BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1 Brug 1 Læk kompensering 2 Udåndingsport test 4 2 Taster og display 5 Patient kredsløbs forbindelser 5 Justerings hjul 6 Display taster 6 Hårde taster 9 Grafisk display 11 Bagpanel 11 Batterier 12 Tilbehørs moduler 12 3 Opsætning af systemet 13 Tænding af systemet 14 Ændring af sprog 15 4 Start procedure 16 5 CPAP funktionen 18 Ændring til CPAP funktion 18 Justering af parametre i CPAP funktionen 18 Justering af alarmgrænser 19 6 S/T funktionen 22 Ændring til S/T funktionen 23 Justering af parametre i S/T funktionen 23 Justering af alarmgrænser 23 7 Options display 27 Brug af Options displayet 27 8 Justering af grafiske display 29 Justering af grafernes akser 29

3 9 Alarmer og problemløsning 31 System alarmer 31 Patient alarmer 33 Alarmer 34 Maske problemer 35 Advarsler 36 Information om genindånding af CO 2 37 Modsætninger 38 Patient forholdsregler Oxygen 39 Oxygen modul 39 Tilførelse af supplerende oxygen 40 Supplerende oxygen koncentrationer Rensning og vedligeholdelse 42 Rensning af Vision 42 Erstatning af indgangs filteret 42 Udskiftning af system sikringerne 43 Strømstyrke 43 Kredsløbs muligheder Specifikationer 44 Omgivelser 44 Størrelse 44 Strøm 44 Interne batterier 44 Indgangs filter 44 Display grænser og øgninger 45 Symboler 45

4 1 1. Introduktion Vision ventilatoren fungerer enten i en CPAP eller S/T (spontan/tid) funktion. Ved hjælp af et oxygen modul kan man tilføre op til 100% oxygen til patienten. Lækkompensation sørger for at det indstillede tryk bevares på trods af utætheder i kredsløbet. Vision er specielt velegnet til brug med maske og sikrer synkron ventilation på trods af ændringer i vejrtræknings mønster og kredløbs utætheder. En udåndings port sikrer CO 2 eliminering fra slangesættet under ind- og udånding. Hørlige og synlig alarmer aktiveres, hvis der er system- eller komponentfejl. Der er ligeledes patient alarmer. Displayet på Vision viser realtime grafik for tryk, volumen og flow, indeholder kontrol funktioner, normalværdier og alarmer. Brug Luftstrøms grænse kontrol Luftstrøms grænse kontrol bruges til at opdage afmontering af patienten, til at mindske luftstrømmen under tomgangs brug (ingen terapi), og når man tilpasser masken til terapi. Denne funktion aktiveres, når det proximale tryk falder til 1 cm. H 2 O i længere end 5 sekunder. Den stoppes, når patient forbindelsen er genoptaget og en spontan vejrtrækning indledt. Luftstrøms analyse Systemets præcisions- og responsevne vedligeholdes af konstante analyser af luftstrømmen. Luftstrømmen analyseres for at kontrollere, at det totale flow (V tot ) i patient kredsløbet er = vejrtræknings frekvensen (V est ) + kredsløbs utæthederne (V leak ). Kredsløbs utætheder omfatter både tilsigtede utætheder (udåndings porten) såvel som utilsigtede utætheder, som kan være i kredsløbet eller ved patient forbindelsen (V leak = tilsigtet + utilsigtet utætheder). V tot = V est + V leak

5 2 Læk kompensering Vision kan beregne og automatisk kompensere for utilsigtede og varierende utætheder i systemet. Respons En vigtig funktion på Vision, når den bruges i S/T funktionen, er dens evne til at opdage en spontan vejrtrækning, der får ventilatoren til at udløse IPAP og derefter accelerere til EPAP. Vision sporer konstant vejrtræknings mønstre og justerer automatisk for at sikre optimal respons, når vejrtræknings mønstre ændres eller kredsløbs utætheder opstår. Viste værdier Overvågnings skærmbillede Overvågnings skærmbilledet viser værdier for: CPAP (kun i CPAP funktionen). IPAP. EPAP. Inspiratorisk peak tryk (PIP). Tre værdier vises på Data Displayet: Beregnet udåndet tidal volumen (VT). Beregnet udåndet minut ventilation (MinVent). Rate (total vejrtræknings frekvens). CPAP, IPAP og EPAP (cm. H 2 O) - CPAP, IPAP og EPAP displayene er målinger målt ved patient forbindelsen. Målingerne er realtime.

6 3 Rate (BPM) - Den totale vejrtræknings frekvens er et løbende gennemsnit af de seks sidste vejrtrækninger (spontane + kunstige). Alle display værdier opdateres ved slutningen af hver vejrtrækning. Vurderet volumen (ml) - Viser en vurderet aflæsning for udåndings volumen for den sidste vejrtrækning. Displayet opdateres ved slutningen af hver vejrtrækning. Hvis værdien blinker, er det tegn på en ustabil aflæsning. Når volumen stabiliseres, stopper værdien med at blinke. Vurderet minut ventilation (L/min) - Viser den vurderede minut ventilation baseret på et løbende gennemsnit af de sidste seks vejrtrækninger. Displayet opdateres ved slutningen af hver vejrtrækning. Inspiratorisk peak tryk (cm. H 2 O) - Viser peak trykket, der opnås under vejrtrækningen. Målingen er proximal til patient forbindelsen. Displayet opdateres ved slutningen af hver indånding. Disse værdier vises også på Data displayet, når Parameter displayet er aktivt. Utæthed (L/min) - Viser enten Patient utæthed eller Totale utæthed. Patient utæthed - Når udåndingsport testen er udført, måler apparatet utætheden ved udåndings porten og trækker denne værdi fra den totale utæthed. Patient utætheden er gennemsnits værdien beregnet over hele vejrtræknings cyklusen. Displayet opdateres efter hver vejrtrækning. Totale utæthed - Hvis udåndings port testen ikke udføres, vises den totale utæthed (tilsigtede + utilsigtede). Den totale utæthed er gennemsnits værdien beregnet over hele vejrtræknings cyklusen. Displayet opdateres efter hver vejrtrækning. Ti/Ttot (%) - Indåndings Tid/Total Cyklus Tid - Viser forskellen mellem længden af indåndings tiden (Ti) og længden af den totale vejrtræknings cyklus (Ttot). Displayet opdateres ved slutningen af hver vejrtrækning. % Pt. Triggered (%) - Procentdel af patient udløste vejrtrækninger - Viser procentdelen af spontane vejrtrækninger af det totale antal. Displayet opdateres hvert minut og nulstilles ved funktions ændring eller strømafbrydelse. Er kun aktiv i S/T funktionen.

7 4 Udåndingsport test Når apparatet tændes, og systemet har gennemført en selvtest, vises Start-up displayet. Her kan man udføre udåndings port testen. Når en test udføres, viser displayet den utilsigtede utæthed (displayet vises som Pt. Leak på Data displayet). Hvis testen ikke udføres eller ikke kan fuldføres, kan systemet ikke måle den tilsigtede utæthed, og vil i stedet vise værdien for den totale utæthed (tilsigtet + utilsigtet). Displayet vises som Tot. Leak i Data displayet.!!! Udfør udåndings port testen ved tænding af systemet, og ved udskiftning af udåndings porte.!!! Udåndings port testen skal udføres, når man bruger Plateau ventilen (PEV), da utætheden ved PEV er en anden i forhold til engangs udåndings porten eller Whisper Swivel.

8 5 2. Taster og display Ovenstående viser frontpanelet. Vision har otte hårde taster og ti display taster. En hård tast udfører én funktion. Display tasternes funktion er afhængigt af displayet. Tastens funktion beskrives i feltet ved siden af tasten. Displayet viser realtime grafik for tryk, volumen og flow. Patient kredsløbs forbindelser Patient forbindelses port Her kan monteres et 22mm. ID bakterie filter. Tryk port Tryk porten overvåger patient trykket ved hjælp af en 1/8 ID tryk slange.

9 6 Justerings hjul Justerings hjulet ændrer en værdi valgt ved hjælp af en blødtast. Værdien øges ved at dreje hjulet med uret og mindskes ved at dreje mod uret. Display taster Vision har 10 taster, der er placeret langs displayet. De bruges til at aktivere eller markere feltet ved siden af tasten. Når man trykker på en tasten markeres feltet som tegn på, at den tilhørende parameter er aktiv og kan justeres med justerings hjulet. Hvis man trykker igen på samme tast deaktiveres parameteren. Hvis feltet er blankt har den tilhørende tast ingen funktion. Feltet indeholder relevante data. Tast funktioner CPAP Formål: Justerer det konstante positive luftvejs tryk. Aktiv i: CPAP funktionen. Grænser: 2 til 20cm. H 2 O. Øgning: 1cm. H 2 O.

10 7 %O 2 Formål: Justerer oxygen koncentrationen, der leveres af oxygen modulet. Aktiv i: CPAP og S/T funktionen. Grænser: 21 til 100%. Øgning: 4% fra 21 til 25%, 5% fra 25 til 100%. Bemærkning: Denne tast er kun aktiv, hvis oxygen modulet er installeret. IPAP Formål: Justerer tryk niveauet for indåndings fasen. Aktiv i: S/T funktionen. Grænser: 2 til 40cm. H 2 O. Øgning: 1cm. H 2 O. Bemærkning: IPAP værdien kan ikke indstilles lavere end EPAP værdien. EPAP Formål: Etablerer basislinje trykket (PEEP). Aktiv i: S/T funktionen. Grænser: 2 til 20cm. H 2 O Øgning: 1cm. H 2 O. Bemærkning: EPAP værdien kan ikke indstilles højere end IPAP værdien. Rate Formål: Aktiv i: Grænser: Øgning: Bemærkning: Justerer antallet af kunstige vejrtrækninger. S/T funktionen. 4 til 40 BPM (vejrtrækninger pr. minut). 1 BPM. Indåndings tiden er aldrig længere end udåndings tiden og max. 3 sekunder.

11 8 Timed Insp Formål: Aktiv i: Grænser: Øgning: Justerer længden af en kunstig indånding. S/T funktionen. 0,5 til 3 sekunder. 0,1 sekund. IPAP Rise Time Formål: Aktiv i: Grænser: Øgning: Justerer stigningshastigheden for det inspiratoriske tryk. S/T funktionen. 0,05 til 0,4 sekunder. 0.05, 0.1, 0.2 og 0.4 sekunder. IPAP stignings tiden kan justeres for at øge patient komforten. Man kan enten mindske eller øge stigningen ved trykovergangen til IPAP. Som figuren herunder viser, bestemmes hastigheden, med hvilken luftvejstrykket når IPAP indstillingen, af den valgte stignings tid. En kort stignings tid resulterer i en markant øgning i det inspiratoriske flow og en hurtig stigning i trykket; en langsommere stignings tid mindsker det inspiratoriske flow, hvilket resulterer i en langsommere trykstigning.!!! Overvåg trykgrafen på displayet, mens IPAP stignings tiden justeres for at sikre, at et korrekt trykstøtte mønster opnås.

12 9 Hårde taster Overvågnings tast Formål: Bemærkning: Viser overvågnings displayet. Hvis der ikke er nogen aktivitet i tre minutter, vises overvågnings displayet automatisk. Parameter tast Formål: Viser parameter displayet. Her kan parametrene justeres. Funktions tast Formål: Viser funktionsændrings displayet. Her kan parametrene indstilles, før en funktionsændring foretages. Alarm tast Formål: Viser alarm displayet. Her kan alarm grænser indstilles.

13 10 Skala tast Formål: Viser skalerings displayet. Her kan grafernes akser justeres. Kan ikke bruges, når funktionsændrings displayet vises. Frys/Frigiv tast Formål: Fryser eller frigiver grafer. Kan ikke bruges, når funktionsændrings displayet vises. Stop af Alarm tast Formål: Stopper lydalarmen i to minutter. Alarm Silenced vises i meddelelses området. En ny alarm, der opstår i denne periode udløser kun en synlig alarm.!!! Ved svigt af respiratoren kan alarmen og Apnea alarmen kan ikke stoppes i to minutter. Alarm nulstillings tast Formål: Afbryder to minutters perioden og nulstiller synlige alarmer. Alarmen aktiveres igen, hvis årsagen til alarmen ikke er rettet.

14 11 Grafisk display Funktions/Meddelelses display Ved almindelig brug viser dette display den aktive funktion og aktive display. Her vises også alarm meddelelser. Grafisk display Det grafiske display viser realtime grafer for tryk, volumen og patientflow. En kunstig vejrtræknings markør (V) vises på volumen grafen i S/T funktionen, når en kunstig vejrtrækning udløses. Data display Data displayet viser op til seks parametre afhængigt af den valgte funktion. Bagpanel

15 12 Start/Stop kontakt Når ledningen er sat i en stikkontakt føres der strøm til Vision. Start/Stop kontakten starter og stopper kun blæseren. Batterier Vision indeholder et internt NiCAD batteri, der forsyner lydalarmen i 20 minutter ved strømsvigt. Ved strømsvigt bruges et litium batteri til at gemme information for parametre og alarmgrænser for funktionen. Denne information bevares i hukommelsen i op til et år uden strømtilførsel. Tilbehørs moduler Alarm modul Et alarm modul kan tilføjes, så der er alarmer for Lav Minut Ventilering, Lav Rate og Høj Rate. Oxygen modul Se afsnit 10, Oxygen.

16 13 3. Opsætning af systemet!!!blokering eller delvis blokering af udåndings porten kan resultere i genånding. 1 Saml patientkredsløbet.!!! Brug altid et bakterie filter. 2 Forbind filteret til patientforbindelses porten. Forbind patient kredsløbet til bakterie filteret. Forbind den proximale tryk slange til tryk indgangen på Vision. Hvis man bruger en fugter, skal den forbindes efter montering af bakterie filteret. Oxygen modul Hvis man bruger oxygen modulet, skal man forbinde højtryks oxygenkilden til oxygen modulets indgang. 3 Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.

17 14 4 Sæt den elektriske ledning i stikkontakten på bagsiden af apparatet.!!! Det anbefales, at man ikke bruger en adapter eller en forlængerledning. 5 Kontrollér, at Start/Stop kontakten står på STOP og sæt ledningen i stikkontakten. Tænding af systemet 1 Sæt Start/Stop kontakten til START. 2 Tryk på tasten Test Exh Port for at begynde en udåndingsport test. 3 Kontrollér samlingen af patient kredsløbet. Blokér maske- eller kredsløbs utætheder under test sekvensen.!!! Udåndings porten skal forbindes til kredsløbet. Hvis man bruger en Spectrum TM komplet ansigtsmaske, udføres udåndings port testen ved at fjerne masken og blokere udåndings porten. Spectrum masken har en ventil, der kan interferere med udåndings port testen. Testen kan stoppes ved at trykke på Cancel tasten. 4 Tryk på Start Test tasten. Testen varer ca. 15 sekunder. Testen begynder. Syv status meddelelser kan vises: a TEST COMPLETE - Systemet viser normal utæthed ved udåndings porten - se 5A. b LOW FLOW, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5B. c EXCESSIVE FLOW, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5C. d OCCLUDED EXHALATION PORT, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5D. e PROXLINE DISCONNECT, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5E. f PRESSURE REGULATION ERROR, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5F. g INTERMITTENT EXCESSIVE FLOW, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5G.

18 15 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G Status: TEST COMPLETE. Tryk på MONITORING for at begynde overvågning. Status: LOW FLOW. Utætheden var med mellemrum for lav under testen. Mulig årsag: Udåndingsporten var åben, men blev delvis blokeret under testen. Gentag testen. Status: EXCESSIVE FLOW. Utætheden ved udåndingsporten var højere end normalt. Mulig årsag: Utætheder i kredsløbet; kontrollér slange og forbindelser. Forseglingen er ikke tæt; Kontrollér forseglingen ved kredsløbs udgangen og masken. Gentag testen. Status: OCCLUDED EXHALATION PORT. Utætheden var mindre end normalt. Mulig årsag: Der er ikke tilsluttet en udåndingsport. Udåndingsporten er blokeret. Gentag testen. Status: PROXLINE DISCONNECT. Den proximale trykslange er ikke forbundet. Mulig årsag: Den proximale trykslange er ikke forbundet. Tilstopning (slangen er muligvis bøjet) i kredsløbet. Tilstopning (slangen er muligvis bøjet) i den proximale trykslange. Gentag testen. Status: PRESSURE REGULATION ERROR. Testtrykket kan ikke opnås. Mulig årsag: En intern trykslange eller sensor fejl. Gentag testen. Status: INTERMITTENT EXCESSIVE FLOW. Utætheden var med mellemrum for høj under testen. Mulig årsag: Kredsløbet er tilstoppet, men enden af kredsløbet er åben eller dårligt forseglet. Gentag testen. 6 Færdiggør start proceduren i afsnit 5, før hver ny patient opsætning. Ændring af sprog 1 Tryk på Languages tasten. 2 Brug justerings hjulet til at vælge sprog og tryk på Languages tasten igen. 3 Tryk på MONITORING for at begynde overvågning.

19 16 4. Start procedure Denne procedure bekræfter, at maskinen er i orden og skal udføres før hver ny patient opsætning. 1 Forbind patientkredsløbet til maskinen. 2 Tænd maskinen. Når Set-up displayet vises, så hiv stikket ud af stikkontakten. Kontrollér, at skruenøgle ikonet og lydalarmer aktiveres. 3 Sæt stikket i igen og sæt kontakten til START. Udfør udåndingsport testen. Tryk på MONITORING efter testen. 4 Blokér patientkredsløbet. Tryk på Options tasten. Hvis der er en aktiv alarm, så nulstil den ved at trykke på nulstillings tasten. 5 Tryk på Test Alarms tasten for at bekræfte at både lydalarm og alarm meddelelser aktiveres for alle tilgængelige alarmer. Alarmlamperne skal lyse.!!! Alle alarmfunktioner er både synlige og hørlige. Hvis en alarm ikke aktiveres, skal maskinen til service. 6 Hvis CPAP funktionen er aktiv, så tryk på MODE tasten og vælg S/T funktionen og indstil parametrene som vist herunder. Hvis S/T funktionen er aktiv, så tryk på MONITORING og derefter på PARAMETERS. I begge tilfælde skal parametrene indstilles som følgende: IPAP 15cm. H 2 O. EPAP 5cm. H 2 O. Rate 16 BPM. Timed Insp 1,0 sek. IPAP Rise Time 0,1 sek. 7 Tryk på ALARMS og indstil følgende alarmgrænser:

20 17 Hi P 20cm. H 2 O. Lo P 10cm. H 2 O. Lo P forsinkelse 20 sek. Apnea Slået fra (Disabled). Hvis det ekstra alarmmodul er installeret, så indstil følgende alarmgrænser: Lo MinVent 0 L/min. Hi Rate 40 BPM. Lo Rate 10 BPM. 8 Tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet. Kontrollér de følgende parametre på overvågnings displayet. Rate tast lampen blinker, når en kunstig vejrtrækning aktiveres. Den kunstige vejrtrækning varer ca. 1 sekund. IPAP i en kunstig vejrtrækning er 15cm. H 2 O. EPAP i en kunstig vejrtrækning er 5cm. H 2 O. Det kunstige vejrtræknings antal er 16 BPM. 9 Lav et lille hul ved patient forbindelsen for at simulere en spontan vejrtrækning. Kontrollér, at apparatet accelererer til IPAP og at Rate indikatoren ikke blinker. Efter vejrtrækningen er udløst, så luk hullet ved patient forbindelsen igen. 10 Tryk på ALARMS. Alarm displayet vises. 11 Tryk på Hi P tasten og justér parameteren til 10cm. H 2 O. Vent til synlige og hørlige alarmer for højt tryk udløses. Sæt Hi P parameteren til 20cm. H 2 O igen og tryk på Alarm Reset tasten. 12 Åben kredsløbet i ca. 20 sekunder for at kontrollere om Lo P alarmen aktiveres. Blokér patient kredsløbs udgangen og tryk på Alarm Reset tasten. 13 Tryk på Apnea tasten og justér parameteren til 20 sek. Bevar blokeringen af patient forbindelsen i mindst 20 sek. for at kontrollere at Apnea alarmerne aktiveres. Sæt indstillingen til Disabled. Tryk på Alarm Reset tasten. Hvis ovenstående procedure er forløbet med succes, er apparatet nu klar til brug. Hvis apparatet ikke klarede denne procedure, skal det til service.

21 18 5. CPAP funktionen CPAP funktionen leverer konstant positiv luftvejs tryk til patientkredsløbet. De aktive muligheder er: CPAP. %O 2. Ændring til CPAP funktionen 1 Hvis apparatet er i S/T funktionen, så tryk på MODE. 2 Tryk på CPAP tasten. New Mode displayet vises. Her kan man justere CPAP parametrene, før funktionen aktiveres. 3 Tryk på den parameter, der skal justeres. 4 Brug justerings hjulet til justering af parameteren. Se Display taster. 5 Når parametrene er justeret, så tryk på ACTIVATE NEW MODE tasten. Apparatet leverer nu CPAP og viser overvågnings displayet. Justering af parametre i CPAP funktionen 1 Tryk på PARAMETER. Modify Parameters displayet vises. CPAP og %O 2 værdierne vises og kan justeres. 2 Tryk på tasten ud for parameteren, der skal justeres. Den valgte parameter markeres. 3 Brug justerings hjulet til at justere parametrene. Se Display taster. 4 Tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet. Når CPAP indstillingerne er bestemt, så tryk på ALARMS for at kontrollere om alarmgrænserne er korrekte.

22 19 Justering af alarmgrænser Alle eksempler i dette afsnit viser display med det ekstra alarmmodul installeret. 1 Tryk på ALARMS. Modify Alarms displayet vises. 2 Tryk på tasten for den alarm, der skal justeres, eller tryk på Learn for at indlede en basislinje måling.!!! Nye alarmgrænser er aktive i samme øjeblik, de er indstillet. 3 Brug justerings hjulet til at justere alarmgrænserne. Højtryks alarm Denne alarm bør indstilles højere end CPAP niveauet. Øgning: 1cm. H 2 O. Grænser: 5 til 50cm. H 2 O. Lavtryks alarm Denne alarm bør indstilles lavere end CPAP niveauet. Øgning: 1cm. H 2 O. Grænser: 0 til 40cm. H 2 O. Lavtryks alarm forsinkelse Denne alarm fungerer sammen med Lavtryks alarmen. Indstil forsinkelsen til det maksimale tidsrum, trykket må være under alarmgrænsen, før alarmen aktiveres. Øgning: 1 sekund. Grænser: 0 til 60 sekunder.

23 20 Apnea Indstil alarm intervallet, så det passer til patienten. Apneaalarmen reagerer på spontane vejrtrækninger. Øgning: 10 sekunder. Grænser: Slået fra, 20 til 40 sekunder. Learn Tryk på denne tast, for manuelt at aktivere indlærings funktionen. Indlærings funktionen varer ét minut.!!! Aktivér Learn funktionen, når der laves kredsløbs ændringer eller hvis der tilføres supplerende oxygen til masken. Disse ændringer kan ændre den tilsigtede utæthed og dermed aktivere Lav Utætheds alarmen. Aktivér Learn funktionen for at genskabe den tilsigtede utæthed. Lav minutventilation (ekstra alarm modul) Indstil minutventilationen, så den passer til patienten. Brug den udåndede minutventilation (MinVent) fra Data displayet som reference. Øgning: 1 L/min. Grænser: 0 til 99 L/min. Høj vejrtræknings frekvens (ekstra alarm modul) Indstil alarmen, så den passer til patienten. Brug vejrtrækningsfrekvensen fra Rate feltet som reference. Øgning: 1 BPM. Grænser: 4 til 120 BPM. Lav vejrtrækningsfrekvens (ekstra alarm modul)

24 21 Indstil alarmen, så den passer til patienten. Brug vejrtrækningsfrekvensen fra Rate feltet som reference. Øgning: 1 BPM. Grænser: 4 til 120 BPM. Help Hvis man trykker på Help tasten, vises en liste med alarmer og deres grænser. 4 Når alle alarmgrænser er indstillet, så tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet.

25 22 6. S/T funktionen S/T funktionen leverer trykstøtte med PEEP. Apparatet udløser IPAP som respons på den spontane indånding, og accelererer til EPAP under udåndingen. Trykstøtte niveauet (PS), der leveres, bestemmes af forskellen mellem IPAP og EPAP indstillingerne (PS = IPAP - EPAP). Trykstøtte niveauet (PS) beregnes, og vises konstant på displayet. Værdien opdateres, når der er ændringer i IPAP eller EPAP indstillingerne. S/T funktionen sikrer, at patienten modtager et minimums antal vejrtrækninger per minut, hvis dennes spontane vejrtrækningsfrekvens falder under Rate indstillingen. Hvis patienten ikke indleder en indånding inden for det fastsatte tidsrum, bestemt i Rate kontrollen, udløser apparatet en kunstig vejrtrækning. Vejrtræknings frekvensen kan indstilles fra 4 til 40 BPM, og varigheden af hver vejrtrækning kontrolleres af en Inspiratorisk tids kontrol. Rate displayet blinker, når en kunstig vejrtrækning udløses. En markør (V) vises på grafen Tidal Volumen (VT) for at markere starten på den kunstige vejrtrækning. Eks.: Hvis kontrollen er indstillet til 10 BPM, er den totale vejrtræknings cyklus på 6 sekunder. Hvis en spontan vejrtrækning registreres før cyklusen er gennemført, udløses en støtte vejrtrækning (1). Hvis et 6 sekunders interval forløber uden, at en spontan vejrtrækning registreres, vil en kunstig vejrtrækning udløses (2). De aktive muligheder er: IPAP. EPAP. Rate. Timed Inspiration. IPAP Rise Time. %O 2. 1 = Spontane tryk støtte vejrtrækninger. 2 = Kunstige vejrtrækninger.

26 23 Ændring til S/T funktionen 1 Hvis apparatet er i CPAP funktionen, så tryk på MODE. 2 Tryk på S/T tasten. New Mode displayet vises. Her kan man justere S/T parametrene, før funktionen aktiveres. 3 Tryk på den parameter, der skal justeres. 4 Brug justerings hjulet til justering af parameteren. Se Display taster. 5 Når parametrene er justeret, så tryk på ACTIVATE NEW MODE tasten. Apparatet fungerer nu i S/T funktionen og viser overvågnings displayet. Justering af parametre i S/T funktionen 1 Tryk på PARAMETER. Modify Parameters displayet vises. Værdierne for IPAP, EPAP, Rate, Timed Insp, %O 2 og IPAP stignings tiden vises og kan justeres. 2 Tryk på tasten ud for parameteren, der skal justeres. Den valgte parameter markeres. 3 Brug justerings hjulet til at justere parameteren. Se Display taster. 4 Tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet. Når S/T indstillingerne er bestemt, så tryk på ALARMS for at kontrollere om alarmgrænserne er korrekte. Justering af alarmgrænser Alle eksempler i dette afsnit viser display med det ekstra alarm modul installeret. 1 Tryk på ALARMS. Modify Alarms displayet vises. 2 Tryk på tasten for den alarm, der skal justeres, eller tryk på Learn for at indlede en basislinje måling.!!! Nye alarmgrænser er aktive i samme øjeblik, de er indstillet. 3 Brug justerings hjulet til at justere alarmgrænserne.

27 24 Højtryks alarm Denne alarm bør indstilles højere end IPAP niveauet. Øgning: 1cm. H 2 O. Grænser: 5 til 50cm. H 2 O. Lavtryks alarm Denne alarm bør indstilles lavere end IPAP niveauet og højere end EPAP niveauet. Øgning: 1cm. H 2 O. Grænser: 0 til 40cm. H 2 O. Lavtryks alarm forsinkelse Denne alarm fungerer sammen med Lavtryks alarmen. Indstil forsinkelsen til det maksimale tidsrum, trykket må være under Lavtryks alarmgrænsen, før alarmen aktiveres. Øgning: 1 sekund. Grænser: 0 til 60 sekunder. Apnea Indstil alarm intervallet, så det passer til patienten. Apneaalarmen reagerer på spontane vejrtrækninger. Øgning: 10 sekunder. Grænser: Slået fra, 20 til 40 sekunder.

28 25 Learn Tryk på denne tast, for manuelt at aktivere indlærings funktionen. Indlærings funktionen varer ét minut.!!! Aktivér Learn funktionen, når der laves kredsløbs ændringer eller hvis der tilføres supplerende oxygen til masken. Disse ændringer kan ændre den tilsigtede utæthed og dermed aktivere Lav Utætheds alarmen. Aktivér Learn funktionen for at genskabe den tilsigtede utæthed. Lav minutventilation (ekstra alarm modul) Indstil minut ventilationen, så den passer til patienten. Brug den udåndede minut ventilation (MinVent) fra Data displayet som reference. Øgning: 1 L/min. Grænser: 0 til 99 L/min. Høj vejrtræknings frekvens (ekstra alarm modul) Indstil alarmen, så den passer til patienten. Brug den målte vejrtræknings frekvens fra Rate feltet som reference. Øgning: 1 BPM. Grænser: 4 til 120 BPM.

29 26 Lav vejrtræknings frekvens (ekstra alarm modul) Indstil alarmen, så den passer til patienten. Brug den målte vejrtræknings frekvens fra Rate feltet som reference. Øgning: 1 BPM. Grænser: 4 til 120 BPM. Help Hvis man trykker på Help tasten, vises en liste med alarmer og deres grænser. 4 Når alle alarmgrænser er indstillet, så tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet.

30 27 7. Options display Options displayet tillader, at man laver ændringer m.m. Brug af Options displayet Tryk på Options tasten på overvågnings displayet. Options displayet vises. Error messages (fejl meddelelser) Hvis der er fejl med Vision apparatet, skal man kontrollere evt. fejl meddelelser, da det kan være en god hjælp til problemløsning, inden man sender apparatet til service. Når fejl er rettet, trykkes på Clear Error Messages tasten. Test Alarms (alarm test) Hvis man trykker på denne tast, aktiveres alle synlige og hørlige alarmer i ca. fire sekunder.!!! Man bør udføre en alarm test før en ny opsætning.!!! Hvis nogle af alarmerne ikke virker, så send apparatet til service.

31 28 System Info Tryk på denne tast for at se software versionen, og om de forskellige ekstra moduler er installeret.!!! Hvis der står NO ud for oxygen modulet selv om det er installeret, kan det betyde, at det ikke fungerer. Bar Graph/Waveform (ændring af grafisk layout) Tryk på denne tast ændrer graferne for tryk, volumen og flow til søjler eller bølger. Time at P Reset (nulstilling af Timetæller for Tryk) Timetæller for Tryk viser det totale antal timer med terapi. Tælleren fungerer kun, når spontane eller kunstige vejrtrækninger måles og kan kun nulstilles manuelt. Displayet opdateres kun i hele timetal. Timetælleren for Tryk vises i feltet på Options displayet. For at nulstille tælleren, trykkes på denne tast. Justering af displayet Justering af displayet består af tasterne Brightness (lysstyrke), Contrast og Invert (negativ). Ved ændring af lysstyrke og kontrast, bruges justering hjulet. Tryk på Invert for at gøre display farverne negative. Total brugs tid Den totale brugs tid, der står i Data displayet, er den tid Start/Stop kontakten har stået i START positionen. Tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet.

32 29 8. Justering af grafiske display Vision skaber realtime grafik for tryk, volumen og flow. Graferne kan vises som bølger eller søjler. Dette afsnit forklarer metoderne til justering af akserne for tryk-, volumen- og flow graferne. Justering af grafernes akser Tryk på SCALE. Modify Scale displayet vises. 1 Tryk på den parameter, der skal justeres. 2 Brug justerings hjulet til justering. Øgning: 5cm. H 2 O. Akse grænser: 0cm. H 2 O til 50cm. H 2 O.

33 30 Øgning: Akse grænser: 500ml. 0ml. til 4000ml. Øgning: Akse grænser: 50L/min. -300L/min til +300L/min. Øgning: Akse grænser: 3 sekunder. 3 sekunder til 24 sekunder.!!! Time Base indstillingen justerer tids aksen samtidigt for alle grafer. Tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet.

34 31 9. Alarmer og problemløsning Vision har to typer alarmer: System- og patient alarmer. Systemalarmer er interne alarmer, der ikke kan justeres. Patient alarmer bruges til at indstille parametre. Yderligere alarmer kan installeres med det ekstra alarm modul.!!! Der skal altid være personale i nærheden, når en patient er forbundet til ventilatoren, da: Visse funktionsfejl kræver øjeblikkelig handling. Ingen monitorer giver absolut sikkerhed mht. advarsel for funktionsfejl i ventilatoren eller i gas leverings systemet.!!! Alarmgrænser bør revaluere, når der laves ændringer i ventilatorens indstillinger.!!! Alarm testen bør udføres dagligt. Kontrollér at både synlige og hørlige alarmer aktiveres; hvis ikke, så send apparatet til service. Indlærings funktion Indlærings funktionen bestemmer basislinje alarm niveauerne ved at måle kredsløbs tilstanden i ét minut. Indlærings funktionen aktiveres automatisk, når apparatet viser overvågnings billedet efter at være blevet tændt. efter en funktions ændring. Man kan aktivere Indlærings funktionen manuelt ved at trykke på Learn tasten på Modify Alarms skærmbilledet. System alarmer Ventilatoren fungerer ikke (system fejl) En systemfejl, der resulterer i nedlukning. Hørlige og synlige alarmer aktiveres og kan ikke stoppes. Fjern øjeblikkeligt apparatet fra patienten og send det til service.

35 32 Ventilatoren fungerer ikke (strømsvigt) Apparatet udsættes for strømsvigt. Hørlige og synlige alarmer aktiveres og kan ikke stoppes. Kontrollér ventilatoren Hørlige og synlige alarmer aktiveres. Der er opstået en systemfejl. Apparatet fungerer fortsat. Lav kapacitet på det interne alarm batteri (Lo Intl Batt.) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis strømstyrken for det interne batteri er for lav til at opretholde en alarm i 20 minutter. Tab af trykregulering (P Regulation) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis det målte proximale tryk adskiller sig med mere end +/- 5cm. H 2 O af det indstillede tryk i mere end 5 sekunder. Den hørlige alarm stopper af sig selv, hvis værdien vender tilbage inden for grænserne. Alarmen slås automatisk fra, når apparatet begynder flow grænse kontrol. Proximal trykafbrydelse (ProxLine Disc) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis det proximale tryk falder til mindre end 1cm. H 2 O i mere end 1 sekund. Den hørlige alarm stopper af sig selv, hvis det proximale tryk igen stiger. Alarmen slås automatisk fra, når apparatet begynder flow grænse kontrol. Ukorrekt O 2 flow (O 2 Flow) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis oxygen forsyningen forsvinder. Lydalarmen stopper ikke af sig selv efter rettelse af problemet. Apparatet fungerer fortsat. For lav utæthed (Low Leak) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis den totale kredsløbs utæthed mindskes med 25% eller 4L/min, alt efter hvilken værdi, der er størst, under den etablerede basislinje utæthed i ét minut (f.eks., hvis patient kredsløbet blokeres). Lydalarmen stopper af sig selv, hvis utætheden øges til 25% eller 4L/min. af basislinje utætheden.

36 33 Patient alarmer Højt tryk (Hi P) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis det proximale luftvejs tryk overstiger høj tryks indstillingen i mere end 0,5 sekunder. Indåndingen stoppes. Lydalarmen stopper sig selv, hvis den følgende vejrtrækning er under høj tryks indstillingen. Lavt tryk (Lo P) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis det proximale luftvejs tryk falder under lavt tryks indstillingen. Lydalarmen stopper sig selv, hvis trykket stiger over lavt tryks indstillingen. Apnea Overvåger spontan udløste vejrtrækninger inden for et brugerdefineret tidsinterval. Tidsintervallet nulstilles med hver ny vejrtrækning. Hvis en spontan vejrtrækning ikke opdages inden for det valgte apnea tidsinterval, aktiveres hørlige og synlige alarmer. Lydalarmen stopper sig selv, når to på hinanden følgende vejrtrækninger opdages. Apnea alarmen kan slås fra. Lav minutventilation (Lo MinVent) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis minut ventilationen er under alarm indstillingen. Lydalarmen stopper sig selv, hvis patient minut ventilationen stiger over alarm indstillingen. Høj vejrtrækningsfrekvens (Hi Rate) Sammenligner konstant den totale vejrtræknings frekvens (kunstige + spontane) med alarm indstillingen. Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis den målte værdi er højere end alarm indstillingen. Lydalarmen stopper sig selv, hvis den totale vejrtræknings frekvens falder under alarm indstillingen. Lav vejrtrækningsfrekvens (Lo Rate) Sammenligner konstant den totale vejrtræknings frekvens (kunstige + spontane) med alarm indstillingen. Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis den målte værdi er lavere end alarm indstillingen. Lydalarmen stopper sig selv, hvis den totale vejrtræknings frekvens stiger over alarm indstillingen. Et eksempel på en synlig alarm vises herunder.

37 34 De fleste lydalarmer stopper af sig selv, når fejlen rettes. Man kan stoppe lydalarmer midlertidigt i to minutter ved at trykke på den øverste alarm tast.!!! Apneaalarmen og Skruenøgle alarmen kan ikke stoppes midlertidigt. Den synlige alarmmeddelelse kan kun fjernes ved at trykke på den nederste alarm tast. Hvis fejlen ikke er rettet, aktiveres både synlige og hørlige alarmer øjeblikkeligt igen. Alarmer Systemfejl - En fejl har resulteret i nedlukning. Apparatet kan ikke bruges. Alarmen kan ikke stoppes. Alarmen skyldes: Strømsvigt; kontrollér, at ledningen er forbundet mellem stikkontakt og apparat. Systemfejl; apparatet skal til service. Kontrollér ventilator - En mulig fejl er opstået. Apparatet kan stadigvæk bruges. Alarmen skyldes: Systemfejl; stop brug, apparatet skal til service, se Fejlmeddelelser. Hi P - Høj tryks alarm. Alarmen skyldes: Forkert alarm indstilling, alarmgrænsen er sat under det indstillede tryk; kontrollér høj tryks alarm indstillingen. Patienten hoster under indåndingen; observér patienten. Lo P - Lavtryks alarm. Alarmen skyldes: Patient afbrydelse eller stor utæthed; kontrollér kredsløbet og patient forbindelsen. Patientens indåndings behov overstiger apparatets levering; kontrollér, at patient kredsløbet ikke er blokeret og kontrollér filtrene. Lav tryks forsinkelse er indstillet for lavt; kontrollér lav tryks alarm forsinkelse indstillingen. Forkert alarm indstilling, alarmgrænsen er sat højere end det indstillede tryk; kontrollér lav tryks alarm indstillingen. Apnea - En spontan vejrtrækning er ikke opdaget inden for apnea intervallet. Alarmen skyldes: Patienten trækker ikke vejret eller trækker vejret for svagt til at udløse ventilatoren; kontrollér patienten og patient kredsløbet. Forkert indstillet alarmgrænse; kontrollér patienten og alarm indstillingen.

38 35 Low Leak - Lille kredsløbs utæthed. Alarmen skyldes: Udåndings porten blokeres; undersøg denne for blokeringer. Øgning i kredsløbs modstand eller en kredsløbs blokering; undersøg kredsløbet for blokeringer. Tilføjelse af supplerende luft ved masken (f.eks. oxygen) uden aktivering af Learn funktionen; aktivér manuelt Learn funktionen for at etablere basislinje utætheden. Lo MinVent - Lav minutventilation. Alarmen skyldes: Patient afbrydelse eller stor utæthed; kontrollér kredsløbet og patient forbindelsen. Mindskelse i vejrtræknings frekvensen eller tidal volumen; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Forkert indstillet alarmgrænse; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Hi Rate - Høj vejrtrækningsfrekvens. Alarmen skyldes: Øgning af patientens vejrtræknings frekvens; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Forkert indstillet alarmgrænse; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Lo Rate - Lav vejrtrækningsfrekvens. Alarmen skyldes: Mindskning af patientens vejrtræknings frekvens; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Patienten trækker vejret for svagt til at udløse ventilatoren; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Forkert indstillet alarmgrænse; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Low Intl Batt. - Lav strømstyrke på det interne alarm batteri. Alarmen skyldes: Strømstyrken på batteriet kan ikke opretholde en lydalarm; apparatet skal til service for at få batteriet udskiftet. P Regulation - Fald i tryk regulering (> +/- 5cm. H 2 O forskel mellem indstillede og målte værdi). Alarmen skyldes: Stor utæthed; kontrollér patient kredsløbet. Blokering af patient kredsløbet; kontrollér patient kredsløbet. Systemfejl; stop brug og send apparatet til service. ProxLine Disc - Fald i den proximale trykmåling. Alarmen skyldes: Den proximale tryk slange er afbrudt eller blokeret; kontrollér den proximale tryk slange. O 2 Flow - Fald i oxygen. Alarmen skyldes: Utilstrækkeligt oxygen tryk; kontrollér oxygen trykket. O 2 indgangs filteret er blokeret; kontrollér oxygen modul filteret; erstat det om nødvendigt.!!! Hvis en alarm tilstand ikke kan rettes, så stop brug af apparatet og send det til service. Maske problemer Problem: Masken føles ubehagelig at have på. Skyldes: Forkert Softcap eller hovedrems justering; kontrollér Softcap eller hovedrems justeringen. Masken er ikke sat korrekt på; kontrollér om masken har den rette størrelse.

39 36 Problem: Betydelige utætheder rundt om masken. Skyldes: Forkert Softcap eller hovedrems justering; kontrollér Softcap eller hovedrems justeringen. Masken er ikke sat korrekt på; kontrollér om masken har den rette størrelse. Problem: Huden reagerer mod masken. Skyldes: Masken er ikke sat korrekt på; kontrollér om masken har den rette størrelse. Masken er ikke renset ordentligt; skyl masken grundigt for at fjerne rengørings rester. Allergisk reaktion; brug en barriere mellem huden og masken. Hvis irritationen fortsætter så stop brug af masken. Problem: Næsen løber eller tilstoppes. Skyldes: Luftstrøms reaktion; brug en fugter med patientkredsløbet. Problem: Tørhed i hals eller næse. Skyldes: Tør luft; brug en fugter med patientkredsløbet. Problem: Smerter i næsen, bihulen eller øret. Skyldes: Bihule- eller øre infektion; underret læge. Advarsler Sikkerhed Kontrollér, at alle gasstik har farvekoder i henhold til EN /A13:1995. De følgende brugs karakteristikker for BiPAP ventilatoren afviger fra konventionelle ventilatorer beskrevet i ASTM F BiPAP Vision skaber CPAP og positiv tryk ventilation og skal bruges som hjælpe ventilering. Dette system leverer ikke ventilation med garanteret tidal volumen. Patienter, der behøver ventilation med forudbestemt tidal volumen skal ikke bruge tryk støtte eller tryk-begrænset ventilation. Vision ventilatoren er en hjælpe ventilator og skal bruges til at øge ventileringen hos en patient. Det er ikke meningen, at den skal skabe det totale ventilatoriske behov for patienten. Vision ventilatoren må kun bruges med Respironics tilbehør. Vision ventilatoren må ikke anvendes i nærheden af letantændelige anæstesi blandinger med oxygen eller kvælstoffet. Vision ventilatorens funktionalist kan påvirkes af højfrekvent (diatermi) udstyr, defibrillatorer eller kortbølge terapeutisk udstyr tæt på apparatet. I tilfælde af strømsvigt, aktiveres en hørlig/synlig alarm. Afmontér øjeblikkeligt apparatet fra patienten. Ved strømsvigt skylles systemet ikke med frisk luft, og patienten kan komme til at genånde CO 2.

40 37 Brug Luften, der indåndes, kan være op til 5,5 0 C højere end rummets temperatur. Man skal være forsigtig, hvis rummets temperatur er højere end 35 0 C. Hvis skruenøgle indikatoren lyser, skal man øjeblikkeligt stoppe brug af apparatet, afmontere kredsløbet fra patienten og kontakte SPIROPHARMA A/S. Når Vision ventilatoren bruges med en fugter, skal fugteren altid stå lavere end både ventilatoren og patienten. Service Hvis man opdager nogle uforklarlige ændringer i brugen med apparatet eller på displayet, så kontakt SPIROPHARMA A/S. Forholdsregler Vision må ikke udsættes for ekstreme temperaturer, men hvis det sker, bør apparatet ikke bruges, før det har nået stuetemperatur igen. Brug altid et indgangsfilter, når Vision ventilatoren er i brug. Hvis oxygen modulet er i brug, må et tryk på over 100 psig oxygen supplerende tryk ikke overskrides. Bemærkninger IPAP og EPAP indstillingen hænger sammen. Det er ikke muligt at levere et EPAP niveau, der er højere end det indstillede IPAP niveau. Information om genindånding af CO 2 Der er en risiko for genindånding af CO 2 ved brug af denne type apparater. Følg nedenstående for at mindske risikoen for genindånding. Masken må ikke bæres af patienten, mens Vision ikke bruges. Patient overvågning bør gennemføres, hver gang der laves ændringer i indstillingerne. Det gælder generelt, at når trykket falder, så stiger risikoen for genindånding. Brug af Plateau udåndings ventilen anbefales, når der arbejdes med lavt tryk, lang indåndings tid og/eller store tidale volumener. Det gælder generelt, at når indåndings tiden forlænges, så stiger risikoen for genindånding. Reducering af deadspace mindsker risikoen for genindånding. Deadspace volumen reduceres, når masken placeres på patienten.

41 38 Modsætninger Brug af Vision til (noninvasive) posivtiv tryk terapi kan have den modsatte effekt på patienter: der ikke er i stand til selv at trække vejret i tilfælde af en kort afmontering af kredsløbet eller tab af terapi. der ikke er i stand til at bevare en åben luftvej eller fjerne spyt. hvor der er risiko for (hæven aspiration) af mavesårs indhold. med akut bihulebetændelse eller ørebetændelse. med allergi eller overfølsomhed over for maskens materialer, hvor risikoen for en allergisk reaktion er mere alvorlig end fordelene ved vejrtræknings assistancen. med (epistaxis), der forårsager lunge (hævelse aspiration) af blod. eller med (hypotension). Patient forholdsregler Bed patienten om øjeblikkeligt at rapportere unormalt bryst smerter, hiven efter vejret eller stærk hovedpine. Følgende er potentielle bivirkninger af (noninvasive) positiv tryk terapi: Øre smerter Konjunktivitis Hud udslet pga. (noninvasive) berøring. Aerophagia (mave opsvulmen)

42 Oxygen Der kan bruges to måder til levering af oxygen. Man kan bruge oxygen modulet eller tilføre supplerende oxygen direkte til patientkredsløbet.!!! Supplerende oxygen må ikke tilføres vejrtræknings kredsløbet, så gassen føres gennem indgangs filteret på bagsiden af apparatet.!!! Forbind aldrig en oxygen slange eller en positiv tryk kilde til tryk porten på fronten af Vision. Oxygen modul Oxygen modulet skal installeres bag på ventilatoren. Oxygen kildens grænse skal være fra 50 til 100 psig. Et indgangs filter i oxygen modulet giver en samlings effektivitet på 100% for partikler på 40,0 micron og opefter. Når modulet er installeret, vises %O 2 som display tast. Når modulet er forbundet til en højtryks ekstern oxygen kilde, vil modulet levere den ønskede oxygen koncentration ved patient forbindelsen inden for +/- 3% til +/- 10% af O 2 indstillingen. Det valgbare koncentrations område er fra 21% til 100%. Grafen herunder viser den indstillede oxygen koncentration for et givet kredsløbs flow. Jo højere oxygen koncentrationen er, jo mere oxygen skal oxygen modulet levere og jo mindre luft skal blæseren levere.

43 40 En O 2 Flow alarm aktiveres, hvis oxygen tilførelsen stopper. Oxygen koncentrationen indstilles ved at trykke på %O 2 tasten på Funktions- eller Parameter displayet og derefter, indstilles koncentrationen vha. justerings hjulet. Det anbefales, at man bruger en ekstern oxygen analyser, der forbindes til patientkredsløbet for at måle den faktiske oxygen koncentration. Billedet herunder viser Vision forbundet med en oxygen analyser. Oxygen sensoren til oxygen analyseren bør placeres direkte ved udgangen på Vision apparatet før bakteriefilteret. Tilførelse af supplerende oxygen Hvis man ikke bruger oxygen modulet, men ønsker at tilføre oxygen til patienten, kan man forbinde en lavtryks oxygen kilde til kredsløbet. Den tilførte oxygen koncentration varierer med ændringer i kredsløbs flowet. For at tilføre oxygen til kredsløbet, skal man bruge en kontrolleret lavtryks kilde. En oxygen kilde styret af et tryk-kompenseret flowmeter bør bruges. Systemets udførelse forstyrres ikke af tilførelsen af lavtryks oxygen (op til 15 L/min) i patient kredsløbet. 1 Forbind oxygen slangen til en af portene på masken som vist herunder. Slangen kan også forbindes til en oxygen (enrichment attachment).

44 41 2 Tænd Vision ventilatoren før der åbnes for oxygen suppleringen. 3 Indstil oxygen flowet til den ønskede indstilling.!!! Patient overvågning skal bestå af patient observering, oximetri og måling af de arterielle blodgasser, når nødvendigt. Hvis oxygen behovet ikke kan opfyldes, bør man bruge oxygen modulet. Supplerende oxygen koncentrationer Figurerne herunder viser det potentielle oxygen koncentrations område, ved en given værdi for volumen, supplerende oxygen flow og tryk indstilling. Disse figurer repræsenterer test resultater uden utilsigtede maske utætheder. Væsentlige utætheder kan reducere oxygen koncentration i forhold til figurerne. Denne vejledning kan bruges som et startpunkt for indledning af oxygen terapi. Oxygen flow bør gradvist justeres, indtil patientens oxygen behov opfyldes.

45 Rensning og vedligeholdelse!!! Før rensning eller udførelse af vedligeholdelse skal Start/Stop kontakten sættes til STOP. Hiv ledningen ud af stikkontakten såvel som af apparatet. Rensning af Vision!!! Dyp ikke Vision apparatet i vand e.l. Der må ikke komme væske i kabinettet eller indgangs filteret. Rensning af frontpanelet Rens fronten ved at tørre med en klud dyppet i vand eller 70% Isopropyl alkohol. Rensning af ydersiden Rens ydersiden ved at tørre med en klud dyppet i en væske med en bakteriel agent, men sørg for, at der ikke kommer væske ind til ventilatoren. Erstatning af indgangs filteret 1 Sæt Start/Stop kontakten til STOP. Hiv ledningen ud af stikkontakten såvel som af apparatet. 2 Flyt indgangsfilter låget ved at trykke på låsen (1) og drej derefter låget indtil hængslet (2) er fri fra sin rille. Hiv filteret ud og smid det ud. 3 Placér et nyt filter inden i låget. Udfør punkt 2 omvendt.

46 43 Udskiftning af system sikringerne 1 Hiv ledningen ud af stikkontakten og af Vision apparatet. 2 Med en lille, skruetrækker åbnes sikrings lågen fra toppen. Se tegning. 3 Hiv sikrings boksen løs og træk den ud af åbningen. 4 Hiv sikringerne ud af boksen. 5 Erstat begge sikringer; også selv om det kun er den ene, der er defekt. 6 Placér de nye sikringer i boksen og indsæt denne i åbningen, indtil det giver et klik. 7 Luk lågen og tryk den på plads. 8 Forbind ledningen til stikkontakt og apparat igen. Strømstyrke Man kan ikke selv indstille strømstyrken, så hvis en ændring ønskes, skal man kontakte SPIROPHARMA A/S. Kredsløbs muligheder Vision apparatet vises herunder med forskellige tilbehørs muligheder. Hver gang der laves ændringer med kredsløbs konfigurationen, skal man overvåge det leverede tryk, mens apparatet kører. Man skal udføre en Udåndingsport test.

47 Specifikationer Omgivelser Temperatur Fugtighed Ved brug: 4,4 0 C til 40 0 C. Ved transport/opbevaring: C til 60 0 C Ved opbevaring og brug: 0 til 95% relativ fugtighed. Størrelse Dimensioner Vægt 40,6cm. x 36,5cm. x 27cm. 15,4kg. Strøm Strømstyrke 115 til 120V eller 230 til 240V. Hovedsikringer 230 til 240V - T1,6 A, 250V, 5 x 20mm. (Respironics # ). Frekvens 50/60Hz. Ampere 3,0A max. Klasse Beskyttelse mod elektriske stød: Klasse I. Type BF. Interne batterier Alarm batteri Data batteri NiCAD (3 batterier bruges i serier på totalt 3,6 VDC). Litium batteri, + 3 VDC, 300mAh. Indgangs filter Ultra fint engangs - Respironics # (pakke med 6 filtre).

48 45 Display grænser og øgninger Parameter Display område Display opløsning IPAP 0 til 50cm. H 2 O 1cm. H 2 O EPAP 0 til 50cm. H 2 O 1cm. H 2 O CPAP 0 til 50cm. H 2 O 1cm. H 2 O Rate 0 til 150 BPM 1 BPM VT 0 til 4000ml. 1 ml. MinVent 0 til 99 L/min. 1 L/min. Tot Leak 0 til 300 L/min. 1 L/min. Pt. Leak 0 til 300 L/min. 1 L/min. PIP 0 til 50cm. H 2 O 1cm. H 2 O Pt. Trig 0 til 100% 1% Ti/Ttot 0 til 100% 1% Symboler Symbol Betydning Ventilatoren fungerer ikke. Kontrollér ventilatoren. Lydalarm er stoppet. Nulstilling af alarm. Type BF. Sikring. Vær opmærksom, se manual.

49 46

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 5 6 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. AutoSet CS-A ADAPTIV SERVO-RESPIRATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer AutoSet CS-A er indiceret til at stabilisere

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell,

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, lagertank O og ekstern VV beholder...5 3.2 Underlag...6

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus. Ventilationsapparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 15.

VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus. Ventilationsapparat. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 15. VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus Ventilationsapparat Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning for til apparater fra serienummer 15.000 Indhold 1. Oversigt...................... 3 1.1 Særlige markeringer

Læs mere

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING 03/09/2012 Rel 1.1.5 SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING Callegari S.p.A. Via Adamello 2/a 43122 Parma ITALY - ph: +39 0521 273274 - www.callegari1930.com 1 CONTENTS FILE 0 ADVARSLER... 7 GENEREL INFORMATION...

Læs mere

Instruktionsmanual. For Digital Monitoring System. (Software version SMB SW-V07.01; MPB SW-V05.01 or higher)

Instruktionsmanual. For Digital Monitoring System. (Software version SMB SW-V07.01; MPB SW-V05.01 or higher) Instruktionsmanual For Digital Monitoring System (Software version SMB SW-V07.01; MPB SW-V05.01 or higher) SenTec Digital Monitoring System Digital Vital-sign Monitorering 75 40.8 25 100 99 00:07-15 min

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere