I dag MDCT. Indkodning MP1-2-3 MPEG2-AAC. Måske lidt video kodning. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 1 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dag MDCT. Indkodning MP1-2-3 MPEG2-AAC. Måske lidt video kodning. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 1 / 1"

Transkript

1 I dag MDCT Indkodning MP1-2-3 MPEG2-AAC Måske lidt video kodning S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 1 / 1

2 Repetition Blokopdeling, og frekvenstransformation Beregning af signalstyrke Detektion af signal og støjmarkører i kritiske frekvensbånd Beregning af global høregrænsefunktion ved logaritmisk addition af høre-maske funktioner og absolut høregrænsefunktion. Grænseværdiafskæring S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 2 / 1

3 160 db 140 ATH 120 Signalmarkør Støjmarkør Global høregrænse Kodede koefficienter 0 bark S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 3 / 1

4 Reorganisering og decimering Før beregning af den globale høregrænse og grænseværdiafskræring reduceres antallet af markører ved at slette dem, som ligger tættere end 0.5 bark på en kraftigere markør. Derefter reduceres antallet af koefficienter (for især store frekvenser). Husk at bredden af de kritiske frekvensbånd voksende som fkt. af frekvensen, mens frekvenssampels er ækvidistante. De lave kritiske frekvensbånd indeholder få sampels. De høje bånd indeholder mange sampels. Vektoren af 256 frekvenskoefficienter samples derfor ulineært resulterende i en repræsentation med kun 106 sampels. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 4 / 1

5 Lad k [1 : 256] være sampelindeks og lad i [1 : 106] være indeks for de reorganiserede sampels. Reorganiseringen er: i = k hvis 1 k 48 k + (k mod 2) hvis 49 k 96 k + 3 ((k 1)k mod 4) hvis 97 k Koefficienter med størst styrke bevares. Resten sættes til nul. Formålet med decimeringen er altså at reducere antallet koefficienter, der indgår i grænseværdiafskæringen med den globale høregrænsefunktion. Det maksimale antal koefficienter som overlever er derfor 106. I praksis vil mange koefficienter blive maskeret, således at der ofte kun overlever koefficienter. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 5 / 1

6 MDCT Den Modificerede Diskrete Cosinus Transformation benyttes i flere moderne lydkodere (f.eks. Dolby AC3 og MP3). Det antages at hver blok overlapper 50 % med den foregående blok. MDCT transformerer 2N sampels x(k) til N koefficienter c(k). c(k) = 2N 1 n=0 for k = 0, 1,..., N-1. h(n) x(n) cos( π(2k + 1)(2n N) ) 4N S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 6 / 1

7 Vinduesfunktion Vinduet h(n) skal vælges omhyggeligt således at alle sampels (der jo hver deltager i 2 blokke) ialt bidrager med vægten 1. Et (ikke optimalt), men brugbart vindue er: for n = 0, 1,...,2N 1. h(n) = sin( π(n 0.5) ) 2N Efter rekonstruktion af en dekodet blok påganges vinduet igen. Herefter adderes blokken til de rekonstruerede sampels. Da sinus-vinduet translateret en blok (1/2 periode) bliver til en cosinus vil hver koefficient indgå i rekonstruktionen med vægten cos 2 ( ) + sin 2 ( ) = 1. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 7 / 1

8 Pre-ekko-detektion Ved brug af blokke af konstant (stor) længde vil der ofte opstå dårlige rekonstruktioner hvis signalet markant ændre lydniveau. Det klassiske eksempel er lyden af kastagnetter. Problemet skyldes at selv behersket perceptuel maskering og kvantificering vil bevirke rekonstruktionsfejl i HELE blokken. Denne vil kunne høres som støj i den stille periode inden den kraftige lyd. For at kunne kode sådanne lyde godt er det nødvendigt at reducere blokstørrelsen. Mange lydkodere opererer derfor med flere forskellige blokstørrelser. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 8 / 1

9 Kvantificering Resultatet af frekvensmaskeringen er en vektor med længde 106 indeholdende angivelse af hvilke koefficienter som overlever. Vektoren samt de relevante frekvenskoefficienter skal kodes. Mange lydafkodere er konstrueret til at modtage og dekode med konstant hastighed, hvilket betyder at hver blok skal indkodes ved et fast antal bit. Antallet af bit allokeret til hvert frekvenskomponent behøver dog ikke være konstant, men kan tilpasses såvel signalstyrken som høreevnen for det kritiske frekvensbånd. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 9 / 1

10 Simpel dynamisk bitallokering Antag at der er M bit til rådighed til kodning af de n koefficienter. Alle koefficienter inden for et kritisk frekvensbånd kvantificeres ens. Lad B(k) være antallet af bit allokeret til frekvensbåndet k (initielt 0). Bitallokeringen/kvantificeringen foretages iterativt således at signal-støjforholdet maksimeres. For hvert kritisk frekvensbånd k bestemmes Signal-to-Mask-Ratio SMR(k) ved afstanden (i db) mellem signal/støj-maske værdien P k i frekvensbåndet og minimum af den globale høregrænsefunktion TH(i): SMR(k) = P k min {TH i } i band k S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

11 Dernæst bestemmes iterativ en størrelse Mask-to-Noise-ratio MNR(k) ved: MNR(k) = SNR(B(k)) SMR(k) hvor SNR(t) er givet ved en tabel (MP1): Bits SNR Jo mindre MNR, jo større er den percepuelle kvantificeringsfejl. SNR 20 log 10 (2 B ) 6.02 B Se FoM eq.(6.3) S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

12 Simplificeret iterativ bitallokering: while sum(b) < M MNR(k) = SNR(B(k)) - SMR(k); j = argmin(mnr); B(j) = B(j) + 1; end S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

13 Mange lydkodere benytter ganske avancerede bit-allokerings algoritmer, der er designet til at allokere bit således at den perceptuelle rekonstruktionsfejl minimeres. Enklere er at tillade indkodning af hver blok ved et variabelt antal bit. Den binære vektor af overlevende koefficienter kodest lettest ved 106 bit. Ofte grupperer de overlevende koefficienter sig i blokke. Brugen af Runlength coding er mulig men formodentlig ikke effektiv. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

14 Alternativt til eksplicit kodning af den binære vektor af ikke-maskerede koefficienter er at sætte koefficienterne til nul, og at kode dem som de øvrige koefficienter (a la JPEG). Koefficienterne kodes ved først at bestemme en skalafaktor. Denne bestemmes som den numerisk største koefficient og kodes ved et fast antal bit. Ved division af alle koefficienter med skalafaktoren kan disse normaliseres til intervallet [0:1]. Ofte anvendes companding på de skalanormaliserede koefficienter før kvantificering. En simpel potensopløftning med pontens 3/4 er typisk (eksempelvis MP3). S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

15 Dernæst kvantificeres de compandede skalanormaliserede koefficienter. Antallet af bit, som hver koefficient kvantificeres ved kan vælges: Universelt (kendt af modtager) f.eks. konstant eller en som en konstant funktion B(i) af koefficientindeks. maxbit qq(i) = round( log 10 (1 + ATH(i) min(ath)) ) Ideen er at allokeres flere bit til koefficienter med frekvenser i områder hvor høreevnen er stor. Tilpasset hvert frekvensbånd i hver frame, og bestemt ved Signal-to-Mask-Ratio. Her skal antallet af bit, som benyttes i hver bånd også kodes. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

16 Indkodning Til slut kodes de kvantificerede størrelser ved Huffman- eller aritmetisk kodning. Kodetabellerne kan f.eks. være specialiserede til det antal bit hvormed en koefficient er kodet. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

17 Rekonstruktion Rekonstruktionen forløber omvendt af indkodningsprocessen: 1 Bestem kvantificede størrelser svarende til modtagne Huffmankoder. 2 Dekvantificer koefficienterne. 3 Decompand ved potensopløftning med 4/3 og multiplicer med skalafaktor. 4 Indsæt koefficienter i vektor og foretag invers frekvenstransformation. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

18 Eksempel: Hvis skalafaktoren kodes ved 8 bit og den gennemsnitlige Huffman kodelængde er l fås kompressionsfaktoren: F = bit n lbit n l = 3 l = 5 l = 7 l = S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

19 MP1-3 lyd-kodere MPEG = Motion Pictures Expert Group. Gruppe under ISO for standardisering af multimedieapplikationer for video med lyd. 3 niveauer af stigende beregningskompleksitet og kompression. MP1 er grundniveau. MP2 og MP3 udnytter temporal maskering, mere avanceret kvantificering, bitallokering etc. Kompressionsrater mellem 2 og 22 (ca. 11 for MP3). S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

20 MPEG niveauer niveau MP1 MP2 MP3 anvendelse hjemmebrug transmision lyd over net bit rate kbps kbps 64 kbps kvalitet HiFi nær CD-kalitet CD-kvalitet v. 192 kbps/kanal v. 128 kbps/kanal v. 64 kbps/kanal forsinkelse 20 ms 40 ms 60 ms S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

21 MP principper MP benytter Subband coding med 32 frekvensbånd. For CD-kvalitet (44.1 ksps) svarer dette til en bredde af hver bånd på 689 Hz. Sampels opdeles i blokke a 32. Disse transformeres til 32 frekvenskoefficienter ved brug af en filterbank (MP1, MP2) eller ved den modificerede diskrete cosinustransformation MDCT (MP3). 12 blokke (svarende til 12*32 = 384 sampels = 1 segment) analyseres sammen for at udnytte frekvens- og temporal maskering. Maksimum, kaldet skalafaktoren af de 12 koefficienter bestemmes for hver af de 32 frekvensbånd. For hvert frekvensbånd bestemmes kvantificeringsgraden ud fra høre-følsomheden og skalafaktoren. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

22 12 blokke tid Skala frekvens koefficienter MAX 32 S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

23 (a) Perceptual encoder Psychoacoustic model Masking thresholds Single-to-mask ratios (SMRs) + Bit allocations Bit allocations Audio input signal 1 PCM 2 encoder Analysis filter bank (DFT) Q1 Q2 Format frame for transmission Encoded bitstream 32 Q32 PCM time samples Subband samples Quantized subband samples Network Perceptual decoder Audio output signal 1 PCM 2 decoder 32 1 Synthesis 2 filter bank (IDFT) 32 DQ1 DQ2 DQ32 Demultiplex frame into subband samples + bit allocations (b) DFT = discrete Fourier transform Q = quantizer DQ = dequantizer IDFT = Inverse DFT Bit allocations Header SBS format subband samples (SBS) Ancillary data Minimum encoding/decoding delay S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

24 MP psykoakustiske modeller MP2 og MP3 benyttes temporal- og frekvens-maskering som tidligere beskrevet. Der er divergenser i litteraturen om forskellene mellem MP1 og MP2. MP1 benytter simpel model: TH(i) = ATH(i). MP1 og MP2 benytter essentielt samme model. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

25 MP kvantificering Et segment med 12 sampels i 32 frekvensbånd kodes ved 32 kvantificerede skalafaktorer og 12*32 kvantificerede koefficienter. Hver skalafaktor kodes ved 6 bit. Hver koefficient kodes ved 2-15 bit relativ til skalafaktoren for den pågældende frekvensbånd. Bitallokeringen bestemmes ved en iterativ procedure hvor rekonstruktionskvaliteten maksimeres under bibetingelse af et maksimalt antal bit til rådighed for kodningen af segmentet. Antal bit/koefficient angives i en 4-bit header. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

26 Ved division af en koefficient med skalafaktoren fås et tal [-1:1]. Dette interval opdeles i et antal intervaller afhængig af kvantificeringsgraden. Der kvantifices fint i de frekvensbånd hvor øret er mest følsomt, dvs i intervallet 2-5 khz. MP1 benytter fast bit allokering (bestemt ved ATH). MP2 og MP3 benytter dynamisk bit allokering, hvor antallet af bit bestemmes iterativt ud fra bl.a. Signal-to-mask-ratioen SMR. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

27 MP frame format Formatet består af: Header, CRC, Data og Extra. Headeren (32 bit) angiver: antal bit/koeff (4 bit), synkroniseringsinformation (12 bit), niveau (2 bit), mode (2 bit) [mono, stereo, joint stereo, dual], sampling frekvens standard (2 bit) [48, 44.1 eller 32 ksps] mv. CRC er på 16 bit. Data rummer de kvantificerede koefficienter samt 12 skalafaktorer. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

28 Bemærk Den psykoakustiske model benyttes kun ved indkodning. Dette gør modtager-apparater simplere og billigere. Data kodet med forskellige psykoakustiske modeller kan dekodes ved samme apparat. I joint-stereo-mode udnyttes korrelation mellem venstre (L) og højre (R) kanal, ved at kode (L+R)/2 og (L-R) i stedet for L og R selv. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

29 MP2 og MP3 I MP2 er antal blokke i et segment øget til 3*12 = 36, svarende til 3*384 = 1152 sampels. I kvantificeringen benyttes en mere avanceret psykoakustisk model. I MP3 benyttes to bloklængder: 36 og 12. Få blokke benyttes hvis lydstyrken stiger/falder markant (dvs. ved transienter). Herved kan pre-ekko effekter mindskes. I MP3 benyttes desuden en ikke-uniform kvantificering, variabel længde bitindkodning (Huffman), samt en mere avanceret filterbank (MDCT). MP3 komprimerer bedre end MP2 som komprimere bedre end MP1. Kvaliteten er omvendt (MP1 er bedst), men forskellen er mindre. Beregningskompleksiteten er størst for MP3 (stor forsinkelse) og mindst for MP1. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

30 DOLBY lyd kodere Dolby AC1- AC3 (Acoustic coder 1-3) benytter større blokke end for MP1-3. De anvendte psykoakustisk modeller er lidt simplere hvorimod de teknikker, der benyttes i bitallokeringen er lidt mere avancerede. Dolby AC1 hhv. AC2 benytter 40 hhv. 55 sampels (frekvenskoefficienter). I Dolby AC3 benyttes en MDCT transformation på 512 sampels til 256 koefficienter, således at et sæt på 256 sampels indgår i 2 transformationer. Dette sikrer kontinuitet mellem blokkene. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

31 Dolby oversigt I Dolby AC1 benyttes (som i MP1) fast bitallokering. Kvantificeringen af hver koefficient er (som i MP) tilpasset ørets følsomhed i frekvensbåndet. I AC2 og især i AC3 er bitallokeringen mere avanceret end for AC1 og MP1-3. Kvaliteten af MPEG-kodere og Dolby-kodere er sammenlignelig: (MP1 AC1 og MP3 AC3). niveau AC1 AC2 AC3 anvendelse FM-radio PC-lyd HDTV frekvensbånd bit-allokering forward backward hybrid bit-rate 512 kbps 256 kbps 192 kbps S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

32 MPEG2-AAC MPEG2- Advanced Audio Coding benyttes til høj-kvalitets kodning. Metoden benytter MDCT samt en psykoakustisk model der svarer godt til den tidligere beskrevne. Blokstørrelsen er enten 256 eller Der benyttes 49 (kritiske) frekvensbånd. Kvantificering og bitindkodning optimeres løbende således at forvrængningen minimeres under bibetingelse af at antallet af bit holdes begrænset. Der benyttes ikke et fast antal bit/blok. I stedet benyttes en bitpulje. Enkelte frames kan således låne bit fra puljen, i forventning om at næste frame kan indkodes ved færre bit. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

33 Næste gang Video-kodning Makroblokke, GOB s I-, P, og B-frames Motion Estimation, Motion Compensation S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

34 Video kompression Anvendelser: Digital video (DVD), digitalt TV, video-on-demand video-telefoni, video-konferencer, interaktiv video ifm. spil, etc. Grundlæggende principper (IPB-frames), GOPs Motion estimation, Motion compensation: Udnytte korrelation mellem frames. Standarder: H.261, H.263, MPEG1, MPEG2, HDTV, MPEG4 S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

35 De tidligere beskrevne standarder (fx. 4:2:0-formatet) for video leder til store bit-rater (fx. 162 Mbps). Ved at kode hvert billede (frame) vha. JPEG kan vi vinde en faktor Dette er ikke tilstrækkeligt (MPEG1 begrænset af 1.5 Mbps.) (Del)Løsning: Kun transmitere hver n te frame, (3 n 12), kaldet Intracode frames eller I-frames. De mellemliggende frames interpoleres. To typer: Bidirektionale B-frames og Prediktive P-frames. Billedsekvens opdeles i grupper af billeder GOP, sådan at hver GOP har netop en I-frame som første billede. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

36 (a) Prediction Prediction Encoded frame sequence I M = 1 P N = 3 P I P P I (b) Prediction Encoded frame sequence I B B P B B I M = 3 Bidirectional predictions N = 6 M = prediction span N = group of pictures (GOP) span (c) Prediction P B P Bidirectional predictions PB-frame (encoded as a single frame) S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

37 Sekvensen: I BB P BB P BB I BB P BB P BB I BB P BB P BB... kodes som: I P BB P BB I BB P BB P BB I BB P BB P BB I... dvs. ombytning af I/P-frame med nærmeste tidligere B-frames. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

38 Frames I-frames kodes separat ved JPEG. P-frames koder ændringer siden sidste I- eller P-frame. B-frames koder ændringer ud fra både sidste og næste I- eller P-frame. PB-frames koder to nabo B- og P-frames som een frame. D-frames benyttes ikke i kodning men indholder stærkt komprimerede frames (kun DC-komponent) indsat med mellemrum. D-frames vises kun under spoling frem/tilbage i videostrømmen. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

39 Motion estimation/compensation Årsagen til at video-sekvenser kan kodes mere effektivt end enkeltbilleder er at store dele af en sekvens stort set er ens fra billede til billede (eksempel videotelefoni). I Motion estimation bestemmes koordinaterne for det billedudsnit i et tidligere I/P-billede som mest ligner et aktuelt P/B-billedudsnit. I Motion compensation beskrives forskellen mellem de to billedudsnit. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

40 Time S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

41 Makroblokke En Makroblok er en pixels billedblok, dvs 4 stk. 8 8 luminansblokke og 2 stk. 8 8 krominansblokke (YIQ/YUV). I motion estimation benyttes Y-komponenterne af en makroblok. I motion compensation benyttes alle 6 (YUV-) billedblokke der indgår i en makroblok. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

42 P-frame: motion est./comp. For alle makroblokke i P-billedet skal vi finde hvor i den nærmeste forudgående I- eller P-frame som makroblokken kommer fra. Bemærk vi matcher P-makroblokke til I/P-billedudsnit; ikke blot til I/P-makroblokke. Positionen kan bestemmes som den hvor billedværdierne ligner mest; fx. bestemt ved middel-absolut-fejlen E. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

43 For hver P-makroblok startende i p = (p x, p y ): Find position q = p + V = (p x + v x, p y + v y ) i nærmeste forudgående I- eller P-frame sådan at et fejlmål E(V) = P-blok I-blok(V) minimeres. Kod dernæst motion vektoren V. E(v x, v y ) = x=0 y=0 P Y [p x + x][p y + y] I Y [p x + x + v x ][p y + y + v y ] Bemærk at kun luminanskomponenten Y indgår i motion estimation. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

Multimedier Modul 4 8.1:1. Pulse code modulation (PCM) og differential PCM (DPCM) Adaptiv prediktiv kodning (APC) og Lineær prediktiv

Multimedier Modul 4 8.1:1. Pulse code modulation (PCM) og differential PCM (DPCM) Adaptiv prediktiv kodning (APC) og Lineær prediktiv Multimedier Modul 4 8.1:1 KOMPRESSION af LYD Pulse code modulation (PCM) og differential PCM (DPCM) Adaptiv DPCM (ADPCM) Adaptiv prediktiv kodning (APC) og Lineær prediktiv kodning (LPC) Code-exited LP

Læs mere

I dag. Kodning af lyd. Psykoakustiske modeller G.726. Vocoders. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 10 1 / 38

I dag. Kodning af lyd. Psykoakustiske modeller G.726. Vocoders. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 10 1 / 38 I dag Kodning af lyd G.726 Vocoders Psykoakustiske modeller S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 10 1 / 38 Der eksisterer en lang række af standarder for kodning af lyd. Forskellige anvendelser

Læs mere

Velkommen til MMK. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 1 1 / 42

Velkommen til MMK. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 1 1 / 42 Velkommen til MMK Lærere: Søren Olsen, Peter Johansen, Morten Engell-Nørregård, Eugenio Iglesias Lærebog: Ze-Nian Li, Mark S. Drew: Fundamentals of Multimedia (FoM), Pearson Education 2004, samt en række

Læs mere

I DAG MPEG 1 MPEG 2. Skalerbarhed. MPEG 4 - lav bitrate, forøget funktionalitet. Metoder til retablering ved transmissionsfejl

I DAG MPEG 1 MPEG 2. Skalerbarhed. MPEG 4 - lav bitrate, forøget funktionalitet. Metoder til retablering ved transmissionsfejl I DAG MPEG 1 MPEG 2 Skalerbarhed MPEG 4 - lav bitrate, forøget funktionalitet Metoder til retablering ved transmissionsfejl S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 13 1 / 39 MPEG 1 MPEG-1 benytter

Læs mere

4. Semesterprojekt System Arkitektur. MyP3000 I4PRJ4 E2004

4. Semesterprojekt System Arkitektur. MyP3000 I4PRJ4 E2004 Ingeniørhøjskolen i Århus 20. december 2004 IKT Dalgas Avenue 2 8000 Århus C 4. Semesterprojekt System Arkitektur MyP3000 I4PRJ4 E2004 Gruppe 4: Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Berg, 03539 Nikki Ashton,

Læs mere

Introduktion til Digital Audio Broadcasting

Introduktion til Digital Audio Broadcasting Introduktion til Digital Audio Broadcasting Grundlæggende beskrivelse af Digital Audio Broadcasting herunder MPEG. Konstruktion af et simpel lydkort med MPEG audio Layer II kreds. Afleveringsdato: 8-12-97

Læs mere

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber Indhold Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber... 1 Indhold... 2 Lyd er trykforandringer i luftens molekyler... 3 Frekvens,

Læs mere

Multimedier Modul 4 4.1:1. Huffman indkodning (statisk) Dynamisk Huffman-kodning er ikke pensum. Tekst: Lempel-Ziv og Lempel-Ziv-Welsh kodning

Multimedier Modul 4 4.1:1. Huffman indkodning (statisk) Dynamisk Huffman-kodning er ikke pensum. Tekst: Lempel-Ziv og Lempel-Ziv-Welsh kodning Multimedier Modul 4 4.1:1 KOMPRESSION Lidt kodningsteori (Entropi) Huffman indkodning (statisk) Dynamisk Huffman-kodning er ikke pensum. Aritmetisk indkodning Tekst: Lempel-Ziv og Lempel-Ziv-Welsh kodning

Læs mere

I dag skal vi tale om

I dag skal vi tale om I dag skal vi tale om Opsumering af frekvenstransformation og filtrering Dynamisk område og kvantificering Fax, skannere og andre billeddannende apparater Farver og farverepræsentation, composite video

Læs mere

Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer)

Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer) Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer) Session 1. Sekvenser, diskrete systemer, Lineære systemer, foldning og lineære tidsinvariante systemer Ved Samuel Schmidt sschmidt@hst.aau.dk

Læs mere

Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel:

Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel: Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel: Opbyg løsningen skridt for skridt ved hele tiden af vælge lige

Læs mere

Multimedieteknologi G SCOD. Espen Højsgaard Rune Højsgaard Sune J. Jensen

Multimedieteknologi G SCOD. Espen Højsgaard Rune Højsgaard Sune J. Jensen Multimedieteknologi G3 23 SCOD Espen Højsgaard Rune Højsgaard Sune J. Jensen 1 Indhold 1 Analyse 4 1.1 Den psykoakustiske model........................... 4 1.1.1 ATH...................................

Læs mere

Projektkatalog til TiSib2 - Wavelets -

Projektkatalog til TiSib2 - Wavelets - Projektkatalog til TiSib2 - Wavelets - HKa 2007 1 Projekt forløb I vælger jeres projekt fra kataloget inden onsdag den 14. november. I melder ind til mig, hvem I er i gruppe med, og hvilket projekt I vil

Læs mere

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer.

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for

Læs mere

Telefoni før og nu. Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni før og nu. Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

Vejledning til Komprimering af WAV filer til MP3

Vejledning til Komprimering af WAV filer til MP3 1 Vejledning til Komprimering af WAV filer til MP3 Publizon A/S -sept 2012 Introduktion Alt er et kompromis når det drejer sig om MP3 filer. Det er et spørgsmål om at få den bedst mulige lyd, men samtidig

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni II IP Telefoni introduktion II TDC IP telefoni Scale Digital kodning af lyd til telefoni med PCM. Digitalisering sker igennem 3 faser: Sampling Kvatisering Comprimering/codning Sampling PCM

Læs mere

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni II IP Telefoni introduktion II TDC IP telefoni Scale Digital kodning af lyd til telefoni med PCM. PCM er den mest almindelige kodning af lyd til telefoni. Anvender Nyquists teori: For at opnå

Læs mere

Anvendelse af den diskrete fouriertransformation

Anvendelse af den diskrete fouriertransformation KAPITEL SYV Anvendelse af den diskrete fouriertransformation En meget anvendt beregningsprocedure inden for digital signalbehandling er den diskrete fouriertransformation (i det følgende forkortet til

Læs mere

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970 Allan Nelsson - OZ5XN Licenced since 1970 WSPR Weak Signal Propagation Reporter WSPR udtales whisper (som at hviske) WSPR er et digitalt beaconsystem (4-FSK) WSPR rapporteres af modtagende stationer til

Læs mere

Multimedieteknologi Repræsentation og kompression

Multimedieteknologi Repræsentation og kompression Multimedier Modul 4 1.1:1 Multimedieteknologi Repræsentation og kompression Modul på 8 uger [10 DF, 3 ugers godkendelsesopgave] Lærebog: Halsall, Multimedia communications, Addison-Wesley 2001, samt en

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer.

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for

Læs mere

Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

Eks. En WAV fil på 4 minutter, konverteret til MP3 med indstillingerne CBR 96 kbps Hz MONO fylde ca. 2.8 mb

Eks. En WAV fil på 4 minutter, konverteret til MP3 med indstillingerne CBR 96 kbps Hz MONO fylde ca. 2.8 mb Vejledning til komprimering af WAV-filer til MP3 Version 3.0-15 December 2016 Introduktion Alt er et kompromis, når det drejer sig om MP3 filer. Det er et spørgsmål om at få den bedst mulige lyd, samtidig

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Kursusgang 3 Matrixalgebra Repetition

Kursusgang 3 Matrixalgebra Repetition Kursusgang 3 Repetition - froberg@math.aau.dk http://people.math.aau.dk/ froberg/oecon3 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 16. september 2008 1/19 Betingelser for nonsingularitet af en Matrix

Læs mere

2G 3G 4G Kategori (dækning) RXLev (dbm)

2G 3G 4G Kategori (dækning) RXLev (dbm) Beskrivelser til dækningskort (teknologi og tilgængelighed): Dækningskortene viser signalstyrken i fem kategorier, fra ingen dækning til fremragende dækning. En kategori (farve) er markeret på kortet hvis

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Grådige algoritmer. Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer.

Grådige algoritmer. Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer.

Læs mere

Middelværdi og varians. Kovarians. korrelation = 0.02 korrelation = 0.7 korrelation = 1.0

Middelværdi og varians. Kovarians. korrelation = 0.02 korrelation = 0.7 korrelation = 1.0 Middelværdi og varians Middelværdien af en diskret skalarfunktion f(x), for x = 0, N er: µ = N f(x) N x=0 For vektorfuktioner er middelværdivektoren tilsvarende: µ = N f(x) N x=0 Middelværdien er en af

Læs mere

År: 2000 Kursusnr: 04250 Indledende Billedbehandling NAVN :... Underskrift :... Bord nr. :... Opgave 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

År: 2000 Kursusnr: 04250 Indledende Billedbehandling NAVN :... Underskrift :... Bord nr. :... Opgave 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Skriftlig prøve, den 19. December 2000. Kursus navn: Indledende billedbehandling. Tilladte hjælpemidler: Alle sædvanling. "Vægtning": Alle opgaver vægtes ligeligt. NAVN :..................................................

Læs mere

Bilag 20: Billedkvalitet

Bilag 20: Billedkvalitet Bilag 20: Billedkvalitet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Kodningsstandarder...3 2.1 MPEG-4 Layer 10/ H.264/AVC... 3 3. HDTV...5 4. Kontribution af kanaler...6 4.1 Tjenester som har afspilning

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Få skarpere, klarere billeder

Få skarpere, klarere billeder Salgsfolder for Danmark () Philips DVD-afspiller HDMI 1080p USB 2.0 DivX Ultra CinemaPlus DVP2880/12 Få skarpere, klarere billeder med HDMI 1080p-upscaling Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro

Læs mere

DTU M.SC. SKRIFTLIG EKSAMEN Reviderede Spørgsmål

DTU M.SC. SKRIFTLIG EKSAMEN Reviderede Spørgsmål Skriftlig prøve, 9. januar 1997. Kursus navn : 04250 - Indledende billedbehandling. Tilladte hjælpemidler : Alle sædvanling. "Vægtning" : Alle opgaver vægtes ligeligt. Navn :.................................................

Læs mere

Komplekse tal og Kaos

Komplekse tal og Kaos Komplekse tal og Kaos Jon Sporring Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Universitetsparken 1, 2100 København Ø August, 2006 1 Forord Denne opgave er tiltænkt gymnasiestuderende med matematik

Læs mere

Matematik for økonomer 3. semester

Matematik for økonomer 3. semester Matematik for økonomer 3. semester cand.oecon. studiet, 3. semester Planchesæt 2 - Forelæsning 3 Esben Høg Aalborg Universitet 10. september 2009 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben

Læs mere

Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR. Video

Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR. Video Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR Video 1 Typer - Lærer-/skoleproduceret video Typer: Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden

Læs mere

Den menneskelige cochlea

Den menneskelige cochlea Den menneskelige cochlea Af Leise Borg Leise Borg er netop blevet cand.scient. Artiklen bygger på hendes speciale i biofysik Introduktion Hørelsen er en vigtig sans for mennesket, både for at sikre overlevelse,

Læs mere

Iteration af et endomorft kryptosystem. Substitutions-permutations-net (SPN) og inversion. Eksklusiv disjunktion og dens egenskaber

Iteration af et endomorft kryptosystem. Substitutions-permutations-net (SPN) og inversion. Eksklusiv disjunktion og dens egenskaber Produktsystemer, substitutions-permutations-net samt lineær og differentiel kryptoanalyse Kryptologi, fredag den 10. februar 2006 Nils Andersen (Stinson 3., afsnit 2.7 3.4 samt side 95) Produkt af kryptosystemer

Læs mere

Signalbehandling 1. Compressorer, gates, digitale filtre. Litteratur: Roads s. 390-418

Signalbehandling 1. Compressorer, gates, digitale filtre. Litteratur: Roads s. 390-418 Signalbehandling 1 Compressorer, gates, digitale filtre Litteratur: Roads s. 390-418 Envelopes Tidsvariant forstærkning/dæmpning Mange formål Syntese Overlap (FFT) Klip Musikalsk virkemiddel Compressor

Læs mere

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT WSPR Introduktion WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT OZ1PIF, Peter Frenning EDR Frederikssund Afd. Ons. 1. april 2009 Hvem er K1JT? K1JT = Joe Taylor, Professor i Astrofysik

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier, TV billeder Vi ser farven og lysstyrken Kontinuerlig billede

Læs mere

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten We help ideas meet the real world Teknisk Notat Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006 Rekvirent: Jyllands-Posten Side 1 af 7 30. august 2007 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

Kursusgang 3 Matrixalgebra fortsat

Kursusgang 3 Matrixalgebra fortsat Kursusgang 3 fortsat - froberg@math.aau.dk http://people.math.aau.dk/ froberg/oecon3 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 12. september 2008 1/31 Nødvendige betingelser En nødvendig betingelse

Læs mere

Farver og repræsentation af farvebilleder

Farver og repræsentation af farvebilleder Multimediekursus: epræsentation og kodning Søren Olsen Farver og repræsentation af farvebilleder Synligt lys er den del af det elektromagnetiske spektrum med en bølgelængde mellem ca. 400 og ca. 700 nanometer.

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

Fononiske Båndgab. Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2004

Fononiske Båndgab. Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2004 Fononiske Båndgab Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2004 1 Baggrund Bølgeudbredelse i materialer og medier (som f.eks. luft) er et fænomen, der kendes af alle og som observeres i forskellige former i

Læs mere

Sampling og aliasing. Datalogisk Institut Københavns Universitet. Kapitel 4 c Jens D. Andersen

Sampling og aliasing. Datalogisk Institut Københavns Universitet. Kapitel 4 c Jens D. Andersen Sampling og aliasing (Kapitel 4) Jens D. Andersen Datalogisk Institut Københavns Universitet p.1/32 Sampling og aliasing Konvertering af signaler mellem analog (kontinuerttids-) og digital (diskrettids-)

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 20. april, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus Quality of Service - en introduktion! IP telefoni kursus IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 16 Morten Grud Rasmussen 6. november, 2013 1 Interpolation [Bogens afsnit 19.3 side 805] 1.1 Interpolationspolynomier Enhver kontinuert funktion f på

Læs mere

Ugeseddel 12(10.12 14.12)

Ugeseddel 12(10.12 14.12) Ugeseddel (..) Matematisk Programmering Niels Lauritzen..7 FORELÆSNINGER I ugen. 7. gennemgik vi algoritmer til løsning af heltalsprogrammer ved hjælp af simplex algoritmen. Dette er heltalsprogrammeringsugesedlen

Læs mere

Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR BÅNDBASERET

Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR BÅNDBASERET Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR BÅNDBASERET Af hensyn til en sikker registrering af alt programmateriale, skal en række gældende tekniske normer og

Læs mere

Film Hastighed Film Speed

Film Hastighed Film Speed Arbejdskopi Ikke final!! Film Hastighed Film Speed Oprindelig blev kameraet hånddrevet. Dette betød at filmen konstant varierede i i hastighed, selv i løbet af filmen. Af denne årsag er varigheden på en

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

En f- dag om matematik i toner og instrumenter

En f- dag om matematik i toner og instrumenter En f- dag om matematik i toner og instrumenter Læringsmål med relation til naturfagene og matematik Eleverne har viden om absolut- og relativ vækst, og kan bruge denne viden til at undersøge og producerer

Læs mere

DTU M.SC. SKRIFTLIG EKSAMEN Reviderede Spørgsmål

DTU M.SC. SKRIFTLIG EKSAMEN Reviderede Spørgsmål Skriftlig prøve, 16. december 1999. Kursus navn : 050 - Indledende billedbehandling. Tilladte hjælpemidler : Alle sædvanling. "Vægtning" : Alle opgaver vægtes ligeligt. Navn :.................................................

Læs mere

Prioritetskøer. Prioritetskøer Træer og hobe Repræsentation af hobe Algoritmer på hobe Hobkonstruktion Hobsortering. Philip Bille

Prioritetskøer. Prioritetskøer Træer og hobe Repræsentation af hobe Algoritmer på hobe Hobkonstruktion Hobsortering. Philip Bille Prioritetskøer Prioritetskøer Træer og hobe Repræsentation af hobe Algoritmer på hobe Hobkonstruktion Hobsortering Philip Bille Prioritetskøer Prioritetskøer Træer og hobe Repræsentation af hobe Algoritmer

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Fononiske Båndgab. Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2005

Fononiske Båndgab. Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2005 Fononiske Båndgab Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 1 Baggrund Bølgeudbredelse i materialer og medier (som f.eks. luft) er et fænomen, der kendes af alle og som observeres i forskellige former i

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

Emergency call button. Stabilt og simpelt

Emergency call button. Stabilt og simpelt Emergency call button Stabilt og simpelt 1 Agenda Områder af speciel interesse Gennemgang Hvad har jeg lært? Spørgsmål 2 Områder af speciel interesse Domæne, Krav, Use Cases, Kvalitetsattributter Arkitektur

Læs mere

Det fysiske lag Niels Christian Juul

Det fysiske lag Niels Christian Juul Department of Informatics, Copenhagen Business School E-mail: ncjuul@cbs.dk Det fysiske lag Niels Christian Juul Mandag den 17. april 2000 Tanenbaum: CN kap. 2 2.1.3-2.1.5, 2.4-2.5, 2.9 Copyright 2000,

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

Introduktion til GLIMMIX

Introduktion til GLIMMIX Introduktion til GLIMMIX Af Jens Dick-Nielsen jens.dick-nielsen@haxholdt-company.com 21.08.2008 Proc GLIMMIX GLIMMIX kan bruges til modeller, hvor de enkelte observationer ikke nødvendigvis er uafhængige.

Læs mere

[FUNKTIONER] Hvornår kan vi kalde en sammenhæng en funktion, og hvilke egenskaber har disse i givet fald. Vers. 2.0

[FUNKTIONER] Hvornår kan vi kalde en sammenhæng en funktion, og hvilke egenskaber har disse i givet fald. Vers. 2.0 MaB Sct. Knud Gymnasium, Henrik S. Hansen % [FUNKTIONER] Hvornår kan vi kalde en sammenhæng en funktion, og hvilke egenskaber har disse i givet fald. Vers..0 Indhold Funktioner... Entydighed... Injektiv...

Læs mere

Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (dads)

Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (dads) Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (dads) Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tirsdag den 27. maj 2003, kl. 9.00 3.00 Opgave (25%) For konstanten π = 3.4592... gælder identiteten π 2 6 =

Læs mere

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Denne note er skrevet med udgangspunkt i [, p 24-243, 249 Et videre studium kan eksempelvis tage udgangspunkt i [2 Eventuelle kommentarer kan sendes til olav@mathaaudk

Læs mere

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Multipel Linear Regression Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Test for en eller alle parametre I jagten på en god statistisk model har vi set på følgende to hypoteser og tilhørende

Læs mere

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side 1 af 14 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Olav Geil Skal man sende en fødselsdagsgave til fætter Børge, så pakker man den godt ind i håb om, at kun indpakningen er beskadiget ved modtagelsen. Noget

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2017 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 6. april, 2017 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Spektrumrepræsentation

Spektrumrepræsentation Spektrumrepræsentation (Kapitel 3) Jens D. Andersen Datalogisk Institut Københavns Universitet p.1/35 $ $ $ Spektrumrepræsentation Matematisk repræsentation af en sinusoide: hvor "! er en fasor. Mere komplicerede

Læs mere

Prioritetskøer og hobe. Philip Bille

Prioritetskøer og hobe. Philip Bille Prioritetskøer og hobe Philip Bille Plan Prioritetskøer Træer Hobe Repræsentation Prioritetskøoperationer Konstruktion af hob Hobsortering Prioritetskøer Prioritetskø Vedligehold en dynamisk mængde S af

Læs mere

Chapter 5: Simplex metoden til løsning af LP. -> max problem alle uligheder af typen ì alle højresider ikke-negative alle variable ikke-negative

Chapter 5: Simplex metoden til løsning af LP. -> max problem alle uligheder af typen ì alle højresider ikke-negative alle variable ikke-negative Chapter 5: Simplex metoden til løsning af LP Formål: Udvikling af generel metode til løsning af enhver type LP. Metoden udvikles først for LP i standard form -> max problem alle uligheder af typen ì alle

Læs mere

Forskellige Codecs designet til at arbejde med forskellige typer af billeder.

Forskellige Codecs designet til at arbejde med forskellige typer af billeder. Forskellige Codecs designet til at arbejde med forskellige typer af billeder. Animation BMP Cinepak Supporterer animation, computer genereret. Supporterer still billeder når der exporteres. Benytter minimal

Læs mere

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram.

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram. Side 1 af 12 DVD BackUp www.abmedia.dk Opdateret d. 28.12.2004 Ofte er der mere på en original DVD end der kan ligge på en Backup, så derfor kan man benytte dette lille program til at vælge hvad man vil

Læs mere

Kapitel 9. Optimering i Microsoft Excel 97/2000

Kapitel 9. Optimering i Microsoft Excel 97/2000 Kapitel 9 Optimering i Microsoft Excel 97/2000 9.1 Indledning... 164 9.2 Numerisk løsning af ligninger... 164 9.3 Optimering under bibetingelser... 164 9.4 Modelformulering... 165 9.5 Gode råd ommodellering...

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Grundlæggende lydtekniker kursus

Grundlæggende lydtekniker kursus Hvad er lyd? Grundlæggende Lyd kan vi opfatte med ørerne. Lyd opstår ved at noget bringes til at svinge. Hvis man f.eks. knipser en guitarstreng, vil den svinge frem og tilbage. Slår man med en hammer

Læs mere

Telefoni - før og nu!

Telefoni - før og nu! Telefoni - før og nu! Telefoni og Telefoni-begreber Den analoge transmission Hver linjeforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

Audio / Video ordbog

Audio / Video ordbog EDNord Teknisk ordbog AC-3 (Dolby Digital) Dolby Digital (AC-3) dekoder og 5.1 kanal Surround Sound. 5.1 Surround Sound er bygget op omkring 6 lydkanaler en center, en venstre for og bag og en højre for

Læs mere

Intoduktion til Billedbehandling F13. Statistisk Grænseværdiafskæring. Segmentering

Intoduktion til Billedbehandling F13. Statistisk Grænseværdiafskæring. Segmentering Intoduktion til Billedbehandling F13 I industriel billedbehandling er segmentering ofte den hyppigste operation. Ofte er billederne simple og objekterne findes ved en grænseværdiafskæring. Støj i segmenteringen

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter HØRELSENS FYSIOLOGI det ydre øre mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter Det ydre øre: ørebrusken (auriklen / Pinna) - skal opfange og lokalisere lyden - den asymmetriske (krøllede)

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Sterling Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated Remote 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Parallel

Læs mere

Algoritmer og invarianter

Algoritmer og invarianter Algoritmer og invarianter Iterative algoritmer Algoritmen er overordnet set een eller flere while eller for-løkker. Iterative algoritmer Algoritmen er overordnet set een eller flere while eller for-løkker.

Læs mere

Realtek HD Audio-konfiguration Brugervejledning til Vista OS

Realtek HD Audio-konfiguration Brugervejledning til Vista OS Realtek HD Audio-konfiguration Brugervejledning til Vista OS 27 februar 2008 Copyright Realtek Semiconductor 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse A. SÅDAN KOMMER DU I GANG...4 B. INDLEDNING...7

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere