Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver"

Transkript

1 Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme måde, det er lidt som Dupond og Dupont. Ann-Christin og Pia er et nyt makkerpar på Måløv Skole. Ann-Christin blev færdiguddannet i sommers og Pia startede i 2005, men har været på barsel. De har været makkere siden 1. december, fordi Pias makker skulle på barsel. De fortæller at de er meget glade for at arbejde på Måløv Skole, fordi der er en god stemning og et godt lærerværelse, hvor man bliver taget godt imod. Pia tog i sin tid ud og kiggede på skolen og blev så godt modtaget, at hun valgte at her ville hun arbejde, fordi hun følte sig godt tilpas. Ann-Christin fortæller at hun har været i praktik her, og hun faktisk havde fået et job i sommers som fastansat på en anden skole, men valgte at sige til ja til et vikariat på Måløv Skole. Ann-Christin griner og siger at Måløv Skole også er den eneste skole hun kender, hvor lærerne ikke har faste pladser på lærerværelset og det er godt tegn det er værd at sige nej tak til en fast stilling for! Ann-Christin og Pia vil gerne tale om samarbejde. Samarbejde mere samarbejde mest samarbejde Ann-Christin og Pia har et rigtigt godt samarbejde og det føles ofte, som om at de har været kolleger i flere år. Ann-Christin Pia fortsætter: Vi har nogle børn i klassen, som det ville være godt for at starte dagen på samme måde og slutte dagen på samme måde faktisk helst at hver enkelt lektion starter ens. Vi har måttet tale en hel del sammen om hvad vi gør i klassen. Hvad gør du, hvad gør jeg og det bør man måske altid gøre med nye kolleger, for det har været rart og det har afklaret en hel del. Ann-Christin reflekterer over at det bør man altid starte med. Det har også givet dem meget at bruge supervision. Pia og Ann- Christin har været inde i hinandens timer og det har ligeledes gjort en forskel. Pia: Vi har ikke noget imod at sige tingene vi siger tingene direkte til hinanden. Nu gjorde du sådan og sådan og jeg skal ikke tænke over om Ann-Christin bliver sur. Vi er måske meget ens i virkeligheden, så det har ikke givet anledning til nogle konflikter at være ærlige og sige tingene som de er. Der lyder et ordentligt grin fra Ann-Christin: Det er måske det mest skræmmende. Vi ligner nok hinanden mere end vi har opfattet hinanden før vores samarbejde startede. Pia uddyber med at forklare i virkeligheden er de ret forskellige, men de underviser på samme måde og forholder sig til børnene på samme måde, hvortil Ann-Christin humoristisk siger i undervisningen gælder det for dem begge om at være strukturerede og konstruktive. Hvis for eksempel en af dem nu skejer mere ud i en periode og glemmer den vigtige struktur i klassen, så er det den anden der husker at bevare strukturen og omvendt. På den måde supplerer de hinanden godt. Ann-Christin mener at det har faktisk været stærkt at opleve, for vanens magt er stor og 1

2 der er jo nogle ting som man bare gør og så har Pia sagt nej, husk nu lige De tænker på et konkret eksempel og kommer i tanke om, at Ann-Christin havde for vane at svare på en elevs spørgsmål, selv om han ikke havde hånden oppe. Så sagde Pia husk nu ikke at besvare de spørgsmål fra elever, som ikke har hånden oppe. Eleverne skal vænne sig til at følge reglerne og have en hånd i vejret, hvis de ønsker at sige noget i klassen. Det gælder også de elever, som kommer med velmenende og kvikke bemærkninger, for det er en regel som alle elever i klassen skal lære at efterleve. strukturerede. Pia overtager sætningen og fuldfører den: Nu ved eleverne at vi skal tale færdig og derefter bliver det deres tur til spørgsmål. Ann-Christin og Pia er enige om mange tinge, bl.a. at det er rart at få lov til at se andre undervise. Det er også rart at der er en, der kigger på ens egen undervisning. Man lærer meget af det, både hvad der fungerer godt og hvad der ikke fungerer samt får ideer til, hvad man selv vil prøve af i sin egen undervisning. Da Ann-Christin blev færdig i sommers havde hun en forestilling om at lærerjobbet ville være lyserødt og svæve rundt på små skyer, men så kom hun ud i den virkelige verden og der ramlede det lidt, fortæller hun. Pia forklarer at hun har en ide om, at når hun har været lærer i 10 år, så har hun fået styr på det hele. For lige nu er der stadig noget, der bliver ved med at komme bag på hende. Men efter 10 år så må der være noget der er nemmere. Ann-Christin: Vi har ligesom en fast procedure i klassen, som skal give struktur og det betyder fx at dagen starter med at en af os fortæller, hvad dagen skal indeholde og eleverne må ikke stille spørgsmål imens. Det har vi lært af AKT-læreren, fordi der er børn i klassen som virkelig har brug for struktur. Derfor taler læreren først og her efter kommer så en fem-minutters spørgsmålsrunde, hvor eleverne kan stille spørgsmål. Det har været rigtigt svært, for reelt har Ann-Christin og Pia skulle oparbejde nye vaner og nye mønstre for, hvordan de gør tingene. Det er svært for både lærere og elever at indføre nye vaner. De forklarer at det nu også kan være rart for de stille piger at vide, hvad de skal lave i dag, og det er også rart ikke at blive afbrudt hele tiden og ryge ud på et sidespor. Ann-Christin: Og man bliver jo afbrudt hele tiden og taber tråden. Nu er vi blevet mere Ann-Christin bidrager solidarisk med et forslag om at de skal sætte sig nogle 10 års mål, så kommer alt nok til at gå OG blive nemmere på vejen. Hvad betyder det i dagligdagen for jer at I har et godt samarbejde? Pia fortæller at hun aldrig er bekymret for at der kommer nogle overraskelser, for hun ved at alt hvad Ann-Christin siger i klassen er hun enig i. Ann-Christin: Jeg tænker lidt at det er ligesom at lege far, mor og børn. Hvis eleverne ikke kan spille Pia og jeg ud mod hinanden, så går luften ligesom lidt af eleverne. Det betyder også at om morgenen når jeg møder på arbejde, så er jeg ikke bekymret for hvad der skal ske eller jeg kan også have en lortemorgen, hvor min søn har været helt umulig. Så giver Pia mig plads og forventer ikke 110 % overskud. En anden genial ting er ved sygdom, så skriver Pia til mig på sms om morgenen, så jeg ved det før jeg møder. 2

3 Pia: Jamen, det betyder meget at man på vej til arbejde lige kan nå at tænke, hvad skal vi så lave i dag når Ann-Christin er syg. Så kan jeg nå at forberede mig på situationen. Ligeledes kan den, der er syg være syg med lidt bedre samvittighed. Jeg har fx tre små børn som også kan være syge, og så er det rart at vide, at Ann-Christine nok skal styre det og eleverne får en god dag alligevel. Det er en situation som vi alle kender. Det er ikke rart at stå nede i klassen og først opdage lidt over otte, at ens kollega er syg og så skal man til at forklare eleverne det. Man kan samtidig mærke presset, fordi nu skal man improvisere i en fart og finde på noget fornuftigt at få timen til at gå med. Ann-Christin fortæller også at det giver hende ro at være sammen med en kollega, der er så struktureret. Det giver både tryghed og der opstår ikke anledning til unødige bekymringer. Her opstår en lille intern samtale om Pias fantastiske evne til at skrive alt ned i sin kalender, men desværre har de oplevet her for nylig at kalenderen var blevet væk og så var der et øjebliks kaos. Pia må hovedrystende indrømme at kalenderen blev fundet igen på datterens SFO, hvilket ikke virker helt så struktureret som Ann-Christin beskriver. Ny makker og klasselærerfunktionen Ann-Christin forklarer at Pia og hun har stor glæde af hinanden på flere områder, blandt andet i form af de begge er matematiklærere i 2. klasserne og på den måde har de også haft faglig sparring, hvor de kan hjælpe hinanden. Pia: Vi supplerer hinanden rigtigt godt. Hvis du siger noget i timerne, så bakker jeg jo også op om hvad du siger og beder eleverne lytte efter. Ann-Christin mener at det er gået rigtigt godt. Også i forhold til at hun kun har undervist siden august. Det har ikke gjort hende nervøs, at Pia sidder i undervisningen og kigger på hende imens hun underviser. Pia: Det er gået nemt med at få ny makker. Det er jo altid lidt spændende for man ved jo ikke hvad man får. Hun forklarer at hun kendte lidt til Ann-Christin i forvejen, fordi hun havde specialundervisning i Pias klasse. Pia og Ann-Christin deler klasselærerfunktionen og til det siger Pia at det er lidt vanskeligt, fordi forældrene altid opfatter dansklæreren som en slags kontaktperson, og de henvender sig mest til Ann-Christin, fordi hun er dansklæreren. Så prøver Pia at lave nogle andre opgaver og skriver fx sedler til klassen i stedet for. Men hun synes det er underligt, at forældrene ikke opfatter det med at de deler klasselærerfunktionen. Ann-Christin siger solidarisk: Ja, det er helt det samme i den klasse, hvor jeg er matematiklærer. Der henvender forældrene sig også til dansklæreren. Der opstår buldergrin, da Pia udtrykker: Jeg prøver på ikke at tage det personligt. Ann-Christin mener at det må være et levn fra gamle dage at kontakten til skolen mest foregår via dansklæreren. Pia uddyber, at forældrene også skriver begge læreres navne i kontaktbøgerne, og hun besvarer jo ligeså mange kontaktbøger som Ann-Christin. Lige for tiden har de prøvet at få noget op at stå i forhold til legegrupper og det er på Ann-Christins initiativ, så det er mest hende forældrene henvender sig til når det gælder dette. 3

4 er tidspunkter hvor man tænker så nu knækker filmen, fordi det er svært og hårdt Jeg prøver virkelig på ikke at tage det personligt skraldgriner Pia og Ann-Christin løfter stemningen yderligere ved at tilføje: Jeg skriver i ugebrevet i morgen til forældrene, at de ikke må gøre Pia ked af det. Pia ræsonnerer videre og undrer sig over at der stadig er den opfattelse blandt forældrene. Hun kommer frem til Ann-Christin selvfølgelig også har klassen i rigtig mange dansktimer om ugen og der starter en debat om hvorvidt det ugentlige timetal til dansk kontra matematik er rimelig og retfærdig Niels, skolelederen, stikker hovedet ind i lokalet, kigger på Ann-Christin og Pia og spørger om de har skole-hjem samtaler. Jeg svarer: Ja, det er mig der er til skolehjem samtale jeg hedder Jeanette og er 42 år. Jeg har bare glemt mine forældre. Det forekommer os enormt morsomt og latteren er overvældende. Hvis vi ikke grinte, ville vi jo græde Vi skifter emne til om Pia og Ann-Christin glæder sig til at fortsætte samarbejdet, men det er ret uvist hvad der skal ske, da der jo er tale om et barselsvikariat. Den lader vi ligge her midt i fagfordelingsperioden Pia forklarer at de har gennemgået så meget sammen, de har haft en vanskelig klasse sammen og har tacklet mange problemer i fællesskab og de sig føler sig trygge ved hinanden. Ann-Christin: Vi har også meget humor sammen og griner rigtigt meget. Men det er vi også nødt til, for ellers ville vi jo græde. Der Pia: Der var faktisk en periode hvor det var ekstremt hårdt at være inde i klassen, og nogle gange kom Ann-Christin i en alvorlig tone og sagde jeg skal lige fortælle dig noget vigtigt. Der blev jeg rigtig bange og tænkte åh nej, hun har fundet sig et nyt job. Hun gjorde det flere gange og der måtte jeg til sidst sige til Ann-Christin, om hun ikke ville være sød at formulere sig på en anden måde, fordi det gjorde mig bekymret hver gang. Hun havde ikke fundet andet job, men det var min største skræk og derfor blev jeg så nervøs hver gang. Men det handlede om helt andre ting, som vi lige skulle tale om og vende en gang i fællesskab. Nu er det ikke så ekstremt hårdt at være i klassen mere, fordi vi har fået en støtte på. Rammerne for jobbet Pia fortæller at hun synes at det er det mest spændende job i hele verden, og hun kan simpelthen ikke forestille sig at hun skulle lave noget andet, men hun synes jobbet er hårdt. Ann-Christin: Jeg er uddannet slagter og der er rigtigt langt fra industrislagter til at være skolelærer, men det er her jeg skal være resten af livet. Folkeskolen med dens sorger og glæder, men jeg synes også det er hårdt. Man er nødt til at bruge sig selv og dermed bliver det jo en investering med ens personlighed som en del af indsatsen, siger Pia. Man kan ikke passe lærerjobbet uden at bruge sig selv på godt og ondt. Ann-Christin: Men det er stort at opleve at 24 elever på en eller måde bliver til ens egne. Når de har det skidt, kan man jo godt selv mærke det. Jeg har lavet den aftale med mig selv, at når jeg har fri fra jobbet er jeg Ann- Christin og mor for min søn på fuld tid. Men det kan være svært lige at finde grænsen. Det er jo et job med mange gode sider, fx er der stor grad af frihed inden for rammerne i forhold til lovgivningen. Der er også stor grad af selvbestemmelse og udfoldelsesmuligheder. 4

5 Man bestemmer selv niveauet og hvor meget man vil udfolde sig, mener Pia. BLF og jer Pia: Det er fedt at have en lærerforening, der interesserer sig så meget for dens medlemmer. Jeg er enig med foreningens syn på tingene og samlet er vi stærke. Ann-Christin forklarer at hun kommer fra en arbejderfamilie, hvor en masse ting er en selvfølge når det gælder fagpolitisk arbejde. Hun var også selv meget aktiv som slagter i Nærings- og Nydelsesforbundet. Vi er jo stærke sammen. Her på skolen har man også stor glæde af Arne (TR på skolen), når man er ny. Arne laver små sedler til os om, at vi fx skal huske at søge dagpenge osv. når de første ferier nærmer sig og man endnu ikke har optjent feriepenge. Pia: Arne kærer sig om alt. Man kan altid gå til ham og få hjælp. Ann-Christin: Ja. Lige præcis. Arne kan jo være ligeglad med om jeg får dagpenge i ferien, men det er han ikke. Pia fortæller at da hun startede på skolen var hun til et pølse/ost-arrangement i BLF om alt det nye og der blev gennemgået lønsedler osv. Ann-Christin: Vi har valgt jobbet som folkeskolelærere og jeg synes at det er fedt, at vi bevarer det fællesskab som der er i fagforeningen. Tanken om at hvis lorten rammer mig en dag, så står jeg ikke alene. Der er hjælp at hente. Ann-Christin: Arne slår på lampen på lærerværelset og forklarer tingene. Hvis jeg ikke forstår det, kan jeg altid spørge ham bagefter og få det ordentligt forklaret, så jeg ved hvad det fx betyder for mig. Hvis fagforeningen er generationsbestemt, så er der alligevel en større gruppe yngre lærere der er engageret, tror jeg. Det er jeg selv og det er der også andre der er. Ann-Christin og Pia er enige om at engagementet er vigtigt og de føler helt klart at det findes. Ligeledes er de enige om, at man selvfølgelig er medlem af en fagforening og en A-kasse. Først fagforening og derefter A-kasse! Pia: Jeg kan simpelthen ikke forestille mig ikke at være medlem af en fagforening. Jeg ville føle at jeg nassede på andre. Tænk hvor skræmmende det ville være, hvis jeg selv skulle gå ind og aftale akkorder med min skoleleder? Jeanette Sjøberg På Måløv Skole havde de faglige weekend med over 30 tilmeldte i marts. Her var der tid til at tale om lønaftale, arbejdstidsaftale og så videre. Det var rart at have tid til at blive ordentligt informeret. 5

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010.

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. I juni 2010 udførte klub Diget, i samarbejde med udefrakommende konsulent 10 børneinterview. Børnebrugerundersøgelsen er en del af et 3 årigt udviklingsprojekt,

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere