Vesteuropas tid på toppen Den økonomiske udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesteuropas tid på toppen Den økonomiske udvikling 1860-1910"

Transkript

1 Vesteuropas tid på toppen Den økonomiske udvikling Martin Paldam Økonom ikke historiker Underviser i Vækst og Udvikling Om mig: 1

2 Bogen: Som jeg forstod det var emnet Redaktionen gled, så en del om tiden Ikke mit kapitel! Det handler om den fredelige, stabile vækstperiode fra Det var på mange måder en kedelig tid, men den ændrede meget 2

3 Modernismen er anden halvdel af: Det liberale århundrede Fra Napoleonskrigene til Første Verdenskrig Guldmøntfod og stærkt stigende handel og produktion Den industrielle revolution i Vesten fra 1750 i England, breder sig 1815 og frem Vesteuropa på toppen: De 4 oversøiske Vestlande godt med. Østeuropa på vej. Resten af verden ikke 3

4 De store linjer: (1) Teori: Liberalismen Rammer ikke styring. Makroteori fandtes ikke. Historisk målestok: Solid økonomisk vækst i Vesten (2) Vi ser på: Transitioner Store, dybe endogene ændringer: 30 50% (3) Få, kortvarige krige ikke ret blodige! (4) Magtbalancen: Plads til Tyskland (5) Imperialimen 4

5 Ud af merkantilismen Opgør med Styringsoptimismen (på mikroniveauet) Statasvirksomheder for store og korrupte. Det gik ikke. Hvis folk handler i egen velsforståede interesse går tingene meget bedre: Det gjorde de også! England, USA, Denmark Husk: politisk lammelse i Danmark offentlig sektor på 9-11% af BNP. Danmarks første kraftige vækstperiode: Baseret på bonde-landbrug. Magt hos fjenden. 5

6 Transitioner: Store endogene ændringer Fra et traditionelt til et moderne samfund To niveauer og en S-kurve 6

7 Eller en z-kurve: her er to 7

8 Traditionelt samfund: Fattigt og stabilt Landbrug dominerer: teknik ændres meget langsomt Skatteevnen lille: Det liberale århundrede 10% af BNP Skatter financierer: Offentlig sektor: Indre og ydre sikkerhed samt Rents til konge og adel, delvis via feudalismen. (Tax farming feudalisme ) meget skæv fordeling OBS: Tre kerneopgaver blev varetaget af kirken: Social forsorg, undervisning og sundhed Familiemønster: Kønsopdelte opgaver + storfamilisammenhold 8

9 Moderne samfund: rigt, dynamisk Landbrug småt, sekundær tertiær sektor dominerer Globaliseret, dynamisk teknik Skatter financierer: Høj skattevene høje skatter De tre kerneopgaver vokser og overtages af staten Familiemønster: Dødelighed ned og så fertilitet Kønsrollemønstret opløses, stor kernefamilier 9

10 Traditionelt kønsrollemønster Kvinder: husholdning + social forsorg: børn + gamle. Aldersforsorg kun via børn, nødvendigt med mange, spædbørnsdødelighed 50% gravid fra 16 til 40! Godt slidt + også mange dør i barsel! Ændres dramatisk Mænd: Passer landbruget, de har også arbejde nok. Ændres ikke undtagen sektorer 10

11 Transitionen nyt kønsrollemønster Spædbørnsdødelighed ned + alternativ social sikkerhed Udannelse af børn op: Færre dyrere børn Meget færre graviditeter + og færre fødsler ikke passe børn + gamle hele tiden + færre dør pga fødsler Mekanisering af husholdningen: Rindende vand, Køleskabe, støvsuger + mad delvis industrialiseret Kvindens arbejde meget reduceret relativt. Endogen ændring af kønsroller: Mere lige 11

12 Vigtigt: endogene ændringer. Ikke bevidst og politisk valg, ikke pga vestlig kultur, men økonomisk logik: Skyldes udviklingen og kræves af udviklingen Overgang: Den nye tid Borgerskabets overflødige kvinder. Den nye arbejderklasse i byerne. Meget store ændringer: Men usynlige gradvise I Danmark ingen styring fra

13 To transitioner: Landbrugstransitionen Landbrug industri serviceproduktion vi ser kun på væksten i bnp Den demokratiske transition Enevælde mange systemer demokrati 13

14 Tallene: folketal nogenlunde: Folketællinger Produktion: BNP for alvor sammenfatter tal, der blev indsamlet før. Dvs. de kan føres bagud Hvor langt mere tvivlsomt Men mange forskere har prøvet i Danmark Svend Åge Hansen Alle forsøg indsamlet af Angus Maddison OECDs årtusindeprojekt, som Maddison fører ajour 14

15 15

16 De 18 lande + deres vækst : Canada 2,1%, New Zealand 1,8%, Schweiz 1,8%, USA 1,7% Danmark 1,5%, Sverige 1,4%, Tyskland 1,4%, Finland 1,4%, Norge 1,3%, Australien 1,2%, Belgien 1,2%, UK 1,0%, Italien 1,0%, Frankrig 0,9%, Holland 0,9%, Østrig 1,2%. Portugal 0,5%, Spanien 0,9%, 16

17 Vesten: Vækst starter UK ringe i vandet De 4 øversøiske (+ Cono Sur) Videre til Østeuropa. Tjekkiet, Slovenien Polens vestlige del: Prøjsisk Resten af verden nul-vækst Noget senere også resten af verden... Det betød at Vesten kom forud Og blev verdens centrum 17

18 18

19 19

20 De enkelte lande: relativt bnp, dvs BNP per indbygger tegnes relativt i fh til gennemsnit for de 18 lande 1850: UK og Holland 65% over gennemsnit Danmark 10-15% over 20

21 21

22 22

23 Demokratiske transition: Er sket overalt, hvor lande er blevet rige gennem produktion. (Måske undtagelse for muslimske lande?) Udgangspunktet: Feudale, absolutte kongedømmer Danmark ekstremt som Frankrig før revolution Efter transitionen: Alle demokratier. Undtagelser med demokratiske meget tidligt: USA (fra start), Schweiz (fra 1848) 23

24 1860: Godt i gang overalt i Vesten Men ikke ført til ende ret mange steder fx ikke valgret til ret mange. I USA slaveriets afskaffelse 1861 Valgret for kvinder, tyende, ol. I mange lande omkring første verdenskrig i Danmark 1915 Parlamentarismen gradvist Langsom proces, men retningen klar: fra i snit 6 points af de dvs ca 1/3 af processen 24

25 25

26 Verdenshandelen: Stabilt valutasystem: Guldmøntfoden + to teknologiske faktorer, der voldsomt reducerede transportomkostningerne Jernskibe + jernbaner Fra 1860 til 1920 transportpriser ned med ¾ kraftig globalisering Ny og mere effektiv international arbejdsdeling 26

27 Betyder strukturændringer: nogle erhverv udkonkurrerede andre stærkt øgede Lad det ske: Hårdt på kort sigt To muligheder: Beskyttelse og rent seeking Analysen: 27

28 28

29 29

30 30

31 Lande: Cono sur: Argentina, Uruguay, Chile: kød, uld, salpeter, kobber Lige så rige som Vesten: Stagnation: Nu på vej igen Hvorfor: Meldte sig ud af verdenmarkedet Stop verden jeg vil af: Beskyttelse kom ikke videre end til råstofeksport og den blev mindre relativt Nu til Europa: 31

32 I Europa mente man i perioden med rette at verdenshistoren var deres historie Her er den bedste illustration af verdenshistorien i perioden: Tyskland det nye land i Europa 32

33 33

34 Lande: Tyskland smålande Samles , under ledelse af Prøjsen Hurtigere befolkningsvækst end Frankrig ny stormagt, en ny magtbalance i Europa aldrig let Bismarck var forsigtig Vilhelm II var det ikke Kraftig industrialisering i vest styret af øst brud med liberalismen: 1879: Ægteskabet mellem rug og jern 34

35 Frankrig: Tabte Napoleonskrigene efter mange triumfer. Tabte til Tyskland 1871 Industrialiseringen mindre hurtig, men stor på håndværk, kultur,... Befolkningsvækst lav relativt ned ad bakke Heller ikke så liberalt, bølger. UK: 1800: 50% af Frankrigs befolkning. Udenfor Europa erobrer verden + verdenshavene Verdens rigeste land: Industrialiserer, verdens værksted 1918: Lige så mange som Frankrig. Meget liberalt 35

36 Befolkningerne på langt sigt: Gult ikke samlet Frankrig 15,5 18,5 21,5 31,3 40,6 59,4 Tyskland ,9 54,4 82,2 UK 3,9 6,2 8,6 21,2 41,2 59,5 USA 2 1, ,3 282,3 Frankrig Tyskland UK USA

37 Krige: Napoleonskrigene: mange døde: mest soldater Det liberale århundrede få, ikke blodige, ikke civile tab Opmarcher, manøvrer og store slag, helte. Tyskland (Prøjsen) tre krige vinder alle tre: Roon, Moltke, Bismarck Største krig: Fransk-Tyske mio mand på tysk 1 4 mio på fransk side. Tyske tab mand ( sygdomme), Franske tab mand ( sygdomme) 37

38 Lærdom: krige er blevet mindre blodige Lærdommen gjorde: Stor folkelig begejstring da Første Verdenskrig brød ud. Ingen forudså, den ville blive et gigantiske blodbad Dog: stadig ikke store civile tab PS: Amerikanske borgerkrig lige så mange soldater tre gange så mange døde, store civile lidelser. General Shermans march gennem Syden. En lærdom man ikke lærte i Europa, langt væk, primitive cowboys,... 38

39 Indkomstfordelingen: Meget skæv 1800: Feudalismen Allerede reduceret meget i det meste af Vesten Industrialiseringen: Store gevinster til første kapitalister England, Tyskland og USA store formuers tid: John D Rockefeller, Krupp, JP Morgan,... Efterhånden mange flere USA: The guilded time: Oligarkernes tid. I løbet af hele århundrede en støt jævnere fordeling. En meget langsom process 39

40 Socialismen og fagforeninger vokser sig store, men ikke meget magt før 1918 PS: De socialistiske bevægelser: Kløften, der vokser Fra moderate socialdemokratiske til meget røde kommunistiske Nordeuropa: Moderate fløje størst. Fagforeninger moderate. Store socialdemokratiske bevægelser Sydeuropa: Lige store. Fagforeninger ligeså Offentlige sektorer først op under og efter verdenskrigen 40

41 Imperialismen: Fase III 41

42 Allerede: Fase I: Den nye Verden. Fra 1492 til Guld og kolonialisering: Spanien, Portugal og UK i nye verden. Nye lande: Fleste med europæisk befolkning. Fik gl lands sprog og kultur. De rev sig løs under Napoleonskrigene, eller senere. De fire anglosaksiske. blev stor success, de øvrige moderate successer. Men ikke de store successer for kolonimagten Fase II: Østen. Fra Indien, Indonesien, Kinas kyst. I perioden: Engelske regering overtager Indien efter privat selskab fallit pga Opstanden. Victoria Kejserinde! New Delhi, Calcutta 42

43 Start i Afrika: Slaver til nye verden, handelsstationer. Den hvide mands grav. Tjen så meget som muligt hurtigt og så hjem inden du dør! Slut på slaveriet! Fase III: Afrika Handelsstationer bliver kolonier. PS: Nu muligt pga forbedret medicin Desuden enorm militær og organisatorisk overlegenhed: Slaget ved Khartum Kitchener vs Kalifaen Whatever hapens we have got the Maxim gun and they have not (Hillaire Belloc) Det var let og billigt, men hvad var formålet? 43

44 Største engelske koloni i Afrika: Nigeria: Lagos 1860, Sokoto 1903 Goldie Lugard/Shaw PS Goldie tjente godt ved salget til UK Ingen god forretning. Men ikke ret dyrt heller. Indtægt til UK. Overskud på palmeolie, kakao. Udgifter til hær + admin., veje,... Løb det rundt? Næh. PS: Setler-kolonier vs Rene kolonier 44

45 Danmark og kolonien Grønland Regnskab til 1950 balance Overskyd på kryolit betalte nogenlunde udgifterne til kolonien. KGH ikke god forretning Forstår vi hvad Danmark ville med Grønland? Et eventyr, og også billigt. Fra 1950 dyrt, men lille land 45

46 1ste Verdenskrig, Det diskuteres stadigt, hvad formålet var. Næppe bevidst fra nogen side, regeringsfejl? Resultatet var: Et enormt blodbad. Et nyt europakort og 21 år til 2nden Verdenskrig Også slut på det liberale århundrede Styringsoptimismen: Vi er bedre til at styre end de blinde markedskræfter 46

47 To slags fejl: Markedsfejl og regeringsfejl Krisen i 30erne: Startede som en bristet kursbobble: Markedsfejl. Så meget værre på af en række graverende styringsfejl. Både stramning af penge og finanspolitik, samt regulering af udenrigshandelen. Så: Markedsfejl styringsoptimisme Og regeringsfejl styringspessimisme så fra 1920: zig-zag Slut 47

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Martin Paldam Om mig se: http://www.martin.paldam.dk 1 Ud fra den nye bog: Oplysningens Verden. Aarhus Universitetsforlag. Den skulle I alle have!

Læs mere

Danmarks udvikling i de næste 50 år

Danmarks udvikling i de næste 50 år Danmarks udvikling i de næste 50 år Martin Paldam 1. Indledning Når man overvejer, hvad de næste 50 år vil bringe, må man benytte en tre-trins-metode. Først fremskrives de sidste 50 års udvikling. Dernæst

Læs mere

Danmarks økonomi. Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus

Danmarks økonomi. Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus Danmarks økonomi Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus 1 1. Befolkning stagnerende, levealder op (obs.!) 2. Nationalproduktet: Erhvervsfordeling: store ændringer: Landbrug ned, industri

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt. Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig: http://www.martin.paldam.

Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt. Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig: http://www.martin.paldam. Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig: http://www.martin.paldam.dk 1 Udviklingen på det fattigste kontinent PS: Dansk hjælp

Læs mere

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge.

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Kapitel 1 Velkommen til Danmark Jeg lagde mærke til, at når man gik på vejen, og så kom der en cyklende, så plejer de at gøre sådan. Og så troede jeg at de hilst på mig. Indtil

Læs mere

Mønstret i demokratiets udbredelse i verden

Mønstret i demokratiets udbredelse i verden Mønstret i demokratiets udbredelse i verden 22-6-06 (19/10) Trykt i Økonomi og Politik 79 (3), 33-50, oktober 2006 Martin Paldam, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 1 For nogle lande er der ingen

Læs mere

der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk

der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk Danmarks udvikling dikli i de næste 50 år Baseret påkapitel tilbog bog, der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk 1 Indhold: 1. Indledning 2. Nogle rammer for

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark f politikere som borgere Regeringens Vækstforum har opstillet der endnu ikke anerkender. de 10 væsentligste udfordringer for Danmark dybtgående lden Danmark som udviklingsland nedrykning Flere former,

Læs mere

Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi. Martin Paldam Økonomisk Institut URL: http://www.martin.paldam.

Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi. Martin Paldam Økonomisk Institut URL: http://www.martin.paldam. Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi Martin Paldam Økonomisk Institut URL: http://www.martin.paldam.dk 1 Hovedemner Befolkningen: stiger langsomt Samfundssystem: rig, kapitalistisk,

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft Den Danske Model - en europæisk succeshistorie Mogens Lykketoft Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlovsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77 11 E-mail: ae@ae.dk www.ae.dk

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Det produktive samfund

Det produktive samfund Det produktive samfund Det produktive samfund Seks kapitler af industrialiseringens idéhistorie Jeppe Nevers Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2013 University

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Den danske model. af Mogens Lykketoft. - en europæisk succeshistorie 1

Den danske model. af Mogens Lykketoft. - en europæisk succeshistorie 1 Den danske model - en europæisk succeshistorie 2006 af Mogens Lykketoft - en europæisk succeshistorie 1 2 Den danske model Indholdsfortegnelse Danmark fra fortid til nutid... 6 Demokratiets sejrsgang -

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af eveas Magasinet Politik Idepaper Fagbevægelsens forandringstid Redigeret af Svend yrholm Pedersen med bidrag af Bjørn Hansen, Kristian Weise, Rune Baastrup,

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Slaver, kolonisering og imperialisme

Slaver, kolonisering og imperialisme Slaver, kolonisering og imperialisme Hoflivet Ludvig 14.: Staten, det er mig" Enevælden dominerede Europa i 1600- og 1700-tallet Fuldt udviklet i første omgang hos Ludvig 14. (Frankrig) Hoffet blev centrum

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Bilag 1: Transskribering af workshop om Grækenland og højreradikalisering v. Tom T. Kristensen

Bilag 1: Transskribering af workshop om Grækenland og højreradikalisering v. Tom T. Kristensen Bilag 1: Transskribering af workshop om Grækenland og højreradikalisering v. Tom T. Kristensen Workshop afholdt af Tom T. Kristensen 11/4 2013. Transskriberet af Rasmus Guldager Weber og Thomas Bunk Møller.

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Lægger Jonas Christoffersen sig. eller: Økonomisk vækst, finansmarkeder, nationaløkonomi, inflation, papirpenge og andre okkulte sager.

Lægger Jonas Christoffersen sig. eller: Økonomisk vækst, finansmarkeder, nationaløkonomi, inflation, papirpenge og andre okkulte sager. da det om det fuldbyrdes effektivt vil sætte en stopper for den pinlige situation, der kan opstå, når det danske eller et hvilket som helst andet folk finder på at stemme forkert, og altså finder på at

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere