Koordineret EU-krisepolitik kan skabe job i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark"

Transkript

1 Koordineret EU-krisepolitik kan skabe job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først antaget. Sker dette, vil det ramme dansk økonomi negativt og koste titusindvis af danske arbejdspladser. EU kan imidlertid med en koordineret finans- og pengepolitisk indsats vende udviklingen. En fælles indsats fra de centralog nordeuropæiske lande, der har råderummet til at reagere, vil frem mod 2013 kunne skabe nye job i Danmark og 1,2 mio. nye europæiske job. af international økonom Signe Hansen & stud.polit Niels Storm Knigge 23. oktober 2011 Analysens hovedkonklusioner Siden AE s seneste internationale økonomiske prognose i foråret er udsigterne for international økonomi blevet langt mere usikre. Som konsekvens har nedjusteret vores vækstskøn for de lande, Danmark handler mest med særligt i Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket, og det er desværre sandsynligt, at væksten i udlandet bliver endnu lavere end antaget i vores prognose. Bliver væksten i udlandet 1 pct. lavere i 2012 og i 2013, vil det betyde markant lavere vækst i Danmark og faldende beskæftigelse som følge af et jobtab på personer frem mod Formår EU at reagere på de nye forværrede vækstudsigter med en koordineret finans- og pengepolitisk indsats, kan udsigten til et massivt jobtab imidlertid vendes. En fælles indsats fra de central- og nordeuropæiske lande, der har råderummet til at reagere, vil kunne skabe nye job i Danmark. På EU-plan vil det kunne øge væksten i EU med 1 pct. og skabe 1,2 mio. nye europæiske job. Kontakt International økonom Signe Hansen Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Forværrede vækstudsigter for udlandet Siden vores seneste prognose i foråret er udsigterne for international økonomi blevet langt mere usikre. De væksttegn, vi så i årets første kvartal fra en række europæiske lande, fortsatte ikke ind i andet kvartal. Samlet har det givet anledning til en større nedjustering af den forventede vækst blandt Danmarks samhandelspartnere, særligt i Det fremgår af tabel 1. Tabel 1. Udenlandske vækstskøn bag AEs oktoberprognose Tyskland 2,9 1,3 2,0 Sverige 4,3 2,1 2,2 Storbritannien 1,2 1,8 1,7 USA 1,6 2,1 2,8 Norge 0,8 Holland 1,7 1,1 2,0 Frankrig 1,7 1,2 1,8 Italien 0,7 0,3 Finland 3,3 1,9 2,0 Spanien 0,7 0,8 Udlandsvækst oktober ,4 1,6 2,0 Udlandsvækst marts ,7 2,3 - Ændring -0,3-0,7 Anm.: Udlandsvæksten er et vægtet gennemsnit af de 10 lande (Danmarks største handelspartnere) ovenfor. Kilde: AE pba. Consensus Forecasters september 2011, Consensus Forecasters april 2011, samt egne skøn og AEs prognose fra marts Som det ses af tabellen, er nedjusteringen af forventningerne til 2012 mere markant end til Det skal ses i lyset af den seneste voldsomme finansielle uro samt tiltagende uro omkring den europæiske gældskrise. Også USA har haft store problemer med de offentlige finanser, og den stigende skepsis ift. håndteringen af dette er heller ikke med til at forbedre udsigterne til, at væksten for alvor tager fart i Den stigende pessimisme samt nedjustering af vækstskøn er dog ikke kommet ud af det blå. Siden vores forårsprognose udkom, har der været en tendens til en jævn nedjustering af vækstudsigterne både for Euroområdet og USA, jf. figur 1.A og 1.B. Figur 1.A. Vækstskøn for USA Figur 1.B. Vækstskøn for Euroområdet 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 jan feb mar apr maj jun jul aug sep 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7 0, Anm.: Grafen angiver den forventede vækst for året på tidspunktet på x-aksen i månederne fra januar 2011 til september Kilde: AE pba. Consensus Forecasters. Anm.: Grafen angiver den forventede vækst for året på tidspunktet på x-aksen i månederne fra januar 2011 til september Kilde: AE pba. Consensus Forecasters. 2

3 Figurerne bekræfter, at det ikke er en enkeltstående begivenhed, der har givet anledning til de mere dystre udsigter, men at der er tale om summen af mange små og større ting, som er kommet frem i løbet af foråret og sommeren, og har fået den spirende optimisme fra årsskiftet 2010/2011 til at forsvinde og vækstudsigterne til at blive nedjusteret. Udviklingen bekræfter, at vejen frem efter en recession både er lang og kan være fyldt med bump. Negativt scenarie: Lavere vækst i Europa og i USA Til trods for at væksten i udlandet allerede er nedjusteret i denne prognose sammenlignet med vores prognose fra foråret, er det ikke usandsynligt, at væksten i udlandet bliver endnu lavere. Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket, og hovedparten af usikkerhederne peger i negativ retning. I Europa samler usikkerhederne sig omkring gældsproblematikken. Først og fremmest er der usikkerheden omkring Grækenland, og hvorvidt grækerne kan levere varen og gennemføre de tiltag, der kræves, for at få næste betaling fra hjælpepakken fra EU og IMF. Vi har de seneste måneder set, hvordan de politiske usikkerheder hurtigt smitter af på de finansielle markeder, og skaber negativ tillid i økonomien. Hvis der opstår usikkerhed om politikernes handlekraft, eller der opstår yderligere tvivl om de sydeuropæiske landes evne til at få deres budgetter på ret køl, kan det igen skabe finansiel turbulens og usikkerhed blandt virksomheder og forbrugere. I USA har den politiske uro i forbindelse med forhandlingerne om en forhøjelse af låneloftet ligeledes bidraget til nervøsitet, hvilket har medført at de amerikanske forbrugere har været meget forsigtige med at forbruge. Det er ikke usandsynligt, at denne forsigtighed bider sig fast. Et chok til verdensøkonomien i form af øget negativ tillid i Europa og USA vil hurtigt sprede sig som ringe i vandet. Hvis virksomheder og forbrugere vælger at lade pengene blive i lommerne i stedet for at forbruge og investere, vil det bremse den indenlandske efterspørgsel yderligere, og væksten vil blive mindre end antaget i vores prognose. Ved hjælp af den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL har vi beregnet, hvad et sådant negativt chok til økonomien i form af øget negativ tillid vil betyde for dansk økonomi. Hvis væksten i USA og i Europa bliver 1 pct. lavere i 2012 og 2013, vil det smitte af på vækst og beskæftigelse i Danmark. Danmark er en lille åben økonomi, og hvis efterspørgslen aftager hos vores samhandelspartnere, koster det både velstand og arbejdspladser i Danmark. Figur 2 viser udviklingen i BNP-væksten i vores prognose og i et negativt scenarie. Hvis BNP-væksten i USA og Europa bliver 1 pct. lavere i 2012 og i 2013, vil det betyde, at BNP til næste år kun vokser med 0,6 pct. mod 1,2 pct. i grundforløbet i vores prognose. Den lavere efterspørgsel hos vores samhandelspartnere vil ligeledes kunne trække væksten ned til 0,9 pct. i Til trods for den lavere vækst hos vores samhandelspartnere vil dansk økonomi dog stadig vokse i risikoscenariet, men i en markant lavere takt. 3

4 Figur 2. Effekter på BNP-væksten i Danmark ved lavere vækst hos vores samhandelspartnere 2,0 2,0 0,5 0,5 0, ,0 Negativt scenarie (lavere vækst i Europa og USA) Kilde: AE på baggrund af den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL. Figur 3.A viser udviklingen i velstandsniveauet (BNP-niveauet) under det negative risikoscenarie. Den lavere vækst i udlandet vil sammenlagt komme til at koste Danmark et velstandstab på 18 mia. kr. i 2013 sammenlignet med grundscenariet. Når udlandet ikke længere i lige så høj grad efterspørger danske varer, vil det betyde jobtab i Danmark. Figur 3.B viser udviklingen i beskæftigelsen i grundscenariet og i risikoscenariet. Samlet set vil den lavere vækst i udlandet have kostet arbejdspladser i Danmark i Og hvor vi forventer en lille stigning i beskæftigelsen i vores prognose i 2013, vil lavere vækst i udlandet sætte denne stigning over styr, således at beskæftigelsen vil falde både i 2012 og Figur 3.A. Velstandstab i Danmark Figur 3.B. Jobtab i Danmark Mia. kr Mia. kr pers pers Negativt scenarie (lavere vækst i Europa og USA) Negativt scenarie (lavere vækst i Europa og USA) Kilde: AE pba. den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL Kilde: AE pba. den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL Tabel 2 opsummerer effekterne af den lavere vækst i udlandet. Ud over at den øgede negative tillid vil ramme velstanden og jobskabelsen kraftigt, vil det også have store negative konsekvenser for dansk eksport, der vil falde med 18 mia. kr. i 2012 og 42 mia. kr. i

5 Tabel 2 : Effekter på dansk økonomi af lavere vækst hos vores samhandelspartnere BNP (procent) -0,6-1,2 Velstand (mia. kr.) Beskæftigelse (1000 personer) Eksport (mia. kr.) Anm: Tabellen angiver effekterne af det negative scenarie i forhold til grundscenariet. Kilde: AE på baggrund af den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL Positivt scenarie: Koordineret europæisk finans- og pengepolitisk indsats Til trods for at hovedparten af de usikkerheder, der er forbundet med international økonomi peger i negativ retning, er der stadig mulighed for, at det kommer til at gå bedre i de europæiske økonomier. Forbedrede udsigter for såvel dansk som europæisk økonomi kræver dog en politisk indsats. EU-Kommissionen har udstedt henstillinger til landene om at stramme finanspolitikken og forbedre deres budgetter. Tabel 3 opsummerer de enkelte landes henstillinger. Som det fremgår af tabellen, skal landene primært stramme op i år og i de kommende to år. I gennemsnit skal EU-landene stramme finanspolitikken svarende til knap 4 pct. af BNP. En gennemsnitlig opstramning på 4 pct. af BNP er voldsom og kræver en solid indenlandsk efterspørgsel, hvis det ikke skal tage pusten ud af europæisk økonomi. Der er europæiske lande, der har så usunde offentlige finanser, at det kræver konsolidering. Disse lande har ikke mulighed for at sparke gang i økonomien i øjeblikket, men bør fokusere på at få deres underskud under kontrol. Til gengæld kan man godt stille spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt, at så mange europæiske lande skal stramme op samtidig. Som det fremgår af tabellen, har EU henstillet om opstramning i samtlige lande på nær fire. Når hele Europa strammer økonomien samtidig, så rammer det økonomierne ekstra hårdt, da de både oplever opstramninger indenlandsk og lavere efterspørgsel fra deres samhandelslande og dermed lavere eksport. Set i lyset af de seneste nedjusteringer af europæisk vækst, har Den Internationale Valutafond (IMF) anbefalet de europæiske lande at genoverveje situationen og udskyde nogle af stramningerne og i stedet stimulere økonomierne. Chefen for IMF, Christine Lagarde, udtaler at: "Vi anbefaler, at landene i Europa tilpasser deres spareplaner til den ændrede situation og overvejer foranstaltninger, der skal drive væksten" og peger på Tyskland som et af de lande, der har mulighed for at stimulere væksten Det hele afhænger selvfølgelig af omstændighederne, men hvis eksporten der er fundamentet for den tyske økonomi bryder sammen, kan regeringen svare igen ( ) Hvis Tyskland stimulerer den indenlandske efterspørgsel, er det godt for den tyske økonomi og for landets naboer". 5

6 Tabel 3: EU s landespecifikke henstillinger om opstamninger (i pct. af BNP) Grækenland 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67-10 Irland - - 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 UK - - 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 8,75 Letland - 2,75 2,75 2, ,25 Litauen - 2,25 2,25 2, ,75 Spanien Rumænien - 1,75 1,75 1, ,25 Portugal - 1,25 1,25 1,25 1, Tjekkiet Frankrig Slovakiet Polen - 1,25 1,25 1, ,75 Cypern Slovenien - 0,75 0,75 0,75 0, Belgien - 0,75 0,75 0, ,25 Holland - - 0,75 0,75 0, ,25 Østrig - - 0,75 0,75 0, ,25 Tyskland - 0,5 0,5 0,5 0, Danmark - - 0,5 0,5 0,5 - - Italien - 0,5 0,5 0, Malta - - 0, ,75 Ungarn - 0,25 0, ,5 Finland - - 0, ,5 EU-27 0,0 0,6 0,9 0,9 0,8 0,3 0,3 3,9 Anm. Stramningerne for EU-27 samlet set er beregnet som et vægtet gennemsnit af henstillingerne til de 27 EU-lande. Kilde: AE på baggrund af EU-Kommissionens rapport Public Finances in EMU Bliver der på europæisk plan indgået en aftale om at gøre en indsats for at få europæisk økonomi op i vækstgear ved at gennemføre en koordineret finans- og pengepolitisk indsats bestående af øgede investeringer og en mere lempelig pengepolitik, vil det have markante positive effekter på økonomien. Det mest nærliggende vil være, at de europæiske lande med størst råderum sætter konsolideringen på standby og i stedet stimulerer den europæiske økonomi ved at øge de offentlige investeringer svarende til ½ pct. af BNP i 2012 og ½ pct. af BNP i Ved hjælp af den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL har vi regnet på konsekvenserne for dansk og europæisk økonomi, hvis en række centraleuropæiske (Holland, Belgien, Frankrig og Tyskland) og nordeuropæiske (Danmark, Sverige og Finland) lande stimulerer økonomien, samtidig med at ECB sænker renten. 1 1 Det antages, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil sænke renten med 0,25 basispoint af to omgange først primo 2012 og dernæst igen medio 2012 for at gøre det billigere for forbrugere og virksomheder at låne penge. 6

7 Betydelig stigning i dansk BNP af fælles europæisk vækstpakke Figur 4 viser konsekvenserne for dansk og europæisk økonomi af en koordineret europæisk finans- og pengepolitisk indsats. Figur 4. Effekter på BNP-væksten i Danmark og i EU (koordineret europæisk indsats) Procentpoint Procentpoint 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0, ,0 Danmark EU-27 Kilde: AE på baggrund af den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL Til trods for at Danmark kun stimulerer økonomien med ½ pct. af BNP i det positive scenarie, vil dansk BNP vokse med 0,7 procentpoint mere end i vores grundscenarie. Det skyldes, at dansk økonomi ikke kun bliver stimuleret med de øgede offentlige investeringer, vi selv stimulerer med, men også af den øgede efterspørgsel fra de lande, der er med i den koordinerede indsats. Danmark handler især med de lande, der grænser op til Danmark, hvilket gør, at handelseffekterne af den koordinerede indsats er ekstra store. Det ses ved, at de seks andre lande, der indgår i indsatsen (Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland, Sverige og Finland), aftager mere end 40 pct. af den danske eksport. Oveni de finanspolitiske effekter kommer de positive effekter af den mere lempelige pengepolitik, der også er en del af scenariet. Gennemføres den koordinerede finans- og pengepolitiske indsats, kan vi forvente, at dansk BNP vil vokse med 0,7 procentpoint mere i 2012 og 0,8 procent point mere i I stedet for en BNP-vækst på 1,2 procent i 2012 vil dansk BNP vokse med 1,9 procent. Det samme gør sig gældende for 2013, hvor vi i stedet for en BNP-vækst på 1,6 procent vil kunne forvente en BNP-vækst på 2,4 procent. Det samme gør sig gældende for det samlede EU. Til trods for at det kun er 7 af EU s 27 medlemslande, der stimulerer økonomien, vil EU samlet set kunne forvente en vækst, der er 0,4 procentpoint højere i 2012 og 0,5 procentpoint højere i 2013, sammenlignet med grundscenariet. Det skyldes igen, at de finanspolitiske stimulanser sammen med den mere lempelige pengepolitik sender positive bølger igennem hele EU. 7

8 En koordineret EU-indsats kan skabe nye job i Danmark frem mod 2013 Figur 5.A og Figur 5.B angiver effekterne på Danmarks velstand og beskæftigelse af en koordineret europæisk indsats. En fælles europæisk indsats vil øge velstanden i Danmark med 21 mia. kr., og det vil skabe nye job frem mod En koordineret indsats vil dermed kunne sætte gang i det danske arbejdsmarked, og dermed vende den flade udvikling i beskæftigelsen, der ligger i grundscenariet, til en stigning i beskæftigelsen i Figur 5.A Velstandsgevinst i Danmark (BNP) Figur 5.B Jobskabelse i Danmark Mia. kr Mia. kr pers pers Positivt scenarie (koordineret europæisk finans- og pengepolitik) Kilde: AE pba. den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL. Positivt scenarie (koordineret europæisk finans- og pengepolitik) Kilde: AE pba. den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL. Tabel 4 opsummerer effekterne på dansk økonomi af en koordineret finans- og pengepolitisk indsats. Ud over at den fælles indsats vil øge velstanden og skabe job i Danmark, vil den også, via handelseffekterne, øge dansk eksport med 8 mia. kr. i Tabel 4 : Effekter på dansk økonomi af en koordineret finans- og pengepolitisk indsats BNP (procent) 0,7 Velstand (mia. kr.) Beskæftigelse (1000 personer) Eksport (mia. kr.) 6 8 Anm: Tabellen angiver effekterne af det positive scenarie i forhold til grundscenariet. Kilde: AE på baggrund af den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL. 1,2 millioner europæiske job i fælles koordinerede stimulanser Tabel 5 viser effekterne af en koordineret europæisk finans- og pengepolitisk indsats for en række europæiske lande. Som det fremgår, vil man se de største effekter i de lande, der stimulerer deres økonomier direkte, men de lande, der står udenfor indsatsen, vil også, via den øgede efterspørgsel, opnå jobskabelse og en øget BNP-vækst på op til 0,3 procent. 8

9 Tabel 5. Effekter på EU og udvalgte lande (koordineret finans-og pengepolitisk indsats) Ex på lande l ande, der deltager i indsatsen (indenlandske effekter + rente og handelseffekter) effekter) BNP (pct.) Beskæftigelse (1000 pers.) Tyskland 1,6 390 Sverige 1,4 32 Ex på lande l ande, der ikke deltager i indsatsen (rente ( og handelseffekter) Spanien 0,2 34 Polen 0,3 29 EU Kilde: AE på baggrund af den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL. Som det fremgår af tabellen, vil en koordineret finans- og pengepolitiske indsats betyde, at BNP i EU vil være 1 pct. højere i 2013 i forhold til grundscenariet. Samtidig vil indsatsen skabe mere end 1,2 millioner nye jobs på EU-plan. Der har været meget fokus på Grækenland i debatten om offentlige finanser og konsolidering i Europa. Grækenland er ikke modelleret direkte i den internationale model HEIMDAL, men der vil også være positive effekter på Grækenland, hvis der gennemføres en koordineret indsats. Det vurderes, at effekterne for Grækenland vil ligge tæt op af de effekter, der ses for Spanien i tabel 5. Hvor store effekterne vil være i de enkelte lande afhænger af, hvor meget de handler med de andre europæiske lande. Samlet set er der dog ingen tvivl om, at det vil gavne EU s samlede økonomi. Danmark bør gå målrettet efter fælles europæisk krisepolitik Når flere EU-lande stimulerer deres økonomier samtidig, skabes der såkaldte positive spill-over effekter. Spill-over effekterne vil samlet gavne den europæiske økonomi -- og ikke blot de lande som deltager i den fælles indsats. Spill-over effekterne på dansk økonomi er store, både fordi Danmark er blandt de lande, som er med til at stimulere økonomien, men også fordi Danmark er en lille åben økonomi, der i høj grad afhænger af eksporten til udlandet. Det er AE s vurdering, at den store usikkerhed forbundet med den internationale økonomi understreger, at der er behov for en koordineret indsats hurtigst muligt. Det positive scenarie viser med al tydelighed, at Danmark bør gå målrettet efter en koordineret finans- og pengepolitik. En sådan indsats vil betyde, at dansk økonomi ikke alene påvirkes positivt af en eventuel dansk kickstart af økonomien, men også af de positive effekter fra de lande, vi handler med. Når aktiviteten øges i de lande, Danmark handler med, bliver det nemmere for os at afsætte vores varer, hvilket øger eksporten. Det vil øge produktionen og beskæftigelsen endnu mere sammenlignet med en situation, hvor det kun er Danmark, der stimulerer økonomien. 9

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Positiv vækstspiral i EU kan skabe 41.000 job i Danmark

Positiv vækstspiral i EU kan skabe 41.000 job i Danmark Positiv vækstspiral i EU kan skabe 41. job i Danmark Udsigterne for de europæiske økonomier er gradvist forværret i løbet af de seneste halve år, og gældskrisen tynger fortsat vækstskønnene i Euroområdet.

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Danmark er blevet ramt hårdere og tidligere af krisen end mange andre lande. Det skyldes, at vi først blev ramt af en indenlandsk drevet afmatning

Læs mere

Politisk handling kan skabe 2 millioner job i Europa

Politisk handling kan skabe 2 millioner job i Europa International prognose September 1 Politisk handling kan skabe millioner job i Europa Udsigterne for europæisk økonomi er blevet forværret det sidste halve år. Nedjusteringerne gælder særligt væksten til

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten

Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten Statsfinanserne risikerer at blive svækket med 20 mia. kr. som følge af fortsat lavvækst. Danmarks hovedudfordring er at få gang i vækst

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Ifølge OECDs tal ligger Danmarks offentlige investeringer lavt i forhold til sammenlignelige lande som Sverige, Norge, Finland og Holland. Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten EU-kommissionens helt nye prognose afslører, at den europæiske økonomi fortsat sidder fast i krisen. EU s hårde sparekurs har bremset den økonomiske

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011 Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 211 er EU's absolutte duks, når det kommer til holdbare offentlige finanser og mulighederne for at klare fremtidens udfordringer. Men samtidig

Læs mere

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed I foråret 1 boblede økonomerne af optimisme og EU-kommissionens økonomikommissær dristede sig endda til at tale om det lyseste forår i mange år. Opsvinget

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI December 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Væksten i de to hovedøkonomier USA og Tyskland har været beskeden siden sommeren 2000. Og hen over sommeren 2001 har

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet.

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet. Grækenland er i skrivende stund meget tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Euroen. Grækenland står i en ekstremt vanskelig position. I 214 kom der ellers lidt mere gang i hjulene, men de

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk økonomi er, som den eneste af EU-landene, i bakgear i 1. kvartal 211 og endt i en teknisk recession igen, dvs. et såkaldt dobbeltdyk.

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU Karoline Garm Nissen og Maria Hove Pedersen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den globale økonomiske krise og aktive finanspolitiske lempelser førte til, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Konjunkturbilledet 2010 + Hvilke virksomheder bliver vindere i fremtiden? Leif Beck Fallesen Ansv. chefredaktør, adm. dir. Børsen, 10.11.

Konjunkturbilledet 2010 + Hvilke virksomheder bliver vindere i fremtiden? Leif Beck Fallesen Ansv. chefredaktør, adm. dir. Børsen, 10.11. Konjunkturbilledet 2010 + Hvilke virksomheder bliver vindere i fremtiden? Leif Beck Fallesen Ansv. chefredaktør, adm. dir. Børsen, 10.11.09 Konjunktur 2010 Det amputerede U-, vækst, men lavere vækst end

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere