HF ALDERSRO - GENERALFORSAMLING 26. marts 2014 i Østerbrohuset, Århusgade 103

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF ALDERSRO - GENERALFORSAMLING 26. marts 2014 i Østerbrohuset, Århusgade 103"

Transkript

1 HF ALDERSRO - GENERALFORSAMLING 26. marts 2014 i Østerbrohuset, Århusgade 103 Der var 66 stemmeberettigede, heraf 6 fuldmagter. DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamling 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning 4. Årsregnskab Budget Forslag til behandling 6.1 Forslag fra bestyrelsen om opskrivning på venteliste 6.2 Forslag fra bestyrelsen om hækhøjde 6.3 Forslag fra bestyrelsen om betaling ved manglende deltagelse i fællesarbejde 6.4 Forslag fra bestyrelsen om opsparing til kloakering og udskiftning af vandrør 6.5 Forslag fra Allan Arp-Hansen (have 66) om arbejde søndage mellem 10 og Forslag fra Anette Kjeldsen (have 92) om forsøgsordning med byttehylde i afdeling Valg af bestyrelse mv. På valg er: a. Kasserer for 2 år Jan Simonsen modtager genvalg b. Bestyrelsesmedlem, afd. 1 for 2 år Vakant c. Suppleant, afd. 2 for 2 år Susan Vanglund modtager genvalg d. Bestyrelsesmedlem, afd. 3 for 2 år Allan Norup modtager genvalg e. Vurderingsudvalg for 2 år Vakant f. Vurderingsudvalg for 1 år Vakant (ingen blev valgt i 2013) g. Vurderingsudvalg for 1 år Vakant (ingen blev valgt i 2013) Bestyrelsen mv. består desuden af: Formand Carina Galli valgt i 2013 for 2 år Suppleant, afd. 1, Allan Arp-Hansen valgt i 2013 for 2 år Bestyrelsesmedlem, afd. 2, Inge Andersen valgt i 2013 for 2 år Suppleant, afd. 3, Helga Henriksen valgt i 2013 for 2 år Revisor Marianne Kragerup valgt i 2013 for 2 år Revisorsuppleant Christine Nederlund valgt i 2013 for 2 år Husbestyrer Annette Sundstrøm og Betzy Sørensen valgt i 2013 for 2 år 8. Eventuelt. REFERAT 1. Åbning af generalforsamling Foreningens formand Carina Galli bød velkommen. 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Bodil Åvad Jacobsen have 160 blev valgt som ordstyrer. Bodil konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Helga Henriksen have 196 blev valgt som referent. Birgitte have 192, Marianne L. have 96, Kaj have 70, Jeanette have 138, Max have 198, Andy have 182 og Inge have 134 blev valgt som stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var udsendt med dagsordenen. Carina bød velkommen til vores nye medlemmer i have 38, have 76 og have 142 og supplerede den skriftlige beretning med følgende: 1

2 Kolonihaveforbundet har indgået aftale med Københavns Kommune om, at kommunens kolonihaver ikke skal betale markedsleje. I stedet fastfryses jordlejen for 2013 på 5,09 kr/m2, og lejen vil fremover kun blive indeksreguleret med + 2% om året første gang i Aftalen skal dog først godkendes af Borgerrepræsentationen i efteråret 2014, i forbindelse med vedtagelse af budgettet for Såfremt aftalen godkendes, suspenderes de varslede stigninger, som fremgår af skemaet i den skriftlige beretning i afsnittet Økonomi. Koloniforbundet har meddelt, at samarbejdet med advokat Eivind Kramme ophører og at juridisk rådgivning fremover vil bliver varetaget af forbundet. HF Aldersro har tegnet retshjælpsforsikring, så vi på den måde er dækket ind, såfremt det bliver nødvendigt Formanden for Kreds Syd/Hovedstaden Niels Thornbo er blevet afsat i starten af marts på grund af manglende tillid til et fortsat samarbejde. Årsagen er, at han - som formand i sin haveforening - har siddet store økonomiske problemer overhørig gennem flere år...er valgt som ny formand for Kredsen. I løbet af april 2014 skal der besættes en bestyrelsespost i Kredsen. Carina meddelte, at hun stiller op som kandidat for Lersøsammenslutningen. Bestyrelsen vil gerne oprette et mailadresse-kartotek over medlemmer i Aldersro. Derfor opfordres alle til at sende en mail til der behøver ikke at stå noget i mailen. På den måde kan vi nemt få samlet adresserne. Carina afsluttede med at glæde sig over, at vi har været forskånet for hærværk i den forgangne vinter. Elna have 146 undrede sig over at generalforsamlingen blev holdt tidligere på året, end vi plejer. Bestyrelsen henviste til Aldersros vedtægter 13, hvorefter reglen blot er, at generalforsamlingen skal afholdes inden 1. maj. Den eksakte dato aftales fra år til år. Vedrørende renovation mente flere, at det er et problem, at der ikke er renovation i hele sæsonen 1. april 31. oktober. Bestyrelsen oplyste, at renovation i oktober blev sparet i 2013, da udgiften ville være meget stor (60 kr. pr. have), set i forhold til de ganske få medlemmer, der bor i haverne efter 1. oktober. På spørgsmålet om evt. tømning af færre containere i oktober til reduceret pris oplyste Jan (kasserer), at vi ifølge kontrakten betaler månedsvis for tømning af alle containere, og at der ikke kan gøres undtagelser. Der var i dagsordenen ikke lagt op til, at generalforsamlingen kunne stemme om at udvide renovations-perioden. Derfor blev der istedet foretaget en vejledende afstemning, hvor medlemmer tilkendegav, at de ønskede renovation frem til 31. oktober Bestyrelsen blev opfordret til at sætte opslag op om, hvilke beslutninger der tidligere er truffet med hensyn til renovation. Herefter blev beretningen vedtaget. 4. Årsregnskab 2012 Årsregnskabet var sendt ud med dagsordenen. Kasserer Jan Simonsen knyttede følgende kommentarer til det udsendte: Aldersro har fået 8000 kr retur, som var indbetalt til kommunen i 1999, som eventuel egenbetaling af højbede. Vandafgiften skal fra og med Hofor s overtagelse betales forud. Det vil sige, at vi i 2013 betalte dobbelt, så udgiften falder tilsvarende i Udgifter til vedligeholdelse var lidt større, grundet at vi fik grus på gange i afd 1 og 2. Aktivfesten for 2012 blev først afholdt i januar 2013 derfor større udgifter på denne post. Endvidere er der kommet udgifter til gebyrer bank/giro på grund af overgangen til opkrævning via PBS. Peter have 116 spurgte til renovationsudgifter i relation til krav om affaldssortering. Marianne Kragerup have 190 oplyste, at dette ikke kan opgøres, da affaldssortering er indregnet som en del af renovationsaftalen og at udgiften dertil ikke er specificeret fra kommunens side. Regnskabet blev herefter godkendt 5. Budget

3 Budgettet var udsendt med dagsordenen. Jan knyttede følgende kommentarer til det udsendte: Jordlejen og forsikringer er steget en anelse. Endvidere er gebyrer til bank/giro steget fra 300 kr til 3000 kr.,grundet overgang til opkrævning via PBS. Endvidere indeholdt budgetforslaget en stigning på 250 kr./år/have til betaling af fællesudgifter, på grund af stigende omkostninger. Flere beklagede, at gassalget bortfalder. Jan oplyste, at årsagen er de skærpede krav til opbevaring af gassen, samt at der kun bliver solgt flasker gas om året. Jan opfordrede til nabohjælp i de tilfælde, hvor medlemmer har svært ved selv at hente gas. Frank have 194 tilbød at lave fællesindkøb af gas med sin trailer 1-2 gange pr. sæson. Vil man være med til det, kan det betyde, at man må være indstillet på at købe mere end én flaske gas ad gangen. Bestyrelsen blev opfordret til at sætte opslag op om regler for opbevaring af gas. Budgettet blev vedtaget. 6. Forslag Alle 6 forslag var udsendt med dagsordenen. 6.1 Forslag fra bestyrelsen om opskrivning på venteliste Ordstyrer læste forslaget op, som følger: 1. Det foreslås, at alle interesserede opskrives på ventelisten, når der er opskrivning. Bestyrelsen fastsætter selv proceduren for opskrivningen, herunder hvornår der skal åbnes for opskrivning, gebyr for opskrivning, årligt gebyr for at stå for ventelisten samt betalingsmåde for gebyrer. 2. Hvis forslag 1 vedtages, foreslås, at gebyrer for opskrivning og genopskrivning placeres på en særskilt bankkonto til opsparing til kloakering og udskiftning af vandrør. Der var synspunkter både for og imod forslaget. En del var imod, at alle interesserede får mulighed for at blive skrevet op, når ventelisten er åben, begrundet med, at de opskrevnes udsigt til at få en have, derved reduceres væsentligt. Flere stillede spørgsmål ved, om det er lovligt at opkræve gebyrer. Der kom flere eksempler på, at der i dag er praksis for at opkræve gebyr for opskrivning/genopskrivning på ventelister, både i haveforeninger og boligforeninger. Carina nævnte, at HF 4. Maj praktiserer dette. Bestyrelsen havde ikke hørt fra nogen side, at det skulle være ulovligt, ligesom Kolonihaveforbundets jurist E. Kramme har oplyst, at dette er helt lovligt. En del mente, at de foreslåede gebyrstørrelser på 250 kr. ved opskrivning og 200 kr. ved genopskrivning var for høje blandt andet med henvisning til hvad det koster at være skrevet op i en boligforening. Genopskrivningsgebyrer på henholdsvis 50 kr., 100 kr. og 150 kr. blev alternativt foreslået, ligesom flere mente, at genopskrivning bør være gratis, som hidtil. Desuden var der delte meninger om, hvorvidt genopskrivning skal foregå ved personligt fremmøde eller ved, at man indbetaler genopskrivningsgebyr over PBS. Bestyrelsen oplyste, at PBS foretrækkes, da det er arbejdsbesparende for bestyrelsen,- specielt hvis der kommer mange på ventelisten. Flere havde ikke sympati for at opkræve gebyrer med henblik på opsparing til kloakering og nye vandrør. Max have 198 foreslog bestyrelsen at vente med at åbne ventelisten til 2015 og i mellemtiden vurderer alternative muligheder,- f.eks. en fælles venteliste i Lersøsammenslutningen, så interesserede kun skal betale for opskrivning/ genopskrivning eet sted. Hertil svarede bestyrelsen, at der pt. ikke er stemning for at have fælles venteliste i Lersøsammenslutningen. 3

4 En del mente, at forslaget var rigtig godt, idet der gives lige mulighed for alle for at blive skrevet op, samt at det er den enkeltes afgørelse, om man vil gå ind på vilkårene for opskrivning/genopskrivning. Carina anbefalede, at stemme ja til forslaget og dermed følge de regler der anvendes i de øvrige haveforeninger i Lersøsammenslutningen Carina:tjek regler. Aldersro har pt. kun 15 på ventelisten, så dette er begrundelsen for, at foreslå opskrivning i Allan Norup foreslog, at gennemføre afstemning med de gebyrer, som fremgik af forslaget samt, at der efterfølgende blev lavet vejledende tilkendegivelse angående gebyrstørrelsen. 42 stemte for forslaget 20 stemte imod forslaget 4 stemte ikke Herefter ønskede bestyrelsen en vejledende tilkendegivelse af, om generalforsamlingen fandt de vedtagne beløbsstørrelser passende. Den vejledende afstemning ved håndsoprækning viste, at generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at nedsætte genopskrivningsgebyret til 100 kr/år. Der var spørgsmål til, hvordan bestyrelsen vil administrere alle de, som kommer til at stå på ventelisten. Svaret blev ikke ført til referat. 6.2 Forslag fra bestyrelsen om hækhøjde Dirigenten oplæste forslaget som følger: Det foreslås, at bestemmelsen om hækhøjder i foreningens ordensregler ændres fra Hækhøjden mod foreningens gange må ikke overstige 1,20 m til Hækhøjden mod foreningens gange må ikke overstige 1,40 m. Bemærkninger. På spørgsmål fra Marianne have 96 oplyste bestyrelsen, at det er Aldersro s egne ordensregler som fastsætter hækhøjder i Aldersro. Det er undersøgt og bekræftet, at hverken kommunen eller Kolonihaveforbundet blander sig i Aldersros ordensregler. Dorthe have 212 foreslog at lade det være op til det enkelte medlem at bestemme hækhøjder. Helga orienterede om kolonihavelovens intentioner om, at det skal være rekreativt for alle at færdes på gangene. Dette sikres med en hækhøjde på 1,40 m, hvor det stadig vil være muligt at nyde synet af haverne. 61 stemte for forslaget Ingen stemte imod forslaget 2 stemte ikke 6.3 Forslag fra bestyrelsen om betaling ved manglende deltagelse i fællesarbejde Ordstyrer læste forslaget op som følger: Det foreslås, at: Der pålægges havelejen en afgift på kr. 500, hvis ikke der deltager mindst en person fra en have i et fællesarbejde eller hvis ikke mindst en person fra haven påtager sig et andet anvist arbejde fra foreningen i stedet for deltagelse i fællesarbejdet. Medlemmer, der ikke kan deltage i et fællesarbejde, er forpligtet til at henvende sig til et bestyrelsesmedlem i egen afdeling inden fællesarbejdet afholdes og få anvist et andet arbejde, som skal udføres inden et aftalt tidspunkt. 4

5 Hvis der ikke deltager mindst en person fra en have i et fællesarbejde eller det anviste arbejde ikke er udført indenfor aftalt tid, pålægges afgiften havelejen. Der var synspunker både for og imod forslaget. Synspunkterne for forslaget omhandlede, at det efterhånden er praksis i mange foreninger, at man kan betale sig fra at deltage, hvis man er forhindret i at komme, og på den måde stadig have god samvittighed over for de øvrige medlemmer. På den måde kan forslaget også være godt for dem som ikke møder op. Bestyrelsen henviste til den udsendte begrundelse for forslaget, herunder at afgift for manglende deltagelse i fællesarbejde allerede er indført i de øvrige haveforeninger i Lersøsammenslutningen. Synspunkterne imod forslaget var, at de fleste deltager, og at det er de færreste, som er årsag til forslaget. Der var også frygt for, at flere vælger at betale frem for at deltage i fællesskabet. Derfor fandt man, at Max: det er ærgerligt, at der er behov for et sådant forslag. Forlangte at det blev skrevet til referat, at.carina/bodil, hvad? 50 stemte for forslaget 12 stemte imod forslaget 2 stemte ikke 6.4 Forslag fra bestyrelsen om opsparing til kloakering og udskiftning af vandrør Ordstyrer læste forslaget op som følger: Det foreslås, at Der oprettes en opsparing til hjælp til kloakering og/eller udskiftning af vandrør, hvortil hver havelod indbetaler kr. 375 pr. halvår. Indbetalingerne opkræves sammen med havelejen og opkræves første gang til betaling 1. oktober Indbetalinger placeres på en særskilt konto til det anførte formål og renter af indestående på kontoen indgår i opsparingen. På spørgsmål fra Max have 198 oplyste Carina, at vi endnu ikke har hørt noget konkret fra kommunen angående kloakering. Henviste til den skriftlige begrundelse for forslaget, herunder at de penge som det enkelte medlem indbetaler til opsparingen, vil blive udbetalt ved evt. fraflytning. Jan (kasserer) oplyste, at beløbet på 375 kr. er foreslået, idet det sammenlagt med stigning i fællesudgifterne vil blive en samlet stigning på 500 kr/halvår. Flere tilkendegav, at det er en god ide at spare op. Jena have 158, (med tilslutning fra Dorit have 184) foreslog at stemme imod forslaget, med henvisning til, at kommunen har åbnet op for at ville stille lån til rådighed til kloakering, samt at der med forslaget kun er tale om småbeløb, i forhold til de reelle udgifter til kloakering. Bestyrelsen henviste til forslaget om, at opsparingen f.eks. kan gå til dækning af udgifter til nye vandrør i forbindelse med kloakeringen. Desuden kan generalforsamlingen til enhver tid beslutte, at anvende opsparingen til noget helt andet. 42 stemte for forslaget 22 stemte imod forslaget 1 stemte ikke 6.5 Forslag fra Allan Arp-Hansen (have 66) om arbejde søndage mellem 10 og 12 Ordstyrer læste forslag op som følger: 5

6 Det foreslås, at bestemmelsen om arbejde på søndage i foreningens ordensregler ændres så: Det tillades, at arbejde med el-værktøj etc. søndage fra klokken 10 til 12 i sæsonen. Allan begrundede forslaget med, at mange undskylder, at de ikke har tid til at passe haven på hverdage og lørdage. Frank have 194 mindede om, at mange el- og batteridrevne maskiner og -værktøj i dag støjer mindre end håndværktøj. Som på de foregående generalforsamlinger om samme forslag,var der synspunkter både for og imod. Ordstyreren satte derfor forslaget til afstemning. Afstemningen blev gennemført ved håndsoprækning: 23 stemte for forslaget 35 stemte imod forslaget 3 stemte ikke Forslaget blev således forkastet. 6.6 Forslag fra Anette Kjeldsen (have 92) om forsøgsordning med byttehylde i afdeling 1. Ordstyrer læste forslaget op som følger: Det foreslås, at der etableres en forsøgsordning i sæsonen 2014, hvor der i afdeling 1 ophænges en byttehylde (hvor trillebørene står). Anette begrundede forslaget ud fra devisen genbrug er guld. Kaj have 70 tilsluttede sig og foreslog, at byttehylden skulle sættes under tag. Afstemning om forslaget blev gennemført ved håndsoprækning: 49 stemte for forslaget 1 stemte imod forslaget 6 stemte ikke Inden pkt. 7 overrakte Carina en gave fra Aldersro til Kaj Pilegaard, for mange års arbejde i bestyrelsen. Kaj havde valgt at trække sig fra bestyrelsen ved denne generalforsamling. Carina gratulerede endvidere Bodil og Gitte have 160 med deres ærespræmie i 2013 og overrakte gaven fra Kolonihaveforbundet. 7. Valg a) Kasserer for 2 år. Jan Simonsen blev genvalgt uden modkandidater. b) Bestyrelsesmedlem for afdeling 1 for 2 år. Allan Arp Hansen anbefalede Joe Svensson have 50. Joe blev valgt uden modkandidater. c) Suppleant, afdeling 2 for 2 år. Susan Vanglund have 114 blev genvalgt uden modkandidater. d) Bestyrelsesmedlem, afd. 3 for 2 år. Allan Norup have 186 blev genvalgt uden modkandidater. e) Vurderingsudvalg for 2 år. Erling Christensen, som blev valgt ind i vurderingsudvalget i 2012, har andre planer for sommeren, med indvilgede i at vende tilbage i vurderingsudvalget til efteråret f) Vurderingsudvalg for 1 år. Peter Madsen have 116 blev valgt uden modkandidater. g) Vurderingsudvalg for 1 år. Max Katzenelson have 198 blev valgt uden modkandidater. 6

7 Christine Nederlund have 206 var interesseret i at være trainee (aspirant) i vurderingsudvalget, og spurgte om muligheden herfor. Det må hun gerne. Bestyrelsen består herefter af følgende: Carina Galli Formand valgt i 2013 for 2 år Jan Simonsen Kasserer valgt i 2014 for 2 år Joe Svensson Bestyrelsesmedlem i afdeling 1 valgt i 2014 for 2 år Allan Arp-Hansen Suppleant i afdeling 1 valgt i 2013 for 2 år Inge Andersen Bestyrelsesmedlem i afdeling 2 valgt i 2013 for 2 år Susan Vanglund Suppleant i afdeling 2 valgt i 2014 for 2 år Allan Norup Bestyrelsesmedlem i afdeling 3 valgt i 2014 for 2 år Helga Henriksen Suppleant i afdeling 3 valgt i 2013 for 2 år Vurderingsudvalget består af følgende: Erling Christensen valgt i 2013 for 2 år Peter Madsen valgt i 2014 for 2 år Max Katzenelson valgt i 2014 for 2 år Christine Nederlund aspirant Eventuelt Bestyrelsen foreslog en udflugt i Aldersro den 22. juni 2014, såfremt der var stemning for dette. Turen vil gå til Frederikssund med S-tog og madpakker og der vil blive 1½-2 timer sejlads på Roskilde Fjord, inden turen igen går hjemad. Håndsoprækning viste, at der er stor interesse for udflugten. Tovholder M/K til de årlige arrangementer. Åbningen 11. maj, Sct. Hans Aften, Aldersros fødselsdag 10. august og afslutningen 17. september. Inge erindrede om udpegning af én tovholder for hver afdeling til at varetage for de enkelte afdelinger. Følgende meldte sig: Tine have xx og Nina have 104 for afdeling 1, Birte Bjørn have 154 for afdeling 2 og Vibeke have 194 for afdeling 3. Alarmsystem ved indbrud. Nikolaj have 76 anbefalede en GPS pris ca. 500 kr. Spurgte om flere måtte være interesserede. Tilbød at arrangere en info-aften og vil sætte opslag i skabene om det. Facebook-gruppe for aldersro. Nikolaj have 76 tilbød at oprette en facebookside for Aldersro, hvis der er interesse for det. Carian oplyste, at hun allerede har oprettet én. Carina og Nikolaj tales ved om information om/udbredelse af denne. Kirsten Camillo. oplyste, at der afholdes loppemarked i Lersøparken den 14. juni Allan Norup takkede for den gode tone på generalforsamlingen med henvisning til hans kritik over dårlig tone på generalforsamlingen i Allans opfattelse var, at tonen i Aldersro generelt er blevet meget rarere i det forløbne år. Dirigenten takkede for god ro og orden mødet varede ca. 2½ time. Der står i vedtægterne, at sekretæren også skal skrive under, men det plejer vi ikke Carina Galli formand Bodil Åvad Jacobsen dirigent 7

GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 København Ø

GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 København Ø GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 København Ø Der var 64 stemmeberettigede, heraf 3 fuldmagter. DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamling 2. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og 3 stemmetæller. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referent: Sekretær: Teena Winckler have 99. Bestyrelsen ved mødet start bestod af: Formand Christine Mosekjær, have 42, Næstformand

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedr. Kolonihaveforbundet

Vedr. Kolonihaveforbundet 1 PFH Dokument af 22.11.2013 vedr. Kreds 1 & Tårnby kommune Til Fra Tårnby Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 22.11.2013 Vedr. Kolonihaveforbundet Jeg har via internettet læst et referat fra repræsentantskabsmødet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver.

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver. Referat fra generalforsamling i Solvangen 23. marts 2013 Sted: Åby Bibliotek Antal deltagere: x (tjek deltagerlisten) 1. Valg af dirigent Den valgte dirigent blev: Jeppe Rørsgaard. 2. Formandens beretning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 1. Valg af dirigent, referent, og stemmeudvalg Arne Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING søndag den 10. august 2014 kl. 9.00 i fælleshuset Lersøstien 16

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING søndag den 10. august 2014 kl. 9.00 i fælleshuset Lersøstien 16 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING søndag den 10. august 2014 kl. 9.00 i fælleshuset Lersøstien 16 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 3. Beretning/orientering

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere