Rungsted Havn Forår ,2N 12 33,2E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E"

Transkript

1 Rungsted Havn Forår ,2N 12 33,2E

2 Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer i betingelserne for optagelse på venteliste til havneplads i Rungsted havn, til følgende: Personer med et ventelistenummer højere end V 3000 har fortrinsret til bådplads hvis de har fast bopæl i Hørsholm Kommune, frem for personer med anden fast bopæl og med et ventelistenummer højere end V Du er for øvrigt altid velkommen til at få udleveret den reviderede folder om emnet på havnekontoret. Fortøjning af båd i havnen Det kan være svært at fortøje sin båd rigtigt i havnen, specielt hvis man er uøvet. Samtidig har vi alle pligt til at tage hensyn til vore naboer, så følg disse råd. Fortøjninger skal have den rette tykkelse, hvis du er i tvivl kan du spørge i din bådforretning, hvor du køber dine fortøjninger. Du skal mindst have 2 fendere på hver side, og husk at fender skal sidde på det bredeste sted på båden. Hvis dine fortøjninger er længere end 1 m fra din båd ud til pælene, skal du krydsfortøje dine agterfor tøjninger, dermed glider du ikke over i din nabo. Du må aldrig benytte naboens båd, til at gå ombord i din egen båd. Pladsskilte Når du sejler ud af havnen, på mere end en dagstur (kort eller lang ferie), skal du meddele havnen om hvornår du planlægger at komme tilbage. Sæt dit pladsskilt på grønt, af hensyn til vore gæstesejlere. Ring til havnen dagen før din tilbagekomst, og vi vender gerne dit skilt tilbage på rødt inden din ankomst til havnen.

3 Skal du blot på weekend kan du få udleveret et specielt weekendskilt på havnekontoret, så kan du selv sætte ankomsttidspunkt. Nye sejlertoiletter og bade I efterårets orientering oplyste vi at der kommer nye toilet- og badeforhold til sejlerne. De nye faciliteter åbnes 1. maj. Toiletterne bliver lyse, brugervenlige og med de moderne indretninger der forventes i dag, samtidig har vi forsøgt at holde hygiejnen i højsædet. Adgangen bliver med trykkodesystem som kan omkodes med mellemrum efter behov. Koden oplyses af havnekontoret til havnens sejlere og gæstesejlere, når de betaler havnepenge. Der bliver også nye offentlige toiletter lige nord for sejlertoiletterne. Her bliver der en dameafdeling, herreafdeling med urinal. Samtidig vil der blive indrettet specielt handicaptoilet. Også her sker indretningen så hensigtsmæssigt som muligt, af hensyn til publikum og hygiejnen. Ansvarsforsikring og kaskoforsikring af din båd Med jævne mellemrum opstår spørgsmålet om hvad en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring dækker, og hvilke hændelser de ikke dækker. Havnekontoret har spurgt Forsikringsoplysningen, der fremkom med følgende orienterende forklaring. Hvilke skader dækker ansvarsforsikringen? Når ejeren af båden har handlet uagtsomt Kan være påsejling af mole pga. for høj hastighed Kan være påsejling af andet fartøj pga. overtrædelse af søvejsregler. Hvilke skader dækker ansvarsforsikringen ikke? Når ejer ikke har handlet uagtsomt Når bådføreren er spirituspåvirket og det er årsag til skaden.

4 Hvilke skader dækker kaskoforsikringen? Påsejling, synkning og brand Indbrudstyveri og tyveri af båd Væltning på land og tab af båd fra mastekran. Hvilke skader dækker kaskoforsikringen ikke? Synkning der skyldes dårlig eller manglende vedligehold af søventiler Påsejlinger der skyldes spirituspåvirket bådfører Skader som følge af is, sne eller frost Skader der skyldes at fartøjet ikke er sødygtigt. Brug af el på havnen Ordningen er gældende for alle der har fast plads, midlertidig plads eller er langtidsgæst i havnen. Gæstesejlere, der ligger i havnen i max. 2 uger har strømforbruget inkluderet i gæstelejen. Hvis der er besætning ombord på båden er der frit og gratis strømforbrug til båden. Ønsker du konstant strøm til din båd, kan du vælge mellem 2 afregningsmåder: 1. Senest 1. april kan du indbetale 900,- kr. på havnekontoret til strøm for hele perioden. Havnen sætter en synlig plumpe på dit landkabel april, eller senest ved din båds søsætning, kan du afhente et kabel med bimåler på havnekontoret og indbetale depositum på kr. Kablet med bimåler afleveres den 15. oktober på hav nekontoret, og dit forbrug bliver modregnet i depositum. Du er i hele brugsperioden ansvarlig for bimåleren. Afrensning af bundmaling Al slibning på bundmaling og afrensning af bundmaling kan kun ske på havnen med effektiv opsamling af afskrab og slibestøv. Hvis du selv har et slibeudstyr kan det naturligvis benyttes, men der skal altid være tilkoblet en effektiv støvsu-

5 ger. Husk at en almindelig støvsuger ødelægges til dette brug. Støvsugerposer med slibestøv er miljøaffald, og lægges sammen med malerrester under halvtaget ved beddingen, vest for havnekontoret. Du kan reservere havnens slibeudstyr til et bestemt tidspunkt på havnekontoret. (Det tager ca. 2 dage at fjerne al bundmaling på en 30 fods båd). Udstyret skal afleveres hver dag i havnens materielgård, da det er en hel udstyrsvogn der ikke kan gemmes bort natten over i et bagagerum på en bil. Så husk at se åbningstiderne på havnekontoret. For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vådslibning og sandblæsning ikke er tilladt på havnens områder. Miljøbevist bådklargøring 1. Alle malerrester og slibestøv er miljøaffald, og skal lægges under halvtaget ved beddingen, vest for havnekontoret 2. Tomme dåser, tomme malerbøtter, tomme dunke, aftørringsklude o.l. kommes i de blå containere. 3. Rester af diverse kemikalier, pudsemidler o.l. er miljøaffald, og stilles under halvtaget ved beddingen, vest for havnekontoret. 4. Motorolie og kølervæske tømmes i spildolietanken ved mastehuset. 5. Oliefilter tømmes i spildolietanken ved mastehuset, og kommes derefter i beholderen mærket Oliefilter. 6. Akkumulatorer, bådinventar, udtjente instrumenter, gamle sejl, slidt tovværk o.l. stilles under halvtaget ved beddingen, vest for havnekontoret. 7. Der åbnes for vandet så snart fro sten tillader det. Også i år vil vand slangerne på broerne blive forsy net med strålespidser, for at spare på vandet. Husk ikke at lade van det løbe unødigt, og luk hanen helt efter brug.

6 Opbevaring af vinterstativer Alle typer stativer og bukke skal være mærket med pladsnummer for sæson 2006 og/eller ventelistenummer. Gamle numre fjernes venligst eller overmales. Stativer og bukke der ikke er tydeligt mærkede forbeholder havnen sig ret til at fjerne uden ansvar. Bukke Alle typer af bukke køres over bag mastehuset, og sættes i de afmærkede båse. Bukke, - der er beregnet til at klappe sammen, klappes sammen. Havnen har en trækvogn som alle er velkomne til at låne. Vugger sammenklappelige Vuggen klappes sammen så den ligger helt plant med bundrammen, og lad vuggen blive liggende. Teleskoper der ikke kan ligge helt plant til bundrammen, afmonteres og opbevares af ejeren. Havnen samler vuggerne sammen og stabler dem sammen for sommeropbevaring på P-pladserne. Sammensvejsede stativer Lad stativerne stå, og havnen samler dem sammen på P-pladserne. De større stativer havnen ikke selv kan flytte, bliver der rekvireret kran til at flytte, og bådejeren bliver faktureret for de direkte udgifter. Af hensyn til havnens pladsmangel, er det målet at alle stativer skal være helt sammenklappelige, og derfor kan nyanskaffede sammensvejsede stativer, tomme trailere eller stativvogne ikke opbevares på havnens arealer. Alle bukke skal være flyttet, og vugger sammenklappet senest 3 dage efter søsætning. Havnen vil ellers gøre dette arbejde, og bådejeren vil da blive faktureret for 500 kr. Al løsøre som stiger, presenninger, stativer til presenninger, kontravægte, klodser, malerstativer o.l. kan ikke opbevares på havnen, hvorfor det vil blive fjernet, efter at den tilhørende båd er søsat. Søsætning 2006 På tegningen kan du se hvornår bådene i de enkelte zoner kan søsættes. For at sikre at alle kan komme i vandet som planlagt, er det vigtigt at alle bådejere overholder tidsplanen. Helt specielt er det vigtigt at bådene i kørevejene (gul afmærkning) søsættes som planlagt, da de ellers vil stå i vejen for de fleste andre både. Hvis du har problemer med at blive færdig til tiden, skal du kontakte havnekontoret for en løsning. Hvis dette ikke er muligt, eller vi ikke kan komme i forbindelse med en bådejer, der har en båd i vejen, er vi nød til at flytte båden for bådejerens regning og risiko. Rungsted Bådeværft vil være på havnen med kran og travelift på alle lørdage, søndage og helligdage i søsætningsperioden.

7 Mastehus Mastehuset vil være åbent lørdage, søndage samt helligdage i søsætningsperioden (1/4 til 1/5) mellem kl og Hvis du gerne vil i mastehuset på andre tidspunkter, kan du låne en nøgle på havnekontoret. På hverdage, i havnekontorets åbningstid, åbnes mastehuset ved henvendelse. Ejere af master, der ikke er væk inden 1. juni, bedes flytte masterne til søndre væg i mastehuset, da havnen ellers flytter masterne på ejerens risiko. Hvis du mangler vejledning til at tage din mast ud af mastehuset, skal du blot kontakte havnekontoret. Husk at havnens bærestropper til master ikke må fjernes fra mastehuset. Tidsplan for søsætning Travelift/Kran Travelift/Kran Kran Kran Kran K inden Travelift/Kran

8 Vi håber at alle vil bruge havnens hjemmeside flittigt. Klik ind på Hvis du har nogle gode ideer til forandringer og forbedringer på havnen, så kig ind på havnekontoret og lad os høre om dem. Henrik Kristensen Havnemester Rungsted Havn Rungsted Havn Rungsted Kyst Telefon Produktion: / Foto: Arne Sylvester

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

12 33,2E 55 53,2N Forår 2014

12 33,2E 55 53,2N Forår 2014 12 33,2E 55 53,2N Forår 2014 Formanden har ordet Ove Petersen Formand for Rungsted Havn a/s Orkanen Medlem af kommunalbestyrelsen Bodil for Venstre Orkanen den 5.- 6. december var hård ved havnen, Giv

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Side 14-15: Højvande i havnen

Side 14-15: Højvande i havnen NR 1 // Februar 2012 www.sejlklubbenkbh.dk Side 14-15: Højvande i havnen WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen: Formand Birgit Thejls tlf.: 2095 2087

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgsmålene 1, 4 og 37 (bro nummer, år man fik plads i Lynæs, samlet tilfredshed på en skala fra 1-5) er ikke taget med i denne frekvens, da det er en

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Velkommen til Bellevue 1 Gråsten

Velkommen til Bellevue 1 Gråsten Velkommen til Bellevue 1 Gråsten Fællesinformation til beboerne Venlig hilsen Ejerforeningen, Bellevue 1 Maj 2015 Introduktion Bellevue er et smukt byggeri direkte på havnen i Gråsten. Den samlede bebyggelse

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere