Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679"

Transkript

1 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af punkt 5c) Kursus for organisten 19b) Kollekter. 19c) MR-møde i august. 19d) Ansøgning fra FOF om lån af kirken til koncert i efteråret. 19e) Formandsmøde i juni. 19f) Beslutning om igangsætning af 2 Efterretningssager: a) Henvendelse fra Danmarks kirkelige Mediecenter b) Fra Kirkeministeriet er modtaget Betænkning nr Folkekirkens Styre. c) Fra Stiftsudvalget for diakoni i Haderslev Stift er modtaget: Livet om at gøre 2 d) Leif siger tak for gave i forbindelse med hans virke her i 3 måneder under Ibens orlov. 3 Siden sidst: a) Status på anlægsarbejderne. b) Nyt fra gudstjenesteudvalget a) Fremlagt på kirkekontoret b) Fremlagt på kirkekontoret c) Fremlagt på kirkekontoret. a) Projektor v/ Bent Varmestyring v/ P-plads v/. Bilag a Toiletter v/ Løber v/ Mona Lydanlæg v/ Henry b) Bilag b-01 og Bilag b-2 opstregning af P-plads. Taget til efterretning. a) Projektor: Der er kontakt til 2 forskellige firmaer, og der arbejdes med flere forskellige løsningsforslag. Varmestyring: Der er gang i indhentning af tilbud. P-pladser: Der foreligger tilbud. Toiletter: Pengene rækker kun til en spareløsning. Det er planen, at der søges 5% midler, når projektet foreligger. Løber: Udvalget vender tilbage til næste gang Lydanlæg: Tages op næste gang. b) Der blev orienteret. 4 Nyt fra præsterne. a) Ole deltager ikke i mødet; men han har sendt følgende kommentarer: MR skal være opmærksom på at der til Iben a) Taget til efterretning. Nærmere orientering om økonomien foreligger til næste møde. b) Iben er tilbage efter orlov. Iben vil gerne til et MR-møde orientere om det, hun har arbejdet med under orloven.

2 næste år jf. andet punkt på dagsordenen sandsynligvis vil være 6 konfirmandhold i kirken. 3 er vores egne 2 provsti (speciel og Krist) 1 Dalby. Vi bør overveje om og evt. hvordan vi skal bede om ekstra bevillig til denne opgave Krist konf. undervisnings udgifter regner jeg med går direkte til provstiet, denne aftale skal samles på med provsten. Vi skal være opmærksom på specielt den ekstra kirketjenertid der går med dette samt andre udgifter. Til kontaktpersonen: Da vi ønsker at Kåre er medvirkende ved konfirmanderne skal det undersøges om det kan ligge i nuværende regulativ. Det er endnu uafklaret hvem der skal være konfirmandunderviser nr. 2 onsdag eftermiddag 2014/15. b) 5 Nyt fra kontaktpersonen a) Referat fra medarbejdermødet 27. marts. Bilag a. b) Lukket møde. 6 Nyt fra kordegnen a) Ny højmessesanger ansat b) Påsken 7 Sognemedhjælperens årsrapport. Sognemedhjælperen deltager i mødet og aflægger her rapport om årets arbejde. Punkter til beslutning 8 Nye firkantede hynder til kirkerummet Ved hjælp af det lilla uldstof kan sygruppen fremstille 40 hynder til en samlet pris á 3000 kr. Sygruppen vil gerne påtage sig opgaven. 9 Budget Ønsker til driftsbudget og anlægsbudget Prioritering af disse ønsker. Ud over den tidligere udarbejdede ønskeliste ønsker Henry Anne Mette Bent a) Taget til efterretning. Husk, at MR skal orienteres om, at mødet afholdes. Dagsordenen lægges ud på ITskrivebordet. b) Lukket møde c) Bevilget. Der blev orienteret. Der blev aflagt en fin rapport. Ros til sognemedhjælperen.. Bevilget. Driftsbudget: Anne Mette på fuld tid. Kåre på fuld tid.

3 personalet Anne Mettes budget forhøjet til kr. Desuden ønskes en gulvvaskemaskine. Præsterne ønsker konfirmandundervisnings kontoen hævet med kr. begrundet i nødvendig eftermiddagsforplejning samt aktiviteter. Gudstjenesteudvalget ønsker kr. til gudstjenestemusik. Husk desuden bloktilskud til Lusangi. 10 Indkøbsønsker fra personalet Personalet ønsker, at der allerede i 2014 bliver mulighed for at indkøbe post script printer, så Anne Mette og Kåre kan udskrive og scanne fra kopimaskinen. Der ønskes indkøbt godt digitalt spejlreflekskamera, og endelig ønskes besøg af orgelkonsulent, så vi kan danne os et overblik over, hvad der videre skal ske med orglet. 11 Trådløst netværk Der er tidligere modtaget to ikke sammenlignelige tilbud. Hvordan kommer vi videre? Svar fra provstiets IT-medarbejder. 12 Valg af stedfortrædere til kirkegårdbestyrelsen Bilag Tidligere var Christine stedfortræder for og Rikke var stedfortræder for Kaj. Nu er det og Helle, der sidder i bestyrelsen, det bør derfor besluttes, hvem der er stedfortræder for de to. 13 Midler til akkompagnement af spirekoret. Udvalget foreslår, at der tages 6000 kr. fra konto , formål 5100 (kontoen for vedligeholdelse af præstegården). Hermed er udgiften dækket i Udgiften i 2015 indarbejdes i budgettet. Bilag Konfirmandundervisning 2014/2015 På grund af de ændringer, som den nye skolelov medfører, vil det være praktisk/ nødvendigt for sognepræst Jens Christian Bach Iversen at undervise konfirmanderne fra Dalby her i Brændkjærkirken torsdag eftermiddag. Vil menighedsrådet give Bent Ekstra kirketjenertimer. Ekstra til aktiviteter. Konfirmandundervisningskontoen Gudstjenesteudvalg kr. Anlægsbudget: Gulvvaskemaskine Disse punker indarbejdes i det foreløbige budget. Der søges 5% midler. Kåre, Bryan og Ole etableres internet. Budget: 7000 kr. plus max. 2 arbejdsdage. Jens Bergendorff involveres i projektet. Rikke er suppleant for. Kaj er suppleant for Helle. Vedtaget. Bevilget i 2014/2015 under forudsætning af, at der betales for rengøring og evt. forplejning.

4 tilladelse til dette? 15 Træer foran kirken I forbindelse med novemberstormen mistede vi et træ ude foran kirken. I forbindelse med forsikringssagen skal der tages stilling til, om der skal plantes et nyt træ. Forslag om at plante 2 paradisæbletræer. Et på hver side af den lille gang op til kirken. 16 Pinseugen Oplæg fra personalet. Bilag Ønsker menighedsrådet at bruge midler på dette? 17 Punkt fra visionsdagen Hvilket punkt fra visionsdagen ønsker menighedsrådet at diskutere på næste møde? 18 Udbedringer efter brandsyn. Der er indhentet tilbud på installering af ABDL Brandpakke. Bilag Skal etableres på 1 dør i kælderen. Forslag om at søge 5%-midler, så dette kan etableres på de 5 døre, hvor det ville være 19 Udlån af dåbsfad til gudstjenesten 2. pinsedag Punkter til drøftelse 20 Kirkebladet. Mål og midler. Anne Mette, der nu er redaktør af bladet, kommer med et oplæg. Bilag Snerydning næste sæson. Skal den nuværende ordning fortsætte, eller skal vi gå nye veje? 22 Messingindsamlingsbøsserne Udsat fra forrige møde. Stiftet har nu godkendt, at udsmykningsfonden helt nedlægges; men hvad med indsamlingsbøssen? 23 Borde og stole i foyer Personalet har i en periode lavet en prøveopstilling med bord og stole fra Anne Jacob Vedtaget. Bevilget under forudsætning af, at personalet finder pengene i egne budgetter. Iben fortæller om sit orlovsprojekt. Der indhentes et samlet tilbud på 6 døre. Herefter søges 5% midler. praktisk at have det. Bilag a) Dåbsfadet udlånes. finder to frivillige, der vil have ansvaret for fadet. b) Forslag til indsamlingsformål i sommer: Gademix. Til et af de næste møder kommer udvalget for kollekter med et samlet oplæg. c) 19. august. d) Bevilget en onsdag i september på de sædvanlige vilkår e) Henvendelse til brandmyndighederne f) Vedtaget. Anne Mette Jacob Punktet blev drøftet. Tages op næste gang. Udsættes. Udsættes. Udsættes..

5 Mettes kontor. Det fungerede fint i forbindelse med aktiviteterne for børn & unge. Ønsker menighedsrådet at ændre på beslutningen om møbler i foyeren? 24 Punkter til næste møde. De udsatte punkter. 25 Evt. Valg af salmer og bøn: Mona

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 21.06.2014 Indkaldte: Lis

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Tirsdag den 28. august 2012 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Møller Til stede: Flemming Baatz Kristensen, Jørgen Lasgaard, Erik Møller, Sonia Pedersen, Mogens Skjøth,

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener).

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener). Jægersborg Sogns menighedsråd Referat af menighedsrådsmødet den 18. februar 2014 Tilstede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Povl Bayer Knudsen (kasserer), Anders Helweg (bygningskyndig),

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 26.10.2013

Læs mere

Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt

Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Ordinært møde Tilstede: Bent Ole Bærenholdt, Jens Holger Geil, Ellen Goting, Andrea Gynther-Sørensen, Søren Gynther-Sørensen, Gillian Godette, Liv Krogh,

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup, Inger Toft (forlod mødet kl. 21.20),

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere