Strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen. September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen. September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig"

Transkript

1 Strækningen Lodbjerg - Nymindegab Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen for perioden September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig

2

3 Strækningen Lodbjerg - Nymindegab Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen for perioden Kystdirektoratet, september 2013 Gr a

4

5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning... 4 Afsnit 2 Sammenfatning... 5 Afsnit 3 Beskrivelse af Fællesaftalen... 7 Afsnit 4 Kysten og de kysttekniske udfordringer... 9 Afsnit 5 Indsatsen i perioden Den økonomiske ramme og fordelingen mellem stat og kommuner Fordelingen af udgifterne på aktiviteter Målsætning for kystudviklingen Afsnit 6 Enhedspriser og fodringsmængder Enhedspriser for fodringssand Fodringsmængder på de enkelte hovedstrækninger Afsnit 7 Konsekvenserne af målsætningen for kystudviklingen... 16

6 Afsnit 1 Indledning Den nuværende Fællesaftale om kystbeskyttelsen på den jyske vestkyst mellem Lodbjerg og Nymindegab omfatter årene Der er derfor indgået en ny Fællesaftale for perioden I nærværende bilag til aftalen beskrives, hvordan kystbeskyttelsen planlægges udført inden for den aftalte beløbsramme, samt hvilken udvikling kysten må forventes at gennemgå i løbet af den nye aftaleperiode. 4

7 Afsnit 2 Sammenfatning I regeringens vækstpakke er statens bidrag til Fællesaftalen lagt fast. Når kommunerne forholdsmæssigt bidrager som i Fællesaftalen , betyder det en økonomisk ramme på 95,8 mio. kr./år i prisniveau 2014 og en udgiftsfordeling mellem staten og kommunerne som vist i tabel 2.1. Fællesaftale Mio. kr./år Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner 10,3 Staten 85,5 Årlig totaludgift 95,8 Tabel 2.1 Udgiften opdelt på aftalens parter. Prisniveau 2014 På grund af den økonomiske ramme er det nødvendigt at acceptere kysttilbagerykning på delstrækninger, hvor det ud fra en kystteknisk vurdering er uheldigt. På grundlag af en vurdering af konsekvenserne af kysttilbagerykning i aftaleperioden på henholdsvis kyststrækninger uden og med skråningsbeskyttelse er følgende målsætning for kystudviklingen valgt: På strækninger uden skråningsbeskyttelse, hvor der er risiko for huse og infrastruktur og/eller risiko for klitgennembrud under storm med oversvømmelse til følge, er målsætningen standsning af kysttilbagerykningen. På delstrækningerne Havrvig og Skodbjerge, hvor der er lidt ekstra stødpude i klitten, er målsætningen dog kun en reduktion af tilbagerykningen til 1 m/år. På strækninger med skråningsbeskyttelse er målsætningen at reducere tilbagerykningen mest muligt med den resterende fodringsmængde. Det betyder, at tilbagerykningen kan begrænses til 3,2 m/ år på de strækninger, hvor den naturlige tilbagerykning er større. Konsekvenserne af den betydelige tilbagerykning på strækninger med skråningsbeskyttelse er en op til 16 m smallere strand ved udgangen af aftaleperioden. Koten på stranden foran skråningsbeskyttelsen må forventes at komme tæt på 1 m. Dermed er man tæt på en af designforudsætningerne for skråningsbeskyttelsen. Der gælder imidlertid, at kravet til højvandsbeskyttelsen vil kunne være opfyldt på aftalestrækningen ved indgangen til hver af vintrene i aftaleperioden , såfremt den faktiske kystudvikling ikke er værre end gennemsnitsudviklingen. På strækningerne uden skråningsbeskyttelse vil minimumsklitbredden på 40 m kunne opretholdes, og på strækningerne med skråningsbeskyttelse vil der ikke være bølgeoverløb ved en 100 års 5

8 Afsnit 2 Sammenfatning vandstandssituation, selvom stranden foran konstruktionen vil blive betydeligt lavere end i dag. Endvidere vil der ikke ske kysttilbagerykning på aftalestrækningen, så der sker nedskridning af huse eller infrastruktur. Med den meget lave strand i slutningen af aftaleperioden vil det være nødvendigt at forøge fodringsmængderne betydeligt i en eventuel efterfølgende aftaleperiode både for at forhindre fortsat kysttilbagerykning og for at påbegynde en genopbygning af stranden, så man får en passende stødpude for bølgepåvirkningerne foran skråningsbeskyttelsen. 6

9 Afsnit 3 Beskrivelse af Fællesaftalen Den ca. 110 km lange strækning på Vestkysten mellem Lodbjerg og Nymindegab må betegnes som den mest sårbare del af Vestkysten nord for Horns Rev. Kombinationen af en stor naturlig kysttilbagerykningshastighed, relativt høje vandstande under storm, en smal klitzone og et lavt bagland på store dele af strækningen gør, at risikoen for nedstyrtning af huse eller gennembrud af klitrækken med oversvømmelse til følge er betydelig, hvis der ikke gennemføres kystbeskyttelsesarbejder. Allerede i slutningen af 1800-tallet blev de første kystbeskyttelsesarbejder udført, idet der blev bygget høfder mellem Bovbjerg og Thyborøn. Lige siden er der løbende udført kystbeskyttelse på strækningen i form af faste konstruktioner, diger og de sidste år især kystfodring. Agger Tange Harboøre Tange Vrist - Ferring Bovbjerg Klint Trans - Thorsminde Porskær Flade Sø Agger Tange, Nord Agger Tange, Syd Thyborøn Haboøre Tange, Nord Haboøre Tange, Syd Langerhuse Vrist Vejlby Ferring Dige Ferring Bovbjerg Trans Fjaltring Mærsk Ndr. Thorsminde Tange, Nord Ndr. Thorsminde Tange, Syd Ferring Bovbjerg Thorsminde - Husby Klitplantage Thorsminde, Syd Fjand Husby Klitplantage Husby Klitplantage - Søndervig Husby Klit, Nord Bækbygård Krogen Søndervig Ndr. Holmsland Tange Klegod Nr. Lyngvig Sdr. Lyngvig Årgab Sdr. Holmsland Tange Havrvig Skodbjerge Gl. Bjerregård Nymindegab Figur 3.1 Oversigtskort 7

10 Afsnit 3 Beskrivelse af Fællesaftalen Siden 1983 har kystbeskyttelsesindsatsen på strækningen været fastlagt på grundlag af femårige Fællesaftaler mellem staten, det tidligere Ringkøbing Amt og amtets fem vestkystkommuner. Den 1. januar 2007 overgik aftalen til staten og de tre nye kommuner Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern og med totalt set uændret økonomisk grundlag. I aftalen for er Thisted Kommune også kommet med. Det er sket fra Udgangspunktet for aftalerne har været Kystdirektoratets kysttekniske rapporter. Her beskrives kystens hidtidige udvikling i form af tilbagerykningshastigheder for de forskellige delstrækninger, og risikoen for gennembrud under storm vurderes. På baggrund heraf har der været opstillet forslag til den fremtidige kystbeskyttelsesindsats med tilhørende økonomiske overslag. Fællesaftalerne har været økonomiske rammeaftaler, hvor Kystdirektoratet i de årlige handlingsplaner har fastlagt indsatsen i detaljer. De senere år har der i slutningen af året været afholdt et møde med kommunerne, hvor kystens tilstand er blevet evalueret og den fremtidige indsats i aftaleperioden drøftet. Der har også de sidste to år været afholdt offentlige møder tre steder på strækningen, hvor lokalbefolkningen er blevet orienteret om kystens tilstand og det planlagte fodringsprogram, og hvor der har været mulighed for dialog. 8

11 Afsnit 4 Kysten og de kysttekniske udfordringer Kyststrækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab - i det følgende Vestkysten er på næsten hele strækningen en tilbagerykningskyst. Bølgerne eroderer i kystprofilet fra klittop til stor dybde, og den bølgegenererede strøm mellem yderste revle og stranden fører det eroderede sand på langs ad kysten ud af området eller ind gennem Thyborøn Kanal. På fig. 4.1 er den gennemsnitlige årlige kysttilbagerykning vist, som den ville være uden den årlige kystbeskyttelsesindsats på strækningen. Man ser, at på en strækning nord for Thorsminde ville kysten rykke tilbage med 6-8 m om året, mens tilbagerykningen ville ligge på 1-4 m om året på størstedelen af den øvrige strækning. Agger Tange Harboøre Tange Vrist - Ferring Bovbj. Klint Trans - Thorsminde Thorsminde - Husby Klitplantage Porskær Flade Sø Agger Tange, Nord Agger Tange, Syd Thyborøn Harboøre Tange, Nord Harboøre Tange, Syd Langerhuse Vrist Vejlby Ferring Dige Ferring Bovbjerg Trans Fjaltring Mærsk Ndr. Thorsminde Tange, Nord Ndr. Thorsminde Tange, Syd Thorsminde, Syd Fjand Husby Klitplantage Fremrykning Tilbagerykning m/år Thyborøn Limfjorden Thorsminde Nissum Fjord Husby Klitplantage - Søndervig Husby Klit, Nord Bækbygård Krogen Ndr. Holmsland Tange Sdr. Holmsland Tange Søndervig Klegod Nr. Lyngvig Sdr. Lyngvig Årgab Havrvig Skodbjerge Gl. Bjerregård Nymindegab Hvide Sande Ringkøbing Fjord 0 5 km Beregnet årlig kysttilbagerykning uden fodring Fig. 4.1 Den gennemsnitlige årlige kysttilbagerykning uden en årlig kystbeskyttelsesindsats 9

12 Afsnit 4 Kysten og de kysttekniske udfordringer På fig. 4.2 er højdeforholdene i baglandet angivet. Det fremgår, at der er store lavtliggende områder, og at højvandsbarrieren mod Vesterhavet de fleste steder er smal. Der er derfor en potentiel risiko for gennembrud af denne barriere under storm med oversvømmelse af de lave områder til følge. Agger Lodbjerg Thyborøn Harboøre Nissum Bredning Fjaltring Bovbjerg Thorsminde Nissum Fjord Husby Hvide Sande Ringkøbing Fjord Nymindegab Områder under kote +5 m DVR90 Fig. 4.2 Lavtliggende områder langs Vestkysten Vestkysten fra Lodbjerg til Nymindegab er således karakteriseret ved en betydelig naturlig årlig kysttilbagerykning. Samtidig er store dele af baglandet lavt beliggende bag forholdsvis smalle klitbarrierer. Kysttilbagerykningen vil true de yderst beliggende ejendomme og den tilhørende infrastruktur. Med mellemrum vil der endvidere ske gennembrud af klitbarrieren under storm med oversvømmelse af store landområder og skader på ejendomme og afgrøder til følge. Det er disse kendsgerninger, der udgør den kysttekniske udfordring på strækningen. Med en løbende kystbeskyttelsesindsats er det imidlertid muligt at reducere risikoen for disse skader til et acceptabelt niveau. 10

13 Afsnit 5 Indsatsen i perioden Den økonomiske ramme og fordelingen mellem stat og kommuner I regeringens vækstpakke er statens bidrag til Fællesaftalen lagt fast. Når kommunerne forholdsmæssigt bidrager som i Fællesaftalen , betyder det en økonomisk ramme på 95,8 mio. kr./år i prisniveau 2014 og en udgiftsfordeling mellem staten og kommunerne som vist i tabel 5.1. Fællesaftale Mio. kr./år Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner 10,3 Staten 85,5 Årlig totaludgift 95,8 Tabel 5.1 Udgiften opdelt på aftalens parter. Prisniveau Fordelingen af udgifterne på aktiviteter Hovedindsatsen på strækningen består af kystfodring. Kystfodring betyder, at der indvindes sand i udlagte indvindingsområder på m vanddybde, og dette sand pumpes ind på stranden eller ind i profilet mellem kystlinjen og yderste revle. Når sandet pumpes helt ind på stranden, taler man om strandfodring, medens revlefodring betyder, at sandet placeres på ydersiden af yderste revle. Hvis revlestrukturen er svagt udviklet, kan sandpumperen komme tæt på kystlinjen og aflevere sandet her. Denne form for fodring betegnes strandnær fodring. Da der skal etableres en indpumpningsledning for at kunne udføre strandfodring, er strandfodring dyrere end de andre to former for fodring. På grundlag af en række forsøg med fodring, som Kystdirektoratet har gennemført, har det vist sig, at det er tilstrækkeligt at udføre ca. 40 % af den samlede fodring som strandfodring. 60 % af fodringen kan altså udføres som revlefodring eller strandnær fodring. Udover til kystfodring er det nødvendigt at afsætte beløb til en række andre aktiviteter. En af disse aktiviteter er løbende strand- og klitpleje. Strandplejen omfatter fjernelse af vraggods inden fodring samt almindelig renholdelse af stranden, mens klitplejen omfatter faskinsætning og hjælmeplantning med henblik på at kontrollere og dæmpe sandflugten. Det vurderes, at udgiften til strand- og klitpleje er 2 mio. kr. om året. Konstruktionerne på strækningen er en del af den samlede kystbeskyttelse. Vedligeholdelsen af skråningsbeskyttelse, bølgebrydere og høfder er derfor en naturlig del af Fællesaftalen. Vestenden af den ca. 1 km 11

14 Afsnit 5 Indsatsen i perioden lange høfde 72 ved sydenden af Agger Tange trænger til istandsættelse. Det samme gælder enderne af høfderne på nordsiden af Thyborøn Kanal. Derfor vurderes det at være nødvendigt at afsætte 3 mio. kr. pr. år til vedligeholdelse af faste værker. Da der skal søges om tilladelse til anvendelse af nye sandindvindingsområder, og tilladelser skal fornyes for eksisterende områder på grund af kun femårige tilladelser, skal der forinden gennemføres VVM-undersøgelser. Til dette formål samt andre undersøgelser vurderes det, at der skal afsættes 1,6 mio. kr. pr. år. Siden 1999 har der under Fællesaftalen været medtaget et beløb til dækning af Kystdirektoratets projekterings-, tilsyns- og opfølgningsomkostninger. I aftaleperioden er beløbet 11,5 mio. kr. pr. år i prisniveau Regnskabsoplysninger for de senere år dokumenterer dette beløb. Derfor afsættes der 12,2 mio. kr. pr. år i prisniveau Dermed bliver der 77,0 mio. kr./år tilbage til kystfodring. I tabel 5.2 er udgifterne anført opdelt på de forskellige aktiviteter. Fællesaftale Mio. kr./år Kystfodring 77,0 Strand- og klitpleje 2,0 Faste værker 3,0 Diverse undersøgelser 1,6 Kystdirektoratets projekteringsomkostninger m.v. 12,2 Årlig totaludgift 95,8 Tabel 5.2 Udgiften opdelt på de forskellige aktiviteter. Prisniveau Målsætning for kystudviklingen Med 77,0 mio. kr. om året til kystfodring er det ikke muligt at standse kysttilbagerykningen på så stor en del af aftalestrækningen, som det har været tilfældet i tidligere aftaleperioder, og som der stadig ud fra en kystteknisk vurdering er behov for. Der er derfor foretaget et valg med hensyn til, på hvilke strækninger målsætningen er standsning af kysttilbagerykningen, og på hvilke strækninger målsætningen kun er en reduktion af tilbagerykningen. Det er sådan, at der på ca. 30 km af aftalestrækningen er anlagt en såkaldt skråningsbeskyttelse ved klitskræntens fod. Langt de fleste steder er skråningsbeskyttelsen udført af betonblokke, der er placeret skråt op ad klitskrænten, jfr. fig Skråningsbeskyttelsen kan klare bølgeslag og bølgeopløb svarende til de bølger, der kan komme ind under storm. Det er dog en forudsætning, at stranden ved konstruktionens fod ikke er lavere end kote 0. Denne lave beliggenhed af stranden udgør således en af designforudsætningerne for skråningsbeskyttelsen. 12

15 Afsnit 5 Indsatsen i perioden Fig. 5.1 Eksempel på en skråningsbeskyttelse På strækninger uden skråningsbeskyttelse står klitskrænten uden beskyttelse, og den vil rykke tilbage, hvis der ikke løbende fodres med en mængde, der mindst svarer til den naturlige erosion på strækningen. Skrænttilbagerykning vil på de fleste af disse ubeskyttede strækninger betyde, at der opstår forhøjet risiko for nedstyrtning af huse og/eller for høj risiko for klitgennembrud med oversvømmelse af baglandet til følge. På grundlag af en vurdering af konsekvenserne af kysttilbagerykning i aftaleperioden på de to typer af kyststrækninger er følgende målsætning for kysttilbagerykningen valgt: På strækninger uden skråningsbeskyttelse, hvor der er risiko for huse og infrastruktur og/eller risiko for klitgennembrud under storm med oversvømmelse til følge, er målsætningen standsning af kysttilbagerykningen. På delstrækningerne Havrvig og Skodbjerge, hvor der er lidt ekstra stødpude i klitten, er målsætningen dog kun en reduktion af tilbagerykningen til 1 m/år. På strækninger med skråningsbeskyttelse er målsætningen at reducere tilbagerykningen mest muligt med den resterende fodringsmængde. På grundlag af en beregning med den fodringsmængde, der er til rådighed, betyder det, at tilbagerykningen kan begrænses til 3,2 m/ år på de strækninger, hvor den naturlige tilbagerykning er større. På fig. 5.2 er målsætningen for kysttilbagerykningen vist grafisk. Med gråt er vist den naturlige kysttilbagerykning, såfremt der ikke udføres fodring. 13

16 Afsnit 5 Indsatsen i perioden Agger Tange Harboøre Tange Vrist - Ferring Bovbj. Klint Trans - Thorsminde Thorsminde - Husby Klitplantage Porskær Flade Sø Agger Tange, Nord Agger Tange, Syd Thyborøn Harboøre Tange, Nord Harboøre Tange, Syd Langerhuse Vrist Vejlby Ferring Dige Ferring Bovbjerg Trans Fjaltring Mærsk Ndr. Thorsminde Tange, Nord Ndr. Thorsminde Tange, Syd Thorsminde, Syd Fjand Husby Klitplantage Fællesaftale Fremrykning Tilbagerykning m/år Thyborøn Limfjorden Thorsminde Nissum Fjord Husby Klitplantage - Søndervig Husby Klit, Nord Bækbygård Krogen Ndr. Holmsland Tange Sdr. Holmsland Tange Søndervig Klegod Nr. Lyngvig Sdr. Lyngvig Årgab Havrvig Skodbjerge Gl. Bjerregård Nymindegab Søndervig Hvide Sande Ringkøbing Fjord 0 5 km Beregnet årlig kysttilbagerykning uden fodring Målsætning for maksimal årlig tilbagerykning Strækning uden målsætning Fig. 5.2 Målsætning for den fremtidige kystudvikling

17 Afsnit 6 Enhedspriser og fodringsmængder 6.1 Enhedspriser for fodringssand Den hidtidige kystfodring er foregået med sand fra indvindingsområder beliggende inden for en afstand af 10 km fra kysten. Da de tilbageværende ressourcer her er begrænsede, er der gennemført en ny geologisk undersøgelse i området udenfor fra 10 til 20 km fra kysten. Derfor er der regnet med, at sandindvindingen i kan ske både i de nuværende indvindingsområder og i et nyt indvindingsområde nord for Agger. De anvendte enhedspriser er fastlagt på grundlag af en analyse af det vindende licitationstilbud fra foråret 2012 på kystfodringen samme år. Enhedspriserne er korrigeret, så der tages hensyn til, at det nye indvindingsområde vil blive anvendt. Disse priser er herefter fremskrevet til 2014-niveau, hvorefter der er tillagt 20 % for at tage hensyn til usikkerheden på den fremtidige prisudvikling. De 20 % er baseret på erfaringer fra de tidligere fællesaftaler. Enhedspriserne for fodring afhængig af fodringstype og strækning fremgår af tabel Fodringsmængder på de enkelte hovedstrækninger Ud fra den valgte målsætning for kystudviklingen omtalt i afsnit 5.3 er de årlige gennemsnitlige fodringsmængder bestemt på de enkelte hovedstrækninger. Ud fra fordelingen 40 %/60 % mellem strandfodring og fodring uden for kystlinjen jfr. afsnit 5.2 er fodringsmængden opdelt på fodringstyper. I tabel 6.1 er vist en oversigt over fodringsmængderne og enhedspriserne samt de gennemsnitlige årlige fodringsudgifter på de enkelte hovedstrækninger. Mængder og udgifter pr. år Strandfodring Strandnær fodring Revlefodring Udgift Hovedstrækning m³ kr./m³ m³ kr./m³ m³ kr./m³ mio. kr./år Agger Tange , ,00 6,9 Harboøre Tange , ,00 7,5 Vrist - Ferring , ,00 10,3 Bovbjerg Klint 0 Trans - Thorsminde , ,00 14,8 Thorsminde Husby Klitplantage* Husby Klitplantage - Søndervig , ,00 8,0 Ndr. Holmsland Tange , ,00 3,9 Sdr. Holmsland Tange* ,00/74, ,00 25,6 I alt m³/år ,0 * Oprensningssand fra indsejlingerne ved Thorsminde og Hvide Sande indgår i mængderne Tabel 6.1 Årlige fodringsmængder og -udgifter. Prisniveau

18 Afsnit 7 Konsekvenserne af målsætningen for kystudviklingen Med Fællesaftalens økonomiske ramme er det muligt at standse eller begrænse kysttilbagerykningen på strækningerne uden skråningsbeskyttelse, hvor der er risiko for huse og infrastruktur og/eller risiko for klitgennembrud under storm. Til gengæld er det nødvendigt at acceptere en kysttilbagerykning på strækningerne med skråningsbeskyttelse på op til 3,2 m/år. Ud fra en kystteknisk vurdering burde kysttilbagerykningen standses på disse strækninger, så den nuværende bredde af stranden kunne bevares. Dermed kunne man opretholde stødpuden foran skråningsbeskyttelsen. Når målsætningen kun er en begrænsning af kysttilbagerykningen til 3,2 m/år, vil den nuværende kystlinje være rykket op til 16 m tilbage ved udgangen af Det betyder, at stranden foran skråningsbeskyttelsen bliver 16 m smallere, og at koten på stranden ved skråningsbeskyttelsens fod bliver op til 1,6 m lavere. Hvor den naturlige kysttilbagerykning er mindre end 3,2 m/år jfr. fig. 5.2, vil der ikke blive fodret, og strandens bredde vil kun blive reduceret med 5 gange den naturlige årlige tilbagerykning. Det må således forventes, at koten på stranden ved skråningsbeskyttelsens fod kan komme tæt på kote 1 m i slutningen af aftaleperioden. Som anført tidligere blev der ved beregningen af belastningerne på konstruktionen og ved beregningen af bølgeopløbet regnet med kote 0 ved skråningsbeskyttelsens fod. Der er således kun en lille stødpude tilbage til at dække variationer i forhold til den rent gennemsnitlige udvikling. Sammenfattende gælder der imidlertid, at kravet til højvandsbeskyttelsen vil kunne være opfyldt på aftalestrækningen ved indgangen til hver af vintrene i aftaleperioden , såfremt den faktiske kystudvikling ikke er værre end gennemsnitsudviklingen. På strækningerne uden skråningsbeskyttelse vil minimumsklitbredden på 40 m kunne opretholdes, og på strækningerne med skråningsbeskyttelse vil der ikke være bølgeoverløb ved en 100 års vandstandssituation, selvom stranden foran konstruktionen vil blive betydeligt lavere end i dag. Endvidere vil der ikke ske kysttilbagerykning på aftalestrækningen, så der sker nedskridning af huse eller infrastruktur. Med den meget lave strand i slutningen af aftaleperioden vil det være nødvendigt at forøge fodringsmængderne betydeligt i en eventuel efterfølgende aftaleperiode både for at forhindre fortsat kysttilbagerykning og for at påbegynde en genopbygning af stranden som stødpude for bølgepåvirkningerne på skråningsbeskyttelsen. 16

19

20 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Husby Klit, Klitgården 2008

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

Vestkysten 2008. August 2008. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig. www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Vestkysten 2008. August 2008. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig. www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vestkysten 2008 August 2008 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vestkysten 2008 August 2008 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Resumé... 7 3. Vestkysten... 10 Kysten og de

Læs mere

Flerårig aftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til Nymindegab (Fællesaftalestrækningen) for perioden 2009-2013

Flerårig aftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til Nymindegab (Fællesaftalestrækningen) for perioden 2009-2013 Flerårig aftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til Nymindegab (Fællesaftalestrækningen) for perioden 2009-2013 - kystteknisk fundament og teknisk/økonomisk beskrivelse September 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skagen. Bilag til aftale om kystbeskyttelsen for perioden December 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig

Skagen. Bilag til aftale om kystbeskyttelsen for perioden December 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig Skagen Bilag til aftale om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Skagen 2008 December 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Skagen Bilag til aftale

Læs mere

Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det

Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det svarer til en tilbagerykning på 41 meter over de sidste 28

Læs mere

Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse

Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse Kystdirektoratet Maj 2016 Redaktion: Kystdirektoratet Tekst: Kystdirektoratet Grafiker/bureau: Kystdirektoratet

Læs mere

Høfder. Bilag 5. 1 Strækninger. 2 Påvirkning

Høfder. Bilag 5. 1 Strækninger. 2 Påvirkning Høfder 1 Strækninger Der eksisterer tre store høfdesysteer på Vestkysten inddelt efter langstransportens retning. Det er Agger Tange, Harboøre Tange og det høfdesyste, so her benævnes Bovbjerg. Tabel 1

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

Kystanalysen Teknisk gennemgang

Kystanalysen Teknisk gennemgang Kystanalysen Teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget den 21. september 2016 Kystdirektoratet SIDE 1 Danmarks kyster 7.300 km kystlinje 1,5 m pr. indbygger En af de længste kystlinjer i verden Højeste

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Kystdirektoratet Påtegning 1 Påtegning Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kystdirektoratet, CVR nr. 36 87

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Helenekilde mod øst 1902 Rådgiver: COWI i samarbejde med: Helenekilde mod vest NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Rådgiver: COWI i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet skal overordnet svare på: Hvilken kysttekniske

Læs mere

Høring om kystbeskyttelse i Danmark

Høring om kystbeskyttelse i Danmark Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 137 Offentligt illede:,5 mm ttelse, billedet agerst. le foto Høring om kystbeskyttelse i Danmark Den 23. november 2016 Kystbeskyttelse i Danmark 1.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt. Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske. 1. Baggrund

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt. Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske. 1. Baggrund Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt Dato: 11. april 2007 Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske kyster Dette notat forholder sig til klimaændringers konsekvenser

Læs mere

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten.

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten. Kystanalysen Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme; Bodil, Dagmar, Egon m.fl. Stormene har haft konsekvenser for grundejere

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 300 Offentligt OMTRYK SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Mail: sic@shore.dk Besigtigelse

Læs mere

Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder. Kommunemøde november 2016

Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder. Kommunemøde november 2016 Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder Kommunemøde november 2016 Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme;

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Nr. Vorupør 2010 Februar 2010

Nr. Vorupør 2010 Februar 2010 Nr. Vorupør 2010 Februar 2010 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Nr. Vorupør 2010 Februar 2010 Projekt Nr. Vorupør 2010 Startdato Januar 2010 Slutdato Februar 2010 Projektansvarlig Carl-Christian

Læs mere

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Teknisk begrundelse for helhedsorienterede løsninger Præsenteret af: Karsten Mangor, chefingeniør i DHI s kystafdeling Udfordringer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND NOTAT OM KYSTENS TILBAGERYKNING VED NØRLEV STRAND OG VED NABOAREALER AUGUST 2015 Sag 1100018185 NOTAT Projekt Kysterosionen ved Nørlev strand Kunde Grundejerforeningen

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

Undersøgelser og Udvikling 1998-2001

Undersøgelser og Udvikling 1998-2001 Kystdirektoratets program for Undersøgelser og Udvikling 1998-2001 Udgivelse: Kystdirektoratets kysttekniske afdeling, december 2001 2. udgave Layout og tryk: Kystdirektoratets tegnestue Indhold Indledning

Læs mere

Evaluering af sandfodring på Nordfyn

Evaluering af sandfodring på Nordfyn Kystdirektoratet Evaluering af sandfodring på Nordfyn Statusrapport Januar 2011 Kystdirektoratet Evaluering af sandfodring på Nordfyn Statusrapport Januar 2011 Dokument nr P-73329-PR-01 Revision nr 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 371 Offentligt Projektbeskrivelse Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten Skodbjerge/Søndervig Vestkysten kan sikres mere Effektivt og Miljøvenligt med SIC metoden

Læs mere

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING Uddybning fra havn Skala 1:4000 NORD 0 m 50 m 100 m 200 m Kysten rykker tilbage Strandprofilet næsten væk Erosion i skråningsbeskyttelse ved vej Materialetransport

Læs mere

Historien om Limfjordstangerne

Historien om Limfjordstangerne Historien om Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt får du indblik i Limfjordstangernes udvikling fra istiden til nutiden. Udviklingen belyses ved analyse af kortmateriale, hvorved de landskabsdannende

Læs mere

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Forslag til kystbeskyttelse langs eroderet Gl. Strandvej Notat 6. februar 2014 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt

Læs mere

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016.

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016. Søren Reeh Langelinie 41 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 16/02095-17 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 28-07-2016 Afslag på ansøgning om lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse samt slæbested ud for matr.

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Nyheder fra Kystdirektoratet 2010

Nyheder fra Kystdirektoratet 2010 Nyheder fra Kystdirektoratet 2010 Flere borgere føler sig trygge 15. december 2010 Godt 75 procent af borgere i området langs den jyske vestkyst føler sig trygge eller meget trygge i forhold til risikoen

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio.

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt. Status

Læs mere

Med udgangen af 1991 udløb den økonomiske, flerårige fællesaftale. Aftalen er siden hen årligt blevet forlænget med étårige aftaler.

Med udgangen af 1991 udløb den økonomiske, flerårige fællesaftale. Aftalen er siden hen årligt blevet forlænget med étårige aftaler. 1 Indledning 1.1 Fællesaftalen Fællesaftalen er betegnelsen for et økonomisk samarbejde om kystbeskyttelsen ved Skagen mellem staten, Nordjyllands Amt og Skagen Kommune. Arbejdet og de økonomiske rammer

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

SIC Skagen Innovation Center

SIC Skagen Innovation Center Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. SIC Skagen Innovation Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Ph 45 98445713- Mobil ph 45 40 40 14 25. Mail:. sic@shore.dk Web www.shore.dk Our ref. Pj/cp

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

Nyheder fra Kystdirektoratet 2011

Nyheder fra Kystdirektoratet 2011 Nyheder fra Kystdirektoratet 2011 Ny hjemmeside i luften for kystplanlæggere omkring Nordsøen 18. januar 2011 En gruppe af kystplanlæggere fra en række lande omkring Nordsøen lancerer i dag deres egen

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 1 Marts 2015 Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og bad dem melde tilbage

Læs mere

SIC Skagen Innovation Center

SIC Skagen Innovation Center SIC Skagen Innovation Center Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen Web: www.shore.dk Mail: sic@shore.dk Phone 00 45 98 44 57 13 Mobilph. 00 45 40 40 14 25. Revision af Kystbeskyttelsesloven. Transport og

Læs mere

Højvandsbeskyttelse af Halsskov. Område 1: Område 2: Område 3: Granskoven. Jægersvej-Søvænget- Værftet. Strandvejen

Højvandsbeskyttelse af Halsskov. Område 1: Område 2: Område 3: Granskoven. Jægersvej-Søvænget- Værftet. Strandvejen Højvandsbeskyttelse af Halsskov Område 1: Granskoven Område 3: Strandvejen Område 2: Jægersvej-Søvænget- Værftet 06. Februar 2014 Af Jan Dietrich, NIRAS 08/01/2014 Halsskov 1 Inddeling i oversvømmelsesområder

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget Hjørring Kommune Kysterne i Hjørring Kommune 62 km kystlinie Overvejende naturlig kyst med meget stor rekreativ

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 1 Stranden er nu 50-60 meter bred syd for Gl. Skagen og der dannes nye klitter Som vi ser på side 3 henviser kommunen nu badegæsterne til SIC stranden SIC Skagen

Læs mere

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JANUAR 2015 FAXE KOMMUNE KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SANDEROSION SYD FOR FAXE

Læs mere

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 LANGELAND

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig From: Simon Rørvig Sent: 22. april 2015 18:00:57 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: simonrorvig@gmail.com Subject: SV: Ansøgning om kystbeskyttelse Kære Marianne. Tak for samtalen per telefon i tirsdags.

Læs mere

Nyheder fra Kystdirektoratet 2012

Nyheder fra Kystdirektoratet 2012 Nyheder fra Kystdirektoratet 2012 Årets første storm - den tredje på godt en måned 6. januar 2012 Kystdirektoratets Stormflodsberedskab var endnu engang i aktion, da stormen natten til i onsdag ramte især

Læs mere

Bilag 1. Kystbeskyttelse dimensionering

Bilag 1. Kystbeskyttelse dimensionering Kystbeskyttelse dimensionering Kystdirektoratets administrative praksis ved tildækkede skråningsbeskyttelse af 28. april 2016 danner basis for dimensioneringen af kystbeskyttelsen, se side 9. Maksimal

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 10 februar 2015 Our ref.

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. www.shore.dk Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Skagen d. 23 maj 2011. Our. Ref pj/cp.

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Informationsmøde vedr. mulighed for kystsikring/sandfodring på strækningen nord for Nørlev til syd for Lønstrup, 16. marts 2013

Informationsmøde vedr. mulighed for kystsikring/sandfodring på strækningen nord for Nørlev til syd for Lønstrup, 16. marts 2013 1 Informationsmøde vedr. mulighed for kystsikring/sandfodring på strækningen nord for Nørlev til syd for Lønstrup, 16. marts 2013 Pkt. 1: Velkomst og kort introduktion til mødet ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland

Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland - Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf 98 44 57 13 Mail: sic-denmark@mail.tele.dk 1 Generelt SIC systemet baseret

Læs mere

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Teknisk resumé September 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indledning........................................................................4

Læs mere

Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej Dronningmølle

Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej Dronningmølle Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej 536 3120 Dronningmølle Kystdirektoratet J.nr. 14/00117-36 Ref. Marianne Jakobsen 24-10-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Årsrapport. SIC systemet på Vestkysten

Årsrapport. SIC systemet på Vestkysten Trafikudvalget B 9 - Bilag 1 Offentligt Årsrapport Dansk Resume SIC systemet på Vestkysten Januar 2005/06 Projektområdet er markeret med rødt SIC Skagen Innovationscenter WEB: www.shore.dk Dr. Alexandrinesvej

Læs mere

SIC systemet har stoppet kysterosionen ved Skodbjerge

SIC systemet har stoppet kysterosionen ved Skodbjerge 3 års resultat er baseret på uvildige opmålinger udført af ingeniørfirmaet Carl Bro A/S Af Ingeniørerne Poul Jakobsen og Claus Brøgger SIC- Skagen Innovationscenter. SIC systemet har stoppet kysterosionen

Læs mere

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Dato: 12. januar 2015 Sagsnummer: 12/11153 Forfatter: Tinne Stougaard Kystbeskyttelsesprojektets omfang Emne: Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Kystbeskyttelsen

Læs mere

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn.

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn. Notat Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion 21. april 2016 Projekt nr. 223601 Dokument nr. 1219322745 Version 3 Udarbejdet af MRI Kontrolleret af PFKL Godkendt af PFKL 1

Læs mere

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne 1 Baggrund Historik Hydrauliske forhold Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner Forbedringer af kystbeskyttelsen Anbefalinger 2 Baggrund Vurdering

Læs mere

Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø. Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015

Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø. Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015 Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015 Afslag på ansøgning om skråningsbeskyttelse på matr.nre. 3f og 3b

Læs mere

Variationer i kystprofilet

Variationer i kystprofilet Variationer i kystprofilet Projekt Variationer i kystprofilet Startdato: September 2002 Slutdato: December 2005 Projektgruppe: Projektansvarlig (PA): Projektleder (PL): Projektmedarbejdere (PM): Per Sørensen

Læs mere

Skema til brug for VVM- screening af flytning af højvandsbeskyttelsen mellem høfde 96 og 99 ved Agger Tange

Skema til brug for VVM- screening af flytning af højvandsbeskyttelsen mellem høfde 96 og 99 ved Agger Tange Skema til brug for VVM- screening af flytning af højvandsbeskyttelsen mellem høfde 96 og 99 ved Agger Tange Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, journalnummer: Svana 130-00007 Bekendtgørelse om vurdering

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg.

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Klitgårdens Grundejerforening v/ Birgit Lund Brogårdsvej 33 2820 Gentofte Dato: 06-08-2013 Dokumentnr. 12/00451-96 Sagsbehandler: Anne Binderup Sørensen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 22 Deres reference: Tilladelse

Læs mere

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE DN s ØNSKER TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE Hvorfor har den eksisterende kystbeskyttelse ikke virket? Skader som følge af den individuelle kystbeskyttelse på kystens udvikling og æstetik? Erfaringer med

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

Beboere/lodsejere i klasse 2 bør snarest overveje iværksættelse af tiltag.

Beboere/lodsejere i klasse 2 bør snarest overveje iværksættelse af tiltag. Kapitel 8 8. Typisering af problemstillingerne 8.1 Risikovurdering Generelt. Nærværende tildelte risikoklasser skal kun anvendes til, rent praktisk, at adskille problemstrækningerne. Risikoklasse 1 er

Læs mere

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf)

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf) From: tfors@gribskov.dk Sent: 19. juni 201412:19:40 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: Subject: Tilladelse til kystsikring Hej Marianne, jeg sender her som aftalt ansøgning om tilladelse til retablering af

Læs mere

KYSTINSPEKTORATET. Blåvand 1999. Forside: Foto fra Den jyske vestkyst i flyfoto og kort Forlaget BYGD 1974

KYSTINSPEKTORATET. Blåvand 1999. Forside: Foto fra Den jyske vestkyst i flyfoto og kort Forlaget BYGD 1974 KYSTINSPEKTORATET Blåvand 1999 Forside: Foto fra Den jyske vestkyst i flyfoto og kort Forlaget BYGD 1974 Februar 1999 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Resume og konklusion 2 2.1 Statens engagement

Læs mere

Nyheder fra Kystdirektoratet 2008

Nyheder fra Kystdirektoratet 2008 Nyheder fra Kystdirektoratet 2008 Kong Neptun eller nisser på spil? 8. december 2008 Havets kræfter kan være kolossale. Derom vidner et par granitsten, der er fundet på den sydlige læmole ved Hanstholm

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger

Anmeldeskema. Basisoplysninger Anmeldeskema Bekendtgørelse nr 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016). Boet efter Stig Hussted-Andersen v/ advokat Uffe Baller Strandvejen 94 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 12/00458-77 Ref. Lone Dupont 04-05-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Læs mere

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 7. november 2016

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 7. november 2016 «Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 7. november 2016 Notat om ralfodring kystbeskyttelse ved Dybesø I tillæg til det tidligere fremsendte materiale

Læs mere

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Teknisk resumé September 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Langerhuse Strand, Harboøre. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Langerhuse Strand, Harboøre. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Langerhuse Strand, Harboøre Ansvarlig myndighed: Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig www.lemvig.dk Email: lemvig@lemvig.dk Tlf.: 96 63 12 00 Hvis der observeres

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Kystsikring ved Lønstrup. Udarbejdet af Kristian Larsen, 3. semester geografi ved Aalborg Universitet

Kystsikring ved Lønstrup. Udarbejdet af Kristian Larsen, 3. semester geografi ved Aalborg Universitet Kystsikring ved Lønstrup Udarbejdet af Kristian Larsen, 3. semester geografi ved Aalborg Universitet 1 2 Titel: Kystsikring ved Lønstrup Tema: Landskabet dynamik og processer Projektramme: P3 1. juli 15.

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk

SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 11-12-2015 - Fil nr. 5 opdateret) MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelsertil etablering, renovering og udvidelse af anlæg påsøterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Erosionsatlas. Metodeudvikling. Pilotprojekt for Sjællands nordkyst. 11813256 erosionsatlas-final.docx / abh.be / 2013-01-30

Erosionsatlas. Metodeudvikling. Pilotprojekt for Sjællands nordkyst. 11813256 erosionsatlas-final.docx / abh.be / 2013-01-30 Erosionsatlas Metodeudvikling og Pilotprojekt for Sjællands nordkyst This project was delivered under the DHI Business Management System certified by DNV to be in compliance with ISO 9001: Quality Management

Læs mere

Helhedsorienteret kystplanlægning

Helhedsorienteret kystplanlægning Helhedsorienteret kystplanlægning Højvandsbeskyttelse af Korsør og Halskov bydel 18/03/2014 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Planlægning og gennemførelse af Klimatilpasset kyst- og højvandbeskyttelse

Læs mere

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE AUGUST 2013 KYSTBESKYTTELSE GRIBSKOV PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE TILBUD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/christian Hartmann Parkboulevarden 9 8900 Randers C Kystdirektoratet J.nr. 13/00333-110 Ref. Line Henriette Broen 14-01-2015 Tilladelse til sandfodring under

Læs mere