Dansk Varemærke Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Prisliste pr Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Alexandria Cotton Exports Association (ALCOTEXA), 12 Mohamed Taalaat Nouman Street, EL Raml Station, Alexandria, Egypten ; The Egyptian Ministry of Economy and Foreign Trade, 8 Adly Street - 7th floor, Cairo, Egypten (511) Klasse 22: Bomuld, ubehandlet. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer licenstager, som har indgået licensaftale med indehaveren af nærværende mærke i henhold til de fastsatte bestemmelser i "Egyptian Cotton Mark Standard Licence Agreement". For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må generelt kun anvendes på 100% rent Barbadense bomuld fremstillet i Ægypten, og i øvrigt i overensstemmelse med "the system to be followed by the Ministry of Economy and Foreign Trade and ALCOTEXA to monitor both the products and the method of utilizing the mark". (300) Prioritetsoplysninger: EG Egypten (730) Indehaver: FORCE Instituttet, Park Allé 345, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Elektriske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering og kontrol, elektrisk tråd og ledninger, elektriske armaturer, elektriske stikkontakter, elektriske elementer, fotoceller. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, rør som dele af sanitetsinstallationer, rør til varmeinstallationer. (511) Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isolationsmateriale, slanger, dog ikke af metal, rørforbindelser, ikke af metal, rørmuffer, ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Afprøvning af materialer, forskning og udvikling for andre, professionel rådgivningvirksomhed ikke forretningsmæssig, herunder særlig vedr. tekniske installationer i bygninger, syn- og skønsforretninger. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer: Virksomheder godkendt af Kontroludvalget for VQ-Ordningen for Tekniske Installationer. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket kan benyttes for sådanne varer og/eller tjenesteydelser, der er prøvet og godkendt af Kontroludvalget, jf. vedtægten 7. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mobil Media Denmark (730) Indehaver: MOBIL MEDIA DENMARK v/steen Andersen, Pilevej 9, 5800 Nyborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Klaus Ewald, Østre Stationsvej 43, 2., 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dry-Tech (730) Indehaver: G. FALBE-HANSEN A/S, Mariagervej 145, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (730) Indehaver: Birgit Rolfing, Barslundvej 9, Mejrup, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og hovedbeklædning. (511) Klasse 40: Tekstilbehandling, i form af tekstilvirksomhed, forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IntraVita (730) Indehaver: Intranet A/S, Kildemosen 4, 4200 Slagelse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Paul Rochat, Herlev Torv 1, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 09: EDB-programmer, herunder software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KG Knutsson Aktiebolag, Hammarbacken 8, S Sollentuna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Peter Alsted, Vester Voldgade 90, 1552 København V, Danmark (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse, reparation af computerhardware beregnet til kontrol, overvågning og justering af hydrauliske systemer, transmissioner og motorer, især forbundet med maskiner, kraner og befordringsmidler. (511) Klasse 41: Undervisning og uddannelse vedrørende computerbaserede systemer til kontrol, overvågning, justering af hydraulikker og transmissioner. (511) Klasse 42: Rådgivning ikke forretningsmæssigt vedrørende computerbaserede systemer til kontrol, overvågning, justering af hydraulikker og transmissioner; design, ajourføring og vedligeholdelse af computersoftware til kontrol, overvågning og justering af mobile og stationære hydrauliske systemer, transmissioner og motorer, især forbundet med maskiner, kraner og befordringsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sportswear Danmark v/per Bonnicksen, Amagerbrogade 31, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder fuktionelt svedtransporterende undertøj, T-shirts, ski polli, tights, træningsdragter, sokker, shorts. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ABENA (730) Indehaver: Bambo A/S, Egelund 37, 6200 Åbenrå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Præparater til sundhedspleje, hygiejneartikler til medicinsk brug, herunder bleer og hygiejnebind til inkontinente, trusseindlæg, menstruationstamponer, menstruationsbind. (511) Klasse 16: Baby-bleer af papir, papir til husholdningsbrug, herunder køkkenruller, toiletpapir, håndklæder af papir i ark og rulleform, servietter, dækkeservietter og papirduge. (730) Indehaver: NKT Cables A/S, NKT Allé 1, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: NKT Research & Innovation A/S, Group IP, Priorparken 878, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske kabler og ledninger, telekommunikationskabler, datakabler, elektrisk installationsmateriel, dele og tilbehør til de forannævnte varer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende el-installationsvirksomhed. 3378

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rasmus Birkvig, Dreyersvej 27, 2960 Rungsted Kyst, Danmark; Lars Jørgensen, Ekenæsvej 1, 2850 Nærum, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, præparater til hærdning og lodning, kølevæske i form af et køle/ smøremiddel, kemiske præparater i flydende form til industriel brug til behandling af elektriske kontakter. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe; rensemidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug til rensning af kontakter i elektronik og elektroteknik, rustopløsningsmidler, midler til rensning, polering og pudsning af biler, både, våben, campingvogne og cykler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, herunder våbenolie, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer, silikone, spray, hovedsageligt indeholdende olie, skæreolie, køle/smøremidler til industrielle formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIO-ACID (730) Indehaver: Vrå Andel A.m.b.A., Borupvej 29, 9760 Vrå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Birte Dyrberg A/S, Brinck Seidelinsgade 14, 9800 Hjørring, Danmark (511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr. (730) Indehaver: EDC-Mæglerne A/S, Mynstersvej 5, 1827 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg ApS, Store Kongensgade 59 B, 4. th., 1264 København K, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske og optiske databærere, CD-rom, lyd/billede compact discs, optagne dataprogrammer. (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer, blade, tidsskrifter, magasiner, kataloger, bøger, instruktions- og undervisningsmateriale (ikke apparater). (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed, boligindretning, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Københavns Cykelhandlerforening, Ny Kongensgade 20, 1557 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Erik Svebølle, Gartnerkrogen 53, 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 16: Fagblade til brug i cykel- og knallert branchen; instruktions og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: EDC-Mæglerne A/S, Mynstersvej 5, 1827 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg ApS, Store Kongensgade 59 B, 4. th., 1264 København K, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske og optiske databærere, CD-rom, lyd/billede compact discs, optagne dataprogrammer. (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer, blade, tidsskrifter, magasiner, kataloger, bøger, instruktions- og undervisningsmateriale (ikke apparater). (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed, boligindretning, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIFE COLORS (730) Indehaver: BILKA Lavprisvarehus A/S, Agerøvej 7, 8381 Mundelstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler. 3379

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Energi Syd (730) Indehaver: Kolding Områdets Energiselskab, Kokbjerg 30, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig formidling mellem sælger og køber ved salg af el, forretningsmæssig administration af virksomheder, herunder af forsyningsvirksomheder. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (511) Klasse 37: El- og varmeinstallationsvirksomhed, entreprenørvirksomhed. (511) Klasse 39: Distribution af el, varme, gas og vand samt rådgivning og information i forbindelse dermed. (511) Klasse 42: Teknisk energirådgivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke-medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke-medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke-medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3380

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BUDDY (730) Indehaver: A/S Deres Design, Vimmelskaftet 45, 1161 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Jakker, t-shirts, skjorter, jeans, shorts, badebukser, kasketter, huer, strømper, undertøj, pyjamaser, natskjorter og sweatere. (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tanddpasta, mundskyllepræparater og andre præpartater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke-medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLAY MAKER (730) Indehaver: Play Group ApS, Kongsdalvej 12, 2720 Vanløse, Danmark (511) Klasse 25. (511) Klasse 27. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Easy Cargo Systems A/S (730) Indehaver: Easy Cargo Systems A/S under stiftelse, Kløvervej 6, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke-medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Pliva d.d., Ulica grada Vukovara 49, HR Zagreb, Kroatien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 3381

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AD (730) Indehaver: Advance Magazine Publishers Inc., Four Times Square, New York, New York 10036, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel via computerkommunikation, nemlig samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at finde oplysninger om varerne samt udvælge og købe disse varer via et globalt computernetværk. (511) Klasse 39: Information om rejser udsendt via interaktivt tv, satellit, trådløst og globalt computernetværk. (511) Klasse 42: Information om mode, skønhed, madlavning, kultur og arkitektur udsendt via interaktivt tv, satellit, trådløst og globalt computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: OAO Alfa-Bank, ul. Novatorov 7/1, Moscow, Russiske Føderation (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 36: Bankvirksomhed og finansiel virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POWER-PITCH (730) Indehaver: NEG Micon A/S, Alsvej 21, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 07: Vindmøller og andre vinddrevne maskiner samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, herunder møllevinger, rotationsanordninger, drejningsringe og gear; anordninger til indstilling af vinkeldrejning af vinger, hovedaksler, transmissionsindretninger, koblinger. (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til vindmøller, kontrol og overvågningsudstyr for automatisk ind- og udkobling af generatorer og til automatisk regulering af møllevingers position; mickroprocessorudstyr til kontrol og spændingsregulering, til kontrol af svingningstal; fasetilstand og rotorhastighed, kontrol af effektivitet og tykkelse af bremseunderlag og af temperatur, vindretning og vindhastighed, svingningssensorer til montering i vindmøllehuse. (511) Klasse 37: Opstilling, konstruktion, installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller og vindkraftanlæg samt af dele og tilbehør til vindmøller og vindkraftanlæg, herunder møllevinger. (511) Klasse 42: Udvikling og test af vindmøller og vindkraftanlæg og af komponenter dertil, herunder af møllevinger; gennemførelse af forskningsprojekter vedrørende vindmøller. (730) Indehaver: OAO Alfa-Bank, ul. Novatorov 7/1, Moscow, Russiske Føderation (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 36: Bankvirksomhed og finansiel virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AON BEST ADVICE (730) Indehaver: Aon Denmark A/S, Wildersgade 7, 1408 København K, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer (herunder forsikringer), som andre får mulighed for - på en nem måde online - at overskue og købe (511) Klasse 36: Forskikringsmæglervirksomhed, også via globale computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POWER-TRIM (730) Indehaver: NEG Micon A/S, Alsvej 21, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 07: Vindmøller og andre vinddrevne maskiner samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, herunder møllevinger, rotationsanordninger, drejningsringe og gear; anordninger til indstilling af vinkeldrejning af vinger, hovedaksler, transmissionsindretninger, koblinger. (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til vindmøller, kontrol og overvågningsudstyr for automatisk ind- og udkobling af generatorer og til automatisk regulering af møllevingers position; mickroprocessorudstyr til kontrol og spændingsregulering, til kontrol af svingningstal; fasetilstand og rotorhastighed, kontrol af effektivitet og tykkelse af bremseunderlag og af temperatur, vindretning og vindhastighed, svingningssensorer til montering i vindmøllehuse. (511) Klasse 37: Opstilling, konstruktion, installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller og vindkraftanlæg samt af dele og tilbehør til vindmøller og vindkraftanlæg, herunder møllevinger. (511) Klasse 42: Udvikling og test af vindmøller og vindkraftanlæg og af komponenter dertil, herunder af møllevinger; gennemførelse af forskningsprojekter vedrørende vindmøller. (730) Indehaver: OAO Alfa-Bank, ul. Novatorov 7/1, Moscow, Russiske Føderation (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 36: Bankvirksomhed og finansiel virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Irma City (730) Indehaver: IRMA A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: FDB, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af dagligvarer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer 3382

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Peek & Cloppenburg (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GUSANO ROJO (730) Indehaver: Nacional Vinicola, S.A., 609 Azafrán Street, Mexico, Mexico (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder drikke der indeholder mescalin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jacobsens Bakery Ltd. A/S, Nilanvej 1, 8722 Hedensted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CASHFLOW (730) Indehaver: Den kristelige fagbevægelse, Engboulevarden 30, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer, reklameartikler. (511) Klasse 35: Samling af et udvalg af reklameartikler, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 36: Arbejdsløshedsforsikring, forsikringsvirksomhed. (511) Klasse 41: Medlemsaktiviteter, nemlig kurser samt faglige og sociale arrangementer. (511) Klasse 42: Faglig juridisk bistand, nyhedsformidling via elektronisk netværk. (730) Indehaver: Cashflow Technologies, Inc., Nevada Corporation, 6611 North 64 th Place, Paradise Valley, Arizona, USA (511) Klasse 28: Brætspil og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til at spille brætspil, der indgår i finansiel uddannelse. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, nemlig ledelse af kurser, seminarer, konferencer og workshops inden for finansiel uddannelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: cre'active (730) Indehaver: Cre'active ApS, Ndr. Ringgade 74, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Buckle Institute (730) Indehaver: Karin Bach Buckle, Wibrandtsvej 73, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk undervisningsmateriale på CD'ere og disketter. (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale (undtagen apparater). (511) Klasse 35: Bistand og rådgivning ved forretningsledelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig) til forældre og erhvervslivet. 3383

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Retention AB, Stora Nygatan 29, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Virksomhedsudvikling, firma og forretningsundersøgelser, markedsundersøgelser, udvikling og implementering af unikke e-handelspladser for andre ved tilvejebringelse af individuel information, kommunikation og transaktioner for veldefinerede målgrupper; indsamling og behandling af kundeinformation, udførelse af individuel kundedialog for andre via Internettet og andre kommunikationskanaler, udvikling af udbytterige kunderelationer og afvikling af ikke-udbytterige kunderelationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CREATIVE LINE (730) Indehaver: Ingrid Østergaard Møller, Bag Fortet 1, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 16: Papirhandlervarer herunder, postkort og gavepapir; artikler til brug for kunstnere, bøger. (511) Klasse 28: Spil, legetøj, højtidspynt såsom julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, forretningsmæssig bistand i form af strategi planlægning og vedrørende kommunikation, rådgivning og markedsføring. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Grafisk designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NATURNETDOKTOR (730) Indehaver: Paramount Home Entertainment (Sweden) AB, Lille Bommen 1, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videoapparater, videoband, videokassetter, digitale videodisks (DVD), videodisks, laserdisks, herunder disks som aflæses med nål, laser eller med andet lys, øvrige apparater som anvendes sammen med video- og diskanordninger, apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, video- og skivtextapparater, hologrammer, fremkaldte film til biografer og TV, elektroniske, fotografiske, kinematografiske, fonografiske og kommunikationsinstrumenter,- apparater og -udstyr, videospil. (511) Klasse 16: pdokumentation i papirform til videobånd. (511) Klasse 41: Tjenesteydelser i forbindelse med filmudstillinger; filmdistribution; videodistribution; redigering af videobånd; udlejning af videokassetter, videodisks, laserdisks, digitale videodisks (DVD) og bånd indeholdende optagne spillefilm, TV-serier og spillefilm til TV samt filmproduktion og filmstudier. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Naturnetdoktor ApS, Byvej 2, Kasted, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ConMentor Konsulentvirksomhed, Lerdalen 35, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, annoncesalg, nemlig salg af annoncer på Internettet, udlejning af reklameplads på Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed samt information om uddannelse, kulturelle arrangementer via Internettet. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed om alternativ sundheds- og sygdomsbehandling, formidling af information om alternativ helse samt tilvejebringelse af alternativ helseinformation via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: gr3 (730) Indehaver: gr3 A/S, Gl. Skolevej 1, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (730) Indehaver: Aisab Import AB, Box 50304, S Malmø, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Alle 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, skæreværktøj (håndværktøj), blade (dele af håndværktøj), file (håndværktøj), høvle, høvljern, høvlfil, knive, rasper (håndværktøj), sakse, listesakse, skrabere (håndværktøj), skær (dele af håndværktøj). 3384

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Minutgaranti (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FALCK A/S, Falck-Huset, Polititorvet, 1780 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 37: Assistance til køretøjer (reparation, starthjælp, døråbning, hjulskift). (511) Klasse 39: Assistance til køretøjer (bortslæbning), redning (transport) og bjærgning; redningsaktioner (transport). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Finn Holst-Jensen, Søparken 55, Hjallese, 5260 Odense S, Danmark; Lene Classen, Teglmarken 56, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sv. Erik Køcher Skov, Haragervej 18, 3200 Helsinge, Danmark (511) Klasse 37: Installation-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed; teknisk service vedrørende sikkerhedsudstyr; vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr. (511) Klasse 42: Vagttjeneste; låsesmed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Lene Classen, Teglmarken 56, 8800 Viborg, Danmark; Finn Holst-Jensen, Søparken 55, Hjallese, 5260 Odense S, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3385

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GENIE (730) Indehaver: Oticon A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Software til brug i elektroniske apparater til justering og tilpasning af høreapparater. (730) Indehaver: Elvirasminde A/S, Danmarksvej 24 A, 8660 Skanderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, flødeboller, vafler belagt med pisket æggehvide tilsat sukker og overtrukket med chokolade. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMP (730) Indehaver: The Whitaker Corporation, a corporation of the State of Delaware, Suite 450, 4550 New Linden Hill Road, Wilmington, Delaware, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske klemmer og ledningsudstyr, kondensatorer, transformatorer, impulsformende kredse, ensrettere, spoler, modulatorer, elektriske filtre samt dele af de nævnte varer, elektriske forbindelsesled, forbindelsesledninger med stik og programmeringsenheder med sådanne forbindelsesledninger, elektriske koblingstavler, bagtavler med permanente stikforbindelsesledninger, kontaktfjedre til stikforbindelsesledninger og programmeringstavler med stikforbindelsesledninger, modulelementer til elektroniske kredsløb, lagerorganer bestående af magnetiske lagerelementer med flere åbninger til brug i elektronisk regne-, regulerings- og kontroludstyr, elektriske signallamper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TULLAMORE GOLFKLUB (730) Indehaver: Eskild George Thygesen, Broholmvej 14, Tulstrup, 7430 Ikast, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder golfbeklædning; fodtøj, herunder til brug for golf; hovedbeklædning, herunder til brug for golf. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, herunder til golfbrug (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; klubvirksomhed (underholdning eller undervisning); organisering af konkurrencer (underholdning eller undervisning); organisering af sportskonkurrencer; produktion af film, herunder videofilm; udlejning af sportsudstyr (undtagen befordringsmidler); udlejning af videobånd; alle foranstående tjenesteydelser tillige i relation til golf; fremskaffelse af golffaciliteter og andre sportsfaciliteter; bestyrelse af sportsinstallationer (golfanlæg og - baner). (730) Indehaver: TRIM.IT Development A/S, Livøvej 23, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, software, herunder optagne computerprogrammer. (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, herunder bistand ved varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med computerprogrammel. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer hardware og software, ajourføring af computerprogrammer, design af computerprogrammer, computerprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KeyStaff (730) Indehaver: KeyStaff, Mindevej 38, 3060 Espergærde, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLUE FOX (730) Indehaver: Blue Fox-Herning A/S, Holingknuden 1, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll A/S, Torvet 12, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Claus Christian Larsen, Ellemosevej 115, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, herunder flydende til dispensere, rengøringsmidler, duftdispensere. (511) Klasse 05: Sanitære præparater. (511) Klasse 21: Rengøringsredskaber, herunder forstøverflasker af plastic. (511) Klasse 37: Rengøring for andre, herunder vinduespolering, desinficering og lugtfjerning på toiletter og vådrum. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3386

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROJECT MANAGEMENT MASTER CLASS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Freeqteam ApS, Fuglesangsvej 21, 2680 Solrød Strand, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer, herunder artikler, nyhedsbreve, tidsskrifter, bøger og undervisningsmateriale. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende konceptudvikling, planlægning- og ledelsesværktøjer, herunder IT-værktøjer, forretningsstrategier, konsulentbistand i forbindelse med analyser og planlægning af arbejdsgange og -procedurer samt organisationsudvikling. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende organisationskonsultation, strategiudvikling og kompetenceudvikling, arrangement og afholdelse af kurser, seminarer, konferencer og workshops, udgivervirksomhed, herunder af bøger og tekster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Iced Company I/S, c/o Peter Agerbo, Anemonevej 12A, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af is-containere, vandopsamlingscontainere, is-kølecontainere, is-drikkeglas, containergreb samt tilbehør til alle de nævnte varer; markedsføring; forretningsmæssig bistand vedrørende konceptudvikling. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Produktdesign og -udvikling. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Oxycal Laboratories, Inc., 533 Madison Avenue, Prescott, Arizona 86301, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; vitamin- og mineraltilskud; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Oxycal Laboratories, Inc., 533 Madison Avenue, Prescott, Arizona 86301, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; vitamin- og mineraltilskud; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. 3387

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEN GYLDNE HAVFRUE (730) Indehaver: WIFT Women in Film & TV, c/o Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Laila Lund Balle, Thorvaldsensvej 14, 5., 1871 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Tildeling af en pris, som kan gå til personer indenfor TV, film og andre levende billedmedier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALTAVISION (730) Indehaver: INTEL CORPORATION, a corporation of the State of Delaware, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Californien 95052, USA (511) Klasse 09: Computere; computer hardware; computer arbejdsstationer; notebook og laptop computere; bærbare computere; mikrocomputere; servere, computeranlæg; halvledere; mikroprocessorer; integrerede kredsløb; computer chipssæt, computer motherboards og daughterboards; computer grafikkort; hardware til netværk; computer netværksadaptorer, -omskiftere, -routere og -muffere, ydre computerenheder og elektroniske apparater til brug i forbindelse med computere; tastaturer; trackballs; computer museenheder; computer input-enheder; skærme, videoapparater, videokredsløbskort, apparater og udstyr til optagelse, behandling, modtagelse, gengivelse, overførelse, modificering, kompression, dekompression, udsendelse, fletning og/eller forstørrelse af lyd, video, billeder, grafik og data; optagne computer algoritmer til kompression og dekompression af data; computerkomponenttestnings- og kalibreringsapparater, signalbokse, computer programmer vedrørende netværksforvaltning, computer hjælpeprogrammer; computer operativsystem software, computerprogrammer til optagelse, behandling, modtagelse, gengivelse, overførelse, modificering, kompression, dekompression, udsendelse, fletning og/eller forstørrelse af lyd, video, billeder, grafik og data; computerprogrammer til webside design, computerprogrammer til internetopkobling og brug af internet, telekommunikationsapparater og -instrumenter, apparater og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til videokonferencer og til telekonferencer; apparater og programmer til dokumentudveksling og - redigering, kameraer, hovedtelefoner, dele, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og testningsapparater til de førnævnte varer, elektroniske brugermanualer til brug i forbindelse med og solgt sammen med de førnævnte varer. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder publikationer, bøger, tidsskrifter, nyhedsbreve, blade, brochurer, pjecer og brugermanualer med forbindelse til computerindustrien, computer hardware, computer software, ydre computerenheder, computer komponenter, computerrelaterede tjenesteydelser og/eller varer og tjenesteydelser vedrørende kommunikation, undervisningsmateriale (dog ikke apparater), trykte hjælpemidler og undervisningsmanualer, papir, papirhandlervarer, brevpapir, notesblokke, computerpapir, hulstrimler og -kort af papir til optagelse af computer programmer. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computerrelaterede og kommunikationsrelaterede varer, nemlig teknisk rådgivning vedrørende installation, reparation og vedligeholdelse, support og teknisk rådgivning vedrørende computerrelaterede og kommunikationsrelaterede varer, fremskaffelse af oplysninger af computerteknologisk art via internettet, design af standarder til andres brug indenfor design og implementering af computer software, computer hardware og telekommunikationsudstyr; computer software, computer hardware og netværk designvirksomhed for andre. (730) Indehaver: ALTA A/S, Kvæsthusgade 4, 1251 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware og programmer til databasehåndtering og databasesystemer inden for områderne Supply Chain Management, ressourceplanlægning, produktionsstyring samt webbaseret leverandørstyring, compactdisks (hukommelseskredsløb) med software. (511) Klasse 41: Uddannelsestjenester, nemlig uddannelse, undervisning, kurser, seminarer og konfenrencer inden for områderne Supply Chain Management, ressourceplanlægning, produktionsstyring samt webbaseret leverandørstyring, herunder brugen af databasesystemer samt programsoftware og -udvikling. (511) Klasse 42: Programmering, udvikling, design, opdatering og tilpasning af computerprogrammer for andre, installation og vedligeholdelse af computersoftware, konsulentbistand i forbindelse med computersoftware og computersystemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Locon ApS, Birkedam 10A /26, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 03: Rengøringsmidler. (511) Klasse 12: Rengøringsvogne. (511) Klasse 21: Rengøringsredskaber, rengøringsklude. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Locon ApS, Birkedam 10A /26, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 03: Rengøringsmidler. (511) Klasse 12: Rengøringsvogne. (511) Klasse 21: Rengøringsredskaber, rengøringsklude. 3388

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 16. 122. årgang. 2001-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1087 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 123. årgang. 2002-01-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 225 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 8. 122. årgang. 2001-02-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 471 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 125. årgang. 2004-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 125. årgang. 2004-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 125. årgang. 2004-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1801 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 123. årgang. 2002-03-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 985 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 35. 122. årgang. 2001-09-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2803 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 32. 120. årgang. 1999-08-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1807 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere