BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1 Brug 1 Læk kompensering 2 Udåndingsport test 4 2 Taster og display 5 Patient kredsløbs forbindelser 5 Justerings hjul 6 Display taster 6 Hårde taster 9 Grafisk display 11 Bagpanel 11 Batterier 12 Tilbehørs moduler 12 3 Opsætning af systemet 13 Tænding af systemet 14 Ændring af sprog 15 4 Start procedure 16 5 CPAP funktionen 18 Ændring til CPAP funktion 18 Justering af parametre i CPAP funktionen 18 Justering af alarmgrænser 19 6 S/T funktionen 22 Ændring til S/T funktionen 23 Justering af parametre i S/T funktionen 23 Justering af alarmgrænser 23 7 Options display 27 Brug af Options displayet 27 8 Justering af grafiske display 29 Justering af grafernes akser 29

3 9 Alarmer og problemløsning 31 System alarmer 31 Patient alarmer 33 Alarmer 34 Maske problemer 35 Advarsler 36 Information om genindånding af CO 2 37 Modsætninger 38 Patient forholdsregler Oxygen 39 Oxygen modul 39 Tilførelse af supplerende oxygen 40 Supplerende oxygen koncentrationer Rensning og vedligeholdelse 42 Rensning af Vision 42 Erstatning af indgangs filteret 42 Udskiftning af system sikringerne 43 Strømstyrke 43 Kredsløbs muligheder Specifikationer 44 Omgivelser 44 Størrelse 44 Strøm 44 Interne batterier 44 Indgangs filter 44 Display grænser og øgninger 45 Symboler 45

4 1 1. Introduktion Vision ventilatoren fungerer enten i en CPAP eller S/T (spontan/tid) funktion. Ved hjælp af et oxygen modul kan man tilføre op til 100% oxygen til patienten. Lækkompensation sørger for at det indstillede tryk bevares på trods af utætheder i kredsløbet. Vision er specielt velegnet til brug med maske og sikrer synkron ventilation på trods af ændringer i vejrtræknings mønster og kredløbs utætheder. En udåndings port sikrer CO 2 eliminering fra slangesættet under ind- og udånding. Hørlige og synlig alarmer aktiveres, hvis der er system- eller komponentfejl. Der er ligeledes patient alarmer. Displayet på Vision viser realtime grafik for tryk, volumen og flow, indeholder kontrol funktioner, normalværdier og alarmer. Brug Luftstrøms grænse kontrol Luftstrøms grænse kontrol bruges til at opdage afmontering af patienten, til at mindske luftstrømmen under tomgangs brug (ingen terapi), og når man tilpasser masken til terapi. Denne funktion aktiveres, når det proximale tryk falder til 1 cm. H 2 O i længere end 5 sekunder. Den stoppes, når patient forbindelsen er genoptaget og en spontan vejrtrækning indledt. Luftstrøms analyse Systemets præcisions- og responsevne vedligeholdes af konstante analyser af luftstrømmen. Luftstrømmen analyseres for at kontrollere, at det totale flow (V tot ) i patient kredsløbet er = vejrtræknings frekvensen (V est ) + kredsløbs utæthederne (V leak ). Kredsløbs utætheder omfatter både tilsigtede utætheder (udåndings porten) såvel som utilsigtede utætheder, som kan være i kredsløbet eller ved patient forbindelsen (V leak = tilsigtet + utilsigtet utætheder). V tot = V est + V leak

5 2 Læk kompensering Vision kan beregne og automatisk kompensere for utilsigtede og varierende utætheder i systemet. Respons En vigtig funktion på Vision, når den bruges i S/T funktionen, er dens evne til at opdage en spontan vejrtrækning, der får ventilatoren til at udløse IPAP og derefter accelerere til EPAP. Vision sporer konstant vejrtræknings mønstre og justerer automatisk for at sikre optimal respons, når vejrtræknings mønstre ændres eller kredsløbs utætheder opstår. Viste værdier Overvågnings skærmbillede Overvågnings skærmbilledet viser værdier for: CPAP (kun i CPAP funktionen). IPAP. EPAP. Inspiratorisk peak tryk (PIP). Tre værdier vises på Data Displayet: Beregnet udåndet tidal volumen (VT). Beregnet udåndet minut ventilation (MinVent). Rate (total vejrtræknings frekvens). CPAP, IPAP og EPAP (cm. H 2 O) - CPAP, IPAP og EPAP displayene er målinger målt ved patient forbindelsen. Målingerne er realtime.

6 3 Rate (BPM) - Den totale vejrtræknings frekvens er et løbende gennemsnit af de seks sidste vejrtrækninger (spontane + kunstige). Alle display værdier opdateres ved slutningen af hver vejrtrækning. Vurderet volumen (ml) - Viser en vurderet aflæsning for udåndings volumen for den sidste vejrtrækning. Displayet opdateres ved slutningen af hver vejrtrækning. Hvis værdien blinker, er det tegn på en ustabil aflæsning. Når volumen stabiliseres, stopper værdien med at blinke. Vurderet minut ventilation (L/min) - Viser den vurderede minut ventilation baseret på et løbende gennemsnit af de sidste seks vejrtrækninger. Displayet opdateres ved slutningen af hver vejrtrækning. Inspiratorisk peak tryk (cm. H 2 O) - Viser peak trykket, der opnås under vejrtrækningen. Målingen er proximal til patient forbindelsen. Displayet opdateres ved slutningen af hver indånding. Disse værdier vises også på Data displayet, når Parameter displayet er aktivt. Utæthed (L/min) - Viser enten Patient utæthed eller Totale utæthed. Patient utæthed - Når udåndingsport testen er udført, måler apparatet utætheden ved udåndings porten og trækker denne værdi fra den totale utæthed. Patient utætheden er gennemsnits værdien beregnet over hele vejrtræknings cyklusen. Displayet opdateres efter hver vejrtrækning. Totale utæthed - Hvis udåndings port testen ikke udføres, vises den totale utæthed (tilsigtede + utilsigtede). Den totale utæthed er gennemsnits værdien beregnet over hele vejrtræknings cyklusen. Displayet opdateres efter hver vejrtrækning. Ti/Ttot (%) - Indåndings Tid/Total Cyklus Tid - Viser forskellen mellem længden af indåndings tiden (Ti) og længden af den totale vejrtræknings cyklus (Ttot). Displayet opdateres ved slutningen af hver vejrtrækning. % Pt. Triggered (%) - Procentdel af patient udløste vejrtrækninger - Viser procentdelen af spontane vejrtrækninger af det totale antal. Displayet opdateres hvert minut og nulstilles ved funktions ændring eller strømafbrydelse. Er kun aktiv i S/T funktionen.

7 4 Udåndingsport test Når apparatet tændes, og systemet har gennemført en selvtest, vises Start-up displayet. Her kan man udføre udåndings port testen. Når en test udføres, viser displayet den utilsigtede utæthed (displayet vises som Pt. Leak på Data displayet). Hvis testen ikke udføres eller ikke kan fuldføres, kan systemet ikke måle den tilsigtede utæthed, og vil i stedet vise værdien for den totale utæthed (tilsigtet + utilsigtet). Displayet vises som Tot. Leak i Data displayet.!!! Udfør udåndings port testen ved tænding af systemet, og ved udskiftning af udåndings porte.!!! Udåndings port testen skal udføres, når man bruger Plateau ventilen (PEV), da utætheden ved PEV er en anden i forhold til engangs udåndings porten eller Whisper Swivel.

8 5 2. Taster og display Ovenstående viser frontpanelet. Vision har otte hårde taster og ti display taster. En hård tast udfører én funktion. Display tasternes funktion er afhængigt af displayet. Tastens funktion beskrives i feltet ved siden af tasten. Displayet viser realtime grafik for tryk, volumen og flow. Patient kredsløbs forbindelser Patient forbindelses port Her kan monteres et 22mm. ID bakterie filter. Tryk port Tryk porten overvåger patient trykket ved hjælp af en 1/8 ID tryk slange.

9 6 Justerings hjul Justerings hjulet ændrer en værdi valgt ved hjælp af en blødtast. Værdien øges ved at dreje hjulet med uret og mindskes ved at dreje mod uret. Display taster Vision har 10 taster, der er placeret langs displayet. De bruges til at aktivere eller markere feltet ved siden af tasten. Når man trykker på en tasten markeres feltet som tegn på, at den tilhørende parameter er aktiv og kan justeres med justerings hjulet. Hvis man trykker igen på samme tast deaktiveres parameteren. Hvis feltet er blankt har den tilhørende tast ingen funktion. Feltet indeholder relevante data. Tast funktioner CPAP Formål: Justerer det konstante positive luftvejs tryk. Aktiv i: CPAP funktionen. Grænser: 2 til 20cm. H 2 O. Øgning: 1cm. H 2 O.

10 7 %O 2 Formål: Justerer oxygen koncentrationen, der leveres af oxygen modulet. Aktiv i: CPAP og S/T funktionen. Grænser: 21 til 100%. Øgning: 4% fra 21 til 25%, 5% fra 25 til 100%. Bemærkning: Denne tast er kun aktiv, hvis oxygen modulet er installeret. IPAP Formål: Justerer tryk niveauet for indåndings fasen. Aktiv i: S/T funktionen. Grænser: 2 til 40cm. H 2 O. Øgning: 1cm. H 2 O. Bemærkning: IPAP værdien kan ikke indstilles lavere end EPAP værdien. EPAP Formål: Etablerer basislinje trykket (PEEP). Aktiv i: S/T funktionen. Grænser: 2 til 20cm. H 2 O Øgning: 1cm. H 2 O. Bemærkning: EPAP værdien kan ikke indstilles højere end IPAP værdien. Rate Formål: Aktiv i: Grænser: Øgning: Bemærkning: Justerer antallet af kunstige vejrtrækninger. S/T funktionen. 4 til 40 BPM (vejrtrækninger pr. minut). 1 BPM. Indåndings tiden er aldrig længere end udåndings tiden og max. 3 sekunder.

11 8 Timed Insp Formål: Aktiv i: Grænser: Øgning: Justerer længden af en kunstig indånding. S/T funktionen. 0,5 til 3 sekunder. 0,1 sekund. IPAP Rise Time Formål: Aktiv i: Grænser: Øgning: Justerer stigningshastigheden for det inspiratoriske tryk. S/T funktionen. 0,05 til 0,4 sekunder. 0.05, 0.1, 0.2 og 0.4 sekunder. IPAP stignings tiden kan justeres for at øge patient komforten. Man kan enten mindske eller øge stigningen ved trykovergangen til IPAP. Som figuren herunder viser, bestemmes hastigheden, med hvilken luftvejstrykket når IPAP indstillingen, af den valgte stignings tid. En kort stignings tid resulterer i en markant øgning i det inspiratoriske flow og en hurtig stigning i trykket; en langsommere stignings tid mindsker det inspiratoriske flow, hvilket resulterer i en langsommere trykstigning.!!! Overvåg trykgrafen på displayet, mens IPAP stignings tiden justeres for at sikre, at et korrekt trykstøtte mønster opnås.

12 9 Hårde taster Overvågnings tast Formål: Bemærkning: Viser overvågnings displayet. Hvis der ikke er nogen aktivitet i tre minutter, vises overvågnings displayet automatisk. Parameter tast Formål: Viser parameter displayet. Her kan parametrene justeres. Funktions tast Formål: Viser funktionsændrings displayet. Her kan parametrene indstilles, før en funktionsændring foretages. Alarm tast Formål: Viser alarm displayet. Her kan alarm grænser indstilles.

13 10 Skala tast Formål: Viser skalerings displayet. Her kan grafernes akser justeres. Kan ikke bruges, når funktionsændrings displayet vises. Frys/Frigiv tast Formål: Fryser eller frigiver grafer. Kan ikke bruges, når funktionsændrings displayet vises. Stop af Alarm tast Formål: Stopper lydalarmen i to minutter. Alarm Silenced vises i meddelelses området. En ny alarm, der opstår i denne periode udløser kun en synlig alarm.!!! Ved svigt af respiratoren kan alarmen og Apnea alarmen kan ikke stoppes i to minutter. Alarm nulstillings tast Formål: Afbryder to minutters perioden og nulstiller synlige alarmer. Alarmen aktiveres igen, hvis årsagen til alarmen ikke er rettet.

14 11 Grafisk display Funktions/Meddelelses display Ved almindelig brug viser dette display den aktive funktion og aktive display. Her vises også alarm meddelelser. Grafisk display Det grafiske display viser realtime grafer for tryk, volumen og patientflow. En kunstig vejrtræknings markør (V) vises på volumen grafen i S/T funktionen, når en kunstig vejrtrækning udløses. Data display Data displayet viser op til seks parametre afhængigt af den valgte funktion. Bagpanel

15 12 Start/Stop kontakt Når ledningen er sat i en stikkontakt føres der strøm til Vision. Start/Stop kontakten starter og stopper kun blæseren. Batterier Vision indeholder et internt NiCAD batteri, der forsyner lydalarmen i 20 minutter ved strømsvigt. Ved strømsvigt bruges et litium batteri til at gemme information for parametre og alarmgrænser for funktionen. Denne information bevares i hukommelsen i op til et år uden strømtilførsel. Tilbehørs moduler Alarm modul Et alarm modul kan tilføjes, så der er alarmer for Lav Minut Ventilering, Lav Rate og Høj Rate. Oxygen modul Se afsnit 10, Oxygen.

16 13 3. Opsætning af systemet!!!blokering eller delvis blokering af udåndings porten kan resultere i genånding. 1 Saml patientkredsløbet.!!! Brug altid et bakterie filter. 2 Forbind filteret til patientforbindelses porten. Forbind patient kredsløbet til bakterie filteret. Forbind den proximale tryk slange til tryk indgangen på Vision. Hvis man bruger en fugter, skal den forbindes efter montering af bakterie filteret. Oxygen modul Hvis man bruger oxygen modulet, skal man forbinde højtryks oxygenkilden til oxygen modulets indgang. 3 Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.

17 14 4 Sæt den elektriske ledning i stikkontakten på bagsiden af apparatet.!!! Det anbefales, at man ikke bruger en adapter eller en forlængerledning. 5 Kontrollér, at Start/Stop kontakten står på STOP og sæt ledningen i stikkontakten. Tænding af systemet 1 Sæt Start/Stop kontakten til START. 2 Tryk på tasten Test Exh Port for at begynde en udåndingsport test. 3 Kontrollér samlingen af patient kredsløbet. Blokér maske- eller kredsløbs utætheder under test sekvensen.!!! Udåndings porten skal forbindes til kredsløbet. Hvis man bruger en Spectrum TM komplet ansigtsmaske, udføres udåndings port testen ved at fjerne masken og blokere udåndings porten. Spectrum masken har en ventil, der kan interferere med udåndings port testen. Testen kan stoppes ved at trykke på Cancel tasten. 4 Tryk på Start Test tasten. Testen varer ca. 15 sekunder. Testen begynder. Syv status meddelelser kan vises: a TEST COMPLETE - Systemet viser normal utæthed ved udåndings porten - se 5A. b LOW FLOW, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5B. c EXCESSIVE FLOW, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5C. d OCCLUDED EXHALATION PORT, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5D. e PROXLINE DISCONNECT, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5E. f PRESSURE REGULATION ERROR, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5F. g INTERMITTENT EXCESSIVE FLOW, CHECK CIRCUIT, REPEAT TEST - se 5G.

18 15 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G Status: TEST COMPLETE. Tryk på MONITORING for at begynde overvågning. Status: LOW FLOW. Utætheden var med mellemrum for lav under testen. Mulig årsag: Udåndingsporten var åben, men blev delvis blokeret under testen. Gentag testen. Status: EXCESSIVE FLOW. Utætheden ved udåndingsporten var højere end normalt. Mulig årsag: Utætheder i kredsløbet; kontrollér slange og forbindelser. Forseglingen er ikke tæt; Kontrollér forseglingen ved kredsløbs udgangen og masken. Gentag testen. Status: OCCLUDED EXHALATION PORT. Utætheden var mindre end normalt. Mulig årsag: Der er ikke tilsluttet en udåndingsport. Udåndingsporten er blokeret. Gentag testen. Status: PROXLINE DISCONNECT. Den proximale trykslange er ikke forbundet. Mulig årsag: Den proximale trykslange er ikke forbundet. Tilstopning (slangen er muligvis bøjet) i kredsløbet. Tilstopning (slangen er muligvis bøjet) i den proximale trykslange. Gentag testen. Status: PRESSURE REGULATION ERROR. Testtrykket kan ikke opnås. Mulig årsag: En intern trykslange eller sensor fejl. Gentag testen. Status: INTERMITTENT EXCESSIVE FLOW. Utætheden var med mellemrum for høj under testen. Mulig årsag: Kredsløbet er tilstoppet, men enden af kredsløbet er åben eller dårligt forseglet. Gentag testen. 6 Færdiggør start proceduren i afsnit 5, før hver ny patient opsætning. Ændring af sprog 1 Tryk på Languages tasten. 2 Brug justerings hjulet til at vælge sprog og tryk på Languages tasten igen. 3 Tryk på MONITORING for at begynde overvågning.

19 16 4. Start procedure Denne procedure bekræfter, at maskinen er i orden og skal udføres før hver ny patient opsætning. 1 Forbind patientkredsløbet til maskinen. 2 Tænd maskinen. Når Set-up displayet vises, så hiv stikket ud af stikkontakten. Kontrollér, at skruenøgle ikonet og lydalarmer aktiveres. 3 Sæt stikket i igen og sæt kontakten til START. Udfør udåndingsport testen. Tryk på MONITORING efter testen. 4 Blokér patientkredsløbet. Tryk på Options tasten. Hvis der er en aktiv alarm, så nulstil den ved at trykke på nulstillings tasten. 5 Tryk på Test Alarms tasten for at bekræfte at både lydalarm og alarm meddelelser aktiveres for alle tilgængelige alarmer. Alarmlamperne skal lyse.!!! Alle alarmfunktioner er både synlige og hørlige. Hvis en alarm ikke aktiveres, skal maskinen til service. 6 Hvis CPAP funktionen er aktiv, så tryk på MODE tasten og vælg S/T funktionen og indstil parametrene som vist herunder. Hvis S/T funktionen er aktiv, så tryk på MONITORING og derefter på PARAMETERS. I begge tilfælde skal parametrene indstilles som følgende: IPAP 15cm. H 2 O. EPAP 5cm. H 2 O. Rate 16 BPM. Timed Insp 1,0 sek. IPAP Rise Time 0,1 sek. 7 Tryk på ALARMS og indstil følgende alarmgrænser:

20 17 Hi P 20cm. H 2 O. Lo P 10cm. H 2 O. Lo P forsinkelse 20 sek. Apnea Slået fra (Disabled). Hvis det ekstra alarmmodul er installeret, så indstil følgende alarmgrænser: Lo MinVent 0 L/min. Hi Rate 40 BPM. Lo Rate 10 BPM. 8 Tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet. Kontrollér de følgende parametre på overvågnings displayet. Rate tast lampen blinker, når en kunstig vejrtrækning aktiveres. Den kunstige vejrtrækning varer ca. 1 sekund. IPAP i en kunstig vejrtrækning er 15cm. H 2 O. EPAP i en kunstig vejrtrækning er 5cm. H 2 O. Det kunstige vejrtræknings antal er 16 BPM. 9 Lav et lille hul ved patient forbindelsen for at simulere en spontan vejrtrækning. Kontrollér, at apparatet accelererer til IPAP og at Rate indikatoren ikke blinker. Efter vejrtrækningen er udløst, så luk hullet ved patient forbindelsen igen. 10 Tryk på ALARMS. Alarm displayet vises. 11 Tryk på Hi P tasten og justér parameteren til 10cm. H 2 O. Vent til synlige og hørlige alarmer for højt tryk udløses. Sæt Hi P parameteren til 20cm. H 2 O igen og tryk på Alarm Reset tasten. 12 Åben kredsløbet i ca. 20 sekunder for at kontrollere om Lo P alarmen aktiveres. Blokér patient kredsløbs udgangen og tryk på Alarm Reset tasten. 13 Tryk på Apnea tasten og justér parameteren til 20 sek. Bevar blokeringen af patient forbindelsen i mindst 20 sek. for at kontrollere at Apnea alarmerne aktiveres. Sæt indstillingen til Disabled. Tryk på Alarm Reset tasten. Hvis ovenstående procedure er forløbet med succes, er apparatet nu klar til brug. Hvis apparatet ikke klarede denne procedure, skal det til service.

21 18 5. CPAP funktionen CPAP funktionen leverer konstant positiv luftvejs tryk til patientkredsløbet. De aktive muligheder er: CPAP. %O 2. Ændring til CPAP funktionen 1 Hvis apparatet er i S/T funktionen, så tryk på MODE. 2 Tryk på CPAP tasten. New Mode displayet vises. Her kan man justere CPAP parametrene, før funktionen aktiveres. 3 Tryk på den parameter, der skal justeres. 4 Brug justerings hjulet til justering af parameteren. Se Display taster. 5 Når parametrene er justeret, så tryk på ACTIVATE NEW MODE tasten. Apparatet leverer nu CPAP og viser overvågnings displayet. Justering af parametre i CPAP funktionen 1 Tryk på PARAMETER. Modify Parameters displayet vises. CPAP og %O 2 værdierne vises og kan justeres. 2 Tryk på tasten ud for parameteren, der skal justeres. Den valgte parameter markeres. 3 Brug justerings hjulet til at justere parametrene. Se Display taster. 4 Tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet. Når CPAP indstillingerne er bestemt, så tryk på ALARMS for at kontrollere om alarmgrænserne er korrekte.

22 19 Justering af alarmgrænser Alle eksempler i dette afsnit viser display med det ekstra alarmmodul installeret. 1 Tryk på ALARMS. Modify Alarms displayet vises. 2 Tryk på tasten for den alarm, der skal justeres, eller tryk på Learn for at indlede en basislinje måling.!!! Nye alarmgrænser er aktive i samme øjeblik, de er indstillet. 3 Brug justerings hjulet til at justere alarmgrænserne. Højtryks alarm Denne alarm bør indstilles højere end CPAP niveauet. Øgning: 1cm. H 2 O. Grænser: 5 til 50cm. H 2 O. Lavtryks alarm Denne alarm bør indstilles lavere end CPAP niveauet. Øgning: 1cm. H 2 O. Grænser: 0 til 40cm. H 2 O. Lavtryks alarm forsinkelse Denne alarm fungerer sammen med Lavtryks alarmen. Indstil forsinkelsen til det maksimale tidsrum, trykket må være under alarmgrænsen, før alarmen aktiveres. Øgning: 1 sekund. Grænser: 0 til 60 sekunder.

23 20 Apnea Indstil alarm intervallet, så det passer til patienten. Apneaalarmen reagerer på spontane vejrtrækninger. Øgning: 10 sekunder. Grænser: Slået fra, 20 til 40 sekunder. Learn Tryk på denne tast, for manuelt at aktivere indlærings funktionen. Indlærings funktionen varer ét minut.!!! Aktivér Learn funktionen, når der laves kredsløbs ændringer eller hvis der tilføres supplerende oxygen til masken. Disse ændringer kan ændre den tilsigtede utæthed og dermed aktivere Lav Utætheds alarmen. Aktivér Learn funktionen for at genskabe den tilsigtede utæthed. Lav minutventilation (ekstra alarm modul) Indstil minutventilationen, så den passer til patienten. Brug den udåndede minutventilation (MinVent) fra Data displayet som reference. Øgning: 1 L/min. Grænser: 0 til 99 L/min. Høj vejrtræknings frekvens (ekstra alarm modul) Indstil alarmen, så den passer til patienten. Brug vejrtrækningsfrekvensen fra Rate feltet som reference. Øgning: 1 BPM. Grænser: 4 til 120 BPM. Lav vejrtrækningsfrekvens (ekstra alarm modul)

24 21 Indstil alarmen, så den passer til patienten. Brug vejrtrækningsfrekvensen fra Rate feltet som reference. Øgning: 1 BPM. Grænser: 4 til 120 BPM. Help Hvis man trykker på Help tasten, vises en liste med alarmer og deres grænser. 4 Når alle alarmgrænser er indstillet, så tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet.

25 22 6. S/T funktionen S/T funktionen leverer trykstøtte med PEEP. Apparatet udløser IPAP som respons på den spontane indånding, og accelererer til EPAP under udåndingen. Trykstøtte niveauet (PS), der leveres, bestemmes af forskellen mellem IPAP og EPAP indstillingerne (PS = IPAP - EPAP). Trykstøtte niveauet (PS) beregnes, og vises konstant på displayet. Værdien opdateres, når der er ændringer i IPAP eller EPAP indstillingerne. S/T funktionen sikrer, at patienten modtager et minimums antal vejrtrækninger per minut, hvis dennes spontane vejrtrækningsfrekvens falder under Rate indstillingen. Hvis patienten ikke indleder en indånding inden for det fastsatte tidsrum, bestemt i Rate kontrollen, udløser apparatet en kunstig vejrtrækning. Vejrtræknings frekvensen kan indstilles fra 4 til 40 BPM, og varigheden af hver vejrtrækning kontrolleres af en Inspiratorisk tids kontrol. Rate displayet blinker, når en kunstig vejrtrækning udløses. En markør (V) vises på grafen Tidal Volumen (VT) for at markere starten på den kunstige vejrtrækning. Eks.: Hvis kontrollen er indstillet til 10 BPM, er den totale vejrtræknings cyklus på 6 sekunder. Hvis en spontan vejrtrækning registreres før cyklusen er gennemført, udløses en støtte vejrtrækning (1). Hvis et 6 sekunders interval forløber uden, at en spontan vejrtrækning registreres, vil en kunstig vejrtrækning udløses (2). De aktive muligheder er: IPAP. EPAP. Rate. Timed Inspiration. IPAP Rise Time. %O 2. 1 = Spontane tryk støtte vejrtrækninger. 2 = Kunstige vejrtrækninger.

26 23 Ændring til S/T funktionen 1 Hvis apparatet er i CPAP funktionen, så tryk på MODE. 2 Tryk på S/T tasten. New Mode displayet vises. Her kan man justere S/T parametrene, før funktionen aktiveres. 3 Tryk på den parameter, der skal justeres. 4 Brug justerings hjulet til justering af parameteren. Se Display taster. 5 Når parametrene er justeret, så tryk på ACTIVATE NEW MODE tasten. Apparatet fungerer nu i S/T funktionen og viser overvågnings displayet. Justering af parametre i S/T funktionen 1 Tryk på PARAMETER. Modify Parameters displayet vises. Værdierne for IPAP, EPAP, Rate, Timed Insp, %O 2 og IPAP stignings tiden vises og kan justeres. 2 Tryk på tasten ud for parameteren, der skal justeres. Den valgte parameter markeres. 3 Brug justerings hjulet til at justere parameteren. Se Display taster. 4 Tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet. Når S/T indstillingerne er bestemt, så tryk på ALARMS for at kontrollere om alarmgrænserne er korrekte. Justering af alarmgrænser Alle eksempler i dette afsnit viser display med det ekstra alarm modul installeret. 1 Tryk på ALARMS. Modify Alarms displayet vises. 2 Tryk på tasten for den alarm, der skal justeres, eller tryk på Learn for at indlede en basislinje måling.!!! Nye alarmgrænser er aktive i samme øjeblik, de er indstillet. 3 Brug justerings hjulet til at justere alarmgrænserne.

27 24 Højtryks alarm Denne alarm bør indstilles højere end IPAP niveauet. Øgning: 1cm. H 2 O. Grænser: 5 til 50cm. H 2 O. Lavtryks alarm Denne alarm bør indstilles lavere end IPAP niveauet og højere end EPAP niveauet. Øgning: 1cm. H 2 O. Grænser: 0 til 40cm. H 2 O. Lavtryks alarm forsinkelse Denne alarm fungerer sammen med Lavtryks alarmen. Indstil forsinkelsen til det maksimale tidsrum, trykket må være under Lavtryks alarmgrænsen, før alarmen aktiveres. Øgning: 1 sekund. Grænser: 0 til 60 sekunder. Apnea Indstil alarm intervallet, så det passer til patienten. Apneaalarmen reagerer på spontane vejrtrækninger. Øgning: 10 sekunder. Grænser: Slået fra, 20 til 40 sekunder.

28 25 Learn Tryk på denne tast, for manuelt at aktivere indlærings funktionen. Indlærings funktionen varer ét minut.!!! Aktivér Learn funktionen, når der laves kredsløbs ændringer eller hvis der tilføres supplerende oxygen til masken. Disse ændringer kan ændre den tilsigtede utæthed og dermed aktivere Lav Utætheds alarmen. Aktivér Learn funktionen for at genskabe den tilsigtede utæthed. Lav minutventilation (ekstra alarm modul) Indstil minut ventilationen, så den passer til patienten. Brug den udåndede minut ventilation (MinVent) fra Data displayet som reference. Øgning: 1 L/min. Grænser: 0 til 99 L/min. Høj vejrtræknings frekvens (ekstra alarm modul) Indstil alarmen, så den passer til patienten. Brug den målte vejrtræknings frekvens fra Rate feltet som reference. Øgning: 1 BPM. Grænser: 4 til 120 BPM.

29 26 Lav vejrtræknings frekvens (ekstra alarm modul) Indstil alarmen, så den passer til patienten. Brug den målte vejrtræknings frekvens fra Rate feltet som reference. Øgning: 1 BPM. Grænser: 4 til 120 BPM. Help Hvis man trykker på Help tasten, vises en liste med alarmer og deres grænser. 4 Når alle alarmgrænser er indstillet, så tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet.

30 27 7. Options display Options displayet tillader, at man laver ændringer m.m. Brug af Options displayet Tryk på Options tasten på overvågnings displayet. Options displayet vises. Error messages (fejl meddelelser) Hvis der er fejl med Vision apparatet, skal man kontrollere evt. fejl meddelelser, da det kan være en god hjælp til problemløsning, inden man sender apparatet til service. Når fejl er rettet, trykkes på Clear Error Messages tasten. Test Alarms (alarm test) Hvis man trykker på denne tast, aktiveres alle synlige og hørlige alarmer i ca. fire sekunder.!!! Man bør udføre en alarm test før en ny opsætning.!!! Hvis nogle af alarmerne ikke virker, så send apparatet til service.

31 28 System Info Tryk på denne tast for at se software versionen, og om de forskellige ekstra moduler er installeret.!!! Hvis der står NO ud for oxygen modulet selv om det er installeret, kan det betyde, at det ikke fungerer. Bar Graph/Waveform (ændring af grafisk layout) Tryk på denne tast ændrer graferne for tryk, volumen og flow til søjler eller bølger. Time at P Reset (nulstilling af Timetæller for Tryk) Timetæller for Tryk viser det totale antal timer med terapi. Tælleren fungerer kun, når spontane eller kunstige vejrtrækninger måles og kan kun nulstilles manuelt. Displayet opdateres kun i hele timetal. Timetælleren for Tryk vises i feltet på Options displayet. For at nulstille tælleren, trykkes på denne tast. Justering af displayet Justering af displayet består af tasterne Brightness (lysstyrke), Contrast og Invert (negativ). Ved ændring af lysstyrke og kontrast, bruges justering hjulet. Tryk på Invert for at gøre display farverne negative. Total brugs tid Den totale brugs tid, der står i Data displayet, er den tid Start/Stop kontakten har stået i START positionen. Tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet.

32 29 8. Justering af grafiske display Vision skaber realtime grafik for tryk, volumen og flow. Graferne kan vises som bølger eller søjler. Dette afsnit forklarer metoderne til justering af akserne for tryk-, volumen- og flow graferne. Justering af grafernes akser Tryk på SCALE. Modify Scale displayet vises. 1 Tryk på den parameter, der skal justeres. 2 Brug justerings hjulet til justering. Øgning: 5cm. H 2 O. Akse grænser: 0cm. H 2 O til 50cm. H 2 O.

33 30 Øgning: Akse grænser: 500ml. 0ml. til 4000ml. Øgning: Akse grænser: 50L/min. -300L/min til +300L/min. Øgning: Akse grænser: 3 sekunder. 3 sekunder til 24 sekunder.!!! Time Base indstillingen justerer tids aksen samtidigt for alle grafer. Tryk på MONITORING for at vende tilbage til overvågnings displayet.

34 31 9. Alarmer og problemløsning Vision har to typer alarmer: System- og patient alarmer. Systemalarmer er interne alarmer, der ikke kan justeres. Patient alarmer bruges til at indstille parametre. Yderligere alarmer kan installeres med det ekstra alarm modul.!!! Der skal altid være personale i nærheden, når en patient er forbundet til ventilatoren, da: Visse funktionsfejl kræver øjeblikkelig handling. Ingen monitorer giver absolut sikkerhed mht. advarsel for funktionsfejl i ventilatoren eller i gas leverings systemet.!!! Alarmgrænser bør revaluere, når der laves ændringer i ventilatorens indstillinger.!!! Alarm testen bør udføres dagligt. Kontrollér at både synlige og hørlige alarmer aktiveres; hvis ikke, så send apparatet til service. Indlærings funktion Indlærings funktionen bestemmer basislinje alarm niveauerne ved at måle kredsløbs tilstanden i ét minut. Indlærings funktionen aktiveres automatisk, når apparatet viser overvågnings billedet efter at være blevet tændt. efter en funktions ændring. Man kan aktivere Indlærings funktionen manuelt ved at trykke på Learn tasten på Modify Alarms skærmbilledet. System alarmer Ventilatoren fungerer ikke (system fejl) En systemfejl, der resulterer i nedlukning. Hørlige og synlige alarmer aktiveres og kan ikke stoppes. Fjern øjeblikkeligt apparatet fra patienten og send det til service.

35 32 Ventilatoren fungerer ikke (strømsvigt) Apparatet udsættes for strømsvigt. Hørlige og synlige alarmer aktiveres og kan ikke stoppes. Kontrollér ventilatoren Hørlige og synlige alarmer aktiveres. Der er opstået en systemfejl. Apparatet fungerer fortsat. Lav kapacitet på det interne alarm batteri (Lo Intl Batt.) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis strømstyrken for det interne batteri er for lav til at opretholde en alarm i 20 minutter. Tab af trykregulering (P Regulation) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis det målte proximale tryk adskiller sig med mere end +/- 5cm. H 2 O af det indstillede tryk i mere end 5 sekunder. Den hørlige alarm stopper af sig selv, hvis værdien vender tilbage inden for grænserne. Alarmen slås automatisk fra, når apparatet begynder flow grænse kontrol. Proximal trykafbrydelse (ProxLine Disc) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis det proximale tryk falder til mindre end 1cm. H 2 O i mere end 1 sekund. Den hørlige alarm stopper af sig selv, hvis det proximale tryk igen stiger. Alarmen slås automatisk fra, når apparatet begynder flow grænse kontrol. Ukorrekt O 2 flow (O 2 Flow) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis oxygen forsyningen forsvinder. Lydalarmen stopper ikke af sig selv efter rettelse af problemet. Apparatet fungerer fortsat. For lav utæthed (Low Leak) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis den totale kredsløbs utæthed mindskes med 25% eller 4L/min, alt efter hvilken værdi, der er størst, under den etablerede basislinje utæthed i ét minut (f.eks., hvis patient kredsløbet blokeres). Lydalarmen stopper af sig selv, hvis utætheden øges til 25% eller 4L/min. af basislinje utætheden.

36 33 Patient alarmer Højt tryk (Hi P) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis det proximale luftvejs tryk overstiger høj tryks indstillingen i mere end 0,5 sekunder. Indåndingen stoppes. Lydalarmen stopper sig selv, hvis den følgende vejrtrækning er under høj tryks indstillingen. Lavt tryk (Lo P) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis det proximale luftvejs tryk falder under lavt tryks indstillingen. Lydalarmen stopper sig selv, hvis trykket stiger over lavt tryks indstillingen. Apnea Overvåger spontan udløste vejrtrækninger inden for et brugerdefineret tidsinterval. Tidsintervallet nulstilles med hver ny vejrtrækning. Hvis en spontan vejrtrækning ikke opdages inden for det valgte apnea tidsinterval, aktiveres hørlige og synlige alarmer. Lydalarmen stopper sig selv, når to på hinanden følgende vejrtrækninger opdages. Apnea alarmen kan slås fra. Lav minutventilation (Lo MinVent) Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis minut ventilationen er under alarm indstillingen. Lydalarmen stopper sig selv, hvis patient minut ventilationen stiger over alarm indstillingen. Høj vejrtrækningsfrekvens (Hi Rate) Sammenligner konstant den totale vejrtræknings frekvens (kunstige + spontane) med alarm indstillingen. Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis den målte værdi er højere end alarm indstillingen. Lydalarmen stopper sig selv, hvis den totale vejrtræknings frekvens falder under alarm indstillingen. Lav vejrtrækningsfrekvens (Lo Rate) Sammenligner konstant den totale vejrtræknings frekvens (kunstige + spontane) med alarm indstillingen. Hørlige og synlige alarmer aktiveres, hvis den målte værdi er lavere end alarm indstillingen. Lydalarmen stopper sig selv, hvis den totale vejrtræknings frekvens stiger over alarm indstillingen. Et eksempel på en synlig alarm vises herunder.

37 34 De fleste lydalarmer stopper af sig selv, når fejlen rettes. Man kan stoppe lydalarmer midlertidigt i to minutter ved at trykke på den øverste alarm tast.!!! Apneaalarmen og Skruenøgle alarmen kan ikke stoppes midlertidigt. Den synlige alarmmeddelelse kan kun fjernes ved at trykke på den nederste alarm tast. Hvis fejlen ikke er rettet, aktiveres både synlige og hørlige alarmer øjeblikkeligt igen. Alarmer Systemfejl - En fejl har resulteret i nedlukning. Apparatet kan ikke bruges. Alarmen kan ikke stoppes. Alarmen skyldes: Strømsvigt; kontrollér, at ledningen er forbundet mellem stikkontakt og apparat. Systemfejl; apparatet skal til service. Kontrollér ventilator - En mulig fejl er opstået. Apparatet kan stadigvæk bruges. Alarmen skyldes: Systemfejl; stop brug, apparatet skal til service, se Fejlmeddelelser. Hi P - Høj tryks alarm. Alarmen skyldes: Forkert alarm indstilling, alarmgrænsen er sat under det indstillede tryk; kontrollér høj tryks alarm indstillingen. Patienten hoster under indåndingen; observér patienten. Lo P - Lavtryks alarm. Alarmen skyldes: Patient afbrydelse eller stor utæthed; kontrollér kredsløbet og patient forbindelsen. Patientens indåndings behov overstiger apparatets levering; kontrollér, at patient kredsløbet ikke er blokeret og kontrollér filtrene. Lav tryks forsinkelse er indstillet for lavt; kontrollér lav tryks alarm forsinkelse indstillingen. Forkert alarm indstilling, alarmgrænsen er sat højere end det indstillede tryk; kontrollér lav tryks alarm indstillingen. Apnea - En spontan vejrtrækning er ikke opdaget inden for apnea intervallet. Alarmen skyldes: Patienten trækker ikke vejret eller trækker vejret for svagt til at udløse ventilatoren; kontrollér patienten og patient kredsløbet. Forkert indstillet alarmgrænse; kontrollér patienten og alarm indstillingen.

38 35 Low Leak - Lille kredsløbs utæthed. Alarmen skyldes: Udåndings porten blokeres; undersøg denne for blokeringer. Øgning i kredsløbs modstand eller en kredsløbs blokering; undersøg kredsløbet for blokeringer. Tilføjelse af supplerende luft ved masken (f.eks. oxygen) uden aktivering af Learn funktionen; aktivér manuelt Learn funktionen for at etablere basislinje utætheden. Lo MinVent - Lav minutventilation. Alarmen skyldes: Patient afbrydelse eller stor utæthed; kontrollér kredsløbet og patient forbindelsen. Mindskelse i vejrtræknings frekvensen eller tidal volumen; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Forkert indstillet alarmgrænse; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Hi Rate - Høj vejrtrækningsfrekvens. Alarmen skyldes: Øgning af patientens vejrtræknings frekvens; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Forkert indstillet alarmgrænse; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Lo Rate - Lav vejrtrækningsfrekvens. Alarmen skyldes: Mindskning af patientens vejrtræknings frekvens; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Patienten trækker vejret for svagt til at udløse ventilatoren; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Forkert indstillet alarmgrænse; kontrollér patienten og alarm indstillingen. Low Intl Batt. - Lav strømstyrke på det interne alarm batteri. Alarmen skyldes: Strømstyrken på batteriet kan ikke opretholde en lydalarm; apparatet skal til service for at få batteriet udskiftet. P Regulation - Fald i tryk regulering (> +/- 5cm. H 2 O forskel mellem indstillede og målte værdi). Alarmen skyldes: Stor utæthed; kontrollér patient kredsløbet. Blokering af patient kredsløbet; kontrollér patient kredsløbet. Systemfejl; stop brug og send apparatet til service. ProxLine Disc - Fald i den proximale trykmåling. Alarmen skyldes: Den proximale tryk slange er afbrudt eller blokeret; kontrollér den proximale tryk slange. O 2 Flow - Fald i oxygen. Alarmen skyldes: Utilstrækkeligt oxygen tryk; kontrollér oxygen trykket. O 2 indgangs filteret er blokeret; kontrollér oxygen modul filteret; erstat det om nødvendigt.!!! Hvis en alarm tilstand ikke kan rettes, så stop brug af apparatet og send det til service. Maske problemer Problem: Masken føles ubehagelig at have på. Skyldes: Forkert Softcap eller hovedrems justering; kontrollér Softcap eller hovedrems justeringen. Masken er ikke sat korrekt på; kontrollér om masken har den rette størrelse.

39 36 Problem: Betydelige utætheder rundt om masken. Skyldes: Forkert Softcap eller hovedrems justering; kontrollér Softcap eller hovedrems justeringen. Masken er ikke sat korrekt på; kontrollér om masken har den rette størrelse. Problem: Huden reagerer mod masken. Skyldes: Masken er ikke sat korrekt på; kontrollér om masken har den rette størrelse. Masken er ikke renset ordentligt; skyl masken grundigt for at fjerne rengørings rester. Allergisk reaktion; brug en barriere mellem huden og masken. Hvis irritationen fortsætter så stop brug af masken. Problem: Næsen løber eller tilstoppes. Skyldes: Luftstrøms reaktion; brug en fugter med patientkredsløbet. Problem: Tørhed i hals eller næse. Skyldes: Tør luft; brug en fugter med patientkredsløbet. Problem: Smerter i næsen, bihulen eller øret. Skyldes: Bihule- eller øre infektion; underret læge. Advarsler Sikkerhed Kontrollér, at alle gasstik har farvekoder i henhold til EN /A13:1995. De følgende brugs karakteristikker for BiPAP ventilatoren afviger fra konventionelle ventilatorer beskrevet i ASTM F BiPAP Vision skaber CPAP og positiv tryk ventilation og skal bruges som hjælpe ventilering. Dette system leverer ikke ventilation med garanteret tidal volumen. Patienter, der behøver ventilation med forudbestemt tidal volumen skal ikke bruge tryk støtte eller tryk-begrænset ventilation. Vision ventilatoren er en hjælpe ventilator og skal bruges til at øge ventileringen hos en patient. Det er ikke meningen, at den skal skabe det totale ventilatoriske behov for patienten. Vision ventilatoren må kun bruges med Respironics tilbehør. Vision ventilatoren må ikke anvendes i nærheden af letantændelige anæstesi blandinger med oxygen eller kvælstoffet. Vision ventilatorens funktionalist kan påvirkes af højfrekvent (diatermi) udstyr, defibrillatorer eller kortbølge terapeutisk udstyr tæt på apparatet. I tilfælde af strømsvigt, aktiveres en hørlig/synlig alarm. Afmontér øjeblikkeligt apparatet fra patienten. Ved strømsvigt skylles systemet ikke med frisk luft, og patienten kan komme til at genånde CO 2.

40 37 Brug Luften, der indåndes, kan være op til 5,5 0 C højere end rummets temperatur. Man skal være forsigtig, hvis rummets temperatur er højere end 35 0 C. Hvis skruenøgle indikatoren lyser, skal man øjeblikkeligt stoppe brug af apparatet, afmontere kredsløbet fra patienten og kontakte SPIROPHARMA A/S. Når Vision ventilatoren bruges med en fugter, skal fugteren altid stå lavere end både ventilatoren og patienten. Service Hvis man opdager nogle uforklarlige ændringer i brugen med apparatet eller på displayet, så kontakt SPIROPHARMA A/S. Forholdsregler Vision må ikke udsættes for ekstreme temperaturer, men hvis det sker, bør apparatet ikke bruges, før det har nået stuetemperatur igen. Brug altid et indgangsfilter, når Vision ventilatoren er i brug. Hvis oxygen modulet er i brug, må et tryk på over 100 psig oxygen supplerende tryk ikke overskrides. Bemærkninger IPAP og EPAP indstillingen hænger sammen. Det er ikke muligt at levere et EPAP niveau, der er højere end det indstillede IPAP niveau. Information om genindånding af CO 2 Der er en risiko for genindånding af CO 2 ved brug af denne type apparater. Følg nedenstående for at mindske risikoen for genindånding. Masken må ikke bæres af patienten, mens Vision ikke bruges. Patient overvågning bør gennemføres, hver gang der laves ændringer i indstillingerne. Det gælder generelt, at når trykket falder, så stiger risikoen for genindånding. Brug af Plateau udåndings ventilen anbefales, når der arbejdes med lavt tryk, lang indåndings tid og/eller store tidale volumener. Det gælder generelt, at når indåndings tiden forlænges, så stiger risikoen for genindånding. Reducering af deadspace mindsker risikoen for genindånding. Deadspace volumen reduceres, når masken placeres på patienten.

41 38 Modsætninger Brug af Vision til (noninvasive) posivtiv tryk terapi kan have den modsatte effekt på patienter: der ikke er i stand til selv at trække vejret i tilfælde af en kort afmontering af kredsløbet eller tab af terapi. der ikke er i stand til at bevare en åben luftvej eller fjerne spyt. hvor der er risiko for (hæven aspiration) af mavesårs indhold. med akut bihulebetændelse eller ørebetændelse. med allergi eller overfølsomhed over for maskens materialer, hvor risikoen for en allergisk reaktion er mere alvorlig end fordelene ved vejrtræknings assistancen. med (epistaxis), der forårsager lunge (hævelse aspiration) af blod. eller med (hypotension). Patient forholdsregler Bed patienten om øjeblikkeligt at rapportere unormalt bryst smerter, hiven efter vejret eller stærk hovedpine. Følgende er potentielle bivirkninger af (noninvasive) positiv tryk terapi: Øre smerter Konjunktivitis Hud udslet pga. (noninvasive) berøring. Aerophagia (mave opsvulmen)

42 Oxygen Der kan bruges to måder til levering af oxygen. Man kan bruge oxygen modulet eller tilføre supplerende oxygen direkte til patientkredsløbet.!!! Supplerende oxygen må ikke tilføres vejrtræknings kredsløbet, så gassen føres gennem indgangs filteret på bagsiden af apparatet.!!! Forbind aldrig en oxygen slange eller en positiv tryk kilde til tryk porten på fronten af Vision. Oxygen modul Oxygen modulet skal installeres bag på ventilatoren. Oxygen kildens grænse skal være fra 50 til 100 psig. Et indgangs filter i oxygen modulet giver en samlings effektivitet på 100% for partikler på 40,0 micron og opefter. Når modulet er installeret, vises %O 2 som display tast. Når modulet er forbundet til en højtryks ekstern oxygen kilde, vil modulet levere den ønskede oxygen koncentration ved patient forbindelsen inden for +/- 3% til +/- 10% af O 2 indstillingen. Det valgbare koncentrations område er fra 21% til 100%. Grafen herunder viser den indstillede oxygen koncentration for et givet kredsløbs flow. Jo højere oxygen koncentrationen er, jo mere oxygen skal oxygen modulet levere og jo mindre luft skal blæseren levere.

43 40 En O 2 Flow alarm aktiveres, hvis oxygen tilførelsen stopper. Oxygen koncentrationen indstilles ved at trykke på %O 2 tasten på Funktions- eller Parameter displayet og derefter, indstilles koncentrationen vha. justerings hjulet. Det anbefales, at man bruger en ekstern oxygen analyser, der forbindes til patientkredsløbet for at måle den faktiske oxygen koncentration. Billedet herunder viser Vision forbundet med en oxygen analyser. Oxygen sensoren til oxygen analyseren bør placeres direkte ved udgangen på Vision apparatet før bakteriefilteret. Tilførelse af supplerende oxygen Hvis man ikke bruger oxygen modulet, men ønsker at tilføre oxygen til patienten, kan man forbinde en lavtryks oxygen kilde til kredsløbet. Den tilførte oxygen koncentration varierer med ændringer i kredsløbs flowet. For at tilføre oxygen til kredsløbet, skal man bruge en kontrolleret lavtryks kilde. En oxygen kilde styret af et tryk-kompenseret flowmeter bør bruges. Systemets udførelse forstyrres ikke af tilførelsen af lavtryks oxygen (op til 15 L/min) i patient kredsløbet. 1 Forbind oxygen slangen til en af portene på masken som vist herunder. Slangen kan også forbindes til en oxygen (enrichment attachment).

44 41 2 Tænd Vision ventilatoren før der åbnes for oxygen suppleringen. 3 Indstil oxygen flowet til den ønskede indstilling.!!! Patient overvågning skal bestå af patient observering, oximetri og måling af de arterielle blodgasser, når nødvendigt. Hvis oxygen behovet ikke kan opfyldes, bør man bruge oxygen modulet. Supplerende oxygen koncentrationer Figurerne herunder viser det potentielle oxygen koncentrations område, ved en given værdi for volumen, supplerende oxygen flow og tryk indstilling. Disse figurer repræsenterer test resultater uden utilsigtede maske utætheder. Væsentlige utætheder kan reducere oxygen koncentration i forhold til figurerne. Denne vejledning kan bruges som et startpunkt for indledning af oxygen terapi. Oxygen flow bør gradvist justeres, indtil patientens oxygen behov opfyldes.

45 Rensning og vedligeholdelse!!! Før rensning eller udførelse af vedligeholdelse skal Start/Stop kontakten sættes til STOP. Hiv ledningen ud af stikkontakten såvel som af apparatet. Rensning af Vision!!! Dyp ikke Vision apparatet i vand e.l. Der må ikke komme væske i kabinettet eller indgangs filteret. Rensning af frontpanelet Rens fronten ved at tørre med en klud dyppet i vand eller 70% Isopropyl alkohol. Rensning af ydersiden Rens ydersiden ved at tørre med en klud dyppet i en væske med en bakteriel agent, men sørg for, at der ikke kommer væske ind til ventilatoren. Erstatning af indgangs filteret 1 Sæt Start/Stop kontakten til STOP. Hiv ledningen ud af stikkontakten såvel som af apparatet. 2 Flyt indgangsfilter låget ved at trykke på låsen (1) og drej derefter låget indtil hængslet (2) er fri fra sin rille. Hiv filteret ud og smid det ud. 3 Placér et nyt filter inden i låget. Udfør punkt 2 omvendt.

46 43 Udskiftning af system sikringerne 1 Hiv ledningen ud af stikkontakten og af Vision apparatet. 2 Med en lille, skruetrækker åbnes sikrings lågen fra toppen. Se tegning. 3 Hiv sikrings boksen løs og træk den ud af åbningen. 4 Hiv sikringerne ud af boksen. 5 Erstat begge sikringer; også selv om det kun er den ene, der er defekt. 6 Placér de nye sikringer i boksen og indsæt denne i åbningen, indtil det giver et klik. 7 Luk lågen og tryk den på plads. 8 Forbind ledningen til stikkontakt og apparat igen. Strømstyrke Man kan ikke selv indstille strømstyrken, så hvis en ændring ønskes, skal man kontakte SPIROPHARMA A/S. Kredsløbs muligheder Vision apparatet vises herunder med forskellige tilbehørs muligheder. Hver gang der laves ændringer med kredsløbs konfigurationen, skal man overvåge det leverede tryk, mens apparatet kører. Man skal udføre en Udåndingsport test.

47 Specifikationer Omgivelser Temperatur Fugtighed Ved brug: 4,4 0 C til 40 0 C. Ved transport/opbevaring: C til 60 0 C Ved opbevaring og brug: 0 til 95% relativ fugtighed. Størrelse Dimensioner Vægt 40,6cm. x 36,5cm. x 27cm. 15,4kg. Strøm Strømstyrke 115 til 120V eller 230 til 240V. Hovedsikringer 230 til 240V - T1,6 A, 250V, 5 x 20mm. (Respironics # ). Frekvens 50/60Hz. Ampere 3,0A max. Klasse Beskyttelse mod elektriske stød: Klasse I. Type BF. Interne batterier Alarm batteri Data batteri NiCAD (3 batterier bruges i serier på totalt 3,6 VDC). Litium batteri, + 3 VDC, 300mAh. Indgangs filter Ultra fint engangs - Respironics # (pakke med 6 filtre).

48 45 Display grænser og øgninger Parameter Display område Display opløsning IPAP 0 til 50cm. H 2 O 1cm. H 2 O EPAP 0 til 50cm. H 2 O 1cm. H 2 O CPAP 0 til 50cm. H 2 O 1cm. H 2 O Rate 0 til 150 BPM 1 BPM VT 0 til 4000ml. 1 ml. MinVent 0 til 99 L/min. 1 L/min. Tot Leak 0 til 300 L/min. 1 L/min. Pt. Leak 0 til 300 L/min. 1 L/min. PIP 0 til 50cm. H 2 O 1cm. H 2 O Pt. Trig 0 til 100% 1% Ti/Ttot 0 til 100% 1% Symboler Symbol Betydning Ventilatoren fungerer ikke. Kontrollér ventilatoren. Lydalarm er stoppet. Nulstilling af alarm. Type BF. Sikring. Vær opmærksom, se manual.

49 46

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger NIV (børn over 10 kg) Udstyr I BRITA findes forskellige

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

ELEKTRONISKE SVEJSEHJELME

ELEKTRONISKE SVEJSEHJELME OERLIKON SKANDINAVIEN Krossverksgatan f Limhamn Tlf. : + 0 00 Fax: + 0 0 www.oerlikon-welding.dk CHAMELEON Total komfort med flydende krystal-teknologi ien beskyttendeog behageligsvejsehjelm. Hjelm udførelse

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk Ventilatorer for voksne og børn Lynopsætningsvejledning Dansk Opsætning Noninvasiv brug Netledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 H4i varmtvandsfugter Netledning Låseklemme til netledning Invasiv brug

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Evita Infinity V500. Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care

Evita Infinity V500. Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care Workstation Critical Care kan bestå af følgende enheder: - infinity C500

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7

Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7 Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7 El.nr. 63 98 967 037/040 Dansk vejledning...3 Introduktion...3 Beskrivelse...3 Beskrivelse...4 Gas lækage detektor...4 Forbindelsesdiagrammer...4 Funktioner...5

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere