Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat: Velkomst Generalforsamlingen startede med at formand Jens Jespersen bød velkommen. Han forklarede, at han under formandens beretning ville komme tilbage til hvorfor han og ikke Jørgen Vitus Nielsen stod som formand. Afslutningsvist ridsede Jens reglerne for generalforsamlingen op. Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Forhandlingsprotokol 2. Beretning fra G/Fs materielforvalter 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Eventuelt Valg af dirigent Jens Jespersen foreslog Ivar Nordland, Axelhøj 59 som dirigent. Ivar Nordland blev valgt som dirigent. Ivar startede med at konstatere, at generalforsamling var lovligt indvarslet. Ingen bestred, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Stemmeberettigede blev talt op. Der var 25 husstande til stede. Ingen fuldmagter. Hele bestyrelsen var til stede. Bestyrelsen består af: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Jens Jespersen Thomas Marconi Ludvigsen Karen Nielsen Marie Langskov Willy Schwaner Formandens beretning: Det har særligt på de indre linjer i bestyrelsen været et begivenhedsrigt år, der startede med den meget livlige generalforsamling sidste år. Som de foreslåede

2 vedtægtsændringer, vi skal behandle om lidt, også er et udtryk for, opdagede vi vel at vi er nødt til at være klar til at møde udfordringer vi måske ikke helt ved vi står med endnu. Som en konsekvens af den livlige generalforsamling og den debat den udløste i den nyvalgte bestyrelse valgte formanden, Jørgen Vitus Nielsen, at træde ud af bestyrelsen sidste sommer, efter mange års arbejde i grundejerforeningen. Vi siger ham rigtig mange tak for det engagerede arbejde som Jørgen har været garant for. Jørgen valgte at fortsætte i en periode som bestyrer af vores hjemmeside, også det siger vi tak for. Samtidig valgte materielforvalteren, Leif Plougmann, at træde ud af bestyrelsen. Leif sagde ja til at fortsætte sit arbejde som forvalter, og har sagt ja til at tage 1 år mere, såfremt vi vælger ham lidt senere på generalforsamlingen. Også Leif har i mange år deltaget dygtigt i bestyrelsens arbejde, hvilket vi er rigtigt glade for. Sammen med de 2 medlemmer som sidste år trådte ud af bestyrelsen, Lene og Inger, blev de op til jul betænkt med en vingave, som den nye formand var rundt at aflevere. Disse ændringer betød, at bestyrelsen rekonstituerede sig selv, med den tidligere næstformand, Jens Jespersen som ny formand, Thomas Ludvigsen som ny næstformand, Willy Schwaner som kasserer og Marie Langskov som sekretær og Karen Nielsen til at holde øje med alle os andre. Bestyrelsens arbejde har i det forløbne år, på tredje år, været præget af føljetonen om den larmende skorsten på etagebyggeriet på Højnæsvej. Men hvor vi de tidligere år lidt har haft fornemmelsen af at vi slog i en dyne, er der i år rent faktisk sket noget. Således havde dele af bestyrelsen et udmærket møde med sagsbehandlerne på sagen og chefen for Teknisk Forvaltning kort før sommerferien. Vi blev her gjort bekendt med, at der nu kun eksisterede 2 muligheder i sagen. Enten en politianmeldelse eller såkaldte selvhjælpsforanstaltninger. Det sidste betyder, at kommunen lovliggør et forhold på ejerens regning, og var naturligvis den løsning vi pressede på for at Teknik og miljøudvalget skulle vælge. Desværre valgte kommunen, igen, den nemme løsning, nemlig politianmeldelsen. Hermed kunne kommunen jo bare henvise al videre henvendelse til Vestegnens Politi, hvilket de da også flittigt benyttede sig af. Heldigvis har sagsbehandlingstiden hos både Vestegnens Politi og retten overrasket os positivt, i forhold til kommunens sendrægtighed. Således er sagen allerede berammet, med påstand fra anklagemyndigheden om bøde samt dagbøder ind til forholdet er udbedret. Vi afventer nu i spænding sagens færdiggørelse. Imidlertid tyder alt på, at uanset sagens udfald må beboerne i nærheden af skorstenen endnu en sommer leve med unødig støj. Vi håber kommunen har lært af sagen. Bestyrelsen er i hvert fald fast besluttet på, at vi ved fremtidige sager af lignende karakter, vil presse hårdt på for at det ikke er vores medlemmer der tages som gidsler. Det betyder kommunen mere aktivt må leve op til sine forpligtelser, herunder også anvende selvhjælpsforanstaltninger i nødvendigt omfang.

3 Udover skorstenen og den nye bestyrelses arbejde med at finde vores ben at stå på, er livet fortsat sin gang i Lidenlund, om man så må sige. Således har året også budt på det sædvanlige møde mellem fællesrepræsentationen for grundejerforeninger i Rødovre kommune og kommunen, herunder borgmesteren og forvaltningscheferne. Mødet, der for så vidt er interessant nok, afspillede sig over sin sædvanlige drejebog. Det vil sige en gennemgang af kommunens budget, og de rituelle emner støj, røg og trafik, som der blev givet nogle mere eller mindre henholdende svar på. Derudover pågår der naturligvis, det man kunne kalde det rutinemæssige arbejde i bestyrelsen i forhold til henvendelser fra kommunen om dispensationssager i forbindelse med byggerier, henvendelser fra ejendomsmæglere o.s.v. En anden ting bestyrelsen har bemærket i det forgangne år, er udøvelsen af det man kunne kalde det gode naboskab. Den forgangne vinter har jo på mange måder været ideel til udøvelse af noget sådan i praksis. Bestyrelsen har bemærket sig, at det mange steder er helt normal praksis, at hjælpe især ældre naboer med at skrabe sne og lignende. Det hilser bestyrelsen med stor tilfredshed. Det er jo blandt andet på sådan et område, vi gerne skulle adskille os fra andre typer boligområder. Når det så er sagt, er vi jo desværre ikke begavet med evnen til at få åbenbaringer om medlemmernes ønsker. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne giver deres mening til kende i forbindelse med generalforsamlingen, men også i løbet af året, enten personligt eller via mail eller andet. Jeg skal derfor opfordre til, at medlemmer med ønsker til bestyrelsen, aktivt søger at berige os med deres mening. Jeg skal derfor udtrykke forhåbning om, at det kommende år bliver lige så aktivt, men måske en anelse mindre tumultarisk. Efter formandens beretning var der debat om denne: Carsten Halle, Valhøjs Allé 23 spurgte til, hvem der har overtaget hjemmesiden? Jens Jespersen fortalte, at han var i proces med at etablere en ny hjemmeside, som vil kunne opdateres af ham selv og sekretær Marie Langskov. Herefter blev forsamlingen spurgt om de kunne godkende formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt Beretning fra materielforvalter Jens Jespersen tog dette punkt da materialforvalter Leif Plougmann, Rødager allé 6 ikke kunne deltage. På hans vegne meddelte Jens, at foreningens materiel er i god stand og bare venter på at blive udlånt. Jens henviste til hjemmesiden, hvor man kan læse mere om hvordan man kan låne, kontakttidspunkter mm.

4 Der har i årets løb været henvendelser. Jens Jespersen ridsede de materieldele op, som er i Grundejerforeningens varetægt: Kloakspulehoved Rensesplit Slamrenser Grensaks Enkeltstige (5,2 m) Dobbeltstige (9,2 m) Dobbeltstige (12 m) Rygningsstige (4+2 m) Foreningens regnskab Willy Schwaner indledte med at sige, at det er en fornøjelse at være kasserer for foreningen. Der er en formue på kr. i banken, og vi kom ud af 2010 med et overskud på kr. Der er iflg. budget også overskud næste år. Willy gennemgik regnskab i korte træk incl. budget for næste år. Willy Schwaner inviterede herefter til spørgsmål. Inger Holst, Præstebakken 12 og Mogens Hillmann, Præstebakken 26 spurgte til, hvorfor der ikke var post til honorarer for bestyrelsen i år. Willy Schwaner svarede at bestyrelsen havde diskuteret honorarer og havde valgt at afstå fra disse. Jens Jespersen supplerede med at sige, at da det at være i bestyrelsen ikke længere er forbundet med særlige udgifter, mener bestyrelsen ikke at der skal tildeles et særligt honorar. Flemming Clausen, Axelhøj 69 opfordrede til, at bestyrelsen holdt en festaften en dag eller fik godtgjort kager. Ivar Nordland sagde, at han ikke gik ud fra, at det er et problem, at bestyrelsen er sparsommelig. Ivar Nordland spurgte, om regnskabet kunne godkendes. Regnskabet blev godkendt. Indkomne forslag. Forslag 1: kontingent : 0 kr. Første forslag fra bestyrelsen er, at kontingentet næste år sættes til 0 kr. Jens Jespersen uddybede og henviste til sidste års generalforsamling, hvor det havde været fremført, at grundejerforeningen ikke er en opsparingsforening og sagde, at vi næste år ville se et endnu større overskud. På den baggrund indstiller bestyrelsen til flere år uden kontingent. Forslag 2: bestyrelsens honorar sættes til 0 kr.

5 Forslag 3: Materielforvalter vil forsat modtage 600 kr. for at opmagasinere og forvalte foreningens materiel. Debat om forslag 1-3. John Keller Larsen, Axelhøj 38 spurgte til hvordan kontingentfrihed fremgår af regnskab. Willy Schwaner forklarede, hvordan budgettet er sat op. Dan Sørensen, Axelhøj 35 fandt det mærkeligt at stryge kontingentet på et tidspunkt, hvor vi lige har haft problemer med kommunen, da nogle sådan kan opstå igen, og vi så ikke har penge til advokatudgifter. Han fandt desuden, at det er et problem at vænne folk af med at betale kontingent Jens Jespersen sagde, at det kunne man selvfølgelig mene, men at vores erfaring fra de sidste sager viser, at foreningen ikke havde været i stand til at støtte op om de grundejere, der havde haft problemer med kommunen og at den støtte man ville kunne give ville være for lille til at gøre en egentlig forskel. Carsten Jacobsen, Axelhøj 11- spurgte til hvorfor vi ikke kunne oparbejde nok kapital til teknisk eller juridisk bistand? Efter hans mening skal vi have kapital nok til at kunne hensætte til sådanne poster. Hvis vi ikke har pengene nu, så han hellere, at vi sparede op. Jens Jespersen sagde, at det er et besvær at holde styr på kontingenter. Fremsatte en idé om evt. at betale sjældnere og så et større beløb. Desuden sagde han, at bestyrelsen mener, at en egenkapital på kr. er nok. Men selv en sådan forslår ikke meget hvis behov for juridisk bistand. Mogens Hillmann, Præstebakken 26 sagde, at han mente, det var aktuelt at have opsparing. Evt. kunne man oplive idéen om en foreningsfest? Jens Jespersen svarede, at vi ikke ser os som social forening, men som et interessefællesskab. Der er ikke et stort fællesskab på tværs af hele foreningen. Men heldigvis er der mange vejfester. Thomas Annesen, Præstebakken 9 sagde, at sammenlignet med andre villakvarter, så har vi et meget beskedent kontingent. Hvis man er uden kontingent i nogle år så vil der ske en økonomisk forsinkelse og vi vil være uforberedte hvis der sker noget. Der skal være noget at stå imod med. Flemming Clausen, Axelhøj 69 opfordrede til at se på de nye vedtægter som bestyrelsen havde forslået. På den baggrund mente han, at det er helt i orden med det bestyrelsen gør, da der i disse åbnes op for at foreningen kan tage et lån. Ivar Nordland spurgte til, om der er udbetalt honorar til juridisk bistand? Inger Holst, Præstebakken 12 svarede, at den tidligere bestyrelse havde sagt ja til at udbetale kr. i alt til juridisk bistand. Inger Holst, Præstebakken 12 tilføjede, at der havde været udbetalt et beskedent beløb tidligere.

6 Mogens Hillmann, Præstebakken 26 sagde, at juridisk bistand er dyrt og at der blandt grundejerne er store forskelle i økonomi. Hvad nu hvis vedligeholdelse af veje mm. udlægges til foreningen? Carsten Halle, Valhøjs allé 23, tilføjede, at retshjælp ikke er indtægtsbestemt Jens Jespersen sagde, at vedligeholdelse af kloak og veje kun kan overlægges til grundejerforening med et varsel på 4 år. Jens forsatte med at sige, at spørgsmålet er, hvornår er nok nok (if. til kontingent). Vi kan godt indkræve 100 kr. Så skal Willy Schwaner sidde og udfylde girokort i hånden. Det gode naboskab og fester er dejligt. Og det er dejligt med vejfester. Vi har tidligere snakket om, at støtte vejfester. Thomas Annesen, Præstebakken 9 tog ordet igen, da han ikke mente, han havde fået svar på sit spørgsmål om, hvorfor foreningen ikke ønsker, at spare op? Bestyrelsen ønsker ikke kontingent men vi skal forpligtes til optagelse af lån. Hvordan hænger det sammen? Hvad hvis vi skal til at betale hinandens gæld? Det er et problem ikke at have penge nok og så måske kunne ende i en situation hvor vi om 3 år skal betale 1000 kr. i kontingent om året. Hvorfor vil man ikke sikre sig mod en fremtidig stor gæld ved at sikre opsparing? Jens Jespersen sagde, at de forslåede vedtægter er en ordret afskrivning af standardvedtægter fra Planstyrelsen. Læren fra sidste år er, at vi gerne vil kunne håndtere ting vi ikke har set. Signal fra tidligere år har været, at vi ikke er en opsparingsforening. Spørgsmålet er hvornår nok er nok? Vi tror ikke det er sandsynligt at der bliver brug for det. Derfor mener vi at nok er nok nu. Mogens Hillmann, Præstebakken 26 forslog at opkrævning af kontingent evt. skete sammen med udsendelse af bladet. Willy Schwaner sagde, at kontingentopkrævning ikke er noget problem, og at han ikke anså det for et problem at sidde og skrive girokort. Flemming Clausen, Axelhøj 69 anførte, at kontingentindkrævning om nogle år kan lægges om til internet. Han mente ikke, at et par år uden kontingent ville gøre noget. Thomas Annesen, Præstebakken 9 anførte, at der er forskel på, om man skal betale kr. om året eller 100 kr. Dirigent Ivar Nordland besluttede, at tiden var kommet til en afstemning. Afstemning om forslag 1-3: Forslag 1: Kontigent 0 kr. i 2012 og for bestyrelsens forslag 9 imod bestyrelsens forslag Bestyrelsens forslag vedtaget

7 Forslag 2: Bestyrelsens kontinget 0 kr. Der var ingen kommentarer. Bestyrelsens forslag vedtaget med 22 for Forslag 3: Honorar til materielforvalter 600 kr. Bestyrelsens forslag vedtaget enstemmigt. Forslag 4: Nye vedtægter. Jens Jespersen sagde, at sidste års generalforsamling viste, at vi skulle have nye vedtægter. Bestyrelsen har derfor haft valget mellem at foreslå en lille eller en mere omfattende ændring. Idet vi mener der udover det ovenfor nævnte, måske var et behov for en fornyelse og modernisering generelt, valgte vi en mere omfattende ændring. Vedtægterne er generelt stort set en afskrift af Planstyrelsens forslag til standardvedtægter for grundejerforeninger, med ganske enkelte tilføjelser / undladelser. Det der måske særligt springer i øjnene, er de mange der vedrører økonomiske forhold, der i grundejerforeningens nuværende form overhovedet ikke er relevante. Grunden til de er medtaget, er i den hensigt også at fremtidssikre vedtægterne, således der ikke inden for en overskuelig fremtid er behov for vedtægtsændringer igen, da sådanne ændringer er en lidt omstændelig affære. Særlige derudover: 2 stemmer pr. bidrag: Skyldes et ønske om at såfremt der møder 2 voksne fra samme parcel, vil de have mulighed for at stemme hver for sig. Indkaldelse til generalforsamling: På internettet og lokalavis, dog således at bestyrelsen kan beslutte at omdele, hvilket vel nok vil finde sted nogle år endnu. Men fremtidssikringen gør at vi har fundet det fornuftigt at formulere sådan. Max 2 fuldmagter: Som standardvedtægterne og for at sikre det demokratiske islæt og mindske mulighed for egentlige kup, i ordets negative forstand. Mindst 5 medlemmer: Giver mulighed for at udvide uden vedtægtsændringer, hvis fremtidige forpligtelser gør det nødvendigt. Mulighed for at have en administrator ser vi som en fremtidssikring. Regnskabsåret som det foreligger nu er fastsat af hensyn til generalforsamlingens mulighed for at få så aktuelle tal som muligt.

8 Debat om nye vedtægter John Keller Larsen, Axelhøj 38 sagde, at han havde lavet meget bestyrelsesarbejde og var bekymret, fordi det med de vedtægter bestyrelsen har forslået vil ligge lige til højrebenet at privatisere veje mm. og give mere ansvar til grundejerforening, som så må opkræve kontingent til dette. Er det grundejerforeningens opgave at stå for veje med mere? Derudover så han forskellige uklarheder. Han ville gerne have set de gamle vedtægter. Stillede afslutningsvist spørgsmålet: Vil vi have et sådan ansvar??, Christiansdal 71, pointerede, at der iflg. nye afgørelser var sket der modsatte. Ansvaret for veje mm. var overgivet tilbage til kommuner Christian Haneman, Valhøjs Allé 71 udtrykte sympati for at bestyrelsen havde set på vedtægterne, men havde en lang række kommentarer til enkelte paragraffer. De gengives ikke i deres helhed her, men den primære anke var: - At foreningens medlemmer ikke afspejler udstykning af Rødovregaard - At Kommunalbestyrelsen ville få for stor indflydelse på grundejerforeningens beslutninger - At muligheden for at optage lån er problematisk. - At der åbnes mulighed for, at bestyrelsen kan stemme formanden ned Flemming Clausen, Axelhøj 69 forslog at man kunne nedsætte en arbejdsgruppe, der kunne udarbejde et nyt forslag til vedtægter. Niels B. Larsen, Rødovrevej 35 mente, at det var uheldigt, at vi siger at foreningens formål er at styrke fællesskab vores formål burde være, at være fælles om at modgå ydre pres. Thomas Annesen, Præstebakken 9 sagde, at udgangspunktet for nye vedtægter bør være i os og vores behov Jens Jespersen sagde, at bestyrelsen havde haft et ønske om, at fremtidssikre vedtægterne. Jens Jespersen forslog derfor, at vi udskyder dette punkt til næste års generalforsamling. Men der er behov for nye vedtægter. Det her kræver, at de punkter, der er kommet ind behandles ordentligt. Vi udskyder det til næste års generalforsamling og inviterer dem der har haft kommentarer til, at de deltager i en arbejdsgruppe så vi får kommentarer integreret ordentligt. Til arbejdsgruppen meldte sig: Carsten Halle John Keller-Larsen Mogens Hillman Valg til bestyrelsen: Valg af formand Jens Jespersen blev genvalgt uden modkandidater. Willy Schwaner Willy Schwaner valgt som kasserer uden modkandidater.

9 Karen Nielsen og Thomas Marconi Ludvigsen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer uden modkandidater. To suppleanter bestyrelsen har ingen forslag Ivar Nordland og Karin Møhl blev valgt. Revisor vores tidligere suppleant Bjørn Bo vil gerne være revisor. Som revisor suppleant blev valgt Inger Holst, Præstebakken 12. På bestyrelsens vegne sagde Jens Jespersen tak for valgene. Jens Jespersen afsluttede med at minde alle om, at bestyrelsens desværre ikke er udstyret med evnen til at få åbenbaringer, og vil derfor opfordre medlemmerne til at udtrykke deres holdninger i klart sprog, enten på generalforsamlingen eller i løbet af året. HUSK: Godt naboskab starter ved din måde at god nabo på. Afslutningsspørgsmål Der blev spurgt afslutningsvis til, om vi kan købe en ny rygningsstige. Jens Jespersen sagde, at han vil høre materielforvalter Leif Plougmann, Rødager allé 6, om behov for flere stiger. Ivar Nordland afsluttede ved at takke for eksemplarisk god ro og orden. Sekretærens afsluttende kommentar: grundet manglende præsentation af talere kan der være enkelte fejl i angivelse af disse. Formand Sekretær Jens Jespersen Marie Langskov

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012 Inden Generalforsamlingen var der orientering om affaldsordningen. Formand Jens Jespersen, Valhøjs Allé 9, sagde

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Præsteloddens Grundejerforening

Præsteloddens Grundejerforening Referat: Ordinær generalforsamling Søndag den 17. juni 2012, kl. 10.00. Sognegården, Melbyvej 101 Til stede var 16 stemmeberettigede medlemmer og her udover var der en fuldmagt. bød velkommen og straks

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere