Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk."

Transkript

1 Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i klasse. I flere år havde vi på min skole nogle timer, vi kaldte konsulenttimer. Det var ikke mange, for alle fag skulle selvfølgelig tilgodeses. En del fag faldt hurtigt fra, så snart var kun billedkunst, edb, dansk, matematik, tysk og engelsk med i ordningen. Én eller to lærer(e) pr. fag delte timerne, hvor der var mulighed for i samarbejde med faglærerne og klasserne at lave noget ud over det sædvanlige. Vi drøftede i vort interne engelske fagudvalg, hvordan de tildelte timer bedst kunne udnyttes, og hurtigt blev vi enige om, at jeg, som fik tildelt timerne til engelsk, skulle hjælpe kolleger med bl.a. læsekurser. Tidligere havde jeg lavet læsekursus i egne klasser, men nu skulle det sættes i system til brug for andre. Der var ikke tale om mange timer, da så mange klasser som muligt skulle kunne deltage, men det var ca. 12 timer pr. hold, hvilket kunne være én klasse eller hele årgangen. Tidsforløbet: ca. 3 uger altså ca. 9 lektioner. Engelsk fagudvalg Landskursus 2010 Optakten: Eleverne skulle arbejde 2 eller 3 sammen. De valgte selv samarbejdspartnere, for at bevare lysten og be stemt og så trygheden og hyggen ved at være sammen med den/ de gode kammerat/er. Eleverne fortalte mig, hvilket emne de gerne ville læse om. Dette skete helst et par måneder, før kurset skulle køre, så der var tid til at indsamle bøgerne. Eleverne blev bedt om at skrive e.g. dyr, ikke skildpadder eller mus, sport, ikke fodbold eller bordtennis, det ellers kunne blive ret umuligt at opfylde ønskerne. Faglæreren gav mig en idé om, hvilket niveau de enkelte var på. Bøger til de enkelte emner blev fundet hovedsagelig fra egen store samling, - læs derom under ideer til frilæsning

2 - men også suppleret fra eksterne samlinger. Der var to helst tre eksemplarer af hver bog i kassen. Disse bøger var af forskellig sværhedsgrad, så for skelligt niveau kunne til godeses. Bøgerne blev sat i kasser med emnet skrevet på kassen, så det var lige til at gå til. Forløbet: Eleverne valgte en titel fra kassen, satte sig i egen gruppe og læste bogen højt for hinanden. Ved timens slut ning aftaltes, hvor meget der hjemme skulle læses til næste gang. Eleverne skulle af og til stoppe op i arbejdet og nedskrive nogle stikord ang. indhold til senere brug. Afleveringen: Nogle kolleger ønskede, at eleverne skulle skrive et kort referat og en bedømmelse af bogen. Dette blev især valgt, hvis kollegaen var alenelærer i alle lektionerne. De fleste valgte, at der blev øvet i gruppen på at aflevere et mundtligt referat og bedømmelse af bogen. Alle skulle selvfølgelig give et bidrag, men ikke nødvendigvis lige meget. Dette skulle afleveres til læreren, men her kunne der let blive kø, så det var en stor fordel, hvis konsulenten kunne deltage i nogle timer. Af og til blev det også klaret, hvis der var praktikanter i den periode. I nogle tilfælde kunne en kollega fra støttecentret være med, da vi havde bedt alle elever med behov for støtte fri i den periode. Nogle kolleger valgte at lave en kombination mellem skriftlig og mundtlig aflevering. Evalueringerne fra eleverne var næsten udelukkende positive, for: de havde helt klart haft en rar tid, og de kunne virkelig mærke det flyttede noget. deres idé om egen formåen havde fået et løft. Dog var der også elever, der syntes, at tre uger med at lave det samme bare var så ufatteligt kedeligt. Dette kunne ikke overraske og heller ikke ødelægge glæden over meldingerne fra de allerfleste. Evalueringerne fra kollegerne var positive, for: de havde set stor iver, engagement, lyst og glæde hos de fleste elever. Evalueringen fra undertegnede kunne kun være positive, for: jeg følte, de fleste elever inspirerede hinanden til at få læst meget, så der blev læst og læst i den periode. Heldigvis fortsatte de allerfleste med at læse på egen hånd, men herom kan der læses under ideer til frilæsning. Selvfølgelig blev evalueringerne fra alle parter sendt til forældrene og ledelsen. På de fleste skoler er hverdagen i dag organiseret sådan, at der er så få lærere som muligt til at klare undervisningen på en årgang eller et team. Dette har absolut sine fordele, men ulemperne er, at vi ofte mangler en sparringspartner ang. eget fag. Det at kunne lave undervisningsforløb sammen, planlægge året, hjælpe hinanden i hverdagen, lave holddeling hvis lektionerne eller nogle af dem er lagt på samme tid for en årgang - på tværs af klasser m.m. er gjort vanskeligere. Dog kunne du måske starte med: at lave det sammen med en kollega på et trin over eller under din klasse, for niveauet i en klasse spænder normalt over flere klasser. at lade eleverne vælge mellem kun 2-4 emner, som du ved, du kan finde materialer til. Held og lykke med arbejdet. Hanne Feld Ps. Hvis noget er uklart, eller du ønsker flere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte mig på:

3 Frilæsing the gate to vocabulary, grammar, culture, and fun. That s the way that I present frilæsning in my classes. When you get kids to read you open a universe of learning to them. AND as one of my favourite motivation researchers (Emma Ushioda) says motivation is socially transmitted. So the trick is to get your kids to talk about their frilæsning. Because then the other kids will think, oops if he is reading and says that it is fun, and that he is learning, then I want to too. Point out too that it is really cool if a kid can read a book in a foreign language, because it is fantastic! It is a little miracle. So get your kids to talk about their reading, then you are going places and your kids will have seriously started to take responsibility for their learning. And that is what it is all about! Get your kids reading and they will start learning. Give them the freedom to choose and then you will set free their intrinsic motivation and let s face it, we all know that everything that we really have learnt, we have learnt because we ourselves chose to learn it. Thus frilæsning gives each child the opportunity: And Amazon.co.uk has thousands of books for about 40 kr. each or even less and if you order several books together then you save on post and packaging Suddenly kids realise that they are being taken seriously and in my experience they then behave seriously. My kids write logbooks and they have to write about their frilæsning thus they read and then they communicate about their reading by writing to me and their classmates about it. Kids who read learn: Vocabulary. Their grammar improves because they get used to e.g. the different word order we have in English. They learn about culture... especially if what they read is authentic (written by English speakers for English speakers). And most importantly they learn that they can take responsibility for their learning. Frank Lacey to choose. to take responsibility for his/her learning. to evaluate his/her learning. to learn at his/her own pace. And if the kids even get to choose which books you should buy, then they are really encouraged to take responsibility! In my school we have a fagbudget of over kr and I can usually get kr. of that, which I then allow the kids to spend if a child says that she liked a book, I ask should we buy another written by the same author.

4 Ideer til at få gang i engelsk frilæsning. Ret snart efter at vi på min skole startede vort eget engelske fagudvalg i 1968, begyndte vi at opbygge en samling af frilæsningsbøger til engelskundervisningen. I de første mange år indkøbte vi årligt 2 ex af 100 titler. For at hjælpe skolebiblioteket fandt fagudvalget titler, forlag m.m. Alle indkøb var fra engelske forlag, da prisen var meget lavere end fra danske. Så snart bøgerne kom hjem, blev der sat tape af forskellig farve på bøgerne. Vi valgte 5 forskellige farver, og selvom flere klasser har fået engelskundervisning siden da, er dette blevet bibeholdt. De forskellige tapefarver viser sværhedsgrad ikke klasse. I starten noterede eleverne selv, hvilken bog de havde læst. Hver elev havde en side i et hefte i katederskuffen. Kravet var, at de altid skulle notere farven på den tape, der var på bogen. Heftet blev flittigt brugt topscoreren var 25 for ét års læsning også til at finde ideer til næste bog. Ofte kiggede de i heftet og forhørte sig hos klassekammeraten om indhold m.m., når de skulle vælge en ny. Der var intet andet kontrol fra min side, men det var tydeligt, at det ikke var rart at blive spurgt om en bog, hvis man ikke havde læst den. Nogle snød sikkert, men udbyttet hos læserne opvejede alt. Antallet af læste bøger blev hen ad vejen sat til mindst 8 pr. år. Det svarer til 4 i efteråret og 4 i foråret. Der er altid nogle engelsktimer, hvortil der er ingen eller kun få lektier, så det kan klares der. Dette blev elever og forældre orienteret om fra årets start. Med årene blev afleveringsdelen sat mere i system. Derfor blev det i de seneste år, hvor jeg udelukkende havde elever fra klasse, ændret til, at eleverne fra årets start fik deres eget bånd, hvorpå de siddende i grupper på en minirecorder indtalte referatet og nu også gerne kommentarer ang. deres bog. Derved fik alle læst og talt om egen bog samt lyttet til andres bøger, og jeg kunne tage båndene hjem og lytte til deres afleveringer. Hvis en elev var syg eller ikke havde læst, hvilket selvfølgelig også skete, kunne de få båndet med hjem og indtale det derhjemme. Efter aftale i teamet skulle jeg tage mig at bl.a. notatteknik, hvorfor der til afleveringerne skulle følge den liste over stikord, som blev brugt ved indtalingen. Selvfølgelig stod der også mere end stikord på nogles papirer, men det klaredes individuelt. Bøgernes sværhedsgrad og længden af det indtalte aftaltes også individuelt. Et par gange om året fik de eget bånd med hjem, sådan at forældrene kunne høre det, men også så de selv kunne lytte flere indslag igennem evt. sammen med en kammerat og vælge til logbogen. En absolut sidegevinst var, at der altid var dokumentation for elevernes fremgang, hvilket har været et godt debatgrundlag ved elev-forældre-lærersamtalerne. De sidste par år gav det problemer, da kassettebåndoptageren ikke længere findes i ret mange hjem, men så kan optagelserne klares på anden måde. Herunder i punktform nogle råd, som måske kan være til hjælp. Sørg for at samlingen af frilæsningsbøger er stor og varieret altså både skøn og faglitteratur I nogle år, sad de én gang om måneden i en lille kreds og fortalte bøgerne for hinanden, så både tale- og lyttedelen kom med. I denne tid futtede jeg fra gruppe til gruppe, men altid manglede jeg at høre nogle, så jeg kunne følge alles sproglige udvikling. Lav en tydelig markering på bøgerne, evt. ved hjælp af tape i flere farver alt efter hvor mange trin, bøgerne ønskes inddelt i. Det er yderst væsentligt, at eleverne får bøger af den rette sværhedsgrad. For lette bøger sløver og giver intet udbytte og for vanskelige bøger hæmmer læselysten.

5 Lav en plan fra årets start over, hvornår der skal være læst en bog. Min erfaring siger, at 8 bøger pr år er ok Find en fornuftig måde at aflevere det læste på. Bånd optager er ikke optimalt mere, men så kan der op tages på andre måder. De senere år er der altid indkøbt 3 eks. af hver bog, hvorved det er lettere at sammensætte bøger i diverse emner til læsekurser, men det er en helt anden sag. At læse bøger på engelsk kan blive en slags kultur, og bøgerne blev udlånt på lige fod med bøger på dansk. I min tid som skolebibliotekar på skolen, 93-08, kunne jeg glæde mig over, at der dagligt sjældent var under 50 afleverede engelske bøger, der skulle sættes tilbage på hylderne. Det er efterhånden blevet normalt at låne en bog på engelsk. Hanne Feld engelsklærer i årene Læsebånd,- faglig læsning. En god start For at understøtte læseprocessen læses der fagligt hver dag. Læsebåndene kan bruges på alle klassetrin. Hver elev sidder med sin bog og læser stillelæsning. Der gennemgås ikke noget fælles på klassen om det læste, det er individuelt. Der veksles mellem de forskellige fag I engelsk kan der læses alt fra skønlitteratur og til faglitteratur fra engelsktalende lande. Engelsklærerne finder egnet litteratur sammen med kolleger fra pædagogisk servicecenter. Læsebånd Læsebånd tænkes gennemført i 20 minutters moduler fordelt over ugens 5 dage. Læsebåndet kan placeres først og sidst i 1. og 2. modul, således at ikke samme fag lægger tid til læsningen Læsebåndet gennemføres afdelingsvis der sker koordination mellem de 3 afdelinger.

6 Eksempel: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Reading strategies Learn to read by reading 1 LÆSNING LØB/ SANG LÆSNING LØB/ SANG LÆSNING Reading is the only way you can become a good reader. It makes sense, doesn't it? But reading also helps you develop: 2 3 a good writing style a large and precise vocabulary advanced grammar skills accurate spelling So there are lots of good reasons for reading and there's a lot to be gained from reading - not to mention the enjoyment of reading something interesting or informative! But texts can be read in many ways. 7 It depends on why you are reading a given text and on what you are going to use that text for. Mulig placering af læsebånd Båndet afvikles forskudt i de 3 afdelinger Der kan differentieres mht. om båndet gennemføres hele eller dele af skoleåret f.eks. i begrænsede perioder i afgangsklasserne. Der kan laves skift mellem læsning f.eks. man/ons/fre og løb/sang tir/tor Inge Laursen Before reading - get oriented! Before getting started on a text, there are several things which can make your work a lot more effective. Get oriented by asking yourself questions like these: What kind of text is it? Who wrote it? Who was it originally written for? Why was it written? Where can I find this kind of text? The answers to these questions will be useful clues as to how to read the text.

7 Reading strategies When you have decided WHY you are reading something, it's a lot easier to decide on the best reading strategy, HOW you are going to read that text. It is important to choose the right reading strategy before you start. If you don't, you may waste a lot of valuable time! You might not even get what you need from the text you are reading. "That's why you should first ask yourself these 3 questions: Why am I going to read this text? What am I going to use it for? Which reading strategy (skimming, scanning, and studying) is the best match for the answers to questions 1 and 2? Kilde: Tool box Alinea. Charlotte Skov Urup

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? Brugerundersøgelse?????????????????????? Foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole INDHOLD ÅRSSKRIFT 2014 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ågård Efterskole Kirsten Storgaard & Ole Sørensen Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved

Læs mere

Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD.

Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD. Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD. Du kan selvfølgelig godt selv indtale disse tekster ligesom du med en forskel kan lade en god ven eller veninde, der har en rolig, overbevisende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Teori Comprehensible Input Plus 1 s. 4 Comprehensible Output s. 4 Grammatiksyn s. 5 Ordforrådstilegnelse s. 6 Menneskesyn

Læs mere

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser SPROGFORUM NO. 15 Læring og læreoplevelser ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017609 Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser Redaktionen for nr. 15: Nanna Bjargum, Leni Dam, Karen-Margrete Frederiksen, Birgit

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk. NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.eu Af Marianne Georgsen elearning Lab, Aalborg Universitet Juni

Læs mere

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING?

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? Proffesionsbacheloropgaven 2011 Udarbejdet af: Anders Martinsen Studienr.: 270127/94047 Stamhold: 27.61 Fag: Engelsk Vejledere: Jette Steensen & Vibeke Haaning Antal anslag:

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

Pilou Asbæk. Lige nu laver jeg Spies & Glistrup. Og du finder ikke en større ikonisk karakter i Danmarks historie. Jeg er dømt til at blive slagtet

Pilou Asbæk. Lige nu laver jeg Spies & Glistrup. Og du finder ikke en større ikonisk karakter i Danmarks historie. Jeg er dømt til at blive slagtet september 2013 Pilou Asbæk Lige nu laver jeg Spies & Glistrup. Og du finder ikke en større ikonisk karakter i Danmarks historie. Jeg er dømt til at blive slagtet INDHOLD 8 REAKTION 4 Leder 6 Nu skal det

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Inspirationskatalog Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Rudersdal Kommune Skole og Familie Juni 2014 1 Indhold Indledning... 3 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling.

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling. Vråshington Post 12. december 2014 Another kind of traveling Homoseksualitet Is it worth fighting for a man Fra succes til at være ingenting Living the music dream 10 fede opskrifter Gadekunst i Vrå færdselsulykke,

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Virtuel Socialisering

Virtuel Socialisering Virtuel Socialisering Med udgangspunkt i det danske SOCOM- community Peter Erikstrup og Simon Lüdeking, BDMD ITU 2009 ANSLAG: 38,060 07/12/09 Abstract We have chose to write about the game SOCOM our target

Læs mere

Introduction. Problem definition. Test Purpose

Introduction. Problem definition. Test Purpose 1 Table of content Introduction (Katrine) 3 Problem definition (Katrine).3 Test Purpose (Katrine)..3 Test method (Katrine) 4 Use of Scientific Methods (Charlotte).5 Test Persons (Charlotte)..6 Test plan

Læs mere

Frie Forfattere. Kom godt i gang. af BenedikteEva Webmaster

Frie Forfattere. Kom godt i gang. af BenedikteEva Webmaster Frie Forfattere Kom godt i gang af BenedikteEva Webmaster Copyright 2012 BenedikteEva All rights reserved. ISBN-13: 978-87-995165-1-3 TILEGNET Alle Frie Forfattere. INDHOLD Tak til i 1 Velkommen til 1

Læs mere

Open source maskinoversættelse med apertium "Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været besat siden 1600-tallet."

Open source maskinoversættelse med apertium Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været besat siden 1600-tallet. DKUUG-NYT fil server eller disk array? dkuugs nye struktur educating in freedom Logo-konkurrence Pr-udvalg Open source maskinoversættelse med apertium "Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

CONTENT SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT BASICO. Vol. 2-2015 RISICI OG COMPLIANCE SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT FINANCE BUSINESS PARTNERING 2.

CONTENT SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT BASICO. Vol. 2-2015 RISICI OG COMPLIANCE SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT FINANCE BUSINESS PARTNERING 2. BASICO CONTENT Vol. 2-2015 SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT SIDE 3 SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT Et nyt strategisk fokus hos SDC førte til outsourcing af Facility Management - en løsning som har

Læs mere