Bilag 3 - Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 - Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 3 - specifikation Denne kravspecifikation beskriver kravene til leverandørerne af indkøbsordningen. Tildeling sker ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. udbudsmaterialets punkt 20. Tildelingen sker ud fra fagpersoners vurdering og efter deres skøn. Minimumskravene er markeret med gråt, hvor tilbudsgiverne alene skal erklære det for opfyldt ved kryds. 1. til produktet Fredericia Kommune ønsker, at borgerne i indkøbsordningen har et bredt varesortiment at vælge ud fra således, at det kan tilgodese alle borgere, der er omfattet af ordningen. Punkt 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 og 1.7 indgår som delkriterier til underkriteriet krav til produktet, hvorfor udbyder vil vurdere tilbuddene jf. punkt 20 i udbudsmaterialet, ud fra tilbudsgivers udfyldelse af disse punkter. specifikation Nr. Minimumskrav Erklæres opfyldt ved kryds Leverandørens beskrivelse 1.1. Tilbudsgiver skal i sit varesortiment tilbyde: almindelige dagligvarer til supermarkedspriser discountvarer frostvarer bredt udvalg i færdigretter sæsonvarer håndkøbsmedicin/vitaminer ugeblade Økologiske varer Fedtfattige varer Sukkerfri varer Miljømærkede varer som Blomsten, Svanen o.l. Leverandøren bedes beskrive sit varesortiment. Udbyder vil se positivt på et bredt varesortiment, der indeholder de varer oplistet under punktet krav samt andre varekategorier, jf. punkt 1.6. Der opfordres til vedlæggelse af komplet varekatalog.

2 1.2 M Leverandøren skal som minimum levere 2500 varenumre. 1.3 Leverandøren skal tilbyde tilbudsvarer og discountsortiment. Leverandøren bedes beskrive tilbudsmuligheder og discountvare-sortimentet. 1.4 Fødevarer med kort holdbarhed skal ved leveringstidspunktet være så lang tid fra udløbsdato som praktisk muligt. 1.5 M Tilbudsgiver skal garantere, at borgeren altid kan få leveret de bestilte varer uanset antal og mængde dog max 25 kilo pr. gang. 1.6 Andre varer og produktområder end de ovenfor anførte i punkt 1.1., der tilbydes borgerne. Leverandøren bedes for følgende fire varegrupper beskrive, hvorledes det vil blive sikret, at varerne har den længst mulige holdbarhed ved leveringstidspunktet: 1. Brød 2. Kødvarer 3. Mejeriprodukter 4. Frugt og grønt Udbyder vil se positivt på, at varer med kort holdbarhed leveres så langt fra udløbsdato som muligt. Leverandøren bedes beskrive, hvilke andre varer og produktområder, som borgeren tilbydes ved kontraktstart, samt beskrive hvordan andre varer og produktområder præsenteres overfor borgerne. 1.7 Varesortimentet skal være lige så bredt og prismæssigt tilsvarende priserne i kommunens supermarkeder. Leverandøren bedes beskrive, hvordan det sikres, at priserne er tilsvarende kommunens supermarkeder.

3 2. Personaleforhold Fredericia Kommune ønsker, at aflevering af varer på borgerens bopæl foregår på en måde, der sikrer borgeren størst mulig tryghed med respekt for den enkelte borger og under hensyntagen til, at aflevering af varer foregår i borgerens eget hjem. Leverandørens medarbejdere skal være velsoigneret samt bekendt med og overholde hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen. Der påhviler leverandørens medarbejdere tavshedspligt, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 2 og 3, omkring forhold, som de i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør. Leverandøren skal sikre, at leverandørens medarbejdere er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren. Endvidere må leverandørens medarbejdere ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse eller borgerens samtykke. specifikation Nr. Minimumskrav Erklæres opfyldt ved kryds Leverandørens beskrivelse 2.1. M Leverandøren skal synliggøre sin personalepolitik og bedes vedlægge sin personalepolitik. 2.2 M Der skal være dansktalende medarbejdere til stede ved aflevering af varer i borgerens hjem. Konkret skal medarbejdere kunne: tale forståeligt dansk skrive dansk så opgaven løftes fagligt forsvarligt læse dansk så opgaven løftes fagligt forsvarligt fremvise ren straffeattest fremvise børneattest dokumentere gennemførsel af hygiejnekursus.

4 2.3 M Leverandørens medarbejdere skal være forsynet med billedlegitimation, der skal forevises på forlangende og for leverandørens egen regning. Billede og tekst skal udformes således, at svagtseende kan læse det. 2.4 M Leverandørens medarbejdere skal have relevant erfaring eller have modtaget en passende introduktion til opgaverne. Leverandøren opfordres til at beskrive hvilke krav, der stilles til personalets erfaringer og/eller hvorledes medarbejdere introduceres til opgaverne. 2.5 M Af hensyn til borgerens tryghed stilles krav om, at leverandøren i videst muligt omfang tilstræber, at aflevering af varer udføres af den samme medarbejder, og at det ligeledes tilstræbes, at eventuelle afløsere er de samme. 2.6 M Leverandøren skal overholde gældende miljøregler i forhold til medarbejdernes arbejde i borgernes hjem. 2.7 M Leverandøren bør bestræbe sig på at have en politik for at fastholde medarbejdere, der på grund af nedsat arbejdsevne risikerer at miste deres job samt integrere nye medarbejdere, der af samme årsag ikke kan ansættes på normale vilkår, jf. aktivloven.

5 3. Informationsmateriale om produkt og priser Fredericia Kommune ønsker, at borgere, som er tilknyttet indkøbsordningen, informeres om både priser og vareudbud på en måde, der gør dem i stand til at vælge mellem varerne på et velinformeret grundlag. Fredericia Kommune udarbejder information om indkøbsordningen til borgerne i samarbejde med leverandøren. Informationsmateriale om leverandøren skal sendes til Fredericia Kommune, som medbringer det til borgeren første gang borgeren er visiteret til indkøbsordningen. Fredericia Kommune skal have mulighed for at rekvirere flere eksemplarer af informationsmaterialet. specifikation Nr. Minimumskrav Erklæres opfyldt ved kryds Leverandørens beskrivelse 3.1 M Leverandøren skal præsentere udvalget af varesortimentet i et varekatalog med billeder af samtlige varer. Kataloget skal som minimum opdateres hvert år. 3.2 M Leverandøren skal udsende ugentlige tilbudsaviser med minimum 200 varer samt information om discountvarer til fast lav pris. 3.3 M Leverandøren skal præsentere udvalget af varer på en hjemmeside, der viser pris og billeder. 3.4 M Borgerne skal have mulighed for at bestille varer fra hjemmesiden. 3.5 M Leverandøren er forpligtet til at informere borgeren om væsentlige ændringer i tilknytning til indkøbsordningen.

6 4. Tilmelding/afmelding/ændringer/tilbagemeldinger Fredericia Kommune ønsker en enkel og brugervenlig proces med indbygget fleksibilitet, som tilgodeser borgernes behov. Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed, varetager kontakten mellem borgeren og leverandøren, både hvad angår tilmeldinger og afmeldinger (ophør). Aflysninger eller andre ændringer, f.eks. flytning af en aftale, aftales mellem borger og leverandør. Såfremt der er en anden leverandør i hjemmet, som eksempelvis hjemmehjælp, skal denne orienteres om aflysninger eller andre ændringer. I tilfælde af varige ændringer eller ændringer i en længere periode, f.eks. ved sommerferie, skal Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed, orienteres. Borgeren tilmeldes og afmeldes leverandøren ved, at Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed, kontakter leverandøren. Kommunikation mellem leverandøren og visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed, sker via kommunens omsorgssystem. specifikation Nr. Minimumskrav Erklæres opfyldt ved kryds Leverandørens beskrivelse 4.1 M Leverandøren skal registrere tilmeldinger, afmeldinger og ændringer elektronisk til styrings-, rapporterings- og opfølgningsspørgsmål. 4.2 M Fristen for flytning og aflysning af levering er senest kl. 16 hverdagen før den planlagte levering. 4.3 M Afbestilles en levering ikke senest kl. 16 dagen før den planlagte levering, debiteres kommunen for leveringen. 4.4 M Ved forgæves gang ved f.eks. akut hospitalsindlæggelse tager leverandøren alle varer retur. I disse tilfælde betaler borgeren for let fordærvelige varer, mens leverandøren tager øvrige varer retur. 4.5 M Leverandøren skal kunne tilbyde opstart af levering inden for 2 hverdage fra tilmelding.

7 4.6 M Borgeren har mulighed for at opsige aftalen med leverandøren med 14 dages varsel. Borgeren skal henvende sig til Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed, ved ønske om leverandørskift. 4.7 M I tilfælde af, at varen er udsolgt, skal der leveres en erstatningsvare. Erstatningsvaren skal være så identisk med den bestilte vare som muligt. Varen må ikke være dyrere end den oprindelige vare. Borgeren har i den forbindelse ret til at fravælge erstatningsvaren. 4.8 M I tilfælde af manglende kontakt til borger eller manglende indkøbsseddel modtaget fra leverandører af hjemmehjælp, skal leverandøren kontakte Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed, på en effektiv og smidig måde. Opfølgning fra leverandøren og tilbagemelding fra kommunen skal ske elektronisk. Leverandøren skal logge/gemme alle tilbagemeldinger til brug for senere dokumentation.

8 5. Bestilling Fredericia Kommune ønsker, at borgere som er tilknyttet indkøbsordningen, opnår en hurtig og simpel bestillingsproces. Punkt 5.1 og 5.3 indgår som et delkriterium til underkriteriet bestilling, hvorfor udbyder vil vurdere tilbuddene ud fra tilbudsgivers udfyldelse af dette punkt. specifikation Nr. Minimumskrav Erklæres opfyldt ved kryds Leverandørens beskrivelse 5.1 Fredericia Kommune ønsker en hurtig, effektiv og driftssikker bestillingsproces, der fungerer så smidigt og optimalt som muligt. Leverandøren bedes beskrive, hvordan denne proces vil blive tilrettelagt. Udbyder vil se positivt på en nem og smidig bestillingsproces, hvor borgeren nemt og uden unødig ventetid kan komme i kontakt med leverandøren M Leverandøren skal garantere, at bestilling kan ske via telefon, fax, e- mail, hjemmeside og PDA/smartphone 5.3 Fristen for afgivelse af bestilling før levering skal være så kort som mulig. Udbyder vil se positivt på, at fristen er så kort som mulig. 5.4 M Der skal for den enkelte bestilling være mulighed for blot at bekræfte forrige bestilling således, at der leveres præcis de samme varer, som ved sidste bestilling og levering. Det skal være muligt, at indkøbssedlerne er fortrykte med borgerens kundenummer, navn og adresse.

9 6. Transport af varer til borgerens bopæl De borgere, som tilknyttes indkøbsordningen har krav på, at varer transporteres forsvarligt. For køle- og frostvarers vedkommende indebærer det transport under de rette temperaturmæssige forhold for at undgå fordærvet mad, optøning af frostvarer etc. For øvrige varer indebærer forsvarlig transport, at varerne transporteres uden risiko for at gå i stykker eller at blive udsat for ekstreme temperaturer. specifikation Nr. Minimumskrav Erklæres opfyldt ved kryds Leverandørens beskrivelse 6.1 M Leverandøren skal til enhver tid overholde gældende lovgivning vedrørende transport af fødevarer. Der henvises bl.a. til Bekendtgørelse 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne (jf. bekendtgørelsens kap. 9) M Dokumentationen, der er beskrevet i bekendtgørelsen, jf. pkt. 6.1., skal indsendes til Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed, hvert kvartal. Dokumentation for temperaturmålinger foretaget under transporten skal vedlægges. 6.3 M Leverandøren skal vedlægge egenkontrolprogrammer både for eget lager og for transporten af fødevarerne. 6.4 M Der skal forefindes engangshandsker, -masker og sprit til desinficering i bilen.

10 7. Levering Fredericia Kommune ønsker, at levering af varer på borgernes bopæl foregår på en måde, som sikrer borgerne størst mulig tryghed. Derfor er legitimation og overholdelse af aftalte leveringstidspunkter afgørende elementer i indkøbsordningen. Leverandøren bør desuden tilstræbe, at det så vidt muligt er det samme bud, der leverer til den samme borger således, at borgeren kan føle sig tryg ved buddet. Se punkt 2 vedrørende personaleforhold. Punkt 7.1, 7.5 og 7.10 indgår som delkriterier til underkriteriet levering, hvorfor udbyder vil vurdere tilbuddene ud fra tilbudsgivers udfyldelse af disse punkter. specifikation Nr. Minimumskrav Erklæres opfyldt ved kryds Leverandørens beskrivelse 7.1 Borgeren får leveret 1 gang ugentligt, og leveringen skal foregå på en aftalt ugedag inden for et tidsinterval på max. 2 timer på den faste leveringsdag. Hvis ordningen er afhængig af hjemmehjælper skal tidsintervallet være max 30 min. Hvis tidspunktet afviges med mere end 1 time, skal berørte borgere på ruten kontaktes og orienteres om forsinkelsen. Ydelsen kan ikke aflyses, så der skal altid findes et erstatningstidspunkt. Leverandøren bedes beskrive leveringsmulighederne, herunder borgerens mulighed for at ønske, hvilken ugedag der skal være fast leveringsdag. Leverandøren bedes beskrive, hvorledes denne information vil finde sted. 7.2 M Det skal være muligt at få leveret varer på alle hverdage i tidsrummet M Leverandøren er forpligtet til at koordinere tidspunktet for levering med dagtilbud og træningscentre. Tidspunktet for levering af varer må ikke afskære borgeren fra disse tilbud.

11 7.4 M I de tilfælde hvor leveringsdag falder på en helligdag skal leverandøren tilbyde en erstatningsdag, så tættest på den oprindelige leveringsdag som muligt. Leverandøren skal senest 7 dage før helligdage varsle borgerne om ændringer i levering Leverandøren skal tilbyde akutlevering på hjemkomstdagen til borgere, der kommer hjem fra sygehus eller lign. Akutlevering skal gerne tilbydes samme dag, som borgeren kommer hjem, såfremt bestillingen er afgivet senest kl Afgives bestillingen efter kl skal leveringen foregå på den efterfølgende hverdag. Leverandøren skal udvise fleksibilitet i forhold til akutleveringerne. Akutleveringen skal kunne dække borgerens basale behov frem til næste leveringsdag. Leverandøren bedes beskrive i hvilket omfang, de kan levere akut ved angivelse af tidsfrister for bestilling af akutlevering. 7.6 M Leverandøren skal udarbejde et velkomstbrev, som bekræfter overfor borgeren hvilken dag og i hvilket timeinterval bestilling er aftalt, samt hvilken dag varerne leveres. Velkomstbrevet skal endvidere indeholde et telefonnummer til eventuelle afbud. Leveringens gennemførelse hos borgeren 7.7 M Leverandøren skal ved levering, ringe på, vente på at døren bliver åbnet og præsentere sig tydeligt i eventuel dørtelefon og bære varerne til borgerens køkkenbord. Nogle borgere har cylinderadgang. Der skal her udleveres nøgle fra Visitiationsafdelingen, Pleje og Sundhed. I disse tilfælde låser leverandørens medarbejder sig selv ind. Leverandøren hæfter for omkodning af lås i tilfælde af bortkomst af nøgle.

12 7.8 M Køle- og frostvarer skal anbringes i køleskab/fryser hos borgeren, såfremt det er aftalt med kommunen eller borgeren. 7.9 M Hvis borgeren ikke lukker op, skal leverandøren med det samme kontakte Plejen i Fredericia Kommune på tlf i tidsrummet Leverandøren skal i dette tilfælde oplyse borgerens navn og adresse Leverandøren bedes redegøre for sit beredskab. Fx hvordan leverandøren håndterer fravær blandt sine medarbejdere, eks. i pakning, chauffører og bestillere. Leverandøren bedes beskrive sit beredskab. Udbyder vil se positivt på, at borgeren berøres så lidt som muligt i tilfælde af interne ændringer hos leverandøren. Leverancens indhold 7.11 M Alle leveringer skal ledsages af en kvittering til borgeren med tydelig angivelse af de enkelte varer og priser, ikke leverede varer, varer som er erstattet med alternative varer samt samlet pris M Ved levering af forkerte, manglende, beskadigede, optøede eller på anden måde kvalitetsmæssigt forringet varer, skal der tilbydes erstatningsvarer, som skal leveres senest dagen efter. Hvis borgeren ikke ønsker varen, krediteres borgeren M Leverandøren er forpligtet til at etablere en forretningsgang til at håndtere reklamationer M Leverandøren skal medvirke ved en eventuel klagebehandling ved at stille information og ressourcer til rådighed.

13 8. Pris og betaling Borgeren skal alene betale for varerne, mens Fredericia Kommune betaler for pakning, udbringning m.v. Med hensyn til opgaven er udgangspunktet, at Fredericia Kommune som alt overvejende hovedregel kun er økonomisk ansvarlig for ydelser, som borgeren er visiteret til. Leverandørens medarbejdere forventes at yde almindelig hjælpsomhed i tilknytning til leverancen, mens leverandørens medarbejdere er i borgerens hjem. Punkt 8.1 indgår som delkriterium til underkriteriet pris og betaling, hvorfor udbyder vil vurdere tilbuddene ud fra tilbudsgivers udfyldelse af dette punkt. specifikation Nr. Minimumskrav Erklæres opfyldt ved kryds Leverandørens beskrivelse 8.1 Leverandøren skal som minimum angive følgende priser: Pris pr. bestilling - Ved opringning til borger (prisen gælder også borgere, der ringer til leverandøren). - Ved modtagelse af fax, mail eller via hjemmeside - Ved modtagelse af PDA/Smartphone Leverandøren bedes anvende bilag 4 tilbudsliste til udfyldelse heraf. Pris pr. levering - Uden på-plads-sætning - Med tillæg for på-plads-sætning af alle varer - Med tillæg i tilfælde af, at leveringen sker akut Priserne angives i danske kroner, ekskl. moms.

14 8.2 M Betalingsbetingelsen overfor Fredericia Kommune er 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. Borgerens betaling overfor leverandøren 8.3 M Leverandøren skal modtage borgerens betaling for varer via PBS eller dankort. Det er borgeren, der angiver hvilken løsning, der ønskes. 8.4 M Leverandøren skal sikre dokumentation for leverede ydelser i elektronisk form. Leverandøren skal endvidere sikre registrering af aflyst hjælp. Dokumentation for leverede ydelser skal vedlægges den fremsendte faktura månedsvis bagud. Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed, laver stikprøver af den fremsendte dokumentation. 8.5 M Varerne vil omfatte flasker og dåser med pant. Returpant skal modtages og modregnes kontant ved levering. Leverandøren er kun forpligtet til at modtage den type returpant, som oprindeligt er leveret af leverandøren. 8.6 M Ved manglende betaling skal leverandøren kontakte borgeren for at afklare årsagen hertil. Hvis leveringen ophører grundet manglende betaling skal både borgeren og Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed, orienteres. 8.7 M Ved borgerens eventuelle manglende betaling må leverandøren alene pålægge borgeren retmæssige rykkergebyrer og renter. Leverandørens procedure i forbindelse hermed skal desuden være så smidig som mulig.

15 9. Kvalitetssikring Fredericia Kommune ønsker med indkøbsordningen først og fremmest at yde en service til borgerne. Leverandøren skal derfor have et klart formuleret servicekoncept, som er i overensstemmelse med Fredericia Kommunes intention med indkøbsordningen. Fredericia Kommune ønsker, at leverandøren arbejder ud fra en kvalitetsmålsætning baseret på målbare parametre. Fredericia Kommune forbeholder sig ret til at gennemføre stikprøvekontrol med leverandørens leveringer og tilfredshedsundersøgelser blandt borgere tilknyttet indkøbsordningen. Fredericia Kommune kan til enhver tid kontakte leverandøren for at afholde samarbejdsmøde, hvor den forløbne periode drøftes herunder resultater fra eventuelle stikprøver og tilfredshedsundersøgelser samt klager. I opstartsperioden afholdes samarbejdsmøder en gang månedligt/efter behov. Relevante informationer om ændringer i levering eller ændringer i tilbuddene til borgerne fra leverandørens side skal tilsendes Fredericia Kommune. Resultater fra Fødevaredirektoratets kontrol af detailvirksomheder, der vedrører leverandørens engagement i ordningen, vil blive offentliggjort for de borgere, der indgår i ordningen som almindelig information til borgerne. specifikation Nr. Minimumskrav Erklæres opfyldt ved kryds Leverandørens beskrivelse 9.1 M Leverandøren skal som minimum føre egenkontrol med: 1. Antal leverancer opdelt på almindelige leverancer, fejlleverancer og ekstra leverancer. 2. Klager fra borgere. 3. Flytninger af aftaler forårsaget af leverandøren. 4. Forsinkelser i leveringer forårsaget af leverandøren. 5. Antal flytninger/afmeldinger efter tidsfristen forårsaget af leverandøren.

16 6. Sagshistorik på de enkelte borgere. 7. Hvor mange og hvilke borgere, der ikke har taget imod deres varer. 8. Erstatningsvarers værdi i kr. som andel af samlede vareomsætning. Leverandøren skal i øvrigt være i stand til at tilbyde en uddybende statistik og rapportering, som aftales ved opstart i kommunen. 9.2 M Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed, laver tilfredshedsundersøgelser af den personlige pleje og praktisk hjælp, herunder indkøb. Leverandøren skal positivt medvirke til disse undersøgelser. Såfremt leverandøren gennemfører egne tilfredshedsundersøgelser skal disse tilsendes Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed. Leverandøren er indforstået med, at kommunen kan udføre stikprøveundersøgelse op til to gange årligt i form af visitators opfølgning af leverandørkrav i forbindelse med revurdering. ***

Bilag 1 (Kravspecifikation)

Bilag 1 (Kravspecifikation) Bilag 1 () Udbud af indkøbsordning til hjemmeboende brugere Roskilde Kommune Myndighedsservice for indkøbsordning 7. maj 2010 Side 1 af 16 1) Indledning Myndighedsservice har mulighed for at visitere til

Læs mere

Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem

Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem Bilag 1 ravspecifikation Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem Januar 2015 Indledning Social- og Sundhedsafdelingen i øge ommune har mulighed for at visitere til hjælp til indkøb til

Læs mere

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation Levering af dagligvarer for visiterede borgere Kravspecifikation 2014 1 Kravspecifikation I det følgende beskriver Social & Ældre hvilke krav, der stilles til leverandører, der ønsker at leverer dagligvarer

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation. Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem

Bilag 1 Kravspecifikation. Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem Bilag 1 Kravspecifikation Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Krav til chauffører og andre medarbejdere...3 3 Krav til varesortiment...4

Læs mere

Indkøbsordning til borgere i eget hjem

Indkøbsordning til borgere i eget hjem Bilag 1 Indkøbsordning til borgere i eget hjem Københavns Kommune specifikation i forbindelse med udbud af indkøbsordning 2012 August 2012 E-doc: 2012-467231 Sag: 2012-84849 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 18. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 12.30-13.30

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 16. august 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.50 10.30

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 16/5-2017 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet

Læs mere

Godkendelsesmateriale for dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune

Godkendelsesmateriale for dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune Godkendelsesmateriale for dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opgavens omfang... 3 1.2 Leverandørens forpligtigelser i forhold til

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: /. April 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 10 og slut kl.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2013. Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen i forbindelse

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Intervare A/S Dato for tilsynsbesøg: 04-03-2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: - Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Bilag 2 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Intervare A/S Dato for tilsynsbesøg: 05-02-2016 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: - Deltagere i tilsynet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB EGEBJERG KØBMANDSGÅRD A/S [Tilsynet er udført d. 22. - 27. juni 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer.

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.5 INDKØB, I-PAKKE Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 1. Indledning Generelt Vaskeriordningen skal dække borgerens behov for at få vasket eget tøj og linned. Borgeren

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

Levering af dagligvarer til visiterede borgere i eget hjem Mariagerfjord Kommune

Levering af dagligvarer til visiterede borgere i eget hjem Mariagerfjord Kommune Levering af dagligvarer til visiterede borgere i eget hjem Mariagerfjord Kommune 1. Indledning Formål Formålet er, at leverandøren en gang ugentlig skal udbringe dagligvarer til de borgere i Mariagerfjord

Læs mere

LEVERANDØRKRAV INDKØB/VAREUDBRINGNING

LEVERANDØRKRAV INDKØB/VAREUDBRINGNING LEVERANDØRKRAV INDKØB/VAREUDBRINGNING 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Ekstern leverandør... 4 3. Krav til ekstern leverandør... 5 3.1 Leveringssikkerhed og leveringsbetingelser... 6 3.2 Bestilling af varer,

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE [ Tilsynet er udført 1.til 8. november 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB MULTI INDKØB A/ S [ Tilsynet er udført d. 16/12 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune

Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune 1. Opgavens indhold...2 2. Opgavens omfang...2 3. Krav til leverandøren...2 3.1 Vask af tøj...3 3.2. Igangsætning og ophør af vaskeriordning...4

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE 1. INDLEDNING... 2 2. GODKENDELSESPROCEDURE... 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL... 3 2.2 GODKENDELSESFORM... 4 2.3 AFTALEPERIODE...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE A/S [Tilsynet er udført d. 19. og 20. juni 2017 af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din private kok Dato for tilsynsbesøg: 050216 skriftligt Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 050216 Skriftligt Deltagere

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Det Danske Madhus Dato for tilsynsbesøg: 15/5 2017 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren:

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Godkendelsesform... 4 3 Krav... 5 3.1 Krav til virksomhedens forhold... 5 3.2

Læs mere

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Område Værdier Arbejdsklausuler nu * Leverandøren skal i mødet med borgeren

Læs mere

Brønderslev Kommune. Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem. Rammeaftalebilag 1: Kravspecifikation

Brønderslev Kommune. Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem. Rammeaftalebilag 1: Kravspecifikation Brønderslev Kommune Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem Kravspecifikation - indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Omfang... 3 3 Markedsføringsmateriale til borgeren i eget hjem... 3 4 Igangsætning

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Godkendelsesmodel. Tøjvask for borgere i eget hjem. Rammeaftalebilag 1 - Kravspecifikation. Tøjvask for borgere i eget hjem.

Godkendelsesmodel. Tøjvask for borgere i eget hjem. Rammeaftalebilag 1 - Kravspecifikation. Tøjvask for borgere i eget hjem. Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem Dato: 12/11 2018 Rammeaftalebilag 1 - Kravspecifikation Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Omfang... 3 3. Markedsføringsmateriale til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021421 (Poul Gorm Nielsen, Vibeke Steenberg, Knud Erik Busk) 17. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021421 (Poul Gorm Nielsen, Vibeke Steenberg, Knud Erik Busk) 17. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021421 (Poul Gorm Nielsen, Vibeke Steenberg, Knud Erik Busk) 17. november 2010 K E N D E L S E Intervare A/S (advokat Robert Jønsson, København) mod Holbæk Kommune (advokat

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 10 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 10 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 10 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2018 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB EGEBJERG KØBMANDSGÅRD A/S [ Tilsynet er udført d. 6.-10. december 2013 af Merete Larsen Sundheds

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Kravspecifikation (Dok. 3)

Kravspecifikation (Dok. 3) Københanvs Kommune Socialforvaltningen 30-09-2014 Sagsnr. 2014-0165781 Dokumentnr. 2014-0165781-5 Kravspecifikation (Dok. 3) Sagsbehandler Michele Marques Fejø For 30-09-2014 gsnr. Københavns Kommunes

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: DDM KRAM Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren: Leder: Dorte

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 I

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Fleksible Service Dato for tilsynsbesøg: 28.02.2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8:46-11.22 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR FREDERIKSBERG ALLÉ 53 [ Tilsynet er udført d. 27.november 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Madservice Omsorgscenteret i Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 ARBEJDSMILJØ

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

m.v. Hvor stort er gennemsnitsindkøbet

m.v. Hvor stort er gennemsnitsindkøbet Spørgsmål: Vi ønsker en uddybende beskrivelse af, hvordan vi som leverandør vil modtage bestillingerne i praksis? Vil bestillingerne KUN komme via internetbestil- N HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR R. 1 Udbudsbetingelserne

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015 Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Brugeren medinddrages så meget som muligt.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Brugeren medinddrages så meget som muligt. Ydelsestype (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Tøjvask for borgere i eget hjem. Godkendelsesmodel. Tøjvask for borgere i eget hjem. Dato: 12/ Betingelser. Side 1 af 8

Tøjvask for borgere i eget hjem. Godkendelsesmodel. Tøjvask for borgere i eget hjem. Dato: 12/ Betingelser. Side 1 af 8 Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem Dato: 12/11 2018 Betingelser Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Spørgsmål... 4 3.1 Spørgsmål og svar... 4 4. Omfang

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Hvad er praktisk hjælp: Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb, tilberedning af mad og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Bilag GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Madservice Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: 5. februar 2016 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet

Læs mere

Udbud Ophaler NGS. Udbudsbetingelser

Udbud Ophaler NGS. Udbudsbetingelser Udbud Ophaler NGS Udbudsbetingelser Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk side 2 af 10 side 3 af 10 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 I

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

Indhold Krav til leverandører Generelle kvalitetskrav til leverandørerne Særligt for leverandører af personlig pleje,

Indhold Krav til leverandører Generelle kvalitetskrav til leverandørerne Særligt for leverandører af personlig pleje, 1 Indhold... 2 1. Krav til leverandører... 3 1.1 Generelle kvalitetskrav til leverandørerne... 3 1.2 Særligt for leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, afløsning og videredelegeret

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune MARTS 2011 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Nedenstående disposition anvendes ved udformning af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver anvender nærværende dokument ved tilbudsgivningen kan denne tekst og oplysningstekster

Læs mere

2.1.8 Praktisk hjælp og støtte

2.1.8 Praktisk hjælp og støtte Godkendt i Byrådet den 28. august 2018 SUOC - Team Administration 2.1.8 Praktisk hjælp og støtte Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. Alle

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere