Modne klynger i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modne klynger i Region Syddanmark"

Transkript

1 Modne klynger i Region Syddanmark Resultater og anbefalinger Workshop d. 28.januar 2010 Udarbejdet af Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding

2 Evalueringens formål Med udgangspunkt i Region Syddanmarks erhvervspolitiske satsning på klynger ønskes en evaluering af de modne klynger beliggende i den syddanske region. Evalueringen skal give en status på de modne klynger og belyse deres samlede regionaløkonomiske effekter. Evalueringen har til opgave at tilvejebringe et overblik og et beslutningsgrundlag vedrørende de modne klynger i Region Syddanmark. 2

3 Evalueringens resultater og anbefalinger Baggrundsviden og evalueringsmetoden De modne klynger i Region Syddanmark: Karakteristik af de seks modne klynger De enkelte klyngers præstationer Klyngernes output og outcome Virksomhedernes overordnede udbytte af at deltage i klyngeaktiviteterne Direkte og indirekte effekter Anbefalinger til vækstforum 3

4 Baggrundsviden 4

5 Hvad er en klynge? En klynge er et netværk af aktører (virksomheder, offentlige myndigheder, videninstitutioner og NGO er), som er forbundet via markedsmæssige, ressourcemæssige, personlige eller politisk strategiske afhængigheder præget af gensidige økonomiske og sociale udvekslings- og tilpasningsprocesser. Klyngens forskelligartede aktører konkurrerer og samarbejder indbyrdes om arbejdskraft, ressourcer og afsætningsmarkeder inden for et geografisk område. 5

6 Klynge og klyngeudvikling: I projektet er en moden klynge karakteriseret på følgende måde: Er forankret i et triple helix samarbejde Er en geografiske erhvervsspecialisering Er defineret i kraft af relationer præget af samarbejde og konkurrence Er et internt arbejdsmarked Er et samarbejde under indflydelse af de samme rammebetingelser 6

7 Klynge og klyngeudvikling: Triple helix Virksomheder Offentlige myndigheder Videninstitutioner 7

8 Klynge og klyngeudvikling: 8

9 Klynge og klyngeudvikling: Første fase: Potentielle klynger er karakteriseret ved at have en stærk lokal forankring og et stort økonomisk potentiale, der endnu ikke er realiseret. Anden fase: Spirende klynger er kendetegnet ved en stærk lokal forankring, en stor kritisk masse og en stærk sammenhængskraft. Tredje fase: Modne klynger er kendetegnet ved at være klynger med stordriftsfordele og et formaliseret triple helix samarbejde. Fjerde fase: Spin-offs fra modne klynger skaber nye spirende klynger. 9

10 Klynge og klyngeudvikling: Seks væsentlige elementer i udviklingen af klynger: Arbejdsmarkedsspecialisering Specialisering af underleverandører Videneksternaliteter Entreprenørskab Stiafhængighed og lock-in Lokal efterspørgsel 10

11 Evalueringsmetode 11

12 Evalueringens undersøgelsesmetode Formålet er at kortlægge: Virksomheders forventninger ved deltagelse i et klyngesamarbejde. Virksomheders udbytte ved deltagelse i en klynge. Klyngens præstationer hidtil og dens fremtidige potentiale. For at kunne gennemføre denne kortlægning er der foretaget 35 interviews (heraf 25 af deltagende virksomheder), der er indsamlet 6 spørgeskemaer og der er anvendt konklusioner fra tidligere undersøgelser. Evalueringen er gennemført på 5 uger i oktober/november

13 Undersøgelsesmetode og fremgangsmåde: Oversigt over de 35 interviews: Klynge: Virksomheder: Klyngesekretariat: Videninstitutioner: AluCluster 4 1 Køleklyngen Mechatronics Cluster Danmark Offshore Center Danmark 3 1 Plastcenter Danmark 4 1 RoboCluster I alt

14 Evaluatorerne Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet Torben Damgaard, Institutleder Mads Bruun Ingstrup, Ph.d. studerende Mette Søgaard Nielsen, Projektmedarbejder Christina Astrup Jørgensen, Projektmedarbejder Anja Sinding Morgen, Projektmedarbejder 14

15 De modne klynger i Region Syddanmark: 15

16 Karakteristik af de seks modne klynger 16

17 Modne klynger i Region Syddanmark: Plastcenter Danmark Offshore Center Danmark RoboCluster AluCluster Køleklyngen (KVCA) Mechatronics Cluster Danmark 17

18 AluCluster: Formål: At styrke konkurrenceevnen gennem innovativt design, produktudvikling og vidensopbygning med udgangspunkt i aluminium og nye materialer. Aktiviteter: Networking, uddannelse, kommercialisering, kommunikation, videndeling og projekter. Aktører: Triple helix med overvægt af private virksomheder. Sekretariatsbemanding: 4 medarbejdere (og 8 eksterne konsulenter) Finansiering: Offentlig og projektfinansiering. Intet virksomhedskontingent, men virksomheder køber ydelser af sekretariat fx. rådgivning m.v. Budget 2009: kr. Tilskud: kr. (Tilskud dækker bl.a. driften) + Projektfinansiering: kr. Antal medlemmer: 225 medlemmer Mindre end 200 er private, op til 100 virksomheder er SMV er og op til 100 er store virksomheder. Potentielle private medlemmer er mindre end 500 Geografisk fokus: Syddanmark. Kilde: og spørgeskema 18

19 Køleklyngen (KVCA): Formål: At være et verdensledende og anerkendt center inden for køleteknologi. Gennem forskning, innovation og fælles projekter at skabe vækst hos medlemsvirksomhederne og miljøfordele for samfundet. Aktiviteter: Vidensdeling, networking, uddannelse og udviklingsprojekter. Aktører: Triple helix med overvægt af private virksomheder. Sekretariatsbemanding: 2 medarbejdere Finansiering: Privat og offentlig finansiering. Virksomhedernes kontingentbetaling varierer fra kr. til kr. Kontingentet bestemmes ud fra virksomhedens omsætning inden for køl. Budget 2009: kr. Driftsmidler og projektfinansiering: kr. + Tilskud: kr. Har et driftsunderskud på cirka kr. Antal medlemmer: 29 medlemmer De fleste private virksomheder. Op til 20 er SMV er og op til 20 er store virksomheder. Potentielle private medlemmer er mindre end 100 Geografisk fokus: Syddanmark og dele af Nordtyskland. Kilde: og spørgeskema 19

20 Mechatronics Cluster Danmark: Formål: At styrke konkurrenceevnen og mekatronikklyngens profil, ved at identificere strategiske udfordringer og muligheder og handle på baggrund heraf. Aktiviteter: Læringsforløb, projekter, workshops, seminarer, konferencer, studieture og temadage. Aktører: Triple helix med overvægt af private virksomheder Sekretariatsbemanding: 1 medarbejder Finansiering: Privat projektfinansiering og basisfinansiering fra Sønderborg kommune. Virksomhederne betaler ikke kontingent det ønskes i fremtiden. Budget 2009: 1 mio. kr. Driftstilskud fra Sønderborg kommune kr. Projektfinansiering: kr. Antal medlemmer: 30 medlemmer De fleste private virksomheder, op til 20 virksomheder er SMV er og op til 20 er store virksomheder. Potentielle private medlemmer er mindre end 100 Geografisk fokus: Sønderborg. Kilde: og spørgeskema 20

21 Offshore Center Danmark: Formål: At styrke og støtte den danske offshore sektor og dens fortsatte virke som en konkurrencedygtig sektor. Aktiviteter: Konferencer, uddannelse, workshops og udviklingsprojekter. Aktører: Triple helix med overvægt af private virksomheder. Sekretariatsbemanding: 10 medarbejder Finansiering: Privat og offentlig finansiering. Virksomhedskontingent er kr. til kr. afhængig af virksomhedernes størrelse målt i antal ansatte. Budget 2009: kr. Driftsmidler: kr. + Tilskud: kr. + Projektfinansiering: kr. Antal medlemmer: 220 medlemmer Mere end 200 er private virksomheder, heraf mere end 200 SMV og mindre end 20 store Potentielle private medlemmer er mindre end 500 Geografisk fokus: Esbjerg. Kilde: og spørgeskema 21

22 Plastcenter Danmark: Formål: At være omdrejningspunkt for et netværk af vidensinstitutioner samt virksomheder med interesse for plast og polymere materialer. Aktiviteter: Forsknings- og udviklingsprojekter, rådgivning, uddannelse og temadage. Aktører: Triple helix med overvægt af private virksomheder. Sekretariatsbemanding: 5 medarbejdere Finansiering: Privat og offentlig finansiering. Virksomhedskontingent er for stor virksomhed (mere end 100 ansatte) og medlem af plastindustriens brancheorganisation: 6000 kr. - ikke medlem: 9000 kr. Lille virksomhed (mindre end 100 ansatte) og medlem af plastindustriens brancheorganisation: 3000 kr. ikke-medlem: 4500 kr. Budget 2009: kr. Tilskud: kr. + Projektfinansiering: kr. + Egen finansiering: kr. Antal medlemmer: 67 medlemmer Over 50 SMV og mindre end 20 store virksomheder Potentielle private virksomheder er mindre end 500. Geografisk fokus: Esbjerg 22 Kilde: og spørgeskema

23 RoboCluster: Formål: RoboCluster er i 2012 et internationalt anerkendt vækstmiljø inden for innovation af robotter, automation og intelligente mekaniske systemer. Aktiviteter: Projekter, foredrag, studieture, internationaliseringssupport, temadage samt konferencer. Aktører: Triple helix med overvægt af private virksomheder. Sekretariatsbemanding: 23 medarbejdere Finansiering: Privat og offentlig finansiering. Virksomhedskontingent er i SupplyNet: 6000 kr. om året. MedicNet: kr., kr. eller kr. Der betales efter virksomhedsstørrelse. Budget 2009: kr. Tilskud: kr. + Projektfinansiering: kr. (Kontingenter indgår i projektfinansieringen) Antal medlemmer: 225 medlemmer Mere end 200 er private virksomheder, heraf er mere end 200 SMV og mindre end 20 store virksomheder. Potentielle private virksomheder er mindre end 1000 Geografisk fokus: Odense men fungere også som et nationalt center for robotter, automation og intelligente mekaniske systemer. Kilde: og spørgeskema 23

24 De enkelte klyngers præstationer 24

25 Ud fra de 35 interviews og spørgeskemabesvarelserne kan følgende konkluderes om status for de enkelte klyngers præstationer 25

26 Klyngernes output og outcome I alle 6 klynger har der været et stort eller meget stort kompetenceløft hos medlemmerne. I alle 6 klynger er vidensoverførsel mellem medlemmer stor eller meget stor. I AluCluster, Køleklyngen, Mechatronics Cluster Danmark, Offshore Center Danmark og RoboCluster er virksomhedssamarbejdet stort eller meget stort. I Offshore Center Danmark har projekter ført til mange nye komponenter/produkter, i AluCluster, Robocluster og Mechatronics Cluster Danmark til nogen I Offshore Center Danmark har aktiviteterne ført til et stort salg på nye markeder. I AluCluster, Robocluster og Mechatronics Cluster Danmark til nogen 26

27 Klyngernes output og outcome Klyngevurdering AluCluster Køleklyngen Mechatronics Cluster Danmark Offshore Center Danmark Plastcenter Danmark RoboCluster Afsluttede projekter Igangværende projekter Projekter i alt Under opstart Ført til produkt/service Ført til salg

28 Klyngernes output og outcome Klyngerne har resulteret i nye arbejdspladser. Klynge AluCluster Køleklyngen (KVCA) Mechatronics Cluster Danmark Offshore Center Danmark Plastcenter Danmark RoboCluster Antal nye arbejdspladser 200 (inkl. Indirekte effekter) 0 (direkte effekter) 1 (direkte effekter) 4000 (inkl. Indirekte effekter) 0 (direkte effekter) 75 (primært direkte effekter) 28

29 Klyngernes output og outcome Klyngevurdering AluCluster Køleklyngen Mechatronics Cluster Danmark Offshore Center Danmark Plastcenter Danmark RoboCluster Interne relationer Stor aktivitet Stor aktivitet Stor aktivitet Meget stor aktivitet Få aktiviteter Meget stor aktivitet Drivkraftsaktør Høj grad Høj grad Høj grad Høj grad Nogen grad Høj grad Eksterne relationer Få aktiviteter Få aktiviteter Få aktiviteter Stor aktivitet Få aktiviteter Stor aktivitet Finansiering Høj grad Nogen grad Nogen grad Høj grad Høj grad Høj grad Organisering Meget høj grad Meget høj grad Høj grad Meget høj grad Høj grad Meget høj grad Sammenhængskraft Ressource Ressource/ Marked Marked Marked Ressource Marked 29

30 Kriterier for klyngeevalueringen Interne relationer En velfungerende klynge har mange og forskelligartede samarbejdsaktiviteter. Karakteren og omfanget af disse interne aktiviteter er beskrevet for hver af klyngerne. Projektantal er specielt interessant, da det er en indikator for klyngens evne til at gennemføre kommercielle aktiviteter Meget stor aktivitet betyder, at der er en række forskelligartede aktiviteter, som studieture, temadage, uddannelsesforløb og en væsentlig portefølje af projekter i gang og at en del af disse har ført til produktudvikling/salg Drivkraftsaktører En klynge bliver ikke udviklet med mindre der er ildsjæle og andre drivkraftsaktører. Her spiller sekretariaterne og virksomhederne forskellige roller. Hvem er væsentligste aktører i klyngesamarbejdet hvem driver klyngen og hvad laver de? Det er spørgsmålene i evalueringen Meget høj grad, betyder at der er drivkraftaktører, som har den portefølje af roller og funktioner, som kan iværksætte nye relevante aktiviteter og projekter og som kan føre dem hele vejen til kommercialiseringen 30

31 Kriterier for klyngeevalueringen Eksterne relationer Hvor stort er det nuværende omfang af aktiviteter ud af klyngen som et udtryk for klyngens eksterne samarbejde? Meget stor aktivitet er ensbetydende med at klyngen som helhed såvel på sekretariats- og virksomhedsniveau har tætte relationer med andre klynger eller at de eksempelvis som helhed laver store satsninger på nye markeder Finansiering Det økonomiske grundlag for klyngens virke. I hvilken grad er der finansiering til driften, de ønskede aktiviteter, udviklingsprojekter og kommercialisering i klyngen Meget høj grad er ensbetydende med at finansieringen er til stede for alle centrale aktiviteter 31

32 Kriterier for klyngeevalueringen Organisering Hvordan er triple helix organiseret blandt andet via sekretariat. I hvilken grad klyngen har en organisation, der giver den ønskede struktur og formalisering af klyngens aktiviteter. Klare, velbeskrevne opgave- og ansvarsfordelinger og eksplicitte formål, strategier og visioner Meget høj grad betyder at klyngen er meget velorganiseret til at kunne løfte de planlagte opgaver Sammenhængskraft En klynges sammenhængskraft er et udtryk for hvad der binder klyngen sammen. Den fælles lim, som holder klyngen sammen. Sammenhængskraften kan være personer, markedet, ressourcer eller politiske strategier. Der er tale om typer, hvor sammenhængskraften således betegner den væsentligste kraft, men hvor de øvrige vil være mere eller mindre til stede. 32

33 Klyngernes output og outcome På baggrund af de bedømte kriterier har de modne klynger præsteret på forskelligt niveau De kriterier som vægtes højest i denne undersøgelse, fordi det giver størst mulighed for efterfølgende kommercialisering, er interne aktiviteter (mange/store projekter), drivkraft og finansiering Samlet set præsterer Offshore Center Danmark på højeste niveau RoboCluster og AluCluster præsterer på næsthøjeste niveau Køleklyngen, Mechatronics Cluster Danmark og Plastcenter Danmark på 3 niveau Det skal understreges at klyngerne er på forskellige stadier og at graden af præstation i mindre grad kan bruges til rangordning. Forskellene peger deriomod på, at de står med forskellige udfordringer, som eksempelvis vækstforum bør adressere forskelligt 33

34 Virksomhedernes overordnede udbytte af klyngeaktiviteterne - set på tværs af de modne klynger 34

35 Evalueringen giver følgende billede af de kvalitative direkte og indirekte effekter i de modne klynger i regionen 35

36 Ved virksomhedsbesøgene i klyngen ser og hører vi Interne relationer så hvad får virksomhederne ud af det? hvad virksomhederne har af udfordringer, og får dermed inspiration til hvad vi eventuelt kan levere af løsninger. Og vi får synlighed. Det gør også at andre af Videns- og opgaveformidling via bl.a. workshops og konferencer. klyngens virksomheder fremover kan finde på at vælge Udviklingsprojekter Klyngen giver af prototyper. os mulighed for mere samarbejde på os som leverandør. Kilde: Søren Peter Johansen, Neros Tiltrækning regionsniveau. og fastholdelse Nu af hvor arbejdskraft. administrationen i Plastcenteret Automation, RoboCluster. Vi samarbejder om vidensdeling, oprettelse Etablering understøtter af uddannelse. styringen af projekterne, giver det en bedre af en uddannelse og etablering af gode netværk Samarbejde mulighed om indkøb, for at lån afvikle maskiner projekter samt regionalt. teknologier. Kilde: Stig Krogh til andre folk i industrien. Vi kommer til at Adgang til Pedersen, markeder Fiberline og kunder Composites, Plastcenter Danmark. kende en del mennesker. Så hvis vi en dag står Markedsindsigt og adgang til præcis markedsviden. og mangler én med den fornødne viden kan vi Virksomhederne får erfaringer med at arbejde sammen med mange forskellige parter også forretningsmæssigt måske finde personen - vi kender dem. Kilde: Hans Matthiesen, Danfoss, KVCA. Samarbejdet og vidensudvekslingen kan begrænses af konkurrencen 36

37 Drivkraftaktører - så hvordan drives klyngerne? Klyngesekretariat som katalysator Klyngesekretariat Gennem de sidste som 30 koordinator år vil jeg mene, at Klyngesekretariat udviklingen her i som området administrator ikke var sket uden Søren Møller er den, der binder det Klyngesekretariat et vækstmæssigt som lokomotiv projektansøger som Danfoss. hele sammen. Han ordner alt det Bruno Klyngesekretariat Kilde: Hansen Søren fra Sloth RoboCluster Møller, som formidler Mechatronics SupplyNet Cluster gør normalt praktiske, et indkalder til møder og lytter fremragende Danmark. stykke arbejde med at tage sig af de praktiske ind til hvad der er af ønsker og behov Virksomheder som økonomisk bidragsyder ting. Bruno har været Vi syg er i en den meget sidste lille tid, virksomhed og det har hos med kunnet os kun medlemmer. 10 mand, så Tit jeg og har ofte sker Virksomheder som projekstiller eller projektdeltager mærkes på aktivitetsniveauet. rigtig mange Så ting i den at periode se til og har jeg vi har der tydeligt derfor også noget. ikke det Kilde: nødvendige Ole Sanggaard kunne Virksomheden mærke, at det som lokomotiv fokus er nødvendigt og koncentration med en til tovholder. at få søgt Knudsen, på Kilde: den BB rigtige Electronics, måde Mechatronics efter de Jesper Der Korsgaard, sondres Trivision, mellem en organisatorisk sekretariatet, og en økonomisk rigtige RoboCluster. midler. Det har de ekspertisen Cluster til Danmark. hos Plastcenteret. Kilde: drivkraftaktør - virksomhederne Palle Kuntz, Danish Fiber Production, Plastcenter Danmark. 37

38 Eksterne relationer: - så hvordan har klyngerne aktiviteter ud af klyngen Vi vil gerne påvirke myndighederne, og få opbygget en kompetence i EU så vi kan blive en høringspartner. Således vi kan gå fra at være en videnspartner til at blive en slags brancheorganisation. Kilde: Kristian Der samarbejdes i begrænset omfang med andre klynger om projekter og Strand, Lodam, KVCA. programansøgninger Det er meget vigtigt, netop med mekatronikklyngen, at vi Vi virksomheder har samarbejdet før klyngen kom til, men udvikler os fagligt. Inden for mekatronik har vi også talt om at klyngesamarbejdet har medført at der er kommet en række samarbejde med medicoklyngen, Vi kører køleklyngen lidt på tværs og af måske vores aktivitetsområder i koordinerende indsatser og projekter til. Kilde: Henning energiklyngen. Vi prøver klyngen at udvikle i forbindelse os og mener, med at internationalisering, hvor vi Schmidt-Petersen, Servodan, Mechatronics Cluster Danmark. mekatronik også kan være fortæller andre hvor ting, således gode vi vi er på i Danmark den måde indenfor opgaver Der samarbejdes for at internationalisere Begrænset klynge til klynge samarbejde Eksternt samarbejde sker på virksomhedsniveau får flere virksomheder med. Offshore. Kilde: Arne Kilde: Bilberg, Peter MCI, Blach, Offshore Center Mechatronics Cluster Danmark. Danmark. Der deles viden på tværs af klynger 38

39 Finansiering - så hvordan er finansieringen? Vi har længe haft en erkendelse af at tiden går med administration og ansøgninger og i mindre grad med facilitering. Kilde: Hans Pedersen, KVCA. Kontingent, projektmidler og tilskud udgør den væsentligste del af finansieringen Generelt udtrykker sekretariaterne at de føler sig presset til at fokusere for meget på at skaffe nye projekter, for derigennem at skaffe midler til drift negativ skrue I de store projekter hænger der jo typisk nogle EU- Hvis midler vi ved, begynder og dem at vil sætte vi gerne pris på, have hvad del det i. Det koster blandt at være andet medlem derfor, af at klyngen vi prioriterer i forhold at bruge til et forfejlet tid på samarbejdet, Finansieringsbestræbelser tager fokus fra facilitering og kommercialisering udviklingsprojekt, for tror jo på det så synes langsigtede vi, at de udbytte. penge er Kilde: givet Søren godt Peter ud. Johansen, Kilde: Finn Neros Nielsen, Automation, Exhausto, RoboCluster. KVCA. 39

40 Organisering så hvordan er klyngerne organiseret? Klyngerne er formelt organiserede og har velbeskrevne strategier og visioner Sekretariaterne er velorganiseret, så de kan løfte forventede sekretariatsopgaver Jeg er faktisk lidt imponeret af deres evne til at lave ansøgninger, for jeg ved, hvor stort et arbejde det er, når vi selv skal lave fondsansøgninger. Kilde: Stig Krogh Pedersen, Fiberline Composites, Plastcenter Danmark. 40

41 Sammenhængskraften så hvad binder klyngen sammen De modne klynger er præget af ressourcer og markeder, som sammenhængskraft Hos spirende klynger er sammenhængskræfterne primært ressourcer og personer og i mindre grad politisk strategi Sammenlignet med de spirende klynger (se tidligere undersøgelse), så falder personer og politisk strategi mere i baggrunden og markedsorienteringen kommer frem, hos de modne klynger 41

42 Virksomhedernes overordnede udbytte af at deltage i klyngeaktiviteterne - opsamling på direkte og indirekte effekter 42

43 Via klyngeaktiviteter erfarer virksomheden, hvordan de skal arbejde effektivt sammen med andre i værdikæden Vi er i gang med at eksportere vores klyngesamarbejde til Virksomhederne opnår nye kompetencer, der giver globale Qatar. For 2 til 3 år siden startede vi Ocean Team Qatar, som er konkurrencemæssige fordele: De opnår markedsindsigt, planlægnings-, et joint venture selskab med en lokal virksomhed. Kilde: Jens produktions-, leverings- og samarbejdskompetencer på et højere niveau Peter Thomsen, Ocean Team Scandinavia, Offshore Center Danmark. Centralt i konkurrencen med virksomheder i lav-omkostningslande. Forudsætning for at kunne levere til globale verdensklasse kunder 43

44 Der er 79 afsluttede, 51 igangværende og 19 projekter under opstart. Projekterne har drejet sig om: Videns- og opgaveformidling via bl.a. workshops og konferencer, Udviklingsprojekter af prototyper, Tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, Etablering af uddannelse, Samarbejde om indkøb, lån af maskiner samt teknologier, Markedsindsigt og adgang til præcis markedsviden, Virksomhederne får erfaringer med at arbejde sammen med mange forskellige parter også forretningsmæssigt, fælles løsninger på standarder mv. Kun en lille del af projekterne har direkte ført til nye fælles forretninger for virksomhederne. Deltagelsen har dog givet anledning til afledte forretningseffekter for de enkelte virksomheder (se beskæftigelseseffekten). Det er meget svært at sætte tal på, hvor stor effekten for de enkelte virksomheder er ved deltagelse i klyngerne. 44

45 Deltagelse i projekter giver virksomhederne kompetenceløft Men virksomhederne deltager - hvis det kan betale sig! Kommercialisering 45

46 Kommercialisering og forretning - så Flere hvordan af de offentligt arbejde støttede med projekter, kommercialisering? som vi har deltaget i, ikke nået helt frem til målet. Det vil sige, at produktet ikke er Det jeg godt kan lide når vi deltager i et projekt er, at der færdigudviklet, når pengene er sluppet op. Derved bliver projektet Sekretariaterne skal kunne formidle mulige output og kommer noget konkret ud af det. Kilde: Stig Krogh Pedersen, outcome af klyngedeltagelse til virksomhederne ikke kommercialiseret og derved bliver det konkrete udbytte ikke så Fiberline Composites, Plastcenter Danmark. Mindst stort lige som så vigtigt forventet. at Kilde: kan Jesper formidle Korsgaard, de Trivision, kvalitative RoboCluster. direkte og indirekte effekter til virksomheder Processen der fører frem til kommercialisering skal præsenteres Hvis vi skal deltage i noget i klyngen, skal vi have Vejen til kommercialisering, som den enkelte virksomhed et eller andet ud af det i forhold til vores kan opnå som direkte eller indirekte effekt omsætning Kilde: Henrik Jensen, Ro-Clean Desmi, Vejen til fælles kommercialisering via deltagelse i fælles Offshore Center Danmark. produkter, services eksempelvis som systemleverancer, via triple helix 46

47 Anbefalinger til vækstforum 47

48 Vækstforum - krav til sekretariaterne Facilitatorer skal kunne formidle effekt og hjælpe klyngen med at skabe forretninger Fokus på forretninger frem for ansøgninger Klynger må kunne dokumentere deres Facilitator mandskab (facilitatorteams) Finansieringsmodel virksomheds- og tilskudsfinansiering Hvordan samspil med stærke kunder skal foregå - Det offentlige må deltage aktivt, som efterspørger til virksomhedernes og klyngernes ydelser. 48

49 Vækstforum bør stille krav til sekretariaternes klyngeuddannelse og kompetencer Kompetencer: Der er behov for at klæde facilitatorer bedre på til formidling og markedsføring af klyngen overfor potentielle virksomheder og markeder. Facilitatorerne skal være bedre til at beskrive effekterne af klyngedeltagelse. Forbedre målinger af direkte og indirekte effekter både kvantitative og kvalitative Der er behov for at sekretariaterne bliver bedre forretningsfacilitatorer. De skal eksempelvis kunne arbejde med open innovation på tværs af virksomheder, hvilket kræver erfaring og kompetencer på direktionsniveau Kræver ofte facilitatorteams frem for enkeltpersoner, der kan løfte alle typer opgaver 49

50 Vækstforum bør stille krav til klyngernes og sekretariaternes finansieringsmodel Sekretariaterne har oftest opgaven at skaffe finansiering via projektansøgninger. Fokus på at skaffe midler bliver primær opgave for sekretariaterne - der opleves et pres for tiltrækning af midler til driften. Opmærksomhed og ressourcer bindes af ansøgningsarbejde frem for til projektfacilitering og kommercialisering. 50

51 Der er et stort problem med evnen til at kommercialisere i klyngerne Skal dette løses, kræver det: Facilitatorteams med kommercielle og administrative kompetencer. Ofte samspil med markedets kunder. At det offentlige deltager, som aktiv efterspørger til virksomhedernes og klyngernes ydelser. 51

52 Der bør derfor stilles specifikke krav til virksomhedernes og sekretariaternes klyngeuddannelse og -kompetencer Ofte findes klyngeviden og kompetencerne hos virksomheder kun på direktions eller på det operationelle niveau. Begge niveauer skal være med Sekretariaterne mangler kommercialiseringskompetencer. Kompetenceudviklingsforløb for facilitatorerne bør adresseres af RegX på både facilitatorniveau og direktionsniveau. 52

53 Vækstforum bør facilitere udformningen af klare modeller for klyngernes driftsfinansiering: Det er et problem for klyngerne, at der mangler modeller for driftsfinansiering. Problem at få virksomheder til at medfinansiere, hvis virksomhedsbetaling i opstarten er for lav. Mulighed for certificering af virksomheder for at kunne indtræde i klyngerne - brandingeffekt Forslag: Krav til ansøgningerne, at de skal pege på løsning af driftsproblem. 53

54 Tak for i dag Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet, Kolding 54

Klyngens dynamikker og forudsætninger. Institutleder Torben Damgaard Institut for entreprenørskab og relationsledelse

Klyngens dynamikker og forudsætninger. Institutleder Torben Damgaard Institut for entreprenørskab og relationsledelse Klyngens dynamikker og forudsætninger Institutleder Torben Damgaard Institut for entreprenørskab og relationsledelse 1 Klyngeforskning IER, SDU Kolding Netværk og virksomhedssamarbejde i industri og rådgiverbranchen

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring Side 1 af 9 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ -

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

ROBOCLUSTER. Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi. 26 November ROBOCLUSTER

ROBOCLUSTER. Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi. 26 November ROBOCLUSTER ROBOCLUSTER Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi 26 November Fakta om robo*er Der er mere end 3.600 industriroboaer i Danmark På

Læs mere

!"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$

!#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$ !"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)$ !"#$%&'(')*&+(,+"%-+.++ /+*012345+ 6788904:+ ;

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Marts 2010 LEC besøgsrunde LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Dagsorden Styrker og muligheder Introduktion til Lean Energy Cluster (LEC) LEC under udvikling... Vil I være med? LEC Key Account Managers

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER Lancering den 19. november 2014 Jørgen Bardenfleth, styregruppeformand 20-11-2014 1 COPENHAGEN SKAL VÆRE ET GLOBALT CENTRUM FOR UDVIKLING OG TEST AF INNOVATIVE

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

IDAN konference Idrættens største udfordringer - faciliteter, forening og forretning. Spor 1 Planlægning af idrætsfaciliteter

IDAN konference Idrættens største udfordringer - faciliteter, forening og forretning. Spor 1 Planlægning af idrætsfaciliteter Bedre infrastruktur til sport og fritid IDAN konference Idrættens største udfordringer - faciliteter, forening og forretning Spor 1 Planlægning af idrætsfaciliteter Vejen Idrætscenter Onsdag d. 25. maj

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Klyngekonference, Bornholm, 2 nov. 2011 REG X Rikke Blæsbjerg Lund Louise Fenger Lauridsen www.regx.dk LinkedIn: REG X Hvad er REG X National

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk Hvem er vi? 1 Plast Center Danmark Plast Center Danmark, PCD, er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet med det formål at opbygge et videns- og kompetencemiljø indenfor plast- og polymerområdet PCD

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED FJERNVARMEVÆKST 2015 FjernvarmeVækst 2015 er et vækstprogram, der skal sikre en grønnere

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Innovation og udvikling

Innovation og udvikling Temadag Partnerskaber som fælles ramme for Innovation og udvikling Innovation og udvikling Indhold Formål..............................................Side 3 Faglige oplæg........................................side

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014 Danish Subsea Network Præsentation - Kort præsentation af Offshoreenergy.dk - Strategiske indsatsområder - Oil/Gas O&M Center - Danish Subsea Network Danish Subsea

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere