DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE"

Transkript

1 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE BORUPGAARD SNEKKERSTEN NOVEMBER 2008

2 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 2 INDHOLD SAMMENFATNING Sammenfatning Om konferencen Workshops 1. Ude og Hjemme 2. Katedral eller Børsen 3. Common Ground Afsluttende diskussion Bilag - Deltagerliste Kunstrådet afholdt konferencen Dansk musik i verden på vej november 2008 på Borupgaard i Snekkersten. I konferencen deltog en udvalgt personkreds af godt 50 repræsentanter for dansk musiklivs aktører, det danske musik- og kulturlivs organisationer og institutioner samt en række danske musikere og komponister med international erfaring, der med eller uden støtte fra Kunstrådet er aktive internationalt. havde forud for konferencen fokus på at opnå konkrete resultater til gavn for fremdrift og vækst i det internationale musikarbejde og kan med glæde konstatere, at der blev sat mange konkrete processer i gang. Endnu vigtigere er det, at der skabtes et fællesskab og engagement i at løfte opgaverne sammen, som mundede ud i konkrete ønsker om at arbejde videre og mødes igen så hurtigt som muligt. Der var stor vilje til samarbejde og koordination, og mange meldte sig til konkret at arbejde videre med specifikke områder. I den kommende tid skal det drøftes, hvordan sporene for det fremtidige arbejde med musikudveksling og musikeksport skal lægges. Forudsætningen for at udløse det potentiale, som dansk musik har, er, at det danske musikliv kan bekende sig til fælles visioner og afklare, hvilke strategier, der er de rigtige. Med afsæt i konferencen vil formulere et oplæg til en overordnet vision og succeskriterier for området til diskussion med konferencens deltagere ved et møde i april Herefter

3 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 3 vil Musikudvalget arbejde for at konkretisere de strategiske indsatser, som kan realisere visionen. Musikudvalget vil arbejde for en styrket organisering af den danske musikeksport, både for de enkelte genreområder og for en koordineret styrkelse af den danske musikeksport generelt. Desuden vil Musikudvalget undersøge mulighederne for en øget indsats for management og markedsføring. Til at formulere den overordnede vision og succeskriterier samt undersøge organiserings-modeller og øget indsats på management og markedsføring vil Musikudvalget inddrage ressourcepersoner fra det danske musikliv i tre arbejdsgrupper, som skal mødes med Kunstrådets Musikudvalg i de kommende måneder. På konferencen fik man identificeret følgende fokus- og indsatsområder: / Dokumentation og systematisk videndeling / Kortlægning af støtte til internationalt musikarbejde i Danmark, Norden og Europa / Udspil fra musiklivet til det kommende medieforlig / Uddannelse af managers og producenter / Mere til færre en skarpere prioritering i midlerne Efter konferencen har indkaldt disse arbejdsgrupper til møder: ARBEJDSGRUPPE VISIONER OG SUCCESKRITERIER Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund - Anders Beyer, Athelas Sinfonietta Copenhagen - Jacob Anderskov ILK, DJBFA, pianist og komponist Loui Törnqvist, Edition Wilhelm Hansen Bent Sørensen, komponist og professor Det Kgl. Danske Musikkonservatorium samt Giordano Bellincampi og Leif Skov,. MØDEDATOER: 16. februar kl og 27. marts kl ARBEJDSGRUPPE MXD-MODELLEN Thomas Rohde, Music Export Denmark Gunnar Madsen, ROSA - Lena Brostrøm, Dansk Artist Forbund Per Erik Veng, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Jesper Bay, IFPI Kåre Emtoft, Jazz Danmark P-B Guldbrand, Folkemusikkens Fælles Sekretariat samt Leif Skov,. MØDEDATOER: 16. februar kl og 27. marts kl ARBEJDSGRUPPE ØGET INDSATS MANAGEMENT OG MARKEDSFØRING Kristian Riis, Volcano Management Ole Dreyer Wogensen, EMI Music Publishing Anna Berit Asp Christensen, SPOR Festival og Scenatet Ensemble Jacob Soelberg, Copenhagen Artists - Kenneth Bager, DJ og producer Henrik Sveidahl, Rytmisk Musikkonservatorium samt Hanne Boel,. MØDEDATOER: 16. februar kl og 11. marts kl Alle konferencens deltagere inviteres til at mødes igen den 14. april i tidsrummet

4 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 4 OM KONFERENCEN ville med konferencen finde fælles omdrejningspunkter i det internationale musikarbejde til gavn for det samlede danske musikliv i form af viden, erfaring og netværk. Med konferencen tog tråden op fra det tidligere Kunstråds Musikudvalgs ambition om afholdelse af en konference om det internationale musikarbejde. OVERORDNEDE MÅL At øge globaliseringen inden for den danske musikbranche, med henblik på / Øget profilering af dansk musik / Øget udbredelse af dansk musik / Øget indtjening for dansk musikliv / Udvidelse af den danske musikbranches arbejdsplads / Inspiration og berigelse af det hjemlige musikliv KONFERENCENS FORMÅL / At få identificeret en række af de strategiske indsatser, der skal til på kort og længere sigt for at nå de opstillede mål Konferencen var planlagt og afviklet med konsulentbistand fra Mercuri Urval og Navigent. Forud for konferencen interviewede konsulent fra Mercuri Urval, Tina Overgaard, 10 af de danske aktører om deres erfaringer og idéer til udvikling af det internationale musikarbejde. Selve konferencen omfattede workshops med temaerne Ude og Hjemme, Katedral eller Børsen og Common Ground. Som optakt til disse workshops fik deltagerne oplæg om internationalt musikarbejde ved Peter Smidt, managing director i BUMA Cultuur og Eurosonic Festival i Holland og Trudy Wright, Tours & Projects director i det engelske, internationale musikagentur, Harrison Parrott. Desuden fortalte lektor i filmvidenskab ved Københavns Universitet, Peter Schepelern om sine erfaringer med dansk film i verden. Kulturminister Carina Christensen skulle have indledt andendagen på konferencen, men meldte forfald pga. sygdom. Ministerens tale blev omdelt til konferencedeltagerne. Ministeren gav bl.a. udtryk for glæde over, at musiklivet diskuterer dansk musik i et internationalt perspektiv, da en del af regeringsgrundlaget netop er internationaliseringen af dansk kulturliv. Samtidig udtrykte ministeren sine forventninger til en sammenhængende indsats for det internationale musikarbejde i tre temaer: / God udveksling af viden mellem de danske aktører / Forpligtelse til et samarbejde, der bygger på gensidig tillid / Fokus på dansk musiklivs høje kvalitetsniveau Konferencen var finansieret af og Kunstrådet. I det følgende er hovedkonklusionerne fra konferencen sammenfattet for de tre workshops.

5 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 5 WORKSHOP 1: UDE OG HJEMME HVAD SKAL DER TIL HJEMME FOR AT UNDERSTØTTE RESULTATERNE UDE OG OMVENDT? DELTAGERE Anders Laursen, Gunnar Madsen, Søren Krogh, Else Torp, Jacob Soelberg, Torben Eld Ibsen, Kåre Emtoft, Jan Sneum, Jens Klüver, Carsten Panduro, Giordano Bellincampi, Leif Skov, Henrik Wenzel Andreasen. Facilitator: Tina Overgaard. Referent: Bodil Høgh SAMARBEJDE OG VIDENDELING Gruppen udtrykte stor vilje til at samarbejde om fælles indsatser og fælles formuleringer af visioner, målsætninger og succeskriterier og til at sætte de fælles mål for den samlede danske musikbranche højere end egne mål inden for eget område. Det er nødvendigt at øge samarbejdet om at sikre de bedste rammebetingelser for musikbranchen og en videre professionalisering af det internationale musikarbejde. Der var stor interesse for at lære af andre kunstområder som f.eks. film, dans, design og computerspil. Ligesom dansk musik kan få inspiration udefra ved at invitere udenlandske kunstnere til Danmark. Danmark har også en særlig eksportartikel i vores måde at organisere, understøtte og formidle vores musikliv på (foreninger, institutioner, undervisning, koncertformer, festivaler, ensembler etc.), spillesteder (lovgivning og finansiering) osv. VISION OG SUCCESKRITERIER Gruppen diskuterede, hvordan vi bør definere eksport og succes. Flere efterlyste behovet for at drøfte videre og formulere en vision eller egentlig målsætning for den samlede musikbranche på dette område, herunder at definere hvad de fælles succeskriterier skal være. Musikken er en del af velfærden, kulturøkonomien og samfundsøkonomien. Næste år er EU s år for oplevelsesøkonomi. FLERE PENGE - OG BEDRE UDNYTTELSE AF DE EKSISTERENDE RESSOURCER Der blev peget på mange muligheder for at skabe risikovillig kapital. Det handlede ikke kun om at argumentere for flere midler fra de relevante ministerier. Andre konstruktioner var også i spil: / Låne penge / Øget medfinansiering fra aktørerne selv / Rettighedspenge / Private midler / EU-midler og nordiske midler DOKUMENTATION Der blev efterlyst overblik og dokumentation af: / Eksisterende midler samt viden om aktører og beslutningstagere for midlerne / Den årlige danske musikeksport / Omtale i danske og udenlandske medier / Andre værdiparametre end penge

6 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 6 WORKSHOP 2: KATEDRAL ELLER BØRSEN MXD-MODELLEN Organiseringen af MXD, Music Export Denmark, blev fremhævet som en succes, fordi branche, interessenter og organisationer er i et forpligtende samarbejde. Modellen kunne udvikles til inspiration for de øvrige genrer: både den klassiske musik og den ny kompositionsmusik, samt de rytmiske genrer, der ikke er omfattet af det nuværende MXD. En overligger i form af en tværgående organisering eller koordinering af musikeksporten for alle genrerne bør udvikles. DET KOMMENDE MEDIEFORLIG Forslag til task force og møder for at bistå Kunstrådets Musikudvalg med at bistå DR i arbejdet med at fastholde sine forpligtelser på området. MØDES IGEN Gruppen ville gerne fortsætte arbejdet med flere møder og mere dialog. HVORDAN OPNÅR VI BÅDE DEN KUNSTNERISKE OG KOMMERCIELLE SUCCES? DELTAGERE Jesper Bay, Per Erik Veng, Bent Sørensen, Signe Lopdrup, Ole Deyer Wogensen, Kenneth Bager, Jeanette Balland, Thomas Rohde og Hanne Boel. Facilitator: Jakob Rune Westh, Referent: Jens Fuglsang ORIGINALITET, NETVÆRK OG UDVIKLING AF MILJØER Gruppen diskuterede, hvad vi skal vise frem fra Danmark i eksport-perspektiv. Hvorfor skal vi overhovedet eksportere musik? Originalitet var fællesnævneren i diskussionen, og workshoppens overskrift Katedral ELLER Børsen blev omdefineret til Katedral OG Børsen. Hermed forstået, at både smalle genrer samt populære og kommercielle genrer kan være originale og unikke. Det er denne kvalitet på tværs af genrer, der kan skabe eksport. Udlandet ved, hvad de vil have, når det gælder dansk musik, både kunstnerisk og kommercielt. Musikken skal sælge sig selv. Vi skal ikke eksportere det vi tror, de vil have. Det går tit galt, når vi selv laver vores kunstneriske udvælgelse i forhold til udlandet. Det vigtige er kvalitet og differentiering. Herefter blev der peget på, at det originale opstår ved at pleje netværk og de rette miljøer. I Finland støttes dirigenter og komponister hele vejen, og det virker. Også

7 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 7 i de andre nordiske lande satses på færre kunstnere, men med større beløb end i Danmark, hvor kulturstøtte ikke prioriteres så højt. I Norge betaler man fx kr. pr. borger til kultur om året i forhold til kr. i Danmark. Herhjemme tør man ikke i tilstrækkelig grad støtte de særligt dygtige og tage chancen for at det kan gå galt. Det blev også nævnt, at vi bør fokusere på at tænke nordisk i stedet for at bruge landebegrebet. Vi skal blande os med de andre nordiske lande og deres succeser. Et eksempel på konkrete tiltag for at pleje musikmiljøer kan være et sangskriverhus, hvor komponister, musikere og producere kan udvikle sig og danne netværk. Flere nævnte, at det er af grundlæggende, stor betydning at pleje musikken i folkeskolen og nærmiljøet, så der er grobund for fremtidige eksportsucceser. Danmark har fx større og flere hits end Holland, selv om landene har et antal fællestræk. Vi er i en periode med høj kunstnerisk kvalitet, så det er måske kun et spørgsmål om tid, før der kommer et dansk band, der breaker internationalt. Der var enighed om, at der er mangel på langsigtede strategier på dette område. MARKETING, KUNSTNERE OG PRODUKT Det blev nævnt i gruppen, at flere danske musikere og bands bruger udenlandske managere hvis det er muligt. Det sker, fordi der i Danmark er mangel på professionelle managere, der kan fungere som karriere-coaches. Det er dog vigtigt, at alle led i fødekæden er stærke, og det starter med dem, der skriver sange og fremfører dem. Der er kraftigt brug for en markedsførings-pulje, hvor musikere og bands kan søge hurtig støtte til projekter for jobs, PR, marketing og rejser, når udlandet viser interesse. Det blev foreslået, at det skabes en pulje for underskudsgaranti, således at fejlslagne projekter får det som et tilskud, hvorimod succesfulde projekter skal betale det hele eller dele af det givne tilskud tilbage. BRUG AF MUSIK, PENGE OG DOKUMENTATION Det blev flere gange nævnt i gruppen, at medierne, og specielt DR, har et stort ansvar for udvikling og synliggørelse af originalitet. De sidste mange år er de professionelle kunstnere i de smalle musikgenrer ikke blevet tilgodeset i medierne, som i stedet har vist X-talent programmer med amatører i bedste sendetid. Gruppen var enig om, at den samlede musikbranche skal komme med en udmelding inden det næste medieforlig. Flere i gruppen ønskede en kortlægning og koordinering af de nuværende støtteordninger og fordelingsprincipper hos offentlige fonde og ministerier. Og det bør overvejes, om støtteordninger evt. skal omprioriteres. Derudover var der stor enighed om, at der generelt mangler grundig markedsanalyse og dokumentation af, hvordan det aktuelt går med dansk musikeksport.

8 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 8 WORKSHOP 3: COMMON GROUND PROFESSIONALISERING OG VIDENDELING HVAD KAN DER MED FORDEL SAMARBEJDES OM? DELTAGERE Pernille Rosendahl, Kristian Riis, P-B Guldbrand, Maria Carelse, Leif Lønsmann, Juliana Hodkinson, Lena Brostrøm, Anna Berit Asp Christensen, Trine Nielsen, Jakob Brixvold, Maria Frej, Emil de Waal Facilitator: Thomas Gajhede. Referent: Eline Sigfusson Paludan UDVIKLING AF MANAGEMENT I DANMARK STYRKELSE OG PROFESSIONALISERING AF MANAGEMENT Gruppen pegede på et stort behov for en styrkelse og professionalisering af management og formidlings-leddet i Danmark. Det skal ske på tværs af genrerne. Dels er der behov for, at niveauet for dansk management hæves, så det i højere grad kan begå sig på det internationale marked. Dels skal der herhjemme være en øget forståelse for, at management handler om at varetage kunstneriske interesser professionelt og deltage i den kunstneriske proces. Der skal ses på, hvordan management kommer mindre attraktive områder til gavn, og hvordan man kan differentiere management i forhold til typer af kunstnere med forskelligt potentiale. MANAGEMENT SOM KOMPETENCE Desuden diskuterede gruppen management som kompetence for den enkelte kunstner. Der skal indgå flere elementer af management i de kunstneriske uddannelser, og der skal være et øget internationalt perspektiv i uddannelserne. De nuværende managementuddannelser skal gennemgås. Uddannelserne skal i højere grad tilpasses virkeligheden samtidig med, at branchen skal tage større del i og ansvar for den. STRATEGISK VIDENDELING OG FORMIDLING Der er behov for en større grad af videndeling i branchen, og der skal ske en struktureret indsamling af viden. Målet er, at musikbranchen udvikler en god kultur for evaluering og feed-back. En vigtig præmis er, at såvel evalueringsprocessen som den videre formidling til branchen gøres ubureaukratisk. Videndelingen kan fx ske gennem tværgående fora eller arrangementer, omvendt blev der også peget på et behov for en vidensbank, som kan bruges i alle internationale projekter. Formidlingen fra branchen til fx pressen skal styrkes, og den journalistiske formidling af kvalitet, værdier og succes-historier skærpes.

9 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 9 DE GODE EKSPORTERFARINGER SKAL KONCEPTUALISERES MEN VI SKAL OGSÅ HUSKE IMPORTEN Der blev talt om at udvikle en eksportstrategi samt initiativer med udgangspunkt i eksisterende succeser og erfaringer. Der kunne fx laves en masterplan for eksport ud fra en tankegang om lokomotiver, hvor anerkendte kunstnere kan trække andre med, og en karrierekanon (som evt. kan være skandinavisk). Der var også forslag om at bruge danske erfaringer om samarbejde og projekter i international sammenhæng. Samtidig blev det pointeret, at vi skal huske at fokusere på at få udenlandske kunstnere til Danmark, fordi udgangspunktet for at arbejde internationalt er at præsentere den internationale musik i Danmark. VIDEREUDVIKLING AF STØTTESYSTEM Gruppen udtrykte ønske om, at de danske støttesystemer samordnes, optimeres og udviser højere grad af prioritering og fleksibilitet. Der blev bl.a. talt om at: / der er behov for en central pulje til at satse på lokomotiver i eksport / management og producent-leddet skal legitimeres og støttes / der kan udvikles pakkeløsninger af støtte fx en producerpakke / systemet skal kunne være fleksibelt / ansøgere i højere grad skal kunne indgå i dialog med støtteorganet - a la filminstituttet PROJEKTFORSLAG Endelig fremkom en række enkeltstående projektforslag, og der var stor vilje til på tværs af organisationer og genrer at gå videre med disse. Forslagene var bl.a.: / Flere projekter efter White Concert-konceptet / DAMEX en messe, der dækker alle genrer (efter Womex-konceptet) / Arbejde med publikumsoplevelser

10 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 10 AFSLUTTENDE DISKUSSION Konferencen sluttede med diskussion i plenum og opsamling ved formand for, Giordano Bellincampi samt Kunstrådets formand, Mads Øvlisen. Giordano Bellincampi var glad for at kunne konstatere, at s ambitioner til en vis grad var blevet imødekommet, idet der var blevet sat flere konkrete processer i gang. Og endnu vigtigere: at der var skabt et fællesskab og et stort engagement i at løfte opgaverne i fællesskab, Formanden for Kunstrådet, Mads Øvlisen, udtrykte glæde over de høje ambitioner for dansk musiks internationale rolle. Han mindede om, at en proces gerne må være demokratisk, men at resultatet og beslutningen ikke kan være demokratisk. Der må vælges til og fra og prioriteres. Konsensus må ikke sættes forrest, der må tænkes nyt, for der kommer ikke flere penge til det samme. Til slut sammenfattede Giordano Bellincampi konferencens temaer og lovede, at vil tage bolden op og arbejde videre, både på det konkrete plan og på det overordnede. Når vision og succeskriterier for det internationale arbejde efter diskussion med konferencens deltagere til foråret er formuleret, bliver næste skridt at konkretisere de strategiske indsatser, som kan realisere visionen. Giordano Bellincampi konstaterede også, at der på konferencen var blevet født gode idéer, som deltagerne selv kan tage initiativ til at gå videre med. påtog sig at formulere et bud på fælles succeskriterier for det internationale arbejde inden 1. april og bad om input fra konferencens deltagere til det kommende medieforlig senest 1. marts.

11 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 11 DELTAGERE I KONFERENCEN DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ ORGANISATION Ars Nova Copenhagen Athelas Sinfonietta Copenhagen BandBase Beatbox Booking & Concerts Copenhagen Artists Copenhagen Jazzfestival Danmarks Radio Dansk Artist Forbund Dansk Jazzforbund Dansk Musikeksport til Kina Dansk Musiker Forbund Dansk Musikforlæggerforening, EMI Music Publishing Det Danske Kulturinstitut Det Kgl. Danske Musikkonservatorium DR Live Musikproduktion & Event DR Symfoniorkestret Edition Wilhelm Hansen Folkemusikkens Fælles Sekretariat IFPI ILK, DJBFA Klüvers Big Band KODA Kulturministeriet Kulturministeriet Kunstrådet Kunstrådet TITEL Forretningsudvikler Ensemblechef Kommunikationschef Direktør - booker Direktør Festivalleder Musikchef Formand Sekretariatsleder Projektleder Formand Senior Creative Manager Generalsekretær Arrangementschef Musikproducent Orkesterchef Adm. direktør Sekretariatsleder Marketingdirektør Pianist, komponist Kapelmester Markedsdirektør Kontorchef Fuldmægtig Formand Formand NAVN Else Torp Anders Beyer Martin Buck Peter Sørensen Jacob Soelberg Signe Lopdrup Leif Lønsmann Lena Brostrøm Kåre Emtoft Torben Eld Ibsen Anders Laursen Ole Dreyer Wogensen Finn Andersen Per Erik Veng Jan Sneum Ole Bækhøj Loui Tørnqvist P-B Guldbrand Jesper Bay Jacob Anderskov Jens Klüver Trine Nielsen Karin Marcussen Jan Opstrup Birgit Bergholt Mads Øvlisen Emil de Waal Giordano Bellincampi Hanne Boel Henrik Holm

12 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 12 Kunststyrelsen Kunststyrelsen Kunststyrelsen Kunststyrelsen Kunststyrelsen Mercuri Urval MXD MXD, Music Export Denmark New Jungle Orchestra Pankoke Consult, Danmarks Eksportråd ROSA, Dansk Rock Samråd Roskilde Festival Roskilde Festival Rytmisk Musikkonservatorium Sjællands Symfoniorkester SNYK Spillesteder dk SPOR festival og Scenatet-ensemble Statens Kunstfond Storstrøms Kammerensemble The Storm Tønder Festival Volcano Management World Music Denmark Konsulent Chef Musikcentret Konsulent Projektkoordinator Projektleder Ordstyrer, konsulent Chef Formand Orkesterleder Direktør Daglig leder Musikchef Booker Rektor Musikchef Leder Sekretariatsleder Festivalleder og kurator Komponist og formand Leder Sanger, komponist Festivalleder Manager Formand Komponist DJ, producer Jeanette Balland Steen Jørgensen Leif Skov Eline Sigfusson Paludan Henrik Wenzel Andreasen Jens Fuglsang Bodil Høgh Ane Alsløv Tina Overgaard Thomas Rohde Søren Krogh Thompson Pierre Dørge Morten Hansen Pankoke Gunnar Madsen Rikke Øxner Peter Hvalkof Henrik Sveidahl Søren Bojer Nielsen Mette Dinesen Jakob Brixvold Anna Berit Asp Christensen Juliana Hodkinson Maria Frej Pernille Rosendahl Carsten Panduro Kristian Riis Maria Carelse Bent Sørensen Kenneth Bager

14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status

14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status 14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009 Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status Børsens festsal, den 23. oktober 2009 1 Det følgende er i alt 14 strategiske

Læs mere

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PLADEPRODUKTION I DANMARK ANALYSE OG ANBEFALINGER FRA KULTURMINISTERIETS UDVALG OM VILKÅRENE FOR PLADEPRODUKTION

PLADEPRODUKTION I DANMARK ANALYSE OG ANBEFALINGER FRA KULTURMINISTERIETS UDVALG OM VILKÅRENE FOR PLADEPRODUKTION PLADEPRODUKTION I DANMARK ANALYSE OG ANBEFALINGER FRA KULTURMINISTERIETS UDVALG OM VILKÅRENE FOR PLADEPRODUKTION Pladeproduktion i Danmark Analyse og anbefalinger fra Kulturministeriets udvalg om vilkårene

Læs mere

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 I juni 2010 fremlagde regeringen sin strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv, som har til formål at øge kulturudvekslingen

Læs mere

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering,

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

To generationer og genrer. og masser til fælles. Nr 4 / 2009 KODA / xxx

To generationer og genrer. og masser til fælles. Nr 4 / 2009 KODA / xxx Nr 4 / 2009 KODA / xxx portræt / Karl Aage Rasmussen og Bjørn Svin To generationer og genrer og masser til fælles Tema Spil Dansk Dagen: En stor musikfest gav vellyd i hele landet Musikken spiller med

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Kompetenceudvikling via design

Kompetenceudvikling via design Evaluering af projektet For os var design et vellykket produkt med et godt udseende. Det var først under forløbet, at vi erfarede, at design også omfatter meget andet Direktør Svend Christensen, Karup

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Producentforeningen Januar 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 5051 5225 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

30 FREELANCERE I. Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09

30 FREELANCERE I. Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09 Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09 STATUS 2008/09: 04 MODSÆTNINGERNES ÅR IFPI s formand, Henrik Daldorph, ser tilbage på markante begivenheder for

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang?

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? En moderne kommune skal i dag søge viden mange

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere