KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 juni - august

2 Kirkelig vejviser LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller mail: Tlf Organist: Niels Peter Hornstrup mail: Tlf Kirkesanger: Hanne Madsen mail: Tlf Menighedsrådsformand: Edith Clausen mail: Tlf Kirkeværge og kasserer: Anker Tang Sørensen mail: Tlf KJELLERUP Kirkebakken 10 Hørup Kirkecenter Kirkebakken 8 Udlån af kirkecentret: kontakt kirkekontoret. Kirkegårdsleder: Henning Graugaard Nielsen, mail: Kontor i Hallen, Digterparken 5. Tlf Kirketjener: Inga Tind Kristensen, mail: Tlf Organist: Niels Peter Hornstrup, mail: Tlf Sognemedhjælper: Lisa Bjærre Olsen, mail: Tlf Menighedsrådsformand: Grethe Bjærre, mail: tlf Kirkeværge: Kai Rasmussen, mail: tlf Kirkekontoret: Kordegnen Kirkebakken 8, 8620 Kj. tlf , Åbent for henvendelser: Tirsdag kl Torsdag kl Henvendelse for fødsel, dåb, vielse, navneændring, dødsfald og reservation af kirkecentret m.m. Præsterne: Klaus Buch Møberg Bygaden 61, Levring 8620 Kjellerup mail: tlf Vikar Jens Bisgaard mail: tlf.: Kirkebil: Kirkebilen kører til alle gudstjenester, koncerter, sogneaftner og højskoletimer. Passagererne afhentes på bopælen. Henvendelse til Thorning Taxi tlf dagen før, undtagelsesvis 2 timer før. Pris 20,00 kr. Forsidefoto: Fra Café KC s løvspringstur til bl.a. Dybkær Kirke. Se Café KC s program på side 7. 2 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

3 Der er en tid til stabilitet og en tid til forandring. Efter 6½ år som sognepræst i Levring og Hørup kom min tid til forandring her i foråret. Nok lidt tidligere end jeg havde forestillet mig. Og meget overraskende. Jeg troede ikke, jeg skulle nordpå igen, men det skulle jeg. Vi har haft gode år i Levring og Hørup! Her er jo det, som enhver præst drømmer om: En talstærk, aktiv og engageret menighed. En masse mennesker, der trofast møder op i deres fritid og giver en hånd med som menighedsrådsmedlemmer, kirkebladsudbringere, spaghettidamer, borddækkere og meget, meget mere. Kirke er jo noget, vi er med hinanden, og jo flere der bidrager, jo sjovere bliver det. Og det har virkelig tit været sjovt. Nogle forestiller sig måske, at vi, som har sort tøj på, når vi arbejder, altid er alvorlige. Sådan er det slet ikke. Tonen er hjertelig og munter blandt de ansatte, fællesskabet er præget af hjælpsomhed og velvilje. De to kirker har været en rigtig god arbejdsplads. Selvom 6½ år ikke er så forfærdelig længe, har jeg mødt utroligt mange mennesker i alle livets situationer og grænselande. Jeg er meget taknemmelig over, at mennesker både i sorg og glæde har delt deres tanker med mig. Jeg er glad på en ydmyg måde over, at mennesker har opsøgt mig på mit kontor, når livet slog knuder. I en årrække jeg haft min gang på socialpsykiatrisk bosted, og det har været en helt særlig glæde. Måske lyder det mærkeligt, men begravelser og bisættelser har en særlig plads i mit hjerte. I de situationer er Opbrud mennesker åbne og sårbare, og det stiller store krav til præsten. Evangeliet skal forkyndes med indlevelse og nænsomhed. Det allerbedste er søndagene. Når det hele bare spiller. Folk synger, kirken er smuk, orgelmusikken løfter os. Jeg kan godt lide at tænke på, at vi stadig skal gøre det samme søndag formiddag, selvom det er på hver sit sted. Vi deler ikke dagligdag længere, men vi deler stadig den samme tro, det samme håb, den samme gudstjeneste. Det har været fornøjeligt at undervise, både mini-konfirmander, konfirmander og voksne. Der er stor forskel på, om man taler til 9 årige, 14-årige eller modne folk! Det siger lidt om den variation, der er i præstens arbejde. I mit første embede var jeg alene-præst i tre sogne. Der lærte jeg alle hjørnerne i præstearbejdet at kende på egen hånd. I Levring og Hørup har jeg lært at have kolleger og ikke at have ansvar for det hele selv. Jeg tror, at det har klædt mig på til mine nye arbejdsopgaver. Dem glæder jeg mig til at tage fat på. Jeg håber, at Levring og Hørup fortsat må have en god, aktiv og rummelig menighed. Tak for mange gode oplevelser, for samarbejde og for imødekommenhed og venlighed i alle årene. WNR 2015 juni - august 3

4 Tak til sognepræst Winnie Efter næsten 7 år i Levring og Kjellerup har Winnie Rischel valgt at flytte til Sindal i Nordjylland for at blive præst i Sindal og Astrup sogne og provst i Hjørring Nordre Provsti. Winnie vil blive savnet i sognene, hvor hun har været en meget afholdt præst. Hun har været meget aktiv i alle kirkens aktiviteter. Hun vil især blive husket for sine prædikener, hvor hun forstod at åbne Bibelens ord for os, så vi kunne gå beriget og tankevækkende fra gudstjenesten. Winnie har gennemført flere aftener "Kristendom for voksne ", hvor hun har givet os et indblik i Bibelens rigdom, Jesu liv og ord, og personerne i Bibelen blev til mennesker, vi kunne lære meget af. Børn, minikonfirmander og konfirmander havde en stor plads i Winnies hjerte. De glemmer hende ikke, når hun f.eks. til minikonfirmander kom i Markus kostume og fortalte, hvordan det var at være sammen med Jesus - hvad Jesus gjorde og fortalte. Winnie, hendes mand Martin og 4 piger har været en del af livet i Kjellerup by, Martin har været spejderleder i Levring - så det er ikke kun Winnie, men også hele familien vi vil komme til at savne. Ansættelse af ny præst Menighedsrådene har så hurtigt, det var muligt kontaktet provsten for at opslå stillingen ledig. Menighedsrådene udarbejdede en stillingsbeskrivelse og en embedsbeskrivelse. Viborg stift sørgede for opslaget af stillingen. Ansøgningsfristen var fra 14. april til 4. maj. Flere ansøgere ønskede at se kirkerne, kirkecentret og præsteboligen. 11 har søgt. Biskoppen og provst Børge Terp har afholdt et orienterende møde den 11. maj. På m ø d e t g e n n e m g i k b i s k o p p e n ansøgningerne med menighedsrådene, der herefter valgte et antal ansøgere til prøveprædiken med efterfølgende samtale. Herefter indstiller menighedsrådene, hvem man ønsker som præst til biskoppen. Han indstiller vedkommende til kirkeministeriet, som skal godkende ansættelsen, og derefter er præsten ansat. Provsten indsætter så den nye præst ved en almindelig søndagsgudstjeneste i begge kirker. Hvis præsten er nyuddannet, skal han/hun først ordineres i Viborg Domkirke. Vikar præst Fra den 1. juni er pastor Jens Bisgaard, Herning ansat som vikar, indtil embedet bliver besat. Vi siger velkommen til Jens og glæder os til samarbejdet. Edith og Grethe, formændene for menighedsrådene Vikar 4 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

5 Kordegn Jens-Ejler går på pension Jens-Ejler Jensen har været kordegn for Levring og Hørup sogne i 21 år og har nu valgt at gå på pension. Der skal herfra lyde en stor tak for indsatsen som kordegn igennem de mange år. Jens-Ejler har grundigt hjulpet de mennesker, som kom på kirkekontoret eller i kirken. Dejligt at opgaverne er gjort med omhu og tilfredsstillelse. Opgaverne som kordegn favner bredt. De store opgaver har været civilregisteringen (fødsel, navn, dødfald m.m.), regnskab, kirkesang og kalenderstyring. Dertil kom en masse småopgaver. De sidste tre år har Jens -Ejler efter eget ønsket været på nedsat tid, og regnskabet bliver nu udført i Herning. Udvikling er der også sket i årene. De første år blev kirkebogen ført med en speciel kuglepen, i dag bliver den ført på computeren. Kirkekontoret har draget stor nytte af Jens-Ejlers erfaring, som er opbygget gennem rigtig mange år. Jens-Ejler har altid været optaget af og deltaget i det, der skete i kirken og kirkecentret. Menighedsrådet vil gerne sige tak til Jens-Ejler og inviterer hermed alle til afskedsreception søndag den 31. maj i kirkecentret efter gudstjenesten kl Tilmelding til seneste den 26/5. Nye folk på kirkegården Menighedsrådet har pr. 15/3 fastansat Svend Erik Dalum Nielsen som gravermedhjælper. Vi kender Svend Erik, da han var vikar hele sidste år og er glade for det arbejde, han omhyggeligt udfører. Lene Bitsch har valgt at sige sin stilling op. Tak til Lene for veludført arbejde på kirkegården og som vikar for Inga i Kirkecentret. Menighedsrådet har ansat Meta Solvang som vikar. Velkommen til dig jer. Grethe C. Bjærre Hør om tilbygningen til Hørup kirke Torsdag den 11. juni 2015 kl i kirkecentret. Menighedsrådet har længe arbejdet med et ideoplæg til om- og tilbygning til Hørup kirke. Arkitekt Anna Mette Exner fra Brøgger Arkitekter i Århus fremlægger dispositionsforslaget for alle interesserede. Pris 20 kr. for kaffen juni - august 5

6 Sommerfest i Præstegårdshaven Indslag ved Russiske Feriebørn Søndag d. 7. juni 2015 i Levring Snart er der sommerfest i præstegårdshaven i Levring. I år er der besøg og indslag af de russiske feriebørn fra Murmansk. T il m i dda ge n lav er sp e jd e rne Spejdergryde, og de vil desuden stå for spændende aktiviteter. Og der er som sædvanlig amerikansk lotteri og tombola. Klaus Buch Møberg prædiker ved gudstjenesten, og han vil fortælle om de forskellige projekter, som sommerfesten støtter. Derudover er der naturligvis børnedyrskue. Overskuddet fra dagen vil blive fordelt mellem Levring-spejderne og forskellige kirkelige projekter i Afrika og Asien. Alle er velkomne Program for sommerfesten :30 Dyrene ankommer til "børnedyrskue" 11:00 Kåring af dyrene Tombolaen er åben 11:30-12:30 Middag kan købes (voksne: 50 kr. - børn: 30 kr. inkl. en sodavand). 13:00 Gudstjeneste i præstegårdshaven ved sognepræst Klaus Buch Møberg. Orientering om sogneprojekt. Kirkebil kan bestilles - se side 2 14:00 Tombolaen og aktiviteter åbner, kaffe og kage, is og sodavand kan købes 15:00 Indslag ved Russiske Feriebørn 16:00 Udtrækning og afslutning Sogneudflugt for Levring sogn Torsdag den 11. juni kl I år går turen til Horsens. Vi starter fra kirkepladsen i Levring kl og kører til Mossø, hvor vi nyder vores formiddagskaffe. Turen går videre til Klosterkirken i Horsens, hvor vi vil se kirken, og hvor Karen Marie Ravn vil fortælle om kirken. Herefter skal vi nyde vores middagsmad på Bygholm Parkhotel. Turen går så til Glud frilandsmuseum hvor en guide vil fortælle om stedet, og hvor vi slutter af med at drikke eftermiddagskaffen, inden turen går mod Levring igen efter en forhåbentlig god dag. Hjemme igen ca. kl Pris: 200,00 tilmelding senest den 3. juni til Gerda Bovbjerg tlf Gerda Bovbjerg 6 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

7 Tværkulturelt fællesskab Fredag den 12. juni kl Alle nydanske og danske er hjertelig velkomne til en aften i fællesskabets tegn. Denne gang foregår det udendørs i Spejderdalen i Hindbjerg. Vi mødes ved Kirkecentret kl , hvorfra vi vil køre samlet ud til Hindbjerg. Aftenen vil byde på bål, snobrødsbagning mm. Vi slutter ca. kl Husk praktisk fodtøj og overtøj efter vejret. Tilmelding: senest lørdag d. 6. juni til Lisbeth Spanggaard på tlf Café KC Onsdag den 10. juni kl Sejltur ved Viborg Bilerne pakkes (der er også plads til dem uden bil), og vi følges ad til Viborg. Sejturen er 1 time med Margrethe den I. Bagefter nyder vi eftermiddagskaffen på Borgvold. Ved dårligt vejr kører vi til Kjellerup og finder tørvejr. Pris 100 kr. inkl. kørsel, kaffe og sejltur. Onsdag den 12. august kl Sommerquiz Formiddagskaffe og rundstykker er begyndelsen på denne formiddag. Bagefter er der andagt og sommerquiz. Quiz bliver løst i hold, så alle kan være med. Pris 10 kr. Lisa Bjærre Olsen Konfirmand 2016 Opstarten til konfirmationsforberedelsen bliver onsdag den 26. august kl i Hørup Kirke, Kjellerup. Vi begynder med en kort gudstjeneste, og efterfølgende informeres der om forløbet og andre praktiske forhold. Til slut byder menighedsrådet på en kop kaffe/te/saft. Selve undervisningen begynder i uge 37 og strækker sig over 10 uger i efteråret samt 10 uger i foråret. Konfirmationsdagene kan ses på under Konfirmation. Vi vil gøre opmærksom på konfirmandweekenden den oktober. Sæt kryds i kalenderen. Konfirmander fra Kjellerup skole vil via forældreintra modtage tilmeldingsblanket og nærmere information. Øvrige konfirmander bedes henvende sig til sognepræst Klaus Buch Møberg tlf Vi glæder os til endnu et hold konfirmander. KBM 2015 juni - august 7

8 GUDSTJEN DATO HØRUP LEVRING 31. maj afskedsreception Jens-Ejler 9.00 Sø 7. juni Fælles med Levring Basar Sø 14. juni Sø 21. juni 9.00 Fælles med Hørup Fr. 26. juni stafetgudstjeneste Sø 28. juni Sø 5. juli Sø 12. juli Fælles med Hørup Sø 19. Juli Sø 26. juli Fælles med Hørup Sø 2. august Fælles med Levring 9.00 Sø 9. august Fælles med Hørup Sø 16. august Ti 18. august Fælles med Hørup Sø 23. august Sø 30. august Tilmelding til spisning senest dagen før kl til Lisa Olsen: Kirkekaffe efter gudstjenesten Sommerfesten i Levring præstegård, se mere på side 6. 8 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

9 ESTELISTE PRÆST DAGENS NAVN EVANGELIUM trinitatis Joh. 3, s.e.trinitatis Luk. 16,19-31 Jens Bisgaard 2.s.e.trinitatis Luk. 14,16-24 Jens Bisgaard 3.s.e.trinitatis Luk. 15, s.e.trin. Luk. 6, s.e.trin. Luk. 5,1-11 Jens Bisgaard 6.s.e.trin. Matt. 5, s.e.trin. Luk. 19,1-10 Jens Bisgaard 8.s.e.trin. Matt. 7,15-21 Jens Bisgaard 9.s.e.trin. Luk. 16,1-9 Jens Bisgaard 10.s.e.trin. Luk. 19, s.e.trin. Luk. 18, s.e.trin. Mark. 7, s.e.trin. Luk. 10,23-37 Lisa Olsen Indsamlinger: 7/6 Overskuddet fra sommerfesten går bl.a. til projektet: Støt Etiopiens kvinder og Levring spejderne 16/8 Indsamlingsprojektet: Støt Etiopiens kvinder 2015 juni - august 9

10 Turist i de lokale kirker Sidste sommers store attraktion på Kjellerupegnen var, da egnens præster inviterede sognenes beboere og andre interesserede til at være turist i de lokale kirker. Folk strømmede til fra nær og fjern for at høre om de gamle, smukke kirker på egnen, deres historie og livet i sognene. Der mangler således tre kirker at blive fremvist. Det sker på tre tirsdagsaftner i juni måned, hvor 1 præst og 2 kirkehistorisk interesserede menighedsrådsmedlemmer fortæller om deres sognekirke. Programmet varer ca. 1 times tid. Hver af aftnerne slutter med aftensang, og efterfølgende serveres der en kop kaffe. Alle er velkomne til at deltage, hvor og hvornår man har lyst og lejlighed til det. 2. juni kl 19.00: Vinderslev kirke v/ valgmenighedspræst Karen Marie Ravn 16. juni kl 19.00: Grathe kirke v/ menighedsrådsmedlem Inger Michelsen 30. juni kl 19.00: Ans kirke v/ menighedsrådsmedlem Niels Villumsen Vi samler ind - men til hvad? I flere år har det været en god tradition, at Levring og Hørup sogne støtter projekter i den 3. verden. I 2013 og 2014 har sognene støttet præsteuddannelse i Madagaskar, et projekt under Danmission. I alt er der blevet indsamlet kr. til dette formål. Fra januar 2015 og to år frem, vil sognene støtte et projekt under Promissio (tidligere Dansk Etiopermission). Dette projekt hedder Styrk Etiopiens kvinder. Traditioner og skikke skader Etiopiens kvinder. Piger bliver omskåret og gift tidligt. Kvinder har lav status i familie og samfund. Piger og kvinder er faderens eller ægtemandens ejendom uden indflydelse. Mange af de skadelige skikke har været forbudt i Etiopien i en del år, men kulturens normer, værdier og holdninger ligger dybt forankret i både mænd og kvinder. Nu ses dog tegn på forandringer, hvor nogle mødre for eksempel nægter at lade deres døtre omskære, og hvor mand og kone taler om, hvad der bedst for deres familie. Det skyldes blandt andet kirkens undervisning. Fundamentet for kirkens undervisning er, at Gud har skabt mennesket i sit billede, og at alle derfor fortjener at blive respekteret. Promissio støtter MekaneYesus Kirkens arbejde blandt familier og kvinder i Wabe Batu Synodens område i Sydetiopien. Promissio støtter formålet med penge og har udsendt missionær Inger Holmgaard som konsulent i arbejdet. Som kirke og enkelt personer kan vi være med til at støtte, så kvindernes forhold forandres. I kirkerne ligger foldere, der fortæller mere om, hvordan vi kan hjælpe. Lilly Grøn 10 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

11 Kom med! Levring KFUM-spejderne Spejderaktiviteter fra 0. klasse og op. Kontakt: Erik Tind Kristensen, tlf Kjellerup Babysalmesang Babyer fra 1-9 mdr. 8 gange pr. hold med salmer og sange i kirken. Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Spaghettigudstjeneste Kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende spaghetti og kødsovs til hele familien. Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Tirsdagsklubben - Kirkens Børneklub. Børn fra 4 år til 2. klasse. Tirsdag i kirkecentret fra til Kontakt: Lisa B. Olsen, tlf Kjellerup-spejderne KFUM Spejderaktiviteter fra 0. klasse og op. Kontakt: Jan Andersen, tlf Minikonfirmand Alle 3. klasses elever på Kjellerup skole får en invitation til minikonfirmand. Pigerne bliver inviteret efter sommerferien og drengene efter jul. Der er opstartsmøde for pigerne onsdag den 2. september kl Til minikonfirmand ser man hemmelige steder i kirken, høre bibelhistorier, er kreativ, synger, spiser en bolle og bygger sin egen kirke. Har du spørgsmål eller går i skole et andet sted, så ring til sognemedhjælper Lisa Bjærre Olsen på LBO Børnedyrskue Vis dit kæledyr frem til børnedyrskuet i Levring søndag den 7. juni. Se programmet for dagen på side 6. Deltagelsen er gratis. Tilmelding til Frits Madsen Kan du lide at synge? Efter sommerferien starter kirkekoret og minikoret ved Hørup Kirke igen onsdag den 19. aug. Minikoret er for drenge og piger, som går i 4. klasse, og kirkekoret er fra 5. klasse og op. Både minikoret og kirkekoret øver hver onsdag i Hørup Kirkecenter, minikoret kl og kirkekoret kl Det er organist Niels Peter Hornstrup, der er korleder, og har man spørgsmål vedrørende kirkekoret, kan han træffes på tlf NPH 2015 juni - august 11

12 Fortælling fra Malawi Lige meget hvor man er fra i verden, kræver det mod og overskud at kunne drømme. At turde håbe på, at man kan noget. I nogle dele af verden kan det være svært at have overskud til at drømme, fordi der er mange udfordringer. Lige nu mærker jeg, hvordan det er at bo et sted, hvor forbindelsen til omverden praktisk talt er lig nul. For her i Mwangolela village i det nordligste Malawi, hvor jeg bor i 6 uger som volontør for Folkekirkens Nødhjælp, er der minimum 25 kilometer til nærmeste marked, hospital og Secondary School (svarende til det danske gymnasium). 25 km lyder umiddelbart ikke så langt, men når det foregår ad en stejl og ujævn bjergvej, hvor selv en firhjulstrækker er udfordret, er der utrolig langt, da transporten som oftest foregår til fods. Tidligere betød de udfordringer, at man her i landsbyen, som indbyggerne selv siger det, levede fra hånden til munden. Hvis man havde penge på lommen, blev de hurtigt brugt. Vi kender det fra Danmark, hvis vi får en Johanne fra Levring tyver, bruger vi den, fordi vi alligevel aldrig forestiller os, at det kan blive til en stor opsparing. For 3 år siden besluttede EAM (Evangelical Association of Malawi, en af Folkekirkens Nødhjælps samarbejdspartnere), at starte udviklingsarbejde her i området. Dette indebærer blandt andet oprettelsen af lånesparer grupper eller såkaldte landsbybanker. Det er en gruppe på mennesker, der sammen sparer deres penge op i en fælles kasse. Det betyder, at de dels har mulighed for at låne penge til at investere i projekter, de ellers ikke ville have råd til, og dels, at de får lagt penge til side, så de ikke kommer til at bruge dem. Jeg mødte en lånesparer gruppe og spurgte dem, hvad de ville bruge deres opsparede penge til. Én ville investere pengene i sin slagterforretning, andre ville, når de fik udbetalt deres opsparinger, bruge dem på mursten eller nyt tag til deres hus. Andre igen ville bruge pengene til skolepenge til deres børns uddannelse og et solcellepanel, da adgang til elektricitet er meget sjældent her. Før i tiden virkede store mål som disse fuldstændig uopnåelige. Drømmen om, at livet kan være anderledes, er nu overskuelig, og disse mennesker har mulighed for at klare sig godt over længere tid i stedet for bare at klare sig, som de gjorde før. Det er nu muligt for dem at drømme om større mål. Johanne Christiansen Volontør for Folkekirkens Nødhjælp 12 KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

13 Kig på kirken: Portaler i Levring Levring kirke er som mange andre landsbykirker placeret højt i landskabet. Den skulle være synlig, markant for tidens bønder. Der blev gjort noget særligt ved udformningen. Det blev der også ved Levring kirke. I den oprindelige kirke fra begyndelsen af 1200 tallet har der været 2 flotte søjleindgange, kvindedøren på nordsiden og mandsindgangen på sydsiden. Begge disse døre er væk i dag. Til mandsdøren blev der senere bygget et våbenhus. Dette og indgangen blev nedlagt, da man i 1400 tallet byggede tårnet og indrettede tårnrummet som våbenhus. Den tilmurede kvindedør på nordsiden ses stadig og vidner om en prægtig indgang. Den nuværende indgangsportal til kirken er noget ganske særlig. Som det eneste sted i Jylland består den af 3 halvsøjler. Muligvis er de flyttet både fra nord- og sydportalen. En lille detalje mere. Det er meget almindeligt, at bygmesteren udsmykkede baserne (den firkant søjlerne står på) med små hjørneknopper, der godt kan ligne mandehoveder. Sådanne knopper findes på det inderste søjlepar. Som noget ganske specielt for Levring kirke findes der på det yderste søjlepar knopper, der ligner vædderhoveder juni - august Man finder det almindeligvis kun i Sydjylland. Udsmykningen med en vædder ved indgangsportalen kan måske føres tilbage til templet i Jerusalem. På den store forsoningsdag lagde ypperstepræsten sine hænder på en vædder og bekendte folkets synder, hvorefter vædderen fra tempelpladsen blev skubbet ud over bjergskråningen som en soning for folkets synder. Kan bygmesteren med vædderhovederne have ønsket at minde kirkegængerne om den handling? Det er også værd et lægge mærke til tympanonen, den halvrunde flade sten over søjlerne, med løvemotivet. På den tilmurede dør i nord er tympanonen glat. Indgangsportalen er værd at nærstudere. Det er ikke alt, som er nemt at se på billederne på denne side. Når man står i kirkedøren og ser op mod korbuen, fornemmer man også sammenhængen med indgangsportalen og kirken. En spadseretur rundt om kirken er ganske spændende. Man må beundre bygmesterens arbejde med de smukt tilskårne stenkvadre, der fortæller om stenhåndværk for 800 år siden. Sydmuren er blevet sat om i forbindelse med større vinduer, hvorimod nordvæggen er den oprindelige med de små romanske vinduer. Knud Erik Grøn 13

14 Aktiviteter i de kirkelige foreninger Levring Missionshus, Hindbjergvej 32: Indre Mission og Kirkeligt Familiearbejde i Levring Sogn holder fælles møder for voksne, som gerne vil høre et godt foredrag ud fra en bibeltekst eller emner omkring troen. Der er fællessang og hyggeligt samvær. Mødes 1-2 gange om måneden. Kontakt: Frits Madsen, tlf Fr. d. 19/6 kl Bålhygge hos Mona og Carsten Møller, Midstrupvej 10, Midstrup Fr. d. 14/8 kl Grillhygge i præstegården Fr. d. 18/9 kl Høstfest tale v. Søren Peter Villadsen, Rønde (præst i Hinge) Ti. d. 20/10 kl Årsfest i missionshuset Fr. d. 6/11 kl Soldatervennefest i missionshuset v. Anna og Allan Skrøder, Kølvrå Menighedshuset, Nørregade 21, Kjellerup: Indre Mission holder møder for voksne, som gerne vil høre et godt foredrag ud fra en bibeltekst eller emner omkring troen. Der er fællessang og hyggeligt samvær. Mødes ca. hver anden tirsdag aften kl Fra kl : bedemøde. Kontakt: Niels Jacob Nielsen, tlf Ti. d. 2/6 Missionær Henri Jensen Ti. d. 9/6 Fritidsforkynder Ruth Worm Ti. d. 16/6 Missionær Hans Jørgen Hedegaard Ti. d. 18/8 Marjun og Niels Jacob Nielsen Ti. d. 1/9 Missionær Finn Najbjerg Ti. d. 15/9 I.M. s fødselsdag v. Vagn Andersen To. d. 1/10 kl gudstjeneste i Hørup kirke, pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande Ti. d. 6/10 Christian Schmidt Ti. d. 27/10 Missionær Heri Eltør og Seniorkoret Ti. d. 3/11 Pastor, Kjellerup Ti. d. 24/11 Missionær Simon Overgaard Petersen 14 KFUM og KFUK i Kjellerup: Voksne som evt. har større børn i alderen år. Mødes ca. en gang i måneden til forskellige arrangementer. Børnene er med en gang imellem. Kontakt: Jørgen Toft Hansen, tlf Fr. d. 19/6 kl Sct. Hansaften ved Kirsten og Martin, Mallingvej 2. Sø. d. 16/8 kl Gudstjeneste i Hørup Kirke, kirkekaffe og fælles grillhygge i kirkecentret. Sø. d. 6/9: Gudstjeneste og efterfølgende debatfrokost (sted bliver aftalt senere) Fr. d. 2/10 kl. 19:30 Fælles tur til natkirke i Viborg Fr. d. 20/11 kl Fælles julefrokost for hele KFUM og KFUK i Kjellerup Kirkecentret, Kirkebakken 8, Kjellerup: KFUM og KFUK i Kjellerups familieklub: For familier med børn i alderen 0 10 år (større søskende er også velkomne). Mødes ca. en fredag i måneden til fællesspisning, bibelhistorie, aktivitet og hygge. Kontakt: Lisbeth Nedergaard, tlf Fr. d. 19/6 kl Sct. Hansaften ved Kirsten og Martin, Mallingvej 2. Sø. d. 16/8 kl Gudstjeneste i Hørup kirke, kirkekaffe og fælles grill hygge. Fr. d. 11/9 kl : Noas ark. Fr. d. 9/10 kl : Kan du finde fåret? Fr. d. 6/11 kl : Den 12-årige Jesus blev væk. Fr. d. 20/11 kl Fælles julefrokost for hele KFUM og KFUK i Kjellerup, Nørregade 21. Kirkelig Studiegruppe: For voksne som gerne vil studere bibeltekster eller emner omkring troen. Der er fællessang, samvær og drøftelse. Mødes onsdag kl gange i måneden. Kontakt: Kai Rasmussen, tlf Ti. d. 23/6 Sct. Hansaften hos Inger Margrethe, Skovsborgvej 12. KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

15 Fra Redaktionen Sø. d. 30/8 Udflugt, spørg hos kontaktpersonen. Der er mere program i efteråret, men det er ikke planlagt ved kirkebladets deadline. Ten Sing 7 (en del af KFUM og KFUK): For teenagere med interesse for sang, musik, drama, dans, teknik og kreativt arbejde. Mødes hver tirsdag kl Kontakt: John Nielsen, tlf Næste nr. dækker månederne september til november. Stof til dette blad skal være redaktionen i hænde senest den 27. juli Sendes til: Ansvarshavende redaktør: Lisa Bjærre Olsen Opsætning: Lisa Bjærre Olsen Tryk: Videbæk Bogtrykkeri Menighedsrådsmøder kl Hørup: 18/6 og 25/8 i kirkecentret. Levring: 18/8 i konfirmandstuen. Studiegrupper i hjemmene: Her er der mulighed for at snakke om sin tro og tvivl på Gud. Det kan være gennem drøftelse af en bibeltekst eller snak om et emne. Der vil ofte være sang og bøn. Kirkeligt Familiearbejde i Levring sogn: Kontakt: Anton Clausen, tlf Kirkelig Seniorkreds i Levring: Kontakt: Anna Benner Svendsen, tlf Indre Mission i Kjellerup (2 grupper): Kontakt: Niels Jacob Nielsen, tlf Ydre mission i Levring: Kontakt: Lilly Grøn, tlf KFUM og KFUK i Kjellerup (3 grupper): Kontakt: Jørgen Toft Hansen, tlf Navnenyt: februar - april DØBTE Levring Magnus Kirkensgaard Nielsen, Levring Julian Armose Abildgaard Kolding, Bjerringbro Kjellerup Benjamin Skovborg Hasselriis, Kj. Christian Alexander J Høgfeldt, Kj. Olivia Schwartz Tobberup, Kjellerup Astrid Elgaard Andreassen, Kjellerup Sille West Larsen, Kjellerup Alexander Vammen, Kjellerup Felix Hannibal Olsen, Kjellerup Marina Mia Asta Olsen, Kjellerup Yazmin Mosgaard Laursen, Kjellerup Emmalina Mosgaard Laursen, Kj juni - august Theiz Mosgaard Laursen, Kj. Lauge Ditlev Knudsen, Aunsbjerg Thea Nygård Johansen, Kjellerup Emilie Grønvad Viiernfeldt, Kj. VIEDE Kjellerup Karina Skovgaard Lauritsen og Jess Nikolajsen, Kjellerup Lisbeth Dahl Nielsen og Anton Boel Nielsen, Kjellerup Nina Orvokki Helander og Jan Rosenberg Isaksen, Karup BEGRAVEDE og BISATTE Kjellerup Per Kristian Østergaard, Kjellerup Allan Mikkelsen, Kjellerup Kurt Vestergaard Sørensen Kj. Sigrid Sørensen, Kjellerup Egon Viktor, Kjellerup Tage Rasmussen, Kjellerup Jytta Bæk, Ans Jakob Johannes Frederik Kleist, Kj. Gudrun Magrethe Laursen, Kj. Marianne Enevoldsen, Kjellerup Erik Busk Pedersen, Kjellerup Bent Jensen, Kjellerup Johannes Rudolf Slot, Kjellerup Gerda Vestergaard, Kjellerup Svend Aage Iversen, Kjellerup Johannes Graugaard Scriver, Kj. 15

16 Salmestafetten ved Katrine Dahl Jeg har valgt denne salme, fordi jeg først og fremmest synes, at melodien er smuk, men også fordi den sætter en masse tanker i gang hos mig. Jeg får et flashback tiltage til Spejdernes lejr 2012, hvor jeg var en del af spejderkoret. Vi skulle blandt andet være kor til den store gudstjeneste, hvor denne salme blev sunget. Så hver gang jeg hører denne salme, så flyver min tanker straks tilbage til dette øjeblik, hvor vi står på scenen og ser ud over alle de spejdere i deres vidt forskellige uniformer, som alle synger med på sangen. Salmen har helt sikkert sat sig fast, fordi det var sådan et fantastisk øjeblik, når man er så mange sammen om at synge. værdifuldt, som Gud er med til at skabe: et liv i broget sammenhæng. Salmen siger også mig, at troen på Gud giver os mod til at leve vores liv uden frygt, da vil vi altid være beskyttet og trygge, da himmelsejlet er spændt ud. Salmen er for mig også en henvendelse til den treenige Gud, som salmen samtidig beskriver, med et vers til hver af Hans fremtrædelsesformer. Jeg vil hermed give stafetten videre til min kære mor, Lis Dahl Pedersen. Nr. 29 i Den Danske Salmebog Tekst: Leif Rasmussen Mel.: Hans Holm 1988 Salmen bringer mig også tilbage til mit efterskole ophold på Mellerup Efterskole. Denne sang blev ofte sunget til vores fællestimer. Derfor bringer denne sang mig glæde og sætter et smil på mine læber, da den sætter gang i en masse gode minder. Se teksten på: Det bringer mig hurtigt over til, hvad salmen siger mig. For mig er et stærkt budskab i salmen, at vi er stærke i fælleskab. Vi er alle vidt forskellige mennesker, men salmen kommer med nogen ting, som vi alle har til fælles: mælkevejen, solen og sfæren. Dette er ting, som vi alle er afhængige af, som Gud har givet os. Vores forskellighed er noget

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 juni - august

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 juni - august KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Per Rosendal Bygaden 53C, Levring, 8620 Kjellerup

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2013 nr. 2. Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2013 nr. 2. Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2013 nr. 2. Marts - Maj Du lovede, at vi måtte få en til! Sætningen stammer fra minikonfirmanderne, og hentyder til de små hvide brød, der deles ud ved altergang/nadver

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 4september oktober november 2013 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup Præsentation af Jens Christian Hasager Kirk Alting har sin tid Foto: Frivillige ved Snejbjerg Kirke 2 kirkelige adresser Sognepræster:

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 3juni juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 2 kirkelige adresser Sognepræster: Jens Christian Hasager Kirk [97 16 11 22] jeck@km.dk - Snejbjerg Hovedgade 2. Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke Juni-juli-august 2014 64. årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Den danske Salmeduo i Vinderup kirke Konfirmandtur til Århus domkirke Konfirmanderne på Aros Sahl menighedsråd 2 Vi er nu midt i en dejlig tid

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere