Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000"

Transkript

1 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver siden 2004; Lederkurser og kommunikationsrådgivning i private og offentlige virksomheder Ekstern lektor på Syddansk Universitet i strategisk kommunikation Forsker i strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet 1

2 Patientens oplevelse af den interne kommunikation Man har jo ikke andet at lave end at ligge her og lytte til, hvad de går og taler om. Man kan se det, når de kommer ind til en. Om de er sure eller glade, om de griner ude på gangen. Om de smiler til hinanden. Det virker som om, de har det godt. Og det at de smiler, når de kommer herind det betyder rigtig meget! Det er beroligende, når de kender hinanden. At man kan høre, de har det godt sammen så kan det ikke gå helt galt. Med en pårørendes ord Forleden kom vi til at gå forkert ind til lederen der sad sammen med en medarbejder og med kaffe på bordet. Og straks sagde lederen Nu kan det jo godt se ud, som om vi bare sidder her og drikker kaffe, men det her er et møde med en medarbejder, for dem er jeg jo også nødt til at tage hånd om og vide hvordan de har det. Og da tænkte jeg bare Yes!, det er bare så godt. Pårørendes oplevelse af den interne kommunikation Vi har ikke en acceptabel omgangstone - især ikke kl. 04 om morgenen. En pårørende sagde direkte: Jeg forstår ikke, at I finder jer i at blive talt sådan til! 2

3 Kommunikation er en del af kerneydelsen? Vi kæmper hver dag for at holde ligene fra bordet. Hos os er kommunikation en luksus! 40 % af alle klager i sundhedsvæsenet skyldes dårlig kommunikation Den svære balancegang Vi skal ikke forvirre patienten. Jeg skal jo ikke gengive de første 500 sider af kirurgisk kompendium. Det gælder om at finde den der balance: Hvor meget skal de vide, og hvad skal de ikke vide? Det bliver sværere og sværere for os som læger, for vi er pressede af både patientforsikringen og patientklager. Langt de fleste sager handler jo egentlig om en dårlig kommunikation. For havde du fået snakket med den patient, så havde du aldrig fået den klage på halsen. 3

4 Vi har ikke tid! Har vi tid til at lade være? Eksemplerne på at kommunikationen ikke lykkes, er jo talrige. Vi har næsten hver dag patienter, der ringer tilbage, og spørger: Hvad var det lige, lægen sagde i går?. De har sagt ja hele tiden, til at de forstår, men de har ikke fattet noget som helst. Og det tager jo en masse tid på ambulatoriet efterfølgende. Intern kommunikation smitter af på patientkommunikationen! Det er en god idé at starte med at se på den interne kommunikation, for hvis der er problemer med det interne, vil det smitte af på patientkommunikationen. Men det er også langt det sværeste at tage fat på fordi der er så mange følelser forbundet med det. Lederen skal være rollemodel selv i sin kommunikation. Kommunikationen mellem leder og medarbejder er model for, hvordan det foregår mellem sygeplejerske og læge og mellem personale og patient. Det kan ikke være anderledes. Kommunikation betaler sig 70 % af virksomheder med et overskud på mere end 10 % af omsætningen prioriterer intern kommunikation højt! Kilde: Ledelse og performance hvad betaler sig?, 2007, Nationaløkonomisk instituts undersøgelse af prioriteringer og bundlinje 4

5 Kommunikation betaler sig Dialogbaseret ledelsesstil giver: større overskud større vækst i omsætningen bedre markedsposition mindre sygefravær mere tilfredse medarbejdere Tilfredsheden med den interne kommunikation er faldende Hvordan synes du, den interne kommunikation fungerer i din virksomhed? , , , Kilde: GCI Mannov Højere forventninger til kommunikation Medarbejderne vil høre, hvorfor vi gør, som vi gør. De er blevet langt mere krævende, og lader sig ikke spise af med en sang fra de varme lande. Så man skal virkelig være fremme i skoen, hvis man skal kunne svare fornuftigt på deres spørgsmål. 5

6 Hvad er det, der sker og hvorfor? Vi har været igennem nogle store ændringer de seneste år. Der har været store konsekvenser for medarbejderne ( ) Og hvis medarbejderne ikke forstår, hvorfor organisationen ændrer sig, som den gør, så får man jo modstand. Så får man ikke folk med i den retning, man gerne vil. Den moderne medarbejder vil se meningen! Hvad betyder det for mig? Det handler meget om den måde, man taler om tingene på. Vi taler meget til rationalet i vores organisation nu skal det være godt for patienterne, og patientforløbet skal være bedre, og økonomien skal være bedre, hvor man nogle gange som medarbejder tænker, jamen hvor er jeg egentlig i alt det der? Hvad er min rolle i det? Nærmeste chef er vigtigste kilde I hvilken grad er de forskellige kanaler vigtige for den interne kommunikation på din arbejdsplads? Nærneste chef 4,3 Kolleger 4,22 Afdelingsmøder og andre møder 3,68 Intranet 3,42 Topledelsen 3,14 Firmaets website 2,52 Personaleblad 2,22 Eksterne medier 2,22 Instant Messaging (F.eks. Windows Live Messenger) 1,88 Firmaets/direktørens weblog 1, Kilde: GCI Mannov Gennemsnit: 1 = Slet ikke, 5 = I meget høj grad 6

7 Lederens vigtigste opgave Man skal ikke bare lire det samme af, som man selv har hørt. Man skal oversætte det, så det giver mening og bliver relevant for lige præcis den gruppe man taler med Relevansformidling! Kilde: Helle Petersen, Ph.d.-afhandling, Novo Nordisk Modstand mod forandring Hvis formålet med forandringen ikke står klart Hvis der er tvivl om ledelsens engagement Hvis forandringens omkostninger ikke lægges frem Hvis forandringen virker risikofyldt fx udgør en trussel for medarbejderens beskæftigelse eller væsentlige arbejdsforhold Den gode kombination Central kommunikation; massekommunikation; stormøder med direktionen artikler i personalebladet information på intranet pjecer Lokal kommunikation; møder i afdelingerne temadage seminarer oversættelse af budskaberne uformel kommunikation med nærmeste leder!!! 7

8 Hvad skal kommunikeres? Forandringens nødvendighed Formålet med projektet Potentialet for virksomheden og medarbejderne Medarbejdernes fremtidige rolle og muligheder Opnåede resultater Hvad er god kommunikation? Der er ikke andre retningslinjer end dem vores mor og far har lært os! Vi er meget uenige om i hvilken en grad, der skal kommunikeres overfor patienterne. Jeg mener ikke altid, at tilgangen er tilstrækkelig respektfuld. Jeg mener, at det er fuldt acceptabelt at drøfte forhold vedrørende patienten i dennes påhør, såfremt det foregår i passende tone og yderligere forklaring gives, når det er muligt. Andre mener, at patienten skal vide så lidt som muligt i en potentiel kritisk situation. Det er jeg lodret uenig i. Desuden er der ikke en acceptabel omgangstone... især ikke kl. 04 om morgenen... En pårørende sagde direkte: jeg forstår ikke, at I finder jer i at blive talt sådan til! Det mener jeg, at vi skal have sat en solid stopper for! 8

9 Vi er meget uenige om i hvilken en grad, der skal kommunikeres overfor patienterne. Jeg mener ikke altid, at tilgangen er tilstrækkelig respektfuld. Jeg mener, at det er fuldt acceptabelt at drøfte forhold vedrørende patienten i dennes påhør, såfremt det foregår i passende tone og yderligere forklaring gives, når det er muligt. Andre mener, at patienten skal vide så lidt som muligt i en potentiel kritisk situation. Det er jeg lodret uenig i. Desuden er der ikke en acceptabel omgangstone... især ikke kl. 04 om morgenen... En pårørende sagde direkte: jeg forstår ikke, at I finder jer i at blive talt sådan til! Det mener jeg, at vi skal have sat en solid stopper for! Kommunikationspolitik hvorfor? Enighed om hvad god kommunikation er på Bornholms Hospital Et nødvendigt afsæt for at udvikle en god kommunikationskultur Udgangspunkt for mere konkrete retningslinier, der giver klarhed om roller og ansvar, træning og måling Udvikling af en god kommunikationskultur Politik Forberedelse kortlægning Træning og værktøjer Måling 9

10 Troværdighed Image-ønske Hvordan ønsker hospitalet at fremstå? Identitet Hvordan er hospitalet? Oplevet troværdighed Hvordan opleves hospitalet? Sådan er kommunikationspolitikken blevet til 2 workshops med Lederforum 2 workshops med MED-udvalg Input fra patienter Forventningsstyring Forventning Oplevelse Justeret forventning 10

11 Hvilke forventninger er der til kommunikationen på Bornholms Hospital? Oplevet troværdighed Hvilke oplevelser kan disse forventninger være bygget på? Identitet (jeres eksempler på kommunikation) Hvilke forventninger skal der helst være til kommunikationen fra Bornholms Hospital? Image-ønske (brain storm til kommunikationspolitik) Kommunikationspolitik Bornholms Hospital skal være et effektivt kommunikerende hospital, der sætter patienten i fokus. Vi udnytter styrken i den nærhed, der præger det bornholmske samfund. Vi er et lille hospital, der prioriterer den nære dialog med alle vores brugere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Kommunikation er en del af hospitalets kerneydelse. Derfor vil vi arbejde på at udvikle en kommunikationskultur, der bidrager til bedre patienttilfredshed og medarbejdertrivsel. Nærvær, respekt og samarbejde er de principper, der skal præge kommunikationen på Bornholms Hospital. Nærvær Vi vil kommunikere med et nærvær, der viser, at vi er her for patientens skyld. Det betyder, at vi lytter for at forstå og er opmærksomme på dine behov. Vi er åbne og imødekommende, så vi indbyder til en tillidsfuld dialog. 11

12 Respekt Vi vil kommunikere med klare aftaler og respekt for den enkelte. Det betyder, at vi er velforberedte og viser omtanke ved at sætte os i dit sted. Vores kommunikation skal være troværdig og til at forstå. Vi forklarer, hvad der skal ske og hvorfor. Vi gør vores bedste for at kommunikerer, når der er brug for det ikke kun når der er tid til det. Samarbejde Vi vil kommunikere i et konstruktivt samarbejde med dig. Det betyder, at vi fortæller åbent om, hvad der sker på hospitalet og den enkelte afdeling. Vi spørger ind til dine forventninger, så vi kan forsøge at imødekomme dem og melder klart ud, hvis vi ikke kan leve op til dem, eller måske har noget andet at byde på. 0-punkts-måling december

13 Hvordan står det til? Nærvær Lyttende Opmærksom på mine behov Åbne og imødekommende Tillidsfuld Respekt Velforberedt kommunikation Sætter sig i mit sted Klar besked om hvad der skal ske og hvorfor Forståelig Rettidig Samarbejde Spørger ind til mine forventninger Forsøger at leve op til forventninger Forventningsstyring Lever BOH alt i alt op til nærvær, respekt og samarbejde? Nærvær, Respekt og Samarbejde er principper ledelsen ønsker skal præge kommunikationen på Bornholms Hospital. Alt i alt, i hvor høj grad oplever du at hospitalet lever op til dette? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Lokale møder Diskussion af kommunikationspolitikken: Hvad betyder nærvær, respekt og samarbejde i vores kommunikation? Snak om styrker og svagheder i afdelingens kommunikation Hvordan bliver vi (endnu) bedre? : Valg af fokusområder for afdelingen 13

14 God kommunikation er når vi Se jer selv i øjnene! Kommunikationskulturen hos jer? Ved alle, hvad god kommunikation er hos jer? Opleves og praktiseres kommunikation som en del af kerneydelsen? Hvordan oplever medarbejdere, patienter og pårørende den interne kommunikation? Hvordan med troværdigheden er der sammenhæng mellem ord og handling? 14

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Kommunikationskulturen. ledelsens ansvar. Har vi råd til at kommunikere dårligt?

Kommunikationskulturen. ledelsens ansvar. Har vi råd til at kommunikere dårligt? 152 III. DEL - KVALITET, VIDENSDELING OG KOMMUNIKATION KAPITEL 13 153 Kommunikationskulturen er ledelsens ansvar Har vi råd til at kommunikere dårligt? Omdømmet får ridser i lakken, når sygehusenes ledelser

Læs mere

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om Kommunikation der forandrer Grundvilkår for kommunikation Mennesker skaber mening! Den gode lederkommunikation giver perspektivet! Helle Petersen, ph.d., MPO Center for organisationspsykologi, Roskilde

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

1 Den kommunikerende organisation i udvikling... 11

1 Den kommunikerende organisation i udvikling... 11 31974_01-56_strategisk kom 09.08.02 16:05 Side 5 Indhold Forord.................................... 7 1 Den kommunikerende organisation i udvikling............................. 11 2 Kvalitetstyring af

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef 1. udgave, 2013 LIGE TIL AT PRINTE 1 ØVELSE 1: Dig og

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Anne Katrine Lund (2008)

Anne Katrine Lund (2008) Anne Katrine Lund (2008) Lad gå videre Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 10 Indledning Lad gå videre lad gå videre. H. C. Andersens høns klukker nyheder rundt i hønsgården, og desværre forvanskes

Læs mere

Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet

Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet Svaneke den 29. 31. august 2006 Udfordringerne i det danske hospitalsvæsen er mange i disse år. Strukturreform, akkreditering, mere krævende patienter og pårørende,

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere