Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet"

Transkript

1 DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end i Euro-landene. Det skyldes primært, at udlånsrenterne ikke er blevet nedsat i samme takt som Nationalbankens rentenedsættelser. Og dette er mere udtalt i Danmark end i Euro-området. Det betyder, at danske virksomheder ikke i tilstrækkelig grad får gavn af de pengepolitiske lempelser og kan medføre op mod. ekstra ledige. Markant større løft i rentemarginal overfor virksomheder Det større løft i rentemarginalen end i Eurolandene er især sket over for virksomhederne. Virksomhederne i Danmark har således siden september sidste år oplevet et løft i rentemarginalen på knap, procentpoint, mens virksomhederne i Eurolandene i gennemsnit kun har fået et løft på, pct.-point. Rentemarginalen overfor virksomhederne er nu højere i Danmark end i Eurolandene. Også overfor husholdningerne er rentemarginalen øget mere i Danmark end i Euro-landene. Rentemarginal for udestående forretninger Forskel mellem udlåns- og indlånsrente i MFI-sektoren Danmark - husholdninger Eurolande - husholdninger Danmark - virksomheder Eurolande - virksomheder Anm.: Rentemarginalen er beregnet på baggrund af udlånsrenter eksklusive boligformål og indlånsrenter på tidsindskud. Kilde: Danmarks Nationalbank og ECB Sagsnr.:

2 Konklusionen holder uanset opgørelsesmetode Rentemarginalen kan opgøres på flere måder. Det har blandt andet betydning, om man anvender renterne på nye eller udestående forretninger, eller om man ser på renterne i pengeinstitutterne eller hele MFI-sektoren (der indeholder både penge- og realkreditinstitutioner). Men analysen i denne artikel viser, at det større løft i rentemarginal i Danmark end i Euroområdet gælder uanset opgørelsesmetode. Konsekvenserne af stigende rentemarginal overfor virksomhederne er, at effekten fra de lavere pengepolitiske renter ikke slår igennem og stimulerer økonomien fuldt ud og dermed mildner den økonomiske krise. Mange virksomheder er fortsat hårdt presset på både likviditet og på kapitalfremskaffelse efter det seneste trekvart års meget vanskelige klima. For den enkelte virksomhed kan det derfor være dybt skadeligt med et højt renteniveau i den aktuelle situation. Stigende rentemarginal kan koste. ekstra ledige DI har tidligere foretaget beregninger af de samfundsøkonomiske konsekvenser af, at bankernes rentemarginal øges med, procentpoint. Et sådan løft i rentemarginalen indebærer i en standard makroøkonomisk beregning, at omkring. personer yderligere mister jobbet over de kommende år end ved en situation uden stigende rentemarginal. Rentemarginalen på udestående forretninger Siden sidste efterår er Nationalbankens udlånsrente reduceret markant. Det er sket for at mildne effekterne af den økonomiske krise. Bankerne har i samme periode nedbragt både ind- og udlånsrenter, og dermed kommer Nationalbankens rentenedsættelser også forbrugere og virksomheder til gode. Ind- og udlånsrenter nedbragt, men ikke nok Imidlertid er udlånsrenterne nedbragt mindre end Nationalbankens udlånsrente. Det betyder at rentemarginalen, der måler forskellen mellem ud- og indlånsrenten, er steget i perioden. Dermed får forbrugere og virksomheder ikke i fuldt omfang gavn af den pengepolitiske stimulans.

3 Nationalbankensudlånsrente og bankernes gennemsnitsrenter Renter på udestående forretninger Udlånsrente, husholdninger Udlånsrente, erhvervsvirksomheder Indlånsrente, husholdninger Indlånsrente, erhvervsvirksomheder Nationalbankens udlånsrente Kilde: DanmarksNationalbank Landene i Euro-området er ligesom Danmark ramt af krisen og har på tilsvarende vis haft gavn af, at den europæiske centralbank (ECB) har sænket udlånsrenten. Tallene viser dog, at forbrugere og virksomheder og Euro-området i større grad end i Danmark har fået glæde af de lavere pengepolitiske renter. Udestående forretninger kan give et skævt billede Der findes ikke tal for ind- og udlånsrenter i Euro-området for pengeinstitutterne alene, men kun for penge- og realkreditinstitutter under ét. Når der fokuseres på de udestående forretninger vedrører en vis andel derfor fastforrentede realkreditlån. Da renten på disse lån er fast, er der en indbygget tendens til, at udlånsrenterne i MFI-sektoren ikke reduceres så meget som udlånsrenterne i pengeinstitutterne. Det betyder, at løftet i rentemarginalen i en periode som den nuværende løftes mere i MFI-sektoren end i pengeinstitutterne. Rentemarginali MFI-sektoren og pengeinstitutter Udeståendeforretninger Pengeinstitutter - husholdninger MFI - husholdninger Pengeinstitutter - virksomheder MFI - virksomheder Kilde: DanmarksNationalbank Denne pointe gælder både i Danmark og i Euro-området. Fordelingen mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter kan imidlertid afvige, hvilket kan påvirke størrelsen af løftet i ren-

4 temarginalen. Der er imidlertid ingen tvivl om, at rentemarginalen på udestående lån er steget mere i Danmark end i Euroområdet, da løftet i rentemarginal i pengeinstitutterne alene er større i Danmark end løftet i rentemarginalen i MFI-sektoren i Euro-området. Nye forretninger giver bedre billede Rentemarginal på nye forretninger Denne problemstilling kan man imidlertid stort set slippe uden om ved udelukkende at fokusere på renterne på nye forretninger (frem for på udestående forretninger). Det skyldes, at renten på nye forretninger i både penge- og realkreditinstitutioner i højere grad afspejler den aktuelle rente. Det betyder, at rentemarginalen stort set den samme i pengeinstitutterne og MFIsektoren. Og derfor kan rentemarginalen også bedre sammenlignes på tværs af lande. Rentemarginal i MFI-sektoren og pengeinstitutter Nye forretninger Kilde: Danmarks Nationalbank Pengeinstitutter - husholdninger Pengeinstitutter - virksomheder MFI - husholdninger MFI - virksomheder Og konklusionen er den samme Rentemarginalen på nye lån er imidlertid også steget mere i Danmark end i Euro-området. Rentemarginalen på lån overfor virksomhederne er således steget med, procentpoint i Danmark og faldet med procentpoint Euro-området fra september sidste år til juni. Og rentemarginalen er nu højere i Danmark end i Euroområdet. I samme periode er rentemarginalen overfor husholdningerne omtrent uændret i Danmark, mens den er reduceret med, procentpoint i Euro-området.

5 Rentemarginal på nye forretninger Forskel mellem udlåns- og indlånsrente i MFI-sektoren Danmark - husholdninger Danmark - virksomheder Anm.: Rentemarginalen er beregnet på baggrund af indlånsrenter på anfordring. Kilde: ECB og Danmarks Nationalbank Eurolande - husholdninger Eurolande - virksomheder Ved at sammenholde udviklingen i henholdsvis ind- og udlånsrenter med centralbankernes udlånsrente kan fås et billede af, hvorvidt tendensen til større rentemarginal i Danmark skyldes træghed på ind- eller udlånssiden. Ændring fra september til juni MFI-sektoren, nye forretninger point Virksomheder Husholdninger point - Rentemarginal Udlån Indlån Rentemarginal Udlån Indlån Danmark Anm.: Ind- og udlånsrenterne er fratrukket centralbankens styringsrente Kilde: Danmarks Nationalbank og ECB Eurolandene - Heraf fremgår det, at det større løft i rentemarginalen overfor virksomhederne i Danmark i høj grad skyldes, at udlånsrenterne ikke er blevet nedsat tilstrækkeligt. Samtidig er renten på indlån nedsat mindre i Euro-området. Dermed ligger indlånsrenten i både Danmark og Euro-området nu omtrent på samme niveau som centralbankernes styringsrente efter ellers i mange at have været lavere.

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Danske kreditinstitutters finansielle

Danske kreditinstitutters finansielle Danske kreditinstitutters finansielle integration i EU Nyt kapitel Resumé og konklusioner Styrket finansiel integration i EU kan samlet set være forbundet med samfundsmæssige gevinster, også for Danmark.

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET

SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET Af Jonas Lundgaard Christensen, Palle Bach Mindested, Bank- og Markedsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten på det

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den globale økonomi vokser langsomt, men med betydelige forskelle på tværs af regioner. Blandt de avancerede økonomier er væksten stærkest

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere