Trivsels- og. Tidlig indsats og forebyggelse. 0-5 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsels- og. Tidlig indsats og forebyggelse. 0-5 år"

Transkript

1 Trivsels- og bekymringsguide Tidlig indsats og forebyggelse 0-5 år VURDÈR DIN BEKYMRING September 2016

2 Indhold s. 3 Indikatorer for Spædbørn s. 4 Indikatorer for Småbørn s. 5 Huskeliste Indsatser i 1. og 2. led s. 6 Vejledning - Sådan bruger du Trivsels- og bekymringsguiden s. 9 Hvornår skal du sende en underretning? s. 9 Med og uden samtykke fra forældrene Tidlig opsporing - tidlig indsats Langt de fleste børn trives i deres hverdag, men flere undersøgelser viser, at nogle børn får brug for særlig støtte, og andre får vanskeligheder i mindre omfang. Derudover viser både forskning og praksiserfaring, at tidlig opsporing og tidlig indsats overfor udsatte børn er afgørende for både barnets trivsel og udvikling og chance for uddannelse, job og livskvalitet senere i livet. Trivsels- og bekymringsguiden understøtter Børne- og Ungepolitikkens værdier om læring, sundhed og trivsel til alle børn og unge. Børne- og Ungepolitikkens ambition er, "at kommunens dagtilbud, skoler og fritids- og kulturtilbud, i tæt samspil med børnene og deres forældre, skal give børn og unge de bedst tænkelige muligheder for et givende, aktivt og meningsfuldt liv". Det er derfor vigtigt, at vi er opmærksomme på de børn, som ikke trives og som kan være på vej ind i en problematisk udvikling. Det gælder både børn, der ændrer adfærd, og dem vi måske ikke ser, fordi de ikke gør opmærksom på sig selv. Trivsels- og bekymringsguiden er et obligatorisk redskab i arbejdet med tidlig opsporing og tidlig indsats for medarbejdere i kommunens dagtilbud og skoler, der arbejder med børn og unge 0-18 år. Trivsels- og bekymringsguiden er ikke en facitliste! Guiden er et refleksionsredskab, som du skal bruge til at vurdere barnets situation og bruge i samtalen med din leder, kollegaer og andre fagpersoner i kommunen. Børn kan godt vise forskellige tegn med indikatorer i flere områder samtidigt. Det er summen af indikatorer og risiko- og beskyttelsesfaktorer i barnets liv, der skal hjælpe dig til at forstå og handle. 2

3 Spædbørn Børn i generel trivsel a. Barnet er i trivsel og udvikling b. Barnet viser glæde og begejstring c. Barnet er interesseret i kontakt d. Barnet er nysgerrigt interesseret i sin omverden e. Barnet udviser tillid f. Barnet 'hviler' i sig selv Børn der viser tegn på faldende trivsel a. Barnets trivsel og udvikling er påvirket b. Barnet græder oftere end forventet c. Barnet fremstår sårbart og mere indadvendt end forventet d. Barnet har en ustabil søvnrytme e. Barnet indtager ikke føde svarende til sit alderstrin f. Barnet har flere sygedage end forventet g. Barnets hygiejne er ikke altid så god som den kunne være h. Barnet udviser ikke alderssvarende kommunikativ og sansemotorisk udvikling g. Barnet er grundlæggende glad og tilfreds h. Barnet har en velreguleret søvnrytme i. Barnet indtager føde svarende til sit alderstrin j. Barnet gennemgår en alderssvarende kommunikativ og sansemotorisk udvikling 3 Du kan udarbejde en indsatsplan i. Barnet er mere søgende efter voksenkontakt end forventet j. Barnet er mere tilbageholdende overfor kropskontakt end forventet k. Barnet er svingende i relationen til andre Du skal udarbejde en indsatsplan Børn der viser tegn på mistrivsel og langvarig belastning, der påvirker deres udvikling a. Barnets trivsel og udvikling er bekymrende b. Barnet reagerer ofte meget kraftigt eller er meget indadvendt c. Barnet er ukritisk søgende/klæbende eller afvisende overfor voksenkontakt d. Barnet har det vanskeligt med kropskontakt e. Barnet har en meget j. Der er synlige problemer i barnets bekymrende søvnrytme kontakt til forældre/nære voksne f. Barnet indtager ikke føde k. Barnet har det svært og indgår svarende til sit alderstrin ikke alderssvarende i den (spiser ensidigt, er småtspisende) relation, der tilbydes g. Barnets hygiejne er mangelfuld l. Der er meget lidt samarbejde og h. Barnet har helbredsproblemer kontakt mellem forældre og i. Barnets udvikling kommunikativt sundhedsplejen/institution/ og sansemotorisk er ikke dagpleje alderssvarende Du skal underrette om barnet Børn påvirket af langvarig belastning, der truer deres udvikling. Børn og unge i svære problemer Som spædbørn i orange trivsel men af mere alvorlig karakter og derudover: a. Barnet udviser mistrivsel og er truet i sin udvikling b. Barnets grundstemning er trist, alvorlig eller vred c. Barnet fremstår meget utrygt d. Barnets fremmøde er meget g. Barnet har meget svært ved at ustabilt være i kontakt med andre e. Der er en meget bekymrende børn og voksne kontakt mellem barnet og h. Kontakt og samarbejde mellem forældre forældre og sundhedspleje/ f. Forældrenes forhold til barnet institution/dagpleje er meget bærer præg af uforudsigelighed svær Du skal underrette om barnet

4 Børn i generel trivsel a. Barnet er i god trivsel og udvikling b. Barnet viser glæde og begejstring c. Barnet har et positivt selvbillede d. Barnet hviler i sig selv e. Barnet har en velreguleret søvnrytme Børn der viser tegn på faldende trivsel a. Barnets trivsel og udvikling er påvirket b. Barnet er påvirket i sin selvfølelse/selvtillid c. Barnet reagerer kraftigere eller er mindre synlig end forventet d. Barnet har problemer med koncentration og fordybelse e. Barnet indtager ikke føde svarende til sit alderstrin (spiser sparsomt eller ensidigt) Småbørn f. Barnet er grundlæggende glad og tilfreds g. Barnet indtager føde svarende til sit alderstrin h. Barnet gennemgår en alderssvarende social, kommunikativ, sproglig og sansemotorisk udvikling f. Barnet viser tegn på træthed g. Barnet har flere sygedage end forventet h. Barnets hygiejne er ikke altid så god som den kunne være i. Barnet udviser manglende social, kommunikativ, sproglig og/eller sansemotorisk udvikling j. Barnet er svingende i sin relation til forældre eller nære voksne Du kan udarbejde en indsatsplan k. Relationen ml. barnet og mor/far/forældrene er svingende l. Barnets forældre er mindre deltagende i daginstitutionens aktiviteter end tidligere m. Barnet er svingende i sin deltagelse i børnefællesskaberne Du skal udarbejde en indsatsplan Børn der viser tegn på mistrivsel og langvarig belastning, der påvirker deres udvikling a. Barnets trivsel og udvikling vækker bekymring b. Barnet fremstår usikker i sin selvfølelse/selvtillid, er angst og utryg c. Barnet reagerer ofte meget kraftigt eller er meget indadvendt d. Barnet har mange sygedage e. Barnet fordyber sig ikke, men skifter hele tiden aktiviteter f. Barnet indtager ikke føde svarende til sit alderstrin Du skal underrette om barnet Børn påvirket af langvarig belastning, der truer deres udvikling. Børn og unge i svære problemer Som børn i orange trivsel men af mere alvorlig karakter og derudover: a. Barnet viser sjældent glæde og fremstår trist, alvorlig eller vred b. Barnet fortæller noget bekymringsvækkende hjemmefra eller viser uvilje mod at fortælle om livet derhjemme (spiser næsten ikke, for meget eller for ensidigt) g. Barnets hygiejne er mangelfuld og er ikke altid påklædt efter årstiden h. Barnet udvikler sig ikke alderssvarende socialt, kommunikativt, sprogligt eller sansemotorisk i. Barnet er ukritisk kontaktsøgende og/eller har en seksualiserende adfærd j. Barnet har svært ved at skabe relationer til voksne og jævnaldrende c. Barnet kontakter ukritisk ukendte voksne d. Barnet har meget svært ved at håndtere stressede situationer e. Forældrenes forhold til barnet bærer præg af uforudsigelighed f. Barnet er desorienteret eller utryg i relationer til voksne/andre børn 4 j. Barnet har synlige problemer i relation til forældre/ nære voksne k. Barnets forældre er svære at komme i dialog med l. Forældrenes deltagelse i barnets hverdag er svingende og tilgodeser ikke barnets behov m. Barnets deltagelse i børnefællesskaberne er svær og sporadisk g. De nære omsorgspersoner udtaler sig meget negativt om barnet h. Forældrene møder sjældent op til aftaler eller fællesarrangementer i. Barnet er ikke en del af børnefællesskaberne. Barnet er tålt men ikke anerkendt Du skal underrette om barnet

5 Huskeliste Indsatser i 1. og 2. led Handlinger og indsatser i det gule indsatsområde indgår også i det orange og røde. Kun nye handlinger og indsatser er beskrevet i det orange og røde indsatsområde Børn i generel trivsel Forebyggende arbejde generelt med opmærksomhed på barnsets udvikling, trivsel, læring og sundhed Børn der viser tegn på faldende trivsel Dialogmøde Tal med forældrene og del din bekymring Samtykke Forældrene skal give samtykke til at fagpersoner kan tale om barnet med andre fagpersoner i kommunen. Fagpersoner kan drøfte bekymringer anonymt med andre fagpersoner i kommunen Indsatsmøde Drøft forbyggende tiltag og koordinere indsatser Tovholder i 1. led Udpeg en tovholder, der koordinerer indsatser i 1. led. Ved behov udpeges der også en tovholder i 2. led Lav en indsatsplan Lav en indsatsplan Det pædagogiske team udarbejder en indsatsplan eks. sammen med ressourceteamet Rådgivning og forebyggende indsatser Forældre og børn kan få rådgivning og hjælp hos en sundhedsplejerske, logopæd, fys-ergoterapeut, psykolog eller socialrådgiver eller i Familiehuset Børn der viser tegn på mistrivsel og langvarig belastning, der påvirker deres udvikling Tovholder i 2. led Udpeg en tovholder, der koordinerer indsatser med tovholder i 1. led Ad hoc møde Tværfaglige drøftelser og koordinering mellem 1. og 2. led Specialtilbud og familiebehandling Hvis barnet har behov for et specialtilbud og/eller der er behov for familiebehandling skal det forelæggges visitationsudvalget Børn og unge påvirket af langvarig belastning, der truer deres udvikling. Børn og unge i svære problemer Forebyggende foranstaltninger Forebyggelse og Rådgivning udarbejder en børnefaglig undersøgelse og visiterer til indsatser til familien Underretning Når et barn mistrives og får brug for særlig støtte, skal du dele din bekymring og underrette om det Børnefaglig undersøgelse Forebyggelse og Rådgivning skal vurdere, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse Underretning Du skal sende en underretning, når et barn har svære problemer Anbringelse Forebyggelse og Rådgivning vurderer om barnet har behov for anbringelse uden for hjemmet Tidlig indsats og forebyggelse i Rudersdal Kommune 5

6 Vejledning Sådan bruger du Trivsels- og bekymringsguiden Trivsels- og bekymringsguiden skal bruges til at sætte ord på og vurdere den bekymring, du har for et barn. Også selv om bekymringen kun er en anelse, er det vigtig at du vurderer dine oplevelser og 'det anede'. Det er en proces at blive bevidst og afklaret om, hvilken situation barnet befinder sig i, og hvem der skal inddrages i afklaringsprocessen. Du skal tage afsæt i dine iagttagelser, de tegn og signaler, du observerer. Det er vigtigt, at du deler din bekymring med andre. Tal med forældrene, din kollega, din leder og/eller andre fagpersoner i kommunen. I din vurdering af barnet er det vigtigt at komme hele vejen rundt og se barnet i relation til det system, de handlinger, muligheder og begrænsninger, som barnet påvirker og påvirkes af. Systemet og de forskellige forhold består både af et individperspektiv, et aktørperspektiv og et kontekstperspektiv. De tre perspektiver med hjælpespørgsmål beskrives herunder og på side 7. I barnets lærings- og udviklingsmiljø kan der optræde en række opretholdende faktorer, som fastholder barnet i bestemte mønstre, læringsstile og fremtrædelser. De opretholdende faktorer og opsummerende spørgsmål beskrives s. 8. Individperspektivet Se på hvordan barnets individuelle forudsætninger og egenskaber påvirker dets trivsel og udvikling, herunder også hjemme- og familieforhold. Hjælpespørgsmål til refleksion og dialog omkring barnet: - Hvordan vil du beskrive barnets trivsel og udvikling? - Hvad er barnets individuelle forudsætninger og egenskaber? - Hvordan er barnets relation til familien, andre børn og fagpersoner? 6

7 Aktørperspektivet Betragt barnet som en aktør, der forsøger at påvirke eget liv og skabe mening. Se på hvordan barnets intentioner og opfattelse af virkeligheden påvirker dets trivsel og udvikling Hjælpespørgsmål til refleksion og dialog omkring barnet: - Hvad forsøger barnet at gøre for at påvirke sit eget liv og skabe mening? - Hvilke intentioner har barnet? - Hvordan er barnets opfattelse af virkeligheden? - Er der noget barnet gør, der undrer dig? Hvor ofte oplever du det? Hver uge, dag eller time? Kontekstperspektivet Hav fokus på hvordan de sociale sammenhænge barnet indgår i og fremtræder i påvirker dets trivsel og udvikling. Det kan fx være de lærings- og udviklingsmiljøer, de mennesker og sammenhænge, som barnet er en del af Hjælpespørgsmål til refleksion og dialog omkring barnet: - Hvilke sammenhænge indgår barnet i? - Hvad karakteriserer de miljøer, som barnet påvirker og bliver påvirket af? - Er der forskelle i din og andres opfattelse af barnet? Hvordan viser det sig? - Hvordan fungerer samarbejdet omkring barnet? Fx med familien og andre fagpersoner 7

8 Opretholdende faktorer I barnets lærings- og udviklingsmiljø kan der være opretholdende faktorer, som fastholder barnet i bestemte læringsstile og handlemønstre. De opretholdende faktorer er med til at fastholde barnet i mønstre, som man som fagperson i en daginstitution eller skole, skal være opmærksom på og bevidst om i samarbejdet omkring barnet. De opretholdende faktorer kan være knyttet til: - Barnets egne fortolkninger af en sammenhæng - Relationer mellem barnet, andre børn/unge eller voksne - De voksnes eller kammeraternes fortolkninger af en aktør og/eller sammenhæng (han er altid den, der skaber konflikter, hun giver for let op, han laver ustandseligt intriger mv.) - Samarbejde mellem hjem og dagtilbud/skole - Den pædagogiske kultur (uhensigtsmæssige strukturer, uklare regler, for mange eller for få aktivitetsskift, manglende differentiering, for lidt vægt på glæde og opmuntring) - Ydre faktorer (plads/bygninger, økonomi, kompetencer) Opsamlende spørgsmål: - Har du afprøvet noget i forhold til det, der undrer dig, og hvordan virkede det? - Hvad kan du gøre mere af, så barnet trives bedre? - Er der perspektiver, du ikke ser? - Hvor har du din viden fra?: Egne eller andres iagttagelser Dialog med barnet eller andre - Hvordan skal der handles på din bekymring? Hvordan skal vi samarbejde med forældrene? Hvem skal handle hvornår? Hvem er tovholder? Den faglige viden om tegn og reaktioner skal altid sættes i forhold til den viden, man har om det konkrete barn og dets familie. Hvor gammelt er barnet? Hvor modent er barnet? Hvordan er barnets livsvilkår, og i hvilken kontekst kommer barnets mistrivsel eller bekymrende adfærd til udtryk? Er der faktorer, der øger risikoen for barnet? Hvad er konkret observeret, og hvad har barnet eventuelt selv konkret givet udtryk for? 8

9 Hvornår skal du sende en underretning? Som offentligt ansat har du en særlig underretningspligt for børn og unge under 18 år. Pligten til at underrette går forud for din tavshedspligt. Det betyder, at du har skærpet pligt til at reagere, hvis du får kendskab til eller får grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for hjælp eller særligt støtte. Begrebet 'særlig støtte' skal forstås sådan, at behovet ligger ud over hvad forældrene og netværket omkring barnet selv kan klare - og daginstitution/skole, sundhedsplejerske og psykolog kan tilbyde gennem rådgivning og vejledning. Når der er tale om sager om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge, skal du altid omgående sende en underretning. Når du sender en underretning, er det uanset sagens karakter centralt, at du beskriver barnets situation i forhold til individ-, aktør- og kontekstperspektivet og de opretholdende faktorer. Alle underretninger bliver vurderet i forhold til, om der er behov for akut hjælp. Det skal ske inden for 24 timer efter, at vi har modtaget underretningen. Sagsbehandleren i Skole og Familie vil efterfølgende tage kontakt til barnet og familien og undersøge sagen. Du kan sende din underretning til Læs mere om at sende en underretning på rudersdal.dk/bekymretforetbarn, hvor du også finder Underretningsguiden. Er du i tvivl, kan du tale med den sagsbehandler eller psykolog, der er tilknyttet institutionsområdet. Tal med din leder, det er vigtig at du deler din bekymring med andre. Læs mere om dine handlemuligheder i 'Huskelisten Indsatser i 1. og 2. led'. Du hører altid fra os, når du sender en underretning. Du får en kvittering inden seks dage om, at Skole og Familie har modtaget din underretning. Med og uden samtykke fra forældrene Forældrene skal give samtykke til, at fagpersoner kan tale om barnet med andre fagpersoner i kommunen. Et samtykke sikrer, at forældre er indforstået med, at deres forhold drøftes i et tværfagligt forum og med fagpersoner fra kommunen. Du kan læse mere om samtykke og deling af fortrolige oplysninger i pjecen 'Hvad må du sige?'. Pjecen finder du på rudersdal.dk/bekymretforetbarn. I helt særlige tilfælde, fx ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb fra forældrenes side, kan fagpersoner med kendskab til barnet mødes én gang, uden at der er indhentet samtykke fra forældrene (jf. 49a i Serviceloven). Her kan der udveksles oplysninger om rent private forhold vedrørende personlige og familiemæssige omstændigheder som led i det tidlige og forebyggende arbejde og for at kunne vurdere en bekymring. 9

Trivsels- og bekymringsguide et refleksionsredskab

Trivsels- og bekymringsguide et refleksionsredskab Intro til Trivsels- og bekymringsguiden Formålet med Trivsels- og bekymringsguiden er, at den skal være en hjælp til at få sat ord på det anede og de første spæde signaler/tegn på mistrivsel hos et barn

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud

Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

Trivsels- og. Tidlig indsats og forebyggelse. 6-18 år

Trivsels- og. Tidlig indsats og forebyggelse. 6-18 år Trivsels- og bekymringsguide Tidlig indsats og forebyggelse 6-18 år VURDÈR DIN BEKYMRING September 2016 Indhold s. 3 Indikatorer for Skolebørn* s. 4 Indikatorer for Unge* s. 5 Huskeliste Indsatser i 1.

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015 Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2015 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2013 1 Formål Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015 Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2015 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

6 til 10 år. Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing

6 til 10 år. Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte de fagprofessionelle

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte de fagprofessionelle

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015 Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2015 1 TRIVSELSSKEMA FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

BØRN OG UNGES SIGNALER

BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER Dette kapitel handler om de tegn og signaler hos børn, unge og forældre, du som fagperson kan være opmærksom på, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Sagsgange og handleguides for dagplejen.

Sagsgange og handleguides for dagplejen. Sagsgange og handleguides for dagplejen. Brugen af trivselsskemaerne er et led i den tidlige forebyggelse og indsats som Vejen Kommune har stort fokus på. Vejen Kommunes definition på forebyggelse opdeles

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Resultatdokumentation Børne- og familieområdet. Baggrundsoplysninger. Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning.

Resultatdokumentation Børne- og familieområdet. Baggrundsoplysninger. Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning. Resultatdokumentation Børne- og familieområdet Århus Kommune Socialforvaltningen Skematype: Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning Baggrundsoplysninger Foranstaltning Afdeling

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE

PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE Oplæg PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE Status, august 2017 Vist den 18. september handicaprådet Udarb af Elsebeth Kirk Muff ekm@sus.dk BAGGRUND OG PROCES Baggrund Mål: Tidligt blik for de børn

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE OMSKÆRING ER STRAFBART Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler kan du møde familier, hvor der er mistanke om, at piger står for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål Faktor 1: Udvikling og adfærd (Faktoren er opdelt i tre spørgsmål) Spørgsmål a): Udadreagerende adfærd Vedrører personens emotionelle tilstand i relation til udadreagerende adfærd. Den udadreagerende adfærd

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Tidlig opsporing af børn i en udsat position

Tidlig opsporing af børn i en udsat position Tidlig opsporing af børn i en udsat position ARBEJDSBESKRIVELSE FOR FAGPROFESSIONELLE I BØRNEHAVEN FORORD Opsporingsmodellen består af fire metoder, som skal understøtte den tidlige opsporing af børn i

Læs mere

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet København den 15. maj 2012 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet I det følgende beskrives 12 opmærksomhedspunkter som kommunalbestyrelsen skal være

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

19-11-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0241996. Dokumentnr. 2014-0241996-1

19-11-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0241996. Dokumentnr. 2014-0241996-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering om anvendelse af fælles redskab til tidlig opsporing af udsatte børn Baggrund I december

Læs mere