Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl , kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30"

Transkript

1 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl , kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag 1. Godkendelse af referat og dagsorden Bilag nr. Referat Ansvarlig Tid Godkendt Regnskab Orientering om 1. kvartals rapport. Drøftet med få kommentarer omkring kontering af honorarer til menighedsrådsmedlemmer, diakonale udgifter og undervisningsudgifter. Størrelse af konto til efteruddannelse er drøftet. Anlægsudgiftskontoen er drøftet. Marianne Kasseren har gennemgået få punkter, herunder kontoen til varme til præsteboligen kr er afsat til reetablering af præstehaven. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Beslutning fra sidst: Tilbud er kommet på græssåning i præste- Kenneth, Præstegårdshaven I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste haven. Billigste tilbud tager vi imod. Esther møde gennemført? Hvor langt er man kommet med græssåning og vedligeholdelsesaftale? Beslutning fra sidst:: I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste Der er kontinuerligt samarbejde med spej- Martin Børnearbejdet ved kirken møde gennemført? Har der været taget kontakt til spejderledere samt derne. Der er taget kontakt til skolen om fremad-

2 skoleledelse vedr. henholdsvis klubarbejde og kor? Planer. rettet samarbejdet. Skolereformen fra kommende skoleår vil afføde, at korarbejde fremadrettet kan komme til at foregå i skoletiden. Om minikonfirmandundervisningen kan ligge ind under skoletiden, er endnu uklart. Sognemedhjælperen har udarbejdet en oversigt over muligt samarbejde mellem skole og kirke, denne er afleveret til skolelederen Beslutning fra sidst:: Økonomi vedr. spaghettigudstjenester I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste møde gennemført? Redegørelse for økonomien. Udsættes til næste møde. Esther Til ny behandling 5. Tema: Det besluttes, at der bestilles 10 stk. Martin Marianne Indkøb af salmebøger Ønske om indkøb af 10 stk. magna print bøger. bestiller dem Tema: Det er besluttet at vi fastholder pengene i Marianne Skovsalgsprovenu Skal vi indfri lån vedr. køb af Vesterbyvej eller stiftet til projektering. skal vi placere pengene i stiftet til projektering af nyt sognehus? Tema: Folkekirkens Styrings- Vi har tidligere udtalt os, og forholder os struktur Vi har tidligere udtalt os. Nu er der kommet en ikke yderligere til 2.høring. betænkning med høringsfrist ultimo maj Tema:: Besluttet, at vi henvender sig til provstiud- Kend dit provsti Forespørgsel fra provstiudvalget om vi vil deltage i efteråret. (værter) valget og meddeler, at vi gerne vil, men har et ønske om at det rykkes til efter at vores præst er tilbage fra barsel. Arrange

3 mentet kan med fordel laves sammen med Jerlev kirke. Faste punkter 8. Kort nyt fra udvalgene, - Sognehusudvalg: Møde 24/4, Niels Vium, Preben Skaarup, Henrik senest 10 dage inden menighedsrådsmøderne, sendes referater fra udvalgsmøder til formanden, der sender disse referater ud sammen med dagsordenen. provstiudvalget og sognehusudvalget. Formålet med mødet: dialog omkring forhindringer i forhold til det ønskede projekt. Fredningsnævnet har indhentet udtalelser, og disse udtalelser blev drøftet igennem. Kritikken gik bl.a. på at sognehuset var uden kvalitet. Kvaliteten skal handle om det funktionelle. Sognehuset må ikke tage fokus fra kirken. Konklusionen er, at projektet ikke bliver godkendt. Vi vil indkalde arkitekten og Johansen med henblik på afklaring af, hvordan sognehusudvalget kommer videre i beslutningsprocessen. Præstegårdsudvalg Der har ikke været møde siden sidst. Der Kenneth, Es- er dog drøftet lidt omkring beskæring og fældning i præstehaven. ther PJ Service bestilles til blandt andet såning af græs. Forskellige tilbud på arbejde er indhentet. Vi tager i mod tilbuddet fra Nørskov. Billigste tilbud vedr. pasning af haven efterfølgende har vi valgt, TT Multiservice. Præstegårdssyn d.d. Provstiet indkaldes til møde, vender tilbage til præstegårds-

4 udvalget med endelig dato. Ole Davidsen indkaldes også, ligesom Jørn Aagaard. Flest muligt bedes deltage. Kirkegårdsudvalget Kenneth, Es- Der har været afholdt kirkegårdsudvalgs- ther møde. Der har været syn d.d. Det aftales at det skal afklares, om der skal laves en el-rapport. Såfremt prisen er under 3000 kr., bestilles det. Mangler, som ikke er udbedret, skal drøftes igennem med henblik på prioritering på næste møde på baggrund af et kirkegårdsudvalgsmøde. Aktivitetsudvalg Der er afholdt møde ult. Marts måned. Inge Evaluering af tidligere aktiviteter: Studiekreds: ca. 30 deltagere. 20,45 Sogneaftner: Januar, februar og marts. Januar: Om Ødsted Kirkes alter. Ok opbakning. Februar: Sangaften. God opbakning, omkr. 40 deltagere Marts: Sangaften. ca. 15 deltagere. Fællesmøde: 3/3: Spændende film og foredrag. Koncert: Fangekoret, rigtig godt og mange

5 mennesker Filmaften 29/4, ganske få mennesker på Ødsted skole til arrangementet. Kommende arrangementer er Foredragsaften i Jerlev 27/5: Inger Marie: Mennesket bag forbryderen. Aftenen før St. Bededag. Fælles gudstjeneste i Jerlev Kirke, efterfølgende varme hvede i Forsamlingshuset. Friluftsgudstjeneste i Ødsted: Samarbejde med spejderne. Friluftsgudstjeneste i Jerlev: Pinse i præstegårdshaven: Hvor skal vi være: Den gamle præstegårdshave ser ikke så godt ud i øjeblikket, men der er mulighed for at rykke ned i den private præstegårdshave. Plan A: Den gamle præstegårdshave. Plan B: Privat præstegårdshave. Ødsted Menighedsråd står for forplejning. De frivillige anmodes om at hjælpe til arrangementet. Sommermøde: 31/8. Marianne Frank Larsen. Derefter kaffe og foredrag i Præstegården i Højen. Sogneudflugt: 21/9: Vedersø Efterårsmøde: 1/10: Foredrag med Jens Nauntofte. Sogneaftener: En gang i efteråret. Torsdag d. 13. november: Foredrag med Erik Kure. I

6 Forsamlingshuset. kl i kirken. Derefter kl i Forsamlingshuset. Sangaften en gang om foråret. 29/10: Koncert med Esther Brohus i Jerlev Kirke. 8/ : Efterårsmøde med Nasser Khader. Eva Blok Nielsen har forespurgt, om vi vil støtte et arrangement med Grandini. Vi beslutter, at vi gerne vil støtte op om arrangementet, eventuelt størrelse på underskuddet drøftes i udvalget. Korarrangement, forespørgsel fra Ådalskoret: de vil gerne synge i kirken til en julekoncert. Dette drøftes i aktivitetsudvalget. 9. Meddelelser fra forman- Orientering. Valg til efteråret er igen for en 2-årig peri- 1 den MR valg 2014 Valgbestyrelse: Henrik Bilberg, Marianne Rossen- Jørgensen, Kenneth Baun ode. Vi beslutter, at vi lægger op til valgforsamling. Valgforsamlingen afholdes d.9/9, kl Meddelelser fra kontaktpersonen Orientering om Henrik Foghs arbejdstid Timetallet stiger med en time ugentligt. Marianne Nyt fra præsten Orientering om barselsperiode. 19/5-14 til 12/1-15, Anne Marie Erbs er Martin Orientering om møde med præstevikar. afløser, bor privat i Kolding Indsættelsesdatoen 11/5 kl Nyt fra personalet Forslag om at den nye præst præsenterer sig over for personalet pr.mail. 13. Møde-evaluering Hvordan gik mødet? Hvad er vi gode til? Hvad er vi mindre gode til? Morten

7 Hvordan kan vi gøre det bedre? 14. Mødekalender Ajourføring Evaluering af diakoni, d. 1. maj Frivillige/personale arrangement d. 8. maj Næste menighedsrådsmøde er d. 21/5. Møde i provstiet d. 13/5: Esther deltager i stedet for. Mødet d. 7/5 vedr. Kaboo udskydes. 1. Evt. Der kan ikke tages beslutninger under punktet. Evaluering af fællesspisning på kommende møde Ref. Inge Lolk.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 21.06.2014 Indkaldte: Lis

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Dato: 12. august 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00

Dato: 12. august 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Formanden undersøger hvorvidt deltagere og personale må sidde med ved bordet ved åbne menighedsrådsmøder. 2. Fraværende Niels Madsen, Ejner Jensen, Ole Olsen og Christian

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt

Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Ordinært møde Tilstede: Bent Ole Bærenholdt, Jens Holger Geil, Ellen Goting, Andrea Gynther-Sørensen, Søren Gynther-Sørensen, Gillian Godette, Liv Krogh,

Læs mere

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 1) Der blev budt velkommen ved formand Carsten Nielsen og næstformand Helga Eskildsen 1A) Per Pedersen blev enstemmigt valgt

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant)

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) Referat bestyrelsesmøde d. 21/08-12 i klubhuset. Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) 1) Godkendelse af diverse referater. Sidste referat godkendt. 2) Orientering

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 26.10.2013

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Tirsdag den 28. august 2012 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Møller Til stede: Flemming Baatz Kristensen, Jørgen Lasgaard, Erik Møller, Sonia Pedersen, Mogens Skjøth,

Læs mere

Årsberetning for Them Sogns Menighedsråd i 2013

Årsberetning for Them Sogns Menighedsråd i 2013 Årsberetning for Them Sogns Menighedsråd i 2013 Aflagt ved menigheds og visionsmøde, d. 12. marts 2014 Vision for Them og Brande kirker I mødet mellem kirken og ethvert menneske i sognet Indbyrdes i vores

Læs mere