DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE"

Transkript

1 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE BORUPGAARD SNEKKERSTEN NOVEMBER 2008

2 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 2 INDHOLD SAMMENFATNING Sammenfatning Om konferencen Workshops 1. Ude og Hjemme 2. Katedral eller Børsen 3. Common Ground Afsluttende diskussion Bilag - Deltagerliste Kunstrådet afholdt konferencen Dansk musik i verden på vej november 2008 på Borupgaard i Snekkersten. I konferencen deltog en udvalgt personkreds af godt 50 repræsentanter for dansk musiklivs aktører, det danske musik- og kulturlivs organisationer og institutioner samt en række danske musikere og komponister med international erfaring, der med eller uden støtte fra Kunstrådet er aktive internationalt. havde forud for konferencen fokus på at opnå konkrete resultater til gavn for fremdrift og vækst i det internationale musikarbejde og kan med glæde konstatere, at der blev sat mange konkrete processer i gang. Endnu vigtigere er det, at der skabtes et fællesskab og engagement i at løfte opgaverne sammen, som mundede ud i konkrete ønsker om at arbejde videre og mødes igen så hurtigt som muligt. Der var stor vilje til samarbejde og koordination, og mange meldte sig til konkret at arbejde videre med specifikke områder. I den kommende tid skal det drøftes, hvordan sporene for det fremtidige arbejde med musikudveksling og musikeksport skal lægges. Forudsætningen for at udløse det potentiale, som dansk musik har, er, at det danske musikliv kan bekende sig til fælles visioner og afklare, hvilke strategier, der er de rigtige. Med afsæt i konferencen vil formulere et oplæg til en overordnet vision og succeskriterier for området til diskussion med konferencens deltagere ved et møde i april Herefter

3 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 3 vil Musikudvalget arbejde for at konkretisere de strategiske indsatser, som kan realisere visionen. Musikudvalget vil arbejde for en styrket organisering af den danske musikeksport, både for de enkelte genreområder og for en koordineret styrkelse af den danske musikeksport generelt. Desuden vil Musikudvalget undersøge mulighederne for en øget indsats for management og markedsføring. Til at formulere den overordnede vision og succeskriterier samt undersøge organiserings-modeller og øget indsats på management og markedsføring vil Musikudvalget inddrage ressourcepersoner fra det danske musikliv i tre arbejdsgrupper, som skal mødes med Kunstrådets Musikudvalg i de kommende måneder. På konferencen fik man identificeret følgende fokus- og indsatsområder: / Dokumentation og systematisk videndeling / Kortlægning af støtte til internationalt musikarbejde i Danmark, Norden og Europa / Udspil fra musiklivet til det kommende medieforlig / Uddannelse af managers og producenter / Mere til færre en skarpere prioritering i midlerne Efter konferencen har indkaldt disse arbejdsgrupper til møder: ARBEJDSGRUPPE VISIONER OG SUCCESKRITERIER Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund - Anders Beyer, Athelas Sinfonietta Copenhagen - Jacob Anderskov ILK, DJBFA, pianist og komponist Loui Törnqvist, Edition Wilhelm Hansen Bent Sørensen, komponist og professor Det Kgl. Danske Musikkonservatorium samt Giordano Bellincampi og Leif Skov,. MØDEDATOER: 16. februar kl og 27. marts kl ARBEJDSGRUPPE MXD-MODELLEN Thomas Rohde, Music Export Denmark Gunnar Madsen, ROSA - Lena Brostrøm, Dansk Artist Forbund Per Erik Veng, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Jesper Bay, IFPI Kåre Emtoft, Jazz Danmark P-B Guldbrand, Folkemusikkens Fælles Sekretariat samt Leif Skov,. MØDEDATOER: 16. februar kl og 27. marts kl ARBEJDSGRUPPE ØGET INDSATS MANAGEMENT OG MARKEDSFØRING Kristian Riis, Volcano Management Ole Dreyer Wogensen, EMI Music Publishing Anna Berit Asp Christensen, SPOR Festival og Scenatet Ensemble Jacob Soelberg, Copenhagen Artists - Kenneth Bager, DJ og producer Henrik Sveidahl, Rytmisk Musikkonservatorium samt Hanne Boel,. MØDEDATOER: 16. februar kl og 11. marts kl Alle konferencens deltagere inviteres til at mødes igen den 14. april i tidsrummet

4 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 4 OM KONFERENCEN ville med konferencen finde fælles omdrejningspunkter i det internationale musikarbejde til gavn for det samlede danske musikliv i form af viden, erfaring og netværk. Med konferencen tog tråden op fra det tidligere Kunstråds Musikudvalgs ambition om afholdelse af en konference om det internationale musikarbejde. OVERORDNEDE MÅL At øge globaliseringen inden for den danske musikbranche, med henblik på / Øget profilering af dansk musik / Øget udbredelse af dansk musik / Øget indtjening for dansk musikliv / Udvidelse af den danske musikbranches arbejdsplads / Inspiration og berigelse af det hjemlige musikliv KONFERENCENS FORMÅL / At få identificeret en række af de strategiske indsatser, der skal til på kort og længere sigt for at nå de opstillede mål Konferencen var planlagt og afviklet med konsulentbistand fra Mercuri Urval og Navigent. Forud for konferencen interviewede konsulent fra Mercuri Urval, Tina Overgaard, 10 af de danske aktører om deres erfaringer og idéer til udvikling af det internationale musikarbejde. Selve konferencen omfattede workshops med temaerne Ude og Hjemme, Katedral eller Børsen og Common Ground. Som optakt til disse workshops fik deltagerne oplæg om internationalt musikarbejde ved Peter Smidt, managing director i BUMA Cultuur og Eurosonic Festival i Holland og Trudy Wright, Tours & Projects director i det engelske, internationale musikagentur, Harrison Parrott. Desuden fortalte lektor i filmvidenskab ved Københavns Universitet, Peter Schepelern om sine erfaringer med dansk film i verden. Kulturminister Carina Christensen skulle have indledt andendagen på konferencen, men meldte forfald pga. sygdom. Ministerens tale blev omdelt til konferencedeltagerne. Ministeren gav bl.a. udtryk for glæde over, at musiklivet diskuterer dansk musik i et internationalt perspektiv, da en del af regeringsgrundlaget netop er internationaliseringen af dansk kulturliv. Samtidig udtrykte ministeren sine forventninger til en sammenhængende indsats for det internationale musikarbejde i tre temaer: / God udveksling af viden mellem de danske aktører / Forpligtelse til et samarbejde, der bygger på gensidig tillid / Fokus på dansk musiklivs høje kvalitetsniveau Konferencen var finansieret af og Kunstrådet. I det følgende er hovedkonklusionerne fra konferencen sammenfattet for de tre workshops.

5 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 5 WORKSHOP 1: UDE OG HJEMME HVAD SKAL DER TIL HJEMME FOR AT UNDERSTØTTE RESULTATERNE UDE OG OMVENDT? DELTAGERE Anders Laursen, Gunnar Madsen, Søren Krogh, Else Torp, Jacob Soelberg, Torben Eld Ibsen, Kåre Emtoft, Jan Sneum, Jens Klüver, Carsten Panduro, Giordano Bellincampi, Leif Skov, Henrik Wenzel Andreasen. Facilitator: Tina Overgaard. Referent: Bodil Høgh SAMARBEJDE OG VIDENDELING Gruppen udtrykte stor vilje til at samarbejde om fælles indsatser og fælles formuleringer af visioner, målsætninger og succeskriterier og til at sætte de fælles mål for den samlede danske musikbranche højere end egne mål inden for eget område. Det er nødvendigt at øge samarbejdet om at sikre de bedste rammebetingelser for musikbranchen og en videre professionalisering af det internationale musikarbejde. Der var stor interesse for at lære af andre kunstområder som f.eks. film, dans, design og computerspil. Ligesom dansk musik kan få inspiration udefra ved at invitere udenlandske kunstnere til Danmark. Danmark har også en særlig eksportartikel i vores måde at organisere, understøtte og formidle vores musikliv på (foreninger, institutioner, undervisning, koncertformer, festivaler, ensembler etc.), spillesteder (lovgivning og finansiering) osv. VISION OG SUCCESKRITERIER Gruppen diskuterede, hvordan vi bør definere eksport og succes. Flere efterlyste behovet for at drøfte videre og formulere en vision eller egentlig målsætning for den samlede musikbranche på dette område, herunder at definere hvad de fælles succeskriterier skal være. Musikken er en del af velfærden, kulturøkonomien og samfundsøkonomien. Næste år er EU s år for oplevelsesøkonomi. FLERE PENGE - OG BEDRE UDNYTTELSE AF DE EKSISTERENDE RESSOURCER Der blev peget på mange muligheder for at skabe risikovillig kapital. Det handlede ikke kun om at argumentere for flere midler fra de relevante ministerier. Andre konstruktioner var også i spil: / Låne penge / Øget medfinansiering fra aktørerne selv / Rettighedspenge / Private midler / EU-midler og nordiske midler DOKUMENTATION Der blev efterlyst overblik og dokumentation af: / Eksisterende midler samt viden om aktører og beslutningstagere for midlerne / Den årlige danske musikeksport / Omtale i danske og udenlandske medier / Andre værdiparametre end penge

6 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 6 WORKSHOP 2: KATEDRAL ELLER BØRSEN MXD-MODELLEN Organiseringen af MXD, Music Export Denmark, blev fremhævet som en succes, fordi branche, interessenter og organisationer er i et forpligtende samarbejde. Modellen kunne udvikles til inspiration for de øvrige genrer: både den klassiske musik og den ny kompositionsmusik, samt de rytmiske genrer, der ikke er omfattet af det nuværende MXD. En overligger i form af en tværgående organisering eller koordinering af musikeksporten for alle genrerne bør udvikles. DET KOMMENDE MEDIEFORLIG Forslag til task force og møder for at bistå Kunstrådets Musikudvalg med at bistå DR i arbejdet med at fastholde sine forpligtelser på området. MØDES IGEN Gruppen ville gerne fortsætte arbejdet med flere møder og mere dialog. HVORDAN OPNÅR VI BÅDE DEN KUNSTNERISKE OG KOMMERCIELLE SUCCES? DELTAGERE Jesper Bay, Per Erik Veng, Bent Sørensen, Signe Lopdrup, Ole Deyer Wogensen, Kenneth Bager, Jeanette Balland, Thomas Rohde og Hanne Boel. Facilitator: Jakob Rune Westh, Referent: Jens Fuglsang ORIGINALITET, NETVÆRK OG UDVIKLING AF MILJØER Gruppen diskuterede, hvad vi skal vise frem fra Danmark i eksport-perspektiv. Hvorfor skal vi overhovedet eksportere musik? Originalitet var fællesnævneren i diskussionen, og workshoppens overskrift Katedral ELLER Børsen blev omdefineret til Katedral OG Børsen. Hermed forstået, at både smalle genrer samt populære og kommercielle genrer kan være originale og unikke. Det er denne kvalitet på tværs af genrer, der kan skabe eksport. Udlandet ved, hvad de vil have, når det gælder dansk musik, både kunstnerisk og kommercielt. Musikken skal sælge sig selv. Vi skal ikke eksportere det vi tror, de vil have. Det går tit galt, når vi selv laver vores kunstneriske udvælgelse i forhold til udlandet. Det vigtige er kvalitet og differentiering. Herefter blev der peget på, at det originale opstår ved at pleje netværk og de rette miljøer. I Finland støttes dirigenter og komponister hele vejen, og det virker. Også

7 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 7 i de andre nordiske lande satses på færre kunstnere, men med større beløb end i Danmark, hvor kulturstøtte ikke prioriteres så højt. I Norge betaler man fx kr. pr. borger til kultur om året i forhold til kr. i Danmark. Herhjemme tør man ikke i tilstrækkelig grad støtte de særligt dygtige og tage chancen for at det kan gå galt. Det blev også nævnt, at vi bør fokusere på at tænke nordisk i stedet for at bruge landebegrebet. Vi skal blande os med de andre nordiske lande og deres succeser. Et eksempel på konkrete tiltag for at pleje musikmiljøer kan være et sangskriverhus, hvor komponister, musikere og producere kan udvikle sig og danne netværk. Flere nævnte, at det er af grundlæggende, stor betydning at pleje musikken i folkeskolen og nærmiljøet, så der er grobund for fremtidige eksportsucceser. Danmark har fx større og flere hits end Holland, selv om landene har et antal fællestræk. Vi er i en periode med høj kunstnerisk kvalitet, så det er måske kun et spørgsmål om tid, før der kommer et dansk band, der breaker internationalt. Der var enighed om, at der er mangel på langsigtede strategier på dette område. MARKETING, KUNSTNERE OG PRODUKT Det blev nævnt i gruppen, at flere danske musikere og bands bruger udenlandske managere hvis det er muligt. Det sker, fordi der i Danmark er mangel på professionelle managere, der kan fungere som karriere-coaches. Det er dog vigtigt, at alle led i fødekæden er stærke, og det starter med dem, der skriver sange og fremfører dem. Der er kraftigt brug for en markedsførings-pulje, hvor musikere og bands kan søge hurtig støtte til projekter for jobs, PR, marketing og rejser, når udlandet viser interesse. Det blev foreslået, at det skabes en pulje for underskudsgaranti, således at fejlslagne projekter får det som et tilskud, hvorimod succesfulde projekter skal betale det hele eller dele af det givne tilskud tilbage. BRUG AF MUSIK, PENGE OG DOKUMENTATION Det blev flere gange nævnt i gruppen, at medierne, og specielt DR, har et stort ansvar for udvikling og synliggørelse af originalitet. De sidste mange år er de professionelle kunstnere i de smalle musikgenrer ikke blevet tilgodeset i medierne, som i stedet har vist X-talent programmer med amatører i bedste sendetid. Gruppen var enig om, at den samlede musikbranche skal komme med en udmelding inden det næste medieforlig. Flere i gruppen ønskede en kortlægning og koordinering af de nuværende støtteordninger og fordelingsprincipper hos offentlige fonde og ministerier. Og det bør overvejes, om støtteordninger evt. skal omprioriteres. Derudover var der stor enighed om, at der generelt mangler grundig markedsanalyse og dokumentation af, hvordan det aktuelt går med dansk musikeksport.

8 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 8 WORKSHOP 3: COMMON GROUND PROFESSIONALISERING OG VIDENDELING HVAD KAN DER MED FORDEL SAMARBEJDES OM? DELTAGERE Pernille Rosendahl, Kristian Riis, P-B Guldbrand, Maria Carelse, Leif Lønsmann, Juliana Hodkinson, Lena Brostrøm, Anna Berit Asp Christensen, Trine Nielsen, Jakob Brixvold, Maria Frej, Emil de Waal Facilitator: Thomas Gajhede. Referent: Eline Sigfusson Paludan UDVIKLING AF MANAGEMENT I DANMARK STYRKELSE OG PROFESSIONALISERING AF MANAGEMENT Gruppen pegede på et stort behov for en styrkelse og professionalisering af management og formidlings-leddet i Danmark. Det skal ske på tværs af genrerne. Dels er der behov for, at niveauet for dansk management hæves, så det i højere grad kan begå sig på det internationale marked. Dels skal der herhjemme være en øget forståelse for, at management handler om at varetage kunstneriske interesser professionelt og deltage i den kunstneriske proces. Der skal ses på, hvordan management kommer mindre attraktive områder til gavn, og hvordan man kan differentiere management i forhold til typer af kunstnere med forskelligt potentiale. MANAGEMENT SOM KOMPETENCE Desuden diskuterede gruppen management som kompetence for den enkelte kunstner. Der skal indgå flere elementer af management i de kunstneriske uddannelser, og der skal være et øget internationalt perspektiv i uddannelserne. De nuværende managementuddannelser skal gennemgås. Uddannelserne skal i højere grad tilpasses virkeligheden samtidig med, at branchen skal tage større del i og ansvar for den. STRATEGISK VIDENDELING OG FORMIDLING Der er behov for en større grad af videndeling i branchen, og der skal ske en struktureret indsamling af viden. Målet er, at musikbranchen udvikler en god kultur for evaluering og feed-back. En vigtig præmis er, at såvel evalueringsprocessen som den videre formidling til branchen gøres ubureaukratisk. Videndelingen kan fx ske gennem tværgående fora eller arrangementer, omvendt blev der også peget på et behov for en vidensbank, som kan bruges i alle internationale projekter. Formidlingen fra branchen til fx pressen skal styrkes, og den journalistiske formidling af kvalitet, værdier og succes-historier skærpes.

9 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 9 DE GODE EKSPORTERFARINGER SKAL KONCEPTUALISERES MEN VI SKAL OGSÅ HUSKE IMPORTEN Der blev talt om at udvikle en eksportstrategi samt initiativer med udgangspunkt i eksisterende succeser og erfaringer. Der kunne fx laves en masterplan for eksport ud fra en tankegang om lokomotiver, hvor anerkendte kunstnere kan trække andre med, og en karrierekanon (som evt. kan være skandinavisk). Der var også forslag om at bruge danske erfaringer om samarbejde og projekter i international sammenhæng. Samtidig blev det pointeret, at vi skal huske at fokusere på at få udenlandske kunstnere til Danmark, fordi udgangspunktet for at arbejde internationalt er at præsentere den internationale musik i Danmark. VIDEREUDVIKLING AF STØTTESYSTEM Gruppen udtrykte ønske om, at de danske støttesystemer samordnes, optimeres og udviser højere grad af prioritering og fleksibilitet. Der blev bl.a. talt om at: / der er behov for en central pulje til at satse på lokomotiver i eksport / management og producent-leddet skal legitimeres og støttes / der kan udvikles pakkeløsninger af støtte fx en producerpakke / systemet skal kunne være fleksibelt / ansøgere i højere grad skal kunne indgå i dialog med støtteorganet - a la filminstituttet PROJEKTFORSLAG Endelig fremkom en række enkeltstående projektforslag, og der var stor vilje til på tværs af organisationer og genrer at gå videre med disse. Forslagene var bl.a.: / Flere projekter efter White Concert-konceptet / DAMEX en messe, der dækker alle genrer (efter Womex-konceptet) / Arbejde med publikumsoplevelser

10 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 10 AFSLUTTENDE DISKUSSION Konferencen sluttede med diskussion i plenum og opsamling ved formand for, Giordano Bellincampi samt Kunstrådets formand, Mads Øvlisen. Giordano Bellincampi var glad for at kunne konstatere, at s ambitioner til en vis grad var blevet imødekommet, idet der var blevet sat flere konkrete processer i gang. Og endnu vigtigere: at der var skabt et fællesskab og et stort engagement i at løfte opgaverne i fællesskab, Formanden for Kunstrådet, Mads Øvlisen, udtrykte glæde over de høje ambitioner for dansk musiks internationale rolle. Han mindede om, at en proces gerne må være demokratisk, men at resultatet og beslutningen ikke kan være demokratisk. Der må vælges til og fra og prioriteres. Konsensus må ikke sættes forrest, der må tænkes nyt, for der kommer ikke flere penge til det samme. Til slut sammenfattede Giordano Bellincampi konferencens temaer og lovede, at vil tage bolden op og arbejde videre, både på det konkrete plan og på det overordnede. Når vision og succeskriterier for det internationale arbejde efter diskussion med konferencens deltagere til foråret er formuleret, bliver næste skridt at konkretisere de strategiske indsatser, som kan realisere visionen. Giordano Bellincampi konstaterede også, at der på konferencen var blevet født gode idéer, som deltagerne selv kan tage initiativ til at gå videre med. påtog sig at formulere et bud på fælles succeskriterier for det internationale arbejde inden 1. april og bad om input fra konferencens deltagere til det kommende medieforlig senest 1. marts.

11 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 11 DELTAGERE I KONFERENCEN DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ ORGANISATION Ars Nova Copenhagen Athelas Sinfonietta Copenhagen BandBase Beatbox Booking & Concerts Copenhagen Artists Copenhagen Jazzfestival Danmarks Radio Dansk Artist Forbund Dansk Jazzforbund Dansk Musikeksport til Kina Dansk Musiker Forbund Dansk Musikforlæggerforening, EMI Music Publishing Det Danske Kulturinstitut Det Kgl. Danske Musikkonservatorium DR Live Musikproduktion & Event DR Symfoniorkestret Edition Wilhelm Hansen Folkemusikkens Fælles Sekretariat IFPI ILK, DJBFA Klüvers Big Band KODA Kulturministeriet Kulturministeriet Kunstrådet Kunstrådet TITEL Forretningsudvikler Ensemblechef Kommunikationschef Direktør - booker Direktør Festivalleder Musikchef Formand Sekretariatsleder Projektleder Formand Senior Creative Manager Generalsekretær Arrangementschef Musikproducent Orkesterchef Adm. direktør Sekretariatsleder Marketingdirektør Pianist, komponist Kapelmester Markedsdirektør Kontorchef Fuldmægtig Formand Formand NAVN Else Torp Anders Beyer Martin Buck Peter Sørensen Jacob Soelberg Signe Lopdrup Leif Lønsmann Lena Brostrøm Kåre Emtoft Torben Eld Ibsen Anders Laursen Ole Dreyer Wogensen Finn Andersen Per Erik Veng Jan Sneum Ole Bækhøj Loui Tørnqvist P-B Guldbrand Jesper Bay Jacob Anderskov Jens Klüver Trine Nielsen Karin Marcussen Jan Opstrup Birgit Bergholt Mads Øvlisen Emil de Waal Giordano Bellincampi Hanne Boel Henrik Holm

12 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 12 Kunststyrelsen Kunststyrelsen Kunststyrelsen Kunststyrelsen Kunststyrelsen Mercuri Urval MXD MXD, Music Export Denmark New Jungle Orchestra Pankoke Consult, Danmarks Eksportråd ROSA, Dansk Rock Samråd Roskilde Festival Roskilde Festival Rytmisk Musikkonservatorium Sjællands Symfoniorkester SNYK Spillesteder dk SPOR festival og Scenatet-ensemble Statens Kunstfond Storstrøms Kammerensemble The Storm Tønder Festival Volcano Management World Music Denmark Konsulent Chef Musikcentret Konsulent Projektkoordinator Projektleder Ordstyrer, konsulent Chef Formand Orkesterleder Direktør Daglig leder Musikchef Booker Rektor Musikchef Leder Sekretariatsleder Festivalleder og kurator Komponist og formand Leder Sanger, komponist Festivalleder Manager Formand Komponist DJ, producer Jeanette Balland Steen Jørgensen Leif Skov Eline Sigfusson Paludan Henrik Wenzel Andreasen Jens Fuglsang Bodil Høgh Ane Alsløv Tina Overgaard Thomas Rohde Søren Krogh Thompson Pierre Dørge Morten Hansen Pankoke Gunnar Madsen Rikke Øxner Peter Hvalkof Henrik Sveidahl Søren Bojer Nielsen Mette Dinesen Jakob Brixvold Anna Berit Asp Christensen Juliana Hodkinson Maria Frej Pernille Rosendahl Carsten Panduro Kristian Riis Maria Carelse Bent Sørensen Kenneth Bager

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 28. maj 2008 Jour.nr.: MIDEM 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Projektets formål 2. Evalueringens

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 2. juni 2009 Jour.nr.: MIDEM 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

De kulturelle midler

De kulturelle midler De kulturelle midler Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014. 25. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 8 Mødedato: 22.- 24. oktober 2014 Tidspunkt: Onsdag fra kl. 9.00 til 18.00 Torsdag kl. 9.00 til 18.00 Fredag kl. 9.00 til 13.00

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen 26. septembert 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Kl. 10.00 møde med kulturminister Marianne

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej. 3. marts 2017 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 33 Mødedato: 2. marts 2017 Tidspunkt fra kl. 9.30 til kl.17.00 Sted: Mødelokale 1, 5. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt).

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt). Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Udenrigsudvalget sammen med udenrigsministeren Lukket 29. november 2016

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 17.01.2014/JMH Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 Deltagere: Udpeget af bestyrelsen: Thomas Jordan Johannesen, Business Manager, Rambøll Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards:

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten 13. december 2010 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2010 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 5

Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 09-01956 2 09-02035 3 09-02037 4 09-02100 5 09-02101 6 09-02102 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Begrundelse PianoRAMA-Competition, frivillig

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

NYE VEJE FOR FESTIVALEN

NYE VEJE FOR FESTIVALEN NYE VEJE FOR FESTIVALEN Aarhus Jazz Festival 2015 vil vanen tro præsentere et varieret program af høj kvalitet, med både store internationale, europæiske, danske og nordiske orkestre. Ambitionen er at

Læs mere

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Statens Kunstråd Møde nr. 28 Mødedato: 9. oktober 2013 Deltagere: Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Fra

Læs mere

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014 Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 20112014 Tirsdag d. 9. marts kl. 16.0020.30 på spillestedet Posten, Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C. Nye ideer ny energi Det fynske kultursamarbejde

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Musik & brands. En guide til musikere

Musik & brands. En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Tak til Kristian Riis, Volcano Management. Kasper Bjergbæk, Volcano Management. Gustav Holten Lützhoft. Helene Venge, Management

Læs mere

Fremtiden for Danish Subsea Network

Fremtiden for Danish Subsea Network Fremtiden for Danish Subsea Network Ved Johannes Bie, Director Oil & Gas, Offshoreenergy.dk Allan Christensen, Project Manager, Offshoreenergy.dk Indhold Offshoreenergy.dk s faglige netværk Offshoreenergy.dk's

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark

Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark Danish Vibes 2013 Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark - afrapportering og evaluering Danish Vibes 2013 fremmer danske jazz- og verdensmusikorkestres igangværende internationale karriere

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 Vi glæder os over at kunne samle musik og kulturledere fra hele landet til en helt særlig dag, hvor vi sætter fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand. Fra Spil Dansk

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere