SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN"

Transkript

1 SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013

2 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale strategier for digitalisering 2. Governance i forhold til telemedicin og tanker bag denne 3. Skitsen til det afprøvningsprojekt som er aftalt i et af initiativerne. 4. Lidt om sammenhængene til projekterne og markedet der ligger udenfor de telemedicinske initiativer

3 INITIATIVER FRA DIGITALISERING MED EFFEKT

4 En række projekter der forventet afsluttes i 2015 med sigte på: 1. National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering og af telepsykiatri mellem psykiatriske sengeafdelinger og distriktspsykiatri 2. Afprøvning af telemedicin i stor skala på de mest modne områder og tilvejebringelse af et solidt evalueringsgrundlag (KIH og Telecare Nord) 3. Demonstration af telemedicin på mindre modne områder, der kan tilvejebringe beslutningsgrundlag (internetpsykiatri og tværsektoriel telepsykiatri) 4. Udvikling af fælles rammer for telemedicin, bl.a. ved etablering af referencearkitektur og standarder Initiativet har til formål at sikre fremdrift og god evaluering, så beslutning om evt. national udbredelse af telemedicinske løsninger hviler på et solidt grundlag. Der afsættes ikke yderligere økonomi til initiativet.

5 KORTLÆGNING 1.1 Kortlægningen giver væsentligt input til 3 nationale telemedicin opgaver National og international erfaringsopsamling i regi af den nationale koordineringsgruppe for telemedicin Når der skal findes kandidater til næste bølge af storskalaprojekter eller udbredelse Når der skal fastlægges standarder, infrastruktur og referencearkitekturer

6 HOVEDTIDSPLAN 2014 Initiativ 1.1d Sikre fremdrift af Sår KIH TCN Telepsyk Internetpsyk Evalueringer og BC Ref. Arkitektur og standardisering Balanceret evidens Overblik teknologi og anvendelse Programkoordinationsgruppen Ansvar for initiativ 1.1.a &c Overvåge initiativ 1.1.b & d Rapporterer til Bestyrelse og styregruppe for digitalisering 2015 Initiativ 1.1b Afprøvning, modning, udbygning af telemedicin infrastruktur Hjemmemonitorering, Billeder, Video Initiativ 1.1c Dansk model for udbredelse af hjemmemonitorering Jura, Teknik, roller/ansvars fordeling, Finansiering og byrdefordeling, Fælles løsninger, Fælles drift Initiativ 1.1a Afprøvning på nye patientgrupper

7 For at understøtte udbredelsen af telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet gennemføres en afprøvning, modning og udbygning af den telemedicinske infrastruktur med afsæt i den eksisterende infrastruktur på sundheds-it området. Initiativet skal være gennemført i Den nationale infrastruktur skal sikre: At data fra telemedicinske løsninger kan deles på tværs af alle parter i sundhedsvæsenet At man hurtigt og omkostningseffektivt kan implementere nye telemedicinske løsninger ved at stille aftaler, services og komponenter til rådighed for myndigheder og private virksomheder At udgifterne til fortsat udvikling og drift reduceres ved at der benyttes fælles løsninger

8 RSI PEJLEMÆRKER

9 FOKUSOMRÅDE FRA DIGITAL VELFÆRD

10 NATIONAL KOORDINATIONSGRUPPE FOR TELEMEDICIN Formål med koordinationsgruppen Med den nye digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet og Strategi for digital velfærd er der iværksat et samlet nationalt program for telemedicin. I den forbindelse etableres en ny national koordinationsgruppe for telemedicin, der har ansvar for at koordinere de nationale telemedicin-aktiviteter. Koordinationsgruppens opgave er at forestå denne koordinering samt at forberede beslutningsoplæg til både den nationale bestyrelse for sundheds-it og styregruppen for digital velfærd. Gruppen har ikke ansvar for at eksekvere, sikre fremdrift eller beslutte projekter. Den skal sikre det faglige indhold og den kliniske forankring i ovenstående og indstille til beslutning og udmøntning af midler til den nationale bestyrelse for sundheds-it og styregruppen for digital velfærd

11 NATIONAL KOORDINATIONSGRUPPE FOR TELEMEDICIN Opgaver 1. Følge fremdrift i realiseringen af de fem udbredelses- og modningsinitiativer i handlingsplanen (Initiativ 1.1) 2. Vedligeholde og kvalitetssikre overblik over telemedicin i Danmark (Initiativ 1.1) 3. Forestå en grundig erfaringsopsamling i både ind- og udland af telemedicinske storskalaprojekter (Initiativ 1.1) 4. Beskrive en dansk model for telemedicinsk hjemmemonitorering (Initiativ 1.2) 5. Forestå udpegning og modning af de næste telemedicinske områder med henblik på national udbredelse (Initiativ 1.3) 6. Modtage løbende status og fremdrift for arbejdet med telemedicinsk infrastruktur samt fagligt at godkende endelig plan for infrastrukturarbejdet (Initiativ 1.4)

12 FORMÅLET MED AFPRØVNING At få afprøvet anbefalinger til standarder, andre arkitekturprodukter og infrastrukturelementer Beslutningstagerne skal på baggrund af afprøvningen kunne beslutte hvorledes infrastrukturen skal udbygges

13 FASE PLAN AFPRØVNING INITIATIV 1.4 & INITIATIV 1.1.B Projekt/programledelse Fælles start Q Erfaringer Behov Fast track Infrastruktur Profileringer af Metadata, Dokumenttyper, PHMR, OID, Klassifikationer Deltagere KIH TCN SÅR Telepsyk Flere? GTS 4S Produkt -krav til standardisering -krav til infrastruktur -aftaler Afprøvnings kernen Pilot/lab Forberedelse Test kernen Q1 -Q Evalu ering Driftforbered. Q Evalu ering Drift Q Evaluering, Inklusion, Kommunikation og Dialog Test bølge 1 Q Evalu ering Pilot/lab Test bølge 2 Q Fortsat drift? 2015 Evalu ering

14 VÆSENTLIGE PRINCIPPER Forretningsmæssige principper Informationsprincipper Tekniske principper

15

16 FORRETNINGSMÆSSIGE PRINCIPPER Realisering af national arkitektur og infrastruktur skal ske trinvist og behovsstyret Data/dokumenter gøres tilgængeligt digitalt og med så få bindinger som muligt Understøtte anvendelse af internationale og nationale standarder Udvælgelse af standarder, skal styres af, hvad der er bred markedsunderstøttelse af (nu og på sigt)

17 INFORMATIONSPRINCIPPER Standardisering af metadata fastlægges nationalt Opsamling af helbredsdata skal ske på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau

18 TEKNISKE PRINCIPPER Fremsøgning/visning skal så vidt muligt være uafhængig af dokumentkilde Anvendelse af national infrastruktur

19 COMMON ASSESSMENT METHOD FOR STANDARDS AND SPECIFICATIONS En række kriterier, der sikrer transparens i valg af nationale standarder og løsninger Ikke blot en vejledning til vurdering og valg af standarder og specifikationer, men som reference vil CAMSS uddybe og forklare disse valg. Assessment Scenario Discarded Proposal Consideration Assessment Recommendation Authorisation Adoption Different business scenarios lead to the proposal of formal specifications or standardisation organisations to be assessed. Public administrations or external stakeholders initiate this proposal for adoption. For the specific assessment scenario, an assessment panel is set up to evaluate and select the relevant formal specifications, for example according to business needs and requirements or a proposed standardisation organisation. The analysis of the formal specification(s) or standardisation organisation is performed based on a set of assessment criteria. This could include possible consultations with relevant external stakeholders Based on the assessment results, the assessment panel discusses, evaluates and provides an advice for the selection and adoption of the formal specification(s) or the acceptance of the standardisation organisation. Based on the recommendation and assessment results, a decision-making body discusses and takes a decision on the adoption of the formal specification(s). A possible classification could be provided (e.g. depending on lifecycle). The formal specification(s) is possibly adopted within public administrations according to the authorisation decision and classification. After a certain period, the adopted formal specification(s) could be reviewed and re-assessed.

20 CAMSS KRITERIER 1. Anvendelighed Krav Genanvendelighed Kompatibilitet Afhængigheder 2. Modenhed Status Kvalitet Stabilitet 3. Åbenhed Organisation Proces Dokumentation 4. Markedsunderstøttelse Implementeringer Markedsefterspørgsel Brugere 5. Potentiale Omfang Risici Vedligehold og udvikling 6. Sammenhæng Eksisterende EU standard Overflødig EU standard Teknisk specifikation overvejes

21 ERFARINGER OG EFFEKTMÅLING Stor efterspørgsel på en troværdig metode til vurdering af telemedicinske metoder og projekter MAST Model for ASsessment of Telemedicine Tværfaglige vurderinger (domæner) 1. Helbredsproblem og karakteristika ved metoden eller apparatet 2. Sikkerhed 3. Klinisk effektivitet 4. Patientperspektiver 5. Økonomiske aspekter 6. Organisatoriske aspekter 7. Socio-kulturelle, etiske og juridiske aspekter Måske en mini-mast-model?

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Frivillige kompetencer på rette sted

Frivillige kompetencer på rette sted Frivillige kompetencer på rette sted Katalog over metoder til inddragelse af frivillige med særlige kompetencer i supplerende tilbud til mennesker med handicap med fokus på partnerskab mellem den offentlige,

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere