HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Fra skiftende samarbejder til partnerskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Fra skiftende samarbejder til partnerskaber"

Transkript

1 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DET MODERNE BYGGERI Oktober 2007 Byg med lavt energiforbrug EU har besluttet at 20 % det samlede energiforbrug i 2020 skal komme fra vedvarende energi - læs mere på side 4 Manglende arbejdskraft forsinker byggeprojekter Det går godt for byggeriet rigtig godt, faktisk. Vi har for længst passeret den grænse, hvor danske håndværkere, og til en vis grad også ingeniører og arkitekter, kan følge med efterspørgslen. Læs mere på side 9 Fra skiftende samarbejder til partnerskaber Der stilles nye og langt mere omfattende krav til byggeriets partnere i disse år, og nogle af disse krav opfyldes bedst med faste og strategiske samarbejdspartnere ud fra en bevidsthed om at når kvalitet, effektivitet og innovation skal forbedres, kræves et langt tættere samarbejde end traditionelt. Læs mere på side 10 Industrialisering gavner konkurrenceevnen I byggeriet opfindes den samme løsning om og om igen i et utal af variationer fordi man er alt for dårlige til at indsamle og genanvende viden og erfaringer. En situation, der kan undgås med industrialiseret byggeri, hvor massetilpasset byggeri, takket være massiv anvendelse af IT-systemer, er mulig. Læs mere på side 12 ANNONCE FOTO: ADAM MØRK ANNONCE LIFTE BYGGEPLADSETABLERING BYGGEMASKINER ANLÆGSMASKINER MATERIEL UDLEJNING Cramo udlejer maskiner og flytbare lokaler fra 16 afdelinger fordelt i hele landet. Der er investeret massivt i nyt materiale, så vi lever op til selv de mest kræsne kunders krav. Det gælder også indenfor service, kvalitet og miljø med ISO 9001 og ISO Vi har lokal fleksibilitet og befinder os lige om hjørnet og har samtidig international styrke. Tlf VEDLAGT SOM UAFHÆNGIGT INDSTIK I BØRSEN OKTOBER 2007

2 2 DET MODERNE BYGGERI ANNONCEINDSTIK Byggeriet på vej mod energieffektive løsninger Byggeriet rummer et enestående potentiale for energibesparelser. Men det kræver holdningsændringer og handling fra både bygningsog boligejerne, byggebranchen og politikerne at høste gevinsterne af et energieffektivt byggeri. Godt og vel 45 milliarder kroner bruger danskerne hvert år til opvarmning, el og ventilation af boliger og bygninger. Dermed udgør energiforbruget i bygninger næsten halvdelen af den samlede danske energiregning. Derfor kan boligejerne og byggebranchen spille en central rolle, når regeringens målsætning om en betydelig reduktion af energiforbruget skal realiseres. For nybyggeriets vedkommende er tendensen lovende. Med opstramningen af bygningsreglementet i 2006 og de planlagte revisioner i 2010 og 2015 vil fremtidens nybyggeri svare til lavenergihuse i klasse 1. Men ikke kun i nybyggede lav- eller nul-energihuse kan der spares på energien. For selv under de seneste års byggeboom udgør nybyggeriet kun godt 1% af den samlede bygningsbestand. Det største potentiale ligger således i de eksisterende 680 mio. etagekvadratmeter byggeri, hvoraf halvdelen er opført, før der blev stillet krav til bygningers energieffektivitet. Men det vil kræve holdningsændring og handling fra flere sider at realisere det enorme potentiale for energibesparelser i bygningsmassen: Boligejerne skal have øjnene op for, at en energi-renovering af boligen f.eks. i form af ekstra isolering eller nye vinduer - kan give væsentlige besparelser på energiregningen. Desværre er der ikke samme prestige i 100 mm. isolering, som der er i nye køkkener og velvære-rum. En markedsundersøgelse har vist, at der alene i 2007 er planlagt nye badeværelser og nye køkkener i de danske hjem, mens kun boligejere har planer om at få efterisoleret boligen. Byggebranchen skal udvikle og tilbyde pakke-løsninger, der gør det nemt og overskueligt for forbrugerne at få energi-renoveret deres boliger. Ideelt set skal forbrugerne kun henvende sig ét sted for få vurderet boligen, beregnet potentialet for besparelser og gennemført selve renoveringen. Med kravet om en gradvis overgang fra fossile brændstoffer til vedvarende energi vil det desuden blive relevant at kombinere energi-renoveringer med vedvarende energikilder, f.eks. solceller, på de enkelte ejendomme. Boligejerne skal med andre ord sørge for efterspørgslen, og byggebranchen skal sørge for udbuddet men det er op til politikerne at gøre energirenovering attraktivt. I dag kan det således ikke umiddelbart betale sig for bygnings- og boligejerne at investere i energirenovering. Lejelovgivningen forhindrer f.eks. udlejere i at få forrentet en investering i energi-forbedringer af ejendommen, som alene kommer lejerne til gode. Og for almindelige boligejere vil en energirenovering i dag medføre en øget ejendomsskat, fordi en energi-effektivisering både kan øge boligens værdi og brutto-areal. Det er sådanne barrierer, politikerne skal sørge for at rive ned. Dermed bliver det økonomisk rentabelt og attraktivt at få energirenoveret landets boliger. Jens Klarskov, adm. direktør, Dansk Byggeri I denne 2. udgave af avisen Det Moderne Byggeri fokuserer vi på byggeriets muligheder og fremtid. Formålet med denne avis er således at give et indblik i byggeriets mange udviklingsmuligheder, specielt indenfor energirigtig byggeri. Avisen er udarbejdet i samarbejde med interesse organisationer, offentlige myndigheder samt andre af byggeriets interessenter. Mediaplanet takker alle de deltagende for godt samarbejde. Venlig hilsen Troels Mortensen Projektleder, Mediaplanet Indhold: Byg med lavt energiforbrug side 4 Ringe interesse for CO2-neutrale 0-energihuse side 5 Varmepumper i kraftig vækst side 5 Spar penge med varmegenvinding side 6 Svanen er god mod miljøet side 6 ECO-City: fremtidens økologiske bymiljø - i dag side 7 Finansiering - en verden af muligheder side 8 Banker går sammen og internationaliseres side 8 Manglende arbejdskraft forsinker byggeprojekter side 9 Huset bestiller selv vedligeholdelse side 9 Fra skiftende samarbejder til partnerskab side 10 Ekspertpanelet svarer side 11 Industrialisering gavner konkurrenceevnen side 12 Sæt IT på byggeriets dagsorden side 13 Nye løsninger med eksisterende materialer side 14 Brint - fremtidens energikilde side 14 MED DAGSAVISENS RÆKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS DET MODERNE BYGGERI - EN TITEL FRA MEDIAPLANET APS Projektleder: Troels Mortensen, Mediaplanet ApS Produktionsleder: Frida Seiersen, Mediaplanet ApS Erhvervsudvikler: Jonas Sand, Mediaplanet ApS Tekster: Michael Fahlgren, Danish Technical Press Layout og repro: Jane Erving Lund, Favrskov-gruppen A/S Mediaplanet er Europas førende mediehus inden for produktion, distribution og udvikling af emneorienteret information via print, online og broadcasting. For information om temaaviser i dagspressen kontakt: Jimmi Femö, Mediaplanet ApS , Distribueres med Børsen oktober Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet. Foto: pihl Kan du styre dine leverandører? Byggeri kræver i dag fokuseret kravspecifikation og effektiv processtyring. Bascon er bygherrens part i projektet, og som kompetent og erfaren bygherrerådgiver tilbyder vi sikkerhed for optimal gennemførelse af projektet, hvor nøgleordene er kreativitet, samarbejde, procesledelse og projektstyring - til den aftalte tid og den rette pris! Åboulevarden Århus C Tlf Bascons bygherrerådgivning er ikke en standardydelse, men målrettes i hvert enkelt tilfælde bygherrens ønsker og behov. Nytænkning kombineret med relevant faglighed fra mange års arbejde i ind- og udland sikrer den dynamik, der er afgørende i ethvert projekt. Baunegårdsvej 73 A 2900 Hellerup Tlf

3 ANNONCEINDSTIK DET MODERNE BYGGERI 3 RÅDGIVERTRÆF MESSE KONFERENCE NETVÆRK 31. oktober Åbningstider og program vil blive oplyst på raadgivertraef.dk Århus SAS Radisson, Margrethepladsen Danmarks nye bygge- og konferencemesse målrettet rådgiversegmentet Den 29. januar 2008 slår Ingeniøren dørene op for Danmarks første Rådgivertræf. En smal målrettet fagmesse med et stærkt konferenceprogram, der belyser og sætter fokus på tidens produkter og trend inden for byggeindustrien. Produktgrupper Det lette byggeri Facader, kontruktioner, tag og etageadskillelse Lyd og komfort Ventilation og isolering Faglig inspiration, foredrag og konferencer Der vil være et omfangsrigt konferenceprogram med væsentlige profiler fra branchen og paneldebat om de nyeste trend i markedet. Tid 29. januar 2008 fra kl Sted SAS Radisson, Margrethepladsen i Århus Info Få yderligere information på Energi Varme, isolering, el og alternativ energiforsyning Miljø VVS, CO 2 -reducering Book stand Øst-Danmark Gruppeleder Morten Weihrauch Salgskonsulent Mikkel Pedersen Vest-Danmark Konsulent Jens-Ole Nielsen Besøgermålgruppe n Rådgivende ingeniører n Byggeingeniører n Konstruktører n Direktører MESSEARRANGØR:

4 4 DET MODERNE BYGGERI ANNONCEINDSTIK Byg med lavt energiforbrug Allerede i 1970 erne byggede man energirigtigt men resultatet var uskønt betonbyggeri med vinduer på størrelse med skydeskår. I dag ser situationen helt anderledes ud. 40 % af det samlede danske energiforbrug anvendes i vores bygningsmasse. Til opvarmning, ventilation, tekniske installationer samt frembringelse af varmt brugsvand. De potentielle besparelser er enorme, og faktisk er vi ret godt med, hvad angår reduktion af selve bygningens energiforbrug og ikke mindst spild af energi i form af varmetab af forskellig art. Over 50 % af bygningsmassen uden aktuelle energikrav Selv om det er nemmest at opnå et lavt energiforbrug i nybyggeri, er det i den bestående bygningsmasse den helt store energibesparelse kan hentes. Over halvdelen er opført før 1979, hvor de første skærpelser af bygningers energiforbrug dukkede op i Bygningsreglementet. Tidligere var der ingen fokus på nedbringelse af bygningernes energiforbrug, hvilket er årsag til det store besparelsespotentiale. Den gennemsnitlige bygningsmasse forbruger hvad der svarer til 14 liter olie per kvadratmeter om året, hvorimod en ny bygning efter det eksisterende Bygningsreglement maksimalt må forbruge 5,5 liter. Og med de stramninger, der er lagt op til for nybyggeri, kommer vi i 2015 helt ned på 3 liter olie per kvadratmeter årligt. Udfordringen for den bestående bygningsmasse hedder derfor energirenovering i forbindelse med at man alligevel moderniserer, fornyer eller bygger om. At man tænker energirenovering ind i de påtænkte forbedringsaktiviteter, fastslår direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Energioptimering i nybyggeri Hvordan man bedst udvikler energimæssigt optimale materialer, byggeprocesser og konstruktioner er blandt de emner, der står øverst på producenters, arkitekters, ingeniørers og rådgiveres dagsorden. Frem for alt handler det om at kombinere rumstyring med klimastyring og i højere og højere grad begynde at tænke vedvarende energi i bygningerne. At udnytte overfladerne til elproduktion i form af solenergi eller solvarme til varmt vand, eller anvende varmevekslere/varmepumper til at hente varme ud af jorden. Alt sammen i kombination med tætte huse, som naturligvis også skal være sunde huse med indtænkt klimastyring, og indvinding af varmen i den udblæste luft. Samtidig skal det jo være arkitektonisk spændende byggeri med masser af dagslys, trivsel og signalværdi. Det bliver udfordringen for fremtidens byggeri, uddyber Michael H. Nielsen. 0-energi på vej Aktuelt er der arbejde omkring etablering af en egentlig passivhus-standard efter tysk/østrigsk forbillede i gang i Danmark. Med en passivhus-standard i Bygningsreglementet ønsker man naturligvis at sende et signal til byggeriets aktører om at fortsætte innovationen. Jeg kan sagtens forestille mig, at vi i Danmark får 0-energihuse, eller ligefrem huse, som selv producerer energi. Det ligger måske ikke inden for de næste 10 år, men den dag solceller kommer ned i en så attraktiv markedspris, at de kan integreres i en tag- eller facadeløsning, kan vi sagtens have energiproducerende huse, konkluderer Michael H. Nielsen. Ny klasse for lavenergihuse i 2008 I den seneste udgave af Bygningsreglementet fra april måned 2006 arbejdes med to lavenergiklasser. I denne udgave blev energikravene skærpet med 25 %, og det er samtidig målsætningen at skærpe kravene med yderligere 25 % i 2010 og for øvrigt at fortsætte stramningerne i 2015, hvor kravene vil blive en halvering af bygningers energiforbrug sammenlignet med i dag. Ifølge En visionær dansk energipolitik 2025 fra januar 2007 er det regeringens hensigt at gå endnu videre med kravene til reduktion af bygningers energiforbrug. Et af fire indsatsområder er lavenergihuse, hvorfor der er afsat midler til forskning, udvikling og demonstration på området. En af målsætningerne i den byggepolitiske handlingsplan fra i år er at indføre en ny klasse for lavenergihuse i 2008, som ligger på et tilsvarende energiforbrug som passivhuse, men dog udtrykt ved en energiramme på samme måde som man har for de øvrige bygningskategorier. Det er dermed ikke en klasse, hvor det lave energiforbrug kun kan opnås gennem højisolering; man kan også bruge solvarme, solceller og varmepumper som midler til opnåelse af et lavt energiforbrug, fortæller civilingeniør Ejner Jerking, Erhvervsog Byggestyrelsen. 20 % vedvarende energi i EU 2020 Når det er besluttet at 20 % af det samlede energiforbrug i hele EU i 2020 skal komme fra vedvarende energi, sender det også et meget klart signal til byggebranchen. Nødvendigvis vil nogle lande producere mere vedvarende energi, mens andre vil producere mindre, hvorfor et velfungerende distributionsnet er en forudsætning. Herhjemme er det regeringens målsætning at vi skal op på 25 % vedvarende energi i 2020, og det er da slet ikke umuligt, at vi kommer endnu højere op og bliver nettoeksportør af vedvarende energi. Dannelse af CO2-neutrale bebyggelser og byer vil komme til at fylde mere og mere. I denne diskussion indtager bygninger en helt central rolle, slutter Michael H. Nielsen. Hvordan man bedst udvikler energimæssigt optimale materialer, byggeprocesser og konstruktioner er blandt de emner, der står øverst på producenters, arkitekters, ingeniørers og rådgiveres dagsorden. FOTO: ADAM MØRK Inspiration til nye muligheder Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige mursten, se nye anvendelsesmuligheder og find den sten, der viser, hvem du er på

5 ANNONCEINDSTIK DET MODERNE BYGGERI 5 Ringe interesse for CO2-neutrale 0-energihuse Markedskræfterne kan ikke alene fremme interessen for 0-energihuse på dansk jord. Men det kan bygningsreglementet. På trods af navnet bruger 0-energihuse energi tilført udefra, men kun til understøttelse af beboernes aktiviteter. Derimod producerer 0-energihuset selv en del energi, eksempelvis fra solfangere, men forbruger ingen energi til opvarmning eller produktion af varmt brugsvand. 0-energihuset er derfor også CO2-neutralt. Manglende dansk standard Endnu er der ikke udformet nogen dansk standard for krav til 0-energihuse på samme måde som man i Tyskland og Østrig har den såkaldte passivhaus-standard for CO2-neu- tralt byggeri, som er omfattet af en række entydige kriterier. Endnu mangler vi en ensartet definition af, hvad et 0-energihus egentlig skal kunne, og det kan være en medvirkende årsag til den begrænsede efterspørgsel, fortæller markedschef Henrik Garver, Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Lovgivning kan fremme interessen Umiddelbart synes mange bygherrer, at idéen om at opføre 0-energihuse er interessant for hvem kan ikke tænke sig et hus, der stort set ikke bruger energi men når det kommer til stykket, og specielle løsninger umuliggør den ønskede arkitektoniske virkning, eller der på anden måde skal gås på kompromis, aftager interessen hurtigt. Endnu vælger de fleste andre løsninger end 0-energihuset. Men byggelovgivningen kan hurtigt ændre forholdene. Dels strammede bygningsreglementet sidste år op på en række forhold vedrørende energiforbrug i huse, dels kom der to nye klasser af lavenergibyggeri, som ikke er egentlige 0-energihuse, men hvor energiforbruget er væsentligt lavere end vi hidtil har kendt. Fra myndighedernes side er det tanken at foretage opstramninger og fastsætte en ny energistandard hvert femte år. På den måde bliver bygningsreglementet en bedre regulator for efterspørgslen på 0-energihuse end markedskræfterne, uddyber Henrik Garver og slutter: Aktuelt kan det være vanskeligt at få indeklima til at rime på 0-energi, men det kommer. I dag stammer 40 % af energiforbruget i Danmark fra bygningsmassen. 0-energibyggeri vil helt sikkert blive anvendt ved nybyggeri; den helt store udfordring bliver at renovere den eksisterende bygningsmasse til 0-energi. FAKTA Skatten spænder ben Paradoksalt nok fastsættes ejendomsskatten på basis af hvor meget plads på grunden et givent hus optager. Og da 0-energihuse nødvendigvis må opføres med tykkere ydermure af hensyn til isoleringen, får ejere af 0-energihuse en højere ejendomsskat, end hvis man sidder i et traditionelt hus på samme størrelse. Varmepumper i kraftig vækst Inden for energiområdet er varmepumpen aktuelt et af de varmeste emner. Når varmepumpen aktuelt har så meget vind i sejlene, skyldes det flere faktorer, hvoraf den høje oliepris, og den deraf følgende høje gaspris, er én af dem. Men også i forbindelse med renoveringsprojekter benytter mange lejligheden til at fremtidssikre bygningen med en varmepumpe, der i dag kan stå alene som varmekilde i mange boliger. Opfylder flere behov For virksomheder med et grønt FAKTA image og/eller regnskab opfylder varmepumpen både behovet for at reducere energiforbruget, og dermed CO2-belastningen, og sænke omkostningen til opvarmning. Ved nybyggeri skal byggeriets energiforbrug dokumenteres i et beregningsprogram fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), hvor varmepumper naturligvis er medtaget, og sammenlignet med de øvrige opvarmningssystemer er de temmelig fordelagtige, fortæller centerchef Claus Schøn Poulsen, Ringe erhvervsmæssig anvendelse i byområder Når varmepumpen ikke er særlig udbredt blandt erhvervsvirksomheder i byområder, hænger det sammen med at man mange steder paradoksalt nok har fjernvarme med tilslutningspligt. Til gengæld anvendes varmepumper ofte i forbindelse med opvarmning af procesvand, hvor man henter varmen fra køleanlægget. Få mere viden på: Teknologisk Instituts Center for køle- og varmepumpeteknik. Varmepumpen luner også økonomisk Gennem de seneste 30 år, hvor Teknologisk Institut har arbejdet med varmepumper, har udviklingen også tilgodeset denne teknologi, som generelt er blevet dobbelt så effektiv i perioden. Tilbagebetalingstiden afhænger af, hvad man sammenligner med. Men sammenligner man med et oliefyr, ser man typisk en halvering af driftsudgifterne, og en tilbagebetalingstid på mellem fem og otte år, hvilket er særdeles attraktivt. Navnlig når man mange steder skal fjerne eller udskifte olietanken som en følge af Miljøstyrelsens bekendtgørelse (Olietankbekendtgørelsen, red.), undersøger mange alternativerne. Og her er varmepumpen et vældig godt alternativ, uddyber Claus Schøn Poulsen. For virksomheder med et grønt image og/eller regnskab opfylder varmepumpen både behovet for at reducere energiforbruget, og dermed CO2- belastningen, og sænke omkostningen til opvarmning. Et holdbart alternativ Hvor nogle af de første varmepumper fra starten af 1970 erne ikke havde nogen særlig lang levetid, og hvor en del både private mennesker og virksomheder derfor geninstallerede oliefyret, holder moderne varmepumper i mange år. Med øget effektivitet henter varmepumper mere varme ud af omgivelserne, hvorfor der i dag anbefales noget større minimumsarealer til nedgravning af jordvar- meslangerne end tilbage i 70 erne og 80 erne. Reelt er kravet til det nødvendige jordareal blevet større, men til gengæld er man blevet væsentligt bedre til at dimensionere selve anlægget, der i som sagtens kan dække hele husets varmebehov inklusiv varmt brugsvand. Når nogle ønsker at have en brændeovn ved siden af, er det mere for hyggens skyld, slutter Claus Schøn Poulsen. NYHED Ventilation med IKM Comfort system IKM Comfort systemet giver stor frihedsgrad i arkitekturen og er en behagelig indeklimaløsning, med optimal økonomi FlowCalc 2.0 software tilgængelig på Beregninger på be06 på få øjeblikke IKM Comfort armaturer Ren filtreret luft Ingen træk med forvarmet friskluft Tilsluttes til eksisterende radiatorkreds Ingen luftkanaler i rummet Velegnet til naturlig/hybrid og mekanisk ventilation Fås i flere materiale variationer IKM Varmepumper Genvinding af energi i udsugningsluft Individuel/behovsstyret ventilation Opvarmning til varmekreds Fuldautomatisk drift Optimal driftsøkonomi året rundt NYHED IKM A/S Tlf.:

6 6 DET MODERNE BYGGERI ANNONCEINDSTIK Spar penge med varmegenvinding På trods af de potentielt store besparelser, der ligger i at genvinde varmen fra den brugte luft, er det næsten ukendt i den eksisterende boligmasse. Når man tager i betragtning, at omkring 30 % af boligens energitab kommer fra udluftning og/ eller utætheder i bygning/døre/ vinduer, og at 85 % af dette varmetab kan genvindes, kan det forekomme uforståeligt at ikke langt flere boliger udstyres med en luftvarmeveksler. Opvarmning af luft er en god investering Hvor boliger i ældre tid var så utætte, at udluftning ikke var nødvendig, åbner de fleste i dag blot et vindue for at lufte ud og skaber på den måde et ret så stort varmespild. Den friske luft skal opvarmes, og på den måde opstår det nævnte varmespild på omkring 30 % af bygningens samlede energiforbrug. Andre 30 % tabes gennem konstruktionen, og resten forbruges. Man har udviklet en række aggregater til boligventilation i stil med dem, man anvender i kontorbyggerier blot mindre. I sin enkleste form suges luften ud, og passerer indblæsningsluften i en varmeveksler. Hvis ellers bygningen ikke er utæt, er det særdeles effektivt, for på den måde opnår man dels et fast luftskifte uden at skulle bekymre sig om at åbne vinduer, og dels sparer man en masse varme. Typisk har en modstrømsveksler en varmeeffektivitetsgrad på omkring 85 % - det vil sige at man genvinder 85 % af varmen, fortæller Christian A. Hviid, som er ph.d.-studerende hos Birch & Krogboe og DTU. Varmt brugsvand fra ventilationen Hvor installation af anlæg til genvinding af varme stort set ikke anvendes i den eksisterende boligmasse, er det meget almindeligt i nyopførte parcel- og typehuse. Dog benyttes der tit et lidt anderledes princip, for i stedet for at opvarme indblæsningsluften bruges varmen fra udblæsningsluften til at opvarme brugsvandet. Der anvendes typisk en varmepumpe, som flytter varmen fra den brugte luft over i det varme vand, og frisk luft hentes gennem udluftningsventiler i vinduerne. Det er ikke den mest hensigtsmæssige måde at genanvende varmen på. Systemet bruger først energi på at opvarme den friske luft og derefter på at flytte varmen til brugsvandet. En bedre løsning er at genvinde varmen til den friske luft, og så opvarme brugsvandet på traditionel vis, forklarer Christian A. Hviid. Kun opvarmning i kontorbyggeriet Varmepumpen er så effektiv, at man i kontorbyggeri stort set aldrig anvender denne løsning, for man vil aldrig få brugt så store mængder varmt vand som varmepumpen vil producere. Svanen er god mod miljøet Det er ikke kun papir og sæbe, der svanemærkes. Også byggeri af småhuse (parcel- og rækkehuse) kan opføres med svanemærke. Allerede i 2005 blev man på nordisk plan enige om udformningen af et miljøstempel til byggeriet, men med svanemærket følger ikke FAKTA Det nordiske miljømærke Svanen, og det europæiske miljømærke Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. De administreres af Miljømærkning Danmark Fremtidens Parcelhuse findes også på internettet kun miljømæssige hensyn. Også sundhed og kvalitet skal være i orden, før huset kan svanemærkes. Herhjemme er det Miljømærkning Danmark, der håndterer svanemærket. Sikrer indeklima, sundhed og energiforbrug Ved opførelse af et svanemærket hus er der skrappe krav til materialerne, som skal være miljøvenlige. Hvilke typer af materialer, der anvendes, blander Svanen sig derimod ikke i. Ved at anvende miljøvenlige materialer sikres et godt indeklima, og samtidig vil byggematerialerne også være skånsomme over for miljøet i byggeprocessen og når huset er færdigt. Når det gælder energien, så viser livscyklusvurderinger, at 80 % - 90 % af husets energirelaterede miljøbelastning, i hele husets levetid, udgøres af energiforbruget mens huset er beboet. Derfor er der stor fokus på dette, og derfor stiller Svanen skrappe krav til energiforbruget. I Danmark kræver vi som minimum, at huset overholder lavenergiklasse 2 ifølge det danske bygningsreglement. Desuden medtager vi varmetabskoefficienten som ekstra faktor, for på den måde at sikre en god isolering, fortæller projektleder Karen Dahl Jensen fra Miljømærkning Danmark. Sundheden skal være i orden Uanset om man vælger at opføre huse i træ, mursten, beton eller andet, stiller svanemærket krav til materialerne og deres indhold af tilsætningsstoffer. Eksempelvis skal en vis procentdel af træet komme fra bæredygtigt, certificeret skovbrug. Der stilles en række krav til de kemiske produkter, som bruges i byggeriet. Der er f.eks. krav til indendørslim, maling, gulvlak og bygningspladernes emission af formaldehyd. Og naturligvis er der fokus på miljøforholdene i materialekravene; det handler ikke kun om sundhed, uddyber Karen Dahl Jensen. Søg inspiration i Køge I Danmark er der indtil nu blevet uddelt 18 licenser til arkitekter, entreprenører og producenter af svanemærkede huse. Projektet Fremtidens Parcelhuse blev i 2005 etableret i Køge Kommune, hvor en grund i Herfølge blev udset alene til opførelse af svanemærkede huse. Her blev en række producenter og arkitekter samlet, og de mange forskellige resultater kan man i dag hente megen god inspiration i. Mange har brugt resultaterne til at komme på forkant med, hvad der sker inden for byggebranchen, slutter Karen Dahl Jensen.

7 ANNONCEINDSTIK DET MODERNE BYGGERI 7 ECO-City: Fremtidens økologiske bymiljø - i dag Takket være EU s Concerto-program er fremtidens økologiske bykoncept allerede nu ved at skyde op i Danmark, Sverige, Norge og Spanien. I et ellers sjældent set samarbejde på tværs af Øresund har Helsingborg og Helsingør etableret et ECO-City projekt som et fælles øko-cluster med et tilsvarende søsterprojekt i Tudela i Spanien. Og med yderligere et EU-sponseret Concerto-projekt i Trondheim i Norge på sidelinien. Det handler om lavenergibyggeri Fokus i ECO-City er at nedbringe energiforbruget i bolig- og erhvervsbyggeri til et niveau, hvor man mindst sparer 30 % i forhold til traditionelt byggeri. I projektet indgår også opførelse af passivhuse, hvor energibesparelsen kommer over 50 %. Det resterende energibehov dækkes med vedvarende energi, så Nye lavenergiboliger bygges i grønne omgivelser. man samlet set opnår en CO2-neutral byudvikling. Denne tankegang ønsker man naturligvis at sprede til hele Europa, da det ligger i tråd med EU s politik. Derfor er det kommunerne og de aktører, som naturligt er i området, der går forrest, fortæller sektionsleder Reto Michael Hummelshøj fra COWI A/S, som er initiativtager og projektleder for ECO-City konglomeratet. Omfattende privat/offentligt samarbejde ECO-City er blevet muligt takket være et omfattende samarbejde mellem energiselskaber, kommuner, lokale boligselskaber, rådgivere og universiteter, som inden for nøje geografisk definerede områder skal FOTO: COWI demonstrere konceptets levedygtighed og virke som ambassadører for nabokommuner, der gerne på den måde skulle få lyst til at etablere tilsvarende projekter. ECO-City er en del af EU s Concerto-plan, hvor byer i forskellige lande har meldt forskellige projekter ind. Ud over Helsingør/Helsingborg har Tudela og Trondheim samt en række europæiske byer meldt ud med lignende projekter, fortæller driftsleder for den kommunale fjernvarmeforsyning i Helsingør Kommune, Steffen Agger. Innovativ anvendelse af ny teknologi I erkendelse af, at man fra EU s side tidligere har ydet støtte til udvikling af en række teknologier, som ikke bliver anvendt tilstrækkeligt i praksis, ønsker man med Concerto at fremme innovativ anvendelse frem for teknologi. Eller med andre ord at anvende eksisterende teknologi på nye og innovative måder. Vi anvender relativt kendte teknikker på en bedre og mere integreret måde. Det skaber marked, og bringer dermed eksisterende, men ukendte, teknologier frem i lyset, forklarer Reto Hummelshøj. Både nyt og renoveret ECO-City består af mange forskellige bygningstyper med 350 nye lavenergiboliger, heraf 28 passivhuse, samt lidt over 450 økorenoverede boliger. Sidstnævnte medtages for at demonstrere, at det også er muligt at opnå betydelige energibesparelser ved renovering af eksisterende byggeri. ECO-City er på nuværende tidspunkt to år inde i den femårsperiode, man fra starten fastlagde som startperiode, og hvor der de seneste 1-2 år foretages løbende forbrugsmålinger for at fastslå konceptets energibesparelser i praksis. De første familier er netop flyttet ind i ECO-City bebyggelserne, og de næste følger over det kommende år. Selv om afstanden mellem Danmark og Sverige er lille, har man meget forskellige byggetraditioner. Så det er meget sundt at mødes på tværs, og diskutere de forskellige metoder. Det lærer begge parter meget af, siger Reto Hummelshøj. FAKTA Omfatter også kommunale ejendomme Ud over nye og renoverede økoboliger omfatter ECO-City-projektet også en række kommunale ejendomme. Herunder kontorbyggeri og skoler samt Kulturværftet Helsingørs tidligere skibsværft, som ombygges til kulturhus, hovedbibliotek og koncertsal. Det handler om at nedbringe anvendelsen af fossile brændsler, og i det hele taget behovet for at bruge så meget energi i EU, samt opnå en bred forankring i de forskellige EU-lande gennem praktiske eksempler. Under Concerto er vi otte delprojekter, hvoraf ECO-City er det ene, slutter Steffen Agger. ECO-City i tal ECO-City søger bl.a. gennem kampagner at påvirke de omkring indbyggere i Helsingør/Helsingborg. Projektet omfatter m 2 bygninger, som energirenoveres eller nyopføres til lavenergistandard, så der spares mellem 30 og 50 %. Den vedvarende energi kommer bl.a. fra en 2 MW vindmølle, en 5 MW træfliskedel, biogas, varmepumpe og et større solfangeranlæg. Læs mere på og concertoplus.eu. GÅ IKKE PÅ KOMPROMIS MED SIKKERHEDEN! FE ENGEL HAR MED LANCERINGEN AF SIN KOLLEKTION AF EN471 CERTIFICERET ARBEJDSTØJ SAT FOKUS PÅ SIKKERHEDEN. DE FLUORESCERENDE METERVARER ER BEHANDLET MED EN SMUDS- OG VANDAFVISENDE FINISH, DER FORLÆNGER LEVETIDEN OG SAMTIDIG BIBEHOLDER EN HØJ REFLEKTIONSGRAD. NU OGSÅ MED EN FLOT 2-FARVET PROFIL, I BÅDE GUL/MARINE, ORANGE/GRØN, ORANGE/GRÅ OG ORANGE/MARINE. SE MERE HOS DIN ENGEL FORHANDLER ELLER PÅ

8 8 DET MODERNE BYGGERI ANNONCEINDSTIK Finansiering - en verden af muligheder Den rigtige finansiering opnås ofte gennem rådgivning, for de finansielle instrumenter er i dag langt mere avancerede end tidligere. Lånetyper er i dag meget forskellige, og de måder, hvorpå de kan sammensættes for at optimere de enkelte projekters behov for finansiering, er lige så individuelle som projekterne. FAKTA Fra fastforrentet til projekttilpasset finansiering Gennem de seneste år er udviklingen af nye finansieringsprodukter gået stærkt. Takket være øget konkurrence, ændret lovgivning RO, SDO og SDRO RO: Realkreditobligationer SDO: Særligt Dækkede Obligationer SDRO: Særligt Dækkede Realkreditobligationer Den 29. maj i år vedtog Folketinget med et bredt flertal Lov 199 om ændring af Lov om Finansiel Virksomhed og andre love, hvorved reglerne om bankernes såkaldte Særligt Dækkede Obligationer (SDO), og kreditforeningernes Særligt Dækkede Realkreditobligationer (SDRO) som ventet blev gennemført. Begge lånetyper er baseret på værdipapirer, som er særligt sikre, idet de har sikkerhed i bestående aktiver som f.eks. fast ejendom. Altså aktiver, som også vil eksistere for obligationernes indehavere selv om instituttet, der har udstedt obligationerne, går konkurs. samt en øget efterspørgsel efter fleksible og individuelle løsninger, er den finansielle verdens innovation sat under pres. Markedet har samtidig ændret sig fra få og enkle produkter til en mangfoldig palette, som kan tilpasses efter den enkelte virksomheds behov og ikke mindst de konkrete projekter. Det seneste skud på stammen er således realkreditforeningernes SDRO-lån, hvor lånegrænserne er forhøjet til mellem 70 % - 80 % afhængig af byggeriets anvendelsesformål. Finansiering er gået fra at være et standardprodukt med standardløsninger til meget individuelle og skræddersyede løsninger, hvor fleksibilitet er nøgleordet. Således at både den platform, hvorpå virksomheden i dag hviler, samt de strategiske udfordringer den står over for, tilgodeses bedst muligt, fortæller vicedirektør Bjarne Jørgensen, Realkredit Danmark. 360 graders rådgivning nødvendig De mange muligheder øger naturligvis kompleksiteten, når erhvervslivet skal vælge den rigtige finansiering til byggeprojekterne. Ofte kræves kvalificeret rådgivning og sparring af en kompetent medspiller. Den kvalificerede rådgivning kræver naturligvis, at rådgiveren har et grundigt kendskab til alle virksomhedens forhold herunder den nuværende kapitalstruktur og forståelse for de strategier, virksomheden følger. I dag handler rådgivning ikke kun om realkredit, eller kun om bank. Som seriøs rådgiver skal man være i stand til at overskue alle de finansielle muligheder, herunder også en eventuel markedsføring af byggeriet. Rådgivning er nødvendig for alle virksomheder, som har behov for finansiering, uanset størrelsen af virksomheden, men store virksomheder har ofte betydelig finansiel kompetence in-house, så her er sparring hovedingrediensen i rådgivningen. Derimod efterspørger mindre virksomheder typisk løsninger, hvor vi ud fra vores erfaringer sammensætter en færdig finansieringspakke, som er let tilgængelig, forklarer Bjarne Jørgensen. Banker går sammen og internationaliseres Internationaliseringen har også nået de danske banker, og især ved finansiering af større projekter arbejder bankerne sammen. I dag er det ikke længere usædvanligt, at også danske banker går sammen om finansiering af samme projekt. Det er en tendens, som længe har været praktiseret i udlandet, og som er medvirkende til en øget internationalisering blandt danske banker. Et traditionelt realkreditlån passer måske ikke altid; ofte skal det strikkes sammen af delelementer fra realkredit- og banklån. Ofte opererer man med realkreditlån med en meget kort rente; en tendens, som vil blive yderligere forstærket med de nye SDO-lån, hvor man handler strukturerede og langt mere fleksible renteprodukter gennem bankerne, fortæller Head of Property Finance, Torben Hartz, Bank DnB NORD. Sammensæt selv profilerne I dag er det i høj grad muligt at få sammensat byggeriets finansiering med rente- og afdragsprofiler, som er tilpasset de præcise behov, der opstår i takt med projektets fremdrift, hvad enten der er behov for lange eller korte lånetyper. Både banker og realkreditinstitutter har, takket være deres innovative tilgang til markedets behov for forskellige finansieringstyper, været i stand til at udvikle disse nye produkter, som erhvervslivet i stor udstrækning har taget til sig. Ejendomsmarkedet er blevet meget mere professionelt, og typisk pakker man finansieringen sammen i større porteføljer. Også investorerne har stærk fokus på risici, og ønsker dermed en spredning af denne. Derfor samler man porteføljerne i større puljer, så man som investor ikke hænger på en enkelt ejendom. Hvor man tidligere var meget kassetænkende, og finansierede erhvervsbyggeriet gennem kreditforeningen, suppleret med bankens kassekredit, tænker man i dag mere alternativt, hvorved finansieringen bliver mere struktureret, slutter Torben Hartz. REHAU leverer materialerne til fremtidens byggeri U 0,8 Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

9 ANNONCEINDSTIK Manglende arbejdskraft forsinker byggeprojekter Historier om udenlandske og stærkt underbetalte håndværkere florerer i medierne. Men vel betalt udenlandsk arbejdskraft er værdsat hos arbejdsgiverne. Huset bestiller selv vedligeholdelse DET MODERNE BYGGERI 9 Den tid, hvor byggeriets enkelte komponenter selv kan måle og rapportere ved hjælp af indlejret teknologi er ikke så langt væk. Det går godt for byggeriet rigtig godt, faktisk. Vi har for længst passeret den grænse, hvor danske håndværkere, og til en vis grad også ingeniører og arkitekter, kan følge med efterspørgslen. Ikke dansk, men europæisk marked Da man i byggeriet kunne fastslå højkonjunkturen som en kendsgerning, var første prioritet at hjælpe virksomhederne med at skaffe den nødvendige arbejdskraft fra udlandet - især Tyskland og Polen. Hos Dansk Byggeri lyder vurderingen at der i dag er ansat et sted mellem udenlandske medarbejdere, hvortil skal lægges i form af udenlandske underentreprenører, som kommer hertil med egne medarbejdere. Alle disse udenlandske medarbejdere sikrer at erhvervet ikke smelter ned på grund af højkonjunkturen. Både manglen på arbejdskraft og materialer har været med til at få byggeerhvervet til at indse, at de er en del af et større og europæisk marked for arbejdskraft, som sagtens kan hentes uden for ens lokal- område, og byggematerialer, som kan købes andre steder end i den lokale tømmerhandel. Og den dagsorden er kommet for at blive, også når konjunkturerne skifter. Så tror jeg ikke at det nødvendigvis er de udenlandske medarbejdere, der først bliver sendt hjem, fortæller direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Kommunikation en nødvendighed Ifølge Michael H. Nielsen handler det også om at være i stand til at kommunikere, og ikke alene på tværs af fagskel, men i lige så høj grad på dansk. Derfor vil det være naturligt at stille krav om et vist kendskab til dansk til de udenlandske medarbejdere. Med byggeriets internationalisering vil det også være naturligt at stille krav til de danske medarbejderes evne til at tale andre sprog sammen med deres udenlandske kolleger. Mange virksomheder har fundet ud af at de sagtens kan købe og anvende udenlandske byggematerialer. Og den dag, hvor der ikke længere er lokale leveringsproblemer kan det jo godt være at de fortsætter med at handle, hvor det er billigst, forklarer Michael H. Nielsen. Kompetente ledere en mangelvare Aktuelt er manglen på mellemledere en anden stor udfordring for byggeriet. For en mellemleder er kravet til forståelse af sprog og kultur så stort at det nærmest udelukker udenlandsk arbejdskraft på denne position. Rekruttering af medarbejdere er på det felt en vanskelig udfordring. De tekniske fag har ikke haft særlig høj status blandt de unge mennesker, hvorfor søgningen har været for lav gennem flere år. Vi er derfor nødt til at gøre det attraktivt at uddanne sig inden for ingeniørbranchen, slutter Michael H. Nielsen. Mens en del af de teknologiske landvindinger, som tegner sig i horisonten, endnu ikke kan implementeres, tegner der sig et ganske godt billede af hvad vi kan forvente, og standardisering vil blive den altafgørende faktor for succes eller fiasko. Forkerte installationer en saga blott Tekniske installationer som fx pumper er relativt enkle at håndtere, og driftsdata kan nemt opsamles og rapporteres centralt til den ansvarlige for vedligeholdelse. En indlejret chip der eksempelvis indeholder installerings- og vedligeholdelsesvejledninger, som håndværkeren nemt kan aflæse vha. en egnet enhed, kan kaldes en passiv teknologi, idet der her kun afgives prædefineret information. Denne type af teknologi er om ikke lige om hjørnet, så dog tæt på. Derimod ligger de mere aktive teknologier, hvor eksempelvis døre, vinduer og andre bygningselementer vha. indbyggede systemer selv afgive signal når døren skal males, når termovinduet punkterer mv. lidt længere ude i fremtiden. Men først og fremmest skal vi have standarder for hvordan, og med hvilken form for elektronisk enhed, informationerne udlæses, på plads, fortæller seniorforsker Nils Lykke Sørensen, Statens Byggeforskningsinstitut. Aktive teknologier forlænger levetiden Den passive form for embedded teknologi vil kunne hjælpe både håndværkeren i det daglige arbejde, byggeriets driftsansvarlige og i sidste ende bygningsejeren med fx at drive byggeriet energirigtigt. Den aktive form kan være med til at forlænge bygningens levetid i og med at man kan identificere problemerne mens de stadigvæk er meget små. Men først og fremmest må vi finde frem til fælles standarder for de forskellige aspekter, slutter Nils Lykke Sørensen.

10 10 DET MODERNE BYGGERI ANNONCEINDSTIK Fra skiftende samarbejder til partnerskaber Traditionelt har man inden for byggeriet sammensat nye partnere til hvert nyt byggeprojekt. Den tradition er under forandring. FOTO: COWI Der stilles nye og langt mere omfattende krav til byggeriets partnere i disse år, og nogle af disse krav opfyldes bedst med faste og strategiske samarbejdspartnere ud fra en bevidsthed om, at når kvalitet, effektivitet og innovation skal forbedres, kræves et langt tættere samarbejde end traditionelt. Strategisk samarbejde bringer byggebranchen videre Kun gennem et tættere samarbejde, som tilpasses de enkelte byggeprojekter, kan samarbejdsformen udvikles til fremme for partnerskabet. Uanset ens tilknytning til byggebranchen det være sig som rådgiver, entreprenør eller håndværker har man konkurreret om de samme aspekter. Der er eksempelvis ikke den store forskel på den måde, hvorpå forskellige tømrervirksomheder tilbyder deres ydelser, og det har traditionelt indebåret, at man skifter samarbejdspartnere meget hyppigt ofte fra dag til dag. For at det skal kunne lade sig gøre at skifte samarbejdspartnere så hyppigt, og samtidig tjene penge, er man nødt til at arbejde ud fra nogle meget ensartede rutiner. De enkelte virksomheder kommer derfor til at ligne hinanden meget på den måde de udfører arbejdet. Når man gør det, er det vanskeligt at udvikle sig, og det fastholder byggebranchen i en manglende evne til at udvikle sig som branche og skabe ordentlig innovation og øget produktivitet. Hvis vi skal ændre det kan den enkelte virksomhed intet gøre alene; det må gøres i en afhængighed af hinanden. Derfor begynder et stigende antal virksomheder at indgå strategiske samarbejder, siger administrerende direktør Per Feldthaus, Arkitema. Skab større værdi for kunden Ved at gå sammen i strategiske samarbejdsformer bliver man i stand til at udbyde ydelserne på andre måder, som skaber større værdi for kunden. Det indebærer naturligvis at man vælger faste samarbejdspartnere, som man ikke kun samarbejder med på det aktuelle projekt, men også på det næste, og det næste På den måde får man mulighed for at fokusere på en række konkrete udviklingsområder, herunder naturligvis også selve samarbejdet. Alene i kraft at et længerevarende samarbejde får man faktisk ting forærende. Eksempelvis har man hos NCC ændret på leverancestrukturen og nedbragt antallet af underleverandører ganske drastisk. Det er et klart udtryk for at man ønsker at samarbejde med færre, som man til gengæld indgår faste leveringsaftaler med. Dermed kan man bedre specificere det ønskede produkt, og leverandøren får bedre mulighed for at tilpasse sine produkter, og man kan selv optimere kvalitet, proces og samarbejde, uddyber Per Feldthaus. Tilliden tilbage i byggeriet For adm. direktør Jørgen Z. Krat, Raunstrup A/S, er der ingen tvivl om, at det med partnering er muligt at genskabe den nødvendige tillid mellem byggeriets parter; dén tillid, som er blevet sat over styr gennem mange års fejlslagne byggeprojekter. Personligt brænder jeg for partnering-modellen, som er en fantastisk måde at samarbejde på, og jeg tror det bliver den bæredygtige model fremover i byggeriet, som er lidt belastet af et dårligt renomme og mistillid. Med partnering får vi tilliden tilbage på banen, og man får folk til at vise, at de kan forvalte tillid, siger Jørgen Z. Krat. Hold budgettet med partnering Hos Raunstrup begyndte partnering at tage form for fire år siden det var i forbindelse med en større skolerenoveringssag i offentligt udbud i totalentreprise. Her var der ikke tale om at konkurrere på mursten, men alene på evnen til at beskrive, hvordan man kunne styre processen kombineret med nogle økonomiske parametre, herunder styringshonorarer og dækningsbidrag. Med en 32-siders målrettet beskrivelse vandt Raunstrup maksimum karakterer på samtlige vurderingsparametre, og kunne kort efter igangsætte renovering en af Baggesen Skolen i Korsør et projekt til over 40 millioner kroner. Vi fik efterfølgende et fantastisk godt samarbejde op at stå med underentreprenørerne, som vi også involverede i partneringprocessen, og bygherren. Vi afleverede et mangelfrit byggeri, som stod færdigt en måned før tidsplanen. Vores erfaringer med dette projekt har vi naturligvis efterfølgende overført til en række erhvervsopgaver, uddyber Jørgen Z. Krat. Anvender tragtmodellen Til symbolisering af partneringprocessen anvender Jørgen Z. Krat en tragtmodel, som viser hvordan økonomi skal passe sammen med ønsker og behov. En opgave starter typisk på det visionære plan med en tilsvarende idé om den til rådighed værende økonomi. I en dialogbaseret proces arbejder man sig, sammen med arkitekter og ingeniører, ned gennem tragten. Undervejs involverer vi vores underentreprenører, så de bliver en del af processen, og får mulighed for at bidrage med deres kompetencer i både projekterings- og tilbudsfasen. På den måde afdækkes mange forhold undervejs, som ikke ville komme frem i lyset i en traditionel hierarkisk byggeproces, hvor bygherre og arkitekt dikterer forløbet. Slutresultatet bliver, at bygherren får sit byggeri til tiden, med langt færre fejl og oftest er der også penge at spare, slutter Jørgen Z. Krat. Nyhed: Bedre muligheder for realkreditfinansiering i din erhvervsejendom Vidste du, at det fra den 1. juli 2007 er blevet muligt at belåne yderligere 10 % af værdien af din ejendom til den lave realkreditrente? Som den første på markedet tilbyder Realkredit Danmark nu FlexLån baseret på SDRO. Det giver mulighed for at belåne op til 70 % af værdien i din ejendom. Interesseret? Ring til vores rådgivere på og få en grundig snak om SDRO og eventuelt et lånetilbud. Eller læs mere om de nye muligheder på

11 ANNONCEINDSTIK DET MODERNE BYGGERI 11 Ekspertpanelet svarer Vi har sammensat et ekspertpanel, som her belyser byggeriets status vedrørende anvendelse af digitale teknologier. Vi stillede de samme tre spørgsmål til COO Andreas Foldager, Byggeweb, udviklingschef Michael Nielsen fra COWIs afdeling for Building Services/Installationer, IT og indeklima samt Jørn Jensen fra Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri. Andreas Foldager Hvilke incitamenter skal der efter din mening til for at fremme anvendelse af Det Digitale Byggeri? For virksomhederne skal der være rentable fordele ved at indføre nye metoder og investere, og medarbejderen skal føle, at man i hverdagen får mere, end man giver. Det er en af de store fordele ved samarbejde over internettet, hvis løsningen er skruet rigtigt sammen. Udbredelsen af de statslige krav til regioner og kommuner vil være af afgørende betydning. Samtidig vil vores uddannelser med mere massive krav om øget digitalt samarbejde også have nemmere ved at indgå tværgående samarbejder, f. eks. hvor de studerende samarbejder over en fælles studieweb efter samme metode som i byggeriet. Hvor står byggeriet i dag med hensyn til at anvende eksisterende, digitale teknologier? Internet-baseret samarbejde, som projektweb, digitalt udbud over nettet og totalløsninger, som udnytter internettet til at indsamle information, er på vej frem. F.eks. er antallet af projektbrugere på Byggeweb gået fra projektbrugere til på knapt et år. En del er gået i gang med at bruge 3D, heraf enkelte med et par nye skridt i retning af at bruge det til mere end visualisering. Hvorfor anvendes de teknologiske muligheder ikke fuldt ud i byggeriet? Fordi mulighederne ikke har været afstemt med virkeligheden. En almindelig byggesag har ca. 100 for hinanden ukendte virksomheder indblandet. Implementeringen af ny teknologi i en så fragmenteret verden forudsætter samling og enighed, især når vi snakker om 3D-modeller. Det er først nu, de virkelige forudsætninger begynder at vise sig, og kun for dem der går i gang i praksis. Internet-samarbejde har større udbredelse, fordi forudsætningerne for at få reel værdi er færre. Dette skyldes, at de gode internet-løsninger vi har, rammer en smule, men ikke for langt, foran dér hvor folk er nu. På den måde trækkes udviklingen i gang, samtidig med at det giver værdi. På trods af sin udbredelse har internet-samarbejde stadig et stort uudnyttet potentiale, som vil udløses i takt med den generelt stigende brug af internettet som et sted, man arbejder og afleverer information til gavn for andre og dermed også for sig selv. Michael Nielsen Hvilke incitamenter skal der efter din mening til for at fremme anvendelse af Det Digitale Byggeri? En række af tiltagene løber nedad - se anvendelsen af 3D, som på baggrund af 3D arbejdsmetode er kraftigt stigende - her har timingen været perfekt, og værktøjerne er til stede for effektivt at høste gevinsterne. For en række af de andre tiltag er der store mangler på standarder; uden standard for BMF, opmålingsregler etc. er det svært at sikre en ensartet forståelse og implementering på tværs af branchen. Desuden er der DBK, som skulle binde det digitale materiale sammen - systemet ser ud til at holde teoretisk, men der mangler dels en praktisk test - modtagekontrol - og dels anvendelsesorienterede eksempler på, hvor detaljeret det skal anvendes i praksis i de forskellige faser. Hvis implementeringen skal fremmes, skal der tages hånd om disse problemer, der skal være en tydelig ejer af kravene med de nødvendige ressourcer til at videreudvikle kravene. Desuden er der for nogle initiativer fortsat en klar udmelding fra kunderne - bygherrer og driftsherrer - om de er interesserede i resultaterne; f.eks. er der udbredt utilfredshed med DBK systemet. Men basis for en stor del af DDB er 3D projektering, og det er som sagt godt på vej til at blive standard i byggebranchen, og dermed er der en platform at gennemføre de øvrige tiltag på. Desuden skal nævnes samarbejdsformerne i byggebranchen, som i en række tilfælde modarbejder anvendelse af digitale muligheder; den kraftige opsplitning af arbejdet udsætter væsentlige beslutninger unødigt, hvor anvendelsen af IT gerne skulle muliggøre tidlige beslutninger - og konsekvensberegninger af alternativer på et tidligt tidspunkt. Hvor står byggeriet i dag med hensyn til at anvende eksisterende, digitale teknologier? Der er talrige undersøgelser af status for IT-anvendelsen i byggeriet - og der er store forskelle mellem parterne. Hos rådgiverne er der udbredt anvendelse af IT værktøjer, og anvendelsen stiger hele tiden. Problemerne omkring manglende standarder og tekniske problemer medfører, at udveksling af informationerne mellem parterne forhindres, og dermed går branchen som helhed glip af væsentlige effektiviseringspotentialer. Derimod opleves der hos visse udførende firmaer en uvilje - eller manglende evne - til at tage mulighederne i anvendelse. Hvorfor anvendes de teknologiske muligheder ikke fuldt ud i byggeriet? Er besvaret under ovenstående - manglende standarder og velafprøvede arbejdsmetoder, opsplitning i små enheder i branchen, samarbejdsforhold mv. Jørn Jensen Hvilke incitamenter skal der efter din mening til for at fremme anvendelse af Det Digitale Byggeri? Det Digitale Byggeri er ikke et mål i sig selv. Hvis der skal være idé i at digitalisere byggeriet, skal der skabes værdi for resultatet gennem byggeprocessen som helhed og for alle aktører i processen. Det Digitale Byggeri er et naturligt teknologisk redskab, som via et tættere samarbejde mellem samtlige parter i byggeprocessen sikrer optimal anvendelse af ressourcerne, bedre kvalitet og højere effektivitet. Det Digitale Byggeri gør derved dansk byggeri mere konkurrencedygtigt. Hvor står byggeriet i dag med hensyn til at anvende eksisterende, digitale teknologier? Digitalisering af byggeprocessen er stadig på begynderstadiet, og vi har derfor kun få eksempler, som indikerer, at der opnås en merværdi. Dog er der mange aktører, der som frontløbere har taget Det Digitale Byggeri til sig og arbejder med strukturer og værktøjer med henblik på at forbedre samarbejde, videndeling og kommunikation mellem deltagerne i byggeprocessen. Disse frontløbere har en klar forventning om, at indførelsen af de digitale værktøjer i de daglige arbejdsprocesser er værdiskabende, dels internt i forhold til virksomheden og dels i forhold til det produkt, som leveres i den samlede byggeproces. Det er frontløberne, der skal være medvirkende til at forøge anvendelsen af de digitale teknologier i byggeerhvervet. Der er ikke tvivl om, at anvendelsen af digitale værktøjer kunne være større, men det skal også nok komme, når det digitale værktøj har vist sit værd det er frontløberne, der viser vejen med de gode eksempler. Hvorfor anvendes de teknologiske muligheder ikke fuldt ud i byggeriet? De stolte håndværkertraditioner rækker langt tilbage i historien. Disse traditioner er grundlaget for dansk byggeri. De digitale værktøjer vil som et naturligt element understøtte samarbejde, kommunikation og videndeling mellem alle aktører gennem hele byggeprocessen og dermed være med til sikre flotte danske byggetraditioner også langt ud i fremtiden.

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å 5 5 5 5 4 4 3 3 lf: T g n a rg Å.

rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å 5 5 5 5 4 4 3 3 lf: T g n a rg Å. Nr. 6 December 2009 19. Årgang Tlf: 33 44 55 55 Årsabonnement: 576,- incl. moms Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt Særtillæg KLIMA, ENERGI & MILJØ Giv dine energimærker en vitaminindsprøjtning Som kunde

Læs mere

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce DET MODERNE BYGGERI April 2008 Bølgen fra vandside. Foto: Eyecadcher Media Kvalitet og fælles standarder Digitalt byggeri kan spare bygherren

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Alternative løsninger Opnå mange fordele ved alternativ opvarmning

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Alternative løsninger Opnå mange fordele ved alternativ opvarmning Privat energiforbrug Stort potentiale for energibesparelser i din bolig DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Alternative løsninger Opnå mange fordele ved alternativ opvarmning Det frie el-valg

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

ENERGIØKONOMI. Udvikling i energisektoren. - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006

ENERGIØKONOMI. Udvikling i energisektoren. - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ENERGIØKONOMI - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006 Energirådgivning sparer virksomheden for penge Når installatøren eller

Læs mere

INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA

INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA [ Firmaadresse] Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Sammenfatning...

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Juni 2009 Indhold

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

energiforum Tema: I byggeriet

energiforum Tema: I byggeriet Nr. Nr. 4 4 / / September April 2009 2012 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

energiforum Tema: Indeklima Krydsfeltet mellem sundhed og bygningsdrift Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum Tema: Indeklima Krydsfeltet mellem sundhed og bygningsdrift Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 3. årgang nr 3 april 2005 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig Kirsten

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ENERGIGUIDEN

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ENERGIGUIDEN 4TIPS TIL Individuelle behov Tilpas opvarmningsformen efter jeres behov DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Regnvandsressourcer Udnyt regnvandet, og stop vandspildet Nr. 3 / Maj 089 ENERGIGUIDEN

Læs mere

VISION 2020. Byggeri med mening

VISION 2020. Byggeri med mening VISION 2020 Byggeri med mening Vision 2020 byggeri med mening Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag: 2000 stk. ISBN: Trykt udgave 87-91340-35-7 Elektronisk

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

EFFEKTIVITET Oktober 2008

EFFEKTIVITET Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE EFFEKTIVITET Oktober 2008 i den offentlige sektor Succesfuld OPP kræver rådgivning Man skal tænke projektet igennem og søge den rette rådgivning,

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING December 2006 Outsourcing af HR-funktionen giver adgang til alle kompetencer Outsourcing af HR-funktionen kan være en rigtig

Læs mere