Opsamling og anbefalinger: UC indkøbs-screeningen Indkøbs kode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling og anbefalinger: UC indkøbs-screeningen Indkøbs kode"

Transkript

1 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet Opsamling og anbefalinger: indkøbs-screeningen Indkøbs kode Indkøbskategori Estimat *) 'er i alt GEN 1710 Kopi- og multifunktionsmaskiner Fælles it kortlægning **) Indkøbsindberetn. ***) Anbefalinger (jf. notat om anbefalinger af 6/ ) 7,8 Mkr. 6,2 Aftaledækningen er meget stor, men med forskellige aftaler, herunder FM og SKI. Der er en ny FM-aftale for multifunktionsmaskiner pr. 1/ Anbefaling: Ved indkøb af printere anvendes FM. Ved køb af multifunktionsmaskiner foretages konkret prissammen ligning for at vurdere, om miniudbud på SKIaftale eller FM vil give bedst pris. Område GEN Serie Anbefaling Lokal SKI/FM 1920 Kontorartikler 4,9 Mkr. 5,3 Kommentar: Der er mange leverandører uden aftale. Compliance vurderes generelt til at være lav. Der er gode erfaringer fra VIA, N og L ved fælles aftale med ca. samme priser, men bredere sortiment end FM. GEN Først Fælles Anbefaling: VIA, N og L fortsætter med fælles aftale indtil primo De øvrige anvender SKI eller FM i størst muligt omfang. I 2014 iværksættes forberedelse af fælles aftale for alle, baseret på en enkelt leverandør og et tilpasset sortiment. Aftalen skal kunne træde i kraft primo FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 1 / 91

2 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 1950 Bøger, tidsskrifter, licens 43,9 Mkr. 27,1 Der er i det væsentligste tale om indkøb til CFU'er og biblioteker. Kun C har opnået rabat på bøger. Administration af indkøb kan muligvis effektiviseres (syd køber tidsskrifter gennem LM Information Delivery). Anbefaling: Der etableres en stærkere koordination af indkøb til CFU'erne. Målet bør være fælles indkøb for CFU'erne (inkl. klargøring). Der bør skabes rabatmuligheder for øvrige bog- og tidsskriftsanskaffelser. I øvrigt bør udveksles erfaringer om administration og rabataftaler, og gives anbefalinger herom. GEN Først Fælles 4210 Trykkeri-, kopi- og printydelser 40,0 Mkr. 26,4 VIA og N har opnået mindst 30% besparelse ved en fælles aftale. Ellers benyttes SKI og FM i mange tilfælde. FM-aftalen omfatter et for smalt sortiment til 'ere. (OBS: I volumen indgår afgifter til Copydan med ca, 20 mio. kr.) GEN Først Fælles Anbefaling: VIA og N fortsætter med fælles aftale indtil ultimo De øvrige anvender SKI eller FM i størst muligt omfang. I 2014 iværksættes forberedelse af udbud af fælles aftale for alle, evt. med delaftaler, og baseret på et -tilpasset sortiment. Som led i forberedelserne sammenlignes priser og kvalitet, herunder med inddragelse af kommunikations-afdelingerne. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 2 / 91

3 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet BYG 1150 Elektricitet 30,8 Mkr. 46,3 Fælles UVM udbud er afholdt i Dækker frem til En del poster er uden fælles aftale. Anbefaling: 'erne bruger den fælles aftale, der er indgået i Undervisningsministeriets regi indtil 2017, hvor den udløber. Herefter fortsættes med en fælles -aftale i en eller anden form. Evt. engageres i fælleskab en energimægler eller fælles indkøber til spotmarkedet. BYG DernæstFælles I mellemtiden bør hvert sikre sig, at alle aftalemuligheder (fx. også vedr. lejemål) er udtømt Rengørings- og forbrugsartikler 5,4 Mkr. 6,4 Der er indgået ny forpligtende SKI aftale med bedre priser, men med et smalt sortiment. BYG DernæstFælles Anbefaling: På kort sigt bør alle tilslutte sig den nye SKI aftale (og i nødvendigt omfang supplere med specielle indkøb). I forbindelse med aftalens udløb skal overvejes hensigtsmæssigheden at et fælles udbud med et tilpasset sortiment. Evt. udarbejdes i stedet et fælles udbudmateriale til brug ved lokale udbud. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 3 / 91

4 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 1810 Kontormøbler og skrivebordsbelysning 1,7 Mkr. 15, skal behandles sammen med Der er en FM-aftale, der løber til ultimo 2014 eller 2016, og der er indgået ny SKI-aftale pr Mange leverandører uden aftaler skyldes bl.a. behov for suppleringskøb. Forskellige leverandører/aftaler skyldes bl.a. at møbler skal tilpasses undervisningsmiljøet. Anbefaling: På kort sigt: FM-aftalen anvendes ved nyanskaffelser. SKIaftalen kan benyttes ved supplering fra leverandører på denne aftale. I forbindelse med udløbet af FM-aftalen undersøges muligeheden for et fælles udbud med passende variation. Viser dette sig ikke hensigtsmmæssigt, udabejdes et fælles udbudsmateriale til lokale udbud, som gennemføres af de enkelte 'er. BYG Først Fælles KS 1850 Øvrige inventar, møbler og lamper 7,0 Mkr. 9,8 Se bemærkninger under BYG Først Fælles KS 2210 Køkkeninventar og -udstyr 0,8 Mkr. 2,8 Knap halvdelen af indkøbet sker uden for aftale. Anbefaling: Indkøb bør ske via SKI, evt. efter miniudbud. Ved nyindretning overvejes særlige udbud. BYG Lokal SKI/FM 4100 Bygningsdrift / -vedligehold inklusive byggematerialer 83,3 Mkr. 0,0 Kategorien er underopdelt i 4100a, 4100b og 4100c neden for. Volumen i alt 54,6 Mkr. BYG Nul FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 4 / 91

5 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 4100a Serviceaftaler 28,5 Aftaledækningen er lav, og der bruges ingen fælles aftaler. Der er tale om mange forskellige specialer. Service behøver ikke at blive købt hos oprindelig leverandør. Der er indgået en SKI-aftale for elevatorservice, BYG Først Fælles KS Anbefaling: Sammen med bygningsudvalget laves en liste over specialer, og det vurderes, hvilke det vil være relevant at udbyde ved fælles udbud med regionale delaftaler, og/eller ved udarbejdelse af et fælles udbudsmateriale, som kan anvendes til lokale udbud, hvor det er mest hensigts-mæssigt. (Tentativ liste: Elevator, el-anlæg, CTS, varme, ventialation, alarm, automater,...) I mellemtiden konsoliderer hvert lokale aftaler inden for specialer og lokationer. 4100b Håndværkerydelser 20,2 Området er karakteriseret ved mange leverandører, bl.a pga. fagopdeling, og behov for lokalt kendskab og tilkald. Heraf følger delvist også, at der kun er lokale aftaler eller køb uden aftaler. BYG Først Fælles KS Anbefaling: Sammen med bygningsudvalget laves en liste over håndværksfag og det vurderes, hvilke det vil være relevant at udbyde. Der udarbejdes et fælles udbudsmateriale, som kan anvendes til lokale udbud, hvor det er hensigtsmæssigt. (Tentativ liste: El, VVS, Snedker/tømrer,..) I mellemtiden konsoliderer hvert lokale aftaler inden for specialer og lokationer. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 5 / 91

6 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 4100c Øvrig bygningsdrift 5,9 Denne underkategori er ubetydelig. Derfor ingen anbefalinger Rengøringsydelser 36,2 Mkr. 36,1 Der er mange (lokale) leverandører, og en del indkøb uden aftale. BYG Nul Ingen BYG Først Fælles KS Anbefaling: Der laves og vedligeholdes et fælles udbudsmateriale til lokale udbud. De enkelte 'er søger at konsolidere egne aftaler inden for hvert og by Vagt og sikring 18,6 Mkr. 8,6 Der er indgået en ny FM-aftale pr Der er et potentiale for bedre priser ved at skille ydelserne ad (kontrolcentral, rundering, ) BYG DernæstFælles Anbefaling: På kort sigt bør alle anvende FM-aftalen. I forbindelse med udløb af FM-.aftalen bør overvejes et fælles udbud. Ydelserne bør opdeles som anført, og for hver ydelse laves fælles udbud med geografisk opdeling. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 6 / 91

7 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet IT 1605 IT storage 1,6 Mkr. 3,8 12,1 Der er udbredt anvendelse af SKI eller FM. Devoteam vurderer, at der kun er marginale forskelle på priserne ved SKI og FM. Anbefaling: I fællesskab undersøges om der er grundlag for fælles miniudbud inden for FM (kræver et samlet købsvolumen over 1 Mkr.) IT servere 6,5 Mkr. 4,0 3,0 Gennemgående anvendes SKI-aftaler. Devoteam vurderer, at der kun er marginale forskelle på priserne ved SKI og FM. IT IT Først Fælles Lokal SKI/FM Anbefaling: Der bør fortsat indkøbes på SKI eller FM PC Arbejdsstationer 12,3 Mkr. 24,2 21,9 I vidt omfang anvendes SKI, som udløber i IT Devoteam har i projekt Fælles It opgjort, at der medgår interne personaleomkostninger for ca. 26 mio. kr. til håndtering (indkøb, klargøring, support og vedligehold) af PC er. Devoteam vurderer, at der vil kunne opnås betydelige besparelser ved samlet anskaffelse af hardware og håndtering. Først Fælles Anbefaling: Der forberedes et fælles -udbud i 2014, hvor PCanskaffelsen suppleres med en option om håndtering og service fra leverandøren, evt. kombineret med operationel leasing. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 7 / 91

8 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 1640 IT Netværkskomponenter - hardware 6,0 Mkr. 8,3 5,1 Området er inhomogent og af begrænset størrelse. SKI er mest udbredt, men FM angives af give bedre priser. Anbefaling: hvert undersøger, om FM er bedre end SKI i forhold til konkrete behov IT udstyr i øvrigt 20,8 Mkr. 2,7 Området er inhomogent. Estimatet ud fra C-tal er ikke repræsentativt. Der anvendes SKI eller egne aftaler. IT IT Lokal SKI/FM Lokal Ingen Anbefaling: Hvert undersøger, om man kan anvende SKI eller egne aftaler i større omfang IT Software og -licenser 28,2 Mkr. 34,7 Af det samlede volumen udgøres ca. 20 Mkr. af licenser til fællesstatslige systemer, SIS og Microsoft. Omkostningerne til øvrige licenser er i vidt omfang bestemt af de systemvalg, der er truffet (kommunikations- og læringsplatfom, dokumenthåndtering mv.) IT DernæstEgne Anbefaling: It-cheferne gennemgår den del af systemporteføljen, der ikke er omfattet af tvangs- eller undervisningssektorlicenser, og vurderer om der vil være besparelsesmuligheder ved fælles aftaler om systemer, der anvendes af flere. Hvert bør undersøge, om styringen af enkeltbrugerlicenser er tilstrækkelig effektiv. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 8 / 91

9 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 1750 AV udstyr 8,1 Mkr. 11,1 8,9 Der er kommet en ny FM pr. 1/ Anbefaling: Den nye FM vurderes nærmere, og det besluttes, om det vil være hensigtsmæssigt at iværksætte et fælles udbud af AV-udstyr med sigte på en fælles -aftale. IT Først Fælles 5410 Telefoni 4,9 Mkr. 5,1 9,5 Området er dækket af SKI eller FM. Der kommer ny FM 1/ IT Lokal SKI/FM Anbefaling: Hvert sammenligner priser på SKI og den nye FM, set i fohold til lokale behov Telefon- og omstillingsanlæg 0,1 Mkr. Inkl. i ,1 Området er meget lille. Ingen anbefalinger. IT Lokal Ingen 5440 Datakommunikation 14,1 Mkr. 5,8 Området er præget af mange leverandører og lav compliance i forhold til aftaler. IT Lokal SKI/FM Anbefaling: Hvert gennemgår abonnementer og søger at samle under FM eller SKI, alt efter hvad der giver de bedste priser i forhold til lokale behov Mobilbredbånd 0,0 Mkr. 0,1 Der er kommet en ny FM 1/ Området skal vurderes sammen med 5410 Telefoni og 5460 Hjemmearbejdspladser. IT Lokal SKI/FM FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 9 / 91

10 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 5460 Hjemmearbejdspladser 1,7 Mkr. 2,3 Området er relativt lille. Der angives at være gevinst ved FM. Anbefaling: Omprådet er lille, men der kan muligvis være udbytte af at gennemgå abonnementer og undersøge, om der er en fordel ved at skifte til FM IT Driftsydelser 21,8 Mkr. 10,3 Omkostningerne er i vidt omfang bestemt af de valg af systemer med tilhørende drift, der er truffet. En besparelse på området vil bero på harmonisering af 'ernes systemvalg, evt. efterfulgt af fælles udbud. IT IT Lokal SKI/FM DernæstEgne Anbefaling: It-cheferne gennemgår systemporteføljen og vurderer om der vil være besparelsesmuligheder ved fælles aftaler om systemer, der anvendes af flere IT Konsulenter 22,5 Mkr. 13,8 10,0 Området er præget af mange små (sitautionsbestemte) opgaver med beløb, der falder under udbudsgrænserne. Besparelsesmuligheder ligger i givet fald ved at sikre effektive konsulentydlelser. IT DernæstEgne Anbefaling: Indkøbsnetværket udarbejder en fælles tjekliste/vejledning om "den gode konsulentkontrakt" og samarbejde med konsulenter, som hjælp til at sikre mest muligt udbytte for pengene. Tjeklisten/vejledningen tilpasses de enkelte områder, herunder it-området. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 10 / 91

11 Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet 6300 Øvrige IT-tjenesteydelser 7,4 Mkr. 1,3 Ingen anbefalinger IT Lokal Ingen I alt sum/antal af viste 70,3 374, *) Estimaterne er baseret på C's forbrug 2012 divideret med 14% **) Tallene stammer fra kortlægningen i forbindelse Fælles It-projektet. It-kortlægningen har endvidere vist, at der i tilslutning til anskaffelsesomkostningerne under 1620 anvendes ca. 26,4 Mkr. i personaleudgifter til håndtering af anskaffelser, udrulning etc. ***) Tallene stammer fra kortlægningen af aftaler og compliance. Der er kompenseret for manglende tal fra Sj ved at antage, at Sjudgør 11% af det samlede volumen. Der kan forekomme andre udeladelser i forbrugfstallene. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen Opsamling og anbefalinger :05 11 / 91

12 Generelt Indkøb Indkøb (GEN) for indkøbskode 1710 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1710 Kopi- og multifunktionsmaskiner 7,8 Mkr. Kopimaskiner, multifunktionsmaskiner mv. Inklusive serviceaftaler - også serviceaftaler indeholdende tonere. Alle maskiner, som er omfattet af den fælles indkøbsaftale vedr. kopi- og multifunktionsmaskiner samt substituérbare maskiner. Også multifunktionsmaskiner som anvendes som netværksprintere. Ikke mindre printere, der er omfattet af kategori 1630 Kommentarer Compliance Compliance er kun sporadisk vurderet, men da området synes at være centralt styret formodes der relativ høj compliance Priser Besparelser Andet Der synes ikke at være generelt potentiale for flere besparelser Der synes ikke at være generelt potentiale for flere besparelser Der er en ny FM aftale for multifunkionsmaskiner pr. 1/ Aftalegrundlag Aftaleanvendelse Syd Aftalegrundlag/-leverandør Type Obl. Evt. omsætning på Udløb Vurdering af compliance (x,x Mkr.) Vurdering af priser Esbjerg: Konica Minolta serviceaftale 2013 SKI Ja ? 100 Fast pris pr. h/v og farve kopi Esbjerg: canon serviceaftale SKI Ja Forlænges 0, Fast pris pr. h/v og farve årligt kopi Esbjerg: Konica Minolta SKI Ja forlænges 0, Fast pris pr. h/v og farve serviceaftale årligt kopi Samlet vurdering af gevinstpotentiale Ingen - ny god aftale. Ingen. Maskinen er købt, og prisen dækker servicekontrakt Når der indkøbes nye maskiner, kan der aftales billigere kopipriser. Haderslev (østkysten) Samlet vurdering 0,220 Vi indgår nye aftaler, da vi i 2013 afvikler leasingkontrakter FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 12/91

13 C Generelt Indkøb De lage Landen Finans Egen ,4 Konica FM 2 år 0,3 Ricoh, Xerox og Atea Egen/F M 2 år 0,1 Andet 0,1 Samlet vurdering 0,9 Konica Minolta aftale SKI Ja ,4 100% 3% 3% Lillebælt Sjælland COMM2IG ApS Ingen Nej 0,006 Enkeltstående indkøb Samlet vurdering 1,406 Xerox A/S FM Ja 1 år Samlet vurdering 0 Der indkøbes principielt ikke små printere VIA N Fincard Systemer (kortlæsere) egen ja Ny ski aftale pr. 1. januar 2013 FM aftalen er ikke tilsluttet, da VIA ikke mener, maskinerne lever op Xerox A/S FM dec Kan ikke vurderes til kravene. Canon Danmark A/S SKI apr Océ-Danmark a/s SKI apr Ricoh Danmark A/S SKI apr Sharp Center Århus SKI apr Konica Minolta SKI apr Samlet vurdering K Konica Minolta Egen Ja Er udløbet Høj 0% Samlet vurdering Metropol xerox FM ja gode minimale Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 13/91

14 Generelt Indkøb Indkøb (GEN) for indkøbskode 1920 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1920 Kontorartikler 4,9 Mkr. Kuglepenne, blokke, konvolutter (ej fortrykte), brevordnere, ringbind, kalendre, labelmaskiner, navneskilte, laseretiketter, pengekasser, whiteboardtavler, diktafoner, diktérmaskiner, etiketprintere og etiketter, kongresmærker, konvolutter, stempler, arkiv- og hængemapper, batterier til kontorbrug, strimmel- og lommeregnere, bord- og gulvventilatorer, makuleringsmaskiner mv. Alle varer omfattet af den fælles aftale vedr. kontorartikler samt substituérbare varer. Kommentarer Compliance Compliance er varierende, men ikke høj. Priser Ny aftale for VIA, N og L har givet bredere sortiment, men ikke nødvendigvis besparelser Besparelser Andet Der synes at være et forbedringspotentiale ved højere compliance og/eller større brug af aftaler, evt. fælles for flere end 3 Aftalegrundlag/- leverandør Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Staples FM Ja (evt. 31/12-16) Evt. omsætning (x,x Mkr.) Total 0,43 (2012 tal) Mellem - men vi laver en del opfølgning for at komme op på HØJ Aftaleanvendelse Vurdering af compliance Vurdering af priser Meget gode priser. Produkter udenfor FM aftalen kan være dyrere, og her anvendes ScanOffice Samlet vurdering af gevinstpotentiale Da aftalen allerede er implementeret (forår 2012) og besparelsen derfor også er indarbejdet i budgettet, vil et øget gevinstpotentiale være afhængig af en hørere compliance. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 14/91

15 Syd ScanOffice Egen Ja Total 0,43 (2012 tal) Generelt Indkøb Denne leverandør anvendes kun i tilfælde, hvor Staples ikke kan levere varen - mellem compliance Priserne er konkurrencedygtige, men denne leverandør anvendes kun, hvor produktet ikke kan leveres på FM aftalen C Lillebælt Diverse andre leverandører Ingen Nej Total 0,43 (2012 tal) Samlet vurdering 0,000 Disse leverandører må ikke anvendes Der er besparelse. Hvis disse leverandører ikke anvendes og de 2 godkendte anvendes i stedet for. Lyreco Danmark SKI ,3 middel Staples statsaftale Reduktion 10% Bording A/S SKI ,1 middel Andet 0,3 Samlet vurdering 0,7 Lyreco Ja 2015 m/ 0,9 93% 3% 3% mulighed for option 1x12 mdr Jydsk Stempelfabrik Ingen Nej Enkeltstående indkøb 25% prisgevinst kan forventes Sjælland VIA Samlet vurdering 0,9 Stables Danmark ApS FM Ja 4 år Samlet vurdering 0 Staples FM Ja ,4 Lav: under 50% Hamelin Ingen Nej 0,1 Lyreco Ingen Nej 0,1 KD Kontor & Emballage Ingen Nej 0,1 Staedtler Ingen Nej 0,1 Samlet vurdering 1 Priserne ved udbuddet ligger nogenlunde på samme niveau som tidliger, men større bredde i produkterne Ny aftale er indgået 1. januar 2013 i forbindelse med EU udbud, hvor 3 ere gik sammen FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 15/91

16 Generelt Indkøb N K Redoffice Aalborg A/S K Lyreco Danmark A/S K Kontor & Papir Ingen Ingen Ingen Samlet vurdering Lyreco Egen Nej udløber 2014 vurderes hver andet år 0,48 fair lille Området er udbudt i -regi. Aftaledækket i perioden , med option på yderligere 1 x 12 mdr. Tovholder på udbud var VIA. Metropol Bording 0,1 Andet 0,07 muligvis besparelse ved at samle mindre leverandører ca Samlet vurdering 0,65 Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 16/91

17 Generelt Indkøb Indkøb (GEN) for indkøbskode 1950 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1950 Bøger, tidsskrifter, licens 43,9 Mkr. Aviser, bøger blade, artikler mv., abonnement på aviser, periodika, tidsskrifter mv., TV- og radiolicens Kommentarer Compliance Compliance er kun sparsomt belyst Priser Besparelser Der synes ikke at være besparelser på priser Der synes at være potentiale for besparelser på admninistration Andet Der bør arbejdes med at reducere den administrative belastning Aftalegrundlag/- leverandør Aviser Aftalegrundlag Type Obl. på Aftaleanvendelse Evt. Udløb omsætning (x,x Mkr.) Vurdering af compliance Vurdering af priser Ab. købes hovedsageligt gennem Prisen er god landsdækkende aftale "Avisen i undervisningen" Samlet vurdering af gevinstpotentiale Rationalet ligger i at samle administrationen af alle abonnementer et sted. Tisskrifter Vi har i 12 indkøbt alle abonnementer direkte hos leverandøren. I 13 er der der indgået en egen aftale med LM Information Delivery. Vi vil samle administrationen af vores tss. der. LM skal have et administrationsgebyr, som vurderes rimeligt Det største gevistpotentiale ligger i den øko. adm. LM overtager ab., og dermed også alle de enkelte faktureringer. Vi får 4-8 fakturaer årligt fra LM. Her er et rationale fremadrettet, for aftalen starter på biblioteket, men hensigten er at få alle institutionens ab. ind i aftalen. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 17/91

18 Syd Bøger Generelt Indkøb I 2012 købte vi bøger decentralt hos lokale boghandlere og Syddanmarks egen boghandel. Fra 13 laver vi samlet indkøb til bibliotekerne, hvilket minimerer faktureringsomkostningerne Måske kan en aftale reducere priserne en smule. Gevinstpotentialet ligger i en reduktion af omkostninger ved en forenklet arbejdsgang Licenser - elektroniske tss. mv. Licenser køber vi hovedsageligt gennem DEFF - Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Bedst mulige forhandlede priser CFU Landsforening (bøger) Ja 0,4 100 God rabatordning Kun CFU Udlånssamling CFU Ingen Nej 1 Høj Kun CFU Samlet vurdering 1,400 Gyldendal Egen 1,4 Konkurrenceudsat 5% reduktion, dog vanskeligt Saxo.com Aps Egen 0,7 Konkurrenceudsat med de enkelte leverandørers Ingen C Lillebælt Sjælland Lindhardt og Ringhof Forlag Egen 0,7 Ikke konkurrenceudsat specialer Rosinante&CO Egen 0,7 Ikke konkurrenceudsat Biblioteksmedier A/S Egen 0,6 Høj Dansk Biblioteks Center Egen 0,6 Ikke konkurrenceudsat English Center Egen 0,2 Andet 2,0 Samlet vurdering 6,9 Biblioteksmedier SKI Nej Samlet vurdering 0 VIA 750 leverandører i 2012 Ingen Samlet vurdering Tror ikke der er meget at hente, da forlagene styrer priserne, nogle bøger købes direkte hos udgiver. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 18/91

19 Generelt Indkøb N Metropol Swets 0,2 Uni-C 0,1 Dansk Bibliotekcenter 0,1 Biblioteksmedier 0,929 SL Books/SL fonden 0,463 Enalyzer Software A/S 0,129 Rosendahl-Schultz 0,28 Timemanagement System 0,25 Rosendahl bogtryk 0,992 Biblioteksstyrelsen 0,9 gyldendal 0,1 Samlet vurdering 4,443 Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 19/91

20 Generelt Indkøb Indkøb (GEN) for indkøbskode 4210 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 4210 Trykkeri-, kopi- og printydelser 40,0 Mkr. Køb af tryk, kopi og print hos interne og eksterne leverandører, kopiafgift, Copy Dan afgifter, makulering, fortrykte kuverter, fortrykt brevpapir, plakater, visitkort, egne foldere, magasiner, publikationer, bøger mv. Repro, sats, korrektur, indbinding, grafiske ydelser mv. Alle varer og ydelser indeholdt i forpligtende indkøbsaftale samt substituérbare varer og ydelser. Kommentarer Compliance Compliance ser ud til at være jævnt høj (dog ikke beslyst for alle) Priser Der synes at være et potentiale ved bedre aftlaler (som er søgt høstet af VIA og N) Besparelser Erfaringerne fra VIA synes at vise et potentiale for besparelser i størrelsesordenen 30% ved bedre aftaler for øvrige Andet Syd Aftalegrundlag/- leverandør Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) Vurdering af compliance Aftaleanvendelse Vurdering af priser Copydan Tekst og node og Ja 2,652 Ny aftale aftalt i Fast pris pr. STÅ for alle billedkunst 2013 uddannelser Copydan AVU medier Ja Incl. i ovenfor Der arbejdes på en Fast pris pr. STÅ for alle anførte beløb sektorløsning som uddannelser forventes at kunne træde i kraft Samlet vurdering af gevinstpotentiale God. Let at administrere God. Let at administrere P.E.Offset Egen Ja Ikke fastlagt 0,060 Mellem Volumen ikke stor nok til skarpere Ønskeligt kun at bruge denne priser leverandør Wind Grafisk Ingen Nej Ikke fastlagt 0,040 Vi arbejder på kun at bruge P.E.Offset Samlet vurdering 2,752 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 20/91

21 Generelt Indkøb C Lillebælt Sjælland VIA Copydan JA 4,1 100% Bording SKI JA 0,7 Høj OK Konica FM JA 0,3 Høj OK Atea FM JA 0,2 Høj OK Ricoh Egen JA 0,1 OK Rosendals Print Design 0,1 Andet 0,7 Samlet vurdering 6,2 Red Zone Ingen Nej 0,1 75% ingen ved nuværende aftale Prisgevinst v/ en samlet rammeaftale på området One2One Ingen Nej 0,2 75% ingen ved nuværende aftale -"- Troldborg - design Ingen Nej 0,4 75% ingen ved nuværende aftale `-"- Bording Ingen Nej 0,2 75% ingen ved nuværende aftale `-"- Printfo Ingen Nej 0,2 75% ingen ved nuværende aftale `-"- Rosendahls FM Ja Prisgevinst - for tryk af kuverter og visitkort Samlet vurdering 1,1 Atea SKI Nej 1 copydan Samlet vurdering 0 Copy-Dan Egen Ja ,4 Høj Ricoh SKI Ja ,3 Xerox FM Ja ,3 Datagraf FM Ja ,3 LaserTryk Ingen Nej 0,2 GP Tryk FM Ja ,2 Clemenstrykkeriet Ingen Nej 0,3 Akaprint Ingen Nej 0,1 Sagio Egen Ja 0,1 Chronografisk Ingen Nej 0,1 Konica Minolta SKI Ja ,1 Océ SKI Ja ,1 Besparelse vurderet til ca 30 % i forbindelse med det gennemførte udbud Trykkeriydelser - Ny aftale er indgået 1. august 2013 i forbindelse med EU udbud, hvor 2 ere gik sammen Andet - andre leverandører 0,4 Samlet vurdering 9 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 21/91

22 N Metropol K Copydan K Prinfo Ingen K Grafisk Hus Ingen Løgstør A/S K ak print Ingen ( ) K Dafolo finans Ingen K Formula A/S Ingen Ingen K Print 2 rama ApS K Vester Kopi Ingen Samlet vurdering Xerox 0,13 Bording a/s 0,3 Samlet vurdering 0,43 Generelt Indkøb Området er udbudt i -regi. Aftaledækket i perioden , med option på yderligere 3 x 12 mdr. Tovholder på udbud var VIA. Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen GEN :05 22/91

23 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 1150 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1150 Elektricitet 30,8 Mkr. Elektricitet (netafgift, elafgift mv.) Kommentarer Compliance Centralt styret indkøb. Høj compliance Priser Intet at spare Besparelser Intet at spare ift. nuværende praksis Andet Aftalegrundlag Aftaleanvendelse Aftalegrundlag/- leverandør Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) Vurdering af compliance Vurdering af priser Samlet vurdering af gevinstpotentiale Syd Energi Net A/S Ja 2,747 Høj Syd C ELRO SKI Ja 0,605 Høj SKI mini udbud Energi Danmark Ja 0,419 Høj Tre For Ja 0,329 Høj Sygehus Sønderjylland Ja 0,174 Høj betales via lejeaftale med Sygehus Sønderjylland Samlet vurdering 4,274 Dong Energi A/S Egen ,7 Høj Der forhandles Seas-NVE Strømmen A/S SKI ,7 Høj OK Lokalt bestemt Energi Hillerød Egen ,3 Høj OK Lokalt bestemt Scanenergi A/S SKI ,2 Høj OK Lokalt bestemt Københavns Energi A/S Egen ,1 Høj OK Lokalt bestemt Fællesaftale for alle er på vej Samlet vurdering 4,0 Der foreligger aftaler vedr Mæglingsaftale med Nordisk Energipartner frem til 31/ FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 23/91

24 Lillebælt Sjælland VIA Nordisk energipartner A/S Bygningsdrift Indkøb AO Ja dec % 0,20% 100% Netafgift, elafgift Anden 1,3 Samlet vurdering 2,3 Scanenergi A/S, SKI Ja 3 år rammeaftale Samlet vurdering 0 50% fast pris og 50% spotpris pt. ville der være billigere at alt var på spotmarkedet. Scan energi A/S SKI Ja dec % Energi midt A/S (fra 2016) SKI ja dec-17 Gevinsten afhænger af markedet, skat og afgifter Nedenstående er distibution og afgifter NOE egen NRGI egen høj OK intet, er lokalt bestemt Energi Viborg egen høj OK intet, er lokalt bestemt SEAS (fri handel) egen høj OK intet, er lokalt bestemt Ikast værker egen høj OK intet, er lokalt bestemt Verdo-Randers egen høj OK intet, er lokalt bestemt Vestforsyning egen høj OK intet, er lokalt bestemt Energi midt egen høj OK intet, er lokalt bestemt Nordvestjysk Elforsyning egen høj OK intet, er lokalt bestemt Udgifter afholdt i lejemål egen Thisted kommune egen Norddjurs kommune egen Midtjydsk Skoleog kulturfond egen Ref. Af energiafgifter egen Andet Samlet vurdering FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 24/91

25 K Energi Nord A/S Bygningsdrift Indkøb AO Ja Høj 0% Ingen gevinstpotentiale. Er udbudt i forbindelse med UVM Fælles Indkøbsprojekt Aftaledækket frem til 2017 i samarbejde med Energipartner A/S. N K NOE Energi A/S K Nordisk Energipartner A/S K Energi Danmark A/S AO Ja Høj 0% Ingen gevinstpotentiale. Er udbudt i forbindelse med UVM Fælles Indkøbsprojekt Aftaledækket frem til 2017 i samarbejde med Energipartner A/S. AO Ja Høj 0% Faciliterer UVM Fællesindkøbsprojekt 2010 med efterfølgende forlængelse. AO Ja Høj 0% Ingen gevinstpotentiale. Er udbudt i forbindelse med UVM Fælles Indkøbsprojekt Aftaledækket frem til 2017 i samarbejde med Energipartner A/S. Samlet vurdering Københavns Ingen Ja 0,3 fair minimal Energi Dong Energi Sales Ja 3,2 største er udbudt via, så må vurdere besparelsen Metropol Noe Energi Ja 0,8 største er udbudt via, så må vurdere besparelsen Region Ingen 0,3 Kan ikke forhandles, men opsagt Hovedstaden Samlet vurdering 5 Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 25/91

26 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 1210 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1210 Rengørings- og forbrugsartikler 5,4 Mkr. Rengøringsmidler, rengøringsrekvisitter, rengøringsvogne, affaldsposer og sække, håndhygiejne såsom håndsæbe, aftørringspapir såsom toiletpapir, køkkenrulle, håndklædeark, borddækning og engangsservice (til tekøkkener og lignende) samt fødevareemballage (til tekøkkener og lignende) mv. Alle varer, som er omfattet af den fælles indkøbsaftale vedr. rengørings- og forbrugsartikler samt substituérbare varer. Kommentarer Compliance Generelt ansat til Høj, bortset fra på VIA Priser Der ses at være et potentiale ved skift af aftaler Besparelser Der ses at være et potentiale ved skift af aftaler Andet Der bør også ses på teknologi (dispensere), der kan reducere forrbug og affaldsmængder Syd C Aftalegrundlag/- leverandør Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) Abena FM Ja 2014(2016) 1,0 Høj (budget 2013) Samlet vurdering 0 Vurdering af compliance Vurdering af priser Forventet besparelse på 30% Aftaleanvendelse Samlet vurdering af gevinstpotentiale Vi har indgået aftale og forventer at spare kr. årligt Multiline SKI JA 1 år 0,65 95% 10% 10% Som følge af skift fra SKI til FM aftale Andet 0,05 Lillebælt Sjælland Samlet vurdering 1 Multiline SKIF Ja sep-14 0,8 90% Prisgevinst ved brug af den fælleskommunale aftale Ecolab ( sæbe til opvaskemaskiner i kantiner) Nej 0,02 Ingen nuværende aftale Der indkøbes til priser Jf Multiline SKI aftale Samlet vurdering 0,82 Abena A/S FM Ja 2 Samlet vurdering 0 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 26/91

27 Bygningsdrift Indkøb VIA N Polyvision Ingen lav Stark Risskov Ingen lav Vorup Tømmerhandel Ingen lav STARK Ingen lav Svømmehal/S. Sørensen Ingen lav RengøringsgrossistenIngen lav StøvsugerService Ingen lav Nortec System A/S Ingen lav Papyrus A/S ingen lav Powerclean Ingen lav Engangsservice/Multi SKI Line ja dec høj Rengøringsmaskiner/Toprent SKI ja dec høj Rengøringsmidler/Polisan SKI ja dec høj Aftørringspapir/Abena SKIA/S ja dec høj Specialprodukter/ Care Repair Egen høj reng+papir/stadsi ng ingen høj Samlet vurdering K Clean Egen Ja 6. mdr s Høj Under analyse. Care opsigelse K Egen Ja Konkurs Høj Under analyse. Redoffice Aalborg A/S K Egen Ja Ingen Høj Under analyse. CC&CO/Living Office K OLF Egen Ja Enkelt Ikke relevant er anvendt Ingen gevinstpotentiale. STADSING anskaffelse til gulvvaskemaskine K Egen Ja Ingen Høj Under analyse. SKOVBO-REN K Abena Ingen Ikke relevant Under analyse. A/S K Papyrus Ingen Ikke relevant Under analyse. Ny 4 årig forpligtigende SKI aftale indgået pr. jan små priser, men sortimentet er småt K Ingen Ikke relevant Under analyse. Mentzler.com Samlet vurdering FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 27/91

28 Bygningsdrift Indkøb MultiLine A/S stoppet 0,3 Sort til hvidt Anden Nej 0,68 Metropol har ny leverandør for 2013 med nylig forhandlede Metropol rengøring stoppet priser, så der vurderes ikke at kunne spares her. Samlet vurdering 1 Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 28/91

29 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 1810 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1810 Kontormøbler og skrivebordsbelysning 1,7 Mkr. Kontorstole, skriveborde, reoler, mødeborde- og stole, opbevaringsmøbler, skrivebordslamper, stumtjenere mv. Alle møbler omfattet af den fællesstatslige aftale vedr. kontormøbler mv. samt substituérbare møbler. Kommentarer Compliance Angives at være høj, undtagen ved VIA Priser Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Besparelser Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Andet Der bør arbejdes med rammeaftaler, der giver mulighed for valg af forskellige møbler - møbler er en del af undervisningsmiljøet. Det skal være muligt at indkøbe suppleringer. Syd Aftalegrundlag/- leverandør Scan Office FM Ja 31/12/14 ( evt. 31/12-16) EFG Bondo FM Ja 31/12/14 ( evt. 31/12-16) Evt. omsætning (x,x Mkr.) Se nedenfor Høj Se nedenfor Høj Konkurrencedygti ge priser, som vi ikke kan opnå ved egne udbud. Konkurrencedygti ge priser, som vi ikke kan opnå ved egne udbud. Højer Møbler SKI Ja Se nedenfor Høj Konkurrencedygti ge priser, som vi ikke kan opnå ved egne udbud. EFG Bondo SKI Ja Se nedenfor Høj Konkurrencedygti ge priser, som vi ikke kan opnå ved egne udbud. Total for 1810 og 1850 Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb 2,2 (2012 tal) incl. kategori 1850 Vurdering af compliance Vurdering af priser Aftaleanvendelse Samlet vurdering af gevinstpotentiale En organisationsændring har medført en central styring af indkøb af al inventar m.m. Herunder indførelse af fælles standarder for hele institutionen. En organisationsændring har medført en central styring af indkøb af al inventar m.m. Herunder indførelse af fælles standarder for hele institutionen. En organisationsændring har medført en central styring af indkøb af al inventar m.m. Herunder indførelse af fælles standarder for hele institutionen. En organisationsændring har medført en central styring af indkøb af al inventar m.m. Herunder indførelse af fælles standarder for hele institutionen. Samlet vurdering 0 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 29/91

30 Bygningsdrift Indkøb C Flexform/Stolpehuset SKI 0,2 Høj 10% kan opnås Statsaftale Andet 0,1 Samlet vurdering 0 Møbler SKI Ja mar-17 Delaftale. 01 SKI Ja mar-17 1,4 95% kontormøbler, delaftale 05 undervisningsmøbler Delaftale 02 kantine og SKI Ja mar-17 0,002 95% loungemøbler Delaftale 05 Undervisningsmøbler SKI Ja mar-17 95% Lillebælt Kontormøbler mv. FM Ja m/ mulighed for 2x 12mdr. Option 0,12 90% 0,50% 0,00% Sjælland Kinnarps / SKI Ja 1,8 100% 1% 1% koordinering købssaftale DBS Dansk Belysnings SKI Nej feb-14 0,03 50% 3% 2% Service delaftale 05 Lemvigh-Müller SKI Nej feb-14 0,05 50% 3% 2% delaftale 05 Samlet vurdering 3,402 Holmris DK FM Ja 4 år Scan Office A/S FM Ja 4 år EFG Bondo A/S FM Ja 4 år Samlet vurdering 0 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 30/91

31 Bygningsdrift Indkøb VIA N kontorstole/ Stokke Center Ingen dec lav for høje Friis & Moltke A/S ÅrhusIngen lav for høje ROPOX A/S Ingen lav for høje Jesper Thams Design & Ploster Ingen lav for høje Scan Office ApS FM ja dec høj Super gode Lundgaard Ingen lav for høje 7`stole/EFG BONDO A/S ingen dec lav for høje Kinnarps FM ja dec lav Super gode Aj Produkter ingen lav for høje Højer Møbler SKI lav ok Borde/Poul Thomsen Entreprise ingen lav for høje bordplader/ramsing+r amsing ingen lav for høje Bordplader/Tømrer & Co ingen lav for høje Trævarerfabrikkernes udsalg ingen lav for høje glasvæg/lundgaard ingen lav for høje BCI lav for høje Samlet vurdering K Kontor & Papir Egen Ja Ingen Høj Ca. 5-10% ifølge Rambøll Rapport af 10/2012 ved defination af sortiment og udbud. K Scan Office Egen Ja Ultimo Høj Ca. 5-10% ifølge Rambøll Rapport af 10/2012 ved defination Apsa af sortiment og udbud. Samlet vurdering Metropol Fleksform EU Nej intet udløb 3 fair lille besparelse Ny FM aftale pr. 1. januar 2013 tilsluttet Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 31/91

32 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 1850 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 1850 Øvrige inventar, møbler og lamper 7,0 Mkr. Arkiv- og lagermøbler, lænestole, sofaer, øvrige kantinemøbler, specialmøbler, gulv- og loftslamper, tæpper, postkasse, Kommentarer tøjstativ, havemøbler, vægaskebæger, leje/køb af kunst Compliance og udsmykning mv. Angives ikke systematisk Priser Besparelser Andet Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Der bør arbejdes med rammeaftaler, der giver mulighed for valg af forskellige møbler - møbler er en del af undervisningsmiljøet. Det skal være muligt at indkøbe suppleringer. Syd Aftalegrundlag/- leverandør Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) Vurdering af compliance Bo Bedre Anden Nej Del af 1810 Der er central styring på sådanne indkøb, så disse leverandører anvendes kun, hvor det ikke er muligt at bruge FM og SKI aftalerne. Det er derfor ikke relevant at vurdere compliance Reick Anden Nej Del af 1810 Der er central styring på sådanne indkøb, så disse leverandører anvendes kun, hvor det ikke er muligt at bruge FM og SKI aftalerne. Det er derfor ikke relevant at vurdere compliance Aftaleanvendelse Vurdering af priser Unikakøb og suppleringskøb til eksisterende møbler/systemer. Vi får altid rabat, men det vurderes udfra den konkrete forespørgsel Unikakøb og suppleringskøb til eksisterende møbler/systemer. Vi får altid rabat, men det vurderes udfra den konkrete forespørgsel Samlet vurdering af gevinstpotentiale Der er intet gevinstpotentiale, idet disse leverandører udelukkende anvendes, nå de gældende aftaler ikke kan bruges. Der er intet gevinstpotentiale, idet disse leverandører udelukkende anvendes, nå de gældende aftaler ikke kan bruges. FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 32/91

33 Bygningsdrift Indkøb SIS Anden Nej Del af 1810 Der er central styring på sådanne indkøb, så disse leverandører anvendes kun, hvor det ikke er muligt at bruge FM og SKI aftalerne. Det er derfor ikke relevant at vurdere compliance Samlet vurdering 0 Unikakøb og suppleringskøb til eksisterende møbler/systemer. Vi får altid rabat, men det vurderes udfra den konkrete forespørgsel Der er intet gevinstpotentiale, idet disse leverandører udelukkende anvendes, nå de gældende aftaler ikke kan bruges. C Hass/Berg A/S SKI ,3 Lav 10%, hvis "Andet" kan komme Gar-Tek transportmateriel Egen 0,1 ind under aftalen. Andet 0,5 Lillebælt Sjælland Samlet vurdering 1 Witre Ingen Nej 0,05 Enkeltstående indkøb Danfa Ingen Nej Enkeltstående indkøb Samlet vurdering 0,05 HassBerg A/S SKI Ja 4 år Samlet vurdering 0 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 33/91

34 Bygningsdrift Indkøb VIA N Stokke Center ingen lav AJ Produkter A/S ingen lav Fischer Danmark A/S ingen lav Light Partner ingen lav Poul Gade Skilte ingen lav Fjeldgaards kunsthandel lav Witre Danmark A/S ingen lav Selta Viborg ingen lav Galleri Humlum ingen lav Flexform/Stolehuset A/S SKI ja mar høj gode Sylvester Butiksindretning ingenaps lav Herning Pengeskabsfabrik ingena/s lav Brænderigården Horsens ingen lav HM-Gardinbusser ingen lav VinduesSnedkeren Nesline ingen lav Scan Office ApS EU ja mar høj gode Midtjysk Reoler A/S ingen lav Anton Balle A/S ingen lav Labmodul A/S ingen lav Skiltex ingen lav Lyrum kunst og rammer ingen lav Nordisk Skoletavlefabrik SKI middel EFG BONDO A/S SKI lav Kinnarps FM ja lav Damgård Jensen ingen lav BCI ingen lav Viborg Glarmester ingen lav Samlet vurdering Sammenlagt med 1810 Samlet vurdering 0 Ny SKI aftale indgået pr FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 34/91

35 Bygningsdrift Indkøb Metropol Farkitex 0,1 fair lille Flexform 2,5 fair meget lille andre Andet 0,5 varierende samling af mindre leverandører giver muligvis gevinst på Samlet vurdering 3 Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 35/91

36 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 2210 Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 2210 Køkkeninventar og -udstyr 0,8 Mkr. Køkkenmøbler, ovne, opvaskemaskiner, køleskabe, kasseapparater, gryder, potter, pander, service, bestik, krus, glas, fade, også service m. logo mv. Diverse forbrugsvarer - bagepapir mv. Ikke udgifter, der betales som udliciteret kantinedrinft - disse konteres kategori 5200 Kommentarer Compliance Compliance synes ikke at være et problem Priser Besparelser Andet Der synes at være potentiale på op til 10% ved indgåelse og anvendelse af aftaler Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Der er tale om ensartet udstyr, som man burde kunne enes om. Fælles aftaler med Brandt, KEN, Brønnum.? Aftalegrundlag/- leverandør Storkøkkenudstyr, køkkenartikler 10.2 Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) SKI mar-14 0,2 Vurdering af compliance Vurdering af priser Aftaleanvendelse Samlet vurdering af gevinstpotentiale Lillebælt Ken A/S Storkøkken Ingen Nej 0,015 Småindkøb og kantineindretning DCK Dansk Ingen Ja 0,01 10% 10% kontorcenter Samlet vurdering 0,2 FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 36/91

37 Sjælland VIA N Metropol Bent Brandt A/S SKI Ja 1 år Samlet vurdering 0 KEN Maskinfabrik A/Singen lav DETO Køkkener ingen lav Bygningsdrift Indkøb Automat-shoppen.dkingen lav 10% Alt i automater egen ja lav Merrild Coffee Systems ingen lav Brugsen ingen lav Multi-Line SKI høj gode 0 Ken Maskinfabrik ingen lav ISS SKI lav Kombi skilte ingne lav Dansk Grill&Catering ingen lav Air-consult ingen lav Ken Storkøkken ingen lav Bent Brandt SKI ja mar høj gode 10% Århus Hårde Hvidevarer egen lav RICOH ingen høj gode 0 Samlet vurdering K Bent Ingen Ikke relevant Begrænset Brandt as K Oluf Brønnum & Co. A/S Ingen Ikke relevant Begrænset K KEN Ingen Ikke relevant Begrænset Storkøkken K HDC Ingen Ikke relevant Begrænset Storkøkkenservice Samlet vurdering ingen store leverandører 0,16 varierende besparelse ved at samle leverandører FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 37/91

38 Bygningsdrift Indkøb Antages af være angivet i kr. Hvordan skal dette forstås? FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG :05 38/91

39 Bygningsdrift Indkøb BYG for indkøbskode 4100a Serviceaftaler Kategorikode Indkøbskategori Omsætningsestimat alle 4100 Bygningsdrift / -vedligehold inklusive byggematerialer 83,3 Mkr. Alle ydelser vedrørende bygningsdrift og -vedligehold, herunder serviceaftaler, vedligehold af elevatorer, el- og ventilationsanlæg, håndværkerydelser, gartnerydelser, byggematerialer mv. Kommentarer Compliance Aftaledækning er lav, og compliance synes at være generelt lav og ustyret. Priser Der synes at være potentiale på op til 10% ved indgåelse og anvendelse af aftaler Besparelser Der synes at være potentiale ved indgåelse og anvendelse af aftaler Andet Der er et potentiale for fælles aftaler. Man skal tænke i, at service ikke nødvedigvis skal leveres af den oprindelige leverandør Syd Aftalegrundlag/- leverandør Aftalegrundlag Type Obl. på Udløb Evt. omsætning (x,x Mkr.) Otis egen nej 0,02 JD Inglidsen egen nej 0,027 Berendsen egen nej 0,131 Olesen & Jensen egen nej 0,298 G4S egen nej 0,087 SE Big Blue egen nej 0,241 Aqua Line egen nej 0,028 Falck fra 2013 egen ja 0,21 høj Ny aftale pr. 1/9-13 Scantruck egen nej 0,002 RMG Inspektion egen nej 0,017 YIT A/S egen nej 0,325 Vurdering af compliance Aftaleanvendelse Vurdering af priser Samlet vurdering af gevinstpotentiale FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG 4100a :05 39/91

40 ABC Kantineautomater egen nej 0,01 Bravida egen nej 0,073 Samlet vurdering 1,469 Bygningsdrift Indkøb C Lillebælt Gladsaxe kommune 1,4 Høj Upåvirkelig København kommune 1,2 Høj Upåvirkelig Bornholm regionskommune 1,2 Høj Upåvirkelig PETEKNIK Egen 0,6 Høj God SEB / Datea 0,5 Frederiksberg Kommune 0,3 Høj D/K2 0,2 Andet 5,4 Samlet vurdering 11 Yit elevatorer Egen Ja 0,1 Aftalegrundlaget anvendes specifikt på uddannelsesinstitutionerne HJ ventilation Egen Ja 0,2 Aftalegrundlaget anvendes specifikt på uddannelsesinstitutionerne bravida Egen Ja 0,6 Aftalegrundlaget anvendes specifikt på uddannelsesinstitutionerne Schindler Egen Ja 0,05 Aftalegrundlaget anvendes specifikt på uddannelsesinstitutionerne Samlet vurdering 0,95 8% 8% 2% 8% FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG 4100a :05 40/91

41 Dan Group Alarm Nej 1 år AIA Kone elevator Nej 1 år Otis elevator Nej 1 år Schneider CTS Nej 1 år Klimavent Nej 1 år ventilation Glenco ventilation Nej 1 år Bygningsdrift Indkøb Sjælland G4S alarm Nej 1 år Vækst og miljø Nej 1 år grønne områder Guldager vandfiltre Nej 1 år ISS planteservice Nej 1 år indendørsplanter AV Center AV Nej 1 år Service Samlet vurdering 0 RMG inspektion ingen nej lav El:con ingen nej lav KEN maskinfabrik ingen nej lav Virklund ingen nej lav Tensid (all remove) ingen nej lav Window master ingen nej lav ISS ingen nej lav Bravida egen nej middel rimelige 10% TDC ingen nej lav Kidde ingen nej lav Thyssenkrupp ingen nej lav Chrisal ingen nej lav Guldager ingen nej lav Schindler Elevator ingen nej lav FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG 4100a :05 41/91

42 Bygningsdrift Indkøb VIA Systek ingen nej lav Falck egen nej middel rimelige 10% Siemens egen nej middel rimelige 10% Dominus Energisystemer egen nej middel rimelige 10% Airteam ingen nej lav Pestguard ingen nej lav Hinz ingen nej lav Besam ingen nej lav Mortalin ingen nej lav MECON ingen nej lav G4S egen nej middel rimelige 10% PM energi ingen nej lav Eurofins ingen nej lav Kommunerne ingen nej lav OR ventilation ingen nej lav Arne Hald ingen nej lav Tyco Fire Integrated Solutions ingen nej lav Århus El teknik ingen nej lav LabVest ingen nej lav Tensid ingen nej lav Sanistål ingen nej lav Brøndum ingen nej lav Atlet ingen nej lav Tormax ingen nej lav Crawford ingen nej lav Århus Kommune ingen nej lav Krüger Aquacare ingen nej lav KONE ingen nej lav DBI ingen nej lav KIBO ingen nej lav Rentokil ingen nej lav FL-# v4-Opsamling_og_anbefalinger -indkøbsscreeningen BYG 4100a :05 42/91

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Anbefalinger fra workshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013 i Odense Version

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 18. juni 2014 1 INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 2 18. juni 2014 Dagens program 13.00-13.15 Velkomst 13.15-14.00 Institutionernes muligheder

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

Notat om udbud. Status på udbud og indkøbsaftaler på dagtilbudsområdet. Baggrund

Notat om udbud. Status på udbud og indkøbsaftaler på dagtilbudsområdet. Baggrund Notat om udbud Status på udbud og indkøbsaftaler på dagtilbudsområdet 21. maj 2014 Dok.nr.: 2014/0014164-4 Baggrund Frederiksberg Kommune er som offentlig organisation forpligtet til at gennemføre udbud

Læs mere

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 1 Forpligtende aftaler Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 2 Forpligtende aftaler overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Side 1 af 6 Indledning Fællesudbud Sjælland (FUS) har i 2015 sat fokus på kommunernes anvendelse af FUS aftalerne. Indkøbsfællesskabet

Læs mere

SKI-aftale Tilslutning Bemærkninger 50.05. Ja Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter

SKI-aftale Tilslutning Bemærkninger 50.05. Ja Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter 50.05 Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter Kommunen bruger knap 0,5 mio. kr. om året fordelt på 11 leverandører på aviser og tidsskrifter. 50.10 Kopi og print Det er umiddelbart en fejl, at kommunen ikke

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 2 Forpligtende aftaler Kort status og debat 12. marts 2015 3 Agenda Status på de forpligtende aftaler Tilslutning Realisering

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Oversigt over Indkøbsaftaler:

Oversigt over Indkøbsaftaler: Oversigt over Indkøbsaftaler: Område Leverandør Udløb Kommentarer Tværorganisatorisk Brandslukning Falck Danmark A/S 31.12.2010 Falck grundabonnement Falck Danmark A/S 31.12.2007 6 mdrs. Opsigelsesvarsel

Læs mere

SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT!

SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT! SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT! Scan Office er den største 100% danskejede kontorforsyning og den førende udbyder af kontormøbler, med en omsætning på mere end 500 mio. i regnskabsåret 12/13.

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ Århus, den 2. december 2014 Christian Lundmark Jensen Sikring af

Læs mere

Projektbeskrivelse: Effektivt indkøb

Projektbeskrivelse: Effektivt indkøb UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 3, ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Indkøbsnetværket 16/8, i Bygningschefudvalget

Læs mere

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb 2017 28. februar i København 2. marts i Aarhus Den gode kontrakt får først værdi, når den bliver brugt Udbudslov Compliance Implementering Transaktionsomkostninger

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ København den 4. december 2014 Mads Brinck Lillelund Sikring af

Læs mere

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

SKI Nye muligheder og status. Højskolernes sekretær- og forretningsførerkursus. Den 9. november, Vejle Idrætshøjskole

SKI Nye muligheder og status. Højskolernes sekretær- og forretningsførerkursus. Den 9. november, Vejle Idrætshøjskole SKI Nye muligheder og status Højskolernes sekretær- og forretningsførerkursus Den 9. november, Vejle Idrætshøjskole Jens Hedegaard Madsen jhm@ski.dk, tlf. 40 55 38 63 17. november 2011 Aktuel Briefing

Læs mere

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Møbel-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Den gode indkøbsorganisation

Den gode indkøbsorganisation KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Den gode indkøbsorganisation KL Dialogforum 7. November 2016 Rasmus Lund Kongsgaard Markedsdirektør SKI A/S SKI hvem er det nu vi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Vejledning til indkøb af møbler

Vejledning til indkøb af møbler Der er indgået nye kontrakter på møbler. Kontrakterne er obligatoriske for alle i. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at få et overblik over møbelkontrakterne i. Her er de oplysninger du skal bruge

Læs mere

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 1 Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 2 Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Obligatoriske aftaler, der er indgået efter udbud i 2011: Leverandør: Beskrivelse Kontraktperiode. Sportsudstyr Sportsrekvisitter og Sportsartikler

Obligatoriske aftaler, der er indgået efter udbud i 2011: Leverandør: Beskrivelse Kontraktperiode. Sportsudstyr Sportsrekvisitter og Sportsartikler Obligatoriske aftaler, der er indgået efter udbud i 2011: A- Sport Sportsudstyr Sportsrekvisitter og Sportsartikler 22.8.2011 14.8.2015 ABENA Børnebleer 1.3.2011 30.11.2012 ABENA Kompressionsstrømper 1.1.2011

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Oversigt udbudsområder i Udbud

Oversigt udbudsområder i Udbud Oversigt udbudsområder i Udbud Udbudsområder Årstal Udbyder Status Ansvarlig Årlig omsætning Årlig gevinst Ny / genudbud Annoncer 2015 Egne udbud BN 2.600.000,00 130.000,00 Genudbud Arbejdstøj 2017 Egne

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

Afsluttede udbud Opnåede besparelse. Besparelser tilgået kassen

Afsluttede udbud Opnåede besparelse. Besparelser tilgået kassen Forkortelser: SKI: Statens og Kommunernes Indkøbsservice. IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland. Afsluttede udbud 2012-2013 Kommunalbestyrelsen har besluttet, at besparelser opnået gennem udbud som hovedregel

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI 25. september 2013 1 Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI 25. september 2013 2 Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler 25. september

Læs mere

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak November 2015 ØSY Indledning I denne vejledning beskrives hvorledes de enkelte varekøb håndteres med udgangspunkt i hhv. type og varetype. Med udgangspunkt

Læs mere

IKA Tænketank for E-handel SKI up-date

IKA Tænketank for E-handel SKI up-date IKA Tænketank for E-handel SKI up-date 25. August 2016 IT-chef Søren Olsen og IT-chefkonsulent Bent Mentzler Siden sidst SKI-kataloget Interne kontrolfunktioner klar til implementering intern undervisning

Læs mere

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler.

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler. NOTAT Fællescenter HR og Projekt 05.03.2012 rdve Sag nr. 11/6006 Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger 1. Skolebestyrelsen, Suldrup Skole Bakker op om Politik for indkøb og udbud

Læs mere

Oversigt udbudsområder i Udbud

Oversigt udbudsområder i Udbud Oversigt udbudsområder i Udbud Udbudsområder Årstal Udbyder Status Ansvarlig Årlig omsætning Gevinst Ny / genudbud Annoncer 2016 Egne udbud BN 2.600.000,00 130.000 Genudbud Arbejdstøj 2017 Egne udbud HØ

Læs mere

Indkøbsstrategi 2010-12 Gentofte Kommune

Indkøbsstrategi 2010-12 Gentofte Kommune sstrategi 2010-12 Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER sstrategi 2010-12...2 Strategiens opbygning og perspektiv...3 Fokus strategi 2010-12... 3 Operationalisering af strategien... 3 Indsatsområder...4

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0 Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler

Læs mere

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler 7. marts 2014 1 Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler Bent Myllerup, agile coach and trainer, agile42 consulting Lars Grelck, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Agilitet i rammeaftaler En innovativ løsning

Læs mere

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabells udgifter i 2014

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabells udgifter i 2014 Teknik- og miljøborgmester Morten Kabells udgifter i 2014 Oversigt over borgermester Morten Kabells forbrug for hvert af årene i indeværende valgperiode. Morten Kabells udgifter i 2014 (i inkl. Møder Jan

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

P R I N T E R E. HP LaserJet P2055dn. HP LaserJet P2055dn er en sort/hvid laserprinter, som er beregnet til kontorer med op til 3 brugere.

P R I N T E R E. HP LaserJet P2055dn. HP LaserJet P2055dn er en sort/hvid laserprinter, som er beregnet til kontorer med op til 3 brugere. P R I N T E R E HP LaserJet P2055dn HP LaserJet P2055dn er en sort/hvid laserprinter, som er beregnet til kontorer med op til 3 brugere. Den kan printe i sort/hvid og duplex, dvs. på begge sider af papiret.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

SKI Rammeaftale møbler

SKI Rammeaftale møbler SKI Rammeaftale 03.13. møbler 2 Følgegruppe Selvejende institutioner Kommuner Regioner Haderslev Katedralskole Esbjerg Kommune Region Syddanmark CBS (Copenhagen Business School) Frederikshavn Kommune CVU

Læs mere

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Afrapportering til møde i Indsatsprogramstyregruppen,november 2013 version 0.9 Afrapportering fra projekt

Læs mere

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 25. januar 2018 SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 2 3 Når indkøb er mere end bare pris 25. januar 2018 Signe Lynggaard Madsen Man kan spå om alt undtaget om fremtiden

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 1 Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 11. juni 2014 2 Agenda Gennemgang af Rammeaftale 12.01 Baggrund Struktur og leverandører Anvendelse Priser og rabatter

Læs mere

Udbuds- og indkøbsrapport Fællesindkøb Fyn 1. halvår

Udbuds- og indkøbsrapport Fællesindkøb Fyn 1. halvår 25-08-2016 Udbuds- og indkøbsrapport Fællesindkøb Fyn 1. halvår 2016 www.indkobfyn.dk Konkurrenceudsættelse Status på udbudsplan 2016 15 28 Afsluttet Igangsat Planlagt 37 Note: Se status for de enkelte

Læs mere

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EUdirektiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt potentielle

Læs mere

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabells udgifter i 2014

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabells udgifter i 2014 Teknik- og miljøborgmester Morten Kabells udgifter i 2014 Oversigt over borgermester Morten Kabells forbrug i 2014. (opdateret 24. marts 2015) Morten Kabells udgifter i 2014 (i kr. ekskl. Jan Feb Mar Apr

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EU-direktiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt

Læs mere

Velkommen til. Web-to-print software www.onprintshop.dk

Velkommen til. Web-to-print software www.onprintshop.dk Velkommen til Web-to-print software www.onprintshop.dk Web-to-Print inspiration At gøre din forretning klar til fremtidens web-to-print verden er et stort skridt! Det er ikke bare vigtigt at forstå markedet,

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

Belysning af de fire ændringsforslag

Belysning af de fire ændringsforslag KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 4 Belysning af de fire ændringsforslag Indhold Baggrund... 2 Proces for Økonomiforvaltnings udredning... 2 Ændringsforslag 1 SKI s

Læs mere

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 5 Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen BIF BIF mener, at indstillingen bør indeholde en bemærkning om, at såfremt

Læs mere

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Kontorvarer. Marianne Rasmussen Hanne Laumann

Kontorvarer. Marianne Rasmussen Hanne Laumann Kontorvarer Marianne Rasmussen Hanne Laumann Agenda Hvem kan bruge aftalen? Fokus på jeres behov Hvad kan I købe på aftalen? Hvordan handler I på aftalen? Hvor skarpe er priserne? Juridisk holdbar hvad

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016 Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, Stadsing A/S. Aftalens varighed

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Fakta afliver myter. Indkøbsdatasamarbejdet har givet nye indsigter i det kommunale indkøb. 25. januar Jonas Klinting Økonomidirektør

Fakta afliver myter. Indkøbsdatasamarbejdet har givet nye indsigter i det kommunale indkøb. 25. januar Jonas Klinting Økonomidirektør Fakta afliver myter Indkøbsdatasamarbejdet har givet nye indsigter i det kommunale indkøb 25. januar 2018 Jonas Klinting Økonomidirektør Indkøbsdatasamarbejdet kort 91 kommuner deltager i indkøbsdatasamarbejdet

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROFIT PARTNER

PRÆSENTATION AF PROFIT PARTNER PRÆSENTATION AF PROFIT PARTNER LOS Dialogmøder 2017 UDPLUK AF PROFIT PARTNER KUNDER P R O F I T P A R T N E R A P S K L A U S D A L S B R O V E J 4 9 3 1 S A L 2 7 3 0 H E R L E V HVEM ER PROFIT PARTNER?

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommende aftaler på Itområdet

Kommende aftaler på Itområdet Kommende aftaler på Itområdet Vært: Jens Hedegaard Madsen Taler: Morten T. Pedersen Agenda Rammeaftaler på vej indenfor PC er, Servere og Print & Kopi For hver rammeaftale Hvem kan bruge aftalen? Fokus

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

09.30-09.45 Velkomst og introduktion v/rådgivningsgruppen, MBU og SKI

09.30-09.45 Velkomst og introduktion v/rådgivningsgruppen, MBU og SKI 1 09.30-09.45 Velkomst og introduktion v/rådgivningsgruppen, MBU og SKI 09.45-11.00 Hvordan kan institutionerne effektivisere indkøb på kopi- og printområdet, herunder gennemgang af SKI-rammeaftale 02.12

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Fødevarer og drikkevarer, Økologi og Kød og pålæg Forbrugsartikler Storkøkkenudstyr, projektkøb og køkkenartikler Fødevarer og drikkevarer Økologi Kød og pålæg Rammeaftaler

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Velkommen Præsentation af Biblioteksmedier Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Agenda Præsentation af Martin Lauritsen Præsentation af Biblioteksmedier Serviceydelser

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Dagens Agenda 1. Hvem er Indkøbsteamet og hvad laver de? 2. Forpligtende SKI aftaler 3. Arbejds- og Sociale Klausuler 4. Indkøbspolitikken Hvem

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 K E N D E L S E Ricoh Danmark A/S (advokat Troels Wenzel Østergaard, Lyngby) mod Statens

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere