Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken"

Transkript

1 Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen til generalforsamlingen var indrykket i Smash, der blev udsendt før jul, og dagsorden har været opslået på Tapeten. Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig. 2. Valg af 2 stemmetællere John Dühring og Michael Thielsen blev valgt. Der var 32 stemmeberettigede fremmødt. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Kurt kommenterede den skriftlige beretning: Klub i Form er nævnt i beretningen, og bestyrelsen arbejder fortsat med projektet. Der findes også et indlæg i det seneste nummer af Smash. Herudover kan det nævnes at der også har været afholdt et kursus på Tapeten i forlængelse af Klub i Form projektet. Røgfrit miljø i Ballerup Kommunes ejendomme er som bekendt trådt i kraft pr. den 1. januar 2007, og det omfatter også BTK s klubhus. Som bekendt er tennisbanerne og lysanlægget på Tapeten blevet renoveret. Da vi meget gerne ser at banerne holder længe endnu er vi bekymret for at bl.a. foldboldspil, hockey og brug af skateboard unødigt vil skade hallen. Vi har derfor gennem brugerrådet på Tapeten forespurgt om muligheden for at oprette nogle regler for benyttelse af tennishallen. Vi er i dialog med halinspektøren på Tapeten, Mona Hansen, om opsætning af et net mellem banerne. De faste banetimer på Tapeten blev også nævnt i beretningen i lighed med året før. En mulig løsning på de tomme baner kunne være at droppe de faste banetimer og indføre tegningsregler i lighed med udendørssæsonen. Men det vil sandsynligvis møde massiv modstand. Derfor overvejer bestyrelsen et kompromis. Det går ud på at man bevarer sin faste banetime, men man skal fra uge til uge bekræfte, at man vil benytte sin banetime. Eksempelvis skal man efter at have spillet på sin banetime mandag aften logge ind i bookingsystemet senest onsdag og bekræfte at man

2 ønsker at benytte sin banetime næste mandag. Hvis man undlader at bekræfte den efterfølgende uges time, sættes den automatisk til fri tegning. De øvrige udvalg kom med en mundtlig beretning: Ungdomsudvalget, Lone Nellemose: Ungdomsudvalget har haft et stabilt medlemstal. Udendørssæsonen startede med et grillarrangement. Det gav et godt sammenhold mellem forældre. BTK har haft 4 juniorhold med i holdturneringen. Resultaterne har været midt i mellem, men med mange gode kampe. Indendørssæsonen startede godt, men der har været en del tumult omkring tirsdagstimerne i halvanden måned. Det er nu overstået, men det har betydet at tilslutningen til træningen om tirsdagen er faldet og skal opbygges igen. Der har været afholdt et af de populære overnatningsarrangementer, hvor børnene har spillet den halve nat. Spilleudvalg og Baneudvalg, Johnny Gruhl: Der har som altid været stor tilslutning til veteranholdene, og et hold er rykket op. Mht. udendørsbanerne, så forventer vi at kunne starte tidligt i år. Der vil komme information på hjemmesiden om starttidspunktet. Vi har fået en henvendelse fra Ballerup Kommune om udsvinget i vandforbruget. Der blev benyttet ca m 2 vand i Der vandes 2 gange hver nat, når der er udsigt til tørvejr næste dag. Det har betydet at der er mindre behov for at vande om dagen. Vi har ingen målinger fra perioden inden det automatiske vandingsanlæg blev etableret, men det må formodes at vandforbruget er faldet markant efter etableringen af det automatiske vandingsanlæg. Motionistudvalget, Bjarne Skov: Onsdagsturneringen har været for nedadgående. Håber at flere vil deltage, også som turneringsledere. Handicapturneringerne har gået godt, både ved standerhejsningen og midtvejs i sæsonen, men de sidste to år har det været nødvendigt at aflyse sommersæsonens sidste handicapturnering. Der blev afprøvet et nyt spilleprogram med en stor pulje i vinterturneringen, men vi går tilbage til det samme system som tidligere. Rasmus: Forslag om et net mellem minitennisbanerne. Kurt C.: Det kan godt tænkes at det kommer, da Ballerup Kommune selv har foreslået det. Der var opbakning til bestyrelsen om at arbejde videre med nye tegningsregler på Tapeten. Hvornår man senest skal bekræfte næste uges benyttelse af banen, må komme an på en prøve. Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3 4. Kassereren forelægger regnskabet samt forslag til kontingent, indskud og budget. Regnskabet havde været fremlagt på Tapeten samt på BTK s hjemmeside, og lå også fremme til de fremmødte. Erik gennemgik regnskabet. Regnskabet godkendt enstemmigt. Kurt og Erik fremlagde forslaget om kontingentstigningen og budgettet. Udgifterne til bolde (kr ) er flyttet fra de enkelte udvalg og samlet under økonomiudvalget. Ann: Husk at søge tilskud om aktivitetstimer for sommerferieaktiviteterne. Kjeld: Forslag om at Smash erstattes af hjemmesiden og nyhedsbreve på Internettet. Kurt: Bestyrelsen har tidligere overvejet dette, og har besluttet at bevare den trykte udgave. Den trykte udgave har også stor betydning for de næsten 100 nye medlemmer der indmeldes hvert år. Steen P.: Er der behov for et net mellem banerne? Frode: Lyset tænder når der skal hentes bolde på den anden bane. Der var opbakning til bestyrelsens forsøg på at få etableret en net mellem banerne. Kaj: Udgifterne til ungdomsudvalget er ca. kr mindre i budgettet for 2007 i forhold til regnskabet. Kurt: Kr stammer fra flytning af udgifter til bolde til økonomiudvalget. De sidste er en budgetoverskridelse i 2006, som er forårsaget af øget brug af professionelle trænere. BTK ønsker i større grad at benytte egne trænere. Det har ikke kun økonomiske fordele, men også sociale fordele. Men i øjeblikket har BTK meget få egne trænere, og derfor har udgiften været større. Ann: Caféen har haft et meget lille vareforbrug i Kan det fortsætte? Johnny J.: Det forventer vi at kunne gentage i Kontingentstigningen er vedtaget enstemmigt. Kjeld: Ros til Hvalsøe for et godt regnskab. Kurt: Erik Hvalsøe har præsteret noget helt usædvanligt, nemlig at være kasserer i 10 år. Det er ikke kun usædvanligt i BTK, men også sammenlignet med andre foreninger. Det er et stort hverv, om Erik har klaret til UG med kryds og slange. Som kuriosum kan det nævnes, at BTK var nød til at låne penge hver vinter for at kunne betale sine regninger indtil udendørskontingentet blev indbetalt. Siden Erik er blevet kasserer har der ikke været behov for at låne penge! Selvom det ikke er sædvane at give gaver til siddende bestyrelsesmedlemmer, skal Erik alligevel have to rør bolde og en stor klapsalve.

4 5. Indkomne forslag Ingen forslag modtaget fra medlemmerne. Bestyrelsens forslag: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at BTK udmeldes af DGI. Henrik Vanborg: Har for nogle år tilbage deltaget i DGI landsstævner 3 gange sammen med flere andre. Det har givet både pokaler og gode relationer til andre foreninger. Anbefaler at man bevarer medlemskabet. Kaj: Går ikke ind for fortsat medlemskab. Bjarne S.: Har tidligere været fortaler for at bevare medlemskabet, men da det er lang tid siden at nogen har benyttet sig af aktiviteter i DGI, så er der ikke grund til at bevare medlemskabet. Ann: Man kunne foreslå at hvis der ikke er nogen der deltager inden den 1. maj, så melder BTK sig ud. På baggrunden af debatten foreslå Kurt, at man ser tiden an i 2007 og tager spørgsmålet op på generalforsamlingen til næste år. Bestyrelsen trækker derfor forslaget tilbage. 6. Valg af bestyrelse, udvalg og revisorer Bestyrelsen: Valg af formand: Kurt Christiansen er genvalgt Valg af kasserer: Erik Hvalsøe er genvalgt. Valg af næstformand: Lone Nellemose er valgt for 1 år. Spilleudvalget: Genvalg af Thomas Dam og Johnny Gruhl. Henrik Christiansen, Hanne Rauf, Poul Strøh, Thomas Schrøder og Steen Dühring udtræder. Ungdomsudvalget: Genvalg af Lone Nellemose, Lene Brink, Ingelise Bang, Henning Larsen, Ivan Bork og Morten Terkildsen. Valg af Rene Storm Pedersen. Baneudvalg: Genvalg af Erik Hvalsøe, Kirsten Timmermans, Finn Juul Andersen, Kurt Christiansen, Michael Thielsen, Kirsten Johansen, Rasmus Trads, John Dühring og Johnny Gruhl Valg af Leif Folkersen. Johan Albrechtsen og Johnny Jakobsen udtræder.

5 Klubhusdvalg: Genvalg af Johnny Johansen, Anette Sabroe, Michael Thielsen, Kirsten Johansen og John Dühring. Steen Dühring udtræder. Motionistsudvalget: Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Skov, Steen Petersen, Jørgen Antonsen, Kurt Jensen og Steen Hansen. Bladudvalget: Genvalg af Johnny Johansen. Bestyrelsen foreslår valg af Ivan Bork. Steen Dühring udtræder. Festudvalget: Valg af Kirsten Timmermans og Johnny Johansen. Udvalget supplerer sig selv. Velkomstudvalget: Genvalg af Lene Brink. Helle Madsen udtræder. Lene: Skal der fortsat være et velkomstudvalg? Kurt: En af de ting som opfølgningen på Klub i form projektet har sat fokus på, er at der hvert år melder der sig ca. 60 seniorer ind, men kun ca. 20 deltager i den gratis begyndertræning. En stor del af de resterende 40 melder sig hurtigt ud igen, og denne gruppe skal vi måske fokusere på. Derfor er der fortsat behov for et velkomstudvalg. Revisorer: Genvalg af Lise Lundov og Frode Gabrielsen. Genvalg af Kjeld Halvorsen som suppleant.

6 7. Eventuelt. Ann: I udendørssæsonen er der Forældre børn tennis med grill hver torsdag. Alle er velkomne. Thielsen: Tidligere har vi haft et veteranudvalg til at tage sig af veteranholdturneringen. Det henstilles til spilleudvalget igen at oprette et veteranudvalg. Hans G.: Hvor længe skal der være vejarbejde på Parkvej. Kurt: Det kan bestyrelsen ikke svare på, henvendelse må ske til Ballerup Kommune, men bestyrelsen kan nævne det overfor Ballerup Kommune på det årlige forårsmøde. Peter Hesselholt afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Kurt takkede dirigenten med 2 rør Dunlop tennisbolde. Dirigent Peter Hesselholt Referent Kurt Christiansen

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. F K Odsherred Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. Tilstede var 28 stemmeberettigede. Formand Torben Møller

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen.

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen. Onsdag den 28. november 2012 kl 19:00 afholdtes i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Birkerød TK tirsdag den 25. marts 2014 kl.19 i klubbens lokaler Topstykket 28, 3460 Birkerød.

Ordinær generalforsamling i Birkerød TK tirsdag den 25. marts 2014 kl.19 i klubbens lokaler Topstykket 28, 3460 Birkerød. Ordinær generalforsamling i Birkerød TK tirsdag den 25. marts 2014 kl.19 i klubbens lokaler Topstykket 28, 3460 Birkerød. 1. Valg af dirigent. ( Bestyrelsen foreslår Klaus Jakobsen) Klaus Jakobsen blev

Læs mere

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00.

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Referat fra HSF generalforsamling i Foreningshuset Fremmødt: 63 medlemmer. Stemmeberettigede: 56 Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Formanden, René Hornshøj (René), bød velkommen til generalforsamlingen,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere