Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed"

Transkript

1 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Udgave 12/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Anvendelse af denne vejledning Grundlæggende standarder Sikkerhedsanvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Tryksagens indhold Supplerende tryksager Integreret sikkerhedsteknik Sikker tilstand Sikkerhedskoncept Skematisk fremstilling "Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE B" Sikkerhedsfunktioner Begrænsninger Sikkerhedstekniske påbud Godkendte apparater Krav til installationen Krav til den eksterne sikkerhedsstyring Krav til idrifttagningen Krav til driften Opbygningsvarianter Generelle anvisninger Krav Enkeltudkobling Gruppeudkobling Tekniske data Sikkerhedsparametre Elektronikdata : Signalklemrække sikkerhedskontakt for STO Indeks Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 3

4 1 Generelle anvisninger Anvendelse af denne vejledning 1 Generelle anvisninger 1.1 Anvendelse af denne vejledning Denne vejledning er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. Vejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Vejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele vejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. Anvend altid den aktuelle udgave af vejledningen og softwaren. På SEWs hjemmeside ( kan du downloade et stort udvalg på forskellige sprog. Ved uklarheder og yderligere behov for information bedes du kontakte SEW-EURODRIVE direkte. Du kan også rekvirere vejledningerne i trykt form fra SEW-EURODRIVE. 1.2 Grundlæggende standarder Apparatets sikkerhedsgodkendelse er baseret på følgende standarder og sikkerhedsklasser: Grundlæggende standarder Sikkerhedsklasse/grundlæggende standarder Performance Level (PL) iht. EN ISO :2008 Kategori (kat.) iht. EN 954-1: Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

5 Generelle anvisninger Sikkerhedsanvisningernes opbygning Sikkerhedsanvisningernes opbygning Signalordenes betydning Nedenstående skema viser trininddeling og betydning af signalord til sikkerhedsanvisninger, advarsler om materielle skader og andre anvisninger. Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser OBS! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at anvende systemet Opbygning af de afsnitsrelevante sikkerhedsanvisninger De afsnitsrelevante sikkerhedsanvisninger gælder ikke kun for en særlig handling, men for flere handlinger inden for et tema. De anvendte piktogrammer henviser enten på en generel eller en specifik fare. Her vises den formelle opbygning at en afsnitsrelevant sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger De integrerede sikkerhedsanvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren. Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 5

6 1 Generelle anvisninger Garantikrav 1.4 Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne MOVIDRIVE -vejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Læs derfor driftsvejledningen igennem, før produktet tages i brug! Sørg for, at en læsbar udgave af vejledningen er tilgængelig for de ansvarlige for anlægget og driften samt for personer, der arbejder med udstyret på eget ansvar. 1.5 Ansvarsfraskrivelse Det er en grundforudsætning for at sikre driften af MOVIDRIVE MDX60B/61B og for at opnå de angivne produktegenskaber og effekter, at driftsvejledningen følges. SEW- EURODRIVE fraskriver sig ethvert ansvar for person- og tingsskader samt økonomiske skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Erstatning for mangler er udelukket i disse tilfælde. 1.6 Ophavsret 2010 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. 1.7 Tryksagens indhold Dette dokument indeholder betingelser for og supplerende bemærkninger til anvendelse af MOVIDRIVE MDX60B/61B i sikkerhedsapplikationer. Systemet består af feltomformer med vekselstrømsmotor og sikkerhedsgodkendt ekstern brydekontakt. 1.8 Supplerende tryksager Denne vejledning er et supplement til driftsvejledningen MOVIDRIVE MDX60B/61B og begrænser anvendelsen som beskrevet i det følgende. Den må kun anvendes sammen med driftsvejledningen MOVIDRIVE MDX60B/61B. 6 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

7 Integreret sikkerhedsteknik Sikker tilstand 2 2 Integreret sikkerhedsteknik Den sikkerhedsteknik til MOVIDRIVE MDX60B/61B, der er beskrevet nedenfor, er udviklet og testet ud fra følgende sikkerhedskrav: Kategori 3 iht. EN 954-1: 1996 PL d iht. EN ISO : 2008 Hertil gennemførtes en certificering hos TÜV Nord. Kopier af TÜV-certifikatet kan rekvireres hos SEW-EURODRIVE. 2.1 Sikker tilstand Til sikkerhedsapplikationer med MOVIDRIVE MDX60B/61B er det deaktivere drejningsmoment fastlagt som sikker tilstand (se sikkerhedsfunktion STO). Herpå er det til grund liggende sikkerhedskoncept baseret. 2.2 Sikkerhedskoncept I tilfælde af fare skal potentiel risiko for skade udelukkes hurtigst muligt. Farlige bevægelser undgås som regel bedst, når motoren ikke har genstart efter stop. Frekvensomformeren MOVIDRIVE MDX60B/61B udmærker sig ved at kunne sluttes til et eksternt sikkerhedsrelæ. Hvis en tilsluttet kommandoenhed (f.eks. NØD- STOP-knap med rastefunktion) aktiveres, afbrydes strømmen til samtlige aktive elementer (udkobling af sluttrinstyringens sikkerhedsorienterede 24 V-forsyningsspænding), som er nødvendige for impulsgivning i udgangstrinnet (IGBT). Via en udkobling ved den sikkerhedsorienterede 24 V-forsyningsspænding sikrer man, at de krævede spændingsforsyninger, som er nødvendige for feltomformerens funktion og dermed opbygningen af et drejefelt med impulsmønstre (som muliggør et drejefelt), er sikkert afbrudt og således forhindrer en automatisk genstart. I stedet for en galvanisk separation af motor og strømforsyning gennem kontaktorer og afbrydere, forhindrer den her beskrevne udkobling af 24 V-spændingsforsyningen sikkert aktiveringen af effekthalvlederne i feltomformeren. Dermed afbrydes den pågældende motors udvikling af et drejefelt. Den enkelte motor kan i denne tilstand ikke udvikle noget drejningsmoment, til trods for, at strømforsyningen stadig er sluttet til. Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 7

8 2 Integreret sikkerhedsteknik Skematisk fremstilling "Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE B" 2.3 Skematisk fremstilling "Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE B" [1] S24V S0V24 S0V24 SVI24 GND 24V [2] SNT [3] [4] Uz+ M Uz- L1 L2 L [1] Sikkerhedsorienteret DC 24 V-spændingsforsyning [2] Potentialadskillelse [3] Spændingsforsyning til aktivering af effekttransistorerne [4] Impulsbreddemodulerede signaler for sluttrin 8 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

9 Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedsfunktioner Sikkerhedsfunktioner Følgende motorrelaterede sikkerhedsfunktioner kan anvendes: STO (sikkert frakoblet moment iht. EN ) ved frakobling af STO-indgangen. Ved aktiveret STO-funktion leverer frekvensomformeren ingen energi til motoren, der kan skabe et drejningsmoment. Denne sikkerhedsfunktion svarer til en ikkestyret standsning iht. EN , stopkategori 0. Frakoblingen af STO-indgangen skal ske med en/et egnet ekstern/-t sikkerhedsstyring/sikkerhedsrelæ. Følgende illustration viser STO-funktionen: v t 1 t V t t 1 Hastighed Tid Tidspunkt, hvor STO udløses Område for frakoblingen Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 9

10 2 Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedsfunktioner SS1(c) (Sikkert stop 1, funktionsvariant c iht. EN ) gennem egnet ekstern aktivering (f.eks. sikkerhedsrelæ med tidsforsinket frakobling). Følgende forløb skal overholdes: Motor forsinkes med en egnet bremserampe via indstillingen af den nominelle værdi. Frakobling af STO-indgangen (= udløsning af STO-funktionen) efter en fastlagt sikkerhedsorienteret tidsforsinkelse. Denne sikkerhedsfunktion svarer til en styret standsning iht. EN , stopkategori 1. Følgende illustration tydeliggør funktionen SS1(c): v t 1 t t 2 t V t t 1 t 2 Δt Hastighed Tid Tidspunkt, hvor bremserampen indledes Tidspunkt, hvor STO udløses Tidsmargen mellem indledning af bremserampen og STO Område for sikker tidsforsinkelse Område for frakoblingen 10 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

11 Integreret sikkerhedsteknik Begrænsninger Begrænsninger Der skal tages højde for, at efterløb af motoren er muligt uden mekanisk bremse eller med defekt bremse (alt efter systemets friktion og massetræghed). Ved generatoriske belastningsforhold kan motoren tilmed accelerere. Dette skal tages i betragtning ved risikovurdering af anlægget/maskinen og evt. imødegås gennem ekstra sikkerhedstekniske foranstaltninger (f.eks. sikkerhedsbremsesystem). Ved applikationsafhængige sikkerhedsfunktioner, der kræver en aktiv forsinkelse (deceleration) af den farlige bevægelse, kan MOVIDRIVE MDX60B/61B ikke anvendes alene uden et ekstra bremsesystem! Ved anvendelse af SS1(c)-funktionen som beskrevet i kapitlet "Sikkerhedsfunktioner" overvåges motorens bremserampe ikke sikkerhedsorienteret. I tilfælde af fejl kan nedbremsningen i forsinkelsestiden svigte, eller der kan i værste fald ske en acceleration. I dette tilfælde sker den sikkerhedsorienterede frakobling via STOfunktionen først efter udløbet af den indstillede tidsforsinkelse (se kapitlet "Sikkerhedsfunktioner"). Den heraf resulterende risiko skal tages i betragtning ved risikovurdering af anlægget/maskinen og evt. imødegås gennem ekstra sikkerhedstekniske foranstaltninger. ADVARSEL! Sikkerhedskonceptet er kun egnet til gennemførelse af mekaniske arbejder på drevne anlægs-/maskinkomponenter. Når STO-signalet deaktiveres, står MOVIDRIVE MDX60B/61B-mellemkredsen stadig under netspænding. Fare for dødelige og alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Slå spændingsforsyningen fra via en egnet ekstern brydekontakt ved arbejde på den elektriske del af motorsystemet, og husk at sikre mod utilsigtet indkobling af spændingen. BEMÆRK Ved sikkerhedsorienteret frakobling af DC 24 V-forsyningsspændingen på (STO aktiveret) vil der altid ske en aktivering af bremsen. Bremsestyringen i MOVIDRIVE MDX60B/61B er ikke sikkerhedsrelateret. Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 11

12 3 Sikkerhedstekniske påbud Begrænsninger 3 Sikkerhedstekniske påbud Det er en forudsætning for sikker drift, at sikkerhedsfunktionerne i MOVIDRIVE MDX60B/61B sluttes til en applikationsforbundet, overordnet sikkerhedsfunktion. I hvert tilfælde skal anlægs-/maskinproducenten foretage en anlægs-/maskintypisk risikoanalyse, der tager hensyn til anvendelsen af systemet med MOVIDRIVE MDX60B/61B. Anlægs- eller maskinproducenten og den driftsansvarlige har ansvaret for, at anlægget eller maskinen er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser. Ved installation og drift af MOVIDRIVE MDX60B/61B i sikre applikationer skal følgende påbud altid overholdes. Kravene er opdelt i: Godkendte apparater Krav til installationen Krav til eksterne sikkerhedsstyringer og sikkerhedsrelæer Krav til idrifttagningen Krav til driften 12 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

13 Sikkerhedstekniske påbud Godkendte apparater Godkendte apparater Følgende varianter af MOVIDRIVE MDX60B/61B er godkendte til sikkerhedsapplikationer: MOVIDRIVE MDX60B/61B til 3 AC V tilslutningsspænding Effekt Model Type KW 0,55 0S MDX60B0005-5A3-4-XX 0,75 0S MDX60B0008-5A3-4-XX 1,1 0M MDX60B0011-5A3-4-XX 1,5 0M MDX60B0014-5A3-4-XX 0,55 0S MDX61B0005-5A3-4-XX 0,75 0S MDX61B0008-5A3-4-XX 1,1 0M MDX61B0011-5A3-4-XX 1,5 0M MDX61B0014-5A3-4-XX 1,5 1 MDX61B0015-5A3-4-XX 2,2 1 MDX61B0022-5A3-4-XX 3 1 MDX61B0030-5A3-4-XX 4 1 MDX61B0040-5A3-4-XX 5,5 2S MDX61B0055-5A3-4-XX 7,5 2S MDX61B0075-5A3-4-XX 11 2 MDX61B0110-5A3-4-XX 15 3 MDX61B XX 22 3 MDX61B XX 30 3 MDX61B XX 37 4 MDX61B XX 45 4 MDX61B XX 55 5 MDX61B XX 75 5 MDX61B XX 90 6 MDX61B XX MDX61B XX MDX61B XX MDX61B XX MDX61B XX MDX61B XX MOVIDRIVE MDX61B til AC 230 V tilslutningsspænding Effekt Model Type KW 1,5 1 MDX61B0015-2A3-4-XX 2,2 1 MDX61B0022-2A3-4-XX 3,7 1 MDX61B0037-2A3-4-XX 5,5 2 MDX61B0055-2A3-4-XX 7,5 2 MDX61B0075-2A3-4-XX 11 3 MDX61B XX 15 3 MDX61B XX 22 4 MDX61B XX 30 4 MDX61B XX Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 13

14 3 Sikkerhedstekniske påbud Krav til installationen 3.2 Krav til installationen Den sikkerhedsorienterede DC 24 V-forsyningsspænding skal være EMC-kompatibel og føres på følgende måde: Ledninger, der ligger uden for et elektrisk monteringslokale, fast monteret og beskyttet mod udvendige beskadigelser eller lignende foranstaltninger. Inden for et monteringslokale kan der trækkes enkeltkorer. Overhold de gældende forskrifter for anvendelsen. Strømledninger og de sikkerhedsorienterede styreledninger skal trækkes i separate kabler. Det skal altid sikres, at der ikke er spændingsmedrivning på de sikkerhedsorienterede styreledninger. Ledningsføringsteknikken skal være i overensstemmelse med EN Der må kun anvendes jordede spændingskilder med sikker adskillelse (PELV) iht. VDE0100 og EN Herunder må spændingen mellem udgangene eller mellem en vilkårlig udgang og jordede dele ikke overstige 60 V jævnspænding ved en eneste fejl. Hvis der skal opnås en EMC-korrekt udførelse af kabelføringen følges anvisningerne i driftsvejledningen "MOVIDRIVE MDX60B/61B". Vær opmærksom på at afskærmningen for den sikkerhedsorienterede DC 24 V-forsyningsledning skal ligge på begge sider af kabinettet. Ledningerne til den sikkerhedsorienterede DC 24 V-forsyningsspænding (klemme ) skal klemmes ind under afskærmningsklemmen for signalelektronik. Ved planlægning af installationen skal der tages hensyn til de tekniske data for MOVIDRIVE MDX60B/61B. Ved dimensionering af sikkerhedskredsene skal de værdier, der er specificeret for sikkerhedskomponenterne, altid overholdes. Ledningslængden for den sikkerhedsorienterede DC 24 V-forsyningsspænding må maks. være 100 m. Den sikkerhedsorienterede DC 24 V-forsyningsspænding må ikke anvendes til tilbagemeldinger. 14 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

15 Sikkerhedstekniske påbud Krav til installationen 3 Der skal være taget højde for alle forbindelser (f.eks. ledninger eller datakommunikation via bussystemer) et af de deltagende subsystemers performance level, ellers skal fejl i forbindelserne kunne udelukkes eller ignoreres. Antagelse af, at fejlen er "kortslutning mellem to ledere" kan iht. EN ISO : 2008 udelukkes under følgende forudsætninger: Lederne er permanent (fast) udlagt og beskyttet mod udvendige beskadigelser (f.eks. trukket i en kabelkanal, et armeret rør) udlagt i forskellige kappeledninger i et elektrisk monteringslokale, under forudsætning af at både ledninger og monteringslokale opfylder de gældende krav, se EN beskyttet enkeltvis med en jordforbindelse Antagelsen af, at fejlen er "kortslutning mellem en leder og en ubeskyttet elektrisk ledende del, jord eller en jordledning", kan udelukkes under følgende forudsætninger: Kortslutninger mellem leder og alle ubeskyttede elektrisk ledende del i et monteringslokale. For anvendelser med sikkerhedsorienteret frakobling af motoren skal jumperne på :1 til :4 fjernes ( følgende billede). SVI SOV 24V GND Fjernelse af jumpere Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 15

16 3 Sikkerhedstekniske påbud Krav til den eksterne sikkerhedsstyring 3.3 Krav til den eksterne sikkerhedsstyring [6] [3] [1] [2] U [4] [5] [1] Sikkerhedsrelæ med godkendelse [2] DC 24 V-spændingsforsyning [3] Sikringer iht. producentoplysninger for sikkerhedsrelæ [4] Sikkerhedsorienteret DC 24 V-spændingsforsyning [5] Reset-knap til manuelt reset [6] Tilladt NØDSTOP-aktiveringselement Som alternativ til en sikkerhedsstyring er det også muligt at benytte et sikkerhedsrelæ. De efterfølgende krav gælder analogt. Sikkerhedsstyringen samt alle andre sikkerhedsrelaterede delsystemer skal som minimum være godkendt til den sikkerhedsklasse, der i det samlede system er krævet for den pågældende applikationsrelaterede sikkerhedsfunktion. Følgende tabel viser eksemplarisk den nødvendige sikkerhedsklasse for sikkerhedsstyringen: Applikation Krav til sikkerhedsstyring Performance level d iht. EN ISO Performance level d iht. EN ISO SIL 2 iht. EN Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

17 Sikkerhedstekniske påbud Krav til idrifttagningen 3 Sikkerhedsstyringens ledningsføring skal være egnet til den tilstræbte sikkerhedsklasse (se producentdokumentation). Hvis DC 24 V-forsyningsspændingen kun frakobles sikkerhedsrelateret på den positive pol, må der ikke forekomme testimpulser på denne i frakoblet tilstand. Hvis DC 24 V-forsyningsspændingen frakobles topolet, må testimpulserne ikke komme samtidig på plus- og minusudgangen. Her skal testimpulserne være tidsmæssigt forskudte. SEW-EURODRIVE anbefaler at frakoble 24 V-spændingsforsyningen topolet. Ved kredsløbsdimensioneringen skal de specificerede værdier for sikkerhedsstyringen altid overholdes. Sikkerhedsrelæernes eller sikkerhedsstyringens relæudganges koblingsevne skal mindst modsvare 24 V-forsyningsspændingens maksimalt tilladte, begrænsede udgangsstrøm. Producentanvisningerne vedrørende godkendte kontaktbelastninger og evt. nødvendige sikringer for sikkerhedskontakterne skal følges. Hvis der ikke foreligger sådanne anvisninger, skal kontakterne for-sikres med 0,6 x den nominelle værdi, som producenten har angivet som maksimal kontaktbelastning. For at garantere beskyttelse mod uventet genstart iht. EN 1037 skal det sikre styringssystem være udformet og tilsluttes således, at nulstilling af kommandoenheden alene ikke fører til genstart. Det betyder, at en genstart først må ske efter et manuelt reset af sikkerhedskredsen. 3.4 Krav til idrifttagningen For påvisning af den realiserede sikkerhedsfunktion skal der efter vellykket idrifttagning foretages en kontrol og dokumentation af sikkerhedsfunktionerne (validering). Herunder skal der tages højde for begrænsningerne til sikkerhedsfunktionerne iht. kapitlet "Begrænsninger". Ikke-sikkerhedsrelaterede dele og komponenter, der påvirker resultatet af valideringskontrollen (f.eks. motorbremse), skal efter behov sættes ud af drift. Til anvendelse af MOVIDRIVE MDX60B/61B i sikkerhedsapplikationer skal der generelt foretages idrifttagningskontroller af afbryderen og den korrekte ledningsføring, og derefter skal det føres til protokols. 3.5 Krav til driften Drift er kun tilladt inden for de specificerede grænser, som nævnes i databladene. Dette gælder både for den eksterne sikkerhedsstyring og for MOVIDRIVE MDX60B/61B og godkendt ekstraudstyr. Sikkerhedsfunktionerne skal med jævne mellemrum afprøves for upåklagelig funktion. Kontrolintervallerne skal fastsættes iht. risikovurderingen. Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 17

18 STOP RUN 4 Opbygningsvarianter Generelle anvisninger 4 Opbygningsvarianter 4.1 Generelle anvisninger Det gælder grundlæggende, at alle de tilslutningsvarianter, som er nævnt i denne dokumentation, kan bruges til sikkerhedsrelevante anvendelser, såfremt det basale sikkerhedskoncept er i orden. Det betyder, at det under alle omstændigheder skal være sikret, at aktiveringen af DC 24 V-sikkerhedsindgangene sker ved hjælp af et eksternt sikkerhedsrelæ eller en sikkerhedsstyring, og en automatisk genstart således ikke er mulig. For grundlæggende valg, installation og anvendelse af sikkerhedskomponenterne som f.eks. sikkerhedsrelæ, NØDSTOP-knap osv. og de godkendte tilslutningsvarianter gælder overordnet, at alle sikkerhedstekniske påbud i kapitel 2, 3 og 4 i denne tryksag skal opfyldes. Eldiagrammerne er principielle eldiagrammer, der udelukkende er begrænset til at vise sikkerhedsfunktionen/-erne med de komponenter, der er nødvendige i den forbindelse. For overskuelighedens skyld vises der ikke kontaktteknisk udstyr, der normalt altid skal etableres yderligere for f.eks. at sikre afskærmning mod berøring, løse problemer med over- og underspænding, finde isoleringsfejl, jordafledning og kortslutning f.eks. i eksternt trukne ledninger eller for at garantere den nødvendige støjimmunitet over for elektromagnetisk støj Tilslutning på MOVIDRIVE MDX60B/61B Det følgende billede viser tilslutning på undersiden af styreknappen. XT S11 S12 S13 S14 X12 X11 DEL OK X /- 0 X16 [1] X10 [1] * * Apparatet set nedefra [1] : Klemrække sikkerhedskontakter for STO 18 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

19 Opbygningsvarianter Krav Krav Anvendelse af sikkerhedsrelæer Kravene fra producenterne af sikkerhedsrelæer (f.eks. sikring af udgangskontakterne mod sammenklæbning) eller andre sikkerhedskomponenter skal overholdes på det strengeste. For ledningsføringen gælder de grundlæggende krav som beskrevet i denne tryksag. Vedrørende forbindelsen mellem MOVIDRIVE og sikkerhedsrelæerne gælder kravene til installationen iht. kapitlet "krav til installationen" ( side 14). Producentens øvrige anvisninger for sikkerhedsrelæet skal overholdes, alt efter anvendelse Anvendelse af sikkerhedsstyringer Ved anvendelse af en sikkerheds-plc skal ZVEI-specifikationerne for sikkerhedssensorer overholdes. De anvendte sikre digitale udganges (F-DO) til- og frakoblingsimpuls skal være 1 ms. Forholdet må ikke blive mindre end 1:1000. High <1ms >1000ms Low t BEMÆRK Hvis DC 24 V-forsyningsspændingen på frakobles sikkerhedsorienteret (STO aktiveret), skal kapitel "Krav til den eksterne sikkerhedsstyring" ( side 16) overholdes vedrørende testimpulserne. Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 19

20 4 Opbygningsvarianter Enkeltudkobling 4.3 Enkeltudkobling STO iht. PL d (EN ISO ) Forløbet er følgende: Følgende anbefales: X13:1 og X13:4 frakobles samtidig, f.eks. ved nødstop. 24 V-sikkerhedsindgangen frakobles. Motoren kommer langsomt til stilstand, såfremt der ikke er en bremse. STO Safe Torque Off (EN ) X13:1 X13:4 n t BEMÆRK De viste STO-frakoblinger kan indstilles indtil PL d iht. EN ISO under hensyntagen til kapitlet "Krav" ( side 19). 20 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

21 Opbygningsvarianter Enkeltudkobling 4 Binær aktivering med sikkerhedsrelæ (med 2 kanaler) Net +24 V Overordnet styring GND Nødstop Stop Start IN PLC OUT Tilbagemelding nødstop Reset X13 1 '0'=regulatorspærre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stop 2 '1'=START højre 4 '0'=hurtigstopp '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Binær aktivering med sikkerhedsrelæ (med 1 kanal) Net +24 V Overordnet styring Nødstop Stop Start PLC IN OUT Sikkerhedsrelæ Sikkerhedsrelæ Tilbagemelding nødstop Reset X13 '0'=regulatorspærre 1 '1'=regulatorfrigivelse '0'=stop 2 '1'=START højre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M BEMÆRK Ved frakobling i 1 kanal skal der opstilles bestemte fejlhypoteser, som skal beherskes ved fejludelukkelse. Følg anvisningerne i kapitlet "Krav" ( side 19). SEW-EURODRIVE anbefaler topolet frakobling af 24 V-strømforsyningen til STOindgangen. Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 21

22 4 Opbygningsvarianter Enkeltudkobling Binær aktivering med sikkerheds-plc Net +24 V GND Nødstop Stop Start IN Standard Overordnet styring OUT IN Sikker OUT X13 1 '0'=regulatorspærre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stop 2 '1'=START højre 4 '0'=hurtigstopp '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Feltbus aktivering med sikkerheds-plc Net +24 V GND Nødstop Stop Start Overordnet styring Standard Sikker IN IN PROFINET PROFIsafe DFS 21B X30 X31 1 (F_DO_M) 2 (F_DO_P) 3 (GND) 4 (24 V_LS) 5 (GND) 6 (24 V_PS) GND 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 MDX60B/61B X U V W M BEMÆRK Aktiveringen af regulatorspærre/-frigivelse og hurtigstop/-frigivelse sker via feltbussen. Vær opmærksom på de pågældende feltbus-håndbøger, f.eks. Håndbog til feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Håndbog til feltbusinterface DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe 22 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

23 Opbygningsvarianter Enkeltudkobling SS1(c) iht. PL d (EN ISO ) Forløbet er følgende: X13:1 må ikke frakobles. X13:4 frakobles, f.eks. ved nødstop. I sikkerhedstiden t 1 kører motoren sit omdrejningstal langs med rampen til stilstand. Efter udløbet af t 1 frakobles sikkerhedsindgang. Den sikre tid t 1 skal være projekteret således, at motoren kommer til stilstand i løbet af denne tid. SS1(c) Safe Stop 1 (EN ) X13:1 X13:4 n t 1 t BEMÆRK De viste SS1(c)-frakoblinger kan indstilles indtil PL d iht. EN ISO under hensyntagen til kapitlet "Krav" ( side 19). Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 23

24 4 Opbygningsvarianter Enkeltudkobling Binær aktivering med sikkerhedsrelæ (med 2 kanaler) Net +24 V Overordnet styring GND Nødstop Stop Start IN PLC OUT Sikkerhedsrelæ t 1 Tilbagemelding nødstop Reset X13 '0'=regulatorspærre 1 '1'=regulatorfrigivelse '0'=stop 2 '1'=START højre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Binær aktivering med sikkerhedsrelæ (med 1 kanal) Net +24 V Overordnet styring Nødstop Stop Start PLC IN OUT Sikkerhedsrelæ t 1 Tilbagemelding nødstop Reset X13 1 '0'=regulatorspærre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stop 2 '1'=START højre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M BEMÆRK Ved frakobling i 1 kanal skal der opstilles bestemte fejlhypoteser, som skal beherskes ved fejludelukkelse. Følg anvisningerne i kapitlet "Krav" ( side 19). SEW-EURODRIVE anbefaler topolet frakobling af 24 V-strømforsyningen til STOindgangen. 24 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

25 Opbygningsvarianter Enkeltudkobling 4 Binær aktivering med sikkerheds-plc Net +24 V GND Nødstop Stop Start IN Standard Overordnet styring OUT IN Sikker OUT X13 1 '0'=regulatorspærre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stop 2 '1'=START højre 4 '0'=hurtigstopp '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Feltbus aktivering med sikkerheds-plc Net +24 V GND Nødstop Stop Start Overordnet styring Standard Sikker IN IN PROFINET PROFIsafe DFS 21B X30 X31 1 (F_DO_M) 2 (F_DO_P) 3 (GND) 4 (24 V_LS) 5 (GND) 6 (24 V_PS) GND 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 MDX60B/61B X U V W M BEMÆRK Aktiveringen af regulatorspærre/-frigivelse og hurtigstop/-frigivelse sker via feltbussen. Vær opmærksom på de pågældende feltbus-håndbøger, f.eks. Håndbog til feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Håndbog til feltbusinterface DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 25

26 4 Opbygningsvarianter Gruppeudkobling 4.4 Gruppeudkobling I dette kapitel forklares, hvordan flere MOVIDRIVE MDX60B/61B styres sikkert. BEMÆRK En gruppeudkobling via en sikkerheds-plc anbefales ikke af SEW-EURODRIVE Krav Ved motorgrupper kan 24 V-sikkerhedsindgangene styres af flere MOVIDRIVE MDX60B/61B via et eneste sikkerhedsrelæ. Det maksimalt mulige antal akselmoduler fremgår af den maksimalt tilladte kontaktbelastning for sikkerhedsrelæet eller sikkerhedsstyringen. Andre krav fra producenterne af sikkerhedsrelæer (f.eks. sikring af udgangskontakterne mod sammenklæbning) eller andre sikkerhedskomponenter skal overholdes på det strengeste. For ledningsføringen gælder de grundlæggende krav fra kapitlet "Krav til installationen" ( side 14). Vedrørende forbindelsen mellem MOVIDRIVE og sikkerhedsrelæerne gælder kravene til installationen i kapitlet "Krav til installationen" ( side 14). Producentens øvrige anvisninger for sikkerhedsrelæet skal overholdes, alt efter anvendelse. Fastsættelse af det maksimale antal MOVIDRIVE -apparater ved gruppeudkobling Antallet (n styk) af MOVIDRIVE MDX60B/61B-apparater, der kan tilkobles ved gruppeudkobling er begrænset med de følgende punkter: 1. Sikkerhedsrelæets koblingsevne. Vær opmærksom på, at producenten af sikkerhedsrelæet kræver, at sikkerhedskontakterne skal afsikres med sikringer for at forhindre sammensmeltning af kontakterne. Oplysningerne om koblingsevne i henhold til EN , 02 / 1 og EN , 11 / 97 samt kontaktsikringerne, som angives i producentens driftsvejledninger, skal følges uden indskrænkninger og er den projektansvarliges ansvar. 2. Maks. tilladt spændingsfald i 24 V-spændingsforsyningsledningen. Ved projektering af en akselsammenslutning skal man være opmærksom på værdierne for ledningslængder og tilladte spændingsfald. 3. Maksimalt kabeltværsnit på 1 1,5 mm 2 eller 2 0,75 mm Effektforbrug STO-indgang : indgangsspænding, se kapitlet "Tekniske data" ( side 30). 5. Med halvlederudgange med selvtest kan de øgede kapaciteter ved gruppefrakobling (parallelforbindelse) af STO-indgang medføre diagnosefejl. 26 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

27 Opbygningsvarianter Gruppeudkobling Realisering af gruppefrakobling med sikkerhedsrelæ Gruppefrakobling med et sikkerhedsrelæ (SG) Med et sikkerhedsrelæ kan sikkerhedsindgangene på alle MOVIDRIVE MDX60B/61B aktiveres. Kontaktskab Sikkerhedsrelæ MOVIDRIVE SG1 MDX61B MDX61B MDX61B MDX60B/61B MDX60B/61B Typestørrelse 3 Typestørrelse 3 Typestørrelse 3 Typestørrelse 0 størrelse Type Gruppefrakobling med to sikkerhedsrelæer (SG) Med flere sikkerhedsrelæer kan sikkerhedsindgangene på de tilknyttede MOVIDRIVE MDX60B/61B aktiveres. I det følgende eksempel er MOVIDRIVE MDX60B/61B model 3 og MOVIDRIVE MDX60B/61B model 0 samlet i en gruppe, der aktiveres af ét sikkerhedsrelæ. Kontaktskab Sikkerhedsrelæ MOVIDRIVE SG1 SG1 MDX61B MDX61B MDX61B MDX60B/61B MDX60B/61B Typestørrelse 3 Typestørrelse 3 Typestørrelse 3 Typestørrelse 0 størrelse Type Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 27

28 4 Opbygningsvarianter Gruppeudkobling STO iht. PL d (EN ISO ) Forløbet er følgende: Følgende anbefales: X13:1 og X13:4 frakobles samtidig, f.eks. ved nødstop. 24 V-sikkerhedsindgangen frakobles. Motoren kommer langsomt til stilstand, såfremt der ikke er en bremse. STO Safe Torque Off (EN ) X13:1 X13:4 n t BEMÆRK De viste STO-frakoblinger kan indsættes indtil PL d iht. EN ISO Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

29 Opbygningsvarianter Gruppeudkobling 4 Eksempel: Gruppeudkobling med tre MOVIDRIVE MDX60B/61B Net +24 V GND Nødstop Stop Start Overordnet styring PLC IN OUT Nettilslutning Sikkerhedsrelæ Tilbagemelding nødstop Reset L1 L2 L X13 X1 1 '0'=regulatorspærre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stop 2 '1'=START højre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Nettilslutning L1 L2 L X13 X1 1 '0'=regulatorspærre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stop 2 '1'=START højre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Nettilslutning L1 L2 L X13 X1 1 '0'=regulatorspærre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stop 2 '1'=START højre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 29

30 5 kva i P f n Hz Tekniske data Sikkerhedsparametre 5 Tekniske data Den følgende tabel viser de tekniske data for MOVIDRIVE MDX60B/61B relateret til den integrerede sikkerhedsteknik. Derudover skal de tekniske data og godkendelser fra den pågældende MOVIDRIVE MDX60B/61B-driftsvejledning iagttages. 5.1 Sikkerhedsparametre Sikkerhedsparametre Kontrolleret sikkerhedsklasse / normgrundlag Kategori 3 iht. EN Performance level d iht. EN ISO Sandsynlighed for en farlig driftsafbrydelse pr. 0 (udelukkelse af fejl) time (PFH-værdi) Anvendelsesvarighed 20 år, derefter skal komponenten udskiftes med en ny komponent. Sikker tilstand Frakoblet moment (STO) Sikkerhedsfunktion STO, SS1 1) iht. EN ) med egnet ekstern aktivering 5.2 Elektronikdata : Signalklemrække sikkerhedskontakt for STO MOVIDRIVE MDX60/61B Sikkerhedskontakt :1 :2 Tilladt ledningstværsnit :3 :4 Effektoptagelse :4 Indgangskapacitet :4 Generelle elektronikdata DGND: Referencepotentiale for :2 VO24: U OUT = DC 24 V, kun til forsyning af :4 for samme apparat, ikke tilladt til forsyning af andre apparater SOV24: Referencepotentiale for DC+24-V-indgang "STO" (sikkerhedskontakt) SVI24: DC+24-V indgang "STO" (sikkerhedskontakt) 1 kore pr. klemme: 0,08 til 1,5 mm 2 (AWG ) 2 korer pr. klemme: 0,25 til 1,0 mm 2 (AWG ) Typestørrelse 0: 3 W Typestørrelse 1: 5 W Typestørrelse 2: 6 W Typestørrelse 3: 7,5 W Typestørrelse 4: 8 W Typestørrelse 5: 10 W Typestørrelse 6: 6 W Typestørrelse 7: 6 W Typestørrelse 0: 27 µf Typestørrelse 1 7: 270 µf Tekniske data STO-indgang Min. Typisk Maks. Indgangsspændingsområde DC 19,2 V DC 24 V DC 30 V Tid til blokering af sluttrin 100 ms Tid til genstart 200 ms 30 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B

31 Indeks Indeks A Afsnitsrelevante sikkerhedsanvisninger...5 Ansvarsfraskrivelse...6 Anvendelse af denne vejledning...4 Anvisninger Anvendte tegn i vejledningen...5 Anvisninger, generelle...4 D Drift, krav...17 E Ekstern sikkerhedsstyring...16 Enkeltudkobling...20 Krav...19 SS1 iht. PL d (EN )...23 STO iht. PL d (EN )...20 G Garantikrav...6 Godkendte apparater...13 Gruppefrakobling Med sikkerhedsrelæ...27 Gruppeudkobling...26 Krav...26 STO iht. PL d (EN )...28 Gyldighedsområde...4 I Idrifttagning, krav...17 Installation Anvisninger for føring af styreledninger...14 Krav...14 Integrerede sikkerhedsanvisninger...5 K Koblingsevne sikkerhedsrelæ...17 Kontrol af brydekontakt...17 Krav Drift...17 Ekstern sikkerhedsstyring...16 Idrifttagning...17 Installation...14 P Påvisning af sikkerhedsfunktioner S Signalord i sikkerhedsanvisninger... 5 Sikker tilstand... 7 Sikkerhedsanvisninger Anvendte tegn i vejledningen... 5 Opbygning af de afsnitsrelevante... 5 Opbygning af de integrerede... 5 Sikkerhedsanvisningernes opbygning... 5 Sikkerhedskoncept... 7 Begrænsninger Skematisk visning... 8 Sikkerhedsrelæer, krav Sikkerhedsstyringer, krav Sikkerhedsstyring, ekstern Krav Sikkerhedsteknik Sikker tilstand... 7 Sikkerhedstekniske påbud Sikkert frakoblet moment (STO)... 9 Sikkert stop 1, funktionsvariant c (SS1(c)) SS1 iht. PL d (EN ) SS1(c) (Sikkert stop 1, funktionsvariant c) STO iht. PL d (EN )... 20, 28 STO (Sikkert frakoblet moment)... 9 STO-indgang T Tryksagens indhold... 6 Tryksager, supplerende... 6 V Validering N Normer...4 O Opbygningsvarianter...18 Ophavsret...6 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVIDRIVE MDX60B/61B 31

32

33

34

35

36 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal/Germany Phone Fax

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed Udgave 05/2013 20123817 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Udgave 07/2011 19300492 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler)

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22515135_0516* Håndbog MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Udgave 05/2016 22515135/DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22513140_0616* Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed Udgave 06/2016 22513140/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21271070_0115* Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Udgave 01/2015 21271070/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indhold Indhold 1 Generelle henvisninger...

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab Udgave 10/2011 19357281 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed Udgave 05/2009 16811283 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterface DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikkert stop) Udgave 10/ / DA

Håndbog. Feltbusinterface DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikkert stop) Udgave 10/ / DA Drivteknik \ Automatisering af drivenheder \ Systemintegration \ Service Feltbusinterface DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikkert stop) Udgave 10/2007 11648295 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad CP-SA00A00 detec Prime CP-SA00A00 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Opløsning Beskyttelsesfelthøjde Rækkevidde Uden blinde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. UE48-2OS2D2 6024915 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/ue48-2os H I J K L M N O

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010 Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S 701833 / 03 06 / 2010 Indhold 1 Indledende bemærkninger 3 1.1 Tegnforklaring 3 2 Sikkerhedshenvisninger 4 2.1 Sikkerhedstekniske krav til applikationen

Læs mere

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE Online-datablad T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type Andre instrumentudførelser

Læs mere

Original brugsanvisning. Vital 2 og Vital 3. Bruger manual

Original brugsanvisning. Vital 2 og Vital 3. Bruger manual Original brugsanvisning Vital 2 og Vital 3 Bruger manual Danish v1b 2TLC172219301_B Generelt Vital bygger på et enkanals sikkerhedskoncept hvor et større antal sikkerhedskomponenter (f.eks. følere) kan

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Online-datablad. C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Opløsning Beskyttelsesfelthøjde Rækkevidde Reaktionstid

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Rettelse MOVITRAC B * _1014*

Rettelse MOVITRAC B * _1014* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21186_1014* Rettelse SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

Online-datablad. C4P-EA03030A001000, C4P- SA03030A detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C4P-EA03030A001000, C4P- SA03030A detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad CP-EA000A00000, CP- SA000A00000 detec Prime CP-EA000A00000, CP-SA000A00000 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Indeholdt i levering Anvendelse

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Automatisk Døråbner DFA 127. Drift & vedligehold

Automatisk Døråbner DFA 127. Drift & vedligehold Automatisk Døråbner DFA 127 Drift & vedligehold DK Side 1. Beskrivelse af udstyret 2 2. Sikkerhed 2 3. Tekniske specifikationer 3 4. Opbygning og funktion 3 5. Mekanisk driftomskifter og signaler 4 6.

Læs mere

Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF SIKKERHEDSRELÆER

Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF SIKKERHEDSRELÆER Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. UE43-3MF2A0 6024898 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/ue43-3mf H I J K L M N O

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sensorprincip Bestillingsoplysninger Antal sikre udgange 2 Hjælpekontakt (AUX) 1

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Driftsvejledning. To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T. Udgave 06/ / DA A6.C86

Driftsvejledning. To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T. Udgave 06/ / DA A6.C86 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Automation \ Service To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T Udgave 06/2004 11295295 / DA A6.C86 Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Kosan Gas varenr. 24216 (lavtryk) + 24217 (mellemtryk) Ved installation er det meget vigtigt, at man følger denne vejledning nøje. 4/2016

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Produktionsenhed, NA-beskyttelse

Overensstemmelseserklæring Produktionsenhed, NA-beskyttelse Overensstemmelseserklæring Produktionsenhed, NA-beskyttelse Ansøger: Kaco new energy GmbH Carl-Zeiss-Str. 1 D-74172 Neckarsulm Tyskland Produkt: Solcelle inverter med integreret NA-beskyttelse Model: blueplanet

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Slank og smart! Altivar 32 Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Altivar 32 fokuserer på dine applikationer Til alle designere,

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere