro den 25. maj vel at mærke rotte nummer 1.000, som har fået knækket nakken i de elektroniske rottefælder, som HAB har sat op i kloakkerne. - Det er rigtig godt, vi får slået dem ihjel. Tænk hvad rotter kunne være blevet til på bare et år hvad de kunne have lavet af skader. Det er penge, der er godt givet ud, siger formand for afdeling 18, Erik Jensen, som hver morgen som det første tænder computeren for at se, hvor mange rotter der nu er blevet snuppet. Der er opsat 20 fælder på Hjortebro, for i alt en halv mio. kroner, og kampen må siges at være temmelig ulige. Ind til videre har ingen fælder opgivet ævred, så rotterne altså er temmelig meget bagud Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Med YouSee Plus kan du pause, optage og starte tvudsendelser forfra helt enkelt. Du kan også vælge ekstra tv-kanaler, leje film direkte fra sofaen og se tidligere tv-udsendelser. Og så kan du selvfølgelig se ultraskarpt HDTV. Med YouSee Plus får du ganske enkelt mere ud af skærmen. Bestil på yousee.dk/plus, eller hos TDC Butik, FONA, Elgiganten og Expert YouSee Plus 89,-pr. md. Pris i 6 mdr. v/bs 534 kr. 6 MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET Forudsætter kabel-tv fra I 5 YouSee. I mdr. binding. 7

5 I rammer tidsånden, når I går aktivt sammen og skaber noget i fællesskab H. P. Gejl byråds repræsentant Halvvejs markeret på seniorbofællesskab Rejsegildet på Strandhusene blev et tilløbsstykke af forventningsfulde kommende beboere. bragende sol og en duft af grillpøl ser blev det med et rejsegilde I markeret, at seniorbofællesskabet Strandhusene nu er halvvejs i mål. Og skulle håndværkerne være i tvivl om, hvor meget folk glæder sig til at flytte ind, så var rejsegildet en ganske fin pejling på forventningens glæde. Formand for bofællesskabet, Bent Viuff, kaldte det fra de to europaller (megen lighed med en talerstol var der nu ikke!) for en milepæl, vi har set frem til og folk var mødt op i så stort antal, at byrådets repræsentant, H. P. Gejl, i sin tale konstaterede, at byggeriet allerede nu var dimensioneret for småt. Her var kommende beboere, ventelistefolk og andre nysgerrige. Snakken gik livligt mellem de mange besøgende, og det så ud til, at den sociale dimension ved bofælles skabet allerede nu er godt undervejs. Muligheden for at se det kommende hjem fik også mange til at gå rundt blandt de rå mure og i tankerne indrette rammerne. Fra flere lejligheder kunne man høre folk tale om den betagende udsigt over fjorden, og mere end en gang kunne man høre et hvor bliver det altså godt, det her. Meget tyder på, at den spådom går i opfyldelse. Fremmødet til rejsegildet på seniorbofællesskabet Strandhusene var imponerende, og interessen for at bo sammen med andre seniorer i et aktivt fællesskab må siges at være stor. Rejsegildet markeres traditionelt med tre kranse men det fortaber sig i fortiden, hvad de tre kranse skal symbolisere: Man mener, det kunne henvise til Faderen, Sønnen og Helligånden fra kirkebyggerier men andre kilder mener, de nærmere symboliserer Øl, Kvinder og Hornmusik. Hvor vi lander på dette byggeri, ved jeg ikke, sagde formand Ole Aaris til en grinende forsamling. 8 MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET I 5 I

6 Hvad gør Strandhusene attraktivt for dig? Kaj Jensen, 63 år flytter ind i blok 1: Vi kom hjem fra udlandet for tre år siden og byggede hus i Vojens. Men det har ikke levet op til vores forventninger. Huset er skam fint nok, men vi er de eneste, der er hjemme på vejen mellem klokken 7.30 og og det er ikke optimalt. Vi vil gerne fællesskabet og liv sammen med andre jævnaldrende. Nu har vi sat huset til salg og håber på, det lykkes at få det solgt. Vi flytter nu herind uanset. Anna Marie Reimer, 77 år på den aktive venteliste: Det lyder så spændende, det byggeri. Det ser godt ud. Jeg vil meget gerne flytte herned. Fællesskabet, fjorden der er så mange plusser her, og det virker meget fristende på mig. Jeg bor i andelsbolig i dag, hvor der er et godt fællesskab, men det her kunne også blive rigtig godt. Så jeg håber, jeg kunne komme ind til foråret, måske. Ove Sjørslev, 63 år på passiv venteliste: Jeg er på ventelisten for det tilfælles skyld, at jeg kommer i den situation, hvor jeg er nødt til at flytte fra mit hus. For så er et sted som det her bestemt noget, jeg ville ansøge om at komme ind i. Fællesskabet er meget tiltrækkende på mig, og det skulle sandelig heller ikke gøre mig noget at slippe for en hel del opgaver med græsslåning og malerarbejde! Jeg håber bare, folk kan få solgt deres huse. Lilly Gregersen, 73 år skal flytte ind på 3. sal: Jeg bor i lejlighed i dag, men den er for stor. Jeg glæder mig til at flytte, og jeg forventer da, at det sociale liv vil komme til at fylde meget mere her end det gør, hvor jeg bor i dag. Man render jo ikke hinanden på dørene i dag så meget, som man gjorde tidligere og det der uforpligtende møde med hinanden, som er så rart, det har man ikke så meget længere. Det ser jeg frem til at få her. Jytte Usbech, 68 år på venteliste: Jeg er alene, så jeg ser meget frem til samværet og til fællesskabet. Jeg kender allerede en del af de andre, der skal flytte herned. Jeg er sikker på, vi får det godt. Og så glæder jeg mig til at få en en brandgo udsigt. Det er en perfekt beliggenhed, vi har fået her. 10 MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET I 5 I

7 Vi vil gerne i dialog med vores naboer, for godt naboskab handler om at snakke sammen om tingene. Vi ville skitsere, hvad vi havde af tanker med broen, hvordan den skal passe ind i naturen, og hvordan området hernede kan bruges Morten M. Mathiasen, udviklings og kvalitetschef, HAB Naboerne til den kommende bro i den sydlige ende af Varbergparken var mødt talstærkt frem, da HAB indbød til møde over hækken for at drøfte planerne. Naboer viser interesse for broprojekt Et uformelt møde over hækken skal skabe tryghed hos naboerne mod syd om, at broen i sydenden af Varbergparken ikke vil medføre gener for dem. Der har formentlig eksisteret tvister mellem naboer lige så længe, som der har været udmatrikuleringen af grunde. Så er hækken for høj, så larmer ungerne, så spilles der for høj musik og så slår de græs i utide. Mange af tvisterne kan dog tages i opløbet med dialog, og den uforpligtende snak over hækken kan løse op for meget og slå en pæl gennem mytedannelser. Derfor inviterede HAB Varbergparkens sydlige naboer til et møde over hækken i forbindelse med etableringen af broen i den sydlige ende af Varbergparken: Vi vil gerne i dialog med vores naboer, for godt naboskab handler om at snakke sammen om tingene. Vi ville skitsere, hvad vi havde af tanker med broen, hvordan den skal passe ind i naturen, og hvordan området hernede kan bruges. Og så ville vi høre, hvad de mente om de planer, siger Morten M. Mathiasen, udviklings og kvalitetschef i HAB. Interessen for mødet over hækken som nu rettelig var i slugten var rigtig god. De fleste naboer var repræsenteret blandt de fremmødte, og spørgsmålene gik blandt andet på gener fra støj og lyskegler fra de biler, der passerer broen: - Det var en fin anledning til at få vist naboerne, hvordan designet af rækværket netop sigter mod at generer mindst muligt. Vi har udformet gelænderet, så lyskegler ikke skal genere, eksempelvis. Og så var det en fin mulighed for os at få vist naboerne, hvad slugten hernede bliver til for et område, når der bliver ryddet buske og små træer væk. Det kunne blive et super sted at holde Skt. Hans, eksempelvis, siger Morten M. Mathiasen. 12 MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET I 5 I

8 Haderslev Andels Boligforening Varbergvej 63 tlf fax hjemmeside: Mandage Cykelhold Mødes ved aktivitetshuset hvor der også sluttes af med en kop kaffe. Legestue For tosprogede børn i alderen 3-6 år. Tirsdage Lektiecafé I aktivitetshuset. For alle der har brug for hjælp til lektier, både børn og voksne. Onsdage Seniorcafé Hjortebroparken A k t i v i t e t e r I aktivitetshuset. Caféen for voksne i alle aldre, men ingen børn. Børneklub I aktivitetshuset. For børn i alderen 0-15 år. Børn under 6 år skal være ifølge en forælder. Torsdage Børneklub I aktivitetslokalet. For børn i alderen 0-12 år. Børn under 6 år skal være ifølge en forælder. Aktivitetshuset, Hjortebrovej 23 C Det er gratis at deltage i alle aktiviteterne. Kontakt projektkoordinator for yderligere information om de forskellige aktiviteter, hvis du vil være frivillig, eller hvis du kunne tænke dig at starte en ny aktivitet op. Hanne Rosendahl tlf.: mail: Forretningsudvalg Formand: Ole Aaris, Råkærvej tlf Næstformand: Peder Hansen, Kløvervej tlf Bestyrelsesmedlem: Gert Berendtsen, Fjordagerring tlf Forretningsudvalget mødes torsdag kl i HAB s administration. Områdekontakter Bestyrelsesmedlemmer med særlig område-kontakt Afdeling 1-12 og 16: Berit Mørk, Lembckesvej 43, 1.th....tlf samt 33, 38, 39, 42 og 48: Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv....tlf , 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40 og 45: Frede Isaksen, Remisen 87,1...tlf , 26, 27, 29 samt 31, 32, 35, 37 og 44: Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th....tlf : Ole Aaris, Råkærvej 34...tlf Administration Telefontid Mandag, tirsdag: og Onsdag: Lukket Torsdag: og Fredag: Boliginspektør Carsten N. Hansen og synsmedarbejder Paul Jørgensen træffes efter aftale. Direktør: Christian Skovfoged. I dagtimerne træffes lokale varmemestre: Afdeling navn mail Telefon 13, 14, 15, Svend Erik Larsen , 19, 20, 21, 22, Kjeld Lauridsen , 6, 7, 12, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 44, 47..John Petersen , 35, 37, 38, 39, 45, 48, Martin Ravn Kontortid Mandag-fredag: og Mandag-torsdag: Ekspeditionstid Mandag, tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: Afdeling navn mail Telefon 16, 24, 26, 27, Bjarne Berdin Pedersen MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET I 5 I

9 Christian Skovfoged Poul-Erik Kjær tildeling af lejligheder vaskeriopkrævning beboerklager Gitte Bull udlejning af selskabslokaler opsigelser indmeldelser/venteliste planlægning af afdelingsmøder Jonna Christiansen i afdelinger uden varmemester: reparation af VVS, afløb, køleskab m.v. kursustilmelding udlejning af carporte/garager/ekstra kælderrum indmeldelser/venteliste Lisa Nielsen budget og regnskab Tina Galsgaard telefonpenge, rådighedsbeløb o.l. antennebudgetter forsikringsspørgsmål varmeregnskaber afd. 13, 14, 15, 17, 27 og 29 PERSONALE Direktør Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Souschef Økonomimedarbejder Lise-Lotte Hundebøl flytteafregninger Susanne Henriksen husleje og forbrugsregnskaber (vand, varme og el) Paul Jørgensen syn af lejligheder Carsten N. Hansen skader eller mangler i lejligheden arbejder iht. råderetsregler byggeprojekter Morten M. Mathiasen Elise Skaarenborg PERSONALE Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder Synsmedarbejder Boliginspektør Udviklings- og kvalitetschef Elev MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET I 5 I

10 Nada Ferizovic Mohammed Teta Eva Thorø Mogens Bollesen Hanne Rosendahl PERSONALE Sydbos administration, Rådmandsvej Projektkoordinator, Varbergparken Projektleder»Spice« Projektkoordinator, Hjortebroparken Afdelingsbestyrelser Formandsliste Afdeling Telefon 1 Gerhardt Nielsen, Vendekobbel Poul Kristensen, Møllevænget / Fjordagerring Berith Aarup, Sydhavnsvej 5, 1.th. (kontaktperson) Kaj Clausen, Sydhavnsvej 11, st.tv Gert Berendtsen, Fjordagerring 73, 1.th Martin Larsen, Sydhavnsvej 17, st. tv Kate Blond, Fjordagerring Claus Thomsen, Fjordagerring Steen Helle, Fjordagerring Henrik Baumann, Årøsund Landevej 81, st.tv Bent Jessen, Lembckesvej 17, 2.tv Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th Jette Skov, Thrigesvej 28, st.tv Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv Josef Rosiak, Thrigesvej Erik Jensen, Hjortebrovej 22, st. th Erik Andersen, Hjortebrovej 75, 2.th. (kontaktperson) Bente Andresen, Kløvervej Peder Hansen, Kløvervej Erik Klena, Råkærvej Caja Vallentin Jørgensen, Kløvervej 96, 2.tv. 24 Adel Al-Mazri, Varbergvej 97, 1.th Heidi Kjær Nielsen, Viekær 10A 26 Poul Fossum, Varbergvej 59, 9 th Varbergvej 1-5, og Mohamad El-Masri, Varbergvej 25, 1.tv Lene Egtved, Øsby Nedergade 36 (kontaktperson) Karin Tjørnelund, Jakob Knudsensvej Bøndergårdene 1-3 og Therkelsgade 5 33 Slotsgade 18 og St. klingbjerg Søren Mussmann, Christen Koldsvej 22, 4 35 Jacob Kristensen, Kalmargårdparken Verner Blunck, Lyøvej Viola Vieregge, Birkelund Anne Marie Refslund, Lillegård 14, (kontaktperson) AnneLise Hansen, Gåskærgade 17 B, 1.tv / Sct. Severingade 4 44 Peter Degn, Nyvej 16, st Øsbygade 89 A-H og K 48 Niels Erik Orup, Ottanggårdvej 15 (kontaktperson) Laurids Caspersen, Remisen 65, MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET I 5 I

11 AAGE JØRGENSEN VVS A/S Sønderbro Haderslev Tlf Fax: Mail: Vi er specialister og står for autoriseret arbejde Centralvarme Gaskedler Gasservice Fjernvarme Badeværelser Vandinstallationer Reparationer Zinkbeklædninger Blikkenslagerarbejde Gardiner solafskærmning Tæpper Gulve GulvafslibninG maling Hjortebro Aktiviteter i Hjortebrohuset FÆLLESVASKERIERNE Fra og med opkrævningen til november vil alle vaskeriers opkrævningsperioder være lig kalendermåneden 2 måneder tidligere. RENT & GRØNT Garant Haderslev Christian X s Vej 6 C 6100 Haderslev Deadlines Medlemsbladet Sidste frist for indlevering af redaktionel materiale til Medlemsbladet 2011 Deadline Juli: September: Oktober: November: December: 16. juni 18. august 15. september 13. oktober 17. november Mandag Lotto kl Kontakt: Edith Andersen tlf Tirsdag Porcelænsmaling kl Kontakt: Lilly Rickens tlf Tirsdag Dart kl Kontakt: Kjeld Lauridsen tlf MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET I 5 I

12 FAKTA Næste fest Kvarternetværket har allerede det næste arrangement klar det bliver en Skt. Hansfest på Grønningen den 23. juni. Interesserede opfordres til at holde sig informerede via bydelens hjemmeside Borgmester Jens Christian Gjesing trodsede elementernes rasen og talte i regnvejret om Sydbyen som en lidt overset bydel, der nu skulle have mere fokus. Regnen satte sit præg på bydelsfest i Sydbyen Stemningen var god til Bydelsfesten i Sydbyen men et meget trist sommervejr spillede ind på antallet af fremmødte. Arbejdet med at få integreret beboerne i Sydbyen på kryds og tværs af boligforhold fik ikke meget støtte fra vejrguderne, da der blev inviteret til bydelsfest i Sydbyen den 14. maj. For efter halvanden måned med sommervejr stod det ned i tove, da Kvarternetværkets bydelsfest fandt sted. Overordnet set gik det rigtig godt. Det regnede desværre temmelig meget og det holdt nok en del folk væk, siger Hanne Rosendahl, projektkoordinator i Hjortebroparken: Programmet bød på indvielse af den nye rundkørsel ved Falckstationen, hvor man fulgte Haderslev Garden fra Hertug Hans Skolen ad Aabenraavej ud til rundkørsel, gik halvanden gang rundt og ned til cykelrundkørslen, hvor borg mesteren holdt en tale om sydbyen som en glemt bydel, hvor det var på sin plads at højne bydelens værd. Det var godt at høre og vi var stolte af, at kvarternetværket fik hurra råb for at være et stillads om sydbyen med de fire årlige arrangementer, siger Hanne Rosendahl. Som vejret på dagen skred frem, havde man nu mere brug for et tag end et stillads. På KFUM s boldbaner var der forskellige aktiviteter fra foreningerne målrettet børnene, men også det var præget af regn vejret. På pladsen var der ly at hente i festteltet, hvor der var kaffe og kage og den sunde, kommunale smoothiebar, og her fortsatte festen til midnat, hvor et fyrværkeri som også var præget af både regn og blæst sluttede gildet af: Det regnede og blæste desværre temmelig meget, men der var da fremmødte, og stemningen var rigtig god. Jeg så folk fra Erlev Bjerge, HAB, Sydbo, Domea så en rigtig god blanding af folk fra hele sydbyen var mødt op, siger Hanne Rosendahl. 22 MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET I 5 I

13 Stemningsbilleder fra en våd bydelsfest Fotocollage: Tak til Ole Sørensen for lån af fotos 24 MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET I 5 I

14 Vær med til at styrke beboerdemokratiet Nyt udvalg skal forsøge at styrke den beboerdemokratiske indsats. Vil du være med? Der er ikke ret meget skidt at sige om beboerdemokrati alligevel kniber det med at få folk til at engagere sig i det. - Man får medbestemmelse og indflydelse, og man udbygger netværk og øger indsigt, siger Christian Skovfoged, direktør i HAB: - At være aktiv i beboerdemokratiet giver også muligheder for at komme på kurser både lokale, som vi arrangerer, men også i BL-regi. Derved opnås både kompetence og mulighed for netværk, som kan bruges i andre sammenhænge også.. Vi tror da, at alt det positive må være attraktivt for flere, siger Christian Skovfoged. Derfor vil HAB nedsætte et udvalg, der skal arbejde målrettet mod at Generalforsamlingerne er velbesøgte i HAB. Men beboerdemokratiet kan styrkes genem endnu flere engagerede beboere. Det er over hele landet svært at rekruttere folk til udvalgene og bestyrelserne. Vi vil gerne se på, hvad vi kan gøre for at få fokus på beboerdemokratiet. Kan vi forvalte det endnu bedre, kan vi lave andre måder at inddrage folk i beboerdemokratiet på? gøre beboerdemokratiet attraktivt for flere: - Det er over hele landet svært at rekruttere folk til udvalgene og bestyrelserne. Vi vil gerne se på, hvad vi kan gøre for at få fokus på beboerdemokratiet. Kan vi forvalte det endnu bedre, kan vi lave andre måder at inddrage folk i beboerdemokratiet på? Er det projektarbejde i en afgrænset periode, der er attraktivt? Skal vi hyre nogle frivillige ind? Det er det, vi gerne vil have svar på, siger Christian Skovfoged. Udvalget skal se på, hvordan man får flere engageret. Aktuelt består udvalget af to medlemmer fra organisationsbestyrelsen og to fra administrationen, men der skal flere med: Christian Skovfoged, direktør, HAB - De øvrige kan enten være medlemmer af afdelingsbestyrelserne nye som gamle eller blot interesserede beboere, som ikke sidder i en bestyrelse, men som har lyst til at gøre et stykke arbejde for beboerdemokratiet. Vi ved godt, at beboerdemokrati kan lyde støvet, og at det måske ikke appellerer til den yngre målgruppe. Men de er også vigtige at få engageret. Derfor vil vi meget gerne have medlemmer i udvalget, som kan komme med bud på, hvordan vi får flere aldersgrupper i tale, siger Christian Skovfoged. Projektet skal køre fra sensommer til slutningen af efteråret vil man være med, så skal henvendelse ske til Christian Skovfoged på MEDLEMSBLADET I 5 I 2011 MEDLEMSBLADET I 5 I

15 Hygge, mad og kaffe det kan caféen skaffe Nyt fra Parkcaféen Så er det snart sommer og vi har haft vores sidste social- og hyggeeftermiddag i denne omgang. Det er dejligt at der er så mange der møder op når vi laver noget. Vi starter igen i september. Hilsen og tak vi ses Vera og Karen Ketty og Marie Hvis du vil holde fødselsdag eller et andet arrangement eftermiddag eller aften så kontakt caféen. Vi kan også levere kage eller brød til afdelingsmøderne Åbningstider Mandag - fredag Lørdag Lukket Søn- og helligdage Køkkenet lukker kl Nyt fra seniorklubben Så er forårssæson med vores torsdagsunderholdning slut for denne gang. Vi begynder igen torsdag den 22. september kl Vi er ved at lave nyt program. Vi vil gerne sige tak til alle dem der kommer hver gang vi har underholdning, det er dejligt, at der kommer så mange. Vi er pers. hver gang det er flot! Varbergparkens Seniorklub Også en tak til dem der kommer udefra men der er stadig plads til flere. Det er dejligt at lave noget når folk skønner på det. I ønskes alle en god sommer og på gensyn til september. Mange tak og hilsen Dagny og Marie Menu Prisliste Dag middag Dessert Dessert alene Grød Hverdage 40,00 15,00 20,00 Lørdag 30,00 20,00 Søn- og helligdage 50,00 15,00 20,00 Parkcaféen Varbergvej 55 Tlf MEDLEMSBLADET I 5 I

16 Menu Juni/juli 2011 Parkcaféen Dag Tirsdag Dato 7. Hovedret Farspindsvin med spinat Dessert Murer- og flisemester HENRIK BURICH Ribe Landevej 29A - Tlf Onsdag 8. Hønsefrikasse Torsdag 9. Millionbøf Fredag 10. Fisk Øllebrød Lørdag 11. LUKKET (leveres fredag) Mannagrød Søndag 12. Oksesteg Jordbærrand Mandag 13. Koteletter med grøntsager Is med frugter Tirsdag 14. Kartoffelsuppe Onsdag Torsdag Fredag Skrædderduelse Lever Fisk Øllebrød Tlf Fax Lørdag 18. LUKKET (leveres fredag) Boghvedegrød Søndag 19. Krebinetter Appelsinfromage Mandag 20. Boller i karry Tirsdag 21. Amagergryde Onsdag 22. Dansk bøf Torsdag 23. Pølser med kartoffelsalat Fredag 24. Fisk Øllebrød Lørdag 25. LUKKET (leveres fredag) Risengrød Søndag 26. Kylling Pære Belle Helene Mandag 27. Stegeben Tirsdag 28. Æggekage med brasede kartofler Onsdag 29. Frikadeller Torsdag 30. Skinke med flødekartofler Fredag 1. Fisk Øllebrød Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag LUKKET (leveres fredag) Ribbensteg Kalkungryde Medisterpølse med rødkål Skipperkål Stegt flæsk Byggrød Kærnemælksfromage 30 MEDLEMSBLADET I 5 I 2011

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig.

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. 65. årgang Medlemsbladet Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. Nr. 1 Marts 2012 Tillidsrepræsentant Arne Larsen, serviceassistent i Hjortebroområdet,

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Frivillige skal hyldes! Hver dag er der mange frivillige, der gør en forskel og det skal fejres. HAB inviterer alle frivillige til fest for at anderkende det store arbejde, der

Læs mere

66. årgang Medlemsbladet

66. årgang Medlemsbladet 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 67. ÅRGANG Medlemsbladet GODT SELSKAB TIL MIDDAG Hver måned er fælleshuset ved Strandhusene rammen om fællesspisning for cirka 20 medlemmer af afdelingens madklub. Der er meget andet end mad på menuen

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 67. ÅRGANG Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 NR. 3 SEPTEMBER 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev Tlf.

Læs mere

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 2. December udgaven 2014. Bladet udsendes 2

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N SAB-Nyt Årets afdelingsmøder er nu afholdt. Hvad blev der besluttet? - læs afskrift af samtlige protokoller på side 10-23 i dette nr. af SAB-Nyt Sahara Bazar Ny købmand i Byparken - læs mere om manden,

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2010 60. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere