Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002"

Transkript

1 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands Statistiks seneste spørgeskemaundersøgelse, samt oplysninger fra Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavnsvæsen), tog Grønland imod turister, hvilket er et fald med 9,9 pct. i forhold til 21, hvor turister var i Grønland, jf. tabel 11. Størsteparten af turisterne kommer fra Danmark (86 pct.). Dette er en mindre stigning i forhold til 21, hvor danske turister udgjorde 83,9 pct. af turisterne. Op i mod hver anden turist (48,4 pct.) er i Grønland med det formål at holde ferie, mens knap hver fjerde turist er på forretnings- eller tjenesterejse. To ud af fem turister er fra 5 år og opefter. 74 pct. af turisterne er i Grønland under 15 dage. Tilbagegangen i turismen underbygges af hotelovernatningsstatistikken 22, der kan ses på Af den fremgår det, at den samlede tilbagegang i antallet af overnatninger for 22 er på 6,2 pct. i forhold til 21. Figur 1. Turister fordelt på måneder fra januar 2 til december 22, antal Jan 2 Jul 2 Jan 21 Jul 21 Jan 22 Jul 22 Anm. Antallet af turister er estimeret på baggrund af de besvarede spørgeskemaer, samt oplysninger om antallet af de rejsende fra Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavnsvæsen). Flest turister i juli og august Figur 1 viser antallet af turister fordelt på måneder fra januar 2 til og med december 22. Antallet af turister er generelt lavere i starten af året for at stige hen over foråret og toppe i sommermåderne juli og august. Turismen falder så igen henover efteråret og vinteren.

2 Grønland blev i 4. kvartal 22 besøgt af turister mod turister i samme periode forrige år. Grønland blev især i december 22 besøgt af færre turister end i den tilsvarende måned i 21 (jf. tabel 11). Det var især turister, som var indkvarteret på hoteller og i vandrehjem, der var færre af (jf. tabel 4). Langt hovedparten af turisterne kommer stadig fra Skandinavien (86,5 pct.). Som det kan ses nedenfor i tabel 1, har der været en mindre stigning for turister fra lande i det øvrige Europa. Desuden viser tabellen, at turisterne er blevet bedre til at oplyse hvilke lande de kommer fra. Det kan tænkes, at flere turister, der tidligere blev rubriceret under uoplyst har været fra Europa. Tabel 1. Turister fordelt på lande og regioner 4. kvartal 21-22, pct. Skandinavien 93,8 92,9 93,6 85,8 93,7 96,1 95,1 86,5 Nordeuropa i øvrigt 2,3 3,4 3, 6,4 2,8,7 1,9 6,8 Syd- og Mellemeuropa 1,1,8 1,3 3,6 1,4,4 2,5 3,7 Østeuropa,,3,,3 1,,,,5 Fjernøsten,,,,,,,, Nordamerika,6,3,4 1,1,,, 1, Syd- og Mellemamerika,,,,,,,, Uoplyst 2,2 2,4 1,7 2,6 1, 2,8,6 1,4 Den procentvise fordeling over top-1 lande vises i tabel 2. Som det ses ligger Danmark på en klar første plads. I forhold til 21 er der kommet flere danske turister. Tallet er steget med 2,1 procentpoint. Derimod er der ikke store forskydninger mellem landene i forhold til 21. Tabel 2. Turismens top-1 lande 4. kvartal Danmark 92,3 87,9 9,4 83,9 9, 85,5 89,2 86, Norge,8 3,2 2,2 4,1 2,3, 1,3 4,3 Sverige,8 1,6,9 2,6 1,9 3,5 2,5 2,9 Tyskland 1,8 1,3 3,5 2,8 3,6 2,5 2,5 2,5 England,9,,4 1,4,,7,6 1,5 USA,5,5, 1,6, 1,1,6,9 Færøerne 1,7 1,8 1,7 1,1 1, 1,8,,5 Island,3 1,8,4,9,8 3,9 2,5,7 Canada,4,5,4 1,1,4 1,1,6,4 Holland,5 1,3,,5,,,,2 Turisterne besøgte Grønland med varierende formål. De to hyppigste formål i 22 var som i 21 ferie-, forretnings- eller tjenesterejse, efterfulgt af familiebesøg. Som det kan ses i figur 2, er det små ændringer, der er tale om. Det skal bemærkes, at turister, som har besøgt Grønland med det formål at deltage i konference eller kursus er gået to procentpoint tilbage, hvilket er næsten det tilsvarende som turister på ferie er steget. Tallene fremgår nedenfor i tabel 3. Side 2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22

3 Figur 2. Turisternes fordeling på rejsens formål i 21 og 22, pct. Pct Forretningseller tjenesterejse Ferie Familiebesøg Studieophold Konference & kursus Andet Uoplyst Tabel 3. Turisternes fordeling på rejsens formål i 4. kvartal 21 og 22 Forretningseller tjenesterejse 31, 54, 39,7 24,1 42,9 68,3 43,2 24,1 Ferie 4,4 18,6 16,5 46,4 25,3 6,3 12,3 48,4 Familiebesøg 16,1 14,7 28,3 17,4 19,4 1,9 37, 16,9 Studieophold 4,2 2,1 2,1 3,3 4, 2,8 2,5 3,1 Konference (kursus) 1,3 2,8 8, 4, 1,6 2,1, 2,4 Andet 5,9 7,5 5,5 4,2 6,8 9,5 4,9 4,3 Uoplyst 1,1,3,,6,,,,9 Turisternes brug af forskellige indkvarteringsformer varierer efter rejsens formål, tidspunktet på året, samt hvor længe turisterne opholder sig i Grønland. I 22 var den primære overnatningsform hotel fulgt af private hjem, jf. figur 3, der viser fordelingen på indkvarteringsformer i pct. Figur 3. Turisternes fordeling på indkvarteringsform i 21 og 22. Pct Hotel Sømandshjem Vandrehjem Privat Telt Hytte/fåreholdersted Krydstogt Skib Andet Uoplyst Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Side 3

4 Tabel 4. Turisternes fordeling på indkvarteringsform i 21 og 22, pct. Hotel 33,4 48,1 33,3 35,5 4,1 51,1 25,9 34,6 Sømandshjem 2,8 6,5 3, 4,3 7,4 5,6 7,4 4,3 Vandrehjem 28,2 8,8 1,3 16,8 9,4 2,8, 14,5 Privat 25,3 28,2 51,9 27,5 33,7 25,4 57,4 28,7 Telt,8,5,4 5,8,8,, 6,3 Hytte/fåreholdersted,5,3,4 1,1,,,,7 Krydstogt,8,3, 2,2,2,, 2,6 Skib,,,, 4,6 11,6 9,3 4,4 Andet 7, 7, 9,7 5,9 3,6 3,5, 2,5 Uoplyst 1,3,5,,8,2,, 1,3 I 22 opholdt knap tre ud af fire turister sig i Grønland i under 14 dage. Der er sket en mindre ændring i sammensætningen af hvor længe turister opholder sig i Grønland i forhold til 21. Der har været en mindre stigning af turister, som opholder sig i landet mellem 15 og 28 dage. Hvilket kan aflæses, jf. figur 4 neden for og tabel 5. Figur 4. Turister fordelt på opholdslængde i 4. kvartal i 21 og 22, pct. Pct dage 8-14 dage dage dage 29-9 dage 9+ dage Tabel 5. Turisternes fordeling på opholdslængde i 4. kvartal 21 og 22, pct. Okt. Nov. Dec Kvt. Okt Nov Dec 1-4. Kvt 2-7 dage 51,8 48,6 32,9 34, 48,9 47,2 31,5 33, dage 29,9 28,7 42,2 42,1 3,5 28,5 31,5 4, dage 8, 8,8 6,8 13,6 6,8 8,5 2,4 15, dage 1,1 1,3 1,3 3, 1,8 1,1,6 3, dage 7,6 1,1 1,1 6,1 7,6 11,6 9,9 6, 9+ dage 1,6 2,6 6,8 1,2 4,4 3,2 6,2 1,4 Uoplyst I 22 er antallet af turister steget i aldersgrupperne fra 3 år og opefter. Det skal bemærkes, at turisterne i 22 har været bedre til at oplyse deres alder i forhold til tidligere år. Side 4 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22

5 Figur 5. Turisternes fordeling på alder i 21 og 22, pct. Pct årige 1-19 årige 2-29 årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6+ årige Uoplyst/ år Tabel 6. Turisternes fordeling på alder i 4. kvartal 21 og 22, pct. 1-9 årige 1,8 1,8 3,8 2,4 2,8 1,8, 2, 1-19 årige 12,2,8 4,6 6,5 5,6 1,8 8, 5, årige 1, 9,6 13,9 12, 1,4 11,6 2,4 12, årige 14,9 26,4 16,9 16,9 17, 19, 21,6 18, årige 16,7 2,4 18,6 18,7 24, 26,1 12,3 19, årige 24,2 26,6 19,8 24,1 26,9 27,1 21,6 25, 6+ årige 15,3 8,3 13,5 14,8 1,4 6,7 9,9 16, Uoplyst/ år 4,9 6,2 8,9 4,6 2,8 6, 6,2 1,5 Ud fra det materiale Grønlands Statistik har modtaget, ses det, at lidt over hver anden turist har opholdt sig i Region Midt og hver fjerde turist i Region Disko. Også her er turisterne blevet bedre til at oplyse, hvor de har været i forhold til samme periode i 21. Hvis ti turister besøger Grønland er det kun knap en turist, som har besøgt Region Syd i 22, hvilket er et mindre fald i forhold til 21. Figur 6. Turisternes fordeling på opholdsregioner i 21 og 22, pct. Pct Region Syd Region Midt Region Disko Region Nord Region Øst Uoplyst Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Side 5

6 Tabel 7. Turisternes fordeling på regioner i 4. kvartal 21 og 22, pct. Region Syd 16,3 9,3 4,6 13, 7,8 9,2 5,6 9,3 Region Midt 67,8 69, 78,1 48,7 68,7 73,6 73,5 53,2 Region Disko 9,2 1,1 9,3 24,7 15,2 1,9 16,7 27,9 Region Nord 1,6 4,7 4,6 2,9 2,2 1,1 1,2 2,6 Region Øst,1,3, 1,9 Uoplyst 4,8 6,7 3,4 8,9 6, 5,3 3,1 7, Fordeling på regioner Som noget nyt er der for kvartal 22 udarbejdet en yderligere opdeling af data, fordelt på de forskellige regioner. Grønlands Statistik har desværre ikke modtaget spørgeskemaer fra Østgrønland, hvorfor der ikke er tal fra denne region. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke har været besøg af turister i 22, jf. Hotelovernatningsstatistikken 22, der er offentliggjort tidligere på året. Ud fra nedenstående ses det, at den typiske turist i 22 i de enkelte regioner har været: Region Syd: Region Syd har haft den største procentvise andel af krydstogtturisterne. Under hver 4. turist opholder sig i landet mere end 21 dage. Hver anden turist har været forretnings/tjenesterejse, knap hver 4. turist har ifølge tallene været på familiebesøg. Region Midt: Over hver anden turist har været på forretnings- eller tjenesterejse. Hver fjerde turist ud af ti bor på hotel, mens hver tredje turist bor privat. Regionen har den største andel af de turister, der overnatter på hotel. Hver anden turist opholder sig i landet mellem to og syv dage, mens hver tredje opholder sig mellem otte og 14 dage. Region Disko: Den største andel af turisterne, hvis formål er at holde ferie (23,9 pct.) besøger denne region. Denne region er den, der har færrest besøgende, der er på forretnings- eller tjenesterejse i forhold til de øvrige regioner. 11,2 pct. af turisterne besøger regionen på grund af studieophold, hvilket gør regionen førende i forhold til de øvrige regioner. Over seks ud af ti turister opholder sig fra to til 14 dage i landet. Side 6 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22

7 Region Nord: Regionen er det sted, hvor turisterne opholder sig i længst tid. Over halvdelen af turisterne opholder sig i landet mellem otte og 14 dage. Hver fjerde turist opholder sig i landet mellem 29 og 9 dage. Turisterne bor ligeligt fordelt mellem hotel og privat indkvartering (43,8 pct.) Formålet med besøget i regionen har oftest været forretnings- eller tjenesterejse, fulgt af familiebesøg. Tabel 8 Turisternes fordeling efter rejsens formål, fordelt på regioner i 22, pct. Region Syd Midt Disko Nord Øst Uoplyst I alt 1, 1, 1, 1, 1, Forretnings- eller tjenesterejse 52,7 53,1 37,3 43,8 52, Ferie 2,3 15,9 23,9 6,3 18, Familiebesøg 24,3 19,1 22,4 25, 16, Studieophold 2,7 1,9 11,2 6,3 2, Konference (kursus), 1,6 1,5, 2, Andet, 8,3 3,7 18,8 1, Uoplyst,,,,, Tabel 9. Turisternes fordeling på indkvarteringsform fordelt på regioner i 22, pct. Region Syd Midt Disko Nord Øst Uoplyst I alt 1, 1, 1, 1, 1, Hotel 29,7 42,2 42,5 43,8 36, Sømandshjem 8,1 7,6 3,7, 6, Vandrehjem 4,1 6,6 3,7, 6, Privat 45,9 33,2 38,8 43,8 34, Telt,,4,, 2, Hytte/fåreholdersted,,1,,, Krydstogt 9,5 7,6 6, 6,3 8, Skib 2,7 2,2 4,5 6,3 8, Andet,,,7,, Uoplyst,,,,, Tabel 1. Turisternes fordeling på rejsende længde og på regioner i 22, pct. Region Syd Midt Disko Nord Øst Uoplyst I alt 1, 1, 1, 1, 1, 2-7 dage 37,8 5,1 35,8 12,5 3, 8-14 dage 29,7 29,1 3,6 56,3 34, dage 13,5 9,1 12,7, 6, dage, 1,5,7, 4, 29-9 dage 17,6 6,3 14,9 25, 16, 9+ dage 1,4 4, 5,2 6,3 1, Uoplyst,,,,, Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Side 7

8 Antallet af afrejsende passagerer til udlandet er i 22 gået tilbage med 276 personer. Samtidig viser tabellen, at der har været en stigning af passagerer, bosat i Grønland, mens antallet af turister er gået tilbage. Tabel 11. Afrejsende passagerer til udlandet i 4. kvartal 21 og 22. Antal Okt. Nov. Dec Kvt. Okt. Nov. Dec Kvt. Afrejsende passagerer i alt Herboende Ansatte fra udlandet Turister Besvarede spørgeskemaer Besvarelsesprocent 48,6 4,5 31,4 35,9 32,7 35,6 3,7 34,1 Anm. Antallet af afrejsende herboende, ansatte fra udlandet og turister er estimeret på baggrund af spørgeskemaet samt oplysninger fra Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavnsvæsen) om det totale antal afrejsende. Ansatte fra udlandet er mennesker som ikke bor, men er lønnet i Grønland. Datagrundlag passagerer rejste ud af Grønland i 22 Antallet af afrejsende til udlandet har i 22 været passagerer. Undersøgelsen er baseret på besvarede spørgeskemaer, hvoraf 1.16 var udfyldt at turister. Figurer og tabeller er produceret ud fra de besvarede spørgeskemaer. Datagrundlaget giver basis for generelle konklusioner om antallet og sammensætningen af de turister, der rejser med rutefly fra Grønland. I denne publikation præsenteres flypassagerstatistikken for 4. kvartal 22. Statistikken er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt afrejsende passagerer med rutefly fra Grønland til udlandet. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Air Greenland A/S, Mittarfeqarfiit A/S (Grønlands Lufthavnsvæsen) og Greenland Tourism A/S (Grønlands Turistråd). Som noget nyt er der i publikationen medtaget tabeller over, hvordan fordelingen af turisterne har været i de enkelte regioner i Grønland. Definition af turisme Statistikken er baseret på en bred, internationalt anerkendt definition af turisme, anvendt af World Tourism Organisation (WTO). Ifølge denne definition er en turist en person, der: Bevæger sig i rum og tid ud over sit sædvanlige miljø Ikke oppebærer løn fra det sted, som personen rejser til Overnatter i det pågældende land Ikke opholder sig i det pågældende land i over et år Side 8 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22

9 Tendenser i turismen Figurer og tabeller er udarbejdet ud fra spørgeskemaer, som Grønlands Statistik har fået indsamlet af Air Greenland A/S samt tal fra Mittarfeqarfiit A/S. Det skal understreges, at tallene er udtryk for tendenser og ikke er eksakte tal for turismen i Grønland, som vises nedenfor. Tilgang og metode Spørgeskemaundersøgelsen i 22 er gennemført som i 1997, 1999, 2 og 21. Målet er, at spørgeskemaet uddeles til alle passagerer der afrejser med rutefly fra Grønland. Antallet af afrejsende med fly fra Grønland til udlandet var passagerer i 22. I tallet er der ikke taget forbehold for, om det er fastboende i Grønland eller turister. Ud af de afrejsende passagerer har besvaret spørgeskemaerne, som de har fået udleveret i de forskellige lufthavne. Dette giver en svarprocent på 34,1 pct. Til sammenligning var svarprocenten 35,9 pct. i samme periode i 21, hvor der var passagerer. Spørgeskemaerne uddeles i 16 lufthavne og heliporte Spørgeskemaerne uddeles af Air Greenland A/S personale ved check-in-skrankerne. Der uddeles spørgeskemaer i 16 lufthavne og heliporte. Indsamlingen foregår i opstillede indsamlingsbokse i de respektive lufthavne og heliporte. Den praktiske gennemførsel af spørgeskemaundersøgelsen er i ændret fra 21 år. I 22 har Air Greenlands personale haft mulighed for at påføre om den enkelte passager bor i Grønland. Besvarelsen af spørgeskemaet er frivillig. Herboende personer, som rejser ofte og derfor gentagne gange modtager et spørgeskema, kan over tid tænkes at fravælge at deltage i undersøgelsen. Modsat vil rejsende fra udlandet, der er i Grønland og modtager et spørgeskema for første gang, sandsynligvis være mere tilbøjelige til at udfylde og returnere et spørgeskema. På den måde vil turister være overrepræsenteret i statistikken. Det skal bemærkes, at alle besvarelser indgår i en lodtrækning om en rejse for to i Air Greenland A/S rutenet samt to sælskindspelse. Rejsen er sponsoreret af Air Greenland A/S, pelsene af Greenland Tourism A/S. På denne måde forsøges det at tilskynde de rejsende inkl. herboende passagerer at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaets indhold De afrejsende passagerer med bopæl i udlandet bliver i spørgeskemaet bedt om at besvare ni spørgsmål om deres baggrund og ophold. Rejsende bosat i Grønland bliver alene bedt om at oplyse dato for afrejse samt navn og adresse. Besvarelserne tilvejebringer følgende oplysninger om de rejsende: Køn Alder Bopælsland Dato og lufthavn for udrejse fra Grønland Længden af opholdet i Grønland Det primære formål med opholdet i Grønland Den primære indkvarteringsform under opholdet i Grønland Eventuelt ansættelsesforhold i Grønland Om og hvor mange gange vedkommende har rejst i Grønland Navn på den by eller bygd, hvor den rejsende har opholdt sig i længst tid. Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Side 9

10 Afrunding af tal Anvendt regionsfordeling Tallene i tabellerne er afrundede til tal med ingen eller én decimal. Derfor vil en faktisk summering ikke nødvendigvis altid udgøre 1 pct. men eksempelvis 99 eller 11 pct. I afsnittet om turisternes fordeling på opholdssteder, er følgende regionsfordeling anvendt: Region Syd Midt Disko Nord Øst Kommuner og byer Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Narsarsuaq, Ivittuut, Paamiut Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Kangerlussuaq Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Aasiaat, Ilulissat, Qeqertarsuaq Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq Ammassalik, Ittoqqortoormiit. Side 1 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22

11 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Elvira Knudsen Turisme 23:2 ISSN: april 23 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: 34 5 Fax:

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Flypassagerstatistikken 1999

Flypassagerstatistikken 1999 Turisme 2000:2 Flypassagerstatistikken 1999 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 2 Definition af turisme... 2 Hvor mange turister kom til Grønland i 1999?... 3 Turisternes fordeling på lande...

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Rettet juli 2013 Turisme

Rettet juli 2013 Turisme Rettet juli 2013 Turisme 2013:1 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2007-30. sep. 2012 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Færre overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer

Læs mere

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift.

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Turisme Turisme, sæson 2014/15 Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Nærværende udgivelse omfatter turistsæsonen som spænder fra 1. oktober til 30. september, der hermed henvises til som en turistsæson.

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Transport, turisme og kommunikation Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Sådan bruger du internettet elevrapport MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Indhold 3 Forord 4 Hvem, hvad og hvorfor? 4 Mange tak for hjælpen! 5 Hvem deltog i undersøgelsen?

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QEQQATA VISIT GREENLAND

TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QEQQATA VISIT GREENLAND TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QEQQATA VISIT GREENLAND INDLEDNING I Q1 2015 udfærdigede Visit Greenland den første regionale turismerapport, på baggrund af data for flypassagerer, overnatninger på overnatningssteder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og Arbejdsmarked 2008:3 Beskæftigelsen 2006 Sammenfatning Flere kom i arbejde i 2006 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,6 pct. Lønsummen steg 6,7 pct. Afgrænsning af populationen Oversigt 1. Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Fiskeri og fangst 27. maj 2015

Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 2014 Indhold Indhold... 1 Metode... 2 Indhandlinger... 4 Havgående fiskeri... 4 Fiskefartøjer og indhandlingsværdier... 4 Tabel 1. Indhandling af fisk og

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere