;<%?io> out ' ' ^ I r"!_-4^-'*'4 ' *s*r^s>ri :j S'" > '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ";<%?io> out ' ' ^ I r"!_-4^-'*'4 ' *s*r^s>ri :j S'" > '"

Transkript

1 ;<%?io> I r"!_-4^-'*'4 ' *s*r^s>ri :j out ' ' ^ S'" > ' M/S GERTRUDE MÆRSK: fragtskib på tdw. Bygget 1930 på Odense Staalskibsværft til rederiet A. P. Møller som rederiets første specialbyggede linieskib til linien mellem USA's Vestkyst og Det Fjerne Østen. Den 10. april 1940 ankom M/S GERTRUDE MÆRSK til det japansk besatte Shanghai i Kina, hvorfra det efter et stykke tid lykkedes at slippe til Manila, hvor det blev lagt op. 30. marts 1941 blev det overtaget af den amerikanske regering og under navnet M/S CAVALCADE blev skibet sat i amerikansk fart kom skibet tilbage til rederiet, hvor det var i fart indtil 1955, hvor det blev solgt til Rickmers Rhederei i Bremerhaven. I 1964 blev skibet solgt til ophugning i Hamborg. (Foto: H&S) AI/S GERTRUDE AIÆRSK: cargo ship of 8,665 ehut. Built in 1930 at Odense Steel Shipyard for the A.P. Møller shipping company as the company 's first purpose-built ship ofthe line for the route between the west coast of the USA and the Far East. On April 10 th 1940 the AI/S GERTRUDE AIÆRSK arrived at the Chinese port of Shanghai, which was occupied by the fapanese After a while the ship succeeded in getting out and sailed to Manila, where it was laid up. On March 30 th 1941 the ship was taken over by the American government and put into American service under the name AI/S CAVALCADE. In 1946 the ship returned to its original shipping company where it served until 1955, when it was sold to Rikmers Rhederei in Bremerhaven. In 1964 the ship was sold to the breaker's yard in Hamburg. (Photo: DMAI)

2 Christian Lund: Danske skibe under det japanske solbanner Forfatteren, der tidligere har leveret artikler om søfarts- og rederihistorie m. m. til museets årbøger, beretter denne gang om tre danske skibes skæbne i det fjerne østen under anden verdenskrig og om de implicerede iatianske rederier. Da Danmark blev besat tidligt om morgenen tirsdag den 9. april 1940, var det allerede sen eftermiddag i Japan. Fem danske skibe befandt sig da i japansk kontrolleret område. Det var Mærsk Lines M/S GERTRUDE MÆRSK, tdw, leveret maj 1930 fra Odense Staalskibsværft som rederiets første specialbyggede linieskib til den i juli 1928 oprettede nye linie mellem USA og Det Fjerne Østen, og M/S LAURA MÆRSK, tdw, leveret i maj 1939 som det nyeste linieskib fra samme værft. GERTRUDE MÆRSK var i søen undervejs til Shanghai, hvortil skibet ankom 10. april på rejse videre i Østen. LAURA MÆRSK var kommet ind til Yokohama om formiddagen på rejse til USA. Begge skibe modtog ordrer så vel fra rederiet i København som fra generalagenterne i New York, Isbrandtsen-Moller Co., Inc., om at blive liggende. Straks efter besættelsen kom den tyske generalkonsul i København til skibsreder A.P. Møller og forlangte, at han skulle telegrafere til de to skibe om at forblive i havn, men det nægtede A.P. Møller pure at gøre. Herefter blev han beordret til at følge med til det tyske gesandtskab, hvor kravet - i overværelse af en større forsamling - blev gentaget, men A.P. Møller afslog fortsat og fastholdt denne beslutning under fornyet pression i de efterfølgende dage. I Yokohama blev kaptajn S.M. Andreasen fra LAURA MÆRSK kaldt til den franske konsul, som opfordrede ham til at føre skibet tilbage til Hong Kong, men kaptajnen afslog under henvisning til, at det ikke uden tvingende grund var tilladt at deviere fra en allerede fastlagt rejse. Begge Mærsk-skibe havde last om bord, der fortrinsvis tilhørte eller var bestemt for amerikanske ladningsinteresser. Disse ønskede naturligvis ikke at se deres varer blive liggende på ubestemt tid. Der indledtes derfor hektiske forhandlinger med de allierede om at få skibene ud at sejle, så deres last kunne blive afleveret. I løbet af maj indvilgede englænderne omsider, efter fornyet pres fra amerikansk side, og udstedte de fornødne «navicerts«, som tillod uhindret sejlads uden risiko for opbringeise af allierede krigsskibe. De to skibe sejlede derefter ud for at fuldføre deres rejser, hvorefter GERTRUDE MÆRSK blev oplagt i 85

3 fflnii LAORA 'MffiftSK V - 1- M/S LAURA MÆRSK: Fragtskib på tdw. bygget på Odense Staalskibsværft 1939 til A. P. Møller rederiernes linietrafik mellem USA's Vestkyst og Det Fjerne Østen. 9. april 1940 ankom M/S LAU RA MÆRSK til Yokohama i Japan, hvorfra det i lighed med M/S GERTRUDE MÆRSK efter nogen tid fik lov til at fortsætte sin fart. LAURA MÆRSK gik retur til USA og i juni blev det oplagt i Baltimore. 30. marts 1941 blev skibet overtaget af den amerikanske regering, og under navnet M/S DAY STAR blev det sat i fart som hjælpekrydser og troppetransportskib blev skibet leveret tilbage til rederiet, hvor det sejlede til 1963, hvor det blev solgt til Transfruit Shipping Company i Piræus. (Foto: H&S) AI/S LAURA AIÆRSK: cargo ship of 9,100 dwt. Built at Odense Steel Shipyard in 1939 for the A.P. Møller shipping company for the route between the west coast, ofthe USA and the Far East. On April 9 th 1940 the M/S LAURA AIÆRSK arrived at Yokohama infapan, and from here it was allowed to continue its journey after a while, as was the case with the AI/S GERTRU DE AIÆRSK. The AI/S LAURA AIÆRSK returned to the USA and infune it was laid up in Baltimore. On March 30 th 1941 the ship was taken over by the American government and put into American service as an assisting cruiser and troop transport ship under the name of AI/S DAY STAR. In 1946 the ship was returned to the A.P. Møller shipping company, for whom it sailed until 1963, when it was sold to the Transfruit Shipping Company in Piræus. (Photo: DMM) 86

4 Manila og LAURA MÆRSK i Baltimore i begyndelsen af juni I søen i Det Gule Hav var Rhederi M. Jebsens to søsterskibe S/S GUSTAV DIEDE RICHSEN og S/S MICHAEL JEBSEN på vej til Dairen (nu Dalian) i det japansk kontrollerede Manchuriet, da de modtog modstridende ordrer. Rederiets agenter i Japan ønskede rejsen til Dairen fortsat; rederiets eget kontor i Shanghai ønskede, at skibene skulle sejle til Hong Kong - en ordre, der egentlig må forekomme besynderlig i betragtning af, at rederiet var kendt for sin tyskvenlighed, men hovedkontoret i Østen var i Hong Kong. GUSTAV DIEDERICHSEN fulgte ordren fra Japan, MICHAEL JEBSEN den fra Shanghai. I Tokuyama i det japanske indlandshav lossede Dampskibsselskabet»Norden«s M/S NORDBO. Uden for japansk kontrolleret område ankom M/T JANE MÆRSK til Soerabaia i Hollandsk Ostindien. Det er om den skæbne, der senere overgik GUSTAV DIEDERICHSEN, NORDBO og JANE MÆRSK under det japanske solbanner, at der i det efterfølgende skal berettes, men først må der redegøres for et statsligt japansk rederi ved navn Teikoku Senpaku Kabushiki Kaisha (Det kejserlige Dampskibsselskab A/S). Den allerede i 1937 begyndte krig mellem Japan og Kina efter besættelsen af Manchuriet seks år tidligere, medførte voksende krav om tonnage til transporter med forsyninger til de japanske styrker i Manchuriet og i Kina. Den japanske regering opfordrede derfor otte store selskaber - seks rederier og to handelshuse ^ til at oprette et særskilt, halvofficielt, rederi til at varetage den overordnede administration af skibe, der enten endnu kunne købes eller som kunne befragtes. Rederiet, der fik navnet Teikoku Senpaku Kabushiki Kaisha (Det kejserlige Dampskibsselskab A/S) blev oprettet 25. juli 1940 med en kapital på yen 10 mio., som de otte selskaber indskød på lige fod. Rederiet fik kontorer hos det største af de seks rederier»nippon Yusen Kaisha«i dets treetagers granitkolos på hjørnet af hovedgaden i Tokyo, Hibiya-Dori, med udsigt til kejserpaladset og pladsen foran byens hovedbanegård i centrum af forretningskvarteret Marunouchi. Til administrerende direktør blev udpeget Hisanobu Terai fra Nippon Yusen Kaisha, hvor han havde været vicedirektør. Det lykkedes for rederiet at købe fire tyske skibe, der lå i Dairen, og syv andre udenlandske skibe, der lå i japanske havne. Disse skibe, der alle fik navne efter rederiets nye navnesystem, begyndende med Tei-, blev derefter videresolgt til de seks rederier til samme pris som Teikoku Senpaku Kabushiki Kaisha havde betalt for dem. Men efter købet af de elleve skibe var det slut med at få købt flere. Det viste sig også vanskeligt at komme igennem med aftaler om befragtning af anden udenlandsk tonnage. Forsøg på for eksempel at få time charter aftaler i stand for GUSTAV DIEDE RICHSEN og NORDBO glippede, som efterfølgende beskrevet. Efter Japans indtræden i krigen 7. december 1941 ved angrebet på Pearl Har-,7

5 ..Al','", i,, r Nippon Yusen Kaisha (NYK), Japans største rederi, havde til huse i rederiets egen bygning, opført i 1923 og beliggende på torvet foran Tokyos hovedbanegård, på hjørnet af Hibiya-dori, hovedgaden foran kejserens palads. Her fik statsrederiet Teikoku Senpaku Kabushiki Kaisha kontorer fra oprettelsen af rederiet i 1940 og indtil det blev nedlagt i NYK's bygning blev revet ned i 1976, da den dels var nedslidt, dels forældet. En ny bygning opførtes i stedet, og der har NYK så fortsat sit hovedkontor. (Foto: NYK, Tokyo) Nippon Yusen Kaisha, (NYK), fapan's largest shijjping company, had its domicile in the company 's own building, which was built in 1923 and was situated on the square in front of Tokyo's main station, on the corner of Hibiya-dori, the main street in front of the Emperor's palace. It was here that the state shipping company Teikoku Senpaku Kabushiki Kaisha had its offices from the time of the establishment of the company in 1940 until it was closed, down in NYK's building was demolished in 1976, partly because it was dilapidated, and partly because it was out of date. A new building was constructed instead in which NYK still has its main offices. (Photo: NYK, Tokyo)

6 bor -»Day of Infamy«som præsident Franklin D. Roosevelt kaldte den - begyndte den kejserlige japanske krigsflåde at beslaglægge de neutrale skibe, der endnu befandt sig i japansk territorium. Samtidig hermed blev allierede skibe - engelske, franske, norske og hollandske - nu krigsbytte for japanske krigsskibe. I så vel GUSTAV DIEDERICHSEN som i NORDBO's tilfælde nedlagde det kongelige danske gesandtskab i Tokyo straks protest overfor den japanske regering, efter at beslaglæggelserne blev kendt, men begge protester afvistes. Det skete under henvisning til en internationalt anerkendt regel»jus Angariae«2 ), hvorefter en krigsførende magt undtagelsesvis hjemles ret til med strategisk formål af øjeblikkelig nødvendighed for øje at beslaglægge et neutralt skib og mod betaling for brug eller erstatning, hvis skibet skulle gå tabt. I løbet af sin levetid fik Teikoku Senpaku Kabushiki Kaisha opnået at få overtaget yderligere 28 skibe, således at i alt 39 skibe kom under rederiets overordnede administration. 27 skibe gik tabtved krigshandlinger, herunder de tre danske, tre ved almindeligt søforlis, og ni skibe overlevede og kunne efter krigens ophør 15. august 1945 genovertages af de oprindelige ejere. Teikoku Senpaku Kabushiki Kaisha blev herefter likvideret i september En epoke indenfor japansk søfart var endt. S/S GUSTAV DIEDERICHSEN, tdw, blev leveret 19. maj 1930 fra Howaldtswerke A.G., Kiel (byggenummer 697) til Rhederi M. Jebsen A/S, Aabenraa. Skibet var, ligesom det tre år tidligere leverede søsterskib, S/S MICHAEL JEBSEN, indrettet til specialfart på Østasien, det vil sige med blandt andet danske officerer og menigt kinesisk mandskab. Skibet var navngivet efter en nær ven af og kompagnon med rederiets stifter, kaptajn Michael Jebsen. Han var da også medlem af rederiets bestyrelse. Den 9. april 1940 befandt begge søsterskibe sig i Det Gule Hav, da de modtog de modstridende ordrer; fra agenterne i lapan om at fortsætte til Dairen: fra agenterne i Shanghai, rederiets eget kontor, om at søge til Hong Kong. Kaptajn Jørgen Elberg på GUSTAV DIEDERICHSEN valgte at efterkomme den første ordre, mens kaptajn Dyrhøj Nielsen på søsterskibet valgte at efterkomme den anden. GUSTAV DIEDERICHSEN ankom til Dairen 10. april. Her forsøgte den honorære danske konsul, ØK-direktøren Poul Elm, forgæves at overtale kaptajnen til at sejle ud og slutte sig til de danske skibe under allieret kontrol, men da rederiet i Aabenraa havde telegraferet instrukser om at forblive i Dairen, fulgte kaptajn Elberg denne ordre. I maj måned søgte rederiet om tilladelse til at bortfragte skibet til japanske befragtere, der ville benytte skibet i japansk kystfart. Denne tilladelse kunne dog kun gives på særlige vilkår opstillet af det tyske gesandtskab i København, og selvom det lykkedes for rederiet i Aabenraa og de japanske befragtere at nå til enighed om betingelserne, ville den japanske regering ikke gå med til at levere rederiet et skib af samme stør-

7 flir f 'I EISJ _ it I V læ^i A /drjrnr<pi^_=_ J, J-, A.^-A *' i-' i's :S 7 S/S GUSTAV DIEDERICHSEN: fragt- og passagerskib på tdw. Bygget på Howaldtswerke A.G. Kiel 1930 til Rhederi M. Jebsen Aabenraa. 10. april 1940 kom M/S GUSTAV DIEDERICHSEN til japansk besatte Dairen i Manchuriet, hvor skibet efter ordrer fra rederiet forblev, på trods af den danske konsuls forsøg på at overtale kaptajnen til at sejle til Hong Kong. I 1941 blev skibet med rederiets tilladelse og med den oprindelige besætning ombord sat i japansk kystfart. 9. september 1942 i fart mellem Shimuzu og Koshira på positionen 42 08'N '0 blev skibet torpederet og sænket af amerikansk u-båd GUARDFISH. (Foto: H&S) S/5 GUSTAV DIEDERICHSEN: cargo and passenger ship of 3,300 dwt. Built at Howaldtswerke A.G., Kiel in 1930 for the M. Jebsen Rhederi in Aabenraa. On April 10 th 1940 the GUSTAV DIEDERICHSEN came to thefapanese-occupied Dairen in Alanchuria, where on orders from the shipping company the ship remained despite the Danish consul's efforts to persuade the Captain to sail to Hong Kong. In 1941, with the permission of the shipping company, the ship with its original crew was put into service in the Japanese coastal traffic. On September 9 th 1942 while sailing between Shimuzu, and Koshira the ship was torpedoed and sunk by the American U-boat GUARDFISH at, position 42 08' N and E. (Photo: DAIM) reise og værdi i tilfælde af forlis. Fra tysk side slækkede man senere på betingelserne, så godt et år senere, i juni 1941, blev der givet tilladelse til befragtning af skibet. Men nu havde de danske myndigheder besluttet andre retningslinjer for ifartsættelse af danske skibe, der lå i neutrale - sydamerikanske - havne (og havde forhandlinger 90

8 om at få ni skibe, der lå under fransk flag i Marseilles tilbagegivet og sat i fart på Sortehavet). Først da de tyske myndigheder havde ændret stilling, blev den ønskede tilladelse omsider givet, og 2. oktober 1941 kunne der så indgås en charter aftale på foreløbig fire måneders varighed. Den månedlige hyre skulle erlægges i schweizerfrancs eller i svenske kroner; skibet måtte kun beskæftiges i japansk kystfart og skulle holdes forsikret for værdien, ligeledes i schweizerfrancs eller svenske kroner. Inden udløbet af denne periode beslaglagde japanske marineautoriteter skibet. Det kongelige danske gesandtskab i Tokyo nedlagde - efter instruktion fra Udenrigsministeriet i København - protest mod dette overgreb, men den japanske regering anså sig berettiget under henvisning til»jus angariae«. I begyndelsen af 1942 kunne kaptajn Elberg og de japanske befragtere - handelshuset»mitsubishi Shoji«- imidlertid afslutte en ny kontrakt om beskæftigelse, men den blev også af kortere varighed, for i juli 1942 rekvisitionerede japanerne atter GUSTAV DIEDERICHSEN tillige med NORD BO, og satte det i fart under japansk flag under navnet TEIKYU MARU. På rejse i ballast fra Shimizu til Koshiro, i japansk kystfart, blev skibet 2. september 1942, kl , ramt af en torpedo i bagbord side ud for lastrum nr. 2. Positionen ' N ' 0 -var da fem sømil sydsydvest for Erimo Misaki - Misaki er det japanske ord for Kap - ved indsejlingen til Hakodatestrædet. Vejret var fint og klart. Tre minutter senere observeredes ny torpedo passere forbi skibet, som sank kl Det lykkedes besætningen at sætte tre redningsbåde i vandet, og hele besætningen blev bjærget, men da var kaptajn Jørgen Elberg, der havde ligget nogen tid i vandet, afgået ved døden. Besætningen roede ind mod land og nåede frem til den lille landsby Toyo ved 16-tiden. Der blev afholdt søforklaring for det kongelige danske gesandtskab i Tokyo 18. september - gesandtskabet havde allerede 6. september kunnet underrette rederiet telegrafisk via LTdenrigsministeriet om forliset. Et efterfølgende søforhør blev afholdt i Aabenraa 22. oktober samme år. Det er senere blevet opklaret, at det var den amerikanske ubåd GUARDFISH, der havde affyret de to torpedoer, hvoraf den første altså forårsagede skibets forlis. Fra Japan blev der allerede i januar 1943 modtaget erstatning på basis af de aftalte summer; betalingen fandt dog sted under den dansk-tyske clearingaftale. I Krigsforsikringen for danske Skibe (gi. afdeling) var GUSTAV DIEDERICHSEN forsikret for kr Erstatningskrav fra de overlevende besætningsmedlemmer indgik i det samlede (globale) danske krav mod Japan efter krigens ophør og kom til udbetaling i M/S NORDBO, tdw, leveret 15. november 1923 fra Burmeister & Wain, København (byggenummer 327), var Dampskibsselskabet»Norden«s første motorskib. 1. september 1939 var skibet blevet leveret i et otte måneders time charter med firmaet Joh. Bruhn & Co., København, for beskæftigelse i Stillehavet mellem USA og 91

9 i / T 1 // ja X ~ ' s''\\ '' l VÉA-S-Zs ^SSAW ' i «o "»i'ij'ti S±._ C:/!^ M/S NORDBO: fragtskib på tdw. Bygget på Burmeister & Wain 1923 til D/S Norden i København som rederiets første motorskib. Ved den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 lå skibet i Tokuyama i Japan, hvorfra det et par dage efter blev sendt til Kobe for oplægning. Juli 1942 blev skibet overtaget af den japanske regering, der satte det i fart under japansk navn og med japansk besætning. 25. september samme år blev skibet i indonesisk farvand på positonen 10 35' N ' 0 torpederet og sænket af amerikansk u- båd SARGO. (Foto: H&S) Al/S NORDBO: cargo ship of 8,000 dwt. Built at Burmeister and Wain in 1923 for the D/S Norden shipping company in Copenhagen as the company's first motor ship. At the time ofthe German occupation of Denmark on April 9 th 1940 the ship lay in Tokuyama in Japan, from where it was sent a few days later to Kobe to be laid up. In July 1942 the ship was taken over by the Japanese government, who put it into service under a Japanese name and with a Japanese crew. On September 25 th the same year the ship was torpedoed and sunk by the American U-boat SARGO in Indonesian waters at position N and E. (Photo: DMAI) Japan. 8. april 1940 ankom NORDBO til Tokuyama i det japanske indlandshav med en fuld ladning salt (7.615 tons) fra Oakland, Californien. Efter udlosning 13. april blev skibet leveret tilbage fra sit time charter og afgik derefter 16. april i ballast til Kobe for oplægning, som skete efter ankomsten dertil 17. april. Fra efteråret 1940 førtes forhandlinger med det store japanske handelshus Mitsu- 92

10 bishi Shoji Kaisha om et time charter. Under forudsætning af at tilfredsstillende forsikringer kunne tilvejebringes, og at den japanske regering fik en garanti fra de allierede for, at skibet ikke ville blive opbragt, fremsatte Norden tilbud om et seks måneders time charter til en rate af US$ 3 pr. tdw, men det lykkedes ikke at komme til forretning, og NORDBO forblev oplagt i Kobe. Efter at Japan var indtrådt i krigen, fremsatte japanerne et nyt tilbud om befragtning, men nu ønskede rederiet ikke længere at indgå i et sådant arrangement. Japanerne havde ellers tilbudt at acceptere en værdi afskibet på kr (svarende i forhold til salgssummen for Dansk-Fransk's M/S BRETAGNE, der var afhændet til Argentina for kr ), og tilbød en månedlig hyre på yen (yen 5,37 per tdw), men kunne naturligvis nu ikke tilbyde garanti mod opbringeise af engelske krigsskibe. Japanerne tilbød også at stille et tilsvarende skib til rådighed indenfor ét år efter krigens ophør eller en nybygning indenfor to år, hvis NORDBO skulle gå tabt. NORDBO blev således liggende oplagt i Kobe, men i marts 1942 arresterede de japanske marinemyndigheder skibet. Der blev af det kongelige danske gesandtskab i Tokyo straks nedlagt protest, men den blev afvist af japanerne, som gentog deres tilbud om time charter og erstatning på basis af vurderingssummen. Rederiet gik herefter med på disse betingelser, men mod at hele forsikringssummen udbetaltes i tilfælde af forlis. 13. juli 1942 gik japanerne imidlertid et skridt videre ved at rekvisitionere NORD BO, satte det under japansk flag under navnet TEIBO MARU med Teikoku Senpaku Kabushiki Kaisha som bestyrer. Allerede godt to måneder senere, 25. september 1942, på rejse i det Sydkinesiske Hav, blev TEIBO MARU opdaget af den amerikanske ubåd SARGO på positionen 10 35' N ' 0 ud for Vietnams kyst og blev sænket med torpedo. Mens der stadig forhandledes med japanerne om betingelserne for befragtningen afskibet, fik rederiet 16. januar 1943 meddelelse fra Udenrigsministeriet om, at gesandtskabet i Tokyo havde fået oplyst, at skibet var blevet sænket i september. Der var ingen forklaring på, hvorfor man så stadig havde forhandlet om betingelserne - og der kom aldrig nogen. Til Sø- og Handelsretten indsendte rederiet meddelelse om forliset 21. januar 1943, men noget egentligt søforhør blev aldrig afholdt. Af skibets besætning var en del af den menige forlængst taget til Shanghai, hvor de levede under vanskelige vilkår. Ved rekvisioneringen 13. juli 1942 blev skibets kaptajn Hans Chr. Andersen, syv officerer og tre menige, taget i land og anbragt i en interneringslejr. De to styrmænd tog hyre på det tyske skib RAMSES for at komme hjem til Danmark, men dette skib sænkede sig selv på rejsen efter at være blevet opdaget af et engelsk krigsskib. Hele besætningen blev reddet og ført i engelsk krigsfangenskab. Kaptajn Andersen døde i oktober 93

11 1943 under opholdet i interneringslejren, mens de øvrige otte kom fri efter den japanske overgivelse 15. august 1945 og kunne nogen tid efter vende hjem, stærkt mærkede af det lange ophold. Efter den japanske overgivelse samlede Udenrigsministeriet materiale sammen til at fremsætte et samlet (globalf) krav overfor Japan om erstatning for de tab, som krigen havde påført danske personer og deres ejendele og påført danske selskaber. Heraf var Dampskibsselskabet»Norden«s krav for brug af NORDBO fra beslaglæggelsestidspunktet 13. juli 1942 til forliset 25. september 1942 samt for tabet af skibet langt det største, og udgjorde, inkl. renter, kr ,88, men da rederiet efter lange forhandlinger med Udenrigsministeriet var gået med til at acceptere en samlet erstatning på i alt kr , blev det dette beløb, der blev lagt til grund ved den endelige fordeling af den japanske erstatning. Forhandlingerne med Japan var blevet indledt allerede i 1952, men det var først i 1959, at der kom gang i de endelige forhandlinger, hvorefter Japan i som det sidste af de lande, hvorfra Danmark modtog erstatninger for krigens tab - betalte i altkr ,48. Der måtte således med det af den danske regering 7. juni 1958 oprettede»fordelingsnævnet vedrørende visse fra Udlandet modtagne Erstatninger«foretages en pro rata betaling til de i alt ca. 600 danske interessenter, og den fastsattes til 90,5312% (efter en foreløbig dividende på 84,757%). Dampskibsselskabet»Norden«modtog således kr , men heraf tilbagebetaltes kr til Krigsforsikringen for danske Skibe (gi. afdeling), fra hvilket institut rederiet tidligere havde modtaget denne erstatning for tabet af skibet, nemlig krigsforsikringssummen i Instituttet samt renter. Restbeløbet blev krediteret i rederiets regnskab for 1961, dels driften, dels erstatningskontoen for rekvirerede skibe. JANE MÆRSK, tdw, navngivet efter skibsreder A.P. Møllers yngste datter, født 1926 var Mærsk-rederiernes første tankskib, leveret 20. juni 1928 fra Odense Staalskibsværft (nybygning nr. 28). Det var værftets tredje tankskib - nr. 26 SOLSTAD og nr. 27 NYHOLM var søsterskibe, leveret til norske rederier. Skibet var afsejlet fra Singapore 6. april 1940 i ballast til Abadan, hvor der skulle indtages en last råolie til Venedig. Kaptajn K M. Kristensen modtog»staaende Instruks Nr. 1«fra København og en tilsvarende ordre fra rederiets generalagenter i New York, Isbrandtsen-Moller Inc., om at søge til neutral havn. Kaptajnen vendte om og sejlede til Hollandsk Ostindien - som skibsreder A.P. Møller foretrak at kalde Insulinde (det poetiske navn for landet), og som nu kaldes Indonesien. I mellemtiden havde det britiske admiralitet i London sendt et telegram 13. april 1940 til den øverstkommanderende i Singapore, at»det danske tankskib JANE MÆRSK forlod Singapore 6. april på vej til Abadan. Anslået hastighed omkring 11 knob. Hun skal bringes til en britisk havn«, men det lykkedes ikke for noget britisk krigsskib at få standset skibet, som havde 94

12 ZSZlQQr M/S JANE MÆRSK: tankskib på tdw. A.P. Møller rederiernes første tankskib, bygget på Odense Staalskibsværft Den 10. juni 1940 under ophold i Jakarta blev skibet overtaget af Hollænderne, der satte det i fart under navnet M/S AMBO. Da Japanerne i 1942 besatte Java lå skibet i havnen i Soerabaja, hvor det blev sænket af besætningen. Skibet blev derefter hævet og sat i japansk fart indtil 30. december 1944, hvor det blev sænket af amerikanske flyvere på positionen 17 18'N ' 0 i South China Sea. (Foto: H&S) AI/S JANE AIÆRSK: a tanker of 12,675 dwt. The A.P. Møller shipjying company's first tanker, built at Odense Steel Shipyard in Onjune 10 th 1940 during a stay in Jakarta, the ship was taken over by the Dutch, who put it into service under the name M/S AAIBO. When the Japanese occupied Java in 1942 the ship was lying in the harbour in Soerabaja, where it was sunk by the crew. Afterwards the ship was raised and put into Japanese service until December 31 st 1944, when, it was sunk by American planes at position 17 18' N and E in the South China Sea. (Photo: DMM) fortøjet sikkert i havnen i Soerabaja samme dag, som admiralitetets telegram blev modtaget i Singapore. Energiske engelske forsøg derefter på at få skibet til at sejle under engelsk flag strandede. Efter Tysklands angreb på Holland 10. maj 1940 blev JANE MÆRSK samme dag beslaglagt af de hollandske myndigheder i Batavia (nu Jakarta) og to dage senere, 12. maj, overført til hollandsk flag under navnet 95

13 AMBO, bestyret af et til formålet oprettet rederi,»koninklijke Nederlandsch-Indische Handels-Maatschaappij voor Zeevaart IV«. Skibets besætning på 32 mand, heraf 28 danske, med kaptajn K. M. Kristensen i spidsen, blev interneret under nedværdigende forhold, men ved amerikansk intervention blev de senere løsladt. Kaptajn Kristensen blev beordret til Batavia hvor han accepterede at sejle under hollandsk flag og på hollandske betingelser, for kaptajnens ønske var, som han udtalte,»at bevare f-1/l Kof -IV."^ ^Tr^v* cirr^y^cx v^cxrx c^v* A O IV/f^Ttl 1 x-f./ JMULl lul VOl JLUit 1^(_IV,1 JTi..±. ivløll^x «. AMBO, der under den hollandske administration havde fået betegnelsen»auxiliary naval tanker«, havde sin første rejse i juni med en ladning dieselolie fra Balik Papan, den store olieudskibningshavn på østsiden af Borneo, til Hong Kong, men derefter gik de fleste rejser til Filippinerne med olie til den amerikanske flådebase i Manila. Ved disse anløb fik kaptajn Kristensen lejlighed til kontakt med rederiet og mødte også en repræsentant fra København - det var daværende prokurist Thorkil Høst - som overbragte personlige hilsner fra skibsreder A.P. Møller, som anmodede besætningen om at forblive om bord. Efter det japanske angreb på Pearl Harbor 7. december 1941 og derefter følgende angreb i Sydøstasien kunne AMBO ikke længere forsyne basen i Manila og nåede faktisk lige akkurat at slippe afsted, før japanerne besatte øen Luzon. Herefter sejlede AMBO fra den ene havn til den anden, snart i konvoj, snart alene, på stadig flugt fra japanerne, og skibet nåede også at slippe væk fra Balik Papan, før Borneo blev indtaget. Skibet kom tilbage til Soerabaia og lå her under voldsomme japanske luftangreb i slutningen af februar/begyndelsen af marts Kaptajn Kristensen bad de hollandske myndigheder om tilladelse til at føre skibet gennem Bali-strædet til Australien, men det blev nægtet - og derefter var det for sent! Den 2. marts kl. 14 kom der ordre til alle i Soerabaia lio-gende skibe, 26 i alt, om at sænke sig selv for ikke at falde i japanernes hænder. På AMBO, der lå på reden, blev ordren udført kl. 16. Alle søventiler blev åbnet, og besætningen roede i land i to redningsbåde. Tre timer senere lå skibet kæntret og sunket på bunden af havnen. Besætningen fik hjælp af den svenske konsul, Axel Wieslander, der var direktør for SKFs - Svenske Kuglelejer Fabrik - lokale afdeling, og kunne leve under så tålelige forhold, som det var muligt under den japanske besættelse. Efter Japans kapitulation fik besætningen noget bedre forhold, og kort efter tog de indonesiske frihedskæmpere magten og var venligtsindede overfor de danske søfolk, som efter de mange år var blevet ret godt kendt af den lokale befolkning i Soerabaia. Omsider kom engelske krigsskibe til Java, og efter nogen tid kunne de danske søfolk komme om bord på et stort transportskib, som førte dem til Singapore, hvor de efter fire dages ophold kunne sejle med troppetransportskibet ORANTES til England, hvorfra de så endelig kunne vende hjem til Danmark. I en beretning 6. juli 1942 fra det kongelige danske gesandtskab i Tokyo via Udenrigsministeriet, havde rederiet i Køben- 96

14 havn fået meddelelse om forliset 2. marts. Men der blev først afholdt søforhør i København 6. april 1947! Og det var et meget kortvarigt forhør, der blot konstaterede, at skibet havde sænket sig selv efter ordrer fra de hollandske myndigheder. I januar 1943 kunne gesandtskabet i Tokyo meddele, at man fra den japanske regering havde få et oplysning om, at vraget af AMBO endnu ikke var blevet hævet. Så hvornår det skete i 1943, og hvor skibet blev repareret og atter sat i stand til at kunne seile. har det ikke været muligt trods ihærdige undersøgelser i Japan, at få opklaret, men på et eller andet tidspunkt kom AMBO under japansk flag, fik navnet ændret til TEIKAI MARU, bestyret af Teikoku Senpaku Kabushiki Kaisha. Det var ikke nødvendigt for Japan at påberåbe sig»jus angariae«med JANE MÆRSK. Dels lå skibet (vraget) ikke i en japansk havn, dels var skibet under hollandsk flag - et land, som Japan var i krig med, og som derfor betragtede AMBO (JANE MÆRSK) som krigsbytte. 31. december 1944 blev TEIKAI MARU opdaget i det Sydkinesiske Hav af amerikanske fly, der sænkede skibet fra luften på positionen 17 18' N ' 0. Fra A. P. Møller blev der efter krigens ophør 15. august 1945, ved den japanske kapitulation, ikke stillet krav til Japan om erstatning. Det hænger nok sammen med, at rederiet forinden havde krævet erstatning fra Holland for brugen af låne Mærsk fra 12. maj 1940 til 2. marts 1942, og for tabet af skibet i Soerabaias havn. Efter lange forhandlinger med Holland blev der så i januar 1949 modtaget erstatning r>å basis af samme regler, som gjaldt for hollandske skibe, og udover erstatningen for brugen af skibet, blev der modtaget kr for tabet. Da krigsforsikringssummen i Krigsforsikringen for danske Skibe, gamle afdeling, imidlertid havde været på kr , måtte Krigsforsikringen udrede det yderligere beløb på kr for at dække differencen. Derimod rejste besætningen krav om erstatning og fik den, ganske vist først i 1961, i forbindelse med det samlede (globale) danske krav mod Japan. Noter 1 De 6 rederier var»nippon Yusen Kaisha«,»Osaka Shosen Kaisha«,»Kokusai Kisen«,»Daido Kaiun«,»Tatsuma Kisen«og»Yamashita Kisen«; de to handelshuse var»mitsui Bussan Kaisha«og»Mitsubishi Shoji Kaisha«. 2 Jus Angariae. Den hollandske statsmand og retslærde Huig de Groot, bedre kendt som Hugo Grotius ( ), udgav i 1609 skriftet»mare liberum«, hvori han formulerede grundsætningen for Havenes Frihed. I 1625 udgav han i Paris»dejure belli ae pacis«- om retten i krig og i fred; det anses for det grundlæggende værk indenfor folkeretten. Herfra stammer den internationalt anerkendte regel»jus Angariae«. Den blev især anvendt af den franske solkonge Louis XIV ( ). Ordet»angaria«er middelalderlig latin og betyder»post-station«, udviklet fra et græsk ord for»budbringer«.»jus Angariae«betyder således, bogstavelig talt,»retten til transport«. 97

15 Under denne regel påberåbte krigsførende lande sig retten til at beslaglægge neutrale handelsskibe, der lå i deres havne og tvang dem - med deres besætninger - til at transportere gods, inkl. ammunition og tropper, til nærmere definerede områder imod betaling af fragt i forskud. For at beskytte sine skibe mod sådanne overgreb begyndte mange lande i det 17. århundrede at afslutte traktater om gensidig afkald på retten til beslaglæggelse. I det 18. irpiinrjr^n/a ikl^tr or.x7pnh^!cpri QT r, *rrl*=*'n cal/^ri*=»c CLi li LiXlvii V^UV, KJX\^\ UllWiiUVlOVll CXJL i V- L IV-Ii UUl^VAV^O betydeligt mindsket, for derefter slet ikke at blive benyttet i det 19. århundrede. Der var derfor en vis tro på, at reglen var blevet overflødiggjort. Men under 1. Verdenskrig beslaglagde England i foråret 1917 (som følge af den uindskrænkede ubådskrig) en række danske - mindst svenske og hollandske skibe, ligesom USA i marts 1918 beslaglagde 77 hollandske skibe, der lå i amerikanske havne. Den anerkendte engelske søfartsjurist J. Bullock har defineret de essentielle punkter i»jus Angariae«som følger: a) en stat er berettiget til at rekvisitionere fremmede skibe, luftfartøjer eller anden form for transportmidler, som b) er nødvendige for udførelse af transporter, og som c) på tidspunktet for rekvisitioneringen befinder sig inden for dets territoriale jurisdiktion. Sådanne rekvisitioneringer kan kun foretages d) i tilfælde af national nødvendighed, og e) mod betaling af fuld erstatning, men f) tvungen anvendelse af fremmed personnel (som f.eks. besætninger på skibe eller luftfartøjer) er ikke tilladt under nogen omstændigheder. Under anden verdenskrig er så vidt vides»jus Angariae«kun blevet benyttet af Japan ved beslaglæggelsen af blandt andet GUSTAV DIEDERICHSEN og NORDBO. 3 DFDS: ALGARVE, ANTWERPEN og ROMNY. Torm: AGNETE, RAGNHILD og SJÆLLAND. C.K. Hansen: GULDBORG, KALLUNDBORG og KALØ. Dansk-Fransk: NORMANDIET og SLESVIG. Dansk-Russisk: EXCELLENCE PLESKE og ROTA. Hafnia: LIVONIA. Gorm: L.H. CARL. H.C. Christensen, Marstal: ERINDRING. Intet 0 K- L. Lauritzen- Mærsk- eller Vendilaskib var med i beslaglæggelserne. Kildemateriale: Ove Hornby:»Ved rettidig omhu«(side ). Christian Tortzen:»Søfolk og Skibe«, bind I, side , bind II, side , bind III, side 140, og 398. H.C. Røder.»De sejlede bare«, side Oppenheim's International Law, bind VII (om»jus angariae«). Nippon Kyokai Kaija (Det japanske Klassifikationsselskab) vedrørende Teikoku Senpaku Kabushiki Kaisha. Danmarks Rederiforenings årsberetning 1939/45, bind 2, side Dampskibsselskabet»Norden«A/S' årsberetning 1961 og 125 års jubilæumsbog Dansk Sø-ulykkes statistik 1942, nr. 133, 156 og 224 samt tillæg 1946, nr. 68. Korrespondance med orlogskaptajn Akira Endoh, Tokyo. Korrespondance med direktør O. Sternkopf, Rhederi M. Jebsen A/S, Aabenraa. Korrespondance med prokurist Jørgen Falkensteen, Dampskibsselskabet»Norden«A/S. 98

16 Danish Ships Under the Japanese Sun Banner Summary On July 25 th 1940 the Japanese government established the state shipping company Teikoku Senpaku Kabushiki Kaisha (The Imperial Steamship Company Ltd.) to run the foreign ships which Japan purchased, chartered or later seized. They amounted to 39 ships altogether, which all received names beginning with»tei«and the Japanese Sun Banner astern. Among them were three Danish ships. The M. jebsen Shipping Company's S/S GUSTAV DIEDRICHSEN, 3,300 dwt. and built in 1930 came to Dairen on April 10 th The Norden Shipping Company's first motor ship M/S NORDBO, 8,365 dwt. and built in 1923 was unloading salt in Tokuyama and after the unloading it was delayed in Kobe for laying up. Attempts to get both ships out sailing in Japanese coastal traffic failed because agreement could not be reached on the conditions. Afterwards, in July 1942, the ships were seized under the internationally recognised rule of»jus angariae«, whereby a nation at war has the right, under certain circumstances and with compensation, to seize foreign ships that are lying in its ports. The rule was written in 1625 by the Dutch legal expert Huig de Groot, better known as Hugo Grotius ( ). The S/S GUSTAV DIEDRICHSEN, under the name TEIKYU MARU was torpedoed off Hokkaido on September 2 ncl 1942 by the American submarine GUARDFISH, and the ship's captain J. Elberg was killed. The NORDBO, under the name TEIBO MARU, was torpedoed by the American submarine SAR GO on September 25 th 1942 off Vietnam. Thus both ships spent a very short time sailing under the japai xitig. jcuoc the S/S GUSTAV DIEDRICHSEN as early as 1943, whereas compensation for the NORDBO was not paid until 1961, as part of the total Japanese war reparations to Denmark. A.P. Møller's ship JANE MÆRSK, 12,675 dwt, built in 1928, had been seized by Holland in May 1940 and sailed under the name of AMBO. On March 2 nd 1942 the ship lay at harbour in Soerabaya when orders were recieved to sink the ship. After the invasion of Java the Japanese raised the wreck, had it repaired and put it into service under the name of TEIKAI MARU. American planes sank the ship from the air on December 31 st 1944 in the South China Sea. The JANE MÆRSK did not fall under the rule of»jus angariae«since it was Dutch war booty, and when compensation for the ship was paid after the war it came from Holland and not from Japan. 99

Christian Lund: Et Helsingør-skibs historie M/S SLESVIG, nybygning nr. 253, fra 1938

Christian Lund: Et Helsingør-skibs historie M/S SLESVIG, nybygning nr. 253, fra 1938 Christian Lund: Et Helsingør-skibs historie M/S SLESVIG, nybygning nr. 253, fra 1938 Det var på generalforsamlingen i A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab i maj 1937, at den da 74-årige skibsreder A

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 19 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 19 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 19 Offentligt Kort gennemgang af De allierede Krigssejleres forhold og indsats Da Danmark blev besat af Nazi-Tyskland om morgenen den 9. april 1940 lagde tyskerne

Læs mere

Tvistløsning i internationalt regi

Tvistløsning i internationalt regi Tvistløsning i internationalt regi København, den 26. maj 2016 2 Tvistløsningsmuligheder Retssagsførelse ved de almindelige domstole Voldgift Mediation 1 3 Forskellige typer af voldgift Ad hoc (baseret

Læs mere

I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942.

I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942. I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942. Længde: 102,6m (336,6 fod). Brede: 8,2m (26,9 fod). Dybgang: 4,6m (15 fod).

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig 8 En konvojs undergang En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig En papirkopi af et billede fra en gammel glasplade, som ganske vist ikke var

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Havet ud for den danske vestkyst er fuld af dramatiske historier fra den første verdenskrig. Her har du en af dem.

Havet ud for den danske vestkyst er fuld af dramatiske historier fra den første verdenskrig. Her har du en af dem. Havet ud for den danske vestkyst er fuld af dramatiske historier fra den første verdenskrig. Her har du en af dem. Den fantastiske historie om hjælpekrydseren Meteor og dens usædvanlige chef S/S Vienna

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR) + HA (JUR) I SKAT 2. DEL. Vintereksamen 2008/2009. 3 timer. Varighed: Hjælpemidler:

BA ØKONOMI HA (JUR) + HA (JUR) I SKAT 2. DEL. Vintereksamen 2008/2009. 3 timer. Varighed: Hjælpemidler: HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA ØKONOMI HA (JUR) + HA (JUR) I SKAT 2. DEL Vintereksamen 2008/2009 Skriftlig prøve i: Varighed: Hjælpemidler: 25042 FORMUERET II 3 timer Alle Den danske virksomhed K. Jensen

Læs mere

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m.

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m. B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S ERNA af Esbjerg, bygget p å Helsingør Væft 1930 til D / S Vesterhavet (J. Lauritzen). Efter besættelsen april 1940 k o m skibet i engelsk tjeneste,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond?

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Maritime HR & Crew management Konference 11. April 2013 Fritz Ganzhorn Direktør Søfartens Ledere 2.1.6. Overkapacitet Som det er fremgået, er

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg.

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg. FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45 Forord af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Søværnet 1995 Indholdsfortegnelse Forord ved overarkivar H. C. Bjerg 11 I. Indledning. 17 Af kommandør

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

Kaptajn. Christian E. Rørbeck

Kaptajn. Christian E. Rørbeck jeg er her som hands on eksperten Kaptajn Christian E. Rørbeck Jeg repræsenterer ikke A.P. Møller-Mærsk Kaptajn Rørbeck CV info Ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år Været kaptajn i 9 år Sejlet 1.397.000

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet.

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 316 Offentligt Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) 1 Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet. Det

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922

Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922 51233 H & S s43-52 13/11/06 12:17 Side 43 Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922 I 1916 etableredes en række sejlskibsrederier, der søgte at udnytte de gunstige konjunkturer under 1. Verdenskrig.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert.

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert. Handelshøjskolen i Århus BA-ØKONOMI HA(jur.) HA(jur.) i skat. 2. DEL VINTEREKSAMEN 2007/2008 Skriftlig prøve i: 25042 Formueret II Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Hovedentreprenør Hans Ebert (HE)

Læs mere

Hvad er Manifestsystemet?

Hvad er Manifestsystemet? Hvad er Manifestsystemet? Og hvad betyder det for dig? En kort introduktion for Rederier, rederiagenter og skibsmæglere Maj 2012 Hvad er Manifestsystemet? Og hvad betyder det for dig? Denne introduktion

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

Det danske Gesandtskab i Washington

Det danske Gesandtskab i Washington Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie i Det danske Gesandtskab i Washington 1940-1942 Henrik Kauffmann som uafhængig dansk gesandt i USA 1940-1942 og hans politik vedrørende Grønland og de oplagte

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet.

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet. BA. ØKONOMI-STUDERENDE Sommereksamen 2013 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 4621010083 International Handelsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Den anførte vægtning af opgaverne er vejledende Baggrund

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen.

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Eksplosionen i Flensborg 14. juni 1945 - Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Marinehistorisk Tidsskrift nr, 4, november 2002, bragte en artikel af undertegnede, der

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste

Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste a En skildring af historien omkring en dansk sømand i forbindelse Danmarks besættelse, engelsk overtagelse af danske skibe og besætninger og et krigsforlis

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Christian Lund: Danske skibe under engelsk administration under 2. verdenskrig

Christian Lund: Danske skibe under engelsk administration under 2. verdenskrig Christian Lund: Danske skibe under engelsk administration under 2. verdenskrig Når denne årbog udkommer, vil der kun være cirka fire måneder til 60-årsdaa-en fnr rw *r besættelse 9. april 940 af tyske

Læs mere

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen 31. august 2012 Fm. Jørgen Løje Søfartspolitik og Jura Søfartsstyrelsen Danmark ratificerer MLC - 23. juni 2011 Disposition MLC, og dens forhistorie samt EU-reglerne De danske lovændringer og de administrative

Læs mere

Hvad skunken gemte. en krigshistorie

Hvad skunken gemte. en krigshistorie Hvad skunken gemte en krigshistorie En vadsæk fra 2. Verdenskrig så dagens lys efter 42 års glemsel i skunken under taget på Sct. Hans Skole, da nysgerrige elever søgte locations til en gyserfilm. 1/24

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

1966 First traces of hydrocarbons In 1966 DUC used Global Marine s drilling ship GLOMAR IV accompanied by two supply ships for the first exploratory drilling in the Danish North Sea. The drilling found

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere