Opsamling og anbefalinger: UC indkøbs-screeningen Indkøbs kode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling og anbefalinger: UC indkøbs-screeningen Indkøbs kode"

Transkript

1 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet Opsamling og anbefalinger: indkøbs-screeningen Indkøbs kode Indkøbskategori Estimat *) 'er i alt GEN 1710 Kopi- og multifunktionsmaskiner Fælles it kortlægning **) Indkøbsindberetn. ***) Anbefalinger (jf. notat om anbefalinger af 6/ ) 7,8 Mkr. 6,2 Aftaledækningen er meget stor, men med forskellige aftaler, herunder FM og SKI. Der er en ny FM-aftale for multifunktionsmaskiner pr. 1/ Anbefaling: Ved indkøb af printere anvendes FM. Ved køb af multifunktionsmaskiner foretages konkret prissammen ligning for at vurdere, om miniudbud på SKIaftale eller FM vil give bedst pris. Område GEN Serie Anbefaling Lokal SKI/FM 1920 Kontorartikler 4,9 Mkr. 5,3 Kommentar: Der er mange leverandører uden aftale. Compliance vurderes generelt til at være lav. Der er gode erfaringer fra VIA, N og L ved fælles aftale med ca. samme priser, men bredere sortiment end FM. GEN Først Fælles Anbefaling: VIA, N og L fortsætter med fælles aftale indtil primo De øvrige anvender SKI eller FM i størst muligt omfang. I 2014 iværksættes forberedelse af fælles aftale for alle, baseret på en enkelt leverandør og et tilpasset sortiment. Aftalen skal kunne træde i kraft primo FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 1 / 91

2 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 1950 Bøger, tidsskrifter, licens 43,9 Mkr. 27,1 Der er i det væsentligste tale om indkøb til CFU'er og biblioteker. Kun C har opnået rabat på bøger. Administration af indkøb kan muligvis effektiviseres (syd køber tidsskrifter gennem LM Information Delivery). Anbefaling: Der etableres en stærkere koordination af indkøb til CFU'erne. Målet bør være fælles indkøb for CFU'erne (inkl. klargøring). Der bør skabes rabatmuligheder for øvrige bog- og tidsskriftsanskaffelser. I øvrigt bør udveksles erfaringer om administration og rabataftaler, og gives anbefalinger herom. GEN Først Fælles 4210 Trykkeri-, kopi- og printydelser 40,0 Mkr. 26,4 VIA og N har opnået mindst 30% besparelse ved en fælles aftale. Ellers benyttes SKI og FM i mange tilfælde. FM-aftalen omfatter et for smalt sortiment til 'ere. (OBS: I volumen indgår afgifter til Copydan med ca, 20 mio. kr.) GEN Først Fælles Anbefaling: VIA og N fortsætter med fælles aftale indtil ultimo De øvrige anvender SKI eller FM i størst muligt omfang. I 2014 iværksættes forberedelse af udbud af fælles aftale for alle, evt. med delaftaler, og baseret på et -tilpasset sortiment. Som led i forberedelserne sammenlignes priser og kvalitet, herunder med inddragelse af kommunikations-afdelingerne. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 2 / 91

3 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet BYG 1150 Elektricitet 30,8 Mkr. 46,3 Fælles UVM udbud er afholdt i Dækker frem til En del poster er uden fælles aftale. Anbefaling: 'erne bruger den fælles aftale, der er indgået i Undervisningsministeriets regi indtil 2017, hvor den udløber. Herefter fortsættes med en fælles -aftale i en eller anden form. Evt. engageres i fælleskab en energimægler eller fælles indkøber til spotmarkedet. BYG DernæstFælles I mellemtiden bør hvert sikre sig, at alle aftalemuligheder (fx. også vedr. lejemål) er udtømt Rengørings- og forbrugsartikler 5,4 Mkr. 6,4 Der er indgået ny forpligtende SKI aftale med bedre priser, men med et smalt sortiment. BYG DernæstFælles Anbefaling: På kort sigt bør alle tilslutte sig den nye SKI aftale (og i nødvendigt omfang supplere med specielle indkøb). I forbindelse med aftalens udløb skal overvejes hensigtsmæssigheden at et fælles udbud med et tilpasset sortiment. Evt. udarbejdes i stedet et fælles udbudmateriale til brug ved lokale udbud. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 3 / 91

4 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 1810 Kontormøbler og skrivebordsbelysning 1,7 Mkr. 15, skal behandles sammen med Der er en FM-aftale, der løber til ultimo 2014 eller 2016, og der er indgået ny SKI-aftale pr Mange leverandører uden aftaler skyldes bl.a. behov for suppleringskøb. Forskellige leverandører/aftaler skyldes bl.a. at møbler skal tilpasses undervisningsmiljøet. Anbefaling: På kort sigt: FM-aftalen anvendes ved nyanskaffelser. SKIaftalen kan benyttes ved supplering fra leverandører på denne aftale. I forbindelse med udløbet af FM-aftalen undersøges muligeheden for et fælles udbud med passende variation. Viser dette sig ikke hensigtsmmæssigt, udabejdes et fælles udbudsmateriale til lokale udbud, som gennemføres af de enkelte 'er. BYG Først Fælles KS 1850 Øvrige inventar, møbler og lamper 7,0 Mkr. 9,8 Se bemærkninger under BYG Først Fælles KS 2210 Køkkeninventar og -udstyr 0,8 Mkr. 2,8 Knap halvdelen af indkøbet sker uden for aftale. Anbefaling: Indkøb bør ske via SKI, evt. efter miniudbud. Ved nyindretning overvejes særlige udbud. BYG Lokal SKI/FM 4100 Bygningsdrift / -vedligehold inklusive byggematerialer 83,3 Mkr. 0,0 Kategorien er underopdelt i 4100a, 4100b og 4100c neden for. Volumen i alt 54,6 Mkr. BYG Nul FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 4 / 91

5 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 4100a Serviceaftaler 28,5 Aftaledækningen er lav, og der bruges ingen fælles aftaler. Der er tale om mange forskellige specialer. Service behøver ikke at blive købt hos oprindelig leverandør. Der er indgået en SKI-aftale for elevatorservice, BYG Først Fælles KS Anbefaling: Sammen med bygningsudvalget laves en liste over specialer, og det vurderes, hvilke det vil være relevant at udbyde ved fælles udbud med regionale delaftaler, og/eller ved udarbejdelse af et fælles udbudsmateriale, som kan anvendes til lokale udbud, hvor det er mest hensigts-mæssigt. (Tentativ liste: Elevator, el-anlæg, CTS, varme, ventialation, alarm, automater,...) I mellemtiden konsoliderer hvert lokale aftaler inden for specialer og lokationer. 4100b Håndværkerydelser 20,2 Området er karakteriseret ved mange leverandører, bl.a pga. fagopdeling, og behov for lokalt kendskab og tilkald. Heraf følger delvist også, at der kun er lokale aftaler eller køb uden aftaler. BYG Først Fælles KS Anbefaling: Sammen med bygningsudvalget laves en liste over håndværksfag og det vurderes, hvilke det vil være relevant at udbyde. Der udarbejdes et fælles udbudsmateriale, som kan anvendes til lokale udbud, hvor det er hensigtsmæssigt. (Tentativ liste: El, VVS, Snedker/tømrer,..) I mellemtiden konsoliderer hvert lokale aftaler inden for specialer og lokationer. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 5 / 91

6 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 4100c Øvrig bygningsdrift 5,9 Denne underkategori er ubetydelig. Derfor ingen anbefalinger Rengøringsydelser 36,2 Mkr. 36,1 Der er mange (lokale) leverandører, og en del indkøb uden aftale. BYG Nul Ingen BYG Først Fælles KS Anbefaling: Der laves og vedligeholdes et fælles udbudsmateriale til lokale udbud. De enkelte 'er søger at konsolidere egne aftaler inden for hvert og by Vagt og sikring 18,6 Mkr. 8,6 Der er indgået en ny FM-aftale pr Der er et potentiale for bedre priser ved at skille ydelserne ad (kontrolcentral, rundering, ) BYG DernæstFælles Anbefaling: På kort sigt bør alle anvende FM-aftalen. I forbindelse med udløb af FM-.aftalen bør overvejes et fælles udbud. Ydelserne bør opdeles som anført, og for hver ydelse laves fælles udbud med geografisk opdeling. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 6 / 91

7 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet IT 1605 IT storage 1,6 Mkr. 3,8 12,1 Der er udbredt anvendelse af SKI eller FM. Devoteam vurderer, at der kun er marginale forskelle på priserne ved SKI og FM. Anbefaling: I fællesskab undersøges om der er grundlag for fælles miniudbud inden for FM (kræver et samlet købsvolumen over 1 Mkr.) IT servere 6,5 Mkr. 4,0 3,0 Gennemgående anvendes SKI-aftaler. Devoteam vurderer, at der kun er marginale forskelle på priserne ved SKI og FM. IT IT Først Fælles Lokal SKI/FM Anbefaling: Der bør fortsat indkøbes på SKI eller FM PC Arbejdsstationer 12,3 Mkr. 24,2 21,9 I vidt omfang anvendes SKI, som udløber i IT Devoteam har i projekt Fælles It opgjort, at der medgår interne personaleomkostninger for ca. 26 mio. kr. til håndtering (indkøb, klargøring, support og vedligehold) af PC er. Devoteam vurderer, at der vil kunne opnås betydelige besparelser ved samlet anskaffelse af hardware og håndtering. Først Fælles Anbefaling: Der forberedes et fælles -udbud i 2014, hvor PCanskaffelsen suppleres med en option om håndtering og service fra leverandøren, evt. kombineret med operationel leasing. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 7 / 91

8 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 1640 IT Netværkskomponenter - hardware 6,0 Mkr. 8,3 5,1 Området er inhomogent og af begrænset størrelse. SKI er mest udbredt, men FM angives af give bedre priser. Anbefaling: hvert undersøger, om FM er bedre end SKI i forhold til konkrete behov IT udstyr i øvrigt 20,8 Mkr. 2,7 Området er inhomogent. Estimatet ud fra C-tal er ikke repræsentativt. Der anvendes SKI eller egne aftaler. IT IT Lokal SKI/FM Lokal Ingen Anbefaling: Hvert undersøger, om man kan anvende SKI eller egne aftaler i større omfang IT Software og -licenser 28,2 Mkr. 34,7 Af det samlede volumen udgøres ca. 20 Mkr. af licenser til fællesstatslige systemer, SIS og Microsoft. Omkostningerne til øvrige licenser er i vidt omfang bestemt af de systemvalg, der er truffet (kommunikations- og læringsplatfom, dokumenthåndtering mv.) IT DernæstEgne Anbefaling: It-cheferne gennemgår den del af systemporteføljen, der ikke er omfattet af tvangs- eller undervisningssektorlicenser, og vurderer om der vil være besparelsesmuligheder ved fælles aftaler om systemer, der anvendes af flere. Hvert bør undersøge, om styringen af enkeltbrugerlicenser er tilstrækkelig effektiv. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 8 / 91

9 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 1750 AV udstyr 8,1 Mkr. 11,1 8,9 Der er kommet en ny FM pr. 1/ Anbefaling: Den nye FM vurderes nærmere, og det besluttes, om det vil være hensigtsmæssigt at iværksætte et fælles udbud af AV-udstyr med sigte på en fælles -aftale. IT Først Fælles 5410 Telefoni 4,9 Mkr. 5,1 9,5 Området er dækket af SKI eller FM. Der kommer ny FM 1/ IT Lokal SKI/FM Anbefaling: Hvert sammenligner priser på SKI og den nye FM, set i fohold til lokale behov Telefon- og omstillingsanlæg 0,1 Mkr. Inkl. i ,1 Området er meget lille. Ingen anbefalinger. IT Lokal Ingen 5440 Datakommunikation 14,1 Mkr. 5,8 Området er præget af mange leverandører og lav compliance i forhold til aftaler. IT Lokal SKI/FM Anbefaling: Hvert gennemgår abonnementer og søger at samle under FM eller SKI, alt efter hvad der giver de bedste priser i forhold til lokale behov Mobilbredbånd 0,0 Mkr. 0,1 Der er kommet en ny FM 1/ Området skal vurderes sammen med 5410 Telefoni og 5460 Hjemmearbejdspladser. IT Lokal SKI/FM FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 9 / 91

10 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 5460 Hjemmearbejdspladser 1,7 Mkr. 2,3 Området er relativt lille. Der angives at være gevinst ved FM. Anbefaling: Omprådet er lille, men der kan muligvis være udbytte af at gennemgå abonnementer og undersøge, om der er en fordel ved at skifte til FM IT Driftsydelser 21,8 Mkr. 10,3 Omkostningerne er i vidt omfang bestemt af de valg af systemer med tilhørende drift, der er truffet. En besparelse på området vil bero på harmonisering af 'ernes systemvalg, evt. efterfulgt af fælles udbud. IT IT Lokal SKI/FM DernæstEgne Anbefaling: It-cheferne gennemgår systemporteføljen og vurderer om der vil være besparelsesmuligheder ved fælles aftaler om systemer, der anvendes af flere IT Konsulenter 22,5 Mkr. 13,8 10,0 Området er præget af mange små (sitautionsbestemte) opgaver med beløb, der falder under udbudsgrænserne. Besparelsesmuligheder ligger i givet fald ved at sikre effektive konsulentydlelser. IT DernæstEgne Anbefaling: Indkøbsnetværket udarbejder en fælles tjekliste/vejledning om "den gode konsulentkontrakt" og samarbejde med konsulenter, som hjælp til at sikre mest muligt udbytte for pengene. Tjeklisten/vejledningen tilpasses de enkelte områder, herunder it-området. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 10 / 91

11 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 6300 Øvrige IT-tjenesteydelser 7,4 Mkr. 1,3 Ingen anbefalinger IT Lokal Ingen I alt sum/antal af viste 70,3 374, *) Estimaterne er baseret på C's forbrug 2012 divideret med 14% **) Tallene stammer fra kortlægningen i forbindelse Fælles It-projektet. It-kortlægningen har endvidere vist, at der i tilslutning til anskaffelsesomkostningerne under 1620 anvendes ca. 26,4 Mkr. i personaleudgifter til håndtering af anskaffelser, udrulning etc. ***) Tallene stammer fra kortlægningen af aftaler og compliance. Der er kompenseret for manglende tal fra Sj ved at antage, at Sjudgør 11% af det samlede volumen. Der kan forekomme andre udeladelser i forbrugfstallene. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 11 / 91

12 Generelt Indkøb Indkøb (GEN) for indkøbskode 1710 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1710 Kopi- og multifunktionsmaskiner 7,8 Mkr. Kopimaskiner, multifunktionsmaskiner mv. Inklusive serviceaftaler - også serviceaftaler indeholdende tonere. Alle maskiner, som er omfattet af den fælles indkøbsaftale vedr. kopi- og multifunktionsmaskiner samt substituérbare maskiner. Også multifunktionsmaskiner som anvendes som netværksprintere. Ikke mindre printere, der er omfattet af kategori 1630 Kommentarer Compliance Compliance er kun sporadisk vurderet, men da området synes at være centralt styret formodes der relativ høj compliance Priser Besparelser Andet Der synes ikke at være generelt potentiale for flere besparelser Der synes ikke at være generelt potentiale for flere besparelser Der er en ny FM aftale for multifunkionsmaskiner pr. 1/ Aftalegrundlag Aftaleanvendelse Syd Aftalegrundlag/-leverandør Type Obl. Evt. omsætning på Udløb Vurdering af compliance (x,x Mkr.) Vurdering af priser Esbjerg: Konica Minolta serviceaftale 2013 SKI Ja ? 100 Fast pris pr. h/v og farve kopi Esbjerg: canon serviceaftale SKI Ja Forlænges 0, Fast pris pr. h/v og farve årligt kopi Esbjerg: Konica Minolta SKI Ja forlænges 0, Fast pris pr. h/v og farve serviceaftale årligt kopi Samlet vurdering af gevinstpotentiale Ingen - ny god aftale. Ingen. Maskinen er købt, og prisen dækker servicekontrakt Når der indkøbes nye maskiner, kan der aftales billigere kopipriser. Haderslev (østkysten) Samlet vurdering 0,220 Vi indgår nye aftaler, da vi i 2013 afvikler leasingkontrakter FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 12/91

13 C Generelt Indkøb De lage Landen Finans Egen ,4 Konica FM 2 år 0,3 Ricoh, Xerox og Atea Egen/F M 2 år 0,1 Andet 0,1 Samlet vurdering 0,9 Konica Minolta aftale SKI Ja ,4 100% 3% 3% Lillebælt Sjælland COMM2IG ApS Ingen Nej 0,006 Enkeltstående indkøb Samlet vurdering 1,406 Xerox A/S FM Ja 1 år Samlet vurdering 0 Der indkøbes principielt ikke små printere VIA N Fincard Systemer (kortlæsere) egen ja Ny ski aftale pr. 1. januar 2013 FM aftalen er ikke tilsluttet, da VIA ikke mener, maskinerne lever op Xerox A/S FM dec Kan ikke vurderes til kravene. Canon Danmark A/S SKI apr Océ-Danmark a/s SKI apr Ricoh Danmark A/S SKI apr Sharp Center Århus SKI apr Konica Minolta SKI apr Samlet vurdering K Konica Minolta Egen Ja Er udløbet Høj 0% Samlet vurdering Metropol xerox FM ja gode minimale Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 13/91

14 Generelt Indkøb Indkøb (GEN) for indkøbskode 1920 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1920 Kontorartikler 4,9 Mkr. Kuglepenne, blokke, konvolutter (ej fortrykte), brevordnere, ringbind, kalendre, labelmaskiner, navneskilte, laseretiketter, pengekasser, whiteboardtavler, diktafoner, diktérmaskiner, etiketprintere og etiketter, kongresmærker, konvolutter, stempler, arkiv- og hængemapper, batterier til kontorbrug, strimmel- og lommeregnere, bord- og gulvventilatorer, makuleringsmaskiner mv. Alle varer omfattet af den fælles aftale vedr. kontorartikler samt substituérbare varer. Kommentarer Compliance Compliance er varierende, men ikke høj. Priser Ny aftale for VIA, N og L har givet bredere sortiment, men ikke nødvendigvis besparelser Besparelser Andet Der synes at være et forbedringspotentiale ved højere compliance og/eller større brug af aftaler, evt. fælles for flere end 3 Aftalegrundlag/- leverandør Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Staples FM Ja (evt. 31/12-16) Evt. omsætning (x,x Mkr.) Total 0,43 (2012 tal) Mellem - men vi laver en del opfølgning for at komme op på HØJ Aftaleanvendelse Vurdering af compliance Vurdering af priser Meget gode priser. Produkter udenfor FM aftalen kan være dyrere, og her anvendes ScanOffice Samlet vurdering af gevinstpotentiale Da aftalen allerede er implementeret (forår 2012) og besparelsen derfor også er indarbejdet i budgettet, vil et øget gevinstpotentiale være afhængig af en hørere compliance. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 14/91

15 Syd ScanOffice Egen Ja Total 0,43 (2012 tal) Generelt Indkøb Denne leverandør anvendes kun i tilfælde, hvor Staples ikke kan levere varen - mellem compliance Priserne er konkurrencedygtige, men denne leverandør anvendes kun, hvor produktet ikke kan leveres på FM aftalen C Lillebælt Diverse andre leverandører Ingen Nej Total 0,43 (2012 tal) Samlet vurdering 0,000 Disse leverandører må ikke anvendes Der er besparelse. Hvis disse leverandører ikke anvendes og de 2 godkendte anvendes i stedet for. Lyreco Danmark SKI ,3 middel Staples statsaftale Reduktion 10% Bording A/S SKI ,1 middel Andet 0,3 Samlet vurdering 0,7 Lyreco Ja 2015 m/ 0,9 93% 3% 3% mulighed for option 1x12 mdr Jydsk Stempelfabrik Ingen Nej Enkeltstående indkøb 25% prisgevinst kan forventes Sjælland VIA Samlet vurdering 0,9 Stables Danmark ApS FM Ja 4 år Samlet vurdering 0 Staples FM Ja ,4 Lav: under 50% Hamelin Ingen Nej 0,1 Lyreco Ingen Nej 0,1 KD Kontor & Emballage Ingen Nej 0,1 Staedtler Ingen Nej 0,1 Samlet vurdering 1 Priserne ved udbuddet ligger nogenlunde på samme niveau som tidliger, men større bredde i produkterne Ny aftale er indgået 1. januar 2013 i forbindelse med EU udbud, hvor 3 ere gik sammen FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 15/91

16 Generelt Indkøb N K Redoffice Aalborg A/S K Lyreco Danmark A/S K Kontor & Papir Ingen Ingen Ingen Samlet vurdering Lyreco Egen Nej udløber 2014 vurderes hver andet år 0,48 fair lille Området er udbudt i -regi. Aftaledækket i perioden , med option på yderligere 1 x 12 mdr. Tovholder på udbud var VIA. Metropol Bording 0,1 Andet 0,07 muligvis besparelse ved at samle mindre leverandører ca Samlet vurdering 0,65 Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 16/91

17 Generelt Indkøb Indkøb (GEN) for indkøbskode 1950 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1950 Bøger, tidsskrifter, licens 43,9 Mkr. Aviser, bøger blade, artikler mv., abonnement på aviser, periodika, tidsskrifter mv., TV- og radiolicens Kommentarer Compliance Compliance er kun sparsomt belyst Priser Besparelser Der synes ikke at være besparelser på priser Der synes at være potentiale for besparelser på admninistration Andet Der bør arbejdes med at reducere den administrative belastning Aftalegrundlag/- leverandør Aviser Aftalegrundlag Type Obl. på Aftaleanvendelse Evt. Udløb omsætning (x,x Mkr.) Vurdering af compliance Vurdering af priser Ab. købes hovedsageligt gennem Prisen er god landsdækkende aftale "Avisen i undervisningen" Samlet vurdering af gevinstpotentiale Rationalet ligger i at samle administrationen af alle abonnementer et sted. Tisskrifter Vi har i 12 indkøbt alle abonnementer direkte hos leverandøren. I 13 er der der indgået en egen aftale med LM Information Delivery. Vi vil samle administrationen af vores tss. der. LM skal have et administrationsgebyr, som vurderes rimeligt Det største gevistpotentiale ligger i den øko. adm. LM overtager ab., og dermed også alle de enkelte faktureringer. Vi får 4-8 fakturaer årligt fra LM. Her er et rationale fremadrettet, for aftalen starter på biblioteket, men hensigten er at få alle institutionens ab. ind i aftalen. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 17/91

18 Syd Bøger Generelt Indkøb I 2012 købte vi bøger decentralt hos lokale boghandlere og Syddanmarks egen boghandel. Fra 13 laver vi samlet indkøb til bibliotekerne, hvilket minimerer faktureringsomkostningerne Måske kan en aftale reducere priserne en smule. Gevinstpotentialet ligger i en reduktion af omkostninger ved en forenklet arbejdsgang Licenser - elektroniske tss. mv. Licenser køber vi hovedsageligt gennem DEFF - Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Bedst mulige forhandlede priser CFU Landsforening (bøger) Ja 0,4 100 God rabatordning Kun CFU Udlånssamling CFU Ingen Nej 1 Høj Kun CFU Samlet vurdering 1,400 Gyldendal Egen 1,4 Konkurrenceudsat 5% reduktion, dog vanskeligt Saxo.com Aps Egen 0,7 Konkurrenceudsat med de enkelte leverandørers Ingen C Lillebælt Sjælland Lindhardt og Ringhof Forlag Egen 0,7 Ikke konkurrenceudsat specialer Rosinante&CO Egen 0,7 Ikke konkurrenceudsat Biblioteksmedier A/S Egen 0,6 Høj Dansk Biblioteks Center Egen 0,6 Ikke konkurrenceudsat English Center Egen 0,2 Andet 2,0 Samlet vurdering 6,9 Biblioteksmedier SKI Nej Samlet vurdering 0 VIA 750 leverandører i 2012 Ingen Samlet vurdering Tror ikke der er meget at hente, da forlagene styrer priserne, nogle bøger købes direkte hos udgiver. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 18/91

19 Generelt Indkøb N Metropol Swets 0,2 Uni-C 0,1 Dansk Bibliotekcenter 0,1 Biblioteksmedier 0,929 SL Books/SL fonden 0,463 Enalyzer Software A/S 0,129 Rosendahl-Schultz 0,28 Timemanagement System 0,25 Rosendahl bogtryk 0,992 Biblioteksstyrelsen 0,9 gyldendal 0,1 Samlet vurdering 4,443 Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 19/91

20 Generelt Indkøb Indkøb (GEN) for indkøbskode 4210 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 4210 Trykkeri-, kopi- og printydelser 40,0 Mkr. Køb af tryk, kopi og print hos interne og eksterne leverandører, kopiafgift, Copy Dan afgifter, makulering, fortrykte kuverter, fortrykt brevpapir, plakater, visitkort, egne foldere, magasiner, publikationer, bøger mv. Repro, sats, korrektur, indbinding, grafiske ydelser mv. Alle varer og ydelser indeholdt i forpligtende indkøbsaftale samt substituérbare varer og ydelser. Kommentarer Compliance Compliance ser ud til at være jævnt høj (dog ikke beslyst for alle) Priser Der synes at være et potentiale ved bedre aftlaler (som er søgt høstet af VIA og N) Besparelser Erfaringerne fra VIA synes at vise et potentiale for besparelser i størrelsesordenen 30% ved bedre aftaler for øvrige Andet Syd Aftalegrundlag/- leverandør Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) Vurdering af compliance Aftaleanvendelse Vurdering af priser Copydan Tekst og node og Ja 2,652 Ny aftale aftalt i Fast pris pr. STÅ for alle billedkunst 2013 uddannelser Copydan AVU medier Ja Incl. i ovenfor Der arbejdes på en Fast pris pr. STÅ for alle anførte beløb sektorløsning som uddannelser forventes at kunne træde i kraft Samlet vurdering af gevinstpotentiale God. Let at administrere God. Let at administrere P.E.Offset Egen Ja Ikke fastlagt 0,060 Mellem Volumen ikke stor nok til skarpere Ønskeligt kun at bruge denne priser leverandør Wind Grafisk Ingen Nej Ikke fastlagt 0,040 Vi arbejder på kun at bruge P.E.Offset Samlet vurdering 2,752 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 20/91

21 Generelt Indkøb C Lillebælt Sjælland VIA Copydan JA 4,1 100% Bording SKI JA 0,7 Høj OK Konica FM JA 0,3 Høj OK Atea FM JA 0,2 Høj OK Ricoh Egen JA 0,1 OK Rosendals Print Design 0,1 Andet 0,7 Samlet vurdering 6,2 Red Zone Ingen Nej 0,1 75% ingen ved nuværende aftale Prisgevinst v/ en samlet rammeaftale på området One2One Ingen Nej 0,2 75% ingen ved nuværende aftale -"- Troldborg - design Ingen Nej 0,4 75% ingen ved nuværende aftale `-"- Bording Ingen Nej 0,2 75% ingen ved nuværende aftale `-"- Printfo Ingen Nej 0,2 75% ingen ved nuværende aftale `-"- Rosendahls FM Ja Prisgevinst - for tryk af kuverter og visitkort Samlet vurdering 1,1 Atea SKI Nej 1 copydan Samlet vurdering 0 Copy-Dan Egen Ja ,4 Høj Ricoh SKI Ja ,3 Xerox FM Ja ,3 Datagraf FM Ja ,3 LaserTryk Ingen Nej 0,2 GP Tryk FM Ja ,2 Clemenstrykkeriet Ingen Nej 0,3 Akaprint Ingen Nej 0,1 Sagio Egen Ja 0,1 Chronografisk Ingen Nej 0,1 Konica Minolta SKI Ja ,1 Océ SKI Ja ,1 Besparelse vurderet til ca 30 % i forbindelse med det gennemførte udbud Trykkeriydelser - Ny aftale er indgået 1. august 2013 i forbindelse med EU udbud, hvor 2 ere gik sammen Andet - andre leverandører 0,4 Samlet vurdering 9 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 21/91

22 N Metropol K Copydan K Prinfo Ingen K Grafisk Hus Ingen Løgstør A/S K ak print Ingen ( ) K Dafolo finans Ingen K Formula A/S Ingen Ingen K Print 2 rama ApS K Vester Kopi Ingen Samlet vurdering Xerox 0,13 Bording a/s 0,3 Samlet vurdering 0,43 Generelt Indkøb Området er udbudt i -regi. Aftaledækket i perioden , med option på yderligere 3 x 12 mdr. Tovholder på udbud var VIA. Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 22/91

23 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 1150 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1150 Elektricitet 30,8 Mkr. Elektricitet (netafgift, elafgift mv.) Kommentarer Compliance Centralt styret indkøb. Høj compliance Priser Intet at spare Besparelser Intet at spare ift. nuværende praksis Andet Aftalegrundlag Aftaleanvendelse Aftalegrundlag/- leverandør Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) Vurdering af compliance Vurdering af priser Samlet vurdering af gevinstpotentiale Syd Energi Net A/S Ja 2,747 Høj Syd C ELRO SKI Ja 0,605 Høj SKI mini udbud Energi Danmark Ja 0,419 Høj Tre For Ja 0,329 Høj Sygehus Sønderjylland Ja 0,174 Høj betales via lejeaftale med Sygehus Sønderjylland Samlet vurdering 4,274 Dong Energi A/S Egen ,7 Høj Der forhandles Seas-NVE Strømmen A/S SKI ,7 Høj OK Lokalt bestemt Energi Hillerød Egen ,3 Høj OK Lokalt bestemt Scanenergi A/S SKI ,2 Høj OK Lokalt bestemt Københavns Energi A/S Egen ,1 Høj OK Lokalt bestemt Fællesaftale for alle er på vej Samlet vurdering 4,0 Der foreligger aftaler vedr Mæglingsaftale med Nordisk Energipartner frem til 31/ FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 23/91

24 Lillebælt Sjælland VIA Nordisk energipartner A/S Bygningsdrift Indkøb AO Ja dec % 0,20% 100% Netafgift, elafgift Anden 1,3 Samlet vurdering 2,3 Scanenergi A/S, SKI Ja 3 år rammeaftale Samlet vurdering 0 50% fast pris og 50% spotpris pt. ville der være billigere at alt var på spotmarkedet. Scan energi A/S SKI Ja dec % Energi midt A/S (fra 2016) SKI ja dec-17 Gevinsten afhænger af markedet, skat og afgifter Nedenstående er distibution og afgifter NOE egen NRGI egen høj OK intet, er lokalt bestemt Energi Viborg egen høj OK intet, er lokalt bestemt SEAS (fri handel) egen høj OK intet, er lokalt bestemt Ikast værker egen høj OK intet, er lokalt bestemt Verdo-Randers egen høj OK intet, er lokalt bestemt Vestforsyning egen høj OK intet, er lokalt bestemt Energi midt egen høj OK intet, er lokalt bestemt Nordvestjysk Elforsyning egen høj OK intet, er lokalt bestemt Udgifter afholdt i lejemål egen Thisted kommune egen Norddjurs kommune egen Midtjydsk Skoleog kulturfond egen Ref. Af energiafgifter egen Andet Samlet vurdering FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 24/91

25 K Energi Nord A/S Bygningsdrift Indkøb AO Ja Høj 0% Ingen gevinstpotentiale. Er udbudt i forbindelse med UVM Fælles Indkøbsprojekt Aftaledækket frem til 2017 i samarbejde med Energipartner A/S. N K NOE Energi A/S K Nordisk Energipartner A/S K Energi Danmark A/S AO Ja Høj 0% Ingen gevinstpotentiale. Er udbudt i forbindelse med UVM Fælles Indkøbsprojekt Aftaledækket frem til 2017 i samarbejde med Energipartner A/S. AO Ja Høj 0% Faciliterer UVM Fællesindkøbsprojekt 2010 med efterfølgende forlængelse. AO Ja Høj 0% Ingen gevinstpotentiale. Er udbudt i forbindelse med UVM Fælles Indkøbsprojekt Aftaledækket frem til 2017 i samarbejde med Energipartner A/S. Samlet vurdering Københavns Ingen Ja 0,3 fair minimal Energi Dong Energi Sales Ja 3,2 største er udbudt via, så må vurdere besparelsen Metropol Noe Energi Ja 0,8 største er udbudt via, så må vurdere besparelsen Region Ingen 0,3 Kan ikke forhandles, men opsagt Hovedstaden Samlet vurdering 5 Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 25/91

26 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 1210 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1210 Rengørings- og forbrugsartikler 5,4 Mkr. Rengøringsmidler, rengøringsrekvisitter, rengøringsvogne, affaldsposer og sække, håndhygiejne såsom håndsæbe, aftørringspapir såsom toiletpapir, køkkenrulle, håndklædeark, borddækning og engangsservice (til tekøkkener og lignende) samt fødevareemballage (til tekøkkener og lignende) mv. Alle varer, som er omfattet af den fælles indkøbsaftale vedr. rengørings- og forbrugsartikler samt substituérbare varer. Kommentarer Compliance Generelt ansat til Høj, bortset fra på VIA Priser Der ses at være et potentiale ved skift af aftaler Besparelser Der ses at være et potentiale ved skift af aftaler Andet Der bør også ses på teknologi (dispensere), der kan reducere forrbug og affaldsmængder Syd C Aftalegrundlag/- leverandør Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) Abena FM Ja 2014(2016) 1,0 Høj (budget 2013) Samlet vurdering 0 Vurdering af compliance Vurdering af priser Forventet besparelse på 30% Aftaleanvendelse Samlet vurdering af gevinstpotentiale Vi har indgået aftale og forventer at spare kr. årligt Multiline SKI JA 1 år 0,65 95% 10% 10% Som følge af skift fra SKI til FM aftale Andet 0,05 Lillebælt Sjælland Samlet vurdering 1 Multiline SKIF Ja sep-14 0,8 90% Prisgevinst ved brug af den fælleskommunale aftale Ecolab ( sæbe til opvaskemaskiner i kantiner) Nej 0,02 Ingen nuværende aftale Der indkøbes til priser Jf Multiline SKI aftale Samlet vurdering 0,82 Abena A/S FM Ja 2 Samlet vurdering 0 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 26/91

27 Bygningsdrift Indkøb VIA N Polyvision Ingen lav Stark Risskov Ingen lav Vorup Tømmerhandel Ingen lav STARK Ingen lav Svømmehal/S. Sørensen Ingen lav RengøringsgrossistenIngen lav StøvsugerService Ingen lav Nortec System A/S Ingen lav Papyrus A/S ingen lav Powerclean Ingen lav Engangsservice/Multi SKI Line ja dec høj Rengøringsmaskiner/Toprent SKI ja dec høj Rengøringsmidler/Polisan SKI ja dec høj Aftørringspapir/Abena SKIA/S ja dec høj Specialprodukter/ Care Repair Egen høj reng+papir/stadsi ng ingen høj Samlet vurdering K Clean Egen Ja 6. mdr s Høj Under analyse. Care opsigelse K Egen Ja Konkurs Høj Under analyse. Redoffice Aalborg A/S K Egen Ja Ingen Høj Under analyse. CC&CO/Living Office K OLF Egen Ja Enkelt Ikke relevant er anvendt Ingen gevinstpotentiale. STADSING anskaffelse til gulvvaskemaskine K Egen Ja Ingen Høj Under analyse. SKOVBO-REN K Abena Ingen Ikke relevant Under analyse. A/S K Papyrus Ingen Ikke relevant Under analyse. Ny 4 årig forpligtigende SKI aftale indgået pr. jan små priser, men sortimentet er småt K Ingen Ikke relevant Under analyse. Mentzler.com Samlet vurdering FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 27/91

28 Bygningsdrift Indkøb MultiLine A/S stoppet 0,3 Sort til hvidt Anden Nej 0,68 Metropol har ny leverandør for 2013 med nylig forhandlede Metropol rengøring stoppet priser, så der vurderes ikke at kunne spares her. Samlet vurdering 1 Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 28/91

29 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 1810 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1810 Kontormøbler og skrivebordsbelysning 1,7 Mkr. Kontorstole, skriveborde, reoler, mødeborde- og stole, opbevaringsmøbler, skrivebordslamper, stumtjenere mv. Alle møbler omfattet af den fællesstatslige aftale vedr. kontormøbler mv. samt substituérbare møbler. Kommentarer Compliance Angives at være høj, undtagen ved VIA Priser Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Besparelser Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Andet Der bør arbejdes med rammeaftaler, der giver mulighed for valg af forskellige møbler - møbler er en del af undervisningsmiljøet. Det skal være muligt at indkøbe suppleringer. Syd Aftalegrundlag/- leverandør Scan Office FM Ja 31/12/14 ( evt. 31/12-16) EFG Bondo FM Ja 31/12/14 ( evt. 31/12-16) Evt. omsætning (x,x Mkr.) Se nedenfor Høj Se nedenfor Høj Konkurrencedygti ge priser, som vi ikke kan opnå ved egne udbud. Konkurrencedygti ge priser, som vi ikke kan opnå ved egne udbud. Højer Møbler SKI Ja Se nedenfor Høj Konkurrencedygti ge priser, som vi ikke kan opnå ved egne udbud. EFG Bondo SKI Ja Se nedenfor Høj Konkurrencedygti ge priser, som vi ikke kan opnå ved egne udbud. Total for 1810 og 1850 Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb 2,2 (2012 tal) incl. kategori 1850 Vurdering af compliance Vurdering af priser Aftaleanvendelse Samlet vurdering af gevinstpotentiale En organisationsændring har medført en central styring af indkøb af al inventar m.m. Herunder indførelse af fælles standarder for hele institutionen. En organisationsændring har medført en central styring af indkøb af al inventar m.m. Herunder indførelse af fælles standarder for hele institutionen. En organisationsændring har medført en central styring af indkøb af al inventar m.m. Herunder indførelse af fælles standarder for hele institutionen. En organisationsændring har medført en central styring af indkøb af al inventar m.m. Herunder indførelse af fælles standarder for hele institutionen. Samlet vurdering 0 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 29/91

30 Bygningsdrift Indkøb C Flexform/Stolpehuset SKI 0,2 Høj 10% kan opnås Statsaftale Andet 0,1 Samlet vurdering 0 Møbler SKI Ja mar-17 Delaftale. 01 SKI Ja mar-17 1,4 95% kontormøbler, delaftale 05 undervisningsmøbler Delaftale 02 kantine og SKI Ja mar-17 0,002 95% loungemøbler Delaftale 05 Undervisningsmøbler SKI Ja mar-17 95% Lillebælt Kontormøbler mv. FM Ja m/ mulighed for 2x 12mdr. Option 0,12 90% 0,50% 0,00% Sjælland Kinnarps / SKI Ja 1,8 100% 1% 1% koordinering købssaftale DBS Dansk Belysnings SKI Nej feb-14 0,03 50% 3% 2% Service delaftale 05 Lemvigh-Müller SKI Nej feb-14 0,05 50% 3% 2% delaftale 05 Samlet vurdering 3,402 Holmris DK FM Ja 4 år Scan Office A/S FM Ja 4 år EFG Bondo A/S FM Ja 4 år Samlet vurdering 0 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 30/91

31 Bygningsdrift Indkøb VIA N kontorstole/ Stokke Center Ingen dec lav for høje Friis & Moltke A/S ÅrhusIngen lav for høje ROPOX A/S Ingen lav for høje Jesper Thams Design & Ploster Ingen lav for høje Scan Office ApS FM ja dec høj Super gode Lundgaard Ingen lav for høje 7`stole/EFG BONDO A/S ingen dec lav for høje Kinnarps FM ja dec lav Super gode Aj Produkter ingen lav for høje Højer Møbler SKI lav ok Borde/Poul Thomsen Entreprise ingen lav for høje bordplader/ramsing+r amsing ingen lav for høje Bordplader/Tømrer & Co ingen lav for høje Trævarerfabrikkernes udsalg ingen lav for høje glasvæg/lundgaard ingen lav for høje BCI lav for høje Samlet vurdering K Kontor & Papir Egen Ja Ingen Høj Ca. 5-10% ifølge Rambøll Rapport af 10/2012 ved defination af sortiment og udbud. K Scan Office Egen Ja Ultimo Høj Ca. 5-10% ifølge Rambøll Rapport af 10/2012 ved defination Apsa af sortiment og udbud. Samlet vurdering Metropol Fleksform EU Nej intet udløb 3 fair lille besparelse Ny FM aftale pr. 1. januar 2013 tilsluttet Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 31/91

32 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 1850 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1850 Øvrige inventar, møbler og lamper 7,0 Mkr. Arkiv- og lagermøbler, lænestole, sofaer, øvrige kantinemøbler, specialmøbler, gulv- og loftslamper, tæpper, postkasse, Kommentarer tøjstativ, havemøbler, vægaskebæger, leje/køb af kunst Compliance og udsmykning mv. Angives ikke systematisk Priser Besparelser Andet Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Der bør arbejdes med rammeaftaler, der giver mulighed for valg af forskellige møbler - møbler er en del af undervisningsmiljøet. Det skal være muligt at indkøbe suppleringer. Syd Aftalegrundlag/- leverandør Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) Vurdering af compliance Bo Bedre Anden Nej Del af 1810 Der er central styring på sådanne indkøb, så disse leverandører anvendes kun, hvor det ikke er muligt at bruge FM og SKI aftalerne. Det er derfor ikke relevant at vurdere compliance Reick Anden Nej Del af 1810 Der er central styring på sådanne indkøb, så disse leverandører anvendes kun, hvor det ikke er muligt at bruge FM og SKI aftalerne. Det er derfor ikke relevant at vurdere compliance Aftaleanvendelse Vurdering af priser Unikakøb og suppleringskøb til eksisterende møbler/systemer. Vi får altid rabat, men det vurderes udfra den konkrete forespørgsel Unikakøb og suppleringskøb til eksisterende møbler/systemer. Vi får altid rabat, men det vurderes udfra den konkrete forespørgsel Samlet vurdering af gevinstpotentiale Der er intet gevinstpotentiale, idet disse leverandører udelukkende anvendes, nå de gældende aftaler ikke kan bruges. Der er intet gevinstpotentiale, idet disse leverandører udelukkende anvendes, nå de gældende aftaler ikke kan bruges. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 32/91

33 Bygningsdrift Indkøb SIS Anden Nej Del af 1810 Der er central styring på sådanne indkøb, så disse leverandører anvendes kun, hvor det ikke er muligt at bruge FM og SKI aftalerne. Det er derfor ikke relevant at vurdere compliance Samlet vurdering 0 Unikakøb og suppleringskøb til eksisterende møbler/systemer. Vi får altid rabat, men det vurderes udfra den konkrete forespørgsel Der er intet gevinstpotentiale, idet disse leverandører udelukkende anvendes, nå de gældende aftaler ikke kan bruges. C Hass/Berg A/S SKI ,3 Lav 10%, hvis "Andet" kan komme Gar-Tek transportmateriel Egen 0,1 ind under aftalen. Andet 0,5 Lillebælt Sjælland Samlet vurdering 1 Witre Ingen Nej 0,05 Enkeltstående indkøb Danfa Ingen Nej Enkeltstående indkøb Samlet vurdering 0,05 HassBerg A/S SKI Ja 4 år Samlet vurdering 0 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 33/91

34 Bygningsdrift Indkøb VIA N Stokke Center ingen lav AJ Produkter A/S ingen lav Fischer Danmark A/S ingen lav Light Partner ingen lav Poul Gade Skilte ingen lav Fjeldgaards kunsthandel lav Witre Danmark A/S ingen lav Selta Viborg ingen lav Galleri Humlum ingen lav Flexform/Stolehuset A/S SKI ja mar høj gode Sylvester Butiksindretning ingenaps lav Herning Pengeskabsfabrik ingena/s lav Brænderigården Horsens ingen lav HM-Gardinbusser ingen lav VinduesSnedkeren Nesline ingen lav Scan Office ApS EU ja mar høj gode Midtjysk Reoler A/S ingen lav Anton Balle A/S ingen lav Labmodul A/S ingen lav Skiltex ingen lav Lyrum kunst og rammer ingen lav Nordisk Skoletavlefabrik SKI middel EFG BONDO A/S SKI lav Kinnarps FM ja lav Damgård Jensen ingen lav BCI ingen lav Viborg Glarmester ingen lav Samlet vurdering Sammenlagt med 1810 Samlet vurdering 0 Ny SKI aftale indgået pr FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 34/91

35 Bygningsdrift Indkøb Metropol Farkitex 0,1 fair lille Flexform 2,5 fair meget lille andre Andet 0,5 varierende samling af mindre leverandører giver muligvis gevinst på Samlet vurdering 3 Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 35/91

36 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 2210 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 2210 Køkkeninventar og -udstyr 0,8 Mkr. Køkkenmøbler, ovne, opvaskemaskiner, køleskabe, kasseapparater, gryder, potter, pander, service, bestik, krus, glas, fade, også service m. logo mv. Diverse forbrugsvarer - bagepapir mv. Ikke udgifter, der betales som udliciteret kantinedrinft - disse konteres kategori 5200 Kommentarer Compliance Compliance synes ikke at være et problem Priser Besparelser Andet Der synes at være potentiale på op til 10% ved indgåelse og anvendelse af aftaler Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Der er tale om ensartet udstyr, som man burde kunne enes om. Fælles aftaler med Brandt, KEN, Brønnum.? Aftalegrundlag/- leverandør Storkøkkenudstyr, køkkenartikler 10.2 Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) SKI mar-14 0,2 Vurdering af compliance Vurdering af priser Aftaleanvendelse Samlet vurdering af gevinstpotentiale Lillebælt Ken A/S Storkøkken Ingen Nej 0,015 Småindkøb og kantineindretning DCK Dansk Ingen Ja 0,01 10% 10% kontorcenter Samlet vurdering 0,2 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 36/91

37 Sjælland VIA N Metropol Bent Brandt A/S SKI Ja 1 år Samlet vurdering 0 KEN Maskinfabrik A/Singen lav DETO Køkkener ingen lav Bygningsdrift Indkøb Automat-shoppen.dkingen lav 10% Alt i automater egen ja lav Merrild Coffee Systems ingen lav Brugsen ingen lav Multi-Line SKI høj gode 0 Ken Maskinfabrik ingen lav ISS SKI lav Kombi skilte ingne lav Dansk Grill&Catering ingen lav Air-consult ingen lav Ken Storkøkken ingen lav Bent Brandt SKI ja mar høj gode 10% Århus Hårde Hvidevarer egen lav RICOH ingen høj gode 0 Samlet vurdering K Bent Ingen Ikke relevant Begrænset Brandt as K Oluf Brønnum & Co. A/S Ingen Ikke relevant Begrænset K KEN Ingen Ikke relevant Begrænset Storkøkken K HDC Ingen Ikke relevant Begrænset Storkøkkenservice Samlet vurdering ingen store leverandører 0,16 varierende besparelse ved at samle leverandører FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 37/91

38 Bygningsdrift Indkøb Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 38/91

39 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 4100a Serviceaftaler Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 4100 Bygningsdrift / -vedligehold inklusive byggematerialer 83,3 Mkr. Alle ydelser vedrørende bygningsdrift og -vedligehold, herunder serviceaftaler, vedligehold af elevatorer, el- og ventilationsanlæg, håndværkerydelser, gartnerydelser, byggematerialer mv. Kommentarer Compliance Aftaledækning er lav, og compliance synes at være generelt lav og ustyret. Priser Der synes at være potentiale på op til 10% ved indgåelse og anvendelse af aftaler Besparelser Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Andet Der er et potentiale for fælles aftaler. Man skal tænke i, at service ikke nødvedigvis skal leveres af den oprindelige leverandør Syd Aftalegrundlag/- leverandør Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) Otis egen nej 0,02 JD Inglidsen egen nej 0,027 Berendsen egen nej 0,131 Olesen & Jensen egen nej 0,298 G4S egen nej 0,087 SE Big Blue egen nej 0,241 Aqua Line egen nej 0,028 Falck fra 2013 egen ja 0,21 høj Ny aftale pr. 1/9-13 Scantruck egen nej 0,002 RMG Inspektion egen nej 0,017 YIT A/S egen nej 0,325 Vurdering af compliance Aftaleanvendelse Vurdering af priser Samlet vurdering af gevinstpotentiale FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG 4100a :05 39/91

40 ABC Kantineautomater egen nej 0,01 Bravida egen nej 0,073 Samlet vurdering 1,469 Bygningsdrift Indkøb C Lillebælt Gladsaxe kommune 1,4 Høj Upåvirkelig København kommune 1,2 Høj Upåvirkelig Bornholm regionskommune 1,2 Høj Upåvirkelig PETEKNIK Egen 0,6 Høj God SEB / Datea 0,5 Frederiksberg Kommune 0,3 Høj D/K2 0,2 Andet 5,4 Samlet vurdering 11 Yit elevatorer Egen Ja 0,1 Aftalegrundlaget anvendes specifikt på uddannelsesinstitutionerne HJ ventilation Egen Ja 0,2 Aftalegrundlaget anvendes specifikt på uddannelsesinstitutionerne bravida Egen Ja 0,6 Aftalegrundlaget anvendes specifikt på uddannelsesinstitutionerne Schindler Egen Ja 0,05 Aftalegrundlaget anvendes specifikt på uddannelsesinstitutionerne Samlet vurdering 0,95 8% 8% 2% 8% FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG 4100a :05 40/91

41 Dan Group Alarm Nej 1 år AIA Kone elevator Nej 1 år Otis elevator Nej 1 år Schneider CTS Nej 1 år Klimavent Nej 1 år ventilation Glenco ventilation Nej 1 år Bygningsdrift Indkøb Sjælland G4S alarm Nej 1 år Vækst og miljø Nej 1 år grønne områder Guldager vandfiltre Nej 1 år ISS planteservice Nej 1 år indendørsplanter AV Center AV Nej 1 år Service Samlet vurdering 0 RMG inspektion ingen nej lav El:con ingen nej lav KEN maskinfabrik ingen nej lav Virklund ingen nej lav Tensid (all remove) ingen nej lav Window master ingen nej lav ISS ingen nej lav Bravida egen nej middel rimelige 10% TDC ingen nej lav Kidde ingen nej lav Thyssenkrupp ingen nej lav Chrisal ingen nej lav Guldager ingen nej lav Schindler Elevator ingen nej lav FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG 4100a :05 41/91

42 Bygningsdrift Indkøb VIA Systek ingen nej lav Falck egen nej middel rimelige 10% Siemens egen nej middel rimelige 10% Dominus Energisystemer egen nej middel rimelige 10% Airteam ingen nej lav Pestguard ingen nej lav Hinz ingen nej lav Besam ingen nej lav Mortalin ingen nej lav MECON ingen nej lav G4S egen nej middel rimelige 10% PM energi ingen nej lav Eurofins ingen nej lav Kommunerne ingen nej lav OR ventilation ingen nej lav Arne Hald ingen nej lav Tyco Fire Integrated Solutions ingen nej lav Århus El teknik ingen nej lav LabVest ingen nej lav Tensid ingen nej lav Sanistål ingen nej lav Brøndum ingen nej lav Atlet ingen nej lav Tormax ingen nej lav Crawford ingen nej lav Århus Kommune ingen nej lav Krüger Aquacare ingen nej lav KONE ingen nej lav DBI ingen nej lav KIBO ingen nej lav Rentokil ingen nej lav FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG 4100a :05 42/91

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Anbefalinger fra workshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013 i Odense Version

Læs mere

Kontorvarer Trådte i kraft d. 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014.

Kontorvarer Trådte i kraft d. 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014. Version 15.03.13 Statens Indkøbs forpligtende indkøbsaftaler til brug på Kulturministeriets område Indkøbsskema 1: Finansministeriets forpligtende indkøbsaftaler på vareindkøbsområdet: Kontorartikler Fremgangsmåde

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EUdirektiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt potentielle

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4 Internt benchmark Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedtal for sektoren... 9 3. Administrative systemer... 17

Læs mere

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projektet Effektivt Indkøb Ajourført efter behandling på fællesworkshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG: Omkostningseffektivisering

INSPIRATIONSKATALOG: Omkostningseffektivisering INSPIRATIONSKATALOG: Omkostningseffektivisering Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Hvad er omkostningseffektivisering?... 4 2. Det kommunale indkøb som et forbrugstræ... 6 3. Værktøjer til at effektivisere

Læs mere

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013. Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1.

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Workshop med leverandører om facility management i politiet

Workshop med leverandører om facility management i politiet 6. december 2010 / MT 4448 KONCERNSERVICE Sekretariatet Workshop med leverandører om facility management i politiet Indhold 1 Formål... 4 2 Afviklingen af inspirationsworkshop... 4 3 Overblik over politiet...

Læs mere

Fælles retningslinjer for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet

Fælles retningslinjer for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Fælles retningslinjer for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Version 1.6 8. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Forpligtelser ved udbud og indkøb af varer

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner KONTAKT SKI Hvis du har spørgsmål omkring tilmelding eller generelt, er du velkommen til at kontakte SKI Kundeservice: kundeservice@ski.dk +45 33 42 70 00 Nyhedsbrev oktober 2012 Om effektive indkøb og

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011

Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011 Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011 Praktikrapport af Cristina Colette Landt Studerende på Tek.sam. Roskilde Universitets Center Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Forord... 4 Hensigten med miljøscreeningen...

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning 2013 Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift

Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 2A ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Bygningschefudvalget 21/8 og i Programstyregruppen

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere