åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 001. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej i Løgstør Kontaktforløb for forsikrede ledige Løgstør Vand - Kommunegaranti 6,225 mio. kr Dronning Ingrid Hallerne - kommunegaranti for låneomlægning Aalestrup Vand - Kommunegaranti 4,0 mio. kr Endelig vedtagelse af planlægning for blandet bolig og erhverv ved Borgergade, Aalestrup ansøgning: Tilskud til særlig vanskelige stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikter Forslag til lokalplan 1027 for åben-lav bebyggelse ved Tvebjerg, Aars Forslag til planlægning for område ved Tvebjergvej og Sjøstrup Allé ved Tvebjerg, Aars Forslag til lokalplan nr for boligområde ved Tingvej i Hvalpsund Forslag til kommuneplantillæg for udvidelsen af lavbundsareal ved Lilleåen Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade, Nibevej og Kirkegade i Aars Opstart af planlægning for Farsø Varmeværk på Fredbjergvej, Farsø Tillæg til spildevandsplan - Endelig vedtagelse Udbud sagkyndig revision Udbud af kommunens daglige pengeforretninger Meddelelser Interessentanalysen vedrørende den fremtidige affaldssektor i Nordjylland 33 2

3 019. Lukket - Tilsagn om ekspropriation for vandværk. Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2012: Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der indledes ekspropriationsforretning. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt Stenaldercenter Ertebølle - ansøgning om driftstilskud Lukket - Kondemneringssag. Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2012: Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt. 40 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Per Bach Laursen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 001. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej i Løgstør 2012 Sagsnr.: 11/41576 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Louise Ingeman Broberg I det godkendte budget for 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. til forlængelse af Havnevej i Løgstør. Beløbet vil blive prioriteret til planlagte arbejder i Arbejdet for 2012 omfatter VVM Screening, indledende undersøgelser i området, arealerhvervelse, projektering af vejprojektet samt udbudsmateriale for anlægsarbejde med opstart i Lovgrundlag Ingen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Anlægsbevilling vedr. Havnevejs forlængelse finansieres af rådighedsbeløb på kr. Administrationen indstiller - at der meddeles anlægsbevilling på kr. til indledende arbejder vedrørende forlængelse af Havnevej, og at bevillingen finansieres af det anførte rådighedsbeløb på kr., der samtidig frigives. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 5

6 6 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012

7 002. Kontaktforløb for forsikrede ledige Sagsnr.: 11/38647 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler Hanne Madsen På møde i Beskæftigelsesudvalget den 9. november 2011 blev håndteringen af de forsikrede ledige ved anden aktør drøftet. I den forbindelse blev en evt. hjemtagelse af opgaver fra anden aktør til håndtering i eget regi drøftet. Jobcenter Vesthimmerland benytter anden aktør til service og LVU udbud (langvarigt uddannede). P.t. er der ca. 300 borgere ved anden aktør, hvor kontaktforløb, jobsøgning, vejledning samt udplacering håndteres her. Jobcenteret har nedenfor udarbejdet et overslag over hjemtagelse af dele af opgaven fra anden aktør. Der er i overslaget regnet med en hjemtagelse af kontaktforløb, mens der stadig skal foretages tilkøb af vejledning, jobsøgning, udplacering m.m. Der er regnet med en hjemtagelse af kontaktforløb for 150 personer. Ved en yderligere hjemtagelse af kontaktforløb vil opgaveløsningen blive for konjunkturfølsom, dvs. at der vil være ledig kapacitet i sommerperioden, hvor ledigheden typisk er lavest. Til varetagelse af de 150 kontaktforløb kræves en yderligere beskæftigelsesmedarbejder svarende til en lønudgift på ca kr. Besparelsen ved håndtering af kontaktforløb samt øvrige opgaver ved anden aktør for 150 personer vil være kr. Tilkøb af hjælp til jobsøgning, vejledningsforløb samt udplacering for de 150 borgere vil beløbe sig til ca kr., hvilket giver en samlet udgift efter hjemtagelse af opgaven på kr. (lønudgift + tilkøb). Der vil dermed ikke være tale om besparelser ved hjemtagelse af opgaven, men der kan være fordele ved at håndtere opgaven i eget regi bl.a. en øget fleksibilitet i opgaveløsningen i teamet, bedre muligheder for specialisering m.m. Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget 7

8 Økonomi Administrationen indstiller - at der ansættes en medarbejder til varetagelse af opgaven med kontaktforløb for 150 personer, og at der samtidig overføres kr. fra konto 5 til konto 6 til ansættelse af medarbejder. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Der foretages opfølgning ultimo Sagen videresendes til Økonomiudvalget til godkendelse. Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af dette punkt Beslutning i Økonomiudvalget den Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt. 8

9 003. Løgstør Vand - Kommunegaranti 6,225 mio. kr. Sagsnr.: 12/1335 Fraværende: Bilag: 6373/12 Åben Løgstør Vand - 6,225 mio. over 10 år - ansøgning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller I forbindelse med Løgstør Vands udvidelse af et nyt indvindingsområde i Rønhøj er der lavet 4 nye vandindvindingsboringer samt bygget nyt vandværk i Tinghøj. De samlede udgifter på projektet beløber sig til 14,225 mio. kr. Løgstør Vand kan selv finansiere 8,0 mio. af anlægsudgiften. Restbeløbet 6,225 mio. kr. ønskes hjemtaget i lån. Løgstør Vand anmoder om en kommunegaranti til optagelse af et nyt lån på 6,225 mio. kr. med en løbetid på 10 år. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme. Indstillingen påvirker ikke kommunens økonomi, da der ikke vurderes at være en umiddelbar risiko forbundet med garantien. Administrationen indstiller - at der meddeles kommunegaranti for optagelse af et lån på 6,225 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid på 10 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 9

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012

11 004. Dronning Ingrid Hallerne - kommunegaranti for låneomlægning Sagsnr.: 12/1335 Fraværende: Bilag: 7856/12 Åben Ansgning kommunegaranti til brug for optagelse af ln i Kommunekredit - Ansøgning til Vesthimmerlands Kommune.doc 7845/12 Åben Notat om økonomi - Dr. Ingrid Hallerne Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Hallerne i Farsø - binavn Dronning Ingrid Hallerne - ansøger om en kommunegaranti i forbindelse med omlægning af den eksisterende gæld samt kapitaltilførsel til gennemførelse af investeringer, der kan skabe forbedringer i driftsresultatet. Baggrunden for ansøgningen er, at hallen har for store afdrag på den bestående gæld, hvilket har medført likviditetsmæssige problemer. Det har ikke været muligt at få en aftale med de nuværende kreditorer om at omlægge gælden. Hallerne anmoder derfor om kommunens bistand til at indfri de nuværende lån og hjemtage nye lån i Kommunekredit. Der er ikke p.t. ydet kommunegaranti til de bestående lån. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Kommunen kan ikke - uden at gøre brug af kommunens låneramme - give tilsagn om ny belåning af hallerne. Administrationen har udarbejdet et notat om forskellige scenarier for at foretage låneomlægninger med og uden brug af kommunens ledige låneramme. Administrationen indstiller - at der gives en kommunegaranti på 4,966 mio. kr. til en låneomlægning af samtlige lån med en maksimal lånetid på eksisterende lån og med 25 år 11

12 på nyt lån svarende til det i notatet senarie 2, idet dette både vil give Dronning Ingrid Hallerne en besparelse på rentekontoen og Vesthimmerlands Kommune fremtidige handlemuligheder vedr. lånegarantier og låntagning Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt med præcisering af, at kommunegarantien udgør 4,141 mio. kr. jævnfør den supplerende sagsfremstilling. Ninni Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 12

13 005. Aalestrup Vand - Kommunegaranti 4,0 mio. kr. Sagsnr.: 12/1335 Fraværende: Bilag: 6375/12 Åben Aalestrup Vand - 4,0 mill. kr. over 20 år - ansøgning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Aalestrup Vand a.m.b.a. er i gang med at bygge nyt vandværk på Vandværksvej i Aalestrup. Vandværket forventes taget i brug i foråret Projektet er budgetteret til 6,6 mio. kr. og vandværket ønsket at optage et lån på 4 mio. kr. hos Kommunekredit med en løbetid på 20 år. Aalestrup Vand a.m.b.a. søger om en kommunal lånegaranti hertil. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme. Indstillingen påvirker ikke kommunens økonomi, da der ikke vurderes at være en umiddelbar risiko forbundet med garantien Administrationen indstiller - at der meddeles kommunegaranti for optagelse af et lån på 4,0 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid på 20 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 13

14 006. Endelig vedtagelse af planlægning for blandet bolig og erhverv ved Borgergade, Aalestrup Sagsnr.: 10/38612 Fraværende: Bilag: /11Åben Forslag til lokalplan nr /11Åben Bemærkninger fra Aalestrup Varme og Vand a.m.b.a /11Åben Bemærkninger fra Aalestrup Naturefterskole /11Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. KP /11Åben Oversigt over indsigelser og forvaltningens indstilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Byrådet vedtog på møde den 22. september 2011 at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. KP og lokalplan nr i offentlig høring. Der er i den offentlige høring indkommet høringssvar, som Byrådet bedes tage stilling til. Planforslagene er udarbejdet på baggrund af en konkret forespørgsel om etablering af vognmandsvirksomhed med affaldssortering samt én bolig i tilknytning til virksomheden. Planområdet er beliggende umiddelbart nord for Borgergade i det østlige Aalestrup. Området er for nuværende omfattet af kommuneplanramme 4.E1.3 og lokalplan nr Ifølge det eksisterende plangrundlag må der ikke etableres nye boliger, hvilket er den hovedsagelige årsag til udarbejdelsen af planforslagene, hvor der udover erhverv åbnes mulighed for etablering af én bolig. Lokalplanen angiver to delområder, hvor der må etableres henholdsvis erhverv og bolig med opholdareal. Der er mulighed for, at delområdet for bolig kan inddrages, så der i stedet etableres erhverv, såfremt muligheden for bolig ikke ønskes udnyttet. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt. 14

15 Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer, - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages endeligt uden ændringer, såfremt kommuneplantillægget vedtages. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt idet der i 3.2 s andet afsnit Desuden kan der.. anbefales indsat i afskærmet halbygning og 3.3 udgår. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 15

16 ansøgning: Tilskud til særlig vanskelige stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikter. Sagsnr.: 10/33459 Fraværende: Bilag: /11Åben brev den 14/ vedr. 16-midler til kommunerne om tilskud Sagsfremstilling Sagsbehandler: Henrik Kruuse Med hjemmel i 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kan der i 2012 ansøges midler til kommuner, som gennemfører forsøgsprojekter i landdistrikterne. Ved tildeling af tildeling af tilskud lægges der vægt på, at projekterne: Har et udviklingselement, og dermed ikke viderefører eksisterende aktiviteter. Har værdi og interesse ud over det rent lokale. Er konkret og består af andet end alene udredningsarbejde. Formidles til andre kommuner. Sikres en lokal rimelig medfinansiering. At kommunen har formuleret en landdistriktspolitik. Aktuelt er der 2 projekter, der kan være med til at skabe vækst, udvikling og værdi for Vesthimmerlands Kommune: Vesthimmerland - Danmarks sikreste kommune. Projektet har til formål at forebygge indbrud i hele Vesthimmerlands Kommune. Byrådet blev orienteriet om projektet den 13. oktober Der fremsendes en 16 ansøgning på i alt: kr. Samlet projektbudget: kr. EU Strukturfondsmidler via Vækstforum i Region Nord og private fonde ansøges om den resterende finansiering af projektet. Projektperiode 2,5 år. 16 Det intelligente køleskab med Egenkontrol, der med brug af RFID-teknologien installeres i eksisterende køle-, fryse-, og medicinskabe kan udføre den manuelle egenkontrol af fødevare og medicin. Projektet har tidligere været prækvalificeret af ABT-Fonden, som nu har ændret navn til Fonden for Velfærdsteeknologi, og i den forbindelse blev der givet afslag på alle ansøgninger.

17 Der fremsendes en 16 ansøgning på i alt: kr. Samlet projektbudget: kr. EU Strukturfondsmidler via Vækstforum i Region Nord og private fonde ansøges om den resterende finansiering af projektet. Projektperiode 1,5 år. Lovgrundlag 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at der senest den 20. januar 2012 fremsendes 2 stk. 16-ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende projekterne "Danmarks Sikreste Kommune" og "Det intelligente køleskab med egenkontrol" på i alt kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. 17

18 008. Forslag til lokalplan 1027 for åben-lav bebyggelse ved Tvebjerg, Aars Sagsnr.: 11/34025 Fraværende: Bilag: /11Åben Forslag til lokalplan 1027.pdf /11Åben Screeningsskema for miljøvurdering Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kim Stadsvold Forslag til lokalplan nr er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Calum A/S, som er ejer af lokalplanområdet. Lokalplanen er udfærdiget for at ændre niveauplanet for syv grunde ved Tvebjergvej i Aars. Ændringerne sker, fordi niveauplanerne i den eksisterende lokalplan nr har vist sig at være uhensigtsmæssige. Området skal fortsat anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Området er for nuværende omfattet af lokalplan nr Forslag til lokalplan nr kan rummes indenfor kommuneplanens rammebestemmelser. Der er gennemført screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at planforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring, og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den

19 Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 19

20 009. Forslag til planlægning for område ved Tvebjergvej og Sjøstrup Allé ved Tvebjerg, Aars Sagsnr.: 11/35916 Fraværende: Bilag: /11Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. KP pdf /11Åben Forslag til lokalplan 1028.pdf /11Åben Screeningsskema for miljøvurdering Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kim Stadsvold Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. KP og lokalplan nr Økonomiudvalget har igangsat planlægningen på mødet den 16. november Planforslagene er udarbejdet på baggrund af en konkret forespørgsel fra Calum, som er lokalplanområdets ejer. Formålet er at fastsætte bestemmelser for områdets anvendelse til boliger i form af åben-lav og tæt-lav boligbyggelse samt mulighed for etablering af en mindre daginstitution, såsom en børnehave. Planområdet er beliggende ved den sydøstlige del af Tvebjerg ved Tvebjergvej og Sjøstrup Allé. Den største del af området er for nuværende omfattet af kommuneplanrammerne 1.B.11 og lokalplan nr En mindre det af lokalplanområdet er ikke omfattet af rammeområde og ligger i landzone. De nuværende rammebestemmelser ændres for området. Området samles i én kommuneplanramme og lokalplan. Lokalplanen angiver tre delområder, hvor der må etableres hhv. åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse samt daginstitution/åben-lav boligbebyggelse. Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt. 20

21 Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillæg vedtages og sendes ud i offentlig høring, og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring, såfremt forslag til kommuneplantillæg vedtages, og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 21

22 010. Forslag til lokalplan nr for boligområde ved Tingvej i Hvalpsund Sagsnr.: 09/6949 Fraværende: Bilag: /11Åben LP_1016_vers pdf /11Åben Screeningsskema - miljøvurdering af planer og programmer Sagsfremstilling Sagsbehandler: Johanne Lundager Der er udarbejdet nyt forslag til lokalplan nr for et boligområde ved Tingvej i Hvalpsund. Byrådet har den 24. april 2011 vedtaget et forslag til lokalplan nr og sendt planen i offentlig høring. På baggrund af indsigelser trak ansøger forslaget tilbage. Der er nu udarbejdet et nyt forslag til lokalplanen som ønskes politisk behandlet. Der er i det nye forslag lagt større vægt på visualiseringer af projektet i forhold til kystnærhedszonen og den politiske behandling af det kommuneplantillæg der muliggør lokalplanen. Planen omfatter et område syd for eksisterende bebyggelse langs Tingvej og i umiddelbar nærhed af Hvalpsund Golfbane med udsigt over Lovns Sø. Området er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 15.B.5 der udlægger arealet til boligområde med mulighed for bebyggelse i op til 2 etager. Lokalplanforslaget muliggør op til 31 boliger på maksimal 205 m2 hver, fordelt på 1 og 2 etager. Lokalplanområdet udgør del af matr. nr. 3a Hole By, Lovns. Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral 22

23 Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanforslag nr vedtages og udsendes i offentlig høring, og - at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at planforslaget ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. 23

24 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 24

25 011. Forslag til kommuneplantillæg for udvidelsen af lavbundsareal ved Lilleåen Sagsnr.: 11/36576 Fraværende: Bilag: /11Åben Lavbund screening skema /11Åben KP09-023_kladde.pdf 5011/12 Åben Politisk genbehandling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Genfremsendelse af forslag til kommuneplantillæg (KP09-023) for udvidelse af lavbundsareal ved Lilleåen. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for at etablere et vådområde ved Lilleåen, med henvisning til Byrådets beslutning af 22. september 2011 punkt 179. Der er gennemført screening i henhold til Lov om planer og programmer. Udvidelsen af lavbundsareal udgør 4,7% af det samlede areal. Høringsperioden for kommuneplantillæg KP er planlagt til at forløbe i perioden fra den 8. februar 2012 til den 4. april Lovgrundlag Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Sagen forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at forslag til kommuneplantillæg KP vedtages og sendes i offentlig høring, og - at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at planforslaget ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. 25

26 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 26

27 012. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade, Nibevej og Kirkegade i Aars Sagsnr.: 11/17015 Fraværende: Bilag: /11Åben Materiale til fordebat 1992/12 Åben Høringssvar fra Ove Holst 1862/12 Åben Høringssvar fra Gunnar Pedersen 1891/12 Åben Høringssvar fra naboer /12 Åben Høringssvar fra naboer /12 Åben Høringssvar fra Thomas og Solveig Nielsen /12Åben Høringssvar fra Rikke Thomsen 1914/12 Åben Høringssvar fra Lægeklinikken Kirkepladsen 1927/12 Åben Høringssvar fra Viborg Stiftsøvrighed 1924/12 Åben Høringssvar fra Menighedsrådet Aars Kirke 2429/12 Åben Notat vedrørende fordebat og høringssvar ved planlægning for området ved Himmerlandsgade, Nibevej og Kirkegade i Aars 7139/12 Åben Fra boligforeningen - imødekommelse af indsigelser ved fordebatten - redegørelse 7141/12 Åben Bilag til redegørelse fra Boligforeningen Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Vesthimmerlands Kommune har modtaget en henvendelse fra Aars Boligforening om et projekt, der omhandler bolig-, erhvervs- og detailhandelsbyggeri på hjørnet af Himmerlandsgade, Kirkegade og Nibevej i Aars. Den nye bebyggelse tænkes opført som en 5 etages ejendom, hvor der er butiksarealer i stueetagen og boliger på de øvrige etager. Økonomiudvalget besluttede på møde den 16. november 2011 at starte planlægningen og gennemføre en fordebat med indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillægget. Fordebatten har været annonceret i ugeavisen og på kommunens hjemmeside, og materiale har været udsendt til området og til naboer. Fordebatten sluttede den 28. december Der er indkommet en række høringssvar fra beboere og institutioner i området. Kultur, Plan og Fritidsafdelingen har udarbejdet et notat som er vedlagt. Notatet sammenfatter de hovedemner som høringssvarende peger på og giver nogle bemærkninger i forhold til byudviklingsplanen, detailhandel og kirkeomgivelserne. Teknik og Miljøforvaltningen vil på Udvalgsmødet den 9. 27

28 januar 2012 redegøre for nærmere. Jf. den p.t. fastlagte tidsplan vil forslag til kommuneplantillæg og lokalplan skulle til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar, Økonomiudvalget den 8. februar og Byrådet den 16. februar Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6 Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget drøfter de indkomne ideer, forslag og bemærkninger og anbefaler overfor Økonomiudvalget, om disse skal danne ramme for det videre arbejde med kommuneplantillæg og lokalplan. 28

29 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 Sagen udsat til næste møde i Teknik- og Miljøudvalget. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling De høringssvar, der vedrører den politisk vedtagne helhedsplan for Aars, er behandlet og vurderet i vedlagte notat fra Kultur- Plan og Fritidsforvaltningen. Forvaltningen har modtaget en redegørelse fra Aars Boligforening med forslag til, hvordan det konkrete byggeprojekt kan revideres, så høringssvarene imødekommes bedst muligt. Aars Boligforening foreslår følgende: I en korridor på ca. 30 m mod Kirkegade foreslår boligforeningen at reducere bygningen med to etager til kun tre etager med taghave. Forslaget skal imødekomme indsigelser fra Nibevej vedrørende skygge- og indbliksgener. Korridoren vil være en strækning ca. i midten af byggeriet langs Kirkegade. Parkeringsarealet på grunden foreslås reduceret, så der er p-kælder og parkering i stueplan og ikke p-dæk i 1. sal. I projektet inddrages Gislumvej 2 og 6 til parkeringsareal. På adresserne ligger i dag Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen. Boligforeningen vil indgå en aftale med advokatfirmaet, så bebyggelsen kan nedrives og erstattes med parkeringsareal. 29 I projektet inddrages Kirkegade 15 til parkeringsareal. Beboelsesbygningen på adressen tænkes nedrevet og arealet omdannet til parkeringsareal. Forvaltningen vurderer, at de forslag, som boligselskabet er fremkommet med vedr. parkering, vil kunne give en mindre intensiv udnyttelse af planområdet. Forslagene giver mulighed for en fjernelse af parkeringsdækket på 1. sal, som bl.a. vil komme tæt på nogle af naboerne på Nibevej. Netop en fjernelse af parkeringsdækket anses for helt eller delvist at kunne imødekomme nogle af de betænkeligheder, som der er fremført i fordebatten. Derimod vurderer forvaltningen, at en reduktion i etageantal i en korridor ikke vil imødekomme indsigelser fra Nibevej vedr. skygge- og indbliksgener. I øvrigt vil en delvis nedtrapning af bygningen bryde bygningens forløb langs Kirkegade og dermed ændre bygningens karakter af karrebyggeri. Reduceringen bør derfor ikke indgå i et lokalplanforslag.

30 Forvaltningen vurderer, at de trafikale betænkeligheder, som nogle giver udtryk for, i vid udstrækning kan løses med hensigtsmæssig placering af udkørsler, vareleveringer m.v. Men det påtænkte projekt med bolig, detailhandel m.v. vil selvfølgelig uvægerligt medføre en øget færdsel i området i kraft af disse aktiviteter. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at forslagene til at imødekomme høringssvar fra fordebatten indarbejdes, jf. sagsfremstilling ovenfor. 30

31 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 Indstilling tiltrådt idet Udvalget dog er betænkelig ved 5 etagers byggeri i området samt finder at det vigtigt, at der tages højde for trafikafviklingen i området i forbindelse med projektet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at der i forbindelse med trafikafviklingen indtænkes parkeringsforhold. 31

32 013. Opstart af planlægning for Farsø Varmeværk på Fredbjergvej, Farsø Sagsnr.: 11/32152 Fraværende: Bilag: /11Åben 3D illustration /11Åben Projektbeskrivelse /11Åben Plantegning - A3 format /11Åben Placering i Farsø Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Vesthimmerlands Kommune har modtaget en henvendelse fra Farsø Varmeværk, der ønsker at etablere en satellit-central i form af et biomassevarmeværk på Fredbjergvej 43 i Farsø. Projektet kræver VVM-screening, kommuneplantillæg, lokalplan, screening for miljøvurdering af planerne, miljøgodkendelse samt godkendelse af varmeprojekt. Arealet udgør matr. nr. 18æ Farsø by, Farsø (som varmeværket ejer) og en del af matr. nr. 5a Farsø by, Farsø (som varmeværket køber). Varmeværket ønsker med satellit-centralen at udvide Farsø Varmeværks forsyningsområde. Varmeværket ønsker at opnå en højere forsyningssikkerhed samt at fremtidssikre den billige varmepris. Den nye kedel skal køre på CO2-neutralt brændsel i form af tørt flis og træpiller. Byggeriet vil bestå af tilbygning til en eksisterende kedelbygning, et garageanlæg samt en lagerhal til flis og træpiller. Tilbygningen er blandt andet en skorsten på 20 m, to siloer på ca. 15 m og en silo på 10 m. I dag er den eksisterende kedelbygning stort set tom. Matr. nr. 18æ er i dag omfattet af kommuneplanramme 3.O.2. Rammen udlægger området til offentlige formål i form af fjernvarmeværk med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m bortset fra enkelte bygningsdele. Varmeværket ønsker at udvide området og ændre den maksimale bygningshøjde. Der er ingen lokalplan for området. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. 32

33 Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at arbejdet med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan kan opstartes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om at genoverveje placeringen at satellit-centralen. 33

34 014. Tillæg til spildevandsplan - Endelig vedtagelse Sagsnr.: 11/20475 Fraværende: Bilag: /11Åben Tillæg til spildevandsplan Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lise B. Harbo Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan for den tidligere Aalestrup Kommune. Tillæggets område udgør, hvad der svarer til et areal på 18 ha i Vesterbølle. Ved vedtagelse af tillægget ændres området fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Spildevandet ledes til Gedsted Renseanlæg og overfladevandet afledes via 2 forsinkelsesbassiner til Lilleåen. Et forslag til tillægget har været annonceret og udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der har ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser. Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at godkende tillægget. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den

35 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 35

36 015. Udbud sagkyndig revision Sagsnr.: 12/313 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. februar (punkt 41) at gøre brug af optionen med Revisionsaktieselskabet Ernst & Young på en sådan måde, at Ernst & Young også er valgt som sagkyndig revision for perioden 1. januar december Aftalen er senere overdraget til PriceWaterhouseCoopers (PwC) som følge af, at Ernst & Young frasolgte den kommunale sektor til PwC. Det betyder, at valg af sagkyndig revision i 2012 skal i EU-udbud. Der er 2 muligheder for at konkurrenceudsætte valg af sagkyndig revision. Via et EU-udbud Via en direkte tildeling - eller et miniudbud - blandt de revisionsselskaber, der er på en SKI-rammeaftale Uanset hvilken form der vælges, vil det være en fordel at få konsulenthjælp i forbindelse med udbudsforretningen. En direkte via SKI s rammeaftale vil være det optimale, såfremt Vesthimmerlands Kommune kan acceptere vilkårene i rammeaftalen. Hvis det er ønsket at opnå et bedre pris end i rammeaftalen vil det være nødvendigt at lave et miniudbud. Der skal også lavet et miniudbud, såfremt det er ønsket at ændre på vilkårene, eksempelvis en fastpris eller maksimalpris. Lovgrundlag Styrelseslovens 42. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En direkte tildeling vil i konsulenthonorar kunne gennemføres for maximalt kr. Et miniudbud vil kunne gennemføres for maximalt kr kr. Administrationen indstiller 36

37 - at valg af sagkyndig revision foretages via et miniudbud blandt de revisionsfirmaer, der er på SKI s rammeaftale. Beslutning i Økonomiudvalget den Valg af sagkyndig revision foretages via EU-udbud. 37

38 016. Udbud af kommunens daglige pengeforretninger Sagsnr.: 12/270 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. februar 2010 (punkt 42) at gøre brug af optionen med Sparekassen Himmerland på en sådan måde, at Sparekassen Himmerland også er valgt som pengeinstitut for perioden 1. januar december Det betyder, at der i 2012 skal indhentes tilbud på varetagelse af kommunens daglige pengeforretninger. Forinden udbudsarbejdet påbegyndes, ønskes der en drøftelse af, hvordan hovedlinjerne i udbudsmaterialet skal være. Eksempelvis: Skal der kræves en bestemt rating af de pengeinstitutter, der vil kunne give tilbud? Skal udbuddet udformes på en sådan måde, at indestående aldrig vil kunne overstige kr. i positiv saldo? 38 Andre forhold. Udbudsforretningen foreslås gennemført i samarbejde med kommunens Revision - PriceWaterhouseCoopers. Lovgrundlag Styrelseslovens 42, stk. 7. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Det vurderes, at PWC maximalt skal have et honorar i størrelsesordenen kr kr. for at være behjælpelig med udbudsforretningen. Administrationen indstiller - at kommunens revision er behjælpelig med at gennemføre udbudsforretningen og - at udbudsforretningen iværksættes i januar kvartal 2012.

39 Beslutning i Økonomiudvalget den Der udarbejdes udbudsoplæg med to forskellige alternativer. Dette forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse. 39

40 017. Meddelelser Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Orientering fra formanden Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse af anmodning om overførsel af kvalitetsfondsmidler 2011 ( kr.) fra Løgstør Hallerne til Lanternen. Orientering fra administrationen Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. 40

41 018. Interessentanalysen vedrørende den fremtidige affaldssektor i Nordjylland Sagsnr.: 11/40393 Fraværende: Bilag: /11Åben Affaldssektoren i Nordjylland - Interessentanalyse.pdf /11Åben Referat af møde den 2. maj Fremtidig affaldssektor 401/12 Åben Baggrundsnotat til dagsordenpunkt, Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jens Chr. Olesen og Jørgen Hansen KKR Nordjylland besluttede på sit møde den 12. november 2010, at gennemføre en interesseanalyse, der kunne afklare forskelle og synspunkter som et fælles udgangspunkt for et samarbejde på affaldsområdet i Nordjylland. På KKR Nordjyllands møde den 11. november 2011 blev interessentanalysen gennemgået af COWI som med baggrund i en række interviews havde udarbejdet rapporten Interessentanalyse vedrørende den fremtidige affaldssektor i Nordjylland. Kopi vedlagt. KKR Nordjylland besluttede: At der nu bliver lejlighed til at drøfte rapportens indhold i kommunalbestyrelserne. KKR Nordjylland vil drøfte den videre proces på sit møde den 27. januar 2012, herunder eventuelt koncept for afholdelse af workshop. Sideløbende har Miljøstyrelsen Aarhus behandlet en anmeldelse fremsendt fra Renovest den 25. juni 2009 iht. 6 i bek. nr. 252 af 31. marts 2009 om deponering om kystnærhed. Den 8. november 2011 forelå afgørelsen fra Miljøstyrelsen Aarhus med følgende ordlyd: Klassificering kystnærhed Med baggrund i de fremsendte oplysninger og geologiske vurdering af forholdene i området afgør Miljøstyrelsen Aarhus hermed, at Renovest I/S`s deponeringsanlæg i Oudrup klassificeres som et ikke-kystnært deponeringsanlæg. Afgørelsen er begrundet i, at der ikke er en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod kysten (Limfjorden). 41

42 Med baggrund i ovennævnte to problemstillinger ønskes forud for Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Interessentanalysen foretaget en strategisk drøftelse mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget Drøftelsen bør endvidere omfatte følgende: Hvordan sikres det - i såvel den videre proces omkring organiseringen samt ved en endelig fastlæggelse af organiseringen at kommunens værdier sikres bedst muligt? Hvordan minimeres den økonomiske risiko ved en eventuel nedlægges af RenoVest som selvstændig enhed? Hvordan kan Vesthimmerlands Kommune få størst mulig indflydelse i et eventuelt nyt selskab? Hvordan langtidssikres den nødvendige mængde affald til affaldsforbrændingsanlægget i Aars? Som baggrund for drøftelsen er til punktet bilagt Interessentanalyse vedrørende den fremtidige affaldssektor i Nordjylland samt Referat fra møde med RenoVest og Vesthimmerlands Kommune den 2. maj Administrationen indstiller: - at Teknik- og Miljøudvalget sammen med Økonomiudvalget tager en strategisk drøftelse af Vesthimmerlands Kommunes fremtidige rolle på affaldsområdet i Nordjylland. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Drøftelsen fandt sted og der var enighed om, at det var vigtigt at indgå konstruktivt i de videre drøftelser om en fremtidig organisering. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et notat på baggrund af drøftelserne som også skal indeholde et forslag til strategioplæg. Supplerende sagsfremstilling Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et kort notat der beskriver gældende krav, den fremtidige affaldssektor, affaldsforbrænding/konkurrenceudsættelse, afgørelsen for deponeringsanlægget ved Oudrup. Ud fra notatet kan der opstilles følgende strategiske overvejelser: 42

43 I forhold til udnyttelsen af affald til varmeforsyning af Aars by og flere nabobyer synes mix-scernariet at være den bedste sikring i forhold til en fremtidig opretholdelse af en varmeforsyning ved affaldsforbrænding. Hvis det foreslåede licitations-scenarium indføres er det vigtigt at være åben overfor dannelse af større enheder for at sikre den nødvendige mængde affald for opretholdelsen af affaldsforbrændingsanlægget i Aars. Som det fremgår af notatet kan udvidelsesmulighederne for RenoVest måske være udtømte. Dette kunne pege i retning af, at det af hensyn til en sikring af de værdier som kommunen har i Renovest måske bedst vil kunne ske ved at indgå i brede funderede alliancer og samarbejder. Administrationen indstiller At udvalget drøfter administrationens notat og forslag til strategiske overvejelser, og videresender dette til Økonomiudvalget og Byrådet. At udvalget anbefaler overfor økonomiudvalget og byrådet, at Vesthimmerlands Kommunes repræsentanter i KKR Nordjylland støtter afholdelse af en beslutnings-workshop med følgende formål: At fremlægge resultaterne af alle de undersøgelser og rapporter som er gennemført omkring affaldssektoren i Nordjylland. At oplyse om og diskutere konsekvenserne af en fremtidig liberalisering af affaldsmarkedet. At få input til den videre proces i forhold til et eventuelt mål om etablering af en optimeret organisation, og skabe enighed om de næste skridt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Notat drøftet og indstillingens anbefalinger godkendt. Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Overført til åben dagsorden. 43

44 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 44

45 45 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012

46 019. Lukket - Tilsagn om ekspropriation for vandværk. Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2012: Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der indledes ekspropriationsforretning. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Sagsnr.: 11/37893 Fraværende: Bilag: 46

47 020. Stenaldercenter Ertebølle - ansøgning om driftstilskud. Sagsnr.: 12/827 Fraværende: Bilag: 3453/12 Åben Stenaldercentret Ertebølle - ansøgning om ekstraordinært tilskud /12 Åben Stenaldercentret Ertebølle - budget /12 Åben Stenaldercenteret Ertebølle - Arbejdsmarkedets feriefond imødeser detailplan og driftsbudget for fremtidig drift af centeret 12646/12Åben Oversigt fra Arbejdsmarkedets feriefond 12652/12Åben Notat vedr. hæftelse for diverse gældsposter 12653/12Åben År til dato - overblik 12654/12Åben Brev fra Arbejdsmarkedets feriefond af 8. april /12Åben Brev fra Arbejdsmarkedets feriefond af 11. oktober 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen. Ertebøllecentret anmoder i brev dateret 4. januar 2012 om et ekstraordinært tilskud på kr. til den fortsatte drift af stedet, frem til der foreligger en afklaring af centerets fremtid. Det ekstraordinære tilskud skal dække stedets likviditetsmæssige behov fra 1. februar juni Primo december 2011 blev der afholdt et møde mellem Vesthimmerlands Kommune og Arbejdsmarkedets Feriefond, hvor parternes engagement i Ertebøllecentret blev drøftet. På dette møde gav Feriefonden udtryk for en bekymring for centret og dermed også for fondens øvrige involveringer i Vesthimmerlands Kommune. På baggrund af mødet blev der iværksat et visionsarbejde i centrets bestyrelse om stedets fremtidige virke. Administrationen er sekretær for bestyrelsen i forhold til denne opgave og er i løbende dialog med Feriefonden omkring det visionsarbejde, der finder sted. Arbejdet forventes afsluttet ultimo februar Visionsarbejdet skal danne grundlag for en ny politisk behandling i Vesthimmerlands Kommune, samt en anmodning om et eventuelt tilskud fra Feriefonden til formidlingsarbejdet på centret. Ertebøllecentrets leder har udført en mentorordning, som har givet centeret en indtægt. 47

48 Denne ordning er opsagt 1. februar 2012 begrundet med, at der ikke længere er et behov hos den forudsatte målgruppe, og at det ikke lovmæssigt er muligt at etablere andre lignende ordninger på stedet. Bortfaldet af denne indtægt medfører, at Ertebøllecentrets drift er akut truet. På baggrund af ophør af indtægter fra mentorordningen anmodes derfor om et ekstraordinært tilskud til dækning af stedets drift frem til 1. juni Der forventes en politisk behandling af visionsmaterialet i marts Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Et eventuelt tilskud skal dækkes af kontoen til kulturelle aktiviteter. Administrationen indstiller - at udvalget drøfter og beslutter et eventuelt tilskud til centerets fortsatte drift og - at sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget. 48

49 Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Søren C. Hansen erklærede sig inhabil, hvilket Kultur- og Fritidsudvalget godkendte. Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til Byrådets drøftelse, da det var Byrådet der tidligere besluttede, at der ikke skulle ydes tilskud til Stenaldercenteret i Ertebølle. Samtidig er det Kultur- og Fritidsudvalgets opfattelse, at udvalget ikke kan tage stilling til Stenaldercenterets fremtidige bæredygtighed og eventuelle behov for kommunalt tilskud, før den omtalte udviklingsplan foreligger. Planen forventes at foreligge i marts En eventuel finansiering af driften frem til planen foreligger, bør anvises af Byrådet. Søren C. Hansen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet overført til åben dagsorden. Sagen udsat. Økonomiudvalget bevilger penge til el, varme og vand finansieret af risikostyringspuljen. Forvaltningen udarbejder handleplan for det videre arbejde. 49

50 021. Lukket - Kondemneringssag. Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. januar 2012: Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt. Sagsnr.: 09/11007 Fraværende: Bilag: Underskrifter Knud Kristensen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Per Bach Laursen 50

51 51 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 143. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune 342 144. Høring af Sundhedsberedskabsplan for

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg 3 299. Tilgængelighedspolitik 4 300. Affaldsplaner 2009-2012 5 301. Lendrup

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. februar 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere