Projektive test

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektive test 22.1.14"

Transkript

1 Projektive test KURSUS (dec.,jan.,febr.,marts) Birgitte Bechgaard led.psykolog 1

2 Disposition Repetition af december oplægget Kort gennemgang af udleverede artikel af Lise Østergaard Test og diagnostik Test deres begrænsning og styrke Integration-disintegration Birgitte Bechgaard led.psykolog 2

3 Repetition Eneste specifikke arbejdsopgave for psykologer Risikoen for at arbejdsopgaven forsvinder i almenpsykiatrien tendens er der allerede! Imødegåelse af denne udvikling: Effektivisering (mindre arbejdstid), bedre rapporter Skarpere til at målrette test og rapport til diagnostikken Birgitte Bechgaard led.psykolog 3

4 ICD-10 (1994) og DSM-III (1980) Borderline diagnosen differentieres i Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse og Skizotypi 4

5 Projektive hypotese Rapaport når vi præsenteres for et ustruktureret materiale vil vi spontant strukturere det måden det gøres på, afspejler de indre strukturende principper jo bedre jeg-struktur, jo mere nuanceret og realistisk struktureres materialet jo dårligere jeg-struktur, jo svagere og mere afvigende strukturering 5

6 Hvorfor test? Komplementerer interviewet, hvor spørgsmål er rettet mod pt.s oplevelser og den usikkerhed, dette medfører i forhold til validiteten af pt. s svar. Jv. udspørgen om psykotiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger eksemplificeret ved Breivik. Birgitte Bechgaard led.psykolog 6

7 Hvorfor test? Formål med de projektive test er oftest uigennemskueligt for pt. Og dermed kan pt. ikke styre sine svar på samme måde som i interviewet. Birgitte Bechgaard led.psykolog 7

8 Hvorfor test? Vigtig del af diagnostiske proces Standardisering a la eksperimentet med ens stimulering - og normer for de normale common sense svar/reaktioner Birgitte Bechgaard led.psykolog 8

9 Formal structures in abnormal thinking Lise Østergaard Formal structures in abnormal thinking Acta Scandinavica Psychiatrica 1963;39: Lise Østergaard En psykologisk analyse af de formelle schizofrene tankeforstyrrelser Munksgaard 1962 Birgitte Bechgaard led.psykolog 9

10 Teorien Enkel Facevaliditet Birgitte Bechgaard led.psykolog 10

11 Kort gennemgang af artiklen Lise Østergaards teori om formelle tankeforstyrrelser er et vigtigt bidrag Berører mange af de vigtige temaer i debatten med de mangler, der er, i forhold til, at artiklen er fra 1963 Både teorien og temaerne vil være rød tråd i mit oplæg Birgitte Bechgaard led.psykolog 11

12 Forståelse af skizofrenes tankeforstyrrelser erne To modsatrettede teorier om formelle tankeforstyrrelser Birgitte Bechgaard Led. led.psykolog 12

13 To teorier om skizofrenes tænkning Goldstein mistet evnen til abstrakt tænkning derfor konkret (ligesom børn og hjerneskadede) Overkonkret Bleuler/Cameron Overabstrakt Overgenerel Symbolsk Birgitte Bechgaard Led. led.psykolog 13

14 Formal structures in abnormal thinking LØ.1963 Konkret tænkning (bundet til objektet) Abstrakt tænkning (se bort fra noget) Birgitte Bechgaard Led. led.psykolog 14

15 Formal structures in abnormal thinking LØ.1963 Overkonkret Er der noget, der tynger dig? ja, jern er tungt Overabstrakt Beder om husholdningsgenstand i stedet for skovl (anvender generelle begreber, hvor specifikke havde været relevant) Birgitte Bechgaard Led. led.psykolog 15

16 Eksempler fra børn For stor en mundfuld (passe børn) Jamen, hun skal da ikke spise mig Vov vov om alle firbenede dyr Birgitte Bechgaard led.psykolog 16

17 Lise Østergaards bidrag To-niveau-teori kan ikke bruges overfor svært regressive (skizofrene) patienter Inspireret af udviklingspsykologien: Et 3 niveau indføres Vag-konkret-abstrakt Birgitte Bechgaard Led. led.psykolog 17

18 Trinhøjere organisationsnivauer (Kognitiv teori) Birgitte Bechgaard led.psykolog 18

19 Psykologisk test objekt-sortering-test Cykelklokke lægges foran patienten: Instruktion: Tag alle de ting fra kassen, du synes kan høre sammen med cykelklokken Birgitte Bechgaard led.psykolog 19

20 Abstrakt Konkret/genstandsbunden Cykelklokke: Cykellås: Ab: runde K: hører begge til en cykel Cykelklokke: Cykellås + skruetrækker: Ab: metal K: til at skrue cykelklokken på med Birgitte Bechgaard Led. led.psykolog 20

21 Genstandsbunden i ekstrem grad = bogstaveligt begreb Cykelklokke:? hvor er cyklen Pt. efterlyser den fysiske cykel Ordet cykel, der repræsenterer den fysiske cykel, kan ikke bruges af pt. Birgitte Bechgaard led.psykolog 21

22 Vaghed/pars pro toto/ Cykelklokke: Cykellås: beskyttelsesforanstaltning - i trafikken og mod indbrud Cykelklokke: Cykellås: Begge to bevægelige dele, mekanisk funktion pars pro toto begreber: et aspekt af det vage niveau Birgitte Bechgaard Led. led.psykolog 22

23 Temaer hos LØ der afspejler og foregriber temaer i litteraturen Teoretisk model Udviklingspsykologisk model? Begrebsudviklings-model? Birgitte Bechgaard Led. led.psykolog 23

24 Temaer hos LØ der afspejler og foregriber temaer i litteraturen Er der et 4 niveau: det produktive? Det kreative, det legende, det humoristiske Normal tænkning er ikke kun lig 3 niveau Jv LØ s reference til Duncker Regression i ego ets tjeneste (Kris-1952) Birgitte Bechgaard Led. led.psykolog 24

25 Temaer hos LØ der afspejler og foregriber temaer i litteraturen Kontinuum mellem Forstyrret - normal - kreativ tænkning Vekslende funktionsniveau Uden for kontrol Under kontrol Birgitte Bechgaard Led. led.psykolog 25

26 TEST OG DIAGNOSTIK Birgitte Bechgaard led.psykolog 26

27 Skizotypi Inadækvate eller indsnævrede følelser, følelseskulde Excentrisk, sært eller aparte udseende eller adfærd Nedsat evne til kontakt og tendens til at isolere sig Sære ideer eller magisk tænkning som påvirker ens adfærd og som man ikke deler med andre i en subkultur Mistroiskhed eller paranoide ideer Obsessive ruminationer uden indre modstand, ofte med dysmorfofobisk, seksuelt eller aggressivt indhold. Usædvanlige sanseoplevelser, depersonalisation, derealisation. somatosensoriske forestillinger, dvs. følesansninger, hvor man mærker ting, der ikke er der Vag, omstændelig, metaforisk, kunstig eller stereotyp tankegang og måde at tale på Mikropsykotiske episoder, hvor man har intense illusioner, hallucinationer eller vrangforestillinger. 27

28 Emotionelt ustabil personlighedsstruktur, og borderline type For den impulsive type gælder det, at tre eller flere af følgende symptomer skal være tilstede, heraf altid nr. 2: Tendens til at handle impulsivt og uoverlagt Stridbarhed, især når personen møder modstand Hurtige følelsesmæssige svingninger, voldsomme følelsesudbrud Manglende udholdenhed Ustabilt og lunefuldt humør Derudover skal mindst to af følgende symptomer være til stede for borderlinetypen: Forstyrret og usikker identitetsfølelse Tendens til intense og ustabile forhold til andre Udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene Tendens til selvdestruktivitet Kronisk tomhedsfølelse Borderline-typen skal altså opfylde begge typer kriterier. 28

29 Men kan vi bruge vores testresultater diagnostisk? Birgitte Bechgaard led.psykolog 29

30 Gruppe-drøftelse Kan man stille ICD/DSM diagnoser ud fra psykologiske test? Neuropsykologiske test Projektive test Ratingskalaer 30

31 Diagnostik og psykologiske test begrænsning Kan man stille ICD-10 diagnoser ud fra psykologiske test? + De kognitive (neuropsykologiske) test + Ratingskemaer Projektive personlighedstest 31

32 Personlighedstest og diagnostik + ICD-8 / DSM II ICD-10 (1994) / DSM III (1980) 32

33 ICD-8/9 og ICD 10 Prototypisk Polytetisk 33

34 Diagnosesystemer Prototypisk (ICD-8) Typiske case-fremstillinger med kriterier på alle niveauer (deskriptiv, proces, ætiologisk) og testpsykologisk Mesterlære Polytetisk (ICD 10 og DSM III og IV) Et antal symptomer af et større antal skal være opfyldt Manual 34

35 Prototypisk diagnostik Kun ved at betragte sygdomsbilledet i dets helhed, dets aktuelle sammensætning, forhistorie og udvikling kan man opnå et adækvat grundlag for klassifikation. Dertil kræves.. at symptomatologi og totalpersonlighed sammenholdes. Vanggaard T s kapitler om psykotiske grænsetilfælde i Welner J m.fl. Psykiatri en tekstbog FADL (1980) 35

36 Personlighedstest og diagnostik Prototypisk diagnosesystem Udvikling af personlighedstest Polytetisk diagnosesystem Udvikling af ratingskemaer DSM-III fra 1980 ICD-10 fra

37 Diagnostik og psykologiske test begrænsning Kan man stille ICD-10 diagnoser ud fra psykologiske test? + De kognitive (neuropsykologiske) test + Ratingskemaer Projektive personlighedstest 37

38 Diagnostik og psykologiske test Kan man slutte fra realitetsforstyrrelser i de projektive test til realitetsforstyrrelser i klinikken? hallucinationer vrangforestillinger 38

39 Diagnostik og psykologiske test Kan man slutte fra tankeforstyrrelser i de projektive test til tankeforstyrrelser i klinikken? 39

40 Diagnostik projektive test De uigennemskuelige test Sætter personen i en krisetilstand (Killingmo) Udfordrer den indre struktur aktiverer tanke- og realitetsforstyrrelser og derfor forskellig fra ICD-10 symptomniveau 40

41 Konklusion ICD-10 er et operationelt diagnosesystem mens ICD-8 er et prototypisk system Testadfærd og resultater er på et andet niveau end adfærdskriterierne i ICD-10 Derfor kan man ikke stille ICD-10 diagnoser ud fra testresultaterne 41

42 Personlighedstest og diagnostik Hvorfor fortsætte med de projektive test? Fordi ICD 10 kun er deskriptivt Og som sådan mangelfuld Og specielt ifht. at identificere lidelser inden for det skizofrene spektrum Psykologiske test er udviklet til at identificere psykiske processer, der er karakteristiske for skizofrenispektrets lidelser 42

43 Pause Birgitte Bechgaard led.psykolog 43

44 Diagnostik og projektive test deres styrke 44

45 NIVEAUER OG TESTDIAGNOSTIK 45

46 Diagnostik og projektive test Det diagnostiske bidrag består i at placere patienten på integrations disintegration dimensionen Hvor godt eller dårligt er patienten integreret / struktureret / organiseret 46

47 Psykens opbygning Struktureret ustruktureret Organiseret disorganiseret Integreret disintegreret 47

48 Disintegreret Disorganiseret/Ustruktureret Et orkester uden dirigent (Kraepelin) 49

49 Disintegrativ-term indgår i testrapporter Dårligt integreret person Disintegrative træk i tilstanden > Disintegrativ tilstand Psykotiske tilstand 50

50 Disintegration svage jeg-funktioner ses i forsvar realitetstestning tænkning 51

51 Diagnostik på forskellige niveauer ICD-10 s symptom niveau over for projektive test strukturelle - proces niveau 52

52 Skiftet mellem niveauerne Symptomerne Processerne bag/patogenese Årsagen til processerne 53

53 Skiftet mellem niveauerne Symptomerne (rød, øm hals, næsen løber) Processerne bag (betændelsesproces) Årsagen til processerne (virus) 54

54 symptomer psykiske Processer/ strukturer neurologiske Årsager neurologiske/ genetiske 55

55 symptomer psykiske Processer/ strukturer psykiske Årsager psykiske 56

56 symptomer psykiske Processer/ strukturer psykiske neurologiske årsager psykiske/sociale neurologiske/ genetiske 57

57 Der kan være flere processer bag - og flere årsager til samme symptombillede Symptomerne Processerne bag/patogenese Årsagen til processerne 58

58 Diagnostik og projektive test Det diagnostiske bidrag består i at placere patienten på integrations - dimensionen Hvor godt eller dårligt er patienten integreret / struktureret / organiseret 60

59 Principper for testrapport De fleste henvisninger vil være formuleret med en diagnostisk problemstilling dvs. inden for ICD-10 systemet Rapporten skal rette sig ind efter denne problemstilling både overordnet og i forhold til den konkrete problemstilling Men formuleres i testterminologi Og kan aldrig konkludere i ICD-10 diagnostik Men kan pege på/være forenelig med Rapporten skal være enkel og forståelig 61

60 Diagnostik og projektive test De projektive test bør fortrinsvis anvendes til at beskrive 1.formelle tankeforstyrrelser og 2.realitetstestforstyrrelser 62

61 Skizotypi Inadækvate eller indsnævrede følelser, følelseskulde Excentrisk, sært eller aparte udseende eller adfærd Nedsat evne til kontakt og tendens til at isolere sig Sære ideer eller magisk tænkning som påvirker ens adfærd og som man ikke deler med andre i en subkultur Mistroiskhed eller paranoide ideer Obsessive ruminationer uden indre modstand, ofte med dysmorfofobisk, seksuelt eller aggressivt indhold. Usædvanlige sanseoplevelser, depersonalisation, derealisation. somatosensoriske forestillinger, dvs. følesansninger, hvor man mærker ting, der ikke er der Vag, omstændelig, metaforisk, kunstig eller stereotyp tankegang og måde at tale på Mikropsykotiske episoder, hvor man har intense illusioner, hallucinationer eller vrangforestillinger. 64

62 Emotionelt ustabil personlighedsstruktur, og borderline type For den impulsive type gælder det, at tre eller flere af følgende symptomer skal være tilstede, heraf altid nr. 2: Tendens til at handle impulsivt og uoverlagt Stridbarhed, især når personen møder modstand Hurtige følelsesmæssige svingninger, voldsomme følelsesudbrud Manglende udholdenhed Ustabilt og lunefuldt humør Derudover skal mindst to af følgende symptomer være til stede for borderlinetypen: Forstyrret og usikker identitetsfølelse Tendens til intense og ustabile forhold til andre Udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene Tendens til selvdestruktivitet Kronisk tomhedsfølelse Borderline-typen skal altså opfylde begge typer kriterier. 65

63 Formelle tankeforstyrrelser ER ET CENTRALT SYMPTOM/TRÆK VED SKIZOFRENI OG DE SKIZOFRENE SPEKTRUMTILSTANDE PSYKOLOGISKE TEST ER ET VIGTIGT REDSKAB TIL AT VURDERE FOREKOMSTEN AF FORMELLE TANKEFORSTYRRELSER IKKE MINDST I DE TIDLIGE FASER Birgitte Bechgaard Led. psykolog 66

64 SLUT 68

MAGNUS PETERSEN WWW.MAGNUSPETERSEN.DK PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER OVERSIGT. Hvad er en personlighed? Eksempler på personlighedsforstyrrelser.

MAGNUS PETERSEN WWW.MAGNUSPETERSEN.DK PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER OVERSIGT. Hvad er en personlighed? Eksempler på personlighedsforstyrrelser. OVERSIGT Hvad er en personlighed? PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER Eksempler på personlighedsforstyrrelser. Forelæsning v. Magnus Petersen, dr. med. speciallæge i psykiatri Hvad er problemet. 2 10/04/15 HVAD

Læs mere

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I LEVEREGLER OM KONTROL OG PERFEKTIONISME (MANGE MED HØJE PRÆSTATIONSKRAV OG SVÆR SELVKRITIK FÅR PSYKISKE OG SEKSUELLE PROBLEMER PGA. KONTROLSKABENDE LEVEREGLER)

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 98. Chr. A. Stewart-Ferrer www.ferrer.dk

Side 1 af 98. Chr. A. Stewart-Ferrer www.ferrer.dk Side 1 af 98 De vigtigste ord i borderline-arbejde er nyttig og hensigtsmæssig! Forord Igennem adskillige år har jeg arbejdet med mennesker med borderline-problemer og som terapeut. Da jeg i sin tid begyndte

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål.

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Lav altid en udviklingsprofil ud fra Susanne Freltoftes: Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede, inden du begynder på de 6 sider med 10 spørgsmål, da du

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser Tag vare på dig selv som behandler eller underviser - en ressourceorienteret pædagogik udviklet i Bodynamic systemet. i af Merete Holm Brantbjerg Dette er 2.udgave af artiklen udgivet i Susanne van Deurs

Læs mere

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS Af: Studienummer: dip11245 Professionshøjskolen UCC Afdeling for udvikling, forskning og efter- og videreuddannelse Fleksibel diplomuddannelse

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Psykiatrien har en lang historie som en

Psykiatrien har en lang historie som en Hvad tæller, og hvem tæller? standardisering og emotionelt arbejde i psykiatrien Annette Kamp & Betina Dybbroe Arbejdet i sundhedssektoren i Danmark såvel som i andre europæiske lande har i de sidste årtier

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

c. Hvad har teatersport med Den Kreative Platform at gøre?

c. Hvad har teatersport med Den Kreative Platform at gøre? NOTAT Teoretiske betragtninger v/ Tyge Mortensen, www.kreativproces.dk.omkring Den Kreative Platform og dens 4 principper. som supplement til beskrivelse af Den Kreative Platform på http://kreativproces.dk/http://kreativproces.dk/wp-content/uploads/2010/03/dkp-samlet-

Læs mere