Sortsforsøg spisekartofler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sortsforsøg spisekartofler"

Transkript

1 211 Sortsforsøg spisekrtofler

2 Spisekrtofler Sortsforsøg 211 BJ-Agro hr over flere år smmenlignet forskellige sortrepræsentnters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekrtoffelsorter til det dnske mrked. De fprøvede sorter er leveret f AKV-Lngholt, Dnespo, Krmk, Scnx, Uniptts, Dnpotto og MYCO A/S. Formål Formålet med sortsforsøget er t smmenligne de mest dyrkede og de mest lovende nye middeltidlige og sildige spisekrtoffelsorter, på det dnske mrked, under ensrtede dyrkningsbetingelser. Med ensrtede betingelser menes der dels, t læggemterilet er opformeret og lgret under smme forhold året før, og t selve sortssmmenligningen derefter sker i smme mrk med smme klimtiske og dyrkningsmæssige forhold. Krtoflerne er dyrket på en JB 1 med reltivt stort sygdomstryk f især rodfiltsvmp, skurv og rust, hvilket skl tges med i betrgtning når resultterne nlyseres. Forsøgspln De forskellige sorter indgår i et rndomiseret forsøg, hvor en prcel er 7,5 kvdrtmeter (5, m * 1,5m). Der er lgt plnter pr h, (44 plnter pr prcel, rækkefstnd,75m, plntefstnd,2m) og der er 3 gentgelser. I 211 indgik der 27 sorter i forsøget, hvor kun Michelle og Suzn ikke er opformeret i egen mrk i 21. Forsøget er lgt d. 29. pril. Forfrugten er vårbyg med lm. rjgræs som efterfgrøde. Der er plceret 95 kg og tilført 35 kg Ptentkli. Forsøget er sprøjtet med 1, l Fenix og 1,2 l Reglone smt senere 25 g titus. Mod skimmel er der sprøjtet forebyggende med Revus, Rnmn, Dithne og Ridomil smt med Amistr mod bldplet. Hele forsøgsmrken er holdt fri for skdedyr med henholdsvis Mospiln, Teppeki og Krte. Resultter Forsøget er høstet med en forsøgsoptger, hvor hele målerækken (dvs. 4 m) er tget op til nærmere nlyse. Krtoflerne er blevet størrelsessorteret i frktionerne <28, 28-4, 4-6 og >6. Desuden er følgende kvlitetsprmetre undersøgt: grønne, deforme, rodfiltsvmp, skurv, og rust. Resultterne er ngivet som gennemsnittet f de 3 prceller med ngivelse f stndrdfvigelse. I bilget er billeder f de forskellige sorter. Side 1 f 1

3 Udbytte Spisekrtofler Sortsforsøg 211 Figur 1 viser bruttoudbytte for de forskellige sorter. Udbyttet hr i 211 ligget lidt over normlen. Gennemsnittet for hele forsøget vr 532 hkg pr h. Helt i top ligger Fkse med 72 hkg mens vi finder Piccolo Str i bunden med 414 hkg. 8 Sortsforsøg spisekrtofler, BJ-Agro 211 Brutto udbytte Hkg pr h FIGUR 1 BRUTTOUDBYTTE SOM GENNEMSNIT AT TRE PARCELLER. BJ-AGRO 211. Figur 2 viser nettoudbyttet dvs. smlet udbytte f 28-6 mm. 8 Sortsforsøg spisekrtolfer, BJ-Agro 211 Nettoudbytte 28-6 mm 7 6 Hkg pr h FIGUR 2 NETTOUDBYTTE AF 28-6 MM. BJ-AGRO 211. Side 2 f 1

4 Spisekrtofler Sortsforsøg 211 Det gennemsnitlige nettoudbytte er 471 hkg. Fkse viser igen her sit potentile som en højproduktiv sort med et højt nettoudbytte. I 211 vr nettoudbytte for Fkse 699 hkg pr h. Frncisc, Michelle og Finess mrkerer sig også som højtydende med nettoudbytter over 55 hkg pr h. I forsøget indgår bl.. Sv som målesort som i 211 hvde et nettoudbytte på 466 hkg pr h. Tbel 1 De 5 sorter i de enkelte år med de højeste nettoudbytter Årstl Sorter Fkse Fkse Rfel Citdel Steffi Frncisc Rfel Amper Fkse Ditt Michelle Romer Elfe Fontne Vivldi Finess Elfe Agt Dli Gl Mirge Chllenger Ditt Gl Inov Gennemsnit 471 hkg pr h 463 hkg pr h 415 hkg pr h 368 hkg pr h 377 hkg pr h Tbel 1 viser top 5 over nettoudbytte for de sidste 5 år. Fkse ligger stbilt i toppen hvor den i de tre år den hr været med hr ligget bedst eller næstbedst. Knoldntl Figur 3 viser ntl knolde pr plnte. Antllet er beregnet ud fr det totle ntl knolde delt med plntetllet ved 1 % fremspiring. 18, Sortsforsøg spisekrtofler, BJ-Agro 211 Antl knolde pr plnte Knoldntl pr plnte 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 12,1 15,8 11, 14, 12,2 11,6 11,8 12,3 14, 11,6 13,7 13,2 17, 15,1 11,4 9,8 11,6 11,3 12, 15,1 1,6 11,9 12, 1,7 15,9 7,9 11,7 FIGUR 3 ANTAL KNOLDE PR PLANTE. BJ-AGRO 211 Der er en stor vrition fr 7,9 knold pr plnte i Suzn optil 17, knolde i Golden Nugget. Bllerin, Golden Nugget, Hns, Perline og Sv ligger i top med over 15 knolde pr plnte. I bund ligger Suzn og Krone med under 1 knolde pr plnte. Side 3 f 1

5 Spisekrtofler Sortsforsøg 211 Tbel 2 Top fem i knoldntl pr plnte for de sidste 5 år smt gennemsnitlig knoldntl for hele forsøget. Årstl Sorter Golden Nugget Golden Nugget Expuis Allins Amper Sv Romer Amper King Edwrd King Edwrd Bllerin Hns Fkse Exquis Exquis Hns Vienn Fontne Jutlndi Steffi Perline Agt Rfel Gl Gl Gennemsnit 12,6 12,1 14,4 11,4 11,3 Tbel 2 viser top 5 i knoldntl for de sidste 5 år. Det er ikke lle sorter som er med i forsøget hvert år. Noget specielt i 211 er t Sv kom ind i top 5. Sortering Figur 4 viser sorteringen for de forskellige sorter. I figuren viser hver søjle frktionerne f de forskellige sorteringer; <28 mm, 28-4 mm, 4-6 mm, >6 mm, grønne og deforme. Den procentvise fordeling er beregnet på bsis f vægt. 1% 9% 8% 7% 6% Sortsforsøg Spisekrtofler, BJ-Agro 211 Sortering % f totl 5% 4% 3% 2% 1% % Agt Bll Bor Bel Bintj erin win n e Ditt Erik Exce Frn Fks Fine lent cisc e ss e Gl nte Gold en Nug get Hn s FIGUR 4 SORTERING BEREGNET PÅ BASIS AF VÆGT AF DE FORSKELLIGE FRAKTIONER. BJ-AGRO 211. Flere sorter hr en ndel i nettoudbytte (28-6 mm) på over 9 %. Det er interessnt, t der i nogle f de højtydende sorter som Fkse og Finess ikke er nogen overstørrelser dvs. over 6 mm og t c. 85 % f udbyttet er i frktionen 4-6 mm. Suzn og Toscn hr begge omkring 1 % overstørrelser og en stor del i frktionen 4-6 mm. Hvis mn ser på potentilet for små krtofler Side 4 f 1 Inov -VR Mic Kron Mri hell e sk e Picc Mir Perli Rf Rm Slo olo ge ne el os mé Str Suz Tosc Sv n n % deforme % grønne % > % % % <

6 Spisekrtofler Sortsforsøg 211 skiller specielt Golden Nugget og Perline sig ud, hvor udbytte f små ligger på omkring 4 % f totludbyttet. Sv hr i forsøget 35 % i 28-4 mm frktionen. 25 Sortsforsøg spisekrtoflre, BJ-Agro 211 Nettoudbytte og % f 28-4 mm 28-4 nettoudbytte. Pct. små Hkg 28-4 mm pr h % 28-4 mm f totl FIGUR 5 NETTOUDBYTTE AF SMÅ (28-4 MM) I % OG HKG. BJ-AGRO 211. Figur 5 viser udbyttet f små krtofler dvs. i størrelsen 28-4 mm. Som nævnt ovenfor hr både Golden Nugget og Perline et stort udbytte f små krtofler, omkring 4 % svrende til c. 2 hkg pr h. De to sorter hr klrt et potentil til målrettet vl f små krtofler. I forsøget er det brugt en stndrd læggefstnd, hvorfor en mere målrettet indsts vil give et højere udbytte i frktionen 28-4 mm. Grønne og Deforme I forsøgsmrken foretges der ikke senhypning i bestræbelserne på t forbygge grønne. Derfor kn figur 6 bruges som til t vurdere tendensen for grønne i de forskellige sorter. Af figuren kn det ses t Sv, som bekendt hr tendens til grønne, hr 8 % grønne. Rfel, Suzn, Krone, Erik, Excellente, Ditt og Beln hr smme tendens. Nogle sorter hr meget få grønne heriblndt Bintje, Hns, Perline med 1 % og Golden Nugget, Mrisk, Piccolo Str, Rmos og Slomé med 2 %. Der er forholdsvis få deforme i 211, hvor der i gennemsnit er 4 % deforme, se figur 7. Det er specielt Ditt med 18 % som trækker gennemsnittet op, derefter kommer Inov og Bllerin med henholdsvis 13 og 11 % deforme. Der er en del sorter som udemærker sig ved t hve 1% deforme, heriblndt Fkse, Finess, Mirge og Rfel. Side 5 f 1

7 Spisekrtofler Sortsforsøg Sortsforsøg spisekrtofler, BJ-Agro 211 Grønne % f totl 2 % grønne f totl FIGUR 6 GRØNNE I % AF TOTAL. BJ-AGRO Sortsforsøg spisekrtofler, BJ-Agro 211 Deforme % f totl 2 % geforme f totl FIGUR 7 DEFORME I % AF TOTAL. BJ-AGRO 211. Tbel 3 viser top 5 for de sidste 5 år over de sorter med flest deforme. Ditt, Inov og Piccolo Str går igen flere gnge i tbellen. Side 6 f 1

8 Spisekrtofler Sortsforsøg 211 Tbel 3 Top fem f flest deforme for de sidste 5 år smt gennemsnit for hele forsøget. Årstl Sorter Ditt Alegri Fontne King Edw Alegri Inov Ditt Piccolo Str Juwel Princess Bllerin Jelly Fkse Folv Sv Piccolo Str Bintje Bintje Amper King Edw Agt Inov Inov Picolo Str Jelly Gennemsnit 4 % 7 % 9% 19 % 9 % Sclerotier Figur 8 viser %-knolde med sclerotier smt et Index som er udtryk for hvor mnge sclerotier der er på knolden. Indekset er beregnet på bsis f optælling f knolde, hvor de bliver delt i tre klsser lt efter hvor mnge sclerotier der er på dem. Alle opgørelser er lvet på bsis f 3 knolde. I beregningen tæller få sclerotier med krkteren 1 og mnge med krkteren 2. Formlen for beregningen er: ((Få knolde*1)+(mnge knolde*2))/(3*2)*1 = Index, dvs. et index på 1 opnås når kun 6 knolde hr få sclerotier. % Knolde -Index Sortsforsøg spisekrtofler, BJ-Agro 211 Sclerotie index ( ingen sclerotier) Sclerotie Index % knolde med sclerotier FIGUR 8 SCLEROTIE-INDEX SAMT %-KNOLDE MED SCLEROTIER. BJ-AGRO 211. Figur 8 viser tydeligt t der er stor sortsforskel på hvor godt sclerotierne bider på knoldene. Sorter som Borwin, Finess, Golden Nugget, Sv og Suzn hr under 1 % knolde med sclerotier mens sorter som Inov og Mrsik hr sclerotier på over 9 % f knoldene, hvor Inov er den sort med det højeste index. Skurv pulver, lm. og net- 211 kn med rette udnævnes til pulverskurv-år. Der vr ikke nogen tydelige tegn på pulverskurv midt i sæsonen, men det våde vejr i ugust og frem, stte skub i udviklingen. Figur 9 viser index for pulverskurv. Side 7 f 1

9 Spisekrtofler Sortsforsøg 211 Index Sortsforsøg spisekrtofler, BJ-Agro 211 Pulverskurv Indeks ( ingen pulverskurv) FIGUR 9 INDEX FOR GRADEN AF PULVERSKURV. BJ-AGRO 211 Som nævnt ovenfor hr der været meget pulverskurv i år. Der er en tydelige forskel på de forskellige sorter, hvor eks. Mirge, Rfel og Sv næsten ingen pulverskurv hr fået, hvorimod Perline er den værst ngrebne, med et index på 75. Agt, Bllerin, Excellente, Slomé og Suzn hr et index på omkring 6. Pulverskurv hr lt overskygget lm.- og netskurv i 211. I opgørelsen f skurv er der ikke skelnet mellem lm.- og netskurv. Figur 1 viser index for lm.- og netskurv, det er kun Bintje og Glnte som hr et index på over 1. Stort set lle sorter hr lidt skurv, på nær Erik, Excellente, Suzn og Toscn der ikke hvde skurv. Sortsforsøg spisekrtofler, BJ-Agro 211 Alm. skurv Indeks ( ingen lm. skurv) Index FIGUR 1 INDEX OVER ALM.- OG NETSKURV. BJ-AGRO 211 Rust En vigtig del f sortsforsøget er den rust screening vi kn lve i og med vi hr et højt infektionstryk f begge typer rust i jorden. Alle opgørelser er lvet på bsis f 3 knolde. I Side 8 f 1

10 Spisekrtofler Sortsforsøg 211 beregningen f rust index tæller prik (under 2 mm) med krkteren 1 og ring (over 2 mm) med krkteren 2 og plmge (over 1 cm 2 ) med krkteren 3. Formlen for beregningen er: ((Prik*1)+(Ring*2)+(Plmge*3))/(3*3)*1 = Index I 25 blev rustngrebne knolde nlyseret på Flkkebjerg, hvor det blev konstteret, t både TRV og PMTV (rttle og mop-top) virus vr til stede i knoldene. Derfor hr vi fr 26 nlgt prceller rundt i hele forsøget som rustindiktor, med Asprges og Sturn ved siden f hinnden, d disse sorter normlt kun viser symptomer for hver sin rust-type (Asprges = rttle, Sturn = mop-top). Som det fremgår f figur 11 er der mest rust i Sturn, hvilket tyder på t det primært er MopToprust i Sortsforsøg spisekrtofler, BJ-Agro 211 Index og % knolde med Rust Index Efterår (1 mdr lgring) % knolde Efterår (1 mdr lgring) 4 35 Index og %-knolde FIGUR 11 RUST SCREENING AF DE FORSKELLIGE SORTER. BJ-AGRO 211 Den eneste sort som i 211 ikke fik rust er Fkse ellers blev det fundet fr meget lidt og optil 45 % f knoldene med rust. Mnge f de sorter som er med i forsøget skl dyrkes på den lidt bedre jord, men forsøget skl bl.. også bruges til t undersøge hvor rustfølsomme de er. Af de nyere sorter er det lovende t Excellente, Frncisc, Mirge, Rfel og Slomé ikke får særlig meget rust. Tbel 4 Top fem over modtgelighed for rust for de sidste 5 år smt gennemsnit for hele forsøget. Årstl Sorter Suzn Leoni Exquis Dli Vienn Erik Alegri Juwel Hnn Hnn Ditt Ditt Alegri Ditt Exquis Mrisk Romer Ditt Beln Ditt Bllerin Frnceline Vienn Vienn Alegri Gennemsnit 1 % 19 % 12 % 14 % 8 % Side 9 f 1

11 Spisekrtofler Sortsforsøg 211 Tbel 4 viser top 5 over modtgelighed for rust for de sidste 5 år. Ikke overrskende er Ditt, Mrisk og Bllerin med i top 5. Det er sorter hvor det er velkendt t de nemt får rust. Skimmel Trods en effektiv skimmelforebyggelse fik mrken skimmel, hvilket ikke er normlt. Figur 12 viser en opgørelse over skimmelinfektion først i juli. Der vr en jævn fordeling f skimmel i hele mrken, hvorfor registreringen kn bruges som indiktion f hvor modtgelig en sort er. 4, Infektion f skimmel 8/7-211 Spisekrtofler 211 Infektion (=ingen skimmel 9=helt nedvisnet) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3,7 3,3 3,3 3,3 3, 3, 2,7 2,3 2,3 2, 2, 2, 2, 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3,3,3, FIGUR 12 SORTERNES MODTAGELIGHED OVERFOR SKIMMEL. VURDERING AF SKIMMEL PÅ BLADE 8. JULI. BJ-AGRO 211 Det kn bemærkes t specielt Mirge, Mrisk og Erik hvde meget lidt skimmel. Skimlen blev stoppet f nogle effektive sprøjtninger, hvorefter vi ikke så mere skimmel resten f sæsonen. Opsummering Forsøget blev lgt lige sidst i pril i en stbil periode, i en vrm jord med en god fremspiring. Vi fik lvet en god ukrudtsbekæmpelse og mrken er holdt fri for skdedyr med henholdsvis Mospiln, Teppeki og Krte. Udbyttemæssigt vr 211 et godt år, vi hvde få deforme i de fleste sorter og dermed høje nettoudbytter. På kvlitetssiden hr der været gode forhold for pulverskurv. Næsten lle sorter fik pulverskurv men specielt enkelte skilte sig ud, både positivt og negtivt. Sorternes tilbøjelighed til sclerotier vrierer meget, hvor specielt enkelte sorter næsten ingen sclerotier hr. Niveuet f rust ligger lidt under normlen. Der blev fundet mest rust i Sturn, hvilket tyder på t det primært er MopTop-rust i 211. Side 1 f 1

Sortsforsøg Baby/salatkartofler

Sortsforsøg Baby/salatkartofler 1 Sortsforsøg Baby/salatkartofler Baby/salatkartofler Sortsforsøg 1 BJ-Agro har over flere år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekartoffelsorter

Læs mere

Sortsforsøg Baby/salatkartofler

Sortsforsøg Baby/salatkartofler 213 Sortsforsøg Baby/salatkartofler Baby/salatkartofler Sortsforsøg 213 BJ-Agro har de sidste par år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode salat- og babykartoffelsorter til det

Læs mere

Sortsforsøg spisekartofler

Sortsforsøg spisekartofler 212 Sortsforsøg spisekartofler Spisekartofler Sortsforsøg 212 BJ-Agro har over flere år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekartoffelsorter til

Læs mere

Sortsforsøg spisekartofler

Sortsforsøg spisekartofler 215 Sortsforsøg spisekartofler Spisekartofler Sortsforsøg 215 BJ-Agro har over flere år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekartoffelsorter til

Læs mere

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter 214 Chips/Pulver/Pommes Frites sorter Knolde pr plante Chips/Pulver/Pommes Frites sorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af kartofler til forarbejdning.

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler 214 Sortsforsøg Stivelseskartofler Sortsforsøg Stivelseskartofler Stivelsessorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af stivelsessorter. De afprøvede sorter

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

Introduktion. Efterafgrøder. Efterafgrødeforsøg 2011

Introduktion. Efterafgrøder. Efterafgrødeforsøg 2011 Introduktion Udbytte og kvalitet af kartofler er af stor betydning for den endelige afregning som landmanden får for sine kartofler. Frit levende nematoder kan have stor indflydelse på udbyttet i marken.

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger.

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger. Innovativ bejdsning Indledning BJ-Agro her i samarbejde med en landmand prøvet at nytænke måden at bejdse på, med lidt inspiration fra udlandet. Problemet med rodfiltsvamp er enormt men varierer meget

Læs mere

Innovativ Bejdsning. Innovativ Bejdsning

Innovativ Bejdsning. Innovativ Bejdsning 2012 2012 Innovativ Bejdsning Innovativ Bejdsning Innovativ bejdsning fortsættelse 2012 Indledning I 2011 nytænkte vi måden at bejdse på, med lidt inspiration fra udlandet. Resultaterne var meget lovende

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Eksamensopgave august 2009

Eksamensopgave august 2009 Ib Michelsen, Viborg C / Skive C Side 1 09-04-011 1 Eksmensopgve ugust 009 Opgve 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 Givet ovenstående ensvinklede treknter. D treknterne er ensvinklede, er

Læs mere

SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR.

SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR. SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR. 013 NOVEMBER 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Mtemtik på Åbent VUC Lektion 6 Bogstvregning Formler... Udtryk... Ligninger... Ligninger som løsningsmetode i regneopgver... Simultion... Opsmlingsopgver... Lvet f Niels Jørgen Andresen, VUC Århus. Redigeret

Læs mere

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser RAPPORT NR. 17 ^ ^ ^ ^ " " " ^. UDENÅUNDERSØELSEN Regnvndsundersøgelser UDENAUNDERSØELSE 1973-1975 RENVANDSUNDERSØELSER VANDKVALITETSINSTITUTTET. ATV Agern Allé 11, 2970 Hørsholm Sgsbehndlere: Sgsnr,:

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149.

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149. HEDENSTED KOMMUNE Plnfdelingen NIELS ESPES VEJ 8 8722 HEDENSTED TELEFON 7974 1111 POSTGIRO 501 5871 E-post: rdhus@hedensted.dk Internet: www.hedensted.dk Dto : 11. november 2004 Sgsbehndler : HK-BV KL-J.nr.

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER

MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER MekniskUkrudt.doc Meknisk ukrudtsekæmpelse i Projektet MEKNISK UKRUDTSEKÆMPELSE I KRTOFLER FINNSIERET F KRTOFFELFGIFTSFONDEN Projektleder Krsten Rsmussen Dnmrks JordrugsForskning, fd. for Plnteeskyttelse

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. :

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. : Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevnd Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (55)1 Bygningsdelsbeskrivelse for kølevnd... 2 Omfng og loklisering... 2 Tegningshenvisning... 2 Tilstødende bygningsdele...

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN- OG DILDFRØ (Foto: Makhteshim-Agan) 2... TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 KARTOFLER Bejdsning og ukrudt Bejdsning Rodfiltsvamp Bejdsemetoder Middelvalg Ukrudt Midler og anvendelse Sort natskygge Middelvalg RODFILTSVAMP AKS 10. marts

Læs mere

Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler

Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler Rapport Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler Støttet af Kartoffelafgiftsfonden Januar 214 Projektansvarlig og deltagere. Landskonsulent Lars Bødker, Videncentret for Landbrug, e-mail: lab@vfl.dk

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0.

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0. Ny Sigm 9, s 110 Andengrdsfunktioner med regneforskrift f typen y = x + x + c, hvor 0 Lineære funktioner (førstegrdsfunktioner) med regneforskrift f typen y = αx + β Grfen for funktioner f disse typer

Læs mere

Forsøgsresultater 2013

Forsøgsresultater 2013 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Forsøgsresultater 2013 Jordløsning i kartofler Jordløsning ved lægning Bejdsemetoder Jordløsningsforsøg i Nordjylland 8 forsøg i 2011-13 Gns. udbytte i forsøgene 576 hkg med

Læs mere

K9-K10 projekter i strukturel mekanik

K9-K10 projekter i strukturel mekanik April 2006 K8 Studerende K9-K10 projekter i strukturel meknik K8-studerende med interesse i t lve K9 eller K10 projekter inden for områderne Strukturel dynmik og erodynmik f store konstruktioner Aeroelsticitet,

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

DJF rapport. Danmarks JordbrugsForskning. Markbrug nr. 82 November 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

DJF rapport. Danmarks JordbrugsForskning. Markbrug nr. 82 November 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri DJF rpport Mrkbrug nr. 82 November 2002 Jordberbejdning i økologisk jordbrug pløjedybde og ikke-vendende jordløsning Soil tillge in orgnic frming ploughing depth nd non-inversion deep tillge Per Schjønning,

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Ftalater i produkter med store overflader. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut

Ftalater i produkter med store overflader. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Ftlter i produkter med store overflder Kthe Tønning, Ev Jcosen, Ev Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Kortlægning f kemiske stoffer i forrugerprodukter Nr. 108 2010 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

Radrensning med og uden ukrudtsharvning i vintersæd om foråret i samspil med forskellige dyrkningsfaktorer

Radrensning med og uden ukrudtsharvning i vintersæd om foråret i samspil med forskellige dyrkningsfaktorer 18. Dnske Plnteværnskonference 2001 Rdrensning med og uden ukrudtshrvning i vintersæd om foråret i smspil med forskellige dyrkningsfktorer Row hoeing followed by weed hrrowing in winter cerels in spring

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2016

Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 Periodemeddelelse 1. kvrtl 2016 Hovedtl Resultt før skt udgør 11,4 mio. kr. Bsisindtjeningen udgør 10,7 mio. kr. og ligger i det estimerede intervl. Netto gebyr- og provisionsindtægter og ndre driftsindtægter

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut

Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Ftlter i produkter, som ørn hr direkte kontkt med Kthe Tønning, Ev Jcosen, Ev Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Kortlægning f kemiske stoffer i forrugerprodukter Nr. 109 2010 Miljøstyrelsen

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på esvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 9 Funktioner og modeller... Lineær funktion... Procentregning...

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience.

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience. Foråret 2012 Kartoffeldyrkning Bejdsning den bedste forsikring Succes med lægge- og spirekartofler Nytænkning er nødvendig bayercropscience.dk Forsøg viser, at manglende bejdsning i værste fald kan betyde

Læs mere

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden.

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden. Efterbehndlingsrk C Dæmonen Nedenfor er vist to grfer for bevægelsen i Dæmonen. Den første grf viser hvor mnge gnge du vejer mere eller mindre end din normle vægt. Den nden grf viser højden. Spørgsmål

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler 3. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler Projektet består af to delprojekter: 1. Effekten af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2. Betydning af klortilførsel

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99.

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99. Det Dnske Spejderkorps Regnskb: 212-1-1-212-12-31 Driftsregnskb Indtcegter Reliseret Budget Medlemskontinqenter 96.725 93. Tilskud fr Kommunen Lokletilskud Medlemstilskud *1 Kursustilskud *3 Andre tilskud

Læs mere

Forsøg med forskellige ekstrakter af kvassia til bekæmpelse af æblebladhvepsens larve (Hoplocampa testudina)

Forsøg med forskellige ekstrakter af kvassia til bekæmpelse af æblebladhvepsens larve (Hoplocampa testudina) Ministeriet for Fødevrer, Lndrug og Fiskeri Dnmrks JordrugsForskning Afdeling for Plnteeskyttelse Forsøg med forskellige ekstrkter f kvssi til ekæmpelse f æleldhvepsens lrve (Hoplocmp testudin) Forsøg

Læs mere

Krumningsradius & superellipsen

Krumningsradius & superellipsen Krumningsrdius & suerellisen Side /5 Steen Toft Jørgensen Krumningsrdius & suerellisen Formålet med dette mini-rojekt er t erhverve mtemtisk viden om krumningsrdius f en kurve og nvende denne viden å det

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

PotenssammenhÄnge. 2009 Karsten Juul

PotenssammenhÄnge. 2009 Karsten Juul PotenssmmenhÄnge y b y k k 009 Krsten Juul Dette häfte er en fortsättelse f häftet "Eksponentielle smmenhänge, 009". Indhold 4. Hvd er en potens-smmenhäng?... 83 5. Hvordn ser grfen ud for en potens-smmenhäng...

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse FOMELSAMLNG ndholdsfortegnelse ndholdsfortegnelse... EL-LÆE...3 Ohm s lov:...3 Effekt lov:...3 egler ved måling:...3 egler ved serieforbindelser:...3 egler ved prllelforbindelser:...4 egler ved blndede

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres Svrene Herned vises svrene på de forskellige spørgsmål. Svrene kn godt fvige fr jeres egne resultter som I hr fået ud f modellen. Afvigelserne skyldes vrition i modellen (stokstisk model!) og ændringer

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Produktionsøkonomi i kartofler Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Kartoffelavlen i dag Færre avlere Større arealer Specialister Større krav til omkostningsstyring Større krav til administration

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

Udvikling i skimmelstrategier

Udvikling i skimmelstrategier Skimmel og Bladplet Udvikling i skimmelstrategier Periode Basis middel Frem til ca. 1997 Dithane Rimelig beskyttelse mod bladplet 1997-2008 Shirlan ½, ¾ eller fuld dosis 2009 2014 Ranman eller Revus ½,

Læs mere

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb Anlyse f vregrupper i det kommunle Afrpportering 16. jnur 2008 Fortroligt Frederiksgde 21, st. 1265 Københvn K Indholdsfortegnelse Anlyse f vregrupper i det kommunle 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING... 3 2.

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

GrundlÄggende funktioner

GrundlÄggende funktioner GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf Udgve 014 Krsten Juul GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf Procent 1. Procenter på en ny måde... 1. VÄkstrte.... Gennemsnitlig procent... LineÄr väkst 4.

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af læggekartofler til eksport

Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af læggekartofler til eksport Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af læggekartofler til eksport Af Ole Munk Truelsen BJ-Agro Fremtidsudsigter for dansk avl af kvalitets læggekartofler Disposition Kan vi producere kvalitets

Læs mere