april Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22. + 23. april 2015. Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE"

Transkript

1 april 2015 Totalomkostninger i udbud Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE BRUGSPERIODE ANSKAFFELSE A ANSKAFFELSE B

2 INDHOLD Introduktion til konferencen Kort om konferencen Talerliste Stigende efterspørgsel efter TCO/LCC Effekten ved at bruge totalomkostninger Program for dag 1 Program for dag 2 (workshop) Det konkrete udbytte ved at deltage TCO er en del af et nyt fokus i udbud Quick Facts Andre arrangementer

3 TOTALOMKOSTNINGER I UDBUD Der er et øget fokus på value for money fra offentlige ordregivere, som i stadig større grad indarbejder totalomkostninger i udbud. Morten Richardt Senior Development Manager Direkte: Vi ser derfor et stort behov for en konference, som i ligefremme og praksisnære vendinger gør dig i stand til at arbejde med området. I samarbejde med Kammeradvokaten udbyder vi derfor en nyskabende konference om totalomkostninger (TCO) som afholdes den 22. og 23. april Konferencen er med til at bringe totalomkostninger i udbud ned på jorden fokus er både på mindre anskaffelser og på store, komplekse anskaffelser som brobyggeri eller andre milliardprojekter. Talerne belyser, hvordan totalomkostningsprojekter kan skaleres og tilpasses til den konkret anskaffelse uanset størrelse! Konferencen er gennemsyret af, at du får redskaber, der konkret bringer dig fra A-Z, for ultimativt at kunne sige, at det offentliges midler forvaltes effektivt gennem hele indkøbets livscyklus For at sikre, at du efter konferencen kan arbejde med TCO i dagligdagen, er der konferencens dag 2 en workshop. Her får du mulighed for at komme tæt på en række konkrete cases, identificere cost-drivers og besparelser på både kort og langt sigt. Du kan vælge at deltage begge dage for at få fuldt udbytte, eller blot deltage på dag 1. Du kan tilmelde dig på sende en mail til eller ringe til os på telefon Med venlig hilsen Morten Richardt 3

4 KORT OM KONFERENCEN Totaløkonomien tillægges i stigende grad betydning, når offentlige ordregivere køber ind. Frem for at fokusere på anlægs-/anskaffelsesprisen alene, foretages en helhedsvurdering af omkostningerne i hele indkøbets livscyklus også kaldet Life Cycle Costs (LCC) eller Total Cost of Ownership (TCO). Vurderingen skal sikre, at ordregiver kan vælge den løsning, der også på længere sigt er den økonomisk mest fordelagtige. Med det totaløkonomiske fokus følger dog også udfordringen med at tilrettelægge beregningerne på en måde, der er tilstrækkeligt gennemsigtig for tilbudsgiverne. Udviklingen illustreres af, at der med de nye udbuds- og forsyningsvirksomhedsdirektiver indføres særlige regler for beregning af livscyklusomkostninger. De nye regler stiller bl.a. krav til, hvordan ordregiver indhenter data og foretager beregninger. Konferencen tager derfor udgangspunkt i, hvordan ordregiver inden for rammerne af de gældende udbudsregler og den kommende danske udbudslov og forsyningsvirksomhedslov kan inddrage både omkostninger til anskaffelse/anlæg, drift og vedligeholdelse, bortskaffelse, miljøpåvirkning og omkostninger forbundet med skift af leverandører. Som deltager får du en grundig forståelse for, hvordan de totaløkonomiske principper kan anvendes i praksis inden for forskellige typer af offentlige indkøb. Fokus er, på at indlæg og diskussioner leveres jordnært og håndgribeligt, og at deltagerne introduceres til brugbare praktiske værktøjer. Konferencen er dermed et effektivt mix mellem teori og talrige praktiske eksempler, der samlet giver svar på, hvordan du bedste håndterer totaløkonomiske beregninger. Formål Du får forståelse, for hvordan man kan arbejde efter TCO-principper i praksis. Målgruppe Offentlige ordregivere, forsyningsvirksomheder, private leverandører, tilbudsgivere, udbudsjurister, advokater og andre med interesse for totalomkostninger. 4

5 TALERLISTE Andreas Estrup Ippolito Advokat, Kammeradvokaten Tovholder på konferencen Tom Holsøe Advokat og partner, Kammeradvokaten Rasmus Holm Hansen Advokat og Juniorpartner, Kammeradvokaten Tovholder på konferencen Michael Fibiger Chefkonsulent, Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Jesper Fabricius Advokat og partner, Accura Kim Haugbølle Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Thomas Espelund Civilingeniør, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Emil Anton Schütze Specialkonsulent, Teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune Sandie Nøhr Nielsen Udbudsjurist & TCO-ansvarlig SKI A/S Pär Sandin Vice President, Systecon AB 5

6 Stigende efterspørgsel efter TCO/LCC Konferencens tovholdere fra Kammeradvokaten oplever, at et stigende antal offentlige ordregivere prøver kræfter med totalomkostninger. Af Andreas Estrup Ippolito og Rasmus Holm Hansen, Kammeradvokaten Vi har i de senere år oplevet en støt stigende efterspørgsel på rådgivning, omhvordan totaløkonomi kan inddrages i tilbudsevalueringen. Efterspørgslen er drevet af et ønske om value for money på den lange bane. Som rådgivere har vi bistået en lang række ordregivere med at udarbejde modeller til både store og komplekse anskaffelser, men også til mere standardiserede/almindelige udbud. Det er vores klare erfaring, at der ofte kan opnås væsentlige besparelser og øget budgetsikkerhed uanset størrelsen af indkøb. 6

7 Det gælder navnlig om at tilpasse og skalere de totaløkonomiske beregninger til den konkrete anskaffelse, således at der ikke skydes gråspurve med kanoner i de mere simple anskaffelser eller anvendes modeller, som ikke er målrettet den konkrete sektor. Efterspørgslen er drevet af et ønske om value for money på den lange bane Et af læringspunkterne, fra de projekter vi har været involveret i, er at vise ordregiverne, hvordan man varetager ligebehandling af tilbudsgiverne og sikring af gennemsigtighed i økonomiberegningen. Ambitionen for konferencen er klar; Som deltager får du en grundig forståelse for, hvordan de totaløkonomiske principper kan anvendes i praksis inden for en lang række forskellige typer af offentlige indkøb herunder bl.a.: IT-anskaffelser byggeri- og infrastrukturprojekter indkøb af materiel Konferencen er egnet for alle der arbejder eller skal til at arbejde med TCO f.eks. også ved konkurrenceudsættelse af varer og tjenesteydelser. 7

8 Effekten ved at bruge totalomkostninger skal være, at der opnås den bedst mulige samlede værdi Af Pär Sandin, Systecon Det er indlysende, at omkostninger (og indtægter) ved anskaffelser skal tages med i betragtningen ved offentlige indkøb. Det virkelig interessante er at gøre sig klart, hvilke typer af cost-drivere der kan identificeres og ikke mindst, hvordan de kan kontrolleres. Det er i den tidlige fase, at grundlaget bliver dannet for de besparelser, du kan opnå. Det kræver viden og indsigt at sætte sig ind i det indkøb, man står overfor, så man får et godt billede af, hvordan systemets egenskaber hænger sammen med prisen. Det er ikke kun nødvendigt at se på teknisk ydeevne ved indkøb men bl.a. også pålidelighed, vedligeholdelse, miljøpåvirkninger og andre områder, som kan være svære at omsætte fra kvalitative beskrivelser til kvantitative bundlinjetal. Fremtidige omkostninger og indtægter er usikre eller er de? Et udsagn, man ofte hører om TCO, er at fremtidige omkostninger og indtægter er behæftet med stor usikkerhed. Det kan naturligvis godt være tilfældet, afhængigt af størrelsen på investeringen, men man skal huske på, at investeringsomkostninger er placeret i fremtiden og kan forandre sig f.eks. når livslængden på et indkøb er kortere end forventet. Når du arbejder med TCO, er det nødvendigt at konvertere fremtidige omkostninger til et parameter, som kan kontrolleres og deri ligger meget 8

9 af forarbejdet. Det er også gældende for de egenskaber, du har identificeret og vil stille krav til, men ikke kender omkostningsstrukturen for. Du er simpelthen nødt til at vurdere, hvor meget du vil have, den konkrete egenskab skal være medvirkende til at påvirke valget af leverandør og udforme konsekvensomkostningerne derefter. Opgør med dogmet: Det kan ikke betale sig at arbejde med totalomkostninger I vores rådgivning støder vi ofte på dogmet, at omkostningerne ved at bruge Life Cycle Cost (LCC) i anskaffelser er for høj. I langt de fleste tilfælde kan vi via grundige analyser se, at der var opnået større besparelser hvis der havde været anlagt et totalomkostningsperspektiv. Læren er, at det er nødvendigt at bruge de rigtige beregningsværktøjer for at kunne vurdere begrebet den bedst mulige samlede værdi. Hvordan opnås den bedst samlede værdi, når offentlige anskaffelser kompliceres af forskellige budgetter for f.eks. anskaffelse og drift? Det er helt afgørende at anlægge et langsigtet perspektiv. Der skal man vise, hvordan budgetterne står i proportion til hinanden, så der opnås den bedst mulige samlede værdi. Det er også nødvendigt at beskrive metodikken, så man er sikker på, at det man tror, der kan spares, ikke viser sig at koste mere, når helheden vurderes. Opfølgning i kontrakten Der mangler så at blive opstillet krav og incitamenter, der vil motivere tilbudsgiveren til at overholde og opfylde de faktiske forpligtelser. Her er det vigtigt, at kontrakten er skrevet, så det er muligt at kræve, at udvikling og produktion finder sted efter et defineret og kontrollerbar mønster f.eks. via en kobling til kontraktens betalingsplan. Endelig skal man huske, at de besparelser, man i projektets opstart har forventet, skal kunne efterprøves, og at de oftest skal kunne påvises inden for en kortere tidsramme end indkøbets levetid. Man skal altså helst løbende kunne se, at man gør en god forretning. Pär Sandin er vicepræsident i Systecon og har i mere end 20 år beskæftiget sig professionelt med totalomkostninger, lige fra effektivisering af Volvos produktionsanlæg i Göteborg, over mindre livscyklusprojekter til de helt store milliardanskaffelser for offentlige myndigheder. Han beskriver her metodikken, værktøjerne og den praktiske erfaring med LCC fokus er på at opnå den bedst mulig samlede værdi ved anskaffelser. Pär holder et indlæg på konferencen, om hvordan totalomkostningsprincipper kan anvendes i praksis, og han deltager i workshopppen på dag 2 med ekspertviden til at identificere cost-drivers. 9

10 ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) 08:30-09:00 Ankomst, registrering og morgenmad 09:00-09:15 09:15-09:45 Åbning af konferencen JUC og Kammeradvokaten Life cycle costs og TCO i den nye udbudslov Jesper Fabricius Jesper Fabricius, medlem af regeringens udbudslovsudvalg, redegør for relevante bestemmelser i den nye udbudslov og for overvejelserne i forbindelse med implementeringen af reglerne. 09:45-10:30 Den nye vejledning Totalomkostninger i udbud Michael Fibiger, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen I sit indlæg kommer Michael Fibiger ind på styrelsens nye vejledning om totalomkostninger og ikke mindst på, at totaløkonomiske hensyn kan varetages på flere forskellige måder i udbud. Det behøver ikke at være så svært at tage hensyn til totaløkonomien i udbud. Og det kan ikke kun gøres på områder, hvor der er udviklet standardiserede opgørelsesmetoder. Hør om mulighederne for at varetage totaløkonomiske hensyn: Som mindstekrav Ved indkøb af samlet ydelse Som økonomisk kriterium Som kvalitativt kriterium 10:30-10:45 Pause 10

11 10:45-11:40 Kammeradvokaten: Totalomkostninger i praksis udbudsretlige muligheder og faldgruber Andreas Estrup Ippolito og Rasmus Holm Hansen Omdrejningspunktet for oplægget er, hvordan ordregiver i praksis kan inddrage både omkostninger til anskaffelse, drift og vedligeholdelse, bortskaffelse samt miljøpåvirkning m.v. inden for rammerne af udbudsreglerne. Oplægsholderne vil tage afsæt i deres praktiske erfaringer med gennemførelse af udbud, hvor der lægges vægt på totaløkonomi. 11:40-12:10 Når totalomkostninger møder virkeligheden i praksis: Fokus på varer og forbrugsmønstre samt indsamlede erfaringer fra offentlige ordregivere Sandie Nøhr Nielsen, SKI A/S Der tages udgangspunkt i SKIs konkrete erfaringer med totalomkostninger. Hvilke problemstillinger har i praksis vist sig at være dem, som udbudsretlige praktikere møder? Hvad skal man være opmærksom på i udregningen af totalomkostninger i forhold forbrugsmønstre og varens kvalitet? Hvad er erfaringerne med branchegodkendte opgørelsesmetoder vs. egne metoder i konkrete udbud? I oplægget illustreres der med konkrete eksempler inden for indløb af en række varer, herunder computere, printere, AV-udstyr, og køle/frys. Emner er bl.a.: Indsamlede erfaringer fra offentlige ordregivere: Konkrete råd om forbrugsmønstre/adfærd og indkøb af varer Hvilken betydning har varens kvalitet, i forhold til beregning af totalomkostninger? Ressourcebesparelser i tilbudsevalueringen SKIs rammeaftaler og totaløkonomi Branchegodkendte opgørelsesmetoder vs. egne metoder i konkrete udbud 11

12 12:10-13:00 Frokost 13:00-13:30 Totaløkonomi i byggeriet behov og referencegrundlag Kim Haugbølle, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Kim Haugbølle redegør for principperne bag totaløkonomi i byggeriet, udpeger centrale elementer i en totaløkonomisk strategi hos bygherren og identificerer de vigtigste faktorer, der afgør en totaløkonomisk analyse af byggeri. 13:30-14:00 Totaløkonomi i byggeriet fra den praktiske synsvinkel Emil Anton Schütze, Københavns Kommune Der er fokus på, hvordan kommunen inddrager totaløkonomiske betragtninger i udbud, planlægning og udførelse af anlægsopgaver med særlig fokus på tre konkrete udbud. Spotlightet rettes på, hvordan konkurrenceparametre, udførelseskrav og risikodeling kan anvendes som praktiske værktøjer til sikring af totaløkonomi samt gode og dårlige erfaringer herved. Derudover vil oplægget runde bevillingsmæssige og organisatoriske forhold i kommunen, der påvirker inddragelsen af totaløkonomiske betragtninger. 14:00-14:30 12 Hvad koster IT? Tom Holsøe, Kammeradvokaten Anskaffelse, vedligeholdelse og drift af it-systemer udgør en voksende andel af offentlige omkostninger. Hvilke elementer påvirker omkostningerne, hvordan prissættes disse, og hvordan opgøres omkostninger i et udbud? Tom Holsøe kommer rundt om erfaringerne med opgørelse af totalomkostninger i udbud af it-anskaffelser med fokus på, hvad ordregiver skal være opmærksom på ved tilrettelæggelsen af sit udbudsmateriale og den efterfølgende kontraktstyring.

13 14:30-15:00 Pause 15:00-15:30 Totaløkonomi i materielanskaffelser Thomas Espelund, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Oplægsholderen belyser, hvordan de totaløkonomiske principper kan anvendes i anskaffelser af materiel. Han deler ud af erfaringer og kommer med eksempler på formuleringer og modeller, som har været anvendt i konkrete sager. 15:30-16:15 Introduktion til beregning af TCO/LCC Pär Sandin, Systecon AB Der tages udgangspunkt i oplægsholderens erfaringer med jernbaneindustrien for at illustrere de principper og metoder, som kan anvendes til den praktiske gennemførelse af kontrakter med LCC som evalueringsmetode. Emner er bl.a.: Hvordan har LCC været anvendt i praksis? Hvilke omkostningsmodeller er blevet brugt? Hvordan styres omkostninger? 16:15-16:30 Opsamling på konferencens første dag 13

14 TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 (DAG 2) 08:30-09:00 Ankomst, registrering og morgenmad 09:00-09:15 Introduktion til workshoppen Kammeradvokaten På konferencens anden dag gennemføres en workshop, hvor deltagerne får lejlighed til at arbejde i grupper med en række konkrete cases. Der arbejdes med identifikation af cost-drivere, muligheder for besparelser på kort og langt sigt m.v. under vejledning af erfarne eksperter. 09:15-12:20 11:30 - Workshop: Gruppearbejde med TCO cases inden for relevante områder som deltagerne på konferencen arbejder med i det daglige. Casen tilpasses efter deltageres arbejdsområder, så vi sikrer den størst mulige relevans. Eksempler kunne være byggeri, IT og materielanskaffelser, Kammeradvokatens og Systecons eksperter leder workshoppen. 11:30 Let frokost, mens workshoppen fortsætter 12:30-12:45 Opsamling og afrunding på konferencens dag 2 12:45 Workshop og konferencens dag 2 slutter 14

15 UDBYTTET FRA KONFERENCEN ER BLANDT ANDET... 1 Du bliver som offentlig indkøber i højere grad i stand til at bidrage til budgetsikkerhed ved at skabe et bedre overblik over økonomien i hele anskaffelsens livscyklus. 4 Du får konkrete redskaber, der bringer dig fra A-Z i et udbud, baseret på totaløkonomiske betragtninger. Du vil kunne bidrage til, at der skabes Du får viden hele vejen rundt. Programmet er sammensat således, at du får en 2 value for money for det offentlige (og 5 for den private leverandør) på den lange bane. større forståelse for TCO/LCC i relation til både de juridiske og de økonomiske/kommercielle aspekter. 3 Du bliver en driver for en transformation, når du kommer tilbage fra konferencen med både konkret viden, praktiske eksempler du kan bruge direkte, samt konkret arbejde i en workshop med virkelige cases i TCO. 6 Du sparer tid på at sætte dig ind i TCO og får serveret viden, der ellers er vanskelig at tilegne sig andre steder. 15

16 TCO er en del af et nyt fokus i udbud Interview med Michael Fibiger, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) oplever en massiv interesse for udbud med totalomkostninger. Det er en del af en ny tendens, hvor der bruges mere tid på grundige forberedelser af udbud, og hvor der arbejdes mere strategisk med udbud i det offentlige. KFST oplever en interesse og nysgerrighed for TCO fra alle sider, lige fra bygge-anlæg til medicobranchen. Øget fokus på bedre udbud Vi mærker tydeligt, hvordan mange offentlige myndigheder arbejder på at skabe bedre udbud, de bruger mere tid på grundigere forberedelser, på mere dialog med tilbudsgivere, og de benytter f.eks også funktionskrav i langt større grad end tidligere. Senest er der også kommet et større fokus på totaløkonomien, som åbner op for, at der ikke kun ses på indkøbsprisen men på de samlede omkostninger. Og det kan give en bedre samlet økonomi, når vi ser på hele brugsperioden fortæller Michael Fibiger. TCO uden forkromede modeller Vi hører på møder, kurser og i dialog med udbudspraktikere, at mange har svært ved at komme i gang med at bruge TCO i udbud, selvom det kan give en bedre udnyttelse af skattekronerne. Der er det vores opfattelse, at man i hvert fald ikke skal lade sig afskrække af en frygt for, at TCO er alt for kompliceret og kræver store forkromede modeller for opgørelser af totalomkostninger baseret på branchestandarder m.v. Der er flere forskellige muligheder for at komme i gang, uden at det bliver unødigt kompliceret og ufremkommeligt. TCO kan bruges på mange måder i udbud. Det vigtigste er at komme i gang med at tænke totaløkonomiske principper ind i udbuddene siger Michael Fibiger. TCO kan bruges på mange måder i udbud 16

17 Ikke krav om branchegodkendte opgørelsesmetoder I styrelsen får vi ofte spørgsmål til, om TCO i udbud skal være baseret på godkendte standarder eller objektive opgørelsesmetoder, som er almindeligt anvendte. Vores svar er, at det jo er op til den enkelte ordregiver, hvordan totaløkonomiske principper skal bruges i udbud, og hvordan ordregiveren vil lave opgørelser af totalomkostninger. Hvis evalueringen skal baseres på en totaløkonomisk opgørelse, bør tilbudsgiverne på forhånd få oplyst, hvordan hvordan opgørelsen bliver lavet. Men der er ikke krav om, at den skal laves efter en objektiv brancheanerkendt standard eller lignende fortæller Michael Fibiger. Det jo er op til den enkelte ordregiver, hvordan totaløkonomiske principper skal bruges i udbud, og hvordan ordregiveren vil lave opgørelser af totalomkostninger Michael Fibiger kommer i sit oplæg om totaløkonomiske hensyn ind på, hvordan de kan varetages på forskellige måder i udbud, herunder også via ikke-standardiserede opgørelsesmetoder. 17

18 QUICK FACTS TIDSPUNKT: Dag 1: 22. april 2015 kl (7 lektioner a 45 min.) Dag 2: 23. april 2015 kl (5 lektioner a 45 min.) I alt 12 lektioner a 45 min. over 2 dage. STED: PRIS: TILMELDING: Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København Dag 1: kr ekskl. moms Dag 1+2: kr ekskl. moms (inkl. workshop) Tilmeld dig på eller ring til os på

19 ANDRE ARRANGEMENTER Her kan du se et udvalg af de nye kurser og konferencer. Få det fulde overblik på 20. JANUAR 2015 Offentlig ret de 10 mest aktuelle emner 21. JANUAR 2015 Praktisk forvaltningsret sagsbehandlingsregler og erfaringer med den nye offentlighedslov 4. FEBRUAR MARTS 2015 Udbudskonference den nye danske udbudslov Kommuners erstatningsansvar 16. APRIL 2015 JUNI 2015 Kommunalfuldmagten udviklingstendenser Digitaliseringskonference: Myndighedernes ansvar hvad har vi lært, hvor står vi? 19

20 Magasinpost SMP ID nr Tilmeld dig allerede nu! STATUS FOR DEN NYE UDBUDSLOV 26. november 2015 Få en status over den danske udbudslov og seneste retspraksis, set fra både en udøvende advokat, en førende professor og fra formanden og en næstformand fra Klagenævnet for Udbud. TALERE Michael Ellehauge, landsdommer, ph.d. og formand, Klagenævnet for Udbud Kirsten Thorup, landsdommer og næstformand, Klagenævnet for Udbud Claus Berg, advokat og partner, Bech-Bruun Steen Treumer, professor, ph.d., Københavns Universitet 20 BREDGADE KØBENHAVN K T:

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1)

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) TCO/LCC KONFERENCE ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) 08:30-09:00 Ankomst, registrering og morgenmad 09:00-09:15 09:15-09:45 Åbning af konferencen JUC og Kammeradvokaten Forventninger til TCO Claudio Romanini

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 OBS! Konferencen afholdes kort efter lovforslaget er fremsat/ vedtaget. 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! DANMARKS STØRSTE UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 Allerede mere end 170 tilmeldte 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer på konferencen Tina Braad Advokat og partner,

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Første år med den nye udbudslov

Første år med den nye udbudslov DANMARKS STØRSTE UDBUDSKONFERENCE Første år med den nye udbudslov 17. november 2016 Nu med 3 spor som behandler udfordringer og muligheder ved den nye lov, forsyningsvirksomhedsdirektivet og tilbudsgivere

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger 12. marts 2015 2 Det totaløkonomiske perspektiv Sandie Nøhr Nielsen Udbudsjurist & TCO-ansvarlig Livscyklusomkostninger

Læs mere

UDBUDSLOVEN FOR IKKE-JURISTER

UDBUDSLOVEN FOR IKKE-JURISTER Udbudsloven for ikke-jurister En grundig introduktion til udbudsloven! Har du brug for at få helt styr på udbudsreglerne? Og har du brug for et overblik over, hvordan du skal bruge dem i praksis? På dette

Læs mere

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET Sådan laver du udbudsmaterialet På dette todages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation

Læs mere

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger Tildeling og livscyklusomkostninger 1 Tildeling og livscyklusomkostninger Pris Tildeling til det økonomisk mest fordelagtige tilbud - 161 Omkostninger alle former for omkostninger, herunder priser og livscyklusomkostninger

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:

DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med: DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser Konferencen afholdes i samarbejde med: 1 TALERLISTE Lars Frelle-Petersen Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 1 TCO ved udbud Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt?

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Totalomkostninger. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Totalomkostninger. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Totalomkostninger Praktisk vejledning til offentlige indkøbere November 2016 Totalomkostninger Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Landsdommer Kirsten Thorup, næstformand Landsdommer, ph.d., Michael Ellehauge, formand Klagenævnet for Udbud Dansk Forening for Udbudsret 27. januar

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 4. - 6. oktober 2017 i HUSET i Middelfart DAG 1 4. oktober 2017 Lyskær 1 DK-2730 Herlev Telefon +45 70 12 06 00 E-mail info@molio.dk Web www.molio.dk CVR nr. DK 63 03 50 17

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

DIGITALISERINGS- KONFERENCE

DIGITALISERINGS- KONFERENCE JUC INVITERER TIL DIGITALISERINGS- KONFERENCE 31. januar 2017 JURA, DIGITALISERING OG LØSNINGER OFFENTLIGE DATA SAMKØRING/SIKKERHED/ADGANG/KONTORROBOTTER TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK /DIGI17 1 TALERLISTE

Læs mere

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med: DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser Konferencen afholdes i samarbejde med: 1 TALERLISTE Lars Frelle-Petersen Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

IKAs dialogstue åbner Stuen byder på kaffe, dialog og småkager. Hvor: Stand 83 Ved: IKAs bestyrelse og samarbejdspartnere

IKAs dialogstue åbner Stuen byder på kaffe, dialog og småkager. Hvor: Stand 83 Ved: IKAs bestyrelse og samarbejdspartnere Torsdag den 26. januar 2017 Comwell Conference Center Copenhagen / AC Hotel Bella Sky. Konferencier: Cecilie Beck 09.00 Registrering åbner Navneskilte, åbning af stande og morgenkaffe. Hvor: Foyeren Ved:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på www.kammerakademiet.dk. FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Evalueringsmetoder. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Evalueringsmetoder. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Evalueringsmetoder Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Juli 2016 Evalueringsmetoder Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

IKAs dialogstue åbner Stuen byder på kaffe, dialog og småkager. Hvor: Stand 83 Ved: IKAs bestyrelse og samarbejdspartnere

IKAs dialogstue åbner Stuen byder på kaffe, dialog og småkager. Hvor: Stand 83 Ved: IKAs bestyrelse og samarbejdspartnere Torsdag den 26. januar 2017 Comwell Conference Center Copenhagen / AC Hotel Bella Sky. Konferencier: Cecilie Beck 09.00 Registrering åbner Navneskilte, åbning af stande og morgenkaffe. Hvor: Foyeren Ved:

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 25. 27. januar 2016 DAG 1 25. januar 2016 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 08.30 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 12.15 Kl. 13.00 Kl. 13.45

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Flere veje til Rom Anskaffelseskonferansen 2015, Oslo

Flere veje til Rom Anskaffelseskonferansen 2015, Oslo 5. november 2015 Michael Fibiger Flere veje til Rom Anskaffelseskonferansen 2015, Oslo AFSNITS- ELLER PRÆSENTATIONSTITEL >INDSÆT >SIDEHOVED & SIDEFOD, SIDENR SLÅS TIL OG FRA HER Emner 1. Definition, principper

Læs mere

Udbudskursus med fokus på affald

Udbudskursus med fokus på affald udbud kriterier kontrakter Udbudskursus med fokus på affald Den 10. 11. september 2014 i Svendborg Formål og målgruppe Formålet med kurset er, at du får en viden, så du kan gennemføre et udbud uden at

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov.

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att. Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath vu@kfst.dk DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden

KAMMERAKADEMIET din vej til viden KAMMERAKADEMIET din vej til viden FORÅR 2016 Velkommen til KAMMERAKADEMIET Vi har samlet et udvalg af s faglige aktiviteter og tilbud. Arrangementerne ligger i løbet af foråret 2016. Aktiviteterne dækker

Læs mere

Udbud af energibesparelser

Udbud af energibesparelser Udbud af energibesparelser 1 Emner Overblik over de udbudsretlige regler Udbud af energibesparelser Udbudspligt Håndtering af udbud 2 2 Overblik over de udbudsretlige regler Relevante udbudsregler Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Kapitel 10. Evaluering og tildeling Indledning. Hvad er nyt? afsnit 10.3). afsnit 10.3).

Kapitel 10. Evaluering og tildeling Indledning. Hvad er nyt? afsnit 10.3). afsnit 10.3). SIDE 211 JANUAR 2016 Kapitel 10 Evaluering og tildeling 10.1 Indledning Hvad er nyt?» Det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal anvendes som et overordnet begreb (se afsnit 10.3).» Tre nye tildelingskriterier:

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER I ALT 7 KURSUSDAGE + CERTIFICERINGSTEST NOHRCON Certificering i Entrepriseret er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du bliver klædt på til at kunne gennemføre

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER Hovmøller & Thorup advokatfirma Dagens program: 1. Kort om udbudsreglerne 2. Afgivelse af tilbud a. Egnethed og udvælgelse b. Tildelingskriterier c. Gennemgang udbudsmaterialet

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Styr på de grundlæggende EU-retlige regler og principper, der gælder for forsyningssektoren

Styr på de grundlæggende EU-retlige regler og principper, der gælder for forsyningssektoren Nohr-Con s Certificeringsprogram: Udbudsret for Forsyningssektor Bliv certificeret i udbud! Velkommen til Nohr-Con s Certificeringsprogram Udbudsret for forsyningssektor - et gennemført certificeringsprogram

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 18. juni 2014 1 INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 2 18. juni 2014 Dagens program 13.00-13.15 Velkomst 13.15-14.00 Institutionernes muligheder

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

UDBUDS- CERTIFICERING TILMELD DIG PÅ /CEU

UDBUDS- CERTIFICERING TILMELD DIG PÅ  /CEU 2018 UDBUDS- CERTIFICERING TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK /CEU 1 1 NY UDBUDSCERTIFICERING I 2018 JUC udbyder nu en helt nydesignet udbudscertificerng over 5 ½ dag! Modulerne er udvalgt, sammensat og undervises

Læs mere

Udbud af ydelsen. forbrænding af affald. 2 februar Oplægsholder. Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner. Side 1

Udbud af ydelsen. forbrænding af affald. 2 februar Oplægsholder. Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner. Side 1 Udbud af ydelsen forbrænding af affald 2 februar 2017 Oplægsholder Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner 1 Oversigt Udbud og udbudsreglerne Særligt om in-house Udbud i mulige fremtidige situationer

Læs mere

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret K. Hagel-Sørensen (red.) Aktuel udbudsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 K. Hagel-Sørensen (red.)

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

EU-udbud 2010. deltag i processpillet! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. april 2010 W o r k s h o p 29.

EU-udbud 2010. deltag i processpillet! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. april 2010 W o r k s h o p 29. K o n f e r e n c e København 27. og 28. april 2010 W o r k s h o p 29. april 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/eu SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 12. marts EU-udbud 2010 Udbudsretlig

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 Byggecentrum i Middelfart d. 16. 18. november 2015 DAG 1 16. november 2015 Bygherren midt i byggeriet + Organisering Kl. 08.30 Registrering kaffe/te og morgenmad Kl. 09.30

Læs mere