Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade."

Transkript

1 Læsevejledning Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade. Kolonnen Klar til produktion for øvrige systemer Kolonnen indikerer, hvornår systemer ud over monopolbrudsprojekterne KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade. KOMBIT har i første omgang fokus på at få etableret de snitflader, som skal understøtte monopolbrudsprojekterne. Herefter vil der komme information om, hvornår snitfladerne bliver tilgængelige for øvrige systemer. Begrænsningen sker for at sikre sikker og effektiv drift af monopolbrudssystemerne og for at afhjælpe eventuelle fejl og mangler for integrationerne. Vurderes det, at enkelte snitflader kan tages i brug af øvrige systemer tidligere, vil det også fremgå af kolonnen. Integrationsbeskrivelser Kolonnerne Dataområde og IDogTitel giver information om ID for den enkelte snitflade, som kan benyttes til at finde den rigtige integrationsbeskrivelse i dokumentbiblioteket. Du finder integrationsbeskrivelser for de enkelte snitflader under Integrationsbeskrivelser (sorteret efter ID) og Integrationsbeskrivelser Dataområder (sorteret efter dataområder). Kolonnen SKI-reference Kolonnen indikerer reference til SKIs rammeaftale hvor relevant. Dette refererer ind til SKI's aftaledokumenter. Når du kommer ind på siden med SKI s aftaledokumenter, klikker du på 'Aftaledokumenter' nederst på siden. Under pkt. 2 "Rammeaftale, Kravspecifikation (4426).zip" finder du de relevante filer: Bilag F5 D2 KOMBIT Krav til snitflader.pdf Bilag F5.1 D2 KOMBIT Snitfladeroversigt.xlsx

2 Version 5 - Dato: 31. august 2015 Kommunernes Datafællesskab - Kommende snitflader Teknisk beskrivelse Klar til integrationstest for monopolbrudssystemerne (ekstern) Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Dataområde IDogTitel Formål Bestiller Integrationsplatform Formålet med integrationen er at informere Arbejdsskadestyrelsen (ASK) SF Sagshændelser til om ændringer i ydelsessager på borgere, som også har en aktiv sag hos ASK ASK. SAPA Beskedfor SF Sagshændelser fra ASK Formålet med integrationen er at advisere kommunebrugere om ændringer i arbejdsskadesager, der bliver registreret hos ASK. SAPA Beskedfor Klar til produktion for øvrige systemer SKI-reference SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationen har til formål at hente indkomstdata til fagløsninger, som har forvaltningsmæssigt brug for disse data. SAPA, KSD, KY Serviceplatform Integrationen har til formål at muliggøre indberetning af skatteberegninger og udbetalte ydelser fra fagsystemet til SKAT eindkomst. KSD, KY Integrationen har til formål at hente informationer om borgernes skattekort til fagsystemer, som har forvaltningsmæssigt brug for et øjebliksbillede af borgernes skattekortoplysninger. Integrationen kan benyttes af brugere, der er blevet tildelt adgang af SKAT. KY Serviceplatform SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationen har til formål at vedligeholde et personabonnement med henblik på at modtage indberetninger omkring indkomstoplysninger fra SKAT eindkomst. Indberetningerne benyttes i fagsystemet til at generere ændringshændelser for personens indkomstforhold. SAPA, KSD, KY SF Årsopgørelse SF Forskudsopgørelse Formålet med integrationen er at hente data fra SKATs årsopgørelse via KMD Indkomst for en angiven person for et eller flere af de tre sidste år. SAPA, KSD Serviceplatform KY skal ikke bruge denne SAPA: Skal bruge hændelsesbesked ved ændring i forskudsopgørelsen SAPA Serviceplatform Feriekonto SF Feriekonto online opslag Formålet med snitfladen er at tilvejebringe oplysninger om en persons feriepengesaldo samt udbetalte feriepenge. Kommunerne kan herefter fastslå om en persons feriepengesaldo og udbetalte feriepenge har indflydelse på beregningen af borgerens ydelser i de kommunale ydelsessystemer. Oplysninger fra Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister returneres ikke fra Feriekonto. KSD, KY Serviceplatform

3 Feriekonto Sundhed Sundhed SF Feriekonto batch opslag SF Indlæggelser/Udskrivninger SF Sygesikringsudtræk Formålet med snitfladen er at tilvejebringe oplysninger om udbetalte feriepenge for alle de borgere i Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) eller Kommunernes Ydelsessystem (KY) som modtager en ydelse. Hvis en borger vælger at få udbetalt sine feriepenge, kan det påvirke ydelsen. Snitfladen er en batch snitflade hvor der modtages en samlet opdateringsfil på alle borgere som har en sag i Løsningen. For at få seneste indkomst og formue-oplysninger inden der udbetales ydelser, så udføres batchoverførslen ved udgangen af hver måned. Oplysninger fra Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister returneres ikke fra Feriekonto. Hændelsesbeskeder om indlæggelser og udskrivninger fra hospitaler er vigtig viden for sagsbehandlerne i kommunerne, da en indlæggelse og udskrivning kan have betydning for stop og start af en eller flere kommunale ydelser. KSD, KY Serviceplatform SAPA Formålet med integrationen er at vise oplysninger om en borgers sundhedssikring og læge. Oplysninger om sundhedssikring (og helbredstilstand) har indvirkning på afgørelser i en række sager på både beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet. SAPA Serviceplatform ESDH SF Situationsbestemt dialogintegration Denne snitflade er bestilt på klippekort til at hoppe ind i TSA systemer. Dette er en udvidelse til P11-7 SKI-18 SF Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationen genererer hændelser vedrørende overskydende skat, hvor der er behov for at vide, hvornår en persons årsopgørelse ændres. Løsningen abonnerer på hændelser vedrørende årsopgørelse fra KMD Indkomst, da tilsvarende funktionalitet ikke stilles til rådighed fra SKAT. Løsningen ønsket ændret, så den også kan håndtere hændelser vedrørende forskudsopgørelser. Ledelse og administration SF KLE STS Ledelse og administration SF FORM STS Ledelse og administration SF IM Kontoplan STS SAPA, KY

4 Integrationen har til formål at tilvejebringe og videresende relevante personhændelser på CPR-området for fagsystemer, der benyttes af offentlige myndigheder via det fælleskommunale støtte-system Beskedfordeler. Dette vil gøre fagsystemer i stand til at kunne reagere på personhændelser ift. de myndighedssager og arbejdsgange i forbindelse med forvaltningsvirksomhed, som it-fagsystemet understøtter. Integrationen leverer ikke personhændelser fra udlændingeområdet. CPR SF1320_A - CPR - Hændelser (Vedligehold abonnement) SAPA, KSD, KY SF1460_A - Modtag besked Integrationen har behov for at modtage beskeder om forretningsmæssige hændelser fra andre systemer. Dermed er der behov for at udstille en snitflade til modtagelse af beskeder fra Støttesystemet Beskedfordeler. E&E Beskedfor SKI-09 SF1460_B - Vedligehold værdiliste i beskedabonnement Integrationen gør det muligt at knytte værdilister til et abonnement. Det er defineret i beskedkuverten til hvilke dele af abonnementet dette tillades. Som eksempel kan her nævnes de felter, der gør det muligt at abonnere på et eller flere specifikke objekter eller relaterede objekter. E&E Beskedfor SKI-09 SF1460_C - Aflever besked Løsningen skal understøtte det fælleskommunale arkitekturprincip om at forretningshændelser skal meddeles omverdenen. Til dette formål skal der etableres en snitflade til at aflevere de af løsningen genererede beskeder til det fælleskommunale støttesystem Beskedfordeler. Se gældende vilkår for støttesystemerne på E&E SKI-09 SF1460_D - Modtag besked via pull Integrationen har et behov for at modtage beskeder om forretningsmæssige hændelser fra andre systemer. I tilgift til den tidligere beskrevne snitflade SF1460_A Modtag Besked benyttes denne snitflade til at afhente beskeder fra Støttesystemet Beskedfordeler via den snitflade, som støttesystemet udstiller. Løsningen angiver hvilket udsnit af beskeder, der ønskes afhentet. E&E Beskedfor SKI-09 SF Sags- og Dokumentindeks SF Ydelsesindekset Snitfladen anvendes af kildesystemet til løbende at forespørge og vedligeholde sagsinformation f.eks. journalnotater, hvor kildesystemet er master til brug for tværfaglige overblik. Informationen overføres til vedligeholdelse af sags- og Dokumentindeks, samt til KMD Sag overblik. Snitfladen anvendes af kildesystemet til løbende at forespørge og vedligeholde information omkring bevillinger og effektueringer (udbetalinger) af ydelser for alle sager, hvor kildesystemet er master, til brug for tværfaglige overblik. Informationen overføres til vedligeholdelse af Ydelsesindeks. BDP, KMD Sag udfasning, E&E Serviceplatform SKI-01, SKI-02 BDP, KMD Sag udfasning Serviceplatform SKI-03 SF Organisation Fagsystemet søger og vedligeholder kommunens organisationsdata; herunder relation til Klassifikation. Fagsystemet anvender Klassifikation til mapping mellem eksempelvis KLE-numre og organisatoriske enheder (jf. Sags- og Dokumentstandarden) på støttesystemet (STS). E&E Serviceplatform SKI-04, SKI-05

5 SF Klassifikation Fagsystemet skal kunne klassificere elementer i støttesystemet (STS) Klassifikation via den fælleskommunale rammearkitektur. STS Klassifikation agerer som autoritativ kilde og anvendes til at vedligeholde og fremsøge relevante klassifikationer; eksempelvis kan sager mappes med KLE-nummer og relevant kontonummer. E&E Serviceplatform SKI-06, SKI-07 SF Sikkerhed - Hent Token fra Context Handler SF Sikkerhed - Security Token Service, indgående Context Handler gør det muligt for kommunale brugere at anvende løsningen via single-sign-on. Context Handleren agerer som fælles integrationspunkt ( trust broker ), som alle Brugervendte systemer og Identity Providers integrerer til. Desuden holder Context Handleren styr på, hvilken organisation brugeren aktuelt opererer på vegne af (kontekst), og veksler jobfunktionsroller til de brugersystemroller, der giver adgang til løsningen. SAPA, KSD, KY, STS Direkte SKI-11 Security Token Service agerer som fælles integrationspunkt ( trust broker ), som alle serviceudbydere og anvendersystemer integrerer til. Fsva. denne indgående snitflade, holder Security Token Service styr på, hvilke servicesystemroller, de enkelte anvendersystemer har ift. løsningen. SAPA, KSD, KY, STS Direkte SKI-10 SF Sikkerhed (Administrations modul) Upload af roller anvendes til at overføre løsningens systemroller til Støttesystemernes Administrationsmodul. Der henvises endvidere til gældende vilkår for støttesystemerne på herunder beskrivelse af Administrationsmodulet. Når roller er overført, kan løsningens brugersystemroller mappes til kommunens jobfunktionsroller, og der kan indgås serviceaftaler på baggrund af løsningens servicesystemroller. SAPA, KSD, KY, STS Direkte SKI-10 CPR Information om erhvervsforhold Information om borgere SF Sikkerhed - Security Token Service, udgående SF CPR - online opslag SF CVR - online SF1540_A - UIS - PersonSagService Security Token Service agerer som fælles integrationspunkt ( trust broker ), som alle serviceudbydere og anvendersystemer integrerer til. Fsva. denne udgående snitflade, holder Security Token Service styr på, hvilke servicesystemroller løsningen har ift. andre services og serviceudbydere, som er tilsluttet Støttesystemet Adgangsstyring. SAPA, KSD, KY, STS Direkte SKI-10 Formålet med integrationen er at give anvendersystemer mulighed for at fremsøge personoplysninger, som er relevante i forbindelse med offentlige myndigheders behandling af myndighedssager eller forvaltningsvirksomhed. Integrationen skal understøtte, at der kan fremsøges lister over personer ud fra navn eller fødselsdato samt et detaljeret personopslag inklusive adressehistorik baseret på et personnummer. SAPA, KSD, KY Serviceplatform Integrationen skal dække forretningsmæssige behov fra monopolbrudsprojekterne KY og SAPA. Snitfladen anvendes til at indhente basisoplysninger om en virksomhed og dennes produktionsenheder. SAPA, KY, STS Serviceplatform Løsningen anvender UIS (Udlændinge Information System) PersonSagService snitfladen til at hente autoritative oplysninger om en udlændings status omkring ophold i Danmark. Statusoplysning hentes i form af sager og afgørelser. SAPA, KY

6 Print, Digital Post og NemSMS Statistik SF SKAT R75 SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) SF1590_B - ØiR - Afsend debitorregistrering til ØiR (Debitor) SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) SF Print på serviceplatformen SF STAR DFDG Bevillinger SF STAR DFDG - Afgiv status på sygedagpengesag Integrationen har til formål at tilvejebringe kontroloplysningsdata for fagsystemer, som har forvaltningsmæssigt brug for disse data. Herudover benyttes servicen til at indhente oplysning om overskydende skat i forbindelse med nye årsopgørelser. SAPA, KY Serviceplatform Løsningen anvender snitfladen til at aflevere finansposteringer relateret til økonomiske ydelser til kommunernes økonomisystem. Den anvendte snitflade fungerer som facade for det underliggende Økonomisystems finansdel for den pågældende kommune og anvendes til at håndtere oplysninger omkring konteringsplaner, postering af kontering af ydelser m.m. Løsningen anvender snitfladen til at aflevere debitorforhold og debitorposteringer til kommunernes debitorsystem. Løsningen anvender snitfladen til at aflevere udbetalingsanmodninger til kommunernes udbetalings-/ kreditorsystem. Snitfladen anvendes til at give besked om, når en udbetaling skal udføres, på baggrund af den beregnede nettoydelse. Snitfladen anvendes til enhver form for betaling, hvad end modtageren er bevillingsmodtageren, eller udsteder af regning. KSD, KY, BDP, Fælles Bibliotekssystem, DHUV, E&E Serviceplatform SKI-12 KSD, KY, Fælles Bibliotekssystem, DHUV, E&E Serviceplatform SKI-14 KSD, KY, DHUV, E&E Serviceplatform SKI-13 Løsningen anvender Serviceplatformens printkomponents snitflade til at sende breve til borgeren. Der sendes både enkelt print og masseprint (én myndighed til mange postmodtagere). Print sendes online i forbindelse med sagsbehandlingen. KSD, KY, E&E Serviceplatform Ydelsessystemet skal opdatere Det Fælles Data Grundlag (DFDG) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), hver gang en ydelsesbevilling godkendes eller afvises. Der sendes besked pr. borger identificeret ved CPR nummer. KY Serviceplatform Løsningen afgiver status på sygedagpengesag til Det Fælles Datagrundlag (DFDG) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for alle sygedagpengesager KSD Serviceplatform SF STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status Løsningen forespørger Det Fælles Datagrundlag (DFDG) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-tering (STAR) om status på en konkret fraværssag; dvs. om DFDG har registreret, at en borger (ledig fra en a- kasse) er blevet raskmeldt via Jobnet eller Jobcenteret. Når fraværssagen er oprettet, vil det primært være løsningen, der opdaterer sagen, men A- kassen kan ligeledes opdatere. Derfor skal løsningen løbende kontrollere status på sygemeldte borgeres fraværssag. KSD, KY SF STAR Dataload Formålet med snitfladen er at kunne levere et dataudtræk til Serviceplatformen, som Styrelsen for Arbejdmarked og Rekruttering (STAR) via deres statistiske varehus derefter kan tilgå. Det konkrete dataudtræk kan være afgrænset tidsmæssigt og vil bestå af udvalgte entiteter fra datamodellerne for henholdsvis Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD). KSD, KY Serviceplatform

7 Ledelsesinformation SF Ledelsesinformation - dataload Formålet med snitfladen er at kunne levere et dataudtræk til Serviceplatformen, så kommunerne kan udarbejde detaljeret ledelsesinformation på ydelsesområdet. Fagsystemet skal således stille data til rådighed for den kommunale eller fælleskommunale ledelsesopfølgning gennem kommunens eget ledelsesinformationssystem (LIS) eller gennem det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). Det konkrete dataudtræk kan være afgrænset tidsmæssigt og vil bestå af udvalgte entiteter fra den pågældende datamodel. KSD, KY Serviceplatform OIO Standarder OIO Standarder OIO Standarder SF OIO Sag SF OIO Journal SF OIO Dokument Løsningen skal udstille en snitflade til brug for andre fagsystemer, der ønsker at hente information om de sager, der behandles af løsningen. KSD, KY Serviceplatform SAPA (og andre kommunale it-løsninger generelt) skal kunne foretage opslag i journalnotater på sager i løsningen, hvorfor løsningen skal udstille en snitflade, der gør dette muligt. Der eksisterer ikke for indeværende en fællesoffentlig OIO standard for journalposter på OIO Sager. KSD, KY Serviceplatform Løsningen skal udstille en snitflade til brug for andre fagsystemer interne eller eksterne der kan modtage information om dokumenter på de sager, der behandles af løsningen. KSD, KY Serviceplatform Selvbetjening SF MinSide (Borger.dk) Løsningen indeholder en selvbetjening, der er henvendt mod borgere. For at borgeren kan anvende selvbetjeningen, skal løsningen udstilles på den almene digitale borgerservice, borger.dk. Løsningens selvbetjening udstilles på to måder, jf. Borgerguide 3 vejledningen: 1. Link: Som fuldt website, visuelt integreret med borger.dk 2. Iframe: Som webkomponent, der kan indlejres på borger.dk Begge metoder kræver et http-endpoint som borger.dk eller kommunens hjemmeside kan indlejre eller pege på. KY Direkte Selvbetjening Beskæftigelse Kontanthjælp SF Selvbetjening webservice SF Jobcenter - Kontanthjælp Modtag jobcentersag SF NemHandel (Modtag efaktura) Løsningen skal udstille en selvbetjeningssnitflade til selvbetjeningsløsningen og til serviceplatformen. Leverandøren implementerer selvbetjeningsløsningen, og leverandøren er ansvarlig for at definere den konkrete implementering. KY Serviceplatform Ydelsessystemet skal udstille en snitflade, til brug for jobcentrenes fagsystemer, således at ydelsessystemet kan modtage information om forskellige hændelser fra jobcentrene; herunder kontaktforløb, aktiviteter, godtgørelser, fravær, visitationsgrupper, målgruppeskift og sanktionsanmodninger. KY Serviceplatform SKI-15 Løsningen integrerer med NemHandel og skal således stille en snitflade til rådighed for NemHandel. Løsningen skal via integrationen kunne modtage faktura i OIOUBL format. Løsningen har ikke behov for at kunne afsende faktura via NemHandel. KY Direkte

8 Beskæftigelse Statistik SF Jobcenter Kontanthjælp Send bevilling til jobcentersag SF Danmarks Statistik Udtræk Ydelsessystemet skal kalde en service udstillet af jobcenter- systemerne til at sende informationer om bevillinger, når der er ændringer i borgerens ydelse. Der overføres bevillingsoplysninger på en borger, når en bevilling oprettes eller ændres (herunder slettes). Evt. relation til kendt kontaktforløb og sag overføres i form af identifikatorer for kontaktforløbet og Jobcenter systemets sag. KY Serviceplatform Formålet med snitfladen er at kunne levere et dataudtræk til Serviceplatformen, som Danmarks Statistik (DST) derefter kan tilgå. Det konkrete dataudtræk kan være afgrænset tidsmæssigt og vil bestå af udvalgte entiteter fra Løsningens datamodel. KSD, KY Serviceplatform Selvbetjening SF NemLog-in/Digital Fuldmagt Integrationen skal håndtere autentificering og anvendes til autorisering af selvbetjeningsløsningens brugere, herunder brugere med fuldmagt til at agere i Løsningen på en borgers vegne. KY Direkte Beskæftigelse Beskæftigelse Beskæftigelse SF Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær til Jobcenter SF Jobcenter SDP Afsend anmodning om forlængelse til jobcenter SF Jobcenter SDP - Afsend status på jobcentersag Sygedagpengesystemet opretter en sygefraværssag. Såfremt der ikke er angivet en sidste fraværsdag, sendes oplysninger om sygefraværssagen videre til Jobcenter systemerne, så de kan iværksætte en parallelt løbende opfølgningssag. Når sygefraværssagen ændres, skal der ligeledes sendes besked herom til Jobcenter systemerne. KSD Serviceplatform SKI-16 Når en sygefraværssag nærmer sig revurderingstidspunktet, skal Jobcenter systemet tage stilling til, om sygefraværssagen kan forlænges. Sygedagpengesystemet forespørger derfor Jobcenter Systemet, om sygefraværssagen kan forlænges. Jobcenter systemet svarer med et afslag, eller én af syv forlængelseskoder. KSD Serviceplatform SKI-17 Når en jobcentersag ændres i Jobcenter systemet, opdaterer Jobcenter systemet sygedagpenge-systemet. Sygedagpengesystemet modtager således et kald fra Jobcenter systemet, hvorefter indholdet valideres og sygefraværssagen opdateres. Efterfølgende sender sygedagpengesystemet en forretningsmæssig kvittering. KSD Serviceplatform SKI-17 Beskæftigelse Print, Digital Post og NemSMS SF Jobcenter SDP - Opslag på sag og sagsresume SF NemSMS - Afsend SMS og Tilmeld borger Formålet med integrationen er at gøre det muligt for et jobcenter at hente en angiven borgers sygefraværssag fra sygedagpengesystemet, herunder når der for sygefraværssagerne oprettes et resume af sagen. KSD Serviceplatform SKI-17 Løsningen skal have integration til SMS på Serviceplatformen. Denne skal bruges til at sende borgeren beskeder omkring f.eks. udbetalinger, samt ad-hoc beskeder som f.eks. Der er sket ny i din sag. Se mere på Selvbetjeningen Det er en forudsætning at borgeren forudgående har tilmeldt sig SMS (Se SF2251) KY Serviceplatform SF Anmeldelser fra NemRefusion mv. Løsningen skal modtage indberetninger fra virksomheder, a-kasser, og selvstændige via selvbetjeningssystemet NemRefusion. Indberetningerne udgør den primære kilde til at oprette og vedligeholde?sagsbestanden? i løsningen. KSD Direkte

9 SF Status til NemRefusion mv. Løsningen skal returnere et sagsbehandlingsresultat på indberetninger fra virksomheder, a-kasser og selvstændige, som er modtaget via selvbetjeningssystemet NemRefusion. Det returnerede sagsbehandlingsresultat udstilles over for brugeren af NemRefusion, og NemRefusion videresender resultatet til VAS. KSD Direkte SF2281_A - NemRefusion - Anmeldelser fra Borgervendt NemRefusion SF2281_B - NemRefusion - Status til Borgervendt NemRefusion Løsningen skal modtage indberetninger fra borgere via selvbetjeningssystemet NemRefusion (Borgervendt). Indberetningerne benyttes primært til at oprette og vedligeholde sagsbestanden i løsningen. KSD Direkte Løsningen benytter snitfladen til at kommunikere information til borgeren via den borgervendte selvbetjening på NemRefusion. KSD Direkte SF /58A NemRefusion Snitfladen skal give adgang til løsningens register over samtlige 56- og 58A-aftaler på tværs af kommunerne, indeholdende oplysninger svarende til oplysningerne vedrørende kronisk sygdomsaftale i underbilag A (Bevilling og refusion) samt KLE nr. Oplysningerne i dette interne register i løsningen stilles til rådighed via en service som tilgås via Serviceplatformen. KSD Serviceplatform Kontanthjælp Kontanthjælp SF Modregning i kontanthjælp til forskudsvis udlagt underholdsbidrag SF Send forespørgsel til og modtag svar fra Betalingsadministrations Integrationen anvender snitfladen til at informere UDK betalingsadministration (KMD Opus Debitor) omkring tilbageholdt beløb i borgernes kontanthjælpsudbetaling til dækning af en betalingsadministrationsaftale omkring børnebidrag. KY Serviceplatform Løsningen anvender snitfladen til, inden udbetaling af ydelser, at forespørge om der er oprettet en betalingsadministrationsaftale på en eller flere personer, som skal have tilbageholdt beløb i udbetalingerne til dækning af børnebidrag. KY Serviceplatform Kontanthjælp SF Send sagsoplysninger til Betalingsadministrations Løsningen anvender snitfladen til at informere UDK betalingsadministration om mulighed for tilbageholdelse af en betalingsadministrationsaftale omkring børnebidrag. De oplyste sager anvendes af UDK betalingsadministration til at etablere eventuelle fradrag i forbindelse med de enkelte udbetalinger via SF2530. KY Serviceplatform Information om erhvervsforhold SF Erhvervssystemet (eindkomst) Integrationens formål er at kunne sende et CVR nummer og modtage relaterede SE numre for de virksomheder, der ikke oplyser SE-nummer. KSD Serviceplatform SF Årsstatistik til SKAT - kontrolrapport Snitfladen forsyner Skat med årlig kontrolinformation for udbetalte virksomhedsrefusioner til brug ved kontrol af selvangivelser for virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. KSD Serviceplatform Social Pension SF Udbetaling Danmark Social Pension Formålet med snitfladen er at overføre oplysninger om de pensionsudbetalinger, som UDK overfører til kommunen, da kommunen administrerer hele eller dele af pensionen for pensionisten. Bemærk at denne snitflade kun gælder mellem UDK nye pensionssystem og KY. Det gælder ikke mellem KMD Socialpension og KY KY Serviceplatform

10 Understøtter indkomstoverblik og årsopgørelse overblik for en person Kontanthjælp SF Forespørg på indkomstoplysninger i KMD Indkomst SF Jobnet link og Web Services NUH; 4. marts 2014: KY har medelt, at de ikke ønsker denne snitflade. De har ikke brug for den som en plan B. PMU; : APT, Karin Wang, har meddelt, at de regner med at gå direkte på SKAT, men at det afventer ændringsanmodning + accept heraf hos NNIT vedr. Barsel BDP Direkte Jobnet.dk implementerer et link til løsningens selvbetjeningsløsning. Linket placeres på en side på Jobnet.dk KY Direkte SF Fordeling - Afsend journalposter og dokumenter Integrationen skal kunne foreslå tilføjelse af journalnotater og dokumenter til sager i andre sagsbærende løsninger. Det er modtager systemet, der beslutter, hvordan journalnotatet/ dokumentet skal håndteres. Modtagersystemet kan enten vælge at acceptere dokumentet eller journalnotatet (herefter objektet), som en del af en sag, eller at afvise det, hvorved der returneres afvisning til afsenderen (løsningen). SAPA, SP (Fordelerkomponent) Serviceplatform SKI-19 SF Fordeling - Modtag journalposter og dokumenter fra dokumentfordeler Snitfladen understøtter at andre systemer (via Dokumentfordeler) kan foreslå tilføjelse af journalnotater og dokumenter til sager i løsningen. Det er løsningen, der beslutter, hvordan journalnotatet/ dokumentet skal håndteres. Løsningen kan enten vælge at acceptere dokumentet eller et journalnotat (herefter objektet), som en del af en sag eller at afvise det (hvorved det returneres til afsenderen). Afsendersystemet kan vælge at foreslå tilknytning til en specifik sag i løsningen, men løsningen kan også vælge en alternativ sag (ny sag), hvis forretningen ønsker dette. KSD, KY Serviceplatform SKI-20 SF4000_C - Afsend straks udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling SF4000_D - Vedligehold kreditorinformation i KMD Udbetaling Løsningen anvender snitfladen til at aflevere udbetalingsanmodninger til kommunernes udbetalings-/ kreditorsystem. Snitfladen anvendes til at give besked om, når en udbetaling skal udføres, på baggrund af den beregnede nettoydelse. Snitfladen anvendes endvidere til enhver form for betaling, hvad end modtageren er bevillingsmodtageren, eller udsteder af regning. BDP Direkte Løsningen anvender snitfladen til at oprette, vedligeholde, og slette kontonummer samt øvrige oplysninger, der relateres til den enkelte udbetalingspart. BDP Direkte SF4000_E - Hent kreditorinformation fra KMD Udbetaling (Forespørg kreditor oplysn.) Løsningen anvender snitfladen til at fremsøge kontonummer og øvrige oplysninger, der relateres til den enkelte udbetalingspart. BDP Direkte SF4000_F - Hent udbetalinger fra KMD Udbetaling Løsningen anvender snitfladen til at læse status for tidligere udbetalinger. BDP Direkte SF4000_G - Hent udbetalende enhed/posteringssted fra Løsningen anvender snitfladen til at læse en liste af organisatoriske KMD Udbetaling udbetalingsenheder til valideringsformål. BDP Direkte

11 SF4010_A - Årsopgørelse Formålet med integrationen er at hente data fra SKATs årsopgørelse via KMD Indkomst for en angiven person for et eller flere af de tre sidste år. BDP Direkte SF4010_B - Forskudsopgørelse KY skal ikke bruge denne SAPA: Skal bruge hændelsesbesked ved ændring i forskudsopgørelsen BDP Direkte SF Bestilling af batchoverførsel for ydelser i KMD Udbetaling Snitflade til bestilling af batch-udbetalinger via KMD Udbetaling. BDP Direkte Social Pension Social Pension Social Pension Social Pension SF1411_A - Hent Tillægsprocent Integrationen har til formål at indhente oplysninger om formue og helbredstillægsprocent fra UDK via fagsystemet KMD Socialpension til KY for en person samt dennes ægtefælle. Oplysninger om formue og helbredstillægsprocent indgår i oplysning af sager, samt beregning af ydelser og personlige tillæg. Opslaget kommer fra KY via Serviceplatformen vil initiere et abonnement på efterfølgende ændringer til de forespurgte elementer i KMD Socialpension. Abonnementet vil efterfølgende udstille hændelser til Serviceplatformen, som videresender resultatet til KY. KY, Social Pension - kommunedel Serviceplatform SF1411_B - Hent helbredsprocent KY Serviceplatform SF1411_D - Besked om tillægsprocent KY SF1411_E - Besked om helbredsprocent KY SF Logning via Anvendersystemet sender logfil(er) via Serviceplatformens sftp-server i Serviceplatformens sftpserver forbindelse med sporbarhed, kontrol af SLA-krav, fejlfinding og opfyldelse af lovmæssige krav m.v. SAPA, KSD, KY, STS Serviceplatform SF Sikkerhed SAMLSingleLogout Løsningen skal udstille denne snitflade således at Støttesystemerne kan logge en bruger ud af alle brugervendte systemer med ét kald. Kaldet foretages af Context Handler, hvis en bruger på et af de tilsluttede fagsystemer foretager et logout. Snitfladen understøtter SAML2.0 logout request protokollen, hvor en service provider sender en SAML logout forespørgsel til Context Handler i form af et LogoutRequest element, som så behandles af Context Handler, som så sender et LogoutRequest til alle deltagere i sessionen. SAPA, KSD, KY Direkte SKI-11 SF1516_A - Sikkerhed CertifikatWhiteList, List SF1517_A - Sikkerhed Dataafgrænsning Løsningen skal kalde denne service for at få en liste over de certifikater, som eksterne systemer ifølge en tilmelding i Støttesystemets Administrationsmodul har rettigehed til at kommunikere med. Når et eksternt system kalder en service, som udstilles af et fagsystem, så bruger det eksterne system et certifikat. Dette skal valideres fra en autoritativ kilde, i dette tilfælde Støttesystemets Administrationsmodul. Løsningen kan enten hente en komplet liste eller bruge Valider () webservicen hver gang et nyt certifikat benyttes. SAPA, KY Direkte SKI-10 Løsningen skal udstille denne service med en liste af dataafgrænsninger, som kan hentes af Støttesystemets Administrationsmodul. Servicen giver Administrationsmodulet alle de valide kandidat-værdier, som kan tildeles for løsningen, når dataafgrænsning skal sættes op for kommunens brugere. SAPA, STS Direkte SKI-10

12 SF Sikkerhed Administrationsmodul webservice SF1518 er den automatiske service pendant til SF1513, som er manuel. KSD, KY, STS Direkte SKI-10 SF1517_B - Sikkerhed - Dataafgrænsning, Valider Løsningen skal udstille denne service for at Støttesystemets Administrationsmodul kan validere en dataafgrænsning inden den tildeles til en bruger. SAPA Direkte SKI-10 Formålet med integrationen er at indhente restanceoplysninger for en borger med henblik på at danne adviser om overskydende skat med og uden fordring. Integrationen er relateret til: - SF Hændelser vedr. årsopgørelse - SF SKAT R75 SAPA Serviceplatform SF Adgang til restanceoplysninger SF Integration til SKAT Kommunal ejendomsskattehændelse E&E Serviceplatform Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem SF Ejendomsskatte- og Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) Ejendomsbidragssystemets og Serviceplatformen, i forbindelse med udstilling af Systemets data til behov for udstilling af data Systemets anvendere. Der er både kommunale, statslige og private på Serviceplatformen anvendere af systemets data. E&E Serviceplatform SF Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets behov for Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og SKATs kommende vurderingssystem, således at SKATs vurderingssystem kan hente oplysninger i Systemet, til SKATs brug (i første omgang alene at hente oplysninger om kommunalt fastlagt Basisår for grundskatteloft) E&E Serviceplatform SF Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets behov for integration til Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (udgående) SF Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets behov for integration til Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (indgående) Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem Ejendomsskatte- & Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (udgående), således at Systemet kan hente visse oplysninger om Ejendomsskattelån af betydning for Ejendomsskatteopkrævningen, og således at Systemet kan anmode Ejendomsskattelånssystemet om at opskrive lånet ifm. nye ejendomsskatter til en ejer. E&E Serviceplatform Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (indgående), således at Systemet får oplysninger om hændelser i Ejendomsskattelånssystemet, som har betydning for opkrævning af Ejendomsskat og ejendomsbidrag. E&E Serviceplatform Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem SF Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og SKATs renteindberetning., således at SKAT til brug for skatteberegning behov for integration til SKAT og årsopgørelse har kendskab til visse opkrævede/udbetalte rentebeløb renteindberetning vedr. Ejendomsskat og ejendomsbidrag. E&E Serviceplatform SF1590_X - ØiR - Finansforespørgsel Fase 3 Serviceplatform

13 SF Min side på borger.dk SF SF Modregningsfordeler Monopolsystemet KMD Sag har i dag en integration til Min Side på Borger.dk, hvor der udstilles en oversigt over de økonomiske ydelser en borger modtager, fx. kontanthjælp. Som en del af monopolbruddet skal SAPA-projektet også tilvejebringe en ny ydelsesoversigt til erstatning for den gamle. Derfor etableres, via SAPA, integration mellem den fælleskommunale infrastruktur og borger.dk. Fremadrettet skal integrationen også udnyttes til at udstille andre informationer for borgeren end blot en oversigt over de udbetalte økonomiske ydelser, fx. en liste over dokumenter på en given sag. SAPA Direkte Serviceplatform

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen Klar til produktion for øvrige systemer Integrationsbeskrivelser

Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen Klar til produktion for øvrige systemer Integrationsbeskrivelser Læsevejledning Kolonnen monopolbrudsprojekterne Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS ventes at kunne gå i med den pågældende snitflade. Kolonnen øvrige Kolonnen

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen Klar til produktion for øvrige systemer Integrationsbeskrivelser

Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen Klar til produktion for øvrige systemer Integrationsbeskrivelser Læsevejledning Kolonnen monopolbrudsprojekterne Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS ventes at kunne gå i med den pågældende snitflade. Kolonnen øvrige Kolonnen

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM Funktionaliteten i hovedtræk Netværksmøder 5. og 6. november 2013 IKKE KUN IT OG MONOPOLBRUD OGSÅ KOMMUNAL FORANDRING! GLEM HVORDAN DU GØR DET I DAG KSD i kontekst Print

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.13: Hændelsesliste Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Hændelsesliste Indgående beskeder... 4 3 Hændelsesliste udgående beskeder... 25 DETTE DOKUMENT

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen STS NETVÆRKSDAGE Spor 3: Beskedfordeler 11. og 12. marts 2015 Christian Callsen SPOR: BESKEDFORDELER PRÆSENTERES AF: Christian Callsen, KOMBIT (ekstern) BAGGRUND: It-arkitekt, bl.a. speciale i hændelsesorientering

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt)

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) 6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) Status på RA STS projektet (Michael Strand) Operationelle erfaringer (Peter Thrane / Michael Strand) Serviceplatformen og datafordeleren (Michael

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

SPOR 2. Opgaveoverblik på Støttesystemerne

SPOR 2. Opgaveoverblik på Støttesystemerne SPOR 2 Opgaveoverblik på Støttesystemerne Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til, og SAPA SAPA Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING Bilag 8 seneste version af grundfortællingen Pkt. 11 Grundfortælling om støttesystemer STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING 1 HISTORIEN BAG STØTTESYSTEMERNE KMD har monopol

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS. Ved Lone Høltzer og Annette Due

SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS. Ved Lone Høltzer og Annette Due SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS Ved Lone Høltzer og Annette Due AGENDA GODE NYHEDER FORMÅL MED SPORET KATEGORISERING AF SNITFLADER CASES EKSEMPLER

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD Aktiv - Systemafhængigheder Ringsted AS-IS Det vil sige: Hvad sker der hvis vi slukker for systemet i dag?

Snitfladeoversigt KMD Aktiv - Systemafhængigheder Ringsted AS-IS Det vil sige: Hvad sker der hvis vi slukker for systemet i dag? Snitfladeoversigt Aktiv - afhængigheder Ringsted AS-IS Det vil sige: Hvad sker der hvis vi slukker for systemet i dag? Doc2Archive 6 Bogføring af udbetalte Yderser 5A,5B,5C,5D Modtageroplysninger, Beløb,

Læs mere

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF Kommunernes Datafællesskab - KDF 1 FAQ af integrationsbeskrivelser Denne log indeholder spørgsmål/kommentarer fra fagprojekterne til Integrationsbeskrivelser, wsdl-filer, stubbe eller generelt i forhold

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem Bilag 3: Arkitekturraport KSD. (Bilag til dagsordenspunkt 7: Arkitekturrapport for Kommunernes Syge-Dagpenge system (KSD)). Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem Denne orienteringsrapport udarbejdes

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013 Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem Den 19. februar 2013 A. Idemodning Eksterne tests og pilot-drift F. Afslutning Tidsplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 C. Krav & kontrakter D. Udvikling & overtagelse

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer Støttesystemet 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet Beskedefordeler? Abonnér på beskeder om forretningsmæssige hændelser Støttesystemet er det centrale beskedsystem,

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 Dagsorden Krav til fjernprint i BBR 1.8 Standarder og snitflader for fjernprint på Serviceplatformen Behov for fjernprint i kommende anvenderløsninger Opkobling

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd 25. februar 2014 Peter Glargaard Jytte Bertelsen Hvor vi kom fra Kommunerne UDK SAPA Overblik, Opgavestyring Driftsstabilitet afhænger bl.a. af leverandørafhængigheder

Læs mere

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne Overblik over roller og kompetencer i forhold til ne En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0.1 maj 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur Tema Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Formål...3 Muligheder for at udstille data...3 SAPA og den

Læs mere

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked Kommunedage, november 2016 Agenda 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion i forhold til forsinkelse 2. Status

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen STS-KOMMUNENETVÆRK 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen Første kommune er live på Adgangsstyring Og alle står i kø for at få lov til at teste og anvende Støttesystemerne Første bølge i monopolbruddet

Læs mere

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014 KMD Sag As-Is Integrationsanalyse KMJ, 19. marts 2014 Integrationsanalyse Metode og Proces KILDE: Informationerne om integrationer og integrationstyper er tilvejebragt af KMD via udfasningsaftalen. De

Læs mere

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen SAPA PÅ KOMMUNEDAGE November 2014 Kenneth Møller Johansen Person- og sagsoverblik SAPA Overblik SAPA Advis Sagsbehandling og sagsstyring Sagsbærende løsninger (Fagsyst. & ESDH) Infrastruktur Legacy (KMD

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG?

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017 Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Dagsorden MONOPOLBRUDDET Status Forlig med KMD den 13. marts 2017 Alternativ

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR Integrationsform (Serviceplatform [SP]) Gennemstilling Omstilling/redirect Orkestrering Replica/cache Transformation SFTP simpel SFTP med service kvittering

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Afslutningsrapport for klippekortpuljen. Mette Bagge, KMD

Afslutningsrapport for klippekortpuljen. Mette Bagge, KMD AFSLUTNINGSRAPPORT KLIPPEKORT Afslutningsrapport for klippekortpuljen Mette Bagge, KMD KMD Lautrupparken 40-42 2750 Ballerup Tel 44601000 www.kmd.dk INDHOLD 1. Baggrund og indhold... 3 2. Styringsmodel

Læs mere

BESKEDFORDELER OG BESKEDER. Den fælleskommunale Beskedfordeler

BESKEDFORDELER OG BESKEDER. Den fælleskommunale Beskedfordeler BESKEDFORDELER OG BESKEDER Den fælleskommunale Beskedfordeler KOMBITS MISSION ER AT SAMLE KOMMUNERNE OM FÆLLES IT- LØSNINGER, DER FREMMER EFFEKTIVITET OG KVALITET Dagens tekst Monopolbrud og Rammarkitektur

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

STØTTESYSTEMER. STS Organisering i kommunerne. V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS

STØTTESYSTEMER. STS Organisering i kommunerne. V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS STØTTESYSTEMER STS Organisering i kommunerne V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS Hvem er jeg? Seniorkonsulent/Implementering af Støttesystemerne 4 måneder i KOMBIT 14 år i en kommune Dagsorden

Læs mere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere Erstatter vi ikke bare et monopol med et andet? Nej. Vi vil kombinere en række forskellige nye og eksisterende it-løsninger, som hver især kræver flere forskellige

Læs mere

YDELSESREFUSION NY LØSNING TIL KOMMUNERNE

YDELSESREFUSION NY LØSNING TIL KOMMUNERNE YDELSESREFUSION NY LØSNING TIL KOMMUNERNE V/ Projektleder Tom Bøgesund, KOMBIT It-konsulent Abdi Haibeh, KOMBIT Specialkonsulent Morten H. Olsen, Ringsted Kommune 1. HVAD ER YDELSESREFUSION? 2. BEREGNING

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere