Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne."

Transkript

1 Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt mindre tid til rådighed. Måske er nogen af øvelserne lidt tættere på de missioner I arbejder med og du kan derfor frit vælge at op- eller nedprioritere nogen af elementerne. Det væsentlige er de steps, der er beskrevet i guiden gennemleves, så vi sikrer, at deltagerne kommer godt rundt om deres ide, inden de præsenterer den. Øvelsesnavn : Introduktion til dagen Tid : 15 min. Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Instruktion : Læg ud med at se introduktionsfilmen, på lærredet i Mobil Lab. Bordene på arbejdsstationerne er klappet op, lyset er dæmpet. I dag skal vi arbejde med at løse et problem, ved at udvikle et nyt produkt eller en anden form for løsning. I skal arbejde i grupper på 3-5 og skal gennem nogle øvelser, hvor I sammen udvikler jeres ide. Til sidst skal I præsentere den for de andre grupper. Først skal I se på en række løsninger på problemer fra samfundet omkring os få noget inspiration! Derefter skal I skabe en masse ideer og bestemme jer for den som I vil arbejde videre med. I skal også arbejde med en forretningsmodel for jeres ide eller produkt og interviewe hinanden om ideen. Det vil hjælpe jer med at finde ud af hvor stort markedet er. Til sidst skal I fremlægge jeres ide for de andre grupper. Det vil blive filmet på video, så I kan lægge det på YouTube, eller bruge det til at hjælpe med at føre jeres ide ud i livet. Øvelsesnavn : Mission og gruppedannelse Tid : 10 min. Formål + ønsket resultat : Der skal dannes grupper med 3-5 deltagere i hver, og hver gruppe skal trække en mission som de er helt hundrede klar på. Instruktion : Missionskortene lægges på arbejdsstationernes borde og deltagerne stiller sig ved den mission de helst vil have. Der skabes grupper ud fra hvor mange der er om hver mission. Der kan godt være flere grupper, der arbejder med at løse den samme mission.

2 Alternativt kan du inddele grupperne på forhånd. Missionerne er forudbestemt og der kan være alt fra 2-10 forskellige. Du kan vælge at fokusere både på skolen, lokalområdet, eller mere globalt, alt efter hvad du mener, er bedst i din situation. Det er vigtigt at have missionerne klar, når der kun er 6 timer til rådighed. En klasse kan evt. arbejde med en mission som er udarbejdet i fællesskab. Det er super vigtigt at missionen er forstået og har relevans for den enkelte. Bed evt. grupperne om at hænge missionen op på tavlen ved arbejdsstationen og skriv et par stikord ud for, så fokus holdes. Øvelsesnavn : Intro til forundringsfasen Tid : 10 min. Formål + ønsket resultat : Gøre det klart hvad meningen med forundringsfasen er. Alle er klar til at dykke ned. Instruktion : Meningen med forundringsfasen er at undersøge og lade sig inspirere, inden vi begynder at hoppe til ideer. Formålet er at forøge forståelsen for problematikken, se potentialet for ideer der skabes og de nye forbindelser der dukker op. Øvelsesnavn : Tech-dyk Tid : 25 min. Formål + ønsket resultat : Blive inspireret og åbne op for nye muligheder som teknologi kan bringe til at løse missionen Instruktion : Hver gruppe tager en kasse fra inspirationsreolen med ned til arbejdsstationen og stiller spørgsmål til indholdet: Hvilke kvaliteter har denne teknologi som kunne hjælpe os til at løse vores mission? Hvad får dette stykke teknologi jer til at tænke, i forhold til jeres mission? En måde at angribe et sådan spørgsmål på, kunne være: Dimsen her er speciel, fordi den består af forskellige moduler, der kan sættes sammen på mange forskellige måder. Den mission vi er på, har forskellige problemstillinger, der skal løses lad os prøve at tænke på om vi kan bruge samme tanke om moduler, til at løse vores mission. (Du kan evt. rotere tingene efter 5 minutter.)

3 Øvelsesnavn : Intra-Interviews Tid : 30 min. Formål + ønsket resultat : Åbne op for nysgerrighed om problemstillingen. Nye indsigter i hvad udfordringen byder på. Instruktion : I grupperne vælges 1 interviewer, 1 interviewee, og 1 eller 2 observatører. Intervieween skal spille en person der er relevant for den problematik mission drejer sig om. Intervieweren stiller spørgsmål, med det formål at afdække den der bliver interviewet s forhold til problematikken, og undersøge grundene og vilkårene herfor. fx - Hvad er den ene ting, der udgør det største problem i X? - Hvis alt var muligt, hvordan var så din bedst oplevelse af X? - Hvor ofte er du irriteret/bange/sur over X? - Hvor meget ville du selv være villig til at ændre, for at slippe for X? - Hvor meget ville du betale eller opgive på et personligt plan, for at komme af med X? Observatøren/erne tager noter. Efter endt interview byttes roller. Hvert interview varer 5-7 min. Ved 5 minutter tilbage, opsummeres i grupperne. Øvelsesnavn : Intro til Iderigdomsfasen Tid : 10 min. Formål + ønsket resultat : Generere en masse ideer, vælge en ide, og arbejde videre med den og skærpe den. Instruktion : Fortæl om reglerne : Vent med at dømme. Byg på andres ideer. Tilskynd vilde ideer. Kvantitet frem for kvalitet. Ophæng sedler med hver ide på tavlen ved arbejdsstationen når den I har diskuteret den, så I får et bedre overblik ---- Én samtale ad gangen Hold fokus på emnet Skriv alting ned Øvelsesnavn : Brainstorm Tid : 10 min. PAUSE : 15 min. Formål + ønsket resultat : Hver person tømmer hovedet for at komme af med gamle ideer. Det giver bedre plads til nye ideer og vinkler. De gamle ideer deles mellem gruppemedlemmerne og inspirerer måske til nye ideer.

4 Instruktion : 2 minutters hvor alle deltagere skriver eksisterende ideer ned på post-its. 2 minutter til at dele med hinanden. Øvelsesnavn : Dialoogle kort Tid : 25 min. Formål + ønsket resultat : Generér nye ideer. Gør en ide færdig før i tager den næste! Instruktion : Gør evt. et par musiknumre klar på lærercomputeren og læg Dialoogle kortene frem på kanten af scenen. Start musikken og bed en fra hver gruppe komme op og tage et kort. Giv deltagerne et eksempel á la: Lad os sige at billedet på kortet er et kort over New Yorks Subway og missionen er at skolegården skal forbedres. Måske kunne man hente inspiration i billedet, til at lave et kort over skolegården, og de seje steder der er, at hænge ud her? Start herefter musikken og bed en fra hver gruppe komme op og tage et kort. Personen med kortet fortæller gruppen hvad han/hun ser på billedet, og ideer og associationer skrives ned. Øvelsesnavn : Select Tid : 15 min. Formål + ønsket resultat : Her skal deltagerne vælge en ide, som de vil arbejde videre med. Instruktion : Det er nu tid til at koge ned. Kig på ideerne. Er der nogen spændende kombinationer I lige skal have med? Skriv dem ned. Herefter skal hver person stemme på de ideer hun synes bedst om. Der er tre stemmer pr. person og de må distribueres frivilligt alle på samme ide, en på hver af tre ideer og så videre. De tre ideer der har fået flest stemmer får lov at gå videre. Resten gemmes væk. Hvad er der tilbage? Grupperne finder værdiskemaet med de fire felter frem og placerer de tre tilbageværende ideer i skemaet. Skemaet findes i arbejdsstationens skuffe. Herefter tælles til 3, og på 3 peger alle i gruppen på den ide vedkommende synes er bedst. Hvis der stadig er uenighed: Tag en hurtig beslutning som gruppe. PAUSE : 30 min.

5 Øvelsesnavn : de Bonos idefarver Tid : 40 min. Formål + ønsket resultat : I instruktionen at fortælle deltagerne om formålet med de Bonos metode. Gennem processen at sikre, at de komme rundt om deres ide og ser den fra flere sider. I vores tilfælde bruges ikke hatte, men i stedet det farvede lys som Mobil Lab 3 er indrettet med. Instruktion : Lyset i Mobil Lab 3 kan aktiveres så det understøtter arbejdet. På kontakten overfor infoskærmen kan du starte en sekvens hvor lyset skifter mellem farverne i enten 5 eller 10 minutters intervaller. Vælg 5 minutters modellen til dette forløb. Sidst i hver farvesekvens kommer to blink, hvorefter lyset skifter. Hvis du vil blive lidt længere tid i fasen, er dette et godt tidspunkt at trykke på 'pause'-knappen. Lyset bølger en smule frem og tilbage, når sekvensen er på pause. Vær opmærksom på at skiftet, fra den sorte til den gule farve, ser anderledes ud end de andre, eftersom det farvede lys er slukket under den sorte. Gennemgå de 6 farver og deres betydning for deltagerne før der startes, og repeter hver enkelt farve i takt med at lyset skifter. Det er vigtigt at tiden startes igen ved et tryk på 'pause'-knappen og IKKE 'start', da denne vil genstarte hele forløbet. Deltagerne noterer deres pointer på et stykke papir enten et stort stykke med alt indholdet på, eller et for hver farve. *Se også særskilt ark om de Bono for uddybende information om metoden og baggrunden.* Øvelsesnavn : 1 : Hvid 1 Formål + ønsket resultat : Den hvide farve er neutral og fokuserer kun på information og data. Instruktion : Deltagerne skal afdække hvad de ved om deres ide. De kan fx. stille følgende spørgsmål : Hvilken information er tilgængelig? Hvilken information mangler? Hvilken information kunne ønskes, og Hvordan opnås informationen? Øvelsesnavn : 2 : Rød Formål + ønsket resultat : Den røde farve forholder sig til følelser og intuition og fokuserer kun på, hvad den selv har oplevet. Den forholder sig ikke rationelt, hvorfor den røde farves tanker sagtens kan være ubegrundede. Formålet er at få de emotionelle aspekter af vejen, ved at få dem ud af systemet. Dette 1 Beskrivelsen af farverne stammer fra EMU -

6 giver plads til en mere rationel stillingtagen til ideen efterfølgende. Det minder mig om en episode, hvor Jeg kan ikke lide Jeg tror ikke Det skal ikke udvikles på den måde, jeg så engang Øvelsesnavn : 3 : Sort Formål + ønsket resultat : Den sorte farve forholder sig kritisk i kommunikation og fokuserer kun på, hvorfor en ide ikke kommer til at fungere. Instruktion : Start denne øvelse når det røde lys slukker. Det kan ikke implementeres på den platform, fordi Det er en dårlig ide, fordi Øvelsesnavn : 4 : Gul Formål + ønsket resultat : Den gule farve tænker optimistisk og glad. Den søger at løse problemerne ved at finde gode og underbyggede løsningsforslag. Det vil være en rigtig god ide, at Programmet er virkelig godt, men det vil gøre programmet endnu bedre, hvis Øvelsesnavn : 5 : Grøn Formål + ønsket resultat : Den grønne farve forholder sig kreativt i kommunikationen. Den ønsker at finde på alternative løsninger, nye ideer og muligheder. Programmet skal også kunne Informationen skal dække alle personer, det kan gøres ved at Øvelsesnavn : 6 : Blå Formål + ønsket resultat : Den blå farve tænker på den overordnede dagsorden. Tankerne er rettet mod at bringe kommunikationen videre. Nu er dette punkt blevet belyst, næste punkt på dagsordenen er Jeg synes ikke, at den gule farve fik lejlighed til at uddybe sine tanker. Gul farve vil du uddybe

7 Øvelsesnavn : Intro til forretningsmodeller Tid : 20 min. Formål + ønsket resultat : At introducere hvor processen er herfra. At introducere business canvasset som værktøj. Alle er klar til at begynde at arbejde med deres ide med udgangspunkt i canvasset. Alle er klar over at der skal pitches til sidst. For at undgå at grupperne bruger tiden på at videoredigere, så husk i denne forbindelse at gøre opmærksom på at det er en mundtlig pitch, der er tale om. Billeder og video kan tages med i begrænset omfang, for at underbygge pointer. Instruktion : Intro til business model canvas generelt. Canvasset er et værktøj til at arbejde med forretningsmodeller. Et færdigbearbejdet canvas svarer på essentielle spørgsmål som værdiskabelse, hvordan der tjenes penge og hvis ideen ikke skal tjene penge, hvad er succeskriterierne så? Hvem er brugeren? mv. Et par forslag til arbejdet: - lav et hurtigt canvas først, få noget skrevet ned - ring til en potentiel bruger - research på konkurrenter - byg ideen og test (prototype) Til sidst skal pitchet forberedes. Præcist og kortfattet. Øvelsesnavn : Business Model Canvas Tid : 20 min. Formål + ønsket resultat : Alle grupper har et canvas at arbejde på. Instruktion : Så er det på med arbejdshandskerne! I denne øvelse skal felterne i business model canvasset udfyldes. Øvelsesnavn : Pitch forberedelse Tid : 40 min. Formål + ønsket resultat : Grupperne har tid til at forberede deres 3 min. lange pitch Instruktion : Nu er det tid til at finde ud af hvad der skal præsenteres på scenen. Hver gruppe kan tage udgangspunkt i resultaterne fra deres business model canvas og de Bono øvelsen.

8 Øvelsesnavn : Pitch Tid : 20 min. Formål + ønsket resultat : Hver gruppe pitcher. At få en slutning på arbejdet og høre hvad de andre grupper har lavet. At få optaget ideerne, så deltagerne kan få dem med hjem og evt. lægge dem på nettet. Instruktion : Hver gruppe har 3 minutter til at præsentere. Tænd for lyset ved at trykke på scene knappen Advar hver gruppe, når der er hhv. 60 sekunder og 30 sekunder tilbage af deres pitch. Øvelsesnavn : Afrunding og opsamling Tid : 20 min. Formål + ønsket resultat : Få opsamlet på deltagernes oplevelse og deres ideer At få optaget ideerne, så deltagerne kan få dem med hjem og evt. lægge dem på nettet. Instruktion : Reflekter over dagens oplevelser med klassen. Hvilke ting var overraskende? Hvad fungerede godt/knap så godt? Hvad tages med fra dagen, både idemæssigt og i forhold til nye måder at arbejde på? Øvelsesnavn : Eksport af pitch og materiale Tid : 15 min. Formål + ønsket resultat : De deltagende grupper skal have deres pitch og andet materiale med på en USB-stick eller lignende, så det kan lægges online eller bruges senere hen. Instruktion : Følg manualen i traileren og giv en repræsentant for hver gruppe materialet med.

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere