Prosit. jun 07. It-bøger - de skal både læses og betales. Agil forvirring. Nye it-uddannelser på universiteterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prosit. jun 07. It-bøger - de skal både læses og betales. Agil forvirring. Nye it-uddannelser på universiteterne"

Transkript

1 STUD.PROSA.DK Prosit jun 07 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 Unge it-folk er glade for deres fag - men det kniber med studiemiljøet Unge bakker op om fagforeningen Side 3 Nye it-uddannelser på universiteterne Tag din egen pc med It-bøger - de skal både læses og betales Side 4-5 It-bøger de skal både læses og betales Tre gode og en dårlig it-bog Side 6-7 Agil forvirring Få støtte til lokale aktiviteter Side 8 Ny datamatikeruddannelse nu med overbygning Sudoku B Agil forvirring Der hersker ofte forvirring, når emnet er agil softwareudvikling. Hvad gemmer der sig egentligt bag dette buzz-ord? Afsender PROSA Overgade Odense C Står dit navn her? Ellers meld dig ind i PROSA - medlemsskab er gratis under studiet. Nye it-uddannelser på universiteterne

2 Ungdomsundersøgelse 2007 Unge it-folk er glade for deres fag - men det kniber med studiemiljøet Ny stor undersøgelse af unges forhold til arbejdslivet og fagbevægelsen viser, at 91% it-studerende er glade for deres studie. Men hele 39% synes ikke, at studiemiljøet er godt. Af Jesper Kiel, koordinator for PROSA/STUD Er du glad for dit valg af uddannelse? Ja 39 Ja, men studiemiljøet er ikke godt nok 3 Nej, uddannelsen svarer ikke til mine forventninger PROSA 6 Nej, overvejer at skifte/stoppe Stort set alle unge PROSA-medlemmer er glade for at arbejde med it eller deres igangværende ituddannelse. 91% it-studerende er glade for deres valg af uddannelse. Men det springer i øjnene, at 39% ikke mener, at studiemiljøet er godt nok. Det fremgår af en ny undersøgelse, baseret på svar fra 5000 unge inden for FTF s område. FTF er en sammenslutning af fagforbund og dækker f.eks sygeplejersker, pædagoger, ansatte i finanssektoren - og itfolk. Undersøgelsen viser altså, at der er nok noget at tage fat på for it-uddannelserne, som de senere år har døjet med lave optagetal og stort frafald. Ja tak til bedre løn Der er ingen af de unge it- folk i arbejde, der overvejer at skifte til et andet fag. Det er meget lavt sammenlignet med andre grupper - specielt mange af FTF s medlemmmer i den offentlige sektor overvejer at søge helt væk fra deres fag. Men halvdelen af PRO- SAs unge vil gerne vil skifte til andet it-job for at få bedre løn, eller bare for at få et andet job. Så arbejdsgiverne skal måske overveje, om løn og arbejdsforholdene er gode nok til at fastholde de unge. Interessant arbejde er vigtigst Men en god løn er ikke det afgørende. Hvis de unge medlemmer af PROSA frit kunne vælge arbejde, er det, de ville tillægge størst betydning, at arbejdet er interessant og spændende (88%), at de kan føle, at de laver et godt stykke arbejde (60%), at der er et godt socialt samvær på arbejdspladsen (49%), og at det psykiske arbejdsmiljø er godt (47%). Af diagrammet fremgår det, hvilken betydning de unge i itfolk tillægger disse områder set i sammenligning med den gennemsnitlige FTF er. Selvom de fire temaer tydeligvis vægtes forskelligt, er det stadigt de samme fire temaer som begge grupper tillægger størst betydning for det ideelle job Interessant arbejde Et godt stykke arbejde Socialt samvær Psykisk arbejdsmiljø Unge bakker op om fagforeningen Unge er i dag mindre kritiske overfor fagforeninger end for fem år siden. Otte ud af ti mener, at fagforeningen er nødvendig for at varetage deres interesser på arbejdsmarkedet. Af Jesper Kiel, koordinator for PROSA/STUD Undersøgelsen viser, at otte ud af ti mener, at fagforeningen er nødvendig for at varetage de unges interesser på arbejdsmarkedet. Det er en stigning på 15% sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra PROSAs medlemmer er dog fortsat lidt mere kritiske overfor fagforeningernes nødvendighed, men også hos PROSA bakker det store flertal op (69%). Undersøgelsen viser også, at PROSAs medlemmer i højere grad end de andre unge i undersøgelsen selv vil forhandle deres løn. PROSAs medlemmer er lidt mere individualistiske og så alligevel Vægt på traditionelle opgaver Hvad er det gode argument for at være medlem af en fagforening? PROSAs medlemmer svarer, at det vigtigste er, at man får den service, der kommer fra de traditionelle fagforeningopgaver: Sammenhæng til a-kasse Hele 75% lægger vægt på, at man samtidigt kan blive medlem af a-kassen. Det er en del flere end blandt de ørige FTF ere. Det skyldes nok, at PROSA -modsat flere andre fagforeninger - har sin egen a-kasse, og at der er nedsat kontingent for ledige. Skaffer bedre lønog arbejdsvilkår I lighed med den gennemsnitlige FTF er, mener de unge medlemmer af PROSA, at et godt argument for medlemskab af fagforeningen er, at den kæmper for bedre løn- og arbejdsvilkår for deres medlemmer det mener 73%. Hjælper med rådgivning og krisehjælp Det argument som vinder tredjestørst tilslutning blandt PROSA s unge medlemmer, er, at fagforeningen tilbyder rådgivning og krisehjælp. Det mener 69%, hvilket placerer PROSA s unge lidt over gennemsnittet for alle unge FTF ere. Kæmper for medlemmernes interesser på politisk plan 43% af PROSA s unge medlemmer mener, at et vigtigt argument for medlemskab er, at fagforeningen kæmper for deres interesser på politisk plan. Få PROSIT i din mailbox! Vil du hellere læse PROSIT på webben, så kan du tilmelde dig PROSITs elektronisk nyhedsbrev på PROSAmin: https://portal.prosa.dk Har du ikke en profil så opret en ny profil og aktivér dig med dit medlemsnummer, som du kan læse på adressefeltet på PROSIT og PROSAbladet. Du modtager også en aktiveringkode med brev, den kan du også bruge til at aktivere dig med og åbner samtidigt også til den digitale a-kasse, når/ hvis du er medlem af PROSAs a-kasse. Du vil også kunne fravælge at få PROSIT med posten, hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet. PROSIT it-studerendes fagblad jun 07 Udgiver: PROSA/STUD, Overgade 54, 5000 Odense C Telefon.: Ansvarshavende: Bjarke Walling Redaktionssekretær: Jesper Kiel Layout: Palle Skramsø, PROSA Forsidefoto: Oplag: Tryk: Skive Folkeblad Deadline: 25. juni 07

3 Nye it-uddannelser på universiteterne Der har været meget skriveri i pressen om manglen på højtuddannede it-folk i branchen. Universiteterne har taget bolden op, og har nu fået godkendt en række nye it-uddannelser til start i sommeren Af Michael Tøttrup, faglig konsulent De nye it-uddannelser på universiteterne er bacheloruddannelser, der giver både en faglig dybde og bredde, som vi ikke tidligere har haft på dette niveau. Fælles for dem er, at de adskiller sig fra f.eks. bachelor i datalogi ved at være væsentligt mere erhvervsrettet, samtidigt med, at der er lagt op til en stor faglig tyngde. Bacheloruddannelserne giver samtidig direkte adgang til at læse videre på kandidatoverbygninger som f.eks. cand. it., datalogi m.v. Tietgenskolen: Tag din egen pc med Datamatikere i Odense opfordres kraftigt til at have en bærbar med ved studiestart. Tietgenskolen overvejer at gøre en personlig pc til et krav for at kunne starte studiet. Af Jeanette Grøn Nielsen, journalist Terminalrummet er næsten nedlagt på Tietgenskolen. Der er kun stationære computere tilbage. Og står det til uddannelsesleder Jørgen Vesterdal, så ryger de også. Det er nemmere og mere pladsbesparende, at de studerende har deres egen bærbare, som de sidder med i klasserne, forklarer han. - Det er ikke et decideret krav, at man skal have en bærbar pc for at læse datamatiker. Men jeg siger altid til de studerende, at det absolut er en god idé, siger Jørgen Vesterdal og tilføjer, at 90% af alle studerende har deres egen bærbare med ved studiestart. Og at de sidste har anskaffet sig en i løbet af det første halve år. IT-Universitetet, bachelor i softwareudvikling Uddannelsen kommer hele vejen omkring softwareudviklingsprocessen fra analyse over design, til udvikling, test og idriftsættelse. De emner der indgår i uddannelsen vil derfor spænde over de hårde it-discipliner, (programmering, operativsystemer, netværk, database, modellering mv.), til de mere bløde it-discipliner. (forundersøgelse, kravspecifikation, brugervenligt design, grænseflader, æstetik, etik mv.). Derudover er organisationsteori, forretningsprocesser, samarbejde og kommunikation væsentlige elementer. Der er meget brede muligheder for jobprofiler, da uddannelsen kommer omkring hele softwareudviklingsprocessen. Den færdiguddannede vil således kunne vælge at arbejde med udvikling af meget avanceret software, hvor tekniske problemstillinger er i højsædet. Alternativt kan det være en jobprofil hvor kundebehov, forretning, samarbejde og mennesker er i centrum. Aarhus Universitet, bachelor i it Det fælles fundament indeholder både traditionelle datalogiske emner, fysisk design, interaktionsdesign, og ikke mindst forretningsmæssige vinkler på dette. Uddannelsen giver en solid viden om den tekniske side af it kombineret med design og forretningsforståelse. Alle der kommer ind på uddannelsen, får mulighed for lønnede praktikophold undervejs i studiet i it-virksomheder i både ind- og udland. Man kan vælge en af tre linjer efter første år: Design af produkter (Product), implementering (Software), og markedsføring (Business). I specialiseringen inden for produkt, vil der være emner som modellering, visualisering, menneske-maskingrænseflader, æstetik mv. I specialiseringen inden for forretning, vil der være emner som markedsanalyse, virksomhedsorganisation, forretningsmodeller, patentering mv. I specialiseringen inden for software, vil der være emner der fokusere på mere tekniske aspekter af datalogi. Som færdiguddannet bachelor i it har den studerende en bred faglig og international profil. Den studerende kan f.eks. komme til at arbejde som produktudvikler, projektleder eller design proces manager. Aalborg Universitet, bachelor i Informationsteknologi Bacheloruddannelsen i Informationsteknologi giver både en række teknologiske og kommunikative og forretningsmæssige kompetencer. De teknologiske kompetencer består af en række af de klassiske datalogiske fag inden for programmering og systemudvikling. De kommunikative kompetencer handler om brugerforståelse, interaktionsdesign, æstetik, digitale mediers formsprog m.v. De forretningsmæssige kompetencer er inden for emner som forretningsudvikling, markedsmekanismer, jura, økonomi, innovation m.v. Bacheloruddannelsen er rettet mod ansættelse i it-branchen, men stort set alle moderne virksomheder er opmærksomme på samspillet mellem forretning, kommunikation og teknologi. Den studerende kan komme til at arbejde med softwareudvikling, spilindustri, forretningssystemer, software til mobiltelefoner og udvikling af administrative systemer hos små og større virksomheder. Aarhus Universitet, bachelor i Digital design De første to år af bacheloruddannelsen studerer man på Digital design, herefter vælges et et-årigt suppleringsfag. Aarhus Universitet tilbyder mere end 30 valgmuligheder, men den studerende kan også vælge selv at tilrettelægge sit individuelle suppleringsforløb. Der kan for eksempel vælges et suppleringsfag i Musikvidenskab, Kunsthistorie, Informationsvidenskab, Dramaturgi eller Organisationsantropologi. Digital Design er en kreativ it-uddannelse, som sigter mod beskæftigelsesmuligheder inden for det kulturelle felt. Tilvalgene giver jobprofilen retning. Viften af mulige jobs efter en kandidatuddannelse bliver på denne måde meget stor. Jobmulighederne vil med andre ord afhænge meget af, hvad den studerende vælger som suppleringsfag og evt. kandidatuddannelse. En uddannelse i Digital Design giver dig kompetencer i: udvikling, implementering og anvendelse af it til kunst og underholdning brugerdrevet interaktionsdesign projektstyring bred kulturhistorisk og analytisk fundament og indsigt i digital kunst og kultur Øvrige nye it-uddannelser Ud over de ovennævnte uddannelser starter der også en række forskellige kandidat-overbygninger med it-relateret indhold på universiteterne. Dette er typisk uddannelser der kombinerer it med en anden faglighed, f.eks. cand. mag. i It og kognition på Københavns Universitet. Studerende: Giv os tilskud til obligatorisk laptop! De studerende på Tietgenskolen er skeptiske overfor at gøre en bærbar pc til optagelseskrav. Bliver kravet om egen laptop indført, mener Datamatikerforening på Tietgenskolen (DFO), at skolen må sørge for en tilskudsordning eller en pakkeløsning, udtaler Christian Fischer fra DFO. DFO mener slet ikke, at egen laptop bør være et optagelseskrav, og man mener, at skolen bør stille arbejdsstationer til rådighed. Vi finder det ikke rigtigt, at der skal indføres yderligere brugerbetaling på studiet, end der allerede er. Bøgerne i sig selv er en stor udgift for studerende udelukkende på SU, slutter Christian. Flyttetid for datamatikere Flyttekasser, nye lokaler og nye rutiner. Denne sommer er der flytteplaner for ikke mindre end tre datamatikerstudier Vejle Handelsskolen i Vejle udvides. Imens det sker, rykker datamatikerne til Boulevarden 19 D efter sommerferien. Adressen huser nu handelsskolens kursuscenter. Efter et år eller halvandet flytter datamatikerne ind på den nye handelsskole. Det er planen indtil videre. Ballerup Først rykkede de studerende fra Niels Brock til Ballerup. Nu går turen tilbage til København. Til august får datamatikerne fra BEC til huse på Landskronagade på Østerbro. Og datamatikerne får godt selskab i de nye lokaler, da de studerende fra BEC Design også flytter ind. Nykøbing Falster Der optages ikke flere datamatikere på CEUS i Nykøbing Falster. Studiet er ved at lukke. Der er endnu ikke en løsning for, hvad der skal ske med de studerende. Studerende får lov til at gennemføre 3. semester, tiden vil vise, hvad der sker med 4. og 5. semester.

4 It-bøger de skal både læses og betales Din studietid er fuld af læsestof. Bøger, kompendier, kopier. Men hvilke bøger er gode? Og hvad koster et it-studie i bogindkøb? PROSIT har sat fokus på lærebøger. Af Jeanette Grøn Nielsen, journalist Tre gode og en dårlig it-bog Nogle bøger er inspirerende og svære at lægge fra sig. Andre er bare svære at forstå og man spørger sig selv, hvordan det er lykkes at få dem udgivet. PROSIT anmelder fire it-bøger. Af Thomas Larsen Wessel, datalogistuderende og Alice Raunsbæk, datamatiker nes skyld, og ikke for forståelsens skyld. Hvis man forsøger at lave abstraktioner og modeller for ting, som i forvejen er forholdsvis lette at forstå, og man dvæler ved disse over flere kapitler - mens man gennemgår dræbende kedelige eksempler om filmstjerner der er tilknyttet film, som er tilknyttet studier - så ender man med en bog næsten ligeså kedelig som denne. Hvis man så ydermere laver lidt sjuskede formuleringer og tomme sætninger, så kan man tilsyneladende få en aftale i hus med Prentice Hall. Formålsløse abstraktioner Database Systems The Complete Book af Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman og Jennifer Widom. Brugt de sidste år på Datalogisk Institut, Århus Universitet til kurset Databaser. Denne bog elsker abstraktioner. Den elsker dem så meget, at man kan læse et godt stykke af bogen uden overhovedet at forstå, hvad det er, man lærer. I det virkelige liv er brugen af databaser ikke svært at forstå. Ideen med at samle data i tabeller med fastdefinerede kolonner er ikke langt fra regneark, som selv min mor kan hitte ud af. De videregående principper: Problemer med redundans, functional dependencies, osv. er heller ikke komplekse. Alligevel tager bogen en meget langsommelig, opbyggende tilgang, hvor man lærer processen fra idé til implementering. Når man læser om ER diagrammer, er man virkeligt i tvivl om, hvad der er at forstå. På en gang virker det utroligt banalt, samtidigt står der side på side, som man ikke kan få mening ud af. Man får indtrykket af, at mange af disse abstraktioner er abstraktioner for abstraktioner- Grundig indføring med et strejf af Niels Hausgaard Structured Computer Organization af Andrew S. Tanenbaum. Brugt til undervisning i kurset Maskinarkitektur på Datalogisk Institut, Århus Universitet de sidste mange år. Hvis du vil have en grundig, spændende, trin-for-trin indføring i computerens basale principper, så skal du ikke lede længere. Foto: Polfoto

5 Startende med transistorer bygger bogen ovenpå, lag på lag, indtil man når et Javalignende højniveausprog. Undervejs forklares evolutionen blandt forskellige teknologier og paradigmer. Indimellem bliver fortidige fremskridt beskrevet så spændende, at man ville ønske, at man selv kunne have oplevet det på førstehånd og måske endda deltaget i udviklingen og debatten. Den røde tråd er lagt ud således, at hver side giver den nødvendige forståelse og lysten til at læse den næste. Af og til, i strømmen af spændende læring, kommer små sarkastiske guldkorn i en tone som Niels Hausgaard kunne have leveret dem. Man fornemmer, hvordan Tanenbaum selv har glædet sig ved at skrive det. Desværre er Tanenbaums bog ikke fantastisk over hele linien. Bogen er nu i sin 5. udgave, og flere fejl, især i illustrationer, er gået igen siden 1. udgave. Der følger software med til at simulere de fiktive arkitekturer og sprog, som bogen beskæftiger sig med (typisk simplificerede udgaver af virkelighedens arkitekturer). Dette software minder mere om en sjusket aflevering end et stykke undervisningsmateriale pga. dens interface der ikke er intuitivt, samt mindre bugs. En anden lille - men graverende - detalje er, at bogens officielle hjemmeside ikke ligger på den adresse, som bogen angiver. Hjemmesiden indeholder heller ikke nævneværdig information - på trods af, at bogen har høstet enorm anerkendelse og er udgivet i et kæmpe stort oplag. Humoristiske design patterns Head first design patterns af Eric Freeman, Elisabeth Freeman, Kathy Sierra og Bert Bates. Bogen introducerer læseren for en bunke af design patterns på en let forståelig og brugbar måde. Den er let og komme igennem og meget informativ. Eksemplerne er håndgribelige og koden er forklaret. Samtidig er der opgaver blandet ind i bogen, hvilket sikrer, at det meste hænger fast. Imellem historier, diagrammer og kryds og tværs er er der humor og masser af dumme spørgsmål. Men ingen spørgsmål er for dumme til at få et svar! Derfor er der ofte en side eller to dedikeret til dem. Også de interne diskussioner mellem forskellige design patterns er både morsomme og lærerige. På trods af det rodede udseende og de mange billeder, skal du ikke lade dig snyde det ER en lærebog. Det er bare en af de bedre af slagsen! Skulle du vælge også at kaste dig over introduktionen, vil du finde ud af, at det hele er med fuldt overlæg. Og det virker! Hvor mange andre bøger kender du, der får dig til at grine, når du læser lektier? Undervurderet XP-bog Planning Extreme Programming af Kent Beck og Martin Fowler. Dette er en stærkt undervurderet bog! Den ikke blot forklarer, hvad extreme programming (XP) er, men giver også eksempler på, hvordan du kan gribe de forskellige dele an. Denne bog er et informativt og til tider morsomt must, hvis du skal lave et XPprojekt. Andre bøger i serien findes på dansk, men denne perle af et opslagsværk er udelukkende på engelsk. Men med sit lave sidetal er det dumt ikke at ofre en eftermiddag på den, inden du starter dit projekt. Du bliver taget i hånden fra starten og stille og roligt guidet igennem, hvordan et XP-projekt kan se ud. Skulle du være i tvivl om, hvorfor fremgangsmåderne virker, så får du også det forklaret. Jeg regner ikke med, at du nogensinde har fået at vide, at en estimering gerne må være et gæt ud i den blå luft? Denne bog fortæller noget andet for hvis det er et nyt projekt og nye programmører, så er der jo ikke andet end den blå luft at gætte på, men der er ok I lærer af det. Bogen beskriver også de optimale omgivelser for et XP-projekt. Ligesom når der skal bygges et hus skal byggepladsen nemlig etableres, før selve huset kan bygges. Udviklingsprojekter er på inden måde anderledes er du i tvivl? Læs selv! Bogen er let at læse, informativ og efterfølgende brugbar som opslagsværk. Hvad koster dit studie dig? Bøger, kompendier, kopier det løber hurtigt op, når pensum ikke bare skal læses, men også købes. PROSIT spurgte en række uddannelsessteder, hvad de studerende betaler for bøger og kopier. Erhvervsakademi Roskilde, datamatiker: Cirka 1000 kr. pr. semester. 5. semester er bogfri, hvor man bruger sine gamle bøger eller låner. I alt ca kr. om året. Erhvervsakademi Vest, Esbjerg, datamatiker: kr. pr. semester. I alt ca kr. om året. Københavns Universitet, datalogi: kr. pr. kursus - der er 8 kurser på et år. Dvs. cirka kr. om året. Århus Universitet, datalogi: Det svinger meget, men cirka 2600 kr. om året IT-U, København: Mellem kr. per semester. I alt kr. om året. Alternativ til dyre bøger: Kompendier Kompendier kan spare dig for mange bogkøb. Men der er stramme begrænsninger på, hvad og hvor meget der må trykkes i sådan et. Et kompendium er en systematisk sammenstilling af kopierede materialer fortæller Copydan. Man kan ikke samle alt, hvad man har lyst til i en kompendium, der er adskillige regler. F.eks.: Kopierne altid være forsynet med kildeangivelse Universiteter og højere læreanstalter må højst kopiere 10% af et værk - men ikke over 25 sider, hvis værket er under ét år gammelt. Er værket fra ét til fem år gammelt, må man højst kopiere 15% dog ikke over 40 sider. Er værket ældre end fem år, er tallene 20% hhv. 75 sider. Erhvervsskoler, seminarier og andre undervisningsinstitutioner må max. kopiere 20% af et værk dog ikke over 20 sider pr. værk pr. klasse på et år. Adgang til gratis viden med Creative Commons Med den nye Creative Commons-licens er det muligt for forfattere at udgive en bog, som man samtidig giver brugeren visse rettigheder til. Licenserne giver ophavsmænd mulighed for i forskellige grader at forbeholde - eller fraskrive sig - de rettigheder, ophavsretten giver. Det kan f.eks. være, at man giver læseren ret til at kopiere den, sprede den videre og gøre den tilgængelig på andre medier. Forfatteren bestemmer selv omfanget af rettigheder til læseren - ligesom han kan bestemme, om det må ske i kommercielt øjemed eller ej. Altså ikke all rights reserved, men some rights reserved. Dr. jur. og lektor Thomas Riis fra Juridisk Institut på CBS beskriver Creative Commons-licenserne som en måde, studerende kan få adgang til gratis viden på: Men det forudsætter selvfølgelig, at forfatteren har besluttet at bruge en af licenserne. Jeg vil gætte på, at Creative Commons licenserne bruges hyppigere til akademiske afhandlinger, typisk ph.d.-afhandlinger. Licenserne er jo ret nye i Danmark, og vi skal være tålmodige, det vil nok tage flere år før forfatterne vænner sig til, at der findes alternative, fornuftige publiceringsstrategier.

6 Agil forvirring Der hersker ofte forvirring, når emnet er agil softwareudvikling. Hvad gemmer der sig egentligt bag dette buzz-ord? Er det mere end bare en samling metoder med extreme Programming (XP) som flagskib? Denne artikel er en smutvej fra forvirring til forståelse. Softwareingeniør på 10.semester, Thomas Boje-Nielsen, Taregh Jasemian, Rasmus S.K. Mortensen Studerendes kendskab til agil softwareudvikling I en undersøgelse af datalogi- og ingeniørstuderendes kendskab til agil softwareudvikling, som vi foretog på Aalborg Universitet, har det bl.a. vist sig, at 68% har hørt om agil softwareudvikling (se figur 1). Mere interessant er det dog, at 88% af de studerende kender til den agile udviklingsmetode XP. Det betyder, at der faktisk er 20% af de studerende, som ikke har hørt om agil softwareudvikling, men godt nok kender den agile udviklingsmetode. At XP er så populær, er måske ikke overraskende. I blot 12 enkle praktikker beskriver den, hvordan der indsamles krav, designes, konstrueres og testes i et softwareprojekt. Dette gør den utrolig tilgængelig og interessant. Men populariteten har dog også den sideeffekt, at mange er hurtige til at forbinde praktikker i XP med agil softwareudvikling og sætter lighedstegn mellem de to. Agil softwareudvikling er dog meget mere end bare praktikker og metoder. Datalogi- og ingeniørstuderende 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Studerendes kendskab til Agil Softwareudvikling og Agile metoder 34 Har hørt om agil Kender extreme softwareudvikling Programming 44 Figur 1 - Diagram over datalogi- og ingeniørstuderendes kendskab til Agil Softwareudvikling og metoder. I alt deltog 50 respondenter. 21 Agile principper De agile principper ses i figur 4. Der er i alt 12 principper, og de understøtter de 4 agile værdier i Manifestet. For eksempel understøtter princip nr. 3 den agile værdi nr. 2, idet princippet bl.a. udtrykker, at software, og altså ikke dokumentation, skal afleveres tidligt og hyppigt. Det vil sige, at følges princip nr. 3, så støttes den agile værdi nr. 2. Men principperne er dog stadig for abstrakte til at kunne omsættes direkte til praktisk brug. Det er her metoder og praktikker kommer ind i billedet. Agile metoder Agile metoder kan betragtes som en konkretisering af de agile værdier og principper. Dvs. at værdier og principper operationaliseres til praktisk brug, idet de gøres specifikke. Metoder fortæller altså brugeren, hvilke skridt der skal tages for at gennemføre et eller flere principper. Agile metoder kan ofte dekomponeres til en række praktikker, der mere uniformt beskriver de enkelte skridt. 7 Kender Scrum Kender RUP Kender Crystal 3 Agile praktikker Agile praktikker er en detaljeret beskrivelse af, hvordan et eller flere principper realiseres. For eksempel i XP gennemføres princip nr. 3 gennem praktikken Weekly Cycle. Kort sagt siger praktikken, at en iteration (identificering af krav, design, konstruktion, test og kunde-feedback) strækker sig over en uge. Ved at følge praktikken er man altså i stand til at aflevere små funktionelle dele af software til kunden tidligt og kontinuerligt (hver uge). Derved gennemføres princip nr. 3, og værdien i manifestets 2. sætning overholdes. Hvad kan man så bruge det til? Hvis metoder og praktikker konkret beskriver, hvordan vi skal udvikle software, hvad skal vi så med de agile principper og værdier? Ja, netop fordi metoder og praktikker er konkrete, vil det ofte være nødvendigt at tilpasse dem til det miljø og den situation, de skal virke i. Som eksempel vil praktikken Weekly Cycle ikke være så fornuftig at følge stringent, hvis udviklerne i forsøget på at nå deadlines på en uge bliver overanstrengte og dermed svækker kvaliteten af softwaren. I det tilfælde vil princip nr. 8 og 9 blive brudt. Her vil det måske være fornuftigt at øge størrelsen på en iteration fra en uge til 14 eller 30 dage. Praktikken vil stadig realisere princip 3, men udviklerne kan nu bedre følge med, hvorved princip 8 og 9 også overholdes. For at forstå agil softwareudvikling, er man derfor nødt til at forstå principperne, hvordan de understøtter de 4 agile værdier samt sammenhængen imellem dem. Hermed kan man tilpasse praktikker og metoder til den pågældende situation og stadig udføre agil softwareudvikling. Abstrakt Agile Væ rdier Agile Principper Agil softwareudvikling Udtrykket agil softwareudvikling blev dannet i 2001, da 17 software- og metodeudviklere mødtes på et skisportssted i Snowbird, Utah. Til mødet deltog metodeforfattere af bl.a. XP, Scrum og Crystal, som alle i dag går under betegnelsen agile metoder. Førhen var metoderne kendt under betegnelsen letvægtsmetoder og blev udviklet som et led i et opgør med de traditionelle plan-drevne metoders konstante fokus på dokumentation og ufleksible processer. Til mødet i Snowbird blev ideerne bag disse metoder forenet under et fælles set af værdier, som er udtrykt i det Agile Manifest. Udover manifestet fremsatte man også 12 agile principper, som uddyber værdierne. Agil softwareudvikling består altså ikke kun af udviklingsmetoder og praktikker, men også af værdier og principper. Dette er illustreret i figur 2. Figuren viser, at agil softwareudvikling som koncept kan opdeles i 4 dele: værdier, principper, metoder og praktikker. Værdier er de vigtigste men også mest abstrakte og dermed placeret øverst i pyramiden. Jo længere man bevæger sig ned, jo mere konkret bliver det. Agile værdier Manifestet er vist i figur 3 og udtrykker de 4 værdier, som forfatterne blev enige om, var vigtige for dem og dermed kerneværdier i agil softwareudvikling. Værdierne er dog så abstrakte, at de er åbne for fortolkning. For eksempel kan værdi nr. 2 ( Working software over comprehensive documentation ) fortolkes sådan, at fungerende software er vigtigere for kunden end omfattende dokumentation. Udviklere vil måske bruge værdien som undskyldning for spaghetti-kodning og undlade at dokumentere. Alene er Manifestet altså ikke specielt medgørligt, og det uddyber heller ikke, hvordan værdierne overholdes. Derimod er de agile principper nærmere en afklaring og en realisering. Konkret Agile M etoder Agile Praktikker Figur 2 - M odel over Agile Softwareudvikling Manifesto for Agile Software Development We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. Figur 3 Det Agile Manifest (www.agilemanifesto.org)

7 7 Principles behind the Agile Manifesto We follow these principles: 1) Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. 2) Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer s competitive advantage. 3) Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale. 4) Business people and developers must work together daily throughout the project. 5) Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done. 6) The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-toface conversation. 7) Working software is the primary measure of progress. 8) Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. 9) Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. 10) Simplicity-the art of maximizing the amount of work not done-is essential. 11) The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. 12) At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly Figur 4 De 12 Agile Principper (www.agilemanifesto.org) Få støtte til lokale aktiviteter Gang i aktiviteterne PROSA/STUD vil fremover stille en pulje penge til rådighed for det lokale arbejde på itstudiestederne. Målet er at give et bedre grundlag for de lokale aktiviteter. En 20 er årligt pr. medlem Ordningen vil fungere sådan, at der gives tilskud til lokale aktiviteter på 20 kr. årligt pr. medlem af PROSA på studiestedet. Puljen deles med en 10 pr. halvår og ordningen kører fra 1. august. Vi blander os ikke i hvad pengene går til det bestemmer I selv. Betingelser Det lokale studenterråd, fagråd, De studerendes Råd eller lignende skal udpege en PROSArepræsentant, der sikrer kontakten til PROSA/STUD eller der skal vælges en PROSArepræsentant blandt PROSA/STUDs medlemmerne på studiestedet. Muligheder Hvis man skaffer flere medlemmer lokalt vil man kunne øge støtten til det lokale arbejde. Derved håber både at kunne styrke de lokale aktiviteter og PROSA/STUD. Udover den fast støtte vil man altid kunne søge yderligere støtte til f.eks. foredrag mv. Læs nærmere oplysninger på stud.prosa.dk BLIV PROSA-REPRÆSENTANT PÅ DIT STUDIE Og vær med til at sikre at: - Alle på dit studiested får besked om PROSA/STUDs aktiviteter - Plakater om arrangementer kommer op på dit studiested - Der er kontakt til jeres lokale aktiviteter - Vi får et praj, hvis der sker noget, som fortjener at komme i de it-studerendes eget blad, PROSIT Du får til gengæld: - en smart computertaske til din bærbare pc. Studietiden er fyldt med muligheder. Bare du har den rette bank. Studiekonto i PROSA-Bank - både til lærlinge og studerende: Gratis VISA/Dankort, VISA Electron eller MasterCard. Mulighed for årsrejseforsikring - kun 395 kr. årligt. Kassekredit på op til kr. uden gebyrer. Kun 6,25% p.a. ÅOP 6,40%. Høj indlånsrente 4,75% p.a. op til kr. Over kr. 2,00% p.a. Gælder op til 3 år efter endt studie. Læs mere på eller kontakt os på telefon eller Rentesatserne er gældende pr Kreditten gives på baggrund af en almindelig kreditvurdering og under forudsætning af, at din SU eller løn går ind på kontoen. bedst til private PROSA-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), København K, telefon , CVR

8 Ny datamatikeruddannelse nu med overbygning Udvalgte studiesteder er nu i gang med nye studieordninger, der skal gøre datamatikerne mere forretningsorienterede og multimediedesignerne mere tekniske. Fremtiden byder også på en overbygningsuddannelse men det går trægt. Binær sudoku 0 Vind 2 biografbilletter Der var kun én der havde svaret denne gang! Det rejser spørgsmålet om de hexadecimale sudokuer er for svære eller måske bare for tidskrævende? Vi overvejer derfor at laver nogle mindre tidskrævende Sudokuer fremover og prøver denne gang med en binær sudoku. Man skal som vanligt skrive tallene i den diagonale gule stribe og sende svaret til Alle medlemmer af PROSA/STUD kan deltage og der bliver trukket lod om to biografbilletter til en vinder! Af Michael Tøttrup, faglig konsulent En arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet har lavet en række anbefalinger til, hvordan fremtidens datamatiker- og multimediedesigneruddannelser skal se ud og de har lavet et forslag til etablering af en professionsbachelor i it. Arbejdsgruppen afleverede sine anbefalinger til Undervisningsministeriet i november Kort fortalt er de centrale anbefalinger: at datamatikeruddannelsen forlænges til 2,5 år med henblik på at integrere et nyt obligatorisk krav om praktik i erhvervsakademiuddannelserne at multimediedesigneruddannelsens it-faglige profil skærpes ved at styrke uddannelsens teknisk-faglige indhold. at der er tydelige adgangsveje til den eksisterende diplomingeniøruddannelse i IKT. at der udvikles en ny overbygningsuddannelse på professionsbachelorniveau med forskellige profilforløb. at en ny professionsbacheloruddannelse tilrettelægges i afgrænsede moduler med henblik på dels at kunne kombinere moduler på tværs af profilforløb, dels at kunne udbyde moduler fleksibelt som enkeltfag under åben uddannelse. Praktik i ny studieordning På udvalgte uddannelsessteder arbejdes der lige nu med udkast til nye studieordninger for datamatiker- og multimediedesigneruddannelserne. De nye studieordninger skal tage højde for, at der skal indgå tre måneders praktik i uddannelsen. For datamatikeruddannelsens vedkommende skal det forretningsmæssige aspekt i højere grad indgå og multimediedesigneruddannelsen skal være mere teknisk betonet. Dette arbejde sker dels i dialog med underviserne og dels i dialog med branchen. Sker ikke noget med overbygningen Der skal udformes en overbygningsuddannelse, men her er der endnu ikke sket så meget. Der er afsat midler til, at nogle erhvervsakademier kan få udviklingsmidler til at udforme den vedtagne overbygning. På grund af problemerne om etablering af professionshøjskolerne, se nedenfor, er disse midler p.t. sat i bero, hvilket betyder, at der for øjeblikket ikke sker så meget i forhold til udviklingen af en professionsbachelor i it. Uenighed om professionshøjskoler Det er meningen, at alle professionsbacheloruddannelser, herunder overbygningsuddannelsen i it, skal samles på syv-otte professionshøjskoler i landet. Processen om etableringen af disse højskoler går lidt trægt. En af de store årsager er spørgsmålet om, hvorledes erhvervsakademierne kan indgå i professionshøjskolerne. Folketingets uddannelsesudvalg har bl.a. afholdt en høring om emnet, hvor både de forskellige uddannelsesinstitutioner, og organisationer, samt arbejdsmarkedets parter har været inviteret til at komme med deres oplæg. Høringen gav ikke på nogen måde klarhed over på hvilken måde, og under hvilke vilkår, erhvervsakademierne og uddannelser rettet imod det tekniske og merkantile område skal indgå i professionshøjskolerne. Til høringen var det meget tydeligt, at uddannelsesinstitutioner og organisationer rettet mod det offentlige arbejdsmarked ikke havde samme synspunkt som uddannelsesinstituioner og organisationer rettet mod det private arbejdsmarked. Lovforslaget er førstebehandlet i folketinget d. 30. marts 2007 og det forventes, at det vedtages inden sommerferien. Vinderen af sudokuen i PROSIT april er: Zahra M. Al-Asfoor som studerer datalogi på Datalogisk institut i København. Få det hele at vide først... - Tilmeld dig PROSAs SMS-service Med PROSAs SMS-service får du gratis leveret nyheder, konkurrencer, dimittend-info, tilbud og arrangementer direkte til din mobiltelefon. På den måde kan du alt efter interesse være opdateret på, hvad der sker i PROSA. Du kan tilmelde på

Prosit. feb 08. Nye it-uddannelser er kommet godt fra start. Tag med til CeBIT Side 2 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D STUD.PROSA.

Prosit. feb 08. Nye it-uddannelser er kommet godt fra start. Tag med til CeBIT Side 2 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D STUD.PROSA. STUD.PROSA.DK Prosit feb 08 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 PROSAbladets web-panel Støtte til aktiviteter CeBIT 2008 PROSIT i din mailboks PROSArepræsentant Side 3 Multimediedesignere

Læs mere

Prosit. nov 08 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. Indflydelse på studiet. Lav dit eget styresystem side. Tema:

Prosit. nov 08 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. Indflydelse på studiet. Lav dit eget styresystem side. Tema: STUD.PROSA.DK Prosit nov 08 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 Om ophavsret og frihed IFPI og Venstre sender 3 strikes and out i graven Væld af idéer og nye aktive Den

Læs mere

PROSIT APR 05. Jobmarked here I come! Medlemsfordele D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. I dette nummer

PROSIT APR 05. Jobmarked here I come! Medlemsfordele D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. I dette nummer WWW.PROSA.DK/STUD PROSIT APR 05 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 Kurser og foredrag Bliv PROSA-repræsentant på dit studie Det får du i PROSA som studerende Side 3 Mono-foredrag

Læs mere

AUG 06 DE IT - STUDERENDES FAG BLAD. Sådan laver PROSA gratis WiFi. Side 6 WWW.PROSA.DK/STUD PROSIT. I dette nummer

AUG 06 DE IT - STUDERENDES FAG BLAD. Sådan laver PROSA gratis WiFi. Side 6 WWW.PROSA.DK/STUD PROSIT. I dette nummer WWW.PROSA.DK/STUD PROSIT AUG 06 DE IT - STUDERENDES FAG BLAD I dette nummer Side 2 Leder Vi er bevægelsen (Data-) Logisk frafald i frit fald? Side 3 Katastrofale optagetal på it-uddannelserne IT-Universitet

Læs mere

NOV 06. OpenOffice DE IT - STUDERENDES FAG BLAD

NOV 06. OpenOffice DE IT - STUDERENDES FAG BLAD STUD.PROSA.DK PROSIT NOV 06 DE IT - STUDERENDES FAG BLAD I dette nummer Side 2 En oplevelse af 3D. CeBIT 2007. Cáfe Østs juleafslutning. Udannelsesforum udskudt Side 3 Træf og generalforsamling 2006 Hvad

Læs mere

Prosit. Hvem bestemmer på nettet? Her er de 10 bedste Firefoxudvidelser. - det er gratis: stud.prosa.dk D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D

Prosit. Hvem bestemmer på nettet? Her er de 10 bedste Firefoxudvidelser. - det er gratis: stud.prosa.dk D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D STUD.PROSA.DK Prosit sep 08 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 Leder Få støtte til lokale aktiviteter Spiludvikling hele sommeren Valg af delegerede Side 3 Det går op og

Læs mere

Prosa. Tema: Uddannelse. Filmdiva opfandt trådløs kodeteknologi. Side 20. Side 10-19. De it-professionelles fagblad 10 oktober 2012

Prosa. Tema: Uddannelse. Filmdiva opfandt trådløs kodeteknologi. Side 20. Side 10-19. De it-professionelles fagblad 10 oktober 2012 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 10 oktober 2012 Filmdiva opfandt trådløs kodeteknologi Side 20 Tema: Uddannelse Side 10-19 DevOps: Ny agil metode s. 24 Danmarks største koldkrigs-hemmelighed

Læs mere

PROSIT NOV 04. I dette nummer. Tre nyuddannede fortæller, hvordan de fi k deres første job. Anders var kun 21, da hans livs første ansættelsessamtale

PROSIT NOV 04. I dette nummer. Tre nyuddannede fortæller, hvordan de fi k deres første job. Anders var kun 21, da hans livs første ansættelsessamtale WWW.PROSA.DK/STUD PROSIT NOV 04 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 Shit happens Kurser og foredrag Få gratis foredrag ud på dit studiested Side 3 Studiesteder under lup

Læs mere

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

Prosit. feb 09 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. it-job? Lav dit eget styresystem del 2 side 6. Finanskrise: Koster finanskrisen

Prosit. feb 09 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. it-job? Lav dit eget styresystem del 2 side 6. Finanskrise: Koster finanskrisen STUD.PROSA.DK Prosit feb 09 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 Tag med til CeBIT Foredrag i Aalborg U35 Finanskrise: Koster finanskrisen Side 3 Nedskæringer på DIKU Side

Læs mere

PROSIT OKT 09 DE IT - STUDERENDES FAGBLAD. Robotdage i Odense Side 4-5. Mangler du også en praktikplads? Lær fordelene ved Google Webmaster Tools

PROSIT OKT 09 DE IT - STUDERENDES FAGBLAD. Robotdage i Odense Side 4-5. Mangler du også en praktikplads? Lær fordelene ved Google Webmaster Tools STUD.PROSA.DK PROSIT OKT 09 DE IT - STUDERENDES FAGBLAD I dette nummer Side 2 It-studerende bag nyt spilnetværk i PROSA UNITY: Katrinebjerg vil skabe verdens bedste it-studieby Robotdage i Odense Side

Læs mere

PIGE MED POWER SAMLER TRÅDENE. Jeg arbejder meget med ledelse og kommu nikation, og jeg elsker at overføre det til it. SIDE 6 7

PIGE MED POWER SAMLER TRÅDENE. Jeg arbejder meget med ledelse og kommu nikation, og jeg elsker at overføre det til it. SIDE 6 7 Et indstik om it-uddannelser på universitetet. Uddannelser med fremtid i. It er fremtiden Der er meget stor rift om os, og det er en uddannelse, jeg kan bruge i hele verden, siger Rikke Bendlin, som ikke

Læs mere

Knas med udviklingsprojekterne? Iterativ udvikling kan være løsningen!

Knas med udviklingsprojekterne? Iterativ udvikling kan være løsningen! Knas med udviklingsprojekterne? terativ udvikling kan være løsningen! f Cap Gemini: Direktør Carsten Sennov, carsten.sennov@capgemini.dk Chefkonsulent Lennart Klamer, lennart.klamer@capgemini.dk Chefkonsulent

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Sociale medier og biblioteker

Sociale medier og biblioteker Et bud på bibliotekernes brug af de sociale medier og netværkskultur i dag og i fremtiden. Abstrakt I opgaven bliver de sociale medier diskuteret sammen med netværks, videns og informationssamfundet, set

Læs mere

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI Prosa B l a d e t De It-professionelles fagblad 4 April 2007 FAGLIGT Guide til overenskomster TEKNOLOGI side 10 Stallman: Velkommen til den frie verden side 28 Nye åbningstider: Side 3 Løn: 8,1% mere på

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Prosit. jan 11 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. Når det frie internet truer. og trues. WikiLeaks: Tema: It møder humanisme STUD.PROSA.

Prosit. jan 11 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. Når det frie internet truer. og trues. WikiLeaks: Tema: It møder humanisme STUD.PROSA. STUD.PROSA.DK Prosit jan 11 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 Delegeretforsamling er spændende og overvældende SU-reform: Udspil i modstrid Gratis a-kasse også for it-lærlinge

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Prosa. Livet på servicedesken side 11-15. DF2010 side 16-19 og midt i bladet. Fremtidens web handler om data. Interview med Tim Berners-Lee side 8

Prosa. Livet på servicedesken side 11-15. DF2010 side 16-19 og midt i bladet. Fremtidens web handler om data. Interview med Tim Berners-Lee side 8 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 11 November 2010 Fremtidens web handler om data Interview med Tim Berners-Lee side 8 Livet på servicedesken side 11-15 DF2010 side 16-19 og midt i bladet

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Scrum i spilvirksomheder

Scrum i spilvirksomheder Scrum i spilvirksomheder Søren Buus Andersen, 10. semester Multimedier, Aalborg Universitet 2008, vejledt af Thessa Jensen Titelblad Dette speciale er udarbejdet af Søren Buus Andersen Studie: 10. semester

Læs mere

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 11 November 2008 Tema: Fejlslagne it-projekter PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Synspunkt Hvorfor går it-projekter mon

Læs mere

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 cbs OBSERVER cbsobserver.dk Nyt navn. Ny webavis. Det seneste nummer af Kræmmerhuset før sommerferien var det sidste nummer

Læs mere

magasinet Målet er fem 12-taller side 6 SAMDATA HK hjælper dig gennem en konkurs Åbent brev fra en erfaren datamatiker

magasinet Målet er fem 12-taller side 6 SAMDATA HK hjælper dig gennem en konkurs Åbent brev fra en erfaren datamatiker SAMDATA magasinet Magasinet for it-fagets fagforening 012009 Målet er fem 12-taller side 6 HK hjælper dig gennem en konkurs Åbent brev fra en erfaren datamatiker Facebooks logo designet af dansker Finanskrisen

Læs mere

IT-projektledelse. Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller

IT-projektledelse. Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller IT-projektledelse Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller Lene Pries-Heje IT-projektledelse F2006 Indlæringsmål (I) Kunne forklare sammenhængen mellem estimat, ressourcer og projektplan

Læs mere