Vi vender nedturen i Den Grønne Gruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vender nedturen i Den Grønne Gruppe"

Transkript

1 April 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 3 Grøn overenskomst giver lønstigning på 14 procent, side 5 Fyret på grund af alder, side 11 Helt uden pesticider, side En sejr for ytringsfriheden, side 15 Grønne jobs, side Vi vender nedturen i Den Grønne Gruppe Læs side 6-7 Efteruddannelsestillæg 2. halvår 2007 Tag ud og gem, tillæg på 20 sider midt i bladet Magasinet for: Anlægsgartnere Blomsterbindere Groundsmen Dyrepassere Elever Frilandsgartnere Gartneriarbejdere Landarbejdere Greenkeepere Dyreassistenter Maskinførere Planteskolegartnere Servicegartnere Skovarbejdere Væksthusgartnere Kirkegårdsansatte Grønne gårdmænd Jordbrugsteknologer

2 32. årgang ISSN Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet i Den Grønne Landsbrancheklub Oplag numre årligt. Redaktionsudvalg: Bladet redigeres af et udvalg under repræsentantskabet og af Kommunikationsbureauet Citat. Ansvarshavende redaktør: Flemming H. Grønsund Medlemskab og abonnement for 3F medlemmer 75 kr. Abonnement virksomheder og organisationer 150 kr. årligt. Giro nr Tlf Annoncer: Mediakonsulent Gitte Pedersen tlf Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s Sidste frist for indsendelse af stof til næste nummer er den 22. maj Indlæg sendes til Flemming H. Grønsund på Artikler i grøn3fpunkt er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdning Den Grønne Landsbrancheklub Repræsentantskab Formand: Flemming H Grønsund, Uranienborg Allè 9, 2860 Søborg. Tlf , mobil , Kasserer: Sonja M Pedersen Prinsesse Maries Allè 3, 5000 Odense C, Kasserer træffes på tlf på hverdage mellem kl. 17 og 20. Brancher: Anlægsgartnere, privat sektor, samt ansatte i serviceerhvervene Aage Christiansen Tlf , Anni Alslev Pedersen Tlf , Finn Holm Olsen Gartneri og planteskole Tina Bak Hansen Tlf mobil , Jørgen Kruse Pedersen Tlf , Viktor Petersen Tlf Kommunalt ansatte Poul S. Dahl Tlf , Bjarne Strandhave Pedersen Tlf Erik Brochmann Tlf , Statsligt ansatte Henrik Jørgensen Tlf , Anne-Mette Egtved Nielsen Tlf , Lars Kvistgaard Tlf , Jordbruget Jørgen Horsbøl Rasmussen Tlf , Thomas Møller Tlf , Den Grønne Landsbrancheklub Bestyrelsesformand, forhandlingssekretær Peter K Holm Tlf , Næstformand, forhandlingssekretær Hanne Gram Tlf , Ungdomsrepræsentant Pia L.F. Olsen Indhold Leder Blev bægeret fyldt op? Ingen lønfest hos de kristelige Grøn overenskomst giver lønstigninger på 17% Fagforening skal turde vise sig kr. til 80 polakker Lønadministration: 13,07 kr. pr. time Tjenestebolig betyder længere opsigelse Pensionstjek gav kr. i kassen Polakker snydt for pension Fusk og underbetaling Gårdmænd fik efterbetalt kroner Uretmæssigt fyret efter 17 års ansættelse Bonus til to gravermedhjælpere Planteservicefirma fik bod på for mangelfulde ansættelsesbeviser Golfklub efterbetaler kroner for manglende overarbejdsbetaling Elever, hold øje med jeres lønsedler Fyret på grund af alder Helt uden pesticider Snydt for 9,10 kr. i timen på kirkegården Faglig sekretær søges til 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening En sejr for ytringsfriheden En af skovens kæmper er faldet Man bliver ikke hurtigere til at lægge fliser Grøn kaffe grøn samvittighed! Politi konfiskerede hest og konen gik se side 8 se side se side Deadline og udgivelsesplan for grønt3fpunkt 2007 Deadline Ude uge 22. maj juli aug okt nov. 50 Forsidebillede: Vi vender nedturen i Den Grønne Gruppe Gartner Jannicka Bjeldstrand fra ISS kontorbeplantning, Gartner Kim Vanner fra Vridsløselille Andelsboligforening, Tillidsrepræsentant Aage Christiansen fra Skælskør Anlægsgartneri samt Formand i Den Grønne Grupppe Arne Grevsen. Fotograf: Karsten Weirup (Pf/Dj). Læs artikel på side 6-7 2

3 Leder af Flemming H. Grønsund Overenskomstforhandlinger 2008: Blev bægeret fyldt op? Forårets overenskomstforhandlinger gav indholdsmæssigt et rimeligt resultat. Men forhandlingsformen var dybt kritisabel, da de små brancheområder aldrig fik lov til at forhandle deres krav. Hvornår er nok, nok? Det spørgsmål kan man med rette stille sig selv ved enhver overenskomstforhandling, når resultatet skal gøres op. Forårets overenskomstforhandlinger har betydning for hele industri-, bygge- og anlægsområdet (minimalløn), samt servicefagene og transportområdet (normalløn), og resultatet blev det bedste i mands minde, har 3F s forbundsformand Poul Erik Skov Christensen udtalt. Gartnere og skovarbejdere samt blomsterbindere ansat i virksomheder omfattet af overenskomsten med Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) og ansatte hos ISS Danmark fik ny overenskomst, som i hovedtræk følger det resultat som servicegruppen indgik med samme arbejdsgivere for ansatte inden for rengøringsbranchen. For de grønne ansattes vedkommende er resultatet en smule mindre end på transportområdet, med en samlet lønstigning over tre år på mellem kroner pr. time, afhængig af anciennitet på arbejdspladsen. Med til resultatet skal nævnes væsentlige forringelser på kørepengeområdet, samt mulighed for øget fleksibilitet i arbejdstidens placering, men samlet set giver overenskomsten pæne lønstigninger. Råd til store lønstigninger For ansatte indenfor servicesektoren hvor den største og altdominerende arbejdsgiver er ISS Danmark, gav overenskomstresultaterne en lønstigning på omkring 15%-17%. ISS Danmark fik i 2006 et overskud på driften på 3,2 milliarder svarende til en vækst på 22% og i 2005 gav virksomheden et overskud på 17%. ISS Danmark er ikke enestående med hensyn til store overskud, som stort set alle velfungerende danske virksomheder har præsenteret de seneste år, så overenskomstresultatet er bestemt ikke urimeligt højt tværtimod. Desværre gik forhandlingsforløbet ikke helt som håbet, da det grønne område hos SBA og ISS er blandt de mindste brancher, og derfor først blev forhandlet sidst i slipstrømmen af de store forlig. Det betød at der, grundet forligsmandslovens regler, ikke blev givet plads til ordentlige og reelle forhandlinger. Her bør der i fremtiden rettes et kritisk blik på forhandlingsformen, hvor der med rette kan stilles krav til vores forhandlere om, at trække i arbejdstøjet langt tidligere og begynde at diskutere overenskomsttekst med vores modpart. Dette kan sagtens gøres uden, at parterne behøver at diskutere timelønninger, som forståeligt nok er underlagt de større aftaler. Store forventninger på det grønne område Hovedparten af de ansatte inden for det grønne område, var ved dette forårs overenskomstforhandlinger tildelt rollen som observatører, da langt de fleste inden for den grønne branche først skal forhandle overenskomst i Men resultat har naturligvis stor interesse, da årets resultat kan lægge linjen for det grønne områdes forhandlinger næste år, både på det private og offentlige område. Interessen er særligt henledt til resultatet på service- og transportområdet da langt hovedparten af den grønne branche er omfattet af normallønsoverenskomster, og her venter der formentlig lange og vanskelige forhandlinger, for kun de færreste 3F medlemmer vil acceptere et resultat, som ligger under dette års niveau. Fronterne er ved at blive trukket op og med fornyet optimisme i den grønne sektor, med rekordstore investeringer på gartneriområdet, bliver det vanskeligt for vores modpart, at fjerne optimismen hos de grønne og offentlige 3F medlemmer, som ser frem til pæne lønforbedringer på et udpint lavlønsområde. Læs mere om overenskomstresultatet på det grønne område på side 5 3

4 OK 2008 Ingen lønfest hos de kristelige Kristelig Fagforening har forhandlet overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening. Aftalen giver deres medlemmer under halvdelen af den lønstigning som 3F har aftalt. Samtidig indføres der indslusningsløn for ufaglærte gartnere på 95 kroner i timen. Af Flemming H. Grønsund I lighed med LO området har Kristelig Fagforening også gennemført overenskomstforhandlinger med deres arbejdsgivermodpart som er Kristelig Arbejdsgiverforening. Parterne har indgået en fællesoverenskomst, som omfatter de fleste erhvervsområder, suppleret med brancheaftaler. Overenskomstforhandlingerne medførte ingen lønfest på de kristelige arbejdspladser, hvor særligt det grønne område oplevede forringelser. Der blev indført indslusningsløn for ufaglærte gartnere de første tre måneder, hvor den ansatte kun har krav på 95 kroner pr. time. Lønstigningerne i den treårige overenskomstperiode er på i alt 7,50 kroner således, at timelønnen for anlægsgartnere i 2009 bliver på 116,00 kr. Lønstigningen i overenskomstperioden er derved på under halvdelen af den stigning, som 3F og de øvrige LO forbund har aftalt ved forårets overenskomstforhandlinger. På barselsområdet er man denne gang kommet op på det niveau, som 3F og LO overenskomsterne aftalte i Retfærdigvis skal det nævnes, at pensionen i perioden frem til 2009 udvikler sig til 12,45% Normal arbejdstid på 45 timer om ugen Den kristelige overenskomst giver ret til normal arbejdstid på op til 45 timer pr uge og arbejdsgiveren har i samråd med de ansatte ret til, stort set at afvige samtlige væsentlige områder i overenskomsten, bl.a gives der mulighed for at indgå lønaftaler, så der ikke skal betales ekstra for arbejde i weekender og på helligdage mv. Kun ansatte med 9 måneders uafbrudt ansættelsesanciennitet har ret til fem feriefridage, derved mister mange ansatte indenfor den grønne branche i realiteten deres mulighed for feriefridage, da erhvervet er sæsonbetonet med afskedigelser i vinterperioden. Kristelig Fagforenings overenskomst omfatter mellem medlemmer, som i de næste tre år kan se frem til et lønefterslæb på ca kroner hvert år, i forhold til lønstigningerne på LO området. Æsel vidnede i retssag Æslet Buddy blev indkaldt som hovedvidne, da en domstol i Texas skulle afgøre en nabostrid Æslet Buddy måtte møde op i retten, før en strid mellem to naboer i Texas blev afgjort. Buddy blev indkaldt som første vidne i den civile retssag for at bevise, at han ikke er larmende. Indkald det første vidne, sagde dommeren, men havde næppe ventet følgende svar: Ærede dommer, vi indkalder Buddy. Æslet, lød det fra Gregory Shamouns advokat. Shamoun har Buddy gående i sin have, og naboen John Cantrell er så generet af Buddys skryden og stanken fra dyret, at han lagde sag an. Cantrell mente, at Shamoun kun havde Buddy gående i haven for at genere Cantrell, efter denne havde klaget over et skur, Shamoun var ved at bygge. I retssalen var Buddy dog musestille og blid som et lam. Mens jurymedlemmerne voterede, fandt de to naboer ud af at indgå et forlig. Cantrell trak sin klage tilbage mod, at Shamoun købte noget af hans jord. Buddys fremtid melder historien ikke noget om. www. Eb.dk 20. apr. 2007

5 OK 2008 Grøn overenskomst giver lønstigninger på 17% Grønne medarbejdere hos ISS og andre servicevirksomheder sikre sig lønstigninger på op til 18 kroner pr. time fordelt over de næste tre år. Det er resultatet af forårets overenskomstforhandlinger på det grønne område. Af Flemming H. Grønsund Gartnere, skovarbejdere og blomsterbindere ansat i en virksomhed, der følger Servicebranchens Arbejdsgiverforenings (SBA) grønne overenskomst med 3F, fik ved forårets overenskomstforhandlinger, fornyede deres aftaler med pæne lønstigninger på omkring 17% inklusiv pension og en nyoprettet lønpulje. Ansatte hos ISS Danmark som i 2006 indmeldte sig hos Dansk Industri, fik oprettet en hel ny grøn overenskomst, som er fuldstændig parallel med SBA overenskomsten. Disse to aftaler er de eneste landsoverenskomster på det grønne område, der var i spil ved dette års overenskomstforhandlinger. Lønnen kan forhandles højere lokalt Resultatet medfører at ansatte hos ovennævnte arbejdsgivere, som minimum modtager lønstigninger på mellem 14,45 kroner pr. time til 16,70 kroner pr. time fordelt over tre år. Hertil kommer en stigning på pensionsindbetalingen til 12% samt oprettelsen af en ny lønpulje på 1,1%, som udbetales to gange årligt, desuden bliver alle tillæg i overenskomsten reguleret med 3% årligt. Lønstigningerne skal udbetales, uanset om medarbejderen har en højere løn end mindstelønnen, og samtidig er der fortsat ret til at forhandle personlige tillæg på arbejdspladsen. Der oprettes også en uddannelsesfond, som i løbet af overenskomstperioden giver de ansatte mulighed for to ugers betalt uddannelse. Endelig sikres kvinder på barsel en bedre pensionsindbetaling under barselsorloven, og der gives yderligere ret til tre ugers forældreorlov til enten faderen eller moderen. Store forringelser på kørepengene Som betaling for ovennævnte goder og i lighed med mange af de øvrige brancheområder, blev der åbnet op for mere arbejdstidsfleksibilitet, således at den varierende arbejdstid, nu kan placeres og afvikles indenfor et år, mod tidligere et halvt år. I praksis får denne ændring ikke den store betydning, da brugen af den varierende arbejdstid, kræver enighed på arbejdspladsen. Desuden skal der udarbejdes en arbejdstidsplan for hele perioden hvilket også lægger en dæmper på ordningen. Kørerpengeaftalen blev til gengæld forringet betragtelig, og vil i sin nye udformning i praksis medføre, at ordningen afskaffes, da forudsætningen for udbetalingen kræver en samlet kørsel på 80 km dagligt udenfor arbejdstiden, mod tidligere 40 km. Samtidig er betalingen nedsat til nogle få kroner. Ændringen er meget uheldig for de ansatte, særligt da aftalen tidligere har været til høring hos de ansatte hos ISS, som tidligere har vente tommelfingeren nedad. Overenskomstresultatet i tal Regulering Timeløns regulering 15. marts inklusiv 5,90,40,40 anciennitets*- og servicetillæg Timeløn under 1 års anciennitet Faglært 125,40 kr. Faglært 130,05 kr. Faglært 134,70 kr. Tillært 115,40 kr. Tillært 120,05 kr. Tillært 124,70 kr. Timeløn efter et års ansættelse Faglært 131,90 kr. Faglært 137,30 kr. Faglært 142,70 kr. Tillært 121,90 kr. Tillært 127,30 kr. Tillært 132,70 kr. Særlig lønpulje 1. maj 2007 udgør 0,50% 1. maj 2008 udgør 0,75% 1. maj 2009 udgør 1,1% Værdi pr. time under/over et år Faglært 0,63/0,66 kr. Faglært 0,98/1,03 kr. Faglært 1,49/1,57 kr. Tillært 0,58/0,61 kr. Tillært 0,90/0,96 kr. Tillært 1,38/1,46 kr. Pension 15. juni ,8% 15. juli 11,4% 15. juli 12,0% (gammel ordning) Forhøjede arbejdsgiverpension under 15. juni juli juli 2008 barsel for kvinder (14 uger) 780 kr. pr. uge 820 kr. pr. uge 890 kr. pr. uge * Anciennitetstillægget udgør 0,75 kr. pr. time pr. år og udbetales til ansatte med et års ansættelse i virksomheden.

6 Tema: Medlemsnedgangen skal stoppes Fagforening skal turde vise sig Afdelingerne skal ud og være synlige på de enkelte arbejdspladser og så skal det ikke længere være tabu at tale om solidaritet og faglig kamp, lyder nogle af buddene fra tre medlemmer om, hvordan man får vendt medlemsnedgangen Af Tine Bjerre Larsen Engang var det en selvfølge at være medlem af en fagforening, og dem som ikke var det, kiggede man skævt til. I dag er man ikke flov over at sige, at man ikke gider bruge sine penge på et fagforeningskontingent. Det er tale om en holdningsændring i hele samfundet, mener formanden i Den Grønne Gruppe, som grønt3fpunkt for nylig havde sat i stævne på Galgebakken i Albertslund, en boligafdeling under Vridsløselille Andelsboligforening. Sammen med tre medlemmer skulle han drøfte, hvordan man igen kan gøre det indlysende at være organiseret og få vendt medlemsnedgangen i 3F.»Den Grønne Gruppe har mistet 11 procent af vores medlemmer«, siger Arne Grevsen, der har flere forklaringer på nedgangen.»trylleformularen virker ikke mere. Tidligere var det helt uacceptabelt ikke at være solidarisk og kæmpe sammen for bedre løn- og arbejdsforhold, men sådan er det ikke i dag. Vi må indrømme, at vi ikke har været gode nok til at fortælle især de unge, hvorfor det er uklogt og usolidarisk ikke at betale til fagforeningen«, siger Arne Grevsen. Kim Vanner, der er anlægsgartner i Vridsløselille Andelsboligforening, er enig i, at fagforeningen bør kigge kritisk på sin egen indsats.»tendensen i samfundet er, at man snakker om penge, men vi burde snakke solidaritet og sammenhold. Der mener jeg, at fagforeningerne har svigtet de sidste år og været berøringsangste. De der reklamespots, hvor der står, at 3F har skaffet medlemmerne 1,2 milliader, er ikke pengene værd. Og historierne i medlemsbladene er det kun os, der i forvejen er medlemmer, som læser«, siger Kim Vanner. Irriterende med gratister Afdelingerne skal ud på de enkelte arbejdspladser og være mere synlige, var der enighed om blandt de tre gartnere. Noget som 3F allerede har fat i nogle steder.»mine kolleger er imponerede over, at min fagforening kommer ud med det samme og laver overenskomster og er synlige, mens jeg aldrig har set en fra Ejendomsfunktionærernes Fagforening, selv om de er flere end os«, siger Kim Vanner. På Skælskør Anlægsgartneri er kun 20 ud af 200 uorganiserede, og de er udsat for et pres både fra kolleger og ledelse, fortæller anlægsgartner og tillidsrepræsentant Aage Christiansen.»Dem, der går ind for fagforeningen, kører lidt på dem, og sådan skal det også være. Mester råder også folk til at melde sig ind. Problemet er tit det, at folk ikke er klar over, at der er en forskel på om man er medlem eller ikke medlem«, siger Aage Christiansen. I ISS planteservice, hvor Jannicka Bjeldstrand er gartner, er ca. 75 procent af de ansatte organiseret, mens 25 procent står i andre fagforeninger eller slet ikke er organiserede.»det er ikke noget, vi taler om. Vi mødes kun en gang om ugen en halv time, fordi vi kører ud hver især og passer kontormiljøer. Vores fællesskab er lige godt af den grund. Men da vi snakkede om storstrejke for nylig, var det da lidt af et problem«, siger Jannicka Bjeldstrand. Det er irriterende, at der er nogle der lukrerer på andre, er der enighed om, og den overenskomst ISS lige har tegnet vil være et godt tema til diskussion, mener Arne Grevsen.»Det kan da godt være, at man har fået en timelønsstigning på 3,50 kroner det første år og tre kroner det 6 nr

7 Tema: Medlemsnedgangen skal stoppes næste år, men det nye servicetillæg på 1,65 kroner og anciennitetstillægget på 0,75 kroner pr. år havde I aldrig fået, hvis ikke der havde været en forhandlingsrunde. Nogle af de stigninger får man udelukkende, fordi nogle lige fra Hans Jensen i LO over vores forbundsformand ned til vores forhandler på området Peter Kaae Holm har bidt sig fast i bordkanten og er blevet ved med at forhandle«, siger Arne Grevsen. De unge en stor del af problemet Det er især de unge inden for faget, der vælger fagforeningen fra og ikke kan forstå, at man så ikke har de samme rettigheder og muligheder.»jeg støder jævnligt på unge, der mener, at fagforeningen ikke er noget, de behøver at betale for. De bliver dybt fornærmede, når jeg siger, at jeg ikke kan give dem den samme service, som det medlem, der i 30 år har betalt deres kontingent. Vi har glemt at fortælle dem om forskellen. Vi har været forkælede, fordi vi har haft A-kassen, der har suget medlemmer ind til os. Men nu er festen forbi«, siger Arne Grevsen. Når de store årgange nu begynder at gå på pension, og de små årgange, som ikke er så tilbøjelige til at melde sig ind i fagforeningen, kommer ind, vil det give problemer.»at fødekæden er brudt er en af de væsentligste forklaringer på medlemsnedgangen. Vi skal ud at sælge os selv. Vi skal være prisbevidste, men vi kan ikke konkurrere med de billige frie fagforeninger udenfor LO-området«, siger Arne Grevsen. Men prisen er meget afgørende for, om man tegner medlemskab.»1350 om måneden for både A-kasse, fagforening og efterløn er mange penge. Og især de unge tager det oppe fra og ned. Hvis de bliver fyret, så siger de, at de bare kan gå ud og få et andet job. Og det kan de tit også«, siger Jannicka Bjeldstrand. Lige indtil de bliver ældre og ikke er helt så eftertragtede på arbejdsmarkedet eller indtil arbejdsløsheden bliver større.»problemet er, at de unge fx taler med en bankrådgiver om, at de kan få en udestue i stedet for at bruge penge på et fagforeningskontingent. Og det er helt legitimt at melde sig ind i den kristelige fagforening. De unge får ikke ordentlig rådgivning«, siger Arne Grevsen. Overenskomsten er den bærende kraft I Vridsløselille Andelsboligforening har man lidt det omvendte problem.»vi har ingen uorganiserede, men flere folk som gerne vil flytte over i 3F, fordi vi har en højere løn end de øvrige. Og det tror jeg er et af trækplastrene, at man Kim Vanner (tv), Jannicka Bjeldstrand, Aage Christiansen og Arne Grevsen er enige om, at medlemsnedgangen i 3F skal stoppes ved at fagforeningen er mere synlig og skal koncentrere sig om kerneopgaverne ved, at sikre medlemmerne ordentlige overenskomster. Foto Karsten Weirup. laver en ordentlig overenskomst. Vi har været med til at løfte ejendomsfunktionærerne, for de vil ikke finde sig i at gå for en mindre løn, når de arbejder sammen med os«, siger Kim Vanner. Gode overenskomster er det bedste argument for at være medlem af sin fagforening, men det er ikke altid let at få budskabet igennem.»dem, som har sat sig for at sige nej til 3F, er svære at rokke. De vil bare ikke, og hvorfor ved jeg ikke. Jeg tror, at det er vigtigt, at man fortæller, at fagforeningen kender vores arbejdspladser og har kontakten til dem, og at de også nemt kan ringe. Det kan være en lille bagatel, man har brug for hjælp med«, siger Jannicka Bjeldstrand. Arne Grevsen er helt enig. Og efter i en årrække at have sat mange skibe i søen, er man nu på vej tilbage for at koncentrere sig om kerneopgaverne.»vi er sat i verden for at hjælpe medlemmer i nød og forhandle overenskomster, og vi er nødt til at tro på, at solidariteten kan bære os igennem«, siger Arne Grevsen. Selv om både han og de tre grønne medlemmer er klar over, at miraklernes tid er forbi, tror de på, at fagforeningen gennem større synlighed og gennemslagskraft kan få bedre fat i arbejdspladserne igen. 7

8 Faglige sager kr. til 80 polakker Kontrolbesøg hos vikarbureauet Jobserver i Odense gav foreløbig bonus i 2 ud af 3 sager. Tjek af lønsedlerne for 15 polakker, der arbejdede som vikarer i århusianske gartnerier fik 3F Århus Rymarken til at rejse 3 typer sager for overenskomstbrud. Den ene sag handler om, at polakkerne i 2006 kun fik afregnet 3,5 % eller 4 % i SH betaling, hvor overenskomsten klart siger, at der skal betales 6,75 %. Det gav et mindre beløb på op til kr. til hver af 80 polakker, som Jobserver havde haft ansat på gartnerierne i Århus og på Fyn. I alt betalt Jobserver kr. i efterbetaling af SH. Den anden type sag handlede om manglende løn under sygdom, manglende pensionsindbetaling og manglende overarbejdsbetaling. Alt i alt gav det kr. indeholdende en mindre bod, som Jobserver betalte for overenskomstbruddet. Hver i sær er der en historie bag disse 15 polakkers sag men det er gennemgående, at arbejdsgiveren kun har givet løn, for de timer de har været på arbejde overenskomsternes sociale bestemmelser og bløde værdier har Jobserver tilsidesat. Krav på kr. Den tredje type sag drejer sig om, hvorvidt arbejdsgiveren er berettiget til at trække medarbejderne i løn for administration af lønnen, for transport til og fra Danmark, og for transport fra det sted, hvor de pågældende bliver indlogeret og til arbejdspladsen og endelig i husleje. Hvis arbejdsgiveren har ret til at trække i lønnen hvor meget må han i givet fald trække. 3F Århus har rejst krav om tilbage betaling af næsten kr., der er fratrukket lønnen efter skat. Det er næsten kr. pr. polak, der som vi ser det, har måtte betale for at få lov til at arbejde i Danmark i ca. 6 måneder. Sagerne er rejst i det fagretslige system og efter fællesmøde mellem LO og SALA venter sagerne nu på at blive behandlet i arbejdsretten. TM Lønadministration: 13,07 kr. pr. time JS Consulting arbejder lige som Jobserver med at formidler polske vikarer til danske gartnerier. Også i denne virksomhed er forretningskonceptet, at vikarerne selv skal betale for de omkostninger de påfører arbejdsgiveren i form af administration, husleje og transport. Dette forretningskoncept er ganske enkelt den eneste måde at tjene penge på når gartneriejerne kun betaler vikarbureauet den overenskomstmæssige løn. I den konkret sag var 3 polakker i oktober 2006 blevet trukket 13,07 kr. pr. arbejdstime i administration. Samlet blev det til kr. Det lykkedes 3F Århus at indgå forlig i sagen, så JS Consulting betalte det fulde beløb. Vi kan konstatere, at JS Consulting åbenbart godt kan se, at de ikke har helt»rent mel i posen.«nu kan vi ligeledes konstatere, at de har lavet om på deres forretningsgange for betaling af administration, transport og husleje kommende sager vil vise om det er lovligt, det de gør. TM Tjenestebolig betyder længere opsigelse Det kan godt være, at gulvene og væggene er de samme. Men det kan have stor betydning, om din bolig er en almindelig lejebolig eller en tjenestebolig. Sørg for, at det fremgår af kontrakten, hvis du bor i en tjenestebolig i forbindelse med dit arbejde. Det kostede en landarbejder tre måneders løn, at han ikke havde tænkt på, at en bolig, arbejdsgiveren stillede til rådighed, ikke nødvendigvis kunne betegnes som en tjenestebolig. En retssag gav arbejdsgiveren ret. Landarbejderen blev afskediget efter mindre end et års ansættelse angiveligt på grund af sygdom og fordi arbejdsgiveren var utilfreds med hans arbejdsindsats. Er man ansat indenfor jordbruget som ikke fastansat kan man opsiges fra dag til dag, men den pågældende ville have haft krav på tre måneders varsel, hvis han kunne dokumentere, at boligen var en tjenestebolig. Det fremgår af overenskomsten, at fastansatte med tjenestebolig har tre måneders opsigelse, men det skal fremgå, at der er tale om en tjenestebolig. I den pågældende sag, afgjorde dommeren, at der ikke var tale om en tjenestebolig, selv om den var stillet til rådighed af arbejdsgiveren. 8 nr

9 Faglige sager»som medarbejder skal man sikre sig, at det fremgår af ansættelsen, at der er tale om en tjenestebolig«, opfordrer advokat Charlotte Castenschiold, der var advokat for arbejdsgiveren i den pågældende sag. IP Pensionstjek gav kr. i kassen kr. i efterbetaling i pension kr. i renter var resultatet af et pensionstjek, som 3F Århus lavede for Anny Christensen, der var gravermedhjælper på Hjortshøj Kirke i 10 år. Hun var gået på efterløn, da hun henvendte sig til 3F. Sagen blev løst lokalt, men har været ca. 12 måneder undervejs. Det skyldes det syndige rod i lønsedlerne ikke to lønsedler var ens og pensionsprocenterne var forskellige på hver eneste lønseddel. TM Polakker snydt for pension Ved kontrolbesøg på en århusiansk planteskole med lokaloverenskomst konstaterede 3F Århus, at der ikke var betalt pension til 2 polakker, der havde arbejdet på planteskolen i ca. 2 år. Sagens alvor fik virksomheden til at melde sig ind i arbejdsgiverforeningen GLS-A, der herefter deltog i mæglingsmøde i sagen. Planteskolen betaler kr. i pension til de 2 polakker og kr. i bod til 3F. TM Ungareren begyndte selv at føre timeregnskab, da han opfattede, at der var mange flere arbejdsdage, der først sluttede efter klokken 20, end der var arbejdsfrie dage. Han henvendte sig til sin lokale 3F-afdeling, der opgjorde overtidsbetaling, pension og feriepenge til kroner. Kort efter blev driftslederen fyret med 14 dages varsel, og da han var ansat på funktionærlignende vilkår, medførte det yderligere tre måneders løn. Sagen endte med et forlig om betaling af kr. De ansatte i virksomheden er især udlændige med lovlig arbejdstilladelse, men de har typisk haft 50 timers arbejdsuge og kun en enkelt ugentlig fridag. IP Gårdmænd fik efterbetalt kroner To gartnere/gårdmænd ansat i Andelsboligforeningen Broparken havde ikke i en længere periode fået deres løn reguleret, som beskrevet i overenskomsten. Derudover var den ene ansatte gårdmand i prøvetiden blevet aflønnet under overenskomstens mindsteløn, og boligforeningen havde også glemt at indbetale pension. 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening kontaktede boligforeningen og efter flere mæglingsmøder og langvarig korrespondance accepterede boligforeningen at efterbetale kroner til de to gårdmænd. FG Fusk og underbetaling Det store gartneri, A.P. Grønt i Slangerup, importerede store mængder rucolasalat fra Italien, mærkede det om og solgte det derefter til både Netto og Kvickly som dansk salat. A. P. Grønt havde også problemer med at betale de ansatte den løn, de skulle have. En 27-årig tidligere driftsleder har ved hjælp af 3F-Frederiksborg fået efterbetalt kroner, han havde til gode i overtidsbetaling. Den 27-årige kommer fra Ungarn, og han var blevet lovet en 37-timers arbejdsuge, men også stillet i udsigt, at nogle dage var lange og hårde. Til gengæld ville der udenfor sæsonen være mange arbejdsfrie dage. Den ene gårdmand hos A/B Broparken blev i prøvetiden uderbetalt med en lavere løn end overenskomsten. Arkivfoto. 9

10 Faglige sager Uretmæssigt fyret efter 17 års ansættelse Ulla Hansen havde arbejdet som gravermedhjælper på Søndersø Kirkegård i 17 år og 10 måneder, da Menighedsrådet vælger at fyre hende. Fyringen kommer som et lyn fra en klar himmel. Fredag d. 13 november 2006, tror Ulla, at alle medarbejderne er blevet kaldt til møde med ledelsen. Det viser sig kun at være hende. På mødet får Ulla Hansen beskeden om, at hun på trods af en klar mundtlig aftale ikke bliver genansat næste år. Som årsag gives, samarbejdsvanskeligheder med den graver, som blev ansat for et lille år siden. Ulla Hansen er er på intet tidspunkt i det forløbne år, blevet kontaktet i forbindelse med de påståede samarbejdsvanskeligheder, ligesom der heller ikke foreligge noget om dem i personalemappen. Et år forinden er Ulla Hansen netop selv blevet tilbudt stillingen som graver. Hun takkede dog nej, da hun har en syg datter og jobbet som gravermedhjælper derfor passer hende bedre. Chokeret ringer Ulla Hansen til 3F Nordhøjfyn, som siden kører sagen for hende. Sagen om den uretmæssige fyring ender med at Ulla Hansen får 3 måneders løn og kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis. PO Bonus til to gravermedhjælpere To gravermedhjælpere ved Mou Kirke fik store beløb efterbetalt, da arbejdsgiveren havde glemt at regulere deres løn tilbage fra Det gav en efterbetaling på mere end kr.»et af resultaterne af den store kirkegårdskonflikt i 2003 var et tillæg på timelønnen til gravermedhjælperne samt betalt spisepause«, konstaterer næstformand Niels Ravn, Den Grønne Gruppe, 3F Aalborg.»Det glemte kirkegårdsledelsen ved Mou Kirke. De havde simpelthen glemt at følge op på overenskomstresultatet, og den går jo ikke«, siger Niels Ravn. Efterbetaling og ny lønforhandling»vi gik i forhandling, og resultatet blev, at de to gravermedhjælpere til sammen fik efterbetalt omkring kr. Dertil kommer feriepenge og pension af beløbene samt søgnehelligdagsbetaling. Samtidig havde vi en lønforhandling, der gav de to gravermedhjælpere 2,60 kr. mere i timen og med efterbetaling fra 1. April 2006«.»Så man kan roligt sige, at der var en bonus at hente for de to gravermedhjælpere ved Mou Kirke. Hvis andre mener, at de har penge til gode på lignende vis, håber vi, at de henvender sig hos os i gruppen, så vi kan få klaret problemerne«, siger Niels Ravn. AF Planteservicefirma fik bod på for mangelfulde ansættelsesbeviser To tidligere medarbejdere hos Jysk Planteservice ved Køge havde ved ansættelsen modtaget et ansættelsesbevis, hvor det blev beskrevet, at de først havde ret til pension efter 6 måneders ansættelse, selvom overenskomsten gav dem ret til pension fra første ansættelsesdag, hvis de tidligere havde fået indbetalt til en arbejdsmarkedspension. Det fejlfyldte ansættelsesbevis medførte at Jysk Planteservice måtte efterbetale pension for 6 måneder, men virksomheden nægtede at betale en godtgørelse for det mangelfyldte ansættelsesbevis. 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening sendte derfor sagen til behandling i arbejdsretten. Her fik 3F medhold i at ansættelsesbeviserne ikke overholdte den gældende lovgivning og virksomheden blev idømt en samlet bod på kroner, heraf fik hver af de to ansatte kroner i godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. FG Golfklub efterbetaler kroner for manglende overarbejdsbetaling En sæsonansat banemedhjælper hos Brøndby Golfklub konstaterede ved sit ophør, at han manglede at få efterbetalt værdien af de opsparede feriefridage samt noget overarbejde. 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening kontaktede golfbanen med anmodning om efterbetaling, men golfbanen kvitterede for den venlige henvendelse med trusler om sagsanlæg overfor banemedhjælpen, som de ikke mente, havde afleveret golfklubbens nøgle til maskin- og mandskabsrum, hvilket angiveligt havde påført golfklubben samme omkostning som efterbetalingskravet lød på, til udskiftning af låse og nøgler. 10

11 Faglige sager Ved et mæglingsmøde blev det påvist, at nøglen var afleveret og golfklubben accepterede at efterbetale kroner for manglende overarbejdsbetaling og feriefridage. FG Elever, hold øje med jeres lønsedler Den Grønne Gruppe i 3F Aalborg finder flere og flere fejl i lønsedlerne hos eleverne. En elev fik efterbetalt godt kr. for blot ni måneder.»det er især arbejdsgivernes glemsomhed omkring lørdags- og søndagstillæg samt feriegodtgørelse, det går galt med, siger næstformand Niels Ravn«, Den Grønne Gruppe.»Vi møder ofte de unge elever på teknisk skole. Her kan vi konstatere, at mange har problemer med lønsedlerne. Et eksempel er elev hos en landmand, hvor arbejdsgiveren glemte tillæg for vagter på lørdage og søndage.»her gik vi lønsedlerne igennem og fandt, at eleven skulle have tilbagebetalt 5.192,35 kr., som hun var blevet snydt for over kun 9 måneder. Det er faktisk to ugelønninger for en elev, så det er med at kigge lønsedlerne godt igennem. Er du i tvivl, så kom endelig i afdelingen, så vi sammen kan tjekke lønsedlerne«. Feriebetaling også et problem»der er også problemer med feriegodtgørelsen«, siger Niels Ravn. Her skal jeg kort ridse de vigtigste regler op: Hvis en nyansat elev starter hos en arbejdsgiver før 1. juli i et år, har eleven ret til hele 5 ugers ferie med normal løn i disse 5 uger fra arbejdsgiveren. Det gælder, hvor eleven ikke i forvejen har optjent feriegodtgørelse. Starter eleven efter 1. juli i et nyt ansættelsesforhold, har eleven ret til én uges ferie med normal løn i forbindelse med jul og nytår. Mange unge i 3F Niels Ravn påpeger, at mange af de unge elever melder sig ind i 3F Aalborg.»De unge har ingen berøringsangst overfor fagforeningen, og de vælger os frem for de gule fagforeninger, fordi de simpelthen kan se, at 3F har de rigtige tilbud til dem fagligt, nemlig en overenskomst. Det er en glædelig udvikling, for så kan vi hjælpe de unge på den rigtige måde«. AF Fyret på grund af alder 60-årige Malcom Sinclair var afløser i boligselskabet KSB i 6 måneder. Han var meget glad for jobbet, havde det godt med kollegerne og arbejdet lå tæt på hans bopæl. Han passede jobbet meget omhyggeligt da han håbede på en fastansættelse. Da en fast stilling blev ledig, søgte han med det samme. KSB valgte til Malcoms store skuffelse at ansætte en 23-årig uden erfaring i stedet for Malcom Sinclair som havde mange års erfaring blandt andet fra Tivoli. Malcom Sinclairs ansættelse i KSB havde strakt sig ud over de oprindelig 6 måneder, og der var endnu ikke fastsat en slutdato for hans job. Men kort tid efter beskeden om, at jobbet var afsat til anden side d. 31. januar kom han hjem til et brev, der var stukket ind af brevsprækken, hvor der stod, at han var fyret fra d. 31. januar. Godtgørelse på kroner»det var et chok at blive fyret fra den ene dag til den anden. Jeg var slet ikke forberedt på det, og i forvejen var jeg meget skuffet over ikke at være kommet i betragtning til stillingen,«fortæller Malcom Sinclair, der aldrig havde fået en eneste kritisk bemærkning om det arbejde, han udførte. Malcom Sinclairs kone foreslog ham at kontakte 3F, for at høre om det virkelig kunne være tilladt at blive fyret på den måde. Og det var det ikke. Med 3F s hjælp fik Malcom Sinclair 5 måneders løn udbetalt, i alt kr. brutto. 3F brugte forskelsbehandlingsloven, som i december 2004, fik tilføjet beskyttelse mod afskedigelse på grund af alder, således at ældre ikke kan diskrimineres på arbejdspladsen. Pengene er et plaster på såret, men fyringen forringer Malcom Sinclairs pension væsentlig. Han havde regnet med at arbejde, til han var 65 år gammel. I dag er han gået på efterløn. En anden afløser i firmaet som var 55 år gammel, blev fyret på samme måde som Malcom Sinclair, men han var desværre ikke medlem af 3F og fik derfor ikke samme hjælp som Malcom Sinclair. PO 11

12 En grøn arbejdsplads Helt uden pesticider I fem år har Mogens Bjerre dyrket sine tomater uden pesticider, så forbrugerne kan være helt sikre. Men han indrømmer, at han ikke har været god nok til at brande tomaterne fra Varpelev på Stevns Tekst og foto: Ingrid Pedersen I den kommende sæson vil Mogens Bjerre, ejeren af Varpelev Tomater på Stevns, gøre lidt mere ud af at markedsføre, at hans tomater er dyrket helt og aldeles uden brug af pesticider. Sådan har det været i mere end fem år.»men jeg har nok ikke været så god til at gøre opmærksom på det,«indrømmer han og endnu er han ikke helt sikker på, hvordan det skal fremgår af kasserne, at her er en vare, der er helt anderledes end de tomater, der importeres fra Holland, De Kanariske Øer, Spanien, Egypten eller Senegal. Varpelevtomaterne er konventionelt dyrkede. Som de fleste andre danske tomater er de dyrket uden at komme i kontakt med jord. De tomatplaner vokser i Grodan på lange rækker helt præcist 250 meter lange i Varpelevs store væksthuse. Her passes de af 35 fastansatte, der stort set alle er medlemmer af 3F, og i sæsonen plukkes de af op til 55 sæsonansatte medarbejdere. Omregnet til helårsstillinger beskæftiger gartneriet 65 personer. Om sommeren, når de plukker tomater, får de også kolleger fra udlandet.»især har vi en del polske kolleger. Og de får den timeløn, som de skal have ifølge tariffen,«understreger tillidsmanden, Anders Dahl Han fremhæver også, at en af fordelene ved hans arbejdsplads er, at de ansatte har stor frihed. De har Pia Olsen er voksenlærling.»økonomisk er det en god mulighed for at tage en uddannelse, når man er 30 år,«siger hun. Flest pesticider i udenlandske grøntsager Fødevarestyrelsen tager stikprøver af vores mad. Ved den seneste opgørelser var der sprøjtemiddelrester i 12 procent af de danske grøntsager og i 39 procent af de udenlandske. Kun i 1 procent af de danske og i 3 procent af de udenlandske overskred mængden grænseværdierne. hver sit område, som de har ansvaret for, og de kan i vidt omfang selv bestemme, hvordan de fordeler de 37 timer i løbet af ugen og de har næsten aldrig weekendarbejde.»om sommeren kan man møde ved 4-5 tiden om morgenen og gå hjem, inden det bliver alt for varmt om eftermiddagen. Familier med børn kan vente med at møde til de er afleveret i institution. Sammen med de gode kolleger er det med til at gøre det til en god arbejdsplads,«siger Anders Dahl. Sæbe og rovinsekter Det er ikke kun forbrugerne, der har glæde af, at tomaterne dyrkes uden pesticider. Det har de ansatte også, for de slipper for åndedrætsværn og de problemer, der følger med at arbejde i et kemikaliefyldt miljø. Inde mellem tomatplanterne, der her i slutningen af februar allerede er langt over menneskehøjde, går gartnerelev Pia Olsen og nipper blade af planterne, mens humlebierne summer omkring hende. Bierne sørger for bestøvning af tomatblomsterne, og skadedyr bekæmpes ved hjælp af rovinsekter, sæbe, snyltehvepse og andre naturlige fjender foruden den meget grundige rengøring hvert efterår, når de gamle planter smides ud. De gamle planter bruges som kompost på nabolandmandens marker. Pia Olsen er 30 år og er voksenlærling. Håndarbejde Selv om gartneriet er stort som en fabrik, er der masser af manuelt arbejde i et tomatgartneri. Hver uge skal planterne sænkes, beskæres og have bladene brækket af.»arbejdet med at sænke tomaterne er ret tungt,«fortæller Pia Olsen. Tomatplanterne bliver 8-11 meter 12

13 En grøn arbejdsplads lange, og derfor skal de sænkes, så både plukkerne og gartnerne, der passer planterne hele året, har en fornuftig arbejdshøjde. Det meste af arbejdet foretages fra små eldrevne vogne, der hænger i et varmerør under spærrene og transporterer de ansatte frem og tilbage mellem rækkerne.»det er selvfølgelig rigtigt, at et gartneri som det her er en slags industri. Dem der drømmer om solmodne, røde tomater fra en gartner, der tusser rundt med halm i træskoene, bliver nok overrasket over at se vores,«vurderer Pia Olsen. En uge om året Pia Olsen er ikke den eneste på gartneriet, der er under uddannelse. Det er mange medarbejdere i princippet en gang om året. I år smuttede det dog, fordi lærerne på Vilvorde og gartneriet ikke kunne få det passet sammen.»men vi vil gerne lave et efteruddannelseskursus for medarbejderne en uge hvert år,«siger gartneriets ejer, Mogens Bjerre, og der er lavet aftaler for Lærerne kommer til Stevns, så undervisningen foregår i vante omgivelser og ved at inddrage hverdagen i undervisningen. Sidste år fik de en masse teoretisk viden om de ting, de arbejder med til hverdag biologisk bekæmpelse af sygdomme og skadedyr, ergonomi, planteopbygning og biologi, så de får genopfrisket mekanismerne i fotosyntese. Selv om de plastslanger, der lukker CO2 fra røgtrensningsanlægget ind i væksthuset, er synlige under En femtedel Hver femte af de danske tomater, der bliver solgt i butikkerne kommer fra Varpelev på Stevns. Gartneriet prøver at være så miljøvenligt som muligt. Det betyder bl.a. at : procent af opvarmningen sker med el, der er fremstillet af naturgas. Herfra sælges også strøm, der svarer til parcelhuses forbrug om året. Røgen fra skorstenen bliver renset, og CO2 herfra slippes ikke ud i atmosfæren i dagtimerne, men ind i drivhusene, hvor den er med til at fremme tomaternes vækst. Regnvand og vandet fra væksthusenes vandingsanlæg opsamles i store bassiner, filtreres gennem et UV-filter, der fjerner evt. sygdomme, og vandet genbruges igen og igen og igen I 2006 producerede gartneriet tons almindelige tomater, 450 tons cherrytomater og 200 tons cocktailtomater på klase og 180 tons blommetomater på stilk. planterne, er det meget godt at få genopfrisket, hvordan det hænger sammen, at kuldioxid, vand, kunstgødning, frø og lys ender med at bliver til millioner af tomater. Bluser og tomater Mogens Bjerre dyrkede de første tomater på Stevns i Han omdannende et lille husmandsbrug til et tomatgartneri, der blev større og større, og i dag har næsten ti hektar kvadratmeter under glas. Han glæder sig over, at forbrugerne er begyndt at værdsætte kvalitetsfødevarer.»og jeg ser frem til den dag I kvinder og det er jo jer, der står får 85 procent af indkøbene til husholdningen begynder at være ligeså kritiske, når I køber tomater, som I er, når I køber en ny bluse,«siger han.»vi spiser ikke bare for at blive mætte, men også for at vise, hvem vi er,«siger han. Forbrugernes krav om oplevelser og variation betyder også, at han forudser, at han om fem år vil have 6-8 typer tomater. I dag har han fire almindelige, cherrytomater, store klasetomater og blommetomater.»trenden er, at folk køber flere og flere klasetomater. Det skyldes nok, at de ved, at de er modnet på stilken og at stilken er med til at afgive duft. Tomater på stilk virker mere som en helhed,«siger han. Han har gennem årene gjort sin produktion mere og mere miljøvenlig.»men der er jo ikke tale om, at den er økologisk, for vi dyrker jo i Grodan og tilfører kunstgødning. Men naturgas, regnvand og genindvinding af vand, så vi ikke lukker spildevand ud i Køge Bugt, og brugen af CO2 i væksthusene passer vist meget godt in i FNs miljørapport, der siger, at vi i den vestlige verden skal spare på ressourcerne,«mener han. Men diskussionen af, om det er bedst for miljøet at dyrke tomater i Danmark i opvarmede væksthuse eller at transportere dem til Danmark i lastbiler eller fly, synes han er vanskelig.»der er mange faktorer, der spiller ind,«siger han. Men én ting ved han: tomaterne sydfra indeholder meget større mængder pesticidrester end de danske. Og han ved, at i hans er der nul.»og det er der heldigvis mange forbrugere, der er opmærksomme på og godt vil betale lidt ekstra for, så derfor skal det skrives på kasserne,«siger han. 13

14 Bykirkegårde Snydt for 9,10 kr. i timen på kirkegården Af Hanne Gram, forhandlingssekretær 3F Det kan koste 9,10 kroner i timen, at blive ansat 3. april i stedet for 1. april. Det opdagede tre ansatte på Rønne Kirkegård, der nu får efterbetalt kr. hver, fordi kirkegårdens måde at udregne deres løn på gav lavere løn til dem i forhold til deres fastansatte kollegaer. Kirkegården anvendte den praksis, at når medarbejdere blev ansat senere end den 1. i måneden, blev månedslønnen divideret med 30, når der er 30 dage i måneden, og dernæst ganget med det faktiske antal arbejdsdage. For april måned betyder det, at en medarbejder, der ansættes 3.april, og arbejder 148 timer i løbet af måneden, får en væsentligt lavere timeløn end den heldige, der ikke er tidsbegrænset ansat og arbejder hele måneden. (Se eksemplet i boksen) Den store forskel i timelønnen stiller den fastansatte væsentligt bedre end den tidsbegrænset ansatte. Det er ulovligt, og derfor besluttede 3F at stævne kirkegården for at få afskaffet denne praksis. Rønne Kirkegård valgte at indgå forlig i sagen. Andre kirkegårde anvender fortsat denne urimelige lønberegningsmodel. Får du mindre i løn end dine kollegaer, fordi du bliver ansat på anden dato end den første i måned eller bliver afskediget på en anden dato end sidste dag i måneden så henvend dig til den lokale 3F afdeling. Forbundet vil derefter hjælpe med at køre kravene hjem. Der er i begge eksempler tale om månedslønnede medarbejdere på bykirkegårde. Genopslag Faglig sekretær søges til 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening 3F BJMF søger en faglig sekretær til det offentlige grønne overenskomstområde. Opgaver: Du kommer primært til at beskæftige dig med faglige og overenskomstrelaterede opgaver inden for det offentlige grønne overenskomstområde. Vores forventninger til Dig: Du har et bredt fagligt kendskab til de opgaver, du skal arbejde med, herunder vil det være en fordel hvis du har et godt kendskab til de statslige og kommunale grønne overenskomster. Du har gode samarbejdsevner og kan holde hovedet koldt i en travl selvstændig funktion. Du er god til at formulere dig både i skrift og tale og har gerne et kendskab til edb på brugerniveau. Du er enig med os i 3F s arbejds- og værdigrundlag. Kørekort til personbil er en fordel. Vi tilbyder: En travl og spændende arbejdsplads med gode og engagerede kolleger. Løn- og ansættelsesforhold efter lokaloverenskomst og funktionærloven. Du skal være eller blive medlem af 3F BJMF. Ansættelse sker hurtigst muligt, eller efter aftale. Ansøgningsfrist er 21. maj 2007 Nærmere oplysninger ved henvendelse til Gruppeleder Jesper Bjørn tlf / Ansøgning sendes til 3F BJMF, Servicegruppen Jesper Bjørn Trekronergade 26, 2500 Valby Eller på mail Den uheldige, (tidsbegrænset ansat), der blev ansat den 3. april og tjener kr. om måneden, vil i den første måned få: kr. divideret med 30, idet der er 30 dage i måneden, gange med 28, det antal dage der arbejdes, hvorefter lønnen vil være kr. i april. Med 148 timer vil det give en timeløn på 127,39 kr. i april måned ,- kr. pr. måned x 28 dage 30 dage = ,- kr. pr. måned 148 timer = 127,39 kr. pr. time i april. Den heldige, der ikke er tidsbegrænset ansat, som har været ansat i hele perioden og som også tjener kr. om måneden får for de 148 timer, kr. som er en timeløn på 136,49 kr. i april måned ,- kr. 148 timer = 136,49 kr. pr. time i april. Altså er der en lønforskel på 9,10 kr. pr. time i april måned. 14

15 En sejr for ytringsfriheden Fagligt Arbejdsrettens afvisning af en sag mod grønt3fpunkt for»organisationsfjendtlig handling«er principiel vigtig, mener redaktør Flemming Grønsund Af Tine Bjerre Larsen En principiel vigtig kendelse og en sejr for ytringsfriheden. Det kalder grønt3fpunkts redaktør, Flemming Grønsund, Arbejdsrettens nylige afvisning af et klageskrift fra Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A. GLS-A havde anklaget grønt3fpunkt for at have foretaget en»organisationsfjendtlig handling«og for at være fremkommet med»uunderbyggede og usande postulater«. Anklagen var møntet på en leder af Flemming Grønsund om problemet i branchen med underbetalt udenlandsk arbejdskraft og to artikler i samme blad nr. 2 fra Arbejdsgiverforeningen forlangte en betydelig bod og rejste sagen mod 3F, fordi de mente, at grønt3fpunkt er en integreret del af fagforbundet. 3F begærede en afvisning, fordi den Grønne Landsbrancheklubs repræsentantskab og grønt3fpunkt er et uafhængigt organ, og fik for nylig Arbejdsrettens medhold.»det er en principiel vigtig sag, for det første fordi Arbejdsretten anerkender, at grønt3fpunkt udgives af en uafhængig forening uden overenskomst, som derfor ikke kan underlægges Arbejdsretsloven. Men også fordi arbejdsgiverne angriber vores organ og ikke anerkender vores ret til at skrive, hvad vi mener til vores abonnenter. Det ville have fået frygtelige konsekvenser for ytringsfriheden for en lang række blade og klubber, hvis vi ikke havde fået medhold. Der må være plads til uenigheder, og det har vi nu heldigvis Arbejdsrettens ord for«, siger Flemming Grønsund. Sagen er ude af proportioner Lederen handlede om danske gartneriers brug af billig østeuropæisk arbejdskraft og undergravelse af de danske overenskomster. Flemming Grønsund står ved Fra Retsformandens bemærkninger:»den Grønne Landsbrancheklub er ikke selvstændig overenskomstpart og har ikke underskrevet overenskomsten. Den kan derfor efter arbejdsretlig praksis ikke pålægges selvstændig bodsansvar for overenskomstbrud «Det var lederen i grønt3fpunkt nr som fik Arbejdsgiverforeningen, GLS-A, til at fare i kridthuset og kræve 3F dømt for organisationsfjentlig handling. Arbejdsretten har i en ny kendelse netop afvist klagen fra GLS-A. indholdet i sin leder og den kritiske holdning til brugen af billige vikarvirksomheder til udførsel af grønne opgaver.»ordvalget kan måske visse steder virke provokerende. Det har bestemt ikke været tilsigtet, jeg mener, at der er tale om en voldsom overreaktion fra arbejdsgivernes side. Det, jeg havde skrevet, var af en karakter, så man kunne have drøftet tonen på et kaffemøde, men ligefrem at anlægge sag og kræve en enorm bod er helt ude af proportioner«, siger Flemming Grønsund. Han mener, at det bør være en fælles interesse for både arbejdstagere og arbejdsgivere at få overholdt overenskomsterne, og synes at arbejdsgiverforeningens håndtering af sagen er ødelæggende for samarbejdet. Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen åbner i sine bemærkninger mulighed for, at GLS-A kan rejse nyt krav mod den 3F-afdeling, som redaktøren er medlem af.»jeg håber, at sagen kan afsluttes med arbejdsrets bemærkninger«, siger Flemming Grønsund. GLS-A ønskede ikke at kommentere kendelsen. 15

Barskt job at passe forsøgsdyr. læs side 12-13. Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2

Barskt job at passe forsøgsdyr. læs side 12-13. Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2 Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2 Bestem selv overenskomstkravene, side 4-6 Gartner glemte pension til voksenelev, side 10 Fællestillidsmand Harcelerer over leder i grønt3fpunkt, side 14 3F

Læs mere

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13 Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4 Det er stadig fyringsgrund at blive gravid se side 12-13 Overenskomstkravet, er højere løn, s. 4-7 De store gartnerier har stigende overskud,

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

YZ )"+ [^` &)%#%%% < &%"&& AZY^\Z

YZ )+ [^` &)%#%%% < &%&& AZY^\Z ISSN: 1902-1496 32. årgang ISSN 1902-1496. Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet i Den Grønne Landsbrancheklub Oplag 12.000. 8 numre årligt. Bladet redigeres af et udvalg under repræsentantskabet

Læs mere

Ä ( Ä &% Ä &("&+ Ä &- Ä ^ '%"'& Ä

Ä ( Ä &% Ä &(&+ Ä &- Ä ^ '%'& Ä ISSN: 1902-1496 32. årgang ISSN 1902-1496. Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet i Den Grønne Landsbrancheklub Oplag 12.000. 8 numre årligt. Bladet redigeres af et udvalg under repræsentantskabet

Læs mere

Storhed står for fald

Storhed står for fald December 2010 Danmarks største grønne branchemagasin Nr. 8 Storhed står for fald side 4-5 Turen går mod Nødebo side 10-12 Svært ved at læse? side 16-18 Tænk, hvis ingen taler med dig side 19-21 www.gront3fpunkt.dk

Læs mere

Efteruddannelsestillæg

Efteruddannelsestillæg 31. årgang Juni 2006 Nr. 2 Den Grønne Landsbrancheklub Efteruddannelsestillæg 2. halvår 2006 Tag ud og gem, tillæg på 24 sider midt i bladet ISSN 0109-2324. Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet

Læs mere

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 31. årgang September/oktober 2006 Nr. 3 Den Grønne Landsbrancheklub Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 Lærling fik 50.000 kroner efterbetalt, side 8 Ny lønstatistik for gartnere, side 16-17 Ny lønstatistik

Læs mere

FRA HELVEDE TIL PARADIS

FRA HELVEDE TIL PARADIS FRA HELVEDE TIL PARADIS NÆSTEN DA magasinet for os der arbejder grønt APRIL 2015 NR. 3 LÆS MERE SIDE 8-9 MARKANT JA TIL OVERENSKOMSTER LÆS MERE SIDE 3 MØD GLS-A S NYE FORMAND LÆS SIDE 7 SLUT MED FROSNE

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere

I HELVEDE JANNIE SLAP VÆK FRA RIDESKOLE LÆS MERE SIDE 8-9 DE SNYDER VI BETALER LÆS MERE SIDE 4-5 OVERENSKOMST PÅ MINKPELSERI IKKE HELT I MÅL MED OK

I HELVEDE JANNIE SLAP VÆK FRA RIDESKOLE LÆS MERE SIDE 8-9 DE SNYDER VI BETALER LÆS MERE SIDE 4-5 OVERENSKOMST PÅ MINKPELSERI IKKE HELT I MÅL MED OK I HELVEDE JANNIE SLAP VÆK FRA RIDESKOLE LÆS MERE SIDE 8-9 magasinet for os der arbejder grønt MARTS 2015 NR. 2 DE SNYDER VI BETALER LÆS MERE SIDE 4-5 VIKARBUREAUER FALDER PÅ STRIBE LÆS SIDE 6 OVERENSKOMST

Læs mere

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Magasinet for os, der arbejder grønt APRIL 2014 NR. 3 XXX 24 SIDER med OK-overblik og tema 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering

Læs mere

punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter www.gront3fpunkt.dk grønt

punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter www.gront3fpunkt.dk grønt DANMARKS STØRSTE GRØNNE BRANCHE MAGASIN www.gront3f.dk Dinoerne venter Se side 15 NR. 2 IKKE MEGET AT HENTE PÅ OK SIDE 3 KUNSTEN AT FLYTTE FISK SIDE 8 DEN MODERNE HERREMAND SIDE 12 LYSPUNKTER TRODS MANGE

Læs mere

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 3 Maj/juni 2004 Tivoli Vi passer både på blomster og besøgende Læs. 4-5 Gratis i Tivoli og til BonBon-Land forrygende sommerquiz

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007 Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium Læs side 3 2 NR. 1 FEBRUAR 2007 AAA for bedre arbejdsmiljø Årsmøde og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 2 Juni 2009 Færre dødsulykker i 2008 Se side 21 Bortvisning af sikkerhedsrepræsentant på kirkegård Se side 22 Sæt folk først! Se side 30 Få lavet

Læs mere

Tillykke du er fyret!

Tillykke du er fyret! Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf August 2008 Nr. 5 TEMA: BJMF og fremtiden For at bringe balance i økonomien skal der gennemføres en række

Læs mere

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT OKTOBER 2014 NR. 6 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

GRØNT. 12 Store. grandækkerdag. 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 12 Store. grandækkerdag. 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT DECEMBER 2014 NR. 8 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 12 Store grandækkerdag 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller...

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller... FULD FART FREM Nr. 4 2007 3F Frederiksborg Dansk Byggeri lader sig udnytte Useriøse byggefirmaer som køber sig adgang til udenlandsk arbejdskraft og efterfølgende plat ved at melde sig ind i Dansk Byggeri

Læs mere

nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3

nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3 nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3 Krise giver TR mere gennemslagskraft Side 4-5 Sikkerhedsarbejdet skal moderniseres Side 6-7 Alle tilgodeset i fratrædelsesaftale Side 14-15 Krisetid sætter fokus på

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER NOVEMBER 2013 NR. 6 GRØNT 752 KURSER Magasinet for os, der arbejder grønt 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives 06 Odenses alternative udlicitering 10 Arbejdsgiver om tillidsfolk: De er

Læs mere

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt.

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt. www.gront3fpunkt.dk APRIL 2012 NR. 3 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 MINKKRIGEN RASER SIDE 4 VIND BILL ETTER KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22 MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE

Læs mere

Parat til andre udfordringer

Parat til andre udfordringer nr. 3 marts 2008 Parat til andre udfordringer Side 12-13 De største har flest TR Side 3 Fuld knald på lønforhandlinger Side 4-5 Fyret efter 22 års ansættelse Side 6-7 Hvor er de kvindelige tillidsrepræsentanter?

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere