Operationel Fleet Management Kommune Bildrift af person- og varebiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operationel Fleet Management Kommune Bildrift af person- og varebiler"

Transkript

1 Operationel Fleet Management Kommune Bildrift af person- og varebiler Mellem: LeasePlan Danmark A/S H. J. Holst Vej Brøndby (herefter kaldet LeasePlan) og Assens Kommune (CVR. nr ) Rådhus Alle Assens (herefter kaldet Assens Kommune) er der indgået følgende rammeaftale: 0. Baggrund Nærværende rammeaftale gælder for den bestående bilflåde, som er ejet af kommunen ved aftalens indgåelse, samt nye biler som kommunen selv vælger at købe og eje. Assens Kommune har dog som udgangspunkt truffet beslutning om, at kommunens nye biler fremover kan leases på operationel basis gennem KommuneLeasing. KommuneLeasing/LeasePlan er udvalgt SKI leverandør og udskiftningen af biler under kg sker under SKIs rammeaftale 07.01, delaftale 2. SKI har således afløftet udbudsforpligtelsen for så vidt angår leasede biler. Assens Kommune kan også vælge fortsat at eje sine biler og således selv købe og finansiere nye biler. Vælger Assens Kommune selv at købe og finansiere sine biler i forbindelse med operationel bildrift gennem LeasePlan, er udbudsforpligtelserne ikke afløftet af SKI. I den forbindelse indestår Assens Kommune for, at de til enhver tid gældende udbudsforpligtelser er overholdt. I takt med at den eksisterende bilflåde udskiftes, overgår bilerne således enten til operationel leasing (via KommuneLeasing) eller til operationel bildrift gennem LeasePlan. Bilerne udskiftes løbende efterhånden som det optimale udskiftningstidspunkt indfinder sig. Assens Kommune har truffet beslutning om, at håndteringen af den bestående bilflåde som ejes af Assens Kommune snarest muligt skal overgå til LeasePlan, hvorefter LeasePlan leverer operationel Fleet Management på denne del af bilflåden efter følgende generelle retningslinier: LeasePlan overtager håndteringen af alle Assens Kommune eksisterende biler, dog kun i det omfang, at der er tale om biler, hvorpå der er erlagt normal registreringsafgift. Biler til redningstjenesten, som er afgiftsfrie, er således ikke omfattet af den generelle aftale. Minibusser kan efter nærmere aftale omfattes af nærværende aftale. Side 1 af 13

2 Assens Kommune har truffet beslutning om, at der til samtlige kommunens biler som minimum indgås samarbejde om, at brændstofforbrug-og omkostninger samt kilometerregistrering på kommunens biler registreres i LeasePlans Fleet Reporting system, som samtidig stilles til rådighed for Assens Kommune. LeasePlan har specialiseret sig i levering af operationel Fleet Management, hvilket betyder, at LeasePlan bærer den driftsmæssige risiko (restværdi, service og vedligeholdelse samt dæk) på driften af person- og varebiler. Herudover leverer LeasePlan med baggrund i sin størrelse på markedet optimale vilkår for køb og salg af biler samt andre ydelser, herunder service og vedligeholdelse, dæk samt brændstof. I forbindelse med at LeasePlan leverer operationel Fleet Management og dermed bærer driftsrisikoen på bilerne til Assens Kommune, er det en forudsætning, at LeasePlan leverer samtlige ydelser bestående af evt. køb, salg af biler, service og vedligeholdelse, dæk, brændstof m/kilometerregistrering samt skadeservice. Herudover kan der leveres andre ydelser efter nærmere aftale. 1. Omfang Nærværende aftale, der træder i kraft pr. 1. marts 2011, omfatter vilkår og betingelser for LeasePlans levering af operationel Fleet Management til Assens Kommune. Samarbejdet kan omfatte ca.130 biler og minibusser. Rammeaftalen er baseret på LeasePlans Åbne Kalkulationsprincip på følgende garanterede elementer: Garanti på restværdi Garanti på service og vedligeholdelse Garanti på dæk LeasePlan leverer herudover løbende følgende ydelser Salg af biler Brændstof m/km-registrering (gennemfakturering af faktisk forbrug) Skadesbehandling Kontering og kontrol af alle fakturaer i forbindelse med driften af bilerne (service/vedligeholdelse, dæk, brændstof m.v.) Fleet Reporting rapporteringssystem Nyhedsbrev Efter nærmere aftale kan LeasePlan endvidere levere følgende ydelser på enkeltbilniveau: Vejbenyttelse Forsikring Erstatningsbil Vejhjælp Side 2 af 13

3 2. Garanti fra LeasePlan Generelt: De stillede garantier for restværdi, service/vedligeholdelse og dæk forudsætter, at bilen ikke udsættes for ekstremt brug, sådan som f.eks. terræn-, rally- og racerkørsel. Kørsel på køretekniske anlæg på lukket bane under professionel instruktion er dog tilladt, ligeså med orienteringskørsel med politiets tilladelse. Garantien gælder for et kørselsforbrug og løbetid på indtil: Personbiler - benzindrevne maks. km maks. løbetid 60 mdr. Personbiler - dieseldrevne maks. km maks. løbetid 60 mdr. Varebiler under 3,5 ton totalvægt maks. km maks. løbetid 84 mdr. Busser indtil 6 ton totalvægt maks. km maks. løbetid 72 mdr. Lastbiler (varebiler over 3½ ton totalvægt) Der ydes ingen garantier. For biler, hvor der er indgået aftale om garanti for restværdi, service- og vedligeholdelse og dæk/vinterdæk gælder følgende: Fabrikantens servicebestemmelser (typisk beskrevet i bilens servicehæfte) skal nøje overholdes, da de afgivne garantier ellers bortfalder. LeasePlans garantier vedrørende restværdi samt service/vedligeholdelse og dæk bortfalder, såfremt bilen ikke serviceres efter servicehæftets forskrifter. Afvigelser større end 1000 km og/eller med mere end 14 dage samt manglende reaktion på bilens eventuelle kørecomputers meddelelse om nødvendig service betragtes som misligholdelse. I forbindelse med udløb af leasing aftalen kan servicering af bilen udlades såfremt leasingperioden udløber indenfor 30 dage, at kilometerafvigelsen ikke overstiger og såfremt bilen i øvrigt ikke har nogen fejl og/eller mangler. Det påhviler bilens bruger og leasingtager i fællesskab at sikre overholdelse heraf. Bilen skal således senest på den angivne kilometerstand eller på det angivne tidspunkt være indleveret til service. Salgs-/restværdi: Ved rammeaftalens ikrafttræden vil den bestående bilflåde af person- og varebiler blive omfattet af LeasePlan garantier for salgs-/restværdi ved aftaleperiodens udløb, såfremt bilerne er inden for ovenstående kørselsforbrug og løbetid regnet fra 1. registreringsdato. LeasePlans garanti dækker alene risikoen for lavere salgspriser som følge af ændrede markedspriser. Garantien dækker ikke lavere salgspriser, såfremt registrerings-afgiften eller grundlaget herfor ændres (den politiske risiko). Dette betyder, at restværdigarantien bortfalder i tilfælde af, at der vedtages politiske ændringer af registreringsafgift eller grundlaget herfor. Såfremt der sker ændringer i registreringsafgiften eller i beregningsgrundlaget herfor, og brugtvognspriserne derfor falder, kan Assens Kommune vælge mellem 2 alternativer: Side 3 af 13

4 1) LeasePlan fremsender kalkulation på ny restværdi. Den hidtidige restværdi nedskrives til en ny restværdi efter accept fra Assens Kommune. 2) Leasingperioden forlænges med 12 måneder og LeasePlan fremsender en ny kalkulation med angivelse af ny restværdi, service/vedligeholdelse samt dækpris. Forlængelse jævnfør punkt 2 kan kun ske, hvis bilens nye samlede driftsperiode og kilometerbehov kan holdes indenfor de i denne samarbejdsaftale anførte maksimale driftsperioder og kilometerbehov. Assens Kommune er forpligtet til at givet LeasePlan svar om valget mellem alternativ 1) og 2) indenfor 30 dage efter at LeasePlan har givet Assens Kommune de fornødne beregninger. Såfremt der afleveres/afhentes personbiler i månederne november, december og januar reduceres bilens garanterede restværdi med kr inkl. moms. Reduktionen sker ved fakturering af beløbet til Assens Kommune. For at sikre, at der ikke pålægges Assens Kommune unødige omkostninger i forbindelse med aflevering af biler, tilbyder LeasePlan, når bilens endelige leveringsdato er kendt, at foretage en ændring af bilens løbetid således, at bilen først skal afleveres retur i februar måned Service/vedligeholdelse og dæk: Person- og varebilers omkostninger som vedrører service/vedligeholdelse og dæk er garanteret af LeasePlan. Garantien er betinget af, at der anvendes mærkeautoriserede værksteder. F.s.v.a. udskiftning af dæk anbefaler LeasePlan anvendelse af dækcentre i stedet for de autoriserede mærkeværksteder. Årsagen hertil er, at dækcentrene har den fornødne ekspertise på området, ligesom centrene kan tilbyde de mest konkurrencedygtige priser. LeasePlan vil normalt ikke afvise vore kunders ønske om at benytte et autoriseret mærkeværksted som dækleverandør. Dette forudsætter dog, at LeasePlan kan opnå en rimelig pris på værkstedets leverance af dæk sammenholdt med et dækcenter. For LeasePlans garanti for service og vedligeholdelse på person- og, varebiler samt busser gælder følgende: Service iflg. servicehæftet samt vedligeholdelse af køretøj og fabriksmonteret udstyr er dækket. Eftermonteret udstyr er således ikke dækket eksempelvis kraner, lifte m.v. LeasePlans garanti dækker ikke: Side 4 af 13

5 a) Udskiftning eller reparation af dele som følge af manglende vedligeholdelse og/eller misbrug af bilen. b) Vedligeholdelse eller reparation af bilen udført på brugers foranledning efter normal arbejdstids ophør. c) Vedligeholdelse eller reparation som skyldes manglende påfyldning af frostvæske, olie, bremsevæske o.l. d) Vedligeholdelse eller reparation af speciallakering, skrift eller kunst, som er påført bilen. 3. Fleet Management LeasePlan forestår Fleet Management af bilerne efter det "Åbne Kalkulations Princip", som giver Assens Kommune eksakte informationer om bilflåden. LeasePlan skal varetage Assens Kommunes interesser bedst muligt i relation til autoriserede værksteder og andre underleverandører i alle driftsmæssige forhold, og fungere som Assens Kommunes rådgiver med henblik på at minimere de samlede omkostninger på bilflåden. LeasePlan kan efter Assens Kommunes ønske levere ekstraydelser, som faktureres i henhold til LeasePlans til enhver tid gældende prisliste. Gældende prisliste vedlagt som bilag 1. Fuldmagt til LeasePlan Assens Kommune giver hermed LeasePlan fuldmagt til at foretage de handlinger som anses for nødvendige for en professionel Fleet Management af bilerne, herunder garanti/kulancespørgsmål m.v. i forhold til værksteder, leverandører, importører m.v. Informationer fra LeasePlan: Fleet Reporting: (Internetbaseret informationsværkstøj - 24 timers online service) LeasePlan giver ved underskrift af nærværende rammeaftale Assens Kommune adgang til LeasePlans internetbaserede rapporteringsværktøj Fleet Reporting via et udleveret bruger-id og password. Af hensyn til løbende rådgivning gives KommuneLeasing herved tillige adgang til Assens Kommunes bildata i Fleet Reporting. Data i Fleet Reporting dækker samtlige enheder under LeasePlans Fleet Management (dvs. alle person- og varebiler). Fleet Reporting indeholder informationer om flådeøkonomi (månedlig opdatering), faktura information (månedlig opdatering ved fakturering) samt flådestyring, stoppede biler samt biler i ordre (daglig opdatering). Opfølgningsmøder: Side 5 af 13

6 Der afholdes løbende opfølgningsmøde efter nærmere aftale med en total gennemgang af samarbejdet. Der vil endvidere være en særlig fokus på reduktion af Assens Kommunes driftsomkostninger på bilflåden samt på at sikre, at Assens Kommune anvender de mest miljørigtige biler. 4. Vilkår honorar Honorar: For operationel Fleet Management af de eksisterende biler betales et månedligt honorar. Dette er fastsat til: kr. 140,- + moms pr. bil gældende for person- og varebiler samt busser op til 6 tons totalvægt dækkende håndteringen af bl.a. følgende ydelser: salg af biler, garanti for vedligeholdelsesomkostningerne, garanti for dækomkostningerne, samt restværdi/værditabsomkostningerne, brændstof og Fleet Reporting. (inklusive garantier) kr. 50,- + moms pr. bil gældende for person- og varebiler samt busser op til 6 tons totalvægt dækkende håndteringen af bl.a. følgende ydelser: salg af biler, vedligeholdelsesomkostningerne, dækomkostningerne, samt restværdi/værditabsomkostningerne, brændstof og Fleet Reporting. (Eksklusive garantier) For en god ordens skyld understreges det, at de nævnte honorarer dækker LeasePlans håndtering, idet selve driftsomkostningerne for de enkelte ydelser (f.eks. for brændstof) faktureres særskilt. LeasePlan leverer ydelser til Assens Kommune tilpasset Assens Kommunes ønsker og behov efter nærmere aftale. Honoraret erlægges månedsvis forud, hver den 1. i måneden, og reguleres i takt med ændringer i det nettoprisindeks, som offentliggøres på Danmarks Statistiks hjemmeside, der beregnes for 4. kvartal hvert år. Indeksreguleringen sker med virkning fra 1. marts i det efterfølgende kalenderår. Det opkrævede beløb til dækning af service og vedligeholdelse samt dæk reguleres i takt med ændringer i Værkstedsprisindekset, som offentliggøres på Danmarks Statistiks hjemmeside, der beregnes for 4. kvartal hvert år. Indeksreguleringen sker med virkning fra 1. marts i det efterfølgende kalenderår. For perioden fra bilens levering og frem til den førstkommende 1. i en måned betales et forholdsmæssigt honorar, som opkræves samtidig med honoraret for den første hele måned. Assens Kommune kan umiddelbart efter samarbejdets opstart trække data fra LeasePlan Online. 5. Procedure for håndtering af den bestående bilflåde og for nye biler Bilkalkulation og forfaldsdage: Der udarbejdes en bilkalkulation for den enkelte bils forventede totale driftsomkostninger på basis af oplysninger fra Assens Kommune (bestående bilflåde) eller i henhold til tilbud (nye biler). Eksempel på en bilkalkulation vedlægges som bilag 2. Side 6 af 13

7 Restværdiens størrelse er bl.a. baseret på det forventede kilometerforbrug og løbetid. Den månedlige fakturering fremsendes til Assens Kommune medio måneden med forfald den 1. i den efterfølgende måned. Som tillæg til fakturabeløbet skal Assens Kommune betale moms med den til enhver tid gældende sats. Den endelige kalkulation (herefter at betragte som en Fleet Managementaftale) danner grundlag for den månedlige fakturering til Assens Kommune, der både foretages pr. fil via samt pr. alm. papirfakturaer. LeasePlan kan dog også foretage fakturering efter reglerne om EAN fakturering. Skadestilfælde: I skadestilfælde skal Assens Kommune omgående kontakte LeasePlans skadesservice og bilen skal repareres på et værksted anvist af LeasePlan. Besigtigelse: LeasePlan er til enhver tid berettiget til at besigtige bilen. Mangler m.v.: LeasePlan har ikke ansvaret for: 1. eventuelle beskadigelser, ødelæggelser eller bortkomst af bilen 2. eventuelle driftstab som følge af punkt Forsinket levering af bil Assens Kommune kan således ikke under påberåbelse af sådanne omstændigheder tilbageholde forfaldne Fleet Management ydelser over for LeasePlan. Fleet Managementaftalen på den enkelte bil træder i kraft pr. 1. marts 2011(bestående biler). For nye biler træder Fleet Managementaftalen i kraft på leveringsdagen. 6. Procedure udløb af bil (til aftalt tid eller førtidigt) Aflevering og salg af bil Ved Fleet Managementaftalens udløb eller i forbindelse med en førtidig opgørelse afhenter LeasePlan bilen efter nærmere aftale. Omkostninger til afhentning, udfærdigelse af tilstandsrapport og klargøring til salg afholdes af Assens Kommune. Beløbet andrager p.t. kr ,- + moms for personbiler og kr ,- + moms for varebiler. Der foretages en aflæsning af bilens kilometerstand, og LeasePlan registrerer bilens evt. kørte overkilometer i forhold til det fakturerede. Herefter klargøres bilen til salg. Bilen skal ved tilbageleveringen være i driftsmæssig klar og uskadt stand, og alle mangler, som ikke skyldes almindeligt slid og ælde, vil blive faktureret til Assens Kommune. Side 7 af 13

8 Afleveres bilen med mangler, har Assens Kommune samtidig erklæret sig indforstået med at betale for skaderne kontant. Definition på mangler fremgår af vedlagte bilag 3 klassificeringsstandarder. LeasePlan foranlediger, at der udarbejdes en tilstandsrapport i.h.t. ovennævnte klassificeringssstandarder. Tilstandsrapporten er tilgængelig for Assens Kommune på internettet. Assens Kommune og LeasePlan er enige om, at LeasePlan, ved den aftalte periodes udløb eller i forbindelse med førtidige opgørelser, gennemfører et salg af bilen på bedst mulige vilkår til tredjemand. 7. Misligholdelse af aftalen Såfremt Assens Kommune ikke betaler forfaldne beløb senest 8 dage efter påkrav afgivet efter forfaldsdagen, eller i øvrigt væsentligt misligholder bestemmelserne i nærværende aftale, eller en til nærværende rammeaftale underliggende aftale, er LeasePlan berettiget til at hæve nærværende aftale til enhver tid med 3 måneders skriftligt varsel. LeasePlan er endvidere berettiget til at hæve aftalen, såfremt der konstateres vanrøgt af biler. Ovenstående afsnit er tilsvarende gældende fra Assens Kommunes side, såfremt LeasePlan ikke overholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. 8. Opsigelighed Begge parter kan opsige nærværende rammeaftale til enhver tid med 3 måneders skriftligt varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned. Bortset fra misligholdelsestilfælde jf. afsnit 7 får en opsigelse fra LeasePlans side alene effekt for ønskede fremtidige aftaler under nærværende rammeaftale. Allerede omfattede biler fortsætter indtil de udløber i henhold til enkelte aftaler. I tilfælde af opsigelse foretager LeasePlan opgørelse efter afsnit 9. De underliggende Fleet Managementaftaler kan dog opsiges når som helst undervejs i den aftalte periode med 1 måneds varsel. 9. Opgørelse Såfremt rammeaftalens underliggende Fleet Managementaftaler (endelige kalkulationer) skal indfries i medfør af Assens Kommunes eller LeasePlans misligholdelse (rammeaftalens afsnit 7) eller opsigelse (rammeaftalens afsnit 8), foretager LeasePlan en opgørelse af, hvad Assens Kommune skal indbetale til LeasePlan. Til det beregnede opgørelsesbeløb lægges eventuelle forfaldne ubetalte beløb. I tilfælde af opgørelse før aftalt udløb, hvor bilen udskiftes ved etablering af ny Fleet Management aftale med LeasePlan betales intet gebyr. I tilfælde af opgørelse før aftalt udløb, uden etablering af ny aftale betales gebyr pr. bil kr. 500,- + moms. Side 8 af 13

9 Såfremt samarbejdet er opsagt af Assens Kommune og der opgøres en aftale før aftalt udløb betales gebyr pr. bil kr ,- + moms. Det således beregnede samlede opgørelsesbeløb skal Assens Kommune indbetale til LeasePlan inden 8 dage. Opgørelse ved aftalt udløb: Skal en bil omfattet af en Fleet Managementaftale opgøres ved kontraktudløb foretager LeasePlan en registrering af bilens kørte antal kilometer. Overkilometer afregnes med Assens Kommune jævnfør de satser, som fremgår af de enkelte bilers kalkulationer. Underkilometer afregnes ikke. Garanterede elementer: (Restværdi, service/vedligeholdelse samt dæk) Bilens garanterede restværdi krediteres Assens Kommune senest 14 dage efter at bilen er afhentet af LeasePlan. Ikke garanterede elementer: (Brændstof, vask m.v.) Der foretages en opgørelse over hvad Assens Kommune har indbetalt og over de faktiske omkostninger. Saldoen - positiv eller negativ - afregnes med Assens Kommune. Opgørelse før aftalt udløb: LeasePlans garantier bortfalder og bilens nettosalgsprovenue afregnes med Assens Kommune. I øvrigt henvises til opgørelse ved aftalt udløb. 10. Særligt aftalte vilkår for samarbejdet Bilpolitik Den gennemførte analyse vil danne baggrund for Assens Kommunes fremtidige valg af biler i forbindelse af nyanskaffelser (person- og varebiler), driftsperiode, max. kilometerforbrug, størrelse af varebiler, motor m.v.. LeasePlan vil være behjælpelig med at udforme en gældende bilpoltik for Assens Kommune. LeasePlan holder Assens Kommune løbende ajour med evt. ændringer i markedet. På anfordring og efter nærmere aftale udarbejder LeasePlan en analyse af kommunens ca. 40 specialbusser. 11. Overdragelse Såfremt Assens Kommune måtte ønske (helt eller delvist) at frasælge aktiviteter eller selskaber, skal Assens Kommune indhente LeasePlans godkendelse hertil, for så vidt angår overdragelse af nærværende koncept og de omfattede biler til ny (helt eller delvis) ejer. Leaseplan kan ikke overdrage nærværende aftale, eller forpligtelser omfattet af aftalen uden forudgående skriftlig accept fra Assens Kommune. Side 9 af 13

10 12. Tvistigheder og værneting Denne aftale er underlagt dansk lovgivning. Tvister i forbindelse med denne aftale skal afgøres ved de danske domstole med værneting i København. 13. Gensidig tavshedspligt Parterne er underlagt gensidig tavshedspligt for så vidt angår indholdet af nærværende aftale. Denne aftale er udfærdiget i 2 eksemplarer - et til hver af parterne. Assens, den Brøndby, den Assens Kommune LeasePlan Danmark A/S Side 10 af 13

11 Bilag 1 Prisliste ekstraydelser Salg af biler ej omfattet af Fleet Management aftale kr pr. bil Gratis for biler omfattet af Fleet Management aftale Forlængelse af driftsperiode Kr pr. bil Alle priser er ekskl. moms. NB: Ingen gebyrer udover de i rammeaftalen nævnte for levering af aftalte ydelser. Side 11 af 13

12 Bilag 2 eksempel på bilkalkulation Side 12 af 13

13 Bilag 3 Klassificeringsstandarder KAROSSERI: Følgende er acceptabelt: Mindre stenslag på motorhjelm, skærmkanter, osv. Mindre ridser, der kan poleres væk. Mindre buler på paneler, der kun kan ses ved Body Line check. Følgende er ikke acceptabelt: Ridser, der ikke går væk ved polering. Stenslag, der er nemme at se på 1 meters afstand. Buler, der ikke kræver kontrol af karosseriet for at kunne ses, dvs. buler, der er synlige på 2 meters afstand i en 45 graders vinkel. INDTRÆK: Skal være velholdt og må ikke have grimme skader, pletter efter reparationer eller brandmærker. GLAS: Følgende er acceptabelt: Mindre hak/ridser på forruden uden for viskerbladenes radius anses generelt for værende acceptable, så længe de er højst 5 mm i diameter, og så længe der er højst 3 pr. forrude. Følgende er ikke acceptabelt: Hak eller ridser inden for viskerbladenes radius, der er over 2 mm i diameter. Hak uden for viskerbladenes radius, der er over 5 mm i diameter. Hak, der viser tegn på revnedannelse, eller reparationer, der er synlige på 1 meters afstand. Revnede lygteglas eller lygteglas med huller i. ALUFÆLGE OG HJULKAPSLER: Følgende er acceptabelt: Mindre ridser og gnidemærker, der er mindre end 4 cm lange. Følgende er ikke acceptabelt: Revner, større ridser eller buler. Hjul eller hjulkapsler, der er i stykker eller har forkerte specifikationer. Ridser eller gnidemærker, der er mere end 4 cm lange. KOFANGER, BANDER OG FENDERLISTER: Følgende er acceptabelt: Mindre afskrabninger på umalede kofangere, bander og fenderlister. (BEMÆRK: Hvad angår malede kofangere, bander og fenderlister, gælder samme betingelser som for karosseriet). Følgende er ikke acceptabelt: Revnede, brækkede, hullede, bulede og løstsiddende kofangere, bander og fender-lister. DÆK: Alle dæk skal opfylde gældende lovgivning og skal have mindst 1,6 mm mønster. Slidbanedæk eller dæk af slidbanetypen er ikke acceptable. TIDLIGERE REPARATIONER: ALLE REPARATIONER SKAL VÆRE FORETAGET på et værksted godkendt af LeasePlan og skal opfylde producentens oprindelige specifikationer. GENERELT: Der skal medfølge en komplet servicebog, instruktionsbog, et helt sæt tændingsnøgler, radiokode og nøgle til låsemøtrik (alufælge). Side 13 af 13

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer]

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer] Leasingkontrakt For køretøj [Model, chassis og registreringsnummer] mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616 (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Supplerende betingelser til ABL udgave 2014 for leasingaftaler i KommuneLeasing vedrørende leasede biler pr. 1. juni 2015

Supplerende betingelser til ABL udgave 2014 for leasingaftaler i KommuneLeasing vedrørende leasede biler pr. 1. juni 2015 Supplerende betingelser til ABL 95-4. udgave 2014 for leasingaftaler i KommuneLeasing vedrørende leasede biler pr. 1. juni 2015 Samarbejde Da KommuneLeasing alene må indgå aftaler om finansiel leasing,

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

ANNONCERING. Leasing af el-biler

ANNONCERING. Leasing af el-biler ANNONCERING Leasing af el-biler Særlige Betingelser (SB) for finansiel leasing af løsøre 26.10.2012 Leasing af el-biler Særlige Betingelser (SB) 1 1 - Anvendelsesområde... 3 2 Ejendomsret... 3 3 Brugsret...

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 5 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale, finansiel leasing. 1. Primære forhandlere Nordania

Læs mere

Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009

Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009 Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 LA/la 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009 Att: Lotte Kjær TILBUD Vi fremsender hermed tilbud på: Køb/leasing af elbiler: Driftsaftale til elbil(er): Køb/leasing

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Når leasingaftalen udløber, skal bilen returneres til Autolease. Det er leasingtagers ansvar, at biler returneres.

Når leasingaftalen udløber, skal bilen returneres til Autolease. Det er leasingtagers ansvar, at biler returneres. Tilbagelevering af biler Returnering af bil til Autolease Når leasingaftalen udløber, skal bilen returneres til Autolease. Det er leasingtagers ansvar, at biler returneres. Autolease har outsourcet inspektionen

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

TRYGHED I BILBUDGETTET

TRYGHED I BILBUDGETTET TRYGHEDSAFTALE Slut med værkstedsregninger! TRYGHED I BILBUDGETTET Hos Karvil Biler har du som kunde mulighed for at tegne en tryghedsaftale, som er vores serviceaftale, der sikrer dig at du ikke møder

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN Version 1. gældende pr. 0.09.01 www.fleggaard-leasing.dk 0 Forord Dette skadeskatalog skal fungere som vejledende retningslinjer for kunden og den fagkyndig

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Udvendige skader... 6 Hjul... 10 Indvendige skader... 12 Kontakt os... 14 Forord Dette skadeskatalog

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

BILAG A.3. LEASINGAFTALE OPERATIO-

BILAG A.3. LEASINGAFTALE OPERATIO- KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2015-0074688 Kontraktnr. [edoc dokumentnr.] BILAG A.3. LEASINGAFTALE OPERATIO- NEL LEASING LEASINGAFTALE OPERATIONEL LEASING Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S.

Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S. Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S. 1. Aftalens indhold, forudsætning og formål. 2. Ikrafttrædelse af aftalen. 3. Forretningsgang. 4. Vejhjælp. 5. Dækhotel. 6. Lånebil. 7.

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Generelt om bilpolitikken:

Generelt om bilpolitikken: BILPOLITIK Forord Guldborgsund Kommune har med virkning fra juli 2012 truffet beslutning om, at outsource håndteringen af alle kommunens person- og varebiler til LeasePlan. Kommunen har endvidere truffet

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser Indholdsfortegnelse 1. ens parter 1 2. Indledende bestemmelser 1 3. Beskrivelse af det lejede 1 4. Lejemålets anvendelse 2 5. Lejemålets overtagelse og ikrafttræden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift CPR/CVR/EAN nummer :... Virksomhedsnavn :... Navn :... Adresse :... Nummer :... Postnr :... By :... Tlf. :... Modelbetegnelse :... Første registreringsdato (dd mm åååå) :... via Renault Finance:, Box 1028,

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere