samtaleguide til mentorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samtaleguide til mentorer"

Transkript

1 samtaleguide til mentorer

2 Samtaleguide Juni 2008 ISBN: Oplag: stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan fås hos: Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal 1453 København K Telefon:

3 Introduktion Samtaler mellem mentor og mentee er et centralt element i alle mentorforløb. Du ved sikkert allerede en masse om, hvordan du kan sikre et godt samtaleforløb. Guiden her er derfor tænkt som en inspirationskilde, der kan give dig supplerende idéer til, hvordan du kan gennemføre et målrettet samtaleforløb med din mentee. Samtaleguiden er et arbejdsredskab, som du som mentor kan tage udgangspunkt i ved samtalerne. Guiden kan bidrage til at sikre, at samtalerne får kvalitet, og at I dermed opnår et mere udbytterigt mentorforløb. Læs guiden grundigt igennem inden samtalen med din mentee og tag eventuelt guiden med til samtalen som huske- og inspirationsliste. God fornøjelse! Foreningen Nydansker Juni

4 Indholdsfortegnelse Generelt om samtalen... s. 5 Sæt rammen for samtalen... s. 6 Lær hinanden at kende og skab tillid... s. 7 Gensidig forventningsafstemning... s. 9 Spørg ind til værdier, ønsker og drømme... s. 11 Find emner som mentee vil tale om... s. 13 Opstil målsætninger og handleplan... s. 15 Arund samtalen... s. 19 Bilag... s. 20 Mentorhjulet... s. 21 Mål- og handleplansskema... s. 22 4

5 Generelt om samtalen Hjælp til selvhjælp Formålet med samtalen er, at du hjælper din mentee til at hjælpe sig selv med at opstille realistiske mål og nå dem. Lyt og spørg Ideelt set skal du bruge 70 procent af tiden på at lytte og 30 procent af tiden på at stille spørgsmål og give støtte og opbakning. Skab motivation og fokus Man kan, hvad man vil, er der nogen, der siger. Og der er noget om snakken. Viljen kan få mennesker til at udrette utrolige ting. Din vigtigste opgave er at bidrage til, at din mentee opstiller nogle mål og handleplaner, som mentee brænder for at nå. Sådan kan det gøres Mentee fortæller om sine udfordringer og målsætninger. Du lytter og stiller spørgsmålene, og mentee giver svarene. Mentee siger, hvordan han eller hun ønsker det. Du støtter, giver råd og hjælper med at lave en handlingsplan. Mentee udfører de handlinger, som skal til for at bevæge sig derhen, hvor han/hun ønsker at være. Du støtter, skaber interesse, inspirerer, udfordrer, fokuserer og følger op. Du hjælper mentee til at skifte negative tanker og overbevisninger ud med overbevisninger, der støtter op om mentees mål. Husk altid at få din mentee til at indgå forpligtende aftaler med dig om, hvad han eller hun vil gøre til næste gang, I mødes. 5

6 sæt rammen for samtalen Hvad skal den fysiske ramme være Sørg for, at de fysiske rammer for samtalen er trygge og uforstyrrede. Du kan vælge at holde samtalen som en professionel relation, hvor I sidder på dit eller en anden persons kontor eller I kan holde samtalen i et mødelokale på din virksomhed. I kan også vælge at bløde relationen lidt op og arrangere samtalen på en café eller hjemme hos én af jer. Det er jeres eget valg. Hvor lang tid har vi i dag Tal om, hvor meget tid I kan og vil bruge på samtalen. For eksempel en time eller to. Hvad kan vi nå at tale om i dag Det er en god idé, at I ved samtalens start sætter nogle mål for dagens samtale. Det er samtidig vigtigt, at I giver plads til, at samtalen kan gå i en anden retning end den, I planlægger. Du kan stille følgende spørgsmål ved samtalens start: Hvad skal emnet eller emnerne for samtalen være Hvor langt forventer vi at nå i løbet af denne samtale Hvad er det langsigtede mål med vores samtale Skal vi tale om noget fra vores foregående samtaler Hvordan følger vi op på samtalerne Hvordan sikrer vi fortrolighed i samtalen Husk at fortælle mentee, at alt hvad I taler om er fortroligt. Gør din mentee opmærksom på, at han eller hun til enhver tid kan sige til, hvis der er emner, I ikke skal tale om. Som mentor har du også pligt til at sige fra, hvis der er emner, du ikke ønsker at tale om. 6

7 lær hinanden at kende og skab tillid Gensidig tillid og tryghed er en forudsætning for, at du og din mentee kommer til at fungere godt sammen. Du ved sikkert allerede en masse om, hvordan man skaber tillid til andre mennesker. Følgende punkter er blot inspiration til, hvordan du kan skabe tillid og tryghed: Byd mentee på en kop kaffe og et stykke brød, kage eller chokolade Fortæl om ting, som betyder meget for dig og din mentor Fortæl om jer selv med brug af cirkelmodellen Få mentee til at fortælle om en god oplevelse med brug af STAR-modellen (se side 8) Få mentee til at fortælle om sin uddannelse og erhvervserfaringer Fortæl om jeres familier og fritidsinteresser Giv mentee positiv opmærksomhed på uventede tidspunkter Vær opmærksom, hvis din mentee er traumatiseret Byd mentee på en kop kaffe og et stykke chokolade Vis at du har glædet dig til at møde mentee ved at gøre nogle små forberedelser. Du kan fx sørge for, at der er pænt ryddet op i det rum, hvor I mødes. Byd gerne mentee på en kop kaffe eller te og servér gerne et stykke brød, kage eller chokolade. Fortæl om ting, som betyder meget for dig og din mentor Tag en ting med til samtalen, som betyder meget for dig, og fortæl din mentee om den, og hvad den betyder for dig. Bed din mentee om at gøre det samme. Tingen kan være et fotografi, en bog, en vielsesring, en guitar eller lignende. Fortæl om jer selv med brug af cirkelmodellen Du og din mentee tegner hver jeres cirkel. I skal hver især dele cirklen ind i stykker, som repræsenterer dele af jer selv som personer. Du kan fx skrive familiefar/mor, ven, kæreste eller jobbet, hvis det er disse dele, der betyder mest for dig. Lad de vigtigste dele udgøre de største stykker af cirklen. Du kan inddele cirklen i alt fra 1 til 20 stykker. I vil måske nå frem til, at jeres cirkler minder meget om hinandens og at I dermed har mange væsentlige ting til fælles. Lær hinanden bedre at kende ved at tale om stykkerne i jeres cirkler. Få mentee til at fortælle om en god oplevelse ved hjælp af STAR-modellen Få mentee på sporet af en konkret situation, hvor mentee oplevede succes med det, 7

8 han eller hun gjorde. Det kan være en arbejdssituation eller en situation fra privatlivet. Få mentee til at fortælle om situationen ved hjælp af STAR-modellen (Situation, Task, Action, Result). Situation: Få mentee til at fortælle om situationen. Task/Opgave: Få mentee til at fortælle, hvilken opgave han/hun stod for. Action/Handling: Få mentee til at fortælle, hvad mentee gjorde, og hvordan mentee gjorde det. Result/Resultat: Bed mentee fortælle om resultatet af det, mentee gjorde. Bed også mentee om at fortælle om den feedback, som mentee fik fra sine kolleger, familie eller andre. Du behøver ikke fortælle mentee, at du bruger STAR-modellen. Målet er, at du via mentees fortælling får viden om mentees kompetencer, og at du får mentee til at fokusere på ting, som mentee er god til. Det giver selvtillid til mentee, og det skaber en god atmosfære mellem dig og mentee. Få mentee til at fortælle om sin uddannelse og erhvervserfaringer Få så meget som muligt at vide om din mentees kvalifikationer og kompetencer. Måske har mentee svært ved at komme i tanke om den uddannelse og de kompetencer, som han eller hun har. Du kan hjælpe mentee på vej ved at tegne mentees livslinie på et papir og bede mentee skrive, hvad mentee gjorde her og der. Vær opmærksom, hvis din mentee er traumatiseret Vær forsigtig med at spørge ind til nære relationer, hvis mentee har været ude for traumatiske oplevelser i forhold til familie og venner. Der kan fx være tale om en flygtning, som har mistet hele eller dele af sin familie i krig. Giv mentee positiv opmærksomhed på uventede tidspunkter En genvej til at skabe en god og tillidsfuld relation til din mentee er, at du giver mentee positiv opmærksomhed på et tidspunkt, hvor mentee mindst venter positiv opmærksomhed. Det kan du fx gøre ved at ringe op til din mentee på et uventet tidspunkt og gøre mentee opmærksom på, at der er et gratis og super spændende arrangement i Tivoli på næste mandag, som mentee og mentees familie kan have stor glæde af. 8

9 gensidig forventningsafstemning Det er vigtigt, at du og din mentee er enige om, hvad mentorforløbet går ud på. Det kan have negative konsekvenser, hvis jeres forventninger ikke stemmer overens med hinanden. Det er en god idé, at I har talt om følgende i starten af mentorforløbet: Fortæl om jeres ønsker til mentorforløbet hvad vil vi opnå Tal om hvor meget tid I forestiller jer at investere i forløbet Sig hvad I forventer af hinanden og hvad I ikke kan forvente Lav eventuelt en kontrakt og handleplan for forløbet Fortæl om jeres ønsker til mentorforløbet hvad vil vi opnå Du kan fx spørge mentee, hvorfor han/hun valgte at få en mentor. Derefter kan du fortælle, hvorfor du valgte at blive mentor, og hvad du gerne vil opnå som mentor. Dit ønske er måske at møde et andet menneske, der giver inspiration til dit private og arbejdsmæssige liv. Du ønsker måske at få praksisbaseret kendskab til mentorfunktionen. Måske ønsker du først og fremmest at gøre en forskel for mentee. Tal om hvor meget tid I forestiller jer at investere i forløbet Tal om, at det kan være svært at lave en tidsplan, da mange forhold kan ændre sig undervejs. Tidsplaner er foreløbige. Tal om jeres personlige tidsrammer. Overvej hvor meget fritid I er parate til at bruge Tal om, hvad I vil gøre for, at der er ekstra meget tid til mentorsamtaler i forløbets indledende fase Sig hvad I forventer og ikke kan forvente af hinanden Hvor ofte mødes vi Hvor længe varer møderne På hvilke tidspunkter kan vi mødes Hvor mødes vi Gyldige grunde til at aflyse møder Hvilke emner taler vi om (fx faglige, sociale, personlige) Hvem indkalder til møderne Hvornår starter og slutter mentorforløbet Hvordan sikrer vi fortrolighed i mentorskabet 9

10 Lav eventuelt en kontrakt og handleplan for forløbet Husk at kontrakten og handleplanen altid kan laves om. Den er et hjælperedskab, som I jævnligt tager frem og reviderer. Indhold i kontrakten kan fx være: Hvornår I starter og slutter forløbet Hvor meget tid I vil investere i forløbet og hvornår I mødes Hvad vil I lære, og hvilke emner I blandt andet taler sammen om Hvilke konkrete handlinger I vil gøre med henblik på at indfri jeres forventninger Kontaktoplysninger på mentor og mentee 10

11 Spørg ind til mentees værdier, ønsker og drømme Ved at spørge ind til mentees værdier, ønsker og drømme får du blandt andet viden om følgende: 1. Mentees ønsker til dig som samtalepartner. 2. Mentees motivation for at sætte sig mål og nå dem. Mentees ønsker til dig som samtalepartner Bed mentee om at nævne en eller flere personer, som har betydet eller betyder noget særligt positivt for mentees liv. Det kan fx være en far, en bror, en skolelærer, en veninde, en chef eller en tante. Spørg mentee, hvordan personerne var eller er som samtalepartnere og få indirekte viden om, hvad mentee ønsker af dig som samtalepartner. Hvad er det, der gør, at mentee mener, at personerne er gode at tale med: Er det fx deres evne til at lytte, støtte og skabe tryghed i svære situationer Er det deres evne til at udfordre og give modspil Er det deres evne til at inspirere og skabe nye tanker Er det deres evne til at give råd og vejledning Måske er det en kombination af flere ting, der gør personerne til gode samtalepartnere Mentees motivation for at sætte sig mål og nå dem Hvis du vil have en person til at ændre sit liv, skal du sikre dig, at personen er motiveret for at nå de mål, som personen sætter sig for. Du skal have viden om mentees værdier, ønsker og drømme for at hjælpe ham eller hende til at sætte sig motiverende mål. Her er et forslag til, hvordan du kan afdække værdier, ønsker og drømme: Bed mentee om at nævne en eller flere personer, som mentee beundrer eller ser op til. Det kan fx være en skuespiller, et familiemedlem eller en ven. Spørg ind til, hvad det er ved personerne, som mentee beundrer: Er det personens evne til at være sammen med andre mennesker Er det personens evne til at udvikle ting og skabe noget nyt Er det personens evne til at holde sig sund og rask Er det personens evne til at vide, hvad han eller hun vil med sit liv Er det personens evne til at passe godt på sine børn og familie 11

12 Er det personens evne til at planlægge sin tid og få økonomi, familie og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed Er det personens evne til at kende alle og have et stort netværk Og så videre Når mentee har nævnt gode egenskaber og værdier, kan du bede mentee om at rang-ordne dem på en skala fra 1-10, hvor 10 er den egenskab og værdi, som mentee synes er vigtigst i sit liv. Du kan også bede mentee om at fravælge nogle af værdierne, indtil der kun er 3 foretrukne værdier tilbage. Brug de udvalgte værdier, når du skal hjælpe mentee med at opstille mål. 12

13 find emner som mentee vil tale om Få inspiration fra mentorhjulet Måske har I allerede fundet ud af, hvad I vil tale om. Hvis I endnu ikke har fundet frem til en problemstilling, kan I måske hente inspiration fra mentorhjulet nedenfor. Mentorhjulet giver et overblik over de emner, som mentorpar ofte taler om. Skab et overblik over aktuelle problemstillinger Vi anbefaler, at I bruger hele jeres første samtale eller de første samtaler på at gennemgå alle emnerne i mentorhjulet. Det sikrer, at I skaber jer et overblik og får talt om en række vigtige problemstillinger. Under emnet familieopbakning kan I fx tale om, hvordan og hvorvidt mentee oplever, at familien bakker op om jobbet eller jobsøgningen. Og under emnet netværk kan I fx tale om mentees muligheder for at udbygge og bruge sit personlige netværk i forhold til konkrete problemstillinger. Figur 1. Mentorhjul Kultur Netværk Sociale relationer Religion Uskrevne regler Kompetenceafklaring Helbred Opkvalificering Sprog Andet Familieopbakning Andet Personlige forhold Faglige forhold Beklædning Andet 13

14 Brug en skala fra 1 til 10 Når I har talt om alle områder i mentorhjulet, beder du din mentee om at sætte et tal på en 1-10 trins skala på hvert af hjulets emneområder. Tallet 1 er den laveste værdi og tallet 10 er den højeste. Mentee må godt bruge samme tal flere gange. Mentee kan skrive et 1-tal ud for et emne i hjulet, hvis det går meget dårligt på dette område. Mentee kan skrive 4, 5 eller 6, hvis det går ok. Hvis et område fungerer helt perfekt for mentee, kan han eller hun skrive tallet 9 eller 10. Husk at tale om, hvad der ligger bag de tal, som mentee tildeler de enkelte emneområder i hjulet. Hvorfor satte mentee fx et 5-tal og ikke et 8-tal. Tal eventuelt også om, hvad der skal til for at få et 5-tal på et konkret område op på 6, 7, 8, 9 eller 10. Brug skalaen til at prioritere samtaleområder Det er oplagt, at I sætter fokus på de områder, som mentee har givet lavest score. Der kan dog også være gode grunde til at fokusere på de områder, som har højest score. Det kan fx give ekstra energi til mentee, hvis mentee fokuserer på områder, som fungerer godt. Når I har arbejdet med nogle udvalgte problemstillinger i nogle uger eller måneder, kan du bede mentee om at se på mentorhjulet igen. Du beder igen mentee om at give en score til alle emneområderne. Balancen mellem de enkelte emneområder har sandsynligvis ændret sig, og I skal måske justere jeres samtalefokus, målsætninger og handleplaner. Eksempler på spørgsmål til afklaring af en problemstilling Hvad er det for et emne, vi skal tale om Kan du beskrive en konkret situation i forhold til emnet Kan du forklare, hvad det er, der sker i situationen Hvilke fakta har du på, at det er det, der sker Kan du give eksempler Hvad er baggrunden for problemstillingen Er der forskel på, hvad du ved, og hvad du tror Hvilke konsekvenser har problemet for andre områder Hvilke positive elementer er knyttet til problemstillingen Hvilke initiativer har du taget for at løse problemstillingen 14

15 opstil målsætninger og handleplan Nu kan du tale med din mentee om, hvordan mentee får en højere score på de områder, mentee har prioriteret at arbejde med. Det er vigtigt, at mentee ser på målene som muligheder og ikke som krav. Husk at mentees motivation, værdier, ønsker og drømme hele tiden skal være den bærende kraft i mentorforløbet. Det kan fx være at mentee ønsker at blive bedre til at tale dansk. Der opstilles herefter nogle mål for, hvor meget bedre mentee skal blive til dansk i løbet af de næste 3 måneder. Der opstilles efterfølgende en handleplan for, hvordan mentee bliver bedre til dansk. Det kan fx være, at mentee sætter sig for at gå til danskundervisning 2 gange om ugen om aftenen. Det kan også være, at I sætter jer for, at I vil bruge en time om ugen på at læse danske tekster, som mentee har svært ved at forstå. I slutningen af dette afsnit giver vi en række forslag til konkrete spørgsmål, som du kan stille til din mentee, når mentee skal fastsætte mål og lave en handleplan. Her følger først lidt om, hvad der skal til for at opstille attraktive mål og skabe motivation. Krav til det attraktive mål Motiverende: Det gode mål motiverer mentee til at gøre en ekstra indsats. Herom skriver Sofia Manning: Hvis mit mål kan få mig tidligt op om morgenen og holde mig sent oppe så ved jeg, at det er det rigtige mål. Realistisk: Det gode mål retter sig mod mål og aktiviteter, som mentee realistisk kan opnå. Prøv at undgå at mentee opstiller urealistiske mål, som mentee ikke kan føre ud i livet. Det kan skabe en unødig følelse af nederlag hos mentee. Sørg samtidig for, at målene er så ambitiøse, at de skaber en tydelig positiv forandring for mentee. Visualiserbart: En god tommelfingerregel er, at mentee skal kunne se for sig, at han eller hun gennemfører den handleplan og de mål, han eller hun sætter sig for. Hvis mentee fx ikke tror på, at hun kan få et bedre helbred og et bedre liv ved at dyrke mere motion, så er det også sandsynligt, at hun ikke når eller går efter målet. Målbart: Det er vigtigt, at målene kan måles, så mentee hele tiden kan se, at han eller hun gør fremskridt. Det motiverer mentee at følge med i, at mentee af egen kraft gør en positiv forskel i sit liv. Det er ikke målbart, hvis mentee formulerer, at han eller hun 15

16 vil i bedre form. Det er målbart, hvis mentee sætter sig for at løbe tre kilometer to gange om ugen, og at mentee vil opnå at kunne bære sit lille barn op på 3. sal uden at blive svimmel og forpustet. Tidsbestemt: Det er vigtigt, at mentee forpligter sig til at nå målet og eller delmålene på et bestemt tidspunkt. Det sikrer, at mentee bliver mere fokuseret på målet, og det fortæller jer, hvornår I skal evaluere og justere målene og handleplanen. Tips om at skabe motivation Pisken og guleroden: Brug guleroden, hvor du og mentee fokuserer på, hvor godt et liv mentee og dennes familie og øvrige omgivelser kan opnå ved at nå målene. Brug eventuelt også pisken, hvor du får mentee til at fokusere på, hvor galt det kan gå, hvis mentee ikke går efter målene. Opfølgning: Følg op på de opstillede mål med jævne mellemrum. Det kan blandt andet være en god idé, at du kommer med positive henvendelser og støtte til mentee på tidspunkter, hvor mentee ikke havde regnet med din støtte. Hermed viser du, at din mentee betyder noget særligt for dig og det skaber selvværd og motivation hos mentee. Skab positive forventninger: Ifølge coachikonet Sofia Manning skaber vi 90 % af vores forhindringer i os selv. Det er vigtigt, at du hjælper mentee til at hjælpe sig selv med at ændre negative tanker, overbevisninger og fysiologi til noget positivt, som understøtter mentees mål. Du kan fx bidrage til at ændre negative overbevisninger ved at spørge ind til overbevisningerne. Du kan fx spørge, om mentees overbevisning bygger på tro eller viden, og hvor en eventuel viden stammer fra. I forhold til negative tanker kan du fx bede mentee om hver aften at skrive 10 positive ting ned i en lille logbog. Det påstås, at der skal 7 positive tanker til for at overvinde én negativ tanke. Det er selvfølgelig også vigtigt at kroppen og kropsholdningen understøtter målene. Her kan I fx tale om kropssprog og planlægge fysiske øvelser og træning. Bryd mønstret: Tænk over hvor lang tid et lille barn bruger på at tage det første skridt. Tænk derefter over, hvor hurtigt barnet tager de næste 10, 100 og 1000 skridt. Til sammenligning bruger vi voksne mennesker typisk 90 % af vores energi på det første skridt til større forandringer i vores liv. De første 3 skridt og tanker tager lang tid de næste 100 kommer hurtigt. De små skridt fører ofte til de store. Ros: Husk at rose og atter rose mentee for de personlige styrker og ressourcer, der fremmer vejen mod målet. Det styrker selvtilliden og skaber motivation hos mentee. 16

17 Eksempler på mål og handleplaner Mentee 1: Jeg giver mig selv muligheden for at opnå et fast job som butiksmedhjælper i et supermarked inden den 1. december Dette skal ske med henblik på, at jeg kan gøre mig økonomisk uafhængig af min familie, og med henblik på at jeg kan spare op til en større lejlighed, hvor mine børn kan få deres eget værelse. Ved udgangen af hver måned indtil december skal jeg have kontaktet mindst 10 supermarkeder, og jeg skal til mindst én jobsamtale hver sjette uge. I overensstemmelse med målet kan mentee fx opstille følgende handleplan: Jeg opsøger relevante personer i mit personlige netværk med henblik på, at de kan hjælpe mig til at finde et job i et supermarked. Jeg skriver en super god jobansøgning og et CV med hjælp fra min mentor. Jeg øver mig på jobsamtaler ved at lave rollespil med min mentor, hver gang vi mødes. Hver uge tager jeg personlig kontakt til 5 supermarkeder og giver dem mit CV og/eller min jobansøgning. Mentee 2: Jeg giver mig selv muligheden for at opnå en ledende stilling i min virksomheds teksniske afdeling inden udgangen af Dette skal ske med henblik på at fremme min personlige udvikling og arbejdsglæde, som giver mig øget overskud til min kone og børn. Jeg skal gennemføre relevante lederkurser og fordoble mit personlige netværk inden sommeren I overensstemmelse med målet kan mentee fx opstille følgende handleplan: Jeg og min mentor undersøger, hvordan, hvor og hvornår jeg kan komme på lederkurser, og vi taler om, hvordan jeg skal gå til min ledelse med mine ønsker. Jeg skal være tilmeldt en lederuddannelse inden oktober Min mentor og jeg planlægger, at jeg mindst en gang hver sjette uge skal introduceres for udvalgte personer i min mentors personlige netværk. Jeg drøfter med min mentor, hvordan jeg bedst kan møde min familie med energi og overskud i den periode, hvor lederkurser kræver meget af min fritid. Forslag til spørgsmål vedrørende mål og handleplan I det følgende finder du en række ideer til spørgsmål, som du kan anvende i samtalen om mentees muligheder, mål og handleplan. 17

18 Spørgsmål vedr. mentees ønsker: Hvordan vil du gerne have, at dit liv ser ud i fremtiden Hvordan ser dit liv ud, når du har løst de problemer, du har fortalt mig om Spørgsmål vedr. mentees muligheder: Hvilke muligheder har du, når problemerne er løst Hvilke løsningsmuligheder ser du lige nu Hvad kan du gøre Hvordan kan du gøre det Hvad kan du mere gøre Er der andre alternative løsningsmuligheder Hvad kan du ellers gøre Hvad kan du mere gøre På hvilke områder kan det gøres Har du andre muligheder for at gøre noget Spørgsmål vedr. mentees netværk: Hvad med de andre personer, der er involveret Hvad kan du gøre i forhold til dem Hvad kan du bruge dem til i forhold til dine mål Kan du bede andre om at gøre noget Spørgsmål vedr. mentees handlingsplan: Hvad er konsekvensen, hvis du ikke gør noget Hvad skal der til, før du tager en beslutning om, hvordan du kommer videre Hvilken viden mangler du for at komme videre Hvordan kan du få den viden Er der forskel på en langsigtet og en kortsigtet løsning for dig Hvad kan den kortsigtede løsning være Hvad kan den langsigtede løsning være Er der forskel på, hvad du kan og hvad du vil gøre Hvad vil du gøre Hvordan vil du gøre det Hvornår vil du gøre det Hvad mere vil du gøre Hvordan vil du gøre det Hvornår vil du gøre det Hvor sikker er du på, at du vil gøre det Hvordan ser din plan så ud Hvad er målene med din plan Kan du opstille delmål i din plan Hvornår gør du det første, du har sat dig for at gøre Hvad skal du nå inden næste gang vi mødes Hvad skal jeg spørge dig om næste gang vi ses 18

19 afrund samtalen Sørg for at samtalen afsluttes med positiv energi. Sig tak for samtalen til din mentee og fortæl din mentee, hvad du personligt har fået ud af samtalen. Giv din mentee nogle positive ord med på vejen om hans eller hendes kompetencer og aktive deltagelse i samtalen. Udtryk din positive forventninger til, at mentee når sine mål. Sørg for, at mentee tænker over, hvad han eller hun har fået ud af samtalen, og hvad der skal ske i det videre mentorforløb. Her følger nogle forslag til spørgsmål, som du kan stille til din mentee. Forslag til spørgsmål Hvad har du fået ud af denne samtale Nåede vi det, du gerne ville Hvilke andre ting er det vigtigt, at vi taler om, inden vi slutter samtalen Hvordan synes du, at samtalen gik Hvad kan vi tale om næste gang, vi mødes Er der noget, vi hver især skal foretage os/forberede inden vores næste samtale Hvor og hvornår er vores næste samtale/hvem har ansvaret for at indkalde til næste samtale 19

20 BILAG 20

21 mentorhjulet > mål- og handleplansskema Find problemstillinger som I vil tale om i mentorforløbet Start med at sætte emner på de forskellige felter i mentorhjulet: Det kan fx være netværk, familieopbakning, faglighed, sociale forhold eller personlige forhold. Tal derefter om de enkelte områder i mentorhjulet. Herefter skal mentee give hvert område en karakter på en skala fra Tallet 1 indikerer, at det går meget dårligt på dette område, mens tallet 10 indikerer, at det går helt perfekt. Nu skal I udvælge de områder, som I vil prioritere at tale om. Mentee kan både udvælge områder med høj og lav score i mentorhjulet. Ved hvert område skriver I, hvorfor det er vigtigt for mentee at beskæftige sig med netop dette område. Se på næste side. 21

22 Område 1: Problemstilling 1 er Område 2: Problemstilling 2 er Område 3: Problemstilling 3 er Muligheder, mål og handleplan Brug eventuelt spørgsmålene fra guiden til at spore jer ind på mentees muligheder, mål og handleplan. Udfyld derefter linierne i det nedenstående: Område 1: Mine muligheder vedrørende problemstilling 1 er: Mine mål vedrørende problemstilling 1 er: Min handleplan består af følgende punkter: 1) 2) 3) 22

23 Område 2: Mine muligheder vedrørende problemstilling 2 er: Mine mål vedrørende problemstilling 2 er: Min handleplan består af følgende punkter: 1) 2) 3) Område 3: Mine muligheder vedrørende problemstilling 3 er: Mine mål vedrørende problemstilling 3 er: Min handleplan består af følgende punkter: 1) 2) 3) 23

24 Samtaleguide til mentorer er udgivet af Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Kontakt: Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28C, 4 sal Kbh. K Telefon:

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb

Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb Kolofon Godt på vej mod frem den - En guide l mentorforløb Marts 2010 Udgiver: DTL Grønningen 17 Postboks 2250 1019 København K Oplag:??? stk. Redak

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Mentorredskab 2 Personlig plan

Mentorredskab 2 Personlig plan Mentorredskab 2 Personlig plan Den personlig plan indeholder grundlæggende tre elementer: Visioner og mål - hvad vil jeg gerne i fremtiden? Planlægning af vejen til at nå de formulerede mål og vivioner?

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Sådan finder du vejen til dit nye job

Sådan finder du vejen til dit nye job Sådan finder du vejen til dit nye job Mange mennesker går på arbejde dag ud og dag ind uden at have hjertet med sig, men fordi at de siger til sig selv at de skal tjene pengene til at betale regningerne

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Jette Lohse. Kursusafdelingen. SOPU København & Nordsjælland DEN MOTIVERENDE SAMTALE

Jette Lohse. Kursusafdelingen. SOPU København & Nordsjælland DEN MOTIVERENDE SAMTALE 1 DEN MOTIVERENDE SAMTALE 2 Grundliggende principper Tag udgangspunkt i personens egne holdninger, overvejelser og ønsker Styrk troen på, at forandringer er mulige Hjælp personen til at finde ressourcer

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Selvevaluering og kompetenceafklaring - Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.

Læs mere

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING Karrieredagene 6. marts 2015 FLEMMING KLUGE Kluge & Partners A/S - Owner Sales-Force1 A/S Founder and Partner Glocalnet A/S CEO ATEA A/S (Merkantildata) Sales Director TELENOR

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Karrieresamtaleguide til ledere og chef En samtaleguide, som I kan bruge, når I skal navigere igennem karrieresamtalen med den erfarne leder senkarrieresamtalen.

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Det er en evig proces

Det er en evig proces Det er en evig proces 8 at skabe sine mål! Otte skridt i skabelsen af dine mål 1. SKAB KLARHED... 3 1A - Hvad har du elsket i 2012?... 3 1B - Hvad har du udrettet i 2012?... 4 1C - Hvad ønsker du at gentage

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR INTRODUKTION Velkommen til Den Sociale Kapitalfonds mentorprogram for sociale virksomheder. Via professionel sparring, støtte og inspiration skal denne mentorordning

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening

KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening Indeholder: Handleplan for mentorforløb, side 2. Fem metaforiske eksempler på mentorrelationer, side 3. Øvelse, jobvalg, side 4. Refleksionsøvelse,

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Skab et arbejdsmiljø, der emmer af begejstring og proaktivitet. Ledelse anno 2009 Fysioterapeuternes Fagfestival 09

Skab et arbejdsmiljø, der emmer af begejstring og proaktivitet. Ledelse anno 2009 Fysioterapeuternes Fagfestival 09 Skab et arbejdsmiljø, der emmer af begejstring og proaktivitet Ledelse anno 2009 Fysioterapeuternes Fagfestival 09 Du får følgende med hjem værktøj til at tage temperaturen på dine medarbejdere og dig

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017 VED BSS VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen og introduktion til The Mentoring Journey ved Susanne Søes Hejlsvig

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til Chefen En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du kan bidrage til afklaring af dine lederes senkarriereforløb.

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen ved Susan Heilemann Pause sandwich og sodavand Den gode samtale ved Majbritt Nielsen og Marie Louise Bro Pold

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ikke et talent men en erhvervskompetence

Ikke et talent men en erhvervskompetence Kunder Ikke et talent men en erhvervskompetence DNAnetworking En effektiv metode til at opbygge stærke relationer, hjælpe hinanden og skabe synlige resultater med. Netværk er vigtigt for dig, når du fx

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby Mentorsamtalen metoder og værktøjer til mentee og mentor Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby

Læs mere

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide fokus på udvikling, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde SMTTe-modellen - en praksis guide Forord I Odense kommune finder vi det væsentligt at sikre en høj kvalitet i de forskellige pædagogiske

Læs mere

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

- At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte

- At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte 1 Øvelse 4 Min nære verden - At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte Formål med øvelsen At give indsigt i betydningen af sociale netværk i livet med kronisk sygdom. At skabe overblik

Læs mere

AAU Alumnis mentorprogram. værktøjshæfte. til mentorer og mentees. aau alumni 1

AAU Alumnis mentorprogram. værktøjshæfte. til mentorer og mentees. aau alumni 1 AAU Alumnis mentorprogram værktøjshæfte til mentorer og mentees 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: Forberedelsesfasen.... 4 1.1 Rollen som mentor.... 5 1.2 Rollen som mentee... 6 1.3 Fordeling af ansvarsområder....

Læs mere

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Program Kl. 10.00-10.15: Velkomst og intro Kl. 10.15-11.20:

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Udfordringer

Udfordringer SKAB PROGRESSION I DIN SAMTALE FÅ FYLDT VÆRKTØJSKASSEN 1 Udfordringer Hvordan kommer jeg videre med kvinden der udelukkende vil tale om sine smerter og ikke viser interesse for at blive en del af arbejdsmarkedet

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Personlige mål. Vil du gerne have mere gennemslagskraft? Vil du gerne gennemføre bedre møder? Vil du gerne have tydeligere succeskriterier på jobbet?

Personlige mål. Vil du gerne have mere gennemslagskraft? Vil du gerne gennemføre bedre møder? Vil du gerne have tydeligere succeskriterier på jobbet? Personlige mål Vil du tabe dig 8 kg? Vil du løbe en maraton? Vil du gerne have mere gennemslagskraft? Vil du gerne være projektleder? Vil du gerne gennemføre bedre møder? Vil du gerne have tydeligere succeskriterier

Læs mere

Aftale- og handleplaner (AHP)

Aftale- og handleplaner (AHP) Aftale- og handleplaner (AHP) Til jobparate og uddannelsesparate En guide til brugen af AHP i praksis Aftale- og handleplaner (AHP) Ideen bag aftale- og handleplaner I forbindelse med Jobcenter Vejles

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job Fra UNI til Job Program Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Hvad kan jeg bruge IDA til? Hvordan får jeg den rigtige løn? Juridisk rådgivning Kurser og fagtekniske netværk

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere