Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune"

Transkript

1 Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej Århus C Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for udskiftninger af lyskilder 2 3 Assens Kommunes data 2 4 Besparelsesmuligheder 3 41 Udskiftning af lyskilder 3 42 Andre besparelsesmuligheder 4 5 Samlet økonomi i forbindelse med udfasningen af lyskilder 6 6 Private fællesveje 7 7 Aftaler og Udbudsformer 8 71 Traditionel driftkontrakt med indbygget anlægsopgave 8 72 Driftskontrakt med anlægsopgave og levering af gadelys 9 73 ESCO-lignende udbud 9 Dokumentnr Version 10 Udgivelsesdato 15jan 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt PIAW KAIN PIAW

2 2/10 1 Indledning Dette notat skal beskrive konsekvenserne af, at der i 2008 blev vedtaget et effektivitetskrav til lyskilder, som fremover vil udfase kviksølvlampen, glødelampen og visse lysrør Kviksølvlampen anvendes i stor stil i gadebelysningsarmaturer, og med udfasningen af denne type lyskilde vil Assens Kommune skulle udskifte en stor del af sin gadebelysning, hvilket vil få store økonomiske konsekvenser Notatet beskriver samtidig, hvilke energibesparelser der vil kunne opnås i forbindelse med udfasningen samt ved andre tiltag Assens Kommune kan tage for at spare energi 2 Baggrund for udskiftninger af lyskilder Baggrunden for effektivitetskravet til lyskilder er EU's såkaldte eco-designdirektiv 2005/32/EC (vejbelysning og kontorbelysning) Formålet er at nedbringe energiforbruget og miljøbelastningen, herunder CO 2 -udledningen, fra lyskilder, belysningsarmaturer og forkoblinger beregnet til vej- og gadebelysning samt at effektiviser belysning til brug i kontorer Forslaget gennemføres i flere trin Første trin trådte i kraft med virkning fra foråret 2010 Den første udfasning omhandler 1-pulver-lysstofrør og den matte glødelampe En del 1-pulver-rør kan erstattes af 3-pulver-rør, og dette betyder, at det vil være muligt, at bibeholde mange anlæg med lysrør Problemet med lysrørs armaturerne er dog at det er de ældste armaturer, så de bør udskiftes af denne grund Andet trin træder i kraft i 2015 og omhandler kviksølvlamper 3 Assens Kommunes data Assens Kommunes gadebelysningsdatabase er blevet sorteret og gennemgået Kommunen har ifølge en nyligt opdateret database 8072 armaturer pr 10 januar 2011 Fordelingen på de forskellige typer lyskilder, kan ses af nedenstående oversigt Der er endvidere forudsat følgende:

3 3/10 Den årlige brændtid er 4150 timer Der er ikke etableret natslukning i Assens Kommune Prisen for 1 kwh er sat til 1,50 kr Lyskildetype Antal Udgår år Glødelamper + lysrør Kviksølvlamper Højtryksnatrium 2973 Udgår ikke Lavenergipærer + metalhalogen + diverse 308 Udgår ikke I alt Besparelsesmuligheder 41 Udskiftning af lyskilder Udfasningen af kviksølv lyskilderne og gamle lysrør vil bidrage til en energibesparelse i sig selv En 80W kviksølv lyskilde kan feks erstattes med et 42 PLT-kompaktlysstofrør eller måske et 26 W LED-armatur Den omfattende udskiftning er nødvendig dels fordi kviksølv lyskilderne og nogle typer af lysrør udgår, men skal også ses som en konsekvens af mange års efterslæb på renovering af gadebelysningen Der vil dog være nogle kviksølvarmaturer, som er i god stand, "antikke" armaturer eller armaturer med et særligt design, som kommunen gerne vil bibeholde I disse armaturer kan der umiddelbart sættes nye lyskilder i armaturerne som erstatning for de eksisterende kviksølvlyskilder, idet der er kommet en "erstatningslyskilde" på markedet Den nye lyskilde findes i to wattager 110 W og 70 W og vil svare til de metalhalogenlamper vi kender i dag En 125 W kviksølv lyskilde kan erstattes af en 110 W CDO-H og en 80 W kviksølv lyskilde kan erstattes af en 70 W CDO-H lyskilde

4 4/10 Det er vurderet at den nye lyskilde kan benyttes iphilips SGS og HGS armaturer på 80W og derover Der er 1103 stk af denne type Grundlaget for vurderingen er, at det som udgangspunkt er nyere armaturer med en forholdsvis lang restlevetid Brugen af den nye lyskilde vil ikke give en energibesparelse, men en anlægsbesparelse, idet kommunen undgår at skifte cirka 1100 armaturer i forbindelse med udfasningen Samlet set vil udskiftningen til LED, PLT 42 W, enkelte Natrirum lamper og udskiftning til den nye type CDO-H lyskilde bidrage til en årlig besparelse på kwh 42 Andre besparelsesmuligheder Udover den energibesparelse der opnås ved udskiftning af kviksølvlamper og gamle lysrør til mere "energirigtige" lyskilder kan der opnås besparelser på andre måder Mulighederne er mange, men der vil være fordele og ulemper ved alle løsningerne som skal vurderes og holdes op mod hinanden Ligeledes vil der ved nogle af løsningerne være store anlægsudgifter, som skal regnes med i den besparelse som opnås Følgende muligheder kan/skal undersøges: Etablering af natslukning af hvert 2 armatur Etablering af natslukning af alle armaturer i 3 måneder i sommerhalvåret Dæmpning af alle nye LED armaturer Nedtagning af eksisterende belysning på visse strækninger feks nedtages gadelys så der kun er gadelys inden for E55-zonen Overdrage belysning på de private fællesveje til grundejerne 421 Etablering af natslukning af hvert 2 armatur Der er ikke etableret natslukning på hvert 2 armatur i Assens Kommune Det er en mulighed at foretage dette, men det er bekosteligt, idet der skal foretages omkoblinger i hver eneste mast samt ombygges tændskabe Derudover er det en forudsætning at der er lagt 4 leder kablerfra et lignende projekt har vi fået oplyst at udgiften til dette er ca 125 kr pr mast og 3000 kr pr tændskab Det er oplyst fra Energi Fyn at der er cirka 184 tændskabe i kommunen I Assens Kommune vil det betyde en udgift på

5 5/ master x125 kr kr 184 tændskabe x 3000 kr kr I alt kr I beregningerne af energibesparelsen er der regnet med en gennemsnitlig brændtid på 3250 timer, det svarer til at cirka hvert 2 armatur slukkes om natten 422 Etablering af natslukning af alle armaturer i 3 måneder i sommerhalvåret En mulighed for at spare energi, er ved at slukke for alt gadelyset i en periode fra den 15 maj til 15 august Det vil medføre en reduktion af den samlede brædntid på 592 timer Antal brændtimer Forbrug før udskiftning Forbrug efter udskiftning 4150 timer kwh kwh 3558 timer kwh kwh Besparelse i kwh kwh kwh Besparelse i kr kr kr 423 Dæmpning af nye LED armaturer I forbindelse med udskiftning til LED armaturer med en højeffektiv optik, kan man opnå en yderligere energibesparelse ved at anvende dæmpning I flere af de nye LED armaturer er der indbygget dæmpningsudstyr, således at man kan reducere energiforbruget yderligere i feks en periode om natten 424 Dæmpning Det bør undersøges om der kan etableres dæmpning på eksisterende gadelysanlæg som ikke skal bygges om Derudover bør der som udgangspunkt etableres dæmpning på alle nye gadelysanlæg som etableres

6 6/ Nedtagning af eksisterende belysning udenfor byzonen Som udgangspunkt skal der kun etableres belysning indenfor den færdselsmæssige byzone (E55) dog skal fodgængerfelter, lysreguleringer og rundkørsler altid belyses Assens Kommune kan overveje om eksisterende belysning udenfor byzonen (E55) skal nedtages Det kan enten ske generelt eller ske i forbindelse med at det eksisterende anlæg skal renoveres Besparelsespotentialet er ikke kendt 5 Samlet økonomi i forbindelse med udfasningen af lyskilder Assens Kommune skal udskifte cirka 4791 armaturer i forbindelse med udfasningen af lyskilder De samlede omkostninger til renoveringer bliver derfor: 4791 armaturer * 5000 kr kr Det er vigtigt at nævne, at den udfasning der sker i forbindelse med udfasningen er standard løsninger Der vil blive anvendt "standard" materialer og kommunen vil derfor ikke få et arkitektonisk løft, men blot få renoveret eksisterende anlæg og gjort dem tidssvarende rent teknisk og energimæssigt Hvis Assens Kommune vælger at benytte den nye CDO-H lyskilde i cirka 1100 stk HGS/SGS armaturer ser de økonomiske omkostninger således ud: 3691 armaturer * 5000 kr kr Dertil skal lægges en merudgift til drift og vedligeholdelse, idet de den nye CDO-H lyskilde er dyrere end kviksølvlyskilder i indkøb Assens Kommune har cirka 261 træmaster hvor der er monteret kviksølvarmaturer eller lysrør I forbindelse med udskiftningen af disse armaturer, kan det anbefales alle træmasterne skiftes til stålmaster 261 træmaster *12000 kr kr

7 7/10 Model Årlig besparelse i kwh Årlig besparelse i kroner Anlægsinvestering i kroner Udskiftning af kviksølv og lysrør jf pkt Udskiftninge af kviksølv og lysrør samt brug af ny CDO-H lyskilde jf pkt Udskiftninge af kviksølv og lysrør samt brug af ny CDO-H lyskilde samt udskiftning af træmaster jf pkt Etablering af natslukning i sommerhalvåret før udskiftning jf pkt Etablering af natslukning af hvert 2 armatur før udskiftning jf pkt Private fællesveje Assens Kommune kan også inddrage muligheden for at "privatisere" ansvaret for driften og omkostningerne forbundet med belysningen på de private fællesveje i kommunen Det er antagelsen for det følgende, at kommunen de facto varetager opgaven med at drive og bekoste denne gadebelysning i dag Det er i forlængelse heraf antagelsen, at det med visse undtagelser ikke er lovligt at

8 8/10 kommunen forestår denne drift, da dette er at sidestille med direkte tilskud til private Det er ikke muligt at gennemføre beregninger på besparelser ved at "privatisere" belysningen på de private fællesveje, idet vi ikke kender antal master på prvate fællesveje Der er både tale om en driftsbesparelse, men også en besparelse i renovering af gamle kviksølvanlæg 7 Aftaler og Udbudsformer I det følgende præsenteres forskellige aftaletyper og de tilhørende udbudsformer Alle udbudsformerne kombinerer udførelse og investering af udskiftningerne af anlæg med den fremtidige drift og vedligeholdelse af gadebelysningen Det skal for god ordens skyld bemærkes, at en konkrete aftale- og udbudsmodel for Assens Kommune afhænger af en nærmere tilrettelæggelse af kommunens ønsker, mål og økonomiske rammer Der tages således ikke på nuværende tidspunkt konkret stilling til mulighederne for Assens Kommune Vi forudsætter i det følgende, at Kommunen ønsker at beholde ejerskabet til det samlede gadelysanlæg 71 Traditionel driftkontrakt med indbygget anlægsopgave Denne model er traditionel og simpel Opgaven består af en traditionel driftsaftale på 4 år, hvor entreprenøren leverer drift og vedligeholdelse af gadelysanlægget Hertil kommer en anlægsopgave, hvor entreprenøren til fast pris udskifter anlæg i henhold til en udskiftningsplan leveret af Kommunen eller en plan, som løbende udarbejdes af Kommunen Fordelene hermed omfatter: Overskuelig økonomi og risiko Kendt fremgangsmåde blandt entreprenører og dermed potentielt mange tilbud og god konkurrence Almindelig udbudsproces som offentligt udbud uden involvering af Kommunale tilsynsmyndigheder og anden godkendelse Det sikrer en forudsigelig proces Partnerne skilles efter 4 år, hvilket giver mulighed for ny samarbejdspartner og ny konkurrence, hvilket som udgangspunkt skulle give bedre priser Ulemper: Kommunen vil bære hele udgiften for udskiftningen af anlæg

9 9/10 Entreprenøren gør, som der står i kontrakten, og har ikke incitament til yderligere forbedringer Dette har betydning, hvis entreprenøren har viden, som kunne have givet endnu bedre løsninger end beskrevet i udbuddet Kommunen skal bruge ressourcer på at forberede udbud igen efter 4 år 72 Driftskontrakt med anlægsopgave og levering af gadelys Samme som 61, dog således at aftalen tillægges indkøb af el til levering af gadebelysning Fordel Indarbejdelse af energibesparende incitament for entreprenør, da den pris kommunen betaler for gadelyset er fast, og entreprenøren således beholder eventuelle besparelser Ulempe Nogle entreprenører vil ikke være villige bære risikoen for stigende elpriser Det begrænser konkurrencen 73 ESCO-lignende udbud ESCO-modelen er ny i Danmark, men allerede benyttet af flere kommune, dog mest på bygninger ESCO-selskabets opgaver vil blive Renovering af anlægget med betydelig frihed indenfor nogle bestemte rammer (belysningsplan, udskiftning af kviksølvarmaturer osv) Drift af anlægget ESCO selskaberne vil i udbuddet blive bedømt på, hvem der kan levere den bedste totaløkonomi for kommunen Både anlæg, elforbrug, drift og vedligehold indgår i bedømmelsen ESCO-selskabet garanterer besparelserne, så projektet er uden økonomisk risiko for Kommunen Kontrakten vil blive udformet således, at selskabet vil få incitament til at gøre det endnu bedre end beskrevet i deres tilbud Således vil eventuelle yderligere besparelser på elforbrug og vedligehold blive delt mellem kommune og ESCOselskab

10 10/10 ESCO leverandøren kan også finansiere anlægget, men det vil typisk ikke være en fordel, da kommunerne selv kan låne penge til energibesparende investeringer I begyndelsen af projektet skal projektets investeringer lånefinansieres Senere i forløbet vil der opnåes el- og driftsbesparelser I nogle tilfælde er disse besparelser store nok til at forrente og afrage lånet Der findes flere typer af ESCO aftaler, som det dog ikke er relevant at beskrive minutiøst i dette notat Fordele: Gode incitamenter, som sikrer god udnyttelse af ESCO-selskabets viden og kompetencer Lange kontrakter vil sikre langsigtet planlægning fra ESCO-selskabet Lange kontrakter sikrer, at Kommunen kun sjældent skal bruge ressourcer på at gennemføre udbud Ulemper Kommunen mister til en vis grad hånd i hanke med, hvordan opgaven bliver udført Udbudsprocessen er dyrere end standardudbud Uvist, om alle entreprenører vil kunne deltage i et ESCO udbud

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning

Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Nyborg Kommune Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Arbejdsdokument Januar 2009 Nyborg Kommune Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Arbejdsdokument Januar 2009 1 14.406.00-0101

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster.

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster. LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE ORGANISERING, FINANSIERING & UDBUDSMODELLER UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Sammenfatning

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Jernbanen på rette spor

Jernbanen på rette spor Jernbanen på rette spor Indhold Jernbanen på rette spor... Side 3 Banedanmark som Selvstændig Offentlig Virksomhed - SOV... Side 4 Fornyelse af sporet... Side 9 Fornyelse af signal- og sikringsanlæg...

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere