VMF Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VMF Generalforsamling"

Transkript

1 Tilstede: 59 pers. VMF Generalforsamling Torsdag d. 24/ kl i lokale A Valg af dirigent [B]: Hans Henrik Dietz 2. Formalia [B] Godkendelse af indkaldelse: Godkendt Godkendelse af dagsorden: Godkendt Valg af to referenter: Marilene Andersen og Emilie Wismann Valg af to stemmetællere: Daniel Melgård og Camilla Elberg 3. Fremlæggelse af årsberetninger Formanden, Anja Annine Haagaard: Højdepunkerne for året gennemgås. I løbet af året har der hver uge været afholdt morgenmøde for VMF s sekretariat. Derudover har der været afholdt RSV-møder og 2 årlige statusmøder. Formanden er blevet indbudt til at skrive indlæg til DVT s faglige klumme. I aftagerpanelet er der kommet ny formand, men indholdet af møderne er uændret. Post fusion har der på uddannelsesrådsmøderne været særligt fokus på at opnå AVMA akkreditering af den danske veterinæruddannelse. Et projekt der stadig kræver meget arbejde. I år er der yderligere blevet arbejdet på den nye veterinære underviserpris Salys Hest, der vil blive uddelt fra dette valgår. VMF s medlemspulje er et andet nyt tiltag. Puljen uddeler kr. to gange årligt til ansøgere blandt VMF s medlemmer. Puljen var ved første uddeling er stor succes og der var stor søgning. Et nyt vagtbooking system har været under udarbejdelse, men projektet er stadig under udformning. VMF kan måske få lavet tasker igen, som de studerende kan købe til en billig pris. Det går godt rigtigt godt med at rekruttere nye studerende til VMF, der er derfor igen i år kommet mange nye til medlemmer til foreningen. 1

2 Der henvises i øvrigt til formandens årsberetning. Næstformanden, Hannah Zakariassen: Fortæller om nyt fra DDD, VAFU og ADO. Optaget på veterinæruddannelsen er pt. 180 pr. år, der bliver i DDD s hovedbestyrelse arbejdet for at dette tal ikke øges. Da der ikke er ressourcer til større årgange, som uddannelsen ser ud i dag. Ledigheden blandt ny dimitterede er højere end den har været tidligere, derfor er der fokus på at skabe bredere stillingmuligheder for veterinærer på arbejdsmarkedet. Den øgede ledighed blandt veterinærer skiller sig dog ikke ud, sammenlignet medresten af erhvervsmarkedet hvor ledigheden generelt har været stigende. En nye virksomhedsstruktur, hvor veterinære hospitaler o. lign. opkøbes af kapitalfonde har vundet indpas i Sverige. Kapitalfonde er konglomerater af aktieselskaber, der investerer i bl.a. smådyrspraksis. Dette fænomen er kommet til Danmark hvor bl.a. Københavns dyrehospital er blevet opkøbt. Denne udvikling vil højest sandsynligt fortsætte og vokse. I DDD forsøger de at finde frem til, hvordan man bedst forholder sig til denne nye struktur. Et element ved denne struktur, der kræver opmærksomhed er det dilemma at veterinærer ved ansættelse i en sådan praksis kan risikere at skulle pendle mellem praksis, der er spredt over hele landet. Derudover vil ejerne ikke være lokale veterinærer. Markedet vil derfor blive stører og det vil kunne have indflydelse på dimittend ledigheden. Der henvises i øvrigt til næstformandens og DDD s årsberetninger. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget for VMF samt kommentarer fra revisorer VMF Regnskab : Indtægter: Sponsorater er angivet som minus kr., det skyldes at der blev kalkuleret med et taske sponsorat der ikke kom i hus. INPUT har tjent mere end forventet der er derfor kommet et overskud på ,90 kr. Event var blevet lovet kr. men har ikke brugt disse, da der ikke har været afholdt events. 2

3 Udgifter: VMF T-shirt salget er ikke gået som forventet, hvilket har resulteret i et underskud på 3.400kr. Transport: Muligheden for refundering af rejseomkostninger i forbindelse med sekretariats relevante projekter/arrangementer har ikke været benyttet af VMF s sekretariat. Gaver til rusturerne blev der bevilget kr. til indkøb af T-shirts og motorsave til CV. Rådet, der har været udgifter til bl.a. indkøb af skraldespand til VMF s kontor. Vaskeriet har været tjent relativt godt. Der er ingen omkostningerne forbundet med driften af dette. Hjemmesiden har givet et underskud på 1532,50 kr. Det skyldes primært at Netforum har lukket, hvilket har krævet at VMF s hjemmeside blev mere funktionel således at den kunne overtage nogle af Netforums tidligere funktioner fx maillister. Kontorartikler og papir er i plus, da der ikke er kommet en regning. Kanylen har tjent mere end forventet. Medlemspuljen har 8000 kr. tilovers fra sidste ansøgningsrunde grundet mangel på kvalificerede projekter. Da der kun er dækning for kr. ved bankkrak, er kr. flyttet fra Lån og Spar til Jyske Bank. VMF har tjent kr., hvilket er kr. mere end budgetteret. Regnskabet godkendes. Der henvises i øvrigt til regnskabet. Budget Kontingent nedsættelse. Der budgetteres med færre indtægter grundet kontingent nedsættelse fra kr. INPUT har de sidste to år tjent rigtigt godt derfor er forventningerne hævet til kr. 3

4 VMF T-shirts salget er sænket til 2000 kr. i forhold til 5000 kr. for 12/13. Transport: Der budgetters med at der næste år vil blive brugt lidt flere penge på transport i forbindelse med kurser for VMF s sekretariatet. Reklame sættes til 1000 kr. til et banner, der kan tages med på messer, rusture e. lign. Gaver er sat til kr., dette beløb skal bruges på tasker til de studerende jf. beslutning truffet i RSV. Kanylen sættes op, da det går godt. Det sendes sammen med DVT, og der er herved ingen udgift. I bladet er der flere annoncører, der betaler for at have deres annoncører i bladet. Jyske Bank kr. mere vil blive overført. Grundet kontingent nedsættelse regnes der med at VMF vil akkumuler færre penge i år 2013/14. Da det endnu ikke er vedtaget på RSV at rusturene i år vil få støtte til indkøb af T- shirts til russerne er dette punkt ikke sat på budgettet. Der stilles spørgsmål til om nogle af de små poster på budget og regnskab ikke kan slås sammen, så det er ikke bliver så detaljeret at gennemgå. Der arbejdes på at flere penge skal gives tilbage til de studerende, men det er vigtigt først at se, hvilke effekter der vil være af kontingentnedsættelsen. Budgettet godkendes. Der henvises i øvrigt til regnskabet. 5. Kontingentfastlæggelse for VMF Fastholdes til 200 kr. i kvartalet. 4

5 6. Rusturs regnskab og budget samt revisorernes bemærkninger Port Arthur Indtægter: KURpenge var budgetteret til kr. men endte med at blive kr. Disse kr. ekstra kom fra SUND. Derimod kom der ingen penge ind i sponsorater. Antallet af deltagere var højere end forventet derfor kom der kr. ekstra ind. Indtægter på 6200 kr. i form af øl og vand på rusturen, det skyldes at de havde ekstra drikkelse fra året før og at de havde køb billigt ind i Tyskland. Der er budgetteret med 0 kr. i sponsorater, da der i år ikke blev indhentet nogen. Udgifter: Maden har været lidt dyrere end budgetteret (ca kr. mere), derfor bliver der næste år afsat kr. Der blev givet rabat på transporten grundet en misforståelse omkring hvor mange der skulle hentes. Prærushytten er steget i pris grundet et øget antal affaldscontainere. Der er blevet brugt væsentligt færre penge på materialer i år. Men næste år er der blevet budgettere med da man ønsker at få råd til at indkøbe at anlæg til rusturen. Budget 2013 Realiseret 2013 Budget ,54 kr kr. Der budgetteres med et underskud grundet udgifter til et nyt anlæg. Revisorernes kommentarer: Der skal indsættes minus i regnskabet, hvor der er tale om udgifter. Der budgetteres med mindre udgifter til mad i år 2014, da de store udgifter i år skyldtes for dyrt indkøbte varer. Hvad med sponsoratet fra Royal Canin? Det står på en fælles konto, og kan derfor ikke skrives på regnskabet. Det vil komme på næste årsregnskab. Forventningerne til næste års sponsorater er sat lavt, men det betyder ikke at rusturen ikke vil forsøge at skaffe sponsorater til næste års rustur. 5

6 Er det blevet undersøgt, om det er lovligt at købe store mængder alkohol i Tyskland for derefter at sælge det til danskere i Sverige. Regnskab og budget godkendes Der henvises i øvrigt til regnskabet. Camp Vet Der udbringes en tak til VMF for at have givet støtte til indkøb af motorsave. Indtægter: Der kom ingen sponsorater, men derimod kom der kr. mere fra KUR end budgetteret. Udgifter: Ekstra udgifter til mad og hytteleje. Udgifter på 6000 kr. på professionel træfældning. CV har investeret i at opbygge et lager af træ, der skal bruges til bål i forbindelse med madlavning og hygge på CV. I år blev der købt varer fra Kvickly med en rabat på 10-15% trods denne rabat, blev posten dyrere end ellers. Derudover har der været problemer med madopbevaring. Ekstra udgifter til tøris mm. Der er blevet investeret i en ny boomblaste til CV, da den gamle blev stjålet. Den har kun kostet CV budgettet 800 kr. da de ansvarlige selv har givet tilskud til køb af den nye boomblaster. Der er derudover blevet brugt flere penge til hytte. De vil forsøge at tjene flere penge næste år via indtægter fra gaderobe på A-vej. Sponsorater. A-vejs efholdelse og salg af billetter til grøn koncert. Underskud på kr. 6

7 Budget 2014: Indtægter: Der er satses på at indtjene 8000 kr. på frivilligt arbejde (a-vej, grøn koncert o. lign.) Udgifter: Der er blevet afsat flere midler til indkøb af mad. Der er afsat væsentligt mindre til materialer. Diverse/sprut/fejloverførsler er sat til 3000 kr. for at have en buffer til næste år. Der budgetteres med et overskud på kr. Revisorer kommentarer: Ros for genopretningsplanen. Der udtrykkes tillid. Punktet fejloverførsler bør omdøbes. Regnskab og budget godkendes Der henvises i øvrigt til regnskabet. Team Sverige Indtægter: Sponsorpengene fra Royal Canin er sat ind i under posten sponsorater, selvom de reelt først burde stå på regnskabet for næste år da pengene endnu ikke er overført til TS konto. Der er kommet flere penge ind fra sund (kur). Udgifter: Hytten har været væsentlig dyrere (7000 kr.) end tidligere. I alt et overskud på ca kr. Budget 2014: Transporten udgiften er sat op (misforståelse hos selskabet udløste i år en kompensation, der gjorde prisen væsentligt laverer). Hytteprisen er sat op til kr. Deltagergebyret holdes på kr. Sponsorater er sat på kun 3000 kr. da det er meget svært at skaffe sponsorater til rusturerne. Revisorer kommentarer: Der er forvirring hvorvidt sponsoratet fra Royal Canin skal figurere, blandt af årets indtægter, da pengene ikke står på TS konto endnu. Sponsoratet slettes i TS regnskab og der budgetteres med 3000 ekstra i sponsorater til næste 7

8 år. Regnskab og budget godkendes Der henvises i øvrigt til regnskabet. Der opfordres til at der laves et regnskab og budget for rusturernesfælleskonto. Derudover bør det samme regnskabsark blive bugt for alle rusturerne. TVF og VMF bør aftale en fælles form for hvorledes de ønsker regnskaberne arrangeret. 7. Vedtægtsændringer stk. 3 - Sekretariatet er forpligtiget til at bekendtgøre de foreløbige kandidatlister ved opslag på opslagstavlerne i Vandrehallen og på VMF s kontor senest to dage før generalforsamlingen SLETTES Vedtaget. 23 stk. 1: VMF s gallaudvalg (VMF-Galla) forestår gennemførelse af VMF s årlige gallafest. VMF støtter gallafesten med kr. som udbetales ultimo oktober hvert år. Der opfordres til at ultimo oktober ændres til primo oktober. Da det vil fungere bedre for Gallafesten. Vedtaget 30 stk. 4 - VMF s regnskab skal offentliggøres på VMFs hjemmeside. Revisorernes kommentarer påføres regnskabet. Vedtaget 27 stk. 3: VMF s aktiver i forbindelse med nedlæggelse. i. 31 stk. 3: Ved foreningens opløsning går en evt. formue til en fond til fordel for de veterinærstuderende, denne fond administreres af DDD. Vedtaget Konsekvensændringer Ovenstående vedtægtsændringer vil medføre en række konsekvensændringer - paragrafferne ændrer nummer da paragraf 5 slettes. 8

9 VMF s medlemspuljeudvalg og Saly s hest udvalg tilføjes til vedtægterne. Derudover tilføjes institutråd og webansvarlig (såfremt dette godkendes) så disse poster fremgår af vedtægterne. Konsekvens ændringerne vedtages enstemmigt. 8. Indkomne forslag Ny post i sekretariatet, webansvarlig Der er i sekretariatet stemning for at oprette en ny post webansvarlig i sekretariatet da lukningen af Netforum, har medført at VMF har oprettet en ny og udvidet hjemmeside. Det kræver en studerende med it-kundskaber at drive og vedligeholde hjemmesiden. Posten er vedtaget. Saly s hest, se bilag 1 UDKAST: FUNDATS for Saly s Hest Fundatsen tager udgangspunkt i fundatsen fra den Gyldne Tyr, dog med nogle ændringer. Der har været stemning for at prisen kan overrækkes til ikkevidenskabelige medarbejdere, da der er medarbejdere af denne art der varetager meget undervisning bl.a. på hospitalerne. SUND har indvilget i at give kr. i pengepræmie årligt. Fundatsen er vedtaget. Der henvises i øvrigt til fundatsen. 9. Opstilling til KU SUNDs organer Veterinært StudieNævn: VSN har et forslag til prioriteret rækkefølge: 1) Bonnie E. Hoelstad 2) Lina Falk Theut 3) Svend Erik Garbus 4) Johannes Fogh Suppleanter: 5) Sabine Sig Hansen 6) Sebastian Hoelgaard 9

10 7) Charlotte Dibbern 8) Emil Lund Bonnie ønsker at forsætte som formand. Vedtaget Akademisk Råd + evt. suppleant: Der anmodes om at opstille 3 pers. på listen, i prioriteret rækkefølge: 1) Svend Erik Garbus 2) Bonnie Hoelstad 3) Johannes Fogh Der vil sandsynligvis kun blive en plads til veterinærer i Akademiskråd. Repræsentant til FakultetetsArbejdsMiljøUdvalg inkl. suppleant: Repræsentant til FAMU: Sofie Stistrup Til suppleantposten opstiller Søren Skadborg og Emil Lund. Søren vælges. Institutråd IKVH: Opstiller: Ulrik D. Kristensen, Simon Skov-Møller og Matilde Poulsen Medlemmer: Ulrik D. Kristensen og Matilde Poulsen Supp.: Simon Skov-Møller IPH: Opstillere: Simon Skov-Møller, Ameli Loft-Andersen og Birgitte Bjørnskov. Medlemmer: Birgitte Bjørnskov og Ameli Loft-Andersen Supp.: Simon Skov-Møller IVS: Opstillere: Simon Skov-Møller, Michelle Lauge og Lina Falk Theut Medlemmer: Michelle Lauge og Lina Falk Theut Supp.: Simon Skov-Møller 10

11 10. Valg til RSV VMF s sekretariatet Formand: Mia Berg indstilles af sekretariatet og vælges. Næstformand: Hannah Zakariassen genopstiller som næstformand og vælges. Kasserer 2-årig: Kim Thyrrestrup stiller op og vælges. Informationsansvarlig: Mia Vorslund-Kiær stiller op og vælges Udvalgskoordinator: Marilene S. Andersen og Sabine Sig Hansen stiller op Sabine Sig Hansen vælges. DSRrepræsentant: Marilene S. Andersen stiller op og vælges. SUNDråds repræsentant: Emilie S. Wismann stiller op og vælges. Sekretær: Ameli Loft-Andersen, Anne F. Vom Braucke og Ane Laursen Dahlkilde Ane Laursen Dahlkilde vælges Webansvarlig: Bonnie E. Hoelstad stiller op og vælges. Institutter Undervisningsudvalg: IPH: Opstillere: Marilene S. Andersen, Simon Skov-Møller, Matilde Poulsen (supp.) og Camilla Skovrup Medlemmer: Marilene S. Andersen, Simon Skov-Møller og Camilla Skovrup Supp.: Matilde Poulsen IKVH: Opstillere: Simon Skov-Møller (B), Matilde Poulsen (K), Sabine Sig Hansen (B), Anne Bladt Brandt (K, supp.) Valgt: Bachelor studerende: Sabine Sig Hansen. Sup.: Simon Skov-Møller 11

12 Kandidat studerende: Matilde Poulsen Sup.: Anne Bladt Brandt IVS: Opstillere: Rikke M. Jensen, Emil Lund, Simon Skov-Møller, Louise Hven og Nadia. Medlemmer: Simon Skov-Møller, Rikke Møller Jensen og Louise Hven Supp.: Emil Lund uuplen: Der er ingen der opstiller, der vil derfor ikke være nogen veterinærstuderende som repræsentant i uuplen fremadrettet. Det kan tages op til overvejelse om der fremadrettet skal sidde en husdyrvidenskabsstuderende i undervisningsudvalget. LAMU (lokal arbejdsmiljø udvalg for IKVH) Ane Laursen Dahlkilde opstiller og vælges. Valg af rusturskoordinatorer, økonomiansvarlige og overkoordinator PA: Louise Schmidt, Frederik Althoehn, Line Thomsen (øko) og Christian Bonnerup Møller. TS: Anne Bladt Brandt, Søren Skadborg, Camilla Skovrup og Anders Nybo (øko). CV: Daniel F. Andersen, Charlotte Dibbern, Camilla Elberg Nielsen og Daniel Melgård (øko) Der vælges ingen overkoordinator, før der har været det første møde for de tre rusture. 11. Valg af ansvarlige til de faste underudvalg Gallaudvalget: Vælges på den ekstraordinære generalforsamling. Bladudvalget (åbent udvalg) Opstillere: Anne Frank V. Braucke og Emilie S. Wismann. Valgt. INPUT (åbent udvalg): Christina Jørgensen (kontaktperson for VMF). Eventudvalget (åbent udvalg): Simon Skov-Møller (ansvarlig), Michelle Lauge og Emil Lund. 12

13 VMF s medlemspulje udvalg 3 interne og 3 eksterne medlemmer. Opstillere til posten som eksternt medlem: Anders Nybo, Matilde Poulsen, Louise Hven, Daniel Futtrup, Charlotte Dibbern og Karina S. Asmussen. Valgt til posterne 3 eksterne medlemmer: Karina S. Asmussen, Daniel Futtrup og Anders Nybo. 3 interne medlemmer fra VMF s sekretariat (selvsupplerende). Vælges på VMF s morgenmøde. Saly s hest udvalg Der skal vælges min. 6 medlemmer. 2 kandidat studerende og 4 bachelorstuderende. Opstillere: Simon Skov-Møller (B, 3. år), Emil Lund (B, 2 år), Rikke Møller Jensen (B, 2+3 år), Christina Jørgensen (B, 3 år), Anne Ruge (B, 2. år), Katrine Kirk (B, 2 år), Camilla Skovrup (K, 5. år) og Anne Bladt Brandt (K, 4 år). Der er stemning for at vælge 4 bachelor studerende hhv. 2 på 2. år og 2 på 3. år, således at udvalget er kendt med både nye og ældrebachelor årgange. Medlemmer: Bachelorstuderende: Rikke Møller Jensen (B, 2+3 år), Christina Jørgensen (B, 3 år), Anne Ruge (B, 2. år) og Katrine Kirk (B, 2 år). Kandidat studerende: Camilla Skovrup (K, 5. år) og Anne Bladt Brandt (K, 4 år) 12. Valg af to revisorer og suppleant Opstillere: Søren, Matilde Poulsen og Camilla Skovrup (supp.) Medlemmer: Søren og Matilde Poulsen Suppleant: Camilla Skovrup 13. Eventuelt En repræsentant for bestyrelsen af Ena Borchsenius legat. Der vælges at medlem for tre år ad gangen, dvs. Matilde Poulsen fortsætter. Generalforsamling i DSR: Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 29/10. På dette møde vil DSR blive opløst, såfremt udsendte forslag vedtages. Forslaget lægger op til at den økonomiske del skal fortsætte blot uden VMF. 13

14 Fra DSR s side er der ønsker om, at VMF skal opgive sin andel uden økonomisk kompensation. I DSR s vedtægter er det nedskrevet, at ved opløsning skal DSR s aktiver gå til de faglige foreninger, fordelt på en måde der afspejler antallet af medlemmerne i foreninger. Det vil sige at den nye forening der kommer til at tage over efter DSR, vil fortsætte med samme økonomi, blot med VMF skrevet ud af vedtægterne. VMF vil derfor miste deres medejerskab af DSR-butikken. Der vil fortsat skulle betales kontingent til SCIENCErådet. Hvis VMF sætter sig i mod dette, vil det kunne føre til splid på i DSR og på Frederiksberg campus. Der er stemning for at VMF skal søge økonomisk bistand fra Niels Wøldiche og/eller fakultetet for at sikre at processen kommer til at forløbe korrekt og til alles fordel. Der kommer et påbud til bestyrelsen om, at VMF s aktiver ikke må foræres væk. KU-valg: I år vil VSN og repræsentanten for akademiskråd stille op på KKS-liste (Københavns Konservative Studerende). Der vil komme mere information på næste RSVmøde. 14

15 Bilag 1 UDKAST: FUNDATS: Salys Hest Formål: Salys Hest er en pris indstiftet af VMF for at påskønne god undervisning, som set fra de studerendes side ikke bør være et sekundært arbejde ved siden af forskning, men bør værdsættes og efterspørges i sig selv. Salys Hest er en skulptur skabt af Elna Christiansen og er en mindre kopi af den originale hest, der står foran Amalienborg. Skulptøren af den originale hest hed Jacques Saly, og prisen kaldes derfor Salys Hest. Salys Hest skal gå til en videnskabelig medarbejder, som er aktiv underviser inden for veterinæruddannelsen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og som har ydet en særlig indsats inden for undervisning. Prisen kan i særlige tilfælde gå til en ikkevidenskabelig medarbejder, såfremt denne har ydet en særlig indsats som aktiv underviser på uddannelsen. Eksterne undervisere kan ikke modtage prisen. Prisen er en vandrepokal, som uddeles hvert år ved Smediefesten i forbindelse med afholdelse af Fortovscaféen på plænen foran anatomibygningen. Prisen ledsages af et dørskilt, hvorpå prismodtagerens navn er indgraveret. Kommissorium: Ansvaret for uddelingen ligger hos VMF, som hvert år nedsætter et udvalg hvis kommissorium er at indhente forslag i form af indstillinger fra de studerende. Der laves to indstillingsrunder. 1. runde med deadline for indstillinger medio november og 2. runde med deadline medio april. Udvalget skal senest medio september og medio marts offentliggøre deadlines og retningslinjer for indstilling via fysiske opslag samt opslag via VMFs hjemmeside og øvrige sociale medier. Udvalget skal dernæst bearbejde de indkomne indstillinger: 1: Udvalget har fuldmagt til at udvælge en kandidat blandt de indstillede. 2: Udvalget skal bestræbe sig på at bedømme kandidaterne objektivt. 3: Skal om muligt overvære en eller flere forelæsninger med de indstillede kandidater. 4: Kan tage hensyn til om kandidaterne har været indstillet før. 5: Skal være opmærksom på ikke at favorisere kandidater, der underviser i meget store kurser. 6: Bør ikke tage hensyn til antallet af underskrifter på indstillingen, da det ene og alene er kandidaternes evne til at formidle, der bør tælle. Udvalget udarbejder efterfølgende en skrivelse til Kanylen med navn og begrundelse for udnævnelsen. 15

16 Udvalget udpeger en person i dets midte, som skal afholde en kort tale samt overrække prisen ved Smediefesten. Talen udarbejdes af udvalget i samarbejde med VMFs formandskab. Udvalget skal endvidere give besked om udnævnelsen til SUNDs ledelse. Udvalget er desuden ansvarlig for at der udarbejdes et personligt dørskilt til den udnævnte til evig arv og eje. Retningslinjer for indstilling: Indstillingen skal være velbegrundet dvs. at der skal være en beskrivelse af: " Undervisningsform " Engagement " Faglige kvalifikationer " Brug af hjælpemidler (AV-udstyr, noter mm.) " Formidlingsevne " Forberedelse og tilrettelæggelse af undervisningen " Brug af virkelighedsnære og illustrative eksempler " Menneskelige kvaliteter Det siddende udvalg kan foretage ændringer af redaktionel karakter, medens gennemgribende rettelser og ændringer til indstillings- og udvælgelseskriterier skal vedtages på VMFs generalforsamling. 16

VMF s Sekretariat. Du kan altid kontakte VMF på vmf@studmedvet.dk. Eller via vores hjemmeside: www.studmedvet.dk

VMF s Sekretariat. Du kan altid kontakte VMF på vmf@studmedvet.dk. Eller via vores hjemmeside: www.studmedvet.dk VMF s Sekretariat Formand Næstformand SUND repræsentant Mia Berg Hannah Louise Zakariassen Emilie Strange Wismann miaberg@studmedvet.dk hl.zakariassen@gmail.com emiliesw@studmedvet.dk Kasserer Kasserer

Læs mere

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 56 (til afstemning) VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 1. Valg af dirigent [B]: Carsten Jensen, Formand DDD 2. Formalia [B] Valg af to referenter: o Ane Laursen

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for VMF Vedtaget på VMF s generalforsamling 22. november 1997 Senest rettet 22.februar 2016

Vedtægter for VMF Vedtaget på VMF s generalforsamling 22. november 1997 Senest rettet 22.februar 2016 Vedtægter for VMF Vedtaget på VMF s generalforsamling 22. november 1997 Senest rettet 22.februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 4 1 Formål... 4 2 Fakultetsråd og Campusudvalg... 4 Kapitel 2...

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Vedtægter for VMF Vedtaget på VMF s generalforsamling 22. november 1997 Senest rettet oktober 2017

Vedtægter for VMF Vedtaget på VMF s generalforsamling 22. november 1997 Senest rettet oktober 2017 Vedtægter for VMF Vedtaget på VMF s generalforsamling 22. november 1997 Senest rettet oktober 2017 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 4 1 Formål... 4 2 Fakultetsråd og Campusudvalg... 4 Kapitel 2... 4

Læs mere

1. Valg af dirigent Carsten Rønne, formand DDD

1. Valg af dirigent Carsten Rønne, formand DDD Generalforsamling RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Onsdag d. 12/10 2016 kl.17.15 i lokale A2-70.03 Antal deltagere: 73 Antal stemmeberettigede: 73 1. Valg af dirigent 17.15 Carsten Rønne, formand

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 5/5 2015 kl.17.15 i A1-1.15

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 5/5 2015 kl.17.15 i A1-1.15 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 5/5 2015 kl.17.15 i A1-1.15 Tilstede: 51 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Ændret dagsorden godkendes Godkendelse af referat fra

Læs mere

Vedtægter for VMF og VMR

Vedtægter for VMF og VMR Vedtægter for VMF og VMR Vedtaget på VMF s generalforsamling 22. november 1997 Ændringer foretaget på VMF s generalforsamling, november 1998, på VMF s ekstraordinære generalforsamling, februar 1999, på

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 19.2.15

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 19.2.15 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 19.2.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Godkendt 2. Sekretariatet informerer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er: Statskundskabsstuderende i Odense (i det følgende benævnt SIO). 1.2 Foreningens adresse er: SIO,

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen af Naturresourcestuderende (FN) Dato: Fredag den 2.oktober 2015 kl 12.30. Generalforsamlingens dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formalia a. Valg

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Ok Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ok 2. Sekretariatet

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter godkendt ved ordinær generalforsamling den 26. oktober 2012

Vedtægter godkendt ved ordinær generalforsamling den 26. oktober 2012 Vedtægter godkendt ved ordinær generalforsamling den 26. oktober 2012 Foreningens navn 1 Foreningens officielle danske navn er "Foreningen af Naturressourcestuderende", som forkortes "FN". Stk. 2 Internationalt

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FORENINGEN FOR NATURRESSOURCESTUDERENDE, 02-10-15

GENERALFORSAMLING I FORENINGEN FOR NATURRESSOURCESTUDERENDE, 02-10-15 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN FOR NATURRESSOURCESTUDERENDE, 02-10-15 REFERAT Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formalia 3. Formandens årsberetningen diskussion og godkendelse 4. Godkendelse af det reviderede

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling 15. marts 2013 kl. 13.00 Bygning 1412, lokale 329 Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Politrådet 8. oktober 2012 19.00-21.00

Referat fra generalforsamlingen i Politrådet 8. oktober 2012 19.00-21.00 Referat fra generalforsamlingen i Politrådet 8. oktober 2012 19.00-21.00 1) Åbning af generalforsamlingen. Nanna åbner generalforsamlingen 2) Valg af dirigent. Nickels vælges som dirigent 3) Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket

Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Musikhuset Elværket, og dens hjemsted er Helsingør kommune. Foreningens formål. 1. Administration af det af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 19/3 2015 kl.17.15 i lokale 1.15

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 19/3 2015 kl.17.15 i lokale 1.15 Fremmødte: 35 Tilmeldt spisning: 40 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 19/3 2015 kl.17.15 i lokale 1.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere