åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 001. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej i Løgstør Kontaktforløb for forsikrede ledige Løgstør Vand - Kommunegaranti 6,225 mio. kr Dronning Ingrid Hallerne - kommunegaranti for låneomlægning Aalestrup Vand - Kommunegaranti 4,0 mio. kr Endelig vedtagelse af planlægning for blandet bolig og erhverv ved Borgergade, Aalestrup ansøgning: Tilskud til særlig vanskelige stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikter Forslag til lokalplan 1027 for åben-lav bebyggelse ved Tvebjerg, Aars Forslag til planlægning for område ved Tvebjergvej og Sjøstrup Allé ved Tvebjerg, Aars Forslag til lokalplan nr for boligområde ved Tingvej i Hvalpsund Forslag til kommuneplantillæg for udvidelsen af lavbundsareal ved Lilleåen Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade, Nibevej og Kirkegade i Aars Opstart af planlægning for Farsø Varmeværk på Fredbjergvej, Farsø Tillæg til spildevandsplan - Endelig vedtagelse Udbud sagkyndig revision Udbud af kommunens daglige pengeforretninger Meddelelser Interessentanalysen vedrørende den fremtidige affaldssektor i Nordjylland 33 2

3 019. Lukket - Tilsagn om ekspropriation for vandværk. Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2012: Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der indledes ekspropriationsforretning. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt Stenaldercenter Ertebølle - ansøgning om driftstilskud Lukket - Kondemneringssag. Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2012: Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt. 40 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Per Bach Laursen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 001. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej i Løgstør 2012 Sagsnr.: 11/41576 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Louise Ingeman Broberg I det godkendte budget for 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. til forlængelse af Havnevej i Løgstør. Beløbet vil blive prioriteret til planlagte arbejder i Arbejdet for 2012 omfatter VVM Screening, indledende undersøgelser i området, arealerhvervelse, projektering af vejprojektet samt udbudsmateriale for anlægsarbejde med opstart i Lovgrundlag Ingen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Anlægsbevilling vedr. Havnevejs forlængelse finansieres af rådighedsbeløb på kr. Administrationen indstiller - at der meddeles anlægsbevilling på kr. til indledende arbejder vedrørende forlængelse af Havnevej, og at bevillingen finansieres af det anførte rådighedsbeløb på kr., der samtidig frigives. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 5

6 6 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012

7 002. Kontaktforløb for forsikrede ledige Sagsnr.: 11/38647 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler Hanne Madsen På møde i Beskæftigelsesudvalget den 9. november 2011 blev håndteringen af de forsikrede ledige ved anden aktør drøftet. I den forbindelse blev en evt. hjemtagelse af opgaver fra anden aktør til håndtering i eget regi drøftet. Jobcenter Vesthimmerland benytter anden aktør til service og LVU udbud (langvarigt uddannede). P.t. er der ca. 300 borgere ved anden aktør, hvor kontaktforløb, jobsøgning, vejledning samt udplacering håndteres her. Jobcenteret har nedenfor udarbejdet et overslag over hjemtagelse af dele af opgaven fra anden aktør. Der er i overslaget regnet med en hjemtagelse af kontaktforløb, mens der stadig skal foretages tilkøb af vejledning, jobsøgning, udplacering m.m. Der er regnet med en hjemtagelse af kontaktforløb for 150 personer. Ved en yderligere hjemtagelse af kontaktforløb vil opgaveløsningen blive for konjunkturfølsom, dvs. at der vil være ledig kapacitet i sommerperioden, hvor ledigheden typisk er lavest. Til varetagelse af de 150 kontaktforløb kræves en yderligere beskæftigelsesmedarbejder svarende til en lønudgift på ca kr. Besparelsen ved håndtering af kontaktforløb samt øvrige opgaver ved anden aktør for 150 personer vil være kr. Tilkøb af hjælp til jobsøgning, vejledningsforløb samt udplacering for de 150 borgere vil beløbe sig til ca kr., hvilket giver en samlet udgift efter hjemtagelse af opgaven på kr. (lønudgift + tilkøb). Der vil dermed ikke være tale om besparelser ved hjemtagelse af opgaven, men der kan være fordele ved at håndtere opgaven i eget regi bl.a. en øget fleksibilitet i opgaveløsningen i teamet, bedre muligheder for specialisering m.m. Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget 7

8 Økonomi Administrationen indstiller - at der ansættes en medarbejder til varetagelse af opgaven med kontaktforløb for 150 personer, og at der samtidig overføres kr. fra konto 5 til konto 6 til ansættelse af medarbejder. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Der foretages opfølgning ultimo Sagen videresendes til Økonomiudvalget til godkendelse. Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af dette punkt Beslutning i Økonomiudvalget den Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt. 8

9 003. Løgstør Vand - Kommunegaranti 6,225 mio. kr. Sagsnr.: 12/1335 Fraværende: Bilag: 6373/12 Åben Løgstør Vand - 6,225 mio. over 10 år - ansøgning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller I forbindelse med Løgstør Vands udvidelse af et nyt indvindingsområde i Rønhøj er der lavet 4 nye vandindvindingsboringer samt bygget nyt vandværk i Tinghøj. De samlede udgifter på projektet beløber sig til 14,225 mio. kr. Løgstør Vand kan selv finansiere 8,0 mio. af anlægsudgiften. Restbeløbet 6,225 mio. kr. ønskes hjemtaget i lån. Løgstør Vand anmoder om en kommunegaranti til optagelse af et nyt lån på 6,225 mio. kr. med en løbetid på 10 år. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme. Indstillingen påvirker ikke kommunens økonomi, da der ikke vurderes at være en umiddelbar risiko forbundet med garantien. Administrationen indstiller - at der meddeles kommunegaranti for optagelse af et lån på 6,225 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid på 10 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 9

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012

11 004. Dronning Ingrid Hallerne - kommunegaranti for låneomlægning Sagsnr.: 12/1335 Fraværende: Bilag: 7856/12 Åben Ansgning kommunegaranti til brug for optagelse af ln i Kommunekredit - Ansøgning til Vesthimmerlands Kommune.doc 7845/12 Åben Notat om økonomi - Dr. Ingrid Hallerne Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Hallerne i Farsø - binavn Dronning Ingrid Hallerne - ansøger om en kommunegaranti i forbindelse med omlægning af den eksisterende gæld samt kapitaltilførsel til gennemførelse af investeringer, der kan skabe forbedringer i driftsresultatet. Baggrunden for ansøgningen er, at hallen har for store afdrag på den bestående gæld, hvilket har medført likviditetsmæssige problemer. Det har ikke været muligt at få en aftale med de nuværende kreditorer om at omlægge gælden. Hallerne anmoder derfor om kommunens bistand til at indfri de nuværende lån og hjemtage nye lån i Kommunekredit. Der er ikke p.t. ydet kommunegaranti til de bestående lån. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Kommunen kan ikke - uden at gøre brug af kommunens låneramme - give tilsagn om ny belåning af hallerne. Administrationen har udarbejdet et notat om forskellige scenarier for at foretage låneomlægninger med og uden brug af kommunens ledige låneramme. Administrationen indstiller - at der gives en kommunegaranti på 4,966 mio. kr. til en låneomlægning af samtlige lån med en maksimal lånetid på eksisterende lån og med 25 år 11

12 på nyt lån svarende til det i notatet senarie 2, idet dette både vil give Dronning Ingrid Hallerne en besparelse på rentekontoen og Vesthimmerlands Kommune fremtidige handlemuligheder vedr. lånegarantier og låntagning Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt med præcisering af, at kommunegarantien udgør 4,141 mio. kr. jævnfør den supplerende sagsfremstilling. Ninni Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 12

13 005. Aalestrup Vand - Kommunegaranti 4,0 mio. kr. Sagsnr.: 12/1335 Fraværende: Bilag: 6375/12 Åben Aalestrup Vand - 4,0 mill. kr. over 20 år - ansøgning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Aalestrup Vand a.m.b.a. er i gang med at bygge nyt vandværk på Vandværksvej i Aalestrup. Vandværket forventes taget i brug i foråret Projektet er budgetteret til 6,6 mio. kr. og vandværket ønsket at optage et lån på 4 mio. kr. hos Kommunekredit med en løbetid på 20 år. Aalestrup Vand a.m.b.a. søger om en kommunal lånegaranti hertil. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme. Indstillingen påvirker ikke kommunens økonomi, da der ikke vurderes at være en umiddelbar risiko forbundet med garantien Administrationen indstiller - at der meddeles kommunegaranti for optagelse af et lån på 4,0 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid på 20 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 13

14 006. Endelig vedtagelse af planlægning for blandet bolig og erhverv ved Borgergade, Aalestrup Sagsnr.: 10/38612 Fraværende: Bilag: /11Åben Forslag til lokalplan nr /11Åben Bemærkninger fra Aalestrup Varme og Vand a.m.b.a /11Åben Bemærkninger fra Aalestrup Naturefterskole /11Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. KP /11Åben Oversigt over indsigelser og forvaltningens indstilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Byrådet vedtog på møde den 22. september 2011 at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. KP og lokalplan nr i offentlig høring. Der er i den offentlige høring indkommet høringssvar, som Byrådet bedes tage stilling til. Planforslagene er udarbejdet på baggrund af en konkret forespørgsel om etablering af vognmandsvirksomhed med affaldssortering samt én bolig i tilknytning til virksomheden. Planområdet er beliggende umiddelbart nord for Borgergade i det østlige Aalestrup. Området er for nuværende omfattet af kommuneplanramme 4.E1.3 og lokalplan nr Ifølge det eksisterende plangrundlag må der ikke etableres nye boliger, hvilket er den hovedsagelige årsag til udarbejdelsen af planforslagene, hvor der udover erhverv åbnes mulighed for etablering af én bolig. Lokalplanen angiver to delområder, hvor der må etableres henholdsvis erhverv og bolig med opholdareal. Der er mulighed for, at delområdet for bolig kan inddrages, så der i stedet etableres erhverv, såfremt muligheden for bolig ikke ønskes udnyttet. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt. 14

15 Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer, - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages endeligt uden ændringer, såfremt kommuneplantillægget vedtages. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt idet der i 3.2 s andet afsnit Desuden kan der.. anbefales indsat i afskærmet halbygning og 3.3 udgår. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 15

16 ansøgning: Tilskud til særlig vanskelige stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikter. Sagsnr.: 10/33459 Fraværende: Bilag: /11Åben brev den 14/ vedr. 16-midler til kommunerne om tilskud Sagsfremstilling Sagsbehandler: Henrik Kruuse Med hjemmel i 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kan der i 2012 ansøges midler til kommuner, som gennemfører forsøgsprojekter i landdistrikterne. Ved tildeling af tildeling af tilskud lægges der vægt på, at projekterne: Har et udviklingselement, og dermed ikke viderefører eksisterende aktiviteter. Har værdi og interesse ud over det rent lokale. Er konkret og består af andet end alene udredningsarbejde. Formidles til andre kommuner. Sikres en lokal rimelig medfinansiering. At kommunen har formuleret en landdistriktspolitik. Aktuelt er der 2 projekter, der kan være med til at skabe vækst, udvikling og værdi for Vesthimmerlands Kommune: Vesthimmerland - Danmarks sikreste kommune. Projektet har til formål at forebygge indbrud i hele Vesthimmerlands Kommune. Byrådet blev orienteriet om projektet den 13. oktober Der fremsendes en 16 ansøgning på i alt: kr. Samlet projektbudget: kr. EU Strukturfondsmidler via Vækstforum i Region Nord og private fonde ansøges om den resterende finansiering af projektet. Projektperiode 2,5 år. 16 Det intelligente køleskab med Egenkontrol, der med brug af RFID-teknologien installeres i eksisterende køle-, fryse-, og medicinskabe kan udføre den manuelle egenkontrol af fødevare og medicin. Projektet har tidligere været prækvalificeret af ABT-Fonden, som nu har ændret navn til Fonden for Velfærdsteeknologi, og i den forbindelse blev der givet afslag på alle ansøgninger.

17 Der fremsendes en 16 ansøgning på i alt: kr. Samlet projektbudget: kr. EU Strukturfondsmidler via Vækstforum i Region Nord og private fonde ansøges om den resterende finansiering af projektet. Projektperiode 1,5 år. Lovgrundlag 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at der senest den 20. januar 2012 fremsendes 2 stk. 16-ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende projekterne "Danmarks Sikreste Kommune" og "Det intelligente køleskab med egenkontrol" på i alt kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. 17

18 008. Forslag til lokalplan 1027 for åben-lav bebyggelse ved Tvebjerg, Aars Sagsnr.: 11/34025 Fraværende: Bilag: /11Åben Forslag til lokalplan 1027.pdf /11Åben Screeningsskema for miljøvurdering Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kim Stadsvold Forslag til lokalplan nr er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Calum A/S, som er ejer af lokalplanområdet. Lokalplanen er udfærdiget for at ændre niveauplanet for syv grunde ved Tvebjergvej i Aars. Ændringerne sker, fordi niveauplanerne i den eksisterende lokalplan nr har vist sig at være uhensigtsmæssige. Området skal fortsat anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Området er for nuværende omfattet af lokalplan nr Forslag til lokalplan nr kan rummes indenfor kommuneplanens rammebestemmelser. Der er gennemført screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at planforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring, og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den

19 Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 19

20 009. Forslag til planlægning for område ved Tvebjergvej og Sjøstrup Allé ved Tvebjerg, Aars Sagsnr.: 11/35916 Fraværende: Bilag: /11Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. KP pdf /11Åben Forslag til lokalplan 1028.pdf /11Åben Screeningsskema for miljøvurdering Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kim Stadsvold Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. KP og lokalplan nr Økonomiudvalget har igangsat planlægningen på mødet den 16. november Planforslagene er udarbejdet på baggrund af en konkret forespørgsel fra Calum, som er lokalplanområdets ejer. Formålet er at fastsætte bestemmelser for områdets anvendelse til boliger i form af åben-lav og tæt-lav boligbyggelse samt mulighed for etablering af en mindre daginstitution, såsom en børnehave. Planområdet er beliggende ved den sydøstlige del af Tvebjerg ved Tvebjergvej og Sjøstrup Allé. Den største del af området er for nuværende omfattet af kommuneplanrammerne 1.B.11 og lokalplan nr En mindre det af lokalplanområdet er ikke omfattet af rammeområde og ligger i landzone. De nuværende rammebestemmelser ændres for området. Området samles i én kommuneplanramme og lokalplan. Lokalplanen angiver tre delområder, hvor der må etableres hhv. åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse samt daginstitution/åben-lav boligbebyggelse. Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt. 20

21 Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillæg vedtages og sendes ud i offentlig høring, og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring, såfremt forslag til kommuneplantillæg vedtages, og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 21

22 010. Forslag til lokalplan nr for boligområde ved Tingvej i Hvalpsund Sagsnr.: 09/6949 Fraværende: Bilag: /11Åben LP_1016_vers pdf /11Åben Screeningsskema - miljøvurdering af planer og programmer Sagsfremstilling Sagsbehandler: Johanne Lundager Der er udarbejdet nyt forslag til lokalplan nr for et boligområde ved Tingvej i Hvalpsund. Byrådet har den 24. april 2011 vedtaget et forslag til lokalplan nr og sendt planen i offentlig høring. På baggrund af indsigelser trak ansøger forslaget tilbage. Der er nu udarbejdet et nyt forslag til lokalplanen som ønskes politisk behandlet. Der er i det nye forslag lagt større vægt på visualiseringer af projektet i forhold til kystnærhedszonen og den politiske behandling af det kommuneplantillæg der muliggør lokalplanen. Planen omfatter et område syd for eksisterende bebyggelse langs Tingvej og i umiddelbar nærhed af Hvalpsund Golfbane med udsigt over Lovns Sø. Området er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 15.B.5 der udlægger arealet til boligområde med mulighed for bebyggelse i op til 2 etager. Lokalplanforslaget muliggør op til 31 boliger på maksimal 205 m2 hver, fordelt på 1 og 2 etager. Lokalplanområdet udgør del af matr. nr. 3a Hole By, Lovns. Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral 22

23 Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanforslag nr vedtages og udsendes i offentlig høring, og - at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at planforslaget ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. 23

24 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 24

25 011. Forslag til kommuneplantillæg for udvidelsen af lavbundsareal ved Lilleåen Sagsnr.: 11/36576 Fraværende: Bilag: /11Åben Lavbund screening skema /11Åben KP09-023_kladde.pdf 5011/12 Åben Politisk genbehandling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Genfremsendelse af forslag til kommuneplantillæg (KP09-023) for udvidelse af lavbundsareal ved Lilleåen. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for at etablere et vådområde ved Lilleåen, med henvisning til Byrådets beslutning af 22. september 2011 punkt 179. Der er gennemført screening i henhold til Lov om planer og programmer. Udvidelsen af lavbundsareal udgør 4,7% af det samlede areal. Høringsperioden for kommuneplantillæg KP er planlagt til at forløbe i perioden fra den 8. februar 2012 til den 4. april Lovgrundlag Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Sagen forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at forslag til kommuneplantillæg KP vedtages og sendes i offentlig høring, og - at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at planforslaget ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. 25

26 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 26

27 012. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade, Nibevej og Kirkegade i Aars Sagsnr.: 11/17015 Fraværende: Bilag: /11Åben Materiale til fordebat 1992/12 Åben Høringssvar fra Ove Holst 1862/12 Åben Høringssvar fra Gunnar Pedersen 1891/12 Åben Høringssvar fra naboer /12 Åben Høringssvar fra naboer /12 Åben Høringssvar fra Thomas og Solveig Nielsen /12Åben Høringssvar fra Rikke Thomsen 1914/12 Åben Høringssvar fra Lægeklinikken Kirkepladsen 1927/12 Åben Høringssvar fra Viborg Stiftsøvrighed 1924/12 Åben Høringssvar fra Menighedsrådet Aars Kirke 2429/12 Åben Notat vedrørende fordebat og høringssvar ved planlægning for området ved Himmerlandsgade, Nibevej og Kirkegade i Aars 7139/12 Åben Fra boligforeningen - imødekommelse af indsigelser ved fordebatten - redegørelse 7141/12 Åben Bilag til redegørelse fra Boligforeningen Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Vesthimmerlands Kommune har modtaget en henvendelse fra Aars Boligforening om et projekt, der omhandler bolig-, erhvervs- og detailhandelsbyggeri på hjørnet af Himmerlandsgade, Kirkegade og Nibevej i Aars. Den nye bebyggelse tænkes opført som en 5 etages ejendom, hvor der er butiksarealer i stueetagen og boliger på de øvrige etager. Økonomiudvalget besluttede på møde den 16. november 2011 at starte planlægningen og gennemføre en fordebat med indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillægget. Fordebatten har været annonceret i ugeavisen og på kommunens hjemmeside, og materiale har været udsendt til området og til naboer. Fordebatten sluttede den 28. december Der er indkommet en række høringssvar fra beboere og institutioner i området. Kultur, Plan og Fritidsafdelingen har udarbejdet et notat som er vedlagt. Notatet sammenfatter de hovedemner som høringssvarende peger på og giver nogle bemærkninger i forhold til byudviklingsplanen, detailhandel og kirkeomgivelserne. Teknik og Miljøforvaltningen vil på Udvalgsmødet den 9. 27

28 januar 2012 redegøre for nærmere. Jf. den p.t. fastlagte tidsplan vil forslag til kommuneplantillæg og lokalplan skulle til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar, Økonomiudvalget den 8. februar og Byrådet den 16. februar Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6 Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget drøfter de indkomne ideer, forslag og bemærkninger og anbefaler overfor Økonomiudvalget, om disse skal danne ramme for det videre arbejde med kommuneplantillæg og lokalplan. 28

29 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 Sagen udsat til næste møde i Teknik- og Miljøudvalget. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling De høringssvar, der vedrører den politisk vedtagne helhedsplan for Aars, er behandlet og vurderet i vedlagte notat fra Kultur- Plan og Fritidsforvaltningen. Forvaltningen har modtaget en redegørelse fra Aars Boligforening med forslag til, hvordan det konkrete byggeprojekt kan revideres, så høringssvarene imødekommes bedst muligt. Aars Boligforening foreslår følgende: I en korridor på ca. 30 m mod Kirkegade foreslår boligforeningen at reducere bygningen med to etager til kun tre etager med taghave. Forslaget skal imødekomme indsigelser fra Nibevej vedrørende skygge- og indbliksgener. Korridoren vil være en strækning ca. i midten af byggeriet langs Kirkegade. Parkeringsarealet på grunden foreslås reduceret, så der er p-kælder og parkering i stueplan og ikke p-dæk i 1. sal. I projektet inddrages Gislumvej 2 og 6 til parkeringsareal. På adresserne ligger i dag Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen. Boligforeningen vil indgå en aftale med advokatfirmaet, så bebyggelsen kan nedrives og erstattes med parkeringsareal. 29 I projektet inddrages Kirkegade 15 til parkeringsareal. Beboelsesbygningen på adressen tænkes nedrevet og arealet omdannet til parkeringsareal. Forvaltningen vurderer, at de forslag, som boligselskabet er fremkommet med vedr. parkering, vil kunne give en mindre intensiv udnyttelse af planområdet. Forslagene giver mulighed for en fjernelse af parkeringsdækket på 1. sal, som bl.a. vil komme tæt på nogle af naboerne på Nibevej. Netop en fjernelse af parkeringsdækket anses for helt eller delvist at kunne imødekomme nogle af de betænkeligheder, som der er fremført i fordebatten. Derimod vurderer forvaltningen, at en reduktion i etageantal i en korridor ikke vil imødekomme indsigelser fra Nibevej vedr. skygge- og indbliksgener. I øvrigt vil en delvis nedtrapning af bygningen bryde bygningens forløb langs Kirkegade og dermed ændre bygningens karakter af karrebyggeri. Reduceringen bør derfor ikke indgå i et lokalplanforslag.

30 Forvaltningen vurderer, at de trafikale betænkeligheder, som nogle giver udtryk for, i vid udstrækning kan løses med hensigtsmæssig placering af udkørsler, vareleveringer m.v. Men det påtænkte projekt med bolig, detailhandel m.v. vil selvfølgelig uvægerligt medføre en øget færdsel i området i kraft af disse aktiviteter. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at forslagene til at imødekomme høringssvar fra fordebatten indarbejdes, jf. sagsfremstilling ovenfor. 30

31 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 Indstilling tiltrådt idet Udvalget dog er betænkelig ved 5 etagers byggeri i området samt finder at det vigtigt, at der tages højde for trafikafviklingen i området i forbindelse med projektet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at der i forbindelse med trafikafviklingen indtænkes parkeringsforhold. 31

32 013. Opstart af planlægning for Farsø Varmeværk på Fredbjergvej, Farsø Sagsnr.: 11/32152 Fraværende: Bilag: /11Åben 3D illustration /11Åben Projektbeskrivelse /11Åben Plantegning - A3 format /11Åben Placering i Farsø Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Vesthimmerlands Kommune har modtaget en henvendelse fra Farsø Varmeværk, der ønsker at etablere en satellit-central i form af et biomassevarmeværk på Fredbjergvej 43 i Farsø. Projektet kræver VVM-screening, kommuneplantillæg, lokalplan, screening for miljøvurdering af planerne, miljøgodkendelse samt godkendelse af varmeprojekt. Arealet udgør matr. nr. 18æ Farsø by, Farsø (som varmeværket ejer) og en del af matr. nr. 5a Farsø by, Farsø (som varmeværket køber). Varmeværket ønsker med satellit-centralen at udvide Farsø Varmeværks forsyningsområde. Varmeværket ønsker at opnå en højere forsyningssikkerhed samt at fremtidssikre den billige varmepris. Den nye kedel skal køre på CO2-neutralt brændsel i form af tørt flis og træpiller. Byggeriet vil bestå af tilbygning til en eksisterende kedelbygning, et garageanlæg samt en lagerhal til flis og træpiller. Tilbygningen er blandt andet en skorsten på 20 m, to siloer på ca. 15 m og en silo på 10 m. I dag er den eksisterende kedelbygning stort set tom. Matr. nr. 18æ er i dag omfattet af kommuneplanramme 3.O.2. Rammen udlægger området til offentlige formål i form af fjernvarmeværk med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m bortset fra enkelte bygningsdele. Varmeværket ønsker at udvide området og ændre den maksimale bygningshøjde. Der er ingen lokalplan for området. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. 32

33 Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at arbejdet med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan kan opstartes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om at genoverveje placeringen at satellit-centralen. 33

34 014. Tillæg til spildevandsplan - Endelig vedtagelse Sagsnr.: 11/20475 Fraværende: Bilag: /11Åben Tillæg til spildevandsplan Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lise B. Harbo Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan for den tidligere Aalestrup Kommune. Tillæggets område udgør, hvad der svarer til et areal på 18 ha i Vesterbølle. Ved vedtagelse af tillægget ændres området fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Spildevandet ledes til Gedsted Renseanlæg og overfladevandet afledes via 2 forsinkelsesbassiner til Lilleåen. Et forslag til tillægget har været annonceret og udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der har ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser. Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at godkende tillægget. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den

35 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 35

36 015. Udbud sagkyndig revision Sagsnr.: 12/313 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. februar (punkt 41) at gøre brug af optionen med Revisionsaktieselskabet Ernst & Young på en sådan måde, at Ernst & Young også er valgt som sagkyndig revision for perioden 1. januar december Aftalen er senere overdraget til PriceWaterhouseCoopers (PwC) som følge af, at Ernst & Young frasolgte den kommunale sektor til PwC. Det betyder, at valg af sagkyndig revision i 2012 skal i EU-udbud. Der er 2 muligheder for at konkurrenceudsætte valg af sagkyndig revision. Via et EU-udbud Via en direkte tildeling - eller et miniudbud - blandt de revisionsselskaber, der er på en SKI-rammeaftale Uanset hvilken form der vælges, vil det være en fordel at få konsulenthjælp i forbindelse med udbudsforretningen. En direkte via SKI s rammeaftale vil være det optimale, såfremt Vesthimmerlands Kommune kan acceptere vilkårene i rammeaftalen. Hvis det er ønsket at opnå et bedre pris end i rammeaftalen vil det være nødvendigt at lave et miniudbud. Der skal også lavet et miniudbud, såfremt det er ønsket at ændre på vilkårene, eksempelvis en fastpris eller maksimalpris. Lovgrundlag Styrelseslovens 42. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En direkte tildeling vil i konsulenthonorar kunne gennemføres for maximalt kr. Et miniudbud vil kunne gennemføres for maximalt kr kr. Administrationen indstiller 36

37 - at valg af sagkyndig revision foretages via et miniudbud blandt de revisionsfirmaer, der er på SKI s rammeaftale. Beslutning i Økonomiudvalget den Valg af sagkyndig revision foretages via EU-udbud. 37

38 016. Udbud af kommunens daglige pengeforretninger Sagsnr.: 12/270 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. februar 2010 (punkt 42) at gøre brug af optionen med Sparekassen Himmerland på en sådan måde, at Sparekassen Himmerland også er valgt som pengeinstitut for perioden 1. januar december Det betyder, at der i 2012 skal indhentes tilbud på varetagelse af kommunens daglige pengeforretninger. Forinden udbudsarbejdet påbegyndes, ønskes der en drøftelse af, hvordan hovedlinjerne i udbudsmaterialet skal være. Eksempelvis: Skal der kræves en bestemt rating af de pengeinstitutter, der vil kunne give tilbud? Skal udbuddet udformes på en sådan måde, at indestående aldrig vil kunne overstige kr. i positiv saldo? 38 Andre forhold. Udbudsforretningen foreslås gennemført i samarbejde med kommunens Revision - PriceWaterhouseCoopers. Lovgrundlag Styrelseslovens 42, stk. 7. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Det vurderes, at PWC maximalt skal have et honorar i størrelsesordenen kr kr. for at være behjælpelig med udbudsforretningen. Administrationen indstiller - at kommunens revision er behjælpelig med at gennemføre udbudsforretningen og - at udbudsforretningen iværksættes i januar kvartal 2012.

39 Beslutning i Økonomiudvalget den Der udarbejdes udbudsoplæg med to forskellige alternativer. Dette forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse. 39

40 017. Meddelelser Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Orientering fra formanden Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse af anmodning om overførsel af kvalitetsfondsmidler 2011 ( kr.) fra Løgstør Hallerne til Lanternen. Orientering fra administrationen Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. 40

41 018. Interessentanalysen vedrørende den fremtidige affaldssektor i Nordjylland Sagsnr.: 11/40393 Fraværende: Bilag: /11Åben Affaldssektoren i Nordjylland - Interessentanalyse.pdf /11Åben Referat af møde den 2. maj Fremtidig affaldssektor 401/12 Åben Baggrundsnotat til dagsordenpunkt, Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jens Chr. Olesen og Jørgen Hansen KKR Nordjylland besluttede på sit møde den 12. november 2010, at gennemføre en interesseanalyse, der kunne afklare forskelle og synspunkter som et fælles udgangspunkt for et samarbejde på affaldsområdet i Nordjylland. På KKR Nordjyllands møde den 11. november 2011 blev interessentanalysen gennemgået af COWI som med baggrund i en række interviews havde udarbejdet rapporten Interessentanalyse vedrørende den fremtidige affaldssektor i Nordjylland. Kopi vedlagt. KKR Nordjylland besluttede: At der nu bliver lejlighed til at drøfte rapportens indhold i kommunalbestyrelserne. KKR Nordjylland vil drøfte den videre proces på sit møde den 27. januar 2012, herunder eventuelt koncept for afholdelse af workshop. Sideløbende har Miljøstyrelsen Aarhus behandlet en anmeldelse fremsendt fra Renovest den 25. juni 2009 iht. 6 i bek. nr. 252 af 31. marts 2009 om deponering om kystnærhed. Den 8. november 2011 forelå afgørelsen fra Miljøstyrelsen Aarhus med følgende ordlyd: Klassificering kystnærhed Med baggrund i de fremsendte oplysninger og geologiske vurdering af forholdene i området afgør Miljøstyrelsen Aarhus hermed, at Renovest I/S`s deponeringsanlæg i Oudrup klassificeres som et ikke-kystnært deponeringsanlæg. Afgørelsen er begrundet i, at der ikke er en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod kysten (Limfjorden). 41

42 Med baggrund i ovennævnte to problemstillinger ønskes forud for Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Interessentanalysen foretaget en strategisk drøftelse mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget Drøftelsen bør endvidere omfatte følgende: Hvordan sikres det - i såvel den videre proces omkring organiseringen samt ved en endelig fastlæggelse af organiseringen at kommunens værdier sikres bedst muligt? Hvordan minimeres den økonomiske risiko ved en eventuel nedlægges af RenoVest som selvstændig enhed? Hvordan kan Vesthimmerlands Kommune få størst mulig indflydelse i et eventuelt nyt selskab? Hvordan langtidssikres den nødvendige mængde affald til affaldsforbrændingsanlægget i Aars? Som baggrund for drøftelsen er til punktet bilagt Interessentanalyse vedrørende den fremtidige affaldssektor i Nordjylland samt Referat fra møde med RenoVest og Vesthimmerlands Kommune den 2. maj Administrationen indstiller: - at Teknik- og Miljøudvalget sammen med Økonomiudvalget tager en strategisk drøftelse af Vesthimmerlands Kommunes fremtidige rolle på affaldsområdet i Nordjylland. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Drøftelsen fandt sted og der var enighed om, at det var vigtigt at indgå konstruktivt i de videre drøftelser om en fremtidig organisering. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et notat på baggrund af drøftelserne som også skal indeholde et forslag til strategioplæg. Supplerende sagsfremstilling Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et kort notat der beskriver gældende krav, den fremtidige affaldssektor, affaldsforbrænding/konkurrenceudsættelse, afgørelsen for deponeringsanlægget ved Oudrup. Ud fra notatet kan der opstilles følgende strategiske overvejelser: 42

43 I forhold til udnyttelsen af affald til varmeforsyning af Aars by og flere nabobyer synes mix-scernariet at være den bedste sikring i forhold til en fremtidig opretholdelse af en varmeforsyning ved affaldsforbrænding. Hvis det foreslåede licitations-scenarium indføres er det vigtigt at være åben overfor dannelse af større enheder for at sikre den nødvendige mængde affald for opretholdelsen af affaldsforbrændingsanlægget i Aars. Som det fremgår af notatet kan udvidelsesmulighederne for RenoVest måske være udtømte. Dette kunne pege i retning af, at det af hensyn til en sikring af de værdier som kommunen har i Renovest måske bedst vil kunne ske ved at indgå i brede funderede alliancer og samarbejder. Administrationen indstiller At udvalget drøfter administrationens notat og forslag til strategiske overvejelser, og videresender dette til Økonomiudvalget og Byrådet. At udvalget anbefaler overfor økonomiudvalget og byrådet, at Vesthimmerlands Kommunes repræsentanter i KKR Nordjylland støtter afholdelse af en beslutnings-workshop med følgende formål: At fremlægge resultaterne af alle de undersøgelser og rapporter som er gennemført omkring affaldssektoren i Nordjylland. At oplyse om og diskutere konsekvenserne af en fremtidig liberalisering af affaldsmarkedet. At få input til den videre proces i forhold til et eventuelt mål om etablering af en optimeret organisation, og skabe enighed om de næste skridt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Notat drøftet og indstillingens anbefalinger godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Overført til åben dagsorden. 43

44 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 44

45 45 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012

46 019. Lukket - Tilsagn om ekspropriation for vandværk. Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2012: Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der indledes ekspropriationsforretning. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Sagsnr.: 11/37893 Fraværende: Bilag: 46

47 020. Stenaldercenter Ertebølle - ansøgning om driftstilskud. Sagsnr.: 12/827 Fraværende: Bilag: 3453/12 Åben Stenaldercentret Ertebølle - ansøgning om ekstraordinært tilskud /12 Åben Stenaldercentret Ertebølle - budget /12 Åben Stenaldercenteret Ertebølle - Arbejdsmarkedets feriefond imødeser detailplan og driftsbudget for fremtidig drift af centeret 12646/12Åben Oversigt fra Arbejdsmarkedets feriefond 12652/12Åben Notat vedr. hæftelse for diverse gældsposter 12653/12Åben År til dato - overblik 12654/12Åben Brev fra Arbejdsmarkedets feriefond af 8. april /12Åben Brev fra Arbejdsmarkedets feriefond af 11. oktober 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen. Ertebøllecentret anmoder i brev dateret 4. januar 2012 om et ekstraordinært tilskud på kr. til den fortsatte drift af stedet, frem til der foreligger en afklaring af centerets fremtid. Det ekstraordinære tilskud skal dække stedets likviditetsmæssige behov fra 1. februar juni Primo december 2011 blev der afholdt et møde mellem Vesthimmerlands Kommune og Arbejdsmarkedets Feriefond, hvor parternes engagement i Ertebøllecentret blev drøftet. På dette møde gav Feriefonden udtryk for en bekymring for centret og dermed også for fondens øvrige involveringer i Vesthimmerlands Kommune. På baggrund af mødet blev der iværksat et visionsarbejde i centrets bestyrelse om stedets fremtidige virke. Administrationen er sekretær for bestyrelsen i forhold til denne opgave og er i løbende dialog med Feriefonden omkring det visionsarbejde, der finder sted. Arbejdet forventes afsluttet ultimo februar Visionsarbejdet skal danne grundlag for en ny politisk behandling i Vesthimmerlands Kommune, samt en anmodning om et eventuelt tilskud fra Feriefonden til formidlingsarbejdet på centret. Ertebøllecentrets leder har udført en mentorordning, som har givet centeret en indtægt. 47

48 Denne ordning er opsagt 1. februar 2012 begrundet med, at der ikke længere er et behov hos den forudsatte målgruppe, og at det ikke lovmæssigt er muligt at etablere andre lignende ordninger på stedet. Bortfaldet af denne indtægt medfører, at Ertebøllecentrets drift er akut truet. På baggrund af ophør af indtægter fra mentorordningen anmodes derfor om et ekstraordinært tilskud til dækning af stedets drift frem til 1. juni Der forventes en politisk behandling af visionsmaterialet i marts Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Et eventuelt tilskud skal dækkes af kontoen til kulturelle aktiviteter. Administrationen indstiller - at udvalget drøfter og beslutter et eventuelt tilskud til centerets fortsatte drift og - at sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget. 48

49 Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Søren C. Hansen erklærede sig inhabil, hvilket Kultur- og Fritidsudvalget godkendte. Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til Byrådets drøftelse, da det var Byrådet der tidligere besluttede, at der ikke skulle ydes tilskud til Stenaldercenteret i Ertebølle. Samtidig er det Kultur- og Fritidsudvalgets opfattelse, at udvalget ikke kan tage stilling til Stenaldercenterets fremtidige bæredygtighed og eventuelle behov for kommunalt tilskud, før den omtalte udviklingsplan foreligger. Planen forventes at foreligge i marts En eventuel finansiering af driften frem til planen foreligger, bør anvises af Byrådet. Søren C. Hansen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet overført til åben dagsorden. Sagen udsat. Økonomiudvalget bevilger penge til el, varme og vand finansieret af risikostyringspuljen. Forvaltningen udarbejder handleplan for det videre arbejde. 49

50 021. Lukket - Kondemneringssag. Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2012: Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt. Sagsnr.: 09/11007 Fraværende: Bilag: Underskrifter Knud Kristensen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Per Bach Laursen 50

51 51 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 437. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Evt. etablering af overbygning Gedsted skole 3 002. Indkøb af SINE-radioer 5 003. Etablering af sandwichbar

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Indholdsfortegnelse 590. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag Industriområde

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Indholdsfortegnelse 028. Årets Landsbypris 2012 50 029. Landsbyernes årsmøde 2012 52 030. NT-køreplan - Indkaldelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 433. Håndtering af farligt affald fra virksomheder fra 2012.

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk Forslag - September 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 304. Anmodning om tilladelse til pantsætning af Farsø Svømmehal 622 305. Boliggrundpriser i

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere