Undervisning. - en vej til et bedre liv. CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning. - en vej til et bedre liv. CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé"

Transkript

1 Undervisning - en vej til et bedre liv CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé Efterår 2013

2 2 - CSV-Aarhus Undervisning er et godt redskab til at lære nyt og komme videre personligt, socialt og fagligt. På CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé kan du finde din egen vej til et godt liv: I din hverdag, hjemme og ude blandt andre. I en uddannelse eller på vej til ud dannelse. I job, foreningsliv eller andre aktiviteter. Undervisningen er for Unge og voksne med psykiske vanskeligheder. Udsatte unge og voksne. Kursist på skolen Som kursist har du selv direkte indfly- delse på det endelige kursusindhold. I den indledende samtale laver vi en plan for dit forløb på skolen, som indeholder både dine personlige og faglige mål for undervisningen. Her aftaler vi også, hvilke fag du skal følge. Du er velkommen til at tage nogen med dig til samtalen. I undervisningen på CSV-Aarhus er der rum til at være med både på gode og dårlige dage. Du kan sagtens være med, også når du har brug for at holde lav profil. Til gengæld forventer vi af dig som kursist, at du passer undervisningen ind i din hverdag og møder hver gang, så vidt det er muligt. Både af hensyn til dig selv, læreren og hele holdet. Undervisningen er gratis og foregår på små hold (3 8 kursister).

3 CSV-Aarhus - 3 Derudover tilbyder vi individuelle forløb, efter bevilling fra sagsbehandler. Samarbejde For at undervisningen kan gavne dig bedst muligt i din hverdag, vil vi gerne samarbejde med dig og de personer, du synes er vigtige. Altid kun efter aftale med dig. Hvis du f.eks. har fået lavet en handleplan eller ressourceprofil, kan undervisningen understøtte eller være en del af denne. Også kontaktpersoner, sagsbehandlere m.fl. er meget velkomne til at henvende sig. Vi fortæller gerne om mulighederne i undervisningen, ligesom vi kan aftale en rundvisning på skolen. CSV-Aarhus er en del af området for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Undervisningen på CSV-Aarhus udvikles efter de behov, der viser sig blandt vores kursister og i samfundet omkring os. Vi er altid lydhøre over for nye ideer og ønsker selvom vi ikke har mulighed for at følge dem alle. Kontakt os Du kan bestille tid til en samtale på tlf.: eller på Læs mere på vores hjemmeside:

4 4 - CSV-Aarhus Sundhed og livsduelighed Mindfulness i hverdagen Mindfulness er et nyt begreb som dukker op i mange sammenhænge. I psykiatrien bliver Mindfulness i dag brugt sammen med kognitiv behandling og positiv psykologi især i behandlingen af stress, angst og langvarige depressioner. I Mindfulness lærer du at komme mere til stede i dig selv, så du ikke bliver så bundet af negative og deprimerende tanker. Du træner at være fuldt tilstede i det, du er i, f.eks. når du spiser, når du taler med andre, i hverdaglivets aktiviteter og i pauserne. På kurset vil vi beskæftige os med: Begrebet Mindfulness. Begrebet Accept. At leve værdibaseret hvad vil det sige? Små, enkle øvelser. Dialog og erfaringsudveksling. I løbet af kurset bliver du klogere på, hvordan du kan inddrage mindfulness i hverdagen og finder større indre ro og balance. Undervisning tirsdag kl Selvtillid og nye færdigheder Kurset er for dig der gerne vil blive bedre til at: Tro, at du er noget, og at du kan noget Styrke din selvtillid Aflæse andres signaler og bruge både den nonverbale og den verbale kommunikation. Opleve at du kan og tør sige din mening. Blive mere sikker på, hvad man kan sige - og til hvem. Blive bedre til at sætte grænser. Opleve, at du kan gøre en for skel Vi vil bruge mange forskellige metoder til at nå derhen, hvor du gerne vil. Både krop og sjæl og hjerne og hjerte bliver inddraget. Der vil være teoretiske oplæg, øvelser og lege, billeder, diskussion og meget mere.

5 CSV-Aarhus - 5 Sundhed og livsduelighed Så gør det heller ikke noget, at vi også har det rart og sjovt, for så går det hele lidt nemmere! Undervisning mandag kl Kend verden omkring dig - og bliv bedre til at snakke med andre Kurset er for dig, der ønsker at blive bedre til at begå dig sammen med andre. Måske for at kunne føle dig bedre tilpas i samværet med familie, venner og omgangskreds. Måske for at komme i gang med en uddannelse, et job eller en fritidsbeskæftigelse. Vi vil sammen hjælpe hinanden med at blive opdateret på, hvad der sker i samfundet lige nu. Det giver selvtillid og mod på at indgå i en samtale med andre omkring dig. På kurset kan du bl.a. få: (Gen)vakt en nysgerrighed i for hold til verden omkring os. Mulighed for at træne det at diskutere holdninger med andre. Et øverum, hvor du kan blive klogere på din egen mening, lære at udtrykke den og samtidig lytte og give plads til andres mening.indblik i de almindelige samfundsmekanismer. Viden om, hvordan du bliver en aktiv samfundsborger. Mulighed for at træne samtaleformen small talk. Udgangspunktet er aktuelle begivenheder i lokalsamfundet såvel som globalt. Hvad ligger der bag de store overskrifter? Vægten ligger på dialogen og den spontane samtale vekslende med fagligt input. Undervisning mandag kl Hjernetræning med IT Styrk dine kognitive færdigheder ved hjælp af øvelser på computer. Vidste du, at der findes specielt designede computerøvelser, der kan træne hjernens kognitive funktioner? En række neurologer og andre forskere og praktikere har udviklet et træningssy-

6 6 - CSV-Aarhus Sundhed og livsduelighed stem, der stimulerer de forskellige kognitive funktioner ved hjælp af sjove, interaktive øvelser. Den danske udgave af systemet hedder Professionel Hjernetræning, og den har du mulighed for at arbejde med på dette hold. Gennem de forskellige øvelser, får du sammen med læreren indsigt i, hvordan din hjerne arbejder, og hvordan du kan bruge øvelserne til at træne den. Vi arbejder også med, hvordan du kan bruge det, du lærer, i din hverdag. Og du får mulighed for at trække på både dine egne og resten af holdets erfaringer. Programmet til brug inden for psykiatrien består af 18 øvelser, der giver mulighed for at arbejde med flg. områder: Forarbejdningshastighed. Selektiv opmærksomhed/årvågenhed. Arbejdshukommelse. Sproglig indlæring og hukommelse. Visuel indlæring og hukommelse. Tænkning og problemløsning. Auditiv hukommelse. Hver øvelse har 10 niveauer med stigende sværhedsgrad. Du starter hver øvelse på laveste niveau. Når øvelsen to gange i træk er gennemført fejlfrit, rykker du automatisk op på næste niveau. Dit aktivitetsniveau og dine præstationer vises grafisk for hver øvelse, så læreren kan følge med i din fremgang og tale med dig om øvelserne. Syv moduler med øvelser Modul 1 indeholder øvelser, hvor det gælder det om at svare og reagere hurtigt. Det træner evnen til at fastholde koncentrationen om opgaven over tid. Modul 2 træner evnen til at fastholde fokus på en opgave eller informationskilde. Modul 3 træner evnen til på samme tid at fastholde information og at bearbejde denne. Modul 4 indeholder øvelser, som træner den sproglige hukommelse. Samtidig trænes

7 CSV-Aarhus - 7 Sundhed og livsduelighed strategier ved indlæring (for eksempel at danne overkategorier), når du skal prøve at huske en ordliste. Modul 5 indeholder fire øvelser, som træner visuel og rumlig fornemmelse. Modul 6 er specifikt designet med henblik på at træne ræsonnement (logisk tænkning). Der indgår både sprog lige og visuelle opgaver. Modul 7 træner den auditive arbejdshukommelse. Undervisning mandag kl Livsglæde og livskraft På dette kursus har vi fokus på, hvordan vi selv kan invitere mere livsglæde og livskraft ind i vores liv. Indholdet skifter mellem små teoretiske oplæg, debat og øvelser, bl.a. fra positiv psykologi og mindfulness. Vi kommer også ind på, hvordan tanker, følelser og handlinger hænger sammen med hinanden, og hvordan vi selv vanemæssigt kan komme til at hæmme vores livsglæde og livskraft. Vægten ligger på forskellige delemner fra gang til gang. F.eks.: Vaner der fremmer livsglæden. Balancen mellem hvad der nærer, og hvad der tærer. Hvad kan du lide? Og hvordan får du mere af det? Find sprækkerne i hverdagen, hvor livsglæden kan pible frem. Drømme hvad giver de næring til? Hvordan kan din livsstil under støtte dit velbehag? Negative tanker og vaner. Hvad kan man gøre ved det? Lær at sige PYT. Mindfulness og accept. Undervisning torsdag kl Den personlige arbejdbog selvindsigt, selvbestemmelse og recovery Recovery betyder det at komme sig og handler bl.a. om at finde håb, at

8 8 - CSV-Aarhus Sundhed og livsduelighed kunne tage ansvar for vigtige beslutninger i sit eget liv og at opnå en meningsfuld rolle i samspillet med andre mennesker. Kurset tager udgangspunkt i Den Personlige Arbejdsbog (som deles ud på holdet) og er for dig, der er parat til at: Komme videre på trods af psykiske vanskeligheder. Se på både dine stærke og sårbare sider. Dele erfaringer, muligheder og håb med andre. Kurset er delt op i to moduler. Du kan vælge at deltage i hele forløbet eller nøjes med et af modulerne. Modul 2 forudsætter dog at du har gået på modul 1. Modul 1: Den Personlige Arbejdsbog, kapitel 1-4 Indsigt i egne ressourcer og livsværdier. Indsigt i, hvad der kan vælte læsset for dig, og hvad du kan gøre for at undgå det. Gode strategier for at holde fast i dig selv. Modul 2: Den Personlige Arbejdsbog, kapitel 5-6 Udarbejdelse af en personlig handleplan til at komme videre i den retning, du ønsker. Eller en plan for, hvad der skal ske, hvis du kommer i en krisesituation, hvor andre må tage vare på dig. Mulighed for afprøvning i øvelser, situationsspil m.m. Udarbejdelse af en værktøjskasse med forskelligt, der kan styrke og berige dit liv. Undervejs inddrager vi andre emner og aktiviteter, som kan give styrke og glæde i hverdagen. Det kan f.eks. være viden om recovery og andre begreber, der lægger vægt på et meningsfyldt liv; forskellige måder at udtrykke sig på (f.eks. i ord eller farver); glæden og velværet i at være i naturen; afspænding og mindfulness.

9 CSV-Aarhus - 9 Sundhed og livsduelighed Vi arbejder med holdundervisning, øvelser og udveksling i små grupper. Der er hjemmearbejde til hver uge. Undervisning mandag og onsdag kl At håndtere negative tanker På dette kursus vil vi undersøge, hvordan tanker og følelser hænger sammen. Og hvordan negative tanker kan få os til at føle os utilpasse, måske endda angste. Vi vil dog også have blik for, hvordan positive tanker kan styrke os. Med udgangspunkt i små teoretiske oplæg om emnet vil vi: Undersøge, hvordan tanker påvirker følelser. Undersøge, om nogle af dine måder at tænke på måske påvirker dit liv negativt. Undersøge, hvordan dine tanker og følelser påvirker din adfærd. Finde frem til, hvilke negative tanker der er på spil. Undersøge, om andre tanker om det samme kunne være lige så sande. Undersøge, om andre tanker om det samme vil kunne ændre dine følelser og adfærd på en måde, som vil gøre dit liv lidt lettere. Træne distraktionsteknikker. Lave øvelser, som kan styrke os og vores måde at tænke og opfatte hverdagen på. I den sidste lektion hver gang går vi i gymnastiksalen. Her laver vi øvelser i udstrækning og centrering, som kan mindske stress og nervøsitet. Desuden træner vi jordforbindelse og afspænding. Undervejs udveksler vi erfaringer og problemstillinger i forbindelse med emnet. Grundlaget for kurset er den kognitive model. I det omfang, holdet ønsker det, inddrager vi mindfulness til at reducere stress og nervøsitet. Undervisning onsdag kl

10 10 - CSV-Aarhus Sundhed og livsduelighed At komme sig Siden år 2000 er der blevet talt en del om recovery og det at komme sig efter en psykisk lidelse. Men hvad betyder det, når recovery-tankegangen siger, at mennesker med sindslidelser kan komme sig? Og hvordan er det med din egen recovery-proces? Med udgangspunkt i små oplæg om recovery-begrebet undersøger vi, hvad der har haft betydning for jer på holdet: Hvad har hjulpet dig selv til at få det bedre, og hvordan kan du fortsat komme dig? Vi vil både se bagud og fremad, men også fokusere på nutiden, og hvad du kan gøre lige her og nu for at have et godt liv. Delemner i undervisningen kan f.eks. være: Sammenhænge i dit liv Dine vendepunkter Empowerment selvbestemmelse i dit eget liv Hvad er et godt liv for dig? Skal man absolut komme sig, og kan alle det? Hvad betyder det, når man i social psykiatrien i Aarhus vil implementere recovery-tankegangen? DVD-klip med inspirerende indlæg og synspunkter om aspekter i det at komme sig. Andet, holdet interesserer sig for i forbindelse med emnet. Kurset indeholder teorioplæg, diskussioner og erfaringsudveksling samt fordybelse i eget liv. Der er undervisning en gang om ugen i tre lektioner. Undervisning mandag kl Motion og boldspil Oplev glæden ved at dyrke motion sammen med andre Motion er en af de bedste måder at holde sig sund og rask på. Den styrker både den fysiske og psykiske tilstand og har derfor stor betydning for vores livskvalitet, selvtillid og selvværd. På dette hold kan du sammen med andre opleve den personlige glæde og det

11 CSV-Aarhus - 11 Sundhed og livsduelighed sociale samvær ved at dyrke motion. Alle kan være med, du skal bare have lyst til at udfordre dig selv gennem bevægelse. Hovedvægten vil ligge på boldspil og løb, men andre aktiviteter kan også komme på tale. Vi bestemmer sammen, hvad der skal afprøves. Undervisning tirsdag kl Læsegruppe - samvær om en god historie I læsegruppen læser vi noveller og andre fortællinger. Det er en mulighed for at fordybe sig i fællesskabet om en god historie, som nogle gange vækker genkendelse, andre gange undren eller ny indsigt. Vi kan desuden inddrage viden om litteratur (historie og teori) for at kaste lys over fortællingen. Eneste forudsætning for at deltage er lysten til at være sammen om en god historie og dele sine oplevelser af den. Teksten til hver gang bliver delt ud, når vi mødes vi læser den altså sammen i undervisningen og ikke derhjemme. Undervejs i læsningen og bagefter taler vi om, hvad historien får os til at tænke på og sætter i gang i os. Der er ikke nogen rigtig mening eller fortolkning alle personlige oplevelser af historien er på sin plads. Det er læreren, der læser højt, men alle på holdet kan vælge at læse et stykke, når vi er kommet godt i gang. Nyere erfaring og forskning, specielt i England, viser, at den fælles læsning af litteratur har en positiv virkning både over for depression og manglende koncentration og hukommelse. Det kaldes ligefrem terapeutisk læsning. I Danmark bygger frivillige i Læseforeningen videre på erfaringerne fra England og arbejder for at bringe mennesker sammen for at dele små som store læseoplevelser. Og på CSV- Aarhus har vi helt fra skolens fødsel i 1993 haft læsegrupper, bl.a. på de psykiatriske afdelinger i Aarhus og i Silkeborg. Undervisning torsdag kl

12 12 - CSV-Aarhus Sundhed og livsduelighed At bevæge sig på mange måder Kurset er for dig, der ønsker at opnå fysisk og psykisk velvære gennem fysisk aktivitet. Krop og sjæl hører sammen. Derfor handler det her om at komme i bevægelse med både sjælen og kroppen og samtidig styrke selvtilliden gennem bevægelse og samvær med andre. Vi vil arbejde med: Opvarmning. Udstrækningøvelser. Øvelser, der styrker stabilitet og balance. Grounding-øvelser, der giver bedre jordforbindelse. Øvelser der styrker og smidiggør kroppen. Øvelser med store bolde. Træning, der udfordrer konditionen en anelse. Evt. leg og boldspil.afspænding. Evt. aktiviteter uden for skolen. Tag tøj med, du kan bevæge dig i. Undervisning mandag kl

13 Læring og skolefærdigheder Matematik På dette kursus kan du få genopfrisket matematikken eller lære nyt. Måske fordi du har brug for det i uddannelse eller job, måske fordi du savner det i din hverdag. Du kan bl.a. lære om: De fire regnearter (plus, minus, gange og dividere). Procenter og brøker. Skat og indkomst. Lommeregner og overslag. Vi taler om, hvad du har brug for at kunne, og du får opgaver, der hjælper dig på vej. I har forskellige opgaver på holdet, som læreren støtter jer i, men du taler også med de andre kursister om det, I arbejder med. Undervisning mandag kl Dansk På dette kursus kan du få genopfrisket dansk eller lære nyt, både læsning og skrivning. Måske fordi du har brug for CSV-Aarhus - 13 det i uddannelse eller job, måske fordi du savner det i din hverdag. Du kan f.eks. arbejde med at: Stave. Skrive huskesedler til indkøb m.m. Læse breve fra det offentlige. Læse aviser og blade. Vi taler om, hvad du har brug for at kunne, og du får opgaver, der hjælper dig på vej. I har forskellige opgaver på holdet, som læreren støtter jer i, men du taler også med de andre kursister om det, I arbejder med. Undervisning onsdag kl Dansk for ordblinde Dette hold kan hjælpe dig videre, hvis du kan svare ja til et eller flere af følgende spørgsmål: Har du meget svært ved at læse og skrive? Undgår du helst helt at skulle læse eller skrive? Er der krav i hverdagen, du

14 14 - CSV-Aarhus Læring og skolefærdigheder ikke kan leve op til, fordi det er svært at læse og skrive? Bruger du energi på at skjule dine læse- og skriveproblemer? Mener du selv, at du er ordblind? Formålet med undervisningen er, at du bliver bedre til at læse, stave og skrive, når du har brug for det i din hverdag. Undervisningen bliver tilrettelagt efter dine behov og tager udgangspunkt i dine stærke og svage sider. Du kan også lære at bruge IT-hjælpemidler, f.eks. talesyntese og andre hjælpeprogrammer. Før du begynder undervisningen, laver vi en test, der viser, om du har brug for ordblindeundervisning, hvilke mål du skal arbejde hen imod, og om du skal bruge IT-hjælp. Undervisning torsdag kl

15 CSV-Aarhus - 15 IT-undervisning Borgeren og kommunen Er du en af de mange, der gerne vil i gang med at bruge din PC til kontakt med det offentlige via NemID, så er dette kursus for dig. Vi tager det hele fra begyndelsen og begynder med at bestille en NemID til dig (hvis du ikke allerede har én) og at aktivere den. Derefter ser vi på nogle af de mange anvendelsesmuligheder for NemID, f.eks.: Borger.dk MinSide Digital Post fra og til det offentlige Bestil nyt sygesikringskort Skift læge Anmeld flytning til folkeregistret Skat Registerindsigt Og meget mere Du behøver ikke at kende noget til ovenstående for at deltage på kurset. Kurset varer fire uger. Inden du kan starte, skal du til en indledende samtale - ring for at aftale en tid. Undervisning torsdag kl Lær programmerne at kende Dette hold henvender sig til dig, der er nybegynder eller blot let øvet og gerne vil lære at bruge en computer i trygge omgivelser. Du får individuelle opgaver, som du arbejder med i det tempo, som passer dig. Vi indleder hver undervisningsgang med at tale sammen på holdet om det, som I hver især er i gang med både fagligt og personligt. I undervisningen har du mulighed for at begynde helt fra grunden på IT. F.eks. med at: Tænde og slukke din computer. Blive tryg ved at bruge computeren. Håndtere dine filer. Lære basisfunktionerne i Office-Pakken (Word, Excel, PowerPoint) at kende. Gå på internettet.

16 16 - CSV-Aarhus IT-undervisning Oprette en adresse. Skrive og sende s. Undervisning tirsdag kl eller tirsdag kl Digital formidling af ord og billeder På dette hold lærer du at bruge edb til at give ord og billeder videre til andre. Vi arbejder med følgende muligheder: Hjemmeside i hjemmesideprogram, f.eks. SharePoint Designer. Billeder i billedbehandlingsprogram, f.eks. Photoshop Elements. Præsentationer i præsentationsprogrammet PowerPoint. Avancerede dokumenter i tekstbehandlingsprogrammet Word. Word Videregående. Hjemmeside Her kan du lære programmer at kende, der formidler dine ord og billeder til internettet eller bare til en lille kreds. Du kan lære at fremstille en personlig hjemmeside helt fra starten og til sidst lægge den ud på nettet, hvis du vil have andre til at læse den og måske give respons på den. Billeder Du kan tilskære eller bearbejde dine egne fotos eller skabe helt nye, digitale kunstbilleder med de mange værktøjer, som programmet indeholder. Præsentationer Med dette program kan du lave en spændende præsentation med farver, bevægelse og smukt layout af et tema, der interesserer dig. F.eks. en sommerferie, din familiehistorie eller dit CV. Word Du har mulighed for at arbejde med videregående Word, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af CV eller jobansøgninger. På holdet arbejder I i jeres eget tempo. Undervejs viser I jeres produkter og giver hinanden feedback. Vi lægger vægt på den fælles samtale om layout og indhold. Undervisning onsdag kl

17 CSV-Aarhus - 17 Kreative færdigheder Udtryk I dette undervisningstilbud får du mulighed for at udtrykke dig på mange forskellige måder. Målet er, at du bliver bedre til: Kommunikation Samarbejde At tro på dig selv At turde udtrykke dig i en gruppe At opdage din egen kreativitet og dine ressourcer At mærke indre ro Vi bruger mange forskellige kreative udtryk: Krop og stemme Billeder Ord og tekst Øvelser og lege Former og farver i ler, akryl, kul, akvarel m.m. Undervisning tirsdag kl Billedværksted Undervisningen kan bruges til at styrke en fritidsinteresse eller forberede en uddannelse inden for kunst eller et andet område. Eller du kan bruge under- visningen i din personlige udvikling I billedværkstedet arbejder vi med: Akrylmaleri (primært) og tegning med blyant og kul. Farveteori samt lys, skygge og perspektiv. Portrætmaleri, landskaber, opstillinger og abstrakt maleri. Afprøvning af forskellige stilarter. Besøg på kunstudstillinger. Undervisning tirsdag kl Selvudfoldelse gennem leg med billeder Leg med billeder kan være en anden måde at udtrykke og udvikle sig på. Dette hold er for dig, der har lyst til at være med i en jeg-støttende og udviklende proces, der foregår gennem kreativ leg Kurset kræver ingen tegne- eller malekundskaber. Det handler mest om at fordybe sig, sætte ord på følelser og udtrykke sig på en legende og afslappet måde. Det nye er, at du skal prøve at komme i dialog med dit billede og måske opdage nye sider af dig selv. Det får du nogle metoder

18 18 - CSV-Aarhus Kreative færdigheder til, som stammer fra kunstterapien. Materialerne, vi bruger, er akryl på papir, blyant, kul, oliekridt og ler. Vi arbejder med at: Kunne fordybe sig i legen med farver og former. Kunne mærke glæden ved at arbejde kreativt og udvikle sin egen personlige kreativitet. Få øje på sine ressourcer og fremtidsmuligheder. Udtrykke sig over for andre om sit eget billede og selv give respons til andre. Styrke identitetsfølelsen og selvtilliden. Sætte ord på indre følelser. Styrke kropsfornemmelsen og sanserne igennem fælles øvelser. Sætte ord på fornemmelser og tanker. Mærke sig selv og sin indre centrering. Notere sig sit udbytte hver gang: hvad tager jeg med mig hjem? Hver gang indeholder en kommetil-stede-runde, afslapning til musik, fordybelse ved staffeliet og mulighed for at udtrykke sig om sit billede. Undervisning onsdag kl Skriveværksted Kan du lide at skrive, eller har du lyst til at prøve? Så kan skriften være et godt redskab til at blive klogere på dig selv, at sætte ord på problemer og glæder og at kommunikere med omverden På skriveværkstedet kan du f.eks. få hjælp og inspiration til: Digte og små fortællinger. Livshistorier og dagbog. Læserbreve og artikler. At finde din personlige måde at skrive på. Vi veksler mellem skriveøvelser, oplæsning og samtale om teksterne samt hjemmeopgaver. Nogle opgaver er fælles, andre bliver skræddersyet til hver enkelt på holdet. Du får mest ud af forløbet, hvis du også skriver derhjemme, men det er ikke en betingelse Undervisning onsdag kl

19 CSV-Aarhus - 19 Voksen med ADHD ADHD - og hva så? For nogle er visheden om at have ADHD ny, andre har fået diagnosen allerede som barn. Dette fag henvender sig til alle voksne, der gerne vil blive bedre til at leve et liv med ADHD. En mulighed for at få viden, lære strategier og udveksle erfaringer med andre i samme båd ADHD og hva så? ADHD opleves meget forskelligt fra person til person og ændrer sig gennem livet. Nogle typiske symptomer er impulsive handlinger, hyperaktivitet og vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration. Ofte også stress, rastløshed, humørsvingninger og besvær med planlægning og organisering af tid, økonomi m.m. Gennem undervisning er det muligt at afhjælpe eller begrænse de funktionsnedsættelser, der er forbundet med at have ADHD. Undervisningen på dette hold giver indsigt i og forståelse for ADHD og dens betydning i dagligdagen, og vi introducerer konkrete redskaber, strategier og tekniske hjælpe- midler, der kan lette et liv med ADHD. Kurset er for dig, der er: Over 25 år. Diagnosticeret med ADHD inden for de seneste år. Ønsker at skabe forandring i dit liv. Klar til at gå til undervisning på hold med op til 8 deltagere. Parat til at udveksle erfaringer og reflektere over live med ADHD. I undervisningen arbejder vi med to hovedtemaer: Det hele menneske og Hverdagens udfordringer. Det hele menneske Få større viden om ADHD. Lær at leve bedre med ADHD. Styrk din identitet og dit selvværd. Find dine egne ressourcer. Hverdagens udfordringer Hukommelse og koncentration. Struktur i hverdagen. Stresshåndtering. Tidsfornemmelse. Sociale relationer og netværk.

20 20 - CSV-Aarhus Voksen med ADHD Det får du med dig fra kurset: Viden om, hvad diagnosen ADHD betyder for dig og dine omgivelser. Øget bevidsthed om din situation. Værktøjer og strategier til at håndtere livet. Planer for fremtiden. Afklaring om job- og uddannelsesmuligheder. Undervisning tirsdag og torsdag kl

21 CSV-Aarhus - 21 Undervisning for unge Ung - bliv parat til livet Undervisningen på dette hold er to gange om ugen. På kurset arbejder du med: At få et stabilt fremmøde. Nye veje til læring. Viden om - og træning af hukommelse og koncentration. At blive bedre til at kommunikere. Sociale færdigheder. Redskaber til at styrke dit selvværd og din selvtillid. At lære, at forandring er mulig. Almene psykologiske temaer. Digital formidling via. bl.a. Power point, Word og Photoshop. At flytte hjemmefra hvad inde bærer det? At få din skolekondition og blive parat til skole og uddannelse. Undervisningen veksler imellem lærerstyret undervisning, aktiv deltagelse og fremlæggelse på holdet. Herunder evt. perioder med projekt-arbejde. Gennem faglig undervisning i f.eks. noveller, digte, film og kunstværker bliver du bevidst om din egen måde at lære på og træner din hukommelse og koncentration. I øvelser, diskussioner og kreative udtryk lærer du noget om dine egne ressourcer, styrker dit selvværd og din selvtillid samt øver dig i samtale og samvær med andre. En del af undervisningen tager udgangspunkt i forskellige emner, som holdet sammen vælger. Det kan være livshistorie, venskaber, sangtekster, digte og andre tekster. Ved afslutning af forløbet forventer vi, at du er afklaret om din nærmeste fremtid, og at du har styrket dine forudsætninger for at nå dine mål. Samarbejde For at du kan få det optimale ud af forløbet, håber vi, at din sagsbehandler eller anden støtteperson

22 22 - CSV-Aarhus Undervisning for unge vil indgå i et samarbejde. Under kurset eller som opfølgning kan der i samarbejde med sagsbehandler tilkøbes et individuelt forløb. Undervisning mandag og onsdag kl Dansk og matematik - for unge Undervisning torsdag kl Se side 13. Hjernetræning med IT - for unge Undervisning torsdag kl Se side 5. Kend verden omkring dig - for unge Undervisning torsdag kl Se side 5. Mindfulness - for unge Undervisning torsdag kl Se side 4. Billedværksted - for unge Undervisning torsdag kl Se side 17.

23 CSV-Aarhus - 23 Beskæftigelse Mod på job - find din retning Kurset henvender sig til dig, der er mellem 25 og 40 år, er på kontanthjælp eller sygedagpenge og er usikker på, hvordan du skal forholde dig til job. Undervisningen støtter dig i at vælge en retning til job, som passer for dig. Formen på kurset er korte oplæg, selvrefleksion, erfaringsudveksling og dialog samt træning af særlige færdigheder. Vi besøger herudover arbejdspladser og ser også andre steder i Århus, der kan blive en del af din retning mod job. Vi arbejder med forskellige relevante delområder, afstemt efter holdets ønsker og behov. Det kan f.eks. være: Afklaring af, hvilke kompetencer du har, og hvad du har lyst til. Afklaring af, hvad der gør det svært for dig at være på en arbejdsplads, og hvad du kan gøre ved det. Hvilke krav stiller et arbejde eller en uddannelse til dig? Dine muligheder for at bruge en mentor. Træning af særlige sociale færdigheder, du måtte have problemer med. Træning af særlige IT-færdigheder, du mangler for at kunne kommunikere med det offentlige. Dialog med personer, der er i arbejde, og som har været i samme situation som dig. Vi giver dig mulighed for - på enkel vis - at udarbejde skriftlig dokumentation, som du kan tage med til din sagsbehandler, når du skal lave en plan. Du kan også bruge dele af dokumentationen i et fremtidigt CV. Du har endvidere mulighed for at afprøve dig selv i nogle tidsafgrænsede arbejdsfunktioner i Allé Huset, som er et arbejdsorienteret dagtilbud, der har til huse i samme bygning som CSV-Aarhus. Undervisning onsdag kl

24 24 - CSV-Aarhus Beskæftigelse Kursus i at støtte andre med psykiske vanskeligheder Kunne du tænke dig at støtte andre, der har livserfaringer, der ligner dine egne? Som frivillig eller ansat med brugerbaggrund kan man have mange forskellige roller og opgaver. Måske har du lyst til at bruge et par timer om ugen, måske at indgå i mere forpligtende opgaver. Dette kursus hjælper dig med at afklare, hvad du har lyst til, og giver dig en baggrund for at få en aktiv, selvstændig rolle i socialpsykiatrien. Vi finder sammen ud af, hvilke emner, der skal tages op i undervisningen, så vi får dækket holdets ønsker. I kurset indgår også rådgivning i forhold til, hvad der kan være den rigtige opgave for dig. Du kan f.eks. vælge at følge dette kursus, fordi du gerne vil: Sætte noget i gang sammen med andre mennesker. Bruge dine egne erfaringer som bruger (og måske også videregive faglige erfaringer) til at hjælpe andre videre. Være medunderviser i undervisning for mennesker med psykiske vanskeligheder. Lave en samtale- eller selvhjælpsgruppe. Stå for en biografklub, et kreativt værksted eller andet socialt samvær. Være med i en hjælpeordning for folk, der kan have svært ved at komme hjemmefra. Emner i undervisning kan være: Recovery-begrebet og empowerment Livshistorier og erfaringsdeling Brug din brugerbaggrund Relationer kommunikation og at sætte grænser for sig selv og andre Netværk Planlægning, strategier og vedligeholdelse af et projekt Møder/referater/mødeledelse etc. Underviserne er en frivillig med brugerbaggrund og en lærer fra skolen.

25 CSV-Aarhus - 25 Beskæftigelse Efter kurset er det i et vist omfang muligt at få frivilligopgaver på CSV- Aarhus eller hjælp til at finde et andet sted, der passer til dig. Vores kursus udspringer af det engelsk/ amerikanske begreb peer support støtte af ligestillede. Det kan du læse mere om på: Mental Health Foundation Need- 2know, Aug. 2012

26 26 - CSV-Aarhus Særlige tilbud Individuelt forløb - afklaring, vejledning og opfølgning Formålet med et individuelt forløb er at give dig en konkret forståelse for dine ressourcer og funktionsnedsættelser. Forløbet skal bevilges af din sagsbehandler. Forløbet er for unge og voksne, der f.eks. Har brug for konkret viden om, hvad en diagnose betyder for den enkelte (psykoedukation). Ønsker at skabe forandring i egen livssituation. Har brug for at afdække eventuelle støttebehov i forhold til arbejde, uddannelse og hverdagsliv. Vil opøve konkrete redskaber og strategier til at håndtere sine funktionsnedsættelser. F.eks. i relation til arbejde, uddannelse og hverdagsliv. Har behov for at tilpasse og fastholde tillærte redskaber og strategier i forbindelse med overgang til arbejde, uddannelse etc. Kan have vanskeligt ved at deltage i holdundervisning. Udgangspunktet for forløbet er din individuelle livssituation, og indholdet tilpasser vi dine behov. Konkret samarbejde og kontakt med relevante samarbejdspartnere (sagsbehandler, arbejdsplads, uddannelsesinstitution m.fl.) kan indgå i forløbet. Også i udarbejdelse af dele af din ressourceprofil, fremadrettede planer, arbejdspladstilpasning m.m. Forløbet kan kombineres med andre aktiviteter, herunder øvrige kurser på CSV-Aarhus som f.eks. Ungdomsskolen på CSV eller ADHD - og hva så?. Forløbet skal bevilges af din sagsbehandler. Ring og hør nærmere på Åbne værksteder Åbent værksted mandag kl er for alle skolens kursister. Det er en mulighed for at mødes på tværs af holdene, lave noget sammen og inspirere hinanden.

27 CSV-Aarhus - 27 Særlige tilbud Der er ingen tilmelding, du kommer bare, når du har tid og lyst. Formiddag, eftermiddag eller hele dagen. Skolens frivillige medarbejdere er parate til at vejlede og sætte i gang. I Åbent Værksted kan du komme og lave næsten lige, hvad du har lyst til, f.eks.: Tegne og male. Læse. Strikke og hækle. Lave lektier. Gå på nettet. Skrive breve. Slappe af og hygge dig med de andre kursister. Lidt mere om nogle af mulighederne Sjov og alvor på computeren Computeren kan både bruges til sjov og personligt udtryk, til at få kontakt med andre og til at finde information og ny viden. I fredagsværkstedet kan du arbejde selvstændigt, tale med andre om det du laver, og få hjælp når du har brug for det. Du kan bl.a. arbejde med: Tekstbehandling. F.eks. hjemmeopgaver/lektier, jobansøgninger, breve, sangtekster og fortællinger. Billedbehandling og enkelt layout. F.eks. til et album med feriefotos, visitkort eller lign. Budgetlægning og andre opgaver, der kan klares i et regneark (Excel). Finde og udfylde skemaer til det offentlige. Din digitale signatur. F.eks. for at kunne tjekke dine skatteoplysninger. Kommunikation på nettet. F.eks. , chat, Facebook og oplysninger om emner, der interesserer dig. Malerværksted Hvis du har lyst til at udtrykke dig i tegning og maleri, kan du i fredagsværkstedet gøre det sammen med andre, der har det på samme måde, og få hjælp til teknik m.m. Du kan bl.a.: Tegne og male efter motiv. Male abstrakt og lege med farvernes udtryk.

28 28 - CSV-Aarhus Særlige tilbud Få viden om både moderne og tidligere tiders kunst. Læsegruppe Hvis I er flere, der holder af at fordybe jer i læsning, kan vi lave en læsegruppe, hvor I læser og taler om litteratur fra Danmark og resten af verden. Studieværksted Nogle gange er det både lettere og hyggeligere at lave hjemmeopgaver/lektier, når man sidder sammen med andre og arbejder med hver sit. I Åbent Værksted har du mulighed for at forberede dig til undervisning på CSV-Aarhus eller andre steder, og I kan udveksle erfaringer med hinanden. Brug dig selv Mange af skolens kursister vil gerne bruge sig selv og give noget videre til andre. Værkstedet kan være ramme om både planlægning og realisering, med mulighed for hjælp til tilrettelæggelsen. Klubber for tidligere kursister Hvis I er nogle stykker, der gerne vil arbejde videre med det, I er kommet i gang med i undervisningen, kan I mødes her. F.eks. i en skriveklub, en diskussionsgruppe, en selvhjælpsgruppe eller en gå-i-byen-gruppe. Kurser og temadage For brugere, medarbejdere og pårørende i og uden for psykiatrien CSV-Århus kan tilbyde kurser, oplæg og foredrag om forskellige emner inden for psykiatri og specialpædagogik. Med disse tilbud henvender vi os både til brugere, medarbejdere og pårørende inden for psykiatrien og til andre interesserede. Undervisningen foregår enten på CSV eller hos den, der bestiller kurset. Form, indhold og pris aftales nærmere inden kursets start. Kurser på flere dage må sædvanligvis planlægges ca. et halvt år i forvejen. De metoder og det materiale, CSVs medarbejdere har udviklet og afprøvet, kan indgå i efteruddannelse af andre medarbejdere inden for psykiatri-

29 CSV-Aarhus - 29 Særlige tilbud en og behandlingsverdenen i det hele taget. Nedenstående er fire eksempler på sådanne kurser/temadage. Den Personlige Arbejdsbog Kurser og/eller temadage for dig, der ønsker at kunne vejlede andre i at bruge Den Personlige Arbejdsbog som redskab i deres recoveryproces. Vi kommer ind på: Den Personlige Arbejdsbog som redskab i en recoveryproces. Gennemgang og udfyldelse af Den Personlige Arbejdsbog med henblik på at lære materialet og metoden at kende. Principperne bag Den Personlige Arbejdsbog og formidlingen til andre. Recovery Kurser og/eller temadage, hvor vi kommer ind på følgende emner: Om recoverytænkningen og dens udmøntning i praksis. Nøglebegreber i en recovery proces, historisk og personligt. At støtte et andet menneske i dennes recoveryproces. Recoveryguiden som rollemodel. Mestringsstrategier og kognitive metoder Kurser og/eller temadage, hvor vi kommer ind på følgende emner: Gennemgang af kognitive teknikker og adfærdsteknikker. Sammenhæng mellem livsstil og angst. Angstdæmpende kropsøvelser. Hvordan kommer man i snak med andre, og hvordan holder man en samtale i gang? Kropssprogets betydning. Hvornår og hvordan sætter man grænser for åbenhed? Formidling og undervisning Kurser og/eller temadage om bl.a. følgende emner: Voksenpædagogik i forhold til mennesker med en sindslidelse, misbrugsproblematikker og særligt udsatte. Samspil mellem specialundervisning og recovery.

30 30 - CSV-Aarhus Særlige tilbud Hvordan tilrettelægger og holder jeg et inspirerende oplæg/fore drag? Voksne med ADHD Skræddersyede kurser, temadage eller fyraftensmøder for sagsbehandlere, pårørende, støttepersoner og voksne med ADHD. Kan også arrangeres på tværs af grupperne. Emnerne kan være: Hvad er ADHD? bag om diagnosen. At sætte mål, planlægge og strukturere uden at kunne. Uddannelse og arbejdsmarked muligheder og barrierer. Samarbejde med og mellem professionelle koordination og kommunikation. At være pårørende til en voksen med ADHD udfordringer og udveje. Undervisning af nydiagnostice rede voksne erfaringspædagogik som metode.

31 CSV-Aarhus - 31 Indhold Sundhed og livsduelighed Mindfulness i hverdagen Selvtillid og nye færdigheder Kend verden omkring dig Hjernetræning med IT Livsglæde og livskraft Den personlige arbejdbog At håndtere negative tanker At komme sig Motion og boldspil Læsegruppe At bevæge sig på mange måder Læring og skolefærdigheder Matematik Dansk Dansk for ordblinde IT-undervisning Borgeren og kommunen Lær programmerne at kende Digital formidling af ord og billeder.. 16 Kreative færdigheder Udtryk Billedværksted Selvudfoldelse gennem leg med billeder Skriveværksted Voksen med ADHD ADHD - og hva så? Undervisning for unge Ung - bliv parat til livet Dansk og matematik - for unge Hjernetræning med IT - for unge Kend verden omkring dig - for unge 22 Mindfulness - for unge Billedværksted - for unge Beskæftigelse Mod på job - find din retning Kursus i at støtte andre med psykiske vanskeligheder Særlige tilbud Individuelt forløb Åbne værksteder Kurser og temadage

32 Version

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

DEBAT KUNSTSKOLE KROP OG BEVÆGELSE. Lille Skole for Voksne GLASFUSNING. Debat Foredrag Koncerter STØB DIT EGET SMYKKE FOREDRAG SY HVAD DU HAR LYST TIL

DEBAT KUNSTSKOLE KROP OG BEVÆGELSE. Lille Skole for Voksne GLASFUSNING. Debat Foredrag Koncerter STØB DIT EGET SMYKKE FOREDRAG SY HVAD DU HAR LYST TIL DEBAT Lille Skole for Voksne - et målrettet tilbud til udsatte og psykisk sårbare mennesker Debat Foredrag Koncerter KUNSTSKOLE STØB DIT EGET SMYKKE GLASFUSNING SY HVAD DU HAR LYST TIL PERSONLIG UDVIKLING

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Lille Skole for Voksne

Lille Skole for Voksne Forårsprogram 2015 Lille Skole for Voksne - en skole for psykisk sårbare voksne Ny hjemmeside fra d. 12. januar 2015 www.sindskole.dk Her finder du alt om: Sind Daghøjskole Aktivering Frit optag Aalborg

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Den lille hvide Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Indhold Elmehuset 04 Kom indenfor i Elmehuset 08 Hvordan vi arbejder 10 Vores mål og værdier 12 Vores pædagogik 14

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr.

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr. Nyhedsbrev Nr. 16 August 2006 kreative udtryksformer som terapi TEMA: Indlæg i dette nummer: Kunstterapi 6 Kunstterapi: Discovery 10 Psykodrama 13 Musikterapi 15 SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til UU-vejledere. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til UU-vejledere. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER inspiration til UU-vejledere Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare

Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Aktivitetscentrets adresse og beliggenhed:... 3 Målgruppe:... 4 Aktivitetscenter:... 4 Beskrivelse af de aktiviteter der

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere