Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06"

Transkript

1 Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat 4. Justering af dagsorden 5. Forretningsudvalgsrunde 6. Demonstration 17. maj Vision for velfærd og tryghed 7. Forespørgsel fra LL-Net 8. Alt om data 9. Hvervekampagne Udvalgsrunde 11. Kursus for bestyrelsesrepræsentanter 12. Styrkelse af klubberne maj 14. Klubregninger 15. Tilbud om pjece fra Danmarks Lærerforening 16. Styrkelse af klubberne 17. Møder og repræsentationer 18. Status på forretningsudvalget 19. Bestyrelsesmøde Arbejdet frem mod næste møde 21. Eventuelt 22. Evaluering Til stede Formand Jakob Andersen, Næstformand Marie Bylov Falgren, Kasserer Lasse Grundtvig Sørensen; Sabrina Bentz; Henning Reiths, Signe Voigt Christiansen og Tobias Zimling Kristiansen (til og med punkt 17) Side 1 af 9

2 Ad. 1 Valg af dirigent Sabrina Bentz blev valgt som dirigent. Ad. 2 Valg af referent Signe Voigt Christiansen blev valgt som referent Ad. 3 Godkendelse af referat Referatet er ikke blevet sendt ud, så det godkendes på næste møde. Ad. 4 Justering af dagsorden Ny dagsorden uddelt på mødet, med nyt punkt forespørgsel fra LL-Net, Mødestart lørdag, bliver flyttet til kl Punktet møder og repræsentationer bliver eventuelt flyttet op, så det kan nås inden kl. 12 lørdag. Ad. 5 Forretningsudvalgsrunde Formand Jakob Andersen 11. april: Møde i CVU arbejdsgruppen. Det blev besluttet at gennemskrive CVUhåndbogen. 11. april: Møde angående uddannelsesforum. Sidder i medie gruppen, og i styrergruppen. 18. april: Hovedstyrelsesmøde i Danmarks Lærerforening. Fik luftet frustrationen om Danmarks Lærerforening håndtering af folkeskole forliget. 19. april: Møde angående 1. maj. Der kom styr på de sidste detaljer. 21. april: Repræsentantskabsmøde hos DSF, en meget anderledes form end vores eget årsmøde April: Årsmøde hos Pædagogstuderendes Landssammenslutning. Spændende møde, da de udfordringer vores uddannelser står overfor minder om hinanden. Der var en rigtig god stemning. Pædagogstuderendes Landssammenslutning har valgt ny formand Jakob, faglig sekretær Lars Grenå, og kasserer Stine blev genvalgt. 25. april: Møde i styregruppen vedrørende uddannelsesforum. Der bliver kontaktet oplægsholdere fra OECD. Arrangementet bliver flyttet til den december april: Arbejdsdage på sekretariatet Side 2 af 9

3 Næstformand Marie Bylov Falgren 11. april: Møde i CVU arbejdsgruppen. Det blev besluttet at gennemskrive CVUhåndbogen. 11. april: Møde angående uddannelsesforum. Sidder i medie gruppen, og i styrergruppen. 20. april: Møde med rengøringschefen i forhold til pletten på tæppet. Det er blevet besluttet at rengøringen i stedet for at skifte tæppet i gangen ud, renser alle tæpper på kontoret, og får en måtte til at ligge i gangen april: Årsmøde hos PLS. Spændende møde, da de udfordringer vores uddannelser står overfor minder om hinanden. Der var en rigtig god stemning. PLS har valgt ny formand Jakob, faglig sekretær Lars Grenå, og kasserer Stine blev genvalgt april: Arbejdsdage på sekretariatet Kasserer Lasse Grundtvig Sørensen 18. april: Var på Dan Foss Universe for at møde vinderklassen af Den gode historie april: Fællesudvalgsweekend på Holbæk Seminarium 26. april: Arbejdsdag på sekretariatet Henning Reiths april: Fællesudvalgsweekend på Holbæk Seminarium Signe Voigt Christiansen april: Fællesudvalgsweekend på Holbæk Seminarium Tobias Zimling Kristiansen 11. april: Møde i CVU-arbejdsgruppen 11. april: Møde angående uddannelsesforum, sidder i mediegruppen april: Fællesudvalgsweekend på Holbæk Seminarium Sabrina Bentz 18. april: Var på Dan Foss Universe for at møde vinderklassen af Den gode historie. Vinderklassen var meget begejstrede og glade for oplevelsen. De havde taget i mod tilbudet om overnatning på en lokal skole april: Fællesudvalgsweekend på Holbæk Seminarium Ad. 6 Demonstration 17. maj Vision for velfærd og tryghed Forretningsudvalget deltager i demonstrationen i henholdsvis København og Århus. Forretningsudvalget giver bemyndigelse til at bruge kr. på flyers. Formand, Jakob Andersen udarbejder en pressemeddelelse angående Rasmus Rex, Blaagaard Seminarium informerede om 17. maj initiativet. Elev- og Studenterbevægelserne, Fagforbund, Genstart Danmark og andre støtter demonstrationen. Parolerne for demonstrationen er: Efterløn Bevar SU en. Minus 1000 kr. per måned, spares op og bliver udbetalt ved beståelse af eksamen, 2 år efter endt ungdomsuddannelse minus 1000 kr. Kun Side 3 af 9

4 initiativet og en om afskaffelsen af 10. klasse. SU til normeret tid. Dagpenge. er man mellem 25 og 29 år og har en uddannelse bliver satsen sat 3000 kr. ned. Praktik pladser til alle. Møntet på de tekniske skoler. Starthjælp til indvandrer. Indvandre der ikke har været mere end 7 år i Danmark, får starthjælp der er meget mindre end dagpenge. Der vil være en demonstration den 17. maj, fagbevægelsen har meldt ud, at de forventer i København. Der er 300 aktivister tilmeldt fra ungdomsorganisationerne. 120 mødte op til et aktivist møde. Der er stillet biler til rådighed for at komme ud på uddannelsesinstitutionerne for at informere om demonstrationen. Der er blevet arbejdet på en løbeseddel til MVU organisationerne, der går på nedskæringer i SU en. Der vil blive sendt plakater ud til alle lærerseminarier. Lærerstuderendes Landskreds kommer selv til at betale for tryk af flyers. Der er ingen tals person for initiativet, derfor vil det være godt hvis Lærerstuderendes Landskreds sender en pressemeddelelse ud. Lærerstuderendes Landskreds har et indlæg på Danmarks Lærerforenings hjemmeside om SU forringelserne. Ad. 7 Forespørgsel fra LL-Net Afstemning om at bevillige pengene. For 6 Imod 1 Pengene blev bevilget. Næstformand, Marie Bylov Falgren informerer LL-Nyt redaktør Michael Løgtholt Thomsen om dette. LL-Net redaktør Michael Løgtholt Thomsen ønsker at tilføje punktet LL-Nyt på bjælken øverst på hjemmesiden. Dette vil koste omkring 950 kr. eksklusiv moms. Hvis pengene bevilges, bliver de taget fra den pulje på kr. der er afsat til forbedringer på hjemmesiden. Forretningsudvalget opfordrer LL-Net redaktøren til at fremlægge en samlet plan for forretningsudvalget, samt ansøge om større midler af gangen. Ad. 8 Alt om Data Forslag om tilbudskatalog vedtaget, og Michael Løgtholt Thomsen inddrages i arbejdet. Alt om Data kan ikke give et tilbud på 50 % lovgivningsmæssigt, så tilbuddet er 49 %. De vil gerne trykke et nummer af bladet til uddeling til medlemmerne i stedet for en folder. Der er blevet sendt et tilbud til dem, men de har ikke svaret endnu forretningsudvalget bliver informeret om resultatet. Side 4 af 9

5 Diskussion af hvordan de samarbejdspartnere vi er ved at forhandle med skal komme i kontakt med vores medlemmer. Forslag på baggrund af drøftelsen: Arbejdet med at lave et tilbudskatalog sættes i gang. De samarbejdspartnere der ikke allerede er blevet lavet en aftale med, får tilbud om annonce i Velkomstbladet, samt om at komme i tilbudskataloget. Målet er at tilbudkataloget kan sendes ud til alle medlemmer i september/oktober. Tilbudskataloget præsentation for bestyrelsen på bestyrelsesmøde Ad. 9 Hvervekampagne Hvervemødet placeres tirsdag den 1. august på et centralt placeret seminarium. Signe Voigt Christiansen, orienterede om status for hvervekampagnen og det efterfølgende forløb. Det blev foreslået at se om der er plads i velkomstbladet til at få både Anders Bondo, Bertel Haarder og Jakob Andersen til at skrive et indlæg. Drøftelse af hvervemødets placering er det mest hensigtsmæssigt at placere hvervemødet som fredagsdebat til bestyrelsesmøde 0506 i Hjørring, eller som selvstændigt arrangement en hverdag i starten af august på et centralt placeret seminarium? Det er vigtigt at være meget opsøgende for at få folk til at tilmelde sig. Ad. 10 Udvalgsrunde Organisationsudvalget Den eksterne ekspertise vil gerne lave et fokus interview med et bredt udsnit af studerende, fra dem der er aktive, nogle der har været, nogle der ikke er det. Udvalget er i gang med arbejdet med de opgaver der ligger i kommissoriet. Pædagogisk Udvalg Det ser ud til at udvalget får lavet nogle gode politikpapirer. Udvalget er kommet godt i gang med arbejdet. Medlemsaktivitetsudvalget Har færdiggjort konceptet for hvervekampagnen, udarbejdet kommissorium og mødekalender. Mange af arbejdsopgaverne fra kommissoriet skal løses frem til studiestart i august, men udvalget er trods begrænset størrelse optimistiske og glæder sig til at løse udfordringerne. Internationalt udvalg Har planlagt møder, skal arbejde med at indhente information vedr. nationale test, og arbejde med oplysning om studie i udlandet Side 5 af 9

6 Fagligt udvalg Kun koordinatoren, der deltog i udvalgsopstarten. Der blev lavet mødekalender hvor de opgaver der ligger i kommissoriet er placeret. Generel drøftelse af engagementet i udvalgene. Der er kun 1-2 medlemmer udover koordinatoren i udvalgene. Ad. 11 Kursus for bestyrelsesrepræsentanter Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om kursus for bestyrelsesrepræsentanter. Thorsten fra Danmarks Lærerforening vil formentlig gerne holde møde med forretningsudvalget efter kurset. Ad. 12 Styrkelse af klubberne Næstformand, Marie Bylov Falgren holdt et oplæg som introduktion til gruppearbejdet. Ad maj Formand Jakob Andersen orienterede om arrangementet. Der er morgenmad hos PLS kl. 8.00, hvorefter vi følges ud i Fælledparken. Ad. 14 Klubregninger Danmarks Lærerforening skal trække udeståender fra ved udbetaling af støtten. Informationen til klubberne skal være grundig. Næstformand Marie Bylov Falgren berettede om status for klubbernes udeståender. Diskussion om muligheden for at lade Danmarks Lærerforening trække klubbernes udeståender fra ved udbetaling af støtten. Det er vigtigt at klubberne informeres meget grundigt, og eventuelt skal de klubber der har et stort udestående, kontaktes for en tilbagebetalingsordning. Ad. 15 Tilbud om pjece fra Danmarks Lærerforening Afstemning om gennemførelse af pjecen: For: 6 Imod: 1 Jakob Andersen orienterede om tilbuddet. Danmarks Lærerforening er blevet tilbudt en gratis pjece dog med ¼ reklamer. Pjecen skal udgives som et forsøg med et oplag på Pjecen skal indeholde information om Danmarks Lærerforening, og skal eksempelvis indeholde information om karens. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at Danmarks Lærerforening ikke behøver vores accept til at sende information ud til medlemmerne. Sabrina Bentz problematiserede at punktet var skitseret Side 6 af 9

7 som et vedtagelses punkt, da der ikke var noget at vedtage. Ad. 16 Styrkelse af klubberne Fordeling af seminarier: Tobias Zimling Kristiansen Haderslev Seminarium, Vordingborg Seminarium, Blaagaard Seminarium, N. Zahles Seminarium Henning Reitz Nr. Nissum Seminarium, Aalborg Seminarium, Holbæk Seminarium, Silkeborg Seminarium Kasserer Lasse Grundtvig Sørensen Jelling Seminarium, Odense Semianrium, Københavns Dag- og Aftenseminarium Sabrina Bentz Århus Dag- og Aftenseminarium, Skårup Seminarium, Frederiksberg Seminarium Signe Voigt Christiansen Hjørring Seminarium, Ribe Seminarium, Haslev Seminarium, Skive Seminarium Præsentation af gruppearbejdet fra fredag. Der bliver på baggrund af drøftelserne og notaterne fra gruppearbejdet udarbejdet en handlingsplan. Drøftelse af udmøntningen af kæle FU ordningen. Hvordan skal regionerne spille ind? Skal forretningsudvalgsmedlemmerne være tilknyttet eget seminarium? Skal alle 7 forretningsudvalgsmedlemmer være tilknyttet seminarier eller skal formand og næstformand holdes fri af ordningen? På baggrund af drøftelsen blev seminarierne fordelt. Ad. 17 Møder og repræsentationer 30. april. Møde angående 1. maj. Sabrina Bentz og Signe Voigt Christiansen deltager. 1. maj. Uddannelsernes 1. maj i fælledparken. Næstformand Marie Bylov Falgren, Formand Jakob Andersen, Sabrina Bentz, Signe Voigt Christiansen og Tobias Zimling Kristiansen deltager. Side 7 af 9

8 2. maj:møde med Danmarks Lærerforenings regnskabsafdeling. Næstformand Marie Bylov Falgren og Formand Jakob Andersen deltager maj.konference i Kolding. Formand Jakob Andersen deltager maj. Kursus for bestyrelsesrepræsentanter. Alle deltager 8. maj. Møde med Michael Løgtholt Thomsen. Næstformand Marie Bylov Falgren og Formand Jakob Andersen deltager. 8. maj. Gennemskrivning af CVU håndbogen. Næstformand Marie Bylov Falgren og Formand Jakob Andersen deltager. 9. maj. Møde med Danmarks Lærerforenings regnskabsafdeling. Næstformand Marie Bylov Falgren deltager. 9. maj. Møde med lån og spar bank Næstformand Marie Bylov Falgren deltager maj. Hovedstyrelsesmøde i Danmarks Lærerforening. Formand Jakob Andersen deltager maj. Møde i Oktobermødegruppen. Signe Voigt Christiansen deltager. 10. maj. Møde i netværket for vurdering af undervisningsmiljø. Kasserer Lasse Grundtvig Sørensen deltager. 11. maj. Møde i ad hoc gruppen vedrørende opsamling på årsmødets evaluering. Næstformand Marie Bylov Falgren deltager. 15. maj. Møde med LIC. Næstformand Marie Bylov Falgren og Formand Jakob Andersen deltager. 16. Møde angående CVU seminar. Næstformand Marie Bylov Falgren deltager. 16. maj. Møde i Internationalt udvalg. Tobias Zimling Kristiansen deltager. 17. maj. Demonstration Alle deltager med undtagelse af Formand Jakob Andersen. 17. maj. Møde i MVU rådet. Side 8 af 9

9 Formand Jakob Andersen deltager. Ad. 18 Status på forretningsudvalget Punktet blev udskudt til næste møde, da det er vigtigt at alle forretningsudvalgsmedlemmer kan deltage. Henning Reiths udarbejder et skriftligt oplæg der sendes ud på mail. Ad. 19 Bestyrelsesmøde 0406 Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om næste bestyrelsesmøde, samt pointerede at man gerne må sende sager og repræsentationer ind i god tid. Næstformand Marie Bylov Falgren sender en skabelon ud til Forretningsudvalget, den er ligeledes tilgængelig på serveren. Er der punkter man allerede nu ved skal på dagsordenen, bedes disse sendes på mail til Forretningsudvalget. Ad. 20 Arbejdet frem mod næste møde Alle seminarier skal kontaktes i starten af næste uge Man kontakter sine kæleseminarier. Nr. Nissum Seminarium skal kontaktes med hensyn til stormødet Formand, Jakob Andersen og Henning Reiths. De praktiske fra Årsmødet skal kontaktes med henblik på evaluering Næstformand, Marie Bylov Falgren. Arbejdet med tilbudskataloget bliver i gang sat den 8. maj Sekretariatet (ellers spørger de om hjælp.) Ad. 21 Eventuelt Intet under punktet. Ad. 22 Evaluering Evaluering Evaluering er nedfældet til intern brug. Side 9 af 9

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referat 221006 + 18191106 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Tid: Den 22. september 2014, kl. 8.50-9.40. Sted: Valby Medborgerhus, lokale 2, 3. sal, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby. Dagsorden

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere