Grenaa Marineforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grenaa Marineforening"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Grenaa Marineforening d. 18/ klokken 18:00 i marinestuen Klitvej Grenaa. Klokken 18:10 bød formanden Per Schultz Petersen velkommen og to gaster hejste flaget. Ad. 1 Valg af dirigent. Formanden foreslog Jørgen Lund som dirigent og spurgte om der var andre forslag. Jørgen Lund blev valgt. I det efterfølgende bliver dirigenten benævnt JL JL takkede for valget og kunne konstatere, at forsamlingen var lovligt indvarslet. Han konstaterede, at der var 48 medlemmer fremmødt. Da der skal være mindst en tredjedel af samtlige medlemmer tilstede for at være beslutningsdygtig, kunne JL konstatere, at det ikke var tilfældet og derfor suspenderede han mødet klokken 18:15 i en time og foreslog, at tiden blev fordrevet med skafning. Der blev serveret en dejlig skipperlabskovs tilberedt af vores skibskok Niels Voigt. Og betjeningen blev passet godt op af et lille udvalg af skuderne. Klokken 19:00 genoptog JL igen mødet og gav ordet til formanden Per Schultz. Ad. 2 Bestyrelsens årsberetning ved formanden. Allerførst vil jeg bede hele forsamlingen rejse sig for at mindes de af vore kammerater, der er gået bort i det forløbne år. Flaget gik på halv stang og efter at de medlemmer der var afgået ved døden, blev mindet ved et minuts stilhed, gik flaget til tops igen. Det drejer sig om: Stjerne Ankerstjerne Niels Marius Jespersen (æresmedlem, fhv. formand, medlem af hovedbestyrelsen) Ære være deres minde har været et godt år for Marineforeningen for Grenaa og Omegn. Der er styr på tingene, og her vil jeg ikke undlade at takke bestyrelsen. I har alle ydet et godt stykke arbejde, og da de bestyrelsesmedlemmer der er på valg alle ønsker at fortsætte, kan jeg konkludere, at I også er tilfreds med formanden. Vi har udvidet bestyrelsen med 4 bestyrelsesmedhjælpere, som vare tager hver sit område. Medlemsbasen bliver passet af Bjarne Laursen, indkøb bliver passet af Svend Madsen og hjemmesiden af Søren Marquardsen, og så selvfølgelig Skyttelavsformanden Claus Sørensen. Der skal også i år lyde en stor tak til Anne Just, som fører vores regnskab. Pr. 31. december 2010, var der 159 medlemmer i foreningen. Så medlemstallet holder sig stabilt. Vi har i 2010 brugt en hel del penge på vedligeholdelse, indkøb af de manglende dele til vores porcelæn, ny belysning i kabyssen og kan i den forbindelse fortælle jer, at vi er ved at søge fonde om penge til indkøb af nyt inventar i stuen.

2 Der har været rimelig tilslutning til de fleste arrangementer og det skal I ha tak for, uden Jer er der ingen forening Til sendemandsmødet i Faaborg, havde vi 3 sendemænd af sted. Det blev efter hvad jeg har fået beretning om, en hyggelig weekend, med bla. muntre indslag, også fra egne rækker. I år er mødet i Assens og jeg vil bede interesserede om at kontakte bestyrelsen i god tid inden mødet. Mødet finder som vanligt sted i Bededagsferien. Vedligeholdelsesdagen i marts, havde et fint fremmøde, 14 deltagere, der blev pudset, skrubbet og renset. Vi manglede dog Erik Møller til det udvendige, men han er tilgivet, da det var regnvejr! Erik Møller kom senere på året og udførte arbejdet, og jeg har også fået besked om, at det var for dårligt, at vi ikke nåede at få malet udvendigt, og det har han ret i. Også i marts, var vi inviteret til Landsskyttestævne, men kunne desværre ikke stille hold. Det er mit håb, at vores skyttelavs formand Claus Sørensen får held til at sætte hold i år. Øl smagningen den 26 marts, blev en rigtig succes. One Pint fra Hobro mødte op sammen med Kama Kaffe Grenaa. Vi kom hele vejen rundt, og endte med en varm øl, serveret som Shot. Busturen til Lûbeck, måtte vi desværre aflyse, træls når der er brugt mange kræfter på dette arrangement. I år, bliver busturen til Frøslevlejren, tilrettelagt sammen med øvrige soldater foreninger på Djursland. Grillaften i juni blev en kæmpe succes. Helstegt pattegris med levende musik af Peer Serwin. Den gentager vi selvfølgelig. - Musikken og Olsen / Gorecski Grise Party er bestilt. Teltet har fået nyt depot, i øvrigt TAK for lån, Ole Lauersen! Vi skulle have været med toget til Tall Ship i Ålborg, men toget kørte ikke, vi fik en tunnel i stedet. Fredag d. 13 indviede Grenaa Havn sin nye havn. I den anledning havde foreningen inviteret Flådens Patruljeskib P521 Freja. Freja ankom torsdag aften og fredag morgen var besætningen til morgenkaffe i Marinestuen, her fik foreningen overrakt Freja våbenskjold. I løbet af fredagen var Marineforeningen og Freja repræsenteret med en stand på havnen. Lørdag d 14. august havde vi vores årlige fregatskydning på Næsgårdvej, og som alle Marineforeningens medlemmer kan deltage i, vi havde en hyggelig eftermiddag med skydning som det

3 primære, men kortspil og alm. hygge var der også. Preben Fyrst blev årets fregatkaptajn. Preben er klar til at tage kampen op I september startede vinterskydningen så igen som kører frem til april, alle foreningens medlemmer kan deltage i dette, bare man henvender sig på skydebanen mandag aften i lige uger, kig endelig ud og se om det er noget for dig. Jeg kan se ud af resultatlisterne, at træningen betaler sig 2010 var også året hvor Flåden fyldte 500 år. Vi deltog i en højtidelighed i Østbirk, hvor der blev nedlagt en krans ved admiral Peter Skrams mindesten, Efter kransenedlæggelsen fik vi et foredrag, om Danmarks vovehals i præstegården. Dette sted kan varmt anbefales. I Juli måned, havde vi opsat vandreudstilling i Djurslands Bank i forbindelse med 500 års jubilæet. Den. 25. september afholdtes Tysk aften, her var der fuldt hus. Helmut, vores tyske krovært har desværre kun varmekasser til 28 pers. Dette arrangement fortsætter vi med. 5. september, dagen hvor der flages for vores udsendte, blev en stor dag for Marineforeningen. Gudstjeneste i Simon Peters kirkesal, efterfulgt af kransenedlæggelse ved Søren Kannes mindesten og samling i Marinestuen. Tak til jer, der trak læsset denne dag. Skyttelavs formand Claus Sørensen, fik sin ilddåb, da skyttelavet afholdte den traditionelle firkantsskydning, den. 12. september. Skydehold fra Ebeltoft, Randers og Århus deltog. I slutningen af oktober, holdt Peter Schack Poulsen foredrag i samarbejde med sin kone Lena. Vi tog en tur på de Russiske floder, men inden afgang, var der skafning med sponsoreret russisk vodka og blinis med kaviar, derefter blev der serveret en dejlig bøf stroganoff. -- Igen en god aften.

4 Den. 7. november var Marineforeningen vært for distriktsskydningen. Her skal lyde en tak til Skyttelavet, flot arrangement. Jeg skal også rose jer, fra de deltagende foreninger. Kammeratskabsaften i november kunne der ikke klages over plads mangel, kun 25 gaster var mødt op. Det var ikke tilfredsstillende, 8 udeblev uden at melde fra. Vi har valgt at flytte arrangementet en uge tilbage, da der er sammenfald med lokale julefrokoster. Julestuen i december er oppe og køre igen, rigtig mange glade børn 22 i alt, dog kunne vi godt bruge en spillemand, og næste jul bliver bankospillet præciseret, så vi undgår misforståelser, det kunne jo også være rart med et par ænder. Nytårskuren løb af stablen den. 2. januar. En hyggelig sammenkomst, hvor vi hilser det nye år velkommen med Champagne, Kransekage og pindemadder. Flot fremmøde tak for det! Marineforeningen har deltaget i følgende: 2 Distriktsmøder, Horsens og Randers og Soldater skydning i Ebeltoft, Tak til jer, der tog med Vi var i 2010 forskånet for indbrud, dog havde vi en lille brand, hvor der gik et gardin til. De er nu udskiftet med nye sponseret af Claus Sørensen og fru Connie. I det forløbne år har vi modtaget sponsorgaver fra følgende: Brødrene Dethlefsen - JKJ Montage Akerfood - Skomagerhuset Expert Bolighuset - Johnny Melin - Stark Grenaa - Kop og Kande El Con - Skipper Sild SCA - Birthe Dam - Djurs Låse Connie og Claus Sørensen og Gjerrild kro. Vi takker hermed alle for gaverne. Støt vore sponsorer de støtter os. Til slut, vil jeg gerne udbringe en skål for alle dem, der har ydet en hånd i løbet af året og for alle medlemmer, tak for at I så længe har støttet op om foreningen og bidraget til kammeratskabet. Klokken 19,15 gav JL ordet videre til Skyttelavsformanden Claus Sørensen Claus Sørensen berettede om, at det havde været et godt år og at der er styr på tingene. Der er lavet et skytteudvalg som består af Claus Søren Bent Per. Fregatskydningen gik som planlagt og Preben Fyrst Rasmussen blev fregatkaptajn (Preben rejste sig, så alle kunne se ham ). Der er blevet afholdt firkantskydning og også distriktsskydning, hvor vi fik en anden og en fjerde præmie. Leo Johansen blev kåret som bedste skytte, Claus tildelte ham hæderstegnet. Tak til skomagerhuset og de forskellige forretninger ved havnen, som har sponsoreret gaver til amerikansk lotteri. Claus sluttede sin beretning klokken 19,25. JL spurgte om der var indvendinger over formandens beretning og det syntes ikke at være tilfældet.

5 Ad. 3 Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. Kasseren Peter Schack Poulsen gennemgik regnskabet trin for trin og alt syntes at være i orden. Efter beretningen spurgte JL om der var nogle der havde noget at indvende. Poul Therkildsen spurgte, om hensættelserne står på en bankbog. PSP svarede, at de står bundet i mursten i huset. Pantebrevet som vi havde, er indfriet og vi mangler et oplæg fra banken om investering. Leif Hygum spurgte, om man kun bruger en bank. PSP svarede, at vi har en god aftale med vores lokale bank, så den beholder vi. JL roste kasserens fremlæggelse af regnskabet og afsluttede emnet klokken 19:40 Ad. 4 Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år. Formanden Per Schultz fremlagde planer, som kunne laves i det kommende år. Dronningen kommer på besøg i maj måned og alle tilstedeværende, opfordres til at give en hånd med arrangementet. Der er foreslået en udbygning af stuen og den kom under kraftig debat. Per Schultz gennemgik i detaljer hvordan det kunne gennemføres. - Peter Schack gennemgik prisen på en sådan udbygning, den vil andrage ca kroner, det vil koste ca kroner om året at forrente udvidelsen. Hvad skal man? Køre videre som det er nu eller bygge ud. Preben Fyrst spurgte om det fremsatte beløb var indfattet eget frivilligt arbejde. Claus Sørensen mente, at det var en dårlig ide at bygge til og at det sikkert ville blive dyrere end først antaget. Poul Therkildsen mente, at vi har det godt som det er nu og at vi skal beholde stuen, som den er nu. Lasse Petersen mente det samme, at vi skal beholde lokalet, som det er nu. Der er lavet en tegning over en evt. udvidelse, men den er ikke ret god. Peter Schack, korrigerede, at en anden og bedre tegning er under udarbejdelse. Søren Marquardsen mente ikke vi kunne være i stuen medmindre vi foretog en udvidelse. Georg Baumann spurgte, om det ikke er godt nok det vi har nu. JL stoppede op eftersom snakken gik lidt for livligt og der skulle være taleret for en person ad gangen. --- Leif Hygum spurgte, hvem der er kommet med ideen til en eventuel udvidelse. Bjarne Laursen spurgte, om der kunne etableres genvækst i forbindelse med udsugningsanlægget. Peter Schack berettede, at hvis alt dette skulle laves, ville forrentningen stige med 5000 til 9000 kroner. Gert Engelbrechtsen var ikke tilfreds med ideen om udvidelse, han syntes stuen skulle blive som den er nu. --- Chris Rasmussen mente ikke, at det er en god ide at udvide, hvis det skal ske, skal det i hvert fald diskuteres meget grundigt først. --- Liljenskjold mente ikke, at det var en god ide med udvidelse. --- Lasse Petersen mente ikke, at en evt. forbedring af udsugningsanlægget kunne betale sig. Den besparelse af varme, der kunne indhentes, ville vare mange år inden regnskabet ville gå op. Søren Marquardsen mente, at kunne skaffe et billigere anlæg til udsugning, han ville under søge sagen.

6 Dirigenten JL stoppede snakken og kunne konstatere, at der ikke var flertal for udvidelse af stuen, så nogen afstemning blev der ikke foretaget udover håndsoprækning. Ad. 5 Behandling af indkomne forslag. Da der ikke var nogen forslag at behandle, var punktet hurtigt overstået. Ad. 6 Budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent. Der er fremsat et forslag til kontingent stigning fra 280 til 300 kroner og der kom adskillige kommentarer dertil. --- Lasse Petersen spurgte: Hvorfor skal kontingentet stige, økonomien er jo god. --- Martin fra Viborg kunne konstatere, at der har man sat prisen op fra 250 til 300 kroner. Lasse Petersen ville sætte prisen ned i stedet for op. -- Chris Rasmussen mente, at det er godt at sætte kontingentet op til 300 kroner, de forskellige arrangementer der er, koster penge, det drejer sig om jubilæum og også vedligeholdes udgifter. Formanden Per Schultz fortalte, at der er forsøgt at lave ture, men at de er for dyre så de måtte aflyses. Der skal laves billigere ture, så må vi se om det lykkes. Dirigenten JL stoppede snakken og emnet gik over til noget andet. --- Peter Schack forklarede, at opsparingen, der er foretaget skal bruges til fest i anledning af 100 års jubilæet. Der var en del snak om de faktiske problemer med genhusningen af de mange mennesker der ville komme hvis der bliver sendemandsmøde og 100 års jubilæum. Stedet hvor det skal afholdes er stadig i spil. Det næste emne der blev omtalt var kanonbåden. Det var i orden, at vi giver 500 kroner til bygningen af båden, men det rækker ikke ret langt og spørgsmålet er om det overhovedet bliver til noget, nu må vi se JL stoppede diskutionen og udtalte selv, at det var en god ide med båden. Formanden Per Schultz rejste sig og startede et nyt emne, som bestod af navneændring af foreningen. Det nuværende navn er Marineforeningen for Grenå og Omegn og det ønskede man ændret til Grenaa Marineforening --- forslaget afstedkom meget debat eftersom der er medlemmer, der ikke bor i Grenaa. Der var en del der ytrede sig det drejer sig om Bjarne Lauersen - Peter Schack - Lasse Petersen og Søren Marquardsen. På et tidspunkt måtte JL afbryde diskutionen og skride til afstemning. Ved håndsoprækning blev navnet Grenaa Marineforening vedtaget. Ad. 7 Valg til bestyrelsen. Valg af suppleanter til bestyrelsen. a. Valg af formand. b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valget til bestyrelsen gik meget nemt, alle blev genvalgt og bestyrelsen ser nu således ud. Formand Per Schultz Pedersen ( På valg blev genvalgt ) Næstformand Gert Christensen ( På valg blev genvalgt ) Kasserer Peter Schack Poulsen Banjemester Bent H. Nielsen Sekretær Søren Holck Udlejning Kaj Strand

7 Slopkisten Aage Justesen ( Just ) ( På valg blev genvalgt ) Valget af suppleanter til bestyrelsen gik nemt idet begge blev genvalgt. Første suppleant blev : Claus Sørensen Anden suppleant blev: Svend Madsen Ad. 8 Valg af revisorer og suppleanter til revisorer. Valget af revisorer gik nemt idet alle blev genvalgt. Revisor: Jørgen Lund ( Modtog genvalg ) Revisor: Lasse Petersen ( Modtog genvalg ) Revisorsuppleant: Bennix Mikkelsen ( Modtog genvalg ) Ad. 9 Valg af flagbærer og flaggast, samt suppleanter til flagbærer og flaggast. Valget af flagbærer og flaggast gik nemt idet alle blev genvalgt. Flagbærer Claus Fyrst Rasmussen ( Modtog genvalg ) Flaggast Peter Wirenfeldt (Modtog genvalg ) Første Suppleant Jørn Olsen ( Modtog genvalg ) Anden suppleant Aage Justesen ( Modtog genvalg ) Ad. 10 Valg af sendemænd. Punktet var til debat i forsamlingen og det mundede ud i, at forsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til at udnævne sendemænd til sendemandsmødet. Der var en debat angående det kommende sendemandsmøde i 2014, som efter planen skal afholdes i Grenaa, i forbindelse med 100 års jubilæet. Ad. 11 Eventuelt. Lasse Petersen takkede bestyrelsen for et godt arbejde i det forgangne år, der er kommet gang i det hele og der er tilfredshed med foreningen som helhed. Formanden Per Schultz takkede for god ro og orden under hele mødet. Derefter blev flaget pebet ned. Mødet sluttede kl. 20:40 Resten af aftenen blev fordrevet med kammeratligt samvær, kortspil med mere.

8

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.2 April 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011

Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011 101. ÅRGANG - 2011 NR. 2 - MAJ / JUNI / JULI / AUGUST Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 Fanen blev føret ind, derefter sang vi traditionen tro I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre med en særlig velkomst

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2008 35. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2008 35. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.2 2008 35. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07.

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07. Mastekranen Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925 Foto: Steen W. Buchart - 03.07.2008 Blad nr. 2 April 2015 44. årgang Marineforeningens Slagelseafdeling Bredegade 16 4200 Slagelse Tlf.:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere