Ophavsret (også) på nettet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ophavsret (også) på nettet?"

Transkript

1 19 dec 06 Notat Ophavsret (også) på nettet? Af Anne Louise Schelin, chefjurist i Dansk Journalistforbund Hvad der gælder off-line gælder også on-line! Har du udført en ophavsretsbeskyttet indsats, er det dig, der skal give tilladelse til at der kan tages kopi og hvor mange kopierne kan sælges, udlejes, udlånes eller foræres væk det, du har lavet, må vises offentligt, f.eks. et fotografi, der vises i TV eller på en edb-skærm det, du har lavet må fremføres offentligt, f.eks. i TV eller på nettet som on demand (tilgængeligt ved tilvalg) Det er dine enerettigheder, som også kaldes de økonomiske rettigheder. Det kaldes de, fordi det er enerettighederne, der gør det muligt at tjene penge på den åndelige (immaterielle) indsats. Du har også ret til at blive navngivet på alle kopier og i forbindelse med enhver offentliggørelse. Det, du har skabt, må ikke ændres eller bruges på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for din professionelle integritet eller det stof (værk), som du har lavet. Det er de personlige rettigheder, som også kaldes droit moral eller de ideelle rettigheder. Disse rettigheder kan du ikke frafalde ved aftale, medmindre der er tale om en meget begrænset brug af dit stof i en særlig sammenhæng. Den personlige ophavsret er altid din, også selvom du har overdraget de fleste eller alle dine økonomiske rettigheder. Der er en stærk forbindelse

2 mellem de personlige ophavsrettigheder, medieansvar de presseetiske regler. Hvad er ophavsretsbeskyttet? Artikler, nyhedsgrafik, bladtegninger, fotografier, levende billeder, manuskripter, instruktion & tilrettelæggelse (også producerfunktionen), redigering, illustrationer og tegninger, lysdesign og lyd, tekstning & versionering, koncepter til tv-udsendelser, optræden som studievært, informationsmateriale o.m.a. Næsten alt indhold i de trykte, elektroniske og digitale medier er ophavsretligt beskyttet og derfor er stort set alt det, som f.eks. DJs medlemmer skaber, beskyttet af ophavsretslovens regler. For at være beskyttet, skal det du har lavet bære præg af din individuelle indsats. Viden og nyheder er ikke i sig selv beskyttet. Andre må gerne bruge dine oplysninger, men ikke den form, som du har givet dem. Hvor meget må der citeres uden at spørge om lov? Citatretten spiller en stor rolle i nyhedsformidlingen og i mediernes muligheder for at afspejle den offentlige debat. Citatbestemmelserne er derfor også af stor betydning for mediernes ansatte og freelancere. Det er både vigtigt at vide, hvor grænsen går, når man selv citerer, og når andre citerer fra ens egne værker. Det er tilladt at citere fra et offentliggjort værk i overensstemmelse med god skik og i et omfang, som betinges af formålet. Malerier, tegninger, fotografier, skulpturer o.l. kan der normalt ikke citeres fra med henvisning til den almindelige citatregel. Det skyldes, at et citat som regel enten vil være en udnyttelse af hele værket eller blive til en krænkende ændring af værket og dermed i strid med ophavsretslovens 3, som beskytter mod dette. /1

3 Kollager med fotografier kan i meget begrænset omfang falde ind under citatreglen, men som hovedregel gør de det ikke. Det gælder også sammensmeltning og manipulation af fotos og billeder ved digital teknik, som det ofte ses på nettet. Det kan være helt i orden. Men kun med tilladelse fra fotografen/tegneren. Der er gennem tiden opstået mange myter om et bestemt antal linier, et bestemt antal minutter etc. Men faste kriterier kan ikke bruges. Men det står fast, at citatet skal overholde god skik. Det vil for det første sige, at ophavsmanden skal navngives og kilden skal angives. For det andet indebærer det, at citatet skal opfylde et af de formål, som citatretten forudsætter. Det gælder f.eks. ikke, hvis citatet anvendes i reklamesammenhæng, i anden kommerciel sammenhæng, i politisk øjemed o.l. Omfanget af citatet betinges af formålet. Hvis man er nødt til at gengive en større passage fra en andens artikel eller bog for at dokumentere en påstand i f.eks. en dokumentarfilm, man selv er i gang med, vil det ligge indenfor citatreglens rammer. Hvis man i virkeligheden blot bruger kollegaens stof som fyldekalk og dermed tilegner sig den økonomiske værdi af den andens stof, er det ikke indenfor rammerne. Net nyhedsservice med citater? Nogle af de nye net-tjenester stjæler med arme og ben. Men hvor går grænsen? Hvis en nettjeneste laver egne resuméer, er der ikke tale om citater, men om nyt stof, hvor man blot har tilegnet sig nyhedsindholdet, men selv leveret en ny form. Det er i orden. Hvis man derimod laver en nyhedstjeneste, som i det store og hele består af egentlige citatbidder fra andre medier, er det ikke lovligt, selvom de enkelte citater er ganske korte. Grunden til det er, at citaterne ikke er betinget af et formål (som f.eks. at understøtte en pointe i et selvstændigt værk). 3/1

4 Hvad med links? Og Frames? Et almindeligt link, som fører brugeren hen til en andens hjemmeside, er helt lovlig. Hvis der linkes til en artikel eller andet stof på en måde, så man ikke kan se, at man er ført hen til en anden hjemmeside og derfor må tro, at stoffet tilhører det medie (den hjemmeside), som man er inde på, er det derimod ulovligt. Det falder ikke ind under citatbestemmelsen. Hvis stoffet, der er linket til, vises i en ramme (frame), som er stoffet fremmet, og det ikke klart på anden måde fremgår, at stoffet stammer fra en anden hjemmeside (et andet medie), er det også ulovligt. Der kan både være tale om en krænkelse af ophavsretsloven og en krænkelse af markedsføringsloven. Ved illoyal linking, hvor brugeren føres uden om den anden hjemmesides bannere (reklamer m.m.), kan der være tale om illoyal konkurrence, som kan føre til erstatningssager. Privat kopiering Man har ret til (analog) kopiering til privat brug (familie, venner, snæver kreds af kolleger, mv.). Det er nu også tilladt at tage digital kopi fra stof, der foreligger i digital form, hvis det er til strengt personlig brug. Det vil sige en kopi til sommerhuset eller en kopi til bilen eller til computer nr. i hjemmet o.l. Mange føler at alt burde være frit tilgængeligt på nettet. Hvis lovgiverne virkelig rettede sig efter det, ville det blive helt umuligt at tjene penge på at skrive, fotografere, tegne m.m. og det ville også være umuligt at beskytte autenciteten og integriteten i vores forskning, samfundskritik, kunst m.m. Enkle forholdsregler kan åbne grænserne og gøre det lettere at begå sig på nettet. Hvis alle f.eks. gjorde sig den ulejlighed at notere på deres stof, om det er til fri afbenyttelse eller ej, ville meget være vundet. 4/1

5 Ansatte og freelancere Ophavsret overdrages som altovervejende hovedregel ved frie aftaler. I udgangspunktet har ansatte og freelancere de samme ophavsrettigheder. Men når du lader dig ansætte til at udføre ophavsretsbeskyttet arbejde, indgår du samtidig en stiltiende eller udtrykkelig aftale om at overdrage nogle af de økonomiske udnyttelssrettigheder til arbejdsgiveren. Hvis der ikke står noget om ophavsret i den ansattes overenskomst eller ansættelsesbrev, fastslår retspraksis, at arbejdsgiveren får de ophavsrettigheder, der er nødvendige for at drive den sædvanlige virksomhed. Det kan være at udgive et dagblad, at producere multimedieprodukter, at udsende TV, at lave informationsmateriale for en virksomhed osv. Hvis et dagblad vil udgive en CD-ROM, er det ikke sædvanlig virksomhed. Er du ansat til at lave redaktionelle multimedieprodukter, er det ikke sædvanlig virksomhed, hvis dit stof anvendes til reklame (det vil også som regel være en krænkelse af droit moral). Det er heller ikke sædvanlig virksomhed for et TV-foretagende at udgive videoer til salg i detailhandlen. Men sædvanlig virksomhed ændrer sig, og nye medier opstår som følge af teknologisk udvikling. Når en freelancer afleverer et layout, et fotografi, en artikel, pjece el. andet mod betaling, indgås der også enten en stiltiende eller udtrykkelig aftale. Hvis aftalen ikke er specificeret og betalingen ikke er ekstraordinær høj, siger retspraksis, at betalingen dækker anvendelse en gang i det medie, som freelanceren har leveret stoffet til og ikke mere. På trods af denne regel er det meget vigtigt, at du som freelancer sørger for at bekræfte dine aftaler og de vilkår, du vil have til at gælde, nøjagtigt og skriftligt. 5/1

6 Udgiverne og producenternes kampagne i folketinget i 1995 Da forslaget til en ny ophavsretslov skulle behandles i Folketinget i 1995 forsøgte udgiverne og producenterne for at få indført en bestemmelse i loven, som ville have været et voldsomt indgreb i aftalefriheden. Bestemmelsen ville have betydet, at arbejdsgiveren fik alle rettighederne til den ansattes stof, hvis ikke andet var aftalt. Reglen ville prompte have fået udgiverne til at frigøre sig fra eksisterende aftaler og til at nægte enhver dialog med de ansatte om ophavsret, idet denne negative optræden med stor sandsynlighed ville føre til, at arbejdsgiverne på sigt ville få alle rettighederne til de ansattes stof uden at skulle ulejlige sig med dialog.. DJ og Samrådet for Ophavsret påviste overfor Folketingets partier, at de ansatte ikke blokerer for en medieetisk forsvarlig videreudnyttelse af stoffet og hermed heller ikke for udnyttelse i de nye medier. De mange aftaler med udgivere om videreudnyttelse af stoffet på rimelige betingelser (også på nettet), som vi kunne fremlægge, var af stor betydning. DJ dokumenterede desuden (ved konkrete sager) den store betydning for god presseskik, det har, at de ansatte bevarer nogle rettigheder til det tjenstligt producerede stof. Rettighederne giver medindflydelse på udnyttelsen uden for den sædvanlige virksomhed, og gør det muligt for de ansatte at tage vare på deres ansvar i henhold til medieansvarsloven og de presseetiske regler. Det er de ansatte, der retsforfølger uetisk og krænkende anvendelse af stoffet, selvom virksomhederne også har en retlig platform til at gøre det. Et indgreb i aftalefriheden vil fratage de ansatte denne mulighed og dermed alvorligt svække det presseetiske værn. Bl.a. af disse grunde stemte et meget stort flertal i Folketinget for at bevare aftalefriheden. 6/1

7 Kulturministeriet nedsatte i 003 et udvalg, der bl.a. har til opgave at undersøge, om der siden er opstået et nyt behov for at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven. Betænkningen fra udvalget vil vise, at aftaledækningen er blevet endnu større og at gældende retspraksis på ingen måde har bremset medieudviklingen i Danmark. Det vil forhåbentlig føre til den fornuftige konklusion, at gældende retspraksis fungerer udmærket. Ophavsret og medieetik Din ret til at blive navngivet ved enhver anvendelse af stoffet og beskyttelsen mod, at stoffet ændres eller anvendes på en måde, der krænker din personlige og professionelle integritet er afgørende for at du kan leve op til dit medieansvar og de presseetiske regler. Alle erfaringer viser imidlertid, at det ikke er nok at have de ideelle rettigheder i behold. Tag f.eks. sagen om billedet af det handicappede barn, som fotografen havde lovet kun ville blive offentliggjort i det lokale dagblad. Billedet blev uden fotografens tilladelse bragt i en af formiddagsaviserene. Fotografen rejste sag. Det kunne han, fordi han som ansat kun havde overdraget retten til fotografierne til brug i det pågældende lokale dagblad. Han kunne rejse sagen både med krav om erstatning for økonomisk skade og med krav om godtgørelse for krænkelse af integritetsretten. Dette er af stor betydning, fordi domstolene i nogle tilfælde når frem til, at fotografens professionelle integritet ikke er krænket, selvom anvendelsen i høj grad er belastende for den person, der er motiv på fotografiet eller omtalt i en artikel. De ansattes motivation til at rejse sagerne bliver også styrket af udsigten til en økonomisk erstatning, der kan holde dem skadesløse. Medievirksomhedernes ledelser har ikke fokus på eksternes krænkelser af ophavsrettigheder og de medieetiske problemer, der ofte følger i kølvandet. Desuden gør modsatrettede hensyn sig ofte gældende, fordi det måske er en god annoncør eller samarbejdspartner, der har begået overtrædelsen. 7/1

8 Journalistforbundet har udarbejdet en beskrivelse af en stribe domstolsafgørelser og retsforlig, der handler om sager, der indeholder både en krænkelse af ophavsretten og god medieetik. Bladet går på nettet... hvad så? Når en tekst, en tegning eller et foto digitaliseres eller gengives elektronisk, sker der en kopiering. Den kopiering skal der være tilladelse til fra ophavsmanden. Om et blad har lov til at bruge ophavsretligt beskyttet materiale på nettet eller ej, kommer derfor an på, om der er indgået en aftale, som udtrykkelig eller stiltiende giver tilladelse til det. DJ har både på vegne af freelancere og ansatte indgået en lang række kollektive aftaler, som dækker brug på nettet m.m. En liste over aftalerne kan findes på Freelancere Som freelancer skal du gøre det klart for din kunde eller arbejdsgiver, at udnyttelse på nettet ikke er inkluderet i basistaksten. Det sker bedst ved at anvende en standardformulering i stil med denne: "Materialet er leveret til éngangsproduktion i...(- mediets navn, pjece (oplag) osv.) og må ikke samtidig eller senere udgives digitalt (f.eks. på Internet) eller på anden måde genproduceres, benyttes til andet formål eller overdrages til tredjemand uden udtrykkelig aftale med...(navn på rettighedshaver(e) + adresse, tlf., fax., e-post adresse mv." Du bør være parat med tillæg til basis taksten som betaling for yderligere udnyttelsesrettigheder. DJ har i samarbejde med FreelanceGruppen, PF og øvrige grupper udarbejdet forskellige mini-pjecer om prissætning 8/1

9 i de digitale medier. Freelance journalistik For parallel og samtidig udgivelse af journalistik (minus foto) forlanges der typisk et tillæg, der svarer til ca. 1,5 % af honoraret. For udgivelse på nettet ude af tidsmæssig sammenhæng med den trykte udgave eller ved genudnyttelse i andet medie tillægges der 5-100% alt efter de nærmere omstændigheder. Freelance fotografier Freelancefotografer tager mindst samme pris for udgivelse i det digitale medie som i det trykte. Der ydes så vidt vides ikke rabat ved samtidig udgivelse. Der arbejdes med modeller for aftaler om fotografier på CD-ROM o.l., men faste mønstre har ikke dannet sig endnu. De svenske dagbladsudgivere har indgået en aftale med de svenske pressefotografer om en minimumpris på SKR for ikke-kommerciel anvendelse af et fotografi på nettet. Ansatte DJ rådgiver ansatte til at indtage en samarbejdsvillig holdning i stedet for at afsøge de juridiske grænser. Anvendes stoffet til det samme formål i det digitale medie som i den trykte udgave, handler det om at sørge for, at den digitale udgivelse foregår på en medieetisk forsvarlig måde. Det er vigtigt at gamle journalistiske dyder som redaktionel uafhængighed, beskyttelse af kilder, klar adskillelse af det kommercielle og det redaktionelle også bliver en selvfølge i medierne på nettet. For at sikre dette skal der indgås en aftale, der som minimum skal klar- 9/1

10 gøre at den digitale udgivelse foregår under redaktionel ledelse og kontrol læserne/seerne af stoffet i digital udgave kun må kopiere stoffet til streng personlig brug og at yderligere rettigheder til stoffet kun kan opnås ved henvendelse til bladet, der vil sørge for aftale med bladets ansatte og freelancere Hvis der gives eksterne kunder on-line (læse/søge) adgang til stoffet i f.eks. fuld tekst database, er dette indtil videre klaret ved, at virksomheden betaler en (rimelig) rund sum til medarbejderforeningen til kollektiv afregning. Disse rundsummer ligger p.t. på mellem 500 kr. og.000 kr. pr. år pr. medarbejder. Det vil også være naturligt at yde de ansatte adgang til nettet fra hjemmet. Hvis bladet ønsker at kunne videresælge udnyttelsesrettigheder til eksterne, skal der indgås en aftale. De internationale interessemodsætninger De europæiske udgivere og producenter søger at påvirke EU Kommissionen til at indføre det anglo-amerikanske copyright system i EU. Det er for alvor i disse år ved at gå op for amerikanske og engelske forfattere, journalister, filminstruktører m.fl. hvilke kolossale problemer, de står overfor, fordi alle deres rettigheder ejes af de selskaber, som de indgår aftale med første gang stoffet udnyttes. Det skyldes for det første den såkaldte "arbejde for løn" regel (work-for-hire), der giver udgiveren eller producenten alle de økonomiske rettigheder til stoffet fra både ansatte og freelancere (bestilt arbejde). Samtidig kan de personlige rettigheder overdrages ved aftale. Det enorme pres og den urimelige lovgivning betyder at mange ikke kan holde stand. 10/ 1

11 De mest kendte og stærkeste forsøger at føre principielle retssager for at få gjort op med urimelighederne. Den tidligere amerikanske regering har påpeget vigtigheden af ophavsmændenes rettigheder i sine redegørelser om den digitale infrastruktur og har taget skridt i den rigtige retning. Men der er lang vej igen og den nye regering i USA vil næppe begunstige de individuelle rettighedshavere på bekostning af industrien. Det europæiske ophavsretssystem er blevet moderniseret og tilpasset den ny teknologi i de seneste år. Bl.a. har producenter og udgivere fået en række selvstændige rettigheder, herunder en beskyttelse af databaser (multimedier), som er helt uafhængig af ophavsretsbeskyttelsen. Men grundstenen er stadig det enkelte individ, der har skabt eller medvirket til at skabe det ophavsretligt beskyttede indhold. Udnyttelsesrettighederne til stoffet kan ganske vist frit overdrages ved aftale, men den enkelte bevarer de personlige rettigheder. Det europæiske system er langt bedre egnet til at klare udfordringerne i det 1. århundrede. Både det kontinentaleuropæiske ophavsretssystem og den alsidige europæiske kultur giver de europæiske lande fordele i konkurrencen med USA og de øvrige copyright lande. Gældende regler i Europa giver den udgiver, der vil have alle rettighederne - også til endnu ukendt og uaktuel brug - mulighed forlange dette som betingelse for ansættelsen eller freelanceaftalen. Der er absolut ikke brug for at det bliver endnu lettere for de store magtfulde udgivere og producenter at kunne blæse de enkelte ansatte eller freelancere omkuld. Tværtimod arbejdes der ihærdigt på at fjerne urimeligheder i konkurrencelovgivning og indføre regler, som kan forhindre magtmisbrug overfor de individuelle freelancere. International Federation of Journalists (IFJ) arrangerede i 000 en World Summit: Authors Rights for All med deltagere fra hele verden, som dagligt kæmper for ophavsretten. Konferencen har skabt et samarbejde på tværs af kontinenterne og en løbende opfølgning på en hand- 11/ 1

12 lingsplan om påvirkning af den globale harmonisering af ophavsretten, undervisning og forhandlingstræning, udveksling af aftaler, retsafgørelser m.m., information om igangværende konflikter med multinationale selskaber osv. Resultatet skulle gerne blive, at verdens ophavsmænd vil blive i stand til at yde et bedre forhandlingsmodspil overfor udgiverne og producenterne og vil være bedre i stand til at påvirke lovgivningsprocesserne både internationalt og nationalt. 1/ 1

DJs ophavsretsstrategi

DJs ophavsretsstrategi DJs ophavsretsstrategi Det skal være let at være lovlig DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling Både for fastansatte og freelancere Gerne i form af aftalelicenser DJ forfølger

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Vejledning. Flermedialitet mellem

Vejledning. Flermedialitet mellem Vejledning til Organisationsaftalen om Flermedialitet mellem DDFF og DJ fra februar 2004 Se ordbog bagest og den særskilte folder om tilpasning af normalkontrakter og aftaler når virksomhederne udvikler

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af DJ i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse priser og andre vilkår

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Layout, grafisk design, grafisk tilrettelæggelse m.m. Tegninger, illustrationer m.v.

Layout, grafisk design, grafisk tilrettelæggelse m.m. Tegninger, illustrationer m.v. 1 Layout, grafisk design, grafisk tilrettelæggelse m.m. Tegninger, illustrationer m.v. Freelanceopgaver bør som minimum honoreres med de nedenstående stykpriser. Priserne dækker éngangsanvendelse (se punkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 w Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 Agenda 1. Grundlæggende spilleregler 2. Brug af indhold på/fra sociale medier 3. Konkurrencer

Læs mere

"En streg i sandet "

En streg i sandet "En streg i sandet " januar 2004 Vejledende vilkår for freelance-tegningerg g og andet grafisk arbejde Grafisk arbejde og ophavsret Begrebet ophavsret dækker over den eneret som skaberen har over sit værk.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Kollektiv forhandlingsret for freelancere

Kollektiv forhandlingsret for freelancere 1 Kollektiv forhandlingsret for freelancere NU! Støttes af: AC v. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) Billedkunstnernes Forbund Dansk Artist Forbund Danske Dramatikeres Forbund Dansk

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio 2009 Dansk Journalistforbund En streg i sandet Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME Marienlyst Seminar 2015 4. september 2015 Advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 LINKING C-466/12 Svensson

Læs mere

PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG KILDEBESKYTTELSE Peter Lambert & Iben Gjessing KILDEBESKYTTELSE Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Peter Lambert &

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

OPHAVSRET. i et demokratisk samfund

OPHAVSRET. i et demokratisk samfund OPHAVSRET i et demokratisk samfund Journalister har brug for stærke ophavsrettigheder for at sikre sig økonomisk uafhængighed og for at kunne kæmpe for kvalitetsjournalistik og god presseskik Produceret

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

Mediejura. Medlemsmøde, Danske Medier 17. december 2014. Chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier

Mediejura. Medlemsmøde, Danske Medier 17. december 2014. Chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier t Mediejura Medlemsmøde, Danske Medier 17. december 2014 Chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier Hvilke regler rådgiver vi om? Grundloven EMRK offentlighedsloven forvaltningsloven medieansvarsloven presseetiske

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer Udkast. 16. december 2005 God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 1. Forord...2 2. God citatskik...2 2.1. Reglerne...2 2.2. Afgrænsningen af god citatskik...3 Hvad er et lovligt citat?...3

Læs mere

JURA på sociale medier. tanyadick.dk

JURA på sociale medier. tanyadick.dk JURA på sociale medier TANYA DICK J U R A på sociale medier I N T E R N E T J U R A o Et begreb for al den jura der foregår på internettet o Der er mange regler som skal overholdes online o Jura en er

Læs mere

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Juridisk introduktion Advokat Heidi Steen Jensen 6. juni 2012 Ophavsret i historisk perspektiv Beskyttelsesbehov for intellektuelle præstationer

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Medieaftale for grafisk design og illustration i organisationer og private virksomheder mv.

Medieaftale for grafisk design og illustration i organisationer og private virksomheder mv. Medieaftale for grafisk design og illustration i organisationer og private virksomheder mv. Aftale vedrørende Freelance grafisk design og iiiustrations arbejde mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23.

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. w Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. maj 2013 Agenda 1. De markedsføringsretlige grænser på Facebook 2. Ansvar

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur. et merc.jur. Juridisk Institut Love og regler Ny offentlighedslov med den meget omstridte ministerbetjeningsregel

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet 1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet Kdl. af 27/04 1999: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 27. april afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 97-218.349,

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund og Kooperationen

Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund og Kooperationen Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund og Kooperationen 1. april 2017 31. marts 2018 INDHOLD Introduktion 3 Medieaftale for grafisk design og illustration i organisationer og

Læs mere

Forslag til arbejdsprogram 2016

Forslag til arbejdsprogram 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Forslag til arbejdsprogram 2016 Bestyrelsen anbefaler følgende arbejdsprogram for bestyrelsesarbejdet i FreelanceGruppen

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Hvordan. normalkontrakter og aftaler

Hvordan. normalkontrakter og aftaler Hvordan tilpasses normalkontrakter og aftaler i takt med virksomhedernes udvikling? Vejledning til overenskomsterne mellem DJ og DDFF 2004-2007 Se ordbog bagest. Se også den særskilte vejledning i forståelsen

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik?

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SØREN SANDFELD JAKOBSEN PROFESSOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Agenda Hvad er

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Ophavsret og medieetik

Ophavsret og medieetik Ophavsret og medieetik - Med fokus på elevproduktioner Josephine Bock, Juridisk rådgiver for UBVA Hvad skal vi blive klogere på? Ophavsret hvad, hvor, hvorfor? Hvilke rettigheder og begrænsninger medfører

Læs mere

Ophavsret En guide. Frederiksberg, 2015. Læs mere om de to formål under pkt. Ophavsretslovens to ben. FORLAG FORLAG@DANSKLF.DK DANSKLF.

Ophavsret En guide. Frederiksberg, 2015. Læs mere om de to formål under pkt. Ophavsretslovens to ben. FORLAG FORLAG@DANSKLF.DK DANSKLF. FORLAG Frederiksberg, 2015 Ophavsret En guide Ophavsrettens kerne Kravet om originalitet: Som udgangspunkt er alle litterære og kunstneriske værker skabt ved en kreativ proces, beskyttet af ophavsretsloven.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

Høringssvar til Public Service-udvalget vedr. forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet

Høringssvar til Public Service-udvalget vedr. forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet SAMRÅDET FOR OPHAVSRET Lautrupsgade 9 2100 København Ø E-mail: info@samraadetforophavsret.dk www.samraadetforophavsret.dk Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Alene fremsendt pr.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?« Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«1. MÅLSÆTNINGER I fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«kan hold på tre unge fra EU indsende deres bud på et svar på

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E. Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren)

O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E. Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren) Lindhardt og Ringhof Forlag A/S Vognmagergade 11 1148 Copenhagen K Denmark Tel +45 36 15 66 00 O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren) www.lindhardtogringhof.dk

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning

Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg, 2008. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til

Læs mere

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres

Læs mere

*Navn på bogen* (arbejdstitel)

*Navn på bogen* (arbejdstitel) Forfatteraftale Projekt 420 Mellem [forfatternavn], idet følgende kaldet Forfatteren, og Dacapo Publishing, i det følgende kaldet Forlaget, er indgået nedenstående aftale om udgivelsen af *Navn på bogen*

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om ny EU-dom om udlån af e-bøger Åbent 8. december 2016 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Billedkunst Frie Grundskolers Fællesråd Ny Kongensgade 10, 1 1472 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere

Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5)

Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5) Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5) Indledning Ophavsret til værker Kravene i 1 skal opfyldes. Litterære Kunstneriske Edb-programmer Originalitetskrav Egen intellektuelle indsats Valgfrihed

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Pressenævnet Jytte Scharlings talepapir TAK FOR INDBYDEL- SEN Jeg har glædet mig til at deltage i denne høring

Læs mere