Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade."

Transkript

1 Læsevejledning Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade. Kolonnen Klar til produktion for øvrige systemer Kolonnen indikerer, hvornår systemer ud over monopolbrudsprojekterne KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade. KOMBIT har i første omgang fokus på at få etableret de snitflader, som skal understøtte monopolbrudsprojekterne. Herefter vil der komme information om, hvornår snitfladerne bliver tilgængelige for øvrige systemer. Begrænsningen sker for at sikre sikker og effektiv drift af monopolbrudssystemerne og for at afhjælpe eventuelle fejl og mangler for integrationerne. Vurderes det, at enkelte snitflader kan tages i brug af øvrige systemer tidligere, vil det også fremgå af kolonnen. Integrationsbeskrivelser Kolonnerne Dataområde og IDogTitel giver information om ID for den enkelte snitflade, som kan benyttes til at finde den rigtige integrationsbeskrivelse i dokumentbiblioteket. Du finder integrationsbeskrivelser for de enkelte snitflader under Integrationsbeskrivelser (sorteret efter ID) og Integrationsbeskrivelser Dataområder (sorteret efter dataområder). Kolonnen SKI-reference Kolonnen indikerer reference til SKIs rammeaftale hvor relevant. Dette refererer ind til SKI's aftaledokumenter. Når du kommer ind på siden med SKI s aftaledokumenter, klikker du på 'Aftaledokumenter' nederst på siden. Under pkt. 2 "Rammeaftale, Kravspecifikation (4426).zip" finder du de relevante filer: Bilag F5 D2 KOMBIT Krav til snitflader.pdf Bilag F5.1 D2 KOMBIT Snitfladeroversigt.xlsx

2 Version 5 - Dato: 31. august 2015 Kommunernes Datafællesskab - Kommende snitflader Teknisk beskrivelse Klar til integrationstest for monopolbrudssystemerne (ekstern) Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Dataområde IDogTitel Formål Bestiller Integrationsplatform Formålet med integrationen er at informere Arbejdsskadestyrelsen (ASK) SF Sagshændelser til om ændringer i ydelsessager på borgere, som også har en aktiv sag hos ASK ASK. SAPA Beskedfor SF Sagshændelser fra ASK Formålet med integrationen er at advisere kommunebrugere om ændringer i arbejdsskadesager, der bliver registreret hos ASK. SAPA Beskedfor Klar til produktion for øvrige systemer SKI-reference SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationen har til formål at hente indkomstdata til fagløsninger, som har forvaltningsmæssigt brug for disse data. SAPA, KSD, KY Serviceplatform Integrationen har til formål at muliggøre indberetning af skatteberegninger og udbetalte ydelser fra fagsystemet til SKAT eindkomst. KSD, KY Integrationen har til formål at hente informationer om borgernes skattekort til fagsystemer, som har forvaltningsmæssigt brug for et øjebliksbillede af borgernes skattekortoplysninger. Integrationen kan benyttes af brugere, der er blevet tildelt adgang af SKAT. KY Serviceplatform SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationen har til formål at vedligeholde et personabonnement med henblik på at modtage indberetninger omkring indkomstoplysninger fra SKAT eindkomst. Indberetningerne benyttes i fagsystemet til at generere ændringshændelser for personens indkomstforhold. SAPA, KSD, KY SF Årsopgørelse SF Forskudsopgørelse Formålet med integrationen er at hente data fra SKATs årsopgørelse via KMD Indkomst for en angiven person for et eller flere af de tre sidste år. SAPA, KSD Serviceplatform KY skal ikke bruge denne SAPA: Skal bruge hændelsesbesked ved ændring i forskudsopgørelsen SAPA Serviceplatform Feriekonto SF Feriekonto online opslag Formålet med snitfladen er at tilvejebringe oplysninger om en persons feriepengesaldo samt udbetalte feriepenge. Kommunerne kan herefter fastslå om en persons feriepengesaldo og udbetalte feriepenge har indflydelse på beregningen af borgerens ydelser i de kommunale ydelsessystemer. Oplysninger fra Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister returneres ikke fra Feriekonto. KSD, KY Serviceplatform

3 Feriekonto Sundhed Sundhed SF Feriekonto batch opslag SF Indlæggelser/Udskrivninger SF Sygesikringsudtræk Formålet med snitfladen er at tilvejebringe oplysninger om udbetalte feriepenge for alle de borgere i Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) eller Kommunernes Ydelsessystem (KY) som modtager en ydelse. Hvis en borger vælger at få udbetalt sine feriepenge, kan det påvirke ydelsen. Snitfladen er en batch snitflade hvor der modtages en samlet opdateringsfil på alle borgere som har en sag i Løsningen. For at få seneste indkomst og formue-oplysninger inden der udbetales ydelser, så udføres batchoverførslen ved udgangen af hver måned. Oplysninger fra Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister returneres ikke fra Feriekonto. Hændelsesbeskeder om indlæggelser og udskrivninger fra hospitaler er vigtig viden for sagsbehandlerne i kommunerne, da en indlæggelse og udskrivning kan have betydning for stop og start af en eller flere kommunale ydelser. KSD, KY Serviceplatform SAPA Formålet med integrationen er at vise oplysninger om en borgers sundhedssikring og læge. Oplysninger om sundhedssikring (og helbredstilstand) har indvirkning på afgørelser i en række sager på både beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet. SAPA Serviceplatform ESDH SF Situationsbestemt dialogintegration Denne snitflade er bestilt på klippekort til at hoppe ind i TSA systemer. Dette er en udvidelse til P11-7 SKI-18 SF Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationen genererer hændelser vedrørende overskydende skat, hvor der er behov for at vide, hvornår en persons årsopgørelse ændres. Løsningen abonnerer på hændelser vedrørende årsopgørelse fra KMD Indkomst, da tilsvarende funktionalitet ikke stilles til rådighed fra SKAT. Løsningen ønsket ændret, så den også kan håndtere hændelser vedrørende forskudsopgørelser. Ledelse og administration SF KLE STS Ledelse og administration SF FORM STS Ledelse og administration SF IM Kontoplan STS SAPA, KY

4 Integrationen har til formål at tilvejebringe og videresende relevante personhændelser på CPR-området for fagsystemer, der benyttes af offentlige myndigheder via det fælleskommunale støtte-system Beskedfordeler. Dette vil gøre fagsystemer i stand til at kunne reagere på personhændelser ift. de myndighedssager og arbejdsgange i forbindelse med forvaltningsvirksomhed, som it-fagsystemet understøtter. Integrationen leverer ikke personhændelser fra udlændingeområdet. CPR SF1320_A - CPR - Hændelser (Vedligehold abonnement) SAPA, KSD, KY SF1460_A - Modtag besked Integrationen har behov for at modtage beskeder om forretningsmæssige hændelser fra andre systemer. Dermed er der behov for at udstille en snitflade til modtagelse af beskeder fra Støttesystemet Beskedfordeler. E&E Beskedfor SKI-09 SF1460_B - Vedligehold værdiliste i beskedabonnement Integrationen gør det muligt at knytte værdilister til et abonnement. Det er defineret i beskedkuverten til hvilke dele af abonnementet dette tillades. Som eksempel kan her nævnes de felter, der gør det muligt at abonnere på et eller flere specifikke objekter eller relaterede objekter. E&E Beskedfor SKI-09 SF1460_C - Aflever besked Løsningen skal understøtte det fælleskommunale arkitekturprincip om at forretningshændelser skal meddeles omverdenen. Til dette formål skal der etableres en snitflade til at aflevere de af løsningen genererede beskeder til det fælleskommunale støttesystem Beskedfordeler. Se gældende vilkår for støttesystemerne på E&E SKI-09 SF1460_D - Modtag besked via pull Integrationen har et behov for at modtage beskeder om forretningsmæssige hændelser fra andre systemer. I tilgift til den tidligere beskrevne snitflade SF1460_A Modtag Besked benyttes denne snitflade til at afhente beskeder fra Støttesystemet Beskedfordeler via den snitflade, som støttesystemet udstiller. Løsningen angiver hvilket udsnit af beskeder, der ønskes afhentet. E&E Beskedfor SKI-09 SF Sags- og Dokumentindeks SF Ydelsesindekset Snitfladen anvendes af kildesystemet til løbende at forespørge og vedligeholde sagsinformation f.eks. journalnotater, hvor kildesystemet er master til brug for tværfaglige overblik. Informationen overføres til vedligeholdelse af sags- og Dokumentindeks, samt til KMD Sag overblik. Snitfladen anvendes af kildesystemet til løbende at forespørge og vedligeholde information omkring bevillinger og effektueringer (udbetalinger) af ydelser for alle sager, hvor kildesystemet er master, til brug for tværfaglige overblik. Informationen overføres til vedligeholdelse af Ydelsesindeks. BDP, KMD Sag udfasning, E&E Serviceplatform SKI-01, SKI-02 BDP, KMD Sag udfasning Serviceplatform SKI-03 SF Organisation Fagsystemet søger og vedligeholder kommunens organisationsdata; herunder relation til Klassifikation. Fagsystemet anvender Klassifikation til mapping mellem eksempelvis KLE-numre og organisatoriske enheder (jf. Sags- og Dokumentstandarden) på støttesystemet (STS). E&E Serviceplatform SKI-04, SKI-05

5 SF Klassifikation Fagsystemet skal kunne klassificere elementer i støttesystemet (STS) Klassifikation via den fælleskommunale rammearkitektur. STS Klassifikation agerer som autoritativ kilde og anvendes til at vedligeholde og fremsøge relevante klassifikationer; eksempelvis kan sager mappes med KLE-nummer og relevant kontonummer. E&E Serviceplatform SKI-06, SKI-07 SF Sikkerhed - Hent Token fra Context Handler SF Sikkerhed - Security Token Service, indgående Context Handler gør det muligt for kommunale brugere at anvende løsningen via single-sign-on. Context Handleren agerer som fælles integrationspunkt ( trust broker ), som alle Brugervendte systemer og Identity Providers integrerer til. Desuden holder Context Handleren styr på, hvilken organisation brugeren aktuelt opererer på vegne af (kontekst), og veksler jobfunktionsroller til de brugersystemroller, der giver adgang til løsningen. SAPA, KSD, KY, STS Direkte SKI-11 Security Token Service agerer som fælles integrationspunkt ( trust broker ), som alle serviceudbydere og anvendersystemer integrerer til. Fsva. denne indgående snitflade, holder Security Token Service styr på, hvilke servicesystemroller, de enkelte anvendersystemer har ift. løsningen. SAPA, KSD, KY, STS Direkte SKI-10 SF Sikkerhed (Administrations modul) Upload af roller anvendes til at overføre løsningens systemroller til Støttesystemernes Administrationsmodul. Der henvises endvidere til gældende vilkår for støttesystemerne på herunder beskrivelse af Administrationsmodulet. Når roller er overført, kan løsningens brugersystemroller mappes til kommunens jobfunktionsroller, og der kan indgås serviceaftaler på baggrund af løsningens servicesystemroller. SAPA, KSD, KY, STS Direkte SKI-10 CPR Information om erhvervsforhold Information om borgere SF Sikkerhed - Security Token Service, udgående SF CPR - online opslag SF CVR - online SF1540_A - UIS - PersonSagService Security Token Service agerer som fælles integrationspunkt ( trust broker ), som alle serviceudbydere og anvendersystemer integrerer til. Fsva. denne udgående snitflade, holder Security Token Service styr på, hvilke servicesystemroller løsningen har ift. andre services og serviceudbydere, som er tilsluttet Støttesystemet Adgangsstyring. SAPA, KSD, KY, STS Direkte SKI-10 Formålet med integrationen er at give anvendersystemer mulighed for at fremsøge personoplysninger, som er relevante i forbindelse med offentlige myndigheders behandling af myndighedssager eller forvaltningsvirksomhed. Integrationen skal understøtte, at der kan fremsøges lister over personer ud fra navn eller fødselsdato samt et detaljeret personopslag inklusive adressehistorik baseret på et personnummer. SAPA, KSD, KY Serviceplatform Integrationen skal dække forretningsmæssige behov fra monopolbrudsprojekterne KY og SAPA. Snitfladen anvendes til at indhente basisoplysninger om en virksomhed og dennes produktionsenheder. SAPA, KY, STS Serviceplatform Løsningen anvender UIS (Udlændinge Information System) PersonSagService snitfladen til at hente autoritative oplysninger om en udlændings status omkring ophold i Danmark. Statusoplysning hentes i form af sager og afgørelser. SAPA, KY

6 Print, Digital Post og NemSMS Statistik SF SKAT R75 SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) SF1590_B - ØiR - Afsend debitorregistrering til ØiR (Debitor) SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) SF Print på serviceplatformen SF STAR DFDG Bevillinger SF STAR DFDG - Afgiv status på sygedagpengesag Integrationen har til formål at tilvejebringe kontroloplysningsdata for fagsystemer, som har forvaltningsmæssigt brug for disse data. Herudover benyttes servicen til at indhente oplysning om overskydende skat i forbindelse med nye årsopgørelser. SAPA, KY Serviceplatform Løsningen anvender snitfladen til at aflevere finansposteringer relateret til økonomiske ydelser til kommunernes økonomisystem. Den anvendte snitflade fungerer som facade for det underliggende Økonomisystems finansdel for den pågældende kommune og anvendes til at håndtere oplysninger omkring konteringsplaner, postering af kontering af ydelser m.m. Løsningen anvender snitfladen til at aflevere debitorforhold og debitorposteringer til kommunernes debitorsystem. Løsningen anvender snitfladen til at aflevere udbetalingsanmodninger til kommunernes udbetalings-/ kreditorsystem. Snitfladen anvendes til at give besked om, når en udbetaling skal udføres, på baggrund af den beregnede nettoydelse. Snitfladen anvendes til enhver form for betaling, hvad end modtageren er bevillingsmodtageren, eller udsteder af regning. KSD, KY, BDP, Fælles Bibliotekssystem, DHUV, E&E Serviceplatform SKI-12 KSD, KY, Fælles Bibliotekssystem, DHUV, E&E Serviceplatform SKI-14 KSD, KY, DHUV, E&E Serviceplatform SKI-13 Løsningen anvender Serviceplatformens printkomponents snitflade til at sende breve til borgeren. Der sendes både enkelt print og masseprint (én myndighed til mange postmodtagere). Print sendes online i forbindelse med sagsbehandlingen. KSD, KY, E&E Serviceplatform Ydelsessystemet skal opdatere Det Fælles Data Grundlag (DFDG) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), hver gang en ydelsesbevilling godkendes eller afvises. Der sendes besked pr. borger identificeret ved CPR nummer. KY Serviceplatform Løsningen afgiver status på sygedagpengesag til Det Fælles Datagrundlag (DFDG) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for alle sygedagpengesager KSD Serviceplatform SF STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status Løsningen forespørger Det Fælles Datagrundlag (DFDG) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-tering (STAR) om status på en konkret fraværssag; dvs. om DFDG har registreret, at en borger (ledig fra en a- kasse) er blevet raskmeldt via Jobnet eller Jobcenteret. Når fraværssagen er oprettet, vil det primært være løsningen, der opdaterer sagen, men A- kassen kan ligeledes opdatere. Derfor skal løsningen løbende kontrollere status på sygemeldte borgeres fraværssag. KSD, KY SF STAR Dataload Formålet med snitfladen er at kunne levere et dataudtræk til Serviceplatformen, som Styrelsen for Arbejdmarked og Rekruttering (STAR) via deres statistiske varehus derefter kan tilgå. Det konkrete dataudtræk kan være afgrænset tidsmæssigt og vil bestå af udvalgte entiteter fra datamodellerne for henholdsvis Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD). KSD, KY Serviceplatform

7 Ledelsesinformation SF Ledelsesinformation - dataload Formålet med snitfladen er at kunne levere et dataudtræk til Serviceplatformen, så kommunerne kan udarbejde detaljeret ledelsesinformation på ydelsesområdet. Fagsystemet skal således stille data til rådighed for den kommunale eller fælleskommunale ledelsesopfølgning gennem kommunens eget ledelsesinformationssystem (LIS) eller gennem det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). Det konkrete dataudtræk kan være afgrænset tidsmæssigt og vil bestå af udvalgte entiteter fra den pågældende datamodel. KSD, KY Serviceplatform OIO Standarder OIO Standarder OIO Standarder SF OIO Sag SF OIO Journal SF OIO Dokument Løsningen skal udstille en snitflade til brug for andre fagsystemer, der ønsker at hente information om de sager, der behandles af løsningen. KSD, KY Serviceplatform SAPA (og andre kommunale it-løsninger generelt) skal kunne foretage opslag i journalnotater på sager i løsningen, hvorfor løsningen skal udstille en snitflade, der gør dette muligt. Der eksisterer ikke for indeværende en fællesoffentlig OIO standard for journalposter på OIO Sager. KSD, KY Serviceplatform Løsningen skal udstille en snitflade til brug for andre fagsystemer interne eller eksterne der kan modtage information om dokumenter på de sager, der behandles af løsningen. KSD, KY Serviceplatform Selvbetjening SF MinSide (Borger.dk) Løsningen indeholder en selvbetjening, der er henvendt mod borgere. For at borgeren kan anvende selvbetjeningen, skal løsningen udstilles på den almene digitale borgerservice, borger.dk. Løsningens selvbetjening udstilles på to måder, jf. Borgerguide 3 vejledningen: 1. Link: Som fuldt website, visuelt integreret med borger.dk 2. Iframe: Som webkomponent, der kan indlejres på borger.dk Begge metoder kræver et http-endpoint som borger.dk eller kommunens hjemmeside kan indlejre eller pege på. KY Direkte Selvbetjening Beskæftigelse Kontanthjælp SF Selvbetjening webservice SF Jobcenter - Kontanthjælp Modtag jobcentersag SF NemHandel (Modtag efaktura) Løsningen skal udstille en selvbetjeningssnitflade til selvbetjeningsløsningen og til serviceplatformen. Leverandøren implementerer selvbetjeningsløsningen, og leverandøren er ansvarlig for at definere den konkrete implementering. KY Serviceplatform Ydelsessystemet skal udstille en snitflade, til brug for jobcentrenes fagsystemer, således at ydelsessystemet kan modtage information om forskellige hændelser fra jobcentrene; herunder kontaktforløb, aktiviteter, godtgørelser, fravær, visitationsgrupper, målgruppeskift og sanktionsanmodninger. KY Serviceplatform SKI-15 Løsningen integrerer med NemHandel og skal således stille en snitflade til rådighed for NemHandel. Løsningen skal via integrationen kunne modtage faktura i OIOUBL format. Løsningen har ikke behov for at kunne afsende faktura via NemHandel. KY Direkte

8 Beskæftigelse Statistik SF Jobcenter Kontanthjælp Send bevilling til jobcentersag SF Danmarks Statistik Udtræk Ydelsessystemet skal kalde en service udstillet af jobcenter- systemerne til at sende informationer om bevillinger, når der er ændringer i borgerens ydelse. Der overføres bevillingsoplysninger på en borger, når en bevilling oprettes eller ændres (herunder slettes). Evt. relation til kendt kontaktforløb og sag overføres i form af identifikatorer for kontaktforløbet og Jobcenter systemets sag. KY Serviceplatform Formålet med snitfladen er at kunne levere et dataudtræk til Serviceplatformen, som Danmarks Statistik (DST) derefter kan tilgå. Det konkrete dataudtræk kan være afgrænset tidsmæssigt og vil bestå af udvalgte entiteter fra Løsningens datamodel. KSD, KY Serviceplatform Selvbetjening SF NemLog-in/Digital Fuldmagt Integrationen skal håndtere autentificering og anvendes til autorisering af selvbetjeningsløsningens brugere, herunder brugere med fuldmagt til at agere i Løsningen på en borgers vegne. KY Direkte Beskæftigelse Beskæftigelse Beskæftigelse SF Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær til Jobcenter SF Jobcenter SDP Afsend anmodning om forlængelse til jobcenter SF Jobcenter SDP - Afsend status på jobcentersag Sygedagpengesystemet opretter en sygefraværssag. Såfremt der ikke er angivet en sidste fraværsdag, sendes oplysninger om sygefraværssagen videre til Jobcenter systemerne, så de kan iværksætte en parallelt løbende opfølgningssag. Når sygefraværssagen ændres, skal der ligeledes sendes besked herom til Jobcenter systemerne. KSD Serviceplatform SKI-16 Når en sygefraværssag nærmer sig revurderingstidspunktet, skal Jobcenter systemet tage stilling til, om sygefraværssagen kan forlænges. Sygedagpengesystemet forespørger derfor Jobcenter Systemet, om sygefraværssagen kan forlænges. Jobcenter systemet svarer med et afslag, eller én af syv forlængelseskoder. KSD Serviceplatform SKI-17 Når en jobcentersag ændres i Jobcenter systemet, opdaterer Jobcenter systemet sygedagpenge-systemet. Sygedagpengesystemet modtager således et kald fra Jobcenter systemet, hvorefter indholdet valideres og sygefraværssagen opdateres. Efterfølgende sender sygedagpengesystemet en forretningsmæssig kvittering. KSD Serviceplatform SKI-17 Beskæftigelse Print, Digital Post og NemSMS SF Jobcenter SDP - Opslag på sag og sagsresume SF NemSMS - Afsend SMS og Tilmeld borger Formålet med integrationen er at gøre det muligt for et jobcenter at hente en angiven borgers sygefraværssag fra sygedagpengesystemet, herunder når der for sygefraværssagerne oprettes et resume af sagen. KSD Serviceplatform SKI-17 Løsningen skal have integration til SMS på Serviceplatformen. Denne skal bruges til at sende borgeren beskeder omkring f.eks. udbetalinger, samt ad-hoc beskeder som f.eks. Der er sket ny i din sag. Se mere på Selvbetjeningen Det er en forudsætning at borgeren forudgående har tilmeldt sig SMS (Se SF2251) KY Serviceplatform SF Anmeldelser fra NemRefusion mv. Løsningen skal modtage indberetninger fra virksomheder, a-kasser, og selvstændige via selvbetjeningssystemet NemRefusion. Indberetningerne udgør den primære kilde til at oprette og vedligeholde?sagsbestanden? i løsningen. KSD Direkte

9 SF Status til NemRefusion mv. Løsningen skal returnere et sagsbehandlingsresultat på indberetninger fra virksomheder, a-kasser og selvstændige, som er modtaget via selvbetjeningssystemet NemRefusion. Det returnerede sagsbehandlingsresultat udstilles over for brugeren af NemRefusion, og NemRefusion videresender resultatet til VAS. KSD Direkte SF2281_A - NemRefusion - Anmeldelser fra Borgervendt NemRefusion SF2281_B - NemRefusion - Status til Borgervendt NemRefusion Løsningen skal modtage indberetninger fra borgere via selvbetjeningssystemet NemRefusion (Borgervendt). Indberetningerne benyttes primært til at oprette og vedligeholde sagsbestanden i løsningen. KSD Direkte Løsningen benytter snitfladen til at kommunikere information til borgeren via den borgervendte selvbetjening på NemRefusion. KSD Direkte SF /58A NemRefusion Snitfladen skal give adgang til løsningens register over samtlige 56- og 58A-aftaler på tværs af kommunerne, indeholdende oplysninger svarende til oplysningerne vedrørende kronisk sygdomsaftale i underbilag A (Bevilling og refusion) samt KLE nr. Oplysningerne i dette interne register i løsningen stilles til rådighed via en service som tilgås via Serviceplatformen. KSD Serviceplatform Kontanthjælp Kontanthjælp SF Modregning i kontanthjælp til forskudsvis udlagt underholdsbidrag SF Send forespørgsel til og modtag svar fra Betalingsadministrations Integrationen anvender snitfladen til at informere UDK betalingsadministration (KMD Opus Debitor) omkring tilbageholdt beløb i borgernes kontanthjælpsudbetaling til dækning af en betalingsadministrationsaftale omkring børnebidrag. KY Serviceplatform Løsningen anvender snitfladen til, inden udbetaling af ydelser, at forespørge om der er oprettet en betalingsadministrationsaftale på en eller flere personer, som skal have tilbageholdt beløb i udbetalingerne til dækning af børnebidrag. KY Serviceplatform Kontanthjælp SF Send sagsoplysninger til Betalingsadministrations Løsningen anvender snitfladen til at informere UDK betalingsadministration om mulighed for tilbageholdelse af en betalingsadministrationsaftale omkring børnebidrag. De oplyste sager anvendes af UDK betalingsadministration til at etablere eventuelle fradrag i forbindelse med de enkelte udbetalinger via SF2530. KY Serviceplatform Information om erhvervsforhold SF Erhvervssystemet (eindkomst) Integrationens formål er at kunne sende et CVR nummer og modtage relaterede SE numre for de virksomheder, der ikke oplyser SE-nummer. KSD Serviceplatform SF Årsstatistik til SKAT - kontrolrapport Snitfladen forsyner Skat med årlig kontrolinformation for udbetalte virksomhedsrefusioner til brug ved kontrol af selvangivelser for virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. KSD Serviceplatform Social Pension SF Udbetaling Danmark Social Pension Formålet med snitfladen er at overføre oplysninger om de pensionsudbetalinger, som UDK overfører til kommunen, da kommunen administrerer hele eller dele af pensionen for pensionisten. Bemærk at denne snitflade kun gælder mellem UDK nye pensionssystem og KY. Det gælder ikke mellem KMD Socialpension og KY KY Serviceplatform

10 Understøtter indkomstoverblik og årsopgørelse overblik for en person Kontanthjælp SF Forespørg på indkomstoplysninger i KMD Indkomst SF Jobnet link og Web Services NUH; 4. marts 2014: KY har medelt, at de ikke ønsker denne snitflade. De har ikke brug for den som en plan B. PMU; : APT, Karin Wang, har meddelt, at de regner med at gå direkte på SKAT, men at det afventer ændringsanmodning + accept heraf hos NNIT vedr. Barsel BDP Direkte Jobnet.dk implementerer et link til løsningens selvbetjeningsløsning. Linket placeres på en side på Jobnet.dk KY Direkte SF Fordeling - Afsend journalposter og dokumenter Integrationen skal kunne foreslå tilføjelse af journalnotater og dokumenter til sager i andre sagsbærende løsninger. Det er modtager systemet, der beslutter, hvordan journalnotatet/ dokumentet skal håndteres. Modtagersystemet kan enten vælge at acceptere dokumentet eller journalnotatet (herefter objektet), som en del af en sag, eller at afvise det, hvorved der returneres afvisning til afsenderen (løsningen). SAPA, SP (Fordelerkomponent) Serviceplatform SKI-19 SF Fordeling - Modtag journalposter og dokumenter fra dokumentfordeler Snitfladen understøtter at andre systemer (via Dokumentfordeler) kan foreslå tilføjelse af journalnotater og dokumenter til sager i løsningen. Det er løsningen, der beslutter, hvordan journalnotatet/ dokumentet skal håndteres. Løsningen kan enten vælge at acceptere dokumentet eller et journalnotat (herefter objektet), som en del af en sag eller at afvise det (hvorved det returneres til afsenderen). Afsendersystemet kan vælge at foreslå tilknytning til en specifik sag i løsningen, men løsningen kan også vælge en alternativ sag (ny sag), hvis forretningen ønsker dette. KSD, KY Serviceplatform SKI-20 SF4000_C - Afsend straks udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling SF4000_D - Vedligehold kreditorinformation i KMD Udbetaling Løsningen anvender snitfladen til at aflevere udbetalingsanmodninger til kommunernes udbetalings-/ kreditorsystem. Snitfladen anvendes til at give besked om, når en udbetaling skal udføres, på baggrund af den beregnede nettoydelse. Snitfladen anvendes endvidere til enhver form for betaling, hvad end modtageren er bevillingsmodtageren, eller udsteder af regning. BDP Direkte Løsningen anvender snitfladen til at oprette, vedligeholde, og slette kontonummer samt øvrige oplysninger, der relateres til den enkelte udbetalingspart. BDP Direkte SF4000_E - Hent kreditorinformation fra KMD Udbetaling (Forespørg kreditor oplysn.) Løsningen anvender snitfladen til at fremsøge kontonummer og øvrige oplysninger, der relateres til den enkelte udbetalingspart. BDP Direkte SF4000_F - Hent udbetalinger fra KMD Udbetaling Løsningen anvender snitfladen til at læse status for tidligere udbetalinger. BDP Direkte SF4000_G - Hent udbetalende enhed/posteringssted fra Løsningen anvender snitfladen til at læse en liste af organisatoriske KMD Udbetaling udbetalingsenheder til valideringsformål. BDP Direkte

11 SF4010_A - Årsopgørelse Formålet med integrationen er at hente data fra SKATs årsopgørelse via KMD Indkomst for en angiven person for et eller flere af de tre sidste år. BDP Direkte SF4010_B - Forskudsopgørelse KY skal ikke bruge denne SAPA: Skal bruge hændelsesbesked ved ændring i forskudsopgørelsen BDP Direkte SF Bestilling af batchoverførsel for ydelser i KMD Udbetaling Snitflade til bestilling af batch-udbetalinger via KMD Udbetaling. BDP Direkte Social Pension Social Pension Social Pension Social Pension SF1411_A - Hent Tillægsprocent Integrationen har til formål at indhente oplysninger om formue og helbredstillægsprocent fra UDK via fagsystemet KMD Socialpension til KY for en person samt dennes ægtefælle. Oplysninger om formue og helbredstillægsprocent indgår i oplysning af sager, samt beregning af ydelser og personlige tillæg. Opslaget kommer fra KY via Serviceplatformen vil initiere et abonnement på efterfølgende ændringer til de forespurgte elementer i KMD Socialpension. Abonnementet vil efterfølgende udstille hændelser til Serviceplatformen, som videresender resultatet til KY. KY, Social Pension - kommunedel Serviceplatform SF1411_B - Hent helbredsprocent KY Serviceplatform SF1411_D - Besked om tillægsprocent KY SF1411_E - Besked om helbredsprocent KY SF Logning via Anvendersystemet sender logfil(er) via Serviceplatformens sftp-server i Serviceplatformens sftpserver forbindelse med sporbarhed, kontrol af SLA-krav, fejlfinding og opfyldelse af lovmæssige krav m.v. SAPA, KSD, KY, STS Serviceplatform SF Sikkerhed SAMLSingleLogout Løsningen skal udstille denne snitflade således at Støttesystemerne kan logge en bruger ud af alle brugervendte systemer med ét kald. Kaldet foretages af Context Handler, hvis en bruger på et af de tilsluttede fagsystemer foretager et logout. Snitfladen understøtter SAML2.0 logout request protokollen, hvor en service provider sender en SAML logout forespørgsel til Context Handler i form af et LogoutRequest element, som så behandles af Context Handler, som så sender et LogoutRequest til alle deltagere i sessionen. SAPA, KSD, KY Direkte SKI-11 SF1516_A - Sikkerhed CertifikatWhiteList, List SF1517_A - Sikkerhed Dataafgrænsning Løsningen skal kalde denne service for at få en liste over de certifikater, som eksterne systemer ifølge en tilmelding i Støttesystemets Administrationsmodul har rettigehed til at kommunikere med. Når et eksternt system kalder en service, som udstilles af et fagsystem, så bruger det eksterne system et certifikat. Dette skal valideres fra en autoritativ kilde, i dette tilfælde Støttesystemets Administrationsmodul. Løsningen kan enten hente en komplet liste eller bruge Valider () webservicen hver gang et nyt certifikat benyttes. SAPA, KY Direkte SKI-10 Løsningen skal udstille denne service med en liste af dataafgrænsninger, som kan hentes af Støttesystemets Administrationsmodul. Servicen giver Administrationsmodulet alle de valide kandidat-værdier, som kan tildeles for løsningen, når dataafgrænsning skal sættes op for kommunens brugere. SAPA, STS Direkte SKI-10

12 SF Sikkerhed Administrationsmodul webservice SF1518 er den automatiske service pendant til SF1513, som er manuel. KSD, KY, STS Direkte SKI-10 SF1517_B - Sikkerhed - Dataafgrænsning, Valider Løsningen skal udstille denne service for at Støttesystemets Administrationsmodul kan validere en dataafgrænsning inden den tildeles til en bruger. SAPA Direkte SKI-10 Formålet med integrationen er at indhente restanceoplysninger for en borger med henblik på at danne adviser om overskydende skat med og uden fordring. Integrationen er relateret til: - SF Hændelser vedr. årsopgørelse - SF SKAT R75 SAPA Serviceplatform SF Adgang til restanceoplysninger SF Integration til SKAT Kommunal ejendomsskattehændelse E&E Serviceplatform Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem SF Ejendomsskatte- og Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) Ejendomsbidragssystemets og Serviceplatformen, i forbindelse med udstilling af Systemets data til behov for udstilling af data Systemets anvendere. Der er både kommunale, statslige og private på Serviceplatformen anvendere af systemets data. E&E Serviceplatform SF Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets behov for Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og SKATs kommende vurderingssystem, således at SKATs vurderingssystem kan hente oplysninger i Systemet, til SKATs brug (i første omgang alene at hente oplysninger om kommunalt fastlagt Basisår for grundskatteloft) E&E Serviceplatform SF Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets behov for integration til Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (udgående) SF Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets behov for integration til Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (indgående) Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem Ejendomsskatte- & Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (udgående), således at Systemet kan hente visse oplysninger om Ejendomsskattelån af betydning for Ejendomsskatteopkrævningen, og således at Systemet kan anmode Ejendomsskattelånssystemet om at opskrive lånet ifm. nye ejendomsskatter til en ejer. E&E Serviceplatform Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (indgående), således at Systemet får oplysninger om hændelser i Ejendomsskattelånssystemet, som har betydning for opkrævning af Ejendomsskat og ejendomsbidrag. E&E Serviceplatform Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem SF Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og SKATs renteindberetning., således at SKAT til brug for skatteberegning behov for integration til SKAT og årsopgørelse har kendskab til visse opkrævede/udbetalte rentebeløb renteindberetning vedr. Ejendomsskat og ejendomsbidrag. E&E Serviceplatform SF1590_X - ØiR - Finansforespørgsel Fase 3 Serviceplatform

13 SF Min side på borger.dk SF SF Modregningsfordeler Monopolsystemet KMD Sag har i dag en integration til Min Side på Borger.dk, hvor der udstilles en oversigt over de økonomiske ydelser en borger modtager, fx. kontanthjælp. Som en del af monopolbruddet skal SAPA-projektet også tilvejebringe en ny ydelsesoversigt til erstatning for den gamle. Derfor etableres, via SAPA, integration mellem den fælleskommunale infrastruktur og borger.dk. Fremadrettet skal integrationen også udnyttes til at udstille andre informationer for borgeren end blot en oversigt over de udbetalte økonomiske ydelser, fx. en liste over dokumenter på en given sag. SAPA Direkte Serviceplatform

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse

BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse BILAG D : Udbud på jobcenter - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn: [Tilbudsgiver indsætter navn her] Kravnr Hovedgruppe Emne Krav =Mind stekrav/v ægtning Use Case nr. Tilbudsgivers

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere