Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen"

Transkript

1 Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August

2 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund Demografi Beskæftigelsesgrad Uddannelsesgrad Færre kontanthjælpsmodtagere Færre anbringelsessager i de tre boligområder Tryghed Ressourcestærke beboere

3 Resume Byrådet godkendte den 11. marts 2013, Helhedsplan for Nordbyen, for perioden Den nye Helhedsplan omfatter indsatser for børn, unge og voksne indenfor uddannelse, beskæftigelse, sundhed, kompetenceløft og almen trivsel. Der er også indsatser for at støtte både afdelingsbestyrelser og foreninger i området. Aktiviteterne i Helhedsplanen favner over sundheds- og omsorgsudvalget, børne- og skoleudvalget, kultur- og fritidsudvalget, socialudvalget og beskæftigelsesudvalget. Geografisk dækker helhedsplanen Jennumparken, Glarbjergvejområdet og Vangdalen. I alt omkring lejemål og ca beboere. I forbindelse med forarbejdet til den nye helhedsplan blev der rejst et politisk ønske om at kunne følge udviklingen i boligområderne nærmere og med nyere data, end det hidtil har været muligt. Datagrundlaget udgøres for indeværende delvist af data genereret fra Randers Kommunes egne systemer og af data fra Danmarks Statistiks Boligsociale Nøgletal. Desværre er data fra Danmarks Statistik tilgængelige med op til to års forsinkelse for nogle typer data, f.eks. indkomstdata. Der er derfor data for forskellige perioder på tværs af de indikatorer der følges op på under målene for helhedsplanen. Forvaltningen arbejder på at den boligsociale monitorering bliver så uafhængig af data fra Danmarks Statistik som muligt. Den overordnede vision for Helhedsplanen er: Randers Nordby er et godt sted at bo, og de overordnede mål for Helhedsplanen er: Mål 1: en øget beskæftigelsesgrad blandt beboerne Mål 2: en øget uddannelsesgrad blandt unge i boligområderne Mål 3: færre passive kontanthjælpsmodtagere i boligområderne Mål 4: færre anbringelsessager i de tre boligområder Mål 5: øget tryghed i boligområderne Derudover følges der som supplement op på: Mål 0: Demografi Mål 6: Ressourcestærke beboere 3

4 Baggrund Byrådet godkendte den 11. marts 2013 Helhedsplan for Nordbyen for perioden Den nye Helhedsplan omfatter indsatser for børn, unge og voksne indenfor uddannelse, beskæftigelse, sundhed, kompetenceløft og almen trivsel. Der er også indsatser for at støtte både afdelingsbestyrelser og foreninger i området. Aktiviteterne i Helhedsplanen favner over sundheds- og omsorgsudvalget, børne- og skoleudvalget, kultur- og fritidsudvalget, socialudvalget og beskæftigelsesudvalget. Geografisk dækker helhedsplanen Jennumparken, Glarbjergvejområdet og Vangdalen. I alt omkring lejemål og ca beboere. Datagrundlaget udgøres dels af data genereret fra Randers Kommunes egne systemer og dels af data fra Danmarks Statistiks Boligsociale Nøgletal. Desværre er data fra Danmarks Statistik tilgængelige med op til 2 års forsinkelse for nogle typer data, f.eks. indkomstdata. Der er derfor data for forskellige perioder på tværs af de indikatorer der følges op på under målene for helhedsplanen. Forvaltningen arbejder på at den boligsociale monitorering bliver så uafhængig af data fra Danmarks Statistik som muligt. Den overordnede vision for Helhedsplanen er: Randers Nordby er et godt sted at bo, og de overordnede mål for Helhedsplanen er: Mål 1: en øget beskæftigelsesgrad blandt beboerne Mål 2: en øget uddannelsesgrad blandt unge i boligområderne Mål 3: færre passive kontanthjælpsmodtagere i boligområderne Mål 4: færre anbringelsessager i de tre boligområder Mål 5: øget tryghed i boligområderne Derudover følges der som supplement op på: Mål 0: Demografi Mål 6: Ressourcestærke beboere 4

5 0. Demografi Først gives et billede af demografien i boligområderne, sammenlignet med Randers Kommune generelt, da de demografiske data er centrale for forståelsen af udviklingen i områderne i forhold til målene for helhedsplanen. Befolkningsdata, som f.eks. antallet af borgere i Randers Kommune samt i boligområderne, er ikke det samme i alle opgørelser, da opgørelserne som nævnt er fra forskellige perioder. Tabellen herunder indeholder alle de indbyggertal, der benyttes i rapporten. Tabel Antal borgere i Randers Kommune, fordelt på områder Vækst fra i % Glarbjergvejområdet ,6 Vangdalen ,1 Jennumparken ,1 Randers Kommune i alt ,8 Kilde: Danmarks Statistik. Befolkningstal er pr Tabel 0.1 viser desuden, at der fra har været en større befolkningstilvækst i de tre boligområder, end i Randers Kommune generelt. Andel børn og unge under 18 år I tabel 0.2 ses udviklingen i antal børn under 18 år i Randers Kommune. Tabel Antal børn under 18 år i Randers Kommune, fordelt på områder Vækst fra i % Glarbjergvejområdet ,6 Vangdalen ,7 Jennumparken ,7 Randers Kommune i alt ,6 Kilde: Danmarks Statistik. Befolkningstal er pr Som det fremgår af tabel 0.2, har der på trods af, at den samlede befolkning er i vækst, fra været et fald i antallet af børn i Randers Kommune på 3,6 %. I samme periode er børnetallet steget i de tre boligområder. Den største procentvise vækst ses i Vangdalen, hvor antallet af børn er steget med 8,7 % i perioden. Som det fremgår af figur 0.1 nedenfor, udgør børn også en væsentlig større andel af beboerne i de tre boligområder end det er tilfældet i Randers Kommune som helhed. 5

6 Figur Andel børn og unge under 18 år i % af befolkningen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 36% 36% 35% 36% 30% 20% 25% 26% 22% 21% 10% 0% Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt Af figur 0.1 fremgår det også, at ikke kun antallet af børn er stigende i boligområderne, men også den andel de udgør af beboerne er stigende, modsat Randers Kommune som helhed, hvor børn og unge udgør en stadig mindre del af befolkningen. Indvandrere og efterkommere I tabel 0.3 ses udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere i Randers Kommune, og i de tre boligområder. Tabel Antal indvandrere og efterkommere i Randers Kommune, fordelt på områder Vækst fra i % Glarbjergvejområdet ,6 Vangdalen ,9 Jennumparken ,9 Randers Kommune i alt ,9 Kilde: Danmarks Statistik. Befolkningstal er pr Antallet af indvandrere og efterkommere i Randers Kommune er steget med 34,9 % fra Udviklingen i antal indvandrere og efterkommere har i samme periode været meget forskellig i de tre boligområder. Vangdalen har haft den største stigning, på 50,9 %, mens Jennumparken har oplevet den mindste stigning, på kun 4,9 %. Både i Jennumparken og Glarbjergvejområdet har tilvæksten i antal indvandrere og efterkommere været mindre end i Randers Kommune som helhed. Som det fremgår af figur 0.2, udgør indvandrere og efterkommere en større andel af befolkningen i de tre boligområder, end i Randers Kommune generelt. 6

7 Figur Andel indvandrere og efterkommere i % af befolkningen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 33% 28% 27% 38% 44% 45% 20% 10% 6% 8% 0% Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt Siden 2012 er andelen af indvandrere og efterkommere i Randers Kommune vokset fra 6 % til 8 %. I Jennumparken udgør indvandrere og efterkommere 45 % af beboerne, hvilket er højest af de tre boligområder, hvor hhv. Vangdalen og Glarbjergvejområdet har 38 % og 33 % indvandrere og efterkommere. Siden 2012 har Vangdalen overhalet Glarbjergvejområdet, så Glarbjergvejområdet nu er det af de tre boligområder, som har den laveste andel indvandrere og efterkommere blandt dets beboere. Tabel 0.4 viser fordelingen af indvandrere og efterkommere på vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Tabel Fordeling af indvandrere og efterkommere på vestlig/ikke-vestlig oprindelse Andel m. vestlig opr. i % Andel m. ikke-vestlig opr. i % Andel m. vestlig opr. i % Andel m. ikke-vestlig opr. i % Glarbjergvejområdet 7% 93% 10% 90% Vangdalen 9% 91% 16% 84% Jennumparken 5% 95% 6% 94% Randers Kommune i alt 29% 71% 33% 67% Kilde: Beregnet på baggrund af befolkningstal fra Danmarks Statistik. Der er væsentlig forskel på fordelingen mellem vestlig og ikke-vestlig oprindelse blandt indvandrere i de tre boligområder og i Randers Kommune generelt. I Randers Kommune har 2 af 3 indvandrere ikke-vestlig oprindelse, mens det i boligområderne gælder 8-9 ud af 10 indvandrere. Fra 2012 til 2016 har udviklingen dog været i retning af, at vestlige indvandrere er kommet til at udgøre en lidt større del af indvandrerne i kommunen. Indkomstdata Tabel 0.5 viser, hvor stor en andel af de fuldt skattepligtige personer, der har en personlig indkomst i forskellige indkomstintervaller. 7

8 Tabel Fuldt skattepligtige personer fordelt på indkomstintervaller og områder. Opgjort som andel i % af fuldt skattepligtige personer i området Under Glarbjergvejområdet 33% 10% 18% 29% 10% Vangdalen 44% 7% 12% 24% 13% Jennumparken 42% 9% 15% 26% 9% Randers Kommune i alt 27% 9% 11% 21% 32% Kilde: Danmarks Statistik. Indkomsten er den personlige indkomst optjent i 2014, opgjort i kr. På grund af afrunding summerer procenttallene ikke op til præcis 100 % i alle rækker Der er markant flere personer i Randers Kommune generelt, som tjener mere end kr. om året, end det er tilfældet i de tre boligområder. Således tjener ca. en tredjedel af befolkningen i Randers Kommune over kr. om året, mens det kun gælder 1 ud af 10 i de tre boligområder. Gruppen med en indkomst under kr. om året udgøres langt overvejende af unge mennesker, hvorfor Vangdalen og Jennumparken, som har en yngre befolkning end Glarbjergvejområdet og Randers Kommune generelt, har en stor andel af beboerne i den laveste indkomstgruppe. Opgørelserne i Tabel 0.6 og 0.7 viser den gennemsnitlige husstandsindkomst, henholdsvis pr. husstand og pr. person i husstanden. Tabel Gennemsnitlig husstandsindkomst i kr., fordelt på områder Vækst fra i % Andel af kommunens gennemsnit i % i 2014 Glarbjergvejområdet % 66% Vangdalen % 77% Jennumparken % 74% Randers Kommune i alt % 100% Kilde: Danmarks Statistik. Årstallene i tabellen er indkomstår. Indkomsten for indkomståret er opgjort 1.1. året efter Tabel Gennemsnitlig husstandsindkomst i kr. pr. person i husstanden, fordelt på områder Vækst fra i % Andel af kommunens gennemsnit i % i 2014 Glarbjergvejområdet % 69% Vangdalen % 63% Jennumparken % 59% Randers Kommune i alt % 100% Kilde: Danmarks Statistik. Årstallene i tabellen er indkomstår. Indkomsten for indkomståret er opgjort 1.1. året efter Tabellerne 0.6 og 0.7 viser, at beboerne i de tre boligområder i gennemsnit har en lavere indkomst end beboerne i Randers Kommune generelt. Opsummering De tre boligområder oplever alle en større befolkningstilvækst end Randers Kommune generelt. Dette skyldes især modsatrettede udviklinger i antallet af børn og unge, som stiger i boligområderne, samtidig med det er faldende i Randers Kommune generelt. Antallet af indvandrere og efterkommere er stigende, både i boligområderne og i Randers Kommune generelt. Især har Vangdalen oplevet en stor stigning i antallet af indvandrere og efterkommere på 50,9 % fra Mens 8

9 stigningen i Glarbjergvejområdet og Jennumparken er mindre end i Randers Kommune generelt. Indvandrere og efterkommere udgør fortsat en væsentlig større andel af befolkningen i boligområderne end i Randers Kommune generelt. Andelen af indvandrere og efterkommere, som er af ikke-vestlig oprindelse, er højere i boligområderne end i Randers Kommune generelt. For Randers Kommune er det dog også omkring 2/3, som er af ikke-vestlig oprindelse. Den gennemsnitlige indkomst er væsentlig lavere i boligområderne end i Randers Kommune generelt. Dette er også at forvente, da boligområdernes boliger er billigere end gennemsnittet for Randers Kommune. Det bør dog bemærkes at forskellen overordnet set er blevet større fra

10 1. Beskæftigelsesgrad Mål 1: en øget beskæftigelsesgrad blandt beboerne Tabel og figur 1.1 viser udviklingen i beskæftigelsesgraden for de tre boligområder og Randers Kommune generelt. Tabel Andel af befolkningen fra år i beskæftigelse, fordelt på områder Glarbjergvejområdet 43% 40% 40% 41% 40% Vangdalen 44% 46% 45% 46% 49% Jennumparken 40% 37% 39% 37% 37% Randers Kommune i alt 72% 72% 71% 71% 72% Kilde: Danmarks Statistik. Status ult. nov Figur Andel af befolkningen fra år i beskæftigelse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 43% 44% 40% 49% 40% 37% 72% Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt % For Randers Kommune er beskæftigelsesgraden stort set uændret fra I samme periode har Glarbjergvejområdet og Jennumparken oplevet et fald i beskæftigelsesgrad, på henholdsvis 2 og 3 procentpoint, mens Vangdalen har oplevet en stigning i beskæftigelsesgraden på 5 procentpoint. Af de tre boligområder havde Vangdalen med 49 % i 2014 den højeste beskæftigelsesgrad, mens Jennumparken med 37 % havde den laveste. Alle tre boligområdet har en markant lavere beskæftigelsesgrad en Randers Kommune generelt, hvor beskæftigelsesgraden i 2014 var 72 %. Tabel og figur 1.2 viser det samme billede, illustreret ved andelen af befolkningen fra år, som er uden for arbejdsmarkedet. Tabel Andel af befolkningen fra år uden for arbejdsmarkedet, fordelt på områder Glarbjergvejområdet 51% 55% 53% 52% 54% Vangdalen 48% 48% 47% 47% 46% Jennumparken 53% 56% 54% 56% 58% Randers Kommune i alt 23% 24% 25% 25% 25% Kilde: Danmarks Statistik. Status ult. nov

11 Figur Andel af befolkningen fra år uden for arbejdsmarkedet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51% 54% 48% 46% 53% 58% 23% Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt % Som det fremgår af tabel og figur 1.2, spejles faldet i beskæftigelsesgraden i Glarbjergvejområdet og Jennumparken med en stigning i andelen af befolkningen fra år, som er uden for arbejdsmarkedet. Den faldende beskæftigelsesgrad er altså ikke udtryk for at arbejdsløsheden er steget, men at flere står helt uden for arbejdsmarkedet. I Vangdalen har udviklingen modsat været, at færre står uden for arbejdsmarkedet. Tabel 1.3 viser udviklingen fra i antal personer som modtager førtidspension. Tabel Antal personer som modtager førtidspension, fordelt på områder Ændring i % Glarbjergvejområdet % Vangdalen % Jennumparken % Randers Kommune i alt % Kilde: Egne fagsystemer. Antal førtidspensionister er pr og pr Der er generelt færre personer i Randers Kommune, der modtager førtidspension i 2016, end i Det gælder også for de tre boligområder. Faldet har relativt set været størst i Jennumparken, hvor det er faldet fra 167 personer i 2014 til 149 personer i 2016, svarende til et fald på 11 %. Der har ligeledes været et fald i andelen af befolkningen fra år, der modtager førtidspension, som illustreret i figur 1.3 herunder. 11

12 Figur Andel af befolkningen fra år på førtidspension 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 19% 14% 13% 22% 20% Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt % 8% Tabel 1.4 viser andelen af befolkningen i de tre boligområder og i Randers Kommune generelt, der har en sag på jobcenteret. 12

13 Tabel Personer med sag på jobcenteret i % af befolkningen, fordelt på målgrupper og områder Målgrupper Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt Dagpenge 2,4% 1,8% 3,2% 2,7% 2,6% 1,9% 2,3% 2,0% 2.2 Kontanthjælp - jobparate 1,5% 1,8% 1,1% 1,5% 1,3% 2,0% 0,5% 0,5% 2.3 Kontanthjælp - aktivitetsparate 6,7% 6,2% 5,8% 5,9% 7,1% 6,7% 1,4% 1,3% 2.4 Revalidender og forrevalidender 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2.5 Sygedagpenge 0,7% 0,9% 0,8% 1,2% 0,8% 0,9% 1,2% 1,2% 2.6 Førtidspension - med aktiv foranstaltning (fx skånejob) 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 2.7 Fleksjobansatte 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 1,8% 1,6% 1,7% 1,7% 2.7 Ledighedsydelse - visiteret til fleksjob 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 2.8 Handicappede i løntilskud (skånejob) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2.9 Unge under 18 år 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 2.10 Ledige selvforsørgende 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2.11 Rehabilitander - ressourceforløb 0,9% 1,3% 0,9% 0,9% 1,1% 1,6% 0,2% 0,3% 2.12 Uddannelseshjælp - åbenlyst uddannelsesparate 0,3% 0,3% 0,4% 0,1% 0,6% 0,3% 0,2% 0,1% 2.12 Uddannelseshjælp - uddannelsesparate 1,4% 1,1% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,4% 0,4% 2.13 Uddannelseshjælp - aktivitetsparate 1,0% 1,1% 1,2% 1,6% 0,8% 0,7% 0,5% 0,6% 2.14 Borgere i jobafklaringsforløb 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,5% 0,6% 0,3% 0,4% Integrationsprogram og introduktionsforløb I1 - Kontanthjælp - jobparate 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% I2 - Kontanthjælp - aktivitetsparate 1,3% 1,5% 1,1% 1,5% 0,3% 1,1% 0,2% 0,3% I3 - Selvforsørgende 0,3% 0,3% 0,6% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% I4 - Indvandrere i introduktionsforløb 0,3% 0,3% 0,5% 0,9% 0,2% 0,1% 0,2% 0,4% Andre grupper Borgere i seniorjob 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Jobrotationsvikarer 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% Voksenelever 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,1% Beskæftigede 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% Uden ydelse 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Sager i alt 20,5% 20,8% 20,4% 21,6% 18,7% 20,0% 9,9% 10,2% Kilde: Egne fagsystemer og Danmarks Statistik. Antal sager i 2015 er opgjort pr. 22. juli og i 2016 ultimo juli. Befolkningstal er pr I alle tre boligområder, og i Randers Kommune generelt, har der fra været en lille stigning i andel af befolkningen med en sag på jobcenteret. Stigningen har været størst i Vangdalen og Jennumparken. I Vangdalen skyldes det primært en stigning i antal sager inden for målgrupperne 2.2, 2.5, 2.13 og I2. I Jennumparken skyldes det primært en stigning i antal sager inden for målgrupperne 2.2, 2.11 og I2. Opsummering Beskæftigelsesgraden er væsentlig lavere i de tre boligområder end i Randers Kommune generelt. Der har dog været en positiv udvikling i beskæftigelsesgraden for Vangdalen, mens der modsat har været en negativ udvikling i Glarbjergvejområdet og Jennumparken. I Randers Kommune har beskæftigelsesgraden været stabil fra Både boligområderne og Randers Kommune generelt har oplevet et fald i andelen af befolkningen, som er på førtidspension. Det må formodes at hænge sammen med lovændringer på området, der gør det væsentlig sværere at få førtidspension i dag end tidligere. 13

14 14

15 2. Uddannelsesgrad Mål 2: en øget uddannelsesgrad blandt unge i boligområderne Tabel 2.1 viser udviklingen i uddannelsesniveauet for årige i boligområderne og i Randers Kommune generelt. Tabel Uddannelsesniveau for personer fra år, fordelt på områder Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervs- og kort videregående uddannelse Mellemlang og lang videregående uddannelse Ingen el. ukendt uddannelse Igangværende uddannelse Personer i alt Kilde: Danmarks Statistik. Opgjort som antal personer med pågældende uddannelsesniveau som højeste fuldførte uddannelse pr i hhv og 2015 Af Tabel 2.1 fremgår det, at flere har en mellemlang eller lang videregående uddannelse i 2015, end i Der er ligeledes flere, der har en gymnasial uddannelse og flere, som er i gang med en uddannelse. Modsat har færre grundskolen som højeste fuldførte uddannelsesniveau, ligesom færre har en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse. Sidstnævnte udvikling ses dog ikke i Glarbjergvejområdet og Vangdalen, hvor der er lidt flere personer, som har en erhvervs- eller kort videregående uddannelse end tidligere. Tabel 2.2 viser hvordan færre personer i 2015 har kun grundskolen eller ingen uddannelse, end i Tabel Andel af årige, som ikke er i gang med en uddannelse, og som har ingen/ukendt el. grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, fordelt på områder Ændring i %-point Glarbjergvejområdet 53% 47% -6 Vangdalen 43% 43% 0 Jennumparken 50% 47% -3 Randers Kommune i alt 24% 22% -2 Kilde: Danmarks Statistik. Opgjort ud fra højeste fuldførte uddannelse pr Generelt er der færre i Randers Kommune, som kun har grundskolen eller ingen uddannelse som højeste fuldførte uddannelse, og ikke er i gang med en uddannelse, end tidligere. Samme billede ses i Glarbjergvejområdet og Jennumparken, mens det er stort set uændret i Vangdalen. Af de tre boligområder er det dog stadig Glarbjergvejområdet og Jennumparken, der har den største andel beboere med kun grundskole eller ingen uddannelse som højeste uddannelse. Tabel 2.3 viser udviklingen i andelen af unge fra år, som har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i gang med en uddannelse. 15

16 Tabel Andel af årige, som har gennemført en ungdomsuddannelse el. er i gang med en uddannelse, fordelt på områder Ændring i %-point Glarbjergvejområdet 47% 57% 11 Vangdalen 53% 64% 12 Jennumparken 53% 60% 7 Randers Kommune i alt 77% 78% 2 Kilde: Danmarks Statistik. Opgjort pr Vær opmærksom på, at der er afrundet til hele tal For de unge har der været en positiv udvikling i de tre boligområder, som fra 2011 til 2015 har oplevet markante stigninger, fra 7-12 procentpoint, i andelen af unge som har gennemført en ungdomsuddannelse. Boligområderne har dermed nærmet sig niveauet for Randers Kommune generelt, men ligger stadig væsentlig lavere. Tabel 2.4 viser udviklingen i andelen af årige, som har afsluttet grundskolen og ikke er i gang med en uddannelse. Tabel Andel af årige, som har afsluttet grundskolen og ikke er i gang med uddannelse, fordelt på områder Ændring i %-point Glarbjergvejområdet 25% 13% -12 Vangdalen 14% 10% -4 Jennumparken 6% 8% 2 Randers Kommune i alt 9% 5% -3 Kilde: Danmarks Statistik. Opgjort pr Vær opmærksom på, at der er afrundet til hele tal Der er generelt blevet færre af de helt unge, som ikke er i gang med en uddannelse efter at have afsluttet grundskolen. Især i Glarbjergvejområdet har der været et stort fald. Jennumparken har oplevet en lille stigning, men ligger stadig på det laveste niveau af de tre boligområder. Opsummering Uddannelsesgraden stiger både i de tre boligområder og i Randers Kommune generelt, hvilket er positivt. Den positive udvikling er tydeligst blandt de unge, mens det naturligt rykker langsommere i befolkningen fra år. Der har også været en positiv udvikling for de helt unge fra år, der netop har afsluttet grundskolen. Her skal man dog være opmærksom på, at det er en relativt lille gruppe mennesker det drejer sig om, hvorfor udsvingene kan være ganske store. 16

17 3. Færre kontanthjælpsmodtagere Mål 3: færre passive kontanthjælpsmodtagere i boligområderne Efter kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, er der sket en del ændringer i kontanthjælpssystemet. Der er i dag flere forskellige ydelser, som udbetales til personer, der alle tidligere ville have modtaget kontanthjælp (eller starthjælp i den periode hvor det eksisterede). Opgørelserne i dette afsnit omhandler derfor både kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse. Tabel 3.1 viser udviklingen i antal personer på kontanthjælp eller lignende ydelser fra Tabel Antal personer på kontanthjælp el. lignende ydelser, fordelt på områder Ændring i % Glarbjergvejområdet % Vangdalen % Jennumparken % Randers Kommune i alt % Kilde: Egne fagsystemer. Opgjort pr de respektive år. Randers Kommune har oplevet en lille stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, svarende til 5 % fra 2014 til I Glarbjergvejområdet er antallet uændret, mens der er stigninger på 2 % og 9 % i henholdsvis Vangdalen og Jennumparken. Tabel 3.2 viser udviklingen i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er de kontanthjælpsmodtagere som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Tabel Antal personer på kontanthjælp el. lignende ydelser, der er visiteret som aktivitetsparate, fordelt på områder Ændring i % Glarbjergvejområdet % Vangdalen % Jennumparken % Randers Kommune i alt % Kilde: Egne fagsystemer. Opgjort pr de respektive år Mens der har været en stigning i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Randers Kommune på 3 %, er der blevet færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i de tre boligområder. Faldet har været størst i Glarbjergvejområdet, hvor antallet er faldet med 8 %. Figur 3.1 viser udviklingen fra i andelen af personer på kontanthjælpslignende ydelser, der er aktivitetsparate. 17

18 Figur Andel af personer på kontanthjælp el. lign., der er aktivitetsparate 100% 90% 80% 70% 79% 82% 76% 73% 72% 74% 71% 71% 72% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune ex. Nordbyen Randers Kommune i alt Som det fremgår af figur 3.1 er det stadig størstedelen af personer på kontanthjælp eller lignende ydelser, som har andre udfordringer end ledighed og ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Andelen har dog været faldende, især i de tre boligområder. Opsummering Udviklingen i antallet af personer på kontanthjælpslignende ydelser er flertydig. Selvom ledigheden generelt er faldende i Randers Kommune ses en stigning i antallet af personer på kontanthjælp eller lignende ydelser. Dette hænger primært sammen med, at en gruppe dagpengemodtagere er overgået til kontanthjælp eller lignende ydelser efter dagpengeperioden er udløbet. Der ses en positiv udvikling i boligområderne i forhold til antallet af aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp eller lignende ydelser, som er faldende. Der er altså sket en udvikling i retning af at bringe modtagere af kontanthjælpslignende ydelser i boligområderne tættere på arbejdsmarkedet. 18

19 4. Færre anbringelsessager i de tre boligområder Mål 4: færre anbringelsessager i de tre boligområder Tabel 4.1 viser udviklingen fra i antal personer med forældremyndighed for et eller flere anbragte børn, mens tabel 4.2 viser udviklingen for samme periode i antal anbragte børn, fordelt på område efter forældremyndighedsindehavers bopæl. Tabel Personer med forældremyndighed for et eller flere anbragte børn, fordelt på område Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt Bopæl uden for Randers Kommune Forældremyndighedsindehavere i alt Kilde: Egne fagsystemer. Pga. af fejl i opgørelsen fra 2015 er denne udgået af tabellen. Tabel Antal anbragte børn, fordelt på område for forældremyndighedsindehavers bopæl Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt Bopæl uden for Randers Kommune Anbragte børn i alt Kilde: Egne fagsystemer. Pga. af fejl i opgørelsen fra 2015 er denne udgået af tabellen. Der har været et fald i antal anbragte børn, hvor forældremyndighedsindehaver har bopæl i Glarbjergvejområdet eller Jennumparken, mens antallet er stabilt for Vangdalen. For Randers Kommune generelt har antallet været faldende, hvorefter det fra til er steget til samme niveau som Tabel 4.3 viser udviklingen fra i antal anbragte børn som andel af børn under 18 år. Tabel Antal anbragte børn som andel af børn under 18 år i området for forældremyndighedsindehavers bopæl Ændring fra i %-point Glarbjergvejområdet 3,8% 4,4% 2,2% 3,0% -0,8 Vangdalen 1,4% 1,4% 1,2% 1,2% -0,2 Jennumparken 4,2% 3,7% 2,4% 2,4% -1,8 Randers Kommune i alt 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0 Kilde: Egne fagsystemer og Danmarks Statistik. Befolkningstal er pr i hhv. 2013, 2014 og Kun anbragte børn, hvor formynders bopæl er i Randers Kommune indgår i opgørelsen. Pga. af fejl i opgørelsen fra 2015 er denne udgået af tabellen. Af tabel 4.3. fremgår det, at udviklingen har været positiv for de tre boligområder de seneste 3 år, mens Randers Kommune generelt har ligget stabilt. Der er dog fortsat flere anbragte børn pr. barn under 18 år i de tre boligområder, end i Randers Kommune generelt. Glarbjergvejområdet har den højeste andel anbragte børn pr. barn med 3,0 %, hvilket er 2,2 %-point mere end Randers Kommune generelt, mens Vangdalen kun ligger 0,4 %-point over Randers Kommune generelt, som det laveste niveau for de tre boligområder. 19

20 20

21 5. Tryghed Mål 5: øget tryghed i boligområderne Tabel 5.1 viser udviklingen fra i antal sigtede personer i Randers Kommune. Tabel Antal sigtede personer pr indbyggere, fordelt på områder Ændring i % Glarbjergvejområdet 32,5 31,8 21,4 16,2 22,7-30% Vangdalen 26,7 27, ,2 19,4-27% Jennumparken , ,2-18% Randers Kommune i alt 13,6 13,5 11,9 11 9,6-29% Kilde: Danmarks Statistik. Der indgår oplysninger om sigtelser inden for straffelov, våbenlov og lov om euforiserende stoffer. Fra 2011 til 2015 er der sket et fald i antallet af personer, der sigtes for kriminalitet. Det gælder både for Randers Kommune generelt og for alle tre boligområder. Glarbjergvejområdet har oplevet det største fald, men har stadig i 2015 det højeste antal sigtede personer pr indbyggere. I alle tre boligområder ligger antallet af sigtede personer pr indbyggere omkring dobbelt så højt som i Randers Kommune generelt. 21

22 6. Ressourcestærke beboere Mål 6: Ressourcestærke beboere Mål 6 er et supplerende mål, som er medtaget for at nuancere billedet af, hvilke udfordringer de enkelte boligområder har, i forhold til Randers Kommune som helhed. Børn med enlige forsørgere Tabel 6.1 viser udviklingen fra i andelen af børn, der bor med en enlig forsørger. Tabel Andel af børn i området, der bor med en enlig forsørger Ændring i %-point Glarbjergvejområdet 50% 48% 51% 52% 49% -2 Vangdalen 37% 38% 34% 33% 31% -6 Jennumparken 43% 43% 47% 48% 45% 2 Randers Kommune i alt 18% 18% 19% 19% 19% 2 Kilde: Danmarks Statistik. Opgjort pr Vær opmærksom på, at der er rundet af til hele tal. Fra 2012 til 2016 er andelen af børn med en enlig forsørger steget med 2 procentpoint i Randers Kommune. Det samme er tilfældet i Jennumparken, mens Vangdalen og Glarbjergvejområdet har oplevet et fald på henholdsvis 6 og 2 procentpoint. Glarbjergvejområdet har alle år fra haft den højeste andel af børn med en enlig forsørger. Alle tre boligområder har væsentlig flere børn, der bor med en enlig forsørger, end det er tilfældet i Randers Kommune generelt. Ulovligt skolefravær Tabel 6.2 viser mængden af ulovligt skolefravær pr. barn i skolealderen. Tabel Antal ulovlige fraværsdage pr. barn i aldersgruppen 6-16 år i skoleåret 2015/16, fordelt på boligområder Antal ulovlige fraværsdage Antal børn fra 6-16 år (pr ) Antal fraværsdage pr. barn Glarbjergvejområdet ,66 Vangdalen ,33 Jennumparken ,36 Randers Kommune i alt ,58 Kilde: Egne fagsystemer. Opgjort ultimo april Ulovligt skolefravær er fravær uden gyldig grund (gyldig grund kan fx være sygdom el. ferie) Glarbjergvejområdet har det højeste antal ulovlige fraværsdage pr. barn i skolealderen, med 1,66 dage pr. barn. I Randers Kommune generelt var der pr. ultimo april 0,58 ulovlige fraværsdage pr. barn. De tre boligområder har 2-3 gange så meget ulovligt fravær som Randers Kommune generelt. Til- og fraflytning Tabel viser til- og fraflytning i 2015, fordelt på husstandstyper. 22

23 Tabel Fraflyttede personer i 2015, fordelt på husstandstype og områder Enlige u. børn Enlige m. børn Par u. børn Par m. børn Øvrige I alt Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt Tabel Tilflyttede personer i 2015, fordelt på husstandstype og områder Enlige u. børn Enlige m. børn Par u. børn Par m. børn Øvrige I alt Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt Tabel Nettotilflytning i personer i 2015, fordelt på husstandstype og områder Enlige u. børn Enlige m. børn Par u. børn Par m. børn Øvrige I alt I % af befolkningen Glarbjergvejområdet ,3% Vangdalen ,6% Jennumparken ,6% Randers Kommune i alt ,1% Kilde: Danmarks Statistik. Øvrige husstandstyper kan fx være ikke-hjemmeboende børn under 18 el. husstande bestående af flere familier. Randers Kommune har i 2015 oplevet en nettotilflytning af samtlige husstandstyper, bortset fra kategorien øvrige. Den største nettotilflytning er fra gruppen enlige uden børn. I alt var der en nettotilflytning til Randers Kommune på 83 personer, svarende til 0,1 % af befolkningen. Når der har været en væsentlig højere befolkningstilvækst end 83 personer skyldes det, at der har været flere fødsler end dødsfald. Af de tre boligområder er det kun Vangdalen, som har oplevet en nettotilflytning. Nettotilflytningen til Vangdalen var på 23 personer, svarende til 2,3 % af befolkningen, og var primært et resultat af en nettotilflytning af enlige med børn og par med børn. Glarbjergvejområdet og Jennumparken har oplevet en nettofraflytning i 2015, på henholdsvis 21 og 22 personer, svarende til 1,3 og 1,6 % af befolkningerne. Generelt har alle tre områder haft en nettotilflytning af enlige med børn og en nettofraflytning af enlige uden børn. Tabel viser til- og fraflytning i 2015, fordelt på herkomst. 23

24 Tabel Fraflyttede personer i 2015, fordelt på herkomst og områder Personer af dansk oprindelse Indvandrere og efterkommere I alt Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt Tabel Tilflyttede personer i 2015, fordelt på herkomst og områder Personer af dansk oprindelse Indvandrere og efterkommere I alt Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt Tabel Nettotilflytning i personer i 2015, fordelt på herkomst og områder Personer af dansk oprindelse Indvandrere og efterkommere I alt I % af befolkningen Glarbjergvejområdet ,3% Vangdalen ,6% Jennumparken ,6% Randers Kommune i alt ,1% Kilde: Danmarks Statistik. Kun flytninger internt i Danmark er med i opgørelsen. For alle tre boligområder og for Randers Kommune generelt gælder det, at der i 2015 har været en nettofraflytning af personer af dansk oprindelse og en nettotilflytning af indvandrere og efterkommere. Tabel 6.9 viser til- og fraflytning fra af offentligt forsørgede fuldtidspersoner. Tabel Nettotilflytning af offentligt forsørgede fuldtidspersoner, fordelt på områder I alt Glarbjergvejområdet 14,9 8,9-14,4 5,1 14,8 29,3 Vangdalen -7,5-3,3-7,9-12,3 7,8-23,2 Jennumparken -30,1 21,2-3, ,2 9,2 Randers Kommune i alt 64,4 104,7 63,2 99,4 15,7 347,4 Kilde: Danmarks Statistik Randers Kommune har alle år fra oplevet en nettotilflytning af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. For de tre boligområder er billedet mere skiftende i perioden, men samlet set har kun Vangdalen oplevet en nettofraflytning af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, mens Glarbjergvejområdet og Jennumparken, ligesom Randers Kommune generelt, har haft en nettotilflytning af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Tabel 6.10 viser differencen mellem den gennemsnitlige indkomst for til- og fraflyttere i årene

25 Tabel Gennemsnitlig personlig indkomst for flyttede personer fra , fordelt på områder Opgjort som differencen mellem tilflyttere og fraflytteres indkomst Glarbjergvejområdet Vangdalen Jennumparken Randers Kommune i alt Kilde: Danmarks Statistik. Differencen er positiv, hvis tilflyttede personer i gennemsnit har højere indkomst end fraflyttede. For Randers Kommune generelt ligger differencen i indkomst for tilflyttere og fraflyttere stabilt tæt på nul, selvom der fra har været et lille minus på balancen mellem til- og fraflytteres indkomst. For de tre boligområder er der væsentlig større udsving (bl.a. på grund af det mindre antal personer det drejer sig om). Vangdalen havde en negativ difference i 2010 og 2011, men har fra haft en positiv difference på omkring kr. Glarbjergvejområdet har haft en negativ difference i og 2014, mens den var positiv i For Jennumparken har differencen været negativ fire ud af fem år, fra og Generelt skal det bemærkes, at den gennemsnitlige indkomst for både til- og fraflyttere til Randers Kommune er markant lavere end den gennemsnitlige indkomst for befolkningen generelt, hvilket formodentlig hænger sammen med at gruppen der flytter gennemsnitligt er yngre end gennemsnitsalderen i kommunen. Det samme billede ses ikke i samme grad for Glarbjergvejområdet, og ses slet ikke for Vangdalen og Jennumparken. Igen skyldes dette nok den lavere gennemsnitsalder i Vangdalen og Jennumparken. Opsummering Andelen af børn, der bor med en enlig forsørger er faldende i Glarbjergvejområdet og Vangdalen, mens det har været stigende i Randers Kommune generelt og i Jennumparken. Der er mere ulovligt skolefravær hos børn i skolealderen i de tre boligområder, end i Randers Kommune generelt. Det ulovlige fravær forekommer hyppigst i Glarbjergvejområdet, der havde 1,66 ulovlige fraværsdage pr. barn sidste skoleår. Flyttemønstrene er forskellige for boligområderne i forhold til Randers Kommune generelt. I Randers Kommune generelt består den største nettotilflytning af enlige uden børn, mens det i boligområderne er enlige med børn. Tilog fraflytning er gået næsten i 0 for Randers Kommune generelt, mens Vangdalen har oplevet en lille nettotilflytning og Glarbjergvejområdet samt Jennumparken har oplevet en lille nettofraflytning. Både for Randers Kommune generelt for de tre boligområder gælder det, at der har været nettotilflytning af indvandrere og efterkommere, mens der har været nettofraflytning af personer af dansk oprindelse. Mens både Jennumparken, Glarbjergvejområdet og Randers Kommune generelt har oplevet en nettotilflytning af personer på offentlig forsørgelse, har Vangdalen oplevet en nettofraflytning af personer på offentlig forsørgelse, hvilket formodentlig har bidraget til, at til- og fraflytning har bidraget positivt til den gennemsnitlige indkomst i Vangdalen, som det eneste område. 25

Boligsociale data for Helhedsplanen i Nordbyen Glarbjergvej, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplanen i Nordbyen Glarbjergvej, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplanen i Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvej, Jennumparken & Vangdalen August 2015 Boligsociale data, august 2015 1. Resume...3 2. Baggrund...7 3. Demografi...8 4. Beskæftigelsesgrad...14

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Områdeprofil: Rødegårdsparken og Stærmosegårdsparken

Områdeprofil: Rødegårdsparken og Stærmosegårdsparken Indhold Demografi... 2 Familier... 2 Børn per husstand... 2 Enlige forsørgere... 3 Børn- og ungesager... 3 Indvandrere og efterkommere... 4 Fraflytning... 4 Arbejdsmarked... 5 Uden for arbejdsmarkedet...

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats

Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats 2015 Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats 0 Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats Motalavej

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse Personer under 30 år på offentlig forsørgelse 1. Baggrund Ét af beskæftigelsesministerens mål for 2011 og 2012 var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Tal for dette

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

N O T A T. Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I

N O T A T. Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I N O T A T 13. september Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I Viden og Analyse Kontanthjælpsloftet har første gang virkning for den udbetalte særlige støtte og boligstøtte

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015 1.1 Skal have et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var der et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Økonomirapport April Den samlede Økonomirapport er forelagt ØU på mødet 3. maj 2016. Her bringes det, der vedrører beskæftigelsesområdet. 5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Samlet set forventer

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Forslag til mål, delmål og nøgletal for budget 2017

Forslag til mål, delmål og nøgletal for budget 2017 Forslag til mål, delmål og nøgletal for budget 2017 1. Mål på beskæftigelsesområdet 2. Samlet oversigt over budgetmål og nøgletal 3. Gennemgang af eksisterende og nye mål og nøgletal Mål på beskæftigelsesområdet

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2013 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2013 fordelt

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer:.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Kortlægning af området omkring Skovparken

Kortlægning af området omkring Skovparken Kortlægning af området omkring Skovparken I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør transport-, bygnings- og boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder. Listen indeholder

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen Statistik til kommunal planlægning 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen DST s standardprodukter: Brugerbetalte hyldevarer Opstår når flere

Læs mere