Vesthi mmerlands Museu msforeni ng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesthi mmerlands Museu msforeni ng"

Transkript

1 Vesthi mmerlands Museu msforeni ng Det gamle husmandssted i Ullits Nr

2 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Vikingesmedjen ved Lovns Sø s. 6-7 Nyt fra museumsundervisningen s Kulturarvstjenesten Vesthimmerland s Kulturarvsbussen s. 12 Ertebølle s Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn s Aars Arkiv s Slægtsforskerne s Vesthimmerlands Kunstforening s. 19 Efterårsprogram s Firmamedlemskaber s. 22 Vesthimmerlands Museumsforening s. 23 Bestyrelsen s. 24 Vesthimmerlands kulturarv - nu med App Den nye App kan søges under navnet "Vesthimmerlands Museum - Kulturarv" og "Kulturarvstjenesten Vesthimmerland" i App Store. Ved søgningen i App Store er det vigtig at vælge "Kun iphone". For at se de opdateringer, som løbende uploades til denne App, er det nødvendigt vælge Opdater ved start under Indstillinger på ipad/iphone. God fornøjelse med museets nye App, der er blevet til som et projekt under KulturarvNord. Vesthimmerlands Museum Åbningstider 1. maj august: dagligt kl mandage lukket 1. september april: dagligt kl mandage lukket Lukket og 31. december samt 1. januar Øvrige besøg efter forudgående aftale med museet Kontortid: mandag - torsdag: kl fredag. kl tlf.: mail: 2

3 Leder På Vesthimmerlands Museum er vi nogle, der det sidste par år har drillet Broder Berg og kaldt Vesthimmerlands Museum en Gaselle virksomhed. Det er erhvervsavisen Børsens betegnelse for virksomheder, der har taget nogle ekstraordinære vækstspring. Vesthimmerlands Museum kvalificerer sig i høj grad til denne betegnelse. Er der forskel på en erhvervsvirksomhed og et museum, når vi taler vækstvirksomheder? Hvad er betingelserne for at opnå vækst? Grundlæggende er det jo, at man kan afsætte sine produkter, og at man kan rejse økonomi eller kapital til sin vækst. Potentialet er der! På Vesthimmerlands Museum kan vi sig ja til begge dele! Lad mig nævne et par af de nyeste investeringer : Stenaldercentret i Ertebølle og museumsunderviser Kim Callesen. Begge har givet umiddelbart afkast i form af stor aktivitet, masser af besøgende og over glade vesthimmerlandske børn. Men selv succeser skaber ikke nødvendigvis automatisk økonomi inden for museumsvirksomhed. Det er en af de store forskelle. Og man skal ikke tro, at man bare går i banken eller til investorer, når man er et museum og vil vokse. Det hedder kommunale og statslige tilskud, fonde og projekter. Det er hårdt arbejde ca.1/3 af ressourcerne går med ansøgning, administration og afrapporteringer. Her ligger man absolut ikke på den lade side, og mange af museets ledende medarbejdere dedikerer en ikke uvæsentlig del af deres tid til at skaffe penge. Som ethvert andet statsanerkendt museum er vi på Vesthimmerlands Museum forpligtiget i henhold til museumslovens fem grundpiller: indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning. Det skal der være penge til; men ikke alle områder er lige interessante for fonde og andre mulige eksterne finansieringskilder. Derfor en den lokale økonomiske opbakning helt afgørende for også at kunne arbejde med at skaffe midler udefra! Hardy Jensen Formand for Museumsforeningen Nisserne har meldt deres ankomst. og vi vil gerne have hjælp til at modtage dem 3

4 Broders klumme Sommerens hedebølge er overstået, og Vesthimmerlands Museum gør klar til et hedt efterår. Arrangementskalenderen bugner af aktiviteter på museet, i Ertebølle og mange andre steder rundt omkring i Vesthimmerland. Arkæologernes og historikernes skriveborde er godt fyldte med opgaver, og Kulturarvstjenestens medarbejdere er i fuld gang med at gennemføre interviews, indsamle viden, producere tekster og afholde arrangementer i form af borgermøder, kirkerundvisninger og guidede ture i hele kommunen. Efterårets særlige udfordringer ligger i spørgsmålet om, hvordan museets mangesidige aktiviteter inden for de fem museumssøjler: indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling kan konsolideres fremadrettet. Her skal Vesthimmerlands statsanerkendte museum for arkæologi og nyere tids kulturhistorie kunne leve op til Kulturstyrelsens meget konkrete krav, især inden for områderne undersøgelse, forskning og museumsundervisning. Der er presserende behov for at kunne fastholde og sikre det nødvendige faglige man-power. Her står vi foran ganske betydelige udfordringer. Fremtiden skal gås i møde med en visionær og realistisk planlægning. I denne forbindelse er genopretningen af Stenaldercenter Ertebølle kommet godt i gang, og mange gode kræfter på og omkring centret arbejder på højtryk for at udvikle stedets potentialer til en betydelig turistattraktion i regionen. Planlægningsarbejdet er sat på skinner, og nu forestår det kæmpestore arbejde med at rejse finansiering. Ertebølle er en betydningsfuld lokalitet i Vesthimmerland og rummer ganske store muligheder for at skabe enestående oplevelser med natur og kulturarv. I år er det 15 år siden, at Vesthimmerlands Museum flyttede ind i sine nye udstillingslokaler. Samtidig blev den gamle præstegård overtaget til administrative formål. At denne enorme forbedring kunne realiseres, var en fantastisk stor bedrift, og der skal rettes en stor tak til de kræfter, der i sin tid arbejdede ihærdigt for projektet. Men i løbet af de 15 år har forudsætningerne for professionel museumsdrift ændret sig grundlæggende, og i dag står vi ikke blot med en forældet udstilling, men også med en administrationsbygning, der udover at være dårligt egnet til administrationsformål også trænger til grundlæggende istandsættelsesarbejde fra kælder til kvist. Det er nu på højeste tid at tage fat i visioner og planer, der kan forny husets udstillings- og publikumskoncept og samtidig forbedre de fysiske rammer for administrationen. Vesthimmerlands Museums naboskab til Vesthimmer- 4

5 lands Gymnasium og HF, VUC og Vesthimmerlands Musikhus ALFA byder på enestående muligheder for at skabe en ø eller en slags campus for kultur, dannelse og læring, et Kulturforum Vesthimmerland. Når rådhuset flytter, bliver der mulighed for at tænke visionært og sætte Aars og Vesthimmerland på Danmarkskortet ved at knytte de nævnte institutioner sammen med det formål at skabe et markant og dynamisk sted for kultur, kulturarv, kunst og læring med betydning for hele Himmerland. Byerne i landdistrikter er under forandring, og der skal findes løsninger for, hvordan mindre bysamfund kan styrkes, således at bosætningsattraktiviteten kan blive fastholdt og øget. Mange undersøgelser peger på, at attraktive tilbud på kultur- og vidensområdet spiller en afgørende rolle. Kulturforum Vesthimmerland kunne være en oplagt vision for udviklingen af Vesthimmerlands Kommune. Broder Berg Museumsdirektør Oplysninger om museets virke og arrangementer kan ses på: og i museets elektroniske nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig hvis ikke du allerede får det. Vikingesmedjen ved Lovns Sø I maj måned udgravede museets arkæologer dele af et værkstedsområde fra vikingetiden og den tidlige middelalder. Det undersøgte område ligger ved Hole nær bredden af den inderste del af Lovns Sø. På forhånd havde museet forventninger til, at området kunne gemme på væsentlige fortidsminder fra netop vikingetiden og den tidlige middelalder. Udgravninger i områderne rundt om Lovns Sø har nemlig tidligere budt på fine fund af langhuse og grubehuse fra vikingetiden, mens en intensiveret metaldetektorafsøgning til stadighed bidrager til et større indblik i områdets betydning for omkring 1000 år siden. Allerede under forundersøgelsen viste det sig, at området gemte på jernslagge, ildsteder og forskellige jerngenstande, og da hele udgravningsfeltet stod åbent kunne det konstateres, at der kunne være tale om resterne af en smedje. Trods udgravningsfeltets ret begrænsede omfang, rummede det seks ildsteder, hvoraf det ene fremstod med stensætning, og i det hele taget var ganske velbevaret. I alle seks ildspåvirkede områder blev der fundet såkaldte hammerskæl, som er et spildprodukt ved smedeaktivitet, og som derfor tydeligt indikerer, at der må have foregået en intensiv smedning i området. 5

6 Hvæssesten Ved udgravningen blev der blandt andet fundet en jernkniv og en hvæssesten samt en del klinknagler af samme type som dem, der for eksempel er fundet ved Aggersborg og andre vikingelokaliteter. Klinknaglerne kan være tegn på, at smedeværkstedet skal ses i sammenhæng med datidens skibsfart, idet klinknagler var en betydelig del af skibenes konstruktion, men også en sliddel som af og til skulle udskiftes. Klinknagler Udgravninger af lignende smedjer viser, at der kunne foregå mange forskellige værkstedsaktiviteter på samme sted. For eksempel blev der i 2001 undersøgt en meget velbevaret smedje ved Viborg Søndersø. Her blev det dokumenteret, at der i løbet af en meget kort årrække, var blevet fremstillet både ben-, træ-, og metalhåndværk i samme værksted. Man kan forestille sig, at pladsen eller måske selve værkstedet har været ejet af en lokal høvding, som så har kunnet leje eller låne det ud til diverse håndværkere, når der var brug for det. Ved værkstedet ved Lovns kunne der ikke umiddelbart erkendes spor af andre værkstedsaktiviteter end metalhåndværk. Dette skyldes især bevaringsforholdene, som ikke var gunstige for træ og ben. Til gengæld var smedeværkstedet mod vest og nord afgrænset af en grøft, der kan have fungeret som parcelgrøft. Sådanne områdeinddelinger eller parcelleringer er blandt andet kendt fra Ribe, hvor man i vikingetiden havde et meget stringent system til tildeling af værksteds- og handelspladser. Måske har noget lignende fundet sted ved Lovns Sø. I vikingetiden var Lovns Sø med stor sandsynlighed en fjordarm til Limfjorden, og på den måde en perfekt naturhavn godt beskyttet af Lovnshalvøen. Selve navnet Lovns betyder roligt vand, hvilket igen kan tyde på, at området var kendt som en sikker havn. Kæder man smedjen sammen med de tidligere fund af langhuse, grubehuse og de mange metal- og møntfund, der er gjort i området, tegner der sig et billede af, at områderne langs bredderne af Lovns Sø var hyppigt besøgte i vikingetiden. 6

7 Området har sandsynligvis huset både beboelser, handelspladser og værksteds /håndværkspladser. I lidt større skala skal området derfor ses i direkte sammenhæng med de andre store vikingelokaliteter langs Limfjorden, som blandt mange andre tæller Lindholm Høje, Næsby og Aggersborg. Jernkniv Ved udgravningen blev der taget en hel del prøver af hammerskæl, gulvlag og slagge. Det interessante bliver nu at få analyseret de mange prøver, for på den måde at kunne få et nærmere indblik i præcis hvilke håndværk og metallurgiske processer, der har fundet sted. Martin Sejr Nielsen Arkæolog Vesthimmerlands Museum den 29. juli 2014 Udsigt over Lovns Sø: Bjarne fortæller Nyt fra museumsundervisningen Museumsundervisningen ved Vesthimmerlands Museum lever, har det godt og er nu en sprælsk næsten 3-årig med mange berøringsflader. Siden sidste indlæg i dette blad har der - ud over den almindelige undervisning for kommunens skoleelever - især været fokus på: Udviklingsprojektet Museumsundervisning for børn med særlige behov, der kom i stand, efter at vi var blevet opmærksomme på de mange positive tilbagemeldinger, vi fik fra denne målgruppe, omfattende elever med diverse diagnoser: ADHD, OCD, ADD, Downs syndrom, fysisk og psykisk handicappede børn og elever fra AKT-klasser. Det har været et meget lærerigt forløb for både elever, lærere og museumsunderviseren! Resultaterne er blevet delt på en Temadag for lærere og museumsfolk i foråret, samt i en rapport, der kan rekvireres hos undertegnede. Faktisk er resultaterne så gode, at det er besluttet at arbejde videre med udvikling af forløb, vidensdeling, networking m.m. blandt otte deltagende museer landet over. Det videre arbejde er støttet med 1.65 millioner kr. af Kulturstyrelsen. Museumsundervisningen finder nu ikke kun sted på Vesthimmerlands Museum, 7

8 men også på Stenaldercentret i Ertebølle, og senest er der indledt samarbejde med Herregården Hessel. Det er meget positivt, at det er muligt at samarbejde på tværs af flere museer til glæde for elever, lærere og ansatte. Elever fra Løgstør Skole har Matematik på Aggersborg på: temadag for lærere og museumsansatte, gæster på undervisningsmesse i foråret, kurser i brug af museet i undervisningen. Elev fra Vestermarkskolen grutter mel på Stenaldercentret i Ertebølle Undervisningen er meget mobil i tid og sted og foregår således ikke kun på kulturinstitutionerne. En stor del af undervisningen foregår ude på skolerne, hvilket gør det muligt at lave længere forløb, da det jo er nemmere at flytte en museumsunderviser frem for en hel klasse. En stadig større del af undervisningen foregår også ude på de historiske lokaliteter f.eks. Matematik på Aggersborg, besøg i Borremosen eller besøg i Ettrup Jættestuer. Det er med til at give eleverne følelsen af historiens vingesus. En stadig større del af gæsterne er voksne. Det kan måske undre læseren, men besøgstallet for voksne gemmer Vi søger at udbrede kendskabet til de pædagogiske muligheder, museumsverdenen kan give lærerne i deres fagdelte og understøttende undervisning. Det falder i god tråd med intentionerne bag skolereformen. Besøgstal for skoletjenesten Alle tal er på basis af museumsunderviserens løbende registrering, der kan rekvireres ved kontakt til undertegnede. 8

9 År Samlet antal Antal børn Antal voksne Gys og gru Forløb på VMÅ +Ertebølle Forløb på skoler Forløb i alt Forløb for børn med særlige behov 2011* ** *** I alt Kommentarer til besøgstal: * : Undertegnede blev ansat ved Vesthimmerlands Museum (VMÅ) d. 1/ **: I 2013 betød lærerlockouten og deraf aflyste forløb et fald i antallet af gæster med ca. 500 stk ***: Dækker KUN forårsperioden 1/1-30/6. - Besøgstallet for Stenaldercentret i Ertebølle er lidt af en ukendt faktor, da der stadig ikke har været en normal sæson. I 2014 har der således været 11 undervisningsforløb før skolernes sommerferie. - De 443 gennemførte forløb bestod af ca. 150 forløb af 1-1,5 klokketimes forløb, 20 forløb var under en times varighed og de resterende 273 forløb var på 2,5 op til 6 klokketimer. - Der er en generel stigning i efterspørgslen efter længere forløb, der går over flere dage; dvs. museets deltagelse i emne/temadage eller projekter. - Der er stor interesse for forløb, der foregår hjemme på de enkelte skoler %, svarende til 82 forløb, var for Børn med særlige behov dvs. børn fra x-klasser, AKT-klasser, specialskoler, børn med diverse diagnoser ADHD, ADD, OCD, Downs Syndrom, Aspergers Syndrom og generelt inden for autismespektret. - Besøg af Børn med særlige Behov afviger ikke vedr. forløbets varighed. Holdstørrelsen er ofte elever eller mindre. Der er generelt meget gode erfaringer med denne gruppe børn, der bl.a. er beskrevet i rapporten Museumsundervisning for børn med særlige behov, som museumsun- 9

10 derviseren har været hovedforfatter på og deltager i. - Vi oplever generelt en stigende interesse fra skoler i nabokommunerne. I 2014 har der således været 7 undervisningsforløb for klasser fra nabokommunerne - Besøgstallet for voksne er også stigende. Der har været flere særarrangementer for voksne, men med undervisningsrelateret indhold: fx deltog museet i undervisningsmessen, var arrangør af Temadag om museumsundervisning for børn med særlige behov, kursus for lærere, samtidig med, at der generelt er flere lærere med grupper af elever med særlige behov Forårssæson: Nedenstående tabel viser besøgstallet for forårssæsonerne Lockout kostede ca. 500 gæster Tabellen viser et rimeligt konstant besøgstal på omkring 2000 i forårssæsonen. Museumsundervisningen kører derud af med et forventet gæstetal på Der er mange aktiviteter i og ud huset, og der samarbejdes på tværs af museer og andre institutioner i Vesthimmerland og fra efteråret 2014 også på tværs af landet. Chancen for succes ligger i samarbejdet - og måske gennem et tættere samarbejde i kommunen? Kan det tænkes, at et tættere og mere koordineret samarbejde mellem kulturinstitutionerne er vejen frem? En koordineret skoletjeneste med de faglige kompetencer på kulturformidlingen samlet for at bidrage til at fylde elevernes kulturelle rygsæk, hvis indhold de skal trække på gennem ungdoms- og voksenlivet. Venlig hilsen Kim Callesen Museumsunderviser Book en rundvisning på museet! Brug museet til oplevelser sammen med dine arbejdskolleger, venner eller foreningskammerater og bestil en rundvisning ved museumsleder Broder Berg eller museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen Besøget kan rundes af med et lettere traktement i museumscaféen. Ring for nærmere oplysninger. Vesthimmerlands Museum tlf.:

11 Kulturarvstjenesten Vesthimmerland 2014 har indtil videre været et travlt år for Kulturarvstjenesten Vesthimmerland. I samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og seks borgerforeninger på og ved Lovns Halvøen har Kulturarvstjenesten udarbejdet historisk materiale, som i den kommende tid bliver sat op forskellige steder på halvøen. Teksterne fortæller i korte træk om udvalgte byer og sogne, og de bliver sat op i forbindelse med stisystemet, som går rundt langs kyststrækningen på halvøen. Ved hjælp af smartphones kan yderligere informationer, billeder og videoklip om lokaliteterne findes frem. Vesthimmerlands Museum har fået en app til iphone og ipad under navnet Kulturarvstjenesten Vesthimmerland. App'en er et nyt servicetilbud til gæsterne i kommunen for herigennem hurtigt at finde frem til kulturarvsseværdigheder og lære om områdets spændende kulturhistorie. På app'en er indarbejdet 27 filmklip med fortællinger om lokaliteter rundt om i kommunen. Adressen til den nye app er annonceret på Kulturarvstjenestens hjemmeside: Kulturarvstjenesten har i 2014 forsøgt sig med et nyt tiltag: borgermøder. Borgermøderne er tænkt som en introduktion til lokalhistorien i en by eller et sogn, hvor udgangspunktet er den nære fortælling. Hvordan er udviklingen foregået i området fra oldtiden og op til i dag. De fem borgermøder i Strandby, Testrup, Aalestrup, Skivum og Simested forløb over al forventning, og med et besøgstal på 40 personer pr. møde var de godt besøgt. Borgermøde i Simested Efter oplægget fra Kulturarvstjenesten er ordet frit, og de fremmødte kan komme med supplerende historier eller spørgsmål. På den måde indsamler Kulturarvstjenesten nye oplysninger, som bliver fulgt op af besøg hos nogle af deltagerne fra borgermøderne, hvor en mere grundig indsamling og registrering bliver færdiggjort. Derudover fortsætter Kulturarvstjenesten sin udadvendte og opsøgende indsats og har blandt andet været ude at indsamle viden om traktortræk. Dette skete ved et stævne i Aars med efter- 11

12 følgende interviews med trækkere, speakeren fra stævnet og publikum. Traktortræk på pladsen bag Messecenter Vesthimmerland i Aars, den 28. juni Herudover har Broder Berg fortsat sine kirkerundvisninger, hvor det foreløbig er blevet til ni rundvisninger. Arkæologerne har også delt ud af deres viden ved en række forskellige rundvisninger og foredrag. Der var blandt andet rundvisninger ved Myrhøj, Ertebølle, Aggersborg og Borremose. Foredragene spredte sig over så forskellige emner som runestenen i Skivum, stendyngegravene ved Vestrup og Stonehenge i England. I den kommende tid vil Kulturarvstjenesten fortsætte aktiviteterne. Planlægningen er i fuld gang, og der var fuldt program i august med blandt andet rundvisning i Østerbølle jernalderlandsby og megalitsafari. Dernæst følger kirkerundvisning i Vognsild den 9. september. Arrangementerne vil løbende blive annonceret på museets hjemmeside. Kim Iversen Museumsinspektør Kulturarvsbussen Igen i år kørte Kulturarvsbussen på kryds og tværs i det ganske vesthimmerlandske område. Frokosten blev i år indtaget i Foulum, Ullits, Svinglbjerg nye sognehus, hvor præsten, Troels Laursen, fortalte om tankerne bag huset, og om hvilke spændende tanker, der foreligger omkring området, som knytter sig til sognehuset. Vi glæder os meget til at se det, når det bliver en realitet. Selve sognehuset er også utrolig spændende med togskinner gennem huset og perron udenfor. Huset er nemlig bygget over den gamle bane, så skinnerne i indgangspartiet danner skel mellem de to afdelinger af huset. I Ullits så vi også det gamle husmandssted, der er vist på forsiden. Der har boet en mand ind til en gang 1970 erne, og der er stort set intet blevet ændret i indretningen som huset blev bygget en gang i 1800-tallet. I Aggersborg Kirke så vi denne graffiti fra vikingetiden. Der står: Præsten Thorleif skal tale lidt mindre Igen en utrolig spændende tur med to veloplagte guider. 12

13 G Vesthimmerlands Museum har vist opadgående positiv udvikling på næsten alle områder. Starten på dette års sæson gik mere planmæssigt og velovervejet end den hurtige opstart i sæson Besøgstallet vil overstige sidste års. Støtteforeningens medlemstal er mere end fordoblet og er nu oppe på 150. Facebook gruppen har nået 95 medlemmer. Støtteforeningen har pr fået tildelt en bestyrelsespost i Vesthimmerlands Museums bestyrelse. Støtteforeningen har i år til Stenaldercentret sponseret et brugt kølefryseskab, 10 termokander, 1 håndmixer, reparation af havetraktor og en annoncering i Lommepas i forbindelse med Golfturneringen i Gatten. Der, hvor der stadig er udfordringer, er på centrets driftstøkonomi vi har visioner om meget mere end der p.t. er financielle muligheder for. Der søges selvfølgelig midler alle mulige steder, og vi er fortrøstningsfulde. Lidt mere assistance fra medlemmerne til de praktiske opgaver, vil være rigtig godt, så hvis du/i af og til har lidt tid i overskud til diverse små- opgaver, hører vi meget gerne fra dig/jer. Starten på dette års sæson gik mere planmæssigt og velovervejet end den hurtige opstart i sæson Der har været tid til at ansætte receptions- og butikspersonale og til at indrette den nye centerbutik med et rigtig godt resultat. En landskabsarkitekt har hjulpet med at skabe visioner for det udendørs areal med flinteværksted, pileværksted, afgrøder, dyrehold, vandløb og en større sø med stammebådssejlads, legeareal og meget mere, så nu mangler vi kun finansieringen af disse visioner, og det arbejdes der som nævnt uophørligt på. Hvad har vi lavet forår/sæson? Før og under sæsonen har foreningens bestyrelse og enkelte medlemmer arbejdet med opfriskning af lokaler og in- 13

14 ventar, træfældning/beskæring/oprydning udenfor, afholdelse af Sct. Hansarrangement sammen med Borgerforeningen og Ertebølle Strand Camping, hjulpet til med rundvisninger og børneaktiviteter for grupper på centret, lavet/serveret mad for grupper, daglig deltagelse i sæsonen med diverse praktiske opgaver, etableret et fårelaug på 14 medlemmer og indkøbt fire får og to lam. Fårene er ægte Ertebøllefår, som oprindeligt kommer fra Ertebølle. Ertebøllefårene ankommer Vinterprogram 2014/2015 Det er fortsat Støtteforeningens hensigt at vi, i et vist omfang og gerne i samarbejde med f. eks. Borgeren, kan stille Stenaldercentrets lokaler til rådighed for lokalsamfundet i Ertebølle i vinterhalvåret. Det kunne være til etablering af forskellige laug, som mødes ugentligt igennem vinteren og måske foredragsaftener. Program/tilbud for vintersæson vil blive lagt på vores hjemmeside. For alle, der anvender Facebook, vil det være en god idé at melde jer til vores gruppe, bl.a. fordi vi her løbende giver hurtig og aktuel information om foreningens aktiviteter. Facebook adressen er: https://www.facebook.com/groups/sten aldercenter/ Lige nu I forbindelse med det store Golfarrangement i Gatten i uge 33 ville vi gerne trække folk fra Gatten til Ertebølle, og derfor arrangeredes der tre guidede busture gennem det smukke vesthimmerlandske landskab. Turen førte fra hede til fjord og undervejs blev der fortalt om kirker, klostre, herregårde, stationsbyer, landsbyliv, fortidsminder, nutidskunst og meget mere. Det blev en rejse gennem års historie. Eneste stop holdtes i Ertebølle med frokostpause, hvor der - mod betaling - var mulighed for at nyde et måltid stenalderkost. Turguide: Museumsdirektør Broder Berg. Per Frederiksen Formand for Støtteforeningen 14

15 Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn Torvegade 6, 9670 Løgstør åben: torsdage kl tlf Arkivet har til huse i ejendommen Torvegade 6. Lokalerne indeholder rum til magasiner, kontor samt læsestue for arkivets gæster. Vi har en stor samling af mange forskellige ting, som kan være med til at fortælle om Løgstør og Omegns fortid, om mennesker, gader, bygninger, begivenheder m.v. Dette skyldes en stor indsats af arkivets nu afdøde leder, bibliotekar N. H. Lindhard, der i hele sin tid som leder af Løgstør Bibliotek har opbygget den største del af samlingen og registreret effekterne. Men også i de senere år, hvor arkivet har til huse i de nuværende lokaler, er samlingerne forøget væsentligt. Der foregår samtidig en registrering på edb, idet effekterne registreres i databaseprogrammet ARKIBAS, et system man har valgt fordi en væsentlig del af landets lokalarkiver har indført dette. Derved opnår man den fordel, at man som bruger via edb kan foretage søgninger efter oplysninger på alle Danmarks arkiver, som registrerer deres arkivalier i ARKIBAS. En meget stor del af vort billedmateriale er tilgængelig på Arkibas, der kan besøges via vores hjemmeside Det drejer sig om ca billeder af personer og lokaliteter fra vort område. Vi har fornøjelsen af, at vores hjemmeside benyttes af personer fra hele verden. Arkivet råder over mange hyldemeter skrevne arkivalier, der rummer et væld af vidnesbyrd om byen og egnens historie. Heraf stammer en væsentlig del fra privatpersoner, foreninger og virksomheder. Men en del kommer også fra kommunale arkivalier fra udvalg, råd, forvaltninger og institutioner. Virksomhedsarkiver består typisk af regnskaber, korrespondance og forhandlingsprotokoller. Foreningsarkiver er typisk vedtægter, forhandlingsprotokoller, regnskaber, medlemsfortegnelser samt materiale fra 15

16 arrangementer og mærkedage i foreningens liv. Vi har derudover en pæn samling af bøger om lokale forhold, lokalhistorie og historie generelt. Endvidere har arkivet overtaget Skjoldborg-samlingen fra Løgstør Bibliotek - en samling, der omfatter Johan Skjoldborgs samlede værker, flere i første udgaver, samt mange senere udgaver. Derudover er der en stor samling af billeder og udklip om Johan Skjoldborg. Samlingen er landets største. En meget populær samling er avissamlingen, der omfatter samtlige eksemplarer af Løgstør Avis fra den første avis den 1. april 1882 til avisen blev fusioneret med Nordjyske Stiftstidende i Derudover omfatter avissamlingen: Vesthimmerlands Folkeblad fra 1971 Aalborg Stiftstidendes lokalsider fra 1974 Løgstør Bladet fra 1977 Fredags Avisen fra 1999 Endvidere findes en samling af avisudklip fra aviserne gennem årene. Arkivet er i besiddelse af en del lydbånd, hvor ældre borgere i kommunen har givet erindringsinterviews. Endvidere er der en mindre samling af videofilm om lokale begivenheder. Arkivets læsestue er åben på samme tid som arkivets åbningstid. Her forefindes læseapparater til mikrofilm og mikrofiche, såvel til kirkebøger som aviser. Medarbejderne på arkivet vil være behjælpelige med at finde de ting i samlingerne, som kan være af interesse for den enkelte. Der er mulighed for at få lavet kopier af fotos og kopier af avisartikler m.v. mod en mindre betaling. I læsestuen er der ophængt et udvalg af malerier fra arkivets samlinger. Det er billeder med lokale motiver malet af lokale borgere. For øjeblikket er der 10 medarbejdere, der lægger et godt stykke frivilligt arbejde på arkivet. Finn Jensen Lokalhistorisk Arkiv Aars Lokalhistorisk Arkiv Aars har til huse i kælderen under den gamle museumsbygning. Her findes et stort materiale af dokumenter og billeder om enkeltpersoner, lokaliteter, bygninger, foreninger og begivenheder, samt en 16

17 stor samling af avisudklip vedrørende lokalhistoriske emner. Du er altid velkommen, hvad enten du vil studere lokalhistorie, stille spørgsmål eller aflevere materiale. Vi modtager gerne alle former for arkivalier, som f.eks. skøder, eller andre papirer, der har tilhørt privatpersoner, firmaer og foreninger, herunder regnskaber, protokoller eller fotografier. De behø- ver ikke at være gamle. Det bliver de, hvis arkivet får lov til at gemme dem. Giverne bestemmer, hvilke klausuler, der lægges på materialet. Arkivet har åbent hver tirsdag fra kl. 15 til 17. Henvendelse kan rettes til museumsinspektør Kim Ørsted Iversen, tlf eller pr. mail: (stiftet ) Bestyrelsen v/carsten Byrialsen, Løgstør (formand). Program for 2. halvår 2014 Onsdag den 13/8 var der foredrag på Farsø Skole med emnet: Der oppe i venstre hjørne, om bestilling af arkivalier via Daisy v/ Erik Kann (FU) Foredrag på Farsø Skole Onsdag den 27/8 var der medlemsmøde på Farsø Skole. Tirsdag den 9/9 kl Tur til Landsarkivet i Viborg Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved tilmelding, om du er selvkører, hvor mange du evt. har plads til i bilen, eller om du ønsker kørelejlighed. Kaffe og brød medbringes. Onsdag den 24/9 kl Netcafe for Slægtsforskere (Medbring evt. computer) Løgstør Gl. Skole, Østergade 5 1.sal (i gården) Få hjælp til kildesøgning, pc-proble- 17

18 mer, slægtsforskerprogram, internet søgning m.m. Onsdag den 8/10 kl Medlemsmøde Farsø Skole, indgang fra hovedindgangen på C.R. Brixvej og oppe på 1. sal. Forfædrenes bolig: Vi følger en familie, der beboede samme husmandssted gennem godt 100 år, og finder oplysninger om boligens udseende og indretning via fæstepapirer, brandtaksationer, skifter, matrikel- og landkort samt andre kilder. v/peter Olsen Opdeling i grupper efter behov. Diverse søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning af egne fund på AO eller ting på papir. Daisy bestillinger til Landsarkivet Onsdag den 22/10 kl Foredrag i Mormonkirken i Aalborg Riishøjsvej 20, 9000 Aalborg. Emne: Mormonernes hjemmeside FamilySearch v/ Peter Højvang Christensen Lørdag den 1/11 kl Tur til Landsarkivet i Viborg Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved tilmelding, om du er selvkører, hvor mange du evt. har plads til i bilen, eller om du ønsker kørelejlighed. Onsdag den 12/11 kl Netcafe for Slægtsforskere (Medbring evt. computer) Løgstør Gl. Skole, Østergade 5 1.sal (i gården) Få hjælp til kildesøgning, pc-problemer, slægtsforskerprogram, internetsøgning m.m. HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK Tilmelding til alle arrangementer senest dagen før til en af nedennævnte, husk kaffe og brød (undt. 22/10): Carsten Byrialsen, Løgstør, tlf , mail: Lis Thomsen, Aars, tlf , mail: Bodil Klitgaard, Farsø, tlf , mail: Vi samarbejder med Ældre Sagen vedr. slægtskurser (Løgstør og Aars). Det vil foregå i Ældre Sagens regi. Se aktivitetskalender for Ældre Sagen. Kontingent 200 kr. pr husstand Hjemmeside: 18

19 Udstilling på Vesthimmerlands Udstillinger Kunstmuseum Kunstmuseet Efterårsudstilling: Vesthimmerlands Kunstforening Fernisering søndag d. 12. okt. kl. 14 Fri entre v. fernisering Nye varer på hylderne I løbet af de sidste par måneder har museumsbutikken fået nye varer ind i sortimentet. Af litteratur kan der bl.a. købes den højaktuelle bog Aggersborg i vikingetiden, Fortidens slagmarker og bøger om tidligere tiders broderi (ind til 5/10). Udstillingen omfatter: maleri, grafik, skulptur, raku keramik, stentøj og hestehårssmykker Følgende 12 kunstnere udstiller: Lillian Birkemose, Risskov Christina Rantil Smith, Bjerringbro Ann-Kerstine Nielsen, Svendborg Mette Mailund Strong, Galten Birgitte Skallgård, Risskov Per Eli Stenderup, Søndersø Jørn Erik Nielsen, Frederikshavn Karin Olesen, Viborg Jeanette Rubani, Vodskov Lis Roland, Hadsund Ruth Horn, Ulstrup Udstillingen slutter lørdag d. 15. nov. Derudover forhandles reproduktioner af både smykker og glas, det elegante salatsæt fra hornvarefabrikken, vikingemagneten til køleskabet, Anita Houvenaeghels flotte kort, Per Kirkeby plakater og meget mere. Kig ind og lad dig inspirere. HUSK KIRKERUNDVISNINGER se hjemmesiden! Birgitte Skallgård 19

20 Museumsforeningens Museets og Museumsforeningens forårsarrangementer efterårsprogram Varighed: ca. 90 min. ekskl. pause. PowerPoint understøttet. Entre for medlemmer: 40 kr. Ikke medlemmer: 60 kr. Lange linjer i dansk historie fra 1814 til 1920 set fra Vesthimmerland v/ Thorkild Nielsen Mandag den 6. oktober kl Museumsbygningen Foredraget starter med forudsætningerne for tabet af Norge i 1814 og fører os videre over Første Slesvigske Krig, Grundlovens vedtagelse i 1849, tabet af hertugdømmerne efter Anden Slesvigske Krig, Første Verdenskrig til Genforeningen i Emnerne fremlægges i et vesthimmerlandsk perspektiv for at demonstrere, at nogle af de største begivenheder i 200 års dansk historie også satte sig spor i det vesthimmerlandske. Som eksempler kan nævnes konsekvenserne for de vesthimmerlandske bønder ved skudehandelens ophør efter tabet af Norge, konsekvenserne af det rendsburgske slaveoprør i Vesthimmerland under Første Slesvigske Krig, Slaget ved Lundby under Anden Slesvigske Krig, Vesthimmerland under første Verdenskrig og Genforeningen i Foredraget slutter med at trække tråde frem til Anden Verdenskrig og Danmarks besættelse Aggersborg bebyggelsen ved Limfjorden og Verdens største vikingeborg v / Else Roesdahl Tirsdag den 4. november kl Museumsbygningen Vi er meget stolte over at kunne byde velkommen til Else Roesdahl, Professor emerit., Middelalder- og Renæssancearkæolog, Aarhus Universitet. Else Roesdahl er et af de store navne i dansk arkæologi med en lang række bøger og publikationer bag sig. Else Roesdahl har været en central person i de seneste års undersøgelser af de danske vikingeborge og Aggersborg i særdeleshed. Hun skriver som introduktion til sit foredrag: Omkring år 975 anlagde kong Harald Blåtand en mægtig borg ved Limfjorden på et strategisk vigtigt sted, hvor der siden vikingetidens begyndelse havde ligget en samling gårde. Borgen var en af de såkaldte trelleborge: cirkulære ringborge med en præcist udstukket grundplan, der alle er fra samme tid og kun kendes i Danmark. Store udgravninger siden 1945 har givet et væld af oplysninger om Aggersborg, og resultaterne er fremlagt i en nyligt udkommet bog. De giver et 20

21 usædvanligt indblik både i forholdene her og i vikingetidens dagligliv samt nye forståelser af Danmarkshistorien i denne brydningstid og i de politiske og kulturelle forbindelser med Europa. Entre for medlemmer: 40 kr. Ikke medlemmer: 60 kr. Tro og overtro i fortid og nutid v/ sognepræst Troels Laursen onsdag den 1. oktober kl Museumsbygningen I middelalderen var danskerne katolikker. Man troede på Gud, Djævlen, Jomfru Maria og helgenerne. Men troede også på havfruer og havmænd. Tro var overtro. Troen var helt naturlig del af det at være menneske og det var vigtigt at overholde kirkens og Guds love. Det kommer Troels Laursen naturligvis ind på; men vil også trække linjer frem til nutiden. Her forbinder vi måske overtro med den sorte kat der løber over vejen eller det at være 13 til bords. Mange af disse ting har rod i kristendommen Entre for medlemmer: 40 kr. Ikke medlemmer: 60 kr. Arrangementet afholdes i samarbejde med Vesthimmerlands Folkeuniversitet Årbogsudgivelse Som tidligere år bliver der udgivelse af såvel museets årbog som de lokalhistoriske foreningers årbog i november måned og mon ikke der også i år vil være en lille overraskelse i form af underholdning af en eller anden art. Så mød op til en hyggelig eftermiddag og få jeres årbøger gratis (en del af jeres medlemskab af Museumsforeningen) med hjem. Se opslag på museets hjemmeside. Årbogsudgivelse 2010 Besøg på en arkæologisk udgravning I løbet af efteråret vil der i lighed med tidligere år blive besøg på en aktuel arkæologisk udgravning. I øjeblikket vides ikke hvor, men der vil også her blive opslag på museets hjemmeside, så følg annonceringen. 21

22 FIRMAMEDLEMSKAB Vi er meget glade for, at en række lokale virksomheder støtter museumsforeningen med et firmamedlemskab, som giver firmaet mulighed for en gratis rundvisning på museet for deres medarbejdere. Det muliggør også udgivelsen af dette medlemsblad uden annoncer. Derfor opfordrer vi til at støtte følgende virksomheder: AARS AVIS, Himmerlandsgade 150, Aars VINTORVET v/ Thomas Skriver, Himmerlandsgade 48, Aars AARS FARVEHANDEL ApS, Himmerlandsgade 88, Aars SPAR NORD, Himmerlandsgade 70, Aars HINRICHSEN ApS. GULD - SØLV - URE - OPTIK, Himmerlandsgade 58, Aars NCO BYG A/S, Vestvej 5, Aars DATHOPRINT ApS v/kasper Dahl, Industrivej 93, Aars EXPERT v/jesper Nielsen, Himmerlandsgade 57, Aars JUTLANDER BANK, Markedsvej 5-7, Aars ARKITEKTFIRMAET, Oustrupvej 28, Aars TURBOVEX A/S, Industrivej 45, Aars STUBBERUP A/S, Industrivej 91, Aars DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S, Kimbrergården, Søndergade 22, Aars ADVOKATFIRMAET BINDSLEV & KJELDSEN Aps, Himmerlandsgade 109, Aars BOG OG KONTOR, Søndergade 31D, Aars 22

23 En støtteforening for Vesthimmerlands Museum. Den yder årlige tilskud til museets drift. Foreningen arrangerer foredrag og ekskursioner mv. om egnens historie fra oldtid til nutid. 23 Vesthimmerlands Museumsforening Medlemskabet giver gratis adgang til alle museets udstillinger - også kunstudstillinger - og rabat ved deltagelse i arrangementer. Medlemmerne holdes orienteret gennem dette medlemsblad, der udkommer to gange om året. Og ikke mindst medlemmerne får årbøgerne fra Vesthimmerlands Museum og Lokalhistorisk Forening gratis, hvis man selv henter dem på museet. Medlemskontingent: Personligt: 100,00 kr. Husstand: 150,00 kr. Virksomhed: 400,00 kr. Henvendelse om medlemskab til kassereren, formanden eller i receptionen på museet. Kontingent kan betales i receptionen og medlemskort udstedes. Medlemmer, der benytter netbank eller girokort til indbetaling, kan - hvis de sender frankeret svarkuvert til kassereren - få tilsendt medlemskort, eller ved oplysning af mailadresse, få tilsendt medlemskort på mail. Kontingent bedes indbetalt senest 1. marts. Foreningens kontonummer er: Girokonto: Der kan også betales i receptionen på museet. Det elektroniske nyhedsbrev museet. Det elektroniske nyhedsbrev fra Vesthimmerlands Museum når ud til flere og flere. Nyhedsbrevet udsendes en gang månedligt og beretter om helt aktuelle ting fra museet og foreningen. Det er en rigtig fin måde at følge med i de mange aktiviteter på museet, som udgravninger, undersøgelser, forskningsprojekter, museumsundervisning, andre formidlingstiltag mm Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så send endelig en til Annie og bed hende sætte dig på listen:

24 Bestyrelsen Formand: Hardy Jensen tlf Næstformand: Egon Jensen tlf Kasserer: Bente Høj Jensen Sekretær: Susanne Appel Redaktør: Sonja Marcussen Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Østerbye Jens Bøckhaus Gerfried Langer VESTHIMMERLANDS MUSEUMSFORENING 24

Vesthimmerlands Museumsforening. Anita Houvenaeghel

Vesthimmerlands Museumsforening. Anita Houvenaeghel Vesthimmerlands Museumsforening Anita Houvenaeghel Nr. 1 2012 1 2 Velkommen til forårsprogrammet 2012 010 Vesthimmerlands Museumsforening byder velkommen til Kim Callesen, museets nye museumsunderviser.

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Afsløring af ny skiltning i Ertebølle Nr. 1 2014 Leder Og hvad har golf med museum at gøre? Måske umiddelbart ikke så meget udover, at sporten jo også har sin historie.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr. 1 2015 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s. 8-10 Kulturarvsfejring

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening "Danernes færd til Jerusalem" af Gert Jensen og Per Lysdahl: Korsridder Nr. 1 2011 Velkommen til forårsprogrammet 2011 010 Over 150 gæster til fødselsdagen i november var

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016. Tirsdag den 23. august 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere hjælper hinanden: andre Torsdag den 8. september 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere andre

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Bredebro og Omegn I det sidste år 198 besøgende. Medlemmer: 180 husstande Aktiviteter: Afholder hvert år genforeningsfest i forsamlingshuset. Deltager

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk Sejlklub Kære Venner. 2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter under det såkaldte vinterprogram!

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening. Johannes V. Jensen Museet, Farsø

Vesthimmerlands Museumsforening. Johannes V. Jensen Museet, Farsø Vesthimmerlands Museumsforening Johannes V. Jensen Museet, Farsø Nr. 2 2011 Velkommen til efterårsprogrammet 2011 010 Faren for den store topstyrede centraliseringsbølge i museumsverdenen ser ud til at

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget!

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget! Lokalhistorisk sommerkalender for 2015 den skønneste plet i kongeriget! Læs mere om»liv i Lokalhistorien 24 sogne i skriver fælles historie«på HANHERRED.DK DATO TIDSPUNKT AKTIVITET ARRANGØR STED 10.00-17.00

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Tale ved generalforsamlingen 2016

Tale ved generalforsamlingen 2016 Tale ved generalforsamlingen 2016 I 2015 havde vi følgende udstillinger: Grafitti fra Grafittigalleriet og Skulpturer af Heidi av Reyni Familien til Arne Haugen Sørensen bød på sol og sommer i mængder.

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud 2017 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på netop

Læs mere

Museet Ribes Vikinger

Museet Ribes Vikinger Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 for lejrskoler Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Museet Ribes Vikinger er placeret på netop det sted,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Alle dage fra den 8. til og med den 23. februar For store som små bliv kunstner for en dag, og mal dit eget billede hos billedkunstner Margit Rasmussen,

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere